Page 1

Ă…rgang 92 - nr. 3 Sommer 2010


M M U L K S ØREN

REDAKT

E

SÅ ER MOTIONSAFDELINGEN IGEN PÅ MÆRKERNE! Som det vil fremgå inde i bladet er KCK-Herlevs Motionsafdeling efter længere tids stilstand igen kommet godt i gang. Det skyldes i særlig grad et dygtigt og grundigt forarbejde af blandt andre Michael Kristensen og Jan Reinhardt. Tak skal I have for det. Dejligt at se den store tilgang af både mandlige og kvindelige motionister og se dem aktivt tage del i klubbens liv ved blandt andet at tage ansvar i bestyrelsens arbejde. Dejligt er det også at se den store brogede flok af ivrige motionister i mange forskellige aldre og ”udgaver”, der hver gang møder op for at dele sig op i grupper, alt efter ydeevne, hvorefter de med højere eller lavere hastigheder vover sig ud i det Sjællandske landskab. Stof til næste nummer af

Må Motionsafdelingen være et stort aktiv for KCK-Herlev

Vigtige datoer i 2010: KCK-Herlevs åbne løb 2

13. juni

KCK-Nyt sendes til Johs. P. Rasmussen Bluevang Alle 5 2610 Rødovre E-mail adresse: johspr@live.dk


Ud, ud, ud vi vil ud… Udenfor var det mørkt og råkoldt! Indenfor var der lys, varme, kaffe og kage og rigtig god stemning! KCK Herlevs motionsafdeling havde indbudt til informationsmøde om cykelmotion i denne sæson. Der blev slæbt stole ind i flere omgange og over 50 personer var mødt op for at høre om motionscykling i Herlev. Nogle var motionister fra sidste år, men mange var helt nye motionister. Der er ingen tvivl om at motionscykling er en sport i vild udvikling ikke blot i Herlev, men over hele landet. Alle blev budt velkommen af Jan Reinhardt (motionsafdelingens repræsentant i klubbens bestyrelse) og Henrik Egede (formand for motionsudvalget), som på klubbens vegne forklarede lidt om klubhuset og klubbens lange historie. Men det var kun indledningen, det vigtigste var at få talt om forventningerne til og målene for den nye cykelsæson. Hvordan kommer vi godt i gang og hvordan får vi alle med? De af motionisterne, som havde været med sidste år nævnte nogle af de startproblemer, der havde været sidste år. Hvordan man måske havde mistet nogle i begyndelsen af sæsonen fordi forholdene ikke helt var afstemt til begyndere. Man drøftede måder og metoder til at ændre dette i år. Det vigtigste mål for sæsonstarten i år er at få alle de nye motionister godt i gang og sørge for at de føler sig velkommen og at de bliver inddraget i klubfællesskabet. Og vigtigst af alt, at de ikke bliver presset for hårdt i starten. Efter indledning og forklaring om medlemskab og andre praktiske oplysninger, blev der holdt pause, hvor der blev taget godt for sig af kaffen og kagen, men der var også ivrige samtaler om forskellige holdninger til måden at køre motionscykling på. Der blev også talt om at prøve at stille op til forskellige motionscykelløb og meget meget mere. Det vigtigste ud over at få alle nye til at føle sig velkommen, var at få nedsat et motionsudvalg. På klubbens generalforsamling for en måned siden var Henrik Egede blevet valgt som leder af motionsudvalget og nu skulle han gerne have nogle folk at arbejde sammen med! Udvalgets vigtigste opgave i første omgang er at få lagt nogle planer for hvordan træningen skal foregå. Hvilke typer træning vil være hensigtsmæssig og hvem vil være med til at få folk rigtigt i gang. Udvalget skal også prøve at koordinere, hvem der vil med til hvilke motionsløb. Hvordan organiserer vi fælles transport og lign. Der blev nævnt noget om fælles træningstur til fx Hallandsåsen. 3


