Page 20

Z Á ¤ Í

M O B A

Z Á ¤ Í

M O B A

Z Á ¤ Í

M O B A

Technothriller s rychle bu‰ícím lidsk˘m srdcem SVùTOV¯ BESTSELLER

JULIAN GOUGH

Spojení Bioložka Naomi je rozvedená a stará se o dospívajícího syna Colta. Ten je mimořádně geniální. Umí programovat virtuální reality, které by si ostatní nedokázali ani představit, ale zároveň je natolik introvertní, že si sotva umí objednat pizzu. A když první romantické setkání s dívkou skončí naprostým fiaskem, začne mít pochybnosti, jestli mu jeho virtuální existence stačí. Potají odešle revoluční vědeckou studii své matky na biologickou konferenci v New Yorku. Ta je ukončena předčasně a Naominy nejhorší noční můry se stanou skutečností. Do jejich životů se znovu začne vměšovat Coltův otec a bezpečnostní agentura, kterou vede...

cca 449 Kã • kód 8119 ISBN 978-80-243-8889-2

„Román s neskuteãn˘m tempem a geniálními zvraty. Gough napsal hyperaktivní, adrenalinem pohánûn˘ dystopick˘ thriller, kter˘ si zaslouÏí senzaãní filmovou adaptaci.“ Laura Freeman, The Times „Román o obrovském nebezpeãí a riziku. Díky lehkosti, s jakou je kniha napsána, a pfiesvûdãivosti celého pfiíbûhu dokázal autor vytvofiit skuteãnû geniální dílo. Z Juliana Gougha se bezpochyby stal skuteãn˘ mistr v oboru.“ Michael Harding

„Spojení je opravdu geniální dílo. Napínavé, podmanivé, návykové.“

Donal Ryan, autor knihy Srdce na obrtlíku

20

Profile for Nakladatelství MOBA

Ediční plán Nakladatelství MOBA 2. pololetí 2019  

Ediční plán Nakladatelství MOBA 2. pololetí 2019

Ediční plán Nakladatelství MOBA 2. pololetí 2019  

Ediční plán Nakladatelství MOBA 2. pololetí 2019

Advertisement