Page 1

Programma 2010-2011

MOAbouts

MOActivities

MOAcademy

MOAbouts

MOActivities

MOAcademy


Toelichting Wat is de MOA?

Programma 2010-2011

Algemene voorwaarden

De MOA, Center for Marketing Intelligence & Research, is een vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Market Research en Marketing Intelligence.

Op deze programmakalender staat een totaaloverzicht van alle MOAcademy-workshops en MOAbouts-bijeenkomsten voor 2010-2011. Daarnaast komen overige MOA-activiteiten aan bod onder de noemer MOActivities. Ook de bijeenkomsten van vakgroepen en subsecties als SM@RT en de BkB vallen hieronder. De categorie ‘Overige’ wordt gehanteerd voor de activiteiten van de partners van de MOA.

Alle informatie op de programmakalender is onder voorbehoud en kan nog wijzigen. Kijk voor de meest actuele en uitgebreide informatie over het programmaaanbod op www.moaweb.nl onder ‘Evenementen en agenda’. Ook vindt u hier meer informatie over de locatie, kosten en annuleringsvoorwaarden. Aanmelden is mogelijk via het online inschrijfformulier.

De MOA heeft als doel de kwaliteit van markt-, opinie- en beleidsonderzoek, zowel nationaal als internationaal, in de breedste zin van het woord te bevorderen, ontwikkelen en te stimuleren. Jaarlijks organiseert de MOA het MIE (Marketing & Information Event) en reikt zij de MOAwards uit. Daarnaast organiseert de MOA een groot aantal workshops (MOAcademy) en bijeenkomsten (MOAbouts) en behartigt zij de belangen van de branche in de breedste zin des woords.


Toelichting MOAcademy

MOAbouts

Lid worden

De MOAcademy is een dynamisch kennisplatform voor professionals in organisaties die actief zijn op het terrein van klanten, marktonderzoek en marketing in ruime zin. Centraal staan de toepassing van onderzoek en het delen van kennis en expertise die betrekking hebben op Marketing Intelligence en Market Research.

MOAbouts zijn middagbijeenkomsten bestemd voor een breed spectrum aan Marketing Intelligence- en Market Research-professionals in ondernemingen en organisaties. Het zijn marketeers, onderzoekers en nieuwsgierige geesten die op de hoogte willen blijven van nieuwe en markante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

De MOA kent bedrijfsleden en persoonlijke leden. Wanneer een bedrijfslidmaatschap is verkregen kunnen werknemers, verbonden aan die organisatie, voor slechts 5 54,— (contributiebedrag 2010) persoonlijk lid worden van de MOA.

Het programma van de MOAcademy voor 2010-2011 is gebaseerd op twee doelgroepen: Bureauonderzoeker en Bedrijfsonderzoeker/marketeer. Bij elke workshop staat aangegeven voor wie de workshop primair bestemd is. Daarnaast geven de aanduidingen STARTER (0-3 jaar ervaring) en PERMANENTE EDUCATIE (vanaf 3 jaar ervaring) aan op welk ervaringsniveau de workshop is afgestemd.

Het zijn vooraanstaande en inspirerende inleiders die, met korte en bondige presentaties, op een MOAbouts thema’s introduceren en toelichten. Naast de sterke inhoudelijke insteek van de MOAbouts is er uiteraard ook voldoende gelegenheid tot netwerken.

Persoonlijke MOA-leden ontvangen een riante korting op bijeenkomsten en workshops. Het voordeel bij een MOAcademy (een dag) loopt al gauw op tot 5 200,— en bij een MOAbouts tot 5 40,—. Kijk voor een opsomming van alle ledenvoordelen en meer informatie over het MOA-lidmaatschap op www.moaweb.nl.

Contact Neem voor vragen of opmerkingen contact op met het MOA secretariaat op 020-6869328 of via info@moaweb.nl.


MOAbouts

23 september

Kick-off: The great debate

Om het nieuwe programmajaar passend te starten, organiseren we een themamiddag over de toekomst van ons vakgebied. Oude waarden en nieuwe mogelijkheden worden tegen elkaar uitgespeeld in dit Grote Debat... 3 sprekers verkondigen hun meningen en visies rond 3 scherpe stellingen tijdens 9 krachtige presentaties. Daarna volgt telkens een debat met een actieve rol voor het publiek! Niet te missen als je wilt weten of representativiteit nog belangrijk is, of sociale media een plaats verdienen in onze onderzoekstoolbox, ĂŠn of co-creatie met consumenten eigenlijk wel toegevoegde waarde biedt.

Tijd 13.30 – 17.00 uur Middagvoorzitter Tom De Ruyck

September wk

Ma

Di

35

2010 Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

5

9 september 2010 Overige

BAQMaR After Work Event

12 t/m 15 september 2010 Overige

ESOMAR Congress Odyssey 2010 MOA-leden 15% korting via MOA_CON_2010

36

6

7

8

9

10

11

12

16 september 2010 MOAcademy

Introductie Marktonderzoek en Marketing Intelligence z.o.z.

37

13

14

15

16

17

18

19

16 september 2010 MOActivities

BkB After Summer Borrel; de wereld in beweging z.o.z.

38

20

21

22

23

24

25

26

22 september 2010 MOActivities

Start opleiding MOA/NIMA Marketingonderzoek & Informatiemanagement (MIM-B)

27

28

29

30

1

1

1

28 september 2010 MOAcademy

Innovatie z.o.z.

