__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

^akovec, PETAK, 28. lipnja 2013.

Cijena 7 kuna

str. 6-7

ZAR JOŠ UVIJEK POSTOJE TAKVE BUDALE U POLITICI? PROFESORA Ivana Pranjia oblatili pedofilskim optužbama kako bi ga se riješili s mjesta povjerenika akovekog HDZ-a. U stranaki sukob uvukli i akoveku Gimnaziju

str. 44-45

Broj 928.

SVADBENA ZVONA najpoznatijega meimurskog g sportaša p

fotoreportaža a

Kako je Filip Ude oženio Anu Špes

Perverzna

ZADNJI ROK ZA LEGALIZACIJU istjee ovu subotu 29. lipnja

str. 5

Godina XVII.

NAMJEŠTALJKA Samo sstr. tr. 2 21 1m media edia

ULAZAK HRVATSKE KE U EU U MEIMURJU JU U PONO 1. SRPNJA NJA

str. 4

Što e se dogoditi s Meimurjem kad se dignu rampe? Osobna iskaznica dovoljna je za prelazak granice

predajte zahtjev, za ostalo ima vremena 101 OVISNIK U MEIMURJU

80% ovisnika str. 9

KRUNOSLAV FEKONJA, voditelj Službe za granicu PU meimurske

str. 2-3

je muških

DONJI KRALJEVEC Tel. 040/ 655 444

str. 11 media


2

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

UREDNIKI osvrt

IZ TJEDNA u tjedan

Koliko emo imati koristi od ulaska u EU, ovisi o nama samima U

lazak Hrvatske u Europsku uniju otvara nove prilike, no, u kojoj mjeri emo ih iskoristiti, ovisi iskljuivo o nama. Ono što oekuje svaki graanin naše zemlje ulaskom u EU prvenstveno je bolji standard: vee plae i mirovine, bolje obrazovanje, vee mogunosti od trenutane situacije, koja je u našoj zemlji mnogima nedostižni san. Prednosti ulaska jesu ono najvažnije što zanima graane, od kojih su ipak mnogi još uvijek skeptini da e se našim pridruživanjem EU dogoditi nešto kvalitetno za njih osobno. Ono što je poznato jest da e neki uinci poput “meke granice“ biti vidljivi odmah, mnogi drugi – tek naknadno, nakon što proe odreeno vrijeme, ali na vidjelo e doi jesmo li spremni i znamo li iskoristiti izazove koji su pred nama. Stoga se mogu izvesti tek neki zakljuci i usporedbe s obzirom na iskustva zemalja koje su sline nama, bile su možda i u težem položaju nego smo mi danas, ali su prije ušle u EU i danas imaju znaajne efekte tog ina. lanstvo u Uniji sigurno e donijeti politike, ekonomske i društvene pozitivne uinke. olitiki su oni važni iz razloga što napuštamo podruje “zapadnog Balkana“, kako nas “obino svrstavaju politiari zemalja kojima se pridružujemo, a potvrujemo da smo sastavni dio Europe u politikom, kulturološkom i svakom drugom smislu. Takoer e naše svrstavanje uz najrazvijenije europske zemlje doprinijeti nacionalnoj i regionalnoj sigurnosti s obzirom na iskustva ratnih dogaanja, koja su kod nas još uvijek i te kako svježa, te sasvim drugaijem položaju Hrvatske u tom okruženju s našim istonim susjedima, koje je sve samo ne idealno. konomski uinci vjerojatno su i najbitniji za graane u ovom trenutku. Iako u EU “ne cvate cvijee“, što zorno pokazuju posljednji dogaaji, ipak Hrvatska iste ne bi smjela osjetiti u negativnom smislu. Dapae. Nakon što smo koristili raznorazne programe pomoi i mogunosti korištenja pretpristupnih fondova, koji e biti na raspolaganju još neko vrijeme, punopravnim ulaskom u EU 1. srpnja 2013. godine doi emo “u još kvalitetniju situaciju, jer e nam na raspolaganju biti strukturni i kohezijski fondovi. Prema usporedbi nama približno sline zemlje poput Slovake, koja se po broju stanovnika (5,4 milijuna stanovnika) može usporeivati s nama, ona je iz kohezijskih fondova EU godišnje izvukla oko 500 milijuna eura, za što je nama iz pretpristupnih fondova trebalo skoro deset godina. Vidljivo je da se našim lanstvom mogunost korištenja novca koji e nam biti na raspolaganju višestruko poveava (odmah e nam na raspolaganju biti oko 1,5 milijarde eura). Naravno, koliko novca emo uzeti, to najviše ovisi o nama samima, a trenutano situacija po tom

P

E

Piše: Dejan Zrna urednik@mnovine.hr

pitanju nije baš bajna. Budui da e infrastruktura i puno toga drugoga od sljedee godine uglavnom ii preko EU fondova, jedinice lokalne samouprave trebale bi i te kako osnažiti timove u razvojnim agencijama i administraciju usmjeriti u tom pravcu. U protivnom, bit e problema oko iskorištavanja novca koji je za sad samo “virtualno“ na raspolaganju. o isto vrijedi i kad je u pitanju mogunost regionalnog i ruralnog razvoja, što je posebice važno za daljnji razvoj Meimurske županije. Naravno, tu e od presudne važnosti biti strateška orijentacija naše županije, gradova i opina, otvaranje novih vidika i nesputavanje u idejama koje danas možda izgledaju apstraktne i neostvarive, ali zapravo su i te kako realne i ostvarive. Koliko e se novca uzeti iz fondova EU, u praksi ne ograniava Unija nego apsorpcijska sposobnost pojedine države, odnosno svih onih koji e se “natjecati“ za suinanciranje projekata . u su i mnogobrojni drugi ekonomski uinci, posebice ono što je nama u Meimurju zanimljivo jest mobilnost radne snage, jer se nalazimo u blizini ak tri europske zemlje, od kojih su dvije i te kako primamljive kad je zapošljavanje u pitanju: Slovenija i Austrija, mogunost otvaranja obrta i tvrtki u nama susjednim zemljama bez ikakvih prepreka i slino. Dvije treine graana spremne su na preseljenje izvan Hrvatske zbog boljeg posla, pokazalo je istraživanje “MojPosao“ o radnoj mobilnosti, a ekonomska kriza još je poveala želju za radom u inozemstvu. Naravno da e biti odreenih ogranienja, ali procjene govore da zbog dobrih iskustva s našim radnicima ona nee biti na nivou npr. Bugara ili Rumunja, posebice u nama bliskim zemljama poput: Slovenije, Austrije, Njemake, Italije, ali vrlo vjerojatno i mnogih drugih. Društveni uinci, posebice što se tie mlaih generacija, takoer su puni izazova jer se otvaraju mogunosti studiranja, stipendiranja i stažiranja diljem EU itd. eimurje i naši graani imaju prirodni “oslonac“ na susjedne zemlje poput Slovenije, Austrije i Maarske i stoga se nadamo da e vrlo brzo biti vidljive prednosti pristupanja Hrvatske u EU, puno više nego je to sluaj u ostatku zemlje.

T

T

M

VIJEST(I) TJEDNA

Zar je došlo do toga da se gimnazijalke uvlae u stranake sukobe? Da bi odreeni “politiki kombinatori“ kompromitirali profesora Ivana Pranjia, koji radi u akovekoj Gimnaziji, anonimnim pismom koje su potpisale "gimnazijalke“, optužili su ga za nedolino ponašanje, tvrdi on sam u reagiranju, i zato optužuje odreene HDZove akoveke krugove. Kako nisko politika može pasti, postalo je uglavnom jasno nakon unutarstranakih razraunavanja u HDZ-u nakon lokalnih izbora i nezadovoljstva postignutim izbornim rezultatima na lokalnim izborima. A sve u stilu "nije gotovo kad je gotovo, nego kad ja kažem da je gotovo". U pitanju je sukob izmeu jedne struje akovekog HDZ-a i županijske organizacije stranke koji traje ve neko vrijeme. Cijeli sluaj donosimo na str. 6 - 7.

(NE) SVIA NAM SE

Romantino vjenanje najboljega meimurskog sportaša Filipa Udea U branu luku uplovili su Ana Špes i srebrni olimpijac Filip Ude. U subotu 22. lipnja u crkvi Sv. Antuna Padovanskog na jugu sudbonosno da r ek l i su Ana i Filip. Vjenao ih je pater Drago Brglez. Na izlazu iz crkve doekala ih je kiša latica od ruža, uz želju da im brani život bude posut ružama. Fotoreportažu o tome kako je izgledalo vjenanje najboljega meimurskog sportaša i njegove izabranice proitajte na str. 44 - 45.

Mladen Mati: Ovdje postaje nemogue živjeti! Prije desetak dana dogodio se još jedan pokušaj krae u Držimurcu, na autootpadu “Grandy” Mladena Matia. Više osoba romske nacionalnosti pokušalo je otuiti dijelove automobila, no naišao je vlasnik i uspio uloviti jednog poinitelja, te potom obavije- stiti policiju, koja je sainila zapisnik. Mladen Mati kaže: Na žalost, imam loša iskustva s kraama, u zadnje tri godine desetak sam puta bio pokraden, a sad imam šest sudskih sluajeva, bez neke vee koristi. Krae se ponavljaju, a sustav ne djeluje. Opširnije na str. 9.

28. lipnja 2013.

RAZGOVOR POVODOM ulaska u EU VESNA HALUGA, proelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i europske

Graani e najprije osj u ostvarivanju osobnih PIŠE: BOŽENA MALEKOCI - OLETI

Meimurska županija je i prije ulaska u EU bila duboko integrirana u EU, preko svojih izvoznika, ljudi koji su desetljeima bili i još su na privremenom radu u EU, a posljednjih godina i preko pretpristupnih fondova koje smo znali koristiti bolje i više od drugih. Tapšali su nas zbog toga, ali prilikom podjele priznanja po obiaju zaboravili. Nekoliko dana prije službenog ulaska u EU o onome što e se promijeniti razgovarali smo s mr. sc. Vesnom Haluga, proelnicom Upravnog odjela za gospodarstvo i europske integracije Meimurske županije, inae roenom Zagrepankom, meimurskom snahom i zaljubljenicom u Meimurje * I u pretpristupno vrijeme Meimurska županija je povlaila dosta sredstava, premda su to u poetku bila sredstva za projekte 'gledaj kako trava raste', valjda da ih nauimo pisati? - Samo preko Upravnog odjela za gospodarstvo i europske integracije to je 6,8 milijuna eura u posljednje etiri godine. To su ukupna sredstva, a polovica od toga su europska sredstva, jer vrlo esto se krivo barata pojmovima, govori se o ukupnim sumama, a one nisu stvarne brojke, jer je uvijek potrebno nešto predinancirati ili suinancirati. Za Meimurje kad se gleda s obzirom na veliinu i broj stanovnika to su jako dobri rezultati. * Stalno govorimo o tome što e EU nama donijeti, ali što emo mi donijeti Europskoj uniji? Hoemo li biti samo mala zemlja za veliki odmor Europljana? - Nije loše. Ono što vjerujem da e se sigurno popraviti, mislim da emo biti sigurno zanimljiviji za ulaganja. To se pokazalo u praksi do sad. Možda se to nee dogoditi u narednih šest mjeseci, ali u sljedeih pet godina vjerujem da e ne samo europska, ve i amerika, pa ak i japanska i kineska ulaganja u Hrvatsku biti jako velika. Ono što mi dajemo - pa mi smo povijesno dio Europe. Hrvatska je uvijek davala svoj doprinos, ako emo od Zrinskih pa na dalje toj Europi - Europskoj uniji u koju sada ulazimo. Tako da mislim da smo mi jedan dobar, krasan narod, ja jesam domoljub, ali ne mogu si pomoi. Mogla sam živjeti drugdje, imala sam i sad ponuda za Bruxelless, ali hou raditi u svojoj zemlji ili za svoju zemlju. * Ima li razloga za veselje koje se priprema diljem Meimurja ovaj vikend?

RAZGOVOR POVODOM ulaska u EU

- Ono ega se posebno bojim je odljev kadrova, posebno medicinskih do

ŠTO SE MIJENJA i što je novo za graane od 1. srpnja?

Nain putovanja, kupovine, telefoniranja... * U zemlje Europske unije putuje se samo s osobnom iskaznicom, ali ono izdanom nakon 1. sijenja 2003. godine. * Hrvatski graani moi e ishoditi europsku vozaku dozvolu i dobiti registarske ploice s oznakom EU. Nove vozake dozvole koje izgledom i veliinom podsjeaju na osobnu iskaznicu zamijenit e stare najkasnije do 2033. godine. * Vaš kuni ljubimac sa svojom putovnicom, u kojoj su evidentirana cijepljenja, moi e nesmetano putovati unutar EU. Ljubimci takoer moraju imati mikroip koji oitava informacije o vlasniku. * Razgovori mobilnim telefonima u roamingu bit e jeftiniji. EU je uvela ogranienje cijena roaminga: unutar EU (bez PDV) i od 1. srpnja 2013. iznosit e najviše 0,24 eura po minuti odlaznog poziva, 0,07 eura po minuti dolaznog poziva, 0,08 eura po SMS-u te 0,45 eura po megabajtu za prijenos podataka. * Ukoliko imate europsku karticu zdravstvenog osiguranja, imate pravo na sve zdravstvene usluge na teret HZZO-a kao i graani države u kojoj ste se zatekli, odnosno u kojoj ste se ozlijedili ili razboljeli. Europsku karticu zdravstvenog osiguranja besplatno izdaje HZZO svakoj osiguranoj osobi koja to zatraži. * Pozivanje službe za hitne sluajeve putem broja 112, koje je dostupno u cijeloj EU 24 sata dnevno, potpuno je besplatno. * Kao što graani EU imaju u treim zemljama, hrvatski

graani imat e pravo na konzularnu zaštitu veleposlanstva ili konzulata bilo koje druge lanice države lanice EU-a, pod istim uvjetima kao i državljani te zemlje, ukoliko Hrvatska nema službenog predstavništva. * Studiranje e biti mogue pod istim uvjetima u bilo kojoj državi lanici EU kao i studentima državljanima te države lanice. * Slobodna kupovina u bilo kojoj zemlji lanici EU bez plaanja carina. Nema carine ni za robu naruenu poštanskim putem iz bilo koje druge lanice EU. * Ako artikl koji ste kupili ne izgleda ili ne radi onako ako je predstavljeno ili ako nije zadovoljavajue kvalitete, imate pravo zamijeniti ga bez dodatnih troškova, odnosno tražiti povrat novca, ako se zamjena ne može obaviti u razumnom roku. * Kupiti automobil u bilo kojoj državi lanici bez plaanja carine. PDV ete platiti ako kupujete novi automobil ili rabljeni kod ovlaštenog prodavaa. Ako kupujete od privatne osobe, nema PDV-a. Platit ete trošarinu. * Ako sklopite brak na podruju bilo koje države lanice EU, automatski e se priznati u svim ostalim lanicama. * Ako kao radnik ili kao umirovljenik budete boravili u drugoj državi lanici dulje od 5 godina u kontinuitetu, imat ete pravo na dobivanje stalnog boravišta. Izvor podataka: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova


28. lipnja 2013.

Aktualno Ak ktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

3

ULAZAK REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU bogato e se obilježiti diljem Meimurja

e integracije

jetiti olakšanje Desetak slavlja i vatrometi koji e cijeli vikend parati nebo h prava

oktora i sestara, kaže Vesna Haluga

- Pa mislim da ima. Volim stvari stavljati u kontekst. Kad smo vidjeli bivšu državu u kojoj smo bili, pa prije toga Kraljevinu - ljudi to esto ne promatraju iz trenutka kada se to dogaalo - tada je to bilo najbolje mogue rješenje, kad se pogledaju povijesne okolnosti. Mislim da lanstvo u EU nema alternativu i mislim da je dobro biti dio te zajednice kojoj pripadamo i kulturno i geografski i povijesno. Mislim da bi sve drugo bilo neprirodno i ostalo na marginama svih dogaanja, pa i svojevrsne zaštite. Naravno, nije sve u EU sjajno i bajno. Po meni bi u toj zajednici trebao biti i nekakav jedinstveni ne samo monetarni sustav, ve i prije svega porezni i u globalu inancijska zaštita. To je sada veliko podruje koje ima zapravo sve i samo je sebi dovoljno, ali da se malo striktnije neke stvari poslože i EU kao takva je sasvim u redu. I mislim da emo imati koristi, naroito mi koji smo tu jako blizu. Godinama se tu živi i ima iskustva i s projektima. Opet sve je na nama, ali potencijal je veliki. * Idue godine, kada se bude izraivao proraun Županije, koliko e strukturu prorauna mijenjati ulazak u EU, još nemamo pravi osjeaj da se granica mie i da se šire horizonti? - Ve i u zadnji proraun djelomino su uklapani projekti. Kroz predinanciranje smo pomagali odreene opine ve i do sad. Napravili smo test, nama to nee biti ništa novo. Ono što je važno u ovoj prii jesu obrtnici i mali poduzetnici koji su u najveem strahu i od konkurencije i ogromnog

tržišta, prije svega uslužne djelatnosti od soboslikara, keramiara. Mislim da se njima otvaraju jako velike mogunosti. * Mogu li, primjerice, 2. srpnja ti majstori ii kreiti, primjerice, u Lendavu neiju kuu? - Pa nije baš bez problema, moraju riješiti radnu dozvolu, ali iz zajednikih projekata imamo podatke da recimo vrlo blizu našem tržištu u Maarskoj oni nemaju majstore, znai kada nema neega - odreene radne snage bez problema se dobiva radna dozvola ili na temelju sklopljenog posla, opet je puno lakše dobiti radnu dozvolu na tjedan, dva ili tri... Ali evo primjer koji mi je poznat. Našim prijateljima u Francuskoj se, kad su renovirali kuu u Canu, više isplatilo riješiti radne dozvole, hranu, stan strancima i to im je ispalo upola jeftinije nego da su angažirali francuske majstore. Znai postoje mogunosti. Mladim ljudima se pružaju ogromne mogunosti za studiranje širom Europe, bez ikakvih ogranienja Uz to, može se aplicirati za odreene stipendije i za školarine tamo gdje ih je potrebno plaati. Ono ega se posebno bojim je odljev kadrova, posebno medicinskih: doktora i sestara. Bez obzira što mislimo da su im plae jako velike, zemlje koje nemaju nikakva ogranienja za zapošljavanje Hrvata, samo da uzmemo u obzir dvije zemlje: Dansku i Švedsku, pružaju ogromne mogunosti za to zapošljavanje, dio ljudi e otii... - Ne, ali možemo dobiti recept bilo kojeg doktora u EU, u sluaju da se tamo zateknemo, razbolimo, ozlijedimo. Uputnica tamošnjeg lijenika vrijedi. Ali lijeenje ide na trošak našeg HZZO-a, uz njihovu dozvolu. * Gdje e graani najprije osjetiti olakšanje? - U ostvarivanju osnovnih prava. Sudski procesi su znali trajati 15-ak godina ili više. Tog više nema. Odreeni su limiti. Nagodbe uope ne funkcioniraju, od deset zahtjeva se riješio jedan, ali u sljedeih pet godina od deset zahtjeva morat e se riješiti devet. Mislim da e osjeaj osobne slobode i sigurnosti biti vei. Na žalost, to su posljedice i rata. Mnogi ljudi su osjeali da jako teško ostvaruju svoja prava, od žviždaa do radnika. To su stvari koje e se morati rješavati puno intenzivnije.

Hrvatska ulazi kao 28. lanica u Europsku uniju, a referendum o ulasku održan je prošle godine. Birai u Meimurskoj županiji dali su od svih u našoj zemlji najveu podršku ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Prosjena podrška u Meimurskoj županiji je 76%, što je bilo ak 10% više od hrvatskog prosjeka. Gradovi i opine uz granicu s Republikom Slovenijom podržali su ulazak Hrvatske u europsko društvo sa 84%. Zbog toga nije udno da e se ulazak Hrvatske u EU obilježiti u sva tri grada: Murskom Središu, akovcu i Prelogu i ak osam opina u Meimurskoj županiji bogatim kulturno - umjetnikim i sportskim programom. Obilježavanje e trajati tri dana, od 29. lipnja do 1. srpnja. Vatromet e parati nebo na kraju programa ak šest puta. U subotu 30. lipnja u luici u Murskom Središu, u nedjelju 1. srpnja ispred Centra za kulturu u akovcu, te u Štrigovi na graninom prijelazu Bukovje - Gibina, odnosno u Svetom Martinu na Muri kod mosta, skele. Na kraju zadnji vatromet u ast ulaska Hrvatske u EU bit e ispaljen u ponedjeljak 1. srpnja u Prelogu. Organizatori programa su Meimurska županija, Grad akovec, Grad Prelog, Grad Mursko Središe, a suorganizatori: Muzej Meimurja, Zrinska garda, REDEA, Turistika zajednica Meimurske županije te uredi Turistike zajednice Grada akovca, Grada Preloga, Grada Mursko Središe

PROGRAM PROSLAVE

Subota, 29. lipnja 2013., Mursko Središe - 19.45 sati: Europa dolazi u Mursko Središe - "Spust murskih ladji" - 20.00 sati: nastup mješovitog pjevakog zbora i pjevakog zbora Ftiice uz pratnju limene glazbe - Hrvatska himna, Oda radosti (4 strana jezika), Zbor Židova iz opere Nabucco, Rijeka Mura tiho šumila - 20.15 sati: pozdravni govori - gradonaelnik Grada Mursko Središe, župan Meimurske županije, župan opine Lendava - 20.20 Nastup folklornih sekcija - folkloraši Bad Radkesburga, folkloraši Lentyja - 20.30 Uenici glazbene škole Lendava - 20.40 Nastup folklornih sekcija - 21.00 Grupa "Casino" - 22.30 Baletna skupina Florida Classical Ballet Theatre - 00.00 Vatromet u luici kraj Mure

Ponedjeljak, 1. srpnja 2013.

- 00.00 Vatromet - ispred Centru za kulturu

- 11.00 Terminal graninog prijelaza Mursko Središe - susret s predstavnicima opine Lendava, Meimurske županije i Grada Mursko Središe uz nastup Gradskoga puhakog orkestra i tamburaša KUD-a Mura

Ponedjeljak, 1. srpnja 2013., Prelog

Nedjelja, 30. lipnja 2013., akovec - 14.45 Europski maraton simboliku utrku od Ptuja (SLO) od Varaždina (HR) i od Nagykanisze (HUN) preko akovca (HR) do Varaždina trat e 28 trkaa sukladno broju lanica EU, ukljuujui Hrvatsku. Od ukupno 28 trkaa: 7 je iz Varaždina, 7 iz Meimurja, 7 iz Ptuja (Slovenija) i 7 iz Nagykanisze (Maarska). Utrka e startati na dva mjesta, Ptuj i Nagykanizsza, a cilj e biti jedan u Varaždinu. Staza utrke je Nagykanisza - Letenye - granica HUN/HRV - Hodošan - Sveti Juraj u Trnju - Mala Subotica - akovec -Varaždin (oko 63 kilometra) te Ptuj - Zavr granica SLO/HRV - Dubrava Križovljanska - Cestica - Petrijanec - Srainec - Varaždin (oko 42 kilometra). Meimurski i maarski trkai krenut e iz Nagikanisze, a varaždinski i slovenski iz Ptuja pa e se sastatati kod Dravskog mosta u Varaždinu i zajedno trati do centra grada. Meimurski i maarski trkai krenut e iz Nagykanisze, a varaždinski i slovenski iz Ptuja pa e se sastati kod dravskog mosta u Varaždinu i zajedno trati do centra akovca. 17.15 "Ples je univerzalni jezik" - Sturio Vivona s gostima - Franjevaki trg 18.00 Priaonica/bajkaonica za djecu - Gordana Šolti Siladi i Nives Lisjak - Perivoj Zrinskih Europa u oima djece - izložba likovnih radova djece Djejeg vritia akovec - Perivoj Zrinskih - 18.30 Kazališna predstava "Vjetropljus" - Dramski studio DADA - Jezero u Perivoju Zrinskih - 19.00 Plesni kolaž "... Evo isprUži Ruku tamO PremA..." - Studio suvremenog presa TEUTa - Fontana u Perivoju zrinskih - 20.00 Degustacija "Meimurske juhe" uz nastup tamburaškog orkestra - Udruge kuhara Meimurske županije - caffe bar Literra - 20.00 Koncert Gradskoga puhakog orkestra - Fontana u Perivoju Zrinskih - 20.00 Zrinski bal - atrij Staroga grada - 21.00 Koncert "Partleki" - Trg Republike - 21.30 Koncert Psihomodo pop - Trg Republike

- 9.00 Otvorenje sajma tradicijskih zanata - gdje e biti predstavljeni stari zanati s podruja cijele regije uz rijeke Muru i Dravu. Organizacija sajma proizlazi iz projekta "Muraside Bridge Fair" iz IPA programa prekogranine suradnje Maarska - Hrvatska - programskog razdoblja od 2007. do 2013. godine. - kulturno - umjetniki program: nastupaju Djeji vrti Fijolica, Djeji pjevaki zbor "Maleni", Pjevaki zbor Udruge umirovljenika Prelog, otvorenje izložbe slika Likovne udruge donjeg Meimurja, na-

stup Limene galzbe Podravski karlovac - tijekom dana izmjenjuju se kulturno - umjetniki programi i nastupi skupina: KU Seljaka sloga Prelog, Folklorna skupiuna Letenye, Folklorna skupina Puconci - prezentacija "Pripleša" - starih bicikala s s pomonim motorom - Pusonci - 18.00 predavanje/radionica - LEADER program - Lokalne akcijske grupe - primjeri dobre prakse - 21.00 Opera pod zvijezdama (koncertni ured Varaždin - koncert poznatih meimurskih opernih izvoaa s hrvatskim opernim divama izvode najpoznatije svjetske skladbe) - 22.00 vatromet

DODATNI DOGAAJI PETAK, 28. LIPNJA 2013.

- 9.00 “Lov na zvijezdice” u Centru znanja u akovcu (bivša vojarna) - Edukativno zabavno natjecanje za srednjoškolske timove u lovu na 28 zvjezdica u organizaciji REDEA-e NEDJELJA, 30. LIPNJA

Opina Štrigova - granini prijelaz Bukovje - Gibina na slovenskoj strani - 14.00 sati Nastup policijskog orkestra Slovenije - 14.30 Nastup ŽVS-a Stridonne - 15.00 Koncert “Zagreb trio” - lanovi Zagrebake ilharmonije - 15.30 Prikaz isjeka “Starog gustuvanja” - 16.00 - 21.00 Kulturno umjetniki program - VIS Štrigovanci, TS Tamburice od Murice, VIS Stari mužikaši, TS HKUD Sveti Martin na Muri, KUD Sv. Jeronim Štrigova, KUD Raskrižje 00.00 Vatromet - “DGA Pjenušci - Bani”

Opina Dekanovec - 16.00 Sveano otvaranje prometnice do rijeke Mure - 17.30 Završnica Spusta murskih ladji

Opina Gorian - 16.00 Susret na graninom prijelazu Gorian (Puhaki orkestara Letenye, Mažoretkinje Letenye, Puhaki orkestar Gorian, DVD Gorian, HKUD Gorian) - doek na graninom prijelazu Hrvata iz dijaspore: iz Slovake, Austrije, Slovenije, Rumunjske, Italije, Maarske - dolazak konjske zaprege “Lajce” sa simbolinim predmetima iz hrvatske tradicije - povorka prema izletištu Zelengaj

- kulturno - umjetniki program - izletište “Zelengaj”

Opina Sveti Martin na Muri - na desnoj strani Mure kod mosta, skele - 17.00 nogometna utakmica NK Polet - NK Hotiza - nogometno igralište NK Polet - 19.00 kulturno - zabavni program hrvatskih i slovenskih kulturno - umjetnikih udruga - 00.00 vatromet

Opina Kotoriba - 18.00 kulturno - umjetniki program: mažoretkinje Kotoribe, KUD Kotoriba, Zvonimir Dravcc, TS Frankopani - radionica za najmlae izrada zastava - Društvo Naša djeca Kotoriba - vatromet

Opina Nedeliše - 18.00 sati poinje program na graninom prijelazu Trnovec zajedno s Opinom Središe ob Dravi uz kulturno - umjetniki program Ponedjeljak, 1. srpnja 2013. godine

Opina Šenkovec - 18.00 sati - otvorenje parka Europske unije uz kulturno umjetniki program Petak, 5. srpnja 2013.

- 19.00 sati Grad akovec - otvorenje izložbe maarskog slikara i graiara Somogyi Gyozoa u izložbenom salonu Muzeja Meimurja akovec. Izložbu e otvoriti veleposlanik Maarske u Hrvatskoj i potpredsjednik Vlade Republike Maarske i ministar javne uprave i pravosua Tibor Navracsics.

Opina Gornji Mihaljevec - 18 sati kulturno - umjetniki program zajedno s opinom Središe ob Dravi


4

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

28. lipnja 2013.

PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE sa Slovenijom i Maarskom KRUNOSLAV FEKONJA, voditelj Službe za granicu PU meimurske, govori što hrvatske graane na granicama oekuje nakon 1. srpnja 2013. godine

Osobna iskaznica dovoljna je za prelazak granice - Za sve graane Hrvatske, pa tako i Meimurja, najbitnija novost je što nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju u sve zemlje lanice EU mogu putovati samo s osobnom iskaznicom, koju od sada mogu posjedovati i maloljetne osobe PIŠE: STJEPAN MESARI FOTOGRAFIJA: ZLATKO VRZAN Što sve oekuje naše graane u prelasku državne granice, kao i o drugim novostima vezanima uz granicu nakon što 1. srpnja 2013. godine Hrvatska postane lanicom Europske unije, za Meimurske novine govori Krunoslav Fekonja, voditelj Službe za granicu Policijske uprave meimurske. - Što se tie policije i granice, ne uvode se neke bitnije novosti, no ono što e graanima zasigurno olakšati prelazak granice jest što više nee trebati imati putovnicu, nego e u sve zemlje lanice Europske unije moi ulaziti s osobnom iskaznicom. Dakle, sve dok se 'šengen' ne preseli na istone granice, hrvatski državljani e prolaziti policijski nadzor na graninim prijelazima, no nee biti zadržavanja ni dodatnih upita, nego kratko provjeravanje, odnosno identifikacija osoba koje prelaze granicu sa slikom i podacima na osobnoj iskaznici, koju novim zakonom o ispravama sada mogu posjedovati djeca i sve maloljetne osobe. * Na koji nain e se odvijati rad policije na GP-u? - Od 1. srpnja 2013. godine zapoinje rad zajednikih kontrola sa susjednim policijama Slovenije i Maarske na svim graninim prijelazima. Novost je što e se nadzor obavljati na graninim prijelazima su-

Od 1. srpnja 2013. na zajednikom graninom prijelazu izmeu Hrvatske i Slovenije, odnosno Maarske, obavljat e se samo identifikacija osoba koje prelaze granicu s nekim od važeih osobnih dokumenata

sjednih država, jedino e se na graninom prijelazu Gorian nadzor maarski i hrvatski policajci obavljati na hrvatskoj strani.

Preko granice samo na službenim prijelazima * I dalje se ne smije granica prelaziti 'bilo gdje'? - Tako je. Ponavljam, nema prelaska granice izvan dosadašnjih službenih graninih prijelaza i za to odreenih mjesta. Konkretno, još uvijek se u Sloveniju ne može preko neke šume, livade i slino, nego na mjestima kao i do sada,

ali uz puno lakših okolnosti, pa i onoga slovenskog upita 'kam greste', premda e dok se ljudi ne naviknu na nove okolnosti možda i toga biti. * Schengenski režim e potrajati najmanje dvije godine, tako da se granica nee prolaziti 'bez zaustavljanja', jer e policija i dalje provjeravati osobne dokumente? - Hrvatski graani e od 1. srpnja 2013. pa sve do preseljenja 'šengena' na istone granice u susjedne nam države iz Meimurja u lanice EU prelaziti granicu i dalje na graninim prijelazima Trnovec, Preseka,

Banfi, estijanec (Bukovje), Mursko Središe i Gorian. Kad se 'šengen' preseli na istok, prestat e i ovi nadzori i graani e granice EU

država prelaziti bez ikakve kontrole, odnosno granini prijelazi nee postojati. Ali, taj rok još nije tono poznati. Našim graanima koji

Osobna iskaznica ne mora biti nova, ve samo važea Svjedoci smo ovih dana gužvi na policiji na šalterima za osobne iskaznice, jer ljudi misle kako nakon 1. srpnja 2013. trebaju imati nove osobne iskaznice. Krunoslav Fekonja kaže kako osobne iskaznice ne moraju biti nove, ali moraju biti važee. S osobnim iskaznicama izdanima prije 1. sijenja 2003. granica se ne može prijei, ali ona i dalje važi u svim drugim situacijama gdje služi kao dokument. Konkretno, s osobnim iskaznicama izdanima nakon 1. sijenja 2003. godine može se prelaziti državna granica. Isto tako Zakon o osobnoj iskaznici omoguuje djeci dobivanje osobne iskaznice i s njom djeca mogu prelaziti granicu. S njima ne moraju putovati roditelji, nego to mogu i druge osobe uz ovjereni potpis roditelja. (sm)

Još uvijek nije tono poznato kad emo ui u schengenski prostor Ranko Ostoji, aktualni ministar unutarnjih poslova, nedavno je rekao kako je Ministarstvo unutarnjih poslova RH spremno ispuniti sve europske kriterije jer nam je cilj dvije godine od ulaska u EU ui u schengenski prostor. S istim omjerom uloženoga europskog novca i naših 25 posto, zakljuio je, naša e granina policija biti spremna. No, pitanje je hoe li EU biti spreman za nas. Kao što je poznato, schengenski režim omoguava slobodno kretanje europskih graana meu 22 zemlje lanice Europske unije i etiri nelanice koje su mu pristupile, a podrazumijeva prelazak unutarnjih državnih granica bez kontrola i pokazivanja putovnica. No, režim slobodnog kretanja mogue je, ve i prema trenutno važeim pravilima, privremeno suspendirati na 30 dana zbog, primjerice, sigurnosnih razloga.

autobusima putuju u druge zemlje puno e znaiti što od 1. srpnja 2013. više nee trebati silaziti s autobusa i postavljati prtljagu za kontrolu, nego e policajci dviju susjednih država doi u autobus i samo provjeriti osobne iskaznice. Kod organiziranih grupnih putovanja kontrolirat e se popis putnika koji je prijevoznik ili organizator putovanja priskrbiti i predati graninim policijskim službenicima. Dakle, nema više izlazaka iz autobusa, nema ni carinske kontrole, jer carinici s 1. srpnja odlaze s graninih prijelaza prema zemljama Europske unije, poruuje Fekonja i dodaje za kraj: - Sve u svemu, našim graanima od 1. srpnja 2013. godine putovanje u zemlje EU bit e puno ugodnije i jednostavnije, policija je uvijek spremna na svaku suradnju i pružanje pomoi te inormacija hrvatskim graanima, kao i onima koji ulaze u našu domovinu. To pak ne znai da reda ne mora biti, no isto tako znamo da su velika veina naših graana kulturni i da poštuju sve propise, pa vjerujem da za njih nema nekih neugodnih ili dodatnih iznenaenja.


28. lipnja 2013.

Aktualno

7 dana

u Meimurju

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Upravni odjel za prostorno ureenje i gradnju obavještava graane da e zahtjeve vezane uz postupak legalizacije do kraja ovog tjedna zaprimati prema sljedeem rasporedu: srijeda, 26. lipnja, od 8 do 17 sati, etvrtak, 27. lipnja, od 8 do 17 sati, petak, 28. lipnja, od 8 do 16 sati, subota, 29. lipnja, od 8 do 14 sati. Uredno ispunjen zahtjev s priloženom uplatom (60 kuna troškovi postupka i 70 kuna biljeg) može se poslati i poštom (preporueno s dostavnicom). Najvažnije da nitko od stranka u ovom periodu do 30. lipnja ne ostane zakinut za mogunost da preda zahtjev za legalizacijom. To je

ZADNJI ROK ZA LEGALIZACIJU istjee u subotu 29. lipnja

Zahtjev za legalizaciju možete predati i u subotu do 14 sati

Ve danima unatrag vlada velika gužva pri predaji zahtjeva za legalizaciju, a posljednji rok je ovu subotu 29. lipnja do 14 sati

5

u stvari i bila intencija cijelog zakona da se ljudima omogui da predaju zahtjev za legalizacijom. Mi želimo ljudima omoguiti da legaliziraju ono što žele legalizirati, stoga emo se do 30. lipnja maksimalno posvetiti zaprimanju za legalizacijom, a nakon toga bavit emo se rješavanjem zahtjeva za legalizacijom. A kao se u Meimurju uglavnom radi o legalizaciji nezahtjevnih graevina: garaža spremišta i slino, mi emo to brzo riješiti, poruio je Stjepan Baranaši, proelnik Upravnog odjela za prostorno ureenje i gradnju Meimurske županije. (BMO)

SMJEŠTAJ STUDENATA u studentski dom te subvencioniranje stanarina

Rok za prijavu na natjeaj je 27. srpnja

UITELJSKI fakultet Zagreb - Odsjek u akovcu

Iva Sedlar, studentica akovekog Odsjeka Uiteljskog fakulteta dobitnica ovogodišnje Rektorove nagrade

Djeca u sportu prije svega moraju uživati Studentica etvrte godine Uiteljskog fakulteta Odsjeka u akovcu, Varaždinka Iva Sedlar, dobitnica je ovogodišnje Rektorove nagrade. Nagradu je dobila za znanstveni rad na temu "Sportska natjecateljska orijentacija djece sportaša i djece nesportaša mlae školske dobi". Naime, djeca mlae školske dobi speciini su sudionici natjecanja zbog svojeg razvoja, upitne kognitivne, motorike i motivacijske spremnosti za natjecanja, kazala je Iva o temi svojeg istraživanja. Ono je provedeno na uzorku od sto devedeset i jednog djeteta od osam do dvanaest godina starosti s podruja tri županije, Varaždinske, Meimurske i Primorsko - goranske. Cilj istraživanja bio je ispitati razinu sportskih natjecateljskih orijentacija kod djece mlae školske dobi. Nadalje, cilj je bio i utvrditi razlike u sportskim natjecateljskim orijentacijama prema spolu, iskustvu u natjecateljskom sportu i vrsti sporta. Glavni rezultai istraživanja, dodaje mlada dobitinica Rektorove nagrade, pokazu-

ju tako da djeaci ostvaruju više razine svih natjecateljskih orijentacija u odnosu na djevojice, sportaši u odnosu na nesportaše i sportaši u ekipnim sportovima u odnosu na sportaše u individualnim sportovima. Na kraju, Iva Sedlar istie kao su djeca speciini sudionici sporta zbog svojeg razvoja, a da to i ostanu, treba naglaske i koncepte sporta i natjecanja za

odrasle prilagoditi i mijenjati prema speciinostima djejeg sporta, naglašavajui prije svega sposobnost, poboljšanje izvedbe, razvoj sportskog samopouzdanja, naglašavajui faktor zabave i igre.

Najvrjednija nagrada koju dodjeljuje Sveuilište Osvajanje Rektorove nagrade je vjerojatno najvee po-

stignue koje studenti tijekom svojeg studija mogu ostvariti, kaže Ivin mentor dr. sc. Ivan Šerbetar. Naime, ova nagrada je zapravo opredjeljenje prema izvrsnosti, a ne prema prosjenosti i tome teži naš fakultet, istie dr. sc. Šerbetar. Nagrada, odnosno istraživanje koje se tim povodom radi i kojim se student bavi odlian je trening i svojevrsno uvoenje studenta u stvarnu i konkretnu znanost. Govorei o dobivenoj nagradi, dr. sc. Tamara Turza - Bogdan, prodekanica akovekog Odsjeka Uiteljskog fakulteta, kazala je kako je Rektorova nagrada najvrjednija nagrada Sveuilišta u Zagrebu, koja se dodjeljuje jednom godišnje. Ono što je još važno istaknuti, dodala je prodekanica Turza, jest to da su se za nagradu ove godine natjecale još dvije studentice UFZG-a, Odsjek akovec: Dijana Terzi i Simona Zori, iji su radovi takoer bili sa šireg podruja kineziologije i bavili su se nekim fenomenima povezanima sa sportom i vježbanjem djece. (so)

Studentski centar Varaždin raspisao je natjeaj za primanje redovitih studenata u Studentski dom Varaždin, Ueniki dom Varaždin i Ueniki dom Graditeljske škole akovec te za subvencioniranje smještaja studenata podstanara u Varaždinu, akovcu, Križevcima, Koprivnici i Bjelovaru u akademskoj godini 2013./2014. Na natjeaj se mogu prijaviti samo redoviti studenti visokih uilišta koji studiraju u Varaždinu, akovcu, Koprivnici, Križevcima i Bjelovaru, te oni koji upisuju redoviti studij u jesenskom roku, uz uvjet da im mjesto prebivališta nije u mjestu studiranja. Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji studenti mogu pronai na stranici www.scvz.unizg. hr ili osobno u Podružnici Studentskog centra Varaždin u akovcu, Dr. Ante Starevia 55, u sklopu Uiteljskog fakulteta. Važno je istaknuti kako svi koji zatraže subvencije moraju prijaviti boravište u mjestu studiranja, odnosno na adresi za koju zatraže subvenciju. Studentski centar ovim putem poziva i sve privatne stanodavce koji na stan primaju studente da mogu svoje stanove i sobe oglasiti na stranicama SC-a Varaždin, kao i na oglasnoj ploi podružnice u akovcu. Objava oglasa je za stanodavce besplatna. Ovim putem takoer pozivamo sve redovne studente koji studiraju na nekom od visokih uilišta u RH, kao i uenike koji su ove godine završili neku od etverogodišnjih srednjih škola te namjeravaju upisati

neki od fakulteta da se mogu ulaniti u student servis i na taj nain konkurirati za neki od ponuenih poslova. Nakon ulanjenja moi e imati uvid u cjelokupnu ponudu poslova SC-a Varaždin, a meu kojima najatraktivnije mjesto svakako zauzimaju sezonski poslovi na moru kod nekih od vrlo atraktivnih i pouzdanih poslodavaca s kojima SC njeguje višegodišnju uspješnu poslovnu suradnju. Takoer pozivamo sve zainteresirane poslovne subjekte s podruja Meimurja, a i šire, da nam se slobodno obrate ukoliko imaju potrebu za privremenim, povremenim ili sezonskim zapošljavanjem radne snage jer im je student servis u stanju u vrlo kratkom vremenu osigurati kvalitetne, ambiciozne i talentirane mlade ljude u njima potrebnom periodu. Na taj nain ne samo da e riješiti svoje probleme, ve e pomoi studentima da vlastitim radom zarade odreenu svotu novca prijeko potrebnu za nastavak studija. Ukupna davanja koja poslodavac plaa na zaradu studenata jesu 17,5%. Studentski centar Varaždin, podružnica akovec, takoer još jednom skree pozornost na raspisani Poziv za prijavu zahtjeva i projektnih prijedloga koji se odnose na zadovoljavanje kulturnih, sportskih i zabavnih potreba redovitih studenata koji studiraju u Varaždinu, akovcu, Koprivnici, Križevcima i Bjelovaru za 2013. godinu. Pregled do sada dodijeljenih potpora može se pogledati na web stranicama SC-a Varaždin www.scvz. unizg.hr.


6

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

28. lipnja 2013.

UNUTARSTRANAKA PREVIRANJA u akovekom i meimurskom HDZ-u

SRAMOTA Zar je došlo do toga da se gimnazijalke uvlae u stranake sukobe?

Da bi kompromitirali profesora Pranjia, anonimnim pismom, koje su potpisale “gimnazijalke“, optužili ga za nedolino ponašanje PIŠE: BOŽENA MALEKOCI - OLETI

Kako nisko politika može pasti, postalo je jasno nakon unutarstranakih razraunavanja u HDZ-u nakon lokalnih izbora i nezadovoljstva postignutim izbornim rezultatima na lokalnim izborima. A sve u stilu "nije gotovo kad je gotovo, nego kad ja kažem da je gotovo". Odnosno u sukobu izmeu jedne struje akovekog HDZ-a i županijske organizacije. akoveki ogranak HDZ-a na lokalnim izborima postigao je manje nego što se oekivalo. Broj vijenikih mandata za akoveko Gradsko vijee koje su osvojili na ovim izborima manji je nego što je to bio 2009. godine. Sunana Glavak, predsjednica akovekog ogranka HDZ-a, nakon izbora sazvala je sastanak na kome je tema bila analiza izbora, ali bez ikakve rasprave o izbornim rezultatima, ve samo da bi podnijela ostavku, prema rijeima Aleksandra Makovca, lana akovekog ogranka, koji je, nezadovoljan takvim postupkom, napustio sastanak. Na istoj sjednici je Sunana Glavak dala ostavku, izabran je i novi predsjednik gradske organizacije Josip Horvat. No, takvim raspletom situcije u akovekom ogranku nisu bili zadovoljni svi lanovi ogranka. Aleksandar Makovec, jedan od nezadovoljnika iz akoveke organizacije, kazao je da je taj sastanak akoveke organizacije SDP-a bio sastanak s unaprijed dogovorenim scenarijem za koji su neki lanovi znali, a za neki nisu znali, ali su trebali poslužiti svojim glasovima za legitimitet sastanka. Premda Aleksandar Makovec nije bio jedini koji je napustio sastanak na kome je Sunana Glavak dala ostavku, a Josip Horvat izabran za novog predsjednika, akoveka organizacija je imala kvorum i novi predsjednik je izabran legitimno. No, ovakav tijek nije se svidio županijskom vodstvu, koje smatra da je za ovakve izborne rezultate u

Novi povjerenik akoveke organizacije HDZ-a je Marijan Ramušak

akovcu potreban ozbiljniji rez, koji je mogue uiniti samo raspuštanjem akoveke organizacije HDZ-a. Nakon takve odluke za povjerenika je izabran Ivan Pranji, profesor hrvatskog jezika iz akoveke Gimnazije. Ne sluajno nakon njegova izbora za povjereni-

ka poinje u novijoj politikoj povijesti najodurnija i najniža politika, oito unutarstranaka, spletka u koju su uvuena ni kriva ni dužna djeca, tobožnje gimnazijalke, koje su u anonimnom pismu optužile profesora Pranjia za "pipkanje".

Profesore, maturanti su uz vas, Facebook grupa podrške broji ve više od 500 lanova akoveki maturanti od- ime gimnazijalaca. Ni jedna mah su reagirali na optužbe osoba koja je provela etiri koje su nabacane na njihovog godine u Gimnaziji Josipa profesora. Generacija matu- Slavenskog nikad nije napiranata 2012./2013. potpuno sala ništa slino ovom pismu je šokirana anonimnim pi- niti se obrušila na profesora smom koje su Pranjia. Želimo da “gimnazijalse utvrdi tko se iz ke” poslale Likakvih sebinih i stu Meimurje neispravnih razloi velikom broju ga obratio javnosti lokalnih instipotpisavši ispod tucija. - Prosvih tih laži uprafesor Pranji vo nas. Profesor pr edav ao je nas je nauio da hrvatski jezik iskrenost daruje u tri maturantpismenost, a to ska razreda i Potpisi podrške profe- zasigurno nije nit ko od nas soru Pranjiu maturanata vidljivo u objavljedevedesetak ni nom anonimnom Gimnazije jednom nije pripismu. mijetio naznake nedolinog Slijedi potpis maturanata ponašanja. Upravo suprotno, iz tri gimnazijska razreda koprofesor Pranji je jedan od jima je profesor predavao. No, najkvalitetnijih predavaa, tu gimnazijalci koji su ni krivi izuzetno poticajan, kreativan ni dužni iskorišteni za prljavi i posveen svom poslu. Naše unutarstranaki sukob unumišljenje dijele i preostali tar HDZ-a, u kojemu još nije gimnazijalci te bivši uenici do kraja došlo rašišavanje koji su svoju podršku odmah ni do katarze, otvorili su gruiskazali lanstvom u grupi pu za podršku svom profena društvenoj mreži ‘Face- soru na Facebooku. Grupa je book’. brojala ovaj etvrtak impoOvo obraanje nije oprav- zantnih 536 lanova. danje profesora Pranjia, ve Za razliku od autora anoiskazivanje pravog stanja i nimnoga prizemnog pisma, naše ljutnje jer se netko usu- profesor Pranji može gradio pisati potpune neistine u dom hodati uzdignute glave.

Grupa za podršku na Facebooku brojala je u etvrtak ve 536 lanova

IVAN PRANJI, prof., reagirao u obranu svoje asti i ljudskog dostojanstva koje mu je oskvrnuto

n

Povjerenik akoveke organizacije HDZ-a Marijan Ramušak

Profesor Ivan Pranji nakon kompromitacije, koja je izvedean na tako prizeman nain i uz to što je bio podvrgnut policijskom saslušanju, nije mogao psihiki izdržati takvo nabacivanje blatom i odustao je i od toga da bude povjerenik, ali na koncu i od lanstva u HDZ-u. Za novog povjerenika izabran je Marijan Ramušak, koji akoveku organizaciju treba pripremiti za nove izbore. Politika je u ovom sluaju bez srama uzela za obraun meu sobom trenutno onu temu na koju je javnost najosjetljivija. Više to nije ni korupcija ni privatizacija, ve s obzirom na to da je rije o profesoru, prišivena mu je tobožnja sklonost pedoiliji. Blato koje se lako može primiti za ovjeka, a teško sprati. Samo ovaj put to odurno politiko blato baeno je bez srama i na našu najugledniju srednju školu, njezinog profesora iji je jedini zloin što se htio baviti politikom i uenice koje tobože optužuju profesora. Umjesto da uenici uživaju nakon naporne nastavne godine u zasluženim ljetnim praznicima, netko ih je u cinkaroškoj anonimki iskoristio u prljave politike svrhe za sebino politiko prepucavanje. Ne sluajno, tema je plasirana jedino preko Lista Meimurje, koji voli teme koje vuku na žutilo, ali i koji svojom ureivakom politikom privlai ukus manje zahtjevne publike. Premda se u anonimnom pismu glumi da je bilo poslano svim medijima, injenica je da se samo glumi. Tu glumu prihvatio je i Darko Horvat, predsjednik županijskog HDZ-a, izražavajui razoaranje medijima zbog blaenja profesora Pranjia, zbog objave anonimnog pisma. Kritiku je uputio svima, i onima koji ni jedno slovo o tome nisu objavili. No, zaboravio je pritom osvrnuti se na smee pred vlastitim redovima, da je upravo ta anonimka nastala u trenutku razraunavanja u njihovim vlastitim redovima i da svi tragovi oko anonimnog pisma vode u njihove vlastite redove. Naravno da su predstavnici novinskih i radijskih kua na konferenciji za novinare reagirali i Darka Horvata upozorili na injenicu da ne generalizira i ne spominje sve medije u neemu u emu je sudjelovao samo jedan, u koji su autori anonimnog pisma imali povjerenje da e na ovaj ili onaj nain nai mogunost da u javnost plasira anonimnu optužbu koja e kompromitirati profesora Pranjia.

- U nešto više od godinu dana, zbog svoga javnog djelovanja, dva puta sam krivino prijavljen Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. Prvi put, u ožujku 2012., policija mi je pokucala na vrata i ispitivala me što sam mislio rei polemikim tekstom 'Skribomanski parazitizam'. Ovih dana stigla je još jedna prijava protiv mene, ali anonimna i upuena na više adresa: od opinskog, preko županijskoga državnog odvjetništva, do PU meimurske, MUP-a RH, Gimnazije Josipa Slavenskog i Lista Meimurje. Anonimna tužibaba zaboravila je još jedino Vrhovni sud RH. Evo, dakle, u cijelosti toga otužnog, nepismenog teksta koji su tobože potpisale 'Uenice gimnazije akovec': 'Poštovani. Javljamo Vam se na ovaj nain i ovim putem nas nekoliko uenica iz Gimnazije koje smo proživjele i još proživljavamo ista seksualna maltretiranja profesora Pranji Ivana i to od nagovaranja na svakakve stvari pa sve do dirivanja i ostalog jako vulgarnog i još je jako agresivan uvijek, kaj je ovako i onako javna tajna u cijeloj školi i svi to znaju, a niko ne poduzima ništa. Vjerojatno valjda zato jer je visoko pozicionirani u HDZ-u (izmeu ostalog i nas tjera na svakakve skupove HDZ-a kad god su u gradu) i svi ga se boje. Mi samo hoemo da to prestane i da normalno idemo u školu, a valjda jer se to prije nismo usudile je došlo vrijeme da se njemu i takvima stane na kraj i samo hoemo kaj ne bude to više nikome nikada radil, ako ima imalo pravde u ovoj državi. Bojimo se potpisati i zato smo se javile svima Vama i samo se nadamo da se to bude riješilo. Molimo Vas. Hvala. Uenice Gimnazije akovec', piše u tom "pismu“.

"Novosadski pravopis“ više nevještih ruku - Ove 'Uenice Gimnazije akovec' služe se novosadskim pravopisom koji se u hrvatskim školama uio do prije dvadeset i etiri godine, znai danas su ve izgubile pravo na srednjoškolsko redovito obrazovanje, mogu eventualno polaziti kakvu veernju školu. Meu ovim starim pucama možda se skrio i kakav

skribomanski 'mladi', tekst je bjelodano pisalo više nevještih ruku, sudei po beskrajnim dodavanjima i natakanjima, kao da je napisan u kakvoj opskurnoj krmi pokraj groblja. Sve akoveke gimnazijalke, ali i bolje pukoškolke, naime, znaju da se zamjenica 'vi' velikim slovom piše samo u osobnom obraanju, a nikako u obraanju množini. One takoer znaju da se u službenom obraanju institucijama, pogotovo represivnim, služimo standardnim, a ne kolokvijalnim diskursom. Takoer, sve one znaju da se prema hrvatskom standardu prvo piše ime, potom prezime, dakle, Ivan Pranji, a ne Pranji Ivan, kako pišu ove 'novosaanke'. Možda su stare pucke i deki bili malo pijani. To se esto dogaa u krmama. Samo potpuno pijane glave mogu napisati jedno ovakvo udovište od reenice: 'Mi samo hoemo da to prestane i da normalno idemo u školu, a valjda jer se to prije nismo usudile je došlo vrijeme da se njemu i takvima stane na kraj i samo hoemo kaj ne bude to više nikome nikada radil, ako ima pravde u ovoj državi'. Gospodo skribomani, koji me ve godinama maltretirate po novinama, nemojte ponižavati našu mladež podvaljujui joj ovakvo smee. Ni jedna moja uenica nije na tako niskoj razini izražavanja. Najgori od svega je ovaj novosadski 'niko', … a niko ne poduzima ništa. E moj Niko, tu po akovekoj Gimnaziji šeu pedoili, a Ti ne poduzimaš ništa. Jedan stari deko, koji njeguje istu pravopisnu normu, u travnju ove godine u svome opskurnom glasilu koje inanciraju najjae privatne akoveke tvrtke, komentirajui zatvoreni sastanak Predsjedništva Županijskog odbora HDZ-a, piše: Najglasniji na tom sastanku bio je prof. Pranji koji je bacao drvlje i kamenje na akoveki gradski odbor HDZ kako bi se dodvorio što više, ušao im u onu stvar, predsjedniku meimurskog HDZ-a on je ak predlagao sankcije protiv gradskog odbora'. Osim nepoznavanja uporabe velikoga i malog slova, frapantna je sintaktika i stilska slinost izmeu dvaju objeda na moj raun. Slina je i sklonost vulgarnosti u kojoj se natjee društvo koje okuplja ovaj


28. lipnja 2013.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

7

HDZ

Stare pucke i deki, nemojte ponižavati našu mladež podvaljujui joj ovakvo smee veliki kapo. Štoviše, i politiki kontekst je isti. Moji problemi s krivinim progonom poinju kada me Predsjedništvo Županijskog odbora HDZ-a 10. lipnja predlaže za povjerenika Gradske organizacije HDZ-a, umjesto njezine predsjednice Sunane Glavak. Tri dana nakon toga stiže ona 'novosadska' prijava, a predsjednik ŽO-a Darko Horvat predlaže drugoga kandidata za povjerenika. U meuvremenu sam od Uprave Gimnazije zatražio provoenje anonimne ankete u razredima kojima predajem o mojem moralnom kredibilitetu i sklonostima. Anketa je bila apsolutno na mojoj strani. Ni jedan uenik (uenica) nije naveo ni najmanja odstupanja od uobiajenoga etinog ponašanja. Zar bi itko mogao toliko uplašiti osamnaestogodišnjakinje da ni u anonimnoj anketi koju provodi struna školska služba ne daju ni naslutiti da profesor ima problematine sklonosti '…i to od nagovaranja na svakakve stvari pa sve do dirivanja i ostalog jako vulgarnog i još je jako agresivan

uvijek, kaj je ovako i onako javna tajna u cijeloj školi i svi to znaju, a niko ne poduzima ništa'. Vražji Niko nije poduzeo ništa, ali ni struna služba škole 'iako svi to znaju', pa treba pozvati DORH. On, DORH, odmah se javio, iako je prijava anonimna i prema tome zakonski neutemeljena i policija me opet pozvala na saslušanje, ovaj put, hvala im, nisu mi došli na kuna vrata. Pitam ovim putem meimursku i svekoliku hrvatsku javnost. Gdje je granica politiki motiviranog maltretiranja koje doživljavam? Jesam li zbog toga 1989. na Trgu Republike u akovcu skupljao potpise graana za prve višestranake izbore i bio zbog toga saslušavan na miliciji?

Izdajnika legla licemjerja i karijerizma - Jesam li zbog toga kao zapovjednik Odreda narodne zaštite 1991. s puškom u ruci sudjelovao u opsadi vojarne i oslobaanju akovca? Jesam li zato vašu djecu trideset punih

godina privodio pismenosti, tiskao im radove i knjige, da bih u svojoj jubilarnoj uiteljskoj godini od kriminalne skupine bio anonimno prijavljen i progonjen od državnih institucija, dva puta u godinu dana. Prosvjedujem do neba, gospodo, što ste nesposobni uhvatiti mrane psihopate koji obeshrabruju i sramote poštene ljude, a kroz prste gledate kriminalcima koji su itav život varali i ništa nisu radili. Prosvjedujem do neba što nas koji radimo na boljitku svoga okruženja niste u stanju zaštititi od progona, nego nas, štoviše, i sami progonite i ponižavate. Prosvjedujem što je pojedinac u našoj sredini bespomoan obraniti svoju ast i što je sa svojom obitelji izložen linu i javnoj sramoti dok vi, gospodo iz policije i državnog odvjetništva, trošite novac koji mi krvavo zaraujemo. Bilo mi je zadovoljstvo 1991. sudjelovati u izgonu bitangi koji su nam pili krv. Nemojte se i vi pretvoriti u takve bitange. Što se tie moje stranke, HDZ-a, poklonio sam joj dva-

deset jednu godinu predanog rada, ne tražei nikada ništa zauzvrat. Jedina satisfakcija bila mi je širenje demokratskog ozraja u njoj. Danas s velikim razoaranjem moram rei da sam izgubio bitku. Tu nema pomoi. Nije, nažalost, bolja situacija ni u drugim strankama. Dapae. Sve su naše politike stranke izdajnika legla licemjerja i karijerizma. HDZ me ostavio samoga na strelištu kad sam bio najranjiviji i kad mi je prvi put u životu trebala podrška. Prepustili su me moji stranaki prijatelji javnoj pljuvanici i to im nikada neu zaboraviti. Danas, nakon saslušanja na policiji, vratit u svoju iskaznicu u HDZ i nikada više neu pristupiti ni jednoj stranci. Duboko sam uvjeren da se ni ostali istinoljubivi prijatelji nee bolje provesti u svojim pokvarenim strankama. Stranaki sustav je, ini mi se, deinitivno izgubio svoj raison d etre jer se u njega uselio dehumanizirani polusvijet iji je komunikacijski domet anonimna prijava.

