Page 1

0

Febrer 2015

Aquest mes...     Notícies  ...................................................................................................................................      1   Fira  internacional  d’estudis  de  Postgrau,  FIEP  2015   Beques  Sabàtica   Camps  de  treball  Internacionals   Formació  Dual  a  Alemanya     Intercanvis  Juvenils  i  Formacions  Internacionals  ......................................................................    3   Visita  d’estudi  “UN-­‐Vieanna  Study  Visit”   Formació  internacional  sobre  intel·∙ligència  col·∙lectiva  a  França   Intercanvi  Juvenil  de  teatre  a  Letònia   Formació  internacional    sobre  feina  a  Portugal   Formació  internacional  a  Geòrgia   Formació  d’educació  a  traves  de  l’esport  a  Bulgària     Servei  de  Voluntariat  Europeu  .................................................................................................    4   Voluntariat  sobre  la  bicicleta  a  Romania   Voluntariat  a  d’educació  internacional  a  Turquia   Voluntariat  a  Itàlia   Diferents  oportunitats  de  voluntariat  e  Moldàvia   Voluntariat  social  amb  infants  a  Eslovàquia   Voluntariat  a  Linchestein     Beques  d’estudi    ......................................................................................................................  4   Beques  Fundació  ICO  a  la  Xina   Beques  Màster  HUBarcelona-­‐FCC   Beques  “Agata  Baum  de  Bernis”  per  a  artistes  i  gestors     Beques  de  doctorat  i  màster  Fundació  Heinrich  Böll   Beques  per  a  estudiants  de  tecnologia       Pràctiques  Laborals    ................................................................................................................  8   Pràctiques  al  Comitè  Econòmic  i  Social  de  la  Unió  Europea   Pràctiques  al  Consell  Europeu   Pràctiques  al  Comitè  de  les  Regions   Pràctiques  al  Tribunal  de  Justícia  de       Ofertes  de  Feina    .....................................................................................................................    9   Atenció  al  client  en  botiga  a  Noruega  Urgent!   Desenvolupador  de  Software  a  Suècia   Fresador  CNC  a  Alemanya   Cuiner  a  França   Fisioterapeutes  a  França   Metges  de  diferents  especialitats  a  França   Mecànics  industrials  i  elèctrics  a  Alemanya   Fisioterapeutes  a  Regne  Unit     Maresmencs  al  món  ................................................................................................................    11   Brithish  Dream:  here  I  am!  

0

Mobilitat internacional jove maresme butlletí febrer2015  

Recull mensual de notícies, oportunitats de voluntariat, formacions i intercanvis, convocatòries de beques d'esttudis i ofertes de feina i d...

Mobilitat internacional jove maresme butlletí febrer2015  

Recull mensual de notícies, oportunitats de voluntariat, formacions i intercanvis, convocatòries de beques d'esttudis i ofertes de feina i d...

Advertisement