Page 1

ABRIL 2015 Descarrega el butlletî aquî: http://goo.gl/06bT76


0

ABRIL 2015 Aquest mes...     Notícies  ...................................................................................................................................      1   Concurs  de  Vídeo  de  Mobilitat   Fira  online  per  treballar  al  sector  de  les  IT  a  Suècia   Fira  online  per  enginyers  als  països  Nòrdics   Formacions  internacionals  per  a  estudiants  de  tecnologia       Intercanvis  Juvenils  i  Formacions  Internacionals  ......................................................................    2   Formació  itenraiconal  sobre  gènere  a  Geòrgia   Formació  internacional  sobre  intercanvis  a  Milà   Intercanvi  Juvenil  a  Eslovènia   Intercanvi  Juvenil  sobre  l’EVS  a  Turquia   Curs  de  Formació  sobre  Voluntariat  i  treball  Juvenil     Servei  de  Voluntariat  Europeu  .................................................................................................    3   Voluntariat  a  la  República  txeca,  Alemanya,  Noruega,  Romania   Voluntariat  de  Curta  durada  a  Itàlia     Beques  d’estudi    ......................................................................................................................  5   Beques  MEC  colònies  d’estiu  d’anglès  per  alumnes  de  d’ESO   Beques  d’estudis  de  Ciències  Informàtiques    a  Macedònia   Beques  post-­‐doctorals  Fullbright   Beques  per  realitzar  un  màster  als  Estats  Units  o  Canadà     Pràctiques  Laborals    ................................................................................................................  6   Pràctiques  al  Institut  de  Estudis  de  Seguretat   Pràctiques  Robert  Schuman  al  Parlament  Europeu   Beques  ARGO  de  pràctiques  a  l’estranger   Pràctiques  per  a  persones  amb  discapacitat  al  Parlament  Europeu       Pràctiques  de  Periodisme  al  Parlament  Europeu   Pràctiques  de  traducció  al  Parlament  Europeu   Pràctiques  a  l’agència  Europea  dels  Medicaments     Ofertes  de  Feina    .....................................................................................................................  7   Dissenyador  gràfic  a  Alemanya   Procés  de  selecció  per  treballar  als  Països  Baixos   Representant  de  vendes  a  Irlanda  del  Nord   Fusters  i  muntadors  a  Noruega   Professors  d’Espanyol  a  diferents  països  Europeus   Procés  de  selecció  d’Infermers  per  al  Regne  Unit  a  Barcelona   Líder  de  grup  d’atenció  al  client  a  Portugal   Xef  a  Estònia   Tècnic  d’automatització  a  Àustria   Desenvolupadors  de  software  a  Suècia     Tallers  i  xerrades  .....................................................................................................................    10     Maresmencs  al  món  ................................................................................................................    11   Any  escolar  al  Regne  Unit  

0


1

ABRIL 2015 Notícies  

Concurs de  Vídeo  de  Mobilitat  

El concurs   de   vídeo   Europe   MObility   TV   pretén   recollir   experiències   de   Mobilitat   a   L’estranger   de   joves   amb   diferents   programes   Europeus,   com   Erasmus+   (estudis,   pràctiques,   Voluntariat,   Intercanvis   ),   Life   Long   Learning,  Erasmus  per  a  joves  emprenedors,  Fons  social  europeu  i  Garantia  Juvenil.   Els  vídeos  presentats  han  de  ser  inèdits,  de  tres  minuts  de  duració  i  en  anglès  o  amb  subtítols  en  anglès.     Els  premis  per  als  guanyadors  són  un  IPAD,  un  IPod  nano  i  un  Ipod  Shufle  per  primer,  segon  i  tercer  premi   respectivament,  i  un  viatge  i  allotjament  per  assistir  a  la  cerimònia  d’entrega  de  premis  a  Istanbul,  Turquia.     Data  límit:  10  de  Maig   Més  informació:  http://www.europemobility.tv/  

Fira  online  per  treballar  al  sector  de  les  IT  a  Suècia   Eures  organitza  les  Europea  Job  Days,    fires  de  feina  Online.  En  aquest  cas,  Eures  i  el  Servei  de  Feina  de   Suècia  I  el  municipi  de    Lunds,  organitza  la  fira  per  fer  conèixer  les  empreses  del  Sector  IT  de  Suècia  i   Dinamarca  i  donar-­‐les  a  conèixer  a  candidats  de  tota  Europa.  Es  realitzaran  presentacions  de  les  empreses   que  també  estaran  presents  al  xat.  Les  empreses  participants  i  el  programa  de  la  fira  es  podrà  trobar  a  la   web    uns  dies  abans  de  l’esdeveniment.     Data  de  la  fira:  16  d’Abril   Més  informació  i  inscripcions:  http://goo.gl/g1QTsc      

Fira online  per  enginyers  als  països  Nòrdics   Eures  organitza  les  European  JOb  Days,    fires  de  feina  Online.  Aquesta  fira  està  plantejada  per  a  donar  a   conèixer  empreses  de  Dinamarca,  Noruega,  Finlàndia  i  Suècia  que  busquen  enginyers.  Es  realitzaran   presentacions  de  les  empreses  que  també  estaran  presents  al  xat.  Les  empreses  participants  i  el  programa   de  la  fira  es  podrà  trobar  a  la  web    uns  dies  abans  de  l’esdeveniment.     Data  de  la  fira:  12  de  Maig   Més  informació  i  inscripcions:  http://goo.gl/clThrN    

Formacions internacionals  per  a  estudiants  de  tecnologia    

BEST és  una  organització  internacional  d’estudiants  de  l’àmbit  tecnològic  que  ofereix  beques  per  a  cursos   d’entre  1  i  2  setmanes  de  duració  per  l’octubre  2015,  per  a  diferents  camps  d’enginyeries  i  a  diverses   universitats  internacionals.  Els  candidats  han  d’estar  cursant  actualment  enginyeria  i  que  el  seu  centre   estigui  adscrit  a  l’organització.  (La  Politècnica  de  Barcelona  ho  està).       Data  límit:  17  maig   Més  Informació:  http://goo.gl/9VKvI8  

