Issuu on Google+

Vzw Mobiel vzw Mobiel Sociale Werkplaats

JAARVERSLAG 2005


vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

2


Jaarverslag 2005 - vzw Mobiel en vzw Mobiel SWP

Inhoudstafel 1. Algemeen

4

2. Cijfergegevens 2005:

4

Klanten

4

Aantal fietsen

7

Diefstallen

7

Verkoop

8

3. Activiteiten

9

Fietstochten

9

Fietseducatie

10

Promotieacties studenten

11

Medewerking aan evenementen

11

4. Mobiel geeft info en advies

14

5. Mobiel in de media

15

6. Mobiel internationaal

16

7. Personeel

18

8. Bestuur

19

9. Partners & samenwerkingsverbanden

20

10. Financiering en subsidies

20

11. Bijlagen en tabellen

20

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

3


1. Algemeen Voor zowel vzw Mobiel als vzw Mobiel Sociale Werkplaats was 2005 een goed gevuld jaar waar we zeer tevreden over mogen zijn! Vzw Mobiel SWP draaide in 2005 opnieuw op volle toeren. Het personeelsbestand werd uitgebreid want ook de fietsenverhuur en de vraag naar tweedehandsfietsen kenden een duidelijke groei. Vzw Mobiel bleef zich verder inzetten voor de promotie van de fiets, het fietstoerisme in de ruime regio en de sociale economie. De investeringen in het kader van het Interreg-programma SustAccess kregen ook geleidelijk aan vorm. Op 1 april 2005 werd onze tweede vestiging op de veemarkt heropend. Fiets van de Dag kreeg vanaf dan de naam City-Mobiel en werd in een volledig nieuw kleedje gestopt. In de vestiging City-Mobiel wordt voortaan ook een grote hoeveelheid tweedehandsfietsen te koop gesteld. 2. Cijfergegevens 2005 •

Klanten

verhuurde fietsen 2005

25 95

639

studenten individuelen groepen 402

1968

bedrijven OCMW

Verhuur aan particulieren: In totaal werden er in 2005 252 individuele contracten opgesteld waarbij 402 stadsfietsen en alternatieve fietsen werden verhuurd. Dit aantal bleef stabiel ten opzichte van 2004. De huurperiode varieert van één dag voor de alternatieve fietsen zoals de tandems en de riksjahs tot één jaar voor een stadsfiets. Onze riksjahs blijken steeds meer bekendheid te verwerven en worden regelmatig verhuurd voor oa. huwelijken, vrijgezellenfeestjes, pensioenfeestjes, schoolbezoek van sinterklaas of opendeurdagen.

Verhuur aan groepen (vanaf 5 personen spreken we over een groep): In 2005 hebben 91 groepen fietsen gehuurd en samen haalden ze een totaal van maar liefst 1968 fietsen! Dat zijn 42 groepen en 755 fietsen meer dan vorig jaar.

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

4


−

Verhuur aan studenten: In 2005 huurden 639 studenten een studentenfiets, in totaal goed voor 3259 fietsmaanden. Hieronder kan men zien hoe de verdeling onder de studenten in 2005 was: school PIH HIEPSO IPSOC VHTI HANTAL HIVV RENO HIVB KATHO extra KULAK TOTAAL

2001 68 15 12 8 3 0 0 0 5 6 117

2002 101 7 24 20 37 3 1 1 0 0 194

2003 180 12 26 35 61 8 0 0 10 2 334

2004 277 21 60 32 58 9 4 0 1 15 477

2005 440 14 58 33 57 15 2 0 0 20 639

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 R EN KA O TH O O N G . KU LA K

H IV V

TA L

H AN

VH TI

H IE PS O IP SO C

2001 2002 2003 2004 2005

PI H

Aantal studenten

Verhuur studenten 2001-2005

Departementen We merken opnieuw een duidelijke stijging ten opzichte van vorige jaren op. In 2003 noteerden we een groei van 72%; in 2004 een groei van nogmaals 43%. In 2005 kenden we een stijging van 477 tot 639 studenten, wat alweer een duidelijk stijging impliceert van 34%. De opmerkelijkste stijger is opnieuw PIH die groeit van 277 naar 440 studenten. De andere departementen zijn min of meer stabiel gebleven ten opzichte van 2004. De daling van Hiepso werd goedgemaakt door de stijging van HIVV. Ook de studenten van KULAK beginnen de weg naar Mobiel te vinden en kennen jaarlijks een duidelijke toename.

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

5


Verhuur aan bedrijven en overheden: 12 bedrijven of organisaties huurden in totaal 90 fietsen voor een periode van 1 jaar en met onderhoudscontract. Hiervan worden 53 grijze stadsfietsen inclusief onderhoudscontract gebruikt door het personeel van Stad Kortrijk. Daarnaast hebben nog 6 gemeentes één fiets met onderhoudscontract in ruil voor het leveren van tweedehandsfietsen.