39

Meer informatie en aanmelden op www.moaweb.nl


MOAcademy

16 september

MOActivities

16 september

MOAcademy

28 september

Introductie Marktonderzoek en Marketing Intelligence

BkB After Summer Borrel; de wereld in beweging

Innovatie

De ideale introductie voor iedereen die wil weten hoe marktonderzoek werkt en welke rol het kan spelen in besluitvorming. Perfect voor startende marktonderzoekers en mensen met een professionele interesse in het vak. Deelnemers ontdekken de verschillende stappen in het marktonderzoekproces en de voornaamste technieken en methoden, maar ook kwaliteitsstandaards en valkuilen.

Op donderdag 16 september is er weer een after summer borrel van de BkB (Bedrijfsgroep Kleine Bureaus). Plaats van handeling: Outdoor Valley, Bergschenhoek.

Innovatie staat in tijden van crisis nogal eens onder druk. Hoe draag je als marktonderzoeker bij aan innovatie, zelfs wanneer de budgetten krimpen? Een interactieve workshop met creatieve denktechnieken.

Vanaf 15.30 wisselen we van gedachten over onze veranderende wereld. Om 16.00 uur praat Jaap Voorsluijs ons kort bij over het afgelopen jaar. Vervolgens neemt Sandra Minnee ons mee in de bewegende wereld van de Blue Ocean Strategy, en de consequenties voor ons vak. Aansluitend bewijzen we op het echte water dat we ook daar de best mogelijke strategie kunnen uitdenken. Om 18.30 uur volgt een welverdiende borrel, waarbij we over alle ervaringen en veranderingen napraten.

Inhoud: • Breakthrough innovation versus incremental change • Blue Ocean Strategy: 4 acties voor de marktonderzoeksector • Creative problem solving: een model voor gestructureerde vernieuwing • De verschillende competenties in creatieve probleemoplossing • Creatie van innovatieve teams en bedrijfscultuur

Inhoud: • Wat is marktonderzoek? Wie heeft het nodig? • Van briefing tot besluit • Vragen stellen is een kunst • Dataverzameling • Methoden en technieken

Voor ervaren professionals in marketing- en marktonderzoek. Het doen van de online test BreinStijl@Work is een voorwaarde voor deelname. De test moet uiterlijk 14 september 2010 zijn ingevuld.

Tijd 10.00 – 16.30 uur Doelgroep Bureauonderzoeker & Bedrijfsonderzoeker/marketeer

Cijferwaardering 7,1 Niveau Starter Workshopleider Chris van Schijndel

Tijd 15.30 – 18.30 uur

Tijd 10.00 – 16.30 uur Doelgroep Bureauonderzoeker & Bedrijfsonderzoeker/marketeer

Cijferwaardering 8,3 Niveau Permanente educatie Workshopleider Sandra Minnee


MOAbouts

12 oktober

Closing the Marketing Gap

Opdrachtgevers/bedrijfsonderzoekers willen dichter op het beleid zitten. Waarom lukt dat soms wel en soms niet? De antwoorden moeten komen tijdens deze themamiddag, die exclusief toegankelijk is voor bedrijfsonderzoekers/marketeers. Met vragen als: Wat is de rol van Marketing Intelligence? Hoe beïnvloedt het visie, missie, strategie en beleidsbeslissingen? Hoe worden beslissingen genomen? Wat zijn de relevante onderdelen? Wat zijn de ‘best practices’ en do’s & don’ts om een rol te spelen bij strategische beslissingen? We bespreken duidelijke bedrijfsvoorbeelden en voeren een interactieve discussie tussen panelleden en belangstellenden. Doel is om een invloedrijke rol te gaan spelen bij strategische beleidsvoering. Tijd 13.30 – 17.00 uur Doelgroep Exclusief voor Bedrijfsonderzoekers/marketeers!

Oktober wk

Ma

39

2010

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

1

1

1

2

3

7 oktober 2010 MOAcademy

De Marktanalyse Toolkit z.o.z.

7 oktober 2010 MOActivities

SM@RT Najaarslezing

12 oktober 2010 MOAbouts

Closing the Marketing Gap

40

4

5

6

7

8

9

10

41

11

12

13

14

15

16

17

14 oktober 2010 MOAcademy

Kwalitatief onderzoek in beweging en online z.o.z.

42

18

19

20

21

22

23

24

28 oktober 2010 MOAcademy

Merkenonderzoek, state of the art z.o.z.

43

25

26

27

28

29

30

31

Middagvoorzitter Joost Drieman Meer informatie en aanmelden op www.moaweb.nl


MOAcademy

7 oktober

MOAcademy

14 oktober

MOAcademy

28 oktober

De Marktanalyse Toolkit

Kwalitatief onderzoek in beweging en online

Merkenonderzoek, state of the art

Multivariate analysetechnieken hebben de mogelijkheden van data-analyse enorm verfijnd. Mapping en segmentatie zijn hierdoor aanzienlijk verrijkt. In deze workshop komen de belangrijkste analysetechnieken aan de orde. Welke benaderingen zijn er? Wat zijn de toepassingen? En waar wijkt de praktijk af van het boekje? De deelnemer krijgt een goed inzicht in de vele mogelijke methoden en technieken.

Online werken wordt steeds gebruikelijker in kwalitatief onderzoek. Deelnemers aan deze cursus krijgen een helder inzicht in de hedendaagse praktijk en leren diverse (magische?) mogelijkheden op waarde te schatten.

