Page 1

Elemzés a délkelet-európai országok A MNNSZ 2017. évi szárazföldi szélenergia- és napelem- képzési programja Tisztelt Végzett és Leendő projektek tőkeköltségéről Hallgatóink!

A 2017. évi képzéseinket egy örömhírrel kezdhetjük: A Pricetag projekt célja a szárazföldi szélenergia és naperőmű projektek tőkeköltségének megállapítása Bulgáriában, Horvátországban, Görögországban, Magyarországban, Romániában és Szlovákiában. Az elemzés továbbá új adatokat biztosít az Európai Unió által finanszírozott DiaCore Projekt eredményei frissítéséhez és háttéranyagként szolgál a lehetséges kockázatcsökkentő

eszközről folyó politikai vitához a megújuló energiaforrások terén *1. Az Európai Központi Bank és a nemzeti bankok döntéseinek köszönhetően 2014 és 2016 között csökkent a súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC) az összes üzleti befektetésre vonatkozóan. Ezen túlmenően a hitelfelvétel költsége hozzávetőlegesen 30%kal ...Folytatás a 8. oldalon

Új modelleket próbálgatnak a nagy európai közművállalatok

A zöld törekvések és az ezeket támogató politika az elmúlt években nagymértékű megújuló energia kapacitások létrejöttét segítették. Az alternatív energia terjedésével nem pusztán a villamosenergia ára csökkent, a hagyományos energiatermelő/szolgáltató cégek nyeresége is megcsappant. A

változásokat az európai nagyvállalatok különösen megsínylették. Ami évtizedeken keresztül helyzeti előnyt jelentett a kis cégekkel szemben, (hálózatok, erőművek, stb.) mára – a technológia és a fogyasztók igények változása miatt – inkább visszahúzza őket. Több millió/milliárd eurós... Folytatás a 15. oldalon

Idézet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által küldött levélből: „A(z) Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (1214 Budapest, Orion út 14) 2016.03.31. napján Kis teljesítményű szolár villamos erőművek telepítője, karbantartója megnevezésű felnőttképzési szakmai programkövetelmény javaslatot nyújtott be a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához. Az MKIK a javaslatot - a Program Bizottság a 2016.05.05. napján hozott döntése alapján – az SzPk-00152-16-06 0 07 2 azonosító számon a felnőttképzési szakmai programkövetelményt nyilvántartásba vette. A Program Bizottság a 2016.12.15. napján tartott ülésén a nyilvántartott szakmai programkövetelmény tartalmát felülvizsgálta és az ... Folytatás a 18. oldalon


2017. január 13.

Kérje ~300 tagvállalatunk ajánlatát!

CONSTRUMA 2017. ÁPRILIS 5-9. Cikk ajánló 160 millió forintot nyert napelemes beruházásra az önkormányzat .............................................................................. 5. oldal Idehaza még várnunk kell az olcsó megújuló energiára ....... 5. oldal Napenergia – A napelemek, napkollektorok éltető eleme ... 6. oldal +168% idén – Felrobbant a német napenergiacég árfolyama ..................................................................................... 9. oldal Óriás-naperőmű táplálja a Tesla akkumulátorgyárát .......... 10. oldal Uniós simli Paks II körül?.......................................................... 15. oldal Új modelleket próbálgatnak a nagy európai közművállalatok ................................................................................. 17. oldal A MNNSZ 2017 ÉVI KÉPZÉSI PROGRAMJA ............................... 18. oldal

2

Impresszum: Kiadja a Magyar Napelem Napkolletor Szövetség Megjelenik: minden hét utolsó munkanapján Magyar Napelem Napkollektor Szövetség: 1214 Budapest, Orion u. 14. Telefon: +36 1 920 1405 E-mail: info@mnnsz.hu Adószám: 18208629-1-43; Nyilvántartási szám: 14201; Bankszámla szám: K&H Bank HUF: 10401282-50526585-88761006 Lapigazgató: Kiss Ernő - E-mail: kiss.erno@mnnsz.hu Ügyfélszolgálat: Nagy Alexandra ügyfélszolgálati vezető ) +36 20 254 2316 + szerkesztoseg@mnnsz.hu Hirdetésfelvétel: Szanyi Attila marketing vezető ) +36 20 284 9946 + szerkesztoseg@mnnsz.hu Titkárság, pénzügy: Kissné Varga Mónika irodavezető ) +36 20 295 6669 + penzugy@mnnsz.hu Szakképzés: Bocsó Imre alelnök ) +36 20 998 2668, ) +36 70 453 9914 + oktatas@mnnsz.hu Sportszakosztály: Huszár Béla alelnök ) +36 20 973 0707 + sport@mnnsz.hu


2017. január 13.

Tájékoztatás a fotovoltaikus elem környezetvedelmi termékdíjával kapcsolatban FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM V. NÉMETH ZSOLT Környezetügyért, Agárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkár Iktatoszam: KfF-20/2017. Kiss Ernő elnök úr részére Magyar Napelem Napkollektor Szövetség kiss.emo@mnnsz.hu Tárgy: tájékoztatás a fotovoltaikus elem környezetvédelmi termékdíjával kapcsolatban

Tisztelt Elnök Úr! A 2016. december 6-án elektronikus úton küldött levelet, amely a napelemek környezetvédelmi termékdíjára vonatkozó kérdéseit tartalmazza, köszönettel megkaptam. A megkeresésében foglaltakra vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatom: A levelében foglalt kérdései arra irányultak, hogy a fotovoltaikus elemek után megfizetett termékdíj felhasználása milyen célokra történt, valamint történtek-e napelemek újrahasznosítására irányuló fejlesztések. További kérdésként merült fel, hogy van-e olyan hazai vállalkozás, amely a hulladékká vált napelem hasznosítását végzi, tekintve, hogy az Önök egyik tagvállalata gyártási hulladékot szeretne átvetetni, de nem talál ilyen partnert. A fotovoltaikus elemek után megfizetett termékdíjak felhasználásával kapcsolatban tájékoztatom, hogy a környezetvédelmi termékdíj egy olyan díj, amelynek összege a központi költségvetés részét képezi, és amelyet a Kormány felelősségteljes és megfontolt döntése alapján csoportosít a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló törvénynek megfelelő fejezetekhez, az azokhoz tartozó feladatok biztonságos ellátása érdekében. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet ugyancsak költségvetési támogatást kap a hulladékgazdálkodási feladatainak elvégzéséhez, az e célra szolgaló fejezeti kezelésű előirányzatból. A termékdíjból származó bevételek a központi költségvetésben a (XLII. fejezet) Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai között szerepelnek. A központi költségvetés bevételei pedig nem előre meghatározottak, nem célzott kiadásokat finanszíroznak, hanem a globális fedezet elve alapján a költségvetési kiadásokra összességükben nyújtanak fedezetet. Erre tekintettel a termékdíjból származó bevételek a többi bevételi tétellel, így pl. az adóbevételekkel együtt fedezik a költségvetési kiadásokat. Tekintettel arra, hogy Magyarországon a napelemek széleskörű elterjedése nem jellemző (2014-ben a megújuló energiaforrásokkal előállított villamos energia mindössze 2%-at adta) továbbá arra, hogy ezen berendezések élettartama megközelítőleg 25 év, a hulladék státuszban történő tömeges megjelenésük a közeljövőben nem várható. Ezen megfontolásból a napelem hulladékok hasznosításának hazai fejlesztését kizárólag a hosszú távú hulladékgazdálkodási iparfejlesztési célok között indokolt megjeleníteni. 3