Verhuur aan OCMW-klanten: Voor € 3,72 per maand kunnen bestaansminimumtrekkers (leefloon) en vluchtelingen (materiële hulpverlening) een fiets of kinderfietsje huren bij Mobiel. In 2005 kende deze service een andere verdeling: 14 fietsen voor vluchtelingen en 11 fietsen voor bestaansminimumtrekkers. In 2004 waren dit nog 7 bestaansminimumtrekkers en 52 vluchtelingen. Samen tellen we in 2005 227 maanden.

Verhuur van gratis fietsen: In onze beide vestigingen staan dagelijks 25 fietsen ter beschikking. Deze fietsen worden uitgeleend aan elke meerderjarige op vertoon van de identiteitskaart en worden voor 4 uur gratis ter beschikking gesteld. Vanaf het vijfde uur betaalt men € 1,00 per uur en iedere gebruiker dient tevens ook een waarborg van € 20,00 te betalen. Het gebruikersreglement werd dus gewijzigd ten opzichte van de vorige jaren. Toen was het gebruik van de fiets een ganse dag (7u30 – 18u30) gratis en diende men ook geen waarborg te betalen. Vele gebruikers huurden de fiets voor een ganse dag, echter zonder zich veel te verplaatsen. Ten gevolge van de nieuwe voorwaarden, stellen we ook een enorme daling vast van het aantal gebruikers. Van 3452 personen in 2004 dalen we naar slechts 1012 gebruikers. Dit is nog minder dan één derde. Hieruit kunnen we concluderen dat het betalen van € 20,00 waarborg voor vele gebruikers een drempel is geworden. In tabel 1 in bijlage geven we een overzicht van het aantal uitleningen op de Veemarkt van 2002 tot en met 2005. De gratis fietsen zijn ook voorzien van adverteerruimte aan beide zijden van het achterwiel. De Hogescholen Katho en Hogeschool West-Vlaanderen hebben via deze ruimte reclame gemaakt voor hun scholen.

Verhuur via De Sepappe: De Sepappe is gelegen in Harelbeke en verzorgt een kleinschalige verhuurdienst gelijkaardig aan de werking van Mobiel. Er worden 10 fietsen verhuurd die door Mobiel worden geleverd. Wanneer er vanuit de Sepappe ook groepen op fietstocht vertrekken worden er bijkomend fietsen geleverd.

Verhuur vanuit het Pompstation Bossuit: Sinds april 2004 verhuurt Mobiel ook fietsen vanuit het Pompstation in Bossuit. Er staan daar 5 dames-, 5 heren en 5 kinderfietsen klaar die het Pompstation op eigen houtje verhuren. Net zoals bij De Sepappe worden er bij grotere groepen extra fietsen geleverd. De opbrengsten van de verhuur zijn weliswaar voor Mobiel, na aftrek van een commissieloon.

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

6


Aantal Fietsen: Fietstype stadsfiets Mobiel: grijze stadsfiets Kortrijk: studentenfiets Mobiel: gele fietsen sepappe: fiets sociale verhuur: trekking: kinderfiets: aanhangfiets: fietskar: goederenkar: tandem: ligfiets: fiets met lage opstap: elektrische fiets: riksjah: gratis fiets Mercier: biking Mobielis: biking Mobielis trailer: trickes: bakfiets triporteur: steps in concessie: Totaal

2005 112 53 406 10 25 14 30 4 4 1 7 3 1 2 4 51 1 3 5 1 12 749 (cijfers van tijdens het hoogseizoen)

Van deze 749 fietsen reden er dagelijks ruim 600 rond in Stad Kortrijk of de ruime omgeving. Vooral de gele studentenfietsen ziet men tijdens het schooljaar heel regelmatig in het straatbeeld opduiken. Tijdens de schoolvakanties is dan weer het aantal blauwe stadsfietsen die rondrijden opmerkelijk hoger. In tabel 2 in bijlage kan men het aantal fietsen van 2001 t.e.m. 2005 zien. •

Diefstallen: Er werden het voorbije jaar in totaal 22 fietsen, nl. 16 studentenfietsen, 4 stadsfietsen, 2 rode fietsen (sociaal tarief) gestolen. Eén stadsfiets en 6 studentenfietsen werden teruggevonden. In 2004 was dat 22 fietsen, waarvan er 6 werden teruggevonden. Gezien het toegenomen aantal studentenfietsen in vergelijking met 2004 kunnen we stellen dat het aantal diefstallen stabiel is gebleven. In tabel 3 en 4 geven we een overzicht van de diefstalevolutie 2001-2005. In 2005 werd opnieuw de aandacht op het voorkomen van diefstal versterkt: Voor de aanvang van het nieuwe schooljaar 2004-2005 werden borden opgehangen in de fietsstalplaatsen van het station en van de Hogeschool Katho, Hogeschool WestVlaanderen en Kulak. Met de slogan “houd de fiets” werden de pendelaars en studenten bewust gemaakt van het feit dat ze hun fiets steeds op slot moeten doen en bij voorkeur vastmaken aan een stalling, paal, … Elke huurder werd bij het opstellen van het huurcontract ook ingelicht over hoe men diefstal kan vermijden en wat de gevolgen van diefstal impliceren.

