Page 59

Räntefri delbetalning Räntefri delbetalning Inred nu, betala i din egen takt.

delbetalning

Hittat något du gillar och vill betala det på ett bekvämare sätt? Hos oss kan du dela upp betalningen räntefritt i 3-23 månader och anpassa kostnaden till ditt behov: en låg månadskostnad, lika stora delar eller vänta ett tag med betalningen.

Inred nu, betala i din egen takt.

Räntefri delbetalning Räntefri delbetalning Inred nu, betala i din egen takt.

Hittat något gillar och vill betala det på ett bekvämare sätt? Fördelar med du delbetalning hos Möbelmästarna

Hos ossoch kan du något dela upp i 3-23 månader Hittat du betalningen gillar och villräntefritt betala det på ett bekvämare sätt? • Räntefritt flexibelt och anpassa kostnaden till ditt behov: en låg månadskostnad, Hos oss kan du dela upp betalningen räntefritt i 3-23 månader • Handla när det passar dig lika storaoch delar eller vänta ett tagtill med anpassa kostnaden dittbetalningen. behov: en låg månadskostnad, • Betala i din lika egen taktdelar eller vänta ett tag med betalningen. stora

Inred nu, betala i din egen takt.

Fördelar med delbetalning hos Möbelmästarna Fördelar med Mitt kort trygga Hittat något du gillar och vill betalaköp det på ett bekvämare sätt? Fördelar med delbetalning hos Möbelmästarna • Räntefritt och flexibelt

oss kanRäntefritt duutan dela upp betalningen i 3-23det månader Hittat något du gillar räntefritt och vill betala på ett bekvämare sätt? • EttHos MasterCard årsavgift och flexibelt • Handla•när det passar dig Hos osstill kanditt dubehov: dela upp räntefritt i 3-23 månader och anpassa kostnaden enbetalningen låg månadskostnad, • Tre försäkringar ingår: Handla när det ett passar dig betalningen. • Betala din egen takt och anpassa kostnaden till ditt behov: en låg månadskostnad, lika stora i•delar tag med prisgaranti, allriskeller och vänta garanti • Betala i din egen takt lika stora delar eller vänta ett tag med betalningen. • Handla tryggt på nätet och på miljontals inköpsställen i hela världen

Fördelarmed meddelbetalning Mitt kort trygga Fördelar hos köp Möbelmästarna

Fördelar med Mitt trygga köp med kort delbetalning hos Möbelmästarna Ett MasterCard utan årsavgift •• Räntefritt och Fördelar flexibelt • Ett MasterCard utan årsavgift Räntefritt Tre försäkringar ingår:dig och flexibelt •• Handla när det• passar prisgaranti, allrisk och garanti Treegen försäkringar ingår: • Handla när det passar dig • Betala i •din takt prisgaranti, allrisk och • Handla tryggt nätet på garanti •på Betala i och din egen takt miljontals inköpsställen i hela världen • Handla tryggt på nätet och på inköpsställen i hela världen Fördelar miljontals med Mitt kort trygga köp med Mitt kort trygga köp • Ett MasterCardFördelar utan årsavgift • Ett MasterCard utan årsavgift • Tre försäkringar ingår: • Treoch försäkringar prisgaranti, allrisk garanti ingår: prisgaranti, allrisk och garanti • Handla tryggt på nätet och på • Handla tryggt på nätet och på miljontals inköpsställen i hela världen miljontals inköpsställen i hela världen

Prisgaranti 90 dagar Mellanskillnaden tillbaka om du hittar samma vara till ett lägre ord. pris.*

Prisgaranti Så här kan du välja att dela90 upp dagar din betalning vid 10 000 kr. Prisgaranti 90 dagar

Mellanskillnaden tillbaka om du hittar 3 månader 5 månader samma vara till ett lägre ord. pris.* Mellanskillnaden tillbaka om&du hittar räntebetalningsfritt ränte- & betalningsfritt samma vara till ett lägre ord. pris.*

Räntefri period (lägsta belopp att betala)

Inköpsmånad + 3 mån (0 kr)

Inköpsmånad + 5 mån (0 kr)

