Page 1

Corporate Brochure ’10 / ’11


Retail Real Estate Investment &Development

FRANKRIJK – Parijs, Rue de Rivoli

ZWEDEN – Malmö

“Wij willen de markt aantrekkelijke panden bieden en duurzame winkelruimte creëren in een stedelijke omgeving die blijft inspireren, ook in de toekomst.”

2

Redevco Corporate Brochure ’10 / ’11


ENGELAND – Londen, Oxford Street

SPANJE – Barcelona, Las Ramblas

Redevco Corporate Brochure ’10 / ’11

3


BELGIë – Antwerpen, Meir

Redevco beheert en ontwikkelt omvangrijke winkelvastgoedportefeuilles in Europa en Azië. Redevco is een onafhankelijke, internationale vastgoedonderneming met winkel­ portefeuilles in Europa en Azië. De totale portefeuille telt 750 objecten, met een gezamenlijke oppervlakte van circa 5 miljoen vierkante meter op toplocaties in de grote steden. De waarde is rond 7,5 miljard euro. Europa is onze thuismarkt en wij willen Azië tot onze tweede markt maken. Hier creëren wij een winkelportefeuille in de grote steden, vooral in China. Ons eerste winkelcentrum in China zal in 2013 zijn deuren openen. Wij kopen, ontwikkelen, verhuren en beheren, waarbij wij steeds anticiperen op de wensen van onze huurders. Ons doel is de markt passend, duurzaam en inspirerend vastgoed te bieden. Wij richten ons voornamelijk op winkelpanden in stadscentra; daarnaast ontwikkelen en investeren wij ook in retailparks en winkelcentra.

4

Redevco Corporate Brochure ’10 / ’11


Een “jonge” onderneming met een rijke historie

Modeketen C&A beheerde al meer dan 150 jaar haar eigen panden toen in 1999 het besluit werd genomen deze activiteiten onder te brengen in een zelfstandige onderneming: Redevco. Redevco is sinds 2001 eigendom van COFRA Holding AG, een in Zwitserland gevestigde holding maatschappij. De COFRA Groep omvat bedrijven in Europa, Azië en Noord- en Latijns-Amerika, met activiteiten variërend van detailhandel, vastgoed, bedrijfsinvesteringen tot financiële dienstverlening en duurzame energie.

HONGARIJE – Budapest, Vörösmarty Plein

NEDERLAND – Utrecht, Oudegracht

Redevco Corporate Brochure ’10 / ’11

5


stedenbouw en architectuur Affiniteit met

Projectontwikkeling is één van onze kernactiviteiten. De projecten die wij ontwikkelen moeten waarde bieden aan alle belanghebbenden, ook op langere termijn. Dankzij onze jarenlange ervaring weten wij wat er bij stedenbouw komt kijken. Dat is het fundament van onze deskundigheid.

Een goede winkelinfrastructuur is essentieel voor de leefbaarheid van binnensteden, nu en in de toekomst. Cruciaal voor de leefbaarheid van een binnenstad zijn een goede functiemix, toegankelijkheid en gebruikersvriendelijke parkeergelegenheid. De omgeving waarin winkelvoorzieningen functioneren is dynamisch: consumentenbehoeften, bevolkingsopbouw en levensstandaard veranderen, en ook op het gebied van milieu, veiligheid en technologie gaan de ontwikkelingen snel. Winkeliers verwachten van vastgoedondernemingen dat zij die dynamiek begrijpen en op het juiste moment de juiste winkelruimte kunnen bieden op de juiste locatie. Daarom (her)ontwikkelen, kopen en verhuren wij, en zorgen er zo voor dat onze portefeuille continu aansluit op de wensen van onze huurders en op die van de lokale gemeenschap waarin zij opereren.

SPANJE – Madrid, Goya

SPANJE – Palma de Mallorca, Can Puig

6

Redevco Corporate Brochure ’10 / ’11

PORTUGAL – Lissabon, Rua Augusta


ITALIË – Bari

Redevco Corporate Brochure ’10 / ’11

7


FRANKRIJK – Parijs, Champs-Elysées

Onze kernwaarde is evenwicht tussen onderneming en omgeving. Wij hechten veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan een integere business benadering. Vandaar ons basisprincipe, ‘Business in Balance’ en ons Corporate Responsibility beleid. ‘Business in Balance’ betekent een evenwicht vinden tussen economische, sociale en milieuaspecten. Dit doen wij samen met onze huurders en partners. Zo zorgen wij ervoor dat onze vastgoedactiviteiten een toegevoegde waarde hebben voor de samenleving als geheel. Wij zien mens en omgeving als onlosmakelijk met elkaar verbonden. ‘Business in Balance’ betekent ook hoge ethische normen stellen. Wij kijken verder dan de korte termijn, en bieden flexibele, innovatieve en duurzame vastgoedoplossingen.

8

Redevco Corporate Brochure ’10 / ’11


Wij hanteren de

bedrijfsprincipes die gelden voor alle bedrijven van COFRA Holding AG

Ondernemerschap en professionaliteit Wij gaan uit van gelijkgericht en servicegericht leiderschap. In ons ondernemingsbeleid staat de huurder centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat als het onze huurders goed gaat, het ons ook goed gaat.

Integriteit Wij staan voor een eerlijke en respectvolle omgang met al onze relaties en streven naar evenwicht tussen mens en onderneming. Integriteit zien wij als een kernwaarde.

Groei Door onszelf te verbeteren, dragen wij in positieve zin bij aan de ontwikkeling van onze onderneming en de samenleving. Onze medewerkers krijgen alle kansen zich te ontwikkelen.