2017. január 13. A környezetvédelmi termékdíj hazánkban ugyanakkor a gyártói felelősségvállalás eszközeként alkalmazott szabályozó eszköz, amely biztosítja, hogy az adott termék hulladékhasznosításáért annak gyártója vállalja a felelősséget. A gyártói felelősség termékdíj megfizetésével történő érvényesítésének optimális időpontja azonban a forgalomba hozatal, tekintettel arra, hogy a termék hulladékká válásakor (ami akar 25 év is lehet) kérdéses gyártó vagy a forgalmazó piaci jelenlete, illetve a felelősség majdani érvényesíthetősége. A termékdíj megfizetésével a gyártó, illetve forgalmazó a hulladékról történő gondoskodás felelősséget az államra háríthatja. Mindezekből következően a jelenleg forgalomba hozott napelemek után megfizetett termékdíj összeget természetesen nem lenne ésszerű az éves forgalmazásnak megfelelő mennyiségű hulladékra tervezett hasznosítói kapacitás kiépítésére fordítani, tekintve, hogy az elhasználódott napelemek nagy mennyiségben történő megjelenése 5-10 év múlva várható. Az ehhez kapcsolódó állami feladat az európai uniós irányelvi követelmények teljesítéséhez elengedhetetlen feltételrendszer kiépítése és működtetése, természetesen a hulladék keletkezésének megfelelő ésszerű ütemben. Jelenleg nincs tudomásunk olyan hulladékhasznosító vállalkozásról, amely a napelemek komplex újrahasznosítását végezne, azonban az elhasználódott napelemekből kinyert anyagok hasznosítására jelenleg is van lehetőség. A napelemek elterjedése hazánkban a nyugati országokhoz képest később kezdődött, illetve jelentősen kisebb mértékben, ebből adódóan a jelenleg képződő hulladék mennyisége sem számottevő. Ebből is adódhat, hogy ez idáig egyetlen hasznosító sem bővítette tevékenységet ezen hulladékáram kezelésével, illetve a hasznosítói támogatás igénye sem merült fel. Amennyiben azonban az elhasználódott napelemek mennyisége hasznosítói kapacitások kiépítését teszik indokolttá, az iparfejlesztésre, illetve a hasznosításhoz szükséges mértékű támogatására a forrás rendelkezésre fog állni. A megkeresésében foglalt ,gyártási hulladék”-ra vonatkozóan megjegyzendő, hogy a gyártási hulladék után termékdíj-kötelezettség nem keletkezik, így ezen hulladék hasznosítása nem tartozik a termékdíj szabályozás tárgykörébe. A gyártási hulladék pontos anyagi összetételének ismerete nélkül a megfelelő hasznosítói partner kiválasztása nem lehetséges. A hulladékhasznosítókkal kapcsolatban a Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége tud részletes információt adni, amely rendelkezik a megfelelő partner kiválasztásához és ajánlásához szükséges piacismerettel és lehetőségekkel. Végül felhívom a figyelmet arra, hogy a jogértelmezés a jogalkalmazó mindenkori feladata és felelőssége. A jogalkotásról szóló törvény, továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet alapján a minisztérium állásfoglalás kibocsátására nem jogosult, ezert minisztériumi tájékoztatásokban foglaltakra a környezethasználók és a hatóságok nem hivatkozhatnak, azok nem használhatóak fel peres vagy közigazgatási eljárás során. Kérem a tájékoztatásom szíves elfogadását. Budapest, 2017. január 09. V. NÉMETH ZSOLT Környezetügyért, Agárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkár

4


2017. január 13.

160 millió forintot nyert napelemes beruházásra az önkormányzat

Harmincegy közintézményt érintő napelemes beruházás veszi kezdetét Békésen a jövőben. A megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása során az önkormányzat közel 160 millió forintból korszerűsíti az épületeket. Izsó Gábor polgármester kiemelte, hogy az önerőt nem igénylő beruházás – a kivitelezését követően – éves szinten 13 millió megtakarítást eredményez majd a városnak. A Településfejlesztési Operatív Program (TOP) komplex fejlesztés érinti majd többek között a helyi szociális szolgáltató köz- a városi sporttelep főépületét, kivitelezési munkálatai a sikeres pont telephelyeit, a gyógyászati illetve önkormányzati, egyházi és közbeszerzési eljárást követően központ és gyógyfürdő telephe- állami fenntartású nevelési, okta- kezdődhetnek meg. lyeit, az orvosi ügyelet épületét, tási intézményeket is. A projekt Forrás: bekesmatrix.hu

Idehaza még várnunk kell az olcsó megújuló energiára Elsősorban földrajzi okok miatt Magyarországon rövid távon nem lesz olcsóbb a megújuló energiaforrások felhasználása a fosszilis energiahordozókhoz képest, de a költsége folyamatos csökkenése előbb-utóbb kifejti hatását. A hagyományos energiatermelési módokra ugyanakkor még sokáig szükség lesz – mondta Zempléni Balázs, a MET Power nagykereskedelmi és üzletfejlesztési igazgatója. A napokban látott napvilágot a hír, hogy Világgazdasági Fórum adatai szerint első ízben lett olcsóbb a nap- és szélenergia a fosszilis energiánál, egészen pontosan a világ harminc országában már vagy olcsóbb, vagy ugyanannyiba kerül a nap- és szélenergia, mint amit szénalapú tüzelőanyagokból nyerni lehet. Zempléni Balázs, a MET Power nagykereskedelmi és üzletfejlesztési igazgatója szerint ez valóban mérfőldkő, mert né- Magyarországnak még hosszú csony hőmérsékleten működnek hány évvel ezelőtt ez még elkép- utat kell bejárnia ahhoz, hogy a naperőművek, adott kapacitás zelhetetlen lett volna. A fordulat- itthon is olcsóbb legyen a meg- beépítéssel kétszer annyi áramot hoz a technológia fejlődésére volt újuló energia a fosszilisnél. En- lehet termelni, mint Magyarorszászükség elsősorban, másodsor- nek elsősorban földrajzi okai gon. Ugyanígy a tengerparton... ban pedig a bekerülési költségek vannak, hiszen például Peruban, Forrás: NRGreport.com drasztikus csökkenésére. ahol nagy magasságon, alaBővebben 5


2017. január 13.

Galindo: a napenergia a legversenyképesebb energiaforrás Támogatási rendszer nélkül is lehet nyereségesen megújulókba fektetni – mondta az NRGreportnak a Dél-Amerikában terjeszkedő spanyol Greenergy Renovables vezetője, Hugo Galindo Pérez. Nulláról fejlesztenek erőműveket, melyeket később üzemeltetnek is. Mi a ráció ebben az üzleti modellben? A tervezéstől az engedélyek megszerzésén keresztül az építkezésen át mindent mi végzünk – teljes projektet lefedjük – ez a „specialitásunk”. Ezt követően üzemeltetjük is az erőműveket – hónapokon vagy éveken át. Ha semmiféle szabályozási vagy működtetési kockázat nem áll fenn, értékesítjük őket a végső beruházónak. belül értékesítjük projektjeinket. Ha a projekt egészét lefedjük, anMennyi idő telik el az értékesí- Ez azonban sok tényező függvé- nak minden elemén nyerhetünk tésig? nye. valamennyit, könnyebben... A leghosszabb idő eddig három A kérdés az, hogy megéri így Forrás: NRGreport.com év volt, átlagosan másfél-két éven működni? Bővebben

Napenergia – A napelemek, napkollektorok éltető eleme Napjainkban egyre többet hallani a megújuló energiaforrásokról, és egyre többen osztják a véleményt, miszerint a megújuló energiaforrások jelentik a jövő energiaproblémáira a biztos megoldás. Mindegyik megújuló energiaforrásnak megvan a maga sajátossága, előnye, legyen szó akár a vízenergiáról, szélenergiáról, vagy a napenergiáról. A napenergia a modern kor egyik legeredményesebb energiaforrásai közé tartozik, mely számtalan olyan pozitívumot rejt, melyek akár az eddigiek fölé emelheti azt. Nem is csoda hát, hogy kutatók, tudósok és cégek is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a napenergiára. De pontosan mi is a napenergia, mennyi energiát lehet kiaknázni belőle, megéri-e foglalkozni vele, a napkollektor Kezdjük rögtön a definiálással, egyre fejlettebb technológia seés a napelem eredményesnek lássuk, hogy pontosan mit is takar gítségével teszi. A napenergiábizonyul-e a kiaknázást tekintve. a napenergia. A Nap mérhetetlen hoz kapcsolódó technológiák, Ezekre a kérdésekre szeretnénk energiája két formában éri a föl- akárcsak a napfűtés, vagy az egybiztos választ adni, bemutatva a det: hő és fény. E két formát az re elterjedtebb fotovoltaikus... napenergiát egy általános, kön�- emberiség már ősidők óta hasz- Forrás: kecskemetitv.hu nyen átlátható szinten. nosítja, és szerencsére mindezt Bővebben 6


2017. január 13.