1


2

ABRIL 2015 Intercanvis Juvenils  i     Formacions  Internacionals     Les  formacions  internacionals  són  adreçades  a  joves  i  professionals  que  treballin  en  l'àmbit  de  la  Joventut   subvencionats  pel  programa  Joventut  en  Acció.     Els  intercanvis  juvenils  són  estades  de  curta  duració,  majoritàriament  per  a  joves  de  18  a  25  anys    (alguns  a   partir  de  13  i  fins  a  30  anys)  a  un  país  participant  del  programa  Joventut  en  Acció.     El  viatge  sol  estar  parcialment  subvencionat,  i  l’estada  està  coberta.  Els  criteris  de  participació  poden  variar   en  funció  del  projecte  i  l’entitat  coordinadora,  demanant  quota  de  participació  i/o  de  soci  de  l’entitat.  

Formació itenraiconal  sobre  gènere  a  Geòrgia   L’associació  Nexes  té  places  per  al  curs  de  formació  “I  gender,  do  YOUTH”  que  es  durà  a  terme  a  Kobuleti,   Geòrgia,   del   24   al   30   de   Juny   de   2015.   La   formació   pretén   posar   en   comú   diverses   visions   i   experiències   lligades  al  gènere  entre  joves  i  treballadors    juvenils  de  diversos  països  europeus.  L’objectiu  de  la  formació   és   Donar   eines   als   i   les   participants   per   tal   d’establir   unes   estructures     de   gènere   més   justes   a   nivell   de   l’organització   i   a   nivell   social.     Es   treballarà   amb   metodologies   d’educació   no   formal.   La   formació   està   adreçada  a  joves  o  treballadors  juvenils  interessats  en  la  temàtica  de  gènere,  i  els  participants  seran  joves  de   Espanya,  Suècia,  Hongria,  Itàlia,  Grècia,  França,  Armènia,  Bielorússia,  Geòrgia,  Ucraïna.     Data  límit:    15  d’Abril   Més  informació:  http://goo.gl/BjWRmb    

Formació internacional  sobre  intercanvis  a  Milà,  Itàlia  

L’associació Nexes   té   places   per   als   cursos   de   formació   “JEN   –   Joint   Exchanges   Network”   que   es   duran   a   terme   a   Milà,   Itàlia,   el   Maig   de   2015.   La   primera   formació,   del   7   a   11   de   Maig,   està   plantejada   per   a   representants  o  coordinadors  de  projectes  d’una  associació,  i  te  com  objectiu  establir  una  xarxa  d’entitats   per  crear  projectes  d’intercanvi.  La  segona  formació,  que  es  realitzarà  del  23  a  28  de  Maig,  està  adreçada  a   líders   juvenils   i   té   com   a   objectiu   proporcionar   habilitats   als   participants   per   la   creació   d’intercanvis   i   cursos   de  formació.     Data  límit:  Fins  a  cobrir  places  

Més Informació:  http://goo.gl/BjWRmb  

Intercanvi Juvenil  a  Eslovènia  

L’associació Oportunidad  Europa  busca  participants  per  participar  en  l’intercanvi  juvenil  “Raise  Your  VOICE   2”,  a  Piran,  Eslovènia,  del  10  al  17  de  Maig.  L’intercanvi  on  participaran  36  joves  i  líders  de  6  països,  pretén   donar   l’oportunitat   de   conèixer   con   els   medis   discriminen   diferents   comunitats   i   països.   A   través   de   tècniques  de  periodisme,  realitzaran  entrevistes  amb  la  comunitat  local  i  coneixeran  la  multiculturalitat  d  ela   ciutat.     Data  límit:  Fins  a  cobrir  places   Més  Informació:  http://goo.gl/45Y3pG          

2


3

ABRIL 2015

Intercanvi Juvenil  sobre  l’EVS  a  Turquia   L’associació   Oportunidad   Europa   busca   participants   per   participar   en   l’intercanvi   juvenil   “Let’s   talk   about   EVS”   que   es   durà   a   terme   Gaziantep,   Turquia,   del   8   al   13   de   Juny.   Els   participants   de   13   països   diferents,   aprendran  sobre  les  diferents  cultures,  amb  nits  interculturals  i  presentacions  dels  diferents  països,  i  també   es  coneixerà  amb  més  profunditat  l’oportunitat  del  servei  de  voluntariat  europeu.      Data  límit:  Fins  a  cobrir  les  places     Més  Informació:  http://goo.gl/aAqqET  

Curs de  Formació  sobre  Voluntariat  i  treball  Juvenil  al  Regne  Unit   Catalunya   Voluntària   te   places   per   al   curs   de   formació   “Volunteering   in   YOuth   Work”   que   realitza   l’associació   ASHA   del   20   al   28   de   Maig   a   Flaxley,   Regne   Unit.   El   projecte   pretén   que   els     participants   obtinguin  una  millor  comprensió  del  voluntariat  coma  eina  i  mètode  de  treball  amb  els  joves.  Es  reflexionarà   sobre  les  necessitats  dels  joves  i  els  efectes  positius  i  beneficis  del  voluntariat.     Data  límit:Fins  a  cobrir  les  places   Més  Informació:  http://goo.gl/NP4HNK    

Servei de  Voluntariat  Europeu     Servei  de  Voluntariat  Europeu  és  un  programa  de  la  Unió  Europea  que  permet  a  joves  d’entre   18  i  30  anys  fer  un  voluntariat  de  6  a  12  mesos  en  un  país  de  la  Unió  Europea  o  països  veïns.  El  programa   inclou  allotjament,  manutenció,  assegurança,  diners  per  a  despeses  bàsiques  i  curs  de   llengua.      

