Page 1

SETEMBRE 2015 Descarrega el butlletî aquî: https://goo.gl/eVVqkp


0

SETEMBRE 2015 Aquest mes...     Notícies  .................................................................................................................................................      1   Formació  Dual  a  Alemanya   Fires  per  buscar  feina     Intercanvis  Juvenils  i  Formacions  Internacionals  ....................................................................................    2   Formació  internacional    a  Romania   Formació  internacional  a  França   Fòrum  internacional  de  joves  a  Polònia   Curs  de  Formació  a  Turquía   Intercanvi  juvenil  a  Turquía   Formació  d’aprenentatge  en  el  viatge  a  França     Servei  de  Voluntariat  Europeu  ...............................................................................................................    4   Voluntariat  a  Irlanda   Voluntariat  sobre  immigració  a  Portugal   Voluntariat  sobre  dansa  a  Turquia   Voluntariat  de  curta  durada  sobre  Art  a  Bulgària   Voluntariat  a  parc  natural  a  Lituània   Voluntariat  sobre  idiomes  a  Romania     Beques  d’estudi    ....................................................................................................................................  5   Beques  de    mobilitat  per  a  artistes  i  professionals  culturals   Cursos  de  formació  per  estudiants  d’enginyeria   Beques  d’investigació  a  Suïssa   Beques  de  Màster  de  Belles  Arts  a  Suïssa       Pràctiques  Laborals    ...............................................................................................................................  6   Pràctiques  al  Tribunal  de  Justícia  Europeu   Pràctiques  al  Parlament  Europeu  per  a  estudiants  de  grau  o  cicle   Pràctiques  al  Parlament  Europeu   Pràctiques  de  Periodisme  al  Parlament  Europeu   Pràctiques  al  Consell  Europeu   Pràctiques  de  Màrqueting  a  Berlín     Ofertes  de  Feina    ...................................................................................................................................    8   Responsable de socis i de comunicació a França Xefs  a  Irlanda   Professor  de  literatura  a  EEUU   Procés  de  selecció  sector  d’Hostaleria  per  treballar  a  Alemanya   Cambrers  a  Alemanya   Assistents  de  persones  amb  discapacitats  al  Regne  Unit   Dissenyador/a  a  Berlín   Xef  al  Regne  Unit   Cambrers/es  a  bar  de  tapes  al  Regne  Unit   Procés  Selecció  d’infermeres  al  Regne  Unit   Desenvolupador  IOS  als  Països  Baixos     Tallers  i  xerrades  ...................................................................................................................................    11     Maresmencs  al  món  ..............................................................................................................................    11   Treballant  al  sud  d’Anglaterra  

0


1

SETEMBRE 2015 Notícies  

Formació Dual  a  Alemanya  

Aviat  sortirà  la  convocatòria  per  participar  en  el  programa  de  formació  dual  a    Alemanya  pel  2016.  Saps  de   què  tracta?     La  formació  dual  és  una  modalitat  de  formació  professional  que  es  realitza    entre  un  centre  educatiu  i  una   empresa  del  sector.  Les  empreses  s’encarreguen  dels  aspectes  pràctics  de  la  professió  i  el  centre  de   formació  professional  imparteix  un  ensenyament  on  es  treballen  els  aspectes  més  teòrics.     El  programa  “the  job  of  my  life”,  impulsat  pel  govern  Alemany,  ofereix  l’oportunitat  a  joves  de  realitzar  una   formació  Dual  a  Alemanya.  El  programa  està  adreçat  a  joves  de  18  a  27  anys,  amb  titulació  mínima  d’ESO  i   que  tinguin  nacionalitat  d’un  país  membre  de  la  Unió  Europea  o  passaport  EU.  El  programa  Subvenciona  un   curs  d’Alemany  al  país  d’origen  dels  joves  abans  de  marxar,  els  desplaçaments  per  fer  la  prova,  i  després   ofereixen  un  sou  de  818  euros  mensuals  i  un  contracte  d’aprenent.    Aquest  projecte  de  mobilitat  té  una   durada  de  dos  o  tres  anys  en  règim  de  formació  dual  (3-­‐4  dies  de  formació  a  les  empreses  i  la  resta  al  centre   de  formació).       Les  agències  o  escoles  que  realitzen  la  selecció  aviat  faran  les  seves  sessions  informatives  i  demanaran  que   portis  el  CV  model  Europas  actualitzat,  en  alguns  casos  en  anglès,  i  també  una  carta  de  motivació  per  a  les   empreses.       Al  Servei  de  Mobilitat  Jove  del  Maresme  t’oferim  assessorament  i  orientació  per  realitzar  el  teu  CV  i  Carta  de   motivació,  així  com  solucionar  dubtes  que  puguis  tenir.      

Fires per  buscar  feina   Les   fires   són   una   opció   molt   interessant   per   buscar   feina,   ja   que   són   un   espai   on   moltes   empreses   de   hi   tenen   presencia   i   busquen   candidats   per   contractar.   En   moltes   ocasions,   també   exposen   ofertes   de   feina,   donen   consells   als   candidats   per   a   la   seva   candidatura   i   fins   i   tot,   fan   entrevistes   in   situ.   A   més,   és   una   oportunitat  fantàstica  per  conèixer  altres  professionals  en  el  sector  i  fer  una  mica  de  xarxa.     De   fires   n’hi   ha   de   molts   tipus,   per   a   estudiants,   nou   titulats,   de   sectors   en   concret,   presencials,   online.   Aquest   mes   volem   compartir   amb   tu   unes   quantes   fires   online.   Mensualment   anirem   publicant-­‐ne   més   a   l’apartat  de  notícies.    