Jól halad az izraeli giganaperőmű építése 2018-ra elkészül a világ egyik legmagasabb naperőműtornya a Negev-sivatagban, írják az izraeli lapok az Associated Press jelentésére hivatkozva. Három évvel a tervek nyilvánosságra hozása után úgy tűnik, jól halad az építkezés, noha kis csúszásban vannak az eredetileg kitűzött 2017es célhoz képest. A háromszáztíz megawatt teljesítményű Ashalim naperőmű Izrael teljes szükségletének 1,6 százalékát, ami százharmincezer háztartás, a lakosság öt százalékának áramellátását fedezi majd. Az erőmű központi eleme a 250 méteres naperőműtorony lesz. Ötvenezer, a Nap járását követő tükör fogja a toronyra összpontosítani a Nap sugarait, ezzel fűtve egy kazánt, amelynek gőzével az

áramot termelő turbinát hajtják. A napfényben gazdag Izrael hagyományosan kőolajszármazékokkal, illetve a földközi-tengeri földgázmezők felfedezése, és kiaknázásának megindulása óta földgázzal működteti erőműveit. Energia felhasználásának jelen-

leg mindössze két és fél százaléka származik a nap erejéből. A tervek szerint az ország 2020-ra megnégyszerezi, tíz százalékra növeli napenergia kiaknázását, főként a Negev-sivatagban felépülő új naperőművekkel. Forrás: index.hu Bővebben

Termelni kezdett a világ legnagyobb gyára Ki más is építené fel a világ legnagyobb gyárát, mint Elon Musk és a Tesla? A hivatalosan és gigantikusnak nevezett gyár első része elkészült, és megkezdte az akkumulátorok gyártását. Miután a gyár Amerikában, ezen belül Nevadában épül, az új elnök is örül: íme, egy gyár, ami otthon üzemel. A hatékony akkumulátorok tömeges gyártásának megindítása kritikus pont a Tesla életében, hisz ezek képezik az elektromos autók lelkét. Az akkumulátoron kívül minden rendkívül egyszerű egy ilyen autóban, így ez mes�sze a legfontosabb rész, mind az egy töltéssel megtehető távolság, mind az ár szempontjából. Ráadásul a gyár itt nem áll meg: otthoni akkukat is készít, melyek a lág jelenlegi lítium-ion akkumulá- bi időtúllépéseivel szemben úgy nappal összegyűjtött napenergiát tor gyártását, melynek így a fele tűnik, az ütemterveknek megfeletárolják majd, és a legkülönfélébb Amerikába kerül, hisz jelenleg a lően épül és áll üzembe. Muszáj ipari és szolgáltatási felhasználók gyártás 88 százaléka Kínában, is a termelést felfuttatni 2018-ra, számára is gyártanak nagy kapa- Japánban és Dél-Koreában zajlik. mert az akkor eladni tervezett... citású akkumulátorokat. 2018-ra Ekkor 6500 embert foglalkoztat Forrás: privatbankar.hu a gyár meg fogja duplázni a vi- majd a gyár, amely a Tesla korábBővebben 7


2017. január 13.

Elemzés a délkelet-európai országok szárazföldi szélenergia- és napelemprojektek tőkeköltségéről Csak akkor profitálhatnak a régió országai egy alacsony súlyozott átlagos tőkeköltségből (WACC) napelemes és szárazföldi szélenergiaprojektek esetében, ha egy megbízható támogatási rendszer illetve szabályozási környezet áll mögöttük. ”WACC-tudatos” stabil politikai hátteret kell biztosítani nemzeti és európai szinten a befektetések ösztönzésére és a megfelelő üzleti modellek előmozdítására. Ezek a European Climate Foundation által finanszírozott „Pricetag Projekt” fő megállapításai. A kutatást koordinátorként az Ecofys és eclareon végezte. Külső munkatársként részt vett a Starfish Energy és az EPU-NTUA. A Pricetag projekt célja a szárazföldi szélenergia és naperőmű projektek tőkeköltségének megállapítása Bulgáriában, Horvátországban, Görögországban, Magyarországban, Romániában és Szlovákiában. Az elemzés továbbá új adatokat biztosít az Európai Unió által finanszírozott DiaCore Projekt eredményei frissítéséhez és háttéranyagként szolgál a lehetséges kockázatcsökkentő eszközről folyó politikai vitához a megújuló energiaforrások terén *1. Az Európai Központi Bank és a nemzeti bankok döntéseinek köszönhetően 2014 és 2016 között csökkent a súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC) az összes üzleti befektetésre vonatkozóan. Ezen túlmenően a hitelfelvétel költsége hozzávetőlegesen 30%-kal csökkent2 miközben a szélenergia illetve napelemprojektek WACC mutatója nem változott hasonló mértékben. „Meglepődtünk azon, hogy a legtöbb piacon a kedvező tőkeköltség ellenére nem állapíthattunk meg fejlődést a szélenergia terén”, mondta Robert Brückmann az eclareontól. „Egyedül a görög piac tűnt valamennyire ígéretesnek, habár ott a tőkeköltség meglepően magas. Viszont Görögországban egy többé vagy kevésbé működő támogatási rendszerrel 8

találkoztunk. Az elemzésünk rávilágít, hogy a délkelet-európai piacok még mindig milyen jelentős mértékben függenek a stabil politikai háttértöl. Ezek teszik lehetővé a fenntartható üzleti modellek működését. Úgy gondoljuk, hogy ez az összes EU-piacra igaz.” Az összes vizsgált tagállamban jóval magasabb a szélenergia és napelem projektek tőkeköltsége, mint a legjobban teljesítő EU-országokban. Ez azt jelenti hogy az adófizetők és a fogyasztók a szükségesnél többet fizetnek a megújuló energia célérték elérése érdekében Bulgáriában, Horvátországban, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában. David de Jager az Ecofystól megállapítja hogy „a legtöbb vizsgált országban a szárazföldi szélenergia és napelem projektek kockázatosabb befektetésnek tűnnek az ekvivalens alternatívákhoz, például az infrastrukturális befektetésekhez képest. Az egyetlen kivétel Görögország: Az ország gazdasági visszaesése ellenére

is magas és megbízható bevételt tudott biztosítani a jelenlegi támogatási rendszer keretében és ennek köszönhetően vonzóvá váltak a a befektetők számára. Ennek ellenére a támogatás mértékét jelentősen lehetne csökkenteni, ha a tőkeköltség alacsonyabb lenne.” *1 The newly issued recast of the Renewable Energy Directive states in article 3.4: “The Commission shall support the high ambition of Member States through an enabling framework comprising the enhanced use of Union funds, in particular financial instruments, especially in view of reducing the cost of capital for renewable energy projects”. „Ez a riport valami nagyon fontosat árul el arról, hogy Európa hogyan érheti el megújuló energia céljait”, mondja Chris Barrett az European Climate Foundationtől. Az utóbbi évek alacsony kamatai önmagában nem bizonyulnak elégnek – a befektetőknek átlátható és támogató háttérre van szükségük, mind nemzeti és európai szinten. Mindezt azért, hogy a megújuló energia hasznosítása olyan ütemben és kapacitással történjen, amit az alacsony szén-dioxid kibocsátás felé való átmenet igényel. Az elemzést itt lehet ingyenesen letölteni: www.ecofys.com


2017. január 13.