Voluntariat a  la  República  txeca   L’associació  Mundus  ofereix  dues  places  de  voluntariat  de  dotze  mesos,  començant  al  setembre  de  2015,  a   la  República  Txeca.  El  centre  Maternity  an  Family  Krůček  Svitavy,  on  treballarà  amb  nens  I  les  seves  famílies.   El  centre  ofereix  activitats  amb  mares  embarassades,  tallers  esportius,  creatiu,  de  llengua,  entre  d’altres,  a   nens  de  0  a  6  anys.  Els  voluntaris  participaran  als  tallers  amb  mares  I  nens,  tallers  de  paternitat  I  part,  cura   dels  nens  del  jardí  d’infants,  col·∙laboració  amb  altres  entitats  I  rebran  també  classes  de  Txec.       Data  límit:  fins  a  cobrir  places   Més  Informació:    http://goo.gl/HjvGJo    

Voluntariat educatiu  a  Alemanya  

L’associació Mundus   ofereix   una   plaça   de   voluntariat   de   nou   mesos,   començant   al   setembre   de   2015,   a   Falksnsee,  Alemanya.  El  voluntari  treballarà  a  un  centre  de  dia  94  alumnes  de  1    a  10  anys,  que  treballa  amb   els   principis   de   Maria   Montesori   “Ajuda’m   a   fer-­‐ho   jo   mateix”   i   és   bilingüe   alemany   i   anglès.   Amb   el   voluntari   és   pretén   fomentar   la   multiculturalitat   i   la   ciutadania   europea.   El   voluntari   recolzarà   l’aprenentatge  dels  alumnes,  realitzarà  sessions  culturals,  activitats  diverses  i  podrà  també  proposar  idees.       Data  límit  :  fins  a  cobrir  plaça.   Més  Informació:  http://goo.gl/rk28NC  

3


4

ABRIL 2015

Voluntariat a  Noruega   Catalunya  Voluntària  te  una  plaça  per  realitzar  un  voluntariat  d’un  any,  començant  al  setembre  del  2015,  a   l’entitat   e@Internettkafé   a   Inderoy,   Noruega.   El   projecte   al   Intertekaffe   es   realitzen   entre   dues   entitats,   Flyndra  s’encarrega  de  la  cafeteria  i  treballa  amb  persones  amb  diversitat  funcional.  A  la  nit  està  dirigit  per   Sftgelen,  i  es  realitzen  diferents  activitats  (concerts,  exposicions...)  per  a  joves  i  està  portat  per  voluntaris.     Es   busca   a   un   voluntari   o   voluntària   per   col·∙laborar   en   l’organització   de   les   activitats,   preparar   tallers   de   cuina,  manualitats,  i  ajudar  en  l  funcionament  de  la  cafeteria.  Es  busca  algú  amb  creativitat  i  iniciativa,  i  si  és   possible,  amb  interès  o  coneixement  de  restauració  i  gastronomia.     Data  límit:  Fins  a  cobrir  la  plaça   Més  Informació:  http://goo.gl/NwlVs0      

Voluntariat sobre  dones  a  Alemanya  

L’associació Mundus   ofereix   una   plaça   de   voluntariat   per   una   noia,   de   dotze   mesos,   començant   al   setembre   de   2015,   a   Colònia,   Alemanya.   El   voluntari   treballarà   a   un   centre   d’acollida   de   dones   en   situació   de   crisis   social,   psicològica   i   econòmica   (dones   maltractades,   sense   llar,   etc).   Les   dones   reben   ajuda   dels   treballadors   socials  en  funció  de  les  seves  necessitats.  Es  busca  a  voluntària  per  treballar  directament  amb  les  residents,   per   donar   suport   a   les   tasques   diàries   i   oferir   activitats   de   lleure   com   tallers,   cursos   de   llengua,   etc.   Es   necessari  teniu  un  nivell  alt  d’alemany  i  una  estabilitat  emocional  molt  forta.     Data  límit:  fins  a  cobrir  la  plaça   Més  Informació:  http://goo.gl/S9KieP        

Voluntariat a  Romania  

L’associació Mundus  ofereix  quatre  places  de  voluntariat  de  5  mesos  en  dos  torns,  un  començant  al  maig  i   l’altre  a  l’octubre  de  2015.  Els  voluntaris,  juntament  amb  6  voluntaris  més  de  Itàlia,  Macedònia  i  República   Txeca,   col·∙laboraran   en   el   projecte   “Erasmus   for   LIfe”.   Es   realitzaran   activitats   amb   joves   i   infants   hospitalitzats,   es   realitzaran   també   activitats   de   promoció   cívica   de   la   salut   i   la   prevenció,   activitats   de   caire   cultural   i   promoció   dels   projectes   de   mobilitat   d’Erasmus+.   A   més   els   voluntaris   podran   participar   en   activitats  culturals  com  la  dansa,  la  fotografia,  el  teatre,  entre  d’altres.     Data  límit:  fins  a  cobrir  places   Més  Informació:    http://goo.gl/2Gwaf0  

Voluntariat de  Curta  durada  a  Itàlia  

L’associacío Mundus  busca  a  5  voluntaris  pel  Projecte  de  Voluntariat  de  2  mesos  a  Castelfranco  Emilia,  Itàlia.   Els  voluntaris  participaran  en  el  Projecte  “World  Camp  volunteers  2015”  amb  35  voluntaris  més  de  diferents   països.  El  Mondiali  Antirrazisti  és  festival  és  un  campament  esportiu  que  pretén  fomentar  la  inclusió  social  i   la   solidaritat   a   través   del   esport   i   promoure   l’estil   de   vida   saludable.   També   l’aprenentatge   entre   iguals   i   lluitar   contra   la   discriminació.   Els   voluntaris   participaran   en   diversos   tallers   preparatius,   com   de   llengua   italiana,   gestió   d’esdeveniments,   xarxes   socials   i   difusió   i   realitzaran   tasques   de   logística   i   organització   durant  el  festival.    