Gradonaelnik Kova nije se mogao pomiriti što su “njegovi“ glasovali za HDZ-ovca - Oito je da su vijenici iz koalicije SDP-HNS povjerenje dali ovjeku iz HDZ-a, odnosno osobi u imenu Ivica Kirin, smatrajui da e dobro raditi posao za koji su ga izabrali, no, kod gradonaelnika je to, vjerojatno, izazvalo revolt i nije se mogao pomiriti s ovakvim razvojem dogaaja, istaknuo je predsjednik ŽO-a HDZ-a Meimurja Darko Horvat u srijedu na pres - konferenciji koja je sazvana zbog sluaja u kojem je poništena konstituirajua sjednica Gradskog kotara zapad. - Novi, mlad i neiskusan gradonaelnik Grada akovca donio je odluku kojom poništava legalan izbor predsjednika Vijea gradskog kotara zapad akovec, te time dokazao da ne mari za Statut Grada akovca, Zakon o lokalnoj i podrunoj samoupravi, kao ni za demokratske standarde, poruio je Darko Horvat, ogoren ovakvim potezom akovekog gradonaelnika Stjepana Kovaa. Naime, na konstituirajuoj sjednici održanoj 19. lipnja 2013. za predsjednika Vijea gradskog kotara zapad izabran je Ivica Kirin (HDZ), te je za njega bilo pet od sedam vijenika. Dvoje vijenika je iz redova HDZ-a. Dva dana kasnije dostavlja se svim vijenicima faksom odluka gradonaelnika kojom se, bez ikakvog navoenja razloga, poništava dio konstituirajue sjednice koji

Ivica Kirin, HDZ-ov kandidat za predsjednika Vijea GKZ-a

se odnosi na izbor predsjednika Vijea GKZ-a akovec, te se ve za isti dan u 14.30 saziva nova sjednica sa samo jednom tokom dnevnog reda – izbor predsjednika Vijea GKZ-a akovec. S obzirom na to da su HDZ-ovi vijenici bili na radnom mjestu, nisu mogli nazoiti ovoj "ekspresno“ sazvanoj sjednici. Izabrani pa "poništeni“ predsjednik Vijea GKZ-a Ivica Kirin naveo je kako je zatražio ocjenu zakonitosti gradonaelnikove odluke, kao i zahtjev za poništenjem iste, te ih proslijedio Ministarstvu uprave i Gradu akovcu. Vijenica Ivanica Somoi (HDZ) upitala je, meu ostalim, s kojim pravom je Grad donio ovakovu odluku, koja je krajnje neozbiljna, budui da gradonaelnik ljude smjenjuje nedemokratskim metodama, te iznijela detaljnu kronologiju dogaaja s legalno održane konstituirajue sjednice.

POGLED ODOZDO

Zadah balkanske krme K

ao teški zadah iz balkanske krme prokuljala je odurna anonimka koja je u unutarstranako razraunavanje HDZ-a uvukla i gimnazijalke, akoveku Gimnaziju, a sve na raun profesora Pranjia, koji je trebao postati povjerenikom akoveke organizacije HDZ-a, ali ga jedna struja nije htjela pa su ga odluili kompromitirati na do sada nezamisliv nain. U HDZ-u, to je sad oito iz aviona, postoje nepomirljive frakcije koje trenutno ne biraju sredstva za meusobno razraunavanje. Stvari su do te mjere izmaknule kontroli da se ne drže svoje kue, ve blate okolo koga stignu. Godinama smo se diili da smo u Meimurju drugaiji od drugih i da su naše politike stranke uljuenije nego drugdje. adnji unutarstranaki sukobi u HDZ-u pokazali su da je barem dio te stranke

Z

pao u "jamu balkanske krme", gdje se prostai, vulgalizira i ne poštuje nikoga. Kao oružja za kompromitaciju neželjenog povjerenika akoveke organizacije HDZ-a uzimaju se kao taoci nepostojee gimnazijalke, ime je nabaeno blato na sve uenice te škole, na tu školu koja godinama svojim uspjesima gradi svoj renome i onda si netko iz politike koji ne poštuje i ne cijeni nikoga uzme za pravo indirektno vrijeati njihove uenice polupismenim anonimnim uratkom, samo da kompromitira svog lana. d naina na koji je izvedena ta kompromitacija okree se želudac, tim više jer smo ve mislili da takav prizemni nain kompromitacije spada u davnu prošlost, kada su se tim metodama služili polupismeni totalitarni politiari koji su iz šume došli u politike kožnate fotelje. Ali

O

ne, ta vrsta politiara oito može preživjeti i atomsku bombu, ne izumire, samo ima vještinu kako se pritajiti negdje u blatu, ekajui povoljni trenutak da pokaže svoju pravu prirodu. U politiki život ovoga ipak mirnog kraja unese jedan poludivlji primitivni zadah. Pokuša druge zaraziti svojim smradom. Srozati našu politiku kulturu i svesti je na svoju svinjsku kaljužu. rofesor Pranji, tomu se ne treba uditi, nakon dva desetljea lanstva u toj stranci na temelju gorkih iskustava i policijskog ispitivanja odustao je od politike i došao do zakljuka da se radi o prljavoj raboti. DZ, po svemu sudei, još nije doživio katarzu, niti su ih dogaaji oko te stranke iemu nauili. Što bi tek graani koji nisu ulanjeni u politike stranke trebali misliti o njima, osim

P

H

da je politika samo zlo i dno dna, mamac za ološ svake vrste koja kroz politike stranke vidi najkrai put do novca i moi. elike stranke prije svega trebale bi voditi rauna koga pripuštaju u svoje lanstvo. Moralno politiku podobnost morali bi provjeravati prije izdavanja stranakih knjižica, a ne kada dijele privilegije i asti. vime su još jednom srozali ugled cijeloj politici, uvrstili uvjerenje meu graanima da to nije posao za poštene ljude i da se politike i politiara treba kloniti u širokom luku. Zasigurno je nekima to i bila namjera, da politiku pretvore u svoju razbojniku jazbinu kako bi po svojim mjerilima mogli i dalje zavoditi birae, a nakon osvajanja vlasti ponašati se kao razbojnika družina koja dere narod kao ovce, a plijen dijeli u svojoj jazbini.

V

O

T

akvu politiku i takvu državu ne želimo niti smo željeli. Želi li HDZ doista uvjeriti narod da su preživjeli katarzu, prvo mora oistiti svoje redove, pa makar ih nakon toga ostalo kao prstiju na rukama i nogama. Tek kada postave jasne kriterije, oiste prag pred svojim vratima, mogu ii istiti pred tua vrata. Ovako im šuplje zvui, premda opravdano, prozivanje suparnikog SDP-a za boljševiki nain smjene predsjednika u gradskom kotaru zapad u usporedbi što oni ine svojima. Vadei trun u tuem oku, zaboravili su na balvan pored svojim vratima. Naime, obraunavanje s neželjenim povjerenikom u akovekoj ogranizacije HDZ-a u maniri je upravo boljševikih metoda, i zastrašujui povratak u prošlost. Kad su na ovakav nain uvukli u svoje razraunavanje ni krive ni dužne gimnazijalke, za kojom društvenom skupinom ili osobom su u stanju posegnuti sljedei put? eka prestanu sami na svoju štetu raditi na

N

Piše: Božena Malekoci-Oleti bozena.malekoci@mnovine.hr

imidžu stranke opasnih namjera. Nakon izbora koji su prošli u relativno mirnom ozraju, u trenutku kada smo zakoraili u lanstvo u EU, klub koji bi graanima trebao pružiti osjeaj veeg mira i osobne sigurnosti, ovo što je uinjeno jednom njihovom lanu, tako da su kao žrtve tog obrauna oblaeni mnogi, zaista je vrijedno gaenja. Ovaj put moram rei: hvala Bogu na Facebooku, preko kojega je više od 500 uenika pružilo podršku svom profesoru i ustalo u obranu svoga osobnog dostojanstva.


8

Gospodarstvo

JAVNI UVID u prostorijama Grada akovca o postrojenju ljevaonice Ferro Preisa akovec

Provodi se do 19. srpnja, javno izlaganje 3. srpnja Kao što smo objavili putem javne objave protekli petak, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Meimurske županije, temeljem Zakona o zaštiti okoliša i uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, te odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, uputio je obavijest o provoenju javne rasprave u postupku utvrivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojee postrojenje ljevaonica sivog lijeva poduzea “Ferro Preis” d.o.o. akovec. Javna rasprava provodit e se od 20. lipnja 2013. godine do 19. srpnja 2013. godine. Zahtjev za utvrivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehniko-tehnološko rješenje bit e na javnom uvidu u prostorijama Grada akovca, Upravni odjel za prostorno ureenje i gospodarstvo, Kralja Tomislava 15, akovec, svaki radni dan u vremenu od 8 do 14 sati. Zahtjev i tehniko-tehnološko rješenje bit e objavljeni za vrijeme trajanja javne rasprave na internetskim stra-

nicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr), Meimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) i Grada akoveca (www.cakovec.hr). Javno izlaganje zakazano je za 3. srpnja u 18 sati u dvorani DVD-a akovec, Stjepana Radia 5, akovec. Na javnom izlaganju bit e prisutni predstavnici nositelja zahvata i drugi koji neposredno daju odgovore i raspravljaju o pitanjima, koje tom prilikom postavlja javnost. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na zahtjev i tehniko-tehnološko rješenje mogu se upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida do zakljuivanja javnog uvida ili se u pisanom obliku dostaviti na adresu Grada akovca, Upravni odjel za prostorno ureenje i gospodarstvo, Kralja Tomislava 15, akovec. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koji nisu dostavljeni u roku i nisu itko napisani, nee se uzeti u obzir u pripremi izvješa o javnoj raspravi, izvijestili su iz Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Meimurske županije.

28. lipnja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

MEIMURSKA gospodarska komora ugostila graevinare, koji su sve samo ne optimisti

Meimurski graevinari ponovno se požalili kako ih nitko ne ferma U petak su se predstavnici meimurskih graevinskih h tvrtki sastali u Županijskogg gospodarskoj komori da bi raspravljali o stanju u svojoj branši. Recesija j jb ši R ij u toj grani traje praktiki do 2008., godine. Nikad do sad kao na tom sastanku graevinari su izlili svu žu, jer se osjeaju potpuno zanemareni od Gospodarske komore kojoj plaaju lanarinu, do države u kojoj ih nitko ne ferma. - Ovakvi sastanci nemaju nikakav efekt. Nitko nas ne sluša, priamo sami sebi. Vrijeme je za bojkote, kazao je Goran Kneževi, direktor Meimurje graditeljstva. - Zašto mjeseno plaam 5.500 kuna Komori ? Zar zato da jednom u tri mjeseca ovdje popijem jedan sok? To je najskuplji sok koji popijem. Zapitao se kako prisiliti dr-

žavu na dijalog s graevinarima? Predsteajevi su uzeli maha, ali pitanje je koji su kontraefekti toga.

Prošlu godinu ostvarili milijardu kuna prihoda i 32 milijuna kuna gubitka Koliko su graevinari prepušteni sami sebi, bilo je vidljivo i po tome što osim njih na sastanku nije bilo ni jednoga jedinog bankara, koji su inae bili redoviti sudionici sastanaka strukovne grupe. Na sastanku nije bilo ni politiara, a ni predstavnika javnih poduzea. Doista je bio dojam da su svi od njih digli ruke. Graditeljstvo je tijekom prošle godine imalo preko milijardu kuna prihoda, što je opet daljnji pad prihoda za 1 posto u odnosu na prethodnu godinu. Graevinari

- Ovakvi sastanci nemaju nikakvog efekta. Nitko nas ne sluša, priamo sami sebi. Vrijeme je za bojkote kazao je Goran Kneževi, direktor Meimurje graditeljstvo nikako da dotaknu dno, nego neprestano padaju. Smanjuje se njihov udio u ukupnim prihodima gospodarstva, koji je s 10,6 pao na 10,3 posto udjela u prihodima meimurskog gospodarstva. Zabrinjavajui je rast gubitaka iskazanih u graevinarstvu, koji su u samo godinu dana poveani za 220 posto, s 10 na 32 milijuna kuna, a sve to je posljedica nedostatka posla, a pokušaja da se ipak koliko - toliko sauvaju jezgre irme uz zadržavanje zaposlenih, te izvoenja radova po nerealno niskim cijenama. Cijelo meimursko gospodarstvo

lani je ipak poslovalo bolje od graditeljstva, koje je najviše i najteže pogoeno recesijom. Prihodi ukupnog meimurskog gospodarstva lani su porasli za 2,4 posto, to jest od 10,21 milijardi na 10,46 milijardi kuna. Dobit cjelokupnog meimurskog gospodarstva iznosila je u 2011. godini 242 milijuna kuna, a u 2012. godini je narasla na 276 milijuna kuna. Prosjena plaa po zaposlenom u meimurskom gospodarstvu iznosila je lani 3.760 kuna, a u graditeljstvu je bila 11,8 posto niža i iznosila je 3.315 kuna. (BMO)

TOPLICE DRAŠKOVEC procjenjuje njemaki ulaga

Nakon dužeg vremena opet se javili investitori U Prelogu se pojavio njemaki investitor koji planira istražiti kapacitet podzemnih izvora termalne vode na podruju Meimurja. Kako neslužbeno doznajemo, njemaka tvrtka planira iskoristiti termalnu vodu iz dubina za zagrijavanje prostora. Na razgovor e ih primiti gradonaelnik Ljubomir Kolarek. Tada e se doznati više o planovima tvrtke koja ima podružnice u više država, doznaje Veernji list. – Istina je, dolaze predstavnici njemake tvrtke koje zanimaju geotermalni izvori, potvrdio je gradonaelnik Ljubomir Kolarek. U Draškovcu se ve godinama govori o termama “Hortus Croatiae”, na mjestu bivše INA-ine bušotine duboke oko 4200 metara, koju je državna tvrtka ustupila Gradu Prelogu

jer nije bila zainteresirana za eksploataciju. Terme Hortus ovih su dana uvrštene u katalog prvih 39 spremnih strateških investicija u Hrvatskoj koje samo ekaju ulagae, a procijenjena je na oko 152 milijuna eura. Glavna djelatnost bila bi ljeilišni turizam s vodenim parkom i hotelom, ali i tropskim vrtom za proizvodnju voa i zaina te punionicom izvorske vode. Strunjaci se slažu da postoji mogunost korištenja geotermalne energije na podruju Meimurja. U dokumentu "Procjena potencijala geotermalne energije Meimurske županije" Instituta “Hrvoje Požar” iz Zagreba, na kojem je radila skupina autora, navodi se da Meimurska županija pripada panonskom podruju, gdje gustoa toplinskog toka na površini doseže

oko 100 mW po etvornom metru. Prema obavljenim izraunima, na dubini

od tisuu metara mogle bi se dosegnuti temperature do 70 Celzijevih stupnjeva,

a na dubinama od dva kilometra i do 120 stupnjeva, prenosi Veernji.


28. lipnja 2013.

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

9

MLADEN MATI iz Držimurca, koji ima poznati autootpad, non-stop je na meti kradljivaca, a pravne zaštite gotovo pa nema

Ovdje postaje nemogue živjeti! Prije desetak dana dogodio se još jedan pokušaj krae u Držimurcu, na autootpadu "Grandy" Mladena Matia. Više osoba romske nacionalnosti pokušalo je otuiti dijelove automobila, no naišao je vlasnik i uspio uloviti jednog poinitelja.

Desetak kraa u posljednje tri godine, a sustav ne djeluje Obavijestio je policiju, koja je napravila zapisnik.

Nakon svega, Mladen Mati kaže: - Na žalost, imam loša iskustva s kraama, u zadnje tri godine desetak sam puta bio pokraden, a sad imam šest sudskih sluajeva, bez neke vee koristi. Krae se ponavljaju, a sustav ne djeluje. U nedjelju oko 17 sati primijetio sam u svojem dvorištu osobe koje tamo ne bi trebale biti, ulovio sam jednu osobu i prijavio policiji, koja je napravila oevid. Osoba je romske nacionalnosti.

- Stanje postaje neodrživo, nitko ništa ne može djelotvorno poduzeti, a trpe policija, sudovi, graani, zajednica, trpi selo, poruuje Mladen Mati

Kad sam je ulovio, vikala je: 'Ja nemam ništa u životu, sve u ti zapaliti, uinit u ti ovo ili ono...'

Neodrživa situacija Upozorava da je posao, ali i cijela životna situacija na ovom podruju postala gotovo pa nemogua za normalno življenje.

- Stanje je neodrživo, zbog kraa manjih od 2.000 kuna nitko ništa ne može djelotvorno poduzeti, a trpe policija, su-

dovi, graani, zajednica, trpi selo. Sad strepim da se krae ne ponove ili da se ne dogodi neka osveta, ne spavam noima. Zar mi

LJETNA radionica za mlade u Knjižnici i itaonici “Nikola Zrinski” akovec posveena preventivi protiv droge

Od 101 ovisnika u Meimurju, osamdeset posto muškog spola U Hrvatskoj se lijei 7.855 ovisnika, a u Meimurskoj županiji stotinjak, tako da je situacija kod nas ipak bolja nego u državi

Konferencija za medije o preventivi protiv opijata u Knjižnici i itaonici akovec

Prva od tri ljetne radionice u igraonici “Bamblek” Knjižnice i itaonice “NIkola Zrinski” akovec nosi naziv “Ja sam OK; svi su OK” i posveena je preventivi i zdravom životu mladih bez droge. Dožupanica Sandra Herman naglasila je da je prevencija izuzetno važna, posebno za mlade jer, kako je rekla, “klinci vole svašta probati”, u što se uvjerila u 14 godina rada na OŠ Pribislavec.

Zbog toga su radionice ovog tipa pozitivne i treba ih podržavati. Jer, problem droge nije samo problem pojedinca, ve i cijele zajednice. Prof. psih. Berta Bacinger - Klobuari iz Zavoda za javno zdravstvo Meimurske županije iznijela je niz podataka iz kojih se može oitati stanje zdravlja mladih u našem kraju kad je rije o drogama. Ona je uz ostalo rekla: - Zlo-

poraba sredstava ovisnosti još uvijek je jedan od vodeih javnozdravstvenih problema kod nas, u Europi i svijetu. Izvješa o stanju droga u svijetu govore da je došlo do previranja i promjena kad je rije o uporabi droga. Najnoviji trendovi pokazuju silazni trend u dostupnosti i korištenju heroina te pad intravenoznog uzimanja droge, što posredno doprinosi i padu oboljelih od

HIV-a. Slino je i s kokainom u veini zemalja. Uporaba kanabisa ostala je i dalje visoka, iako se zamjeuju stabilniji trendovi ili ak podajui trendovi u mnogim zemljama. Veliki problem i dalje ostaje korištenje korištenje sintetikih stimulansa i korištenje takozvanih novih droga, meu kojima je posebno popularno korištenje sintetskih kanabinoida. Prema izvješu UN-

Berta Bacinger - Klobuari, Zavod za javno zdravstvo Meimurske županije: - Meu ovisnicima koji se lijee je etiri puta više muškaraca nego žena. Bolji smo od hrvatskog prosjeka kad je rije o broju lijeenih ovisnika, a prevencija je izuzetno važna

DOC-a iz 2011. godine, u svijetu je od 0,3 do 0,9 posto ljudi postalo ovisno na na neku drogu. Od 1978. godine u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo vodi se registar osoba lijeenih zbog zloporabe droga. U bolnikom sustavu Hrvatske lijei se oko 7.855 ovisnih osoba, što je za 2,5 posto više nego godinu dana ranije. No, broj novih ovisnika kontinuirano se smanjuje kad je rije o lijeenju, u 2012. godini lijeeno je novih 313 heroinskih ovisnika. Prema statistikim podacima, u Hrvatskoj je broj ovisnika 272 osobe na 100.000 stanovnika, a u Meimurskoj županiji samo 158,8 osoba.

Muški u Meimu U djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja, preven-

to kao graaninu ove zemlje koji nastoji živjeti od svojeg rada treba, pita se Mladen Mati. (JŠ)

ciju i izvanbolniko lijeenje ovisnosti u Zavodu za javno zdravstvo Meimurske županije u 2012. godini u tretmanu je bila 101 osoba, od toga 80 ovisno o opijatima, 20 osoba zbog zloporabe marihuane, a jedna zbog zloporaba više vrsta droga. Zanimljivo je da se radi o 84 osobe muškog spola te 17 osoba ženskog spola. Po prvi put na lijeenje se javilo 12 osoba, od toga devet zbog marihuane, tri od njih su maloljetnici. Srednja dob prvog uzimanja opijata je oko 16 godina, heroina oko 20 godina, a intravenoznog uzimanja oko 22 godine. S druge strane, srednja dob dolaska na lijeenje je 26 i više godina. Prema statistikim podacima, roditelji prekasno saznaju da im se dijete drogira, i to statistiki - za oko etiri godine kasnije. Zbog svih je tih razloga edukacija mladih svih dobnih skupina izuzetno važna, kako bi se problem droga što više smanjio. Zavod za javno zdravstvo provodi nekoliko programa i prevencije ovisnikih ponašanja meu mladima, o emu je govorila Andreja Zadravec - Baranaši iz Zavoda za javno zdravstvo. Prema podacima Policijske uprave meimurske, policija je obavila istragu i prijavila 29 kaznenih djela i 50 prekršaja vezano za opojne droge u protekloj godini. Ravnateljica Knjižnice i itaonice akovec Ljiljana Križan napomenula je da je to prva od desetak radionica koje e se u toj ustanovi održavati ovo ljeto. (J. Šimunko)


10

Kroz Međimurje

N

ovoizabrani gradonaelnik P relog a Ljubomir Kolarek ve je u prvom tjednu svojeg mandata u punom pogonu, a najavljenih na razgovor je toliko da ekaju pred vratima u redu. Razgovarali smo o prvim potezima i uope situaciji u Gradu Prelogu. On kaže: - Nema stajanja, izbori su prošli. Odmah u predložiti nekoliko važnih mjera iz svojega izbornog programa, koje bi trebale pojednostaviti i pojeftiniti život graanima kad je rije o onome što može uiniti Grad. Na prvu radnu sjednicu Gradskog vijea stavit u odluku o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu, kako bi legalizacija što bezbolnije prošla i bila što jeftinija za graane. Novom odlukom e se utvrditi jedinina vrijednost komunalnog doprinosa za gospodarske graevine poljoprivredne namjene unutar graevinske zone naselja i za pomone samostojee graevine (ljetne kuhinje, garaže, spremišta, nadstrešnice, sjenike, štaglje, pelinjake itd.) u postupku ozakonjenja nezakonito izgraenih zgrada u visini od 1 kune po metru kubnom. Do sada je visina komunalnog doprinosa za te zgrade iznosila, ovisno o pogodnosti položaja, od 15 do 48 kuna po kubnom metru površine.

Osloboenje od komunalnog doprinosa u cijelosti za zgrade prije 1997. godine - Nadalje, priprema se odluka da se vlasnici zgrada iz-

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Uvodim besplatno parkiranje unutar prvog sata u Prelogu te mnogo jeftiniju legalizaciju recesijskim vremenima u leli iji galizaciji.

Besplatno parkiranje unutar prvog sata - Druga kljuna stvar koju u odmah predložiti Gradskom vijeu je izmjena Pravilnika o javnim parkiralištima u Gradu Prelogu, a na nain da e se dozvoliti besplatan parking na parkirališnim površinama gdje se inae plaa parkirna karta za parkiranje do jednog sata. Svi oni koji u centru Grada Preloga trebaju obaviti nešto na brzinu, odnosno unutar jednog sata, bit e osloboeni plaanja parkirališne karte. Grad Prelog u centru ima 350 parkirališnih mjesta koje naplauje. Cijena parkirne karte je tri kune po satu, to e i ostati, a za one koji bi

Konstituirajua sjednica Gradskog vijea Prelog održana je u etvrtak. Za predsjednika Gradskog vijea izabran je veinom glasova Goran Gotal (HDZ), a za zamjenike predsjednika Ignac Beli (HSS) i Nenad Igrec (SDP). Za predsjednicu Mandatne komisije izabrana je Željka Ilijaš, a za lanove Ante Žvorc i Dragutin Glavina mlai. Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja je Silvija Crnkovi, a lanovi Štefanija Mikec i Slaan Mihoci. Predsjednik Odbora za inancije i proraun je Ivan Snopek, a lanovi Milan Logožar, Marijan Glavina, Emilija Kovai i Nenad Igrec.(j)

PROSLAVLJEN DAN opine Gorian

Opinska priznanja DVD-u Gorian, mažoretkinjama i udruzi “Prijatelji” MŽ-a Mladen Novak, gradonaelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek, gradonaelnik Grada Letenja Halmi Bela, naelnici susjednih opina i prijateljskih maarskih naselja, direktori javnih poduzea, Stjepan Hranjec, predsjednik Matice hrvatske, ogranak akovec, predstavnici udruga i mnogi drugi. Goste je pozdravio predsjednik Opinskog vijea Robert Katanec, a prigodnim govorom nazonima se obratio naelnik Mario Mohari. Spomenuo je da Dan opine slavimo i kao blagdan zaštitnika svetog Ivana Krstitelja, povodom kojega je

Sveanosti povodom Dana opine Gorian traju desetak dana, a završit e 30. lipnja ulaskom Hrvatske u EU. Na slici: sveana povorka za Dan državnosti u Gorianu i ispjevana poznata meimurska pjesma "Na Ivaje v Goreni prošeje“. Zahvalio je svim dosadašnjim

- Do sada je naknada za prikljuenje na komunalne vodne graevine u našem sluaju iznosila za stambene objekte 1.949 kuna. Prijedlogom izmjene odluke koju predlažemo, ukida se plaanje navedene naknade. Na taj emo nain omoguiti graanima da se mogu što jeftinije prikljuiti na sustav javne vodoopskrbe. Istovremeno pozivam graane da iskoriste ovu mogunost te na taj nain zaokružimo opskrbu pitkom vodom u svakoj kui na podruju Grada Preloga.

Goran Gotal predsjednik Gradskog vijea Prelog

pokušali varati cijena dnevne parkirne karte iznosit e umjesto dosadašnjih 60 kuna duplo više, 120 kuna.

Novi saziv Gradskog vijea

Dan opine Gorian proslavljen je nizom manifestacija, izložbom slika udruge "Slika", nogometnim turnirom, polaganjem vijenaca uz Dan antifašistike borbe, te natjecanjem ribolovaca. Sveana sjednica Opinskog vijea Gorian povodom Dana opine u petak 21. lipnja po prvi je put održana u novoj multimedijalnoj dvorani. Uz vijenice i vijenike opine Gorian, sveanoj sjednici nazoili su saborski zastupnik Dragutin Glavina, elnici Meimurske županije župan Matija Posavec i njegovi zamjenici Sandra Herman i Zoran Vidovi, predsjednik Skupštine

Ukida se naknada za prikljuenje na vodovod

LJUBOMIR KOLAREK, novi gradonaenik Grada Preloga

graenih aenih ili rekonstruiranih i 1996 di do 31 31. prosinca 1996. godine oslobode plaanja komunalnog doprinosa u cijelosti. Zašto baš prosinac 1996. godine? Od 1. sijenja 1997. godine zapoela je primjena Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojim se uvodi obveza plaanja komunalnog doprinosa. Do tog vremena se dosta objekata i ureaja komunalne infrastrukture gradilo putem samodoprinosa. Samodoprinos su plaali svi mještani s podruja Grada Preloga. Neki su dobili aslatiranu ulicu, drugi nisu. Ovom odlukom želi se postii odreena ravnopravnost graana, makar je teško oekvati da svi budu zadovoljni. No, nadamo se da e pozitivni efekti biti vei nego negativni i da emo pomoi ljudima u ovim teškim

suradnicima i vijenicima koji su proteklih godina sudjelovali u zajednikom radu te izrazio vjeru da

28. lipnja 2013.

- Kad je rije o investicijama i ureenju na podruju Grada Preloga, koje su u tijeku, mogu ih nabrojiti dvadesetak. Izvedeni su radovi na kanalizacijskom sustavu Kolektora III te prikljucima u Industrijskoj zoni Istok, te asfaltirane pješako - biciklistike staze. Takoer su završeni radovi na kanalizaciji u Dravskoj ulici, Ulici Matije Gupca i Dragutina Tadijanovia, pri kraju je i polaganje rubnika, a završeni su i asfalterski radovi u dijelu ulica. Zatim, u tijeku su radovi na rekonstrukciji raskrša kod KTC-a u Prelogu. Radovi u Sportskom parku u Prelogu realizirat e se u tri faze, u prvoj fazi izvest e se

dva igrališta s navodnjavanjem. Pred završetkom su radovi na ureenju prostorija Udruge umirovljenika u Prelogu, ureujemo kuu Pintari u Prelogu, nadstrešnicu na Domu kulture u Otoku, završeni su radovi na javnoj rasvjeti u ulici Kralja Zvonimira u Prelogu, produžujemo javnu rasvjetu u Otoku uz županijsku cestu prema Podbrestu, izvodi se rasvjeta uz cestu Prelog Cirkovljan, u tijeku je izrada projektne dokumentacije za novi djeji vrti u Prelogu, kao i arhitektonsko rješenje za gradski trg iza Uprave Grada, proveden je natjeaj za rekonstrukciju ulica Konopliše i Prvomajske u Prelogu. U svim naseljima provodimo legalizaciju objekata nogometnih klubova, uz redovne aktivnosti održavanja drvoreda i ulica. U planu za naredno razdoblje je i ureenje pješakih staza u centru ehovca te na groblju u Prelogu i drugo. Moram napomenuti da ove godine imamo iznimno bogat ljetni program s nizom manifestacija i priredbi, što e, nadam se, doprinijeti da Grad Prelog postane turistiki grad u punom smislu. (J. Šimunko)

e se program koji je izložio tijekom izbora provoditi uz više suglasnosti i meusobnog razumijevanja, jer napomenuo je: - Izabrani smo zbog naših mještana i poboljšanja kvalitete njihova života. Nabrojio je projekte koji su ostvareni te dodao da uz socijalne programe i programe razvoja, kao što je industrijska zona za novo zapošljavanje, moramo se okrenuti budunosti i zapitati se kakav emo Gorian ostaviti mladima. - Siguran sam da e biti ljepši i napredniji od onoga za koji smo preuzeli odgovornost. Predsjednik Opinskog vijea i naelnik zatim su predali opinska priznanja nagraenima, i to: DVD-u Gorian – povodom 125 godina uspješnog i humanitarno korisnog djelovanja, Mažoretkinjama Gorian – za osvojeno 1. i 2. mjesto na Državnom prvenstvu mažoretkinja u Kaštelama i Sportsko - rekreacijskoj udruzi

"Prijatelji“ – za 20 godina uspješnog i društveno korisnog djelovanja. Prigodnim rijeima obratili su se župan Matija Posavec, Ljubomir Kolarek u ime donjomeimurskih opina, Stjepan Hranjec kao autor monograije o Gorianu koja je u izradi i kao Gorenec te Laszlo Gulyas, predsjednik Društva Horvata kre Mure, koji je suorganizator s opinom Gorian proslave ulaska Hrvatske u Europsku uniju. U kulturno - zabavnom programu nastupili su pjevaka skupina i tamburaši KUD-a Gorian te solo izvedbama meimurskih pjesama Sintija Marton i Katarina Beti. Sveanosti povodom Dana opine Gorian nastavljene su i iduih dana, polaganjem vijenaca uz Dan državnosti, Prakijadom, a 30. lipnja i sveanošu ulaska Hrvatske u EU na graninom prijelazu Gorian. (J)

Predsjednik Gradskog vijea Goran Gotal

Desetak veih zahvata i investicija na podruju Grada


28. lipnja 2013.

Kroz Međimurje 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

KONSTITUIRAJUE sjednice opinskih vijea donjeg Meimurja OPINSKO VIJEE Kotoriba

HDZ dobio predsjednika Vijea podrškom bivših Grgecovih suradnika Politika scena u Kotoribi, koja je zaiskrila uoi izbora, bit e oito vrlo zanimljiva i nakon njih. Iako je dosadašnji naelnik Ljubomir Grgec dobio još jedan mandat uvjerljivom pobjedom u drugom izbornom krugu, imat e, po svemu sudei, žestoku oporbu sastavljenu od politikih protivnika iz HDZ-a, ali nakon ovih izbora i donedavnih suradnika. Radi se o dosadašnjem zamjeniku naelnika i donedavnom predsjedniku kotoripskog SDP-a Dobriši Zvošecu, tadašnjem vijeniku iz redova vladajuih Vinku Horvatu (koji su u novi saziv Vijea ušli ispred grupe biraa) i Željku Šebeštjanu (HSS), koji je u prošlom sazivu bio predsjednik Opinskog vijea i u to je opinsko tijelo sada ušao ispred koalicije

Dobriša Zvošec, koji je izašao iz SDP-a i formirao Nezavisnu listu, nije želio dati potporu svojoj bivšoj stranci

Novi saziv OV-a u Kotoribi

HSS-HSLS-HNS, koji su podržali Zorana Radmania, kandidata HDZ-a, za predsjednika Opinskog vijea.

Prevagu donijela trojica vijenika

Kao što je poznato, lokalnim izborima vodee stranke SDP-a i HDZ-a u Kotoribi su dobile svaka po pet vijenikih mandata i nisu osigurale veinu u Opinskom vijeu.

Kandidacijskoj listi grupe graana pripala su dva mjesta, a koaliciji stranaka HSS-HSLSHNS jedno mjesto. Do da na odr ž ava nja konstituirajue sjednice

Opinskog vijea Kotoriba, koja je održana u etvrtak 20. lipnja, nije se znalo tko e biti pozicija, a tko oporba, jer je sve ovisilo o trojcu koji je u prethodnom mandatu bio na

vlasti zajedno sa SDP-om. Za dopredsjednike Vijea izabrani su Dragutin Doleni (SDP) i Nikola Knez (HDZ). Naelnik Grgec i predsjednik OV-a Radmani vjeruju u dobru suradnju, što su ve dokazali i prije nekoliko godina, te oekuju da svi zajedno rade za boljitak Kotoribe, ako naelnik nema vrstu poziciju, jer u sluaju da ne proe proraun može doi vrlo brzo i do novih izbora. (alf)

OPINSKO VIJEE Sveta Marija

HSS-ovka Marija Frani na elu Opinskog vijea

Novi saziv Opinskog vijea

OPINSKO VIJEE DONJI VIDOVEC

Predsjednik Vijea Marinko mrlec iz vladajue koalicije HNS-HSLS U petak 21. lipnja održana je konstituirajua sjednica Opinskog vijea Donji Vidovec. Opinsko vijee broji 11 lanova, od ega je šest mjesta osvojila koalicija HNS-HSLS: Ivan Vidovi, Marinko mrlec, Željko Dolenec, Dragutin Kopasi, Josip Jambreši i Suzana Lukša, HDZ-u su pripala etiri mandata: Marija Pokoli, Dražen

Lukša, Emil Kuzmi i Vladimir Kuan, dok je vijenik iz redova SDP-a Tihomir Žulji. Kako ve to biva u Donjem Vidovcu, sve su odluke ponovno donesene jednoglasno. Za predsjednika Opinskog vijea izabran je Marinko mrlec, a njegovi zamjenici su Dražen Lukša i Željko Dolenec. mrlec je vijenicima zahvalio na povjerenju i poz-

vao ih da zajedniki donose odluke za što bolji svekoliki razvoj mjesta. Na sjednici su bili opinski naelnik Josip Grivec (HSLS) i njegov zamjenik Blaž Jakupak (HNS). - Sloga, zajedništvo i meusobno uvažavanje - to je ono što nas krasi i neka tako ostane jer od danas smo svi jedna stranka koja se zove Donji Vidovec, poruio je Grivec.

elni ljudi Opinskog vijea Donji Vidovec

Sredina u kojoj vladaju sloga i jedinstvo Tjedan dana kasnije, iz razloga što se ekalo konstituiranje Opinskog vijea, u petak 21. lipnja održana je sveana sjednica Opinskog vijea Donji Vidovec povodom Vidova, Dana opine. Unato velikoj vruini, u prostorijama Doma kulture okupio se zavidan broj gostiju. Bila je tu kompletna izvršna vlast - župan Matija Posavec i njegovi zamjenici Sandra Herman i Zoran Vidovi, predsjednik Skupštine MŽ-a Mladen Novak, saborski zastupnik Dragutin Glavina, naelnici susjednih opina i prijateljskih maarskih naselja, direktori javnih poduzea, predstavnici udruga i mnogi drugi. Sve goste pozdravio je predsjednik Opinskog vijea Marinko mrlec, a prigodnim govorom nazonima se obratio naelnik Josip Grivec. Zahvalio je svim dosadašnjim suradnicima i vijenicima na korektnoj suradnji koja im je stjecajem sretnih okolnosti i zalaganjem svih njih u mjesto dovela veliki projekt - izgradnju bioelektrane. Istaknuo je da e se tim projektom stvoriti nova slika Donjeg Vidovca i cijeloga ovog kraja. Prema njegovim rijeima, u taj je projekt do sad ve uloženo preko dva milijuna eura, a gradnja još nije ni poela. Od planova je najavio ureenje prostorije u sklopu Doma kulture, koju e koristiti udruge, otvaranje novog pogona i novih radnih mjesta te otvaranje toliko potrebne stomatološke ambulante. Naelnik je naglasio odlinu suradnju i s dosadašnjim zamjenikom Draženom Lukšom, naelnicima susjednih opina i nekih maarskih naselja s kojima su sudjelovali u nekoliko EU projekata. - estitam vam Dane opine. Uvijek volim doi u Donji Vidovec jer ovdje vladaju sloga i jedinstvo i na tome vam se divim. Koliko god bili mali, vi ste sredina s dušom, poruio im je župan Matija Posavec, te završio stihovima pjesnikinje Ruže Pokoli: - Vidovani, glave gori, naj se naša pjesma ori, ta vidovska pjesma stara, koja oveku srce para! U kulturno - zabavnom programu nastupili su folkloraši i tamburaši KUD-a Donji Vidovec te akademski glazbenik Martin Srpak. (A.Fuš)

Održana je i konstituirajua sjednica Opinskog vijea Sveta Marija, na kojoj je bilo prisutno 9 od 11 izabranih vijenika. Veinu u tom opinskom tijelu ima HSS, koji je osvojio šest mandata, MDS-u su pripala dva, dok su HSU, HNS i SDP osvojili po jedan mandat. Na sjednici je za predsjednicu Opinskog vijea izabrana Marija Frani (HSS), a njezin zamjenik bit e stranaki kolega Dražen Šulj. Drugi zamjenik ponuen je strankama iz oporbe, ali oni se nisu izjasnili o tome te im je ostavljena mogunost da to uine na nekoj od narednih sjednica. Tom prilikom su vijenici položili prisegu, baš kao i nova naelnica urica Slamek i njezin zamjenik Ivica Koiš. (alf)

U ranijem mandatu naelnica, sada predsjednica Opinskog vijea - Marija Frani


12

Kroz Međimurje

MURSKO SREDIŠE

Obljetnica zaustavljanja tenkova Grad Mursko Središe u petak 28. lipnja organizira sveano obilježavanje 22. obljetnice zaustavljanja tenkova zloglasne JNA u Murskom Središu. Program zapoinje u 12 sati kod zgrade Veterinarske stanice polaganjem vijenca na spomen - plo u i govor i m a gradonaelnika Dražena Srpaka, branitelja i uzvanika. Sudionici e mimohodom otii do spomenika “Piramida”, gdje e domai župnik, veleasni Tomislav Antekolovi, predvoditi molitvu za poginule hrvatske branitelje, te e za njih biti zapaljene svijee. Podsjeamo, 22. lipnja 1991. godine žitelji Murskog Središa i okolnih naselja nenaoružani, golim tijelima i rukama stali su na put tenkovima kojima su se vojnici JNA kretali prema Sloveniji, koja je ve bila zahvaena ratom za osamostaljenje. Tenkovi su zaustavljeni i nakon dugih i munih pregovora hr vat ske policije i mjesnih elnika s jedne strane i oficira JNA s druge strane vraeni su odakle su i došli, prema izlazu iz Murskog Središa, naselja iji su stanovnici meu prvima u Hrvatskoj zloglasnoj JNA rekli i pokazali što misle o njoj i njezinim djelovanjima u tada ve napadnutoj domovini. (S. Mesari)

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

28. lipnja 2013.

OPINSKO VIJEE Vratišinec

Antun Bukovec na elu Vijea Na konstituirajuoj sjednici Opinskog vijea Vratišinec, za predsjednika Vijea izabran je Antun Bukovec, a za njegovu zamjenicu Šteanija Jambroši. Bukovec je predsjedniku dužnost obnašao i u prethodnom sazivu. Ostali lanovi Vijea jesu Franciska Matoša, Stjepan Šaari, Katarina Šimuni, Ivan Srpak, Biserka Tarandek, Darko Mikuli, Katarina Kukovec, Jolanda Novak i Saša Slamek.

Antun Bukovec ponovno je izabran za predsjednika Opinskog vijea

O

d 1. srpnja 2013. Županijska cesta 2009odŠenkovcado Banfija postaje državnom cestom te æe tako skrb o njoj umjesto Županijske uprave za ceste (ŽUC) voditi Hrvatske ceste. Preust rojem ova z n a ajn a pr ome tn ic a , kojom se c ijel i g or njome i mu r sk i i poglavito štrigovski kraj povezuje sa županijskim središtima i dalje državnim, oekuje temeljitu rekonstrukciju i modernizaciju. Novac koji je do sada ŽUC ulagao u održavanje i ureenje ove ceste iskoristit e se za ureenje drugih prometnica. Ovu inormaciju, kao i druge, na prigodnoj konerenciji za novinare na Mohokosu su izrekli meimurski župan Matija Posavec i ravnateljica ŽUC-a Ljerka Cividini, koja je naglasila kako æe od 1. srpnja u Meimurju biti oko 110 kilometara državnih cesta, 202,5 kilometara

Suk ladno zakonu o Jedinicama lokalne samouprave, Opinsko vijee Vratišinec, umjesto dosadašnjih 13, od sada broji 11 vijenika. Sjednici su nazoili i naelnik opine Zdravko Mlinari i njegova zamjenica Milena Granatir, koji su vijenicima poželjeli uspješan rad za dobrobit svih žitelja opine, te ih pozvali na zajedništvo, bez obzira na politiku obojenost. (sm)

MOHOKOS

Cesta od Šenkovca do Banfija postaje državnom županijskih cesta te 231,7 kilometara lokalnih cesta, o kojima e ŽUC brinuti. Župan Posavec govorio je o znaèenju ove prometnice za ukupan razvoj gornjeg Meðimurja, poglavito za turizam i gospodarstvo. Na konerenciji su bili i županovizamjenicitenaèelnici gornjomeimurskih opæina Sandra Herman, Zoran Vidovi, Anelko Nagrajsaloviæ, Er vin Vièeviæ, Goran Lovrec, Stanislav Rebernik i Saša Horvat, koji su takoer rekli kako e obnovljena cesta mnogo znaiti za ovaj dio Meimurja, odnosno svaka opina e od državne ceste imati koristi. (S. Mesari)

SLEMENICE

Osnovat e udrugu mladih Mladi naselja Slemenice održali su inicijativni sast ana k na kojemu je dogovoreno osnivanje udruge mladih, iji lanovi e se aktivno zauzimati za ureenje naselja, izgradnju djejeg vrtia i odbojkaškog igrališta na pijesku te drugim temama zanimljivima za mlade i starije žitelje naselja. Oekuju pomo i nude suradnju Gradu akovcu i VMOu Slemenice. Danijel Oleti uskoro planira održavanje osnivake skupštine, na kojoj e osim izbora elništva biti donesen i konkretan plan rada i aktivnosti udruge. (sm)

N

ajstarije i najmirnije romsko naselje u Meimurju je Lonarevo kod Podturna, u kojem živi dvjestotinjak ljudi, pretežno mladih. Njihova želja je da ostanu u Lonarevu i da što prije po svemu, a poglavito po ži-

- Mladima je potrebna kua, kako bi se djeca zaštitila od raznih bolesti, kaže Marijan Kalanjoš

ROMSKO naselje Lonarevo kod Podturna jedno je od najmirnijih u Meimurju i nad

Mladi žele graditi ku im je preskupo zemlji votnom standardu, budu uz rame veinskom stanovništvu koje ih okružuje. Da bi mogli sve to imati, žele graditi nove kue, meutim, to im ne ide jednostavno, jer ih u tome prijei, prema njihovim rijeima, astronomska cijena gradilišta. Lana Kalanjoš i Marko Oršuš mladi su par koji želi imati vlastiti krov nad glavom i ve su nabavili graevni materijal,no u iz-

gradnju željene kuice ne mogu. - Opina Podturen nam kvadratni metar zemljišta rauna 2,5 eura, što je za nas koji smo socijalni sluajevi previše. Premda znamo da je darovnicom države Hrvatske zemljište ustupljeno Opini Podturen, koja nam treba dozvoliti izgradnju, to nam se onemoguava. Mi ne tražimo besplatno, premda u drugim naseljima Romi zemljište dobi-

vaju besplatno i spremni smo platiti jedan euro za kvadratni metar, ali više ne možemo, kažu Lana i Marko, koji sada žive u kui oca i tasta Marijana Kalanjoša.

Sedam godina ekanja Kalanjoš pak kaže kako ve sedam godina ekaju da se omogui izgradnja kue jer su ve sva djeca oboljela od boravka u neadekvatnom

prostoru. Nije mu jasno kako se traži po njemu tako visoki iznos za kvadratni metar gradilišta, kada je zemljište movarno i kada temelji izgraenih kua propadaju u vlažno tlo. Dodaje kako je jako nepravedno prema Romima da im opinski komunalni redar upada u dvorište i maltretira ih umjesto da pokosi dva metra visoku ambroziju na gradilištima koja još nisu aktivirana.


28. lipnja 2013.

Kroz Međimurje 13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

ZAPOINJU Štrigovske noi 2013.

Lepeza kulturnih i drugih dogaanja PIŠE: STJEPAN MESARI

- Štrigovske noi zapoinju obilježavanjem 15. obljetnice grupe Contra, proslavom ulaska Hrvatske u EU, a nastavljaju se Danom opine, sportskim nadmetanjima, enogastronomijom te završavaju Magdalenskim proštenjem

T

radicionalna i kultna priredba “Štrigovske noi 2013.” zapoinje ovaj petak i traje sve do 21. srpnja, a bit e u znaku europske kulture, turizma, sporta te društvenih igara i dogaanja. Organizatori priredbe su u prvom redu Turistika zajednica i Opina Štrigova, zatim udruge i klubovi, a ogroman doprinos daje Grupa Contra, dugogodišnji sudionik, gost, ali i ponuditelj niza kulturnih dogaanja u Štrigovi. Upravo programima koje je pripremila Contr,a koja obilježava 15 godina svog postojanja zapoinju ovogodišnje Štrigovske noi. Poetak proslave Contrine znaajne obljetnice, ali i kulturnih dogaanja u sklopu Štrigovskih noi, jest danas, u petak 28. lipnja 2013., u Scheierovoj zgradi u akovcu, s poetkom u 19 sati, otvorenjem izložbe likovnih radova lanova Contre, Vladimira Blažanovia, Žorža Draušnika, Tihomira Lonara Vladimira Meglia, Željka Muc-

I prošle godine štrigovska župna crkva bila je mjesto kulturnih dogaanja

ka, Gorana Petraa, Velimira Rakog, Davorina Radia i Petra Ujevia, te gostiju Nikole Džaje i Nike Ribia. Nakon toga u 20 sati slijedi koncert Zagreb trija, Danijela Detonija na klaviru, Martina Draušnika na violini i Pavla Zajceva na violonelo. Program se nastavlja u subotu 29. lipnja 2013. u Štrigovi u prostorijama Državnog

arhiva. Od 17 sati zapoinje predstavljanje glazbeno - pjesniko - grafike mape Berislava Šipuša. Od 19 sati pak je u župnoj crkvi Marije Magdalene u Štrigovi koncert Porin kvarteta s gostom Danijem Bošnjakom na flauti. Nakon toga svi su od strane Contre, Opine i Turistike zajednice Štrigova pozvani na

proslavu ulaska Hrvatske u Europsku uniju, na graninom prijelazu prema slovenskoj Gibini uz nastupe brojnih hrvatskih i slovenskih kulturnih umjetnika i djelatnika.

EU vikend, Dan opine i Magdalensko proštenje Štrigovske noi nastavljaju se u petak 19. srpnja 2013. pri-

redbama: EU vikend turizma, enogastronomije i sporta. U 19 sati je sveana sjednica Opinskog vijea i proslava Dana opine, a u 20 sati zapoinje kulturni program uz podjelu opinskih javnih priznanja. U programu nastupaju KUD “Sveti Jeronim” Štrigova, KUD “Razkrižje” iz Slovenije te ženska vokalna skupina “Stridone” i Razriški oktet, da bi veer završila zabavno - glazbenim dogaanjima. Subota, 20. srpnja, u znaku je sporta, gastronomije i kulture. U 10 sati zapoinju natjecanja u odbojci na pijesku i boanju, a u 13 sati pak u šahu. U 13 sati zapoinje šetnja bajkovitom Štrigovom uz nastup ulinih pjevaa, ulicom suvenira, runih radova i enogastronomije, te nastupima KUD-a Slavonija iz Gornjih An-

drijevaca, maarskih Sumartonskih lepi deki i Puhakog orkestra Ravna Gora. itavo poslijepodne pod rukom i oima akademske kiparice Vesne Osojniki održava se djeja radionica u Parku skulptura. Od 19 sati zapoinje veer glazbe i vina uz nastup Dixieland banda akovec i Kom3dije. U nedjelju 21. srpnja od 11 sati je nastavak šahovskog natjecanja, u 13 sati je koncert Puhakog orkestra Ravna Gora, u 14 sati zapoinje povorka i prikaz starih zanata i obiaja, u 16 sati su Seoske igre, od 18 sati slijedi Utrka prijateljstva Štrigova Razkrižje te od 19 sati zabavno - glazbeni program. U ponedjeljak 22. srpnja je Magdalensko proštenje sa sveanom svetom misom i tradicionalnim proštenjarskim štandovima.

SPUST murskih ladji rijekom Murom ovaj vikend sa ciljem u Dekanovcu

Spremno dvjestotinjak plovila iz Hrvatske i susjednih zemalja Sve je spremn o z a o d r ž a v a n j e 11 . me u na r od nog Spu s t a murskih ladji, jer Mura je optimalna, vrijeme e biti dobro, a ozraje zbog ulaska Hrvatske u EU još bolje, kaže Branko Polanec, glavni organizator i hrvatski lan Organizacijskog odbora Spusta, koji se održava u subotu 29. i nedjelju 30. lipnja uz sudjelovanje spustaša iz Austrije, Slovenije, Maarske i Hrvatske.

da se potpori

e, ali ište

- P r ijave s e v i š e ne zaprimaju, tako da e se rijekom Murom od austrijskog Cmureka do hrvatskog Dekanovca spustiti dvjestotinjak tradicijskih lai i drugih plovila. Stoga samo pozivam ljude da dou na odredišta u kojima e spustaši zasati zbog predaha te u Dekanovec na završnu priredbu, kaže Polanec, zadovoljan što su sve pripreme dobro odraene. Spust u Cmureku zapoinje u subotu u 7.30 sa-

Na parcelama na kojima mladi Romi žele graditi svoje kue oni sami kose travu i ambroziju i samo ekaju da mogu povoljno kupiti gradilišta. Oekuju pomo župana Matije Posavca i opinskog naelnika Josipa Lepena, kojima su se i obratili. Kažu da zaista žele biti lojalni graani, poštovati sve zakone i jedino što mole je da im se smanji cijena zemljišta za gradilišta. (S. Mesari)

ti, a u Hrvatskoj se spustaši oekuju oko 18 sati, s ciljem u Murskom Središu, gdje e biti velika sveanost povodom ulaska Hrvatske u EU. Drugi dan, u nedjelju, polazak iz Murskog Središa je u 9.30 sati, s postajom u 13 sati u Podturnu te dolaskom u cilj u Dekanovcu u 17 sati, nakon ega slijedi veliki EU spektakl s bogatim kulturnim, zabavnim i gastronomskim programom. (S. Mesari)

OSNOVNA ŠKOLA Podturen

Vlastita himna i logo Uimo za život to je geslo naše škole, mjesto gdje se svi poštuju i vole. Marljivi smo mi i vrijedni aci, znanje nam je u malom prstu, u šaci.

Lana i Marko nabavili su materijal, ali ne mogu kupiti gradilište

Za sve graane cijena je pet eura Opinski naelnik Josip Lepen kaže kako nije istina da je zemljište Opini darovano, nego za to postoji jasan sporazum izmeu države i Opine. - Odlukom Opinskog vijea cijena kvadratnog metra zemljišta iznosi 5 eura za sve graane, pa tako i za Rome iz Lonareva.

Poznato nam je da u opini ima i siromašnijih ljudi od Roma i bilo bi nepravedno Romima sniziti cijenu samo zato što su Romi i socijalni sluajevi, a drugima zaraunati pravu cijenu. Odluka Vijea e se poštovati i siguran sam da Romi taj novac imaju. Konano, pred

Svojim uspjehom i radom esto to dokazujemo, svakom novom izazovu mi se opet radujemo.

zakonom i odlukama svi trebaju biti jednaki. Opina Podturen pomaže Lonarevu i to e initi ubudue, ali za gradnju kua, što je individualna stvar svakog graanina, postoje pravila i treba ih poštivati. im Lana i Marko plate gradilište, imat e prvi uvjet za dobivanje

graevinske dozvole i u miru mogu graditi kuu. Dobit e niz olakšica za prikljuenje na komunalije i ni u emu nee biti zakinuti, jasan je Josip Lepen, dodavši kako mnogi ljudi kue grade godinama, sami za svoj novac i uz pomo rodbine i prijatelja. (sm)

Uenici, uitelji i školska ravnateljica Marijana Cerovec pobrinuli su se da Osnovna škola Podturen dobije vlastitu himnu i logo škole. Himnu je napisala Lucija Andrašec, uenica 7. b razreda, i ona e se izvoditi na svim školskim priredbama, kao pozdrav školi, opini i gostima. Himna se zove “Uimo život” i glasi:

S raznih natjecanja kui donosimo medalje, s ponosom pokazujemo naše sjajno znanje. Humani i tolerantni postajemo mi, dobrota je u našoj školi mana od koje bolujemo svi. Naša škola nije muenje, ve mjesto za životno uenje. Ako želiš postat’ ovjek pravi, u OŠ Podturen ti se javi.


14

Kroz Međimurje

28. lipnja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Deki su se natjecali u bacanju “raketlina”

Takice za najmanje Pekleniare

Sudjelovale su i vatrogaskinje Peklenice, tree u Hrvatskoj

ODRŽANI DANI PEKLENICE - druženje, sportska nadmetanja i uživanje u jelu i pilu

Pregršt zanimljivih aktivnosti koje su okupile cijelo mjesto i goste Prošli vikend te na Dan državnosti u Peklenici su održani Dani Peklenice, sportska kulturna i zabavna priredba, ije je održavanje privuklo velik broj sudionika i posjetitelja, koji su u lijepom ozraju uživali u programu te sudjelovanjem u raznim igrama doprinijeli uspjehu priredbe. U subotu je održana biciklijada, u koju se ukljuilo više od sto biciklista rekreativaca, koji su odvozili utrke u dužini od 8 i

16 kilometara, te djeja biciklijada kod Društvenog doma. Naveer je u Društvenom domu održana kulturno - zabavna veer uz nastup KUD-a Strahoninec i dueta Radek&Šero. Nedjelja je bila u znaku nogometa, djejih i vatrogasnih igara te druženja uz roštilj. Dane Peklenice organiziraju VMO Peklenica, mjesne udruge, a pomaže i Grad Mursko Središe, iji je gradonaelnik Dražen Srpak nazoio svea-

Druženje mještana osnovni je cilj Dana Peklenice

nom otvorenju priredbe. Dani Peklenice završeni su igranjem odbojke na pijesku te druženjem svih sudionika i posjetitelja. Ivana Maltari, predsjednica VMO-a Peklenica, kaže kako je Danima Peklenice postignut osnovni cilj, a to je druženje, sportsko nadmetanje i enogastronomija iz našeg sela. - Zahvalna sam svima koji su sudjelovali u programu, kao i svojim mještanima koji su došli na priredbe i tako doprinijeli

uspjehu Dana Peklenice, koji e se i ubudue održavati. Brojna sportska nadmetanja dokaz su kako imamo puno mladih i zdravih ljudi, a rezultati uope nisu važni ili nisu najvažniji, kaže Maltari, koja je bila i aktivna sudionica u sportskim nadmetanjima. (S. Mesari) Ivana Maltari, predsjednica VMO-a Peklenica, zadovoljna je odazivom sudionika u programima i posjetitelja

Potezanje konopca najatraktivniji je dio sportskih nametanja

Za enogastronomiju brinuo je popularni Mija

ŠTEFOVA ISPOVJEDAONICA

Jer smo vrijedili - sada smo kažnjeni U

europskom tjednu mnogo puta sam razgovarao s takozvanom oporbom, a ustvari s obinim, vrijednim i poštenim ljudima, koji zbog odgoja, tradicije i svjesnosti ne podržavaju mnoge moderne stvari i promjene i odmah postaju ljudi druge klase, povampireni desniari i ksenofobi. A zapravo nisu ništa od toga, jedino im je problem što znaju i vjeruju da sve nije nastalo 1945., 1971., 1991., a još manje 2000. i 2009. hrvatske godine. jude previše ne zanima ni EU ni Milanovi

L

ni Karamarko ni Josipovi, niti mu njegov kolega Nikoli, nego ono što im život znai i zagorava. Ovog trenutka to je legalizacija nezakonito izgraenih graevina. d mnogih ljudi koji se žale na ovaj nezapameni hara u novijoj hrvatskoj povijesti, ono što je rekao jedan proslavljeni nogometaš iz zlatnih godina akoveke Sloge najslikovitije govori o legalizaciji kakve nema nigdje u Europi, a možda ni u svijetu. eli ovjek kako nema ništa protiv legaliza-

O

V

cije, jer reda treba biti, ali uvijek i svugdje onako koji nešto želi sam to plaa. U konkretnom primjeru, legalizaciju, odnosno istu situaciju želi država i ona bi to trebala napraviti na vlastiti trošak, premda na kraju krajeva sve mi to plaamo. Ovako pak kako je sada, kaže legendarni stoper akoveke Sloge, mi koji smo svaki dinar i kasnije kunu ulagali kako bismo nešto sagradili i djeci ostavili, sada bivamo kažnjeni ovom legalizacijom. Znai, stvarali smo dobra, otplaivali kredite,

suzdražavali se od putovanja, štedei kako bi nešto djeci stvorili, bivamo kažnjeni. Kažnjeni zato što smo vrijedili, bili vrijedni. Oni pak koji su samo trošili, živjeli u državnim stanovima i putovali na sindikalne i druge izlete sada nemaju što legalizirati. Ako su nešto novca uštedjeli, on je u banci i na njega dobivaju kamate. Nelogino i nepravedno, kaže akovanec, pošten ovjek koji je, kao i veina nas, samo radom stjecao ono što ima i na što bi sada trebao kod legalizacije istresti dosta novca.

D

rugaije volje od vrsnog stopera bio je Dražen Srpak, koji je ove godine postao središanski gradonaelnik i sa svojim Rudarom ostvario povijesni rezultat. Veli Srpak da nije ovo ništa preko noi nastalo, ali lakše je bilo s gradonaelnikom nego klupskom pobjedom. d ponedjeljka smo u EU i, kako nisam glasovao za ulazak u ovu družinu, ništa ni ne oekujem od nje, koja je za naše lanstvo previše toga tražila i uzela. A oni koji traže i uzimaju malo ili ništa ne daju. Da smo ranije ušli, što bi bilo

O

PIŠE: STJEPAN MESARI

pošteno i tada bih i ja svoj glas dao, ne bismo trebali obaviti nepotrebnu legalizaciju.