Fira  online  per  treballar  al  sector  de  les  IT  a  Estònia   Eures  organitza  les  Europea  Job  Days,    fires  de  feina  Online.  En  aquest  cas,  Eures  i  el  Servei  de  Feina   d’Estònia,  organitza  la  fira  per  fer  conèixer  les  empreses  del  Sector  IT  de  i  donar-­‐les  a  conèixer  a  candidats   de  tota  Europa.  Es  realitzaran  presentacions  de  les  empreses  que  també  estaran  presents  al  xat.  Les   empreses  participants  i  el  programa  de  la  fira  es  podrà  trobar  a  la  web    uns  dies  abans  de  l’esdeveniment.     Data  de  la  fira:  18  de  Setembre   Més  informació  i  inscripcions:  http://goo.gl/4Nt9Vy      

1


2

SETEMBRE 2015 Fira Online  per  treballar    a  les  IT  a  Suècia   Eures  organitza  les  Europea  Job  Days,    fires  de  feina  Online.  En  aquest  cas,  Eures,    el  Servei  de  Feina  de   Suècia,  Ideon  Meeting  i  l’Ajuntament  de  Lunds  organitzen  la  fira  per  fer  conèixer  empreses  del  Sector  IT  de   Suècia,  Dinamarca,  Regne  Unit,  Bèlgica  i  Suïssa,  per  tal  de  donar-­‐les  a  conèixer  a  candidats  de  tota  Europa.   La  fira  es  realitzarà  de  forma  presencial  i  també  de  forma  virtual.  Les  empreses  participants  i  el  programa  de   la  fira  es  podrà  trobar  a  la  web    uns  dies  abans  de  l’esdeveniment.     Data  de  la  fira:  24  de  Setembre   Més  informació  i  inscripcions:  http://goo.gl/vsJqe3  

Fira Online  per  treballar  a  Holanda   Eures  Nederlands  organitza  una  fira  online  que  es  realitzarà  via  Facebook  I  Twitter  el  dia  9  d’Octubre  de  10  a   14   hores.   La   fira   proveirà   informació   pràctica   per   a   treballar   al   país   i   a   tota   Europa,     i   hi   haurà   ofertes   de   feina  a  tota  Europa  i  la  possibilitat  de  participar  en  el  xat  amb  els  Euro-­‐consellers  .  

Data de  la  fira:  9  d’Octubre   Més  informació:  https://goo.gl/elpZFE  

Intercanvis Juvenils  i     Formacions  Internacionals  

Les  formacions  internacionals  són  adreçades  a  joves  i  professionals  que  treballin  en  l'àmbit  de  la  Joventut   subvencionats  pel  programa  Joventut  en  Acció.     Els  intercanvis  juvenils  són  estades  de  curta  duració,  majoritàriament  per  a  joves  de  18  a  25  anys    (alguns  a   partir  de  13  i  fins  a  30  anys)  a  un  país  participant  del  programa  Joventut  en  Acció.     El  viatge  sol  estar  parcialment  subvencionat,  i  l’estada  està  coberta.  Els  criteris  de  participació  poden  variar   en  funció  del  projecte  i  l’entitat  coordinadora,  demanant  quota  de  participació  i/o  de  soci  de  l’entitat.  

Formació internacional    a  Romania   La   Fundació   Catalunya   Voluntària   ofereix   places   per   a   la   formació   Internacional   “Personal   Branding   4EUth   Employment”   que   es   durà   a   terme   del   5   al   14   d’octubre   2015,   a   Cluj-­‐Napoca,   Romania.   L’objectiu   del   projecte  és  aportar  competències  als  treballadors  juvenils  i  membres  d’associacions,  per  tal  de  desenvolupar   programes  d’ocupació  juvenil  en  les  seves  organitzacions  d’origen  basats  en  la  marca  personal  i  el  coaching.       Data  límit:  Fins  a  cobrir  places   Més  Informació:  http://goo.gl/NlwZ6M  

Formació internacional  a  França  

La Fundació   Catalunya   Voluntària   ofereix   places   per   al   projecte   “Next   Step   for   Youth   Mobility”,     que   es   durà     a   terme   del   6   al   9   d’octubre   2015   a   Marsella.   L’objectiu   de   la   formació   és   reunir   treballadors   juvenils   i   joves   per   tal   de   crear   futurs   projectes   dins   el   programa   Erasmus+   en   l’àmbit   de   la   joventut,   i   compartir   idees   d’inclusió  i  crear  xarxa.     Data  límit:  Fins  a  cobrir  places   Més  Informació  http://goo.gl/jpgYy0  

2


3

SETEMBRE 2015

Fòrum internacional  de  joves  a  Polònia   L’associació  Mundus  busca  a  joves  per  participar  en  el  fòrum  de  cooperació  de  la  joventut  Europea  que  es   durà   a   terme   del   12   al   18   d’Octubre   a   Zakopane,   Polònia.   Al   fòrum   hi   participaran   44   joves   de   14   països.   Els   participants  del  Fòrum  són  joves  que  representen  a  entitats  juvenils,  i  intercanviaran  la  seva  visió  sobre  la   joventut,  hi  haurà  un  espai  de  creació  de  nous  projectes  en  conjunt,  amb  activitats  en  comú.     Data  límit:  Fins  a  cobrir  les  places     Més  Informació:  https://goo.gl/8IdZ86  

Curs de  Formació  a  Turquía   L’associació  Mundus  té  places  per  a  la  formació  internacional  “Look,  touch  and  feel”  que  es  durà  a  terme  del   14  al  21  d’Octubre  a  Mugla,  Turquía.  La  formació  està  orientada  a  treballadors/es  en  l’àmbit  de  joventut  o   membres  d’associacions  juvenils  que  vulguin  realitzar  projectes  amb  el  programa  Europeu  Erasmus+.    