Data límit:  fins  a  cobrir  places   Més  Informació:  http://goo.gl/x6DisA  

4


5

ABRIL 2015 Beques d’estudi    

Beques MEC  colònies  d’estiu  d’anglès  per  alumnes  de  d’ESO   S’obre   la   convocatòria   per   realitzar   colònies   d’immersió   lingüística   d’anglès   a   l’estiu.   Les   colònies   es   realitzaran  durant  el  més  de  Juliol    els  alumenes  1er  d’ESO  durant  la  primera  quinzena,  2n  d’ESO  durant  la   segona   quinzena   de   Juliol.   Es   realitzen   activitats   que   treballaran   aspectes   orals   de   la   llengua   mitjançant   activitats   lúdiques   i   esportives   a   un   centre   situat   a   l’estat   espanyol.   Es   realitzen   dos   tipus   de   beques   en   funció   de   la   situació   dels   alumnes   i   el   preu   de   la   matrícula   serà   50   o   200   euros   en   funció   del   grup.   A   més   els   alumnes  han  d’estar  matriculats  en  una  escola  pública,  i  tenir  una  nota  mitja  del  curs  2013-­‐2014  s,  així  com   de  l’assignatura  d’anglès,  d’un  Notable  (7).     Data  límit:  20  d’Abril Més  Informació:  http://goo.gl/VwJmVn      

Beques d’estudis  de  Ciències  Informàtiques    a  Macedònia   El   ministeri   d’Educació   i   ciència   de   la   República   de   Macedònia.   anuncia   la   convocatòria   de   beques   per   a   estudiants   espanyols   menors   de   22   anys   que   vulguin   estudiar   anglès   a   la   Universitat   de   Ciències   Informàtiques   “Sveti   Apostol   Pavle”   a   la   ciutat   de   Ohri,   durant   el   curs   2015-­‐2016.   Els   estudiants   podran   escollir  entre  una  de  les  facultats  que  es  cursen  en  anglès:  Ciències  informàtiques  i  enginyeria,  Sistemes  de   visualització,  multimèdia  i  animació,  Ciències  de  la  informació  ,  comunicació,  Facultat  de  IT  i  robòtica,  entre   d’altres.  La  beca  consta  de  la  totalitat  de  la  matrícula,  visat,  allotjament  i  manutenció  i  82  euros  al  mes.     Data  límit:  31  de  Juliol   Més  Informació:  http://goo.gl/jqffrj      

Beques post-­‐doctorals  Fullbright   L’associació   espanyola   per   l’estudi   dels   EEUU   amb   la   col·∙laboració   de   la   comissió   Fullbright,   obre   la   convocatòria   per   a   joves   investigadors   en   el   camp   de   “American   Studies”.   Amb   l’objectiu   de   contribuir   en   el   desenvolupament   dels   EEUU   i   ampliar   les   possibilitats   d’investigació   de   qualitat,   aquesta   oportunitat   pretén   potenciar   el   creixement   i   les   relacions   entre   els   centres   d’investigació   d’Espanya   i   EEUU.   El   període     es   d’entre   3   i   12  mesos  entre  el  setembre  de  2015  i  juny  de  2016.  Poden  optar  persones  amb  nacionalitat  d’un   estat  membre  de  la  unió  europea,  que  hagin  obtingut  un  títol  de  doctor  posterior  al  2015  i  que  tinguin  un   excel·∙lent  domini  de  l’anglès.  la  dotació  de  la  beca  és  de  6000  euros.     Data  límit:27  d’Abril   Més  Informació:  http://goo.gl/VpZNNV      

Beques  per  realitzar  un  màster  als  Estats  Units  o  Canadà  

La fundació   La   Caixa   ofereix   beques   per   estudiar   a   la   Universitat   o   un   centre   d’ensenyament   dels   Estatus   Units  o  Canadà.  El  becari  haurà  de  estar  admès  a    una  universitat    d‘un  dels  dos  països  quan  demani  la  beca.   La   beca   cobreix   la   matricula,   i   una   dotació   econòmica   mensual   de   2150   Euros   mensuals,   el   transport,   una   ajuda   per   expedició   o   tramitació   del   títol.   Els   estudiants   han   de   tenir   una   carrera   universitària   o   estar   acabant-­‐la,   obtinguda   a   un   país   de   la   Unió   Europea.   Només   poden   demanar   la   beca   persones   amb  

5


6

ABRIL 2015 nacionalitat espanyola.   es   requereix   demostrar   alt   nivell   d’anglès   o   fiancés,   segons   d’idioma   en   el   que   es   realitzi  el  curs.     Data  límit:    27  d’Abril   Més  Informació:  http://goo.gl/wWHuKy      

Pràctiques Laborals    

Pràctiques al  Institut  de  Estudis  de  Seguretat   El  European  Union  Institute  for  Security  Studies  ofereix  pràctiques  per  a  titulats  de  màster.  La  principal  tasca   del  candidat  serà  el  suport  a  l'equip  de  recerca  controlat  per  la  Direcció  de  Documentació  i  de  Recerca.  La   feina  serà  principalment  enfocada  en  la  recerca.  Les  pràctiques  tindran  lloc   de  setembre  de  2014  a  gener  de   2015.  Es  requereix  tenir  un  màster  en  ciències  polítiques,  relacions  internacionals  o  equivalent.      