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

7


Verkoop

Opgeknapte tweedehandsfietsen: In 2005 haalden we net de kaap van 500 opgeknapte kwaliteitsvolle tweedehandsfietsen. Alle fietsen waren volledig in orde, voorzien van een genummerd label van Politiezone Vlas en hadden een garantie van 2 weken of 3 maanden. De toelevering van nieuwe tweedehandsfietsen gebeurde voornamelijk door de politie van Stad Kortrijk en omliggende gemeenten, maar sinds de tweede helft van het jaar heeft Mobiel ook een samenwerkingsovereenkomst met de Kringloopcentra en IMOG. We mochten ook van onze partner Student&Mobiliteit uit Gent 100 fietsen ontvangen. Politie Kortrijk Welzijnsdienst Harelbeke Politie Zwevegem Politie Wervik Politie Avelgem IMOG Kringloopcentra Zuid-West-Vlaanderen Schenkingen TOTAAL

66 51 49 15 8 100 27 29 345

Van de 500 fietsen die in de loop van 2005 te koop werden aangeboden kregen er 346 een nieuwe eigenaar. −

Verkoop van ex-huurfietsen Na de piekperiode werden een groot aantal Mobielfietsen afgeschreven en te koop gesteld. Er werden eind 2005 daarvan 4 stadsfietsen, 3 kinderfietsen, 1 fiets met lage opstap, 2 trekkings, 2 fietskarren, 1 trike en 2 derde wielen verkocht.

Verkoop via consignatie Sinds september 2005 hebben wij een verkoopsysteem via consignatie. Dat wil zeggen dat iedereen zijn of haar fiets kan te koop stellen in het atelier van Mobiel. Hiervoor dient men met Mobiel een verkoopscontract aan te gaan, moet de fiets volledig in orde zijn en kan men de fiets maximum 9 maanden te koop stellen. Van september tot en met december hebben 10 particulieren hun fiets bij Mobiel te koop aangeboden; 8 werden er hiervan verkocht.

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

8


3. Activiteiten: •

Fietstochten In 2005 stonden 18 fietstochten op het programma die opnieuw door de gidsen van Terra Mobile werden begeleid. Nieuw dit jaar waren 5 buitenbandtochten die verder gingen dan de Leiestreek, meer kilometers bedroegen en dus een ganse dag fietsen betekenden. In totaal namen 141 individuele fietsers aan deze tochten deel. We hebben ook aan 4 externe organisaties onze medewerking verleend bij hun fietstocht. Daarnaast boekten ook 8 groepen een begeleide fietstocht, met of zonder gehuurde fietsen. In tabel 5 tonen we het aantal fietstochten in 2005. In tabel 6 geven we een overzicht van de tochten die Mobiel plant in 2006.

Fietstocht Esperanto 18 september 2005

Fietsfeest 3 juli 2005

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

9


Fietseducatie − Er werden 6 fietscursussen op vaste lesdagen georganiseerd verspreid over de maanden maart tot en met juni 2004. In totaal hebben 21 deelnemers één van deze cursussen gevolgd. Voor het programma “Man bijt hond” en meerbepaald voor de rubriek “één jaar later” werd een deelneemster aan de fietsles gefilmd. − Zowel tijdens de paasvakantie als de zomervakantie hebben wij in samen werking met SportPlus vzw Kortrijk 5 fietssportkampen georganiseerd. Een sportkamp bestaat uit vijf namiddagen fietsplezier. Er staan een miniherstelcursus, twee fietstochten en een mountainbiketocht op het programma. Eén namiddag wordt besteed aan de behendigheid van de kinderen in het verkeer met een test op het behendigheidsparcours, een korte les in verband met verkeersborden en een fietstocht door het stadsverkeer met aandacht voor enkele moeilijke verkeerssituaties in het centrum van Kortrijk. In totaal namen 66 kinderen aan deze sportkampen deel. − Ook ons behendigheidsparcours werd enkele keren verhuurd, voornamelijk voor mobiliteitsdagen en/of sportdagen in scholen. − Op 13 juni organiseerde Mobiel een verkeerstocht voor de leerlingen van De Levensboom.

Fietslessen

Behendigheidsparcours

Sportkamp: herstelcursus en mountainbiketocht

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

10


Promotieacties Studenten − Om de studenten op de hoogte te brengen van onze werking en hen warm te maken om tijdens het academiejaar een studentenfiets met slot bij Mobiel te huren, werden infostanden opgesteld tijdens de opendeurdagen van Katho, PIH en Hiepso. − Op 5 oktober namen een 100-tal Hantal-studenten deel aan een fietstocht in en rond Kortrijk om onze stad en zijn omgeving te leren kennen.