28. lipnja 2013.

Dobro je znati 15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

NERGETSKI E GRADI SE PRVA VIŠESTAMBENA ZGRADA ZRED A A R U odnosu na klasičnu gradnju postoje mnoge prednosti: NA STAROM SAJMIŠTU U ČAKOVCU

rVØUFEBFOFSHJKF USPØLPWJHSJKBOKBTNBOKVKVTF

rCPMKBNJLSPLMJNBSBEJSFLVQFSBDJKF[SBLB J[NKFOB[SBLBWFOUJMJSBOKFNUBLPEBTF[JNJ[BESßBWBUPQMJOB BMKFUJIMBEOPljB

rQPTFCOB[WVNJOBJ[PMBDJKBJ[NFåVTUBOPWB zbog energetskog razreda A rNBOKBLPNVOBMOBOBLOBEB CVEVljJQPSF[OBOFLSFUOJOF

rTMVßCFOJFOFSHFUTLJDFSUJñLBUJTUBNCFOF[HSBEF manja kamata na kredite u rEJ[BMP

bankama (tzv. "zelena linija")

ŽIVITE KVALITETNIJE I ZDRAVIJE, i pritom čuvajte svoj kućni budžet smanjenjem režijskih troškova stana.

stanovi od 28 do 100 2 m

,61*5&45"/;"#6%6ƈ/045/"0%-*Ɖ/0+ -0,"$*+*6Ɖ",07$610'"/5"45*Ɖ/0 /*4,0+$*+&/*1.100 eura/m2, "-*4".0613&5130%"+*

Sve informacije o kupnji na: 040/396-584, 098/242-330, 099/3242-330.

MANEO d.o.o. za savjetovanje i usluge

Strunjaci za predsteajne nagodbe Predsteajna nagodba ve je neko vrijeme aktualna kao eventualno rješenje za poduzetnike. Tvrtka Maneo pruža cjelokupnu podršku u postupku predsteajne nagodbe izrauje planove restrukturiranja, bavi se pregovorima s državom, bankama i vjerovnicima te pruža usluge poslovnog savjetovanja. O tome razgovaramo s mr. Sašom Renduliem, direktorom tvrtke Maneo • ime se Vaša tvrtka bavi i tko su Vaši klijenti? — Tvrtka Maneo d.o.o. bavi se poslovnim savjetovanjem ili business consultingom iz podruja inancija, strateškog i investicijskog planiranja, odnosno, izradom poslovnih i investicijskih planova, planova restrukturiranja, feasibility studija, pripremom projekata za inanciranje… Naši suradnici koji rade na ovim poslovima obrazovani su ljudi iz raznih polja ekonomije, ali, isto tako, to su ljudi s poslovnim iskustvom steenim dugogodišnjim radom u raznim podrujima gospodarskih djelatnosti. Naši su klijenti svi poduzetnici koji su upali u poteškoe, ili jednostavno žele unaprijediti svoje poslovanje, odnosno, svi oni koji trebaju smjernice u poslovanju.

Maneo d.o.o. za savjetovanje i usluge Tel: +385 (0) 91501 7084 Fax: + 385 (0) 1 5560 009 E-mail: info@maneo.hr web: www.maneo.hr

• U emu ste se specijalizirali i što je trenutno aktualno? — Ono u emu smo se specijalizirali i što je trenutno najaktualnije jest izrada plana restrukturiranja, savjetovanja i pregovori s državom, bankama i vjerovnicima, odnosno, kompletna podrška u postupku predsteajne nagodbe. Ipak, najvažnije je napraviti dobar, uvjerljiv i održiv plan inancijskog i operativnog restrukturiranja, jer bez njega nema predsteajne nagodbe.

Koliko je plan dobar, toliki su izgledi da uvjerite vjerovnike u njegovu održivost i da u konanici predsteajna nagodba uspije • Opišite postupak predsteajne nagodbe. — Postupak predsteajne nagodbe pokreu sami poduzetnici koji su u poteškoama, s ciljem spašavanja tvrtke. Uz zahtjev za pokretanje postupka obvezno je dostaviti kvalitetan plan restrukturiranja, ime se bavi naša tvrtka. Nakon izrade plana revizor radi

revizorsko izvješe i reviziju plana, i na kraju klijent predaje dokumentaciju FINI. • Koja je naješa pogreška koju tvrtke rade u postupku predsteajne nagodbe? — Prekasno se jave, ne kompletiraju dokumentaciju ili ne naprave održiv i uvjerljiv plan. • Zašto je bitan plan inancijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predsteajne nagodbe? — Predsteajna nagodba ve je neko vrijeme aktualna kao eventualno rješenje za poduzetnike koji ne znaju kako nastaviti s poslovanjem uz poteškoe s kojima su suoeni, te koje Zakon tjera da pokrenu postupak predsteajne nagodbe. Da bi predsteajna nagodba imala smisla te bila održiva kljuno je napraviti kvalitetan plan inancijskog i operativnog restrukturiranja. Mnogi poduzetnici rade pogrešku i ne pridaju važnost samom planu, te u postupak kreu tako da zadovolje zakonske kriterije i dostavljaju nepotpunu ili neurednu doku-

mentaciju te nejasan i neprofesionalan plan. Na taj nain zadovoljavaju zakonsku formu, meutim, ve na prvom roištu nastaju problemi jer poduzea nisu uspjela uvjeriti vjerovnike u održivost plana, koji, u veini sluajeva, vjerovnici ne prihvaaju. Koliko je plan dobar, toliki su izgledi da uvjerite vjerovnike u njegovu održivost i da u konanici predsteajna nagodba uspije. • Mogu li poduzetnici sami napisati plan restrukturiranja? — Sve je mogue, meutim, ako želite napraviti kvalitetnu kuu, angažirat ete projektanta i graevinara, a možete je i napraviti sami, ali kako e ispasti, to je drugo pitanje. Smatramo da svatko ima svoje zanimanje i da bi svatko trebao raditi u svom podruju djelovanja jer je za to usko specijaliziran. Ako uzmete u obzir injenicu da o planu restrukturiranja ovisi cijeli postupak i da je to posljednja prilika da poduzetnik „ozdravi“, onda se ne isplati dovoditi u pitanje opstanak poslovanja i postupka predsteaja jer u

sluaju neuspjeha neodgodivo slijedi steaj. • Koja je razlika izmeu skraenog i redovnog postupka? — Velike razlike zapravo i nema, osim u troškovima. Skraeni je postupak isto što i redovni postupak, osim što za njega nije potrebno revizorsko izvješe. Ovome poduzetnici ne pridaju mnogo na važnosti, jer smatraju da im je nešto skraeno, to je i bitno jednostavnije te da sve mogu sami napraviti, ukljuujui i plan pa je u skraenim postupcima ev ident a n i vei postotak neprihvaenih planova, a samim time i cijelog postupka. Preporuka je ista kao i u redovnom post upk u napraviti kvalitetan plan inancijskog i operativnog restrukturiranja.


16

Poljodjelstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

28. lipnja 2013.

AKOVEKI PLAC I SAJAM SRIJEDOM

Stigle višnje i krastavci za zimnicu Zadnja lipanjska srijeda bila je i posljednja u samostalnoj Hrvatskoj pred njezin ulazak u EU, 1.srpnja. Dosta lijepo vrijeme privuklo je na sajam i plac solidan broj prodavatelja i kupaca poljoprivrednih i drugih proizvoda, kojih je bilo u izobilju. Novost u ponudi su vrlo kvalitetne i ukusne domae višnje, te mali krastavci u plastinim vreama za spremanje zimnice. Sve je vea ponuda mladog krumpira, kojemu je od prošle srijede cijena pala za jednu kupu po kilogramu. Mnogo je graška, salatnih krastavaca, mlade mrkve, zelene salate i trešanja. Nešto je slabija ponuda mlijenih

CIJENE POJEDINIH ARTIKALA - višnje - trešnje - banane - krastavci - mlado zelje - paradajz - paprika - grašak - mahune - mlai krumpir

25 kn/kg 12 kn/kg 8 kn/kg 8 i 10 kn/kg 10 kn/kg 10 kn/kg 18 kn/kg 15 kn/kg 18 kn/kg 7 kn/kg

proizvoda te meda i paprike. Dovoljno je drva za ogrjev te raznih žitarica koje još uvijek drže visoku cijenu. Povoljno se nude pilii, purii i patkice za daljnji uzgoj, kao i kuni ljubimci.

AKOVEKA tržnica

Dodjela certifikata Danas, u petak 28.lipnja 2013., s poetkom u 10 sati na akovekoj Gradskoj tržnici bit e dodijeljeni certiikati izravnim proizvoaima poljoprivrednih proizvoda.

Na tržnici se tom prilikom održava degustacija i prezentacija proizvoda koji se nude na akovekoj tržnici, te njihova prodaja po povoljnim cijenama. (sm)

VRLO aktivni meimurski voari

Sudjelovali u radu Hrvatske voarske zajednice U vonjaku Obreška kod Ivani Grada i u Dugom Selu na imanju Klet Buni održano je struno savjetovanje Hrvatske voarske zajednice, te VI. sabor Hrvatske voarske zajednice u ijem je radu sudjelovalo 70-ak najuglednijih hrvatskih voara. Meu njima bili su i Mladen Dobrani i Marko Šarevi iz Meimurske udruge za integriranu proizvodnju voa i Udruge voara Sveti Martin na Muri te Anelko Tomši iz akovekog Agromeimurja. Voari su obišli i razgledali vonjak površine 260 hektara, te hladnjau kapaciteta 11 tisua tona voa u sezoni. Na saboru voari su govorili o aktualnostima u voarstvu, o uvjetima koji nastaju ulaskom Hrvatske u Europsku uniju te o sve lošijem stanju hrvatske poljoprivrede.

Zaštita vonjaka i posjet Zagoraca Tridesetak meimurskih voara je u vonjaku Damira Žižeka u Štrigovi slušalo struno predavanje na temu zaštite vonjaka, a govorio je mr. sc. Tomislav Tomši, ponajbolji meimurski agronom u oblasti voarstva. Tomši se posebno osvrnuo na vremenske uvjete koji baš nisu pogodni voarstvu, te je

voare pozvao na oprez i redovito tretiranje voaka zaštitnim sredstvima. Voari su izrazili zadovoljstvo što lanjski mraz ipak nije ostavio velike posljedice na vokama, te što je cvatnja u proljee protekla u dobrim uvjetima. Ovog trenutka vonjaci su u dobroj kondiciji, voke su rodne i ne bude li tue može se oekivati dobar urod svih sorti i vrsti voa, poglavito jabuka. U posjetu svetomartinskim voarima došli su voari iz Bedekovine i njezine okolice, koji su sa zanimanjem razgledali vonjake OPG-a Šarevi u Jalšovcu i OPG-a Dobrani u Brezovcu. Kod Šarevia su razgledali 13 hektara vonjaka, hladnjau kapaciteta 600 tona, modernu sortirnicu izgraenu potporama EU IPARD programa, te manji vonjak krušaka i šljiva koje se prodaju na hrvatskom tržištu. Zagorci su posjetili OPG Šafari, koji proizvodi kupine,maline i ribiz, te znaajne destinacije na itavom opinskom podruju. Strunu logistiku davali su im mr. sc. Milorad Šubi i Mladen Dobrani, kao i profesorice Agronomskog fakulteta u Zagrebu Tanja Gotlin uljak i Božena Bari. Dogovoren je uzvratni posjet zagorskim voarima, koji su oduševljeni onime štosu vidjeli i uli u Meimurju. (S.Mesari)

ŽETVA jema u tijeku, uskoro kombajni ulaze u pšenicu - još se ne zna službena cijena pšenice

Ratari traže 1,60 kuna za kilogram pšenice Kraj je lipnja i poetak je žetvene sezone u meimurskim poljima. Ovog trenutka kombajni su na njivama zasijanim jemom i kroz nekoliko dana žetva jema bit e završena, a potom kombajni ulaze na njive sa pšenicom. Premda e se zrnje uskoro skidati s polja, još uvijek nitko u Hrvatskoj nije objavio službenu najnižu, zapravo nikakvu drugu otkupnu cijenu ovogodišnjeg uroda. Ratari iz Slavonije kao najvei proizvoai pšenice traže da cijena kilograma pšenice ovogodišnjeg uroda bude 1,60 kuna, što je ukupno tridesetak lipa više nego prošle godine. akoveki mlinovi, najvei otkupljivai preraiva pšenice u našoj regiji, još uvijek nisu obznanili po kojoj e cijeni od ratara otkupljivati pšenicu. Rukovoditelj komercijalnih poslova u akovekim mlinovima Zoran Štefulj tek nam je rekao kako ovog trenutka pšenica na maarskoj burzi stoji 1,25 kuna,te da je ima dovoljno, da je ista i zdrava. Kaže da se akoveki mlinovi još nisu odluili koliko e našim ratarima platiti kilogram ovogodišnje pšenice, ali je siguran da e kao i uvijek do sada ponuditi najpovoljnije uvjete otkupa i preuzimanja pšenice i raži u svoje silose. U kakvom je stanju pšenica u meimurskim poljima, doznajemo od diplomirane agronomkinje Suzane Paji, više strune savjetnice u Odsjeku za ratarstvo Podrunog

odjela Poljoprivredne savjetodavne službe Meimurske županije. - Na podruju Meimurske županije, ovisno o lokalitetu, provedenoj agrotehnici i stanju tla, primijeene su velike razlike u stanju ozimih i jarih žitarica. Naglašavam kako je za ovogodišnju proizvodnju ozimih žitarica karakteristino poveana koliina oborina u odnosu na prethodne godine. Na podruju postavljenog sortnog pokusa razliitih sorti pšenica u vremenu od 1. listopada 2012. do 11. lipnja 2013. godine zabilježeno je 338 milimetara oborina. Tolike oborine prouzroile su dulje zadržavanje vode na parcelama te na dijelovima

parcela gdje se voda duže zadržala smanjen je sklop žitarica po kvadratnom metru ili na pojedinim parcelama do propadanja usjeva. Pojedine sorte pšenice praktiki u ovoj vegetacijskoj sezoni pokazale su potencijal busanja koji je karakteristian za odreenu sortu. Isto tako može se rei i za ostale žitarice. Na velikom broju poljoprivrednih površina zasijanih žitaricama zbog dugotrajnog zadržavanja vode nije na vrijeme provedena potrebna prihrana, ni zaštita usjeva od korova te se esto ove godine mogu vidjeti parcele s veom pojavom pahovke (Apreca spica-venti). U ovoj vegetacijskoj sezoni vrlo je bitno bilo pratiti pojave bolesti i štetnika u usjevu

te pravovremeno obaviti potrebne tretmane. Poljoprivredni proizvoai koji nisu na vrijeme provodili potrebnu agrotehniku i pratili stanje svojih usjeva ove godine nee imati pretjerano dobar urod pšenice, naglašava Suzana Paji, savjetnica. Savjetodavna služba obavila je pregled polja i sorata srpanjka, nova žitarka, lucija, katarina, kraljica, vulkan, jana, illico, ingenio, bologna, sofru, element, energo, sebasto, xenos i ludwig. Vulkan ima najviše, 848 klasova na kvadratnom metru, dok element ima najmanje, 592 klasa. Ludwig ima najvišu stabljiku, 106 centimetara, a srpanjka najnižu, 57 centimetra. (S.Mesari, Z.Vrzan)


28. lipnja 2013.

Poljodjelstvo 17

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Protuletje nam je prešlo, ves svet mu se veseli.

Drvee za hlad – lipa Skoro nam proe lipanj a da mi i ne spomenemo kraljicu hladovine – lipu. Kakav bi to lipanj bio da mi ne priamo o lipama? Lipe su definitivno drvee najljepše hladovine. I to dobronamjerne i mirisne hladovine. Zato su uvijek lipe sadili kod crkava i na drugim mjestima gdje su se skupljali ljudi da bi pravile hlad i svojim prijateljskim vibracijama poboljšavale komunikaciju meu ljudima. Bilo je to, dakako, prije ere mobiteljiranja, kad su ljudi još uživo priali. Sad sve te unkcije preuzimaju mali aparatii uz naše uši... Hm, ipak je i to daljinsko komuniciranje bolje kad su uesnici, iako odvojeni, ipak u ugodnim uvjetima mirne hladovine lipe. Rod lipa, Tilia, zastupljen je u sjevernoj umjerenoj zoni s tridesetak vrsta koje se

meusobno znaajno razlikuju. Kod nas su najzastupljenije vrste: malolisna (Tilia cordata), velelisna (T.platyphyllos) i srebrna lipa (T.tomentosa). Lipe po velini spadaju u vee i veliko listopadno drvee. Kod nas naješa, malolisna lipa, naraste do 25 m. Uzgojeni su neki njeni kultivari koji imaju nešto manju, više koninu krošnju i narastu 15-20 m. Jedan od takvih je kultivar 'Greenspire' koji se odlikuje i nekim drugim dobrim karakte-

ristikama. Ovaj kultivar, naime, dobro podnosi gradsku klimu i nije osjetljiv na zranu sušu kao obina lipa. I ove vas dimenzije, vjerojatno, obeshrabruju kad je sadnja lipe u pitanju. Zato smo vrijedni vrtlari uzgojili kuglastu lipu, Tiliu cordatu Green Globe, kako bi lipa uz klupicu mogla rasti i u manjim ili ak baš malim vrtovima. Ova lipa uz sve karakteristike dobre malolisne lipe ima ogranien, grmast rast krošnje, pa si možete priuštiti njen mirisni cvat

i u vrtu 10x20 m. Ona e vam uzeti samo mali dio. aj od lipe je na našim meimurskim prostorima od davnih dana omiljeni topli napitak. Koristi se i kao lijek. Pospješuje znojenje, pa se upotrebljava kod povišene temperature. Posebno se koristi kod gripe i prehlade, te hunjavice. Zahvaljujui svojim djelatnim tvarima, aj od lipe, pomaže nadraženoj i ošteenoj sluznici, te se koristi kod upale grla i za ublažavanje kašlja. Nije ga teško brati, trebate nai drvo lipe koje je malo podalje od prometnih cesta, uzeti dobre ljestve i u košaru nabrati hrpu mirisnih cvatova. Sušiti na zranom mjestu koje nije baš na direktnom suncu i u zimi imate dosta mirisnog aja. Kod konzumiranja aja od lipe potreban je odreeni oprez jer se ne smije konzumirati u prevelikim koliinama jer može izazvati srane tegobe. U Rasadniku Iva žele vam zeleniji hlad!

DEŽURNI VETERINARI AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (bivša Veterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijalistika ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sa, subotom od 7 do 12 sati, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta Jug d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1, radno vrijeme: svaki dan dvokratno od 8-12 i od 16-19 sa, subota 8-12, nedjelja i praznik 8-9 sa, po-

ziv za hitne sluajeve 363-801. PRELOG: Specijalizirana ambulanta za male živonje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURSKO SREDIŠE: Veterinarska ambulanta Mursko Središe: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-

470. DONJA DUBRAVA: Ambulanta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta Domašinec: dežurni veterinar na tel. 863110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarskosanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, derazaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sa, subotom od 7,00 do 10,00 sa. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

BIOINSTITUT d.o.o. AKOVEC

Plodnost (produktivnost) tla Izraz plodnost tla oznaava sposobnost osiguranja potrebne hrane biljkama u dovoljnoj koliini i povoljnim omjerima. Najlakše se može definirati preko sadržaja organske tvari koju biljke mogu sintetizirati na nekom prirodnom ili djelomino ureenom staništu tijekom vegetacijskog razdoblja. Organska tvar tla prema veliini estica dijeli se na krupnije estice koje su sauvale svoju organiziranu strukturu i predstavljaju inertnu organsku rezervu tla, te na koloidne estice sa velikom unutarnjom površinom, oznaavaju se kao humus i humusne kiseline. Ugljik i dušik porijeklom iz atmosere odakle su uneseni u tlo asimilacijskim procesima mikroorganizama i viših biljaka te sumpor koji djelomino potjee iz atmosere ulaze u sastav humusa i u procesu razgradnje koju obavljaju mikroorganizmi tla prelaze u mineralne oblike i postaju raspoloživi biljkama. Pod pojmom mine-

ralizacija ili mobilizacija hranjiva podrazumijevaju se svi procesi koji dovode do transormacije nepristupanih rezervi hranjiva u pristupane, što kod humusa podrazumi-

jeva njegovu razgradnju do niskomolek ular nih organskih spojeva podložnih mineralizaciji ili izravno pogodnih za usvajanje korijenom. Dakle humus nastaje biokemijskim putem pri emu aktivnost mikroorganizama (gljive, bakterije,askomicete...) zavisi od vodozranog režima, ph reakcije, temperature te o koliini i sastavu svježe unešene organske tvari u tlo. Brzina kojom pada sadržaj organske tvari ovisna je o sustavu gospodarenja i

korištenja nekog tla tako da se svaka agrotehnika mjera mora razmotriti , ipak pad humusa spor je proces kod uobiajenog korištenja tla. Zaoravanje velike koliine žetvenih ostataka izaziva dvojbu, naime znanost zastupa z aor av anje nikako spaljivanje. Žetveni ostaci , zaorani izazivaju odreene probleme, velika zaostala masa stvara poteškoe kod pripreme tla za iduu sjetvu. Takoer mineralizacija velikih koliina svježe organske tvari zahtjeva dodatnu dušinu gnojidbu, za spreavanje dušinog manjka , dok su žetveni ostaci kao izvor hranjiva od slabog interesa jer sadrže puno celuloze a malo N, P, K i ostalih biogenih elemenata. Bez obzira na ove dvojbe masu žetvenih ostataka treba iskoristiti na parceli zaoravanjem ili na samom gospodarstvu, jer hranjive tvari ma kako ih malo bilo nalaze se na mje-

stu primjene i nije potreban nikakav transport , pa mala koliina hranjiva nije razlog za njihovo spaljivanje.Oni se na tlima dobre biogenosti dobro razlažu i utjeu na poveanje mikrobiološke populacije. Mnoga istraživanja pokazuju da hranjive tvari iz žetvenih ostataka imaju istu hranjivu vrijednost kao i iz stajnjaka. Humus poboljšava vodozrani režim i toplotna svojstva jer tlo s više humusa je tamnije i brže se zagrijava. Nezamjenjiv je za nastanak mrviaste strukture koja poboljšava prozranost i drenažu tla , strukturna tla vežu više vode, manje su podložna eroziji i znatno se lakše obrauju. Humus lako gradi kompleksne spojeve s kovinama , naroito mikroelementima (kelati) koji se u tom obliku ne ispiru iz tla a biljke ih lako usvajaju. Znaajna je uloga humusa u efikasnosti osorne gnojidbe i raspoloživost mikroelemenata na kiselim tlima (humat eekt) pa je humus naroito važan u opskrbi biljaka osorom, kalcijem i željezom te kao izvor djela P, S, K, Fe i drugih biogenih elemenata. dr. sc. Silvija Zeman,dipl. ing.agr.

AKCIJA!!! Popust na koliinu DACONIL 1/1 LUMAX 1/1, 5/1 AKCIJSKA CIJENA


18

Mozaik

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

28. lipnja 2013.

SVEANO proslavljen Dan antifašistike borbe tradicionalno u Svetom Jurju u Trnju

Simbolika tri datuma još više obvezuje Antifašistika borba jedan je od temelja moderne Hrvatske, a bez njega danas ne bi bilo ni Europe, stoga na našu prošlost moramo biti ponosni te je njegovati. Vijenci i cvijee polagani su diljem Meimurja na spomen - oblježja. Vijenci su položeni podno spomen - ploe zatoenima i muenima u akovekom Starom gradu, pod Spomenik poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima u Perivoju Zrinskih, te na Spomen - groblju u Sv. Jurju u Trnju, ali i u Prelogu,

Gorianu i drugim mjestima. U prigodnom govoru u Svetom Jurju u Trnju župan Meimurske županije Matija Posavec rekao je da su Hrvati bili meu prvim narodima u Europi koji su se digli na oružje protiv stranog zavojevaa, ali i njihovih domaih pomagaa. Povijesna je injenica da su graani Hrvatske od svih europskih nacija u najveem broju, s obzirom na broj stanovnika, sudjelovali u antifašistikom pokretu. On je uz ostalo rekao: Tradicionalna povorka u Svetom Jurju u Trnju

Sjeanje suboraca i rodbine poginulih u NOB-u na partizanskom groblju

- Meimurci su u II. svjetskom ratu, kao i u svim ratovima prije njega, za svoju slobodu i pravo da žive u zajednici s ostatkom hrvatskog naroda dali velike žrtve. Želim naglasiti da zbog onih koji su dali svoje živote, ali i svih nas koji živimo u slobodnoj i demokratskoj Hrvatskoj, svoju povijest ne smijemo zaboraviti, a mlae generacije moramo stalno uiti da je put do europske Hrvatske bio dug, krvav i trnovit.

Simbolika ova tri datuma, ustanak protiv okupatora u II. svjetskom ratu, želja za samostalnom državom 1991. godine i dobrovoljan ulazak u društvo demokratskih i uspješnih zemalja velika je. Jednog dana sigurno emo ih obilježavati kao spomen na dug, težak, ali uspješan put prema hrvatskoj slobodi i prikljuivanju društvu najboljih, rekao je izmeu ostalog župan Meimurske županije Matija Posavec.

Govorei o doprinosu antifašista, predsjednik Saveza antifašistikih boraca Meimurske županije Antun Golob rekao je uz ostalo da je antifašizam temelj zajednice naroda u prošlosti i budunosti, ali se osvrnuo i na neke negativnosti koje se pojavljuju u zadnje vrijeme. Naelnik opine Donji Kraljevec Miljenko Horvat zahvalio je na sudjelovanju u odavanju poasti antifašistima bez kojih ne bi bilo moderne

DAN DRŽAVNOSTI obilježen diljem Meimurja Polaganjem vijenaca pred Spomenikom poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima i paljenjem svijea podno Spomen - zida na Knjižnici "Nikola Zrinski" u utorak je sveano obilježen Dan državnosti u akovcu, kao i diljem Meimurja u našim gradovima i opinama takoer na prigodan nain. Središnja sveanost održana je u akovcu, gdje su se nakon mise za domovinu, održane u akovekoj župnoj crkvi Sv. Nikole biskupa, izaslanstva Meimurske županije, Grada akovca, Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata, Policijske uprave meimurske, Hrvatske vojske, udruga civilnog društva, kao i brojni graani, uz pratnju Limene glazbe Belica, uputili prema Perivoju Zrinskih. Nakon paljenja svijea, župan Meimurske županije Matija Posavec, estitajui Dan državnosti, istaknuo je da se prihvaanjem Ustavne odluke o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske naša zemlja poela politiki vraati tamo gdje geografski i povijesno pripada. - U nametnutom ratu koji je uslijedilo, mnogi naši roaci, prijatelji i susjedi dali su svoje živote. Stoga je Dan državnosti prilika da se ih ponovno sjetimo i odamo poast onima koji su

U EU ulazimo ponosni, ali i odgovorni prema onima koji su to omoguili svojim životima

trajno ostali ugraeni u temelje slobodne, demokratske i neovisne hrvatske države. Domovinski rat jedan je od najsvjetlijih perioda cjelokupne hrvatske povijesti, a nacionalno jedinstvo i nepokolebljiva želja za slobodom, na elu koje su stajali hrvatski branitelji, nešto je na što bez rezerve moramo biti ponosni. esto ovih dana na nacionalnim medijima možemo vidjeti ankete u kojima graane pitaju znaju li koji praznik slavimo i obilježavamo. Dosta njih,

na žalost, to ne zna. Smatram da je naša zadaa mlae uiti, a starije podsjeati, na znaajne datume iz naše povijesti, a obilježavanja poput ovoga današnjeg dignuti na višu razinu. Za nepunih tjedan dana ulazimo u Europsku uniju, što je ustvari završetak jedne etape u hrvatskoj povijesti koja je zapoela upravo povijesnom odlukom od 25. lipnja 1991. godine. U Europsku uniju ulazimo ponosni, spremni za nove izazove, ali i svjesni o teškom i

krvavom putu koji smo prošli i odgovorni prema onima koji su to omoguili svojim životima. Upravo zbog njih naše lanstvo u EU mora i bit e uspješno, rekao je meu ostalim župan Matija Posavec. Dan državnosti, kao i Dan antifašistike borbe obilježen je u velikom broju meimurskih gradova i opina, posebice tamo otkuda su hrvatski branitelji, koji su za slobodu dali svoj život. Donosimo prikaz iz Preloga, M. Središa i Kotoribe.

Sveta misa za domovinu služena i u Prelogu Obilježavanje je zapoelo misom zahvalnicom za domovinu u župnoj crkvi Sv. Jakoba u Prelogu, a nastavilo se polaganjem vijenaca na spomen - obilježju Krešimiru Madiu u ukovcu, spomen - ploi Ivanu Sokau u Oporovcu, te spomeniku Domovinskom ratu u Prelogu, u nazonosti gradonaelnika Ljubomira Kolareka, predsjed-

Hrvatske, ali i svim sudionicima Domovinskog rata. Sveanu povorku pratila je Limena glazba opine Donji Kraljevec. Vijence su položila izaslanstva Meimurske županije, Grada akovca, Opine Donji Kraljevec i MO-a Sveti Juraj u Trnju, Udruge antifašistikih boraca i antifašista Meimurske županije, kao i Društva “Josip Broz Tito”. Proslave su održane i u Prelogu te Gorianu. (JŠ) nika Gradskog vijea Gorana Gotala, potpredsjednika Gradskog vijea Ignaca Belia i Nenada Igreca, gradskih vijenika, predstavnika mjesnih odbora, braniteljskih udruga, lanova obitelji poginulih branitelja i drugih uzvanika.

U Murskom Središu položen vijenac i zapaljene svijee Povodom Dana državnosti elni ljudi Grada Mursko Središe na spomenik "Piramida" u gradskom parku položili su vijenac te zapalili svijee, u spomen na poginule hrvatske branitelje iz Murskog Središa, kao i za sve poginule sudionike Domovinskog rata. U izaslanstvu Grada bili su Dražen Srpak, gradonaelnik, Miljenko Cmreak, predsjednik Gradskog vijea, Zvonko Vrtari, zamjenik gradonaelnika, te Ivan Gorianec, lan Gradskog vijea Grada Mursko Središe.

U Kotoribi odana poast svima koji su dali život za slobodu Uz državne blagdane, Dan antifašistike borbe i Dan državnosti, izaslanstvo Opine Kotoriba, predvoeno naelnikom Ljubomirom Grgecom i predsjednikom Opinskog vijea Zoranom Radmaniem, u subotu 22. lipnja na spomen - obilježje ispred Knjižnice i itaonice položilo je vijence i zapalilo svijee u znak sjeanja na žrtve NOR-a, maarskog režima iz 1918. te poginule i nestale Kotoripane u Domovinskom ratu. Cvijee je položeno i kod središnjeg križa na groblju, gdje je minutom šutnje odana poast svima onima koji su ugradili svoje živote u našu slobodu. ®


28. lipnja 2013. ZANIMLJIVOSTI

Kombi Toplica Sveti Martin na nigerijskim cestama Našem uenju nije bilo kraja nakon dobivenog maila iji sadržaj prenosimo u potpunosti, pišu na web stranici Toplica Sveti Martin. “Poštovani, ako niste znali ili želiti znati gdje Vam se nalazi vozilo, ovim Vam putem prilažem u privitku slike Vašeg vozila koje sam snimio na jednom mom putovanju kroz Nigeriju, tonije, u Port Harcourt. Nadam se da ete biti ugodno iznenaeni, isto kao što sam se ja našao gledajui iz moga vozila u smjeru natpisa Toplice Sveti Martin. Lijepi pozdrav, Ivan” Eto. A sad kad vam kažemo kako smo vozilo umirovili i prodali prije godinu dana jer

Mozaik 19

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

više nije bio ni za smee prevoziti (prolazak na tehnikom ve neko vrijeme nije bio opcija), pitate li se i vi: kako?! Dragi Cirkusant (tako smo ga zvali), neka si ti nama dobro i služiš ekipi. Kako si tamo stigao, vjerojatno nikad neemo saznati. Nas i naše goste si godinama prevozio, a sada eš nas još par sljedeih dobro nasmijavati. Pozdrav Nigeriji! Hvala gospodinu Ivanu koji nam je poslao otografije i dozvolio njihovo korištenje. I što je bio na pravom mjestu u pravo vrijeme, zahvaljuju iz Toplica Sveti Martin na dogaaju koji e ostati zabilježen za sva vremena.

lanovi IPA Meimurje - akovec posjetili pet država u regiji

U kasne praznine sate na Dan državnosti vratili su se lanovi RK IPA Meimurje - akovec PU meimurske s “Karavanom prijateljstva” s etverodnevnog izleta kroz pet država, Srbiju, Makedoni-

ju, Albaniju, Crnu Goru i BiH. Izlet je uprilien u organizaciji Sekcije IPA Hrvatska s namjenom mentorskog posjeta Sekciji IPA Makedonija, koja se kao nekad i hrvatska sekcija promovirala za ulazak u

punopravno lanstvo istovrsne svjetske asocijacije. U svakoj od navedenih zemalja domaini su se i više nego potrudili ugostiti hrvatsko izaslanstvo. Tijekom putovanja moglo se uživati

u prirodnim i kulturnim znamenitostima, kao i gurmanskim autentinim delicijama. Na otografiji pred Ohridskom tvravom nalazi se dio lanova meimurskog kluba.

Croatia osiguranje u akovcu organiziralo teaj plesa na otvorenom

PUKO otvoreno uilište akovec

Gitaristi pokazali svoj talent Zvukovi akustinih i elektrinih gitara odzvanjali su na Pukom otvorenom uilištu akovec. Na repertoaru su bile djeje skladbe, ali i poznati hitovi Boba Dylana, Jimija Hendrixa, Bena E. Kinga, Deep Purplea te drugih glazbenika. Pod vodstvom Krunoslava Lajtmana i Hrvoja Horvatia polaznici su usvajali naine sviranja gitare i uvježbavali za nastupe. Teaj sviranja pohaali su sljedei polaznici: Leon Blažon, Mihael Baranaši, Leon Franjo rep, Doroteja Dežek, Petra Krmar, Ana Krištofi, Anamarija Kovaec, Lana Tkalec, Jakov Kocijan, Jelena Kovai, Anela Ilijaš, Borna Fuec, Dilna Krnjak, Lucija

Nedeljko, Matija Miro Ruži, Lara Zadravec, Marko Jazvi i Vjeran Kozjak. Publika ih je nagraivala pljeskom za svaki nastup. Tijekom predavanja kandidati su usvojili osnove sviranja gitare, a napredniji pokazali da mogu osnivati i svoje bendove. Svi zainteresirani koji imaju smisao i ljubav prema glazbi mogu se upisati na teajeve sviranja gitare, syntisajzera, trube, saksoona, bubnjeva i drugih instrumenata. Sve inormacije možete dobiti u Pukom otvorenom uilištu akovec, Kralja Tomislava 52, akovec, ili na teleon 040/395-236 i 396-716 svaki radni dan od 8 do 14 sati.

Veselo je zapoeo naš projekt ovu sunanu nedjelju u akovcu i Varaždinu. Stotinjak graana plesalo je u svakom gradu, najmlaa plesaica ima 3 godine, a najstariji plesa 70 godina, pa smo tako u akovcu na plesu upoznali i dvije 67-godišnjice prijateljice, gu Nadu i gu Veroniku, koje zajedno plešu cijeli život i koje su pokazale da godine nisu prepreka da budete izvrsni plesai i uživate u plesu. Cilj projekta “Ljeto s Croatia osiguranjem“ je unaprjeenje razine društvenih aktivnosti u podrujima “zelene” Hrvatske, u kojima tijekom ljetnog vremena nema dovoljno društvenih aktivnosti, što je dodatno naglašeno vremenom recesije i nemogunostima brojnih graana da financiraju putovanja. Program provodimo uz skromni budžet, kako bismo pokazali da novac nije prepreka u poveanju broja besplatnih programa za graane. Program se održava u gradovima: 9. lipnja akovec i Varaždin, 16. lipnja Koprivnica i Bjelovar, 22. lipnja Viroviti-

ca, 7. srpnja Osijek i Slavonski Brod, 14. srpnja Vinkovci i Vukovar. Naš ljetni program kombinacija je edukativnog,

zdravog i zabavnog. Organiziramo besplatan teaj plesa za graane na otvorenom. Ples je vještina kojom se ra-

zvija izdržljivost, kreativnost i samopouzdanje, temeljiti je nain vježbanja koji je nužan za održanje zdravog života te pomaže u usvajaju društvene aktivnosti u kojoj možemo uživati cijeli život. Voditelji programa su proesionalni plesai Josipa Kolega i Ramon Noa Caraballo. Plesai graane na zabavni nain poduavaju prvim koracima salse, merenge, mamba i drugih plesova, a povodom 129. obljetnice Croatia osiguranja u svakom gradu plesaima poklanjamo i 129 plesnih majica.

PRIJAM

Gradonaelnik Stjepan Kova estitao cheerleadersicama Državne prvakinje Livi u navijakom i pom pon plesu cheerleadersice Livi primio je danas Stjepan Kova, gradonaelnik Grada akovca, sa suradnicima u prostoru gradske vijenice. Tom je prigodom estitao našim navijaicama na izvrsnom uspjehu te obeao kako e Grad i nadalje brinuti i prema mogunostima davati potporu navijaicama. Naime, 7. Državno prvenstvo hrvatskoga navijakog i pom pon plesnog saveza, koje je održano u Zadru, okitilo je naše djevojice s ak sedam pehara. Zlato je osvojio kadetski, juniorski i seniorski sastav Cheerleaders Livi, a

srebrnu medalju osvojile su najmlae navijaice Minizvjezdice. Voditelj cheerleadersica Siniša Striak kazao je kako je gostovanje u Zadru bilo li-

jepo, tim više što su ponovno ostvareni izvrsni rezultati: - Osvojili smo po sedmi put zlato u seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj kategoriji, a minicheerleadersice, dakle,

predškolski uzrast, viceprvakinje su Hrvatske. Prijam kod gradonaelnika nam mnogo znai jer nam to pokazuje kako Grad vodi brigu o svojoj mladeži. Na kraju druženja cheerleadersice su simbolino zahvalile gradonaelniku dodijelivši mu poasnu medalju. A cheerleaders Livi oekuje uskoro i novo natjecanje. Zadarski rezultat osigurao im je nastup na europskom ECA prvenstvu 28. do 30. lipnja 2013., koje e se održati u gradu Rimini u Italiji, te našim navijaicama želimo uspješan nastup. (Roberta Radovi)


20

Mozaik

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

28. lipnja 2013.

Bebe 2013.

Radovan Horvat (33) i Tanja Ignac (31) iz Pribislavca dobili su kerkicu Amelu, roenu 15. lipnja. Imaju Nataliju (15), Antonija (12) i Denisa (11).

FOTKAJMO NAJMLAE

Poslikajte se u bolnici ili nam pošaljite fotografije na e-mail Od poetka ove godine ponovno smo sa svima najmlaima, novoroenima u Meimurju. Aktiviramo našu popularnu rubriku, u kojoj pozivamo sve majke i oeve da se prilikom izlaska iz Županijske bolnice poslikaju s novopeenom kerkom ili sinom. Ukoliko to nije mogue, šaljite nam svoje bebe, po-

fotkane na nain koji je vama najdraži. Javite nam se putem e-maila: zlatko.vrzan@mnovine.hr ili urednik@mnovine.hr. Pošaljite osnovne podatke: ime i prezime vašeg klinca ili klinceze te vaše osnovne osobne podatke: ime i prezime roditelja i mjesto odakle dolazite.

ŽUPA KOTORIBA Mlada misa Marka Tilošanca

Sveeništvo treba biti sredstvo, a ne cilj U nedjelju 23. lipnja u crkvi Sedam žalosti Blažene Djevice Marije i Svetog Križa u Kotoribi održana je mlada misa mladomisnika Marka Tilošanca iz Kotoribe, koji je dan ranije od strane biskupa mons. Josipa Mrzljaka zareen u Varaždinu. Njegovom reenju prethodila je trodnevnica. Na mladoj misi bilo je mnoštvo vjernika, sveenika, opinskih elnika, rodbine, priajtelja i mnogih drugih koji su se okupili kako bi proslavili Markovo “vjenanje“ s Crkvom. Na misi je propovijedao vl. Ivica Bacani. Marko Tilošanec, sin Zlatka i Marije, na krštenju je bio jedno od 59 djece 1986. godine, no Zlatku i Mariji bio je trei po redu, nakon Kreše i Krune, a prije Ivana. Marko je ve etvrta generacija sveenika u obitelji, nakon vl. Josipa Baloga, vl. Franje Baloga i vl. Spahije. No, kratko nakon Markove Prve priesti otac Zlatko je zakoraio preko praga koji dijeli naša dva svijeta. U nastalu prazninu priskoila je obitelj, gdje svakako treba spomenuti Biserku i Antuna

Novaka. I oni i svi ostali omoguili su Marku da taj dan stoji u sveenikom ruhu usred svoje obitelji. Prije mlade mise u dvorištu njegovoga obitelj-

skog doma uprilien je roditeljski blagoslov. Kotoripski župnik vl. Marijan Horvat tom je prilikom izmeu ostalog rekao: - Naš mladomisnik

za ljude je postavljen, ljudima je poslan, u nasljedovanju vjenog sveenika. Neka mu bude slian: bili mu ljudi na prvom mjestu. Bit e onih koji e ga uvjeravati da su pravila važna, da su zakoni na prvom mjestu. Bogu je ovjek na prvom mjestu. Važna su pravila, nije da nisu, ali… ovjek je najprije. Za njega je prinesena i najvea žrtva, za ovjeka. U znaku te žrtve odvijat e se i Markov život. Ne samo na oltaru, nego i one koju e živjeti, kada e biti pozvan žrtvovati samog sebe, doslovno. Jer, Marko, ovo sveeništvo treba biti sredstvo, a ne cilj. Sredstvo za postizanje svetosti. Slinosti s Njime. Dan kada ljudi budu u tvojim crtama lica, u tvojim oima vidjeli i prepoznali Njega, a ne samo tebe, dan je kada se slobodno možeš radovati, poruio mu je vl. Horvat. Nakon majinog blagoslova, procesija koju su pratili lanovi KUD-a Kotoriba i limena glazba krenula je na mladu misu u župnu crkvu. Geslo mlade mise vl. Marka Tilošanca bilo je "Da se na ime Isusovo prigne svako koljeno". (alf)

je životne prie. Važno je da su mnogi još dobrog zdravlja, te da su asni ljudi, dobri roditelji i prijatelji svima koji poštuju tue i cijene svoje. - Prošlo je 50 godina, ali to nije vrijeme koje je nestalo, preletjelo u sekundi. Štoviše, svi ti protekli trenuci ispunjeni su ljudima oko nas, dogaajima, stvarima, dobrima,

lošima, sretnima i tužnima, koji su postali sastavnim dijelom nas. To je vrijeme veliko sada. Sada e trajati i dalje. Na nama je da prigrlimo budunost koliko je ostalo i uinimo je dobrom, poruka je sa skupa ovih vrijednih ljudi, punih uspomena na školske dane. (S. Mesari, FOTOKOLOR Vidovi)

SOCIJALNA ZADRUGA “HUMANA NOVA“

Kilogram rabljene odjee dvadeset kuna Socijalna zadruga “Humana Nova“ organizira redovitu mjesenu dvodnevnu prodaju rabljene odjee i obue u akovcu. Prodaja e se odvijati u sortirnici Humane Nove (kompleks Stari hrast, kod nadvožnjaka, Dr. Ivana Novaka 38) u petak 28. i subotu 29. lipnja. U petak rasprodaja

traje od 8 do 17 sati, a u subotu od 8 do 13 sati Odjea e se prodavati na kilograme, bit e lako pretraživa po kutijama. Cijena kilograma odjee je 20 kuna, a kupci sami biraju odjeu i važu. Takoer svi koji žele donirati odjeu mogu to uiniti u vrijeme rasprodaje. (rr)

I. OSNOVNA škola akovec

Zlatni maturanti Polaznici I. osnovne škole akovec, koji su osmogodišnju školu završili 1963. godine, prošli su se vikend okupili u svojoj "staroj dobroj školici" kako bi obilježili 50 godina od

NAKLADNIK MEDIA NOVINE d.o.o. akovec, Kralja Tomislava 2 OIB: 37268927073

napuštanja školskih klupa. Zlatni maturanti održali su sat razrednika, prisjetili se školskih dana, a potom se zaputili u akoveku Pilku, gdje su meusobno izmijenili svo-

Prodaja i oglašavanje: tel: 00385 40 323 600, fax: 00385 40 493 305; Redakcija: tel: 00385 40 323 601; GLAVNI UREDNIK: Dejan Zrna; NOVINARI I SURADNICI: Božena Malekoci - Oleti, Josip Šimunko, Stjepan Mesari, Roberta Radovi, Siniša Obadi, Alen Fuš; FOTOGRAF: Zlatko Vrzan; VODITELJ GRAFIKE PRIPREME: Jurica Hoblaj; LEKTORICA: Monika Zorec; E-MAIL KONTAKTI: marketing@mnovine.hr, redakcija@mnovine.hr; media.novine@gmail.com TISAK: Novi list d.d., Rijeka, Zvonimirova 20A

Žiroraun: 2340009-1110556216, Privredna banka Zagreb d.d., IBAN: HR5523400091110556216, SWIFT: PBZGHR2X PRETPLATA: godišnja 360 kn, polugodišnja 180 kn, tromjesena 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke 1.935 kn (pretplata+ poštarina)


UMJETNIKA GRUPA Contra

Ovaj petak izlaže u dvorani “Scheier” ŠAF akovec

Tjedan u znaku radionica animiranog filma “FLY ME TO THE MOON” Damira Klaia u Krapini

Fascinantan fotoperfomans u Muzeju krapinskog neandertalca FOTOREPORTAŽA s humanitarnog koncerta u Držimurcu

Stotine dobrih ljudi odazvalo se pozivu za pomo Davoru Lovau

ZAPOINJE Ljeto u Gradu Zrinskih

VATRA U SUBOTU NA VANJSKOJ POZORNICI PODROOMA Ljeto u Gradu Zrinskih zapoinje ovaj petak. Novost su pozornice koje su rasporeene u gradu. Najatraktivnija prvi vikend bit e ona vanjska kluba "The Podroom", koja donosi odline dvije rock atrakcije. U petak 28. lipnja tako e zasvirati Pips, Chips & Videoclips, a u subotu 29. lipnja Vatra. Pipse ve dobro poznajemo od nekad, a Vatra je aktualno jedan od najboljih hrvatskih modern rock bendova, pa e njihova svirka, koja je, na žalost, do sad ak dvaput odgaena u našem gradu, ovaj put zasigurno biti nešto posebno. Foto: Denis Posavec


2

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

LJETO S POPUSTOM!!!

NAŠA PREPORUKA DALEKIH PUTOVANJA RUSIJA 04.08., 8 dana, od 8.690 KINESKA TURA 15.08., 10 dana, od 8.590 NEW YORK 16.08., 6 dana, od 8.790 DUBAI – obiteljski paketi od 16.6. do 8.9., 8 dana, 11.990 JORDAN & IZRAEL 5.10., 8 dana, 8.450 BALI - individualno do 01.12., 10 dana/7 noći, od 5.795

NAŠA PREPORUKA PUTOVANJA LISABON city stay 8 dana 05., 12.,19.07., 8 dana, od 2.995 kn ISTANBUL 11.07., 4 dana, 2.895 kn RIM 11.07., 4 dana, 2.995 kn TOSKANA I CINQUE TERRE 11.07., 4 dana, 1.645 kn PARIZ 18.07., 5 dana, od 3.595 kn

NAŠA PREPORUKA ZELENI ODMOR SLOVENIJA, Terme Zreče H. Atrij 4*superior do 30.06., 2 pol, od 770 kn SLOVENIJA, Terme Snovik Hotelsko naselje 4* do 30.6., 2 pol, od 540 kn AUSTRIJA, Filzmoos H. Alpenkrone 4* do 20.07., 7 pol, od 1.750 kn

NAŠA PREPORUKA ODMORA NA JADRANU CRIKVENICA Pav. Ad Turres 2* do 30.06., 7 pol, od 1.036 kn RAB H. International 3* 15.06.-30.06., 7 pol, od 1.675 kn BIOGRAD N/M H. Bolero 3* 29.06.-20.07., 7 pol, od 1.785 kn VODICE D. Punta 4* 29.06.-13.07., 7 nd, od 2.436 kn PRIMOŠTEN H. Adriatiq Zora 3* 16.06.-03.07., 3 pol, od 1.236 kn OMIŠ TN Sagitta 3* 22.06.-13.07., 7 all incl, od 2.590 kn JELSA H. Adriatiq Hvar 3* 15.06.-29.06., 06.07.-15.07., 7 noći, od 2.065 kn** KORČULA H. Bon Repos 2* 15.06.-27.07.,7 pol, od 1.190 kn

Kultura

ZGRADA “SCHEIER” akovec Petak, 28. lipnja, 19 sati

Grupa Contra obilježava petnaest godina postojanja U petak 28. lipnja 2013. u Scheierovoj zgradi u akovcu, s poetkom u 19 sati, otvara se izložba likovnih radova lanova Contre: Vladimira Blažanovia, Žorža Draušnika, Tihomira Lonara, Vladimira Meglia,

Željka Mucka, Gorana Petraa, Velimira Rakog, Davorina Radia i Petra Ujevia, te gostiju Nikole Džaje i Nike Ribia. Nakon toga u 20 sati slijedi koncert Zagreb trija, Danijela Detonija na klaviru, Martina

NAIVNA umjetnost kao pozdrav Europi u Prelogu

Izlaže sedam meimurskih naivaca Grupa slikara naive, koji djeluju u Likovnoj udruzi donjeg Meimurja Prelog, u petak je priredila izložbu slika i skulptura pod zajednikim nazivom “Naiva je trend”. Svoje radove izložili su Franjo Ružman Brko iz Preloga, Dragutin Mikec, zagrebaki Meimurec iz Donjeg Hrašana, Stanko Sabol Stado iz Hrženice, Mladen Špoljari iz Donjeg Kraljevca, Franjo Musta Medarov iz Svete Marije, Slavko Duki iz Donjeg Kraljevca i kipar Miljenko Kranjec iz Hodošana. Organizatori izložbe su Franjo Ružman Brko i Slavko Duki, uz cilj okupljanja naivnih slikara u našem kraju. Povod izložbi je jasan i prejasan – ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Izložba je stoga mali podsjetnik da je hrvatsko naivno slikarstvo i kiparstvo našeg kraja dio umjetnikog izražavanja i ono dragocjeno što naš kraj ima ponuditi Europi. U vremenu likovnih projekata veoma je teško razluiti što spada u pojam amaterizma, pa i dilentantizma, a što u pojam naive, pa je tako i na ovoj izložbi. Jedini nain razlikovanja može biti samo umjetnika vrijednost djela. S druge strane, sloboda naivnog slikarstva u kojemu je najviše došlo do pomaka u proporcijama te potom u perspektivi nadošla je tek nakon demokratizacije likovnih umjetnosti u dvadesetom stoljeu i nakon moderne, što znai da je naiva dijete modernog doba i modernog senzibiliteta,

neka vrsta povratka u poetiku sjeanja, pa je ne treba unaprijed odbacivati, a kako to neki ine. Izložbu je otvorio dopredsjednik Gradskog vijea Ignac Beli, uz rijei Pavla Ružmana, predsjednika LUDM-a, koji je slikare pozvao na predstojee druženje u marinu Prelog i druge akcije, a poziv na što bolju suradnju je uputio i predsjednik Turistike zajednice Josip Gradeak Joc. Novinar Josip Šimunko je, govorei o naivnoj umjetnosti i slikarima u našem kraju, naglasio da je povod izložbe ulazak u Europsku uniju, ali i potreba da kao stvaratelji pojedinci pokažu svoju samosvojnost, jer naiva može biti trend samo ako su umjetnici koji djeluju u tom pravcu kvalitetni i svoji. U prigodnom programu na otvorenju izložbe nastupile su Anamarija Glavina, Ivona Gosari i Josipa Pervan, uz vodstvo Jasminke Pervan. (J. Šimunko)

TUNIS Hotel 3* 26.06., 03.10 ., 7 AI, od 1.799 kn EGIPAT Hotel 4* 06.07., 7 AI, od 3.920 kn TENERIFE Hotel 3* 06.07., 7 nd, od 4.990 kn

PRODAJEMO I ULAZNICE

www.kompas.hr 9LšHLQIRUPDFLMDXQDšRMSRVORYQLFLXČDNRYFX 326-(7,7(1$6,3878-7(6.203$620

M

alo je umjetnikih skupina koje su se uspjele održati punih petnaest godina, pa je proslava petnaeste obljetnice zagrebake grupe Contra, koja okuplja etablirane i mlade umjetnike, slikare, kipare, glazbenike, scenografe, znaajan dogaaj. Grupa je ve poznata u našemu kraju, godinama podiže kvalitetu Štrigovskih noi. Nedavno je nastupila u Prelogu te sad po drugi put u akovcu. Grupa je zapoela svoje djelovanje ponajprije kao antiteza svemu onome što nije slikarstvo, uz tihi povik "Povratak kistu!", suprotstavljajui se modernistikim projektima bez glave i repa koji žele biti tumai svijeta, a koji su se u zadnje vrijeme namnožili, ne samo kod nas. Likovna kritiarka Biserka Reuter Plani naglašava da se grupa suprotstavlja trendovima dosjetki u umjetnosti, te konceptualnim matricama i surogatima slike ili kipa, odnosno autokratizmu ideje i forsiranju te ideje u ime njezine samodostatnosti u umjetnikom stvaralaštvu. Umjesto predominacije ideje same, lanovi grupe zastupaju majstorstvo djela kao univerzalnu vrijednost te propituju razliite likovne pravce na temeljima dosadašnjih iskustava, želei nadogradnju, a ne potpuno uništenje, spoj majstorstva i airmiranje talenta te kreativnosti umjetnika. Umjesto traganja u kozmosu ništavila i bezbrojnih koncepa-

T

NAŠA PREPORUKA ODMORA NA MEDITERANU

IRON MAIDEN u Zg 31.07., ROBBIE WILLIAMS u Zg 13.08.,... izložba PICASSO u Zagrebu do 07.07.

Draušnika na violini i Pavla Zajceva na violonelo. Program se nast avlja u subotu 29. lipnja u Štrigovi, u prostorijama Državnog arhiva. Od 17 sati zapoinje predstavljanje glazbeno - pjesniko - graike mape Berislava Šipuša. Od 19 sati pak je u župnoj crkvi Marije Magdalene u Štrigovi koncert Porin kvarteta s gostom Danijem Bošnjakom na lauti.

KUD ZASADBREG

Humanitarna kazališna veer Po d n a z i vom “ D obr o se dobrim vraa” u Domu kulture u Zasadbregu e se u nedjelju 30. lipnja 2013. održati humanitarna kazališna veer, s koje e prihod biti namijenjen opremanju kue samohranog roditelja Bojana Merlaka iz Zasadbrega.

Program zapoinje u 17 sati nastupima KUD-a “Katruže” Ivanovec, KUU-a Društvo žena Zasadbreg i KUD-a Strahoninec. Organizator priredbe je KUD Zasadbreg, koji sve prijatelje kulturnog programa i osjeaja za pomo drugima poziva na ovu priredbu. (sm)

radicionalna k u l t u r n a manifestacija pod nazivom “Kraljeve trešnje”, koja se u lipnju or g a n i z i r a u pr o s t or u Memorijalne zbirke Ladislava Kralja Meimurca u akovcu, održana je u etvrtak 20. lipnja u prijepodnevnim satima u prostoru Memorijalne zbirke Ladislava Kralja Meimurca. Druženje u dvorištu rodne kue jednog od najpoznatijih meimurskih slikara starije

28. lipnja 2013. CENTAR ZA KULTURU ak Subota, 29. lipnja, 18 sati

Projekcija anim U subotu 29. lipnja u 18 sati posjetitelje Centra za kulturu akovec oekuje zanimljiva pr ojekc ija a n i m i r a n i h ilmova. Bit e prikazani profesionalni animirani ilmovi ovogodišnjih voditelja radionice, projekcija ilmova ostvarenih na radionici i

UMJETNIKA GRUPA Cont se bori likovnim i glazbenim n

“Antite

Umjetni duhovni lanovi grupe svjesno su ušli u duhovni procjep idejnog i materijalnog, dobro znajui da u ime nekritike modernosti mogu biti žrtvovani na oltar bezbrojnih umjetnikih pravaca i koncepcija, odnosno umjetnikog kaosa, kao zastarjeli ta, koji su na prvi pogled revolucionarni, a zapravo produbljuju kaos i umjetniko uništenje, grupa se postavlja kao uvar postignutih estetskih vrijednosti prethodnika, uz nadogradnju svojim talentima. Zanimljiva je i sama povijest grupe Contra. Prvu izložbu skupina je imala 1998. godine u muzeju "Mimara" u sastavu Vladimir Bla-

MUZEJ MEIMURJA AKO

“Cvrci” ub ubr generacije organizirano je u suradnji s Djejim vrtiem akovec. Slasne Kraljeve trešnje ovo su ljeto ubrali mališani vrtia “Cvrak”. Ravnatelj Muzeja Meimurja akovec mr. sc. Vladimir Kalšan sa zadovoljstvom je istaknuo kako ova i sline manifestacije u Kraljevom vrtu doprinose popularizaciji graanskog vrta


28. lipnja 2013.

