Međimurske novine 685

Page 54

OLVWRSDGD

TRADICIONALNI JESENSKI KROS odrĹžan podno zidina akove kog Starog grada

Rekordnih 655 u esnika, najbolja OĹ Podturen 3. razred djevoj ice Iako su vremenski uvje uo i minule subote opasno prijetili otkazivanju, na dan utrke osvanuo je idealni jesenski sun ani dan koji je iĹĄao na ruku AK Me imurje, kao i organizatoru krosa koji se redovito odrĹžava svake godine podno zidina akove kog Starog grada. Ove godine organizatori biljeĹže novu rekordnu brojku u esnika njih ak 655 od ega je najviĹĄe sudionika s glo kao i uvijek iz 26 osnovnih ĹĄkola Me imurja. NajuspjeĹĄnija osnovna ĹĄkola ovogodiĹĄnjeg jesenskog krosa je OĹ Podturen sa ukupno devet osvojenih odli ja: e ri zlatne, e ri srebrne i jednom bron anom medaljom,

Najbolji osnovnoĹĄkolci na postolju

Rezultati: 1. razred, djevoj ice: 1. Lukrecija Medvar (Gori an); 2. Dora Paji (III. OŠakovec), 3. Melisa Ciglari (Donji Kraljevec), 4. Dora Berdin (Podturen); 5. Eva Jaluťi (I. OŠakovec), 6. Evelin Šol (Ivanovec); 1. razred, dje aci: 1. Ma ja Trupkovi (Šenkovec), 2. Luka Posavec (Podturen); 3. Robert Jeleni (Ivanovec), 4. Ivan Lengeli (Donji Kraljevec), 5. Domagoj DeŞ ek (Vr Kotoriba); 6. David Lepen (D. Kraljevec); 2. razred, djevoj ice: Ana Maria Gavez (Nedeliť e); 2. Lea Mlinari (Gori an); 3. Dora Cerovec (Podturen PŠMiklavec); 4. Vlatka Maurin (Podturen); 5. Tena Kocijan (Nedeliť e); 6. Lorena Kos (M. Srediť e); 2. razred, dje aci: 1. Mar n Dodlek (Podturen); 2. Jakov Blagus (Gori an); 3. Denis Buťnja (Belica PŠGardinovec); 4. Sebas jan Andraťec (Podturen); 5. Luka Lukman (I. OŠakovec); 6. Roberto DeŞ ek (Kotoriba); 3. razred, djevoj ice: 1. Stella Rojko (Prelog); 2. Sara Sen ar (Nedeliť e PŠDunjkovec); 3. Megi Sabol ec (Šenkovec); 4. Magdalena DoleŞaj (Sv. Juraj na Bregu); 5. Ivana Kocijan (Belica); 6. Marija Ov ar (Podturen); 3. razred, dje aci: 1. Dino Horvat (Podturen); 2. Ma ja Antolovi (Podturen); 3. Roberto Ribi (Gori an); 4. Leo Tot (Domaťinec); 5. Dorijan Setnik (Hodoťan); 6. Jan Krnjak (Sv. Juraj na Bregu); 4. razred, djevoj ice: 1. Tina Horvat (Nedeliť e); 2. Elena Mar n evi (Prelog); 3. Maja Kos (Prelog); 4. Maja Mar n evi (Prelog), 5. Ana Mar ec (I. OŠakovec); 6. Mihaela Novak (Belica); 4. razred, dje aci: 1. Petar Kova (Podturen); 2. Leon Furdi (Prelog); 3. Filip Peras (Sv. Juraj na Bregu); 4. Karlo Malenovi (I. OŠakovec); 5. Dominik Filipovi (Podturen); 6. Marko Ha ek (Belica); 5. razred, djevoj ice: 1. Tena Horvat (III. OŠakovec); 2. Tajana Židov (Draťkovec); 3. Jasmina Horvat (Štrigova), 4. Helena Jeki (Sv. Mar n na Muri); 5. Maria Mar ec (I. OŠakovec); 6. Petra Krnjak (Domaťinec); 5. razred, dje aci: 1. Nikola Ferlin (Štrigova); 2. Robert Jezernik (M. Srediť e); 3. Emanuel Šol (Ivanovec); 4. Franko Horvat (Vratiťinec); 5. Sven Mesari