Data límit:    Fins  a  cobrir  places   Més  informació:    https://goo.gl/PvYwf0  

Intercanvi juvenil  a  Turquía   L’associació  Mundus   busca   a   joves   de   18   a   30   anys   per   participar   en   el   projecte   “Our   Vilassges”   que   es   durà   a   terme   del   3   al   10   de   Novembre,   a   la   ciutat   de   Mugla,   Turquía.   Es   visitaran   diferents   pobles   de   la   zona   Mugla   amb   trobades   amb   la   comunitat   local   d’allà.   Es   faran   activitats   sobre   inclusió   i   igualtat   entre   les   persones  amb  menys  oportunitats.      

Data límit:    Fins  a  cobrir  places   Més  informació:  https://goo.gl/LmO5DX  

 

Formació d’aprenentatge  en  el  viatge  a  França   L’associació  Nexes  ofereix  places  per  a  la  formació    “Learning  by  travelling  ”  que  es  durà  a  terme  del  28  de   Novembre   al   3   de   Desembre   a   Galliac,   França.   L’objectiu   de   la   formació   és   adquirir   competències   sobre   mobilitat,  intercanviar  experiències  i  bones  pràctiques  i  crear  nous  projectes  en  conjunt,  tot  en  un  ambient   intercultural,  ecològic  i  compromès  socialment.     Data  límit:  Fins  a  cobrir  les  places     Més  Informació:  http://goo.gl/EyXvBG      

  3  


4

SETEMBRE 2015 Servei de  Voluntariat  Europeu     Servei  de  Voluntariat  Europeu  és  un  programa  de  la  Unió  Europea  que  permet  a  joves  d’entre   18  i  30  anys  fer  un  voluntariat  de  6  a  12  mesos  en  un  país  de  la  Unió  Europea  o  països  veïns.  El  programa   inclou  allotjament,  manutenció,  assegurança,  diners  per  a  despeses  bàsiques  i  curs  de   llengua.   El   Consell   Comarcal   del   Maresme   és   una   entitat   d’enviament   que,   en   conjunt   amb   el   Servei   de   Mobilitat   Internacional  del  Maresme,  t’assessora  i  et  facilita  l’accés  a  oportunitats  de  SVE.      

Voluntariat a  Irlanda   L’Ajuntament   de   Donegal   ofereix   l’oportunitat   de   realitzar   un   servei   de   voluntariat   europeu   de   Febrer   a   Desembre   de   2016,   per   a   joves   que   estiguin   interessats   a   treballar   en   el   departament   de   joventut   d’aquesta   regió.   La   persona   seleccionada   treballarà   amb   joves   del   territori,   detectant   necessitats   de   la   zona,   col·∙laborant   amb   els   diferents   projectes   juvenils   ja   existents,   donant   suport   amb   els   serveis   d’informació   juvenils  i  amb  l’actualització  de  les  xarxes  socials  del  servei.       Data  límit:  1  d’Octubre   Més  Informació:  http://goo.gl/tm7psD  

Voluntariat sobre  immigració  a  Portugal   L’associació   per   a   la   defensa   dels   drets   dels   immigrants   Solidariede   Imigrante   de   Lisboa,   Portugal,   obre   el   seu  procés  de  selecció  per  trobar  a  dos  voluntaris  de  qualsevol  país  per  col·∙laborar  al’entitat  durant  de  nou   mesos   a   un   any.   La   tasca   dels   voluntaris   europeus   és   donar   suport   a   les   accions     i   activitats   que   realitza   l’associació   tals   com   concerts,   exposicions,   tallers,   cinema,   i   festivals.   A   més,   els   voluntaris   també   poden   donar  suport  en  l’atenció  dels  immigrants  amb  temes  legals  i  promoure  els  seus  drets  en  la  societat.     Data  límit:  1  d’Octubre   Més  Informació:  https://goo.gl/6tMykZ    

Voluntariat sobre  dansa  a  Turquia  

L’associació Mundus  ofereix  una  plaça  per  realitzar  un  voluntariat  de  8  mesos,  començant  al  Novembre  de   2015  a  l’entitat  de  dansa  Bodrum.  El  rol  del  voluntari  serà  ajudar  a  promoure  les  activitats  de  l’entitat,  sobre   tot  durant  el  festival  internacional  de  dansa,  realitzar  fotografies  i  vídeos  i  promoure  el  voluntariat  europeu  i   el  programa  Erasmus+.  També  podran  participar  en  els  tallers  i  classes  de  ball.  

Data  límit:  Fins  a  cobrir  la  plaça.   Més  Informació:  http://goo.gl/7Z39dN              

4


5

SETEMBRE 2015 Voluntariat de  curta  durada  sobre  Art  a  Bulgària   L’associació   Mundus   busca   a   4   joves   de   18   a   30   anys   per   participar   en   diferents   projectes     de   Voluntariat   d’un   mes   i   mig   a   la   capital   de   Bulgària,   Sofia.   El   voluntariat   es   realitza   en   el   context   al   festival   de   curtmetratges  “In  the  place”   Els   projectes   es   realitzaran   en   tres   terminis   diferents:   Durant   el   primer   termini   es   busquen   joves   que   ajudaran  en  l’organització  i  promocionaran  el  festival  a  diferent  municipis  amb  activitats  diverses.  El  segon   termini   serà   sobre   art   Contemporani   i   cinema,   coincidint   amb   un   intercanvi   juvenil   amb   altres   joves   d’altres   països.  El  tercer  termini  coincidirà  amb  la  preparació  del  festival  i  la  seva  implementació.   Existeix   la   possibilitat   de   realitzar,   amb   posterioritat,   un   voluntariat   de   llarga   durada   a   la   mateixa   organització.     Data  límit:  Fins  a  cobrir  les  places   Més  Informació:  https://goo.gl/62jrS1      