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

kovec

CENTAR ZA KULTURU akovec Izložbeni prostor, etvrtak, 4. srpnja, 19 sati – otvorenje izložbe

Izložba fotografija “Bez obzora” Marina Dražania

miranih filmova

Baš kao i u obinom, svakodnevnom životu svakoga od nas, tako i u životu fotografa, u njegovom kreativnom radu, ako ne prvo, onda osnovno naelo u percepciji izvanjskog svijeta jest suptraktivni odnos prema gomili predmeta, odnosno motiva kojima smo okruženi. “Primorani” smo kontinuirano oduzimati našem vidokrugu, i to ve automatizmom

projekcija novih ilmova ŠAF-a. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje. Od 23. lipnja do 3. srpnja u izložbenom prostoru CZK-a akovec bit e postavljena dokumentarna izložba o 20. internacionalnih ilmskih radionica.

podsvijesti, ogromnu veinu sadržaja izvanjskog svijeta. Na kraju opažamo, prihvaamo i shvaamo samo ono (i zahvaljujui samo onomu), što je našom selekcijom ostalo proišeno od mnoštva podataka - umjesto gomile motiva, izdvajamo samo jedan motiv (ili samo jedan njihov odnos). Usmjeravamo pažnju na samo jedno, odabiremo samo

ono jedno što je nama važno u odreenom trenutku. ini se kako bi se vrlo lako moglo ustvrditi i porijeklo ovakvog naela opažanja iz jednostavnoga pradavnog ovjekovog nagona za opstanak. Izložbu e otvoriti akademska slikarica Kristina Horvat Blažinovi, docentica na Uiteljskom fakultetu Sveuilišta u Zagrebu, odsjek u akovcu.

tra, koja nastupa danas u akovekoj izložbenoj dvorani “Scheier”, za umjetnost niz gostiju, suvremenih umjetnika, tako Stjepana Ivaniševia, nastupima svojih lanova, etabliranih akademskih hrvatskih umjetnika

2000. godine slikar Vladimir Megli iz našeg kraja, godinu dana kasnije kipar Petar Ujevi, a 2009. godine slikar Željko Mucko. Grupa je ugostila i itav

doajene Josipa Biffela i Slavka Streigla, te kipara Nikolu Džaju i niz glazbenika. Od prošle godine grupa ima i svoju monograiju u izdanju Art magazina "Kontura". Jedna od poveznica grupe je i njihova dob, lanovi grupe su približno iste dobi, svi su kreativci i majstori kista ili dlijeta, koji u ime lijepe umjetnosti i povijesti umjetnosti zaobilaze svijet proširenih medija. Ona nit koja osigurava meusobnu duhovnu podršku lanova grupe je: multimedijska kulturna scena ne smije sputavati ono najbolje umjetniko, one dosege koji ve postoje u umjetnosti, i srozavati ih na nešto što je daleko ispod njihovih vrijednosti i dometa. S druge strane, novi prošireni mediji mogu donijeti nešto novo, ali ih treba upotrjebljavati s velikom dozom kritikog opreza. lanovi grupe svijesno su ušli u taj duhovni procjep, dobro znajui da u ime nekritike modernosti mogu biti žrtvovani na oltar bezbrojnih umjetnikih pravaca i koncepcija, odnosno umjetnikog kaosa, kao zastarjeli. To je i razlog zbog ega se grupa Contra smatra pomalo kontroverznom, a znamo da kontroverznost privlai, što je za umjetnost dobro, a još više za aktualni trenutak umjetnikog u zemlji i našemu kraju. (J. Šimunko)

autentinom prostoru života i stvaralakog rada Ladislava Kralja Meimurca u njegovoj rodnoj kui, pripadajuem

vrtu i galerijskom prostoru upoznati dio meimurskoga umjetnikog nasljea. (rr)

za ne - slikarstvu” ka kontroverza kao procjep starog i novog

Jedna od poveznica grupe Contra je i njihova dob, lanovi grupe približno su iste dobi, svi su kreativci i majstori kista ili dlijeta, koji u ime lijepe umjetnosti i povijesti umjetnosti zaobilaze svijet proširenih medija

žinovi, Tihomir Lonar, Goran Petra, Velimir Raki, Davorin Radi i Žorž Draušnik, a pridružio im se i njihov profesor Vasilije Jordan. Ponajprije kao nešto

novo i suprotstavljeno, grupa je sve više plijenila pozornost kritike i ljubitelja umjetnosti, ali i pojedinano, uspjesima svojih lanova. Grupi pristupa

OVEC

ubrali brali Kraljeve trešnje

Ladislava Kralja Meimurca te bogatom opusu njegova slikarskog stvaralaštva. Naime, djeca mog u u

“FLY ME TO THE MOON” Damira Klaia u Krapini

Fascinantan fotoperfomans u Muzeju krapinskog neandertalca Sjajni i odlino posjeeni fotoperfomans i instalaciju ovom prilikom u Muzeju krapinskog neandertalca priredio je u petak akoveki umjetniki fotograf Damir Klai u Krapini, u daleko najposjeenijem hrvatskom interaktivnom muzeju. Treu godinu za redom na Hušnjakovu se prvi dan ljeta, 21. lipnja, u organizaciji Turistikezajednice g rada K rapine, odr žava manifestacija “No praovjeka“. Suorganizatori su Muzej krapinskih neandertalaca i udruga “Krapinski neandertalci - pleme špiljskog medvjeda“, a svi su zajedno pripremili bogat program. Uvod je bio fascinantan, jednoglasni je zakljuak. Damir Klai, akoveki fotograf, konceptualist i fotoper former, k ree se rubnom stranom umjetnosti, ulazei tako u zonu meutnosti. U tom proširenom i do kraja nede iniranom prostoru djelovanja prožima se nekoliko st varalak ih odrednica: koncept, fotograija, instalacija, performans. Pokušat emo ih objasnit i ter minom fotoperformans, budui da je performans naješe “živa” slika, rezultat proizašao iz složene umjetnike namjere - pojednost avljeno to je kratka likovna predstava koja ukljuuje u sebi koncept s it av im nizom radnji,

instalacija, faza i djelovanja. Fotografski performansi Damira Klaia otvoreni su radovi (works in progress) sociološkog uinka. Publika, znatiželjna i spremna na ludika iznenaenja, ulazi u interakciju s fotograijom, koja se tijekom kratke likovne predstave/ dogaanja (reality show) mijenja i obogauje novim znaenjima. Fotograija istodobno uva stare vrijednosti težei “neem višem od puke dokumentarnosti”, ali proširuje se deinicijom na nove; stvara i potie nove motive, izaziva nove promjenjive slike stvarnosti, biva sama motivom, bilo da ga prividno odbacuje kao u projektu “Most”, bilo da ga potencira kao u projektu “Fly me to the Moon” (raen s koautorom Ivanom Mesekom), postajui dio scenograije na kojoj su utemeljeni i multiplicirani spontani performansi brojne zaigrane publike. Višeznanost Klaievih fotoperformansi sadržana je u injenici da se ne može ostvariti bez interakcije s publikom. Za razliku od drugovrsnih performansi, ovdje je fotograija subjekt koji u namjeri autora i interakciji s publikom postaje objekt, te unutar spontanih kratkih poza/predstava, koje se odvijaju prema zamišljenom planu, prelazi u novu “konceptualnu” fotograiju, odnosno otvara priliku za fotodokumentiranje umjetnikog djelovanja autora, opisuje umjetnika kritiarka Branka Hlevnjak ovaj Klaiev projekt. (dz)


4

28. lipnja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Scena

PODROOM – otvoreni stage

Petak, 28.6.

Subota, 29.6.

Srijeda, 3.7.

PIPS, CHIPS & VIDEOCLIPS

VATRA

Trio LIVADA (jazz night)

Jedinstvena su pojava na hrvatskoj glazbenoj sceni; istovremeno stilski raznovrsni, tematski provokativni i vizualno atraktivni.

P

od nazivom “Glavu gore, Davore”, u nedjelju je u Držimurcu održan humanitarni koncert za ohrabrenje i novanu pomo Davoru Lovau, koji boluje od neizljeive bolesti, dijagnosticirane kao Huntingnotorova koreja. Koncert je održan na otvorenom prostoru kod vatrogasnog doma, a nastupili su Tamburaški sastav i Dramska skupina KUU-a “Zvon” Mala Subotica te Pjevaka skupina “Palovanke” iz Palovca. Veliki broj ljudi uživalo je u ljepoti programa i osjeaju radosti što su dali doprinos uspjehu humanitarnog koncerta, s kojeg prihod ide oboljelom Lovau. Organizator koncerta su DVD Držimurec - Strelec i KUU “Zvon” Mala Subotica.

Virovitika rock atrakcija Vatra dobitnik je Porina za najbolju vokalnu suradnju s Damirom Urbanom za skladbu “Tremolo“, s albuma “Ima li budnih“. Uz niz sjajnih drugih hitova, trenutano su jedan od koncertno najatraktivnijih hrvatskih rock bendova.

Trio LiVaDaje bend Valerije Nikolovske, visoko senzibilni, instrumentalistiki potkovani i ritmini LiVa Da Trio prava su poslastica za publiku orijentiranu na jazz žanrove. Trio Livada ine: Valerija Nikolovska (vokal), Viktor Lipi (klavirist) i Damir Šomen (bubnjar).

HUMANITARNI KONCERT u Držimurcu

Stotine dobrih ljudi odazvalo se pozivu za pomo Davoru Lovau

43-godišnji Davor Lova u izuzetno je teškom zdravstvenom stanju i

ovog trenutka bije boj s administracijom kako bi si ishodio lijeenje i tera-

KUD “Sveti Jeronim” Štrigova

Pjesmom i igrokazom za štienike JAPA doma Kako bi bogatstvo svojeg repertoara prikazali i onima koji iz razliitih razloga, poglavito starosti i bolesti, ne mogu doi vidjeti ih i uti u dvorane i na trgove, KUD “Sveti Jeronim” došao je k njima.

piju u Varaždinskim toplicama. Živi s 84-godišnjom bakom Evom koja o

meone, ali i zaposlenike doma, koji su im svi od reda gromoglasno zapljeskali. Pr vo je mješov it i zbor pod ravnanjem Nore Nemec otpjevao splet meimurskih popijevki, a potom je dramska skupina izvela igrokaz “Mila i Rada”. Program je završen nastupom VIS-a “Štrigovanci” te druženjem svih sudionika i pozivom na ponovni susret. (S. Mesari, MŠ)

Mješoviti pjevaki zbor s meimurskim popijevkama

Igrokaz “Mila i Rada” nasmijao je starce

Naime, došli su u JAPA dom za starije i nemone osobe u Štrigovi i na otvorenoj sceni pokazali dio svoga bogatog programa. Pjesmom i glazbom te glumom KUD je obradovao stare i

Nastup na otvorenoj sceni u dvorištu JAPA doma

njemu brine, no, kako se bolest sve jae širi, i njoj je teško, pa bi smještaj u

Toplicama bio najbolji za oboje. (S. Mesari, Z. Vrzan)

MURSKO SREDIŠE

Završni koncert Umjetnike škole Održan je završni koncert uenika Umjetnike škole “Miroslav Magdaleni”, podrunog odjeljenja Mursko Središe. Roditelji, prijatelji, rodbina i svi zaljubljenici u lijepu glazbu ispunili su školsku prostoriju u kojoj je održana jedna od najljepših glazbenih priredbi u gradu. Steeno znanje u sviranju na klaviru, saksofonu i klarinetu prezentirali su uenici: Leona Balent, Anela Bistrovi, Hannah Dick, Katrina Horvat, Dora Hranilovi, Nera

Hranilovi, Leon Kovai, Tea Kovai, Filip Malovi, Magdalena Pleša, Niko Potonik, Dario Šafari, Andi Hatlek, Lana Nerer, Marta Malovi, Lea Jurak, Lucija Antolovi, Abigail Dick, Seth Dick, Kristina Malekoci, Jan Roši Novak, Petra Tkalec, Petar Žganec, Ivona Balent i Petar Bek. Sve njih za nastup su pripremili njihovi mentori i vrsni profesori glazbe, Nataša Brako, Justina Obadi i Petar Novak. (sm, BB)


28. lipnja 2013.

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

MARINA Prelog, 29. lipnja

Veliki festival Open Air bendova Udruga mladih Grada Preloga organizira Drava Open Air. Festival e se održati u subotu 29. lipnja na lokaciji uz rijeku Dravu na pisti Zmajarskog kluba ‘’Rode’’. Na estivalu e svirati Open Air bendovi Cold Snap, Šank?!, Under Melody,

What Matters Most, Free Ride, Melodic Metal/ Metalcore bend i Uninvited. Ulaz e biti mogu od 18 sati, uz ulaznicu od 20 kuna. Za sve koji dolaze automobilom, ali bi htjeli popiti “nešto osim soka ili dravske vode”, kako kaže organiza-

tor, organizirat e se i FREE KAMP AREA 51. Svim kamperima za jutarnjo buenje dijelit e se kava. Za sve koji dolaze vlakom u ehovec organiziran je kombi prijevoz po cijeni od 5 kuna, dok je povratak na stanicu besplatan.

LJETO U GRADU ZRINSKIH, osim stagea u Perivoju Zrinskih, nudi i koncerte u središtu grada

Pipsi i Vatra na otvorenom stageu Podrooma u petak i subotu Ljeto u Gradu Zrinskih zapoinje ovaj petak. Organizatori su se ovu godinu odluili za kombinaciju onoga što se dogaa za Porcijunkulovo, kad se program seli i u središte grada, pa e tako biti aktivan stage u centru grada, kao vanjske pozornice popularnih akovekih kafia - klubova. Tako e se koncertni i glazbeni programi odvijati na otvorenim stageovima Podrooma, Arcusa, Zrinskog te Soho bara. Podroom donosi ve na poetku odline dvije rock atrakcije. U petak 28. lipnja tako e zasvirati Pips, Chips & Videoclips, a u subotu 29. lipnja Vatra. U akovekom klubu u naredna dva tjedna bit e uglavnom puno dobre glazbe, od rocka, jazza, bluesa, reggae do ater partyja

Završnica ovogodišnjeg Ljeta bit e istinski rock vrhunac uz nastup Majki

i DJ-a. Svaku veer nakon koncerta u gradu u Podroom možete doi na ater party program. Nešto slino vrijedi i za ostala mjesta u gradu, gdje e uglavnom nastupati domae rockerske snage i DJ-evi.

Od koncerata na glavnom stageu u Perivoju Zrinskih izdvajamo dvije sjajne rockerske atrakcije. U nedjelju 7. lipnja stižu beogradski Partibrejkersi, a tjedan dana kasnije na zatvaranju Ljeta zasvirat e Majke. Na Trgu

Republike u subotu 30. lipnja svira Psihomodo pop.

Osim glazbe, i niz drugih kvalitetnih programa Sveano otvorenje pak je u petak 28. lipnja nave-

er izvedbom predstave Kazališne družine Štolcer “Idu Zrinski” u Dvorcu Zrinskih. Iz obilja urbanih i nadasve kvalitetnih programa koji slijede izdvaja se izvedba kazališne komine opere “Ljekarnik”, kazali-

šte “Sarajevska audicija 4” i gostovanje Ludens teatra s predstavom “Od stoljea sedmog”, a u prirodnom ambijentu Perivoja Zrinskih Pinkleci e izvesti predstavu “Klupica”. Kroz dvije filmske veeri prikazat e se novi hrvatski animirani i kratki filmovi. Kao dio programa bit e u zgradi “Scheier” postavljena i izložba stripa Dubravka Matakovia, odnosno otosession “Lica akovekog ljeta“ u Sohu baru itd. Ukupno se održava osam velikih koncerata. Dvadeset i pet manjih glazbenih programa, pet kazališnih predstava, dvije filmske veeri i izložba stripa dio su programskog kolaa ovogodišnjeg Ljeta u gradu Zrinskih. Ulaz na sve koncerte, dogaaje i ater partiyje je slobodan!

Koncertno bogat program otvaraju ovaj petak Pips, Chips & Videoclips na vanjskoj pozornici Podrooma

Podroom e biti domain nizu atraktivnih glazbenih programa


6

28. lipnja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Knjige KNJIŽNICA “Nikola Zrinski” akovec preporuuje

MOZAIK KNJIGA br. 928

Ime i prezime: Adresa: Broj telefona: Mozaik knjiga u suradnji s Međimurskim novinama poklanja knjigu jednom čitatelju. Za to je potrebno popuniti nagradni kupon te ga poslati na adresu: Međimurske novine, Kralja Tomislava 2, 40000 Čakovec, na mail adresu oglasnik@mnovine.hr, a možete ga dostaviti i osobno u redakciju Međimurskih novina najkasnije tjedan dana od objave kupona.

Dobitnica nagradne knjige Louise L. Hay “Zahvalnost”: Badema Križnik, akovec.

NAGRADNA KNJIGA

Martin Katahn “Rotacijska dijeta” Doktor Martin Katahn autor je revolucionarnog plana prehrane uz ije je jednostavne i uinkovite savjete mogue u samo 21 dan izgubiti suvišne kilograme i ponovno stei izgubljeno samopouzdanje, a pritom nije potrebno gladovati i jesti jednolinu hranu bez ikakve nutritivne vrijednosti. Tajna je u brojevima 600 – 900 – 1200, iza kojih se kriju kalorijske vrijednosti koje tijekom tri tjedna valja naizmjence unositi u svoj organizam i na taj nain potaknuti probavni sustav da maksimalno iskoristi svaki obrok. Knjiga je rezultat osobnog iskustva i najnovijih znanstvenih spoznaja o zdravoj i uravnoteženoj prehrani. Jelovnici i recepti na stranicama Rotacijske dijete pomno su osmišljeni, pri emu je autor vodio rauna o kalorijskim i hranji-

“Muriša” je pria o jednoj sasvim posebnoj rijeci i o ljudima sudbinski vezanima uz nju, i onda kad ta rijeka nosi dobro i kad nosi zlo. A rijeke su uvijek putovanja, i prostorima koji nam nisu svima dostupni, i vremenima koja su za neke od nas prošla nesvršena, a za druge prošla svršena vremena. Koliko god lokalna, kao svaka vrhunska literatura, pria je to o svakom divljem i neukrotivom (vodenom) toku koji se opire mostovima i opkoraivanjima, posve indiferentan prema iemu drugome osim sebi samom. Kao da je od vjenosti i kao da e vjeno ostati tu gdje jest.

Pria je to i o kolopletu svih ljudskih sudbina koje se zgušnjavaju u movarnim gustišima i uskim uliicama, jednako koliko i na gradilištima mostova, dosanjanih i žrtvovanih, obilježenih velikim rijeima i velikim gestama, na

kraju svedenih na prah iz kojega su nastali, nestalan poput pjene na vrhu vala koju katkada nije mogue razluiti od matice rijeke. Pria je to i o strasti, i o životu u kojem je vrijedno umrijeti zbog ljubavi, kao i o prokletstvu proteklih generacija i proteklih života koje, koliko god ponekad poželjeli, ne možemo izbrisati iz svoga iskustva. Zbog svega e vas toga danas, kad se ini da smo sposobniji govoriti o svemu drugome više nego o sebi samima, ova knjiga uhvaena u mrežu brojnih isprepletenih identiteta i niim ukrotivih osjeaja, za koju je Feri Lainšek dobio najviše priznanje

BELETRISTIKA 1. Feri Lainšek: Muriša 2. David Benioff: Grad lopova 3. Sherwood Anderson: Winesburg, Ohio

PUBLICISTIKA 1. Ivo Kunst: Hrvatski turizam i EU integracije 2. Slaven Hrvatin: Zlihologija 3. Richard Wiseman: Paranormalne pojave

za najbolje prozno djelo 2007. godine, vratiti vremenu mladenakih strasti i naglih odluka koje poput vode naviru odasvuda.

KNJIŽARA LJEVAK vim vrijednostima svake namirnice i uinku koji kombinacija odreenih namirnica ima na organizam zdravog ovjeka. Rotacijska dijeta temelji se na osobnom pristupu oblikovanom tako da svaki pojedinac – kombinacijom ponuenih jelovnika i programa tjelovježbe – odabire vlastiti put od prekomjerne težine do vitkosti.

PREPORUKA

Sarah Rayner - “U jednom trenu, jednog jutra” Vlak kree u 7:44 iz Brightona za London. Vagoni su puni ljudi koji putuju na posao. Jedna žena provodi vrijeme promatrajui ljude oko sebe. Djevojka preko puta nje nanosi šminku na lice. S druge strane prolaza muž miluje supruginu ruku. Nešto dalje žena prelistava luksuzni asopis. A onda se iznenada sve promijeni: muškarac se sruši, vlak se zaustavi, hitna pomo ve je na putu. Za tri putnice koje su se to jutro našle u tom vlaku život više nikad nee biti isti. Sarah Rayner suvremena je britanska književnica, a roman “U jednom trenu,

Feri Lainšek - “Muriša”

jednog jutra” njezin je najvei hit. Dirljiva je to pria o životu koji se u jednom trenutku naglo mijenja svim likovima ovoga romana. Sarah Rayner piše o tome da se u životu ništa ne podrazumijeva i da ništa ne mora biti onako kako je sad te itatelja tjera na razmišljanje što bi on uinio u istim okolnostima.

Višnja Starešina “EU u 100 koraka” Ova je knjiga dokument o jednom neobinom putovanju s preprekama. U 100 pria prati hrvatski put u EU od otvaranja pristupnih pregovora do prvih europskih izbora. Da još jednom ne bismo zaboravili kamo idemo i zašto smo uope krenuli. Još 1990., nakon prvih višestranakih izbora i

sloma komunizma u Europi, naivno smo se nadali da smo pred vratima Europske zajednice koja se upravo pretvarala u EU. Onda je došao pa završio rat. inilo se da emo napokon i mi krenuti u EU, no ništa od toga ni nakon Oluje 1995., ni nakon mirne reintegracije Podunavlja 1998. godine. Trebalo je prije promije-

niti vlast, demokratizirati se i ispuniti još mnogo uvjeta: regionalizirati se i internacionalizirati, locirati, uhititi, identiicirati, transferirati... A onda smo nakon mnogo odgoda, zadavanja i ispunjavanja uvjeta na jesen 2005. napokon ozbiljno krenuli u EU, ne znajui koliko e dug biti put i kakve emo prepre-

ke na njemu nalaziti. Odmah nakon starta poela su spoticanja i prepreke na putu, ZERP, granica u Piranskom zaljevu, sud u Haagu...

Hrvoje Šalkovi - “Ne primamo vilenjake” Studentice iz provincije, BBB, humanitarni koncerti, Kinezi, popisi stanovništva, kuni savjeti, pobune, nove Šalkovieve prie su hiperrealistike u najboljem smislu te rijei – one su uronjene u hrvatsku svakidašnjicu, i premda humoristike ne lakiraju zbilju, ve se bave suštinom društvenog problema. Svatko ima neku tajnu ili štogod neizrecivo,

ponešto rubno, kakvu nelagodu, sram. Nagonski se želimo “rasprostrijeti” u prostoru i vremenu, ostvariti se i osjeati slobodnima. Usput robujemo udovišnim zamkama okoline i epohe, koliko god nastojali prekoraiti zadani horizont. Junaci kratkih pria Hrvoja Šalkovia djeluju u uvjerenju da e radikalno promijeniti vlastiti

život. U toj drami moraju se suoiti s vlastitom autentinošu sukobljenom s vulgarnošu i neumoljivošu okolnosti. Ne pristaju biti promatrai vlastita života, a njihova (mala) pobuna presudan je i prekretniki in koji možda i nije spektakularan u društvu spektakla, ali svakako jest svjedoanstvo o iskonskoj potrebi za cjelovitošu autentine ljudske

egzistencije u nadiruem sveprožimajuem neljudskom karakteru društvenog sustava bez vrjednota. U urbanoj svakodnevnici opstajete jedino ako živite urbane legende Hrvoja Šalkovia.


28. lipnja 2013.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Film, glazba ... BORBENE DJEVOJKE

SAMO VJETAR

drama Režija: David Wnendt Uloge: Alina Levshin, Jella Haase, Sayed Ahmad Wasil Mrowat, Gerdy Zint, Lukas Steltner

drama Zemlja: Maarska, Njemaka, Francuska Režija: Benedek Fliegau Uloge: Katalin Toldi, Gyöngyi Lendvai, Lajos Sárkány

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

petak, 28.6.

19.00 i 21.00 SVJETSKI RAT Z WORLD WAR Z akcijski horor Režija: Marc Forster Uloge: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse

subota, 29.6. nema filmske predstave

nedjelja, 30.6.

19.00 i 21.00 SVJETSKI RAT Z akcijski horor

ponedjeljak, 1.7. Ovaj višestruko nagraeni njemaki film redatelja Davida Wnendta donosi portret mladih rasista i ašista u turobnom društveno - ekonomskom okruženju današnje istone Njemake. Marisa, 20-godišnja Njemica, mrzi strance, Židove, policajce i sve

koje smatra krivima za pad njene države. Izaziva, pije, tue se, a njena e idua tetovaža biti portret Adola Hitlera. Jedino mjesto na kojem se osjea kao kod kue je neonacistika banda kojoj pripada, a u kojoj su mržnja, nasilje i žestoki partiji pravilo.

Vijesti o ubojstvu romske obitelji u maarskom seocetu brzo se šire. Poinitelji su pobjegli i nitko ne može potvrditi tko je zloin poinio. Za još jednu romsku obitelj koja živi u blizini to ubojstvo samo potvruje latentni, potisnuti strah.

Daleko u Kanadi, glava obitelji oekuje da mu se njegovi najbliži pridruže. Živei u strahu od rasistikog terora koji ih okružuje, obitelj mora nastaviti živjeti. Trajanje 86 minuta. Preporuuje se starijima od 16 godina.

19.00 i 21.00 SVJETSKI RAT Z WORLD WAR Z akcijski horor Režija: Marc Forster Uloge: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse

utorak, 2.7.

19.00 i 21.00 SVJETSKI RAT Z

DVD, BLUE RAY IZLOG

akcijski horor

AFERA THOMASA CROWNA

STRANPUTICA

srijeda, 3.7. nema filmskog programa

Pria o dvojici mušaraca u srednjim godinama. Miles Raymond je propali pisac kojeg je ostavila žena, dok mu je školski rend Jack glumac pred brakom. Da bi doživjeli katarzu, proslavili zadnje dane Jackovog samovanja te otkrili još koju životnu istinu, dva prijatelja kreu na putovanje po vinskim cestama Caliornije. Miles je pravi strunjak za vina, možda, bolje reeno, snob koji samo želi poastiti svoje nepce i riješiti se postrazvodne depresije, dok Jack sanja o nekom usputnom flertu.

Milijarder Thomas Crown, vjeno tražei nova uzbuenja u životu, izvede svoj najdrskiji pothvat ikada, krau neprocjenjive slike iz muzeja na Manhattanu usred bijela dana, neoekivano se nae suoen s još veim izazovom - kako osvojiti srce prelijepe agentice osiguranja poslane da pronae sliku. Igraju Pierce Brosnan, Rene Russo, Denis Leary, Ben Gazzara, Frankie Faison. Redatelj je John McTiernan, John Sullivan (IV).

etvrtak, 4.7.

19.00 GRU NA SUPERTAJNOM ZADATKU DESPICABLE ME 2 animirana krimi komedija SINKRONIZIRANA na hrvatski jezik Režija: Chris Renaud, Pierre Cofin Uloge/glasovi: Rene Bitorajac, Hana Hegeduši, Goran Pirš - Piro

ALBUM TJEDNA

C

aroline Esmeralda van der Leeuw, poznatija kao Caro Emerald, albumom prvijencom “Deleted Scenes From The Cutting Room Floor” postigla je poprilian uspjeh ne samo u svojoj Nizozemskoj, posebice hitom “A Night Like This”, što potvruju nagrade poput njemake “Echo Award” za najboljeg meunarodnog debitanta u konkurenciji s Lanom Del Rey, Gotyeom i LMFAO-om. Nazivom drugog albuma “The Shocking Miss Emerald” odmah provocira na istraživanje njegovog sadržaja. Zajedniki nazivnik albuma, to jest njegov provodni motiv stil je vezan uz ‘40-e i ‘50-e godine prošlog stoljea, onaj koji Caro potencira ne samo pjevanjem, ve i retro izgledom holivudske dive bogatih oblina. Da bi se albumu mogla pripisati dodana vrijednost, usred takvog pozicioniranja albuma potrebno je vidjeti što on novo donosi u odnosu na to doba ili u odnosu na sline umjetnike koji djeluju danas ili u odnosu na njezin prvijenac. Za instrumentalni dio pjesama zaslužan je orkestar Julesa Buckleya. Album poinje dramatinim filmskim introm na koji se nastavlja “One Day”, u kojoj raspravlja s napornim novinarima i paparazzima koji joj imputiraju ljubavne veze. Puhaka sekcija, bongo i guiro udaraljke daju joj vrckav i drzak latino ton. Radijski aranžman pjesme upuuje na sigurnu EP verziju. Još je nekoliko prilino dojmljivih pjesama, na primjer, prvi singl s albuma “Tangled Up”, koja se ostvarila kao tipian crossover hit s dominantnim zvukom

Caro Emerald - ‘’The Shocking Miss Emerald’’

bandoneona i energinim tango ritmom, a govori, naravno, o ljubavnom trokutu. Slabost joj je djelomino proziran pouni tekst, iako je to i jedina pjesma na kojoj je i tekstualno suraivao Guy Chambers, poznat po suradnji s Robbiem Williamsom. No, tu je na djelu raskoš njezina glasa koji nam odvlai pažnju s tog problema. U osnovi baladne, “Black Valentine” i “I Belong To You” podsjeaju na gangsterske filmove etrdesetih Humphreyja Bogarta i ostalih iz te plejade. Filmski intro i dub groove nadogradili su tajnovitu atmoseru ostvarenu tijekom orkestralnog zvuka kroz južnoameriki ritam u prvoj, a u drugoj su tu zadau ostvarili trip-hop elementi, inei tako retro zvuk prihvatljiv suvremenim slušateljima glazbe. U obje je

vokalne Carine izvedbe vidljiva i emocionalna povezanost uz teme, što je plus za njihovu kvalitetu. I swing strana albuma dolazi u dominantnijem duo izdanju s “Pack Up The Louie” i “Liquid Lunch”. Nazvala bih ih “putnim’’ pjesmama jer govore o bijegu od svakodnevnice pakiranjem samo najvažnijeg za nošenje radi preživljavanja, pri emu se reerira na kolekciju ploa Louisa Armstronga te na posljedice života na proputovanju u hotelu, daleko od doma. I dok prva oduševljava upbeat ritmom i složenim instrumentalnim aranžmanom, druga nas ne ostavlja ravnodušnima zbog samoironije u tekstualnom dijelu. Ironina je Caro i u “Excuse My French”, jednoj od tri pjesme na albumu vezane uz prijestolnicu stila, Pariz. Druga je “Paris”, melankolina himna modnom svijetu, dok je “Maestro” oda dizajneru ije je ime skriveno iza stiha ‘’No one seems to know anything about his age’’. Stilom, ali i moi muškarca bavi se i “Coming Back As A Man”. Ljubavna “Completely” živahnog je, prpošnog, swingovskog ritma, i vodi nas u vrijeme prvih ljubavi, kada se sve ini lako i mogue, u “My 2 Cents” Caro koristi svoj MC potencijal, a tragovi trip-hopa nazoni su u “The Wonderul In You”.

Popis pjesama 1. Miss Emerald: Intro 2. One Day 3. Coming Back As a Man 4. Tangled Up 5. Completely 6. Black Valentine 7. Pack Up the Louie 8. I Belong To You 9. The Maestro 10. Liquid Lunch 11. Excuse My French 12. Paris 13. My 2 Cents 14. The Wonderul In You Album je devet dana po izlasku došao do prvog mjesta britanske top liste, pa se ini da je uspješniji od prvijenca. Produkcija koja priziva poslijeratne plesnjake je vrhunska, što ga takoer ini glamuroznijim. Pozitivna stvar na albumu jesu originalne pjesme, bez sempliranih dijelova iz doba jazza i njezin kao dimom natopljen, baršunasti glas. Lagana tematika nekih pjesama i dalje joj je slabija strana, no cjelokupnu sliku popravljaju one samoironine. Mala zamjerka ide na nedovoljnu raznovrsnost pjesama u odnosu na prvijenac, ime slušanje albuma u cijelosti lako postane zamorno. Ovim albumom Caro nas nije šokirala, nego je nastavila stazom kojoj je smjer dao prvi album, što nije nužno zlo jer svakako je bolje ostati na tragu uspješnog albuma nego neuspješno eksperimentirati nadolazeim. (Draženka Stani, preuzeto s portala Muzika.hr)

21.00 SUPERMAN: OVJEK OD ELIKA SUPERMAN: MAN OF STEEL akcija, avantura, antazija Režija: Zack Snyder Uloge: Henry Cavill, Amy Adams, Russell Crowe

Radno vrijeme blagajne Radno vrijeme blagajne: ponedjeljak, utorak i petak – od 10 do 12 i od 16 do 20 sa, srijeda i etvrtak – od 10 do 12 i od 18 do 20 sa, subota – od 16 do 20 sa, nedjelja – od 15 do 20 sa. Blagajna prije podne blagdanom NE radi.

TOP LISTA KINO FILMOVA 1. ZAGONETNI DJEAK 2. METAK U GLAVU 3. U TAMI: ZVJEZDANE STAZE 4. CROODS 5. VJENANJE GODINE 6. CARSTVO VELIKOG OZA 7. GRIJESI OEVA 8. ZABORAV 9. IRON MAN 3 10. PAPERBOY


8

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

28. lipnja 2013.

Lifestyle

Zašto se debljamo? ZDRAVLJE

Kada treba zamijeniti fen za kosu? MODA Vaše sušilo za kosu više ne suši kao nekada, zvecka kad ga prodrmate, a nakon dulje upotrebe iz njega se poinje širiti udan miris? Ako ve godinama imate isti fen za kosu, mogue je da on igra veliku ulogu u ošteivanju vaše kose. Ako se neki od ovih znakova odnosi na vaš fen – vrijeme je da nabavite novi. 1. Ne možete vidjeti ilter od ostataka i prašine Kao i ilter na automobilu ili klimi, i vaš se ilter na sušilu može zaepiti – bilo kosom, prašinom i drugim stvarima – što znai da nee ispravno raditi. Ako je mogue, pokušajte s vremena na vrijeme ilter oistiti starom etkicom za zube. Ako ako mu nema pomoi, vrijeme je za novi fen. 2. Zvecka i otpadaju mu dijelovi Ako ujete da nešto unutra zvecka i mrda se - vjerojatno imate labav, slomljen ili zakoen rotor (plastini dio unutar fena gdje lopatice uvlae zrak kroz ventilacijske otvore, i izbacuju zrak preko grijaa i van kroz otvor). Rotori se mogu ponovno zategnuti ili zamijeniti - ali popravci mogu biti skupi - toliko da vam je bolje nabaviti novi fen. 3. Fen je preglasan Ako vaš fen cvili, škripi ili proizvodi druge udne zvukove, to vjerojatno znai da se nešto zaglavilo u jednom od ventilatora - što bi moglo dovesti do kvara fena ili, još gore, do toga da se on zapali prilikom korištenja. Brzo rješenje: iskljuite i otvorite svoje sušilo za kosu i uklonite sve strane/zaglavljene predmete.

Ako to ne uspije, ponite birati novi fen. 4. Sušenje fenom traje gotovo jednako dugo kao i bez njega Što dulje sušite kosu, to dulje svoju kosu izlažete direktnom izvoru topline – što znai i da je više ošteujete. Skratite vrijeme sušenja sušei pojedine vee pramenove po redu uz pomo ešlja sa širokim zupcima. Koristite široku okruglu etku kada je vaša kosa 85 - 90 posto suha da biste je po želji izravnali, što e smanjiti upotrebu pegle za kosu. Ako ni ovo ne pomogne, nabavite novi fen. Mnogi modeli na tržištu mogu smanjiti vrijeme sušenja za 40 do 50 posto. 5. Vaš model ne ukljuuje rijei kao što su “ionski” ili “turmalin” Današnja sušila za kosu imaju jednu važnu svrhu: pomoi da što brže i jednostavnije osušite kosu. Ionska sušila: idealno, vaša kosa bi trebala imati balansirane ili neutralne ione. Mokra kosa je pozitivno nabijena, a ionski fen generira negativne ione koji pomažu restrukturirati balans iona u vašoj kosi. On pomaže kosi zadržati vlagu, kako bi bila zdrava i glatka. Turmalin ili tourmaline tehnologija: takoer ima veze s ionima. Ovakvi fenovi imaju interne površine ureaja obložene s turmalinom, koji se kod povišenih temperatura elektrostatski nabija i na prirodni nain producira ione – te pomaže da se kosa brže osuši, bude zdravija i sjajnija.

PARFEM ZA NJEGA Armani - “Code Summer”

Svježina morskog povjetarca Miris Armani “Code Summer” za muškarce spada u drvenasto - orijentalno - citrusnu skupinu, a ini ga mirisna kompozicija agruma i morskog povjetarca. Miris zapoinje sjajnim mediteranskim praskom bergamota, grejpa, limuna i zelenog nerolija, koji ustupaju mjesto nezamjenjivom maslinovom lišu ublaženom notama ruže i cedra. U donjim notama je odvažniji sporazum zadimljenog Gaiac drva, istog jantara i nježnog mošusa. Valjkasti oblik Armani Code boice za muževne muškarce prožet je bijelim lakiranim ledenim staklom i elegantnim crnim matiranim epom.

Najjednostavniji odgovor bi bio zato jer jedemo više nego što naše tijelo potroši, a te zalihe hrane se nakupljaju na razliitim dijelovima tijela. Prema tome, može se postaviti pitanje zbog ega svi ne jedemo onoliko koliko nam treba, ni grama više, umjesto da svaki dan ili vrlo esto pretjerujemo u hrani i piu. Naravno, za veinu osoba hrana, osim osnovne potrebe da se utaži glad i že, ima i drugu dimenziju, a to je užitak u okusu, te njezinoj dostupnosti u velikim koliinama. Takoer, tu je i ona nemogunost samokontrole, kada stati s jelom. Veina je osoba nema, jer se esto jede tako dugo dok se sve ne pojede, a to znai da se ne prestaje jesti kada se osjeti sitost, nego kada više nieg nema na tanjuru. Naravno, svi smo se mi tijekom života prenajeli vjerojatno puno puta, ne samo zato jer nam je nešto bilo toliko ino nego i zbog pritiska osoba s kojima smo dijelili obrok. Naime, kod veine je stvorena navika da se priprema previše hrane, kako nitko ne bi ostao zakinut ili još gore – gladan, a tu nastaju problemi. Naime, gotovo da je socijalno neprihvatljivo da, primjerice, za vrijeme obiteljskih okupljanja pojedete normalnu koliinu hrane jer netko bi se mogao uvrijediti. I zato se vrlo esto jede – previše. Naravno, to je samo jedan od razloga. Otkrijte koji su drugi razlozi. Vjerujemo da e se mnogi zamisliti nad njima. Jelo na zabavi – druženje s ljudima na razliitim zabavama i susreti s prijateljima na veerama su zaista lijepi, ali oni su esto i mjesta gdje se kon-

1.

PARFEM

zumira previše hrane i pia. Rješenje: pokušajte se kontrolirati kada se naete u takvim situacijama. Primjerice, umjesto velike naruite malu pizzu ili umjesto teške i kalorine hrane, naruite nešto laganije i zdravije, primjerice, ribu s povrem… Jelo iz dosade – mnogi ljudi jedu jer im je dosadno, odnosno imaju potrebu da nešto stavljaju u usta kada se opuštaju pred televizorom, itaju ili jednostavno spremaju i jedu hranu kako bi im vrijeme brže prošlo. Ovo je jedan od estih uzroka pretjerane tjelesne težine. Rješenje: oduprite se želji, te jedite samo dok ste gladni. Ako to inite iz dosade, pronaite aktivnost koja e vas zaokupiti i ubiti dosadu, pa i želju za hranom. Jelo zbog emocija – kada su emocije uzburkane, jelo je vrlo opasno jer ono u tom trenutku služi kao utjeha, a nje je potrebno u velikim koliinama. Hor mon a l ne pr omjene za vrijeme PMS-a, menopauze i drugi poremeaji mogu poticati prejedanje. Rješenje: ako si ne možete pomoi u odreenim trenucima, barem pokušajte jesti zdravu hranu. Primjerice, jedite tamnu okoladu s visokim postotkom kakaa, umjesto nezdravih grickalica jedite orašaste plodove, kuhajte zdravu hranu, pa ako i pojedete nešto više nego što biste trebali nee biti nainjena tolika šteta organizmu. Jelo zbog nedostatka vremena - prezaposlenost i brzi životni ritam mogu utjecati na prehranu. U nedostatku vremena, jede se esto brza i nezdrava hrana, te se openito jede prebrzo, a kada se jede pre-

2.

3.

4.

brzo, onda se naješe pojedu prevelike koliine hrane. Rješenje: svatko mora imati barem 15 do 20 minuta vremena da pojede obrok, a to je vrijeme koje biste trebali potrošiti da jedete sporo i temeljito sažvaete obrok. Ako pak ne možete kontrolirati vrijeme jela, kontrolirajte barem koliinu, te ne idite preko zadane granice. Jelo s obitelji – kao što smo ve rekli, obiteljska okupljanja su mjesta na kojima se esto pretjeruje u jelu i piu, samo zato jer ljudi uživaju u druženju i poznatim okusima omiljenih jela. Rješenje: ako se ta obiteljska okupljanja ne dogaaju preesto, ponekad i nije loše dati si malo oduška, no pokušajte pronai zlatnu sredinu. Primjerice, nemojte uzeti dodatni komad mesa ako znate da želite kasnije uživati u ukusnom kolau. XXL jelo – kada smo gladni, ponekad imamo osjeaj da bismo mogli pojesti slona, pa se nerijetko dogodi da prenatrpamo tanjure s prevelikim porcijama hrane. Isto tako, kada kuhamo i osjeamo jau glad, esto se javlja potreba za slaganjem prevelikih koliina hrane, što na kraju rezultira prejedanjem, koje nije potrebno. Rješenje: jedite polako, u restoranu nemojte naruivati prevelike porcije, a kod kue nemojte trpati na tanjur, nego radije uzmite više puta po malo. Tako neete osjeati potrebu da pojedete nešto samo zato jer se nalazi na vašem tanjuru. Jelo na tanjuru – od malena su nas uili da se ništa ne smije ostaviti na tanjuru. Zato i sada osjeamo potrebu da poistimo tanjur i kada naše tijelo govori da više

5.

6.

7.

ne možemo. Osim toga, u nekim sredinama, nepristojno je ostavljati hranu na tanjuru, dok pak su u nekim sredinama osobe koje ne “poližu“ tanjur izvrgnute podrugivanju. Rješenje: pokušajte kontrolirati veliine porcija koje naruujete u restoranima, a kod kue uzimajte manje porcije, više puta. Tako ete sprijeiti prejedanje, samo kako biste zadovoljili neija oekivanja i kriterije. Jelo prema godišnjim dobima – zimi se nerijetko konzumiraju jela koja su masnija, piju topla i kalorijska pia, dok ljeti se pak piju hladna kalorijska pia i jedu hladne slastice. Rješenje: ljeti umjesto hladnih pia pijte vodu, te jedite slastice s manjim udjelom kalorija. Zimi pijte pia sa što manje ili ništa šeera. Besplatno jelo – u trgovinama se esto naemo u situaciji da kupujemo hranu koja je na akciji, primjerice, kupite dva pudinga, dobijete dva gratis i tako dalje. Kako oni imaju esto kratak rok trajanja, treba ih pojesti im prije, a to znai dodatni unos kalorija, koji je nepotreban. Rješenje: kada kupujete proizvode na akciji, kupujte one koji imaju zaista dugi rok trajanja, te kupujte one koje inae konzumirate. Jelo k ao ov isnost – neke osobe jednostavno ne mogu izdržati a da svaki dan ne pojedu okoladu, sladoled, slane i slatke grickalice ili neku drugu omiljenu hranu. Rješenje: pokušajte barem smanjiti unos takve hrane ili kupiti zdravije inaice. Takoer, držite tu hranu izvan pogleda, jer možda ete lakše zaboraviti na nju.

8.

9.

10.


28. lipnja 2013.

9

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Hoe li pasti oklada? Ovotjedna špica doarava nam sva godišnja doba. Tako u subotu još uvijek imamo presjek kratkih haljinica bez rukava, u nedjelju ve naznaku pokoje vestice s dugakim rukavima, dok je ve u ponedjeljak obavezni “modni dodatak“ bio veliki kišobran koji nas je štitio od cjelodnevnog pljuska. Oblano vrijeme nastavilo se i u utorak, dok je srijeda bila djelomino sunana i oznaila povratak naših špicera na terase. Kakav e biti etvrtak, pitate se.

SUBOTA 29.06.

10.00 COFFE DAY – Domagoj Trusić i Atea Nedeljko Pržimo kavu na terasi, degustacija kave 20.00 otvorenje malog atrija SOHO bara uz COOL BAND i cocktail ljeta HUGO

SRIJEDA 03.0 7. Prezentacija Rose-a vinske kuće Belović NINA ROMIĆ AFTER

PETAK 05.0 7.

HOUSE OF MOJITO uz FUSION FIVE

SRIJEDA 10

.07.

LICA ČAKOVEČKOG LJETA – DAVOR ŽERJAV LEA ŠPRAJC UNPLUGGED

Vidjet emo sutra, i tako dalje u krug. Mogli bismo staviti nekakvu okladu, no teško e je biti prognozirati. Ovakve promjene vremena nimalo ne koriste ni našem zdravlju, iako se ipak lakše diše na pokojem nižem Celzijevom stupnju, za razliku od onih vruina i sparina koje su nas slijedile prošli tjedan. Hoe li nam se one uskoro opet vratiti, živi bili pa vidjeli. Oklada ipak nee pasti, mogla bi biti preriskantna i olako izgubljena.


10

28. lipnja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Savjeti o zdravlju Neurološka ordinacija PSIHOLOGIJSKI CENTAR Dr. med. Alija Mujezinović specijalista neurolog, psihijatar, sudski vještak

EEG-laboratorij

mr. Jelena Klinčević, spec. klinički psiholog

Mogućnost brzog obavljanja pretrage

PSIHOLOŠKE RADIONICE ZA DJECU I ODRASLE TEAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA

Čakovec (jug), Antuna Augustinčića 12 tel./fax (040)364-122 i 091/507-6955 e-mail: alija.mujezinovic@ck.t-com.hr

psihodijagnostika ttt savjetovanje ttt psihoterapija ttt edukacija ttt istraživanje Matice hrvatske bb, 40000 Čakovec, tel: 040 312-330

Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Boji se samoga straha PI TANJE: Moje poteškoe su strah koji osjeam pr i l i k om st ajanja u redu na blagajni ili u trgovini. Obino uz taj strah javlja mi se lupanje srca, pojaano znojenje, nemir, a ponekad osjeam opu slabost, vrtoglavicu i nesvjesticu. U poetku sam nekako to uspjevala kontrolirati meutim u zadnje vrijeme napadi straha postali sve intenzivniji i uestaliji tako da i nisam ih u stanju više kontrolirati. Sada i pomisao na taj strah u meni izaziva strah tako da se bojim i samoga straha. Kako si mogu pomoi? ODGOVOR: Strahovi se javljaju u našem svakodnevnom životu i oni su korisni jer nas upozoravaju na nekakvu opasnost, ukazuju ne neke situacije koje nas ugrožavaju i pomažu nam da se obranimo. Meutim ako su strahovi izvan nekakvih funkcionalnih okvira onda oni mogu predstavljati probleme i poteškoe. Poremeaji izazvani strahom spadaju meu naješe psihike tegobe od kojih jako veliki broj ljudi u svijetu pati. Od strahova jednako pate ne samo žene nego i muškarci. Uzroci poremeaja koji su nastali uslijed straha su razliiti a naješi uzrok je stres. A

ponekad i neka tjelesna oboljenja znaju biti uzrok straha kao što su primjerice poremeaji funkcije štitnjae. Meu bolesti koje se izazvane strahom spadaju panike, fobije i opi poremeaj izazvan strahom. Strahovi i fobije su uglavnom praeni tjelesnim znakovima kao što se lupanje srca poteškoe s disanjem, pojaano znojenje, vrtoglavica, povišeni krvni tlak i dr. Svi ljudi koji boluju od straha mnogo pate, pokušavaju izbjei te situacije koje im izazivaju strah pa time su im njihove svakodnevne aktivnosti dosta ograniene. Moglo bi se rei da ti strahovi na neki nain odreuju i nain života pojedinca. U vašem sluaju radi se o napadajima panike gdje samopomo nee biti dovoljna. Ukoliko panika poprimi velike razmjere, kao što je sluaj kod vas, onda zapravo se vi poinjete bojati samoga sebe a govorimo o strahu od straha (anticipirajua anksioznost) ili osjeaja da e se javiti panika i bespomonost ili sramoenje. Vaše tegobe se mogu se ukloniti terapijom ponašanja, a to znai da je vama neophodna pomo psihijatra odnosno psihoterapeuta.

tSVǏOBNBTBäB tDFOUSJSBOKFLSBMKFäOJDF ,*3013",5*,")37"54,*./"Ǝ*/0.

tCJPUFSBQFVUTLBQPNBHBMB #*0&/&3(*+"

tNJHSFOF tDJSLVMBDJKF t[BLPǏFOKB tTLFMJP[F tTQPOEJMP[B tMVNCBMOFJPTUBMFUFHPCF Podružnica br.1 – "Aton" d.o.o. NACIONALNI GIMNASTIČKI CENTAR J. Marčeca bb, Nedelišće, tel. 040/373-449, mob. 098/242-162 ZADAR, Dr. Fr. Tuđmana 17, tel/fax. 023/311-535

Kako rei NE Ve ini ljudi je neugodno k ad moraju odbiti neiji zaht jev i osjeaju se krivima zbog toga. Nepotrebno, jer mi ne postojimo zato da ispunjavamo tue potrebe i oekivanja, ali to saznanje nam svejedno ne pomaže u nizu životnih situacija. Na svašta su nas drugi ljudi u stanju nagovoriti i skrenuti nas s naših vlasititi prioriteta, pa ako se to preesto dogaa postajemo ljuti na sebe i razoarani injenicom da se ne znamo ispravno postaviti i zastupati sami sebe. Razmislite, što je vama teško odbiti i koga vam je teško odbiti? Jeste li od onih koji ne znaju rei ne kad drugi od njih traže novac ili nešto drugo , kad ih se nagovara da kupe nešto što im ne treba, kad ih se zove nekamo kamo ne žele ii, kad ih iskorištavaju za razne usluge koje ih optereuju..., a osobe koje to ine i teško ih je odbiti su vlastiti roditelji, ili djeca, prijatelji, autoriteti, roaci, prosjaci,...ma našlo bi se na popisu svakog od nas i više tipova situacija i karakteristinih osoba na koje smo slabi. Osim toga, bitan je i trenutak u kojem vas uhvate sa svojim zahtjevima, možda vas je lako iskoristiti ili nagovoriti kad ste usred posla, ili na sastanku, u žurbi, ali ponekad i kad ste posve opušteni, ili usamljeni, ili umorni, pa kad malo popijete, ili kad vam laskaju, dobre ste volje,...opet bezbroj mogunosti, samo druga strana treba uletjeti u pravi as i eto vas kako ne znate rei ne. Što vam može pomoi da

se nauite obranit i od zahtjeva drugih ljudi koje niste spremni ispuniti? Postoji nekoliko malih pravila: 1. Kupite malo vremena, tako da ne morate odmah rei ne, ili postoji opasnost da brzopleto kažete da ( «razmislit u o tome, pa u ti javiti» «provjerit u u svom rasporedu, pa se ujemo»...). 2. Jasno recite ne i navedite svoj razlog. Ako kažete npr. «to e biti teško», »ne znam kako u stii», druga e strana to interpretirati kao da. 3. Nemojte se previše ispriavati i obrazlagati, to e situaciju još produljiti i otežati, a mogue je da to druga strana doživi kao vašu kolebljivost i ne odustane od svog zahtjeva. 4. Ponudite neko drugo rješenje koje vama odgovara, u situacijama kad vam je važno da ne povrijedite ljude svojim odbijanjem jer shvaate njihov zahtjev i želite im pomoi. 5. Ne prebacujte odgovornost za svoje postupke na druge, iako izjave tipa «znaš da moja žena ne voli ...» i tome slino ponekad zvue prihvatljivo. Ako ste tako nesamostalni i podložni onda e i drugi to htjeti iskoristiti, a ne samo osoba koja vam služi za izgovor, zar ne? 6. Kad je netko jako uporan budite ljubazno uporni i vi («žao mi je, nisam zainteresirana, kažem ponovno da nisam zainteresirana,...). To je u današnje vrijeme neizbježna taktika za sve koji nam nude svoje ( uvijek najbolje) usluge i proizvode.

Zavod za javno zdravstvo Meimurske županije Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolniko lijeenje ovisnosti

I. G. Kovai 1E akovec 099 222 1 888

Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam Utorak: 15.00 - 18.00 • Srijeda: 15.00 - 18.00 • etvrtak: 9.00 - 12.00

Piše prof. psihologije Berta Bacinger Klobuari

Zabava bez alkohola U p r e thodnom broju Meimurskih novina, u našem tekstu, dotakli smo se jedne od izuzetno važnih tema ve z a n i h u z alkoholizam, a to je pijenje kod mladih. Radi se o dijelu populacije koji je vrlo ranjiv a koji je temelj društvenog razvoja, stoga je tu vrijedno usmjeravati našu pažnju. Pomno prikupljani statistiki podaci ukazuju na gorui problem alkoholiziranja meu mladim ljudima. Odgovornost za rana iskustva mladih s alkoholom esto pada na obitelj. No postoji još niz okolnosti i faktora koji pridnose pijenju kod mladih: pritisak vršnjaka, druženje s vršnjacima koji piju, kod nekih mladih posjedovanje velikih koliina novca kojim “kupuju” prijatelje kupujui alkohol, bijeg od problema u školi / u društvu / u obitelji. Znaajan faktor su i mediji, primjerice, reklamiranje piva kao neeg što garantira dobru zabavu. Motivi pijenja kod mladih naješe su zabava, dobro raspoloženje i društvenost. Mladi, nakon što osjete da ih alkohol ohrabruje i oraspoložuje, skloni su ga piti radi dokazivanja u društvu, osobito pred djevojkama / mladiima. Konzumiranje alkohola smanjuje inhibicije i osjeaj odgovornosti, kida moralne granice,... što sve vodi ka raspojasanoj zabavi. Opijenost uslijed alkohola puni osobu zanosom i životnim poletom. Daje prividni osjeaj bistrine, priskrbljuje poželjna obilježja (šarm, priljivost, doživljaj slobode), puni samopouzdanjem - koje je inae esto reducirano kod mladih. Alkohol pridonosi padu konica, što uklanja stid i potie druželjubivost koja je društveno poželjna karakteristika. Olakšava pristup drugim ljudima. Tada se ne misli o moguim opasnostima prekomjernog pijenja. Kad mladi ljudi piju alkohol vjerojatnije je da e završiti u opasnim situacijama, npr. da e postati agresivni, da e poiniti kazneno djelo, napade, pljake, i imati nevolje s policijom. Kako se razvija asocijalno ponašanje, problemi sa zakonom su lako mogui. Pijenje alkohola može dovesti do sramoenja u društvu zbog nedostatak uvida u svoje ponašanje. Za vrijeme pijanstva mlada osoba može biti predmet ismijavanja svojih prijatelja.

Kao zabrinjavajua posljedica uestalog pijenja alkohola jest slab školsk i u s pjeh , ime se mlada osoba izlaže riziku od nezavršavanja škole. Lako je mogue i stradavanje u prometnim nesreama. Naravno, znaajni su i zdravstveni rizici: alkohol ometa zdrav tjelesni razvoj mlade osobe. Istraživanja govore da pijenje alkohola u adolescenciji može naškoditi razvoju mozga. Mladi ljudi misle da štete po zdravlje leže tako daleko da sada nije vrijedno brinuti o tome. Takoer postoji mogunosti razvoja bolesti ovisnosti, što se zbog nesagledavanja u budunost mladoj osobi ini nemoguim. Možemo sa sigurnošu konstatirati: uvijek je prerano da se pone piti i opijati. Unato dostupnim informacijaa o štetnosti alkohola, to mlade ne spreava da ga konzumiraju. Kod njih, a jednako tako i kod zrelih odraslih ljudi, uvriježeno je mišljenje da odlasci na zabave i druženja podrazumijevaju alkohol, da se kod zabave sav alkohol koji je u ponudi mora izliti u njihova usta jer se inae ne mogu dobro zabaviti. Kao da je alkohol sastavni dio izlaska. No nije tako: zabava je mogua i bez alkohola. Mladi ljudi imaju prirodnu sposobnost da se vesele bez ikakvih dodatnih sredstava poticaja. Izlasci služe za druženja, za izlazak se svatko potrudi, uredno se sredi jer želi ostaviti dobar dojam. Zašto onda upropastiti sve to alkoholom? Alkohol, doduše, olakšava društveni kontakt, ali on zapravo samo uklanja poetnu meuljudsku nelagodu kod susretanja polupoznatih ljudi, pa ga u uobiajenom društvu nema nikakvog razloga upotrebljavati! Postoji mnogo naina za zabavu bez konzumacije alkohola. Dovoljno je biti otvoren prema novim iskustvima koji su zdravog karaktera. Može se pronai novi hobi, ukljuiti u novo organizirano društvo (sportsko ...). Dobru zabavu mogue je prirediti sa zanimljivim vonim koktelima. Neprocjenjiva je vrijednost ista glava nakon izlaska, kada se osoba može sjeati svake rijei, svakog postupka. Zanimljiv razgovor nee biti zaboravljen, i svaki korak bit e ist u sjeanju.


28. lipnja 2013.

11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

BS ŠPANGA - medicinska metoda za tretiranje uraslih noktiju Takozvane BS špange su najnovija medicinska metoda za tretiranje uraslih nožnih noktiju bezbolno, brzo i uspješno, bez potrebe za operacijskim postupkom. BS španga se aplicira preko nokta i proces izljeenja zapoinje. Nakon samo nekoliko apliciranja špange nokat je ispravljen i zdrav ponovo, a pacijent se rješava boli. injenica da je aplikacija vrlo jednostavna, brza i mogua na upaljeni, bolni, ali ne previše upalni urasli nokat. Dolaze nam klijenti sa vrlo bolnim, oteenim, upalnim palcem i ako se predugo eka,

bolje da korisnik stavi špangu im primijeti bol i španga ga odmah oslobodi boli, ne uzrokuje nikakav pritisak prilikom nošenja obue, udobna je, gotovo neprimjetna.

URASLI NOKAT - BS ŠPANGA

nažalost ne mogu se odmah staviti špange, ve se mora

nokat osušiti, što produžuje vrijeme izljeenja i zato je naj-

To je budunost korekcije uraslih noktiju! To je ono što zadovoljava svakog klijenta! BS špangu mogue je koristiti u nebrojenim situacijama, tj. kod: •Uraslih noktiju •Upaljenih uraslih noktiju (ne previše)

•Kurjih oiju na rubovima noktiju •Suhe granulacije •Posebno je pogodna za dijabetiare To je još više razloga zbog kojih je španga postala omiljena tehnologija ispravljanja uraslih nožnih noktiju u više od 30 zemalja svijeta. Salon zdravlja i ljepote Miri-relax nudi vam ugodne trenutke opuštanja uz pedikuru, masažu,depilaciju,anticelulitn e tretmane i manikuru.Posjetite nas na adresi Milkovieva 18 , uz prethodnu telefonsku najavu na : 098 175 11 55 .Veselimo se vašem dolasku.


12

28. lipnja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Svaštara HOROSKOP OVAN (21.3.-20.4.)

BIK (21.4.-20.5.)

Kroz suradnju s prijateljima tijekom sljedeeg tjedna doi ete do znatne neplanirane zarade. Dobro e vam u poslovnim akvnosma doi i malo mudros i strpljenja. Poetak tjedna donosi vam neodunost izmeu dva potencijalna partnera. S jednim postoji razlika u godinama, dok je drugi veliki romanar i sanjar. Osluhnite svoju intuiciju. Dobro ete odabra. Ako ste u vezi, moglo bi doi do sukoba. Držat e vas promjenjivo raspoloženje. Pokušajte se relaksira u poznatom društvu i okruženju.

BLIZANCI (21.5.-21.6.)

Poslušajte savjet starije osobe koji bi mogao utjeca na poboljšanje nancija. Bez obzira kojom djelatnošu se bavite, dolazi vrijeme za dobru zaradu. Od vaše sposobnos zavisi koliko ete ima novanih priljeva. U ljubavnim odnosima bit ete nezadovoljni zbog partnerovog ponašanja. Svaki problem može se riješi razgovorom i pravovremenom komunikacijom. Osoba sa znakom raka možda e vam uljepša život, a do susreta e doi u danima vikenda. Krajem sljedeg tjedna poboljšat e se sve mogue zdravstvene tegobe.

VAGA (24.9.-23.10.)

Krajem lipnja i poetkom srpnja mogli bi bi znaajni kontak s inozemstvom. Mogli biste ostvari dugotrajnu suradnju. Spremni ste na naporan rad, koji e vam se ispla. Pripazite na raspolaganje novcem. Nemojte ga pozajmljiva. Iznenadit e vas i mogui romanni odnosi. Možda ete doživjeti neobino iskustvo ili susret sa starim partnerom. Svi ljubavni susre bit e iznenaujue strastveni. Nemojte pretjeriva u zikim akvnosma. Uzimajte više tekuine.

RAK (22.6.-22.7.)

Pripazite da vas ne zavede jak optimizam. Nemojte podcjenjivati suradnike i uvijek imajte na umu kako samo timski rad donosi najbolje rezultate. U poslovnoj komunikaciji budite korektni i odmjereni. Mogue je manji novani dobitak iz inozemstva. Ukoliko ste u braku ili dužoj vezi, na vrata vam kuca jedan od ljepših perioda. Samci mogu na putovanju oekivati zanimljivo poznanstvo. Pripazite pri akvnosma oko ureivanja doma ili okunice kako se ne biste ozlijedili.