(Macinec); 6. Dino Karlov ec (Sv. Mar n na Muri); 6. razred, djevoj ice: 1. Mateja Jambrovi (Draťkovec); 2. Lucija Vuk (Prelog); 3. Žaklina Pongrac (Prelog); 4. Veronika Kova (Podturen); 5. Tena Biber (Vra ťinec); 6. Elena Tot (Domaťinec); 6. razred, dje aci: 1. Patrik Šimuni (Prelog); 2. Patrik Škvorc (Sv. Juraj na Bregu); 3. Željko Kameni (Gori an); 4. Petar Novak (III. OŠakovec); 5. Marko Posavec (Vra ťinec); 6. Jurica Berdin (Podturen); 7. razred, djevoj ice: 1. Erika Fran i (III. OŠakovec); 2. Elizabeta Nedeljko (Podturen); 3. Lucija Žbulj (II. OŠakovec); 4. Maja Bergovec (Gori an); 5. Jasmina Tkal i (III. OŠakovec); 6. Kris na Petkovi (G. Mihaljevec); 7. razred, dje aci: 1. Krunoslav Majeri (Podturen); 2. Luka Vrbanec (I. OŠakovec); 3. Mar n Srťa (Sv. Mar n na Muri); 4. Hrvoje Vugrinec (Gori an); 5. Denis Mavrin (I. OŠakovec); 6. Mateo Podgorski (Pribislavec); 8. razred, djevoj ice: 1. Kris na Dudek (III. OŠakovec); 2. Katarina Andraťec (Podturen); 3. Antonija Tkalec (Sv. Juraj na Bregu); 4. Petra Marodi (Domaťinec); 5. Valen na Šprajc (M. Srediť e); 6. Sanja Ladi (G. Mihaljevec); 8. razred, dje aci: 1. Marko Ignac (Macinec); 2. Josip Kranj ec (Ivanovec); 3. Luka Malek (Gori an); 4. Deni Juri an (Sv. Juraj na Bregu); 5. Bruno Polak (Šenkovec); 6. Tomislav Markuťi (Gori an); srednje ťkole, u enice: 1. Lara Rojko (SŠPrelog); 2. Manuela Turk (Gospodarska ťkola akovec); 3. Ivana Žvorc (Ekonomska ťkola akovec); 4. Daria Kerovec (Gospodarska ťkola akovec); 5. Mar na Vidovi (Gimnazija akovec); 6. Karolina Kolari (Gimnazija akovec); srednje ťkole, u enici: 1. Zoran Vuk (TIOŠakovec); 2. Neven Mar n evi (TIOŠakovec); 3. Monico Pongrac (TIOŠakovec); 4. Dino Dodlek Bari evi (TIOŠakovec); 6. Edi Dodlek Bari evi (GTŠZagreb); gra ani, Şene: 1. Martina Bezek (M. Srediť e); 2. Mirela Turk (M. Srediť e); 3. BoŞica Horvat ( akovec); gra ani, muťkarci: 1. DraŞen Polak (Šenkovec); 2. Dino Juri an (Brezje); 3. Dragan Nedelkovski (Nedeliť e); 4. Josip Novak; 5. Ivica ekunec.

7. razred djevoj ice

8. razred djevoj ice

na drugom mjestu nalazi se III. OŠiz akovca sa tri zlata i jednom srebrnom medaljom, dok je tre a OŠPrelog sa dvije zlatne, tri srebra i jednom broncom. Posebne nagrade za viťe od deset pobjeda na Şupanijskim krosevima koji se odrŞavaju u organizaciji AK Me imurje dobili su u enici 6. razreda Mateja Jambrovi iz Draťkovca i Patrik Šimuni iz Preloga, te u enica 8. razreda Kris na Dudek iz III. OŠakovec. Pokrovitelji krosa bili su Grad akovec i Me imurska Şupanija, a glavni sponzor Me imurska banka koja je osigurala prigodne poklone za najbolje plasirane natjecatelje. Natjecanje su svojim donacijama potpomogli i Eko Me imurje, Linea cod, Vigma, Tegra, Fotoland, Stolarija Ivica Kikelj i Dom zdravlja akovec koji na sre u nije imao neku ozbiljniju intervenciju. Na ovogodiťnjem krosu prvi puta odrŞana je i utrka u kojoj su mogli sudjelova gra ani. Iako odaziv nije bio prema o ekivanju, ostaje zabiljeŞeno da je pobjednica kod Şena Mar na Bezek, maratonka iz Murskog Srediť a a kod muťkaraca DraŞen Polak iz Šenkovca. Joť opťirnije o krosu, kao i cjelokupnu sta s ku moŞete vidje na web stranici: www.akm.hr. (D. Zrna, foto: V. Žganec Rogulja)

5. razred dje aci

5. razred djevoj ice

3. razred dje aci

6. razred dje aci

8. razred dje aci 6. razred djevoj ice

2. razred dje aci

1. razred dje aci

2. razred djevoj ice

7. razred dje aci

1. razred djevoj ice

4. razred djevoj ice

4. razred dje aci