Page 1

LIIKLUSÕPETUSE KATALOOG 2008/2009


LIIKLUSÕPETUSE KATALOOG 2008/2009 Kataloog sisaldab teavet liiklusõpetuse materjalide ja liikluskasvatuse alase tegevuse kohta. Samuti informatsiooni tegevuse kohta, mida Maanteeameti liikluskasvatusosakond viib läbi koostöös mitmete ettevõtetega. Kataloogis olevaid tooteid on võimalik tellida iga näidise juures oleva informatsiooni põhjal Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast või vastava toote valmistajalt. Kataloog on jaotatud järgmisteks osadeks: 1. LASTE JA ÕPETAJATE LIIKLUSÕPETUS • Liiklusõpetus koolieelses lasteasutuses ja koolis • Praktiline õpetus, õppekäigud • Jalgratturite õpetamine ja eksamineerimine 2.

LIIKLUSALANE JUHEND-, TEABE- JA ÕPPEMATERJAL TÄISKASVANUTELE

3.

LIIKLUSSAATED

4.

LIIKLUSOHUTUSKAMPAANIAD

Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast õppematerjalide tellimiseks tuleb lasteasutuse poolt esitada taotlus e-posti aadressil: liikluskasvatus@mnt.ee Tellimusi on võimalik esitada ka aadressil: Pärnu mnt. 463a, 10916 Tallinn Maanteeameti liikluskasvatuse osakond Informatsiooni Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast tellitavate toodete kohta annavad: • Urmel Reinola, tel. 6119 396, faks 6119 360, e-post: urmel.reinola@mnt.ee • Urve Sellenberg, 6119 341, faks 6119 360, e-post urve.sellenberg@mnt.ee Teavet Maanteeameti liikluskasvatusosakonna tegevuse, uute õppematerjalide, uudiste, uurimistööde ja ajakirjanduses avaldatud liiklusalaste artiklite kohta on võimalik lugeda ka Maanteeameti kodulehelt liiklusohutuse rubriigist aadressil www.mnt.ee

1


LASTE JA ÕPETAJATE LIIKLUSÕPETUS Liiklusõpetus koolieelses lasteasutuses ja koolis (laste liiklusõpetus toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2001. a. määrusele nr. 89 «Laste liikluskasvatuse kord», avaldatud: RT I 2001, 24, 139)

Fredi ja Sebra värvimisraamat

- Doomino liiklusmärkide tähenduse õppimiseks koos juhistega teel liiklemise kohta - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks kuni viis eksemplari igale lasteasutusele

Fredi ja Sebra liikluspuzzle - Formaat A3, pakitud kilepakendisse - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks kuni viis eksemplari igale lasteasutusele

LASTE JA ÕPETAJATE LIIKLUSÕPETUS

Fredi ja Sebra liiklusdoomino

Sõpradega kooliteel - Täringumäng liiklussituatsioonide ja liikluses käitumise õppimiseks - Formaat A3, pakitud kilepakendisse - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks kuni viis eksemplari igale lasteasutusele, vajalikul hulgal liiklusohutuse üritustel kasutamiseks, liiklusohutusvõistlustel parimate osalejate auhindamiseks

Liiklusmärgid - Kogumik 68-st kartongist, selgitusega varustatud liiklusmärgist, mille tähendust peab teadma koolieelik, põhikooli I astme lõpetanud laps ja jalgrattur - Pakitud karpi, formaat A3 - On olemas ka vene keeles - Informatsioon tellimise kohta Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast

3

Liiklusõpetus koolieelses lasteasutuses ja koolis

- Juhised eelkooliealisele lapsele teel liiklemise kohta - Formaat A5, 20 lk. - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks eksemplar igale eelkoolirühma lapsele


Loogikaülesanded ”Üksinda liikluses” - Liiklusõpetuse ülesanded ohuolukordades toimetulekuks. Õpetamiseks koolieelsetes lasteasutustes ja algklassides, sobivad ka iseseisvaks tööks. - Mõlemas komplektis on 16 ülesandekaarti. - Informatsioon ja tellimine: TEA Kirjastus tellimine@tea.ee

Liiklusalane infopakett - Lüümikutest ja 386-st liiklusalasest küsimusest koos vastustega koosnev abimaterjal õpetajale liiklussituatsioonide ja liikluses käitumise õpetamiseks - Formaat A4, 42 värvilist lüümikut koos selgitavate vahelehtedega - On olemas ka vene keeles. - Informatsioon ja tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks eksemplar igale lasteasutusele

