Page 49

50

H&TM | NUMMER 5 | 2014

‘SUCCES HUIS Horecaspecialisten aan het woord ...

Zoomvliet Hotelschool ‘Waar Brabant Zeeland kust’ Studenten en docenten van de Zoomvliet Hotelschool in Bergen op Zoom bewijzen dagelijks aan hun gasten waartoe ze in staat zijn. Zo bereiden en serveren ze voor u een heerlijke lunch of een culinair diner in hun eigen restaurant Canise en brasserie In de Dikke Daan. Theorie en praktijk smelten hier naadloos samen.

Bert Hendriks van HHGroep Horeca Administraties uit Den Bosch spart graag met mensen die ook voor de horeca werken. Eens in de zoveel tijd spreekt hij dan ook af met Michael Klaassen (horecamakelaar) en Peter Spanjer (horeca-adviseur). Omdat Hap&Tap Magazine ook graag goed op de hoogte is van wat er speelt in deze branche, schoof het aan bij dit lunchgesprek in restaurant Ff Swanjéé .

gedroogde pancetta. Op donderdag 12 juni verzorgen

TEKST EN FOTOGRAFIE: SARA TERBURG

de studenten een buffet in het Markiezenhofvoor spelers en genodigden van het EK atletiek voor verstandelijkgehandicapten.

LENTERECEPT VAN 16-JARIGE STUDENT In restaurant Canise van de Zoom-

Maar ook zijn ze te vinden bij

vliet Hotelschool worden de heer-

evenementen in de regio, zoals

lijkste gerechten geserveerd. De

ProefMei dat dit jaar van 23 t/m 25

opleiding trekt ookveel studenten

mei wordt gehouden. Alle kook-

uit Zeeland. Thomas Schipper liet

docenten geven hier, samen met

zich zo wel door zijn roots als door

de eerstejaars studenten Horeca

de nabijheid van de Oosterschelde

ondernemer manager, acte de

inspireren. “Ik heb een voorkeur

présence. Een prachtgelegenheid

voor vis”, zegt de zestienjarige

voor de studenten om hun

Zeeuw die zelf de receptuur voor

kwaliteiten te meten met die van

het lentegerecht heeft verzonnen.

restaurants uit de buurt.

Dat hij die ruimte krijgt, ziet hij als

Michael is al 22 jaar horecamakelaar.

www.geldvoorelkaar.nl selecteert wie

Op vrijdag 23 mei serveren zij voor

blijk van vertrouwen in zijn talent.

Een thema waar hij veel mee te

wel en niet in aanmerking komt”, legt

u fingerfood van Kalfspastrami met

”Ik leer graag en toon initiatief,

maken heeft, is het financieren van

hij uit. Crowdfunding kan volgens de

witte en groene asperges met

misschien dat ik daarom ben uitge-

exploitaties. Omdat horecaonder-

drie heren heel groot worden.

truffelmayonaise én een Mini-

kozen.” Thomas heeft goed nage-

nemers bij banken veelal niet meer

tiramisu van aardbeien.

dacht over wat hij ging maken. “Ik

op financiering hoeven te rekenen, is

Zaterdag 24 en zondag 25 mei kunt

had ook tonijn kunnen nemen,

crowdfunding in opkomst. In bijvoor-

u genieten van een voorgerecht

maar waarom zou je dat doen als je

beeld de filmindustrie is dit een

Peter Spanjer maakte in 2008 de

van Rillette van makreel met

dichtbij huis een smakelijke vis kunt

veelgebruikte manier om geld bij el-

overstap van horecaondernemer naar

crostini van foccacia, saffraan

vinden.”

kaar te krijgen. “Vooral startende ho-

adviseur. “En dat bevalt prima, ik

recaondernemers hoeven bij de bank

houd trends bij, ontwikkel concepten

mayonaise, zoetzuur van witte

EXPERTISE VAN BUITENAF

asperges en visdraadwier; gevolgd

Kijk voor het recept op zoomvliet.nl

niet aan te kloppen. En voor particu-

en scan horecabedrijven op zaken als

door een hoofdgerecht van Sous-

Wilt u meer zien van de culinaire

lieren met eigen geld is dit een prima

gastvrijheid, inrichting en productken-

vide gegaarde kalfssukade met

kunsten van deze studenten, kijk

mogelijkheid om rendement te

nis. Als het over de cijfers gaat, scha-

groene kruidenpesto, risotto van

dan ook eens op Facebook.com/

behalen, op een spaarrekening krij-

kel ik Bert in.” Bert Hendriks reageert:

parelgort, witte asperge en

ZoomvlietHotelschool

gen ze bijna niets. Wij dragen hier

“We komen elkaar inderdaad regel-

ondernemers voor aan.

matig tegen en geven elkaar wel eens

Hap&Tap Magazine  

Nummer 5, editie mei 2014

Advertisement