Data límit:  12  de  Maig   Més  Informació:  http://goo.gl/73Fsqi      

Pràctiques Robert  Schuman  al  Parlament  Europeu  

Practiques laborals  al  Parlament  Europeu  en  l’àmbit  general  per  a  titulats  universitaris.  Els  Becats  han  de   tenir  nacionalitat  Europea,  majors  de  18  anys,  tenir  bon  coneixement  de  dues  una  llegües  oficials  de  la  Unió   europea  i  no  haver  gaudit  amb  anterioritat  en  una  beca  de  la  unió  Europea.  Les  pràctiques  són  un  període   de  5  mesos  amb  una  beca       Data  límit:15  de  Maig     Més  Informació:  http://goo.gl/0RZkrA    

Beques ARGO  de  pràctiques  a  l’estranger  

S'ofereixen beques   de   pràctiques   a   l'estranger   de   5   a   8   mesos.   Entre   altres   requisits   s'ha   de   tenir   un   títol   universitari   i   menys   de   35   anys.   Els   interessats   s'han   de   registrar-­‐se   a   l'aplicació   informàtica   disponible   a   través  de  la  pàgina  web  http://www.mecd.gob.es,  a  l'enllaç  habilitat  per  la  gestió  del  programa  ARGO.     Data  límit:  finals  del  2016   Més  Informació:  http://goo.gl/97TRnR    

Pràctiques   per   a   persones   amb   discapacitat   al   Parlament   Europeu       El   Parlament   Europeu   ofereix   pràctiques   remunerades   de   5   mesos   per   a   persones   amb   discapacitat.   les   pràctiques  estan  obertes  tant  per  a  graduats  com  per  a  persones  que  no  tenen  estudis  universitaris.     Data  límit:  15  de  maig   Més  informació:  http://goo.gl/kPSTqmç  

6


7

ABRIL 2015

Pràctiques de  Periodisme  al  Parlament  Europeu   Practiques  laborals  al  Parlament  Europeu  en  periodisme  per  a  titulats  universitaris.  Els  Becats  han  de  tenir   nacionalitat  Europea,  ser  majors  de  18  anys,  tenir  bon  coneixement  de  dues  una  llegües  oficials  de  la  Unió   europea  i  no  haver  gaudit  amb  anterioritat  en  una  beca  de  la  unió  Europea.  Les  pràctiques  són  un  període   de  5  mesos  amb  una  beca.  Cal  acreditar  la  competència  professional  mitjançant  una  prova  de  publicacions   fetes,  o  bé  a  través  de  la  pertinença  a  un  col·∙legi  o  associació  de  periodistes  d’un  estat  membre  de  la  Unió   Europea.       Data  límit:  15  de  Maig     Més  Informació:  http://goo.gl/0RZkrA    

Pràctiques de  traducció  al  Parlament  Europeu   Practiques  laborals  al  Parlament  Europeu  en  l’àmbit  de  traducció  per  a  titulats  universitaris.  Els  Becats  han   de  tenir  nacionalitat  Europea,  ser  majors  de  18  anys,  tenir  bon  coneixement  de  tres  una  llegües  oficials  de  la   Unió  europea  (i  països  candidats)    i  no  haver  gaudit  amb  anterioritat  en  una  beca  de  la  Unió  Europea.  Les   pràctiques  tenen  una  duració  de  3  mesos.     Data  límit:  15  de  Maig     Més  Informació:  http://goo.gl/0RZkrA    

Pràctiques  a  l’agència  Europea  dels  Medicaments  

L’agència Europea   dels   Medicaments   obre   una   convocatòria   per   realitzar   pràctiques   d’un   màxim   de   12   mesos   a   la   seva   seu   a   Londres,   Regne   Unit.   Les   pràctiques   tenen   com   a   objectiu   donar   a   conèixer   l’agència   i   el   seu   paper   a   la   Unió   Europea,   així   com   donar   experiència   als   joves   participants.   Les   pràctiques   estan   adreçades  a  titulats  en  Farmàcia,  medicina,  ciències  de  la  vida  i  la  salut  ,  tecnologies,  química,  informació  i   dret.   Han   de   tenir   domini   de   l0angles   i   una   altre   llengua   oficial   de   la   Unió   Europea.   Es   dota   d’una   ajuda   mensual  del  1350  lliures.     Data  límit:  15  de  Juny   Més  Informació:  http://goo.gl/utpkoS    

Ofertes de  Feina  

Dissenyador gràfic  a  Alemanya   L’empresa   ITO   Germany,   amb   experiència   de   20   anys   en   el   sector   de   compra-­‐venta   de   maquinària   de   construcció,   busca   a   dissenyador   gràfic   amb   experiència   mínima   de   dos   anys.   Es   requereix   tenir   competències  amb  programes  de  disseny:  Autodcad,  Solid  WEorks  i  Adobe  Suite  CS2  entre  d’altres.  Busquen   a  persona  autònoma  en  el  treball  i  creativa,  amb  coneixements  d’alemany  i  anglès,  mínim  nivell  B1.  Es  valora   qualificació  en  el  sector.  Ofereixen  un  contacte  de  6  a  12  mesos,  i  suport  per  trobar  allotjament  a  Leutern,  a   1  hora  de  Frankfurt.  

Data límit:31  de  Maig   Més  Informació:  http://goo.gl/pNUcHn  

7


8

ABRIL 2015

Procés de  selecció  per  treballar  als  Països  Baixos   Eures  realitza  un  procés  de  selecció  per  a  joves  menors  de  18  a  22  anys  per  treballar  als  Països  Baixos  en  una   empresa   de   menjar   d’envasat   de   menjar   preparat,   amanides,   sandvitxos...   per   a   subministrament   de     càtering  a  empreses,  avions,  màquines  expenedores,  etc.  Ofereixen  un  contracte  mínims  de  6  mesos,  amb   opcions   de   pròrroga,   jornada   de   38   hores   setmanals   en   dos   torns.   Allotjament   a   prop   de   la   feina,   amb   pisos   compartits,   bicicleta   per   al   desplaçament.   El   sou   depèn   en   funció   de   l’edat,   entre   145   Euros   i   165   euros   setmanals,   ja   que   es   descompta   l’allotjament   i   la   seguretat   social.   És   requereix   un   nivell   mínim   d’A2   o   B1   d’anglès,  motivació  i  disponibilitat  per  treballar  durant  6  mesos  als  Països  Baixos.   Es  farà  el  procés  de  selecció  a  Barcelona  el  dia  6  de  Maig.     Data  límit:  30  d’Abril   Més  Informació:  http://goo.gl/VPU4dL      