Og allerede nu blev der talt om en fest for motionsrytterne, så god var hele stemningen! Der var en udbredt stemning for at prøve at opdele motionisterne i to eller tre forskellige grupper. Opdelt efter hvor hurtigt og hvor langt man ville køre. Først et A-hold med hurtige og erfarne motionister, så et Bhold med de lidt langsommere motionister og sidst, men vigtigst begynder-holdet med de nye og uerfarne ryttere. Flere af de lidt erfarne folk lovede at stille op og hjælpe med at få begynderne godt i gang. Til at formidle dette blev det nævnt at et vigtigt redskab fremover vil være klubbens hjemmeside. Den er i øjeblikket under opbygning og vil hen ad vejen blive udvidet, så det kan blive et naturligt centrum for motionisterne. Hen ad vejen vil der blive lagt træningsruter og lign. ud på hjemmesiden. Årets første træningstur bliver tirsdag den 6. april kl. 17:30 med afgang fra klubhuset på Skinderskovvej 52. Ligesom sidste år vil motionisterne køre fast tirsdag og torsdag kl. 17:30 og om søndagen kl. 9:00. Der blev lagt op til at var man forhindret søndag, kunne man så alternativt køre med en gruppe, som kører om lørdagen. John Weber (mail: weber@webdeko.dk) er kontaktmand til denne gruppe. Stemningen hele mødet igennem var meget positiv. Alle var klar over at motionsafdelingen i KCK-Herlev er under opbygning og folk med forskellige erfaringer bl.a. fra andre klubber var villige til at yde en indsats. De fremmødte virkede spændte på at komme ud på landevejen og komme i gang med træningen. Motionsudvalget består af følgende personer og hvis du har gode ideer eller spørgsmål så skriv til en af dem: Udvalgsformand: Henrik Egede Hansen: hegh@ddf.dk Anette Aalberg Jensen: anetteaalberg@gmail.com Erling Pickering Jacobsen: pickering@email.dk Søren Dahl: soeren.dahl@gmail.com Mogens Badsberg Jensen: mogens@vip.cybercity.dk Flemming Skytte: flemming.skytte@tryg.dk Ebbe Axholm Sørensen: axholm@pc.dk med venlig hilsen Jan Reinhardt • Mobil 20126763 Motionsafdelingen Københavns CykleKlub Herlev 4


YOUTH TOUR 2010 I årets Youth Tour Var KCK-Herlev kun repræsenteret ved én rytter, Cecilie Uttrup Ludwig. Til gengæld gjorde hun en formidabel indsats, idet hun på prologen i regnvejr besatte 5. pladsen, på første etape 8. pladsen, på anden etape i strid blæst sikrede sig en flot 4. plads, Og på sidste etape ligeledes en 4. plads. Alt i alt en flot 3. plads i det samlede resultat. - Et godt ”plaster på såret” efter den brækkede arm i samme løb året før.

5


Første klubaften for motionisterne

Var der virkelig så mange nye ansigter? Så mange vi ikke havde set før? Nå, nej! Men de var bare ikke til at kende, for de havde jo ikke hjelm på! Det var rart at møde de mange motionister under andre forhold, end ude på landevejene. Aftenen var planlagt som en kombination af oplysning og hygge med kaffe og kage. Igen var der masser af kage! Tak til kagebagerne. Formanden for motionsudvalget bød velkommen til de omkring 40 mennesker, som var mødt frem. Først fortalte klubformand Michael lidt om sig selv og lidt om klubben. Dernæst kom Rene Lynge på banen og fortalte om klubbens store arrangement den 13. juni. Det Åbne løb! Rene fortalte i detaljer om dagens forløb og om det store behov for hjælpere. Mange lovede at melde tilbage og give en hånd med på dagen. Det er rigtig klubånd! Vil du også hjælpe, så skriv til Rene Lynges mail: rlp@sport.dk eller ring på tlf. 21774902.

6

Inden vi holdt kaffepause fortalte Jens lidt om medlemskab af klubben og flere nåede at melde sig ind i klubben i løbet af aftenen. Nu var det tid til kaffe, kage eller vand eller øl! Efter hyggesnakken under kaffen blev det tid til en gennemgang af sikkerhedsregler og køreteknik. Det er to vigtige punkter, som vi vil vende tilbage til også i fremtiden. Der var en god gennem gang af emnerne og en god dialog omkring det med indlæg fra mange af de fremmødte. Motionsudvalget bad deltagerne skrive lidt ros og ris ned, som vi kunne bruge i det videre arbejde med at forbedre vores måder at træne på. Vi sluttede mødet med at aftale et nyt møde en gang i efteråret. Det vil vi se frem til. På gensyn.