Medewerking aan verschillende evenementen Mobiel verleende haar medewerking aan fietsevenementen:

de

volgende

fietsacties

en

Veilig fietsen…’t Licht aan jou! Op 2 maart kregen wij bezoek van 20 jongeren uit de provincie West-Vlaanderen die als winnaar uit de bus kwamen bij de fietsveiligheidsactie van de Provincie WestVlaanderen. Centraal stond een “meet en greet” met Nico Mattan. Gezien de barre weersomstandigheden kon de geplande fietstocht niet doorgaan. De jongeren werden op talrijke geschenken getrakteerd die Nico Mattan persoonlijk had meegebracht.

Nico Mattan en Filip Decock van Terra Mobile Reismarkt Brugge: Op 4 en 5 maart stond Mobiel op de reismarkt ter promotie van het fietstoerisme in Zuid-West-Vlaanderen. Ronde van Vlaanderen: Op 3 april passeerde de Ronde van Vlaanderen oa. aan de Veemarkt in Kortrijk. Voor Mobiel de ideale gelegenheid om de deuren van onze net vernieuwde vestiging voor het publiek te openen. Jong en oud konden zich eens wagen aan het behendigheidsparcours dat op de Veemarkt was opgesteld of aan het uitproberen van een alternatieve fiets.

Behendigheidsparcours op Veemarkt

Alternatieve fietsen op Veemarkt

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

11


Markantbeurs Deinze: Op 26 en 27 april waren we te gast op de Markantbeurs te Deinze. Naast het verdelen van folders werd er ook een sessie over fietstoerisme gegeven door één van de gidsen van Terra Mobile. Met Belgerinkel naar de winkel / Week van de zachte weggebruiker: Van 4 t.e.m. 15 mei vond de tiende editie plaats van de nationale week van de zachte weggebruiker. − In Kortrijk ondersteunde Mobiel de belgerinkelactie door het schenken van 10 bonnen ter waarde van € 15 aan Stad Kortrijk. − Eén week lang stond onze bakfiets met folders rond verkeersveiligheid in de bibliotheek van Zwevegem. − Op 7 mei had Mobiel een stand met folders en alternatieve fietsen op de fietsauto-snelheidswedstrijd te Zwevegem. − Op 14 mei stonden we op de fietsmarkt in Harelbeke met een stand met folders, alternatieve fietsen en verkoop van tweedehandsfietsen. KortRijk aan Culturen: Tijdens het weekend van 14 en 15 mei stelde Mobiel haar accommodatie op de veemarkt ter beschikking voor het evenement KortRijk aan Culturen. Fietsactie Fietsersbond Brussel: Op 8 mei werden 100 fietsen geleverd voor een grootse fietstocht door Brussel. Fietsactie "Gratis en vlotjes door Kortrijk": Op 13, 20, 23, 24 en 25 mei hebben we folders uitgedeeld aan het station van Kortrijk in het kader van onze fietsactie “gratis en vlotjes door Kortrijk”. 2de editie Fietsfeest Leiestreek Op 3 juli verleenden we op twee locaties onze medewerking aan het Fietsfeest; in Kortrijk aan de Broelkaai hadden we een informatiestand, gratis fietspasta en verhuur van stadsfietsen. Aan de Transfo in Zwevegem stond onze bakfiets vol promomateriaal. De ganse dag stond Mobiel in ook voor Biking Mobielis (pechverhelping). Gavermania: Ter afsluiting van de zomervakantie organiseerde het Provinciaal Domein De Gavers een kinderduathlon op 26 augustus waarvoor alle kinderfietsjes van Mobiel gebruikt werden. De Gordel: Naar jaarlijkse traditie levert Mobiel 60 fietsen in Sint-Genesiusrode voor ’s lands grootste fietsactiviteit. Opening nieuw bezoekerscentrum Palingbeek: Op 20 september leverde Mobiel de fietsen voor de voorstelling van het nieuwe bezoekerscentrum aan de Palingbeek door Westtoer. Opendeurdag Gemeente Zwevegem: Op 25 september zette de gemeente Zwevegem haar deuren open en waren er op de Transfo-site allerlei activiteiten voorzien waaronder een promostand van Mobiel en het uitproberen van onze alternatieve fietsen. Fiets naar Kyoto: Van 19 september tot 18 november hebben ook de medewerkers van Mobiel deelgenomen aan de nationale actie Fiets naar Kyoto.

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

12


Opendeur OCMW: Op 21 oktober leverden wij 10 fietsen en promomateriaal voor de opendeurdag van het OCMW Kortrijk. Atmosfeer: Met de gratis fietsen van Mobiel konden de bezoekers van Atmosfeer 2005, een interieurevent te Kortrijk de verschillende deelnemende handelaars bezoeken (oktober 2005). Conservare: Onze gratis fietsen stonden ook klaar voor de bezoekers van de beurs van Conservare in de Expohallen van Kortrijk (oktober 2005). Happy New Ears: Tijdens het event Happy New Ears in Kortrijk , een parcours waarbij de bezoeker op een originele manier naar verschillende geluiden op verschillende locaties kon luisteren, stonden onze gratis fietsen ook ter beschikking van de bezoekers (oktober 2005).