De laatste decennia is het merk binnen de marketing steeds belangrijker geworden. Terecht. Maar over merken wordt inmiddels zoveel gezegd en geschreven, dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Deze workshop biedt kritische professionals een heldere rondleiding langs de state of the art.

Inhoud: • Datacollectie en -analyse: enkele uitgangspunten • Methoden en analyses: classificatie en toepassingen • De gangbare technieken: do’s en don’ts • Nieuwe ontwikkelingen De workshop is bestemd voor ervaren marktonderzoekers die inzicht verlangen in de krachtigste analysetechnieken, of hun kennis willen opfrissen. Tijd 10.00 – 16.30 uur Doelgroep Bureauonderzoeker

Cijferwaardering 7,8 Niveau Permanente educatie Workshopleider Robert van Ossenbruggen

Inhoud: • Kwalitatief onderzoek nu: een overzicht van toepassingen/nieuwe technieken • Etnografisch onderzoek • Elicitatietechnieken • Online research communities • Kwalitatieve analyse en rapportage

Inhoud: • Branding – waar hebben we het over? • Branding – hoe richt je onderzoek in? Deelnemers leveren voorafgaand aan de workshop input van cases uit de eigen praktijk. Zo kunnen theorie en praktijk gekoppeld worden.

De workshop is voor marktonderzoekers met enige jaren ervaring en belangstelling voor recente ontwikkelingen en mogelijkheden in hedendaags kwalitatief onderzoek. Ook andere professionals zijn welkom. Tijd 10.00 – 16.30 uur Doelgroep Bureauonderzoeker & Bedrijfsonderzoeker/marketeer

Cijferwaardering 7 Niveau Permanente educatie Workshopleider Edward Groenland

Tijd 10.00 – 16.30 uur Doelgroep Bureauonderzoeker

Niveau Permanente educatie Workshopleider Astrid de Jong


MOAbouts

2 november

Closeness to consumer; hype of duurzame realiteit? Veel bedrijven willen zo dicht mogelijk bij de consument komen. Zo hopen ze beter te begrijpen vanuit welke behoeften, emoties en afwegingen aankoopkeuzes worden gemaakt. Maar hoe bereik je dat? En: wat levert het op? Hierover laten we onderzoekers en marketeers aan het woord. Maar ook hebben we het over de verantwoordelijkheid van bedrijven, die ‘çlose’ zijn met de consument. Is er sprake van nieuwe waarden authenticiteit, openheid, transparantie - die het marketingdenken werkelijk gaan veranderen? En welke rol speelt onderzoek daarin? Een MOAbout die nu eens een hele dag beslaat. Food for thought, met spraakmakende bijdragen vanuit verschillende disciplines; marketing, wetenschap en marktonderzoek.

Tijd 10.00 – 17.00 uur Dagvoorzitter Peter Zegwaart

November

2010

wk

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

44

1

2

3

4

5

6

7

45

8

9

10

11

12

13

14

46

15

16

17

18

19

20

21

47

22

23

24

25

26

27

28

48

29

30

1

1

1

1

1

2 november 2010 MOAbouts

Closeness to consumer; hype of duurzame realiteit?

11 november 2010 MOAcademy

Product- en prijsonderzoek, een must bij introducties z.o.z.

19 november 2010 MOActivities

Sensorisch onderzoek, Franse statistiek z.o.z.

23 en 24 november 2010 MOActivities

MIE (Marketing & Information Event) z.o.z.

Meer informatie en aanmelden op www.moaweb.nl


MOAcademy

11 november

MOActivities

19 november

MOActivities 23 en 24 november

Product- en prijsonderzoek, een must bij introducties

Sensorisch onderzoek, Franse statistiek

MIE (Marketing & Information Event)

In de veranderende wereld van media en communicatie verdwijnen productcreatie en prijsstelling vaak ten onrechte naar de achtergrond. Veel succesvolle innovatie is gebaseerd op systematisch productonderzoek en slimme prijszetting. De optimalisatie van productproposities staat centraal in deze workshop. We behandelen diverse onderzoeksvormen die bijdragen aan zorgvuldige besluitvorming.

Many multivariate analyses have been developed and used by French statisticians. Among these is the Multiple Factor Analysis (MFA) and its numerous derivatives, such as the HMFA (Hierarchical Multiple Factor Analysis). These techniques can be used in sensory and consumer research when the same set of products are described by different groups of variables. Another technique is the Confidence Ellipses. The different techniques are available in R (package SensoMineR and FactoMineR developed by the Applied Mathematics department from AgrocampusOuest, Rennes, France) and in dedicated software for the less experienced user. These techniques will be demonstrated in the workshop with several real datasets, and the possibilities will be explained.

Op 23 & 24 november opent het World Forum in Den Haag haar deuren voor de 9e editie van het Marketing & Information Event. Het MIE is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét Nederlandse platform voor Marketing Intelligence.

