Međimurske novine 685

Page 24

4

ME\IMURSKE NOVINE 21. listopada 2008.

Jeste li sišli ili došli k pameti? Volio bih imati dva života. Ovaj u kojemu sam puno griješio i drugi u kojemu nikada ne bih griješio, kazao mi je svojedobno poznati me imurski dramski umjetnik Vinko Lisjak u svojoj osamdeset i nekoj. Pitam se zar je uop e mogu e živjeti a ne griješiti? Nekako mi se ini da ovjeku životi i životi ne bi bili dostatni da nau i živjeti bez grešaka. Život bez grešaka i krivih drina život je bez rasta i napredovanja. Da nije grešaka, kako bih nau ila da je pametnije brojati do deset i duboko disati negoli se ljutiti? Kako bih nau ila da je pametnije oprostiti negoli se zbog neke male, sasvim nebitne, stvari godinama ljutiti? Kako bih nau ila da je pametnije hvaliti negoli kuditi? Uostalom, kako bih nau ila da je bolje ne griješiti? Kada se jednom ovjek oslobodi svih grešaka, onda više nije ovjek, ve , šta ja znam, svetac. No to ne zna i da ne možemo raditi na tome da iz dana u dan griješimo sve manje. Pritom se ne treba bojati da emo postati sveti jer pogrešaka nikada ne nedostaje. Kad star ovjek griješi, narod kaže da je sišao s pameti, a kad to ini mlad, njega se opravdava jer još nije došao k pameti. Ne znam jesu li pri pameti natjecatelji jednog, ini mi se, vrlo gledanoga televizijskog showa u kojemu govore i istinu i samo istinu za sitne novce razotkrivaju svoj život naciji. Isto se tako pitam jesu li pri pameti oni koji sudjeluju u nekom od sve višebrojnijih reality showova. Rekla bih da još nisu došli k pameti.

Piše: Danijela Mihoci

Znam jedan dobar primjer ovjeka koji je pri pameti. Nije ni mlad, ni star. A bome, ini se, ni pohlepan za lakim novcem. Zove se Bojan Balog. On je, iz prezimena se može zaklju iti, Rom. Iz Gori ana, sela u kojemu Romi žive preko stotinjak, ma i više godina, u suživotu s ostalim mještanima. Vjerujem da Bojana Baloga znaju mnogi koji su radili u me imurskom graditeljskom gigantu GK-u. Bio je tesar, ponekad i zidar. On je svoja dva sina osposobio za život. Oba su završila srednju školu, a tre i je na, ini mi se, drugoj godini ekonomske škole u akovcu. Njegova k i je pred diplomom. Bit e odgajateljica, a ve danas radi kao pomaga ica u nastavi u jednoj me imurskoj osnovnoj školi. Njegov etvrti sin u enik je 6. razreda osnovne škole i jedan od boljih u enika. Bojan ima još djece i sva e, kaže mi, ste i srednju, ako ne i više škole. I zato je Bojan Balog primjer ovjeka koji je pri pameti. Jeste li vi sišli ili došli k pameti?

Nikolina mi je ispala baš cool... Ako ste mislili da naslov “podrazumijeva” ina e po mom skromnom mišljenju njezine prevelike i loše oblikovane silikonske grudi (baš me zanima koji joj je to plasti ni kirurg rekao “kako su dobre”!!!) - u krivu ste. Neee, Niki mi je ispala baš cool zbog kvalitetne reakcije, na koju je, istini za volju, vjerojatno bila i pripremljena jer taj “fatalni mobitel” izgubljen je pred nekoliko mjeseci. Tako da e svi oni koji se u Hrvatskoj bave tra om i skandalima i mislili da e od toga raditi pri u nekoliko tjedana, po svemu sude i, ostati “suhi”. Iako euforija nije bila poput one kao s ku ni pornouratkom Seve nacionale, koji se brzinom munje ve tijekom prve no i pojavljivanja proširio netom, a pržilice i e-mailovi radili “prekovremeno”, kona no smo dobili njezinu “nasljednicu” kad je u pitanju golotinja javnih hrvatski celebretyja. Jedna od hrvatskih najseksi voditeljica Nikolina Pišek osvanula je u toples izdanju najprije na jednom forumu. Da bi onda njezine vru e fotke iz hotela Libertas u Dubrovniku objavio tra erski Stars, a nakon njih nisu izdržali ni drugi pa su je prenijeli gotovo svi hrvatski nacionalni dnevnici i portali, pa tako i mi. Kako i zašto su se ove fotke pojavile u javnosti o tom - po tom, ali dopada mi se Nikina reakcija. Za razliku od drugih poznatih faca ije su seksualne “igrice” osvanule u javnosti poput Blanke Vlaši ili Severine, koji su ili iste negirali ili reagirali totalno negativno: “to je neka cura koja mi sli i, e ja imam madež, a ona nema ili pak u stilu to je ista fotomontaža, samo i dalje objavljujte, sve u vas tužiti, tužit u onoga koji mi je ukrao snimku” itd. - Nikola je reagirala totalno co-

