Page 1

PORTFOLIO


MY THESIS โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบ “ ค่านิยมไทย ” ให้กับสำ�นักพิมพ์ SPRINGBOOKS

งานออกแบบหนังสือภาพประกอบค่านิยมในสำ�นวนไทย ภายใต้คอนเซปต์ “Festival” โดย เป็นการเล่นกับภาษาที่ผู้เขียนเขียนด้วยความสนใจทั้งทางด้านภาษาไทย และค่านิยม เพื่อส่งเสริมให้ คนหันมาซึมซับค่านิยมที่ดีงามของไทย ผ่านการนำ�เสนอด้วยสำ�นวนไทย และสามารถนำ�เอามาปรับ ใช้กับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม


หน้าปกหนังสือ “ ค่านิยมในสำ�นวนไทย “


ภาพประกอบส่วนหนึ่งในหนังสือ “ ค่านิยมในสำ�นวนไทย “


ภาพประกอบส่วนหนึ่งในหนังสือ “ ค่านิยมในสำ�นวนไทย “


ภาพประกอบส่วนหนึ่งในหนังสือ “ ค่านิยมในสำ�นวนไทย “


นิทรรศการ WAKE UP TO FREEDOM

นิทรรศการแสดงสื่อสารนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วัันที่ 3-5 มีนาคม 2557


THAILAND ONLY รอยพระพุทธบาท

ออกแบบภาพประกอบ infographic ให้กับหนังสือ THAILAND ONLY ในเครือบริษัท อัมรินทร์พริ้นท์ติ้ง แอนด์ พับลิชิ่ง จำ�กัด มหาชน


THAILAND ONLY กายวิภาควัดไทย

ออกแบบภาพประกอบ infographic ให้กับหนังสือ THAILAND ONLY ในเครือบริษัท อัมรินทร์พริ้นท์ติ้ง แอนด์ พับลิชิ่ง จำ�กัด มหาชน


เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9

เรือสุครีพครองเมือง

เรืออสุรวายุภักษ์

เรือครุฑเตร็จไตรจักร


เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

เรือเอกชัยเหินหาว

เรือเสือทะยานชล


THAILAND ONLY กระบวนเรือราชพิธี

ออกแบบภาพประกอบ infographic ให้กับหนังสือ THAILAND ONLY ในเครือบริษัท อัมรินทร์พริ้นท์ติ้ง แอนด์ พับลิชิ่ง จำ�กัด มหาชน


THAILAND ONLY อารามเฟสติวัล

ออกแบบภาพประกอบ infographic ให้กับหนังสือ THAILAND ONLY ในเครือบริษัท อัมรินทร์พริ้นท์ติ้ง แอนด์ พับลิชิ่ง จำ�กัด มหาชน


THAILAND ONLY ไตรภูมิ

ออกแบบภาพประกอบ infographic ให้กับหนังสือ THAILAND ONLY ในเครือบริษัท อัมรินทร์พริ้นท์ติ้ง แอนด์ พับลิชิ่ง จำ�กัด มหาชน


THAILAND ONLY ไตรภูมิ

ออกแบบภาพประกอบ infographic ให้กับหนังสือ THAILAND ONLY ในเครือบริษัท อัมรินทร์พริ้นท์ติ้ง แอนด์ พับลิชิ่ง จำ�กัด มหาชน


Charater / BG ดอยคำ�

ออกแบบคาแรกเตอร์และฉากประกอบโมชั่นบอกเล่าเรื่องราวของโครง การในพระราชดำ�ริ “ ดอยคำ� “


หน้าปกนิตยสาร OVERSTAR MAGAZINE

ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์งานเปิดตัวนิตยสาร overstar นิตยสารบันเทิง งานทดลองทำ�นิตยสารเป็นงานขณะเรียน


โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ใน MRT

บัตรสตาฟท์


NOTE IN PEACE

ได้รับโจทย์ ให้ออกแบบโปสเตอร์จากสัญลักษณ์ PEACE


ฆ่านิยมไทย

ออกแบบโปสเตอร์ นิทรรศการดนตรีร่วมสมัย


MNR MEAN LOGO

ออกแบบโลโก้ที่บ่งบอกความเป็นตัวเอง โดยใช้คาแรกเตอร์ของ ตัวกระรอก และสีที่ชอบ


RESUME DESIGN

ออกแบบ resume ในแบบฉบับของตัวเอง แสดงถึงแนวงาน


REXONA DIO DRY ADS

“แห้งเร็วทันทีที่ใช้” ใช้คาแรกเตอร์ของขวดเรโซน่า ไดร์เป่า และพัด แทนความแห้ง ใช้การแข่งขันแทนความเร็ว