+168% idén – Felrobbant a német napenergiacég árfolyama • Nagyot emelkedett idén a bonni székhelyű napenergiacég, a SolarWorld árfolyama • Bennfentesek szerint kedvező bírósági döntés várható, emiatt szállt el a csődárazáson lévő cég árfolyama Elszállt az árfolyam Egészen elképesztő, ami a német napenergiacég, a SolarWorld árfolyamával történik idén, úgy emelkedett 2,4 euróról 6,5 euróra, vagyis közel 168 százalékot az árfolyam, hogy igazán árfolyammozgató hír nem érkezett. Rossz hírből pedig van bőven: •az iparág továbbra is durván túlkínálatos, •részben emiatt az eszközárak meredeken esnek, •ráadásul a cég egy olyan bírósági tárgyalás kellős közepén

áll, amelynek kedvezőtlen kimenetele esetén akár a cég léte is veszélybe kerülhet (2013ban a SolarWorld egyik szilícium-beszállítója, a Hemlock beperelte a német céget, mert az nem tartotta be a két cég közötti hosszútávú szerződést. Tavaly júniusban egy amerikai bíróság

első fokon a SolarWorld szilícium-beszállítójának adott igazat, így a SolarWorldnek összesen közel 800 millió dollárt kellene kifizetnie) Bennfentesek most úgy tudják, hogy másodfokon a korábbinál... Forrás: portfolio.hu Bővebben

Egyelőre nem lehet napelempark a szeméttelep helyén – Úgy gondoltuk, a 2010-ben rekultivált nagymágocsi szeméttelepünk helye leginkább egy napelempark építéséhez lenne megfelelő – tudtuk meg Szebellédi Endre polgármestertől. – A 3 hektáros terület 1-1,5 méterre emelkedik ki a környezetből. Felkeresett bennünket egy magyar–francia cég, amelyik hasznosítaná a nap energiáját. Ez a beruházás a településnek iparűzési adót jelentene, valamint néhány új munkahelyet. A DAREH révén nyert összegből rekultivált szeméttelepet jelenleg az önkormányzatnak kell gondoznia, ami éves szinten legalább félmillió forintos kiadást jelent. Ez a mi településünk életében nem kis összeg. A napelempark építése kapcsán állásfoglalást kértünk

a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól is. Ekkor ért bennünket a meglepetés. Kiderült, hogy ha a 2020-ig szóló fenntartási időszak alatt nem a projekthez kapcsolódóan hasznosítjuk a volt szeméttelepet, akkor vissza kell fizetnünk

a pályázati támogatást. Ezt pedig nem engedhetjük meg magunknak. Nagymágocson a termőföld 30 aranykoronánál kezdődik. Így a művelési ágból történő ... Forrás: delmagyar.hu Bővebben 9


2017. január 13.

Óriás-naperőmű táplálja a Tesla akkumulátorgyárát A Tesla döntő részben a napenergiára bízza a Nevadában működő hatalmas akkumulátorgyára energiaellátását. Az elektromos autók piacán piacvezető Tesla nemrég kezdte meg a termelést a Nevada államban található, óriási méretű akkumulátorgyárban. Egy, a befektetők számára készült tájékoztató szerint a cég azt tervezi, hogy a gyár energiaellátását egy 70 megaeatt teljesítményú naperőmű biztosítja majd. A naperőművet a gyárépület tetején helyezik majd el és a Tesla szerint az napelempark hétszer nagyobb lesz, mint a világ, sorrendben következő, tetőre tele- szerekben tárolják majd és egy nulla káros kibocsátást eredmépített erőműve. A tervek szerint későbbi időpontban használhat- nyezzen. Az épület fűtését/hűtéa gyár nem használ majd közvet- ják fel. A szükséges napelemeket sét az akkumulátorgyártás során lenül fosszilis forrásból származó valószínűleg a SolarCity biztosítja képződő melléktermékekből bizenergiát, ehelyett a szükséges majd, ami szintén Elon Musk ér- tosítják majd. A gyárban egy zárt mennyiség nagy részét a tetőre dekeltségébe tartozik. láncú vízrendszer is működik, helyezett napelempark biztosítja A gyár építésénél és üzemelteté- amellyel 80 százalékkal visszamajd. A napközben megtermelt sénél is arra törekedtek, hogy a szorítható az édesvíz-felhasznáés esetleg feleslegessé váló teljesen elektromos alapú műkö- lás. energiát a Tesla Powerpack rend- dés nagyobb hatékonyságot és Forrás: nrgreport.com

Elon Musk dönti romba idén az olajpiacot? Fel kell készülniük a befektetőknek, hogy az idei évben nagy csapkodás lesz a nyersanyagpiacokon, több ritka, nem várt esemény is meglepheti ugyanis a piacokat. Egy sor alacsony valószínűségű, nagy hatással bíró esemény – a pénzügyi szaknyelv szerint Fekete Hattyú – rázhatja meg idén a nyersanyagpiacokat, melyeket a befektetők vagy rögtön, vagy évek alatt árazhatnak be. A fontosabb volatilitás indexek már az év elején rekordszintű bizonytalanságot, félelmet jeleznek előre, a befektetők pedig különösen aggódnak a geopolitikai történések ben piacra tudja dobni a Model listáján szereplő 13 kockázati fakmiatt – figyelmeztet a Barclays. Ami az olajpiacot érintő fontos 3-at, ez ugyanis az elemzők sze- tor között. kockázat lehet, az Maga Elon rint felrázhatja az energiaszek- Forrás: portfolio.hu Bővebben Musk, vagyis az, ha a Tesla idő- tort. Ez persze csak egy a bank 10


2017. január 13.

Az UK-ban hatékonyabbak a szélturbinák, mint a szénerőművek Az Egyesült Királyságban 1935 óta nem használtak ilyen kevés fosszilis energiahordozót az energiatermeléshez éves szinten, mint 2016-ban. Mindössze 9,2 százalékát termelték az összes előállított elektromos áramnak, ehhez képest a szélerőművek 11,5 százalékot produkáltak. A Carbon Brief legfrissebb jelentése szerint a tavasztól őszig tartó idősávban a fotovoltaikus termelés is megelőzte a szénenergiát. 2016-ban, fél éven keresztül a fotovoltaikus ipar teremlése is felülmúlta a szénalapú energiatermelést. Ez az időszak egészen áprilistól szeptemberig tartott, a fenntartató fejlődés sikere pedig részben a megfelelő időjárási körülményeknek volt köszönhető. A Carbon Brief jelentése szerint az áprilistól szeptemberig tartó időszakban a fotovoltaikus rendszerek 6964 gigawattórányi elektromos energiát termeltek, ehhez képest a szénalapú termelőegységek 6342 gigawattórát. A napelemeknek kedvező tavaszi és nyári időjárás következtében 4,7 százalékkal termeltek többet iparágának előretörését hozta százalékos arányt mutattak az az ilyen rendszerek, mint a szé- az Egyesült Királyságban. 2016- év végére. Ezzel 1935 óta nem ban a szélenergia ipara 11,5 csökkent ilyen alacsonyra a szénerőművek. Az őszi időjárás a napelemes százalékát adta a teljes energia- nalapú-energiatermelés ... termelés megtorpanását, ezzel termelésnek, ehhez képest a Forrás: smartinvest.hu Bővebben egy időben pedig a szélenergia szénalapú-termelőegységek 9,2

11


FELHÍVÁS - MNNSZ – Szakmai delegáció – Sanghaj 2017. április 16-26. Last minute Jelentkezési határidő: 2017.01.20! Még 4 hely van!!! Örömmel tájékoztatjuk, hogy a nagy sikerű las vegasi kiállítás után, ismét egy konferencia utat szervezünk Sanghajba a SNEC 11th (2017) International Photovoltaic Power Generation Conference & Exhibition kiállításra 2017. április 16-26 között.Kiállítás helyszíne: Kína – Sanghaj – Shanghai New Int’l Expo Center Kiállítás időpontja: 2017. április 19-21. Szakmai út hossza: 11 nap (2017. április 16-26.) Elhelyezés: 4*-os szállodákban, félpanzióval (reggeli és vacsora) Tervezett program Indulás: 2017. április 16. (vasárnap) (Tervezett járat: Budapest (BUD) – Frankfurt (FRA), Ind: 2017/04/16 14:35 – Érk: 2017/04/16 16:20, LUFTHANSA AIRLINES, Frankfurt (FRA) – Shanghai (PVG), Ind: 2017/04/16 20:00 – Érk: 2017/04/17 12:55) Érkezés: 2017. április 17. (hétfő) – transzfer a szállodába. Kiállítás időpontja: 2017. április 19-21. (szerda-péntek) Reggeli után transzfer a kiállításra, idegenvezető nélkül (Shanghai International Expo Center) majd a nap végén a szálláshelyre.