Liikluskasvatus enne kooli

LASTE JA ÕPETAJATE LIIKLUSÕPETUS

Liiklusõpetus koolieelses lasteasutuses ja koolis

- Metoodiline abimaterjal lapsevanemale ja koolieelse lasteasutuse õpetajale - Raamat formaat A5, 36 lk. - On olemas ka vene keeles - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks kuni viis eksemplari igale lasteasutusele

Jete ja Jasperi käigud - Ettelugemise raamat mõnusate lugude ja piltidega liiklusest kõige noorematele - Formaat 195 x 195 mm, 32 lk. - Informatsioon ja tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks kuni viis eksemplari igale lasteasutusele

Alustame turvaliselt kooliteed - Raamat sisaldab ülesandeid ja harjutusi, mille abil saab õppida, kuidas tänaval ohutult liigelda - Formaat A4 - Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast tasuta üks eksemplar näidiseks igale lasteasutusele - Tellimine: Kirjastus Tiritamm

Lugusid liiklusest - Liiklusõpik 3. klassile, milles leiab kajastamist liiklemine linnatänaval, maanteel ja raudteel. - Õpilased saavad ise leida seoseid koduümbruse liiklusega ja joonistada üles ohuolukordi. - Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast tasuta üks eksemplar näidiseks igale lasteasutusele - Tellimine: Kirjastus Tiritamm 4


Liiklusaabits -

1. klassi õpilastele liiklussituatsioonide ja liikluses käitumise õppimiseks Formaat A4, 32 lk. On olemas ka vene keeles Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks eksemplar igale esimese klassi õpilasele ja klassiõpetajale

Liiklusõpetuse töölehed II klassi õpilastele

- Vorm tunniplaani kirjutamiseks koos pöördel oleva koolilapse liiklemise tõotusega – meeldetuletusega ohutu käitumise nõuetest - Formaat A4 - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks eksemplar igale lapsele; jaotatakse lasteüritustel

Diplom - Liiklusviktoriinidel ja -võistlusel osalevate laste autasustamiseks - Formaat A4 - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta

LASTE JA ÕPETAJATE LIIKLUSÕPETUS

Tunniplaan

Ohutu koolitee - Vihik algklasside õpilastele meeldetuletuste ja ülesannetega tänaval käitumise kohta - Formaat A6, 16 lk. - On olemas ka vene keeles - Informatsioon ja tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks eksemplar igale lapsele; jaotatakse lasteüritustel Värvi- ja nuputamise raamat Minu tänav - Juhised eelkooliealisele lapsele liikluses ja liiklusega seotud situatsioonides käitumise kohta - Formaat A4 - On olemas ka vene keeles - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks eksemplar igale koolieelse lasteasutuse eelkoolirühma lapsele 5

Liiklusõpetus koolieelses lasteasutuses ja koolis

- Kasutamiseks koolis ja iseseisva tööna ohutu liiklemise õppimisel - Formaat A4, komplekt 32-st mustvalgest lehest koos juhendiga, võimaldamaks paljundamist kohapeal - On olemas ka vene keeles - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks eksemplar igale teise klassi õpilasele ja klassiõpetajale - Töölehed printimiseks olemas ka Maanteeameti kodulehel www.mnt.ee


2 liiklusmängu: "Siia-sinna läbi linna" ja "Jalgrattamäng"

... ja liiklus saab selgeks mängides!

- Arvutimängud liiklemise õppimiseks - Sobilikud nii eelkooliealistele lastele kui ka algkooli õpilastele - Mäng "Siia-sinna läbi linna" koosneb kahest osast: Liikluskool ja Liiklusmäng "Jalgrattamäng" koosneb kolmest osast: Õpetus, Testid ja Mäng - Informatsioon tellimise kohta ziil@ziil.ee - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks eksemplar igale lasteasutusele Veendu, et sinu laps on liikluses nähtav - Plakat, formaat A2 - On olemas ka vene keeles - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks kuni viis eksemplari igale lasteasutusele

LASTE JA ÕPETAJATE LIIKLUSÕPETUS

Liiklusõpetus koolieelses lasteasutuses ja koolis

Sõiduteed ületades ole tähelepanelik - Plakat, formaat A1 - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks kuni viis eksemplari igale lasteasutusele