Inhoud: • Het product-creatieproces, go/no go, en de onderzoektypes • Ontwikkeling van marktproposities • Conceptoptimalisatie • Lancering en marktmonitoring • Product-testing: de toolkit, van protoype tot gebruik • Prijsonderzoek • Do’s en don’ts Tijd 10.00 – 16.30 uur Doelgroep Bureauonderzoeker & Bedrijfsonderzoeker/marketeer

Niveau Starter Workshopleider nnb

Tijd 09.30 – 17.00 uur

Workshopleiders Thierry Worch en Pieter Punter De workshop wordt in het Engels gegeven

In 98 workshops hoort u inspirerende sprekers hun visie geven over 9 actuele thema’s: Duurzaam ondernemen – Branding – Change management – Digitale marketing / Social media – Marketing & communicatie – Co creatie en Crowd sourcing – Customer understanding – Customer behaviour – Open mind. Naast het grote aanbod van interessante praktijkcases sluiten we dit jaar beide dagen af met een spraakmakende keynote spreker in de grote theaterzaal. Ook is er een boeiende informatiebeurs, waar uiteenlopende bedrijven hun visies en producten met de bezoekers delen. Wij verwachten ook dit jaar ruim 2500 marketeers, researchers, communicatieprofessionals, mediaplanners en andere creatieve geesten. Ga naar www.mie.nl voor meer informatie en schrijf u in!

Bij tijdig online inschrijven ontvangt u 15% korting.


MOAbouts

7 december

Nieuwe avonturen in kwalitatief onderzoek Sessie 1 Kwalitatief Marktonderzoek - Automatisering en ICT-toepassingen Onderzoekers die denken dat kwalitatief onderzoek en ICT niets met elkaar van doen hebben, maken een gevaarlijke inschattingsfout. In twee middagsessies worden de uitdagingen van ICT en automatisering uitgebreid doorgenomen. In deze eerste sessie staat de tekstanalyse centraal. Bij goed kwalitatief onderzoek wordt de inhoud van de gesprekken in notulenvorm vastgelegd - tegenwoordig meestal digitaal. Zo ontstaat een potentieel databestand voor digitale analyse. Dit versterkt de efficiency en de transparantie, en daarmee de kwaliteitsverbetering in de analyse. De middagsessies worden georganiseerd in samenwerking met Stichting Kwalon en de MOA-vakgroep ‘Trends in kwalitatief onderzoek’.

Tijd 13.30 – 17.00 uur Middagvoorzitter Lex Olivier

December wk

Ma

48

2010

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

1

2

3

4

5

49

6

7

8

9

10

11

12

50

13

14

15

16

17

18

19

51

20

21

22

23

24

25

26

52

27

28

29

30

31

1

1

7 december 2010 MOAbouts

Nieuwe avonturen in kwalitatief onderzoek Sessie 1

16 december 2010 Overige

BAQMaR Conference z.o.z.

Sessie 2 vindt plaats op 17 mei 2011 Meer informatie en aanmelden op www.moaweb.nl


Overige

16 december

BAQMaR Conference

Het jaarlijkse internationale congres van de Belgische onderzoeksassociatie BAQMaR draait dit jaar om de toekomst van het vakgebied. Wat gaan we behouden? Welke zaken en praktijken zeggen we beter vaarwel? En welke nieuwigheden moeten dringend omarmd worden? In workshops en buitenlandse keynotes, gebracht door 10 sprekers, wordt de toekomst van ons vak voorgespiegeld. Enkele thema’s: predictieve modelling, data mining, state-of-the-art kwantitatief, co-creatie, eye-tracking, research communities, superpromotors en online ethnography via blogs. Het event vindt plaats in het historische stadscentrum van Gent. Meer info: www.baqmar.eu

Tijd 13.00 – 22.00 uur


MOAbouts

25 januari

Drieluik deel 1: Co-creatie

Steeds vaker blijkt dat nieuwe producten voortvloeien uit een communicatieve wisselwerking tussen productontwikkelaar en respondent. De ontwikkelaar is creatief, maar kan zich vaak onvoldoende inleven in de gedachtewereld van de doelgroep. Een consument blijft vaak hangen in de bekende denkpatronen, en ziet daarmee de nieuwe/verbeterde gebruiksmogelijkheden van productconcepten over het hoofd. Co-creatie, waarbij productontwikkelaars en consumenten nauw samenwerken en constructief met elkaar in gesprek gaan, neutraliseert de zwakten van de partijen en de gezamenlijk expertise.

Januari

2011 13 januari 2011 MOAcademy

Diepte-interviewen: inzichten in effectieve technieken z.o.z.

18 januari 2011 MOAcademy

Creative problem solving z.o.z.

20 januari 2011 MOActivities

Nieuwjaarsborrel MOA

16

20 januari 2011 MOActivities

SM@RT Nieuwjaarslezing

22

23

25 januari 2011 MOAbouts

Drieluik deel 1: Co-creatie

29

30

27 januari 2011 MOActivities

The Best of ESOMAR z.o.z.

wk

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

52

1

1

1

1

1

1

2

1

3

4

5

6

7

8

9

2

10

11

12

13

14

15

3

17

18

19

20

21

4

24

25

26

27

28

5

31

Bedrijven en bureaus die co-creatie succesvol hebben ingezet, vertellen over de resultaten van hun projecten en de werkwijze die zij volgden.

Tijd 13.30 – 17.00 uur Middagvoorzitter Lex Olivier

Deel 2 vindt plaats op 17 februari 2011 en deel 3 op 10 maart 2011

Meer informatie en aanmelden op www.moaweb.nl


MOAcademy

13 januari

MOAcademy

18 januari

MOActivities

27 januari

Diepte-interviewen: inzichten in effectieve technieken

Creative problem solving

The Best of ESOMAR

Om koop- en beslissingsgedrag te begrijpen, moeten we de belevingswereld van de mens leren kennen. Het diepte-interview is hiervoor bij uitstek het instrument. Deze cursus behandelt de technieken waarmee een interviewer echt tot de kern doordringt.