Så här kan du välja att dela upp din betalning vid 102 039 000 kr. 3 365 kr x 3 kr x 5 Prisgaranti 90att dagar 90 dagar Så här kanPrisgaranti du välja dela upp din betalning vid 10 000 kr. 3 månader 5 månader

Månadskostnad vid delbetalning

11 månader räntefritt

23 månader räntefritt

Inköpsmånad + 11 mån (200 kr)

Inköpsmånad + 23 mån (300 kr)

966 kr x 11

486 kr x 23

11 månader räntefritt 23 månader räntefritt MellanskillnadenMellanskillnaden tillbaka om du hittar du hittar ränte-om & 3betalningsfritt Uppläggningsavgift 95 krtillbaka 195 krränte- & 5betalningsfritt 295 kr 495 kr månader månader 11 månader räntefritt 23 månader räntefritt samma vara till ett lägre ord. pris.* samma vara till ett lägre ord.räntepris.* & betalningsfritt ränte- & betalningsfritt

Aviavgift 0 kr Inköpsmånad + 3 mån (0 kr)0 kr Inköpsmånad + 5 mån (0 kr) 30 kr Inköpsmånad + 11 mån (200 kr) 30 kr Inköpsmånad + 23 mån (300 kr) Räntefri period (lägsta belopp att betala) Räntefri period (lägsta belopp att betala) Inköpsmånad + 3 mån (0 kr) Inköpsmånad + 5 mån (0 kr) Inköpsmånad + 11 mån (200 kr) Inköpsmånad + 23 mån (300 kr) Totalt belopp att betala 10 095 kr 10 195 kr 10 625 kr 11 185 kr Månadskostnad vid delbetalning 3 365 kr x 3 2 039 kr x 5 966 kr x 11 486 kr x 23 Så här kan duSå välja upp din betalning vid 10 000 kr.vid 10 000 kr. häratt kandela du välja att dela 3upp 365 krdin x 3 betalning 2 039 kr x 5 966 kr x 11 486 kr x 23 Effektiv ränta Månadskostnad vid delbetalning 5,84 % 8,05 % 13,01 % 12,07 % Uppläggningsavgift kr kr 295 kr 495 kr 395månader månader 3 månader 5195 5 månader 11 månader räntefritt 23 månader 11 månader räntefritt 495 räntefritt 23 månader räntefritt & betalningsfritt ränte- & Tabellen visar räntor och avgifter när du slutbetalar inom ränteräntefri period. Efterränteden räntefria perioden, vidbetalningsfritt kontantuttag och du handlar någon än i butiker anslutna till Mitt kort trygga köp Uppläggningsavgift 95 kr 195 kr ränte295annanstans kr kr & betalningsfritt &när betalningsfritt är räntan f.n. 19,95 % och aviavgiften 30 kr/mån. Lägsta belopp skuldsaldot inklusive räntor och avgifter, Aviavgift 0 kr att betala varje månad är 1/24 av 0 kr 30 kr dock lägst 150 kr/mån. Kreditavtalet 30 löper kr tills vidare. Kreditgivare Santander Consumer Bank. *Fullständiga villkor hittar du på santanderconsumer.se/kopforsakring Aviavgift 0 kr 0 kr Räntefri period (lägsta belopp att betala) Inköpsmånad + 3 mån (0 kr) Inköpsmånad + 5 mån (0 kr) mån (200 kr) + 11 mån Inköpsmånad mån (300 kr)+ 23 mån (300 kr) Räntefri period (lägsta belopp att betala) Inköpsmånad + 3 mån (0 kr) Inköpsmånad + 5Inköpsmånad mån (0 kr)30 +kr11 Inköpsmånad (200 kr)30 +kr23Inköpsmånad Totalt belopp att betala 10 095 kr 10 195 kr 10 625 kr 11 185 kr Totalt belopp att betala 10 095 kr 10 195 kr 10 625 kr 11 185 kr Månadskostnad delbetalning vid delbetalning 35,84 365 kr 039% kr x 5 966 486 kr%x 23 3 365 kr x 3 28,05 2 039 kr x 5 966 kr x 11 486 kr x 23 Effektiv ränta vidMånadskostnad %x3 13,01kr%x 11 12,07 Effektiv ränta 5,84 % 8,05 % 13,01 % 12,07 % Uppläggningsavgift kr räntefri period.95 195 krperioden, vid kontantuttag 295du krhandlar någon 495 kranslutna till Mitt Tabellen visar räntor och avgifter när du slutbetalar 95 inom Efter och när annanstans än i butiker Uppläggningsavgift kr den räntefria 195 kr 295 kr 495 kort kr trygga köp är räntan f.n. 19,95 % och aviavgiften 30 kr/mån. Lägsta belopp att betala varje månad är 1/24 av skuldsaldot inklusive räntor och avgifter, dock lägst 150 kr/mån. Kreditavtalet löper tills vidare. visar räntor och avgifter när du slutbetalar inom period. Efter den räntefria perioden, vid kontantuttag och när du handlar någon annanstans än i butiker anslutna till Mitt kort trygga köp KreditgivareTabellen Consumer Bank. *Fullständiga villkor hittar duräntefri på santanderconsumer.se/kopforsakring Aviavgift ärSantander 0 kr 0 krmånad är 1/24 av0skuldsaldot 30 krräntor och avgifter, 30 kr Kreditavtalet räntan f.n. 19,95 % och aviavgiften 30 kr/mån. Lägsta belopp att betala varje inklusive Aviavgift 0 kr kr 30 krdock lägst 150 kr/mån. 30 löper kr tills vidare. Kreditgivare Santander Consumer Bank. *Fullständiga villkor hittar du på santanderconsumer.se/kopforsakring