Kiállításon kívüli tervezett programok: • Xi’an városnézés – bevezetés a kínai művészi írás rejtelmeibe és Xi’an egyik különlegességének, a Muszlim negyednek a meglátogatása, Terrakotta hadsereg megtekintése. • Utazás Gullinba. • Hajókirándulás a Li Yiang folyón, Gullintól – Yangshuo-ig. (kb. 5 óra) – Az út végig varázslatos tájon halad cukorsüveg formájú helyek között, főnixfarkú bambuszok övezte folyómederben. Visszaút autóbusszal a szálláshelyre, útközben megálló egy gyöngy feldolgozó műhelynél. • Utazás Shanghaiba – Jáde Buddha templom, Shanghai Múzeum, Bund és a Nanjing megtekintése. • Egész napos kirándulás Suzhouba, a „Kelet Velencéjébe” – látogatás a helyi selyem manufaktúrában, a Hálók mesterének kertjében, hajókirándulás a csatornákon.


A szakmai út teljes tervezett részvételi díja: 700.000 – Ft/Fő Jelentkezési határidő: 2016. január 20. (péntek) A részvételi díj tartalmazza: • Nemzetközi repülőjegy, • Szállás 4*-os szállodákban, vagy teljes foglaltság esetén hasonló kategóriájú szálláson, • Félpanziós ellátás (reggeli és vacsora), • Légkondicionált autóbusz, a transzferekre, kirándulásokra, • A program során meglátogatott látványosságokra, programokra belépőjegy, • Belépőjegy a kiállításra, • Belföldi repülőjegyek: Shanghai – Xi’an, Xi’an – Guillin, Guillin-Shanghai szakaszokon, • Angol nyelvű helyi idegenvezető azokon a napokon, amikor kirándulás és program van. Az ár nem tartalmazza: • Személyes kiadások • Borravalók (ajánlott), sofőrnek, idegenvezetőnek, 3-5,- USD/nap Részvétel a szakmai úton, csak előleg befizetése esetén lehetséges, melynek díja: 350.000 Ft/Fő. Kérjük, hogy a jelentkezését minél előbb tegye meg, hogy a legkedvezőbb repülőjáratot és ár- értékarányú szállást tudjuk lefoglalni Önnek! A szakmai út a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség és Mistral Utazási Iroda (Engedély szám: U-001664) közös szervezésében valósul meg, így további rejtett költségek már nem merülhetnek fel. Jöjjön velünk és vegyen részt ezen a nagyszerű programon!

Kiss Ernő MNNSZ elnök

Nagy Alexandra ügyfélszolgálati vezető +36 20 385 1547 szerkesztoseg@mnnsz.hu

ÉRDEKEL A SZAKMAI ÚT


2017. január 13.

Energetikai hivatal: a lakosság gázellátása biztosított A lakosság gázellátása biztosított – közölte a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) szóvivője vasárnap. A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (Mavir) tájékoztatása szerint szombaton nem volt rekordközeli a villamosenergia-ipari rendszer terhelése. Scherer Zsolt, a MEKH szóvivője a jövő hét elejére ígért gázfogyasztási adatokat. Azt azonban kiemelte, hogy január elsején 2,3 milliárd köbméter volt a gáztárolókban elhelyezve, s ez a mennyiség megfelel a 2015. szeptember – 2016. február vége közötti teljes lakossági fogyasztásnak. Emellett folyamatos a gázutánpótlás mind keletről, mind nyugatról, és az országnak Szlovákia felé is van egy csatlakozása. A gáz utánpótlása tehát folyamatos és a lakosság gázellátása biztosított – hangsúlyozta. A Mavir szombaton 6155 megawattos áramfogyasztási napi

csúcsértéket regisztrált, s ez nem közelíti meg a múlt év december 8-i, valaha mért legmagasabb, 6749 megawattos rendszerterhelési adatot. Berczelly Réka, a Mavir szóvivője a lakossági és az ipari fogyasztást összesítő adatról elmondta: nem csoda, hogy nem dőlt meg a csúcs, hiszen hétvégén, a gyárak munkaszünetében mindig kisebb ez az érték. Összehasonlításképpen elmondta: a 2016. január 9-10-i hétvégén, amikor 0,1 Celsius fok volt az átlaghőmérséklet, 5879 megawatt volt a rendszerterhelés, most szombaton viszont mínusz

11,8 Celsius fok volt az átlaghőmérséklet. A múlt évihez képest tehát 4,5-5,5 százalékkal nőtt meg a csúcsidei rendszerterhelés, a napi legmagasabb rendszerterhelési adat. A szóvivő hangsúlyozta: a hideg ellenére sem a napokban, sem a közelmúltban nem volt üzemzavar a nagyfeszültségű átviteli hálózaton. Zavarok kisebb feszültségű hálózatokon fordultak elő, olyan szolgáltatóknál, amelyek a Mavirtól veszik az energiát – jegyezte meg. Forrás: MTI

Húszmillió köbméterrel több gáz fogyott a rekord hidegben Az átlagosnál 20 millió köbméterrel több földgáz fogyott múlt pénteken, az elmúlt rekord hideg hétvégén ez volt a csúcs. Nemcsak földgázból volt nagyobb a felhasználás, vasárnap a villamosenergia-igény is magasabb volt 7 százalékkal, az átlagosnál. Az FGSZ Földgázszállító Zrt. szónap 7 százalékkal több áramot vivője az Infórádióban elmondta, használt fel az ország, mint egy egy átlagos téli napon, 0 celsius normál téli vasárnapon szokott. fokos napi átlaghőmérséklet melErről Berczelly Réka, a Magyar lett az ország földgázfelhasználáVillamosenergia-ipari Átviteli sa 45-55 millió köbméter között Rendszerirányító Zrt. szóvivőmozog, 2016 decembere ilyen je nyilatkozott az Infórádiónak. volt. Lakatos Edina megjegyezte, Hozzátette, a fogyasztási rekord az idei télen a csúcsfogyasztást nem dőlt meg, de egész hétjanuár 7-én mérték, ami 69,4 ban tért el, hogy megduplázták a végén csúcsközelben mozgott millió köbméter volt, -12,3 átlag- készenlétet a műszaki személyzet az áramigény, pénteken 6600 hőmérséklet mellett. A rendszer oldalán, hogy a szokásos ellenőr- megawatt volt ez. Érdekes volt a teljesen biztonságosan műkö- zéseket a megváltozott időjárási hétvége a tavalyi januári első hédött, Lakatos Edina megjegyezte, és közlekedési feltételek mel- végével összehasonlítva, a napi hogy a nagynyomású földgázszál- lett is el tudják látni. A rendsze- bruttó csúcsterhelés most szomlító vezetékeknek akár -50 fokos ren azonban semmilyen műszaki baton 4,4, vasárnap 8,6 százahidegben is biztonságosan kell meghibásodás nem történt. lékkal volt magasabb az egy évműködniük. Az FGSZ a szokásos A földgáz mellett az áramfo- vel korábbinál. üzletmenettől mindössze annyi- gyasztás is megnőtt, vasár- Forrás: energiainfo.hu 14


2017. január 13.