MC DONALD ADS

รอยยิ้มของลูกค้าคือความสุขของเรา we love to see your smile


LYRA PACKAGE ออกแบบแพกเกจสีไม้โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก ตัวละคร พินอคคิโอ


LYRA PACKAGE ออกแบบแพกเกจสีไม้โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก ตัวละคร พินอคคิโอ


IMPERIAL PACKAGE

ออกแบบแพกเกจคุกกี้อิมพีเรียลโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กจึงทำ� คาแรกเตอร์ของทหารให้ดูน่ารัก และใช้สีสันที่สดใสเพื่อดึงดูดลูกค้า


สสว. ใยไผ่ขัดตัว

ออกแบบแพกเกจใยไผ่ขัดตัวสินค้า OTOP ห้าดาวของจังหวัดอยุธยา ให้กับโครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบ บูรณาการ ให้กับ สสว.


สสว. สมุนไพรกุสุมา

ออกแบบแพกเกจแชมพูสระผมอัญชัน และแชมพูหมักผมมะกรูดให้กับ สมุนไพรกุสุมาสิค้า OTOP ห้าดาว จากจังหวัด กทม.ให้กับโครงการ ยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ ให้กับ สสว.


สมุนไพรกุสุมา แชมพูอัญชัน

สมุนไพรกุสุมา แชมพูหมักผมมะกรูด


สสว. กลุ่มแก้วเป่าประยุกต์ศิลป์ไทย

ออกแบบแพกเกจแก้วเป่าสินค้าเรือสำ�เภาสินค้า OTOP ส่งออกจาก กลุ่มแก้วเป่าประยุกต์ศิลป์ไทย ให้กับโครงการยกระดับผู้ประกอบการ หนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ ให้กับ สสว.


RESUME DESIGN

โจทย์คือ ออกแบบ resume ที่แสดงถึงความเป็นตัวเอง แสดงถึงบุค ลิคของตัวเองมากที่สุด จึงดึงนิสัยที่ชอบตัดชอบเก็บกระดาษสวยๆมา สร้างสรรค์เป็น resume โดยใช้เทคนิค collage


ANIMAL PLANET BABYTHESIS

โครงการออกแบบหน้าต่างแสดงสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ QUALY เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติในแต่ละ ฤดู จัดวางกับผลิตภัณฑ์ สื่อถึงผลิตภัณฑ์สามารถอยู่กับธรรมชาติ เป็นมิตรกับธรรมชาติ


ANIMAL PLANET BABYTHESIS

โครงการออกแบบหน้าต่างแสดงสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ QUALY เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ SNOW ]


ANIMAL PLANET BABYTHESIS

โครงการออกแบบหน้าต่างแสดงสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ QUALY เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ SPRING ]


ID STATION BAD TV

ID STATION ที่ใช้คอนเซ็ปต์คือความสนุกสนานในเสียงเพลง โดยกราฟฟิคของ id จะเป็นหูฟัง และ เทป ที่รีเพลย์ไปมา ใช้สีให้ดูสดใส โดยใช้จังหวะของเพลงประกอบเพิ่มความสนุกสนานและใช้เทคนิคทำ�ให้วีดีโอกระตุก เหมือนทีวีเสีย เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของ id


ID STATION SUMMER APRIL

Spot รับซัมเมอร์ของ Channel [V] Thailand ด้วยคอนเซปต์ของความสนุกสนานและสดใสในแบบ Fresh & Fun Channel [V] Thailand | True Visions ช่อง 84


THANK YOU sanjutha pan-on 084 - 8500918 mgz.mean68@gmail.com


Profile for Mnr Mean

portfolio+resume [ illustrator and graphic designer ]  

portfolio+resume [ illustrator and graphic designer ]  

Profile for mnrmean
Advertisement