Representant de  vendes  a  Irlanda  del  Nord   Teletech,  empresa  sobre  publicitat  i  tecnologies,  busca  a  representant  de  ventes  amb  bon  nivell  d’anglès  i   castellà.  Es  requereix  experiència  prèvia  en  el  sector  per  poder  realitzar  les  taques  de  la  posició:  recerca  de   nous   clients   per   telèfon,   millora   de   la   relació   dels   clients,   realització   de   la   base   de   dades,   entre   d’altres.   L’oferta  de  feina  és  temporal  amb  possibilitats  de  fer-­‐se  indefinida.  Ofereixen  un  sou  competitiu,  ajuda  pel   transport  fins  a  Belfast  i  una  setmana  d’hotel,  formació  continuada,  entre  d’altres.     Data  límit:  Sense  especificar   Més  Informació:  http://goo.gl/TbdFsh      

Fusters i  muntadors  a  Noruega   L’empresa  Montasje  AS,  conjuntament  amb  Eures  Nòrdics,  busca  a  fusters  per  treballar  en  el  muntatge  de   cases   de   fusta   a   tota   Noruega.   Es   requereix   formació   de   fusteria,   experiència   amb   construcció   d’estructures   grans   és   desitjable,   que   parli   anglès   o   una   llengua   escandinava,   permís   de   conduir   i   que   sigui   capaç   de   construir   a   partir   de   dibuixos   i   plànols.   El   sou   és   d’uns   22   euros   l’hora,   i   ofereixen   allotjament   i   contracte   indefinit.     Data  límit:  30    d’Abril   Més  Informació:  http://goo.gl/9Nc88x  

Professors d’Espanyol  a  diferents  països  Europeus   El   ministeri   d’Educació,   cultura   i   esport   convoca,   a   través   de   la   secretaria  de  l’Estat,  un  màxim  de  135  places   per   treballar   durant   un   any   com   a   professor   d’espanyol   i   cultura   espanyola   a   les   seccions   bilingües   de   Bulgària,   Xina,   Eslovàquia,   Hongria,   Polònia,   República   Txeca,   Romania,   Rússia   i   Turquia.   Es   busquen   a   persones   amb   experiència   docent   a   espanya   i   a   l’estranger,   que   hagi   participat   en   activitats   de   formació   per   a   professors   i   tinguin   formació   d’ensenyança   d’Espanyol   com   a   llengua   estrangera.   Es   valorarà   el   coneixement  d’idiomes  i  l’expedient  acadèmic,  entre  d’altres.  És  requereix  nacionalitat  espanyola,  tenir  un   certificat  de  aptitud  pedagògica  o  màster  per  ser  professor.     Data  límit:  24  d’Abril   Més  Informació:  http://goo.gl/EsyJzy  

8


9

ABRIL 2015 Procés de  selecció  d’Infermers  per  al  Regne  Unit  a  Barcelona   L’empresa   CPL   Health   Care   realitza   un   procés   de   selecció   a   Barcelona   per   trobar   personal   per   cobrir   llocs   indefinits  al  NHS  Taunton  i  Somerset,  l’hospital  més  gran  de  la  Regió  Somerset.  Es  busquen  a  infermers/es   amb  o  sense  experiència  i  estudiants   que   es   graduïn   el   proper   Juny.   Les   especialitats   que   es   busquen   són   de   medicina   general,   cirurgia,   rehabilitació,   entre   d’altres.   Els   sou   anual   és   d’entre   29.654   i   38.52   euros.   L’empresa   proporciona   allotjament   els   dos   primers   mesos,   el   transport   fins   al   l’hospital   i   una   ajuda   per   tornar  a  de  vacances.  Es  dona  suport  pagaran  els  despeses  per  col·∙legiar-­‐se  al  NMC.     El  dia  21  es  realitzarà  una  sessió  informativa  a  Barcelona,  amb  informació  sobre  el  sistema  sanitari  Britànic   es   donaran   consells   per   preparar   el   CV   i   com   realitzar   el   procés   per   col·∙legiar-­‐se   com   a   infermer/a.     Després   de  la  xerrada  es  farà  una  preselecció  per  a  les  entrevistes  q2ue  es  realitzaran  a  Barcelona  el  6  de  Maig.     Informació  sobre  el  taller:  http://goo.gl/wSmmzq   Entrevistes  a  Barcelona  el  6  de  Maig:  http://goo.gl/q5QqVu   Procés  de  selecció  propi  de  l’hospital:  http://goo.gl/Qfdz3m  

Líder de  grup  d’atenció  al  client  a  Portugal   Empresa  líder  en  el  sector  d’atenció  al  client  busca  a  persona  jove,  dinàmica  per  treballar  com  a  supervisor   en  el  centre  d’atenció  al  client  telefònic.  Es  busca  a  persona  amb  experiència  de  lideratge  d’equips,  amb  bon   nivell   d’Anglès   i   Castellà.   Es   requereixen   competències   de   lideratge,   analítiques,   comunicatives   i   responsabilitat.   Ofereixen   contracte   indefinit,   cursos   de   llengua   i   esports,   i   treballar   en   un   ambient   multinacionals.     Data  límit:  Sense  especificar   Més  Informació:  http://goo.gl/OIA7VU      

Xef a  Estònia   El   restaurant   internacional,   Tallekajepullike,   situat   a   la   capital   d’Estònia,   Talin,   busca   a   xef   de   Seafood   (marisc)   amb   experiència.   El   restaurant   té   un   equip   internacional   de   15   xefs,   i   busca   a   persona   que   parlin   anglès,   i   si   és   possible   amb   experiència   amb   forn   Josper.   Ofereixen   uns   ou   de   1500   a   3000   euros   bruts   al   mes,  depenen  de  l’experiència  i  qualificació.       Data  límit:  30  d’Abril   Més  Informació:  http://goo.gl/ErpHMT      