Uniós simli Paks II körül? Megsúghatta Brüsszel Budapestnek, miként bújhat ki a magyar kormány a paksi bővítés miatt zajló eljárás alól. Belső dokumentumok szerint a francia kormány stratégiáját javasolhatták a magyar kormánynak, arra vonatkozóan, mivel indokolják meg a közbeszerzés kiírásának hiányát. „Maga az Európai Bizottság adott javaslatokat Magyarországnak arra vonatkozóan, milyen érvekkel lehetne elérni, hogy az Európai Bizottság lezárja a Paks II. bővítésével kapcsolatban folytatott vizsgálatokat” – abszurdnak hangzik, de ez derült ki azokból a belső dokumentumokból, amelyeket megszerzett az EurActive. A hírportál birtokába kerül bizottsági emlékeztetők alapján az energiapolitikai főigazgatóság feje, Dominique Ristori 2016. február 19-én találkozott Sonkodi Balázs stratégiai ügyekért felelős államtitkárral, és jelezte neki, hogy minden a magyar fél által felhozott érv arra nézve, miért nem írtak be közbeszerzést az

beruházásra, mert tudni lehetett, kizárólag egy cég (ez esetben az Areva) alkalmas arra, hogy elvégezze a kijelölt feladatot.

atomerőmű bővítése ügyében, el lett utasítva. A biztos ugyanakkor rámutatott a találkozón arra is, hogy korábban, hasonló ügyben folytattak vizsgálatot a francia kormány Flamanville projektjének ügyében is, s ott a bizottság végül elfogadta a franciák „technológiai kizárólagosságról” szóló érvét. Azaz hogy azért nem írtak ki közbeszerzést az adott

Budapestre utazott a biztos és a lobbista A Sonkodi és Ristori közt lezajlott találkozó után három hónappal Günter Oettinger, a digitális gazdaságért felelős német uniós biztos (aki 2010 és 2014 között az energetikai portfólióért volt felelős) Budapestre utazott Klaus Mangold német üzletember és orosz lobbista magánrepülőjén. Augusztusban pedig arról tájékoztatta a bizottság ... Forrás: greenfo.hu Bővebben

Veszélybe kerülhet hazánk nukleáris biztonsága Komoly kockázatokat jelent a magyar lakosságra, ha az ország nukleáris biztonságát illető kérdésekben a szakértő hatóságok helyett a kormány dönt, mint arra az atomtörvény legújabb módosítása lehetőséget ad. Az Energiaklub és a Greenpeace ezért több nemzetközi szervezettel közösen a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez fordult, és felhívta a figyelmet arra, hogy az új magyar nukleáris szabályozás sérti a nemzetközi egyezményeket. A 2016 decemberében megszavazott atomtörvény módosításánakértelmében a magyar kormány rendeletben írhatja felül az Országos Atomenergia Hivatal határozatait az építés alatt álló atomerőmű vagy radioaktívhulladék-tárolók esetében. Ez ellenkezik a nukleáris biztonság alapelveivel és sérti a vonatkozó nemzetközi előírásokat is. A Greenpeace, az Energiaklub, a Föld Barátai Európa, a WISE International (World Information Source on Energy) és a NIRS Forrás: greenfo.hu Bővebben 15


2017. január 13.

Ökohotelek és környezetbarát üdülők Dubaiban Mostantól már nem csak a fényűzés vonzza Dubaiba a turistákat. Az Emírségek második legnagyobb emirátusáról manapság már zöld törekvései miatt is egyre többet hallhatunk, ugyanis támogatja és követi a fenntartható, zöld szállodák, és környezettudatos üdülőhelyek építésének trendjét. A zöld turizmus a környezetbarát turisták egy újfajta tevékenysége, melynek célja, hogy az emberek megőrizzék az őket körülvevő természeti és kulturális örökségeket. A Dubai Turisztikai Hivatal környezetvédelmi kezdeményezéseként létrehozták a Dubai Zöld Turizmus Díjat, melyet a kormány azzal a céllal vezetett be, hogy 20 százalékkal csökkentsék a vendéglátó szektor – és azon belül is a szállodák – karbonemisszióját, s ezzel a díjjal elis- ladékot termelnek, takarékos- Emírségek egész területén megmerjék a Dubai Turisztikai Hivatal kodnak a vízzel és energiával, találhatóak fenntartható exkluzív tagjainak környezeti stratégiáját csökkentik a szénkibocsátásu- hoteleik és üdülőik, így Dubaiban és teljesítményét. kat, és mindemellett megőrzik, is, jó példa erre az Al Maha ... A Green Pearls nyújtotta környe- valamint tovább emelik a fogyasz- Forrás: ecolife.blog.hu zetbarát hotelek kevesebb hul- tói élményt. Az Egyesült Arab Bővebben

Új naperőmű üzemel Kárpátalján Kísérleti üzembe helyezték a 3,5 megawatt kapacitású Huta2 naperőművet az ungvári járási Unghutában (Huta) – közölte a Kárpátalja ma. Az erőmű 5,73 hektáros területen fekszik a hegyek között, és jelentős északi lejtése van, mely megnehezíti az elemek nap felé való irányulását. A naperőmű építésekor az SMS211-es rögzítő rendszert használták, mely lehetővé tette a területi egyenlőtlenségek kiegyensúlyozását a tér szabad kihasználására. Forrás: karpattur.karpatinfo.net

16


2017. január 13.

Kötvényeket bocsátott ki az Alteo A tőzsdei tőkebevonást után nem sokkal a kötvénypiacok felé fordult az Alteo, a társaság 650 millió forint össznévértékben bocsátott ki kötvényeket zárt körben. kötvényeket a névérték 76,7 százalékán bocsátották ki, a forrásköltség így évi 5,37 százalék. A kötvényeket a társaság nem fogja szabályozott piacra bevezetni. Az Alteo az utóbbi években erősen támaszkodott a kötvény és hitelpiaci finanszírozásra, ez persze nem meglepő, iparági sajátosság, a megújuló energiával foglalkozó cégeknek a kezdeti években nem igazán van más lehetőségük forrásbevonásra. Az Alteo mérlegében jelentős a kötvényadósság, 2015-ben a megtermelt EBITDA 22 százalékát vitték el a kamatkiadások (ezek között persze vannak hitelkamatok is). Az idei év pedig a lejáratoktól szól, 2,6 milliárd fo-

rintnyi kötvényadósság törlesztése válik esedékessé 1,5 milliárd forint hitellejárat mellett. A kezdeti kötvény/hitel alapú finanszírozás után, ahogy a mérleg szépen kifeszült, logikus lépés volt a forrásdiverzifikálás és a tőkepiaci finanszírozás: tavaly októberben a vállalat 1,4 milliárd forintnyi tőkét vont be részvények eladásával.

Az, hogy a cég most újra a kötvényfinanszírozáshoz nyúl, egyáltalán nem meglepő, a menedzsment ugyanis a kibocsátás során jelezte, a következő évekre tervezett beruházások nem elhanyagolható részét tervezik kötvénykibocsátásból, illetve projekthitelekből finanszírozni. Forrás: portfolio.hu

Új modelleket próbálgatnak a nagy európai közművállalatok Nem immunisak többé a kisebb energiacégekkel szemben a nagy európai energiaipari vállalatok, melyek közül a legtöbben a technológia fejlődése és a megújulók gyors terjedése miatt veszteségessé váltak. Ha el szeretnék kerülni a csődöt, váltaniuk kell, ám az, hogy milyen üzleti modell teheti ismét nyereségessé őket, még kérdéses. A zöld törekvések és az ezeket támogató politika az elmúlt években nagymértékű megújuló energia kapacitások létrejöttét segítették. Az alternatív energia terjedésével nem pusztán a villamosenergia ára csökkent, a hagyományos energiatermelő/ szolgáltató cégek nyeresége is megcsappant. A változásokat az európai nagyvállalatok különösen megsínylették. Ami évtizedeken keresztül helyzeti előnyt jelentett a kis cégekkel szemben, (hálózatok, erőművek, stb.) mára – a technológia és a fogyasztók igények változása miatt – inkább visszahúzza

őket. Több millió/milliárd eurós, erőművekbe, hálózatokba történt beruházásaik lassan térülnek meg. A tokiói Renewable Energy Institute munkatársa, Romain Zissler megvizsgálta Európa 16 legnagyobb energiacégének (EDF, Enel, Engie, E.ON, RWE, Iberdrola, Vattenfall, EDP, Statkraft, Fortum, Natural Gas Fenosa, PGE, EnBW, Verbund, SSE, CEZ) aggregált üzleti eredményét. Az elmúlt hat évben a cégek összesített eredménye csökkent: a 2010-ben 33,3 milliárd eurós eredmény 2015-re – fennállásuk óta nagy valószínűséggel először

– negatívba fordult, a cégek félmilliárd eurós veszteséget könyveltek el. A fenti folyamatokban nyilván közrejátszik, hogy Európának csak részben sikerült kilábalnia a válságból – a GDP értéke máig nem éri el a 2007-es szintet, s ez szoros összefüggésben van a villamosenergia fogyasztással. S bár az összeurópai részvénykosár értéke valamivel nőtt a válság óta, az energetikai cégek részvényeinek értéke 2009 óta stagnál, mondta Zarándy Tamás, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. Forrás: NRGreport.com Bővebben 17


2017. január 13.