Hoe schep je een creatief klimaat waarin innovatie kan gedijen? Hoe gebruik je een gestructureerd proces om creatief problemen op te lossen? Ontdek het in deze interactieve workshop over creatieve, praktijkgerichte denktechnieken.

We showcase the diversity and talent within the market research industry. The event will be held in the afternoon and evening, and will be hosted by ESOMAR’s Dutch representative, Jochum Stienstra, and MOA.

Inhoud o.m.: • Randvoorwaarden en uitgangspunten voor goede diepte-interviews • Effectieve vraagtechnieken • Moderne inzichten in de rol van dieptetechnieken • Do’s en don’ts bij het opstellen van vraagpuntenlijsten • Elicitatietechnieken: wanneer en hoe te gebruiken?

Aan de orde komen o.m.: • Het scheppen van een creatief klimaat in je organisatie/afdeling • Divergeren, convergeren, en diverse creatieve denktechnieken • Jouw eigen stijl in het creatieve proces

Deze workshop is bedoeld voor iedereen met minstens drie jaar ervaring in het marktonderzoek. Praktische interviewervaring is een voorwaarde.

Tijd 10.00 – 16.30 uur Doelgroep Bureauonderzoeker

Cijferwaardering 8,3 Niveau Permanente educatie Workshopleider Edward Groenland

Deze workshop is voor iedereen die creatiever wil leren denken, om bijvoorbeeld de eigen organisatie of afdeling doeltreffender te vernieuwen.

The program hosts a dynamic agenda of international speakers and topics, ranging from brand authenticity and co-creation, to healthcare and innovation. The role of market research in authenticity and knowledge management will be explored, as well as the growing phenomena of co-creation with respondents. This meeting is free for all Dutch and Belgian ESOMAR members, as well as MOA, BAQMAR and FEBELMAR members. We also welcome any nonmembers who are active in the market research industry.

Het doen van de online test BreinStijl@Work is een voorwaarde voor deelname. De test moet uiterlijk 4 januari 2011 zijn ingevuld. Tijd 10.00 – 16.30 uur Doelgroep Bureauonderzoeker & Bedrijfsonderzoeker/marketeer

Niveau Starter & Permanente educatie Workshopleider Sandra Minnee

Tijd vanaf 15.30 uur

De bijeenkomst wordt in het Engels gegeven


MOAbouts

17 februari

Drieluik deel 2: Mobile research

We zijn allemaal meer en meer ‘on-the-go’. Als postmoderne nomaden consumeren we onderweg producten, diensten en informatie. Het wereldwijde web heeft met mobiel internet de volgende grens bereikt. Smartphones en data-abonnementen worden in razend tempo verkocht. Dit opent perspectieven voor zowel marketeers als onderzoekers. Aan de hand van cases krijgt de deelnemer zicht op de mogelijkheden die deze nieuwe realiteit ons biedt.

Tijd 13.30 – 17.00 uur Middagvoorzitter Tom De Ruyck

Februari wk

Ma

5

2011

Di

Wo

Do

1

2

3

Vr

4 11

Za

Zo

5

6

12

13

6

7

8

9

10

7

14

15

16

17

18

19

20

8

21

22

23

24

25

26

27

9

28

3 februari 2011 MOAcademy

State of the art in marktonderzoek z.o.z.

10 februari 2011 MOAcademy

Inleiding Marktonderzoek en Marketing Intelligence z.o.z.

17 februari 2011 MOAbouts

Drieluik deel 2: Mobile research

Deel 3 vindt plaats op 10 maart 2011 Meer informatie en aanmelden op www.moaweb.nl


MOAcademy

3 februari

MOAcademy

10 februari

State of the art in marktonderzoek

Inleiding Marktonderzoek en Marketing Intelligence

Deze workshop is bedoeld voor ervaren onderzoekers die inhoudelijke verdieping zoeken, hun knowhow en expertise willen opfrissen en/of willen ‘sparren’ met vakgenoten. Gefocust wordt op recente ontwikkelingen. Deelnemers zijn na deze workshop weer helemaal bij.

De ideale introductie voor iedereen die wil weten hoe marktonderzoek werkt en welke rol het kan spelen in besluitvorming. Perfect voor startende marktonderzoekers en mensen met een professionele interesse in het vak. Deelnemers ontdekken de verschillende stappen in het marktonderzoekproces en de voornaamste technieken en methoden, maar ook kwaliteitsstandaards en valkuilen.

Inhoud: • Introductie op de ‘nieuwe consument’ en ‘conversationmanagement’ • Trends in (online) datacollectiemethodes: cases & resultaten õ ‘Connected Research’: richting een tweewegscommunicatie met de participant õ ‘Fusie’ van onderzoeksmethodes om tot betere, rijkere inzichten te komen õ Van onderzoekspanels tot onderzoekscommunities • Trends in analyse- en rapportagetechnieken • Toelichtingen via korte cases uit verschillende sectoren. Tijd 10.00 – 16.30 uur Doelgroep Bedrijfsonderzoeker/marketeer

Cijferwaardering 8 Niveau Permanente educatie Workshopleider Niels Schillewaert

Inhoud: • Wat is marktonderzoek? Wie heeft het nodig? • Van briefing tot besluit • Vragen stellen is een kunst • Dataverzameling • Methoden en technieken

Tijd 10.00 – 16.30 uur Doelgroep Bureauonderzoeker & Bedrijfsonderzoeker/marketeer