Tècnic d’automatització  a  Àustria   L’empresa  de  reclutament  Mondial-­‐recurting,  busca  a  un  enginyer  d’automatització  per  treballar  a  empresa   líder   en   el   sector   de   producció   de   robots   de   transport   i   muntatge.   Les   tasques   són   instal·∙lar   robots   de   muntatge,  posar  en  marxa  les  instal·∙lacions  i  realitzar  formacions  a  clients.     Es   busca   que   tingui   formació   professional   d’electricitat   i   electrònic   o   similar   a   tècnics   d’automatització,   coneixement  de  mecànica  i  neumàtica,  capacitats  organitzaves,  disposició  a  viatger  i  coneixement  d’angles   equivalent  a  un  B2.     Data  límit:  Sense  especificar   Més  Informació:  http://goo.gl/MKn2A9  

9


10

ABRIL 2015

Desenvolupadors de  software  a  Suècia   Erues  Suècia  i  el  fòrum  de  feina  de  la  UPV  busquen  desenvolupadors  C  per  a  xarxa  de  seguretat  per  treballar   al   Theclavister   R&D   team.   Busquen   a   graduats   en   informàtica,   amb   experiència   d’almenys   un   any   en   el   desenvolupament  de  software.  Els  candidats  han  de  tenir  competències  de  treball  en  equip,  comunicatives,   motivació  i  bon  nivell  d’anglès.  També  es  demana  coneixement  de  Programació  C  i  d’altre  sistemes.   Es  realitzaran  entrevistes  durant  la  setmana  de  feina  a  València.       Data  límit:  Sense  especificar   Més  Informació:    http://goo.gl/yrmcVs      

Tallers i  xerrades    

Prepara't: CV,  carta  i  Entrevista  en  anglès   Vols   treballar,   estudiar,   fer   practiques   a   l’estranger?   Deixes   sempre   pel   darrer   moment   traduir   el   teu   CV,  redactar  una  bona  carta  de  motivació?  t’  aterra  l’entrevista  en  anglès?   Aquest   taller   et   donarà   consells   i   recursos   per    preparar   el   teu   CV   i   la   carta   de   presentació   traient-­‐li   suc   a   les   teves   competències   i   qualitats.   A   més   t’ajudarem   a   preparar   l’entrevista   en   anglès.   S’oferirà   l’oportunitat  de  concertar  una  assessoria  per  practicar  i  fer  una  entrevista  en  anglès.     15  de  Maig,  19:30  h.  El  Sidral,  Centre  Cívic  Cabot  i  Barba.  Plaça  Miquel  Biada  5,  Mataró   Inscripció:  http://goo.gl/vQP4OF        

English Abroad  

Tant si  vols  aprendre  anglès  des  de  zero  or  you  just  want  to  improve  your  english  abroad…  Aquest  és  el  teu   taller!   Et  proposem  diferents  recursos  per  millorar  i  practicar  l’anglès  a  l’estranger  i  des  de  casa,  així  com  preparar   la  teva  estada  abans  de  marxar.     Dimarts  26  de  Maig.  19:30  h.  Espai  Jove  d’Alella:  Antigues  Escoles  Fabra.  Avinguda  Ferran  Fabra  nº1,  1ª   planta,  Alella   Inscripció: http://goo.gl/RpA97S

Properament... Prepara’t  per  marxar  a  l’estranger  (itinerari  d’estiu):     Oportunitats  +  Recursos  +  CV  +  carta  de  motivació  +  Entrevista  en  anglès.     Durant  el  mes  de  Juliol.  A  Vilassar  de  Mar,  Malgrat  de  Mar  i  Mataró  

Feina i  pràctiques  a  Europa,  Setembre  i  Octubre   Estudiar  a  l’Estranger,  Novembre  

10


11

ABRIL 2015 Maresmencs al  món    

Any escolar  al  Regne  Unit   La  Irene  Garcia  Pujols,  de  Cabrils,  es  troba  a  Truro  al  comtat  de  Cornualles,  al  Regne   Unit,  on  està  estudiant  a  un  Institut  i  convivint  amb  una  família  anglesa  durant  tot  el   curs  escolar.    

  Quan  vas  arribar?   Vaig  arribar  el  6  de  setembre  del  2014,  amb  els  meus  pares,  un  cap  de  setmana  abans  de  començar  les   classes  per  conèixer  el  lloc  on  anava  a  viure  un  any  sencer.     Què  has  anat  a  fer?   Vaig  venir  a  estudiar  un  any  l’idioma  amb  una  família   anglesa,  a  aprendre  noves  cultures  i  sobre  tot  passar-­‐ m’ho  súper  bé!     Què  estàs  fent?   Estic  estudiant  “Year  10”,  que  a  Catalunya  seria  3r   d’ESO.  Les  classes  que  assisteixo  són:  ball,  fotografia,   geografia,  música  i  anglès,  ciències,  matemàtiques,   religió,  educació  física  i  informàtica.  A  més,  pots  fer   teatre,  càtering,  business,  educació  física,  art  i   disseny,  tecnologies,  ciències,  història  i  tèxtils.   Algunes  persones  volen  fer  formació  professional,  així   que  un  dia  a  la  setmana  van  a  la  escola  universitària  per  treballar  de  paleta,  perruquera...  aquí  a  Anglaterra   aquestes  feines  són  considerats  de  les  més  importants.    

