Page 1

Cursus Sensorisch onderzoek-B

Een 6-daagse Nederlandstalige cursus Sensorisch onderzoek

6, 13, 20, 27 april en 11 en 18 mei 2011 Hof van Wageningen, Wageningen Combinatie van theorie en praktijk Gegeven door professionals uit het vak Gelimiteerd aantal deelnemers

Center for Marketing Intelligence & Research Onder auspiciĂŤn van de vakgroep Sensorisch onderzoek van de MOA

www.moaweb.nl


Cursus Sensorisch onderzoek-B De cursus Sensorisch onderzoek- B wordt onder auspiciën van de vakgroep Sensorisch onderzoek van de MOA georganiseerd en geleid door Wim Vaessen en Joep Brinkman, in nauwe samenwerking met de MOA.

Doelgroep De cursus is bestemd voor mensen die minimaal enige ervaring hebben met het opzetten van sensorisch onderzoek, maar daarvoor meer theoretische en praktische kennis willen opdoen. De cursus bevindt zich op hbo-/wo-niveau, hoewel gevorderde kennis van dataverwerking en statistiek niet verondersteld wordt. De cursus bereidt tevens voor op het Nima-examen ‘Sensorisch onderzoeker B’ (projectleider), dat onafhankelijk van deze cursus op 31 mei wordt afgenomen. In de cursus zal het accent overigens meer dan bij het examen liggen op theorie en toepassing van statistiek. Het aantal cursisten is gelimiteerd tot 16 personen.

Studiebelasting Behalve deelname aan de zes cursusdagen wordt van de deelnemers een dag voorbereiding per cursusdag verwacht. Deze voorbereiding bestaat uit het bestuderen van het boek en het maken van oefenopgaven en tijdens de cursus opgegeven praktijk-opdrachten.

Cursusdata in 2011

• 6 april • 13 april • 20 april • 27 april • 11 mei • 18 mei

12.30 – 21.00 uur 12.30 – 21.00 uur 12.30 – 21.00 uur 12.30 – 21.00 uur 12.30 – 21.00 uur 12.30 – 21.00 uur

Locatie: Hof van Wageningen, Wageningen

Kosten De kosten voor deelname aan de cursus Sensorisch onderzoek- B bedragen:

• ee 3250 2950 voor MOA-leden* •Inclusief een uitgebreide lunch & diner op alle dagen, excl. BTW

* Meer informatie over een MOA lidmaatschap vindt u op moaweb.nl


Cursusleiding Dr. Wim Vaessen Wim Vaessen heeft jarenlange ervaring op het gebied van sensorisch- en consumentenonderzoek. Hij is opgeleid als onderzoekspsycholoog en heeft daarna geruime tijd gewerkt als hoofd van een sensorische afdeling van een internationaal bedrijf. Sinds 1994 is hij managing director van Essensor. In die functie heeft hij veel sensorische onderzoeksprojecten gedaan met behulp van panels en projecten op het terrein van consumentenonderzoek. Wim Vaessen is als gastdocent en examinator verbonden aan opleidingen aan verschillende hogescholen.

Drs. Joep Brinkman Joep Brinkman is jarenlang als onderzoeksdocent verbonden geweest aan de opleiding Food&Business van de Hanzehogeschool. In ‘Het Smaakcentrum’, gelieerd aan die opleiding, voerde hij sensorisch onderzoek uit voor externe opdrachtgevers. Naast zijn huidige deeltijdbaan als docent bij de opleiding ‘Toegepaste Psychologie’ werkt hij onder de naam ‘Zin voor onderzoek’ zelfstandig als onderzoeker, cursusleider, adviseur en schrijver van studieboeken. In zeer nauwe samenwerking met leden van de Vakgroep Sensorisch onderzoek schreef hij ‘Proeven van succes’, het enige Nederlandstalige boek op dit vakgebied.

Interesse? Meld u dan nu aan via maaikeverdoes@moaweb.nl en ontvang het aanmeldformulier en de voorwaarden. Voor meer informatie kunt u bellen met de MOA, Center for Marketing Intelligence & Research, op 020 - 686 93 28 of kijk op www.moaweb.nl

www.moaweb.nl


Theorie Elke cursusdag wordt tijd besteed aan theorie met betrekking tot het opzetten en uitvoeren van sensorisch onderzoek. De basis van dit onderdeel vormt het boek Proeven van succes, waarvan zowel vragen over de thuis bestudeerde stof als de gemaakte opgaven worden besproken. Onderwerpen: • de rol van sensorisch onderzoek in het bedrijf en in de marketing; • zintuigen, waarneming en waarnemingseigenaardigheden; • panels: type, werving, omvang, selectie en monitoring; • productaanbieding: temperatuur, bemonstering, volgorde, codering en logistiek; • testomstandigheden; • vragen stellen en antwoorden verwerven; • testopzetten en de keuze ertussen; • denk- en werkwijze van de gangbare verschiltests; • beschrijvende technieken; • voedselkeuzegedrag en consumentenonderzoek. Er wordt in de cursus zeer stevig ingezet op de onderliggende statistiek. Aan de orde komen de denkwijze en berekeningen rond significatietoetsen (binomiaal-, chi-kwadraat en t-toets), powerproblematiek, de basis van variantieanalyse en de principes van de multivariate dataanalyse. Deze onderwerpen worden geïntegreerd met thema’s als panelomvang, productbeslissingen en vragen die je panelleden stelt. Door cursisten aangedragen casuïstiek kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Praktijk Rode draad van het praktijkgedeelte van de cursus is een (eenvoudige) productprofilering. Daartoe worden met de cursusgroep attributen gegenereerd en een profileringstest uitgevoerd. Deze gegevens worden met multivariate analysetechnieken (MVA) gekoppeld aan voorkeursgegevens. Het resultaat bestaat uit biplots die worden besproken. Afronding is de bespreking van door cursisten opgestelde rapportage.

Gastsprekers en excursie(s) In de cursus zijn gastsprekers en excursie(s) rond uiteenlopende theoretische en praktische onderwerpen opgenomen. Het definitieve programma daarvan is nog niet vastgesteld, maar denk aan actueel wetenschappelijk onderzoek, de relatie tussen sensorische beleving en producteigenschappen, psychologische achtergronden van waarneming, sensorisch consumentenonderzoek en specialistische software.

Meer informatie: www.moaweb.nl / maaikeverdoes@moaweb.nl / 020 - 686 93 28

Sensorisch onderzoek B  

Brochure sensorisch onderzoek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you