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

13


4. Mobiel geeft info en advies •

Website: De website vormt elk jaar een steeds belangrijker informatiepunt van onze vzw. In vergelijking met 2004 kennen we een stijging van 38% in het aantal websitebezoekers, namelijk 16.050 bezoekers. In maart 2005 werd grondig gesleuteld aan de structuur en opbouw van de website. Tina Segers volgde ook een cursus webbeheer bij Syntra West. Maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal

2004 761 663 803 864 1016 1140 1013 1062 1277 1032 947 1050 11628

2005 1180 1156 1417 1442 1457 1399 1208 1624 1650 1331 1257 929 16050

verschil +55.1 % +74.4 % +76.5 % +66.9 % +43.4 % +22.7 % +19.2 % +52.9 % +29.2 % +29.0 % +32.7 % -11.5 % +38.0 %

Sinds de metingen dd. 31 maart 2000 hebben ruim 53.000 surfers een bezoekje aan onze site gebracht. 85% van de bezoekers is afkomstig uit België, 10% uit Nederland en op de derde plaats noteren we de Verenigde Staten met 0,5%. In de top tien zien we ook Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk verschijnen. •

Nieuwbrieven: Sinds januari 2005 informeren wij ook alle studenten en sympathisanten via een maandelijkse elektronische nieuwsbrief. Geïnteresseerden kunnen zich online op de website voor deze nieuwsbrief inschrijven.

Documentatiemateriaal: Mobiel beschikt over een ruim aanbod gratis folders (mobiliteitsacties, promotiefolders fietsevenementen, sensibiliseringscampagnes, toeristische informatie, …) en over een uitgebreid aanbod fietskaarten (voornamelijk voor de Leiestreek) en regionale en nationale fietsgidsen.

Advies: We helpen u ook graag bij het uitstippelen van een fietsroute en geven u graag tips om fietsdiefstal te vermijden. Voor advies omtrent aankoop van fietsen, fietsonderhoud, mobiliteitsproblematiek, … kon u ook steeds bij één van onze medewerkers terecht.

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

14


5. Mobiel in de media Tijdens de eerste week van april verscheen er in verschillende kranten een artikel over de heropening van City-Mobiel op de Veemarkt. Op 4 en 6 oktober werden de Mobielfietsen gebruikt door Belgian Advertising voor een reportage rond fietsen in de Leiestreek. De foto’s werden gebruikt voor de fietskrantjes van de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

Heropening City-Mobiel Veemarkt - 1 april 2005

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

15


6. Mobiel Internationaal Interreg IIIb Noordzee-programma: SustAccess (Sustainable Accessibility between Gateways and their Hinterlands) Project rond duurzame mobiliteit in de Noordzeeregio’s

Realisaties 2005: -

heropening City-Mobiel op 1 april 2005

-

inwerkingtreding Rent a Bike verhuursoftware

-

vernieuwd verhuurlokaal Bloemistenstraat

-

eerste plannen bewaakte fietsenstalling

-

fietsactie “gratis en vlotjes door Kortrijk”

-

eerste onderhandelingen Altao-station

-

onderhandelingen partners fietsverhuur

-

bezoek Sustaccess-project Southend (3 & 4 maart)

-

bezoek Sustaccess-project Papenburg (12 & 13 september)

-

bezoek Radstationen Munster Duitsland (14 september)

-

bezoek Sustaccess-project Kristiansand (16 & 17 november)

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

16


INHOUD PROJECT SUSTACCES MOBIEL Mobiel wil een centraal punt zijn voor incubatie van fietsendiensten die het imago van de fiets versterken en de nadelen van fietsgebruik wil beperken (bv. diefstalgevoeligheid, beperkte actieradius of inzetbaarheid in combinatie met openbaar vervoer). Mobiel wil met haar Interreg-project vooral een meerwaarde bieden aan de ketenmobiliteit treinbus-auto door daar de openbare fiets aan toe te voegen. De regio waarin dit project zich ontwikkelt is de Leiestreek, meer specifiek de driehoek Gent – Roeselare – Kortrijk (tot aan de grens met Frankrijk). Het project van Mobiel kent drie belangrijke pijlers: 1) Een fietsvriendelijke stationsbuurt te Kortrijk: −

Mobiel is ideaal gelegen aan de achterkant van het station van Kortrijk en wil van daaruit acties ondernemen om het treinstation beter toegankelijk te maken voor fietsgebruikers en er ook nieuwe functies voorzien: • gratis “openbare fietsen” ter beschikking aan het station van Kortrijk vanaf maart 2005. • een bewaakte fietsenstalling voor ruim 200 fietsen. • een antidiefstalcampagne om het grote aantal fietsdiefstallen in de stationsbuurt zoveel mogelijk te beperken. • een fietsservicestation voor doe-het-zelvers (zie verder) in het station.