Cijferwaardering 7,1 Niveau Starter Workshopleider Chris van Schijndel


MOAbouts

10 maart

Drieluik deel 3: Communities, van experiment naar business as usual Dit wordt de tweede MOAbouts over communities. Er is veel veranderd sinds de eerste aflevering. Destijds waren communities als onderzoeksinstrument verre van gebruikelijk. Het was bijvoorbeeld lastig om bedrijven te vinden die er daadwerkelijk ervaring mee hadden. Maar inmiddels kiest men steeds vaker voor communities en is hun toegevoegde waarde helder. In deze MOAbouts komen vooral de gebruikers aan het woord. Waarom kiezen bedrijven voor het werken met communities? Hoe past dat bij hun reguliere marktonderzoek? En welke do’s en dont’s leren we uit de opgedane ervaringen? Cases zullen duidelijk maken welke plek communities hebben veroverd op het marktonderzoekspeelveld.

Tijd 13.30 – 17.00 uur Middagvoorzitter Peter Zegwaart

Maart wk

Ma

9

2011 Di

Wo

Do

1

2

3

Vr

Za

Zo

4

5

6

10

7

8

9

10

11

12

13

11

14

15

16

17

18

19

20

12

21

22

23

24

25

26

27

13

28

29

30

31

3 maart 2011 MOAcademy

Klanttevredenheidsonderzoek: do’s en don’ts z.o.z.

10 maart 2011 MOAbouts

Drieluik deel 3: Communities, van experiment naar business as usual

15 maart 2011 MOAcademy

Media- en reclameonderzoek z.o.z.

31 maart 2011 MOAcademy

Essentiële vaardigheden voor groepsdiscussies z.o.z.

Meer informatie en aanmelden op www.moaweb.nl


MOAcademy

3 maart

MOAcademy

15 maart

MOAcademy

31 maart

Klanttevredenheidsonderzoek: do’s en don’ts

Media- en reclameonderzoek

Essentiële vaardigheden voor groepsdiscussies

In deze interactieve workshop leren we alles over het meten van klanttevredenheid. Deelnemers kunnen hierna zelf een actiegericht tevredenheidonderzoek opzetten dat aanzet tot concrete follow-ups en verbeteracties.

Met de roep om accountability groeit ook de aandacht voor effectiviteit van marketingcommunicatie. Hier volgen we de ontwikkeling van een communicatiecampagne met heldere doelstellingen. Deelnemers krijgen een praktisch inzicht in de mogelijkheden van media- en reclameonderzoek.

Focusgroepen en groepsdiscussies zijn belangrijke methodieken, maar hoe leiden ze tot goede resultaten? De deelnemer maakt o.m. kennis met de principes en belangrijkste elementen van focusgroepen en groepsdiscussies, en leert zelfstandig groepsdiscussies leiden.

Inhoud: • Formulering van de doelstellingen • Mediakeuze (atl, btl, online, multimedia) • Mediabereik, frequentie, media-inkoop • Pre-testing/post–testing/tracking: de technieken nader beschouwd • Effectiviteit nader bezien: involvement en gedrag • Analyse en presentatie van campagne-effectonderzoek

Inhoud o.m.: • Groepsdynamica: een inleiding • De methodiek van groepsdiscussies/panels • Communicatievaardigheden met groepen • Oefenen en feedback krijgen/geven

Inhoud: • Management en de rol van ‘customer satisfaction’ • Nut en noodzaak van tevredenheidsonderzoek • Belangrijkste toepassingen en technieken • Opzet, uitvoering en rapportage: een stappenplan • Bespreking ingebrachte praktijksituaties/vragenlijsten deelnemers De workshop is voor marketingfunctionarissen die enige ervaring hebben met het (laten) uitvoeren van onderzoek, en voor bureau- en bedrijfsonderzoekers die meer inzicht zoeken, of hun kennis willen opfrissen.

Tijd 10.00 – 16.30 uur Doelgroep Bureauonderzoeker & Bedrijfsonderzoeker/marketeer

Cijferwaardering 7,3 Niveau Starter Workshopleider Hessel de Jong

Bestemd voor iedereen die te maken heeft met het beoordelen en meten van reclame-uitgaven. Het accent ligt op inzichten en toepassingen. Tijd 10.00 – 16.30 uur Doelgroep Bureauonderzoeker & Bedrijfsonderzoeker/marketeer

Cijferwaardering 7,2 Niveau Permanente educatie Workshopleider John Faasse

De workshop is bestemd voor professionals met belangstelling voor groepsdynamica, het leiden van groepen, communicatie, en het werken met interventies. Beheersing van de interview-basistechnieken is voor deelname gewenst. Tijd 10.00 – 16.30 uur Doelgroep Bureauonderzoeker

Cijferwaardering 8,3 Niveau Permanente educatie Workshopleider Edward Groenland


MOAbouts

26 april

Meten of vragen? Nieuwe technieken voor de wispelturige mens Het blijft een probleem; respondenten die A zeggen, maar B doen. Buiten de intrinsieke wispelturigheid van de mens, leiden talloze oorzaken en mechanismen tot ruis tussen antwoorden en feitelijk gedrag. Om gedrag en de keuzes die eraan vooraf gaan beter te begrijpen, zijn er steeds weer nieuwe technieken die het zonder vragen doen. Voorbeelden zijn neuromarketing en hersenscantechnieken, eyetracking, fysiologische reacties, en het gebruik van het onderbewustzijn. Deze MOAbouts laat enkele van de meest belangrijke en veelbelovende ontwikkelingen zien. We kijken vooral naar de inzichten die ze opleveren, en natuurlijk naar de praktische toepasbaarheid ervan.