Continuïteit Wij willen in business zijn en blijven, en zorgen voor zakelijke relaties die wederzijds lonend zijn. Winst op korte termijn mag niet ten koste gaan van onze activiteiten op de langere termijn. Continuïteit vereist ZWITSERLAND – Basel, Freie Straβe

dat wij ons aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en de wensen van onze huurders.

Toewijding Wij geloven in het leveren van uitstekende producten. Wij hechten aan een bedrijfscultuur waarin hoge prestaties, solidariteit en plezier in het werk belangrijk zijn.

Redevco Corporate Brochure ’10 / ’11

9


Duurzaamheid

als leidraad bij alles wat wij doen

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om de aarde zo goed mogelijk achter te laten voor de volgende generatie. Daarom staan wij volledig achter internationaal geaccepteerde normen voor duurzaam bouwen. Deze bieden ons de beste methodiek voor het meten van de milieueffecten van onze gebouwen. Al onze nieuwbouwprojecten worden getoetst aan deze internationale normen, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij ons op het gebied van duurzaamheid kunnen meten met de besten. Waar mogelijk lopen wij daarbij vooruit op wetgeving die betrekking heeft op onze activiteiten.

TURKIJE – Ankara, Gordion Shopping Center

Wij realiseren ons dat het sociale effect en het milieueffect van onze activiteiten niet een zaak is die wij alleen kunnen aanpakken. Daarom is stakeholder engagement een essentieel onderdeel van onze strategie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Belanghebbenden bij de activiteiten van Redevco zijn medewerkers, winkeliers, consumenten, de aandeelhouder, nationale en lokale overheden, leveranciers, brancheorganisaties, NGO’s en lokale belangengroepen. Wij stimuleren hen met ons samen te werken vanuit een gedeeld besef van verantwoordelijkheid voor samenleving en milieu.

10

Redevco Corporate Brochure ’10 / ’11


TURKIJE – Erzurum, Erzurum Shopping Center

DUITSLAND – Mainz, C&A Eco-Store

Duurzame Wij bieden

Sinds 2008 publiceren wij jaarlijks een Corporate Social Responsibility Report. U kunt meer informatie vinden op onze website:

Vastgoed Oplossingen

www.redevco.com

Redevco Corporate Brochure ’10 / ’11

11


Wij hebben een

diepgaande

kennis

van lokale markt situaties

Wij hebben gekozen voor een decentrale organisatiestructuur met kantoren in de landen waarin wij actief zijn. Hierdoor hebben wij een goed beeld van de lokale winkelen vastgoedmarkt en de lokale consument. Zo kunnen wij snel inspelen op kansen die zich voordoen en zelf nieuwe kansen creëren. Onze activiteiten in de verschillende regio’s krijgen op strategisch gebied ondersteuning van het hoofdkantoor in Amsterdam, dat alle internationale activiteiten overziet en coördineert. ZWEDEN - Stockholm ENGELAND - Londen NEDERLAND - Amsterdam (HK) NEDERLAND - Amsterdam DUITSLAND - Düsseldorf POLEN - Warschau BELGIë - Brussel FRANKRIJK - Parijs ZWITSERLAND - Zürich OOSTENRIJK - Wenen ITALIë - Milaan TURKIJE - Istanbul SPANJE - Madrid

CHINA - Shanghai CHINA - Hong Kong

12

Redevco Corporate Brochure ’10 / ’11


Meer kwaliteit. Dat is onze voornaamste ambitie voor de komende jaren, gebaseerd op de jongste trends in bevolkingsontwikkeling, consumentenwensen en distributiekanalen in een groot aantal steden. Deze meerwaarde voor onze portefeuille willen wij bereiken met een bredere huurdersmix en meer intensief gebruik, en door middel van actief beheer, herontwikkeling en herpositionering. Om het succes van de huurders van onze winkelcentra te maximaliseren, zullen wij onze activiteiten op het gebied van winkelcentrumbeheer uitbreiden en zo een nog beter bedrijfsklimaat voor hen creëren. Want als onze huurders succesvol zijn, zijn wij dat ook. De nieuwe markten die wij aan het ontwikkelen zijn liggen vooral buiten Europa. Wij zien Azië, en met name China, als

interessant gebied om te groeien, gezien de sterke economische groei, de bevolkingssamenstelling en

de ondernemingsgeest. FRANKRIJK – Parijs, Rue de Rivoli

DUITSLAND – Erfurt

CHINA – Wuhan, Wuhan Tiandi Riverview Plaza, strategisch samenwerkingsverband met Shui On Land

Redevco Corporate Brochure ’10 / ’11

13


NEDERLAND – Alkmaar

14

Redevco Corporate Brochure ’10 / ’11


BELGIë – Wilrijk

DUITSLAND – Berlijn, Alexanderplatz

POLEN – Toruń

“Onze activiteiten moeten bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving.” Redevco Corporate Brochure ’10 / ’11

15


Redevco B.V. Wibautstraat 224 1097 DN Amsterdam The Netherlands P.O. Box 94277 1090 GG Amsterdam T +31 (0) 20 599 6262 F +31 (0) 20 599 6263 E info@redevco.com www.redevco.com This brochure is printed on TOP10 Green Gloss paper 100% post-consumer FSC Recylced certified fibres and PCF (Process Chlorine Free). Amsterdam, September 2010 Realized by: Mobile Generation www.mobgen.com

CB_Nederlands_singlepages  

Corporate Brochure ’10 / ’11 “Wij willen de markt aantrekkelijke panden bieden en duurzame winkelruimte creëren in een stedelijke omgeving d...

CB_Nederlands_singlepages  

Corporate Brochure ’10 / ’11 “Wij willen de markt aantrekkelijke panden bieden en duurzame winkelruimte creëren in een stedelijke omgeving d...

Advertisement