Voluntariat a  parc  natural  a  Lituània   La   Fundació   Catalunya   Voluntària   ofereix   un   voluntariat   al   Parc   Natural   de   Kauno   Mario.   Els   voluntaris   col·∙laboraran   amb   les   activitats   didàctiques   del   centre,   amb   els   tours,   i   la   preservació   de   l’espai   natural.   Servei  de  voluntariat  recomanat  per  amants  de  la  natura  i  interessos  ambientals.        Data  límit:    Fins  a  cobrir  la  plaça.   Més  Informació:  http://goo.gl/dtgTdR    

Voluntariat sobre  idiomes  a  Romania   La   fundació   Catalunya   Voluntària   ofereix   una   plaça   per   participar   en   el   projecte   de   voluntariat   “Meetings   with   languages”   a   Arad,   Romania.   El   projecte   és   de   5   mesos   de   duració,   a   partir   de   Novembre,   on   hi   participaran   16   voluntaris   de   diferents   països   d’Europa.   Els   voluntaris   organitzaran   cursos   d’idiomes   amb   metodologia   d’educació   no   formal,   per   millorar   el   coneixement   de   llengües   estrangeres   entre   la   població   local.   A   més   també   es   faran   activitats   interculturals   per   donar   a   conèixer   la   cultura   del   seu   país   i   integrar-­‐se   amb  la  comunitat  local.     Data  límit:  Fins  a  cobrir  la  plaça.   Més  Informació:  http://goo.gl/midnHr  

Beques d’estudi  

Beques de    mobilitat  per  a  artistes  i  professionals  culturals  

El programa   de   Internacionalització   de   la   Cultura   Espanyola   ofereix   beques   de   mobilitat   per   recolzar   la   capacitat  del  sector  cultural  i  les  industries  creatives  a  nivell  internacional.  Promouen  la  circulació  i  mobilitat   d’obres,   produccions,   artistes,   creadors   i   professionals   culturals   i   creatius.   El   programa   té   com   a   objectiu   facilitar  a  artistes  i  professionals  la  participació  en  festivals,  esdeveniments,  exposicions,  entre  d’altres.  Les   sol·∙licituds  hauran  de  provenir  d’entitats  estrangeres  que  vulguin  acollir  als  artistes  espanyols  i  podran  ser   subvencionades  les  despeses  de  viatge,  manutenció  i  allotjament,  despeses  de  producció  i  publicitat,  si  es   cau.       Data  límit:  30  de  Setembre   Més  Informació:  http://goo.gl/ZA1YvO  

5


6

SETEMBRE 2015

Cursos de  formació  per  a  estudiants  d’enginyeria   BEST  és  una  organització  internacional  d’estudiants  de  l’àmbit  tecnològic  que  ofereix  beques  per  a  cursos   d’entre  1  i  2  setmanes  de  duració  durant  l’hivern  de  2015/16,  per  a  diferents  camps  d’enginyeries  i  a   diverses  universitats  internacionals.  Els  candidats  han  d’estar  cursant  actualment  enginyeria  i  que  el  seu   centre  estigui  adscrit  a  l’organització.  (La  Politècnica  de  Barcelona  ho  està).       Data  límit:  11  de  Novembre   Més  Informació:  http://goo.gl/H06NHE  

   

Beques d’investigació  a  Suïssa  

El Govern   de   Suïssa   a   través   de   la   Comissió   Federal   de   Beques   per   Estudiants   Estrangers   realitza   una   convocatòria   dirigida   a   estudiants   espanyols   de   postgrau,   per   realitzar   estades   d’investigació   a   Suïssa.   Els   becats   podran   dur   a   terme   el   seu   projecte   a   una   de   les   deu   universitats   públiques   de   Suïssa,   en   un   dels   Instituts  Suïssos  de  Tecnologia,  instituts  públics  d’ensenyament  i  investigació  o  les  Universitats  de  Ciències   Aplicades     Data  límit:  20  de  Novembre   Més  Informació:  http://goo.gl/THv2fW      

Beques de  Màster  de  Belles  Arts  a  Suïssa    

El Govern  de  Suïssa  a  través  del  programa  de  Beques  d’Excel·∙lència  en  Belles  Arts,  convoca  a  joves  espanyols   de  qualsevol  disciplina  artística,  a   sol·∙licitar  beques  de  residència  en  universitats  del  país.  Es  requereix  estar   en  possessió  del  títol  de  grau,  ser  menor  de  35  anys,  i  tenir  els  coneixements  d’idiomes  per  seguir  un  curs   acadèmic  al  país.       Data  límit:  20  de  Novembre   Més  Informació:  http://goo.gl/DAzUvp    

Pràctiques Laborals  

Pràctiques  al  Tribunal  de  Justícia  Europeu  

Practiques de  tres  a  cinc  mesos  al  tribunal  de  Justícia  Europeu  en  els  departaments  de  Documentació,   Premsa  i  informació,  Traducció  i  Interpretació.  Els  candidats  han  de  ser  ciutadans  dels  estats  membres  de   l’Unió  Europea,  tenir  una  llicenciatura  en  Dret  o  Ciències  polítiques,  i  per  les  pràctiques  d’interpretació  i   traducció,  un  títol  de  interpretació  en  conferències,  graduat  o  experiència  equivalent.  Tots  els  candidats  han   de  tenir  coneixement  de  dues  llengües  oficials  de  la  UE  .  Es  recomana  coneixement  de  Francès.    