TRÆNING ELITETRÆNING: Her træner de ryttere, som har stor erfaring og kører løb kontinuerligt. Generelt er det for ryttere med licens enten i Elite eller indenfor motion. I perioden marts - oktober Her startes hver tirsdag og torsdag kl 17.00 fra pumpestationen i Ballerup/Skovlunde (P-pladsen lige over for Silvan)

MOTIONSTRÆNING: Vi kører hver tirsdag, torsdag og søndag. På hverdage kører vi fra klubben kl. 17:30 og om søndagen kl. 9:00. Vi deler os i hold efter styrke og kørelyst. BØRNE- OG UNGDOM TRÆNING: Trænere for Børne– og Ungdom er René Lynge, Jørn Jensen, Bruce King og Kim Gude som du bør kontakte inden du tager med første gang. Når ryttere i KCK har lidt kilometer i benene og lært lidt teknik, vil de typisk komme på dette træningshold. Her køres væsentligt længere og hårdere og ofte med forskellige intervaller og teknikker. Træning forår - sommer Tirsdag og torsdag: Racer kl. 16.45 fra klubben. Husk: Pumpe, dæk, dækjern, slange og flaske. 7


NYE MEDLEMMER Thomas Braa Andersen Mette Larsen Peter Lundgaard Nielsen Jens Jensen Palle Mortensen Annie Petterson Helle Adelørn Leif Olsen Kim Gude Jørgen Mortensen AnnikaWeihe Uffe Christiansen Karsten Damgaard Laugesen Gitte Christiansen John Patrick Mogensen Søren Brandt Hansen Michael Bo Sørensen Klaus Plougholt Eigel Madsen Jan Nordkvist Christensen Lasse Højlund Johansen Leo Thelin Mogens Hansen Erik Dühring Thorbjørn Høst Michael Heramb

Vi ønsker jer rigtig hjertelig velkommen i KCK-Herlev og håber, I vil føle dig godt tilrette hos os. 8


NU HASTER DET!!! KCK – Herlev og Brøndby løbet søndag den 13 juni 2010. på ADDA bakken i Sengeløse. SÅ AFSÆT SØNDAG DEN 13 JUNI TIL AT HJÆLPE DIN KLUB MED AT FVIKLE ET GODT LØB: VI SKAL BRUGE RIGTIG MANGE HJÆLPERE BL. A. KONTROLLER – FØREVOGNE. SÅ BARE HENVEND DIG TIL. BRUCE KING 23361697 bruce1@live.dk RENE LYNGE 21774902 rlp@sport.dk ´.

9


TOUR DE HIM

Podiet efter gadeløbet

10

Tour de Himmelfart i Odder var i år vokset til 600 ryttere i alle aldersklasser for børn og unge. Cecilies klasse U16P bød på sæsonens største pigefelt med 30 ryttere, heraf næsten halvdelen fra Holland, Norge og Sverige. Løbet er meget populært, bl.a. fordi det byder på et komprimeret program med 5 etaper på tre dage. To etaper Kristi Himmelfartsdag,to etaper fredag og endelig kongeetapen om lørdagen, samt et meget kuperet terræn omkring Odder. Prologen var en kort enkeltstart på 5,1 km. Ikke Cecilies favorit, men det blev til en hæderfuld 9. plads, 20 sekunder efter vinderen. Om eftermiddagen stod den på gadeløb i 25min. + 1 omgang. Grundet den korte distance foregik det i et forrygende tempo, og snart var der skabt spredning i feltet. Cecilie hang med i førergruppen. På sidste omgang stak tre drenge fra feltet, og hurtigt derefter besluttede Cecilie sig for at der skulle ske noget, så hun lavede sit eget udbrud. Det holdt til kort før målstregen hvor Louise fra Silkeborg fik presset sig forbi. Så det blev til en flot 2. plads. Om fredagen skulle der køres to lange landevejsløb. I det første løb indgik et langt stykke med grusvej. Her kom Cecilie i en gruppe, der ikke