Piše: Dejan Zrna

Svi smo mi robovi znanja

Kako privesti Veru Grabar

Živimo u društvu znanja. Toliko je ta sintagma ofucana i zlorabljena da oni koji o njemu govore ne znaju što ona uop e zna i. Na prvi pogled društvo znanja je doista ljepota prosvjetiteljstva u kojem je ono dostignulo svoju svrhu, a ovjek sveobuhvatno obrazovan. No u današnje doba ništa nije dalje od toga, a takozvano društvo znanja koje nam se danas nudi kao izlaz i nada za budu i lijepi život nije nešto novo, poznato je od vremena industrijske revolucije. Sa sobom pak donosi samo viši stupanj zaglupljenosti naroda. Tako se ve dugo javno i politi ki govori da onaj tko ulaže u obrazovanje ulaže u svoju budu nost, a onda je samo jedan korak do nove op e prihva ene sintagme - cjeloživotnog obrazovanja kao moderne luke spasa. Tako je današnji ovjek postao doslovni rob procesa znanja i znanosti u kojemu se osje a vraški loše. Cijeli život pokušava u iti, dok dohvati jedno znanje, ono je ve zastarjelo, i tako u krug, pa stalno tr i za znanjem koje nikad ne e dosti i i zbog ega e uvijek biti i ostati nesretan. Zašto društvo znanja ra a nesretne pojedince koji cijeli život tr e za znanjem, da bi na kraju spoznali da su za staru kramu, a da naj eš e nikad ne doznaju da su zloupotrijebljeni. Nekadašnje humanisti ko obrazovanje pretvorilo se na taj na in u svoju suprotnost, u u enje tko zna kakvih dijelova ne ega što bi trebalo biti znanje, a bez sinteze. Društvo znanja samo sebe uništava. Što se više govori o vrijednosti znanja i znanosti u nekom društvu, ono brže gubi na vrijednosti. Znanje koje nije iskoristivo od kapitala nemilice se prosipa i baca. Ako je cjelokupno znanje danas raspoloživo, to samo zna i da je u potpunosti obavljena njegova fragmentizacija, a da na njemu piše: ovdje nema prave obrazovanosti i sinteze. Tako imamo paradoks: što više u imo, to smo manje obrazovani, to manje doista znamo.

Jutro je i spremam se na posao. Za ujem zvonjenje zvona na ulaznim vratima svoje obiteljske ku e. Ne pitam tko je nego otvaram vrata i pred sobom ugledam dva policajca u radnim odorama. - Jeste li Vi Stjepan Mesari , upitao je jedan od njih. - Naravno, izvolite, rekao sam. - Evo imamo nalog da Vas privedemo na Prekršajni sud u akovcu. - Dobro, ali zbog ega moram na sud i zašto u Vašoj pratnji, pitao sam. - Da, i kada, odnosno u koliko sati to treba biti. - Nešto je za sud, mi ne znamo što, imamo samo nalog da vas privedemo, ali morate po i s nama, i to sada, jer su enje je zakazano za 8 sati, gotovo uglas rekoše hrvatski policajci. - Mogu li barem oti i u radiopostaju jer moram se javiti u program? - Ne, morate s nama, odgovoriše policajci. - Mogu li sa svojim automobilom, kako me vi ne biste vra ali u Mursko Središ e, jer radim u akovcu? Policajci su se me usobno pogledali i razmijenili signale, te rekoše: - Ajde može, krenite svojim vozilom, a mi emo Vas sa ekati kod suda. Nemojte da ne do ete, jer emo imati probleme mi i Vi, pojasniše mi policajci. Naravno da sam ih poslušao, došao na sud, dao iskaz zbog krivog parkiranja, a sutkinja mi je rekla da su me kao više puta pozivali a nisam dolazio, a rije je o 60 kuna globe i sada plus sudski troškovi i ostalo. Priznajem da su