Termini: 30  de  setembre   Més  informació:    http://goo.gl/ukRfrH        

6


7

SETEMBRE 2015

Pràctiques al  Parlament  Europeu  per  a  estudiants     El  Parlament  Europeu  ofereix    la  oportunitat  a  joves  majors  de  18  anys,  que  hagin  obtingut  un  certificat   d’estudis  secundari  equivalent  al  nivell  d’accés  a  la  universitat,    o  que  hagi  realitzat  estudis  superiors  o   tècnics  equivalents  al  nivell.  Les  pràctiques  estan  destinades,  preferentment,  a  joves  que  hagin  les  hagin  de   realitzar  en  el  marc  dels  seus  estudis.  La  duració  de  les  pràctiques  és  de  4  mesos.  Hi  ha  diferents  períodes   d’inscripció  durant  l’any.  

Més informació:  http://goo.gl/QWykNq   Data  límit:  1  d’Octubre  

Pràctiques  al  Parlament  Europeu   El  Parlament  Europeu  ofereix  pràctiques  al  seu  Secretariat  per  a  ciutadans  d'un  país  membre  de  la  Unió   Europea  o  tindre  del  conveni,  a  partir  de  18  anys,  que  tinguin  coneixement  d'una  de  les  llengües  oficials  de   la  EU  i  que  no  hagin  gaudint  d'una  beca  d'un  organisme  Europeu  amb  anterioritat.  També  ofereixen  visites   d'estudi  d'un  mes  relacionades  amb  la  integració  Europea.     Data  límit:  15  d’Octubre   Més  informació:  http://goo.gl/tjCnfX    

Pràctiques  de  Periodisme  al  Parlament  Europeu  

Pràctiques laborals  al  Parlament  Europeu  en  periodisme  per  a  titulats  universitaris.  Els  Becats  han  de  tenir   nacionalitat  Europea,  ser  majors  de  18  anys,  tenir  bon  coneixement  de  dues  una  llegües  oficials  de  la  Unió   europea  i  no  haver  gaudit  amb  anterioritat  en  una  beca  de  la  unió  Europea.  Les  pràctiques  són  un  període   de   5   mesos.   Cal   acreditar   la   competència   professional   mitjançant   una   prova   de   publicacions   fetes,   o   bé   a   través  de  la  pertinença  a  un  col·∙legi  o  associació  de  periodistes  d’un  estat  membre  de  la  Unió  Europea.       Data  límit:  15  d’Octubre   Més  Informació:  http://goo.gl/0RZkrA

 

Pràctiques  al  Consell  Europeu   Pràctiques  al  Consell  d’Europa  per  a  graduats  principalment  en  dret,  ciències  polítiques,  relacions   internacionals,  economia,  estudis  europeus,  també  es  valoren  els  perfils  en  l’àmbit  d’energia  i  medi   ambient,  recursos  humans,  agricultura  i  salut  alimentària.  Es  demana  nivell  molt  alt  d’anglès  o  francès.   Les  pràctiques  es  faran  de  febrer  a  Juny  del  2015.  

Termini:  1  d’Octubre           Més  informació:  http://goo.gl/XJwDB9    

 

7


8

SETEMBRE 2015 Pràctiques de  Màrqueting  a  Berlín   L’empresa  MONOQi,  ofereix  unes  pràctiques  remunerades    per  a  treballar  al  departament  de  Màrqueting.   Durant   les   practiques   es   treballaran   en   diferents   estratègies   d   Màrqueting.,   es   faran   informes,   creació   del   butlletí   setmanal,   i   realitzant   campanyes.   Es   requereix   un   bon   perfil   acadèmic,   coneixement   en   ADE,   Economia,  Matemàtiques  o  Informàtica  i  un  bon  nivell  d’anglès.     Data  límit:  Sense  especificar   Més  Informació:  http://goo.gl/4UEabT  

 

Ofertes de  Feina  

Responsable de  socis  i  de  comunicació  a  França  

Babel Internacional,  associació  sense  ànim  de  lucre,  que  publica  la  revista  online  “CaféBabel”,  busca  a  un  o   una   responsable   de   socis   i   comunicació   per   treballar   a   la   seu   de   París.   Les   tasques   del   responsable   serà   trobar   nous   socis   i   mantenir   l’existent,   escriure   projectes   per   a   subvencions   Europees,   coordinar   la   comunicació  online  de  les  xarxes  socials,  organitzar  esdeveniments  i  seminaris.  Es  requereix  un  bon  domini   de  l’anglès  i  francès.  Ofereixen  un  sou  de  21000  euros  mensuals,  dietes  i  descompte  de  viatges.       Data  límit:    18  de  Setembre   Més  Informació:    http://goo.gl/1sLskX      

Xefs a  Irlanda   L’Hotel   i   ressort   Haithlegg   House   busca   xefs   per   incorporar-­‐se   a   treballar   a   les   seves   cuines.   Ofereixen   diferents   especialitats,   com   xef   de   partie,   xef   d’esmorzars   i   xef   de   bar.   Es   requereixen   d’entre   2   i   4   anys   d’experiència   mínima,   tenir   coneixements   de   HACCP   (sistema   de   manipulació   i   conservació   d’aliments)   i   tenir   bones   competències   comunicatives.   Ofereixen   un   contracte   de   40   hores   setmanals,   en   5   dies   laborables,  i  un  sou  de  10  euros  l’hora  bruts.       Data  límit:    30  de  Setembre   Més  Informació:     Xef  de  partie:  http://goo.gl/0Acv0Y   Breakfast:  http://goo.gl/dBa5r4   Bar:  http://goo.gl/45Q58g    