A MNNSZ 2017. ÉVI KÉPZÉSI PROGRAMJA Tisztelt Végzett és Leendő Hallgatóink! A 2017. évi képzéseinket egy örömhírrel kezdhetjük: Idézet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által küldött levélből: „A(z) Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (1214 Budapest, Orion út 14) 2016.03.31. napján Kis teljesítményű szolár villamos erőművek telepítője, karbantartója megnevezésű felnőttképzési szakmai programkövetelmény javaslatot nyújtott be a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához. Az MKIK a javaslatot - a Program Bizottság a 2016.05.05. napján hozott döntése alapján – az SzPk00152-16-06 0 07 2 azonosító számon a felnőttképzési szakmai programkövetelményt nyilvántartásba vette. A Program Bizottság a 2016.12.15. napján tartott ülésén a nyilvántartott szakmai programkövetelmény tartalmát felülvizsgálta és az alábbi döntést hozta. Az Európai Képesítési Keretrendszerhez kapcsolódó Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintjének meghatározása és besorolása a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 18. § (4) bekezdés a) pontja alapján megvalósult.” Ez a következő új minősítést és lehetőséget jelenti: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által a az SzPk-00152-16-06 0 07 2 azonosító számon nyilvántartásba vett, A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által az E-001264/2015/B004 nyilvántartási számon engedélyezett, képzési programunk hivatalosan is megfelel az Európai Uniós követelményeknek, így jogszerűen adjuk ki a Tanúsítványokat angol és német nyelven is. A képzési programunk hivatalos elnevezése: Kisteljesítményű szolár villamos erőművek telepítése karbantartása I. A fenti képzési programra építhetők a következő technológiai jellegű, vagy munkakör betöltésére irányuló alapképzéseink. 1. Kisteljesítményű szolár villamos erőművek telepítésének felelős műszaki vezetője. Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamos mérnöki Karával továbbra is együttműködünk, hogy a szolár szak üzemmérnök posztgraduális képzésre bekerülő hallgatók minél nagyobb része szerezze meg az előző két Tanúsítványt. 2. Kiegészítő szolár technológiai képzésként szerepeltetjük a következőket: 2/a Napkollektoros rendszerek telepítése karbantartása 2/b Napelemes rendszerek üzemeltetése 2/c Sziget üzemmódú kisteljesítményű szolár villamos erőművek telepítése, hatékonyságuk fokozása 2/d Napelemes rendszerek telepítésének ügyintézője, forgalmazója.

18


2017. január 13.

3. Kisteljesítményű szolár villamos erőművek telepítésének szerelő és karbantartó segédje. Ez a képzési forma az alacsony, vagy nem a szakterületnek megfelelő iskolai végzettségű hallgatók részére nyújt munkakör betöltésére irányuló képzést, illetve a más szakterülettel rendelkezők részére biztosítja a magasabb szintre történő lépés lehetőségét. II. Kiegészítő a meglévő Tanúsítványok értékét növelő képzéseink: a 2017 –e év fontos feladata, hogy minden arra alkalmas végzett hallgatónkat lássunk el arcképes igazolvánnyal. Újdonság, hogy a 2017-es évtől ezt a szerelőkön kívül a felelős műszaki vezetők részére is lehetővé tesszük. Az arcképes igazolvány megszerzésének két fontos követelményrésze van: 1. Megfelelő üzemszerű gyakorlatok elvégzésének igazolása 2. Továbbképzési programon való részvétel. Ezeket a képzéseket negyedévente két alkalommal szervezzük meg előzetes jelentkezések alapján. Az arcképes igazolványok megújítására szintén továbbképzési program keretében 2 évenként kerül sor. III. A 2017 év I. negyedévére tervezett naptár szerinti képzéseink: 1. Kisteljesítményű szolár villamos erőművek telepítésének szerelője, felelős műszaki vezetője. 1/1. képzésünk - Időpont: 2017. január 27-29. - Helyszín: Budapest 1/2. képzésünk - Időpont: 2017. február 10-12. - Helyszín: Salgótarján 1/3. képzésünk - Időpont: 2017. február 24-26 - Helyszín: Szolnok 1/4. képzésünk - Időpont: 2017. március 10-12. (Nők részére kiemelt kedvezményekkel) Helyszín: Miskolc 1/5. Képzésünk - Időpont: 2017. március 24-26. - Helyszín: Kőszeg. 2. Arcképes igazolvány megszerzésére szervezett programjaink 2/1. 2017. január 21-22. Salgótarján 2/2. 2017. március 18-19. Budapest IV. Tudásmegosztó Napenergia Népszerűsítő Programjaink: 1. A szakképző intézetek fakultációs programjainak bővítése erősítése. 2. Lakóterületeken, falunapokon végzett felvilágosító népszerűsítő programok 3. Közérdekű intézmények, szervezetek bevonása a program népszerűsítésébe A 2017-es évnek külön aktualitást, kiemelt szerepet ad az a tény, hogy az év

a NAP ÉVE Ennek a szelleme kell, hogy áthassa tevékenységünk minden mozzanatát.

19


2017. január 13.

Szerdán megint áramcsúcs volt Máris megdőlt az ország csak egy nappal korábban felállított áramfelhasználása: szerdán az átlagos rendszerterhelés 6780 megawatt volt. A hitelesített adatok alapján a 2017. január 11-i (szerda) bruttó csúcs idei rendszerterhelés negyedórás átlagértéke 17 órakor 6780 megawattot tett ki a Mavirtól kapott válasz alapján. Tehát mindössze 2 megawattal, de máris megdőlt a tegnapelőtti rendszerterhelés negyedórás átlagértéke (6778 megawatt). A Világgazdaság Online már tegnap jelezte, hogy a rendszerterhelés aznapi értékei egyes időpontokban meghaladták egyegy hajszállal a keddieket. Mint írtuk, a szerdai rekord azért is érdekes, mert ezen a napon a korábbinál már magasabb volt a hőmérséklet, kifelé tartunk a múlt pénteken beköszöntött, szélső-

ségesen fagyos időjárásból. Az áramot azonban nem csak fűtésre használjuk, jelentős az ipar és a szállítás kereslete is. (Ez utóbbi a hétvégeken alacsonyabb, ezzel magyarázható, hogy a fagyos szombaton és vasárnap még nem ugrott meg a felhasználás.) Az előző csúcs 2016. december 8-ra esett, 6749 megawattal. A

legnagyobb teljesítménnyel ma fél 10 táján a Paksi Atomerőmű üzemelt a Mavir adatai alapján. Villamos energia négy irányból érkezett az országba (Ukrajna, Szlovákia, Románia és Ausztria felől), és két irányba távozott (Horvátország, Szerbia felé). A behozatal egy része tranzit. Forrás: vg.hu

Lázár: van elég energia Magyarország megfelelő energiakészlettel rendelkezik, ki tudja elégíteni az igényeket akár a legszélsőségesebb időjárási körülmények esetén is – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján. Lázár János közölte: a tél elején 13 százalékkal növelték a tárolandó gáz mennyiségét, és a kellő árammennyiség is rendelkezésre áll. A miniszter közölte azt is: a kormány felajánlja a segítségét minden települési önkormányzatnak a hajléktalanok ellátásához és a bajba jutottak megsegítéséhez, a helyhatóságoknak ezt a Belügyminisztériumtól kell kérniük. Lázár János szólt a hajléktalanokhoz is, kérve őket, minél hamarabb keressenek fel egy részükre kialakított szállót. Forrás: MTI 20


2017. január 13.