ŠKORPION (24.10.-22.11.)

STRIJELAC (23.11.-21.12.)

Oekuju vas dobre vijes. Krajem tjedna bit ete pozvani na razgovor u tvrtku gdje ste se natjecali sa svojim poslovnim projektom i gdje ste ve izgubili svaku nadu za pozitivnim rješenjem. Budite odluni i sve e se riješi u vašu korist. Od srijede vam se srea osmjehuje i na ljubavnom planu. Na vidiku je trajna veza s osobom koju poznajete ve nekoliko godina. Ukoliko ste u branoj vezi, imate razlog za zadovoljstvo. Više se odmarajte i i obrate pozornost na to što unosite u organizam.

U danima koji dolaze ništa se bitno nee promijeni. Od prevelike želje za odreenim postignuem, mogli biste sami sebe precijeni. Što se e nancija, niste baš u zavidnoj situaciji jer nee stizati priljevi koje ste oekivali. Pomoi e vam emovni ili poslovni partner. Kroz jedan neobavezan razgovor doi ete u kontakt s osom koja e vas izuzetno zainteresirati. Radi se o osobi koja nije iz vašeg grada. Ako ste u vezi, vraa se sklad i mir u brane odnose. Mogua nesanica.

ekate li informaciju ili odreeni poslovni razgovor, realizacija e bi mogua od sljedee srijede. Ako ste propusli poziv za novo radno mjesto, oekuju vas nove kvalitetne prilike koje e bi nadasve znaajne za vašu karijeru. Novac kojim trenutno raspolažete bit e vam dostatan za realizaciju svih planiranih investicija. U ljubavnim odnosima od etvrtka oekuje vas ugodno iznenaenje. Odmor, opuštanje i meditacija uz glazbu djelovat e izuzetno blagotvorno na vas.

LAV (23.7.-23.8.)

U poslovnoj domeni možda e doi do problema vezanih uz meuljudske odnose. Riješite sve nedoumice razgovorom. U periodu ste stabilizacije i veega poslovnog uspjeha. Poetkom tjedna ni sami neete zna što želite. Zanima li vas stara ljubav ili želite iskuša nešto novo. Prijateljski razgovor pomoi e vam u vašim mislima, pa ete spozna pravi put. Ako ste u vezi, vladat e skladni odnosi. Vraaju vam se snaga i elan.

JARAC (22.12.-20.1.)

Imate velika oekivanja u realizaciji zapoetih poslovnih projekata. Budite spokojni. Vei dio riješit e se na vaše zadovoljstvo. U svim kontakma budite iskreni i donosit ete ispravne odluke. Oekuje vas dobitak iz inozemstva. Riješite emotivnu prošlost. Nemojte se zamarati nepotrebnim stvarima. Oekuje vas mnogo ljetnih uzbuenja. Samci neka što više izlaze jer postoji mogunos zanimljivih poznanstva. Suoite se s problemima koji vas optereuju i osjeat ete se mnogo bolje.

VODENJAK (21.1.-19.2.)

Sam ste svoj majstor u trošenju i rasporeivanju novca. Pripazite na troškove i nemojte se dovoditi u poziciju veih izdataka. Budite racionalni i bit ete zadovoljni. Oekuje vas vrijeme lijepih ljubavnih pria, pa ak i mogunost poetka zajednikog života s osobom do koje vam je izuzetno stalo. Ako ste sami, mogue je burna prolazna avantura ili ak veza sa zauzem partnerom. Tijekom vikenda mobli bi ima problema s povišenim sranim tlakom. Ako treba, uzimajte propisanu terapiju i više tekuine.

DJEVICA (24.8.-23.9.)

Na dobrom ste putu uspjeha. Ako se bavite prodajom nekretnina, vratit e vam se stari kupac. Ostvarit ete sve što ste planirali. U emotivnim odnosima tijekom vikenda dogodit e vam se nešto lijepo i novo. Budite spremni na sve izazove. Ako ste u braku i imate djecu, provedite slobodno vrijeme u zajednikom druženju. Obitelj e vam bi potpora u svim aktivnostima koje ete zapoeti poetkom slijedeeg mjeseca. U dobroj ste psihozikoj formi. RIBE (20.2.-20.3.)

Za vei uspjeh u poslovnom svijetu trenutno nemate dovoljno volje ni energije. A kako sami nemate dovoljno snage, rješenje e biti u udruživanju. Ako ste zainteresirani za osobu koju ste nedavno upoznali, lako ete zaboravi staru ljubav, pa ak i napus trenutnog partnera. Ukoliko ste u vezi, brani partner e od vas oekiva da naete vremena za njega i da ga saslušate. Razgovor e svima dobro doi. Nemojte bi impulzivni. Djelujte iz emovnog mira, i bit ete opušteni i zadovoljni.

ROENDANI SLAVNIH

John Cusack

Fernando Alonso

Ksenija Paji

Liv Tyler

Lindsay Lohan

Tom Cruise

28.06.

29.06.

30.06.

01.07.

02.07.

03.07.

04.07.

John Cusack Luigi Pirandello Peter Paul Rubens

Fernando Alonso Antoine de Saint-Exupery Giacomo Leopardi

Ksenija Paji Michael Phelps Czeslaw Milosz

Pamela Anderson Liv Tyler Ruud van Nistelrooy

Lindsay Lohan Hermann Hesse Wislawa Szymborska

Tom Cruise Julian Assange Franz Kafka

Nina Badri Gina Lollobrigida Giuseppe Garibaldi

SANJARICA EKSPLOZIJA Vidjeti eksploziju - strahujete od dogaaja koji dolaze. uti eksploziju - neugodna iznenaenja. Eksplozija s vatrom - velik uspjeh i dobitak.

ESKIM Eskim biti - usamljenost. Vidjeti ga - lažu vam.

FILM Gledati film - putovanje. Glumiti u filmu - pazite da vas ne osramote. Vidjeti neuporabljeni film - uzalud trošite svoju energiju i svoje vrijeme.

FRIZER Vidjeti rizera - tužne vijesti za koje ete otkriti da su lažne. Ako ste vi rizer - izvanredan izdatak novca. Ako ste vi kod rizera - dolaze pozitivne promjene. Sami sebi raditi rizuru - brige i putovanje.

GLAVA Glava bez tijela - poteškoe. Krvava glava - uvajte

se. Sijeda glava - velike brige. Obrijana glava - problemi. Glava da vam je odsjeena nesrea. Vi sijeete glave - brige i financijske teškoe. Imati elavu glavu - nagovještaj štete. Nositi glavu u rukama - mirno razdoblje. Prati glavu - imate neiskrenog prijatelja. Imati veliku glavu - skoro bogatstvo. Dvije glave imati napredak.

Nina Badri

HOROSKOP za osobe roene izmeu 10. lipnja i 7. srpnja, u znaku hrasta GOLUB Vidjeti goluba - dobar glas. Golub u letu - srea u obitelji. Golub na krovu ugodna vijest. Vidjeti uginulog goluba - ostat ete bez dobrog prijatelja. Jato golubova - dobit ete pomo od stranih ljudi. Loviti ili uloviti goluba - materijalni gubitak. Jesti goluba - žalost u kui.

Velikodušni prijatelji prepuni ideja Ovaj znak karakteriziraju velike ideje, optimizam i iskrenost bez obzira na posljedice. Slaba toka im je nedostatak diskrecije. Velikodušni su i dobri prijatelji, a pri pojavi problema su mirni i sabrani. Roeni u prva dva tjedna znaka skloni su financij-

skim problemima, u koje esto upadaju, ali ih i brzo rješavaju. Vole filozofirati i pametovati drugima, no znaju biti vrlo naivni i lako poklanjati osjeaje ljudima koji to ne zaslužuju. Hrast roen u druga dva tjedna znaka manje je sklon financijskim problemima. Izni-

mno je velikodušan i ima uroen instinkt za preživljavanje. esto ine stvari koje drugima izgledaju nemogue te su poznati po svojim sposobnostima voe. Snažan karakter i puno pozitivne energije svojstveni su za drvo iji znak nose.


28. lipnja 2013.

13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Tehnologija

Što znae oznake na dvogledima? Dvogled ili dalekozor je u stvari teleskop s dva identina objektiva. Objektivi dvogleda su smješteni jedan pored drugog i upereni u istu toku. Ovakav princip rada omoguava promatrau da koristi oba oka prilikom promatranja udaljenih objekata, što za razliku od teleskopa ili monokulara, daje trodimenzionalnu sliku. Dvogledi se razlikuju po dosta važnih podataka koji odreuju njegovu kvalitetu i primjenu. No, prosjean kupac naješe barata samo jednim pojmom i to 7x50 (ili nekim drugim umnoškom), a za koji ujedno nije siguran ni što predstavlja. To u stvarnosti i nije nikakav umnožak ve oznaka poveanja sustava i promjera objektiva. Poveanje dalekozora govori nam koliko e nam se puta promatrani objekt initi bližim. Konkretno, promatramo li objekt udaljen 1000m, to podijelimo sa 7 i dobit emo da nam se objekt nalazi na oko143m od nas. Što je prva brojka vea, promatrani objekt e nam izgledati bliži (ali i to ima svojih mana). Drugi broj oznaava promjer objektiva u milimetrima. Vei objektiv skuplja više svjetla što nam olakšava promatranje u lošijim svjetlosnim uvjetima.

Kod dva objektiva razliitog promjera i istog poveanja, onaj s veim promjerom e davati svjetliju, oštriju sliku. Evo još nekoliko važnih karakteristika dvogleda: Vidno polje ovisno je o poveanju i što je ono vee vidno polje je manje i obrnuto. Izlazna pupila je ona mala rupica kroz koju nam svjetlo ulazi u oko. Promjer izlazne pupile ovisi o poveanju i promjeru objektiva. Tako dvogled 7x50 ima izlaznu pupilu promjera 7.1mm (50mm/7). Promjer izlazne pupile nam govori i koliko e biti svjetla slika u dvogledu s kojim promatramo. Što je njem promjer vei, to nam je slika svjetlija. Maksimalni promjer pupile bi trebao odgovarati maksimalnom promjeru zjenice oka u mraku, a taj promjer iznosi oko 7mm. Ako je promjer izlazne pupile vei onda gubimo dio svjetla jer prolazi pored zjenice. Oište (eye relief) je udaljenost izmeu oka i okulara na kojoj možemo vidjeti cijelo vidno polje. Dužina oišta može biti od nekoliko do 25mm. Optimalna udaljenost je oko 20mm što omoguava promatrau korištenje naoala tokom promatranja. Najkraa udaljenost izoštravanja je najmanja

udaljenost na kojoj možemo u dvogledu dobiti oštru sliku. Što je poveanje vee poveava se i udaljenost za izoštravanje. Premaz objektiva: Svaka optika površina gubi 1 do 5% svjetla zbog releksija što u optikim sustavima s više elemenata može rezultirati velikim gubitcima svjetla. Kod dvogleda je ovo posebno izraženo jer svjetlost na svom putu do okulara mora proi kroz prizme, koje u kombinaciji s leama objektiva i okulara mogu izgubiti do 50% svjetla. Ovisno o kvaliteti antirelektivnih premaza i na koliko su ploha nanešeni, dvogled dobiva jednu od sljedeih oznaka: Coated (premazan djelomino); Fully coated (potpuno pre-

ili – ovisno o našem oku. Bez obzira na oba naša oka, dovoljna je korekcija na samo jednom okularu. U slijedeem emo vam nastavku dati savjete za kupnju dvogleda, s obzirom na vaše potrebe. Veliki izbor dvogleda možete pronai u A/D ELECTRONIC.

TONERI I TINTE Veliki izbor originalnih i zamjenskih i i za sve vrste pisaa i tonera i tinti

Uska 1, akovec, 396-606

GALAXY S4 zoom je prikljuivanju s pametnim fotoaparatima Samsungove NX serije. Što se tie tehnike strane, Galaxy S4 zoom ima 4.3-inni zaslon s 256 piksela po inu, 5GB korisniku dostupne memorije i 1.5GB RAM-a, dvojezgreni 1.5GHz procesor Cortex A9 i Mali-400 GPU. Kamera, koja je najvažnija znaajka ovog ureaja, ima 16MP 1/2.33” veliinu senzora, 10x optiki zoom (24-240 mm), optiku stabilizaciju slike, prepoznavanje osmjeha i lica, HDR i panorama slikanje. Ureaj

optikog stakla koje proizvode jasnije slike i imaju ih vrhunski dalekozori (Bak-7 su lošije prizme). Dušik u dvogledu služi protiv zamagljivanja objektiva iznutra i uvijek se koristi kod vodootpornih dvogleda. Korekciju dioptrije svakako bi trebao imati svaki dvogled. Korekcija se vrši na okularu u +

popusta

Predstavljen Samsung Samsung Electronics, vodea svjetska tvrtka na podruju mobilne tehnologije i digitalnih rješenja, predstavila je prije desetak dana Samsung GALAXY S4 zoom, ureaj koji objedinjuje pametni telefon i digitalni fotoaparat izuzetnih performansi. Rije je o prvom pametnom telefonu na svijetu, opremljenom fotoaparatom s deseterostrukim optikim uveanjem. Tvrtka je takoer premijerno prikazala najmanji i najtanji “ish-eye“ objektiv na svijetu. Ova širokokutna lea dvostruko je manja i lakša od konkurencije, a namijenjena

mazan; Multicoated (višeslojno premazan): Fully multicoated (potpuno višeslojno premazan). Centralnim fokusom vrši se izoštravanje slike ovisno o udaljenosti od promatranog objekta. Svaka promjena udaljenosti traži korekciju pomou centralnog fokusa. Dvogledi s iksnim fokusom nemaju mogunost izoštravanja. Njihov je fokus postavljen za vrijeme proizvodnje. Minimalna udaljenost gledanja s iksnim fokusom je nešto vea ali zato ide u beskonanost. Bak-4 prizme su najbolje prizme, izraene od vrhunskog

dolazi s Androidom 4.2.2. Jelly Bean, dok baterija broji 2330 mAh. Ureaj e biti dostupan poetkom kolovoza, dok e 10-milimetarski širokokutni objektiv biti dostupan od listopada ove godine. Više na www. svijet-androida.com.

WEB preporuka

Gableci akovec na Facebooku Što i gdje jesti za gablec u akovcu svakodnevno od ponedjeljka do subote? Ponudu gotovo svih restorana u akovcu i okolici možete svako prijepodne saznati na Facebook stranici: Gableci akovec. Korisna stranica ove društvene mreže, koja se aktualizira svaki dan, donosi ponudu i cijenu restorana koji ima u ponudi ovaj popularni dnevni gastronomski “trenutak“.


14

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

28. lipnja 2013.

Renault “Chess Edition” - odlian odnos cijene i opremljenosti Tvrtka Renault Nissan Hrvatska ekskluzivno je pripremila ograni enu seriju vozila naziva »Chess Edition« s kraljevskom opremom i cijenama ve od 70.000 kn. Adute posebne serije automobila Chess Edition ine atraktivno opremljeni Twingo, Mégane berlina, Mégane Grandtour i Fluence. Twingo Chess Edition 1.2 16v za 70.000 kn u ogranienoj seriji kupcima donosi posebnu ljubi astu metaliziranu boju, ekskluzivne naplatke, unutrašnje i

vanjske dodatke te posebne presvlake s ljubiastim ukrasima. U usporedbi s jednako

opremljenim standardnim Twingom, Twingo Chess kupcima omoguuje uštedu od

6.400 kn. Petovratni Mégane Chess Edition 1.6 16v dolazi s cijenom od 108.900 kn za

Obavijest HAC-a Hrvatske autoceste d.o.o. izdale su priopenje kojim se pozivaju svi korisnici ENC ureaja da se osobno jave do 30. lipnja na prodajno mjesto HACa, ispune pristupnicu ili ju pošalju poštom na adrese navedene na HAC-ovoj web stranici. Na taj nain korisnici evidentiraju svoj

ENC ureaj zbog promjene Opih uvjeta korištenja ENC ureaja. “ENC korisnici ENC paketa, koji nisu registrirani u sustavu elektronike naplate cestarine obavezni su se evidentirati do 30.06.2013. godine radi daljnjeg korištenja ENC-a.”

benzinsku izvedbu i 116.900 kn za dizelsku izvedbu.Jednako bogato opremljen Mégane

Grandtour Chess Edition je s dizelskim motorom dCi 90 dostupan za 126.900 kn, a kupci Chess Edition izvedbi Méganea i Mégane Grandtoura štede 8.000 kn. Limuzina Renault Fluence 1.6 16v u ogranienoj seriji Chess Edition dolazi po cijeni od 114.900 kn, a dizelsku izvedbu po cijeni od 119.900 kn. Kupac ovog modela ostvaruje uštedu od 5.600 kn. Svi ovi modeli u vrlo ogranienoj koliini od 80 vozila dostupni su od 1.7. u ovlaštenim Renault salonima.


28. lipnja 2013.

15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Posebna ponuda za Piaggio Beverly 300 Najpopularniji i najprodavaniji skuter na tržištu iznad 50 kubika, Piagio Beverly 300 ie, od sad je u posebnoj ponudi opremljen je prtljažnikom i vjetrobranom. Uz prostor ispod sjedala, koji je meu najveima u klasi, za vrijeme trajanja ove posebne ponude kupci na poklon dobivaju stražnji prtljažnik zapremnine 42 litre u boji skutera, opremljen naslonom za suvozaa u materijalu i boji jednakima onima na sjedalu. Praktinost i udobnost ovog skutera dodatno je poveana elegantnim vjetrobranom kojeg kupci u ovoj posebnoj ponudi takoer dobivaju na poklon. Ušteda za kupce ovim eiznosi više od 2.000 kn.

SVE KATEGORIJE NA JEDNOM MJESTU AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1 i D kategorija

tel/fax: 040/645-355 mob: 091/416-2084, 091/211-2442 PRELOG, Glavna 5

Hyundai vozila za ženski Euro 2013 Hyundai Motor Company je na sveanoj primopredaji u švedskom Tjörnu ustupio flotu od 96 vozila za UEFA EURO 2013 žensko prvenstvo. Vozila e se koristiti tijekom 19-dnevnog turnira za prijevoz igraa, dužnosnika, sudaca, osoblja i VIP gostiju. Uz isporuku službenih vozila, Hyundai organizira i natjecanje za djecu od 10 i 14 godina, na kojima

 e 25 pobjednika imati ast predati nogometnu loptu sucu na službenim utakmicama. Takoer, na odabranim stadionima bit e organizirani interaktivni programi gdje e se navijai moi prijaviti na test vožnje i razne nagradne igre. UEFA Euro 2013 žensko prvenstvo održava se od 10. - 28. srpnja na sedam stadiona diljem Švedske.

AMC Meimurje akovec, Športska 8,

tel. (040) 328-750, 328-751 e-mail: prodaja-ford@amc-medjimurje.hr

1. VW Passat 2.0 TDI Comfortline, 2011., smeđa, ESP, start-stop sustav, automatska klima, el. paket, tempomat, parking senzori, alu felge 2. Ford C-max 1.6 TDCi Trend, 2005., svjetlo plava, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD 3.Fiat 500L 1.4 Easy - NOVO, 2013., crvena, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD, alu felge, maglenke, tempomat 4.Fiat Punto 1.2, 2012., bijela, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD 5.Fiat Grande Punto 1.3 JTD, 2008., srebrna, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD 6. Fiat Doblo Cargo 1.3 JTD, 2008., bijela, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD 7.Fiat Doblo Cargo 1.4 + plin, 2008., bijela, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD


Željko Joksimovi ovaj petak po prvi put u Meimurju Nakon prošlogodišnjega iznimno uspješnog gostovanja u Varaždinu, jedan od najpopularnijih pjevaa regije, Željko Joksimovi, po prvi put stiže i u Meimurje. Nastupiti e 28. lipnja na MESAP-u Nedeliše. Joksimovi je postao poznat najširoj publici kad je na Eurosongu 2004. predstavljao Srbiju i Crnu Goru s pjesmom “Lane moje” i osvojio odlino drugo mjesto. Tada je njegova popularnost eksplodirala i ubrzo je postao ljubimac posebice ženske publike i u Hrvatskoj. Pjesme kao što su “Ljubavi”, “Lea o lea” i mnoge druge meu najpopularnijima su novijim pop hitovima na ovim prostorima. Veliki uspjeh

na Eurosongu Joksimovi je inae ponovio i dvije godine kasnije, kada je skladao glaz-

bu za pjesmu “Lejla”, s kojom je Hari Varešanovia predstavljao Bosnu i Hercegovinu.

Pjesma je osvojila tree mjesto, a Željko Joksimovi osvojio je i prestižnu nagradu za najboljeg kompozitora (“Composeraward”) prema mišljenju svih kompozitora sudionika festivala. Svira ak jedanaest instrumenata, a skladao je i pjesme “ija si” i “Nesanica”, koje je otpjevao preminuli Toše Proeski, te pjesmu “Miljacka” za Halida Bešlia. Koncerti Željka Joksimovia posebna su pak pria - njegovi koncerti posveeni su širenju ljubavi, a njegovi tekstovi pokazuju koliko voli i cijeni publiku kojoj se obraa. Ulaznice ve sada možete nabaviti u pretprodaji u caffe baru “Millenium” u akovcu po cijeni u pretprodaji od 50 kuna.

The National u utorak 2. srpnja na zagrebakoj Šalati Ameriki indie rock bend The National vraa se u Zagreb - u sklopu ovogodišnje turneje 2. srpnja nastupit e na Šalati u organizaciji Kluba "Žedno uho". Koliko im je Zagreb uistinu znaajan, dokazali su odlukom da ga na novoj turneji meu sedam europskih gradova, kao prvog, na samom njezinom otvaranju. Naime, bend koji je u nepunih deset godina prešao put od klupskog benda do rasprodanih koncerata širom svijeta upravo je u Zagrebu, u klubu KSET, pred osamdesetak ljudi odsvirao jedan od najbitnijih koncerata karijere na prvoj europskoj turneji. Nakon toga 2010. godine The National održava puno vei koncert u Boarskom domu u rasprodanoj dvorani pred više od 3.000 ljudi. Te godine je i zapoeo najvei koncertni uspon benda koji raste iz godinu u godinu.

Osnovan 1999. godine, The National ine sjajni pjeva Matt Berninger te dva para brae: Aaron (gitara, bas, klavir) i Bryce Dessner (gitara), te Scott (bas, gitara) i Bryan Devendorf (bubnjevi). Svoja su prva dva albuma, The National i Sad Songs For Dirty Lovers, te kljuni minialbum Cherry Three, objavili na vlastitoj etiketi, nakon ega 2004. potpisuju za Beggars Banquet. Ve idue godine im izlazi

iznimno hvaljeni Alligator, na kojem se našla underground himna "Mr. November“, a The National postaju prava mala koncertna atrakcija. Idui Boxer objavljen je 2007. a pjesme poput "Fake Empire“, "Mistaken For Strangers“ i "Start A War“ dovele su do toga da je album prodan

u trostruko veoj nakladi od pretodnog, dok sama grupa od zvijezdi undergrounda polako prerasta u rock instituciju. Aktualni album High Violet objavljen prije nepune tri godine za 4AD grupi donosi ne samo nepodjeljene hvalospjeve kritike, ve i globalni komercijalni uspjeh. The National je posljednjih nekoliko godina tako od klupskog benda koji slušaju samo najodaniji fanovi prerastao u modern rock koncertnu atrakciju, tako da nastupaju na svim najveim svjetskim festivalima kao bend uz main-stage. Ulaznice se mogu kupiti u Zagrebu u Dirty Old Shopu i Rockmarku, te u svim Dallas Music Shopovima (Šibenik, Rijeka, Split, Zadar, Zagreb), a cijena iznosi prihvatljivih 220 kn.

FORMULA 13 1 Love Somebody MAROON 5 2 Goin’ Crazy DIZZEE RASCAL ft. ROBBIE WILLIAMS 3 Fixurlifeup PRINCE ft. 3DEYEGIRL 4 Dear Darlin’ OLLY MURS 5 Second Bite Of The Apple BEADY EYE 6 #Beautiful MARIAH CAREY 7 If I Were Me DAVE GROHL, JESSY GREEN, JAFREE & JIM KELTNER 8 Road To Nowhere DAVID BYRNE ft. ST. VINCENT 9 Get Lucky DAFT PUNK ft. PHARRELL WILLIAMS 10 Unchain My Heart HUGH LAURIE 11 Tears Always Win ALICIA KEYS 12 Safe And Sound CAPITAL CITIES 13 Ashtrays & Heartbreaks SNOOP LION ft. MILEY CYRUS

Top Hit List 1 BEGINI Ivan Zak DOMAIH Obriši suze CMC feTOP&LISTA sval 2013 2 NATALI DIZDAR Grijeh - Agapa 3 BORIS NOVKOVI Ft Sara Grimaldi Hitna ljubav - Aquarius 4 PARNI VALJAK Samo da znaš Croaa 5 BU ENJE Ljubav nema pravila - Croaa 6 PRLJAVO KAZALIŠTE Baš kad nije vrijeme Možda dogodine Croaa 7 BOSUTSKI BEARI Samo me jednom pogledaj - 8 MASSIMO Suze nam stale na put - Aquarius 9 NINA BADRI ežnja - Aquarius 10 MARIO HULJEV Sretan sam Igra pod suncem Menart 11 JOLE Bailando solo Hit 12 TEŠKA INDUSTRIJA Majske kiše ( Kemal Monteno) CMC fesval 2013 Croaa 13 TONY CETINSKI Jednom u životu Opet si pobjedila Aquarius

Varaždin 107.1 Novi Marof 103.1 Ivanec 93.3 Ludbreg 91.4

VAŠ NAJBOLJI RADIO VARAŽDIN www.radio-varazdin.hr


28. lipnja 2013.

Dobro je znati 37

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 323 601

tvoj prijatelj

namjensko brašno

pan mega

17.99 kn carlsberg 2l, 9,00 kn/l

za dizana tijesta i za kolače

ulje suncokret

super cijena zvijezda 1l

trajno mlijeko 2,8%

5.99 kn dukat 1l

4.99 kn kraš, 100 g 49,90 kn/kg

nougat blok

kraš, 420 g 26,17 kn/kg

dorina

mliječna, s keksom i noisette

4.99 kn kraš, 80 g 62,38 kn/kg

akcija vrijedi od 27.06. – 07.07.2013.

napolitanke

10.99 kn

ki-ki

plus i voćna karamela

5.39 kn čakovečki mlinovi 1 kg

jetrena pašteta

3.99 kn gavrilović, 50 g 79,80kn/kg


sport@mnovine.hr PIŠE: STJEPAN MESARI

MURSKO SREDIŠE - ODIGRANA UZVRATNA kvalifikacijska utakmica za plasman u III. HNL - Sjever

P

red oko 1.500 gledatelja na igralištu Šoderka u Murskom Središu u utorak je odigrana druga utakmica kvalifikacija za ulazak u III. HNL ligu – sjever u kojoj su se nadmetali nogometaši domaeg Rudara i Plitvice iz Gojanca. Utakmica s puno tempa i obrata završila je rezultatom 3:3, što je Rudaru bilo dovoljno za ukupnu pobjedu i plasman u viši stupanj natjecanja. Naime, u prvoj utakmici, odigranoj u Gojancu, Rudar je pobijedio rezultatom 3:1, te je s ukupnih 6:4 zasluženi pobjednik ovih kvalifikacija, ime je ostvaren i najvei uspjeh u preko 60 godina postojanja kluba. Golove za Rudar postigli su Dario Šolti, Nikola Šolti i Alen Kovai, a za Plitvicu Luka Tomaši, Krunoslav Buhin i Nino Melnjak. Ne pamti se kada je u Murskom Središu jednu utakmicu došlo pogledati toliko ljudi, a bilo ih je iz svih krajeva Meimurja, ali i susjednog slovenskog Prekmurja i Maarske. Plitvicu je bodrilo stotinjak njihovih najvatrenijih navijaa. Nogometaši obiju ekipa dobrom igrom gledateljima su pružili uživanje u lijepom i kvalitetnom nogometu. Iznad svega utakmica je bila vrlo korektna, a suenje odlino. Rudarevi igrai silnu su željeli pobjedu ili barem neodluan ishod, pak su dosta i griješili pred oba gola. Plitviani su se pokazali kao iskusna ekipa koja je ekala i skoro doekala svoju priliku za iznenaenje, meutim, to se nije dogodilo jer jednostavno ukupno je Rudar bio bolji i kvalitetniji sastav, mudro voen od svog stratega Antuna Srše. Nakon ove utakmice dolazi do promjene predsjednika NK Rudara. Dosadašnjega najuspješnijeg predsjednika u povijesti kluba Dražena Srpaka nasljeuje Tomica Nedeljko, dugogodišnji igra i lan klupske uprave. Na stadionu je dugo u no ostao veliki broj nogometnih zaljubljenika, koji su uživali u gastronomskoj

Remijem protiv Plitvice Rudar se plasirao u viši rang je bi li rezultatom koji bi nas odveo u viši rang. Ukupno, Rudar je bio toliko bolji koliko mu je trebalo za ukupnu pobjedu. Publika je u oba susreta vidjela dobar nogomet, a to je važno. Rudaru želim puno uspjeha u novom rangu natjecanja. Možda se dogodine tamo sretnemo. Dražen Srpak, predsjednik Rudara: - Prije svega estitam dekima na uspjehu i na kvalitetno odigranoj utakmici. Svi smo mi željeli ovdje pobijediti, meutim, nije Plitvica bilo tko, nego dobra i iskusna ekipa, koja zna što želi i može. Meutim, ukupno mi smo bili bolji i zasluženo idemo dalje. Ništa ovo nije nastalo preko noi, puno je truda i sredstava uloženo da bi se stiglo do rezultata koji smo mogli pred dvije godine samo sanjati. Slijedi krai odmor, a potom pripreme za III. ligu koja je veliki ispit i izazov za sve nas, poglavito za ekipu i struku. Želja nam je da svi igrai ostanu u klubu jer nemamo ni novac, ali ni preveliku potrebu tražiti igrae sa strane, jer smo kvalitetni i dobri.

Ponosna zajednika fotografija nakon povijesne utakmice

RUDAR - PLITVICA 3:3

Ovo Središe još vidjelo nije

ponudi i glazbi i pjesmi Sinova Meimurja, slavei povijesni uspjeh Rudara, ali i ljepotu sportskog nadmetanja.

REKLI SU: Antun Srša, trener Rudara: - Utakmica je bila lijepa za gledanje, ali vrlo teška za nas, koji

smo jednostavno zbog publike trebali pobjedu ili kvalitetan rezultat. Teško nam je bilo ponoviti odlino odigranu utakmicu iz Gojanca i znali smo da nije sve gotovo pobjedom u Gojancu, nego da nas eka težak boj. Mnogi zaboravljaju da je Plitvica prvak varaždinske

Srpak i Nedeljko, stari i novi predsjednik

Trener Srša nakon utakmice našao se na rukama igraa

županijske lige, a mi smo drugi na tablici meimurske županijske lige i to nešto govori. estitam dekima na zalaganju, a Plitvici na korektnoj igri. Publika je bila odlina, kao i suenje što je dovoljno za lijepu utakmicu, a ova spada meu utakmice ljepotice.

Dragutin Posavec, trener Plitvice: - Prvo estitam Rudaru i kolegi Srši na ukupnoj pobjedi i plasmanu u viši rang. Mi smo svoju priliku izgubili u prvoj utakmici, premda smo u Murskom Središu uz nešto više sree i mogli pobijediti, no pitanje

Nekadašnji Rudarovi igrai i treneri na povijesnoj utakmici

MURSKO SREDIŠ E, igralište Šoderka, suci: Kristijan Sminderovac, Nikola Novak oba Koprivnica, Dražen Fejer Bjelovar, etvrti sudac Vjekoslav Jalžabeti Bjelovar, delegat Damir Vargovi Virovitica Strijelci: 1:0 D. Šolti, 1:1 Tomaši, 1:2 Buhin, 2:2 N. Šolti, 2:3 Melnjak, 3:3 Kovai RUDAR: Raj (kapetan), Kovai (Vuruši), Šprajc, Vuri, Županec,, D. Šolti (Kneževi), Novak (Rožman), Zadravec, Horvat, N. Šolti, M. Šolti, trener Antun Srša PLITVICA: Kišiek, V. Horvat, M. Horvat (Tkalec), Gredelj, Zgrebec, M. Horvat (L. rnila), Buhin, I. rnila (kapetan), Tomaši (Kuar), Melnjka, Kocija, trener Dragutin Posavec

Srša i Bogdan bili su Rudarovi odlini igrai, ali nikada nisu igrali ovakvu utakmicu
28. lipnja 2013. NOGOMET UDRUGA mladih Stanetinec

Malonogometni turnir na vodi Jedinstveni sportski i zabavni dogaaj u nedjelju 7. srpnja prireuje Udruga mladih Stanetinec. Rije je o malonogometnom turniru koji se igra u vodi kod Vatrogasnog doma u Stanetincu. Poetak je u 13.30 sati, a ekipe se trebaju prijaviti

do 5. srpnja 2013. na broj telefona:099/85 68 090, te uplatiti 150 kuna kotizacije. Tri prvoplasirane ekipe dobivaju vrijedne nagrade i pehare. Nakon turnira prireuje se velika zabava uz nastup grupe Casino, te bogatu tombolu. (sm)

Limai Meimurja na Izgradnja SRC-a Rogoznica jakom meunarodnom turniru u Velikoj Gorici u Vuetincu pri samom kraju Kao što su i najavljivali, u NK Vuetincu ove godine kreu u nogometno natjecanje. NK Vuetinec ve dvije godine intenzivno gradi svoj sportsko - rekreacijski centar SRC Rogoznica u Vuetincu. Do sada su napravili asfaltirano igralište s relektorima,

djeje igralište s igralima i pripremili teren za malonogometno travnato igralište. Igralište za veliki nogomet je pripremljeno za sijanje trave, ali još ima dosta posla za završetak. Nadaju se da e uspjeti sve završiti što prije. Osnivanje kluba i gradnja sport-

sko - rekreacijskog centra u današnje vrijeme nije lako ni jednostavno, ali u klubu kažu kako su dosadašnjim radom pokazali da se entuzijazmom ni iz ega može napraviti jako puno. Uprava kluba je vrlo aktivna i trenutno okupljamo

U Kotoribi odigran malonogometni turnir

Pobjednici MNK “Klub 75” – Parketi Gosari Prošli vikend odigran je 4. meunarodni nogometni turnir limaa Alpas Cup 2013. Na turniru su uz ostale klubove sudjelovali Juventus, Sturm, Sparta, Dinamo, Hajduk, Željezniar, Maribor i brojni drugi, a svoje mjesto na turniru je našlo i Meimurje nakon kvaliikacija. Mladi nogometaši Meimurja u kvaliikacijama su najprije u skupini poraženi od Bistre 1:3, pobijedili Bunu 3:0 te Mladost B 2:0 i sa ŠN Pandža odigrali su 1:1. Drugim mjestom u svojoj skupini plasirali su se u daljnje natjecanje, gdje su u grupi odigrali neriješeno s Radnikom iz Sesveta 1:1 i Segestom 0:0, a pobijedili su Mladost Ždralove 1:0. Kao drugoplasirani u svojoj grupi igrali su sa Sa-

vom koju su pobijedili 3:0, a u inalu kvaliikacija poraženi su od Segeste 1:0. Ova dva kluba, Segesta i Meimurje, kroz kvaliikacije su izborila nastup u glavnom turniru. Tu su mladi akoveki nogometaši izgubili od kasnijeg pobjednika turnira splitskog Hajduka 2:1, makedonske Bitole 3:2 i Hrvatskog dragovoljca 2:0. Za Meimurje su nastupili Tomi Hatlek, Borna Štefulj, Nikola Lesar, Matija Posedi, Niko Gelo, Nikola Malenovi ,Eno Perši, Matej Mihaljuš, Lovro Levak Pani, Domagoj Dežek, Saša Obradovi,Tibor Pomor, Noah Lukovnjak, Dominik Blagus, Bruno Šimunkovi, Lovro Niki. Trener: Damir Lepen i izioterapeut Božidar Jurai.

Malonogometni k lub “Klub 75” iz Kotoribe u povodu Dana državnosti organizirao je tradicionalni dvodnevni turnir u malom nogometu. Turnir se igrao u subotu 22. i nedjelju 23. lipnja u sportskom parku kod starog vrtia. Za ovogodišnji turnir prijavilo se osam ekipa: Dubravan, Mitar Junajted, NK Roma, NK Graniar, Pizzerija Majo, Varga elektronika, Bižuterija i MNK Klub 75 – Parketi Gosari. Nakon odigravanja po skupinama dvije najbolje ekipe plasirale su se u poluinale. NK Graniar izgubio je od Pizzerije Majo 4:0, a MNK Klub 75 slavio je protiv Mitar Junajtida 5:0. U utakmici za tree mjesto Mitar Junajted je bio bolji od Graniara 2:0, dok su u inalu s uvjerljivih 5:0 malonogometaši Kluba

75 – Parketi Gosari pobijedili Pizzeriju Majo. Tri najbolje ekipe od predsjednika Kluba 75 Siniše Selianca primile su novane nagrade: tisuu kuna za 1. mjesto, 500 kuna za 2. i 300 kuna za 3. mjesto. Sve utakmice sudio je Stjepan

Geri. Za posjetitelje i navijae organizirano je pucanje od gola na suprotan prazan gol. U subotu je najviše golova pogodio Matija Hrašanec, a u nedjelju Marko Horvat i za to su zaradili svaki po sanduk piva. (A.Fuš)

momad te vjeruju da e imati respektabilni sastav. Iako imaju svu potrebnu sportsku opremu za poetak natjecanja, još nemaju završeno vlastito igralište, pa su potpisali ugovor kojim im NK Hajduk iz Brezja ustupa igralište u Brezju za predstojeu sezonu pod zaista prijateljskim uvjetima. Ovim putem pak pozivaju igrae koji žele nastupati za NK Vuetinec da im se jave na email: nk.vucetinec@gmail. com ili na tel. 098 207-675.

UDRUGA mladih Knezovec

Malonogometni noni turnir Na malonogometnom igralištu u Knezovcu 28. i 29. lipnja 2013. održat e se 3. malonogometni noni turnir na kojem mogu sudjelovati ekipe s najviše 10 igraa i koji e igrati u formaciji 4+1 igraa. Kotizacija po ekipi iznosi 300 kuna, a prijaviti se treba na broj telefona 098/657-082 ili osobnim dolaskom prije poetka turnira. Za osvajae prva etiri mjesta pripremljene su vrijedne novane nagrade i pehari. Mladi Knezovca pozivaju igrae i publiku da dou na dvodnevne (dvonone) dane nogometa u njihovo lijepo sportsko i mlado selo. (sm)

MEUŽUPANIJSKI odbor središta Sjever u akovcu

Donesen jednoglasni zakljuak o sustavu natjecanja za sezonu 2014./2015. i utvren sastav III. HNL Sjever za predstojee prvenstvo U srijedu je u akovekom hotelu Park održana sjednica meužupanijskog odbora sjedišta sjever, kojoj je domain bio Meimurski nogometni savez. Sjednici su se odazvali predstavnici svih pet županijskih saveza sa podruja regije sjever. Domaina su zastupali predsjednik saveza Mato Kljaji i tajnik Darko Jambrovi, susjedni Varaždin zastu-

pali su Ivan Novak i Željko Frani, iz Virovitice su došli Krunoslav Moslavac i Tihomir Majstorovi, Bjelovar su predstavljali Slavko Prišan i Tomislav Bari. Sjednicom je predsjedao predstavnik KoprivniceJosip Friši uz kojeg su iz njihovog saveza još bili Mato Lonar i Danijel Lonar. Kao lanovi IO-a HNS-a bili su nazoni Stjepan Kri-

žari i Robert Markulin. Odbor je na dnevnom redu imao nekoliko zanimljivih toki, a jedna od njih bila je i oitovanje u sustavu natjecanja na nivou HNS-a od sezone 2014./2015. Prihvaen je jednoglasni zakljuak koji e biti proslijeen Natjecateljskoj komisiji HNS-a, da I. HNL ima 10 klubova, dvije II. HNL s po 10 klubova i pet treih hrvatskih liga s

po 16 klubova. Povjerenik III. HNL sjever Mato Lonar prezentirao je konane ljestvice svih natjecanja na nivou regije. Takoer je utvren sastav III. HNL sjever za sezonu 2013./2014., koja e s natjecanjem zapoeti 17. kolovoza, a u njoj e biti: Mladost Ždralovi, Meimurje akovec, Podravina Ludbreg, Croatia Grabrovnica, Nedeliše, Virovitica,

Bjelovar, Polet Sveti Martin na Muri, Graniar Kotoriba, Koprivnica, Podravac Virje, Ivanica Ivanec, Mladost Prelog, Rudar Mursko Središe, Bratstvo Kunovec i Papuk Orahovica. Utvrene su liste delegata koje u ponedjeljak Natjecateljska komisija HNS-a treba potvrditi. Kako je prošlo dvije godine sjedišta središta sjever u Koprivnici od nove

sezone novo sjedište trebalo bi biti u Virovitici, Bjelovaru ili akovcu, gradovima koji su izrazili želju da to budu u narednom dvogodišnjem periodu. Na tragu toga svih pet predsjednika županijskih saveza idueg tjedna e posjetiti rukovodstvo HNS-a u Zagrebu, na ijem je elu Davor Šuker i deinirati koji e grad dobiti sjedište središta sjever.
28. lipnja 2013. SPEEDWAY

tel: 0958109444

Velika nagrada Hrvatske zbog kiše završila nakon pet odvoženih utrka

Trg Eugena Kvaternika 10 40 000 akovec web: bk-puls.hr

Vidljiv porast rekreativnih biciklista

Na žalost, unato velikom trudu organizatora, pozivna utrka – Velika nagrada Hrvatske je nakon pet vožnji otkazana zbog lošeg vremena. Kiša je padala cijeli dan i bilo je neizvjesno do samog poetka hoe li se moi održati pedeseta utrka na stadionu “Milenium” u Donjem Kraljevcu, jubilarna od izgradnje stadiona 2005. godine. Organizator se trudio pripremiti stazu za osamnaest vozaa iz cijele Europe, naime, vozai su došli ak iz Velike Britanije, Poljske, Njemake, ali nakon par vožnji ispostavilo se da je preopasno i da je bolje prekinuti utrku. Na žalost, u toj posljednjoj petoj

utrci došlo je do novog pada vozaa i najdeblji kraj izvukao je Karlo Majni, 16-godišnji voza Speedway kluba “UNIA“, koji se oporavlja u akovekoj Županijskoj bolnici nakon prijeloma natkoljenice. Naime, Karlo je pao u svojoj drugoj vožnji, neiskustvo i teška staza pridonijeli su ovoj situaciji, te je vrlo vjerojatno za njega sezona završena. Novog datuma za ovu utrku nema zbog prepunog kalendara vozaa, ali ve u rujnu sve ljubitelje spidveja oekuje pravi spektakl na stadionu “Milenium”, 51. utrka, na kojoj e nastupiti najbolji vozai Europe i boriti se za titulu europskog prvaka.

Sayfutdinov, Gollob, Pedersen i Jonsson poznati rivali su najboljega hrvatskog vozaa Jurice Pavlica, koji e nastupiti u sve etiri inalne utrke, dok e se ostalih deset vozaa saznati nakon kvaliikacija koje se 6. srpnja održavaju u Žarnovicama (Slovaka). Jurica takoer vozi kvaliikacije iako mu je nastup u Gdansku, Togliattiju i Rzeszowu, gdje se održavaju ostale inalne utrke, zagarantiran.(dp,so foto:dv)

Pavlic pobijedio u Krškom U utorak je održana zadnja utrka državnog prvenstva Hrvatske i Slovenije, u

kojoj je pobjedu s maksimalnih 18 bodova odnio Jurica Pavlic, dvaput pobijedivši Mateja Žagara. Time je završeno još jedno prvenstvo dviju država te je u ukupnom poretku najbolji Matej Žagar sa 69 bodova, a Jurica Pavlic na drugom mjestu sa 67 bodova. Renato Cvetko u Krškom je osvojio 3 boda, što ga smješta na ukupno 14. mjesto s 9 bodova, a Karlo Majni je 18. s tri odvožene utrke.

Rezultati iz Krškog: 1. PAVLIC JURICA, Hrvatska 18 2. ŽAGAR MATEJ, Slovenija 16 3. ONDA ALEKSANDER, Slovenija 13

BICIKLIZAM

Trostruka pobjeda za bicikliste Mure Avanture Biciklistiki klub Mura Avantura 23. lipnja 2013. godine sudjelovao je na meunarodnoj biciklistikoj utrci u Požegi pod nazivom 2. XCO Vallis Aurea UCI C3, koja se bodovala za KUP Hrvatske i meunarodni KUP. U najmlaoj kategoriji djeaka do 13 godina biciklisti iz biciklistike škole Mure Avanture osvojili su prva tri mjesta i time zauzeli prva tri mjesta u KUP-u Hrvatske. Timotej Kocen zauzeo je prvo mjesto, Stjepan Hunjak drugo mjesto, te Matija Trstenjak tree mjesto. Trenutni poredak u KUP-u Hrvatske za djeake do 13 godina: Timotej Kocen 1. mjesto, Stjepan Hunjak 2. mjesto, te Matija Trstenjak 3. mjesto. Ovi rezultati su najbolji pokazatelj kvalitete i strunosti rada biciklisti-

ke škole Mure Avanture, koja svakim donom ima sve više vozaa. U kategoriji sporta

(vozai do 30 godina) Ivan Ružman popeo se na pobjedniko postolje te tako po

prvi put ostvario zapaženi rezultat. U najjaoj kategoriji ELITE Velimir onkaš osvojio je 13. mjesto te se izrazito približio osvajanju meunarodnih UCI bodova. Ovi veliki rezultati u ukupnom poretku svrstali su BK Mura Avantura na tree mjesto ukupnog poretka klubova, te se ponovno trener kluba Branimir Štimec, prof. (nakon utrke u Samoboru, gdje je to bilo veliko iznenaenje) našao na pobjednikom postolju za ukupan poredak klubova. Sljedei veliki ispit za vozae bit e meunarodna utrka u slovenskom Kamniku, utrka najjae meunarodne kategorije UCI C1. Povod ovakvim odlinim rezultatima prvenstveno treba tražiti u roditeljima koji znaajno podupiru svoju djecu te sponzorima kluba HUNI-BIKE-SHOP-u iz Preloga i TRANSPORTI MIŠI iz Podbresta, koji omoguavaju odlazak da biciklistike utrke, te popravak i servis bicikala. (bš)

P

Piše: Bruno Radoti

C

olimpijskim igrama u kojima biciklisti preu od cca 250 do 300 km uz prosjene brzine od oko 45 km/h. Interesantan je podatak da je na prošloj olimpijadi biciklistika utrka bila najposjeenije natjecanje koje je uz rub ceste pratilo više od milijun gledatelja bez ijednog incidenta, premda ne postoji nikakva izika barijera izmeu natjecatelja i gledatelja po emu je biciklizam jedinstven. ažno je spomenuti kako na biciklistikim utrkama ima jasna vremenska rampa koja za cestovne utrke iznosi od 5 do 20 posto od vremena pobjednika što je s obziraom na trajanje trke jako malo, tako da je samo završavanje jedne takve utke vrhunski rezultat. d hrvatskih biciklista najviše uspjeha na nekoj od trotjednih etapnoj utrka imao je Robrt Kišerlovski koji je 2010. na Giro d’Italia zaozeo odlino deseto mjesto u ukupnom poretku. iciklizam je jedan od najpopularnijih sportova u zapadnoeuropskim zemljama, pa je tako u Belgiji više registriranih biciklista nego nogometaša. U Hrvatskoj biciklizam još kaska za ostatkom Europe, no u posljednjih nekoliko godina vidljiv je porast broja rekreativnih biciklista i mladih koji se žele iskušati u ovom prekrasnom sportu.

ri spominjanu rijei biciklizam veina se odmah sjeti Tour de Francea. No biciklizam je puno više od te najvee svjetske biciklistike utrke i po mnogima najtežeg sportskog dogaaja na svijetu. Svjetski biciklistiki savez ili skraeno UCI, koji ima sjedište u Švicarskoj, dijeli ga na cestovni, pistovni, brdski, ciklokros, BMX, trialsi dvoranski, te parabiciklizam. estovni biciklizam najstariji je i najzastupljeniji oblik natjecateljskog biciklizma. Možemo ga podijeliti na cestovne utrke na konani cilj, cestovne kriterijske utrke (utrke na bodove) te kronometarske utrke (utrke na vrijeme). Na najveim etapnim biciklistikim utrkama kao što su ve spomenuti Tour de France, Giro d’Italiai i Vuelta a España voze se cestovne utrke na konani cilj, te kronometarske utrke pojedinane i ekipne. One se voze 21 dan uz jedan do dva dana odmora, a biciklisti u tom razdoblju prou oko 4000 km. Pobjednik takve trke mora biti kompletan voza koji je izvrstan penja i vrstan kronometrist. No, kako se god inilo da je biciklizam pojedinani sport, za uspjeh je potrebna i jaka ekipa koja se žrtvuje itav dan da bi njihov kapetan na kraju dana odnio pobjedu. Naime, u biciklizmu je važna stvar zavjetrina, tako da prvi voza probija zrak svima iza sebe pa netko tko vozi u sredini grupe i sakriven od vjetra sa svih strana troši oko 40 posto manje energije od ong koji predvodi skupinu. z etapne utrke postoje i jednodnevne, od kojih su najpoznatije takozvani klasici kao što su MilanoSanremo, Paris-Roubax, Ronde van Vlaandere, Amstel Gold Race ili utrka na

U

V

O B
28. lipnja 2013. BADMINTON

PLIVANJE

ZAVRŠENA badmintonska sezona

Unato financijskim problemima, prvenstva su uspješno privedena kraju

Odlini plivai GPK-a Meimurje na Grifon kupu akovani su u Varaždinskim Toplicama osvojili ak 22 medalje. Marko Zidari 5 zlatnih, 1 srebrna i 1 bronca, Nina Šolti 2 zlatne, 2 srebrne, Ivan Modri 2 zlatne i srebrna, David Kovaevi 1 zlato i srebro, Karlo Tomaši zlato i 2 bronce, Lovro Pepelko 1 zlato, Tomi Mavrin srebro i bronca, Damjan uran srebro, a još je nastupila Tea Veselko uz struni nadzor pro. Dore Puklek.

Završena je još jedna uspješna klubska badmintonska sezona 2012/13 gdje se sve ekipe Kluba uspješno nastupile na turnirima HK-a, PH, MBL-a te meunarodnim turnirima. Plan rada i nastupa ekipa uspješno je odraen usprkos financijskim problemima. Na završnoj sveanosti u dvorani II. OŠ akovec podijeljene su medalje i pehari za najuspješnije u svim konkurencija ( poetnici, limai, mlai kadeti i kadeti te seniori i veterani ) Meimurske badmintonske lige 2012/13 te diplome svim sudionicima. Najuspješniji mladi igra je Luka Grubi sa 6 osvojenih medalja 4 zlata i 2 srebra u konkurenciji mlaih kadeta i kadeta, a najuspješnija igraica je Laura Horvat sa takoer 6 medalja 4 zlata, srebrnom i bronanom medaljom. Na pojedinanim PH 2013 akovele ekipe osvojile su ukupno 23 ( 4 zlata, 3 srebrne i 16 bronanih ) medalja. Ekipa limaa u-11 osvojila je 4 medalje i to: 2 zlata Borna Vadlja pojedinano i u paru i 2 bronane medalje Luka rep pojedinano i u paru sa Ivanom Grubiem, mlae kadetska u-13 osvojila je 4 medalje i to: srebrnu Luke Grubia u paru, 3 bronane Laura Horvat pojedinano i u paru s Katjom Siroi i par Borna Vadlja / Ivan Grubi, ekipa kadeta osvojila je 5 medalja i to: zlato Ela Trstenjak u paru te srebrnu pojedinano i bronanu u miksu sa Filipom Belom te bronanu par Filip Bel / Lino Zadravec, ekipa mlaih juniora u-17 osvojila je bronanu

medalju u paru Ele Trstenjak , ekipa juniora u-19 osvojila je bronanu medalju u paru Jelena Novak / Lucija Zadravec, ekipa veterana +35 6 medalja zlato ( D.Zadravec par ) , srebrnu i 4 bronane te ekipa +45 2 bronane medalje te seniorska ekipa jednu bronanu medalju u paru D. Zadravca. Veseli da smo na svakom PH na kojem smo nastupili osvojili medalju i u odnosu na prošlu sezonu osvojili 7 medalja više i jedini smo klub u Hrvatskoj kome je to uspjelo osvojiti medalje od limaa u-11 do veterana +45.

Uspješan nastup i u kup natjecanju U Hrvatskom kupu 2012/13 ostvareni su odlini rezultati svih ekipa te u Ekipnom poretku HK-a 2012/13 zauzeli sljedea mjesta: ekipa limaa u-11 3. mjesto bronana medalja , mlaih kadeta u-13 3. mjesto i bronana medalja , kadeta u-15 2. mjesto i srebrna medalja, ekipa mlaih juniora u-17 3. mjesto i bronana medalja., veterani ekipa +35 ekipno 1. mjesto i zlatna medalja i ekipa +45 3. mjesto i bronana medalja te seniori ekipno 3. mjesto i bronana medalja. U pojedinanom poretku HK-a 2012/13 osvojeno je 11 medalja. Na Ekipnom kadetskom PH 2013 ekipa kadeta osvojila je 2. mjesto i srebrnu medalju ( Filip Bel, Lino Zadravec, Luka Grubi, Ela Trstenjak, Barbara Kancijan i Laura Horvat ). Seniorske ekipe su na HEK-u 2013 osvojili su 3 medalje i to: seniori M 1 zlato ( Luka Vlahek, Matija Hranilovi i Petar

Žini ) i M 2 bronanu ( Danijel Zadravec, Nikola Šoštari i Viktor Ruži ) te bronanu medalju seniorke ( Jelena Novak, Lucija Zadravec i Ela Trstenjak

Na meunarodnim turnirima osvojeno je ukupno 13 medalja Za reprezentaciju Hrvatske nastupili su: za juniorsku u-19 uspješno je nastupio Krešimir Koprivec i Viktor Ruži na MJP i Hrvatske . Za mlae kadetsku u-13 nastupili su: Luka Grubi, Laura Horvat, Borna Vadllja, kadetsku u-15 Filip Bel, Lino Zadravec, Sebastian Krznari i Ela Trstenjak i ekipu limaa u-11 Borna Vadlja. Kategorizaciju HOO stekli su : senior Danijel Zadravec IV.k. vrsni sportaš te mladi Luka Grubi i Ela Trstenjak VI.k. daroviti sportaši. Usprkos svemu možemo biti zadovoljni rezultatima svih ekipa jer su mladi osvojili velik broj medalja i nastupa za reprezentaciju što je potvrda dobrog i kvalitenog rada strunog stožera na elu s glavnim trenerom Danijelom Zadravcem te uprave s tajnikom Tomislavom Grubiem. Organizirali smo uspješno PH 2013 za seniore i veterane te regionalni ekipni kup za seniore, i 5 turnira HK-a 2012/13 te 5. MT”COYI 2013”. Održali smo sveanu sjednicu povodom 20. godima uspješnog rada i podijelili Obljetnike nagrade Kluba. U petak (danas) 28.lipnja u 19 sati u prostorijama SGC Aton u Nedelišu održati e se 7. Izborna skupština Kluba.(tg)

STOLNI TENIS

Robert Mikac novi je predsjednik Meimurskog stolnoteniskog saveza Prošlog petka u Šenkovcu je održana Izborna Skupština Meimurskog stolnoteniskog saveza na kojoj je za novoga predsjednika Saveza i Izvršnog odbora izabrala Roberta Mikaca iz Mihovljana. Od sedamnaest prisutnih lanova podržalo ga je devet, dok je dosadašnji predsjednik Dražen Korent iz Šenkovca dobio osam glasova. Novoizabrani predsjednik, kao prioritet u svojem radu istaknuo je rad s mladima, kako u klubovima, tako i kroz organizaciju županijskih kampova na kojima bi zajedniki trenirali najvei talenti meimurskoga stolnoteniskog sporta. Sve to mogue je ostvariti

smatra Mikac,boljom suradnjom meu klubovima i Saveza s klubovima, što u posljednje vrijeme baš i nije bio sluaj. Uz novoga predsjednika u Izvršni odbora izabrani su dosadašnji njegovi lanovi Rino Megla iz Putjana, koji e kao i u prethodnom mandatu obnašati i dužnost dopredsjednika, Dražen Radmani iz Kos-Kotoribe, Dražen Korent iz Šenkovca te novoizabrani Josip Markati iz Hodošana, Kristijan Kovai iz Katexa akovec i Samir Kuevi iz MSTC akovca. U novi Nadzorni odbor izabrani su Dario Damjan iz Damtexa akovec za predsjednika te Vinko Samardžija iz Preloga i Dražen

Herjavec iz MSTC akovca za lanove. Novoga tajnika na svojoj prvoj sjednici u novom mandatu izabrat e Izvršni odbor.

Jedanaest zlatnih medalja na Grifon kupu za PK Plivai akovekog plivakog kluba u subotu (22.06.2013.) sudjelovali su na 3. Mitingu Vodenog lava – Grion kup u Varaždinskim Toplicama. PK je na natjecanju je nastupio sa 8 plivaa (Jurian, Marciuš, Stunkovi, Tkalec, Rojko, Novak, Furdi i Sabol) koje je vodio trener Goran Kolari, pro.Svoj doprinos organizaciji natjecanja dali su i plivaki suci akoveke udruge plivakih sudaca „UPSa“. Plivai PK-a na natjecanju su sudjelovali u jutarnjem dijelu subotnjeg programa gdje su na rasporedu bile discipline 50m slobodno, 50m leno, 50m prsno i 50 slobodno te poslijepodnevnom kada su se plivale discipline 100m slobodno, 100m leptir, 200m mješovito, 100m prsno i 100m leno.

Osvojeno je 17 medalja od ukupno 18 starteva plivaa PK-a: Disciplina 50m slobodno Tin Furdi (2002.) 2.mjesto, Petra Marciuš (1995.) 3.mjesto, Kristijan Stunkovi (1995.) 3.mjesto Jakov Rojko (1997.) 1.mjesto, Kaja Sabol (2002). Disciplina 50m leptir. Kristijan Stunkovi (1995.) 2.mjesto , Deni Jurian (1994.) 1.mjesto. Disciplina 50m prsno:Lovro Tkalec(1997.) 1.mjesto. 100m slobodno: Petra Marciuš(1995.) 1.mjesto, Kristijan Stunkovi (1995.)1.mjesto Tin Furdi (2002.) 3.mjesto,

100m leptir, Deni Jurian (1994.) 1.mjesto, 200m mješovito Kristijan Stunkovi (1995.) 1.mjesto. 100m prsno: Lovro Tkalec (1997.) 1.mjesto Niko Novak (2000.) 3.mjesto. 100m leno, Kaja Sabol (2002.) 1.mjesto, Jakov Rojko (1997.) 1.mjesto. O v aj v i kend 29. i 30.lipnja na rasporedu je Regionalno Prvenstvo Hrvatske za Regiju IV koje je posljednje natjecanje na kojem plivai i plivaice mogu isplivati limite i tako se plasirati na Prvenstvo Hrvatske koje e se održati u Zagrebu 20-23.07.2013.