Professor  de  literatura  a  EEUU   La   Universitat   de   Fresno,   a   California,     requereix   incorporar   titulat   en   filologia   i   literatura   hispànica   per   impartir   cursos   de   literatura   espanyola   per   al   curs   2016/2017.   Es   requereix   experiència   prèvia   impartint   classes  i  formació  com  a  professor  d’espanyol,  així  com  un  Doctorat  acabat  o  en  procés.     Data  límit:  5  d’Octubre   Més  Informació:  https://goo.gl/IpMb4s  

 

8


9

SETEMBRE 2015 Procés  de  selecció  sector  d’Hostaleria  per  treballar  a  Alemanya  

El Servei   d’Ocupació   de   Catalunya   (SOC)   mitjançant   la   Xarxa   EURES   realitza   un   procés   de   selecció   per   treballar  al  sector  de  la  hostaleria  a  Alemanya.     Les   entrevistes   amb   els   tècnics   d’Eures   es   duran   a   terme   el   3   i   4   de   Novembre   a   Barcelona;   i   el   5   i   6   de   Novembre  a  Palma  de  Mallorca.     S’ofereixen   diferents   posicions   per   les   quals   es   requereix   un   nivell   d’alemany   diferent:   per   treballar   a   la   cuina  un  A2;  cambrers  un  B2,  i  responsable  de  sala  un  C1.  Ofereixen  un  contracte  de  40  hores  setmanals  i  un   sou  d’entre  1300  i  2400  euros  mensuals.     Data  límit  per  enviar  candidatures:  18  Octubre   Més  Informació:    https://goo.gl/W8F7WO  

Cambrers  a  Alemanya  

Restaurant situat  a  la  localitat  de  Bitterfeld,  busca  incorporar  4  cambrers  amb  experiència  demostrable  i  un   nivell   de   l’alemany   mínim   d’un   B1.   L’empresa   paga   les   despeses   de   desplaçament   i   allotjament   durant   un   període  de  prova  de  6  mesos.  Després  ofereixen  un  contracte  indefinit  i  un  salari  d’uns  1500  euros  bruts  al   mes.       Data  límit:    26  d’Octubre   Més  Informació:  https://goo.gl/CCP9nB      

Assistents de  persones  amb  discapacitats  al  Regne  Unit  

L’empresa de  selecció  CAS  Enterprise  amb  Eures  realitzen  un  procés  de  selecció  per  contractar  cuidadors  per   treballar  amb  persones  discapacitades  a  diferents  ciutats  del  Regne  Unit.  Es  requereix  experiència  mínima   d’un   any   amb   persones   amb   discapacitats   o   infermetats   mentals,   una   titulació   professional   i   permís   de   conduir.  Ofereixen  un  sou  d’unes  7  lliures  l’hora,  25  lliures  per  nit,  i  jornada  laboral  de  36  hores  setmanals   en  3  torns  de  12  hores    

Data límit:    Sense  especificar   Més  Informació:  http://goo.gl/c8MEda  

Dissenyador/a a  Berlín,  Alemanya  

L’empresa de  compres  online  Locafox  busca  un  dissenyador  gràfic  per  incorpar-­‐se  a  la  seva  oficina  a  Berlín.   Es  busca  una  persona  amb  experiència  en  disseny  web,  d’aplicacions  i  disseny  gràfic.  Es  rquereix  experiència   de  treball  en  equip,  creativitat  i  aportar  noves  idees  i  solucions.     Data  límit:    Sense  especificar   Més  Informació:  https://goo.gl/ByXIWZ      

  9  


10

SETEMBRE 2015 Xef al  Regne  Unit   Iberica   Food   and   culture   busca   a   segon   cap   de   Cuina   per   treballar   a   restaurant   amb   renom   al   Regne   Unit.   Es   busca   una   persona   amb   titulació   oficial   en   cuina,   experiència   mínima   de   dos   anys   en   cuina   espanyola.   Es   valora  també  experiència  amb  altres  tipus  de  cuina.       Data  límit:    Sense  especificar   Més  Informació:  http://goo.gl/WRiUnp  

Cambrers/es  a  bar  de  tapes  al  Regne  Unit   El   restaurant   Boqueria   busca   cambrers   i   cambreres   per   treballar   al   restaurant   amb   contractes   de   mitja   jornada  i  jornada  complerta.  Es  requereix  bon  nivell  d’anglès  i  experiència  en  restauració  com  a  cambrer/a   d’un   any  com  a  mínim.  Es  valora  tenir  coneixement  i  interès  en  la  cuina  espanyola  i  parlar  espanyol  .       Data  límit:    Sense  especificar   Més  Informació:  http://goo.gl/FRN4Fz          

Procés Selecció  d’infermeres  al  Regne  Unit   Eures  realitza  un  procés  de  selecció  per  reclutar  infermeres  al  Sistema  nacional  de  salut  Britànic,  NHS.  Les   entrevistes  es  realizaran  a  Saragossa  i  Sevilla  el  30  de  Setembre  i  2  d’Octubre  respectivament.  Es  busquen   infermeres   per   a   diferents   departaments,   especialment   ginecologia,   neonatal,   quiròfan   i   llevadores.   Ofereixen   un   sou   d’entre   21.478   i   27.901   al   l’any,   contracte   indefinit,   allotjament   pagat   durant   un   mes,   programa  de  formació  de  6  setmanes,  i  suport  per  col·∙legiar-­‐se  al  NMC.  Es  podran  obtenir  subvencions  de   viatge  per  aquelles  persones  que  es  desplacin  més  de  50  km  per  realitzar  les  entrevistes.     Data  límit:    Sense  especificar   Més  Informació:  http://goo.gl/6UcJ5S      

