Page 22

H&TM | NUMMER 5 | 2014

VHC GROOTHANDELS ONTZORGEN ONDERNEMERS

CoolBreak en Calice,

totaalconcepten

voor ijs en koffie De dertien groothandels van VHC gaan verder dan het leveren van een breed assortiment aan horeca en grootverbruik. “Onze toegevoegde waarde zit in de concepten die wij ontwikkelen”,vertelt directeur Arco Noorlander.“Hiermee kunnen kleinere ondernemers profiteren van onze kennis op het gebied van marketing.”“Wij ontzorgen ondernemers bijvoorbeeld met het softijsconcept ‘CoolBreak’ en het koffieconcept ‘Calice’, vult conceptmanager Mark Korstanje aan.“Naast de producten leveren we promotiematerialen, maar ook ijstaptrainingen hier in ons Expercience Center in Hendrik-Ido-Ambacht of op locatie bij de ondernemer.”

Mark Korstanje.

TEKST EN PORTRETFOTO’S: SARA TERBURG / PRODUCTFOTO’S: VHC

Calice koffiemachines zijn er zowel

consument mooie prijzen kan winnen.

met verse bonen als met vriesdroog-

“Facebook is ideaal voor het promo-

koffie. “De slogan van Calice is ‘ge-

ten van onze producten. Het is snel,

woon koffie’ en dat is precies wat het

dynamisch en zorgt voor reuring”,

is”, vertelt Mark. “Met snelle automa-

stelt Mark. “Daarnaast bestaat ons

ten voor voetbalkantines en met een

concept uit verschillende op maat geArco Noorlander.

bonenmachine voor locaties waar snelheid minder belangrijk is. Alle machines zijn eenvoudig te bedienen en

goed aanpakt en de zomer meewerkt,

kunt er onder andere hazelnoot en

vergen weinig onderhoud. En natuur-

verdien je het in een jaar terug.” De-

mokka aan toe voegen en zo je eigen

lijk zetten de machines van Calice va-

trainingen zijn gratis voor klanten,

smaak creëren”, aldus Mark. Met

rianten als espresso en latte machiato.

promotiemateriaal is dat ook of wordt

CoolBreak en Calice is VHC is dus helemaal klaar voor de zomer.

Ondernemers die de machine willen uitproberen, bieden we graag een

Calice en CoolBreak

proefplaatsing aan.”

ROMIG SOFTIJS

maakte promotiematerialen zoals as-

Nijverheidsweg 41

sortimentskaarten, posters, flyers,

3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht

spandoeken en tafelkaarten waar het

Tel. 078-6833410

CoolBreak is al dertig jaar een

eigen logo aan toegevoegd kan wor-

toonaangevend merk softijs (zowel in

den.”

vloeibare als droge mixen). Het koffieen het ijsconcept kregen dit jaar een nieuwe uitstraling. “Behalve de huis-

‘REALISEER EEN OMZETSTIJGING’

tegen kostprijs aangeboden. Softijs is geen eenvoudig product, het tappen

stijl, zijn ook de producten vernieuwd”, vertelt Arco. Het romige

Arco vult aan: “In de foodmarkt

van een ijsje vergt oefening. “Tijdens

softijs smaakt nog lekkerder, er zijn

hebben we al een tijd te maken met

de taptraining leren we medewerkers

meer smaken en toppings en dus

snel stijgende prijzen voor grondstof-

zo efficiënt mogelijk tappen”, vertelt

nog meer om deze zomer van te

fen als boter en melk. Door gebruik te

Mark.“En we laten zien wat er nog

genieten. Rond het WK lanceert

maken van onze concepten met

meer kan met softijs. De ijscocktail is

www.coolbreak.nl

CoolBreaks de Brazilian Summer.

bijbehorende marketing, kunnen

bijvoorbeeld een mooi product, waar-

www.calice.nl

Met een speciale oranje en Brazili-

ondernemers toch een omzetstijging

mee horecazaken zich kunnen onder-

aanse dip in combinatie met een

realiseren.Natuurlijk is een ijsmachine

scheiden. Hierop is ‘Make your own

Facebook: Coolbreakijsconcept

fotoactie op facebook waarmee de

een prijzig apparaat, maar als je het

icecream’ van toepassing, want je

Facebook: Calice-koffieconcept

23

Hap&Tap Magazine  

Nummer 5, editie mei 2014

Advertisement