Piše: Josip Šimunko

Postajemo sve više neobrazovani, ne zbog vlastite krivice, ve zbog zloporabe toga istog znanja od strane kapitala. Ako je znanje bila mo , danas je mo samo menadžment znanja. Jedino je bitno znati zašto tvoj konkurent u Aziji proizvodi jeftinije kako bi i ti proizvodio jeftinije, a ovjek tu više i nije bitan, uostalom, to može i stroj ili kompjutor. Kako je još Nietzse govorio, naše srednje škole i fakulteti postaju u doslovnom smislu škole životne nevolje, ovjeku se natura da ima savladati pojedine segmente ne ega što više nije znanje. Na taj na in caruje neobrazovanost, ne kao glupost ili neznanje ili nedostatak informiranosti, ve kao zaborav samosvrhe, posvemašnjeg odricanja da se doista nešto i razumije. Znanje je tako prestalo biti izraz težnje za spoznajom i više nije vo eno znatiželjom ve najcrnjom prisilom. Zato su danas u modi razne tvornice znanja koje ga sortiraju i uspore uju ne bi li pronašle dobitak, a izrazi poput menadžment znanja, vrijeme poluraspada znanja, centri izvrsnosti i clusteri postaju uobi ajeni i op eprihva eni od društva, ne pitaju i se što oni zapravo zna e i zbog ega se oni nalaze upravo u našim glavama. Uostalom, kad o znanju najviše govore oni koji o njemu najmanje znaju.

Tko je bez grijeha, neka prvi baci kamen

ol. Barem meni. Nije ni pokušavala na bilo koji na in demantirati ili “opravdavati” svoj fetiš, ve je jednostavno komentirala “kako se taj put jednostavno morala fotkati, jer je u kupaonici rasvjeta bila tako dobra da nije mogla odoljeti, a da se ne uslika”. Minulih godina otkako su forumi i portali postali sve raširenije sredstvo komunikacije, odnosno “informiranja” i u medijima raznim završavali su (polu) celebretyji koji su se snimali ili bili snimljeni u ljubavno-seksualnim skandalima uglavnom su napadali sve živo oko sebe i pokušali smisliti nekakve glupe isprike i najavljivali tužbe. Stoga mi se Nikina reakcija koja je bila totalno kulerske prirode jako dopada i zapravo je putokaz da poznati svijetu hedonizma u koji se upuštaju moraju u slu aju da to podijele s javnosti znati se nositi i s tom istom javnoš u. Niki je to u inila totalno kulerski. Imao sam ve ranije o njoj dobro mišljenje kao javnoj osobi koja je nepretenciozna i uvijek spremna na dobru spiku, a u ovoj situaciju isto samo potvrdila.

Jeste li gledali novi show “Trenutak istine” na Novoj TV? Iako do sada nisam još nijedno emitiranje pogledala od samog po etka pa do kraja, komentari gledatelja koje sam pro itala nakon prošlotjedne emisije naveli su me na razmišljanje. Iako osobno ne bih nikada sudjelovala u ovakvom showu iz više razloga, nemam ništa protiv onih koji se prijavljuju. Tko voli, nek’ izvoli. Prije samog snimanja sudioniku je postavljeno brdo pitanja na koja on daje odgovore, a da je pritom spojen na poligraf. Zatim oni biraju 21 pitanje koje e mu biti postavljeno u emisiji. ovjek bi rekao, ništa lakše. Na poligrafu ispri aš pri u, u emisiji ponoviš i osvojio si lovu. Me utim, ipak sam mišljenja da to nije baš tako jednostavno. Neka su pitanja dvosmislena te se ve ina toga može potpuno krivo protuma iti. Isto je tako ve ina pitanja izva ena iz konteksta, a jednostavnim odgovorom DA ili NE ne može se iš itati bit. No, uz to bih napomenula da nisu svi ljudi koji gledaju ovaj show ni jednako liberalni, pa neki pridaju preveliku pozornost odgovorima koje sudionici ovog showa daju. Primjerice, prošli je tjedan u emisiji sudjelovao muškarac koji je priznao da su ga roditelji ostavili dok je bio beba, da ga je o uh izi ki zlostavljao, da bi za karijeru u inio sve... Iz njegovog

Piše: Helena Ze ar

nastupa u showu mnogi su zaklju ili da ovaj de ko, citiram, “ima ozbiljnih psihi kih problema”. Iako mi je osobno sam show malo “too much”, smatram da su ove reakcije potpuno neispravne i nepotrebne. Na osnovi nekoliko intimnijih pitanja gledatelji misle da su upoznali i “pro itali” sudionika. Ljudi esto vole komentirati i osu ivati neke stvari ne znaju i pozadinu te pri e. “Ali ne osu uj, i ne proklinji, jer ne znaš zašto se nešto doga a, ni s kojom svrhom ...”, kaže Neale Donald Walsch. esto osu ujemo ne iji postupak, a možda smo u nekoj situaciji i mi sli no reagirali. ini mi se da u današnje doba prebrzo i prelako osu ujemo jedni druge umjesto da živimo i pustimo druge da žive! Jer, kako i sam naslov kaže, tko je bez grijeha, neka prvi baci kamen!