Totalt belopp att betala Totalt belopp att betala

10 095 kr

10 095 kr

10 195 kr

10 195 kr

10 625 kr

10 625 kr

11 185 kr

11 185 kr

Effektiv ränta

5,84 %

5,84 %

8,05 %

8,05 %

13,01 %

13,01 %

12,07 %

12,07 %

Glöm inte att ta hand om möblerna Effektiv ränta

Tabellen visar räntor och avgifter närräntefri du slutbetalar period.perioden, Efter denvid räntefria perioden, vid kontantuttag och närannanstans du handlar än någon annanstans äntill i butiker anslutna Mitt kort trygga kö Tabellen visar räntor och avgifter när du slutbetalar inom period.inom Efterräntefri den räntefria kontantuttag och när du handlar KIT någon i butiker anslutna Mitt kort tryggatillköp BED CONDITIONER TEXTIL CLEAN AND KIT är räntan f.n. 19,95 och aviavgiften 30 kr/mån. Lägsta belopp attär betala månad är inklusive 1/24 av skuldsaldot och avgifter, dockKreditavtalet lägst 150 kr/mån. är räntan f.n. 19,95 %PROTECT och aviavgiften 30 % kr/mån. Lägsta belopp att betala varje månad 1/24 varje av skuldsaldot räntor ochinklusive avgifter, räntor dock lägst 150 kr/mån. löperKreditavtalet tills vidare. löper tills vidare.

440:-

205:-

Förpackningen innehåller produkter för Kreditgivare Consumervillkor Bank. hittar *Fullständiga villkor hittar du på santanderconsumer.se/kopforsakring Kreditgivare Santander Consumer Santander Bank. *Fullständiga du på santanderconsumer.se/kopforsakring Detta kit innehåller rengöring STAIN AWAY skötsel/fläckborttagning av bädd- och och impregnering för dina textilStain Away är en resårmadrasser. Textile Cleaner är en möbler. Kitet innehåller dessutfläckborttagare som mild och effektiv rengöringsvätska för de om vår populära fläckguide för avlägsnar de flesta flesta textilier. Stain Away är en fläcktextilier, med tydliga instruktiofläckar såsom rödborttagare som avlägsnar de flesta fläckar ner för hur man bäst får bort de vin, blod, kaffe mm. såsom rödvin, blod, kaffe m.m. Produkten vanligaste fläckarna. har antibakteriella egenskaper. 59

395:-

Möbelmästarna Katalog 18-19  

Från den stora familjesoffan till den lilla kroken i hallen - hos Möbelmästarna har vi ett brett sortiment för att skapa ett hem att älska.

Möbelmästarna Katalog 18-19  

Från den stora familjesoffan till den lilla kroken i hallen - hos Möbelmästarna har vi ett brett sortiment för att skapa ett hem att älska.