Met de heropwaardering van de stations op de HST-lijn Rijsel (Frankrijk) – Gent kan het station van Kortrijk bijgevolg een voorbeeld zijn voor de andere stations. Bij de heraanleg van deze stationszones moeten nieuwe functies ingebed zijn, waaronder een betere dienstverlening voor fietsers.

Hierbij hebben we in eerste instantie de medewerking van de NMBS, De Lijn, Stad Kortrijk en de partners uit het Leie-actieplan, oa. Veloods Waregem en Het Verzet Deinze en Stad Gent nodig.

2) Nieuwe fietsdiensten: −

Biking Mobielis, een reeds bestaande pechverhelpingsdienst voor de uitleenfietsen van Mobiel, zal verder uitgebouwd worden. We willen Biking Mobielis verder ontplooien, oa. in de bestaande infrastructuur van treinstations met 24/7 doe-hetzelf-stations, maar ook in gebieden met veel fietsverkeer zoals toeristische assen. De Mobiele pechverhelper kan ter plaatse de fiets herstellen of indien het herstel niet onmiddellijk mogelijk meteen een vervangfiets voorzien.

Het huren van een fiets zal ook online kunnen gebeuren. Net zoals je een treinticket online kunt kopen, zouden we ook fietsen online willen verhuren. Zo kan een treinreiziger aansluitend op zijn treinreis beschikken over een fiets om op zijn plaats van bestemming te geraken. Administratieve rompslomp zal zo vermeden kunnen worden wat de service naar de klanten toe alleen maar zal bevorderen.

Er zullen servicestations opgebouwd worden. In deze kleine fietsmodules kan iedereen 24/7 zelf aan zijn fiets sleutelen of hem een wasbeurt geven. Daarnaast zou de fietser ook geïnformeerd worden over bv. fietsroutes en naburige fietsdiensten.

3) Know-How uitwisselen: −

We zullen een marketingplan opstellen alsook gebruiksvriendelijke software voor fietsverhuur ontwikkelen dat aan naburige gemeenten zal aangeboden worden. Zo willen we andere gemeentes of steden informeren en aansporen om enerzijds de fiets en het fietsgebruik te stimuleren onder hun inwoners en willen anderzijds kwalitatieve fietsdiensten standaardiseren.

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

17


7. Personeel In 2005 hebben volgende werknemers Mobiel verlaten: − Marc De Vleeschouwer: fietsmecanicien (SWP) − Gery Quartier: fietsmecanicien en administratie City-Mobiel (art. 60) − Didier Lootens: fietsmecanicien en administratie City-Mobiel (art.60) − Jamilla Anjay: poetsvrouw (art. 60) Er werden 3 nieuwe werknemers binnen Mobiel welkom geheten: − Marc Van Cleemput: fietsmecanicien en logistiek (art. 60) − Peter Van Den Wyngaert: fietsmecanicien (SWP) − Fatiha Toumi: poetsvrouw (art. 60) Organigram 2005: Afgevaardigd bestuurder Gunter De Baerdemaeker Coördinator Tina Segers Atelierverantwoordelijke Pol Vanryckeghem Fietstechnici Bloemistenstraat Alexander Kachtanov (1/2) Mohamed Mussa Farah Hamud Idris Hasan Jan Delabie Mustapha Amraoui (1/2) Peter Van Den Wyngaert Flora Kokoszka Marc Van Cleemput

Personeel en financies Veerle Vroman (1/2)

Verhuurverantwoordelijke Pol Dursin City-Mobiel Veemarkt Robert Itoko Lilenga Peter Van Den Wyngaert Jan Delabie Marc Van Cleemput Poetsvrouw Fatiha Toumi (OCMW)

De personeelsleden in het grijs behoren tot vzw Mobiel; de andere tot vzw Mobiel Sociale Werkplaats. Hiervan zijn 2 personen tewerkgesteld onder art.60 via het OCMW. Mobiel stelde 13.5 FTE mensen te werk verdeeld over 15 personen. Daarnaast werkte Dilaver Skenderi nog steeds als vrijwilliger en worden jongeren via het Centrum voor Deeltijdse Arbeid Aura en Het Jongerenatelier in het atelier of het secretariaat ingeschakeld voor tijdelijke projecten. Sinds 2005 zijn wij ook een locatie waar mensen van Halte-R (alternatieve werkstraffen) terecht kunnen. Wij hebben ook een stagiair van de VDAB opgevangen in het kader van een administratieve opleiding. Veerle Vroman (personeel en financies) heeft een cursus competentiemanagement gevolgd met het oog op een nog efficiënter personeelsbeleid. Pol Vanryckeghem (atelierleider) heeft de opleiding “begeleider op de werkvloer” gevolgd. Beide opleidingen worden georganiseerd door SST. Van februari tot juni volgden alle allochtone personeelsleden een cursus “Nederlands op de werkvloer” tijdens de werkuren, georganiseerd door het Centrum voor Volwassen Onderwijs.