MELFART 2010 var så interesseret i at indhente førergruppen, så Cecilie måtte arbejde hårdt for at begrænse tidstabet til vinderen. Det blev præmieret med en femte plads på etapen. Eftermiddagens løb var et criterium over 4 omgange. Formiddagens løb sad måske lidt i benene, for den forreste trediedel af feltet kom ind samlet. Her blev Cecilie lidt klemt i spurten, så det blev til en 4. plads lige uden for en podieplacering. Lørdag skulle de køre den frygtede kongeetape med den lange bakken gennem skoven. Alle var på dupperne, og der blev lagt fra med højt tempo allerede på første omgang. På starten af 3. omgang slap en gruppe på 13 ryttere (heriblandt Cecilie) af sted. Efter et stykke tid var der dog ikke nogen, der var synderligt interesseret i at holde det høje tempo. Cecilie havde imidlertid spottet at flere af hendes nærmeste konkurrenter ikke var med i udbruddet. Hun var derfor nødsaget til hele tiden at gå frem og sikre at forspringet løbende blev udbygget. I opløbet havde Cecilie lært at holde sig fra de meget kontante hollændere, og hun kom ind på en flot 2. plads, 2½ minut foran den næste gruppe. Alt i alt blev det til en fornem samlet tredieplads i det stærke felt.

Cecilie i udbrud med Louise fra Silkeborg lige efter

Podiet efter det samlede resultat

11


CYKELUDSTILLING I KØBENHAVN 21. NOVEMBER 2009 TIL 27. JUNI 2010 CYKLENS KØBENHAVNERHISTORIE FRA SPARKECYKEL TIL BYCYKEL

se å n n

! ! ! u dn

n

a

k t e D

Bo Skou Pedersen Herlev Hovedgade 107, 2730 Herlev Tlf.: 44 94 71 06 – Fax 44 84 71 06 E-mail: vindruen.herlev@firma.tele.dk

www.vindruenherlev.dk KOM NED OG FÅ EN SNAK OM VINEN TIL HVERDAG OG FEST. VI HAR ALTID GODE TILBUD. FLOT UDVALG I SPIRITUS BL. A. WHISKY OG COGNAC 12


RESULTATER Politiet og Holte CK - 3 etapeløb - 17.-18. april H40 Allan Aamann Team Cykling Ringsted - 25. april H50 Henrik Diepgen Youth Tour - 30. april - 2. maj U16P Cecilie U. Ludwig - samlet resultat Slagelse CR - 9. maj U16P Cecilie U. Ludwig Sorø BC - 15. maj H40 Allan Aamann Tout de Himmelfart - 13. - 15. maj U16P Cecilie U. Ludwig - samlet resultat Køge CR - Parløb - 22. maj U16P Cecilie U. Ludwig/Sofie Nellemann Kryger, CK Kronborg Amager CR - Sjællandsmesterskab landevej- 24. maj H40 Allan Aamann H50 Henrik Diepgen U16P Cecilie U. Ludwig

nr. 1 nr. 11 nr. 3 nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 1 nr. 4 nr. 9 nr. 2

Hvis I ønsker jeres resultater I Herlev Bladet eller i KCK-Nyt, må i sende dem til: johspr@live.dk - Resultater, der skal i Herlev Bladet skal sendes senest søndag aften kl. 18.30 I må også gerne sende fotos og små sjove historier fra landevejen eller banerne hertil. 13


Allan Aamann godt i gang igen Efter i nogen tid at have forholdt sig nogenlunde i ro (bortset fra ved Jule Grand Prixene) er Allan igen begyndt at røre på sig, denne gang i H40, hvor han viser en helt formidabel form. I årets første åbne løb, Politiet og Holte CKs 3 etapes løb tog han den samlede førsteplads. En virkelig flot start! Siden har han snuppet en andenplads i Sorø CKs åbne løb. Sidst er han landet lige uden for podiet på en 4. plads i Sjællandsmesterskabet, som blev afholdt af Amager CR.

Godt gået Allan! TIL LYKKE MED KONFIRMATIONEN Ricki Boye Nielsen Cecilie Uttrup Ludwig KCK-HERLEV ØNSKER HJERTELIG TIL LYKKE

C-holdet (de ”unge”over 70 år) Hver torsdag kl. 10.00 fra klubhuset. – Der køres ca. 2 timer i et meget moderat tempo. Som en har sagt: ”Vi bliver ikke så gamle, men vi lever utroligt længe!” 14


PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36 2730 Herlev Tlf. 44 94 40 00 Fax 44 94 17 55 Www.papyro-tex.dk