Tijd 13.30 – 17.00 uur Middagvoorzitter Peter Zegwaart

April wk

Ma

2011 Di

Wo

Do

13

Vr

Za

Zo

1

2

3

6 en 7 april 2011 MOAcademy

Marketing Intelligenceleiderschap z.o.z.

14 april 2011 MOAcademy

Vragenlijsten maken, een kunst op zich z.o.z.

21 april 2011 MOActivities

SM@RT Congres

14

4

5

6

7

8

9

10

15

11

12

13

14

15

16

17

26 april 2011 MOAbouts

Meten of vragen? Nieuwe technieken voor de wispelturige mens

16

18

19

20

21

22

23

24

28 april 2011 MOAcademy

Hoe versterk je Marketing Intelligence binnen je organisatie? z.o.z.

17

25

26

27

28

29

30

1

Meer informatie en aanmelden op www.moaweb.nl


MOAcademy

6 en 7 april

MOAcademy

14 april

MOAcademy

28 april

Marketing Intelligence-leiderschap

Vragenlijsten maken, een kunst op zich

Hoe versterk je Marketing Intelligence binnen je organisatie?

Deze topworkshop vertaalt de ontwikkelingen in marketing en marketing intelligence naar persoonlijk leiderschap. Centraal staan effectievere individuele bijdragen in besluitvorming, en verbeterde sturing van onderzoeksfuncties in organisaties. Deelnemers leren zelf de regie voeren.

Na deze workshop weet de deelnemer precies hoe die een vragenlijst moet structureren en welk type vragen naar de gewenste antwoordvormen leidt. Centraal staat de methodiek van ‘the art of asking questions’, waaruit we leren in hoeverre een vragenlijst voldoet aan kwaliteitseisen.

Vaak worden marktonderzoek en marketing intelligence binnen een bedrijf gezien als pure backoffice-functies. En dat terwijl ze aan de beleidstafel een structurele invloed kunnen hebben op strategische beslissingen. Hoe? Deze interactieve sessie bevat veel voorbeelden, tips, en ‘do’s en don’ts’.

Inhoud o.m.: • Uitdagingen en veranderingen in de MI-context • Gevolgen voor de eigen rol en positionering • Management en leiderschap • Persoonlijke verbetering en effectiviteit

Inhoud: • Waarom vragenstellen een kunst is • Criteria voor vraagformuleringen en antwoordopties • Criteria voor vraagvolgorde • Miscommunicaties in survey-interviews • Pre-testen van vragenlijsten • Werken aan een eigen casus

Inhoud o.m.: • Interne consultatieve vaardigheden. Wat houdt het in? Hoe pas je het toe? • Interne marketing voor het creëren van interne relevantie • De set-up van een goede intelligence-organisatie • Hoe meet je het succes van marktonderzoek en marketing intelligence binnen de organisatie?

Let op: alleen voor leidinggevenden en onderzoekers met min. vijf jaar ervaring. Aan de inschrijving gaat een kosteloos intakegesprek vooraf.

Bestemd voor iedereen die op enige wijze betrokken is bij het maken van vragenlijsten Tijd 2 dagen van 10.00 – 16.30 uur Doelgroep Bureauonderzoeker & Bedrijfsonderzoeker/marketeer

Niveau Permanente educatie Workshopleiders Willem Brethouwer en Mario van Hamersveld

Tijd 10.00 – 16.30 uur Doelgroep Bureauonderzoeker & Bedrijfsonderzoeker/marketeer

Cijferwaardering 7 Niveau Starter & Perm. educatie Workshopleider Harry van den Berg

Deze module is bestemd voor bedrijfsonderzoekers, marketing- en business intelligence-professionals, en andere professionals met een backofficefunctie. Tijd 13.30 - 17.00 Doelgroep Bedrijfsonderzoeker/marketeer

Niveau Permanente educatie Workshopleider Joost Drieman


MOAbouts

17 mei

Nieuwe avonturen in kwalitatief onderzoek Sessie 2 Kwalitatief marktonderzoek - Automatisering en ICT-toepassingen Onderzoekers die denken dat kwalitatief onderzoek en ICT niets met elkaar van doen hebben, maken een gevaarlijke inschattingsfout. In twee middagsessies worden de uitdagingen van ICT en automatisering uitgebreid doorgenomen. In deze tweede sessie aandacht voor kwalitatief onderzoek met behulp van textmining- en webscraping-software. Hoe kun je als kwalitatieve onderzoeker de mogelijkheden van sociale media beter en meer verantwoord gebruik maken?

Mei wk

Ma

2011 Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

17

18

2

3

4

5

6

7

8

19

9

10

11

12

13

14

15

20

16

17

18

19

20

21

22

21

23

24

25

26

27

28

29

22

30

31

10 mei 2011 MOAbouts

Van alle markten thuis Meer onderscheid door desk-research z.o.z.

17 mei 2011 MOAbouts

Nieuwe avonturen in kwalitatief onderzoek Sessie 2

19 mei 2011 MOAcademy

Branding vanuit een Marketing Intelligence-perspectief z.o.z.

De middagsessies worden georganiseerd in samenwerking met Stichting Kwalon en de MOA-vakgroep ‘Trends in kwalitatief onderzoek’.