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

18


8. Bestuur •

Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is bijeengekomen op de volgende dagen: 21 januari, 25 februari, 22 april, 16 juni, 31 augustus, 7 oktober, 4 november, 16 december (van 8u30 tot 10u00). Samenstelling op 16 december 2005: Voorzitter: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, 8500 Kortrijk Ondervoorzitter: Bert Van Dierdonck, Rekkemsestraat 249, 8510 Marke Secretaris: Gunter De Baerdemaeker, Morinnegoed 47, 8500 Kortrijk Penningmeester: Rik Hostyn, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk Leden: − Desmet Rik, Watermolenstraat 28, 8550 Zwevegem − De Bruyn Chris, D. Camerlyncklaan 14, 8500 Kortrijk − Lareu Piet, Rue de Lannois 5, 7760 Pottes − Moreel Regine, Wijngaardstraat 48, 8500 Kortrijk − Eeckhout Stefaan, Meensesteenweg 307, 8500 Kortrijk − Thienpont Bjorn, G.K. De Goedelaan 5, 8500 Kortrijk − Scheirs Tim, Ham 13, 9000 Gent − Heyman Valerie, Abeelseweg 146, 8970 Poperinge − Leleu Guy, Grote Markt 54, 8501 Heule − Gheldof Jan, Polfages, 11420 Villautou Externe adviseurs: − Samyn Ghislain (politie Kortrijk) − Bogaert Ann (fietsambtenaar Kortrijk)

Algemene Vergadering De Algemene Vergadering is bijeen gekomen op 19 mei 2005. Eind december 2005 werden ook de nieuwe statuten conform de wet van 2 mei 2005 neergelegd op de Rechtbank van Koophandel en in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2005 gepubliceerd. Samenstelling op 16 december 2005: Voorzitter: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, 8500 Kortrijk Ondervoorzitter: Bert Van Dierdonck, Rekkemsestraat 249, 8510 Marke Secretaris: Gunter De Baerdemaeker, Morinnegoed 47, 8500 Kortrijk Penningmeester: Rik Hostyn, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk Leden: - Desmet Rik, Watermolenstraat 28, 8550 Zwevegem − De Bruyn Chris, D. Camerlyncklaan 14, 8500 Kortrijk − Lareu Piet, Rue de Lannois 5, 7760 Pottes − Moreel Regine, Bosdreef 2b, 8530 Harelbeke − Eeckhout Stefaan, Meensesteenweg 307, 8500 Kortrijk − Thienpont Bjorn, G.K. De Goedelaan 5, 8500 Kortrijk − Scheirs Tim, Ham 13, 9000 Gent − Heyman Valerie, Abeelseweg 146, 8970 Poperinge − Leleu Guy, Grote Markt 54, 8501 Heule − Pyck Jean-Marie, D.Camerlynck 139, 8500 Kortrijk − Itoko Lilenga Robert, Rijselsestraat 44, 8500 Kortrijk − Van Staeyen Willem, Peperstraat 104, 8501 Heule − De Clercq Christine, Tombroekstraat 67, 8510 Rollegem − Deceuckelier Rudi, Wijngaardstraat 48, 8500 Kortrijk − Van Marcke Maurice, G.K.De Goedelaan 5, 8500 Kortrijk − Dewilde Laurent, Doorniksestraat 14/3, 8501 Heule − Nuyttens Patrick, Kortrijksestraat 314, 8500 Heule − Gheldof Jan, Polfages, 11420 Villautou − Bogaert Ann, Grensstraat 91, 9000 Gent vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

19


9. Partners en samenwerkingsverbanden − − − − − − − − −

Stad Kortrijk OCMW Kortrijk Sovo Katho Sovo Hogeschool West-Vlaanderen VZW Fietsrijk Fietsersbond afdeling Kortrijk Leiedal NV Toerisme Leiestreek Samenwerking met Terra Mobile voor de fietstochten

Mobiel werkt ook samen met andere fietsdiensten: − Veloods – Waregem − Het Verzet – Deinze − Kringloop - Roeselare − De Sepappe – Harelbeke − Student&Mobiliteit – Gent − Fietshaven – Antwerpen − Vélo - Leuven 10.Financiering en subsidies De financiering van de werking van Mobiel en de Sociale Werkplaats gebeurt voornamelijk door verhuur en verkoop van fietsen. Daarnaast ontvingen wij ook subsidies van de volgende instanties: − − − − − −

Hogescholen Kortrijk OCMW Kortrijk Stad Kortrijk (Lokaal Actieplan Diensteneconomie) Buurt- en Nabijheidsdiensten in het toerisme Ministerie voor Toerisme en Werkgelegenheid Europese Gemeenschap

Tabellen met statistieken

11.Bijlagen

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

20


Tabel 1: uitleningen op de Veemarkt 2002-2005: Maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december TOTAAL