Piše: Stjepan Mesari

policajci itavim tijekom od dolaska do moje ku e i odlaska sa suda bili vrlo korektni. Ni jednu zamjerku nemam na njihov pristup i odnos, a ni ja nisam njih ni zašto krivio. I zbog ega iznosim ovaj osobni primjer? Na zadnjoj sjednici Op inskog vije a Sveti Juraj na Bregu op inska na elnica Dragica Vugrinec vije nicima je rekla kako je ve etiri puta bila zakazana rasprava - ro ište o “slu aju op ina Sveti Juraj na Bregu”, ali da se nekadašnja tajnica Vera Grabar ni jednom nije pojavila na sudu. - O ito je da nekoga ima, da ima dobro zale e i sve nas koji dolazimo vu e za nos, ustvrdila je na elnica Vugrinec. Vije nici su to prokomentirali: - To je naša pravna država i institucije pravne države. Nekoga bi za znatno manje stvari priveli. Neka sud postupi kao u mojem slu aju i Grabarova e biti na sudu, a novac bi, koji svjedoci potroše na uzaludne dolaske na rasprave, ostao njima.

Ku nih pornouradaka nikad dosta Da, da! Došlo je i to vrijeme. Slikama svojih golih grudi iznenadila nas je (ili nije) i Nikolina Pišek, naša vrla voditeljica poznata po vo enju showbiz emisija i tre erazrednih izbora ljepote. Stvarno joj je dugo i trebalo, ali u pravi as, sada kada prima sve više kritika zbog vo enja onog “kakseve zove“ “rijaliti“ showa. Ili se to meni ini ili ti poznati jako esto “gube“ mobitele, laptope i DVD-e iz ku e, auta, torbica ... Svakog tjedna gola fotka barem jedna... Prva koja je svima vjerojatno u pam enju bila je ona Pamele Anderson i njezinog bubnjara na kojoj se cijeli svijet uvjerio koliko ga stvarno “ima”. Kod nas to je bila, naravno, Seve nacionale. A zašto poznati i oni koji to žele biti ne bi u javnost pustili svoje privatne uratke? Pa nikome još nije pala popularnost nakon “curenja” ovih inkriminiraju ih ilmi a i fotki. Baš suprotno, samo im je porasla. Ja ustvari ne znam postoji li ijedna osoba koja vjeruje da to sve slu ajno iza e u javnost? Naravno da ne. U današnjem svijetu sve što ti treba je dobar skandal i eto ti novih angažmana za reklame i poslove. A najlakše je sam se pofotkati u ogledalu gol. I to je još jedna stvar koju smo nau ili od Amerike – famozne zemlje snova. Izgleda, nakon što Amerika kihne, cijeli se svijet zarazi. Ni mi nismo iznimka, a isto je bilo i s ovim fenomenom golih ilmova i ku nih pornouradaka. Zašto se uop e ljudi snimaju? Da se kasnije gledaju i dive sami sebi? Za to postoje ogledala. Da jednog dana svojoj djeci pokazuju

Piše: Maja Novosel

kol’ko su im mama i tata biti savitljivi i izdržljivi? Da im na jednostavan na in pobiju teoriju o rodi koja donosi djecu? Da kroz gledanje i puno pauzi proanaliziraju u emu griješe? Ili je to nekakav lukavi plan da se sabotira pornoindustrija? Pa nemojte, ljudi... Trebaju i oni od ne ega živjeti. Ali dobro. ‘Ko voli, nek’ izvoli i nek’ se snima ili slika, ali onda nemojte ostavljati te snimke ili fotke bilo gdje. Po meni, ako to ve radiš, odmah kupuješ i sef sa sistemom zaštite k’o u Pentagonu (s otiscima prstiju i kontrolom šarenice), potpisuješ ugovor s partnerom na barem deset stranica o mogu im posljedicama po njega ako se to pojavi u javnosti, nabavljaš onu zgodnu spravicu za brisanje pam enja iz ilma “Ljudi u crnom” i rabiš po potrebi ... Pitam se, pitam ... kad e od nekog iz Me imurja procurit’ kakve fotke? ije bismo uop e željeli vidjeti golišave fotke? Naših politi ara/ki? Ne znam baš ...