Besøg K.C.K.’s hjemmeside på adressen www.kck-herlev.dk VENNELOTTERIET Marts 1. pr. Preben Petersen

nr. 15

2. pr. Lisbeth Lynge

nr. 19

3. Pr. Jakob Damm

nr. 33

April

Maj

1. pr. René Lynge

nr 61 1. pr. Preben Petersen

nr. 35

2. pr. John Sigurdssonnr

nr 5

2. pr. Michael Krogh

nr. 57

3. pr. Anita Byrgesen

nr. 18

3. pr. Johs. P. Rasmussen

nr. 37 15


16


RINGSTED OG SLAGELSE 2010 24.-4. 2010 afholdt Team Cykling Ringsted sit åbne løb. Her blev eneste præmietager fra KCK-Herlev Henrik Diepgen med en 10. plads i H50. Cecilie punkterede og måtte nøjes med en 6. plads uden for præmierækken. Så lykkedes det Cecilie som eneste præmietager fra KCK-Herlev at få sin første sæsonsejr i hus ved Slagelse Cykel Rings åbne løb. Feltet var i det store og hele samlet på alle tre omgange. Alle udbrudsforsøg blev neutraliseret, og det hele blev afgjort i en massespurt på opløbsbakken. Ceclie var lige ved at komme galt afsted, da en CK Kronborg rytter styrter foran hende i opløbet. Heldigvis ryger han ud i det bløde græs, og kun hans cykel tager skade. Cecilie kommer heldigvis udenom og formår at holde de andre piger bag sig.

17


Til lykke med fødselsdagen! 1. juli Annette Aalberg Jensen 1. juli Ove Lauge Petersen 4. juli Sebastian Ziegler 5. juli Henrik Diepgen 5. juli Kenneth Hebel 8. juli Lars Vinter Toft 9. juli Jørn Sigurdsson 17. juli Jannie Lauridsen 18. juli Bo Juul Kisum 27. juli Kim Landsdorf 2. aug. Preben Petersen 4. aug. Michael Kristensen 10. aug. Bjarne Diemer 18. aug. Martin Lohman 19. aug. Ricky Boje Nielsen 23. aug. Cecilie Uttrup Ludwig 25. aug. Arne Larsen 70 år 31. aug. Finn Bue Petersen 60 år 4. sept. Helle Adelørn 5. sept. Mogens Badsberg Jensen 11. sept. Søren Dahl 13. sept. Ronnie Thor Poulsen 18. sept. Rasmus Richter Damm 24. sept. Loui Sibbern Baré 24. sept. Lisbeth Lynge

KCK-Herlev ønsker hjerteligt til lykke! 18


Arne Larsen fylder 70 år Arne har holdt sig lidt passiv i nogle år på grund af helbredet, men er nu igen på fulde omdrejninger både på C -holdet og i Motionsafdelingen. - Rigtig mange tak for di mangeårige indsats i klubben.

Hjertelig til lykke med fødselsdagen

Finn Bue Petersen fylder 60 år Finn er helt nyt medlem i KCKHerlevs Motionsafdeling. Vi byder dig hjertelig velkommen og ønsker dig mange dejlige år i klubben.

Hjertelig til lykke med fødselsdagen

SE 100 GODE MØBELTILBUD PÅ Www.danbomoebler.dk

19


Medaljeløb i Maj Her ses de glade deltagere med medaljer og diplomer efter Medaljeløbet den 30. maj på Herlev stadion arrangeret af KCK-Herlev.

BESTYRELSEN:

Formand Michael Kristensen 4484 3784 Vingekrogen 8 2730 Herlev Kasserer Jens Justesen Kagsåvej 45 D 2730 Herlev

4492 1581

Jan Reinhardt 4484 2763 Kagsåbrinken 27 2730 Herlev René Lynge Kløvertoften80 2740 Skovlunde

4492 1981

Rudi Brems 2277 0265 Branddamsvej 183 2860 Gladsaxe

Rasmus Holm Thomassen 2043 9109 Tranumparken 48 st. tv. 2660 Brøndby Strand

René Vollesen 2811 8877 Egebjergvang 139 2750 Ballerup

Rytterrepræsentant Martin Lohmann 2810 9382 Vibevænget 16

Skinderskovvej 52 · 2730 Herlev · www.kck-herlev.dk

KCK-Nyt  

Her kan du læse nyeste klubblad for KCK-Herlev

KCK-Nyt  

Her kan du læse nyeste klubblad for KCK-Herlev

Advertisement