2002 / / / / / / 145 375 346 346 235 62 1509

2003 105 147 237 319 421 336 424 505 436 348 303 204 3785

2004 303 105 237 267 264 306 344 453 429 417 211 116 3452

2005 143 145 201 91 72 75 32 39 53 102 34 25 1012

2002 2

2003 2

2004 4 1 3 2 1 95 51 53 4 10 1 34 3 2 22 12 125 176

2005 4 1 3 2 1 92 51 53 4 10 1 30 3 4 20 12 122 169 60 55

Tabel 2: aantal fietsen te huur 2001 - 2005: Type fiets Aanhangfiets Biking mobielis fiets Biking mobielis trailer Elektrische fiets Fiets met lage opstap Fiets Mobiel blauw Fiets Veemarkt Fiets Stad Kortrijk Fietskar Gele fiets sepappe Goederenkar Kinderfiets Ligfiets Riksja Stadsfiets Novy zwart Steps in concessie Studentenfiets Novy Studentenfiets Orbea Studentenfiets Oxford Studentenfiets Bull-Dog Tande m Trekking rood Trickes Vernieuwde fiets rood Vouwfiets Triporteur TOTAAL

2001 3

49

2 1 40 49

2

3

1 12

99

1 22 2 1 35

150

33 175

1

2

7 2

3

5 10

217 1

200 1

29 1

14 5 27 0

225

520

411

652

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

7 14 5 25 0 1 749

21


Tabel 3: gestolen fietsen 2001-2005 Type Rode fiets Fiets Novy zwart Studentenfiets Kinderfiets Fiets Mobiel blauw TOTAAL

2001

31

2002 17 4 4 1 0 26

2003 8 4 27 0 0 39

2004 0 2 14 0 1 17

2005 2 1 16 0 3 22

2004 0 0 5 1 6

2005 0 1 6 0 7

Tabel 4: teruggevonden fietsen 2001-2005 Type Rode fiets Fiets Novy zwart Studentenfiets Fiets Mobiel blauw TOTAAL

2001

2002 2 0 2

2003 0 2 3

13

4

6

Tabel 5: fietstochten 2005 datum 29/05/2005 12/06/2005 26/06/2005 10/07/2005 17/07/2005 19/07/2005 21/07/2005 28/07/2005 2/08/2005 11/08/2005 21/08/2005 28/08/2005 11/09/2005 Buitenbandtochten: 5/06/2005 3/07/2005 31/07/2005 7/08/2005 4/09/2005

tocht 175 jaar BelgiĂŤ Toeren tussen Leie en Schelde Baekelandt Ten zuiden van Kortrijk Toeren tussen Leie en Schelde (Bossuit) Kortrijk anders bereden Streuvelsland (Bossuit) De Leie, stroomafwaarts Kortrijk binnenste buiten De Leie stroomopwaarts Spierevallei (Bossuit) Het Kanaal Open Monumentendag Le Tournaisis Fietsroutenetwerk Het verzet op 14/18 De heuvelrug Aan de mooiste vrouw zit de lelijkste schoen

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

22


Tabel 6: fietstochten 2006 ZO 09/07/06 ZO 30/04/06 ZO 28/05/06 WOE 05/07/06 ZO 09/07/06 ZO 16/07/06 WOE 19/07/06 ZO 23/07/06 WOE 02/08/06 WOE 16/08/06 ZO 20/08/06

Recreatieve Parijs-Roubaix In het spoor van de Fossers Le Pays de la Collines en andere heuveltjes Avondfietstocht Tandemtocht Op StEp in Kortrijk Avondfietstocht Gezinsfietstocht: de mooiste plekjes langs het Avondfietstocht Avondfietstocht Gezinsfietstocht: Proeven van Hoeven

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

23


Vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats Bloemistenstraat 2b en Veemarkt 56-58 8500 Kortrijk tel. 056/24.99.10 info@mobiel.be www.mobiel.be

vzw Mobiel en vzw Mobiel Sociale Werkplaats - jaarverslag 2005

24


Bestandsnaam: Jaarverslag 2005 Map: P:\Administratie\Jaarverslagen Sjabloon: C:\Documents and Settings\tina.segers\Application Data\Microsoft\Sjablonen\Normal.dot Titel: Jaarverslag vzw Mobiel en vzw Mobiel SWP 2004 Onderwerp: Auteur: tina.segers Trefwoorden: Opmerkingen: Aanmaakdatum: 25/04/2006 10:20 Wijzigingsnummer: 3 Laatst opgeslagen op: 25/04/2006 11:07 Laatst opgeslagen door: tina.segers Totale bewerkingstijd: 6 minuten Laatst afgedrukt op: 25/04/2006 11:09 Vanaf laatste volledige afdruk Aantal pagina's: 24 Aantal woorden: 4.475 (ong.) Aantal tekens: 25.509 (ong.)


Jaarverslag 2005 - Mobiel vzw