Page 21

Z Á ¤ Í

M O B A

Z Á ¤ Í

M O B A

Z Á ¤ Í

M O B A

V˘pravn˘ a zároveÀ úÏasnû intimní pfiíbûh SVùTOV¯ BESTSELLER

JUDITH KINGHORN

Poslední léto Píše se rok 1914, začátek nádherného zlatého léta – a konec jedné éry. Na víkendovém večírku se Clarissa seznámí s Tomem Cuthbertem, studentem univerzity, který je na prázdninách u své matky, hospodyně Deyning Parku, a je jím naprosto okouzlená. Tom je pohledný a uhrančivý, ale taky ambiciózní, chytrý, rozhodnutý pro kariéru právníka, bystrý pozorovatel a muž, který dobře ví, co chce. A teď právě je tím, co chce, Clarissa. Zatímco se přátelství mezi oběma mladými lidmi prohlubuje, svět a politika kolem nich se mění. A zanedlouho světem – a vším, co znají – otřese válka, která jim navždy změní život.

cca 399 Kã • kód 5250 ISBN 978-80-243-8890-8

BESTSELLER

JUDITH KINGHORN

Ozvûna soumraku Pearl Gibsonová si zajistila místo komorné v bohaté šlechtické rodině, a to jí přinese nejen respekt, ale také možnost cestovat a žít v luxusu. Její nový život na skotském letním sídle u lady Ottoline Campbellové je smršť intrik a lesku, skandálů a důvěrností. Přesto se obě ženy důvěrně spřátelí. Ale když záhy v Evropě vypukne válka, životy obou se nezvratně změní. Pearl se se svou paní musí podělit ještě o jedno tajemství – takové, které je spojí navždy… 349 Kã • kód 5235 ISBN 978-80-243-8320-0 • Titul jiÏ v prodeji

21

Profile for Nakladatelství MOBA

Ediční plán Nakladatelství MOBA 2. pololetí 2019  

Ediční plán Nakladatelství MOBA 2. pololetí 2019

Ediční plán Nakladatelství MOBA 2. pololetí 2019  

Ediční plán Nakladatelství MOBA 2. pololetí 2019

Advertisement