Desenvolupador IOS  als  Països  Baixos   Booking,  empresa  de  reserva  d’hotels  online,  busca  a  un  desenvolupador  IOS  per  incorporar-­‐se  a  la  seva  seu   a   Amsterdam,   als   Països   Baixos.   Es   requereix   persona   per   mantenint   i   millora   les   aplicacions   IOS.   Es   demana   una  experiència  de  5  anys  i  tres  anys  en  aplicacions  iOS,  coneixements  de  cocoa,  objective-­‐C,  Xcode,  entre   d’altres.   Es   demana   que   tingui   motivació,   orientat   en   el   disseny   i   la   interacció,   que   tingui   domini   de   l’anglès,   escrit  i  oral.    Ofereixen  beneficis  per  l’allotjament  i  trasllat  a  Amsterdam.     Data  límit:    Sense  especificar   Més  Informació:    https://goo.gl/lis13D  

                 

10


11

SETEMBRE 2015 Tallers i  xerrades    

Recursos per  treballar  i  realitzar  pràctiques  a  Europa   Vols  treballar  o  fer  pràctiques  a  l’estranger?  Adquirir  experiència  laboral,  millorar  el  teu  idioma,  viure  a  un   altre  país?   T’expliquem  els  programes  existents  per  realitzar  pràctiques  i  feina  a  l’estranger.  On  trobar  ofertes  de  feina,   processos  de  selecció,  canals  de  recerca  general  o  per  sectors.  També  t’informarem  sobre  estades   alternatives,  per  a  què  puguis  escollir  la  que  més  et  convé.  Per  acabar  et  donarem  alguns  consells  per   preparar  la  teva  estada  i  la  teva  candidatura.  

Data: 23  de  Setembre   Hora:  19:30  -­‐  21h   Lloc:  Can  Jorba  C/Santa  Eulàlia,  140  ,  Vilassar  de  Mar   Inscripció:  https://goo.gl/V532HH     Data:  29  d’Octubre   Hora:  19:30  -­‐  21h   Lloc:  Centre  Cívic  Malgrat  de  Mar.  C/  Segre  1   Inscripció:  https://goo.gl/4ExnAd  

Maresmencs al  món  

Treballant al  sud  d’Anglaterra   En  Màxim  Solomando  Casanova,  de  Calella,  es  troba  a  Bournemouth,  una  ciutat  a  la   costa  del  Regne  Unit,  treballant  al  sector  d’hostaleria.      

Les notes  en  cursiva  són  aportacions  del  Servei  de  Mobilitat  Internacional  Jover  del  Maresme  per   aportar  més  informació  o  recursos.     Quan  vas  arribar?    

11


12

SETEMBRE 2015 Vaig arribar  a  finals  de  Febrer  del  2015,  el  dia  26  exactament.     Què  vas  anar  a  fer?     Principalment  cercar  treball,  ja  comptava  amb  ajuda  per  l'allotjament  des  de  el  primer  dia  que   arribava.     Què  estàs  fent?     Treballo  a  jornada  completa  a  un  restaurant,  comparteixo  pis  amb  un  amic  del  Maresme  i  aquest   Setembre  faré  l’examen  d’anglès  Advance  al  college  de  Bournemouth.     Al  Regne  Unit  ha  moltes  acadèmies  i  escoles  d’anglès,  pots  trobar-­‐ne  una  selecció:   http://www.britishcouncil.org/education/accreditation/centres     Què  vas  fer  abans  de  marxar?     Em  vaig  assegurar  que  comptava  amb  allotjament  i  que  tenia  cita  per  fer  el  "NIN"  National   Insurance  Number.     El  NIN  és  un  número  admisnistratiu  del  Regne  Unit  necessari  per  treballar  al  país.  Pots  trobar  més   informació  sobre  el  tràmit  a:  http://www.diariodeunlondinense.com/trabajo/seguridad-­‐ social/transcripcion-­‐llamada-­‐cita-­‐nin     Quines  dificultats  has  trobat?  Què  has  fet  per  solucionar-­‐les?     Penso  que  un  dels  principals  problemes  que  ens  trobem  és  el  canvi  d'Euro  a  la  Lliura,  ja  que  les   comissions  són  elevades  i  el  canvi  es  redueix  pràcticament  a  la  meitat.   Hi  trobaràs  més  informació  i  consells  sobre  el  canvi  de  moneda  a  aquesta  web:   http://www.diariodeunlondinense.com/dinero/cambio-­‐divisa/ahorrar-­‐cambio-­‐divisa     On  has  trobat  ajuda,  recursos,  solucions?  (webs,   organismes...)   A  través  de  gent,  preguntant,  socialitzant-­‐me..  una   eina  molt  útil  són  els  grups  de  Facebook,  en  aquest   cas  "Españoles  en  Bournemouth".     Quin  consell  donaries  a  joves  que  vulguin  marxar   al  Regne  Unit?     Simplement  tenir  una  idea  dels  preus  del  lloguer  a   la  ciutat  on  aneu,  tenir  el  numero  per  trucar  a  la   cita  amb  el  NIN  i  òbviament  una  mica  de  diners   estalviats.   Pots  buscar  preus  a  les  webs  de  recerca  d’habitacions  o  pisos  a  la  pàgina:  www.gumtree.com    Et   recomanem  que  no  facis  cap  pagament    fins  a  que  no  vegis  el  pis,  així  que  els  primers  dies,  millor   busca  un  hostal,  bed  and  breakfast  o  algú  que  et  pugui  allotjar.     Alguna  recomanació?   Hi  ha  agències  que  et  busquen  escola,  allotjament  i  en  algunes  inclús  treball.  No  són  pas   econòmiques  però  si  no  tens  un  bon  nivell  d’angles  poden  ser  molt  útils.   H  hi  ha  acadèmies  que  ofereixen  serveis  des  de  200  euros,  facilitant  ofertes  de  feina,  escoles,   allotjament,  i  altres  fins  a  700  amb  les  quals  et  vas  amb  la  feina  tancada  des  d’aquí.  Al  Servei   podem  donar-­‐te  més  recursos!  