Bulgária korlátozza az áramexportot Bulgária korlátozza az áramkivitelt, a rendelkezés nem érinti a tranzitszállításokat. Az energetikai minisztérium közleménye szerint a korlátozást pénteken hajnali 1 órakor lép életbe, indoka az extrém téli körülmények elhúzódása, ami regionális szinten eltéréseket okozott az energiatermelés és a felhasználás között.A minisztérium emlékeztet arra, hogy Görögország szerdán léptetett életbe hasonló intézkedést. Bulgáriában hétfőn 20 éves áramfogyasztási rekord dőlt meg. Forrás: MTI

Elektromos autózás a téli zimankóban A hidegben gyorsabban merül az aksi, gyakoribb a töltés, de az e-autós közösség egyszerűen túl tud lendülni ezeken a nehézségeken. Az elmúlt 2 hét a mínuszoké volt. Nem volt ritka a -15 fok sem, de néha egészen -17 fokig is lement a hőmérő higganyszála. Mit jelentett ez Magyarország első elektromos car sharing szolgáltatásának életében? A GreenGo néhány pontban foglalja össze tapasztalatait. Az első és legfontosabb: az elektromos autó pontosan olyan, mint a mobiltelefon a sípályán. Hama- autózás a fővárosban, még min- a töltőállomásokon, ilyenkor elrabb lemerül. Sőt, néha sokkal dig nagyon kevés a töltőhely. kerülhetetlenül idegesebbek, fehamarabb. Az elektromos autók- Egyelőre a kevés a fóka, sok a szültebbek vagyunk. Az általános ban pontosan ugyanaz a techo- vadász helyzete van, ami azt je- tapasztalat azonban mégis az, lógia biztosítja a működést, mint lenti, hogy ilyenkor a kevés szá- hogy mintha az elektromos-köa mobiltelefonokban – az akku- mú töltőhelyen gyakrabban for- zösség mégis jobban viselné az mulátor. Ez pedig a hidegben dulnak meg az elektomos autók ilyen megpróbáltatásokat, “jobb gyorsabban lemerül. Ha megy – ennek következtében néha a fejek”, létezik – vagy legalábbis az autókban a fűtés, márpedig a szokásosnál is többet kell min- formálódik – egy igazi közösség. mínuszokban ezt nagyobb hőfok- denkinek várnia amíg rá kerül a Összefoglalva: elektromos autózkal el is várjuk, akkor meg egye- sor. Ezzel számolnia kell minden ni jó az év minden napján, és még nesen nagyon gyorsan le tudnak elektromos autósnak télen Buda- akkor is ez a legkörnyezetbarámerülni az elektromos autók. Fi- pesten. tabb közlekedés Budapesten, ha gyeljünk erre oda! A harmadik: igen, amikor fázunk, télen néha kihívások elé állítanak A második: bármennyire is kezd türelmetlenebbek vagyunk. Eb- minket az akkumulátorok. népszerűvé válni az elektromos ben a hidegben sokan vagyunk Forrás: zoldautok.hu 21


HIRDETÉS

2017. január 13.

Elektromos autó töltőállomás 160 000 Ft+ÁFA-tól (7 kW)

Az étvágytalan fenevad – Q8 koncepció az Auditól A Volkswagen csoport többi tagjaival együtt az Audi is komolyan veszi a plug-in autók fejlesztését. A német márka nemrég egy piacképesnek tűnő konnektorról tölthető SUV koncepciót mutatott be Detroitban. A négyüléses luxus szabadidőautó belső égésű hajtását egy 3 literes TFSI motor teszi ki, 8 fokozatú triptonic váltóval karöltve, amely 330 lóerőt és 500 Nm nyomatékot szabadít a főtengelyre. Ehhez társul a SUV elektromos rendszere, amely 135 lóerővel és 330 Nm-rel segíti azt, hogy az autó közel 450 lovat és 700 Nm-nyi nyomatékot zúdíthasson az aszfaltra. Ezzel a kettőssel és az Audi összkerékhajtásával a Q8 koncepció 5,4 másodperc alatt képes elérni álló helyzetből a 100 kilométer per órás sebességet. A mutató nem is nyugszik egészen 250-ig. terrel is képes kiszolgálni a kon- is képes lehet egyetlen tele tankA 17,9 kilowattórás lítium-ion ak- cepciót. Merülő akkumulátorral kal és akksival. 7,2 kilowatt teljekumulátor a két hátsó ülés alatt sincs miért bosszankodni, ugyan- sítményű töltővel számítva az ... kapott helyet, és a gyártó szerint is a TFSI motor segítségével a Q8 Forrás: zoldautok.hu akár 60 kipufogásmentes kilomé- akár 1000 kilométer megtételére Bővebben 22


2017. január 13.

Rekordszámú elektromos autót adtak el tavaly Európában Több mint kétszázezer új elektromos és plug-in hibrid eladásával új rekordot ért el az elektromos autópiac Európában, melynek piaci részesedése 2016-ban is meghaladta az egy százalékot. Tavaly, az elektromos járművek piaci megjelenése óta először, az európai PEV-újautó (plug-in hibrid (PHEV) és elektromos autók (BEV) együttesen) vásárlások száma meghaladta a 200 ezret egy év alatt, derül ki az Európai Alternatív Üzemanyag Megfigyelőközpont (EAFO) uniós szervezet legfrissebb jelentéséből. Bár az adatok hivatalosan novemberig szólnak, a szervezet a nagyobb országok esetében (pl. Egyesült Királyság, Norvégia, Hollandia) rendelkezik a decemberi adatokkal is. Ezek alapján úgy becsülik, hogy a 2016-ban regisztrált járművek száma 210 ezer körül alakul majd, ami új rekord. A legnagyobb piaci részesedést az európai PEV újautópiacon 2016-ban Norvégia (29%), Izland (5,3%) és Svédország (3,6%) tudhatták a magukénak. Kizárólag elektromos autók piacát (BEV) tekintve szintén Norvégia (16%) vezet, amelyet Izland (1.8%) és Ausztria (1.2%) követ. S bár az értékesített elektromos járművek száma novemberben továbbra is alacsonyabb (7723) mint a plugin hibrideké (10 088), előbbiek esetében a csökkenés mértéke éves alapon kevesebb volt (-2%) mint az utóbbié (-5%). Az eladások eredményeképpen az elektromos és plug-in hibrid autók piaci részesedése Európában egy százalék körül alakul tavaly. A plug-in könnyű tehergépjárművek forgalma az előző év azonos hónapjával összevetve kilenc százalékkal csökkent, de éves alapon (novemberig) 34 százalékkal

nőtt. Ezen szegmensben is Norvégia az első 1,9 százalékos piaci részesedéssel, majd Franciaország (1,4%) és Ausztria (1,1%) következik. Előrejelzéseket nem készítünk, ám nem kizárt a további erősödés idén – mondta az NRGreport. com-nak Bert Witkamp, az Európai Mobilitási Szövetség (AVERE) főtitkára. Számos autógyártó új modellekkel rukkol elő idén: elérhető lesz a Tesla 3 Model, megjelenik az Opel Ampera, ami gyakorlatilag az amerikai Chevrolet Volt európai megfelelője lesz, a Nissan Leaf is ráncfelvarráson megy keresztül. Az új modellek érkezése miatt sokan elnapolták a vásárlást, ami további növekedést hozhat 2017-ben – mondta Witkamp. A könnyű tehergépjárművek esetében is több vásárlás-

ra számítanak az újabb modellek érkezése miatt. Változik a szabályozás is – az országok folyamatosan módosítják az elektromos autó terjedését propagáló csomagjaikat. Ausztria emelte az e-járművek után járó támogatások mértékét, Norvégia ugyanakkor csökkentette a a plug-in hibridek esetében elérhető juttatásokat, hogy ezzel is a teljesen elektromos autók terjedésének kedvezzen – hozta fel példaként Witkamp. Európában a szakember szerint a legfontosabb kérdés, hogy milyen mértékben korlátozzák a járművek, flották szén-dioxod kibocsátásának mértékét. Ennek meghatározása idén várható az Európai Unióban. Forrás: nrgreport.com

23


2017. január 13.

MÉDIAAJÁNLAT - HIRDETÉSFELVÉTEL

LÉPJEN BE TAGJAINK KÖZÉ!

KÉPZÉSEINK

REKREÁCIÓS PROGRAMJAINK

Szolár7 2017. 01. 13.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you