163 djece na plivakom kampu u organizaciji akovekog plivakog kluba Zajednica sportskih udruga akovca i ove godine organizator je sportskih kampova „Svaki tjedan sport jedan“! akoveki plivaki klub bio je organiza-

tor plivakog kampa na kojem je sudjelovalo 163 djece od 1.-8. razreda osnovne škole. Kamp se održavao od 17.-21. lipnja. Prvi dan sva djeca su bila u jednoj grupi,

dok su od utorka podijeljeni u dvije grupe. Od 8-10 sati plivaki kamp pohaala su djeca od 1.-3.razreda OŠ, a od 10- 12 sati djeca od 4.-8. razreda OŠ.
28. lipnja 2013. ATLETIKA

PAINTBALL

U Donjoj Dubravi osnovan Paintball klub “Pozoj”

Europski maraton: Ptuj - Varaždin - akovec Nagykanizsa Povodom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. Trkaki klub “Marathon 95” iz Varaždina organizira Europski maraton. U simbolinoj utrci u nedjelju 30. lipnja sudjelovat e 28 trkaa, prema broju lanica Europske unije, iz gradova prijatelja akovca i Nagykanizse te Varaždina i Ptuja. Trkai iz Meimurja i Maarske krenut e ujutro iz Nagykanizse i proi kroz opine Donji Kraljevec (Sveti Juraj u Trnju oko 13.15) i Mala Subotica (oko 14.00), grad akovec (oko 14.45) i opinu Nedeliše (oko 15.15), gdje e biti kraa zaustavljanja maratonske skupine. Trkai iz Slovenije i Varaždina, pojaani ekipom iz Zagreba, koju predvodi hrvatska trkaka legenda i rekorder u maratonu i polumaratonu Drago Paripovi, krenut e iz Ptuja u 11.30 i proi kroz opine Cestica (oko 14.00), Petrijanec (oko 14.45) i Srainec (oko 15.15), takoer s kraim zaustavljanjima u tim opinama. Oko 16 sati dvije e se skupine susresti kod dravskog mosta u Varaždinu i zajedno trati do cilja na Trgu kralja Tomislava. Tako e, nakon više od stotinu kilome-

tara, spojiti etiri grada i tri države. Pokrovitelj Europskog maratona je predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi, a dionicu od Ptuja do Varaždina trat e proelnica njegova Kabineta Danica Jurii Spasovi, lanica AK-a „Veteran“ iz Zagreba. Organizaciju meunarodne utrke povodom ulaska Hrvatske u EU podržala je Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj. U organizaciji utrke lanovima Trkakog kluba „Marathon 95“ pomažu gradovi Varaždin, akovec, Ptuj i Nagykanizsa, opine Srainec, Petrijanec, Cestica, Nedeliše, Mala Subotica i Donji Kraljevec, Varaždinska i Meimurska županija, Zajednica sportskih udruga grada Varaždina, Atletski klub „Meimurje“ iz akovca, Policijska uprava varaždinska, Centar tradicijske kulture Varaždin, Hrvatsko keramiarsko udruženje Kerameikon, Muzej anela Varaždin i Hotel „Turist“ Varaždin. Iz Trkakog kluba „Marathon 95“ pozivaju graane da pozdrave trkae uz stazu od Nagykanizse i Ptuja do Varaždina ili da im se pridruže trei dio Europskog maratona s njima.

Svi avanturisti željni adrenalina došli su na svoje i u donjem dijelu Meimurja. Naime, nedavno je u Donjoj Dubravi osnovan Paintball klub “Pozoj”. Tom prigodom organiziran je prvi turnir na takozvanom ranu uz stari tok rijeke Drave, na kojem se natjecalo šest ekipa. Igralo se svatko sa svakim na dvije dobivene, a prve dvije ekipe išle su dalje. Pobjednik turnira bila je ekipa SPA (Tihomir Radmani, Nino i Luka Klobuari) pobijedivši u finalu ekipu C3 (Marko Žini, Nikola Poljanec, Petar Horvat). Tree mjesto osvojila je ekipa Šumski kobasiari (Renato Lukša, Tihomir Vuenik, Mišel Horvat) pobijedivši Pozojevu decu (Davor Špoljar, Mišel urni, Slaven Varga).

Za najbolje ekipe PK “Pozoj” osigurao je pehare, koje su još primili Brljak Bimel za najsimpatiniju ekipu i Luka Klobuari za najatraktivnijeg igraa. Valja napomenuti da je turnir

unato lošem vremenu bio dobro posjeen, a nakon turnira posjetitelji i publika imali su priliku okušati se meusobno u ovom adrenalinskom sportu. Iz kluba pozivaju sve zainte-

resirane za iznajmljivanje terena da se jave na brojeve 098 168 6330 (Darko), 091 733 3791 (Slaven) ili 098 912 9053 (Renato) ili posjete njihovu Facebook stranicu.

SPORTSKI RIBOLOV USPJEH MLADIH ribolovaca iz Svete Marije

ŠRD “Klen” ima tri lana reprezentacije U nedjelju 23. lipnja završeno je posljednje, osmo kolo Lige mladeži u lovu ribe udicom na plovak koje je održano na Kupi u Karlovcu. U kategoriji U-14 za ŠRD “Klen” iz Svete Marije nastupili su Erwin Škoda, Sara Strbad i Marijana Mutak, a u kategoriji U-23 Mihael Pongrac i Dominik Peter. Postignuti su sljedei ukupni rezultati: Erwin Škoda 1. mjesto U-14, Marijana Mutak 3. mjesto U- 14 , Sara Strbad 8. mjesto U-14, Mihael Pongrac 3. mjesto U-23 i Dominik Peter 8. mjesto U-23. Svojim odlinim rezultatima Erwin, Marijana i Mihael ušli su u reprezentaciju Hrvatske te e nastupiti na Svjetskom prvenstvu koje e se održati ove godine u sedmom mjesecu u Francuskoj. Ovo je još jedan u nizu velikih uspjeha agilnog ribikog društva iz Svete Marije, gdje puno truda i rada posveuju upravo mlaim naraštajima, a oni im s vrhunskim rezultatima na najljepši nain zahvaljuju. A.Fuš

LJETNA KROS LIGA

“Tu sam svaki petak” Društvo Naša djeca Prelog i Djeje gradsko vijee Grada Preloga od ove godine su organizatori kros lige “Tu sam svaki petak!”. Kros e se održavati svaki petak od 28.6.2013. do 30.8.2013. pokraj nautike marine i vidikovca “Labud”. Okupljanje i prijave su od 18.30 sati, utrka za djecu u 18.45, a za odrasle u 19 sati. Kategorije za djecu

su: limaice i limai starosti od 2 do 6 godina (200 m), mlae kadetkinje i kadeti starosti od 7 do 10 godina (400 m), kadetkinje i kadeti starosti od 11 do 14 godina (800 m) te juniorke i juniori starosti od 15 do 18 godina (2000 m). Odrasli mogu nastupati u kategoriji tranja od 3300 m ili 6300 m i hodanja 3300 m. (sb)
28. lipnja 2013.

etrdeset tisua kuna nagrade za Ljetne sportske igre na pijesku u nogometu, rukometu i odbojci

SPORTSKO LJETO

U Nedelišu održan djeji teniski kamp U sklopu kampa “Sportsko ljeto“ Nacionalnoga gimnastikog centra Aton, koji se tradicionalno održava svake godine kroz školske praznike, održan je i djeji teniski kamp na terenima Teniskog kluba Nedeliše, uz izuzetnu potporu organizatora Opine Nedeliše, na elu s naelnikom Darkom Daniom, kojim ovim putem zahvaljujemo na podršci i prilici da djeci i njihovim roditeljima približimo tenis i ujedno ih pozovemo da se dou rekreirati i družiti. Naravno za one koji žele pravilno nauiti igrati tenis vršimo i upise u Tenis školu kako za odrasle, tako i za djecu koji se mogu prijaviti u prostorima kluba. Na kampu je prisustvovalo pedesetak djece iz opine

osnovnoškolske dobi koje su za vrijeme kampa vodila dvojica odlinih trenera (Maik Nerer i Goran Raki) i trenerica (Emina Jonuzi), koje su djeca zavoljela ve prvi dan, a koji su im kroz igru i druženje preni-

jeli osnovna znanja o tenisu i ponašanju na terenu. Naravno, ovim putem zahvaljujemo trenerima koji su si stvarno dali truda, a i roditeljima koji su popratili kamp. Teniski klub Nedeliše nalazi se na adresi

SREDNJOVJEKOVNE IGRE

Uspjeh Ivana Meimurca na jakom natjecanju u Bjelovaru Nedavno je održano natjecanje IHGF HIGHLAND GAMES STRENGTH CHALLENGE 2013. u Bjelovaru. Bilo je to natjecanje na svjetskoj razini, na koje su doputovali gosti iz Nizozemske, Australije, Novog Zelanda. Te igre su jako popularne u svijetu, ali najviše u Škotskoj. U ovom sportu natjecatelji odmjeravaju snagu u bacanjima raznih predmeta (ekia, kugle, girja...), podizanjima balvana, nošenje kugli itd. Ovaj sport je fascinantan zbog toga jer nije potrebna samo snaga, nego i eksplozivnost i izdržljivost. Natjecanje je trajalo dva dana i u ta dana odraeno je devet disciplina.

Josipa Mareca 27a, Nedeliše, i trenutno raspolaže s tri zemljana teniska terena, dok su u izgradnji još dva, te s novootvorenim malonogometnim igralištem s umjetnom travom i odbojkom na pijesku.

Po prvi put uz bogat fond nagrada od 40 tisua kuna organiziraju se u akovcu Ljetne sportske igre na pijesku u tri discipline - nogometu, rukometu i odbojci! Turnir zapoinje u petak 5. srpnja ove godine, a prijave se primaju do subote 1. srpnja. Nogomet na pijesku igra se u sustavu 4+1 uz tri zamjene, tri puta po dvanaest minuta. Kotizacija po ekipi iznosi 400 kuna. Ukupni fond nagrada iznosi 14.400 kuna za prva tri mjesta, dok je za prvo mjesto nagrada 7.500 kuna + 1.200 kuna, koliko iznosi bon za pie. Odbojka na pijesku igra se u ženskoj i muškoj kategoriji, a jednu ekipu ine tri igraa uz dvije zamjene. Kotizacija po ekipi iznosi 200 kuna. Ukupni fond nagrada je 6.400 kuna, dok je nagrada za prvoplasirane 3.500 kuna i bon za pie u iznosu od 400 kuna – i za muške i za ženske. Rukomet na pijesku igra se takoer u ženskoj i muškoj kategoriji. Ekipa se sastoji od 4 igraa i 4 rezerve. Ko-

tizacija po ekipi iznosi 240 kuna. Ukupni fond nagrada iznosi 6.400 kuna po kategoriji, dok nagrada za prvo mjesto iznosi 3.500 kuna i 400 kuna vrijednosti bona za pie - i za muške i za žene.

Pravila igre svaka e ekipa dobiti prilikom prijave Ove godine ekaju vas dva mjeseca pijeska i igara, bogatih nagrada i dobre zabave i to sve organizirano uz brojna popratna dogaanja kod velikoga novoureenog igrališta na pijesku kod nonog kluba “Taboo” u akovcu. Na rasporedu uz glavne okosnice Ljetnih sportskih igara oekuje vas hrvanje u okoladi za žene, gdje nagrada za prvo mjesto iznosi 1.500 kuna, pjena party, gratis kokteli, hostese, go-go plesaice, revijalna utakmica u nogometu na pijesku, roštilj, veliki bazeni, aše od voa i ostali popratni programi. Prijave na turnir primaju se na brojeve mobitela 097/713-6119 (Nikola) i 097/718-3301 (Berto).

MEIMURJE PLIN INFO 3

Plinski uređaj za izgaranje 1m zemnog plina 3 treba oko 10m zraka

NIKADA ne zatvarajte

dozračne otvore za dovod zraka i odzračne otvore za odvod štetnih plinova

Sprijeit ete nesreu i život uiniti bezbrižnim! DEŽURNA SLUŽBA 040 395 199

Igre koje nas vraaju u srednji vijek Na natjecanju je bio i meimurski predstavnik Ivan Meimurec, koji je kazao: - Meni je ovo bilo prvo takvo natjecanje i moram napomenuti da sam se pripremao za strongman natjecanja, a ne za ovakav tip natjecanja, gdje ima jako puno bacanja. Na tom natjecanju su nastupila dva Hrvata, svaka zemlja koja je organizator po pravilu ima dva natjecatelja. Pošto ja nikad nisam radio takav tip treninga i natjecanja, bio sam jako presretan kad

sam osvojio 5. mjesto od 10 natjecatelja, od kojih su svi bili neki svjetski ili europski prvaci. Treba istaknuti da je Ivanu za samo par bodova izmaknulo tree mjesto. - Moj kolega, kazao je još Meimurec, Vilijam Ded bio je 8. Zajedno smo branili boje Hrvatske.

Moram pohvaliti svoju ženu koja je zajedno sa mnom ušla u taj sport i pomaže mi oko treninga i savjeta kad ja nisam dovoljno koncentriran. Ta pomo mi jako puno znai jer kad mi ‘psiha’ padne ona je ta koja mi pomaže ponovno se dignuti.

AKOVEC, Obrtnika 4 CIJENA PRIRODNOG PLINA ZA KUĆANSTVO - SVIBANJ 2013. GODINE

0,306672 kn/kWh uvećano za PDV + TS2 16,50 kn uvećano za PDV


44

Mozaik

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Bacanje buketa kuma je bila najbrža

28. lipnja 2013.

OŽENILI SE najpoznatiji meimurs

Poetak Poeta posut rru U branu luku uplovili su Ana Špes i srebrni olimpijac Filip Ude. U subotu 22. lipnja u crkvi Sv. Antuna Padovanskog na jugu sudbonosno da rekli su Ana i Filip. Vjenao ih je pater Drago Brglez. Na izlazu iz crkve doekala ih je kiša latica od ruža, uz želju da im brani život bude posut ružama. Svadbeno slavlje nastavljeno je u krugu rodbine i prijatelja od stotinjak najbližih uzvanika u akovekom restoranu “Kristal”.

Fotosession u Atonu i Prekopi Fotografije za trajno sjeanje Filipu i Ani na ovaj važni životni korak obavio je poznati akoveki otogra Željko Vidovi. Prvi dio otosessiona obavljen je nimalo sluajno u Atonu, za koji Filipa vežu znaajni životni trenuci. Drugi dio otografiranja obavljen je kod kume u Prekopi u idilinoj gornjomeimurskoj prirodi. S mladencima je pozirao i mladenkin ljubimac, pas King. Za ureenje salona u kojemu je održana svadba bila je zadužena cvjearka Ljiljana Škrobar. Na poetku svadbene sveanosti sudionike svadbe zabavljao je DJ Mikac, a kasnije EX Zodiac. Mladenci su odabrali tradicionalni svadbeni meni. Mladenka Ana vjenanicu je posudila u jednom zagrebakom salonu, a Filip je nosio Varteksovo odijelo šivano po mjeri. Vjenano prstenje kupljeno je u zlatarnici u akovcu.

“Starešina” svadbe - trener Mario Vukoja

Na konju

Bacanje podvezice

Svaka prava meimurska svadba mora imati i “starešinu”. Filipu i Ani “starešina” je bio njegov trener Mario Vukoja, dok su vjenani kumovi bili Jasna Lisjak i Saša Šolja. Premda je mladenka poznata po vještini peenja slastica i torti, ipak je za ovu prigodu izradu svadbene torte pružila Ani Podgorelec iz Šenkovca. Što pak se tie jela i pila, mladenci su odabrali tradicionalni svadbeni meni. Odluka o tome kamo e na medeni mjesec još nije pala, jer ovisi o Filipovim sportskim obvezama. Jednako tako i odluka o prinovi još je za sada na ekanju. (BMO, ZV, Foto: Željko Vidovi)

Mladenci i gornjomeimurska idila


28. lipnja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Mozaik 45

ski sportaš Filip Ude i Ana Špes

ak branog života ružinim laticama

SVADBENA

ZVONA

Rezanje torte

Izlazak iz crkve nakon vjenanja

U Atonu


46

Informacije

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 323 601

28. lipnja 2013.

OTVORENI NATJEAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE U MEIMURSKOJ I VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI 1. Ljekarna Kova-Drakuli, akovec, D. Cesaria 5, traži magistra farmacije m/ž na neodreeno vrijeme, javi se na tel. 040/390080 ili email: ljekarna.kovac@gmail.com do 30.06. 2. Vina-Brki d.o.o. akovec, traži 2 konobara/ice na odreeno vrijeme, mjesto rada Stara vaga, javi se na mob. 099 222 1338 ili e-mail: davor. brkic@ck.t-com.hr 3. Vina-Brki d.o.o., traži 2 kuhara/kuharice; pomonikonobar/konobarica-šankist; 2 konobara/konobarice; 2 osobe za booking m/ž i 2 pom. kuhara/ice na odreeno vrijeme; mjesto rada Malinska, Baška-otok Krk, javi se na mob. 099 222 1338 ili email: Konoba.maslina@ gmail.com do 30.06.

me, poželjno radno iskustvo javi se na mob. 098 776 203 do 30.06. 17. Tkalec trans d.o.o., T. Bratkovia 1, akovec, traži 5 vozaa/vozaica motornog vozila u meunarodnom transportu robe hladnjaama na odreeno vrijeme, potrebno radno iskustvo 1g., posla pismenu zamolbu na adresu ili email: info@ tkalectrans.hr do 30.06.

VOD HRVATSKI ZA JE AN ZA ZAPOŠLJAV 396-819 C: VE KO A A ISPOSTAV 40 ELOG: 646-7 ISPOSTAVA PR SREDIŠE: ISPOSTAVA M. 543-200

4. Trg.obrt "N", Nenad Zlatarek, Šandorovec, traži 2 konobara/ice na neodreeno vrijeme, javi se na mob. 091 253 9138, do 30.06. 5. Atlas tours putnika agencija d.o.o. akovec, traži djelatnika/djelatnicu u putnikoj agenciji na odreeno vrijeme, javiti se na mob. 091 241 3388 ili email: atlas-tours@ poseidon.hr do 30.06. 6. Uniso d.o.o. M. Središe, Istarska 4, traži konobara/icu na neodreeno vrijeme, javi se na mob.098 9839 707 do 30.06. 7. MMŽ d.o.o. Pušine, akovec 32, traži konobara/icu na odreeno vrijeme, javi se na mob. 099 846 2526, do 30.06. 8. Disco bar "DADA bar" Miklavec bb, traži konobara/icu na odreeno vrijeme, javi se na mob. 099 488 1255 do 30.06. 9. Autoprijevoz Dobrani Josip, M. Središe, R. Konara 71, traži rukovatelja graevinskom mehanizacijom m/ž, voza/vozaica c i e kat. na odreeno vrijeme, uz mog. zaposlenja, potrebno radno iskustvo, javi se na mob. 098 209 370 do 30.06. 10. UO Barok, M. Trnine 19, akovec, traži kuhar/kuharica na odreeno vrijeme, javi se na mob. 091 238-2175, do 30.06. 11. Con global d.o.o. akovec, T. Bratkovia 1, traži strojarski tehniar, inž. ili dipl.ing. strojarstva m/ž na odreeno vrijeme. pismenu zamolbu posla na adresu ili email: info@ con-global.com do 30.06. Više info na www. hzz.hr 12. Inter media d.o.o. akovec, traži java programer/programerka na odreeno vrijeme, potrebno radno iskustvo godinu dana, pismenu zamolbu posla na email: d.novak@ imedia.hr do 30.06. 13. Anda d.o.o. Palinovec, traži konobar/konobarica na neodreeno vrijeme, javi se na mob. 095 850 6911, do 10.07. 14. Ugost. obrt RAJ, Kuršanec, traži konobar/ konobarica na neodreeno vrijeme, javi se na mob.095 199 11305, do 10.07. 15. Mamica d.o.o. akovec, traži konobara/ icunaodreenovrijeme,mjestoradauCa e baru SOHO BAR, javi se na mob. 091 548 6670, do 30.06. 16. Prijevozništvo i vuna služba Vlado Pavlic, akovec, Dr. V. Žganca 44, traži vozaa/icu C i E kat. za me. transport na odreeno vrije-

18. Trgovaki obrt "Uzor", D. Pustakovec 74, traži prodavaa/icu u samoposluzi (mješovita roba) na odreenovrijeme,javi sena mob. 098 774 397 do 30.06.

19. Soboan interijeri, M. Središe, Slatine 18, traži autolakirer m/ž na neodreeno vrijeme, osobni dolazak na adresu ili na tel. 573-210 do 20.08.

20. B-LOG d.o.o. akovec, traži 5 prodavaa/ ice mješovite robe i mesar/mesarica prodava-mjesto rada akovec na odreeno vrijeme, potrebno radno iskustvo 1g., mjesto rada: akovec, Domašinec, Podturen i G. Mihaljevec, natjeaj je otvoren do 13.07. 21. Obiteljski dom za starije Štrukelj, Strahoninec, P.Miškine 42, traži medicinska sestra/ tehniar, njegovateljica/njegovatelj na odreeno vrijeme, javi se na mob. 098 927 6280, do 30.06. 22. Hegemon d.o.o. Pretetinec 147, traži pizza pekar/pekarica na odreeno vrijeme, javi se na mob. 098 241 394, do 30.06. 23. Axy d.o.o. akovec, Ž. Fašizma 4, traži konobara/icu na odreeno vrijeme, javi se na mob. 091 510 6901, do 12.07. 24. Automehaniar Zvonimr Kralj, M. Središe, traži automehaniara m/ž na odreeno vrijeme, javiti se na mob.098 284 328, do 30.06. 25. Mohari instalacije, akovec, Schulteisa 10a, traži instalater/instalaterka grijanja i klime uz obavezno znanje varenja, na odreeno vrijeme, potrebno radno iskustvo 3g., osobni dolazak na adresu do 30.06. 26. Ugosteljstvo Kodba, akovec, traži konobara/icuipizzamajstoram/žnaodreeno vrijeme, javi se na mob. 095 199 4685 do 15.07. 27. DMD trgovina, Oporovec 78, traži prodava/prodavaica(mješovita roba) na odreeno vrijeme, posla pismenu zamolbu na adresu ili email: dmd.trgovina@ck.t-com. hr do 30.06. 28. B.TEX d.o.o. B.Radia 48, Belica, traži djelatnik/djelatnica za popravak i održavanje šivaih, šk i mašina za sitosak na neodreeno vrijeme, potrebno radno iskustvo 1g. posla pismenu zamolbu na adresu ili email: posao@btex.hr do 12.07. 29. Roto VLLux d.o.o. Nedeliše, Prvomajska 43, traži autoelektriar/autoelektriarka i mehatroniar za automehaniku i preciznu mehaniku na odreeno vrijeme, javiti se osobno na adresu do 30.06. 30. Limarija Levai, Novo Selo Rok, traži 4 graevinska limara/limarice na odreeno vrijeme, javi se na mob. 098 9430 578, do 20.07.

31. ABART, akoveka 35, D.Mihaljevec, traži autolakirer/autolakirerka na odreeno vrijeme, javi se osobno na adresu uz najavu na tel. 040 660 500 do 20.07.

33. Metal marodi, Frankopanska 36, M. Središe, traži 2 CO2 zavarivaa m/ž na odreeno vrijeme, javi se na mob 091 5373 652, do 28.06.

3. FINVEST zastupanje u osiguranju, d.o.o., Koprivnica, Mjesto rada: Varaždin, Varaždinska županija, traži 5 m/ž KOMERCIJALISTA na odreeno vrijeme - za ispivanje marketinškog tržišta, fleksibilno radno vrijeme, mog. korištenja službenog vozila, službeni mobitel, kreiranje vlash prihoda, bonusi na plau, uvje: SSS, VŠS, VSS (ekonomija, ali nije uvjet), iskustvo nije važno, engleski jezik, informaka znanja, B kategorija. prijavu posla e-mailom: karijera@nvest.hr do 30.6.

34. Peradarstvo Blagus, D. Pustakovec, traži djelatnika/djelatnicu u klaonici peradi na odreeno vrijeme, javi se na mob. 098 282 147, do 04.07.

4. Ugost. obrt RAJ, Kuršanec, Meimurska županija, traži 1 KV PIZZA PEKARA/ICU (iskustvonijevažno)naneodreenovrijeme, mob: 095 199 1305, do 10.7.

35. Ca e bar Mar, akoveka 105, Prelog, tražikonobara/icunaodreenovrijeme,javi se na mob. 098 9643 111, do 21.07.

5. Cvjearski obrt vl. Karmenka Cepanec, Doljan, Bana Jelaia bb, Mjesto rada: Doljan, traži 1 RADNIKA/ICU ZA RAD NA POLJOPRIVREDNIM STROJEVIMA na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, uvje: OŠ, KV, SSS, rad na viljuškaru - potrebno iskustvo na m poslovima, obavezno C kateg., iskustvo 1g. Javi se do 30.6.

32.RestoranFontana,Makovecbb,tražipomonogkonobara/icunaodreenovrijeme, javi se na mob 099 8410 176, do 30.06.

36. Izo-paneli, Ind. zona 8, Prelog, traži limar/ limarica-izolater i bravar/bravarica na odreeno vrijeme, javi se osobno ili na tel. 040 646 376, do 05.07. 37. Hilding croaa d.o.o., Prelog, K. Zvonimira 38,tražipreciznogmehaniarazaodržavanje šivaih strojeva m/ž na neodreeno vrijeme, potrebno radno iskustvo 5g., javi se osobno ili posla pismenu zamolbu na gornju adresu ili email:info@hildingcroaa.hr do 18.07. 38. Slasarstvo Cvek, Donji Kraljevec, traži samostalnog pekara/icu na neodreeno vrijeme, potrebno radno iskustvo 1g., javi se na tel. 040 895 525, do 12.07. 39. Complex-inst, A. Starevia 63b, Pribislavec, traži strojarskog tehniara m/ž - voditelj radova; vodoinstalater -poslovoa m/ž na odreeno vrijeme, javi se na mob. 098 210 166, do 15.07. 40. Paminis d.o.o. Mala Suboca, traži konobara/icu na neodreeno vrijeme, mjesto rada Music pub, javiti se na mob. 092 236 8902, do 20.07. 41. Polj. proizvodi Braniša Nenad, Belica, traži radnika/icu na farmi krava na neodreeno vrijeme, javiti se na mob. 098 699 529 do 13.07.

Slobodna radna mjesta Varaždinska županija 1. BOXMARK LEATHER d.o.o. za proizvodnju kože i trgovinu, Mjesto rada: TRNOVEC, traži 50 ŠIVAA/ICU za šivanje kožnih navlaka za automobilskasjedalaikožnihdijelovazaunutrašnjost vozila na odreeno vrijeme, uvje: znanje šivanja ili KV tekslnog ili obuarskog smjera, radno iskustvo 6 mj. Prijavu posla e-mailom: posao@boxmark.com, najava na tel: 042 404 692, do 30.6. 2. KOTONTEKS d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, J. Pupaia 3, Varaždin, Mjesto rada: Varaždin - Hrvatska, traži 1 m/ž DIPL. INŽ. GRA EVINE - NISKOGRADNJA ILI GEOTEHNIKA na neodreeno vrijeme, uvje: VSS, iskustvoipoznavanjehrvatskogtržištaniskogradnje,kontaksaprojektantskimkuama, izvoaima i investorima, prednost poznavanje geosinteka, obavezno znanje engl. jezika, komunikacijske vješne, mogunost vrlo dobre zarade - smulacija. Proui stranice tvrtke "Tensar Internaonal" na www. tensar-internaonal.com. Osobni dolazak ili pismena zamolba na navedenu adresu ili e-mailom: kotonteks.vz@gmail.com, najava na tel: 042 208 022 ili mobitel: 091 1973 447, do 30.6.

6. STRELA d.o.o. za graevinarstvo i trgovinu, mjestorada:Jalkovec,traži1m/žPROIZVODNOG STROJARA za voenje i organiziranje proizvodnje - pripravnik na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, uvje: VŠS ili VSS proizvodno strojarstvo ili slini smjer, informatika znanja: MS Office, Internet, komunikavna osoba, spremna na uenje i mski rad, poželjno vozaka dozvola B kateg., pismena zamolba na adresu Vukovarska 32, Varaždin ili e-mailom: monika@ strela.hr do 10.7. 7. Pekarski obrt POLJE, Javorni vrh 4a, Ljubešica, traži 1 OŠ, KV PEKARA/ICU na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, uvje: obavezno radno iskustvo na traženim poslovima najmanje 1g; vozaka dozvola "B" kat i vlasto vozilo. Najava na mob:098 226 289 (Eduard Neuberg) ili mail: ppolje@gmail. com do 30.6. 8. Djeji vrti SMJEHULJICA, Mjesto rada: LUDBREG, traži 1 VŠS ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE (M/Ž) s poznavanjem osnova informake za struno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Pismena zamolba na adresu A. Nemia 13, 42230 LUDBREG ili e-mailom: dv.smjehuljica@ gmail.com, kontakt mob: 099 6841 694, do 30.6. 9. ALTRUIST j.d.o.o. za trgovinu i usluge, traži VIŠE OSOBA (20) za Varaždinsku i Meimurskužupaniju-PRODAJNIPREDSTAVNIK(m/ž)

za za telekom usluge ISKON na odreeno (trening period 30 dana), uvje: SSS bez obzira na zvanje, poželjno radno iskustvo na slinim/ism poslovima, prednost B kateg., prednost vlasto vozilo. Prijavu posla na e-mail: adonai.studio@gmail.com, kontakt na mob. 095 914 6850 - dnevno do 18 sa. Rok za podnošenje molbe do 30.6. 10. Cvjearstvo "TANJA" - zajed. obrt Tatjana i Janja Kanjuh, Varaždin, Trg B. Jelaia bb, traži1m/žDJELATNIKAZARADUCVJEARNI (prodaja, aranžiranje i ostali poslovi) na odreeno vrijeme (20 sa/tjedno), uvjet: osoba s afinitetom prema radu sa cvijeem (bez obziranazvanjeiiskustvo).Kontaktmob:098 1869 240, do 30.6. 11. MULTI-STAR d.o.o. za ugosteljstvo, prireivanje igara na sreu i nagradnih igara, Mjesto rada: Varaždin, traži BLAGAJNIKA/ ICU U AUTOMAT KLUBU - vraanje isplata na aparama u automat klubu na odreeno vrijeme, uvje: OŠ, KV, SSS, iskustvo: nije važno. Zamolbu i životopis sa kopijom osobne ili slikom poslati e-mailom: multistar.doo@ gmail.com ili poštom na: Zrinski trg 7, 48 000 Koprivnica s naznakom "Natjeaj Varaždin n/r Renata Pehak Jurenec", do 15.7. 12."FOING-NOVA"informakaielektronika, Rajko Tomiek, Varaždin, traži PROJEKTANT/ PROJEKTANTICA - PROGRAMER/ PROGRAMERKA za voenje projekta razvoja informacijskog sustava, administracija i podešavanje MS SQL baze pod i.s., revizija inform. sigurnos inf. sustava, voenje održavanja inform. sustava, uvjeti: VSS, minimalno 1 Microso cetried professional developer strunjak+1.databaseadministrator,obavezno cerka, pismena zamolba na adresu B. Radia 52d, Jalkovec, kontakt mob: 098 379 362, do 28.6. 13. EcoMission d.o.o. za ekologiju, zaštitu i konzalting, V. Nazora 12, Varaždin, traži ISPITIVA/ ISPITIVAICA - STRUNJAK/ STRUNJAKINJA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA - ispivanja i ostali poslovi iz podruja zašte na radu, zašte od požara i zašteokoliša,naneodreenovrijeme,uvje: VŠS, VSS - M/Ž inž. elektrotehnike ili dipl. inž. elektrotehnike, struni ispit: strunjak zašte na radu, ispivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, andragoška znanja, B kat., iskustvo nije važno, informaka znanja (word, excel), engl. i njem. jezik. Osobni dolazak ili pismenu zamolbu posla na navedenu adresu ili e-mailom: igor@ecomission.hr, kontakt mob: 099 733 7778 ili tel: 042 210 074, do 21.7.

14. FOROL d.o.o. motornih i industrijskih ulja, Svilarska 2, Varaždin, Mjesto rada: Varaždin, traži VODITELJA/ICU KONTROLE KVALITETE I PRIMJENE na neodreeno vrijeme, uvje: magistar inženjer kemijskog inženjerstva (m/ž),MSO cepaket,KategorijaB,iskustvo: Nije važno, Engleski, Njemaki jezik. Osobni dolazak na navedenu adresu, prijavu posla e-mailom:t.horvat@pa ng.hr,najavanatel: 042 352 000 ili mob: 091 352 0050, do 5.7. 15. MR - obrt za trgovinu i markeng, Sv. Ilija, V. Cecelja 62; traži PRODAVA/PRODAVAICA NA TERENU (kuanske potrepšne) na odreeno vrijeme, uvjeti: OŠ, KV, SSS, vozaki ispit B kat., mog. korištenja vlastog vozila, komunikavna osoba, najava na mob. 092 286 1501 radnim danom iza 15 sa, do 31.7. 16. CARLSBERG CROATIA d.o.o., mjesto rada: Koprivnica, traži SUPERVIZOR/ICA TEHNIKIH USLUGA na odreeno vrijeme, uvje: VSS, elektrotehnika ili strojarstvo; MS O ce paket, Kategorija B, iskustvo: 1 godina, engleski jezik; opis poslova: Planiranje i praenje svih poslova održavanja postrojenja, planiranje remonta, osiguravanje svih potrebnih rezervnih dijelova i repromaterijala za cjelokupno postrojenje proizvodnje, suradnjasdobavljaimaopreme,tehnologijete serviserima Praenje i unapreenje sustava i procesa, koordinacija i usklaivanje poslova i prioriteta sa ostalim odjelima u proizvodnji, voenje budžeta odjela održavanja, provoenje mjera zašte na radu, rad na projekma, voenje ma. prijavu posla e-mailom: careers@carlsberg.hr do 1.7.

IMENDANI I BLAGDANI petak, 28. lipnja – Irinej, Mirko subota, 29. lipnja – Petar i Pavao nedjelja, 30. lipnja – Rimski prvomuenici ponedjeljak, 1. srpnja – Šimun, Šime utorak, 2. srpnja – Oton, Višnja srijeda, 3. srpnja – Tomislav, Tomo etvrtak, 4. srpnja – Elizabeta, Lizika

DUHOVNI VELIKAN

OGLAS ZA RADNO MJESTO U LAKIRNICI: AUTO-LAKIRER Poslodavac: SOBOAN-interijeri d.o.o. Mjesto rada: Mursko Središe Rok prijave: 20.08.2013.so Razina obrazovanja: Srednja škola - 3 godine Broj traženih radnika: 1 Radno iskustvo: minimalno 5 godina na poslovima auto-lakiranja Vrsta zaposlenja: na neodreeno, obavezan probni rad Prijava: osobni dolazak, Mursko Središe, Slane 18 - prethodna najava na tel: 040/573-210

Tomo apostol, 3. srpnja Bio je jedan od dvanaest Isusovih apostola, poznat i kao nevjerni Toma, zbog toga što nije povjerovao da je Isus došao meu apostole, sve dok se osobno nije pojavio, nakon ega je Tomo rekao: Gospodin moj i Bog moj! Otišao je u Indiju propovijedati Evanelje. (sm)


28. lipnja 2013.

POSLJEDNJI POZDRAV

STJEPANU JURASU - ŠTEFU Po dobru emo te pamtiti, s ponosom te spominjati, vjeno te uvati u srcima! Hvala ti za sve! Poivao u miru Božjem! Tvoji prijatelji: Drago, ura, Gordan, Ivica, Medo, Mina, Štef, Zoran i Zoki

OBAVIJESTI O SMRTI Franjo Mesari st.85 iz akovca Sahranjen u srijedu, 26.06.2013. Groblje: akovec

urica Vuak ro. Pavli st. 68 iz Pribislavca Sahranjena u ponedjeljak, 24.06.2013. Groblje: akovec

Mihael Kosma st. 72 iz Šenkovca Sahranjen u ponedjeljak, 24.06.2013. Groblje: akovec

Josip Jambroši st. 91 iz Makovca Sahranjen u ponedjeljak, 24.06.2013. Groblje: akovec IZ MATINOG UREDA

MARIJA TUKSAR, K I MARTINE I TOMISLAVA; BORNA GORIANEC, SIN KARMEN I ROBERTA; KLARA KIRI , K I KATARINE I MATIJE; MATEJ KIŠ, SIN DEJANE I BOJANA; EMILIJANO IGNAC, SIN VERICE I ZORANA; MIA ŠPIRANEC, K I SLAANE I MARKA; VILIM KRUMPI , SIN KSENIJE I DAVORA; TEA ORŠUŠ, K I RIBANE I MIRKA; NIKOLINA IGNAC, K I MIRELE I IVICE; MIRKO NEMET, SIN BRANKE I MIRKA; MATEJ MEŠANOVI , SIN JULIJE I DENISA; OGNJEN ŽEGARAC, SIN LANE I DAMIRA; MARIJA VARGA, K I KLAUDIJE I MARKA; JAKOV GAŠPARI , SIN BISERKE I DRAŽENA; NINA HORVAT, K I SAMANTE I NENADA; FABIAN VUROŠI , SIN NATAŠE I STANISLAVA; GABRIEL PAVI , SIN DRAGANE I DARIA; KARLO ORŠOŠ, SIN MARICE I MIRKA; GABRIJELA KERMEK, K I MARIJE I DANIJELA; DORIJAN IGNAC, SIN SUZANE I MILANA (akovec)

VJENANI VIKTORIJA PUŠAR I DOMINIK SAKA (akovec); JANJA POŽGAJ I DEJAN VIBOVI

(Dekanovec); GABRIJELA HORVAT I BOŽIDAR MEIMUREC (Kotoriba); NINA KARLOVEC I BERNARD

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

STJEPAN JURAS - ŠTEF

dragom prijatelju

ROENI

Informacije 47

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 323 601

GROF, BLAŽENKA PETRIEVI I MARTIN REBERNIK (M. Središe); SNJEŽANA ZADRAVEC I DAVOR GOLUB (Štrigova)

UMRLI ANA LATIN, R. KRZNAR, RO. 1924.; ANTUN MAVRIN, RO. 1939.; VLADIMIR NUSHOL, RO. 1948.; VLADIMIR POŽGAJ, RO. 1930.; AUGUSTIN HRANILOVI , RO. 1929.; MARIJA BOGOMOLEC, R. BERMANEC, RO. 1928.; STJEPAN VARGA, RO. 1963.; KATARINA KOSI, R. URILA, RO. 1927.; LUKA LAKI , RO. 1938.; JELISAVA KRIŠTOFI , R. MOŠMONDOR, RO. 1927.; LJUBICA FURDI, R. STRAHIA, RO. 1938.; FRANCISKA TOPOLKO, R. POSEDI, RO. 1924.; DRAGUTIN BAJZEK, RO. 1930. (akovec); MARIJA HABIJAN RO. BRANIŠA R. 1954. (Dekanovec); VJEKOSLAV MUSTA R. 1929. (Kotoriba); MARIJA ŽILAVEC R. MAJSEN R. 1936.; ANA VUK R. KERNJAK R. 1927.; RUDOLF PETERMANEC R. 1939.; FRANCISKA ŠAJNOVI R. PETKOVI R. 1929. (M. Središe); ŠTEFANIJA BUZA R. PINTARI , 1928. (Nedeliše); MARIJA MLINARI

R.HARAMIJA RO.1930.; JOSIP NEMEC RO. 1940. (Prelog)

Sve nas je iznenadila vijest o preranoj smrti prijatelja, sina, supruga, oca, brata, djeda, strica, šogora zeta, društvenog i sportskog djelatnika, doktora Stjepana Jurasa. Malo je onih koji su znali da je Štef, kako smo ga svi od milja zvali, imao bilo kakvih zdravstvenih problema. I mi koji smo znali za njegovu bolest, koju je vješto i uporno skrivao, nismo vjerovali da e tako brzo doi kraj toj neravnopravnoj životnoj utakmici, jer Štef je bio veliki borac koji se nikada nije predavao, pa ni u najtežim životnim situacijama. Uvijek je bio pun optimizma, planova, želje za životom i vjere u pobjedu. Volio je život i živio ga , kako to doktori vole rei, punim pluima. No, bolest je i ovaj put bila jaa, i nažalost, naš prijatelj Štef je izgubio ovu životnu utakmicu, naš vjeni sudac prerano je odsvirao kraj ove neravnopravne borbe. Svoj životni put zapoeo je, prije nepunih 66 godina, tonije 8. prosinca 1947. godine u Maloj Subotici u obitelji majke Vjenceslave i oca Stjepana. Osnovnu školu završio je u Maloj Subotici i akovcu, te Gimnaziju u akovcu. Po završetku Stomatološkog fakultete i specijalizacije na Ortodonciji radi u Medicinskom centru akovec sve do 1992. godine kada otvara privatnu ordinaciju. Kao stomatolog ili kako mi Meimurci volimo rei, zubar, a i kao ortodont bio je cijenjen u struci i savjestan u radu, prava enciklopedija medicinskog znanja i uvijek spreman da svakome pomogne. Bio je uvijek dobro raspoložen, nasmijan, pun života, a svoj optimizam je prenosio na svoje bližnje, kako na poslu, tako u obitelji, meu prijateljima ili pak na sportskim borilištima. Bio je posebno privržen obitelji, brinuo je o supruzi Gordani, kerki Tei, sinu Tomislavu, a nadasve je bio omiljen meu unucima (Ian, Hugo, Laura i Grga) kojima je uvijek bio na raspolaganju kada su to od njega tražili. Redovito je posjeivao i majku Vjenceslavu u Maloj Subotici usprkos brojnim poslovnim, sportskim i inim obavezama.

FRANJO HORVAT 30.06.2009. - 30.06.2013. iz Male Subotice Život prolazi, ali sjeanje ostaje zauvijek. Hvala svima koji te se sjeaju. Branka, Dražen, Dejan, Vesna, Adrian

IN MEMORIAM

FRANJO HORVAT 30.06.2009. - 30.06.2013. iz Male Subotice S ljubavlju i ponosom nosimo te u srcima, mislima i lijepim uspomenama. brat Josip, šogorica Marija, neaci Biserka i Nedjeljko

TUŽNO SJEANJE na dragog šogora

MLADENA MARECA - slikara

Od studentskih dana bio je aktivan u društvenom i sportskom životu svoga mjesta i grada , akovca. U mlaim danima pomagao je u radu nogometašima, rukometašicama i rukometašima Male Subotice, a unatrag petnaestak godina bio je u rukovodstvu NK Sloboda iz Mihovljana i sportski lijenik u ŽRK akovec. Usprkos brojnim obiteljskim, poslovnim i sportskim obavezama bio je ovjek na kojega smo se mogli uvijek osloniti i nikada nas nije iznevjerio. Bio je ovjek uma i srca, bogatog iskustva i životne mudrosti, ovjek svima nama drag i blizak, ovjek kojeg smo poštovali i voljeli, jednostavno reeno bio je ljudina. Uz tvoje kolege, tvoje sportske prijatelje, igrae i igraice kojima si godinama nesebino pomagao od tebe se opraštamo i mi, tvoji prijatelji, s kojima si se godinama družio u slobodno vrijeme kojeg nisi imao previše. Sastajali smo se kada smo našli imalo slobodnog vremena, razmjenjivali smo mišljenja, dijelili radosti života, pjevali, kartali.., a svi znaju da si više od svega volio pjevati. Ti si nas napustio iznenada, preko noi, bez pozdrava, ali trenuci provedeni s tobom ostat e nam vjeno u sjeanju. Tko te nije poznavao, tko se nije družio s tobom ne zna što je pravi prijatelj. Poštovani i dragi doktore, od tebe smo nauili kako treba voljeti život, kako se treba brinuti za svoje, kako treba pomagati drugima i kako se sve može samo ako se to želi. Koliko smo samo volje i želje vidjeli u tvojoj kratkoj borbi s bolešu da si nas skoro uvjerio da ovu utakmicu ne možeš izgubiti i da si jai od svih bolesti i nevolja koje ovjeka mogu zadesiti. No, bolest je i ovaj put bila jaa!

iz akovca Sjeanje na Tebe trajat e vjeno! Vrzan Zlatko, Darinka, Dalibor i Tena

TUŽNO SJEANJE na dragog supruga, oca i djeda

MLADENA MARECA - slikara iz akovca Živjet eš zauvijek u našim srcima! Supruga Vesna, kerke Ines, Tanja i Lana, zet Damir i unuke Petra i Hana

IN MEMORIAM

Dragi naš doktore, hvala ti na svemu što si uinio za sve one s kojima si radio i živio, dijelio dobro i zlo ovozemaljskog života. Posebno ti se zahvaljujemo na pomoi koju si godinama nesebino dijelio nogometašima Slobode i rukometašicama akovca. Hvala ti za sve dobro koje si dijelio s nama tvojim prijateljima, hvala ti za sva nezaboravna druženja, pjesme, kartanje. Dragi naš Štef, dragi naš doktore, ostat eš nam uvijek u našim sjeanjima, u našim srcima, jer dobri ljudi i pravi prijatelji ne umiru nikada. A ti si jedan od njih! Poivao nam u miru Božjem ili kako je to pjesnik Kio Slabinac rekao: Otiš o je prijatelj naš polako, Otiš o je stazom što vijuga Pratile ga neke stare pjesme Sve do rijeke kojom tee tuga. Otiš o je pjetli kad se bude Kao da u šetnju nekud kree Otiš o je s mirisima jutra Da l je znao da se vratit nee.

poginulom hrvatskom branitelju

VLADIMIRU LEEKU 28.6.1994. – 28.6.2013. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske županije

KUPON broj

928

Ivana Mažuranića 2/II.kat, Čakovec

Sjeanja, posljednji pozdravi i zahvale do 20 rijei sa slikom

kuna %

Nogometaši, rukometašice i prijatelji * Akcija traje do kraja sijenja 2013.

* Akcija traje do kraja 2012. godine.

popust

SIGURNA KUĆA, Dom za žrtve obiteljskog nasilja Čakovec e-mail: sigurna1kuca@gmail.com

tel: 099/8357-335 p.p. 160, 40000 Čakovec


48

Oglasnik

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 323 600

28. lipnja 2013.

VAŽNA OBAVIJEST

POTREBNI DODATNI PODACI ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA U RUBRICI USLUGE I IZNAJMLJIVANJE APARTMANA Obavještavamo naše cijenjene oglašivae da ubudue u rubrikama “Usluge” i “Iznajmljivanje apartmana” moraju ostaviti dodatne podatke, sukladno sa zakonskim propisima.

MOTORNA VOZILA

FIAT UNO 1.0 33KW 1998.g., 5 vr., metalik, registriran, odlian, tel. 333-196 PRODAJE SE RENAULT TWINGO 2000. god., srebrni, prvi vlasnik, 130tkm. Cijena je oko 2.000 eura. Tel: 098 355 207 PRODAJEM ODLINE LJETNE GUME 155/65 R 13, 4 kom za 500 kn, upitati na 095 8372 482. PRODAJE SE RENAULT MEGANE Coupe 1.6e 1996.g, sa ugraenim plinom, uredno servisiran, reg do 10/2013. cijena 1800 eur. mob:098/491-636 PRODAJEM KARAMBOLIRANI BMW 316i 1998., Mob. 098/241-559 PRODA JE SE SKUTER TGB 303R, 50 kubika, 2008.g., registr. godinu dana, i Daewoo Lanos 1.4 SE registr. godinu dana, sve u ispravnom i dobrom stanju, mob. 098/556-423 MIJENJAM GOLF II 1991.g. za skuter. Upitati na tel. 098/600-281 PRODAJEM CHOPER QINGOI OM 250 kubika 2006.g., reg. do 9/2013., 5.400 km, povoljno. mob. 091/8801-255 PRODAJEM KUPLUNG SET za BMW 3.0 motor (lamela, korpa i zamašnjak), sve potpuno ispravno, te prodajem chip za bmw dizel (ugraivan u bmw servisu), jednostavna montaža. mob. 091/505-7306 PRODAJEM GOLF III dizel 1994.g., registr. do 5/2014., mob. 095/52-33380

Zakon o zabrani i spreavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, kojeg je donio Hrvatski sabor 20. svibnja 2011.g., propisuje da se sudionikom u obavljanju neregistrirane

PRODAJEM NOVE BAVE za vino od hrasta i agacije do 400 lit., dostava, vrlo povoljna cijena, tel. 858-362 KUPUJEM KOCEJE (ostatke od klipa kukuruza ) na podruju Ivanovca ili Štefanca, moj odvoz. Tel: 098 355 207 PRODAJU SE KVALITETNE ORANICE u Ivanovcu, cijena 4,5 eura/hv, traktor IMT 539, cijena 5000 eura, prikolica Kikinda nosivosti 4 t, cijena 900 eura, sjetvosprema Rau, širine 2m, cijena 450 eura i drveni sanduci visoki, cijena 2,00 kn/kom. Tel: 098 355 207

PRODA JEM IMT 539 1980.g., registriran, s kabinom, samohodnu kosilicu Bertolini 125 sa hidr. podizanjem kose, špricu KŽK od 340lit., tanjurae i rasipa gnojiva. mob. 099/598-3497 PRODAJEM TRAKTOR Torpedo Deutz 4006 s kabinom, 1.vl., sauvan, te autom. kuku za mali Ursus i donju poteznicu za IMT. mob. 098/190-3753 PRODA JEM BIJELO VINO k valitetno (šipon, laški rizling), odlino za ge mišt, cijena 6kn/lit. mob. 098/913-9451 USLUGE ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno. Tino, 098/931-7570 ODŠTOPAVANJE KANALIZACIJE, WC-a, SUDOPERA, UMIVAONIKA i ostalih odvoda. Danijel, 098/467-510

VW POLO 1.2 tip 4/2002., 65KS, 67tkm, 1.vl. (penzioner), redovni servisi i održavanje, AMC Meimurje, registr. do 5/2014., nove gume, cijena povoljna. tel. 396-082

INSTALATERSKI OBRT DOLENEC – CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, RENOVIRANJE KUPAONICA. Mob. 091/55-49-323

KUPUJEM TRAKTORE IMT, Ursus i Zetor i pripadajue prikljuke, može i neispravne. Tel: 092/110-7110 ili 01/2067-370

POSAO

LEGALIZACIJA bespravne gradnje. Tim od 13 inženjera. 30 kn/m2. PRO KON d.o.o., 042/200-555, 091/7944-004 EMAJLIRAM LIMENE I G U S N AT E K A D E . M o b: 098/467-510

Naruitelj oglasa zato je dužan prilikom naruivanja navesti podatke o svom identitetu: tvrtku, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili ime i

SMS NEKRETNINE Agencija za promet nekretninama

TRAŽIM POSAO išenja u kui ili poslovnog prostora. mob. 098/926-5772

akovec, R. Boškovia 21 tel: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr

TRAŽIM POSAO davanja instrukcija iz MATEMATIKE. Tel. 091/ 528-66-71 TRAŽIM POSAO uvanje djece ili išenje kue i stanova. mob. 091/9011-982 TRAŽIM POSAO davanja instrukcija iz R AUNO VODSTVA za srednju školu. Mob: 098 546 069 KREDITI

PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling, muškat žuti, vrlo povoljno, Tel. 098/632-494

PRODAJEM BMW 324 dizel 1988.g., registr. do 4/2014., vlasnik 10g., sauvan. mob. 098/190-3753

POLJOPRIVREDA

djelatnosti smatra i fizika i pravna osoba koja naruuje, posreduje ili objavljuje oglas, odnosno nedopuštenu reklamu u tisku, putem televizije, radija i drugih medija.

akovec, Uska bb (tržnica) tel: 040/390-770, mob:098/331-535, 099/331-5350 www.nekretnine-maras.hr USLUGA LEGALIZIRANJA

PRODAJE SE NOVOUREENI TROSOBAN STAN u potkrovlju od 68m2, u k kod želj. kolodvora. Cijena 48.000 eura. Hitno! Tel. 091 194 6549 PRODAJE SE KUA U PRELOGU, u Sajmišnoj ulici. Info na: tel. 098 493 288. NOVI STAN 4-SOBNI (etaža) s garažom, ispod Šafrana (Mihovljan), visoki roh-bau, kredit, prodajem. mob. 098/241-559

KREDITI za umirovljenike i mlade po nevjerojatnim uvjema. Za zaposlene do 2/3 plae. Deblokiramo tekue raune i zatvaramo OVRHE kao i stara i nepovoljna zaduženja. Pozajmice ODMAH. Radno vrijeme od 08:00 do 17:00 h. Ovlaštena kreditna agencija. Info: 040/386-970, 091/925-5601, 099/244-5775, www.arges. hr POZNANSTVA POUZDAN, OZBIL JAN GOSPODIN (59g) želi upoznati gosp o u do 55g. za vezu i sve što život ini lijepim. SMS na mob. 099/633-5158 DEKO (39g) traži curu za ozbiljnu vezu. Molim samo ozbiljne na 095/8974-533 S I M PAT I A N M U Š K A RAC iz akovca traži ženu dobrih vrlina od 37-47g. za druženje i vezu. mob. 095/552-2749 NEKRETNINE – PRODAJA

prezime naruitelja, OIB i njegovo prebivalište/boravište. Ukoliko to naruitelj ne dostavi, zakonom je zabranjeno objaviti oglas. Stoga, molimo naše itatelje i oglašivae

PRODAJEM DVOSOBAN STAN u centru grada od 58m2, prizemlje, mob. 095/52-33380 PRODAJU SE GRA EVINSKE PARCELE u Dragoslavcu od 1300hv i 400hv, mob. 098/185-2534

PRODAJE SE KUA za stanovanje u Podturnu + gradilište. tel. 347-265

IZNAJMLJUJEM DVOSOBNI STAN od 75m2 u k, ul. Bana J. Jelaia 51a. tel. 396-212

IZNAJMLJIVANJE

IZNAJMLJUJE SE STAN od 45m2 u k, blizu Veleuilišta, za dvije studentice/ studenta, plin, struja, internet, vrlo povoljno. mob. 091/5962-707

Z AGREB, strogi centar, iznajmljujem dvosobni stan, 65 m2, dvjema studentima, centralno. Cijena 2.000 kn + režije. Tel. 098/390-692

PRODAJE SE KUA od 123 m2 s dvorištem od 700 m2 u Strahonincu. Može i zamjena za stan u akovcu. Sve informacije na 091 580 5977

IZNAJMLJUJEM komforni stan u Murskom Središu, mob 091 5495 873

PRODAJEM NOVI FRIZERSKI SALON, namješten, u k, Lj. Gaja (kod Lovakih dvora), mob. 098/241-559

PRELOG - iznajmljujemo stanove. mob. 098/632-452 IZNA JML JUJEM NAMJEŠTENE STANOVE od 65m2 i 55m2, u kui prizemno, sa dvorištem, renovirani, nedaleko od K. mob. 092/164-2550

IZNAJMLJUJE SE namještena vikendica povr. oko 50 m2 u Prekopi, cijena 650,00 kn/mj. Mogu dogovor za prodaju, cijena 19.000 eura. Tel: 098 355 207

PRODAJEM 2,5 sobni stan akovec,Vukovarska ulica, 56m2, cijena sa otkupom 859 eur/m2. mob. 091 530 2997

IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR od 25m2, prodajni skladišni prostor i sanitarni vor, K, K. Tomislava 13. mob. 091/565-8523

PRODAJEM KUU u Lopatincu od 100m2, svi prikljuci, podrum, garaža, šupa, ograeni vrt i vonjak, vel. 1306 hv. tel. 855-283 ili 098/908-2302

PRODAJE SE TROSOBNI dvoetažni stan od 86m2, sa velikom terasom u prizemlju, akovecJug. mob. 098/163-6488

PRODAJEM VEE IMANJE u gornjem dijelu Meimurja.Imanje se nalazi pored gl.ceste, površine 2.3h sve jedna parcela.Mogue ga je podijeli u više gra.parcela. Hitno!!! mob 099 752 8800

za razumijevanje, te dostavu traženih podataka, jer u suprotnom, oglas neemo biti u mogunosti objaviti. MEIMURSKE NOVINE

IZNAJMLJUJE SE DVOSOBNI namješteni stan u donjem dijelu kue s posebnim ulazom, u akovcu, za info nazvati 098/938-7532 IZNA JML JUJE SE KUA u Ivanovcu, povr. oko 70 m2, namještena i opremljena svim kuanskim aparatima. Cijena je 1.200 kn/mj. + režije. Tel: 098 355 207 ZAGREB, IZNAJMLJUJE SE 2.5-sobni namješteni stan iskljuivo studenticama ili zaposlenim ženama. tel. 099/683-6831

IZNAJMLJUJU SE nenamješteni stanovi i garsonijera, te namještena garsonijera od 20m. tel. 384-515 ili 098/545-526 IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR od 60m2 i stan od 45m2 u k, u dvorištu kue. tel. 390-247 IZNAJMLJUJE SE 3-SOBNI STAN od 115m2 u centru k, namješten, odvojen ulaz i sva brojila, zvati poslije 16 sati, mob. 091/933-8468 LJETOVANJE IZNAJMLJUJEM 3-SOBNI APARTMAN NA BRAU. mob. 098/273-580 VODICE - nove komforne apartmane iznajmljujemo super povoljno. Predsezona jeino! Info: 098/909-6468, 021/378-358, www.appvodice.com


28. lipnja 2013.

SABUNIKE kraj Zadra: APARTMAN 1-5 osoba, pješana plaža, potpuno opremljen, grill. Tel. 098/969-5884

NJEMAKI OVARI - ženke stare 2.5 mj. i 14 mj., odlinih nagraivanih roditelja, prodajem. mob. 098/465-490

ŽIVOTINJE

PRODAJE SE MUŠKO ŠTENE PEKINEZERA, tel. 829-230 ili 098/944-3339

DOSTA VA

RAZNO

,

,

Prije mjesec dana odlutao je pas iz Zasadbrega, star godinu i pol, žuti veliki mješanac izmeu belgijskog ovara i labradora (veliine njemakog ovara), težine oko 40 kg, odaziva se na ime Pumba. ipiran je (u Zagrebu na Volovici gdje smo i doma, Kriška 45 je adresa, vlasnik Goran J), broj moba: 095-8399-025. Za korisnu informaciju slijedi nagrada!