12


13

SETEMBRE 2015 Quins  motius  et  van  fer  marxar?     Les  condicions  de  treball  a  Espanya,  principalment  la  manca  de  respecte  als  nostres  drets  com  a   treballadors.     Com  vius  l’experiència  fins  al  moment?     Satisfet,  treballo  cinc  dies,    aproximadament  40h  setmanals  i  cobrant  gairebé  el  mateix  que  a  casa.   Tot  i  que  a  Anglaterra  cobro  el  sou  mínim,  que  són  6.50£.   Visc  en  un  pis  de  lloguer  just  al  centre  de  la  ciutat  i  a  finals  de  mes  encara  em  queden  ha  diners  al   compte  bancari...    

Quins aspectes  hi  destaques?     Som  un  munt  de  espanyols  a  tot  el  Regne  Unit,  sempre  coneixeràs  algun  amb  el  que  et  puguis   comunicar.     Hi  pots  contactar  a  través  de  les  pàgines  de  Facebook,  o  també  a  les  xarxes  com:   www.catalansalmon.com  o  www.spaniards.es     Que  trobes  a  faltar?     El  clima  és  un  dels  aspectes  que  més  afecten.  Som  del  maresme  i  això  és  un  plaer  que  nomes  et   dónes  compte  vivint  allà.     Recomanes  a  joves  marxar  a  aquest  país  o  en  general?     A  Espanya  vivim  amb  una  vena  als  ulls,  en  comparació  amb  el  que  passa  a  altres  països  de  la  UE  i  les   condicions  que  tenen.  Aquí  al  Regne  Unit,  encara  som  benvinguts,  una  vegada  trobes  treball  i   allotjament  entres  en  una  rutina  còmode  i  realment  és  un  gran  impuls  a  madurar.    

Ets un  Maresmenc  al  món?   Vols  compatir  la  teva  experiència  amb  nosaltres?   Escriu  a:  mobilitatjove@ccmaresme.cat       Vols  rebre  el  butlletí  mensual  a  la  teva  adreça  electrònica?  

13


14

SETEMBRE 2015 Subscriu-­‐te aquí:  http://goo.gl/yKb0jU       El   servei   de   Mobilitat   Internacional   Jove   del   Maresme   és   un   projecte   format   per   19   municipis   del   Maresme:   Alella,   Arenys   de   Mar,   Arenys   de   Munt,   Cabrera   de   Mar,   Cabrils,   Calella,   Canet   de   Mar,   Malgrat   de   Mar,   Mataró,   Palafolls,   Pineda   de   Mar,   Premià   de   Dalt,    Sant   Iscle   de   Vallalta,   Sant   Cebrià   de   Vallalta,   Sant   Pol   de   Mar,   Sant   Vicenç   de   Montalt,   Tordera,   Vilassar   de   Dalt   i   Vilassar   de   Mar,   amb   el   suport   i   coordinació   del   Consell   Comarcal   del   Maresme.         Al  servei  t’informem    sobre  temes  relacionats  amb  la  Mobilitat  Internacional:  Treballar  a  l'estranger,  trobar   feina   qualificada,   realitzar   pràctiques   laborals,   Voluntariat   i   estades   solidàries,   camps   de   treball   internacionals,  intercanvis  juvenils,  entre  d'altres!     Podràs  rebre  informació  personalitzada  a  l'Assessoria  Presencial,  demanat  hora  prèviament:   Dimarts  de  17  a  20h  a  Mataró.   Dimecres  de  16  a  20h  a  Can  Jorba,  Vilassar  de  Mar.   Dijous  de  15:45  a  20h  a  Malgrat  de  Mar.   Divendres  de  10  a  13  i  de  17  a  20  h  a  Mataró.     Per  a  més  informació,  inscripcions  als  tallers  o  demanar  hora  per  l'assessoria  presencial,  contacteu  a  través   del  nostre  correu  o  al  punt  d'informació  Juvenil  del  vostre  municipi.    

#MobilitatInternacional #Maresme  

La  informació   facilitada  en  aquest  butlletí  ha  estat  extreta  de  les  pàgines  web  i  els  portals  que  s'indiquen.  El   servei   d'assessoria   de   Mobilitat   Internacional   del   Maresme   així   com   els   municipis   col·∙laboradors   no   es   fan   responsables   dels   possibles   errors   o   modificacions   que   es   puguin   produir   a   les   informacions   que   contenen   les   mateixes.    

14

Butlletí de Mobilitat internacional Jove del Maresme Setembre 2015  

Recull mensual de notícies, oportunitats de voluntariat, formacions i intercanvis, convocatòries de beques d'esttudis i ofertes de feina i d...

Butlletí de Mobilitat internacional Jove del Maresme Setembre 2015  

Recull mensual de notícies, oportunitats de voluntariat, formacions i intercanvis, convocatòries de beques d'esttudis i ofertes de feina i d...

Advertisement