Tijd 13.30 – 17.00 uur Middagvoorzitter Lex Olivier

Meer informatie en aanmelden op www.moaweb.nl


MOAbouts

10 mei

MOAcademy

19 mei

Van alle markten thuis Meer onderscheid door desk-research

Branding vanuit een Marketing Intelligence-perspectief

De afgelopen decennia kwam veel informatie en kennis vrij beschikbaar. Handig voor bedrijven. In de praktijk is het echter lastig om de juiste informatie te vinden, want hoe haal je uit de brij net dat ene feitje dat noodzakelijk is voor inzicht in je markt? Welke kennis is essentieel om indruk te maken op een (potentiële) nieuwe klant? In een boeiend, praktijkgericht middagprogramma leren deelnemers hoe zij bovenstaande vragen snel en efficiënt beantwoorden.

De laatste decennia is het merk binnen de marketing steeds belangrijker geworden. Terecht. Maar over merken wordt inmiddels zoveel gezegd en geschreven, dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Deze workshop biedt kritische professionals een heldere rondleiding langs de state of the art.

Sprekers: Frederike Meine Jansen (OK Research), Miriam Broekhoff (journalist/auteur), Jeannette van Zee (De Informatiekamer)

Inhoud: • Branding – waar hebben we het over? • Branding – hoe richt je onderzoek in? • Begrippen • Branding Equity-modellen Deelnemers leveren voorafgaand aan de workshop input van cases uit de eigen praktijk. Zo kunnen theorie en praktijk gekoppeld worden.

Tijd 13.30 – 17.00 uur Middagvoorzitter Kees Westerkamp

Tijd 10.00 – 16.30 uur Doelgroep Bedrijfsonderzoeker/marketeer

Cijferwaardering 7 Niveau Permanente educatie Workshopleider Astrid de Jong


MOAbouts

23 juni

Bureaus: the next generation

De marktonderzoekbranche heeft zich de afgelopen decennia voortdurend vernieuwd en aangepast aan de eisen van gebruikers en de markt. Enerzijds was er de niet te stuiten stroom aan ongekende technologische mogelijkheden, aangevoerd door de opmars van de personal computer en het wereldwijde web. Anderzijds verlangen gebruikers van marktonderzoek steeds efficiëntere, snellere en relevantere antwoorden op steeds geavanceerdere vraagstellingen. Het zou naïef zijn om te denken dat dit proces in 2011 stopt. Daarom stellen we op deze middag de volgende vraag centraal: welke eisen stellen de bedrijfsmarktonderzoekers aan hun next generation preferred agency? Aan welke competenties moet een next generation-bureau volgens een bureaumarktonderzoeker voldoen?

Tijd 13.30 – 17.00 uur Middagvoorzitter Lex Olivier

Juni wk

Ma

2011 Di

22

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

5

9 juni 2011 MOAcademy

De Marktanalyse Toolkit z.o.z.

15 juni 2011 MOActivities

Uitreiking MOAwards 2011 z.o.z.

23 juni 2011 MOAbouts

Bureaus: the next generation

23

6

7

8

9

10

11

12

24

13

14

15

16

17

18

19

Datum 16 september 2010 MOActivities

25

20

21

22

23

24

25

26

Datum 22 september 2010 MOActivities

26

27

28

29

30

1

Datum 28 september 2010 MOAcademy

Meer informatie en aanmelden op www.moaweb.nl


MOAcademy

9 juni

MOActivities

15 juni

De Marktanalyse Toolkit

Uitreiking MOAwards 2011

Multivariate analysetechnieken hebben de mogelijkheden van data-analyse enorm verfijnd. Mapping en segmentatie zijn hierdoor aanzienlijk verrijkt. In deze workshop komen de belangrijkste analysetechnieken aan de orde. Welke benaderingen zijn er? Wat zijn de toepassingen? En waar wijkt de praktijk af van het boekje? De deelnemer krijgt een goed inzicht in de vele mogelijke methoden en technieken.

Na de zeer zonnige en feestelijke uitreiking van 2010 is het op 15 juni 2011 (onder voorbehoud) tijd voor de vierde editie van de MOAwards.

Inhoud: • Datacollectie en -analyse: enkele uitgangspunten • Methoden en analyses: classificatie en toepassingen • De gangbare technieken: do’s en don’ts • Nieuwe ontwikkelingen

De uitreiking vindt plaats tijdens de MOA Beachparty, hét feest voor de marktonderzoekbranche.

De MOAwards worden overhandigd aan onderzoekers, onderzoekbureaus en organisaties die zich het voorbije jaar op bijzondere wijze hebben onderscheiden op het gebied van marktonderzoek en marketing intelligence.

Kijk voor meer informatie op www.moawards.nl of neem contact op met Maaike Verdoes op 020-6869328 of via maaikeverdoes@moaweb.nl.

De workshop is bestemd voor ervaren marktonderzoekers die inzicht verlangen in de krachtigste analysetechnieken, of hun kennis willen opfrissen. Tijd 10.00 – 16.30 uur Doelgroep Bureauonderzoeker

Cijferwaardering 7,8 Niveau Permanente educatie Workshopleider Robert van Ossenbruggen

Tijd 18.00 – 00.00 uur


MOA, Center for Marketing Intelligence and Research Arlandaweg 92 1043 EX Amsterdam T +31 (0)20 - 686 93 28 F +31 (0)20 - 475 02 85 E info@moaweb.nl W www.moaweb.nl

MOA Kalender  

MOA Kalender 2010, 2011

MOA Kalender  

MOA Kalender 2010, 2011

Advertisement