25.06.2013 IZ BUZOVCA ODLUTAO MJEŠANAC STAFORDA, star godinu i pol, smee boje sa bijelim šapama i bijelom mrljom na prsima. Cijepljen i ipiran! Molim javi na broj 095 857 72 74 PRODAJU SE SIBIRSKI SAMOJEDI stari 2mj., mob. 099/789-5815 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA K-9 i Brit za pse i make. Trgovina PRIMA akovec, tel. 363-445 PRODAJU SE PAPIGE TIGRICE I NIMFE. Tel: 829-230, 098/944-3339 POKL ANJA JU SE ML ADI PSII mješanci stari 8mj., bit e malog rasta, mob. 099/418-2538 PRODAJEM VIŠE VRSTA PAPIGA I FAZANA. tel. 040/641-187 ili 098/912-3938

Oglasnik 49

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 323 600

PRODA JE SE TELEVIZOR SONY 72cm ekran, 100hz trinitron, jako ouvani, malo korišten, mob. 091 5164 595 PRODAJEM DOBRO UŠUVANI dj. MTB bicikl, 20’’, potpuno ispravan, bijelo-roza boje. tel. 098 900 59 66

SEF VISOKE SIGURNOSTI, šifra klju, cijena po dogovoru, Tel. 098/632-494 PRODAJU SE radijatori dim. 90x200cm, crni kancelarijski stol, dj. pisai stol, limena vrata, motokultivator Honda F360, pe za centr. grijanje Centrometal 35KW (plin/ulje) i rezervoar od 1.500 lit. za lož ulje (2kom). Tel. 858-424 BIOENERGETSKO ISCJELJIVANJE - snažno i nježno, daje Vam priliku trajno razriješiti, ukloniti blokade, strahove, zdravstvene probleme i terete (obiteljsko nasljee) te stvoriti život po vlastitim mjerilima i želji. Info: 092 1473 401

PRODA JEM NOVU K ACIGU vel. L, tri ventilacije na bradi, elu i potiljku, klik kopanje, ABS školjka, lagana i vreica za kacigu. Cijena 350 kn. Mob: 099/650-5381

KUPUJE SE VEA KOLIINA ORAHA. mob. 099/2141-789

PRODAJEM NOVU PEDALU za el. gitaru BOSS METAL ZONE MT2 za 550 kn, stalak za gitaru za 50 kn, el. štimer za gitaru za 150 kn. Mob: 099/64-111-90

SONY EXPERIA J, nekorišten, garancija, za T-mobile mrežu, crna + bijela maska, slušalice. Mob. 098/9020-650

PRODAJEM stolicu ljuljaku od masivnog drveta, stilskog izgleda, u smeoj boji 750 kn, nove muške Levis 508 traperice vel. 31/32 tamno plave za 300 kn, crne vel. 32 za 200 kn i crne vel 34 za 200 kn, te prekrasne stolove i slike, runi rad u tehnici mozaik-intarzije. Cijena po dogovoru. Mob: 099/6505-381 P R O D A J E M S TA K L A z a stolove svih oblika, boja i dim. tel. 040/863-407, 098/710-353. PRODAJU SE kožne fotelje trosjed, dvosjed, fotelja od prave kože. upitati na mob. 098 1616 759 PRIMAMO NA DEPONI JU staru ciglu i crijep i sve lomove cigle i crijepa. mob: 091/541-8810, 095/801-3853 PRODAJEM HITNO tri plastina zelena stola promjera 90 (80 kn/kom) i tensiki reket Prince (120 kn), mob: 091/541-8810

PRODAJEM HARMONIKU Royal Standard Montana 120 basova, 11+4 registra, s koferom, ouvana, kao nova. Tel: 098/944-3339

NAUITE vrlo monu tehniku bioenergetskog iscjeljivanja i duhovnog razvoja, sebe i drugih, prilagoenu današnjem ubrzanom ritmu života! Informacije: 098 9229 090 PRODAJEM djeji kinderbet, bijeli, nosiljku i sjedalicu za auto. Tel. 098/390-692

Sklonište za životinje “Prijatelji” Čakovec

Udruga "Sklonište dobrote" Pribislavec, Draguna Lehkeca 17 kontakt osoba Barbara Jagec, mob: 095 614 5976 udrugasklonistedobrote@gmail.com

Žiro-raun za uplatu donacija: 2402006-1100648383

Bela maca stara 3 mjeseca, ima nebesko plave oi, oišena od parazita, nauena na pijesak, jako prilagodljiva, zaigrana kao i svi maii.

telefon: 091-8988-004 Radno vrijeme od 8 do 18 sati, subotom i nedjeljom od 9 do 17 sati Radno vrijeme za posjetitelje od 13 do 15 sati radnim danom ili prema dogovoru, vikendom također prema dogovoru Žiro račun skloništa za uplatu donacija: 2340009-1116025375

Kiky je mlad psi, starosti oko godine dana, mješanac pekinezera, nizak rastom i vrlo privržen ljudima. Udomljuje se iskljuivo u stan ili kuu s pristupom unutra. Kontakt: 098-241-060

Kongo je mješanac malamuta, star oko 8 mjeseci, vrlo aktivan i zaigran pas i kao svi malamuti traži puno aktivnosti, šetnje i igre. Lanac i boks iskljueni. Kontakt: 091-8988-004.

Iris štene staro 2 mjeseca, jako je brižna i privržena, oišena od svih nametnika, cijepljena protiv zaraznih bolesti, poslušna i uredna, voli i mace i pse i ljude, a posebno djecu.

Mare i njezine seke starosti oko 2 mjeseca pronaene su na vruem asfaltu usred najvee žege. Predivne su i traži novi lijepi dom. Kontakt: 099-3800-640.

Temza Beta i Bill su maii stari 2 mjeseca, uredni i naueni na kuu i pijesak,oišeni od nametnika. Bet i je njihova mama, takoer je uredna, ima prekrasne ogromne nježno zelene oi, jako je prilagodljiva i nimalo zahtjevna.

je mješanka malamuta, vrlo zaigrana i mlada kujica koja se slaže s drugim psima i voli ljude. eka li negdje njezina obitelj samo na nju? Kontakt: 091-8988-004.

P R O DA J E M S TA R E A SOPISE Tajne i Sudbine iz 2012.g., cijena 6kn/kom, te kupujem pl. posudu za vodu od 1000 lit., mob. 099/685-8066 PRODAJEM ILI IZNAJMLJUJEM graevinsku brzomontažnu fasadnu skelu za sve vrste radova na kui. info 091 559 4332 Meimurske novine ne odgovaraju za sadržaj objavljenih oglasa i propagandnih poruka.

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se U SRIJEDU DO 13 SATI Kupone šaljite na novu adresu K. Tomislava 2, 40 000 akovec

928


PETAK 28. lipnja 2013.

TV pregled

od 28.6.2013. do 4.7.2013.

FILMOVI - PREPORUUJEMO

PlavuĹĄa uzvraa udarac FILM

PETAK, RTL, 22.00

Prpoťna i akvna, post-diplomanca prava Elle Woods (Reese Witherspoon) posebno je angaŞirana oko borbe za prava Şivonja. Sve je svoje planove spremna stavi na ekanje kako bi se upula u Washington, gdje e se svojom domiťljatoťu izbori za izglasavanje zakona o zabrani tesranja na Şivonjama. Vratar njezine zgrade otkrit e joj naine funkcioniranja polike i druťtvene kreme glavnoga grada, a Elle e sve iskoris kako samo ona to zna‌

Nacionalno blago FILM

SUBOTA, RTL, 20.00

OdvaĹžni Benjamin Franklin Gates (N. Cage) ĹĄesta je generacija obitelji u kojoj se od pripovijeda o tajnom zemljovidu koji krije tono odrediĹĄte zakopanog blaga. Prema prii Benjaminova djeda Johna Adamsa Gatesa (C. Plummer), u koju Benov racionalni otac Patrick (J. Voight) nimalo ne vjeruje, rije je o neprocjenjivom bogatstvu koje su od 11. do 14. stoljea na svojim putovanjima Bliskim istokom i Europom prikupili drevni vitezovi templari i sakrili negdje u Americi...

Majstori opasnosti FILM

NEDJELJA, NOVA TV, 00.15

Bo (S. W. Sco) i Luke Duke (J. Knoxville) su roaci koji Ĺžive u mirnoj regiji Hazzard, pomaĹžui ujaku Jesseu (W. Nelson) i njihovoj seksi roakinji Daisy (J. Simpson) koja vodi obliĹžnju pivnicu. Budui da su po prirodi vjetropiras, rijetko im proe dan bez psina, tako da dolaze i u sukobe s lokalnim ĹĄerifom (M. C. Gainey). Meum, jednoga dana pojavi se ozbiljni problem: korumpirani lokalni monik Hogg (B. Reynolds), koji obitelj Duke mrzi, istjera ih s njihove farme, vjerojatno s namjerom da je prisvoji.

Krvna slika FILM

PONEDJELJAK, NOVA TV, 00.40

Umirovljenog FBI agenta Terryja McCaleba (Clint Eastwood), kojemu je upravo transplanrano srce, unajmi Graciela Rivers (Wanda De Jesus), kako bi istraĹžio smrt njene sestre Glorije, upravo Ĺžene ije je srce dobio. Ve i prvi tragovi ukazuju na injenicu kako bi ubojica, koji je ubojstvo odradio tako da izgleda kao sluajan in nasilja pri provali, mogao bi serijski zloinac kojeg je Terry godinama bezuspjeĹĄno lovio dok je bio u FBI-ju...

Obdukcija izvanzemaljaca FILM

UTORAK, NOVA TV, 00.40

Godine 1995. u Americi prikazan je lm koji je izazvao veliko uzbuenje meu pobornicima teorije NLO-a te pokazao koliko je gledateljstvo naivno. Sada gledatelji mogu pra pustolovine ambicioznih britanskih ĹĄaljivaca, Garyja (Ant McPartlin) i Raya (Declan Donnelly) dok izvode jednu od najveih neslanih ĹĄala. Bill Pullman i Harry Dean Stanton takoer glume u komediji koja poruuje gledateljima da ne vjeruju svemu ĹĄto vide.

Skitnica FILM

SRIJEDA, HRT 2, 21.00

Komina drama o dvojici prevaranata ije se naizgled bezazleno trgovanje po amerikom jugu pretvara u opasnu pustolovinu nakon ĹĄto ih traĹženi ubojica uzme kao taoce. Edgar i Morales putuju po amerikoj drĹžavi Arkansas predstavljajui se kao sveenici koji prodajom arapa Ĺžele namaknu sredstva za pomo siroĹĄtu. Religiozni stanovnici tamoĹĄnjih provincijskih mjestaĹĄaca rado e potroĹĄi novac u navodne dobrotvorne svrhe, no lokalni ĹĄerif Becker sumnjiavo pra kretnje dvojice dobronamjernika.

SPORT - IZDVAJAMO

KoĹĄarka - Europsko prvenstvo (Ĺ˝), finale, prijenos SPORT

Nedjelja, 30.6., HRT 2, 20.00

06:10 Trenutak spoznaje: Hrvatski jezik kao 28. sluŞbeni jezik u Europi (R) 06:40 Najava programa 06:45 TV Kalendar 06:57 PP 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:00 ZABA EU, emisija pod pokroviteljstvom (R) 09:10 Gorski lijenik (1), serija (4/8) (kod. na sat.) 10:05 Vijes iz kulture (R) 10:15 Putovanja Şeljeznicom 4: Izrael, dokumentarna serija (43’) (17/21) (kod. na sat.) 11:10 Mjesto pod suncem - Osta ili oi (6), dokumentarna serija (31/45) (kod. na sat.) 12:00 Dnevnik 1 12:15 Sport 12:18 Vrijeme 12:20 TV Kalendar (R) 12:35 Nasljednica s Vendavala, telenovela (24/155) (kod. na sat.) 13:30 Dr. Oz 3, talk-show (64/150) (kod. na sat.) 14:10 manjinski MOZAIK: Grad Batane i Binade 14:30 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:39 Vrijeme sutra 14:45 Drugo miťljenje: Melanom (R) 15:15 Znanstvena peca: Odnos Hrvatske i Europe 15:45 Vrtovi svijeta: Vrtovi umjetnika u Provansi, dokumentarna serija (43’42�) (7/10) (R) (kod. na sat.) 16:30 Slatki svijet Charlyjevih anela 1, dokumentarna serija (12/13) (R) (kod. na sat.) 17:00 Vijes 17:15 Hrvatska uŞivo 18:00 HAK - promet info 18:05 Putem europskih fondova 18:25 Iza ekrana 19:00 Najava programa 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:55 Sport 20:00 Vrijeme 20:02 Dnevnik plus: Hrvatska u Europskoj uniji 20:12 Veeras... 20:13 ZABA EU, emisija pod pokroviteljstvom 20:15 Hrvatska u Europskoj uniji: Sportski ambasadori 20:45 EUnigma, kviz (40’) 21:30 Deko koji ne obeava, britanski lm (12) (R) (kod. na sat.) 23:10 Dnevnik 3 23:30 Vijes iz kulture 23:38 Sport 23:41 Vrijeme sutra 23:43 HAK - promet info 23:50 Filmski maraton: Posljednji kineski car, francusko-talijansko-branski lm (12) (156’) (kod. na sat.) 02:25 Filmski maraton: Obiteljska kua, ameriko-kanadski lm (100’) (R) (kod. na sat.) 04:05 Potonue Laconije, mini-serija (12) (1/2) (R) (kod. na sat.) 05:35 Dr. Oz 3, talk-show (64/150) (R) (kod. na sat.) 06:15 Skica za portret

05:30 Najava programa (kod. na sat.) 05:35 Putovanja Ĺželjeznicom 4: Indonezija (Java), dokumentarna serija (16/21) (R) (kod. na sat.) 06:20 Nasljednica s Vendavala, telenovela (23/155) (kod. na sat.) 07:05 Mala TV (kod. na sat.) 07:35 Hotel Zombi, crtana serija (21/26) (kod. na sat.) 08:00 Teletubbies, animirana serija (78/330) (kod. na sat.) 08:25 Papreni detekvi 1, serija za djecu (6/52) (kod. na sat.) 08:50 H2O Uz malo vode! 2, serija za djecu (10/26) (kod. na sat.) 09:15 LaĹžeĹĄ, Melita!, serija za djecu (5/5) (kod. na sat.) 09:45 Abeceda EU (kod. na sat.)

SPORT

Nedjelja, 30.6., HRT 2, 17.55 FILM DOMA TV

Petak, RTL, 22.00 sati

05:00 06:30 07:20

Ezo TV, tarot show (18) Dnevnik Nove TV R Kraj programa

06.15

05.50 06.35 07.00

15.30

01.55 02.40

Vatreno nebo, telenovela (S01E121/165) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E37/95) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E38/95) (R) Braa koala, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S03E84) (R) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E85) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E49/55) (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E50/55) (R) TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S03E39/95) Punom parom, kulinarski izazov (S03E40/95) TV prodaja Studio 45, talk show (S03E146) (R) Vatreno nebo, telenovela (S01E122/165) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E86) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E87) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E51/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E52/55) Raymond, humorisna serija (S07E17/25) (R) Raymond, humorisna serija (S07E18/25) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E01/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E02/24) (R) Dva i pol muĹĄkarca, humorisna serija (S03E20/24) (R) Dva i pol muĹĄkarca, humorisna serija (S03E21/24) (R) Raymond, humorisna serija (S07E19/25) Raymond, humorisna serija (S07E20/25) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E03/24) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E04/24) Dva i pol muĹĄkarca, humorisna serija (S03E22/24) Dva i pol muĹĄkarca, humorisna serija (S03E23/24) Jedna od dekiju, humorisna serija (S04E04/09) Jedna od dekiju, humorisna serija (S04E05/09) Jedna od dekiju, humorisna serija (S04E06/09) Raymond, humorisna serija (S07E19/25) (R) Raymond, humorisna serija (S07E20/25) (R) ReĹži me, dramska serija (S06E17/19) (12) (R) Studio 45, talk show (S03E146) (R) Kraj programa

06:30 07:10 08:00 08:45 09:00 09:01 09:45 10:05 10:25 10:40 11:10 12:20 12:35 14:00 14:01 14:15 14:30 15:10 15:25 17:10 18:45 20:00 21:40 22:25 00:15 00:45 01:10 01:35 02:00 02:25

NaĹĄi najbolji dani, serija 94/260 Ukleta Marijana, serija 30/135 Zauvijek zaljubljeni, serija 40/140 TV izlog Flash vijes Zauvijek zaljubljeni, serija 41/140 Animanijaci, crtana serija R Animanijaci, crtana serija 2/9 TV izlog Puna kua, serija 5/24 Mala nevjesta, serija R TV izlog NaĹĄa mala klinika, serija R Flash vijes NaĹĄa mala klinika, serija R - nast. TV izlog Bumerang, serija R TV izlog Pobjeda ljubavi, serija 113-114/172 Rubi, serija 108-109/115 Mala nevjesta, serija 384-386/515 NaĹĄa mala klinika, serija 11-12/30 Bumerang, serija 26/32 Ljubav iz snova, igrani lm Prijatelji, serija 4/24 Klub otpisanih, serija 20/25 Puna kua, serija R Prijatelji, serija R Klub otpisanih, serija R Kraj programa

08:00 09:00 09:30 10:15 13:45 14:00 14:45 15:50 16:00 16:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:15 21:50 22:30 23:00 01:00 02:00

Djeja TV Hrana i vino Dom 2 Videostranice TV prodaja Hrana i vino Podravina i Prigorje (r) Juer, danas, sutra, vijes Djeja TV Zoom, mozaina emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Obzori Veliko platno Juer, danas, sutra Aneoska kuhinja Lifestyle (r) Vijes dana Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

02.20 03.00

RTL Danas, informavna emisija (R) Exkluziv Tabloid, magazin (R) Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Moji dĹžepni ljubimci, crtana serija Virus a ack, animirana serija TV prodaja Krv nije voda, serija (S4E39/40) (R) TV prodaja Nebo i zemlja, dramska serija (S1E71/80) (R) Divlja ruĹža, telenovela (S1E45/99) Obitelj Rey, telenovela (S1E45/150) TV prodaja Nebo i zemlja, dramska serija (S1E72/80) Avenida Brasil, dramska serija (S1E21/160) (R) Heroji iz stras, dramska serija (S01E19/22) Heroji iz stras, dramska serija (S01E20/22) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S3E136/137) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Krv nije voda, serija (S4E40/40) Hajde da se volimo 3, igrani lm, glazbena komedija PlavuĹĄa uzvraa udarac, igrani lm, komedija Eurojackpot PlavuĹĄa uzvraa udarac, igrani lm, komedija (nastavak) Kontrolori leta, igrani lm, humorna drama RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

07:00 07:25 07:50 08:05 09:05 09:20 10:25 11:20 12:15 12:45 13:50 14:30 15:20 15:50 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 20:45 21:05 21:06 22:30 23:25 01:10 02:50

Pinky i Mozgalo, crtana serija R Pinky i Mozgalo, crtana serija 13/39 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R TV izlog Da sam oblak, serija R Larin izbor, serija R Inspektor Rex, serija R Ninja ratnici, serija R Zauvijek susjedi, serija R In magazin R Inspektor Rex, serija6/12 Ninja ratnici, serija 44/104 Zauvijek susjedi, serija 75-76/180 Vijes Nove TV In magazin Kako vrijeme prolazi, serija 87/90 Dnevnik Nove TV Lud, zbunjen, normalan, serija 53/72 Da sam oblak, serija 17/27 LIDL - Minuta do Europe Da sam oblak, serija Larin izbor, serija 162/165 Jedini preĹživjeli, mini-serija 1. dio Jedini preĹživjeli , mini-serija 2. dio Svijet Diane Arbus, igrani lm (15)

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 08:52 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:30

Najava programa VTV Dnevnik, informavna emisija (R) Mali oglasi Orlando kids, crtani lmovi TV prodaja Iz proĹĄlos, TV kalendar Mali oglasi Vekerica, jutarnji program VTV-a VTV Vijes, informavna emisija Vekerica, jutarnji program VTV-a TV prodaja IZ VTV arhive: VIP, talk show Dom 2, emisija o ureenju prostora Vrijeme je za gospodarstvo, emisija o gospodarstvu 24 sata vijes, informavni program TV prodaja Iz naĹĄih srediĹĄta, informavna emisija (R) Kuonica, emisija za djecu (R) Otvoreni studio, informavna emisija (R) Mali oglasi Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) VTV Vijes, informavna emisija Vekerica, jutarnji program VTV-a Putem EU fondova, informavna emisija Hipnoterapija i bioenergija Sambolec, emisija pod pokroviteljstvom Mali oglasi VTV Dnevnik, informavna emisija Vremenska prognoza Iz proĹĄlos 24 sata vijes, informavni program Mali oglasi TV razglednica VTV Vijes, informavna emisija Popevke i ĹĄkleci u gosma, zabavnoglazbena emisija Iz naĹĄih srediĹĄta, informavna emisija Dokumentarni program VTV Dnevnik, informavna emisija Vremenska prognoza Iz proĹĄlos, TV kalendar Mali oglasi Arka, astro show (18) Odjava programa Videostranice

07.25 07.40 08.00 08.15 09.15 09.30 10.40 11.35 12.35 12.50 14.00 15.00 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 19.10 20.00 22.00 23.05 23.10 00.00

22.25

Ljubav iz snova Roena u New Orleansu, odrasla u Nashvilleu s majkom Be y (medicinskom sestrom), ocem Johnom (kirurgom) i tri godine mlaim bratom Johnom. Bila je uenica Harpeth Hall Girl’s School, ekskluzivne privatne ĹĄkole za djevojke, gdje je uspjeĹĄno maturirala 1994. godine. Njeno se prvo televizijsko iskustvo “dogodiloâ€? kada je imala svega sedam godina glumei u reklami za lokalne Nashvillske cvjeare. Reese je prvu veliku ulogu ostvarila 1991. u lmu Roberta Mulligana The Man in The Moon. Iste godine dobiva glavnu ulogu u TV- lmu Diane Keaton, Wild ower, gdje glumi djevojku koja otkriva okrutnu sudbinu epilepne nejdĹžerke (Patricia Arque e). Oito je 1991. godina bila od presudne vaĹžnos za Reesein nastavak “ lmskog Ĺživotaâ€? jer su se uloge i lmovi samo nizali: Desperate Choices: To Save My Child (NBC, 1992.), Return to Lonesome Dove (CBS, 1993.), A Far O Place (W.Disney, 1993.), S.F.W. (1995.). 1996. godine Reese dobiva nagradu za najbolju Ĺžensku ulogu u lmu Freeway na Catalonian Internaonal Film Fesvalu. ViĹĄe nije dvojila oko toga Ĺželi li nastavi stopama svojih roditelja i zavrĹĄi studij medicine ili se u potpunos posve lmu. Film je, ipak, bio vei izazov! Da je odluila ispravno, dokazuju odline krike za njena glumaka dosgnua u lmovima: Twilight (1998., uz Suzan Sarandon i Gene Hackman), Pleasantville (1998.), Elecon (1999.), Cruel Intenons (1999.). 2001. glumila je u uspjeĹĄnom box-oce hitu Legally Blond, a 2003. je imala priliku glumi u nastavku navedenog hita po imenu Legally Blonde 2.

Nakon 35 godina provedenih u skloniĹĄtu, Adam Webber (Brendan Fraser)konano izlazi van. Kada ovjek odrastao u skloniĹĄtu iz 50-ih prvi puta izae u vanjski svijet da bi pronaĹĄao dragu djevojku s kojom e ponovno napuiti svijet, upoznat e cininu modernu Ĺženu. Adamova nesretna potraga u novom svijetu beskunika, knjiĹžara za odrasle i supermarketa otvorenih cijelu no vodi ga ravno k Evi (Alicia Silverstone). Ona je sumnjiava i pametno razmiĹĄlja o preĹživljavanju, a istovremeno je i nesigurna u mogunosti koje pruĹža ljubav. Njezin je Ĺživot prepun beskorisnih poslova, plitkih deki i uniĹĄtenih nadanja.

EMISIJA RTL

17.10

Galileo

SERIJA DOMA TV

Mala nevjesta

18:45

07.05 07.25 07.50 08.30 09.05 09.20 09.50 10.20 10.35 11.30 12.20 12.35 13.05 13.35 13.50 14.30

16.00 16.25 17.20 18.15 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50 23.15 23.40 00.05 00.25 00.45 01.10

Tenis - Wimbledon, prijenos

ZVJEZDANI KUTAK Z

Reese Witherspoon

10:00 Dolina sunca, serija 45’11 (113/210) (R) (kod. na sat.) 10:45 Strani igrani lm - hit (R) (kod. na sat.) 12:35 Reprizni program (R) (kod. na sat.) 13:05 Obiteljska kua, ameriko-kanadski lm (100’) (kod. na sat.) 14:45 Degrassi 4, serija za mlade (19/22) (kod. na sat.) 15:10 Dnevnik jedne plavuťe: Stariji muťkarci i mlae Şene (7’16�) (kod. na sat.) 15:18 Muťka posla: elavost (7’44�) (kod. na sat.) 15:26 SuperŞena: Bi singl (5’54�) (kod. na sat.) 15:32 RuŞiona Specijal: General Woo (12’38�) (kod. na sat.) 15:45 . (R) (kod. na sat.) 16:00 Regionalni dnevnik (kod. na sat.) 16:35 Dolina sunca, serija (114/210) (kod. na sat.) 17:20 Novi klinci s Beverly Hillsa 4, serija za mlade (16/24) (kod. na sat.) 18:05 Briljanteen (kod. na sat.) 18:45 Crtani lm (kod. na sat.) 19:00 Mala TV (R) (kod. na sat.) 19:30 Jednostavne veere s Nigelom Slaterom (2), dokumentarna serija (7/8) (kod. na sat.) 19:55 Veeras (kod. na sat.) 20:00 Limits of Lights, dokumentarni lm (50’) (kod. na sat.) 20:55 Volim Hrvatsku (R) (kod. na sat.) 22:15 Potonue Laconije, mini-serija (12) (1/2) (kod. na sat.)

13:00 13:25 13:40 14:15 15:00 15:55 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:25 18:40 19:00 19:05 19:10 19:40 19:50 20:00 20:05 21:05 21:35 22:25 22:50 22:51 22:57 23:00 01:00 01:01

(bivĹĄa akoveka televizija)


SUBOTA 29. lipnja 2013.

05:45 06:15 06:20 06:35 07:10 07:40 07:55 09:40 09:50 09:55 11:05 12:00 12:15 12:18 12:20 12:35 13:20 13:50 14:35 15:05 16:00 17:00 17:10 17:15 17:55 18:05 19:05 19:10 19:20 19:30 19:55 20:00 20:02 20:05 20:10 21:10 21:45 23:40 00:00 00:08 00:11 00:13 00:25 01:25 03:00 04:45 05:45 06:20

Drugo mišljenje (R) Najava programa TV Kalendar Iza ekrana (R) Kuni ljubimci Hrvatska kronika BiH Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: Johnny Gitara, ameriki lm (106‘) (kod. na sat.) Vijes iz kulture (R) HAK - promet info Prijenos sveane sjednice Hrvatskog sabora Normalan život, emisija o obitelji Dnevnik 1 Sport Vrijeme TV Kalendar (R) Sudbine: Hrvatski vitez Predrag Matanovi, dokumentarni lm (45‘20“) Duhovni izazovi Prizma, mulnacionalni magazin Globalno sijelo Reporteri: etvr svijet 52‘39 (kod. na sat.) Život s divljim puranima, dokumentarni lm (60‘) (kod. na sat.) Vijes HAK - promet info aštokaj, popularnoznanstveni lm (39‘42“) Skica za portret Lijepom našom Najava programa Ezopovo kazalište, crtani lm (9/39) (kod. na sat.) Dim, dam, dum - crtani lm (9/39) (kod. na sat.) Dnevnik Sport Vrijeme Veeras... LOTO 7/39 Hrvatska u Europskoj uniji: Predsjednici Republike, Hrvatskoga sabora i Vlade RH - gos HRT-a Hrvatska u Europskoj uniji: Ambasadori kulture Što jer muškarac bez brkova, hrvatski lm (111‘) (kod. na sat.) Dnevnik 3 Vijes iz kulture Sport Vrijeme sutra HAK - promet info Sco i Bailey (2), serija (12) (7/8) (kod. na sat.) Filmski maraton: Sestre, britanskofrancuski lm (18) (93‘) (kod. na sat.) Filmski maraton: Johnny Gitara, ameriki lm (106‘) (kod. na sat.) Život s divljim puranima, dokumentarni lm (60‘) (R) (kod. na sat.) Reprizni program Lijepom našom (R)

NEDJELJA 30. lipnja 2013.

09:25 Teletubbies, animirana serija (79/330) (kod. na sat.) 09:55 O psima i životnom skladu, ameriki lm (100’) (R) (kod. na sat.) 11:40 Mališani okruglog stola, amerikokanadski lm (89’) (kod. na sat.) 13:10 Podravka - Okusi za sve jezike, emisija pod pokroviteljstvom (R) (kod. na sat.) 13:20 Podravka - Okusi za sve jezike, emisija pod pokroviteljstvom (R) (kod. na sat.) 13:30 Podravka - Okusi za sve jezike, emisija pod pokroviteljstvom (R) (kod. na sat.) 13:40 Podravka - Okusi za sve jezike, emisija pod pokroviteljstvom (R) (kod. na sat.) 13:55 Igrani lm (strani) (kod. na sat.) 15:10 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom (kod. na sat.) 15:40 Slavonijo dok ime traje, snimka koncerta Šime Jovanovca 2.dio (kod. na sat.) 16:55 Košarka, EP (Ž) (17.00, 20.00) (kod. na sat.) 18:50 Sportski program (tenis) (kod. na sat.) 19:30 Jednostavne veere s Nigelom Slaterom (2), dokumentarna serija (8/8) (kod. na sat.) 19:55 Veeras (kod. na sat.) 20:00 Sovjetski Savez - stvaranje superrase, dokumentarni lm (52’) (kod. na sat.) 21:00 Dan sa Zvjezdicama, snimka koncerta oko 65’ (kod. na sat.) 22:10 Pakost, ameriki lm (12) (103’) (kod. na sat.)

19:15 20:05 00:15 03:15 04:45 05:10 06:00 06:35

10.25 10.40 13.00 15.10 16.10 17.05 17.50 18.30 19.07 19.10 20.00 22.40 00.45 02.40 03.40 04.20

Exkluziv Tabloid, magazin (R) Virus a ack, animirana serija Uvrnu upavci, animirana serija Aladdin, animirana serija Timon i Pumbaa, animirana serija TV prodaja Uilica, kviz za djecu TV prodaja Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S03E136/133) TV prodaja Obiteljski posao, igrani lm, kriminaliska komedija Bogus: Izmišljeni prijatelj, igrani lm, obiteljska fantazija Krv nije voda, serija Krv nije voda, serija Smrtonosnih 60, dokumentarna serija (S01E01/26) Smrtonosnih 60, dokumentarna serija (S01E02/26) RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Galileo, zabavna/obrazovna emisija (S03E137/133) Nacionalno blago, igrani lm, avanturiski Prebrzi i prežestoki, igrani lm, akcijski Pentatlon, igrani lm, akcijski Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

11:10 06.25 06.45 07.05 07.25 07.50 08.05 08.35 09.05 09.20 09.50 10.20 11.10 11.25

13.05 13.20 13.35 14.40 15.10 15.35 16.00 16.50 18.00 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 00.05 00.25 00.45 01.05

04:25 Najava programa (kod. na sat.) 04:30 Spektar, unutrašnjopoliki magazin (R) (kod. na sat.) 05:15 Putovanja željeznicom 4: Izrael, dokumentarna serija (17/21) (R) (kod. na sat.) 06:00 Tom i Jerry, crtana serija (8/16) (kod. na sat.) 06:25 Moj mali planet, crtana serija (6/26) (kod. na sat.) 06:30 Wot wot’s, crtana serija (21/52) (kod. na sat.) 06:40 Matkova udovišta, crtana serija (20/52) (kod. na sat.) 06:55 Merlin 4, serija za djecu i mlade (11/13) (R) (kod. na sat.) 07:40 Novi klinci s Beverly Hillsa 4, serija za mlade (16/24) (R) (kod. na sat.) 08:25 Babybonus, emisija pod pokroviteljstvom (kod. na sat.) 08:55 Mala TV: (kod. na sat.) 09:00 TV vr (kod. na sat.) 09:10 Danica (kod. na sat.) 09:15 Profesor Baltazar (kod. na sat.)

FILM RTL

22.40

Prebrzi i prežestoki Koliko brzo je prebrzo? Brian O’Connor (Paul Walker) traži šansu za iskupljenjem pa ponovno odlazi na tajni zadatak kako bi se ubacio u još jednu grupu ulinih entuzijasta brze i žestoke vožnje. Ovoga puta potraži pomo bivšeg robijaša, Romana Piercea (Tyrese Gibson), te kolegice i agence Monice Celemente (Eva Mendes) kako bi uhitio bossa Cartera Veronea (Cole Hauser), koji je na elu velike operacije krijumenja droge. Nakon što ga je prvi dio lma “Brzi i žestoki” proslavio, Vin Disel odustao je od pojavljivanja u drugom dijelu...

EMISIJA HRT 1 TV SERIJA DOMA

07:20 08:20 08:50 09:05 09:30 09:55 10:20 10:50 11:15 11:45 12:15 13:25 16:00 16:25 17:00 17:10 17:40

07:58 08:00 08:25 08:30 09:30 09:45 09:52 10:00 11:00 11.30 12:00 13:00 13:30 13:45 14:15 14:45 15:15 16:00

09.00

16:30 17:15 18:10 18:40 19:00 19:05 19:10 19:35 19:50 20:00

18:30

21:30 22:00 22:30 22:50 22:51 22:57 23:00 01:00 01:01

Puna kua

INFO RTL

RTL Danas

Zauvijek susjedi, serija R Hank, serija 9/10 TV Izlog Pinky i Mozgalo, crtana serija R Pinky i Mozgalo, crtana serija 14/39 Winx Club, crtana serija 4/26 Štrumpfovi, crtana serija R Power Rangers Samurai, serija 3/22 Ninja ratnici, serija R Ninja ratnici, serija 45/104 Zauvijek susjedi, serija 77-78/180 Harry Po er i zatoenik Azkabana, igrani lm Štrumpfovi, crtana serija 29/60 Provjereno, informavni magazin R Vijes Nove TV Provjereno, informavni magazin R Lud, zbunjen, normalan, serija R

Najava programa VTV Dnevnik, informavna emisija (R) Mali oglasi Orlando kids, crtani lmovi TV prodaja Iz prošlos, TV kalendar Mali oglasi Orlando kids, crtani lmovi Privredni.hr, emisija o gospodarstvu Eurobox, mozaika emisija Moja Istra, dokumentarna emisija 24 sata vijes, informavni program TV prodaja Vrijeme je za gospodarstvo, emisija o gospodarstvu Iz naših središta, informavna emisija (R) Zajedno, mozaika emisija Druga strana, emisija o ravnopravnps spolova (R) TV obloec, podravsko-prigorski magazin Kuonica, emisija za djecu (R) Vemicova riznica zdravlja (R) Vjera i nada, vjerski program VTV Dnevnik, informavna emisija Vremenska prognoza Iz prošlos, TV kalendar 24 sata, informavni program TV prodaja TV razglednica Fesval kajkavske komedije Ludbreg 2012: Stari grijehi, snimka predstave Iz VTV arhive: Vicovizija (R) Filmske najave, lmski program VTV Dnevnik, informavna emisija Vremenska prognoza Iz prošlos, TV kalendar Mali oglasi Arka, astro show (18) Odjava programa Videostranice

07:10 07:15 07:30 08:05 10:05 10:15 10:20

12.15 06.05 06.30 06.50 07.20 07.45 08.15 08.30 09.05 09.20

Dnevnik Nove TV Nova zvijezda Europe, koncertni spektakli Ubojstvo Jesse Jamesa, igrani lm (12) Ezo TV, tarot show (18) Hank, serija R Dnevnik Nove TV R In magazin R Kraj programa

06:25 07:15 08:00 08:25 08:45 09:00 09:30 10:15 10:30 12:05 12:20 13:10 14:00 14:30 14:45 15:30 15:45 16:10 17:00 17:50 18:20 19:15 20:00 20:50 21:40 23:25 00:15 00:45 01:35 02:20 03:05

Punom parom, kulinarski izazov (S03E39/95) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E40/95) (R) Braa koala, animirani lm Veera za 5, lifestyle emisija (S05E36/95) TV prodaja Veera za 5, lifestyle emisija (S05E37/95) Veera za 5, lifestyle emisija (S05E38/95) TV prodaja Veera za 5, lifestyle emisija (S05E39/95) Veera za 5, lifestyle emisija (S05E40/95) Sutkinja Amy, dramska serija (S03E03/24) TV prodaja Sutkinja Amy, dramska serija (S03E04/24) Sutkinja Amy, dramska serija (S03E05/24) TV prodaja Sutkinja Amy, dramska serija (S03E06/24) U dobroj formi s Renatom Sopek, lifestyle emisija (S03E10/10) (R) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S03E08) (R) David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S03E06/13) David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S02E11/13) Automagazin - Grip, magazin (S01E02/15) Waterloo road, dramska serija (S03E08/20) Waterloo road, dramska serija (S03E09/20) Policijska patrola, dokumentarna sapunica (S01E09/20) Kuanice, humorna dramska serija (S05E07/24) Kuanice, humorna dramska serija (S05E08/24) Greni dnevnici, humorisna dramska serija (S01E07/08) Fesvalac: Gorina ljubavi, igrani lm, romanna drama Jedna od deki, humorisna serija (S01E04) (R) Jedna od deki, humorisna serija (S01E05) (R) Jedna od deki, humorisna serija (S01E06) (R) Kraj programa

Ana, serija 90-91/254 Nate Berkus show, serija 81/173 Tom i Jerry prie, crtana serija 5/13 Animanijaci, crtana serija R TV izlog Puna kua, serija 6/24 Luda ljubav, serija 12-13/13 TV izlog Gilmorice, serija 19-20/22 TV izlog Milijunaš u kuhinji , serija 5/6 Nate Berkus show, serija R Od zida do zida 9/12 TV izlog Svadbena zvona, reality serija 3/3 TV izlog Puna kua, serija R Naša mala klinika, serija R Bumerang, serija R Okusi Hrvatske R Milijunaš u kuhinji , serija R Divino novo ruho, serija 9/13 Naša mala klinika, serija 13/30 Bumerang, serija 27/32 Moj div, igrani lm Besramnici, serija (12) 3/12 Klub otpisanih, serija R Luda ljubav, serija R Divino novo ruho, serija R Besramnici, serija (12) R Kraj programa

12:00 12:15 12:18 12:30 13:25 14:00 15:00 19:20 19:25 19:30 19:50 19:55 19:57 20:00 20:15 20:20 23:00 00:15 01:00 02:50 03:05

Najava programa TV Kalendar Duhovni izazovi (R) Hrvatska u Europskoj uniji - Dan ulaska, 1. dio Vijes iz kulture (R) HAK - promet info ni DA ni NE: Djeca u vrhunskom sportu Ubojstvo, napisala je (10) - serija (23/88) (kod. na sat.) Dnevnik 1 Sport Vrijeme Plodovi zemlje Rijeka: More Nedjeljom u dva Hrvatska u Europskoj uniji - Dan ulaska, 2. dio Izvlaenje nagrade - Bez rauna se ne rauna Najava programa Dnevnik Sport Vrijeme Veeras... Hrvatska u Europskoj uniji - Dan ulaska, 3. dio LOTO 6/45 Hrvatska u Europskoj uniji - Dan ulaska, 3. dio - nastavak Sveana proslava hrvatskog pridruživanja Europskoj Uniji, prijenos s Trga bana Jelaia Hrvatska u Europskoj uniji - Dan ulaska, 3. dio - nastavak Pjevajte nešto ljubavno, hrvatski lm (12) (108’) (kod. na sat.) Putem europskih fondova (R) Reprizni program

07:00 Najava programa (kod. na sat.) 07:05 Alpe Dunav Jadran (R) (kod. na sat.) 07:35 Pipi Duga arapa, crtana serija (10/26) (kod. na sat.) 08:00 Corto Malteze, crtana serija (5/22) (kod. na sat.) 08:25 Ludwig van Beethoven: Deveta simfonija - Simfonijski orkestar i Zbor HRT-a pod ravnanjem Pavla Dešpalja (71’40) (kod. na sat.) 09:45 Formula 1 - Godine smr, dokumentarni lm (52’04”) (kod. na sat.) 10:45 Biblija (nije kod. na sat.) 10:55 Zagreb (Malešnica-Oranice): Misa, prijenos (nije kod na sat.) 12:05 Detekv XXL: Ubojica iz Miamija, njemako-talijansko-ameriki lm (95’) (kod. na sat.) 13:45 Pria o Maxu, kanadski lm (90’) (R) (kod. na sat.) 15:20 Babybonus, emisija pod pokroviteljstvom (kod. na sat.) 15:55 Košarka, EP (Ž) (17.00 za tree mjesto, 20.00 nale) (kod. na sat.) 17:55 Sportski program (tenis) (kod. na sat.) 19:30 Okrugle i ukusne - kulturna povijest okruglica, dokumentarni lm (23’20”) (kod. na sat.) 19:55 Veeras (kod. na sat.) 20:00 Ratne igre, ameriki lm (109’) (kod. na sat.)

15.10

Moj div

08:00 11:15 11:45 12:15 12:55 13:45 14:15 14:50 15:30 16:15 16:50 17:00 17:35 19:00 19:30 20:00 20:45 21:00 21:25 22:10 22:30 23:00 01:00 02:00

Djeja TV Mala školska liga Auto – moto nauca (r) Aneoska kuhinja (r) Dom 2 (r) Privredni.HR (r) Mladi govore (r) G.E.T.Report Zagrljaj ljepote Veliko platno (r) Juer, danas, sutra Poljoprivredni savjetnik TOP desnacija VIJESTI DANA Hrana i vino Bašna Juer, danas, sutra Planet Croaa Lifestyle Vijes dana TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

05.10 RTL Danas, informavna emisija (R) 05.45 Krv nije voda, serija (R) 06.40 Aladdin, animirana serija (R) 07.05 Timon i Pumbaa, animirana serija (R) 07.35 Virus a ack, animirana serija 07.55 Uvrnu upavci, animirana serija 08.25 TV prodaja 08.40 Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (R) 09.40 TV prodaja 09.55 Smrtonosnih 60, dokumentarna serija (S01E01/26) (R) 10.30 Smrtonosnih 60, dokumentarna serija (S01E02/26) (R) 11.05 TV prodaja 11.20 Charlo eina mreža, igrani m, obiteljski 13.15 ovjek sa željeznom maskom, igrani lm, akcijski 15.55 Prebrzi i prežestoki, igrani lm, akcijski (R) 18.00 Dobrodošla Hrvatska, informavna emisija uživo 18.30 RTL Danas, informavna emisija 19.00 Dobrodošla Hrvatska, informavna emisija uživo 01.00 Pentatlon, igrani lm, akcijski (R) 03.00 RTL Danas, informavna emisija (R) 03.35 Kraj programa

06:40 07:40 07:55 08:25 08:50 09:20 09:45 10:15 10:40 11:10 12:20 14:20 15:00 15:10 16:30 17:00 17:20 18:15

08:13 08:15 FILM NOVA TV

(bivša akoveka televizija)

21:55 Ciklus kultnih lmova: Sav taj jazz, ameriki lm (12) (119’) (kod. na sat.) 23:55 INmusic Fesval Jarun 2011. Cypress Hill, snimka koncerta (68’) (kod. na sat.) 01:05 Retrovizor: Zakon i red: Odjel za žrtve (12), serija (12) (4/24) (kod. na sat.) 01:50 Retrovizor: U uredu (6), humorisna serija (19/26) (kod. na sat.) 02:15 Noni glazbeni program - spotovi (kod. na sat.) 04:15 Noni glazbeni program Glazbene emisije iz arhiva HTV-a (kod. na sat.) 06:10 Napomena: Tenis Wimbledon (oko 16.00) (kod. na sat.)

Drugorazredni agent za agente Sammy (Billy Crystal) je bio više posveen karijeri nego svojoj ženi Sereni (Kathleen Quinlan) i sinu Nicku (Zane Carney). Poslom se našao u Rumunjskoj gdje je doslovno naleo na Maxa, diva od dva i pol metra koji radi kao uvar samostana. Sammy vjeruje da je Max njegova karta za izlazak iz prosjenos i uvjeri ga da poe s njime u SAD. Sammy i Max kreu na udesan put ka ostvarenju snova koji e im promijeni živote zauvijek. Glume: Billy Crystal, Kathleen Quinlan, Joanna Pacula, Gheorghe Muresan, Zane Carney, Steven Seagal

08:40 08:45 10:45 11:00 11:45 12:00 12:25 12:30 13:00 13:30 14:30 15:00 16:50 17:00 17:55 18:00 19:00

SERIJA RTL 2

11.45

19.30 19:57 20:00

19:15

22:25 22:57 23:00 01:00 01:01

Sutkinja Amy 20:35

SERIJA DOMA TV

Divino novo ruho

Zauvijek susjedi, serija R TV Izlog Hank, serija 10/10 Pinky i Mozgalo, crtana serija R Pinky i Mozgalo, crtana serija 15/39 Winx Club, crtana serija 5/26 Štrumpfovi, crtana serija R Power Rangers Samurai, serija R Od zida do zida 10/10 Zauvijek susjedi, serija 79-80/180 Sestra Hawthorne, serija 9-10/10 Moj div, igrani lm Ulazak Hrvatske u EU - specijal Moj div, igrani lm - nastavak Štrumpfovi, crtana serija 30/60 Vijes Nove TV In magazin vikend Ah, taj Ivo

Najava programa VTV Dnevnik, informavna emisija (R) Mali oglasi Orlando kids, crtani lmovi TV prodaja Kuonicak emisija za djecu (R) TV prodaja Vjera i nada, vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe Mali oglasi Eurobox, tv magazin (R) Zlatna dolina, poljoprivredna emisija Popevke i škleci u gosma, zabavno-glazbena emisija (R) Varaždin – vrata Europe, dokumentarni lm S koncertnih pozornica: Mediafest, snimka fesvala Mali oglasi Otvoreni studio, informavna emisija (R) Mali oglasi Vemicova riznica zdravlja (R) Otvoreno nebo, dokumentarna emisija (R) VTV Tjednik, informavna emisija Mali oglasi Kulturni magazin, emisija o kulturi uz komentar za slušno ošteene osobe Veer uz lm: Luzinhova obrana, igrani lm VTV Tjednik, informavna emisija Mali oglasi Arka, astro show (18) Odjava programa Videostranice

18:50 19:15 20:30 20:55 22:55 00:15 02:15

Ulazak Hrvatske u EU - specijal Dnevnik Nove TV Lud, zbunjen, normalan 20/72 Reci da, igrani lm Ulazak Hrvatske u EU - specijal Majstori opasnos, igrani lm Maturalna veer, igrani lm (15) 03:55 CJ7: Mali zeleni, igrani lm 05:20 Dnevnik Nove TV R 06:15 Kraj programa

05.45 Zabranjena ljubav, sapunica (S3E80-85/220) 08.30 TV prodaja 08.45 Zabranjena ljubav, sapunica (S3E86-87/220) 09.45 TV prodaja 10.00 Snjeguljica, animirani lm 10.45 Tom upoznaje Thumbelinu, animirani lm 11.30 TV prodaja 11.45 Sutkinja Amy, dramska serija (S03E07/24) 12.40 Sutkinja Amy, dramska serija (S03E08/24) 13.35 TV prodaja 13.50 Sutkinja Amy, dramska serija (S03E09/24) 14.35 Sutkinja Amy, dramska serija (S03E10/24) 15.20 Automagazin - Grip, magazin (S01E02/15) (R) 16.10 Greni dnevnici, humorisna dramska serija (S01E07/08) (R) 17.00 U dobroj formi s Renatom Sopek, lifestyle emisija (S03E01/10) 17.30 InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S03E09) 18.10 Paklena kuhinja, reality show (S01E08/34) 19.10 Policijska patrola, dokumentarna sapunica (S01E10/20) 20.00 Fantasna etvorka, igrani lm, akcijski / fantasni 21.45 Ledom do slave, igrani lm, komedija 23.20 Fesvalac: Gorina ljubavi, igrani lm, romanna drama (R) 00.50 Kraj programa

06:30 07:20 08:05 08:30 08:55 09:10 09:35 10:20 10:35 11:25 12:15 12:30 13:15 14:05 14:20

Ana, serija 92-93/254 Nate Berkus show, serija 82/173 Animanijaci, crtana serija 3/9 Tom i Jerry prie, crtana serija R TV izlog Puna kua, serija 7/24 Gilmorice, serija 21/22 TV izlog Gilmorice, serija 22/22 Milijunaš u kuhinji , serija 6/6 TV izlog Svadbena zvona, reality serija R Nate Berkus show, serija R TV izlog 2 Cellos u Areni Zagreb, snimka koncerta TV izlog Puna kua, serija R Naša mala klinika, serija R Bumerang, serija R Okusi Hrvatske 5/12 Milijunaš u kuhinji , serija R Divino novo ruho, serija 10/13 Naša mala klinika, serija 14/30 Bumerang, serija 28/32 Stripz, igrani lm (12) Besramnici, serija (12) 4/12 Divino novo ruho, serija R Gilmorice, serija R Besramnici, serija (12) Kraj programa

15:30 15:45 16:10 17:00 17:50 18:20 19:15 20:00 20:50 21:40 23:35 00:25 01:10 02:40 03:25

(bivša akoveka televizija)

08:00 11:15 12:00 12:45 13:30 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:45 20:00 21:05

Djeja TV Poljoprivredni savjetnik (r) Mladi govore (r) Bašna (r) Sport nedjeljom Podravina i Prigorje Hrana i vino Tjedna kronika Obzori (r) 24 sata TV Jukebox Tjedna kronika TOP desnacija Picokijada, 1. emisija Slavonsko veselje, tamburaški show 23:00 Zapisano u zvijezdama 818) 01:00 Erotski program (18) 02:00 Videostranice TV kue imaju pravo promjene programa


PONEDJELJAK 1. srpnja 2013.

06:10 06:40 06:45 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:02 09:48 10:13 11:03 11:29 12:00 12:15 12:18 12:20 12:35 13:25 14:10 14:30 14:39 14:45 16:10 17:00 17:10 17:15 18:15 19:05 19:10 19:30 19:55 20:00 20:02 20:03 20:05 20:30 21:35 22:40 23:00 23:08 23:11 23:20 01:20 01:45 03:15 03:55 04:10

Mir i dobro (R) Najava programa TV Kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Gorski lijenik (1), serija (6/8) (kod. na sat.) Vijes iz kulture (R) Prirodni svijet (5): Lepri, dokumentarna serija (1/12) (R) (kod. na sat.) Domovi Maroka, dokumentarna serija (1/10) (R) (kod. na sat.) Domovi Maroka, dokumentarna serija (2/10) (R) (kod. na sat.) Dnevnik 1 Sport Vrijeme TV Kalendar (R) Nasljednica s Vendavala, telenovela (25/150) (kod. na sat.) dr. Oz (3), talk-show (1/150) (R) (kod. na sat.) Skica za portret Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Moj tata Barišnjikov, ruski lm (87’) (R) (kod. na sat.) Vrtovi svijeta: Vrtovi umjetnika u Provansi, dokumentarna serija (43’42”) (7/10) (R) (kod. na sat.) Vijes 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom Hrvatska uživo Miris kiše na Balkanu, serija (9/14) (kod. na sat.) Najava programa Tema dana Dnevnik Sport Vrijeme Veeras... Ep reportaža TV Bingo Nulta toka, poliki talk-show Borgen - sjedište moi (1), serija (12) (1/10) (R) (kod. na sat.) Dnevnik 3 Vijes iz kulture Sport Vrijeme sutra Lijek za nesanicu, ameriki lm (18) (119’) (kod. na sat.) Ludnica u Clevelandu 3, humorisna serija (15) (19/24) (kod. na sat.) Moj tata Barišnjikov, ruski lm (87’) (R) (kod. na sat.) Dr. Oz (3), talk-show (1/150) (R) (kod. na sat.) Skica za portret / Fotogra ja u Hrvatskoj Reprizni program

06:10 Najava programa (kod. na sat.) 06:15 Nasljednica s Vendavala, telenovela (24/150) (kod. na sat.) 07:00 Mala TV (30’26”) (kod. na sat.) 07:30 Hotel Zombi, crtana serija (22/26) (kod. na sat.) 07:55 Teletubbies, animirana serija (80/330) (kod. na sat.) 08:20 Papreni detekvi 1, serija za djecu (7/26) (kod. na sat.) 08:45 H2O Uz malo vode! 2, serija za djecu (11/26) (kod. na sat.) 09:10 Ledena prostranstva Arkka: Sibir, dokumentarna serija (52’ (1/5) (R) (kod. na sat.) 10:02 Dolina sunca, serija (114/210) (R) (kod. na sat.) 10:45 Rekonstrukcija: Prljavo kazalište (25’57”) (kod. na sat.) 11:11 Reprizni program (R) (kod. na sat.) 12:05 Šapta psima (2), dokumentarna serija (1/20) (kod. na sat.) 13:00 Toscana na tanjuru (1), dokumentarna serija (1/12) (R) (kod. na sat.) 13:15 Doktor Who 1, serija za mlade (1/13) (kod. na sat.) 14:00 Doktor Who 1, serija za mlade (2/13) (kod. na sat.) 14:45 Degrassi 4, serija za mlade (19/22) (kod. na sat.) 15:10 Život s cvijeem: Dalije (20’31”) (kod. na sat.)

15:31 Lijepe kue: Rusan (9’58”) (kod. na sat.) 15:41 Ružiona Specijal: Edo Maajka (14’43”) (kod. na sat.) 16:00 Regionalni dnevnik (kod. na sat.) 16:35 8. kat: Dobre ideje za dobre ljude, talk-show (44’50”) (R) (kod. na sat.) 17:20 Dolina sunca, serija (115/210) (kod. na sat.) 18:04 Do zvijezda zajedno: Josipa Lisac, glazbena emisija (46’) (kod. na sat.) 18:50 Buom u glavu: Ivan Ljubii (9’55”) (kod. na sat.) 19:00 Kriške sira (1), dokumentarna serija (1/6) (R) (kod. na sat.) 19:25 U vrtu pod zvijezdama, animirana serija (kod. na sat.) 19:55 Veeras (kod. na sat.) 20:00 Glee (2), serija za mlade (1/22) (kod. na sat.) 20:42 Glazba, glazba... novi singleovi (kod. na sat.) 20:48 Najava programa (kod. na sat.) 20:50 Konzerva: Sunce (3’10”) (kod. na sat.) 20:53 Konzerva: Brojevi (2’42”) (kod. na sat.) 21:00 Pod sumnjom, ameriki lm (12) (107’) (kod. na sat.) 22:47 Roditelji i djeca (2), serija (6/22) (kod. na sat.) 23:30 Dva i pol muškarca (7), humorisna serija (1/22) (kod. na sat.) 23:55 Fringe - Na rubu (2), serija (12) (12/22) (kod. na sat.) 00:40 Retrovizor: Zakon i red: Odjel za žrtve (12), serija (12) (5/24) (kod. na sat.) 01:25 Retrovizor: U uredu (6), humorisna serija (20/26) (kod. na sat.) 01:50 Noni glazbeni program - spotovi (kod. na sat.) 03:50 Noni glazbeni program - Glazbene emisije iz arhiva HTV-a (kod. na sat.)

21.10

Osvetnik Mislili su da je laka žrtva. Kako su samo pogriješili. Profesor arheologije Robert Burns (Steven Seagal) nalazi se na iskopištu uz istonu granicu Kine. Sasvim sluajno otkrije da kineska mafija želi iskoristiti pronaene arfakte da u njima krijumari drogu. Burns jedva uspijeva pobjei od maje, no na žalost njegov asistent je ubijen, a kineska vojka i amerika agencija za suzbijanje krijumarenja drogom njemu podmetnu ubojstvo. Svi su se uroli prov njega i Burns završava u zatvoru u Kini...

SERIJA DOMA TV

17.35

Rubi

SERIJA DOMA TV

Naša mala klinika

20.00

00:40 02:40 03:25 04:05 05:05 05:50 06:15

07.15 07.45 08.20 08.40 09.15 09.30 10.00 10.20 10.45 11.40 12.30 12.45

13.45 14.00 14.30 05.50 06.25 06.55 07.10 07.30 07.45 08.45 09.00 10.10 11.05 12.05 12.20 13.35 15.00 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 19.10 20.00 21.10 22.55 23.15 00.20 02.40 03.40 04.20

RTL Danas, informavna emisija (R) Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, crtana serija Virus a ack, animirana serija TV prodaja Krv nije voda, serija (S04E40/40) (R) TV prodaja Nebo i zemlja, dramska serija (S01E72/85) (R) Divlja ruža, telenovela (S1E46/99) Obitelj Rey, telenovela (S1E46/150) TV prodaja Nebo i zemlja, dramska serija (S01E73/85) Avenida Brasil, dramska serija (S01E21/160) (R) Heroji iz stras, dramska serija (S01E21/22) Heroji iz stras, dramska serija (S01E22/22) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Krv nije voda, serija Avenida Brasil, dramska serija (S01E22/160) Osvetnik, igrani lm, akcijski (12) RTL Vijes, informavna emisija Vrat e se rode, humorna drama (S01E08/27) (12) ovjek sa željeznom maskom, igrani lm, akcijski (R) Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

15.30 16.00 16.25 17.20 18.15 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50 23.15 00.00 00.45 01.05 01.30

06:15 07:05 07:30 07:55 08:10 09:10 09:25 11:25 12:15 12:45 13:50 14:30 15:20 15:50 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 20:35 21:05 21:06

07:30 08:30 08:45 08:52 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 13:45 14:30 15:00 15:30 15:35 16:00 17:00 17:05 17:45 18:40 19:05 19:06 19:15 19:40 19:45 20:00 20:05 21:00 21:45 22:30 22:50 22:51 22:56 23:00 01:00 01:01

Inspektor Rex, serija R Pinky i Mozgalo, crtana serija R Pinky i Mozgalo, crtana serija 16/39 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R TV izlog Da sam oblak, serija R Larin izbor, serija R Ninja ratnici, serija 45/104 Zauvijek susjedi, serija R In magazin vikend R Inspektor Rex, serija 7/12 Ninja ratnici, serija 46/104 Zauvijek susjedi, serija 81-82/180 Vijes Nove TV In magazin Kako vrijeme prolazi, serija 88/98 Dnevnik Nove TV Lud, zbunjen, normalan, serija 4/72 Da sam oblak, serija 18/27 LIDL - Minuta u Europi Da sam oblak, serija

Najava programa VTV Tjednik, informavna emisija uz komentar za slušno ošteene osobe (R) Orlando kids, crtani lmovi TV prodaja Iz prošlos, TV kalendar Mali oglasi Vekerica, jutarnji program VTV-a VTV Vijes, informavna emisija Vekerica, jutarnji program VTV-a TV prodaja Škola prehrane dr. Branka Vria, emisija o zdravoj prehrani (R) Zlatna dolina, poljoprivredna emisija (R) TV obloec, podravsko-prigorski magazin (R) 24 sata vijes, informavni program TV prodaja Moja Istra, dokumentarna emisija Eurobox, tv magazin (R) Kulturni magazin, emisija o kulturi uz komentar za slušno ošteene osobe Mali oglasi Vjera i nada, vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe (R) Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) VTV Vijes, informavna emisija Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) Sportski zoom, sportska emisija VTV Dnevnik, informavna emisija Vremenska prognoza Iz prošlos TV kalendar 24 sata vijes informavni program Mali oglasi TV razglednica VTV Vijes, informavna emisija Koktel, mozaika emisija Sportski zoom, emisija o sportu (R) Druga strana, emisija o ravnopravnos spolova (R) VTV Dnevnik, informavna emisija (R) Vremenska prognoza Iz prošlos, TV kalendar Mali oglasi Arka, astro show (18) Odjava programa Videostranice

Larin izbor, serija 163/165 Veernje vijes Djevojke na zadatku, serija (12) 3/15 Krvna slika, igrani lm (12) Muškarci u krizi, serija 2/12 Djevojke na zadatku, serija (12) R Ezo TV, tarot show (18) Dnevnik Nove TV R In magazin vikend R Kraj programa

06:10 06:40 06:45 06:57 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:10 10:05 10:13

06.25

13.15

06:58 07:00

FILM RTL

UTORAK 2. srpnja 2013. 22:20 23:20 23:40

06:25 07:05 08:35 09:00 09:01 09:15 09:45 10:30 10:45 11:35 12:45 13:00 14:00 14:01 14:40 14:55 15:35 15:50 17:35 19:10 20:00 21:40 22:25 0:10 0:40 1:05 1:30 1:55 2:40

Paklena kuhinja, reality show (S01E08/34) (R) U dobroj formi s Renatom Sopek, lifestyle emisija (S03E01/10) (R) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S03E09) (R) Braa koala, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S03E86) (R) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E87) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E51/55) (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E52/55) (R) TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S03E41/95) Punom parom, kulinarski izazov (S03E42/95) TV prodaja Studio 45, talk show (R) Vatreno nebo, telenovela (S01E123/165) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E88) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E89) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E53/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E54/55) Raymond, humorisna serija (S07E19/25) (R) Raymond, humorisna serija (S07E20/25) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E03/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E04/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E22/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E23/24) (R) Raymond, humorisna serija (S07E21/25) Raymond, humorisna serija (S07E22/25) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E05/24) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E06/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E24/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E01/24) Dolazak, fantasna/ akcijska serija (S01E01/22) (12) Reži me, dramska serija (S06E18/19) (12) Raymond, humorisna serija (S07E21/25) (R) Raymond, humorisna serija (S07E22/25) (R) Kraj programa

Naši najbolji dani, serija 95/260 Zauvijek zaljubljeni, serija 42-43/140 Animanijaci, crtana serija R Flash vijes TV izlog Puna kua, serija 8/24 Ukleta Marijana, serija 31/135 TV izlog Ukleta Marijana, serija 32/135 Mala nevjesta, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Flash vijes Naša mala klinika, serija R nastavak TV izlog Bumerang, serija R TV izlog Pobjeda ljubavi, serija 115-116/172 Rubi, serija 110-111/115 Mala nevjesta, serija 387-388/515 Naša mala klinika, serija 15-16/30 Bumerang, serija 29/32 Vojniine, igrani lm Prijatelji, serija 5/24 Klub otpisanih, serija 21/24 Puna kua, serija R Prijatelji, serija R Gilmorice, serija R Kraj programa

11:03 11:29 12:00 12:15 12:18 12:20 12:35 13:25 14:10 14:30 14:39 14:45 16:10

17:00 17:10 17:15 18:15 19:05 19:10 19:30 19:55 20:00 20:02 20:03 20:05 20:40

21:45 22:50 23:10 23:18 23:21 23:30 01:25 01:50 03:15 03:55 04:10

Znanstvena peca (R) Najava programa TV Kalendar 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Gorski lijenik (1), serija (7/8) (kod. na sat.) Vijes iz kulture (R) Prirodni svijet (5): impanze iz izgubljenog klanca, dokumentarna serija (50’) (2/12) (R) (kod. na sat.) Domovi Maroka, dokumentarna serija (3/10) (R) (kod. na sat.) Domovi Maroka, dokumentarna serija (4/10) (R) (kod. na sat.) Dnevnik 1 Sport Vrijeme TV Kalendar (R) Nasljednica s Vendavala, telenovela (26/150) (kod. na sat.) dr. Oz (3), talk-show (2/150) (R) (kod. na sat.) Skica za portret Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Opsjednuta Sarah, ameriki lm (85’) (R) (kod. na sat.) Vrtovi svijeta: Vrtovi Južne Engleske - Na putu u raj, dokumentarna serija (44’30”) (8/10) (R) (kod. na sat.) Vijes 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom Hrvatska uživo Miris kiše na Balkanu, serija (10/14) (kod. na sat.) Najava programa Tema dana Dnevnik Sport Vrijeme Veeras... Ep reportaža Spe u gosma (5), humorisna serija (1/20) (R) Libar Miljenka Smoje oli a je život vengo fanzažija: Volin ludi grad, dokumentarna serija (58’50”) (1/4) (R) (kod. na sat.) Borgen - sjedište moi (1), serija (12) (2/10) (R) (kod. na sat.) Dnevnik 3 Vijes iz kulture Sport Vrijeme sutra Ljubav ima cijenu, ameriki lm (12) (117’?) (kod. na sat.) Ludnica u Clevelandu 3, humorisna serija (15) (20/24) (kod. na sat.) Opsjednuta Sarah, ameriki lm (85’) (R) (kod. na sat.) Dr. Oz (3), talk-show (2/150) (R) (kod. na sat.) Skica za portret / Fotogra ja u Hrvatskoj Reprizni program

SERIJA DOMA TV

07:25

07:58 08:00 09:00 09:30 10:30 11:00 13:45 14:00 14:45 15:50 16:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:50 21:00 21:40 22:15 22:35 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Zagrljaj ljepote (r) Glas manjina (r) Videostranice TV prodaja Hrana i vino Picokijada, 1. emisija (r) Juer, danas, sutra Djeja TV Zoom, mozaina emisija 24 sata TV Jukebox VIJESTI DANA Hrana i vino Stoljee hrvatskog nogometa, 1. dio Juer, danas, sutra Auto – moto nautica Planet Croatia (r) Vijesti dana TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

Max nazove Marielu i uzruja se kada sazna da je uhiena. Jusno kaže Pantaleonu da putuje u México kako bi pomogao Marieli i moli ga da se brine za imanje. Toribio i José María pišu popis gostiju za krštenje Candelina djeteta. Dani, sav sretan, pokazuje Antoniji i Viole kameru koju mu je Mariano darovao. One mu kažu da bi trebao vra dar jer je vrlo skupocjen. Mariano uvjeri Antoniju da dopus Daniju da zadrži kameru. Mariano zamjeri Viole što je nepristojna prema Leonori.