Turvaliselt koju - Plakat, formaat A2 - On olemas ka vene keeles - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks kuni viis eksemplari igale lasteasutusele

Koolilaps liikluses -

Retrohõnguline videofilm kooliteel ettetulevatest olukordadest liikluses Pikkus 13 minutit, Formaat: DVD Venekeelsete subtiitritega Informatsioon ja tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast

Ole nähtav! Lood liikluskoer Värdi seiklustest -

6

Joonisfilm aitab selgitada lastele kuidas liikluses käituda Film koosneb viiest osast Pikkus 5x3 minutit Formaat: DVD Informatsioon ja tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast


Kaardimäng liiklusest Roheline tuli - Kaardimäng toetab 3. klassi turvalisuse õppeprogrammis ette nähtud liiklusteemat. Mängukaartidel on liiklusmärgid, nende nimetus ja käitumisjuhis. Ühe komplektiga saab mängida 2-6 last. - Pakis 40 kaarti: 36 liiklusmärki ja 3 foorituld koos seletusega - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta kuni 5 eksemplari koolieelsele lasteasutusele ja algkoolile

Koolitee kaardistamine

- Praktiline, 5-7 komponendist koosnev õpetus pimeda ajal teel liikudes helkuri kasutamise vajalikkusest - Viiakse läbi ca 20-30 õpilasest koosnevale rühmale koos õpetajaga esimeses etapis klassiruumis ja teises etapis pimeda ajal maanteel või tänaval, koos turvalisuse tagamisega. Õppusel osalejatele jagatakse helkurid - Informatsioon Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast või kohaliku piirkonna liiklusohutusspetsalistidelt (vastavad kontaktid leiab ka www.mnt.ee) Lasterühmadega liiklemine tänaval - Rohkete fotode ja skeemidega varustatud abimaterjal koolieelsete lasteasutuste ja koolide nooremate klasside õpetajatele juhistega lasterühma liikumise ohutuse tagamiseks - Raamat formaat A5, 20 lk. - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks kuni viis eksemplari igale lasteasutusele

Ohutusvestid ja reguleerijaketas “Stopp, lapsed” lasterühma saatjale - Kooli ja koolieelse lasteasutuse õpetajatele lasterühma liikumise ohutuse suurendamiseks - Komplektis üks reguleerijaketas ja kaks ohutusvesti - Informatsioon ja tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks komplekt igale lasteasutusele Ohutusriietus lastele - Kasutamiseks õppekäigul oleva lasterühma märgatavuse suurendamiseks, tingimusel, et ka õpetaja kasutab vastavat ohutusriietust - Informatsioon Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast

7

Praktiline õpetus, õppekäigud

Musta nuku katse

LASTE JA ÕPETAJATE LIIKLUSÕPETUS

- Klassi-, kodu- ja iseseisvaks tööks neljanda klassi õpilastele kooliümbruse situatsioonikaardil koolitee marsruudi ja liiklusohtlike kohtade märgistamiseks - Komplektis on juhend, ülesanded ja kooliümbruse kaart mõõtkavas 1:7500, formaat A3 - Informatsioon Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast ja Reklaamiagentuur DADA AD poolselt projektijuhilt Kaido Tamm'elt kaido@dada.ee


Laste liikluskäitumine -

Õppefilm juhib tähelepanu liikluse klassikalistele probleemidele Sobib kasutamiseks koolieelsetes lasteasutustes ja koolides Formaat: DVD Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks eksemplar igale lasteasutusele

Näe ja ole nähtav - Õppevahend lastele helkuri kasutamise vajalikkuse selgitamiseks tubastes tingimustes koolieelses lasteasutuses ja koolis - Komplektis on tööjuhend ja šabloonnukud - Pakitud ümbrikusse, formaat A4 - On olemas ka vene keeles - Informatsioon ja tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks komplekt igale klassiõpetajale

Liikumiskasvatuse õppeväljak koolieelikutele

LASTE JA ÕPETAJATE LIIKLUSÕPETUS

Praktiline õpetus, õppekäigud

- Informatsiooniga liikluskasvatuse õppeväljaku kohta - Formaat A4 - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta

Liikumiskasvatuse õppeväljak - Liikluskasvatuse alased tegevused liikumiskasvatuse õppeväljakul 2.-7. aastastele lastele - Formaat: DVD - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks eksemplar koolieelsele lasteasutusele, algkoolile, noortekeskusele

TURVALISELT TÄNAVAL

turvaliseltt2naval_kaaned.indd 1

8

3/11/08 4:52:53 PM

Turvaliselt tänaval - Kirjeldab tänaval ettetulevaid olukordi ning annab vastavaid käitumisjuhiseid. Sobilik nii eelkooliealistele kui ka algklasside esimese vanusastme õpilastele - Formaat A4, 36 lk - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks eksemplar koolieelse lasteasutuse viimasele vanusastmele ja algklasside noorematele klassidele - Saadaval ka raamatukauplustes. - Väljaandja: kirjastus Egmont


Jalgratturite õpetamine ja eksamineerimine (Jalgratturite eksamineerimine toimub vastavalt teede- ja sideministri 22. juuni 2001.a. määrusele nr. 70 "Jalgratturi ja mopeedijuhi eksamineerimise ja neile lubade väljaandmise eeskiri", avaldatud RT Lisa 2001, 78, 1074)

Jalgratturi ABC - Õppefilm annab ülevaate erinevatest rattatüüpidest, vajalikust varustusest ja tutvustab rattasõidu põhitõdesid - Formaat: DVD - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks eksemplar jalgrattureid koolitavatele organisatsioonidele

Jalgrattaraamat - Nõuanded ja juhised jalgrattaga liiklemise õppimiseks koos lünktestide ja ülesannetega - Raamat formaat A5, 36 lk. - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta jalgratturi juhilubade taotlejatele

LASTE JA ÕPETAJATE LIIKLUSÕPETUS

- Õppekava on koostatud 10-15-aastaste jalgratturite õpetajatele ja eksamineerijatele juhindumiseks jalgratturi juhiluba taotlevate laste liiklusõpetuse läbiviimisel - Lisaks sisaldab õigusakte laste liikluskasvatuse ning jalgratturi ja mopeedijuhi eksamineerimise kohta - Formaat A5, 71 lk - Informatsioon ja tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks eksemplar jalgrattureid koolitavatele organisatsioonidele

Jalgratturi liiklustestid - Kümnest testist, igaühes kümme küsimust, koosnev kogumik jalgratturi õpetamiseks - Formaat A4, 11 lehte, pakitud kilepakendisse - On olemas ka vene keeles - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta lasteasutuse tellimuse alusel jalgratturi juhiluba taotlevatele, koolitusel osalevatele lastele - Teste on võimalik lahendada ka internetis aadressil: www.nova.ee

Jalgratturi eksamiküsimused - Kümme viieteistkümnest küsimusest koosnevat liiklustesti jalgratturi eksamineerimiseks - Formaat A4, 11 lehte, pakitud kilepakendisse - On olemas ka vene keeles - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta eksamit vastu võtva organisatsiooni tellimuse alusel jalgratturi juhiluba taotlevatele lastele 9

Jalgratturite õpetamine ja eksamineerimine

Jalgratturi koolitamise õppekava


Rattaga terveks - Jalgratturi töövihik tutvustab rattasõidu põhitõdesid, pakub kindlustunnet ning valmisolekut jalgratturi sõidueksami sooritamiseks - Formaat A4 - On olemas ka vene keeles - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta lasteasutuse tellimuse alusel jalgratturi juhiluba taotlevatele ja koolituses osalevatele lastele Minikiiver - Õppevahend, mis demonstreerib jalgrattakiivri vajalikkust, näidates kuidas jalgrattakiivri valmistamisel kasutatavad lööki summutavad materjalid inimese pead kaitsevad - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks eksemplar jalgrattureid koolitavatele organisatsioonidele

Jalgratturi juhiloa taotlusvorm

LASTE JA ÕPETAJATE LIIKLUSÕPETUS

Jalgratturite õpetamine ja eksamineerimine

- Täitmiseks lapsevanemale ja jalgratturi juhiluba taotlevale lapsele - Formaat A5, kopeeruv kaheosaline blankett - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta eksamit vastu võtva organisatsiooni tellimuse alusel jalgratturi juhiluba taotlevatele lastele

Jalgratturi juhiloa blanketid - Eksamineerija poolt täitmiseks ja väljastamiseks jalgratturi eksami sooritanud lapsele - Formaat A7, numereeritud dokumendiblankett - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta. Eksamit vastu võtva organisatsiooni tellimuse alusel jalgratturi juhiluba taotlevatele lastele

