Page 50

H&TM | NUMMER 5 | 2014

ST IN DRIE ASPECTEN’

Michael Klaassen, Peter Spanjer en Bert Hendriks.

moeten zoeken.” Eigenaar, chef-kok

drie betrokken, Bert doet de admini-

en register-vinoloog Steef Spanjer

stratie, Peter adviseerde over de

vertelt: “Kijk dit is onze nieuwste aan-

inrichting en het concept en Michael

winst, een warmhoudoven. Als we

zorgde voor de aankoop. Tot slot nog

bijvoorbeeld Chateau Briand of

één advies: stuur op cijfers. Bert:

mooie steak gebakken hebben,

“Alleen dan kun je succesvol te zijn.

leggen we die hier in om tot rust te

En laten we het niet meer over de

komen. Van het bakken op de grill

crisis hebben, het is nu een andere

krijgt het vlees namelijk een enorme

tijd, vooral financieel gezien. Dus

optater, door het te laten rusten in

zaken als marges en personeelskosten

een warme omgeving op zo’n 56

moet je goed monitoren.”

'Laten we het niet meer over de crisis hebben, het is nu een andere tijd, vooral financieel gezien.' Steef Spanjer van Ff Swanjéé in de Bossche Hinthamerstraat.

HH Groep Horeca Administraties

voorzetjes. Ook wisselen we informa-

Volgens de heren is dat het moment

tie over de markt uit. En als ik een

om expertise van buitenaf in te scha-

graden, wordt het weer mals.” Zijn

Oranje Nassaulaan 5

klant heb die zijn zaak wil verkopen,

kelen waarbij ze met enige regelmaat

andere trots is de Dry Age kast die op

5211 AR ’s-Hertogenbosch

kan het zomaar zijn dat ik Michael er

gebruik maken van elkaars diensten.

een prominente plek in de zaak staat.

Tel. 073-6123131

“Hier laten we het rundvlees tien

www.hhgroep.nl

bij haal. Peter zou ik bijvoorbeeld bellen als een bedrijf behoefte heeft

FF SWANJÉÉ

dagen drogen, bij een temperatuur van 5 graden celsius. Doordat er veel

Horecamakelaar Michael Klaassen

het concept, de menukaart en

Hun gesprekken gaan meestal samen

vocht verdampt, hebben we tijdens

Tel. 073-5216166

dergelijke.” Volgens Bert is het voor

met een lunch of diner, want er moet

het bakken nauwelijks verlies in ge-

www.klaassenbv.nl

horecaondernemers nuttig om

ook genoten worden. Vandaag doen

wicht. Het eindresultaat is heerlijk

periodiek onderhoud te plegen.

ze dat bij Ff Swanjéé, een prachtige

smaakvol en mals.” Steef runt Ff

Spanjer Horeca Advies

“Succes huist in drie aspecten: loca-

horecazaak in Den Bosch. Peter: “Hier

Swanjéé samen met zijn zus Kim. Ze

Tel. 06-54667727

tie, concept en de ondernemer. De

is veel aandacht voor de formule,

komen uit een horecafamilie, hun

www.spanjerhoreca-advies.nl

succesvolle zaken scoren op deze drie

gerechten worden aan tafel bereid en

vader Peter was eigenaar van verschil-

punten goed.” Peter reageert: “Na

de service, kwaliteit en gastvrijheid

lende horecabedrijven en werkt nu

Restaurant Ff Swanjéé

een paar jaar treedt er bij iedere hore-

zijn echt onderscheidend. Ieder

dus als adviseur. Bij de realisatie van

T 073-6147832

caondernemer bedrijfsblindheid op.”

horecabedrijf zou een eigen identiteit

dit horecabedrijf waren de heren alle

www.ffswanjee.nl

aan horecatechnische aanpassingen,

51

Hap&Tap Magazine  
Hap&Tap Magazine  

Nummer 5, editie mei 2014

Advertisement