11


12

ABRIL 2015 Quines  dificultats  has  trobat?  Què  has  fet  per  solucionar-­‐les?   Una  de  les  dificultats  que  he  tingut  ha  estat  deixar  la  meva  família  i  amics  a  Catalunya.  Encara  que  els   segueixo  trobant  a  faltar,  aquí    tinc  molts  amics  i  una  família  anglesa  i  els  meus  tutors  que  cuiden  de  tots  els   espanyols  que  estem  aquí.  El  que  també  ha  estat  difícil,  és  la  vida  en  anglès,  les  diferents  assignatures  i   sobretot  les  de  llengua.       Quin  consell  donaries  a  joves  que  vulguin   marxar  al  Regne  Unit?   Si  hi  ha  algú  que  ho  volgués  fer  li  diria  que  no   es  desanimés  si  les  coses  no  funcionen  al   primer  intent,  al  final  acaba  sent  una   experiència  de  primera!  També  els  hi  diria   que  no  s’oblidin  de  que  no  estan  sols  i  que   sempre  hi  haurà  algú  per  ajudar-­‐los,  i  ho  dic   jo,  que  ho  he  viscut    ;-­‐)       Quins  motius  et  van  fer  marxar?   Des  de  molt  que  em  feia  il·∙lusió  anar  a   estudiar  lluny  de  casa,  no  era  perquè  em  volia   desfer  de  la  meva  família,  però  per   experimentar  i  viure  la  diferència  entre  els  països.  Tothom  em  deia  que  estava  boja,  però    vaig  prendre  la   decisió  que  em  va  portar  a  aquesta  extraordinària  aventura.       Com  vius  l’experiència  fins  al  moment?   És  fascinant.  M’encanta  i  m’ho  passo  súper  bé.  Cada  dia  aprenc  quelcom  diferent.  Estic  molt  a  gust  a  les   classes,  amb  els  amics  i  adults,  ells  estan  sempre  fent-­‐me  la  vida  una  mica  més  feliç.    

12


13

ABRIL 2015     Quins  aspectes  hi  destaques?   La  gent  és  molt  amable  i  et  pregunten  si  estàs  bé  tota  l’estona.  A  l’escola  s’ha  de  portar  uniforme  i  parlar  de   vostè.  El  país  treballa  amb  moltes  companyies  de  caritat  i  a  les  escoles,  de  tant  en  tant,  es  fa  “dia  de  caritat”,   es  paga  una  lliura  i  pots  portar  la  roba  de  casa.  També  hi  destaco  el  paisatge.  És  un  dels  més  macos  que  he   vist  mai;  prats,  muntanyes,  platges  i  mars  .  Aquí  és  molt  popular  fer  surf,  la  platja  de  Newquay  és  la  més   famosa  pels  surfistes.     Que  trobes  a  faltar?   Apart  de  trobar  a  faltar  als  familiars  i  amics,  trobo  a  faltar  l’Agrupament  Escolta  Montcabrer,  una  de  les   activitats  que  m’agradava  molt  fer  durant  la  setmana.  També  trobo  a  faltar  portar  la  roba  de  carrer  al   institut.  De  vegades  enyoro  el  sol  i  la  calor,  però  no  és  que  trobi  a  faltar  molt  més!  

Recomanes  a  joves  marxar  a  aquest  país  o  en  general?  Per  què?   Ho  recomanaria  a  tots  els  joves  que  ho  volguessin  fer  a  un  100%  perquè  és  una  experiència  súper  divertida,   emocionant,  que  no  s’oblidarà  mai..  Bé,  potser  un  99%  pel  temps...      

Irene Garcia  Pujols   (Si  vols  contactar  amb  La  Irene,  pots  demanar-­‐vos  el  seu  contacte,  ja  que  està  disposada  a  donar  un   cop  de  mà  a  qui  vulgui  marxar,  com  ha  fet  ella.)    

Ets un  Maresmenc  al  món?   Vols  compatir  la  teva  experiència  amb  nosaltres?   Escriu  a:  mobilitatjove@ccmaresme.cat      

13


14

ABRIL 2015 Vols  rebre  el  butlletí  mensual  a  la  teva  adreça  electrònica?   Subscriu-­‐te  aquí:  http://goo.gl/yKb0jU       El   servei   de   Mobilitat   Internacional   Jove   del   Maresme   és   un   projecte   format   per   19   municipis   del   Maresme:   Alella,   Arenys   de   Mar,   Arenys   de   Munt,   Cabrera   de   Mar,   Cabrils,   Calella,   Canet   de   Mar,   Malgrat   de   Mar,   Mataró,   Palafolls,   Pineda   de   Mar,   Premià   de   Dalt,    Sant   Iscle   de   Vallalta,   Sant   Cebrià   de   Vallalta,   Sant   Pol   de   Mar,   Sant   Vicenç   de   Montalt,   Tordera,   Vilassar   de   Dalt   i   Vilassar   de   Mar,   amb   el   suport   i   coordinació   del   Consell   Comarcal   del   Maresme.         Al  servei  t’informem    sobre  temes  relacionats  amb  la  Mobilitat  Internacional:  Treballar  a  l'estranger,  trobar   feina   qualificada,   realitzar   pràctiques   laborals,   Voluntariat   i   estades   solidàries,   camps   de   treball   internacionals,  intercanvis  juvenils,  entre  d'altres!     Podràs  rebre  informació  personalitzada  a  l'Assessoria  Presencial,  demanat  hora  prèviament:   Dimarts  de  17  a  20h  a  Mataró.   Dimecres  de  16  a  20h  a  Can  Jorba,  Vilassar  de  Mar.   Dijous  de  15:45  a  20h  a  Malgrat  de  Mar.   Divendres  de  10  a  13  i  de  17  a  20  h  a  Mataró.     Per  a  més  informació,  inscripcions  als  tallers  o  demanar  hora  per  l'assessoria  presencial,  contacteu  a  través   del  nostre  correu  o  al  punt  d'informació  Juvenil  del  vostre  municipi.    

#MobilitatInternacional #Maresme

La  informació  facilitada  en  aquest  butlletí  ha  estat  extreta  de  les  pàgines  web  i  els  portals  que  s'indiquen.  El   servei   d'assessoria   de   Mobilitat   Internacional   del   Maresme   així   com   els   municipis   col·∙laboradors   no   es   fan   responsables   dels   possibles   errors   o   modificacions   que   es   puguin   produir   a   les   informacions   que   contenen   les   mateixes.    

14

Butlletí de Mobilitat internacional Jove del Maresme ABRIL 2015  

Recull mensual de notícies, oportunitats de voluntariat, formacions i intercanvis, convocatòries de beques d'esttudis i ofertes de feina i d...

Butlletí de Mobilitat internacional Jove del Maresme ABRIL 2015  

Recull mensual de notícies, oportunitats de voluntariat, formacions i intercanvis, convocatòries de beques d'esttudis i ofertes de feina i d...

Advertisement