Mina ja minu ratas - Kokkupandav voldik informatsiooniga alla 10-aastase lapse jalgrattaga liiklemise nõuetest - Formaat A4 - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast tasuta

Jalgrattur, ole nähtav - Plakat, formaat A2 - On olemas ka vene keeles - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks kuni viis eksemplari koolidele ning jalgrattureid õpetavatele ja eksamineerivatele organisatsioonidele

10


- Üleriigiline võistlus liiklusreeglite tundmise, jalgrattasõidu ohutuse ja vigursõiduoskuse kohta 10-12-aastastele lastele - Viiakse läbi koolide, maakondade ja üleriigilisel tasandil. “Vigurivänt” on hea võimalus laste vaba aja sisustamiseks jalgratturile vajalike teadmiste ja oskuste omandamisega mängulisel ja võistluslikul teel - Informatsioon Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast või kohalike teedevalitsuste liiklusohutusspetsialistidelt - Varasemate võistluste, jm. materjaliga saab tutvuda internetis aadressil: www.nova.ee ja www.mnt.ee Ohutu

jalgrattasõit

3/11/08 2:16:26 PM

Ohutu jalgrattasõit - Juhiseid ja harjutusi ohutuks jalgrattasõiduks lastele alates vanusest kaheksa. - Formaat A4, 36 lk - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks eksemplar jalgrattakoolituste läbiviijatele ja algklassiõpetajatele. - Saadaval ka raamatukauplustes. - Väljaandja: kirjastus Egmont

LIIKLUSALANE JUHEND-, TEABE- JA ÕPPEMATERJAL TÄISKASVANUTELE Möödasõit ja pikivahe - Film annab teavet sellest, kuidas peab sõiduk ohutult sõiduteel paiknema ja millist pikivahet tuleb hoida - Formaat: DVD - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta

Turvaline teekond - Film turvavööde, lapse turvavarustuse kasutamise vajalikkusest autosõidul - Formaat: VHS ja DVD - Pikkus 13 minutit - Informatsioon ja tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast

Lapsetapja lugu

LIIKLUSALANE JUHEND-, TEABE- JA ÕPPEMATERJAL TÄISKASVANUTELE

pik_kaaned 1

Liiklusohutusvõistlus "Vigurivänt"

- Videofilm joobes sõidukijuhi poolt põhjustatud liiklusõnnetusest 2002. a. 7. septembril Tallinn-Haapsalu maanteel ja selle tagajärgedest - Formaat: VHS ja DVD - Pikkus 9 minutit 30 sekundit - Informatsioon ja tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast

Auto ja alkohol -

Videofilm joobes sõidukijuhtimise ohtlikkusest Formaat: DVD Pikkus 6 minutit Informatsioon ja tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast 11


Juua või juhtida - Audiovisuaalne õppematerjal on suunatud eelkõige ohutu liiklusalase kasvatustöö parandamisele, et suurendada juhtide teadlikkust joobega kaasnevaist liiklusohutust mõjutavaist asjaoludest. - Formaat: DVD - Informatsioon ja tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast

Sünna

LIIKLUSALANE JUHEND-, TEABE- JA ÕPPEMATERJAL TÄISKASVANUTELE

- Videofilm sünnipäevapeole järgnenud liiklusõnnetusest, milles hukkus kuus ja sai raskelt vigastada kaks noort inimest. Aluseks Eestis tõestisündinud lugu - Formaat: DVD - Pikkus 10 minutit - Informatsioon ja tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast

Helkur -

Videofilm helkuri kasutamise vajalikkusest Formaat: DVD Pikkus 3 min. 50 sek. On olemas ka vene keeles Informatsioon ja tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast

Helkuriga oled nähtav! - Infokaart jalakäijahelkuri kasutamise vajalikkuse ja nõuete kohta - On olemas ka vene ja inglise keeles - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast

Sinu lapse kaitseks - Voldik informatsiooniga lapse turvavarustuse kasutamise vajalikkusest autosõidul ja sobiva turvavarustuse valiku põhimõtetest - Formaat A4 - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast

Peatumisteekond märjal ja kuival asfaldil - Infoketas auto peatumisteekonna pikkusest erinevates liiklustingimustes - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast Trahvimääradega infokaart - Infokaart alkoholi veres püsimise aja kohta - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast

12


Turvavöö võib päästa elu - Audiovisuaalne õppematerjal tulevaste sõidukijuhtide ohutu liikluse alaste teadmiste arendamiseks - Formaat: DVD - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast: tasuta üks eksemplar auto- ja üldhariduskoolidele ning erinevatele päästeametite üksustele Ligikaudne kainenemisaeg tundides

1 pudel heledat õlut (50cl)

0

2

2 drinki (á 4cl)

0

2

4

3 pudelit heledat õlut (á 50cl)

0

2

4

6

8

1 pudel veini (75cl)

0

2

4

6

8

10

1/2 pudelit viina (25cl)

0

2

4

6

8

10

Infokaart Juua või juhtida?

80 kg kaaluv mees

Alkohol kaob verest aeglaselt, aeglasemalt kui sa arvad. Hinda oma seisundit ja veendu, et oled kaine, enne kui rooli istud. www.alkomeeter.com

12

- Infokaart alkoholi veres püsimise aja kohta - Tellimine Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast

Stend turvavöö kasutamise vajalikkuse õpetamiseks - Stend võimaldab õpetada turvavöö õiget kinnitamist; anda inimesele tunnetuse turvavöö kasutamise vajalikkusest juba väikestel kiirustel (7km/h) - Informatsioon Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast

Stend “Pöörlev auto” - Pöörlev auto on atraktiivne ja väga mõjus liikluskasvatusalane abivahend selleks, et inimesed oskaksid autos õigesti turvavööd kasutada ja tunnetaksid keha liikumist ning turvavöö kaitset. - Autos on inimestel võimalik veenduda turvavöö kasutamise vajalikkuses ja instruktori juhendamisel omandada kogemus, kuidas väljuda katuse peal seisvast autost. - Informatsioon Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast - Tellimine ja lisainformatsioon e-posti aadressil ekspressbyroo@hot.ee

LIIKLUSSAATED Liikluskäitumisega seonduv teave televisiooni liiklussaadetes:

“Rooli võim” - Iganädalane liiklussaade Kanal 2-s

“Stop” - Iganädalane liiklussaade TV3 kanalil

Informatsioon liiklussaadete eetriaja kohta on saatekavas

13

Liiklussaated

JUUA JUUA VÕI JUHTIDA?

Tarvitatud alkohoolse joogi kogus

LIIKLUSALANE JUHEND-, TEABE- JA ÕPPEMATERJAL TÄISKASVANUTELE

M MEES EES


LIIKLUSOHUTUSKAMPAANIAD Kampaania on mingis liikluskäitumise valdkonnas soovitud eesmärkide saavutamiseks kindlale sihtrühmale orienteeritud, kindlaksmääratud ajavahemikul läbi viidud ja üheaegselt rakendatud erinevate liiklusohutuse abinõude süsteem. Kampaaniatega on alltoodud loetelust aasta jooksul püütud põhjalikumalt kajastada nelja erinevat valdkonda, mis ajaliselt jaotuvad: Kevad - turvavöö ja lapse turvavarustuse kasutamine autosõidul - jalakäijate, jalgratturite, rulluisutajate ohutu käitumine tänaval - jalgratturi varustus ja kiivri kasutamine Kampaania turvavöö ja lapse turvavarustuse kasutamise suurendamiseks

Suvi - joobes sõidukijuhtimisest hoidumine - ohutu pikivahe

LIIKLUSOHUTUSKAMPAANIAD

Kampaania joobes sõidukijuhtimise vähendamiseks Sügis -

vähekaitstud liiklejate (jalakäijad, jalgratturid) ohutuse suurendamine ohutu sõidukiiruse valik helkurite kasutamine sõiduki tulede korrasolek Kampaania helkurite kasutamise suurendamiseks

Talv - rehvivalik - sõit libedaga - liiklejate üksteisega arvestamine Kampaania ohutu sõidukiiruse valikuks talvistes tee- ja ilmastikuoludes Infot aasta jooksul läbiviidavate liikluskasvatuskampaaniate temaatika, ajavahemiku, tegevuste ning jaotusmaterjali kohta saab Maanteeameti liikluskasvatusosakonnast

14


Kataloog  
Kataloog  

Siia tuleb mingi kirjeldus

Advertisement