SERIJA RTL 2

22:25

Dva i pol muškarca

SERIJA DOMA TV

Pobjeda ljubavi

15.50

00:40 02:25 03:10 03:55 04:55 05:45 06:15

06.25 07.15 07.35 08.00 08.40 09.15 09.30 10.00 10.30 10.45

12.30 12.45 13.15 05.45 06.30 06.50 07.20 07.35 08.00 08.15 09.10 09.25 10.35 11.30 12.30 12.45 13.55 15.00 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 19.10 20.00 21.10

23.00 23.25 06:10 Najava programa (kod. na sat.) 06:15 Nasljednica s Vendavala, telenovela (25/150) (kod. na sat.) 07:00 Mala TV (29’40”) (kod. na sat.) 07:30 Hotel Zombi, crtana serija (23/26) (kod. na sat.) 07:55 Teletubbies, animirana serija (81/330) (kod. na sat.) 08:20 Papreni detekvi 1, serija za djecu (8/26) (kod. na sat.) 08:45 H2O Uz malo vode! 2, serija za djecu (12/26) (kod. na sat.) 09:10 Ledena prostranstva Arkka: Grenland, dokumentarna serija (2/5) (R) (kod. na sat.) 10:05 Dolina sunca, serija (115/210) (R) (kod. na sat.) 10:48 Rekonstrukcija: Colonia (26’07”) (kod. na sat.) 11:15 Rijeka: More (R) (kod. na sat.) 11:45 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom (R) (kod. na sat.) 12:15 Šapta psima (2), dokumentarna serija (2/20) (kod. na sat.) 13:05 Toscana na tanjuru (1), dokumentarna serija (2/12) (R) (kod. na sat.) 13:20 Doktor Who 1, serija za mlade (3/13) (kod. na sat.)

20:35 21:05 21:06 22:20 23:20 23:40

11.40

22.05

Zauvijek zaljubljeni (bivša akoveka televizija)

14:05 Doktor Who 1, serija za mlade (4/13) (kod. na sat.) 14:50 Degrassi 4, serija za mlade (20/22) (kod. na sat.) 15:12 Lov na ankvitete: Ogledalo (30’56”) (kod. na sat.) 15:43 Ružiona Specijal: St!llnes (13’07”) (kod. na sat.) 16:00 Regionalni dnevnik (kod. na sat.) 16:35 8. kat: Ludi provodi vode u smrt, talk-show (45’23”) (R) (kod. na sat.) 17:20 Dolina sunca, serija (116/210) (kod. na sat.) 18:05 Svirci moji (6): Krunoslav Kio Slabinac (45’24”) (kod. na sat.) 18:51 Buom u glavu: Niko Puli (7’33”) (kod. na sat.) 19:00 Kriške sira (1), dokumentarna serija (2/6) (R) (kod. na sat.) 19:25 U vrtu pod zvijezdama, animirana serija (kod. na sat.) 19:55 Veeras (kod. na sat.) 20:00 Glee (2), serija za mlade (2/22) (kod. na sat.) 20:42 Glazba, glazba... novi singleovi (kod. na sat.) 20:48 Najava programa (kod. na sat.) 20:50 Konzerva: Nona (2’45”) (kod. na sat.) 20:53 Konzerva: Hrva na Eurosongu (2’57”) (kod. na sat.) 21:00 Starci, ameriki lm (108’) (kod. na sat.) 22:50 Roditelji i djeca (2), serija (7/22) (kod. na sat.) 23:35 Dva i pol muškarca (7), humorisna serija (2/22) (kod. na sat.) 00:00 Fringe - Na rubu (2), serija (12) (13/22) (kod. na sat.)

00.25 02.10 03.10 03.45

RTL Danas, informavna emisija (R) Exkluziv Tabloid, magazin (R) Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, animirana serija Virus a ack, animirana serija TV prodaja Krv nije voda, serija (R) TV prodaja Nebo i zemlja, dramska serija (S01E73/85) (R) Divlja ruža, telenovela (S1E47/99) Obitelj Rey, telenovela (S1E47/150) TV prodaja Nebo i zemlja, dramska serija (S01E74/85) Avenida Brasil, dramska serija (S01E22/160) (R) Heroji iz stras, dramska serija (S02E01) Heroji iz stras, dramska serija (S02E02) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Krv nije voda, serija Avenida Brasil, dramska serija (S01E23/160) Uvod u anatomiju, dramska serija (S08E09/24) Uvod u anatomiju, dramska serija (S08E10/24) RTL Vijes, informavna emisija Vrat e se rode, humorna drama (S01E10/27) (12) Osvetnik, igrani lm, akcijski (12) (R) Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

13.45 14.00 14.30 15.30 16.00 16.25 17.20 18.15 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50 23.15 00.00 00.45 01.05 01.30 02.15 03.00

06:15 07:05 07:30 07:55 08:10 09:10 09:25 11:20 12:15 12:45 13:50 14:30 15:20 15:50 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 08:52 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 11:45 12:10 12:15 13:00 13:30 14:15 15:00 15:55 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:05 19:06 19:15 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 22:00 22:30 22:50 22:51 23:00 16:00 17:00 01:00 01:01

Inspektor Rex, serija R Pinky i Mozgalo, crtana serija R Pinky i Mozgalo, crtana serija 17/39 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R TV izlog Da sam oblak, serija R Larin izbor, serija R Ninja ratnici, serija R Zauvijek susjedi, serija R In magazin R Inspektor Rex, serija 8/12 Ninja ratnici, serija 47/104 Zauvijek susjedi, serija 83-84/180 Vijes Nove TV In magazin Kako vrijeme prolazi, serija 89/98 Dnevnik Nove TV Lud, zbunjen, normalan, serija

Najava programa VTV Dnevnik, informavna emisija (R) Mali oglasi Orlando kids, crtani lmovi TV prodaja Iz prošlos, TV kalendar Mali oglasi Vekerica, jutarnji program VTV-a VTV Vijes, informavna emisija Vekerica, jutarnji program VTV-a TV prodaja Mužikaši i pajdaši, glazbena emisija (R) Zajedno, mozaika emisija (R) Mali oglasi Velike tajne malog vrta, kontakt emisija 24 sata vijes, informavni program Druga strana, emisija o ravnopravnos spolova (R) Sportski zoom, sportska emisija (R) Koktel, mozaika emisija (R) Mali oglasi Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) VTV Vijes, informavna emisija Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) TV prodaja Zastupniki klub, informavna emisija VTV Dnevnik, informavna emisija Vremenska prognoza Iz prošlos, TV kalendar 24 sata vijes, informavni program Mali oglasi TV razglednica VTV Vijes, informavna emisija Dokuteka, lmski program Pressica, talk show Zastupniki klub, informavna emisija (R) VTV Dnevnik, informavna emisija Vremenska prognoza Iz prošlos, TV kalendar Arka, astro show (18) Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) VTV Vijes, info Odjava programa Videostranice

06:45 07:25 09:00 09:01 09:15 09:40 10:10 10:25 12:00 12:45 13:00 14:00 14:01 14:40 14:55 15:35 15:50 17:35 19:10 20:00 21:40 22:25 00:15 00:45 01:10 01:35 02:00 02:25

17/72 Da sam oblak, serija 19/27 LIDL - Minuta u Europi Da sam oblak, serija Larin izbor, serija 164/165 Veernje vijes Djevojke na zadatku, serija (12) 4/15 Obdukcija izvanzemaljaca, igrani lm (12) Muškarci u krizi, serija 3/12 Djevojke na zadatku, serija (12) R Ezo TV, tarot show (18) Dnevnik Nove TV R In magazin R Kraj programa

Vatreno nebo, telenovela (S01E123/165) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E41/95) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E42/95) (R) Braa koala, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S03E88) (R) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E89) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E53/55) (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E54/55) (R) TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S03E43/95) Punom parom, kulinarski izazov (S03E44/95) TV prodaja Studio 45, talk show (R) Vatreno nebo, telenovela (S01E124/165) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E90) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E91) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E55/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E01/55) Raymond, humorisna serija (S07E21/25) (R) Raymond, humorisna serija (S07E22/25) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E05/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E06/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S03E23/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E01/24) (R) Raymond, humorisna serija (S07E23/25) Raymond, humorisna serija (S07E24/25) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E07/24) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E08/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E02/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E03/24) Dolazak, fantasna/ akcijska serija (S01E02/22) (12) Reži me, dramska serija (S06E19/19) (12) Raymond, humorisna serija (S07E23/25) (R) Raymond, humorisna serija (S07E24/25) (R) Dolazak, fantasna/ akcijska serija (S01E01/22) (12) (R) Reži me, dramska serija (S06E18/19) (12) (R) Kraj programa

Naši najbolji dani, serija 96/260 Zauvijek zaljubljeni, serija 44-45/140 Flash vijes TV izlog Animanijaci, crtana serija 4/9 Puna kua, serija 9/24 TV izlog Ukleta Marijana, serija 33-34/135 Mala nevjesta, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Flash vijes Naša mala klinika, serija R nastavak TV izlog Bumerang, serija R TV izlog Pobjeda ljubavi, serija 17-118/172 Rubi, serija 112-113/115 Mala nevjesta, serija 389-390/515 Naša mala klinika, serija 17-18/30 Bumerang, serija 30/32 Krvna slika, igrani lm (12) Prijatelji, serija 6/24 Klub otpisanih, serija 22/24 Puna kua, serija R Prijatelji, serija R Klub otpisanih, serija R Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 13:45 14:00 14:45 15:50 16:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 21:15 22:45 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Auto – moto nauca Obzori Videostranice TV prodaja Hrana i vino Stoljee hrvasko nogometa (r) Juer, danas, sutra Djeja TV Zoom, mozaina emisija 24 sata TV Jukebox VIJESTI DANA Hrana i vino Podravski movi,1. emisija Juer, danas, sutra Grad udaka, igrani lm Vijes dana Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice


SRIJEDA 3. srpnja 2013.

06:10 06:40 06:45 06:57 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 09:10 10:05 10:13 11:03 11:29 12:00 12:15 12:18 12:20 12:35 13:25 14:10 14:30 14:39 14:45 16:10 17:00 17:10 17:15 18:15 19:05 19:10 19:30 19:55 20:00 20:02 20:03 20:05 20:10 20:45 21:40 22:45 23:05 23:13 23:16 23:25 01:15 01:40 03:05 03:45 04:00

Meu nama (R) Najava programa TV Kalendar 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Gorski lijenik (1), serija (8/8) (kod. na sat.) Vijes iz kulture (R) Prirodni svijet (5): Dupini iz Zaljeva morskih pasa, dokumentarna serija (50’) (3/12) (R) (kod. na sat.) Domovi Maroka, dokumentarna serija (5/10) (R) (kod. na sat.) Domovi Maroka, dokumentarna serija (6/10) (R) (kod. na sat.) Dnevnik 1 Sport Vrijeme TV Kalendar (R) Nasljednica s Vendavala, telenovela (27/150) (kod. na sat.) dr. Oz (3), talk-show (3/150) (R) (kod. na sat.) Skica za portret Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Tajno društvo holivudskih mama, ameriki lm (85’) (R) (kod. na sat.) Vrtovi svijeta: Vrtovi Sicilije, dokumentarna serija (44’07”) (9/10) (R) (kod. na sat.) Vijes 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom Hrvatska uživo Miris kiše na Balkanu, serija (11/14) (kod. na sat.) Najava programa Tema dana Dnevnik Sport Vrijeme Veeras... Ep reportaža LOTO 7/39 Spe u gosma (5), humorisna serija (2/20) (R) Konnen u pokretu: Europa - burna budunost, dokumentarna serija (5/5) (R) (kod. na sat.) Borgen - sjedište moi (1), serija (12) (3/10) (R) (kod. na sat.) Dnevnik 3 Vijes iz kulture Sport Vrijeme sutra Obiteljska pravila, ameriki lm (12) (108’) (kod. na sat.) Ludnica u Clevelandu 3, humorisna serija (15) (21/24) (kod. na sat.) Tajno društvo holivudskih mama, ameriki lm (85’) (R) (kod. na sat.) Dr. Oz (3), talk-show (3/150) (R) (kod. na sat.) Skica za portret / Fotogra ja u Hrvatskoj Reprizni program

15:10 Putujmo Europom: Berlin (kod. na sat.) 15:25 Putopis: arobna Hrvatska - Dugi Otok (15’16”) (kod. na sat.) 15:40 Ružiona Specijal: Rockabilly (Tear it Up) (13’12”) (kod. na sat.) 16:00 Regionalni dnevnik (kod. na sat.) 16:35 8. kat: Jednostavne metode koje lijee, talk-show (40’10”) (R) (kod. na sat.) 17:20 Dolina sunca, serija (117/210) (kod. na sat.) 18:05 Za srce i dušu - pop i rock, glazbena emisija (44’55”) (kod. na sat.) 18:50 Buom u glavu: Ivan Starevi (7’24”) (kod. na sat.) 19:00 Kriške sira (1), dokumentarna serija (3/6) (R) (kod. na sat.) 19:25 U vrtu pod zvijezdama, animirana serija (kod. na sat.) 19:55 Veeras (kod. na sat.) 20:00 Glee (2), serija za mlade (3/22) (kod. na sat.) 20:42 Glazba, glazba... novi singleovi (kod. na sat.) 20:48 Najava programa (kod. na sat.) 20:50 Konzerva: Ivo Robi (2’51”) (kod. na sat.) 20:53 Konzerva: Proljee (3’05”) (kod. na sat.) 21:00 Skitnica, ameriki lm (12) (95’) (kod. na sat.) 22:35 Roditelji i djeca (2), serija (8/22) (kod. na sat.) 23:20 Dva i pol muškarca (7), humorisna serija (3/22) (kod. na sat.) 23:45 Fringe - Na rubu (2), serija (12) (14/22) (kod. na sat.)

SERIJA NOVA TV

20.05

Lud, zbunjen, normalan Enes Hadžiethemumurovi se našao pred teškim problemom, u javnost je procurila vijest da on, mada se ve godinama bavi odvjetnikim poslom, uope nema položen pravosudni ispit. Potrebno mu je 10 000 maraka kako bi se u odvjetnikoj komori registrirao kao odvjetnik i taj e novac uz pomo Izeta (Mustafa Nadarevi) pokušati ‘izmusti’ od naivnih sustanara. Stjepan (Saša Petrovi) se nenadano doepao vee svote novca i pokušat e od Marije (Tanja Šoji) otkupi svoju nekadašnju kavanu. U njegovom naumu mu pomaže Samir.

SERIJA RTL 2

20.45

Raymond

SERIJA DOMA TV

Prijatelji

00.00

23:35 00:35 02:40 03:25 04:10 05:10 06:00 06:15

06.25 07.15 07.35 08.00 08.40 09.15 09.30 10.00 10.30 10.45 11.40 12.30 12.45

05.45 06.30 06.50 07.20 07.35 08.00 08.15 09.10 09.25 10.35 11.30 12.30 12.45 13.55 15.00 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 19.10 20.00 21.10 22.05 23.00 23.25 00.20 01.20

06:10 Najava programa (kod. na sat.) 06:15 Nasljednica s Vendavala, telenovela (26/150) (kod. na sat.) 07:00 Mala TV (30’) (kod. na sat.) 07:30 Hotel Zombi, crtana serija (24/26) (kod. na sat.) 07:55 Teletubbies, animirana serija (82/330) (kod. na sat.) 08:20 Papreni detekvi 1, serija za djecu (9/26) (kod. na sat.) 08:45 H2O Uz malo vode! 2, serija za djecu (13/26) (kod. na sat.) 09:10 Ledena prostranstva Arkka: Aljaska, dokumentarna serija (3/5) (R) (kod. na sat.) 10:02 Dolina sunca, serija (116/210) (R) (kod. na sat.) 10:45 Rekonstrukcija: Jelena Rozga (25’58”) (kod. na sat.) 11:11 Domaa dokumentarna serija / lm (kod. na sat.) 12:10 Šapta psima (2), dokumentarna serija (3/20) (kod. na sat.) 13:00 Toscana na tanjuru (1), dokumentarna serija (3/12) (R) (kod. na sat.) 13:15 Doktor Who 1, serija za mlade (5/13) (kod. na sat.) 14:00 Doktor Who 1, serija za mlade (6/13) (kod. na sat.) 14:45 Degrassi 4, serija za mlade (21/22) (kod. na sat.)

ETVRTAK 4. srpnja 2013.

02.25 03.25 04.00

RTL Danas, informavna emisija (R) Exkluziv Tabloid, magazin (R) Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, crtana serija Virus a ack, animirana serija TV prodaja Krv nije voda, serija (R) TV prodaja Nebo i zemlja, dramska serija (S01E74/85) (R) Divlja ruža, telenovela (S1E48/99) Obitelj Rey, telenovela (S1E48/150) TV prodaja Nebo i zemlja, dramska serija (S01E75/85) Avenida Brasil, dramska serija (S01E23/160) (R) Heroji iz stras, dramska serija (S02E03) Heroji iz stras, dramska serija (S02E04) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Krv nije voda, serija Avenida Brasil, dramska serija (S01E24/160) Kos, kriminaliska serija (S06E07/23) (12) Kos, kriminaliska serija (S06E08/23) (12) RTL Vijes, informavna emisija Hawaii Five-0, kriminaliska serija (S02E16/23) Vrat e se rode, humorna drama (S01E09/27) (R) Vrat e se rode, humorna drama (S01E10/27) (R) Astro show, show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

13.15 13.45 14.00 14.30 15.30 16.00 16.25 17.20 18.15 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50 23.15 00.00 00.45 01.05 01.30

06:15 07:05 07:30 07:55 08:10 09:10 09:25 11:20 12:15 12:45 13:50 14:30 15:20 15:50 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 20:40 21:05 21:06 22:15 23:15

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 08:52 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 13:00 13:30 14:25 14:57 15:00 15:30 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:05 19:06 19:15 19:35 19:45 20:00 20:05 20:40 22:30 22:50 22:51 22:56 23:00 01:00 01:01

Inspektor Rex, serija R Pinky i Mozgalo, crtana serija R Pinky i Mozgalo, crtana serija 20/39 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R TV izlog Da sam oblak, serija R Larin izbor, serija R Ninja ratnici, serija R Zauvijek susjedi, serija R In magazin R Inspektor Rex, serija 9/12 Ninja ratnici, serija 48/104 Zauvijek susjedi, serija 85-86/180 Vijes Nove TV In magazin Kako vrijeme prolazi, serija 90/98 Dnevnik Nove TV Lud, zbunjen, normalan, serija 64/72 Da sam oblak, serija 20/27 LIDL - Minuta u Europi Da sam oblak, serija Larin izbor, serija 165/165 Veernje vijes

Najava programa VTV Dnevnik, informavna emisija (R) Mali oglasi Orlando kids, crtani lmovi TV prodaja Iz prošlos, TV kalendar Mali oglasi Vekerica, jutarnji program VTV-a VTV Vijes, informavna emisija Vekerica, jutarnji program VTV-a TV prodaja Koktel, mozaika emisija (R) Iz VTV arhive:VIP, talk show 24 sata vijes, informavni program Pressica, talk show (R) Glazbeni in, glazbena emisija (R) Mali oglasi Otvoreno nebo, dokumentarna emisija Zastupniki klub, informavna emisija (R) Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) VTV Vijes, informavna emisija Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) TV prodaja KAM 2012, snimka predstave VTV Dnevnik, informavna emisija Vremenska prognoza Iz prošlos, TV kalendar 24 sata vijes, informavni program Mali oglasi TV razglednica VTV Vijes, informavna emisija Kult zona: Podravski movi, 2. dio, emisija o kulturi Koktel specijal, zabavna emisija VTV Dnevnik, informavna emisija Vremenska prognoza Iz prošlos, TV kalendar Mali oglasi Arka, astro show (18) Odjava programa Videostranice

02.15 03.00

06:45 07:25 09:00 09:01 09:15 09:40 10:10 10:25 12:00 12:45 13:00 14:00 14:01 14:40 14:55 15:35 15:50 17:35 19:10 20:00 21:40 22:25 00:00 00:30 00:55 01:20 01:45 02:10

Djevojke na zadatku, serija (12) 5/15 Željna slobode, igrani lm Muškarci u krizi, serija 4/12 Djevojke na zadatku, serija (12) R Ezo TV, tarot show (18) Dnevnik Nove TV R In magazin R Kraj programa

Vatreno nebo, telenovela (S01E124/165) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E43/95) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E44/95) (R) Braa koala, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S03E90) (R) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E91) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E55/55) (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E01/55) (R) TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S03E45/95) Punom parom, kulinarski izazov (S03E46/95) TV prodaja Studio 45, talk show (R) Vatreno nebo, telenovela (S01E125/165) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E92) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E93) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E02/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E03/55) Raymond, humorisna serija (S07E23/25) (R) Raymond, humorisna serija (S07E24/25) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E07/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E08/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E02/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E03/24) (R) Raymond, humorisna serija (S07E25/25) Raymond, humorisna serija (S08E01/23) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E09/24) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E10/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E04/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E05/24) Dolazak, fantasna/ akcijska serija (S01E03/22) (12) Vatreni deki, dramska serija (S06E01/19) (12) Raymond, humorisna serija (S07E25/25) (R) Raymond, humorisna serija (S08E01/23) (R) Dolazak, fantasna/ akcijska serija (S01E02/22) (12) (R) Reži me, dramska serija (S06E19/19) (12) (R) Kraj programa

Naši najbolji dani, serija 97/260 Zauvijek zaljubljeni, serija 46-47/140 Flash vijes TV izlog Animanijaci, crtana serija R Puna kua, serija 10/24 TV izlog Ukleta Marijana, serija 35-36/135 Mala nevjesta, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Flash vijes Naša mala klinika, serija R nastavak TV izlog Bumerang, serija R TV izlog Pobjeda ljubavi, serija 119-120/172 Rubi, serija 114-115/115 Mala nevjesta, serija391-392/515 Naša mala klinika, serija 19-20/30 Bumerang, serija 31/32 Obdukcija izvanzemaljaca, igrani lm (12) Prijatelji, serija 7/24 Klub otpisanih, serija 23/24 Puna kua, serija R Prijatelji, serija R Klub otpisanih, serija R Kraj programa

06:05 Rije i život: Božja esca i vjera, religijski program (35’25”) (R) 06:40 Najava programa 06:45 TV Kalendar 06:57 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 09:10 Gorski lijenik (2), serija (1/13) (kod. na sat.) 10:05 Vijes iz kulture (R) 10:13 Prirodni svijet (5): Elsa - lavica koja je promijenila svijet, dokumentarna serija (50’) (4/12) (R) (kod. na sat.) 11:03 Domovi Maroka, dokumentarna serija (7/10) (R) (kod. na sat.) 11:29 Domovi Maroka, dokumentarna serija (8/10) (R) (kod. na sat.) 12:00 Dnevnik 1 12:15 Sport 12:18 Vrijeme 12:20 TV Kalendar (R) 12:35 Nasljednica s Vendavala, telenovela (28/150) (kod. na sat.) 13:25 dr. Oz (3), talk-show (4/150) (R) (kod. na sat.) 14:10 Skica za portret 14:30 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:39 Vrijeme sutra 14:45 Samo za jednu veer, ameriki lm (86’) (R) (kod. na sat.) 16:10 Vrtovi svijeta: Vrtovi Marrakeša, dokumentarna serija (42’58”) (10/10) (R) (kod. na sat.) 17:00 Vijes 17:15 Hrvatska uživo 18:15 Miris kiše na Balkanu, serija (12/14) (kod. na sat.) 19:05 Najava programa 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:55 Sport 20:00 Vrijeme 20:02 Veeras... 20:03 Ep reportaža 20:05 Spe u gosma (5), humorisna serija (3/20) (R) 20:40 Mo boja: Crna, bijela - dokumentarna serija (6/6) (R) 21:10 Kratki susre 21:45 Borgen - sjedište moi (1), serija (12) (4/10) (R) (kod. na sat.) 22:50 Dnevnik 3 23:10 Vijes iz kulture 23:18 Sport 23:21 Vrijeme sutra 23:30 Lijepi moj sine, ameriki lm (12) (102’) (kod. na sat.) 01:15 Ludnica u Clevelandu 3, humorisna serija (15) (22/24) (kod. na sat.) 01:40 Samo za jednu veer, ameriki lm (86’) (R) (kod. na sat.) 03:10 Dr. Oz (3), talk-show (4/150) (R) (kod. na sat.) 03:50 Skica za portret / Fotogra ja u Hrvatskoj 04:05 Reprizni program

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino G.E.T.report Videostranice TV prodaja Hrana i vino Podraski movi (r) Juer, danas, sutra, vijes Djeja TV Zoom, mozaina emisija 24 sata TV Jukebox Vijes dana Hrana i vino Oko umjetnos (r) Dom 2 Juer, danas, sutra Mladi govore VIJESTI DANA Tv Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

10.35 11.30 12.30 12.45 13.55 15.00 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 19.10 20.00 21.10

00.20 01.20 02.20 03.00

22.25

A n n a F o s t e r (M a n d y M o o r e) j e 18-ogodišnjakinja koja želi ameriki san: život, slobodu i potragu za sreom. U najmanju ruku, želi živje slobodno poput bilo kojeg drugog nejdžera. S obzirom na to da je ki jedinica predsjednika SAD-a, svaki detalj Annina života neprestano nadziru mediji, njezini zaštniki nastrojeni roditelji i bataljun tajnih agenata. Na diplomatskom posjetu Europi s roditeljima, Anna dobiva oevo dopuštenje da ide van sama, bez pratnje tajne službe. To postaje njezino prvo malo iskustvo slobode kojem se dugo nadala.

EMISIJA HRT21 SERIJA RTL

02:15

Reži me

EMISIJA NOVA TV

Dnevnik Nove TV

19:15

Da sam oblak, serija 21/27 LIDL - Minuta u Europi Da sam oblak, serija Provjereno, informavni magazin Veernje Vijes Djevojke na zadatku, serija (12) 6/15 Blefer, igrani lm Muškarci u krizi, serija 5/12 Djevojke na zadatku, serija (12) R Ezo TV, tarot show (18) Dnevnik Nove TV R Kraj programa

06.25

Vatreno nebo, telenovela (S01E125/165) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E45/95) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S03E46/95) (R) Braa koala, animirani lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S03E92) (R) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E93) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E02/55) (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E03/55) (R) TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S03E47/95) Punom parom, kulinarski izazov (S03E48/95) Studio 45, talk show (R) Vatreno nebo, telenovela (S01E126/165) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E94) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E95) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E04/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E05/55) Raymond, humorisna serija (S07E25/25) (R) Raymond, humorisna serija (S08E01/23) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E09/24) (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E10/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E04/24) (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E05/24) (R) Raymond, humorisna serija (S08E02/23) Raymond, humorisna serija (S08E03/23) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E11/24) Teorija velikog praska, humorisna serija (S04E12/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E06/24) Dva i pol muškarca, humorisna serija (S04E07/24) Dolazak, fantasna/ akcijska serija (S01E04/22) (12) Vatreni deki, dramska serija (S06E02/19) (12) Raymond, humorisna serija (S08E02/23) (R) Raymond, humorisna serija (S08E03/23) (R) Dolazak, fantasna/ akcijska serija (S01E03/22) (12) (R) Reži me, dramska serija (S06E01/19) (12) (R)

07.15 07.35 08.00 08.40 09.15 09.30 10.00 10.30 10.45 11.40 12.30 12.45 13.15

RTL Danas, informavna emisija (R) Exkluziv Tabloid, magazin (R) Ben 10: Ulmate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, crtana serija Virus a ack, animirana serija TV prodaja Krv nije voda, serija (R) TV prodaja Nebo i zemlja, dramska serija (S01E75/85) (R) Divlja ruža, telenovela (S1E49/99) Obitelj Rey, telenovela (S1E49/150) TV prodaja Nebo i zemlja, dramska serija (S01E76/85) Avenida Brasil, dramska serija (S01E24/160) (R) Heroji iz stras, dramska serija (S02E05) Heroji iz stras, dramska serija (S02E06) RTL 5 do 5, Informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija RTL Vrijeme, informavna emisija Krv nije voda, serija Avenida Brasil, dramska serija (S01E25/160) CSI, kriminaliska serija (S08E12/17) (12) CSI, kriminaliska serija (S08E13/17) (12) RTL Vijes, informavna emisija CSI, kriminaliska serija (S08E14/17) (12) Hawaii Five-0, kriminaliska serija (S02E16/23) (R) Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

15.30 16.00 16.25 17.20 18.15 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50 23.15 00.00 00.45 01.05 01.30 02.15

06:15 07:05 07:30 07:55 08:10 09:10 09:25 11:20 12:15 12:45 13:50 14:30 15:20 15:50 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05

06:58 07:00

Željna slobode 07:58 08:00 09:00 09:30 10:30 13:45 14:00 14:45 15:50 16:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:15 22:00 22:30 23:00 00:30 01:30

05.45 06.30 06.50 07.20 07.35 08.00 08.15 09.10 09.25

23.00 23.25 06:10 Najava programa (kod. na sat.) 06:15 Nasljednica s Vendavala, telenovela (27/150) (kod. na sat.) 07:00 Mala TV (29’28”) (kod. na sat.) 07:30 Hotel Zombi, crtana serija (25/26) (kod. na sat.) 07:55 Teletubbies, animirana serija (83/330) (kod. na sat.) 08:20 Papreni detekvi 1, serija za djecu (10/26) (kod. na sat.) 08:45 H2O Uz malo vode! 2, serija za djecu (14/26) (kod. na sat.) 09:10 Ledena prostranstva Arkka: Aljaska, dokumentarna serija (4/5) (R) (kod. na sat.) 10:02 Dolina sunca, serija (117/210) (R) (kod. na sat.) 10:45 Rekonstrukcija: TBF (26’) (kod. na sat.) 11:15 ni DA ni NE: Maloljetna polika (50’02”) (R) (kod. na sat.) 12:10 Šapta psima (2), dokumentarna serija (4/20) (kod. na sat.) 13:00 Toscana na tanjuru (1), dokumentarna serija (4/12) (R) (kod. na sat.) 13:15 Doktor Who 1, serija za mlade (7/13) (kod. na sat.) 14:00 Doktor Who 1, serija za mlade (8/13) (kod. na sat.) 14:45 Degrassi 4, serija za mlade (22/22) (kod. na sat.)

20:45 21:05 21:06 22:20 23:25 23:45 00:45 03:00 03:45 04:30 05:30 06:20

14.00 14.30

22.05

FILM DOMA TV

(bivša akoveka televizija)

15:10 Sad ili nikad: Strah od slobodnog pada (9’14”) (kod. na sat.) 15:20 Moderna vremena: Born Out (5’59”) (kod. na sat.) 15:26 Fenomeni: Lažno sjeanje (1. i 2.) (11’29”) (kod. na sat.) 15:38 Ružiona Specijal: Svadbas (14’12”) (kod. na sat.) 15:52 Glazba, glazba... novi singleovi (kod. na sat.) 16:00 Regionalni dnevnik (kod. na sat.) 16:35 8. kat: Tri žene, tri ljubavi, tri prie - talkshow (45’05”) (R) (kod. na sat.) 17:20 Dolina sunca, serija (118/210) (kod. na sat.) 18:05 City Folk 2013 (kod. na sat.) 18:30 Djeca svoga boga, dokumentarni lm (20’36”) (kod. na sat.) 18:50 Buom u glavu: Dinko Bogdani (6’00) (kod. na sat.) 19:00 Kriške sira (1), dokumentarna serija (4/6) (R) (kod. na sat.) 19:25 U vrtu pod zvijezdama, animirana serija (kod. na sat.) 19:55 Veeras (kod. na sat.) 20:00 Glee (2), serija za mlade (4/22) (kod. na sat.) 20:42 Glazba, glazba... novi singleovi (kod. na sat.) 20:48 Najava programa (kod. na sat.) 20:50 Konzerva: Spotovi + lmovi (3’00”) (kod. na sat.) 20:53 Konzerva: Pjevala je jedno ljeto (3’06”) (kod. na sat.) 21:00 Bivši deko, ameriki lm (12) (89’) (kod. na sat.) 22:30 Roditelji i djeca (2), serija (9/22) (kod. na sat.) 23:15 Dva i pol muškarca (7), humorisna serija (4/22) (kod. na sat.) 23:40 Fringe - Na rubu (2), serija (12) (15/22) (kod. na sat.)

07:25 07:30 08:30 08:45 08:52 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 13:00 13:30 14:15 15:15 15:45 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:05 19:06 19:10 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 22:30 22:50 22:51 22:57 23:00 01:00 01:01

Inspektor Rex, serija R Pinky i Mozgalo, crtana serija R Pinky i Mozgalo, crtana serija 21/39 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R TV izlog Da sam oblak, serija R Larin izbor, serija R Ninja ratnici, serija R Zauvijek susjedi, serija R In magazin R Inspektor Rex, serija 10/12 Ninja ratnici, serija 49/104 Zauvijek susjedi, serija 87-88/180 Vijes Nove TV In magazin Kako vrijeme prolazi, serija 91/98 Dnevnik Nove TV Lud, zbunjen, normalan, serija 65/72

Najava programa VTV Dnevnik, informavna emisija (R) Mali oglasi Orlando kids, crtani lmovi TV prodaja Iz prošlos, TV kalendar Mali oglasi Vekerica, jutarnji program VTV-a VTV Vijes, informavna emisija Vekerica, jutarnji program VTV-a TV prodaja Koktel specijal, zabavna emisija (R) 24 sata vijes, informavni program Velike tajne malog vrta, kontakt emisija (R) Dokuteka,dokumentarni program (R) KAM 2012: snimka predstave (R) TV prodaja Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) VTV Vijes, informavna emisija Vekerica, jutarnji program VTV-a Putem EU fondova Kult zona: Podravski movi, 2. dio, emisija o kulturi (R) VTV Dnevnik, informavna emisija Vremenska prognoza Iz prošlos, TV kalendar 24 sata vijes, informavni program Mali oglasi TV razglednica VTV Vijest,i informavna emisija Otvoreni studio, informavni program Život Verdija, serijski lm, 1/8 VTV Dnevnik, informavna emisija Vremenska prognoza Iz prošlos, TV kalendar Mali oglasi Arka, astro show (18) Odjava programa Videostranice

06:45 07:25

14:40 14:55 15:35 15:50 17:35 19:10 20:00 21:40 22:25 00:20 00:50 01:15 01:40 02:05 02:30

Naši najbolji dani, serija 98/260 Zauvijek zaljubljeni, serija 48-49/140 Flash vijes TV izlog Animanijaci, crtana serija 5/9 Puna kua, serija 11/24 TV izlog Ukleta Marijana, serija 37-38/135 Mala nevjesta, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Flash vijes Naša mala klinika, serija R nastavak TV izlog Bumerang, serija R TV izlog Pobjeda ljubavi, serija 121-122/172 Strast, serija 1-2/95 Mala nevjesta, serija 393-394/515 Naša mala klinika, serija 21-22/30 Bumerang, serija 32/32 Željna slobode, igrani lm Prijatelji, serija 8/24 Klub otpisanih, serija 24/24 Puna kua, serija R Prijatelji, serija R Klub otpisanih, serija R Kraj programa

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 13:45 14:00 14:45 15:15 15:50 16:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:05 21:15 22:30 23:00 00:45 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Mala školska liga TOP desnacija Videostranice TV prodaja Hrana i vino Oko umjetnos (r) Dom 2 (r) Juer, danas, sutra, vijes Djeja TV Zoom, mozaina emisija 24 sata TV Jukebox VIJESTI DANA Hrana i vino Picokijada,2. emisija Juer, danas, sutra Privredni.HR TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program(18) Videostranice

09:00 09:01 09:15 09:40 10:10 10:25 12:00 12:45 13:00 14:00 14:01

(bivša akoveka televizija)


54

Kuharica

Kuharica

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

PIŠE:STJEPAN MESARI

Sastojci: - 0,5 kg glatkog brašna - ½ žlice soli, 1 jaje, voda - 0,05 l ulja, 0,5 l kiselog vrhnja

MEIMURSKA KUHARICA

Trganci s kiselim vrhnjem Jelena Hor vat iz Strahoninca iskusna je i dobra kuharica koja je svoja kuharska umijea stekla radei u više restorana, a trenutno radi u Meimurskim dvorima u Lopatincu, gdje nam je i pripremila trgance s kiselim vrhnjem, jelo koje je vrlo ukusno i, što je vrlo važno, autohtono je meimursko. Premda više posno nego sitovno, ovo jelo sadrži mnogo snažnih i zdravih sastojaka koji ga ine dobrim u svakom trenutku i prigodi. Trgancima s vrhnjem ukusnost i tenost daju trganci spravljeni od kva-

28. lipnja 2013.

litetnoga glatkog brašna i domae kiselo vrhnje. Ovom jelu nije potreban nikakav prilog jer pun tanjur sasvim je dovoljan da se ovjek do sita najede. Mislite da uz trgance s vrhnjem ne ide nikakvo vino. Ide svakako, i to ono najbolje, pinot sivi, ovog puta iz Cmrenjakovog podruma. Salata ne ide uz ovo vrhunsko i tradicionalno meimursko jelo, premda mnogi vole pojesti lagano zakiseljenu putericu ili matovilec. U slast i mnogo uspjeha u spremanju trganci s vrhnjem želi Jelena iz Meimurskih dvora u Lopatincu.

Priprema Od brašna, jaja, soli i ulja zamijesiti tijestu, uz dodavanja vode. U kipuoj vodu trgati tijesto i kuhati oko deset minuta. Kuhane trgance ocijediti i oprati istom vodom. U posebnoj posudi zagrijati kiselo vrhnje, dodati sol i potom trgance, te sve skupa lagano promiješati i malo prokuhati. Poslužiti vrue u prigodnoj posudi, te ukrasiti cvjetiima.

RECEPT PLUS R

IZ PENICE akovekih mlinova

Piletina u umaku od kopra Sastojci: pilea prsa, pužii (tjestenina), kopar, kiselo vrh(t nje, sol, voda n Priprema Pilee bijelo meso skuhati u slanoj vodi i narezati na manje komade.Listove kopra m nasjeckati na vrlo tanke dijen love. lo U posebnoj posudi kiselo vrhnje prokuhati skupa s

Zaliveni kola s višnjama SASTOJCI: oišene višnje prema potrebi 20 dkg maslaca 20 dkg šeera limunova korica 1/2 praška za pecivo 2 vreice vanilin šeera 6 jaja ašica kiselog vrhnja 30 dkg glatkog brašna akovekih mlinova 1 žlica škrobnog brašna šeer u prahu prstohvat soli

PRIPREMA U zdjeli izmiješati 4 jaja s 15 dkg šeera, limunovom koricom i malo soli. Zatim umiješati omekšali maslac, te smjesu brašna i praška za pecivo. Smjesu uliti u maslacem namazani i brašnom posut kalup, i staviti u zagrijanu penicu na 200 stupnjeva, 10 minuta. Za to vrijeme izraditii vrhnje s 2 jaja, preostalim šeerom, vanilin šeerom i škrobnim brašnom. Kola izvaditi iz penice, po njemu rasporediti višnje i sve zajedno prelijti smjesom od vrhnja i jaja. Vratiti u penicu da se do kraja ispee - još 20 - 25 minuta.

piletinom te dodati sitno nasjeckani kopar. Sve skupa lagano promiješati i ostaviti na laganoj vatri. Pužie skuhati u slanoj vodi, procijediti ih i isprati istom hladnom vodom. Prelijati ih smjesom od mesa, vrhnja i kopra. Može se smjesa odnosno umak posložiti bez prelivanja preko pužia. Poslužiti vrue.

VINO TJEDNA

Borisov chardonay

Kvalitetno polusuho vino chardonay Borisa i Danice Novak iz Banfija, berbe 2012., sadrži 13,5 posto alkohola. Ugodnog je sortnog okusa, lijepe žuto - zelenkaste boje i blagog mirisa. Pije se ohlaeno na 10 do 12 Celzijevih stupnjeva, u aši na visokom stalku i s proširenom ašicom. Fino se sljubljuje s vrhunskim bijelim i crnim mesom, te uz kolae i torte.


28. lipnja 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Vremenska prognoza i razbibriga 55

PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDEIH 7 DANA

NEMA VRUINA Najviše dnevne temperature su prije tjedan dana bile oko 35 Celzijevih stupnjeva. Najviše problema je stvarala vlaga u zraku koja je bila vrlo visoka i doslovno je onemoguavala normalno funkcioniranje. Ni none temperature nisu išle ispod 20 Celzijevih stupnjeva. Najgore je bilo kroninim bolesnicima i meteoropatima. Od vikenda je poeo lagani pad temperature, a pravu kišu i zahlaenje doekali smo tek u ovom tjednu. Sreom, prošlo je bez veeg nevremena kao što je u noi sa subote na nedjelju bilo u Austriji, Maarskoj i kod nas u Osijeku i Baranji. U Osijeku je puhao vjetar preko

90 km/h, pala je ak 41 litra kiše po metru kvadratnom, a bilo je i tue veliine graška do oraha. Neki dijelovi Osijeka bili su pod vodom. U nastavku tjedna vrijeme e biti polako toplije. Nema ipak novih vruina na vidiku. Opširnije u nastavku. Lipanj je kišovit mjesec u unutrašnjosti Hrvatske zbog eših utjecaja i prisutnosti ciklona i vremenskih fronti. Ti se prodori vlažnog zraka javljaju i u veem dijelu Europe pa ne udi stoga da se lipanj naziva mjesecom europskog monsuna. Nautiari vole lipanj jer i njemu prevladavaju povoljni

vjetrovi toplog dijela godine, osobito maestral. Najviše topline dobivamo za vrijeme ljetnog suncostaja. Od tada se dan postupno skrauje, a kut upada sunevih zraka na površinu se poinje smanjivati. Iz toga bi se moglo zakljuiti da je to dio godine kojeg prosjeno prate najviše temperature zraka u godini. Svi znamo da to ipak nije tako jer su i srpanj i

kolovoz topliji od lipnja. Razloga je nekoliko, prije svega jer su u lipnju još relativno esti prodori vlažnijeg i svježijeg zraka sa Atlantika koji sprjeavaju zagrijavanje tla koliko bi se ono inae moglo zagrijati. Hidrosfera (more i druge vode) i litosfera (kopno) takoer djeluju na temperature prizemnog dijela zraka jer su oni ve dovoljno zagrijani od prethodnih mjeseci, pa im je sada potrebno primiti manje topline nego prije da bi zadržali odreenu temperaturu. Vrlo je bitno naglasiti da se more ak 2 i pol puta sporije grije i hladni od kopna, pa se more s pravom može usporediti sa baterijom koja je sakuplja energiju u toplom dijelu godine, pa su onda otocima i obala tijekom jeseni znatno topliji od unutrašnjosti zemlje gdje je utjecaj mora znatno slabiji. U ljetnim mjesecima je suprotno, more hladni

otoke i obalu od pregrijavanja. Zato e esto dogodi da podruja Dalmatinske zagore ljeti dosegnu i 40°C što se uz obalu u pravilu ne dogaa. Više sunanog i suhog vremena oekujemo u petak. Temperatura zraka e polako rasti, ali ne oekuju se vee vruine. Nema preko 30 Celzijevih stupnjeva. Sunca e biti dosta, ali tijekom dana oekujemo i umjeren razvoj naoblake. Ipak bi trebalo ostati suho. Lagani vjetar sjevernih smjerova održavat e temperaturu zraka ugodnom pa e nakon prohladnog jutra danju temperatura porasti na 23, možda i 24 Celzijeva stupnja. Nova, ali slabija i manja promjena vremena je mogua tijekom vikenda. Nema nekog veeg pogoršanja, samo e biti nestabilnije. To znai da bi u subotu i nedjelju osim oblaka i sunca ponegdje moglo biti i kraih pljuskova. ini se da je za njih vea šansa u popodnevnim satima. Temperatura zraka zapravo se nee bitno mijenjati ili e dnevna biti stupanj-dva niža. Sve je to i dalje ugodno i zdravo vrijeme. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju možda poprati neki manji pljusak. Opet više suhog i sunanog vremena možemo oekivati u ponedjeljak i utorak. ini se da e proi bez kiše, a sa dosta sunca temperatura zraka bi mogla opet malo porasti. Jutra i noi

ostaju ugodno svježi pa emo dobro spavati. Malo pljuskova opet može biti oko srijede krajem dana. Lagano e zajužiti pa e temperatura možda dogurati na 28 Celzijevih stupnjeva. Zbog moguih pljuskova u etvrtak bi se i temperatura mogla malo sniziti. Za precizniju vremensku prognozu slobodno nazovite 060-555-555. Cijena 3,49 KN/ min.iz iksnih te 4,78 KN/min. iz mobilnih mreža. Davatelj usluge: HT d.d., Savska cesta 32, Zagreb, info tel. 0800-1234. (prognoza izraena 27.6.)

IZ METEOROLOŠKE ŠKRINJICE 27. lipnja 1777. padao je snijeg u središnjoj Bosni 30. lipnja 1950. god. najtopliji lipanjski dan u Hrvatskoj, u Karlovcu izmjereno 39°C 4. srpnja 1989. god. u Mariji Bistrici palo 180 mm oborine (prosjek za lipanj i srpanj zajedno)

VICOTEKA

Idu Francuz, Talijan i Haso i priaju o seksu, kad ugledaju kozu privezanu za ogradu. - Joj, što nije Brigitte Bardot, zavapi Francuz. - Joj, što nije Monica Bellucci, požali se Talijan. - Joj, što nije mrak, završi tužno Haso. -----------------------------------------------------Ženski pokret je zaista dobra stvar, osobito ako je ritmian! -----------------------------------------------------Bio simpozij pivara, pa u pauzi išli ljudi nešto popiti. I sad predstavnik Heinekena narui Heineken, onaj iz Tuborga narui Tuborg, onaj iz Stelle narui Stellu, samo Irac iz Guinnessa narui Pepsi. Pitaju ga ostali: - Pa dobro, kako možeš na simpoziju pivara naruiti Pepsi? - Ma... Kad neete vi pivo, neu ni ja. -----------------------------------------------------Pita uiteljica Maricu koji se dio tijela može poveati do sedam puta pri velikim uzbuenjima. Mala Marica se zacrveni, a Perica skoi: - Zjenica oka! Uiteljica e na to: - Bravo, Perice, a ti eš se, Marice, u životu jako razoarati. -----------------------------------------------------Na ulazu u restoran stoji natpis: Jela s gljivama naplaujemo unaprijed!


NOGOMET

SPORTSKI RIBOLOV

STOLNI TENIS

Rudar izborio nastup u III. HNL Sjever

SRD Klen ima tri lana reprezentacije

Robert Mikac novi predsjednik Meimurskoga stolnoteniskog saveza

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

uvli me Božek od prijatelov V

e najempot se zazvedilo kak profesor i to ne bilo kakši profesor nego gimnaziski, Ivo Pranjiov gledi i špota deco. I to bi bilo istam vredo jerbo je on profesor, ali poelo se pripovedati da to dela nejvepot z ženskom decom i da jiv, tu i tam, i trlocka. Nej znati kak i zakaj se to zazvedilo ruon ve, par dni predi nek bode Lejpa naša stala prek evropskoga poceka? Najme kaj, istina je da je profesor Ivo dotepenec (kak to naši stareši velijo za vsakoga oveka šteri se je ne rodil na falako zemle med dvemi vodami) vu ovo lejpo i naše Meimorje malo. A došel je (ili se dotepel) predi tridesti let, tak da ve ima i naše meimorsko državljanstvo, jerbo i on je odnod otkod mo je žena, tak to velijo oni isti naši stareši. Nebrem razmeti kak je uspel tridesti let skrivati to svojo falingo, makar so se minice

i dekoltei furt nosili, ili pak so naše meimorske dekle vse te jegove huncvutarije magadile dok je bil mlajši i nejso štele ili pak vupale to vum dati jerbo kaj ne bi dobile drugoga reda, oliti kolia, z materinjega jezika. Ili so se bojale da jim to ne bi niši veruval? A kak bo jim veruval ak je to ne istina. Vse je bilo stiha i vse je bilo vredo dok je ne došlo nepotpisano pismo vu šteromo je pisalo kak je profesor Ivo pravzaprav ovek z falingom šteri ima rad žensko deco i to ne sam da jiv ima rad nek jiv ima prekpreve rad. Kuliko sam mel za uti pre akoski gracki vuri (i to vam se tam pripoveda dostik na glas) da je to došlo vum zbog radi politike. I da so ga to na listo za odstrel deli jegovi pajdaši šteri igrajo vu istaj politikaj dresaj. Ne znati komo je, itak, profesor Ivo mogel stati na žulj vu svojoj stranjki?. Kak bilo da bilo, tra je zmišleni, tra je napisani i došel je na svetlo dneva. Puce štere je Ivo napastuval, nagovarjal i trlockal so se ne našle, ali so zato policaji i državni iškali zeli stvari vu svoje ro-

V

napisati i ne potpisati se, kak je nešterni budui (grado)naelnik ili pak župan peder . A vsi znamo da se te hudi glasi letno širijo, a mi ljudi kak ljudi nemamo cajta akati da se zazvedi kaj je pravzapraf istina, a unda bi na izboraj zebrali nekoga drugoga, a ne onoga šteroga smo kanili i šteri nam je od prve vure bil na pameti. Nebrem veruvati na kaj smo došli mi vu temo našemo meimorskomo cvetnjako med dvemi vodami gde so navek živeli poštejaki i pošteje. upan Matek Posavcov reže plae i proelnike, to je prepisal(?) od akoskoga gradonaelnika Štefa Kovaovoga. Jako sam najgerek je li bodemo, rez dva tjedne, i pred Županijom vidli novoga auta, benolo ili pak merija, kak se to pripetilo v grado akovco. Najte me krivo razmeti, kaj ne bo zgledalo da ja navijam za to, ne, sam pitam. Kaj velite, nekak vas ne razmem? Kaj ve ne smem niti pitati? Pak stiha pitam, tak da me je župan nikak ne mogel uti. rast je znova v Gorano podržaj esdepeja, ali kaj

Ž

H

Zoran Novak, akovec - Ni na kakvu sveanost koju prireuju gradovi, opine i županija ne idem. Od ulaska naše države u EU ništa ne oekujem. Nama Hrvatima nikakvi savezi nikada nisu donijeli ništa dobro, pa tako nee ni Europska unija. Dobri smo mi i bez njih.

POD VUROM

Podijeljena mišljenja o tome kako e nam biti u Europskoj uniji Tri dana prije službenog ulaska Hrvatske u Europsku uniju podijeljena su mišljenja naših ljudi o tome kako e nam biti u zajednici europskih država. Oni koji vjeruju da e nam biti bolje oekuju smanjenje državne administracije, bolje i kvalitetnije sudstvo i policiju. Oni koji su pak skeptici znaju da Europa nikome ništa nee dati, nego samo uzeti i ono malo dobroga što imamo. Mnogi nee ii na sveanosti povodom dana ulaska naše države u EU. (sm, ZV)

ke i našli so Ivija. "Puce" so ga prijavile i oprale roke, iškali so ga zeli vu svoje šake, a hadeze je zdigel roke, vse kak je neši to splaneral. Vreme bode rešilo i toga problema: iškali nebodo nikaj našli i deli bodo vse na stran, hadeze bode mel jednoga prekdvajstiletnoga lana meje, a Ivijo bode ostala globoka rana na srco štero so mo skopali jegovi doferašji pajdaši. Vse bode, rez par meseci, isto kak je bilo i pred dva tjedne jedino profesor Ivo ve ne bode nigdar isti. Verjem da je Ivo dober profesor i da je uda vsega dobroga nafil našo deco, kak muško tak i žensko, sam nebrem razmeti zakaj je ne veruval v ono staro izreko, štero je još vu pukoj školi ul: Pazi me Božek od prijatelov, a od neprijatelov se bodem sam! Ili pak je on mislil da se nekaj tak hudoga jemo nebre pripetiti, jerbo to se pripeti sam drugima. Ali, kuliko vidimo, nigdar je ne smeti rei, nigdar. sa je srea kaj je neši ne takše trae i takše huncvutarije zmislil predi izborov, pak bi unda mogel neši, isto tak,

Radovan Zadravec, Merhatovec - Ne idem ni na jednu sveanost prireenu povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Oekujem i nadam se kako e EU donijeti više reda i rada u javnom i društvenom životu, te smanjenje preglomazne državne administracije.

www.medimurje.info/agm www.AdriaGUIDE.hr

V

na Muri, ima dva vodovode. Prvoga so naprajli još zdavnja i to sam za svoje selo, a of gracki je spelani pred par leti. Jako se malo ljudi štelo prekljuiti na gracko vodo jerbo jim je ova selska bolša, a i dostik je te prikljuek koštal. Ve se pak vam je kolo sree obrnulo, pak se prikljuek na gracki vodovod ve ne plaa tak da ve meštani Hlapiine gruntajo o temo kaj bi uveli plaanje prikljuka za jiv selski vodovod. Pak mora biti nekša razlika, ak je razlika i vu vodi. Najme kaj, tak bar domai ljudi velijo, da je voda z selskoga vodovoda bolša. A kaj je bolše to mora i koštati. aš župan Matek Posavcov nam furt pripoveda kak je kriza, oliti recesija, još ne minula, kak se teško živi i da tre na vsakom korako šparati. Kak on, jegovi kompii, tak i vsi mi. On to vsima nama pripoveda, a on živi na velikoj nogi. Najme kaj, dok bodete negdi blizo jega poglednite ga od glave do pete pak bodete vidli da ima veliko nogo (i šolce) i to broj 47.

N

Amalija Lesjak, akovec Ne, ne idem ni na kakvu sveanost jer mi je to nepotrebno. Živjela sam u Švedskoj i znam kakva je Europa. Naši ljudi puno oekuju, a ja baš ništa, jer u Hrvatskoj je i ovako dobro. Nema potrebe da nam EU uvodi red i pravila.

Valentino Mikulaj, Mali Mihaljevec - Nisam još odluio hou li ii na koju sveanost, to u u posljednji trenutak znati. Više možda želim nego oekujem od našeg lanstva u EU. Želja mi je da nam EU uvede više reda u sudstvu, policiji i drugim državnim službama.

mi prodiremo dublje Međimurje

si mi ne bi mislili da so oni (Hrast i SDP) v koaliciji, ne, oni so nikaj ne potpisali jerbo so se dospomenuli da vse delajo na asno re, isto onak kak so to i do ve delali. Hrast podržavle, oem rei, zdiguvle roke za vse kaj naelniko Mohario paše, a zbogradi toga, i dok je tak, bode Robi Katancov precednik opinskoga vea. Kaj vi mislite da bi bilo nekak druga da so to na paper napisali. Nejglavneše je to kaj je hadeze, ve drugo, odišel po riti k meši, a tak je to i gospon Mohari splaneral. Najme kaj, nebre Hrast rasti dve - tri leti vu levo stranjko i kaj bi se unda mogel naglo nagnuti na desno. Pak je hrast odnavek bil trdo drevo. Dok se jempot krivo posadi unda krivo i raste. Ak se oe tu nekaj spremeniti brzas bode tre to vum skopati i posaditi novoga, a za to pak tre meti viziperte od Šumarije. A vsi znamo da Šumarijo vu rokaj držijo "kukurikai", oem rei, esdepeovci, tak da bode do toga teško dojti. sima nam je poznato da Hlapiina, selo v Središo

Nevenka Kova, akovec - Ii u na program u akovcu. Vjerujem da e ulaskom Hrvatske u EU vei dio stvari biti bolje ureen. Poglavito bolje oekujem za mlade, koji e lakše pronai posao u zemljama EU, bez obzira na najavljene zabrane zapošljavanja u nekim lanicama.

Profile for Međimurske novine - www.mnovine.hr

Međimurske novine 928  

Međimurske novine 928

Međimurske novine 928  

Međimurske novine 928

Profile for mnovine
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded