Page 1

1


2


Bienala Internațională de Pictură CHIȘINĂU-2013 International painting biennial

3


TUDOR ZBÂRNEA Curatorul Bienalei / Curator of the Biennial

Sub patronatul Ministerului Culturii al Republicii Moldova Under the patronage of the Ministry of Culture of Republic of Moldova

Organizatori / Organized by Muzeul Naţional de Artă al Moldovei Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova Centrul de Artă „Amprente” National Art Museum of Moldova Union of Artists of Republic of Moldova Art Center ‘‘Amprente’’ Parteneri/ Partners Direcţia Cultură a Primăriei, Chişinău Institutul Cultural Român „M.Eminescu” din Chişinău Muzeul Național Cotroceni, București, România Fundaţia „Familia Sturza” Galeria „Adi Art” Lodz, Polonia Culture Departament of Chisinau Mayoralty Romanian Cultural Institute ‘‘M. Eminescu’’ from Chisinau National Museum Cotroceni, Bucharest, Romania “STURZA Family” Foundation “Adi Art” Galery, Lodz, Poland

4


Austria Armenia Belarus Belgia Bulgaria Cipru Cehia Costa Rica Coasta de Fildeş Cuba Danemarca Elveţia Estonia Franţa Germania India Iran Italia Japonia KârgâZstan Lituania Marea Britanie Moldova Mongolia Olanda Polonia România Rusia S.U.A. Spania SlovAcia Turcia Ucraina

5


Dr.ADRIAN-SILVAN IONESCU, România, Președintele juriului

O CĂLĂTORIE ÎN VISARE Ne aflăm în vastele galerii ale Centrului Expozițional „C. Brâncuși” al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, unde Bienala Internațională de Pictură se află la a treia ediție. Entuziasmul cu care artiști din țări îndepărtate ca și din cele ceva mai apropiate au răspuns invitației de a participa la acest eveniment denotă însemnătatea sa în concertul universal al genului. Urmând exemplul sublimului Modest Musorgski atunci când a vizitat retrospectiva amicului său, arhitectul și plasticianul Victor Hartmann, ne-am preumblat și noi prin săli și ne-am opri doar la câteva dintre operele prezentate iar, în incapacitate de a ne exprima sentimentele prin mănunchiuri de note muzicale elocvente pentru ilustrarea efortului plastic al participanților, am așternut aceste rânduri, în proză critică – uneori chiar lirică -, fără a avea intenția de a propune ierarhizări și nici de a fi exhaustiv. În fond, și despre compozitorul amintit se spunea că face „muzică în proză”! Așezată sub semnul postmodernismului, expozanții denotă, fără excepție, că sunt posesorii unor foarte bogate muzee imaginare în care își află adesea modelele și inspirația. Cei mai puțin hărăziți cu fantezie folosesc frecvent ghilimelele și dau citate din marea istorie a artelor. În general, pot fi admirate lucrări ilustrative și narative, care îl îmboldesc pe privitor/vizitator să-și plăsmuiască propriile basme pornind de la fiecare cadră. De altfel, artiștii locali sunt niște admirabili povestitori, pe linia strămoșului moldav de geniu, Ion Creangă. Cum s-ar putea să nu fie ei sfătoși în pânzele expuse? „Ruga” lui Dimitrie Peicev este încărcată de spiritul reculegerii pe care îl transmit cucernicele femei de la țară adunate în jurul unei mese încărcată cu apetisante pomeni - coincidență cu Paștele Blajinilor ce se serba exact în timpul jurizării expoziției! Tematica religioasă se regăsește și la Ecaterina Ajder care, pornind de la izvoade inconografice standard, propune o contopire îndrăzneață între Maica Domnului Îndurerată și trupul martirizat pe cruce al Mântuitorului, în suita „La cules de îngeri”. Dipticul „Ecou” este tot o scenă biblică, în două etape, ca secvențele unui film de animație, una pe negru și alta pe alb, cu două personaje sfinte aureolate de raze crestate în pastă cu vârf de cuțit. Daniela Gaftea e prezentă cu o zguduitoare ”Crucificare”. Sugestiile artei populare, ale motivisticii folosite în ceramica sau textilele produse în gospodăria țărănească sunt decelabile la Iraida Ciobanu („Motiv festiv”, „Fructe și păsări”). Scurgerea anilor este figurată de Ludmila Zastavnițchi prin jocul parodic al unui jaquemart ce se arată la fiecare oră și bate într-un gong închipuit pe fațada virtuală a unui dom a cărui sugestie este dată de cloazoanele negre ale ochiurilor de sticlă dintr-o rozasă, cu cele două siluete de sfinți ce surmontează compoziția. Cam în același spirit și cu aceeași temă a trecerii ineluctabile a timpului – figurat printr-o clepsidră și un cadran de ceas – lucrează și Hâncu pentru care viața se definește drept „Jocuri de șah/ Jocuri de spații”. Jocul de-a viața sub forma unei voioase mascarade e admirabil sugerat de Victoria Cozmolici în pânza „Flirt”. Un foarte pansiv arlechin, în nuanțe de albastru – pendinte de una dintre perioadele picassiene – propune Aurelia Nascu. Spiritul carnavalesc este investigat și de Nicolae Guțu în „Compoziție III” în mozaicul de măști care recrează o suită de portrete cu expresii uimite, speriate, întrebătoare, de la masca rituală africană la cea de teatru grec și până la sinteza cubistă. Parafrazele ironice la mitologia greacă făcute de Mihail Brunea sunt pline de vervă și dau măsura capacității autorului de a călători în timp și a folosi sintaxa plastică a desenelor cu figuri roșii pe fond negru, care decorau ceramica acelei perioade a antichității. Amuzant este și ciclul de zburătoare semi-antropomorfe, generos colorate și intitulate „Toate păsărite zbor”, ale lui Sergiu Cuciuc – bufnițele savante și cocoșul pintenog, cu medalie la gât și cercel în creastă, se revendică drept niște potrivite ilustrații pentru copii, aferente „Punguței cu doi bani”. Trimiterile la pictorul avimorfist flamand Roelandt Savery sunt evidente, iar rezultatele salutare. Povestitorii moldoveni își dau măsura atât în genul infantil, cum s-a văzut în exemplele de mai sus, cât și în acela destinat maturilor, investite cu mare încărcătură de umor, precum o face Iurie Roșioru în „Petrecerea de Reveilon” unde sunt concentrate tipuri specifice de petrecăreți, toate pretabile caricaturizării. „Pe aripa vântului” este o lucrare fără legătură cu lumea celebrului roman semnat de Margaret Mitchell dar cu o mare doză de romantism. Lucky Galaction Passarelli ar fi fost mândră de descendența cromatică și grafică pe care o are în autorul acestei pânze, Victor Hristov, cu turbionul de flori multicolore prin care trece o tânără cu plete aurii, fluturate de briză. Vârsta întrebărilor e bine reprezentată prin câteva lucrări de referință. În „Katia”, Stanislav Babiuc surprinde, cu înțelegere și duioșie, o fetișoară naivă ce surâde, ușor intimidată, strângând cu o mânuță, la piept, două jucării dragi și cu cealaltă ținându-și, delicat, poala rochiței roz, ca și când s-ar pregăti să recite o poezie în fața darnicului Moș Crăciun sau să răspundă solicitării părintești de a-și dovedi calitățile vocale în fața unor oaspeți. Un contre jour intimist apropie pânza de valorile perene ale academismului rus/sovietic. Cezara Koleșnic, în „Sașa” și „Tânără ucraineancă” portretizează doi copii, cam speriați, puțin triști - ca atunci când se află în fața aparatului, la prima lor experiență fotografică - el tuns chilug, plasat pe fond înflorat, ea îmbrobodită cu un tulpan înflorat, decupată pe fond de zăpadă, în spirit Mir iskusstva. În zona creativității tradiționale se plasează și monumentalul portret de „Stareț” al lui Gheorghe Lișiță, ce se afirmă ca un brav urmaș al lui Perov și Repin, cu voalate citate din opera post-müncheneză, bogat împăstată, a lui Octav Băncilă. Dipticul „Autoportret cu dulău” al lui Ion Morărescu șochează prin duritatea datorată unei execuții viguroase, în tușe energice, grănițuite de un duct negru, gros, cu un decorativism de vitraliu. Harta celestă și mișcarea astrală preocupă mai mulți plasticieni moldoveni. „Eclipsa” lui Veaceslav Ignatenco asimilează fenomenul astral unei roți pusă în mișcare, la o fiesta mexicană, de focurile de artificii. Veaceslav Bakițchii recurge la gestualism pentru a sugera „Ploaia de meteoriți”.

6


Motivul arhitectonic suscită încă interesul plasticienilor în piesaje urbane cu iz istoric: Inga Edu evocă eterna Veneție în tonuri reci, de înserare; o cupolă aurie de madrasa este un element „Oriental” de mare forță pentru Victor Crețu. Unii peisagiști urmează, cu strictețe, lecția înaintașilor: Valerii Sidorkin, în compoziția „Spre casă” a imortalizat ora după-amiezei când vitele se întorc la gospodăriile de care aparțin, trecând pe lângă o pânză de apă, în care volumele lor sculpturale se reflectă foarte pictural - totul amintind, prin cromatică și desen, de opera americanului Grant Wood. Peisajarea cu mesaj imanent este bine abordată de Igor Svernei în „Vânători – vânătoare... vânat”: o privire plonjantă asupra unui peisaj de iarnă, cu arbori desfrunziți și o mare dâră roșie, ce indică direcția pe care a fost târât trofeul cinegetic. Prin această lucrare sunt făcute referiri la unele evenimente dramatice din realitățile locale imediate. Pentru Olga Bakițchi, succedarea generațiilor este similară unui arbore la baza căruia se plasează strămoșii iar pe crengile superioare cresc roadele recente, copiii și tinerii, într-o încrengătură de portrete accentuată prin colajul de țesături volumetrice. În ambianța expozanților din străinătate ne-a atras atenția lucrarea Dianei Brăescu, care, de o vreme încoace, glosează pe tema angelicului feminin ce glisează, cu ușurință, spre îngerii căzuți din cauza păcatelor carnale: sfințenia este copleșită de demoniac, rictusul mefistofelic schimonosește trăsăturile aparent serafice ale preoteselor amorului inserate de autoare în puncte cheie ale compoziției, ca autoportrete spirituale. Aici, concetățeanca noastră are un secondant în cehul Jindřich Bílek care expune o imagine grotescă, intitulată „Apa vie” – comentariu la groaza dantescă a cufundării în Purgatoriu, unde spiritele damnate se îneacă într-o mare de sânge. Concertul copleșitor al scurgerii inexorabile a vieții este o temă dragă lui Florin Menzopol, pe care o tratează cu eleganță, sub o discretă privire introspectivă. Câțiva autori sunt adepți convinși ai gestualismului precum Petar Arnaudov (Bulgaria), Sozi Constantinidou (Cipru), Iolanta Gmur (Polonia). „Orizonturile” Ianei Kuneva (Bulgaria) se compun din paralele vernil și albastre, pe filiera lui Morris Louis. În „Primăvara” Marikăi Naadel (Estonia) sunt obținute efecte optice prin utilizarea unor steluțe în tonuri complementare, cele calde spărgând masa rece a fundalului. De la explozia cromatică a acestora se ajunge, în anumite cazuri, la o liniște totală, prin alb, într-un triumf suprematist tatlinian, ca în opera semnată de Stella Christofi (Cipru). Invitata de onoare Nicole Callebaut (Belgia), are două mari compoziții letriste ce urmăresc, în ton, principiile suprematiste (una pe alb, alta de negru), cu sloganul IN ART WE TRUST, repetat cinematic, obsedant, ca parafrază la acel motto oficial al Statelor Unite, imprimat pe bancnotele și monetele americane (In God We Trust). Se întâlnesc pe simeză și câțiva împătimiți ai portretului: Alexandra Baciu (România) prezintă un apreciabil chip monumental de tânără cu ochi verzi; cele trei figuri dramatice ale Dorei Constantinou (Cipru/Grecia), autoizolate în spatele unor geamuri, denotă imposibilitatea comunicării și contemplarea distorsionată a realității prin ochiul murdar de sticlă – vraja aceasta nu poate fi ruptă nici dacă suprafața vitroasă a fost spartă, ca în cazul ultimului personaj ce a încercat o vană evadare. Sentimentul disperatei singurătăți este tema lucrării „Ferestre” de Rumiana Yotova (Olanda). O merituoasă compoziție cu mai multe personaje în griuri fine este cea semnată de Perrine Moreau (Belgia) și intitulată „L’autre silance”, ca un ecou îndepărtat al „poeziei liniștii” danezului Vilhelm Hammershøi. Dacă modelele din cadrele amintite mai înainte sunt, în general, triste și însingurate, multiplele fizionomii de copii și maturi ce, din spatele unui gard de sârmă privesc, cu ochi strălucitori, un spectacol sau o defilare, în lucrarea „Fiesta” de Valdemaras Semeska (Lituania), sunt radioase, denotând sănătate și o debordantă voie bună. Nastar Mamay (Kirghistan) expune un portrete ironic – un cap de oaie în costum elegant, ca o intenție de a ilustra o fabulă. Gopal Dagnogo (Ivory Coast) grănițuiește delicat niște siluete ce se străvăd prin perdeaua străvezie de acuarelă. Decorativul pur își găsește o bună aplicație în „Amazoana” lui Yuristanbek Șigaev (Kîrghîzstan). „Dans l’espace” de Tomoco Kazama-Ober (Franța) este o compoziție centrată de silueta unui faraon cu pasiuni astronomice prezentat în plin proces de cercetare a mișcării astrelor. Un amestec de artă naivă și bogată picturalitate academică se întâlnește în „Castanul” Martei Vosyliute (Lituania) unde, alături de falnicul arbore înflorit, se zbenguie un cățel jigărit. „Basomis” de Indre Martinkiene (Lituania) ne amintește, nouă, românilor, de coperta primei ediții a romanului „Desculț” al lui Zaharia Stancu. José A. Gonzales Grillo (Cuba) face o combinație între gama stinsă, de pământ, din arta aborigenilor australieni, fizionomiile jucăușe ale lui Chagall și sintetismul angulos al lui Wilfredo Lam în lucrările „Călătorie” și „Femeia mecanică”. Velocitatea, fâlfâirea aripilor, efectul filmic al acestora, sunt surprinse cu deosebită imediateță de Teodor Buzu în „Părăsirea cuibului”. „Seara” lui Leonardo Guțu este o lucrare cu două registre în care niște inflorescențe sunt redate pe principiul fotografiei tradiționale: pozitiv/negativ. O lucrare tulburătoare de Ieva Skaurone face parte din ciclul „Credință” și este focalizată pe figurile fără identitate ale unor femei musulmane, învăluite în burqa. Japonezul Yoshizumi Toshio expune cea mai originală și mai puternică lucrare – un diptic intitulat „Început”, executat în tuș pe o pânză în nuanță de nisip: o pată intensă, continuă, modulată, cu degradeuri pline de vibrație, foarte picturală deși totul este rezultatul unui dialog acromatic. Ca invitați de onare au răspuns și au trimis lucrări Silvia Radu, Viorel Mărginean, Constantin Flondor, Paul Gherasim, Sorin Ilfoveanu, Horia Paștina, Petru Lucaci și Mihai Sârbulescu. Fiind vorba de maeștri necontestați, orice comentariu adus operei lor ar fi superflu. Pentru orice iubitor al artei, vizitarea Bienalei Internațională de Pictură de la Chișinău din acest an este o recompensantă călătorie în visare.

7


Dr.ADRIAN-SILVAN IONESCU, Romania, Chairman of the Jury

A travel into dream We are in the large galleries of the Exhibition Centre “C. Brancusi” of the Union of Artists of Moldova where the third edition of the International Painting Biennial is taking place. The enthusiasm with which artists from distant countries and from those that are a bit nearer responded to the invitation to participate at the event, reveals its significance in the paramount concert of the genre. Following the example of the magnificent Modest Musorgski when he visited the retrospective exhibition of his friend, architect and artist Victor Hatmann, we too had a walk through the galleries. We would stop only in front of several works from those presented and, being unable to express our feelings by means of bunches of musical notes eloquent for the illustration of the plastic efforts of the participants, I laid down these lines in critical prose – sometimes even lyrical – with no intention to suggest ranking nor to be exhaustive. As a matter of fact it was said that the above mentioned composer was making “music in prose”! Under the sign of post modernism, the exhibitors show, with no exception, that they are the possessors of some rich imaginary museums where they often are finding models and inspiration. Those with less fantasy use frequently the inverted comas and quote the world arts history. Generally, there may be admired illustrative and narrative works that provoke the viewer/visitor to create his own fairytales starting from each painting. Beside this, local artists are admirable narrators like their ancestor and man of genius Ion Creanga. How couldn’t they be talkative in the exposed paintings? Dimitrie Peicev’s “Pray” is heavy with meditation spirit that is shown by pious peasant women gathered around a table with appetizing alms – a coincidence with the Blessed Easter that was celebrated just in the day of jury’s meeting! The religious subject may be noticed also at Ecaterina Ajder who, starting from standard iconographic concepts, suggests a daring merger of Our Lady in Sorrow and the martyrised on cross body of Our Lord in the series “The Reaping of Angels”. The diptych “Echo” is also a biblical subject, in two stages, like the sequences in an animation movie, one on black and the other one on white, with two saint characters haloed by knurled rays made with the tip of the knife in paste. Daniela Gaftea presents a shaking “Crucifixion”. The suggestions of folk art, of the motifs used in ceramics or textiles made in a peasant’s farm may be distinguished in the works of Iraida Ciobanu (“Festive motif”, “Fruits and birds”). Time’s flow is presented by Ludmila Zastavnitchi through the parody game of a jaquemart that appears once in an hour and beats into an imaginary gong on the virtual façade of a dome suggested by the black bulkheads of glass eyes from a rosette, with those two silhouettes of saints that surmount the composition. In the same way and with the same subject of the inevitable passing of the time works also Liviu Hancu. For him the life is “Chess games/Space games”. The life game under the form of a cheerful masquerade is admirably suggested by Victoria Cozmolici in the painting “Flirt”. A very pensive harlequin in blue nuances – inspired by one of Picasso’s phases – proposes Aurelia Nascu. The carnival spirit is examined also by Nicolae Gutu in “Composition III”. In the masques’ mosaic there is recreated a series of portraits with bewildered, scared, inquiring expressions, from the African ritual masque to the Greek theatre and cubist synthesis. The ironic paraphrases of the Greek mythology made by Mihail Brunea are full of verve and emphasize author’s abilities to travel in time and to use the plastic syntax of the drawings with red figures on black background that decorated the ceramics of the ancient times. The cycle of semianthropomorphic flyers, generously colored and titled “All the birds fly” of Sergiu Cuciuc is also amusing – the savant owls and the spurred cock, with a medal on its neck and an earring in the crest may be considered some appropriate illustrations for children to the tale “The purse with two coins”. The references to the Flemish avimorf painter Roelandt Savery are obvious and the results are beneficent. The Moldovan narrators are creating in both the infant genre, like in the above mentioned examples and in the one destined to adults. Iurie Rosioru’s “New Year Party” is made with a great dose of humor. There are focused specific types of bacchanals, all suitable for caricaturing. “Gone with the wind” is a work with no relation to the famous novel by Margaret Mitchell but with a great portion of romanticism. Lucky Galaction Passarelli could be proud of the chromatic and graphic succession that manifests the author Victor Hristov in his work with the multicolored flowers twirl through which passes a girl with golden hair waved by the breeze. In “Katya”, Stanislav Babiuk catches with sense and tenderness a small naïve girl who smiles, slightly intimidated, clasping at her chest two dear toys and with one hand holding delicately the lap of the pink robe as if preparing to tell a piece of poetry in front of the generous Santa Claus or at parents’ request to sing in front of some guests. An intimate contre jour brings the painting closer to the perennial values of the Russian/ Soviet academism. Cezara Colesnic’s “Sasha” and “Young Ukrainian girl” are the portraits of two children, a bit scared, a little sad – just like when they are for the first time in front of the camera – with his hair cut short, he stands on a flowery background, she, with the head wrapped in a flowery shawl, is cut off on a snow background in the style of Mir Iskusstva. The monumental Gheorghe Lisita’s portrait “Abbot” is also characteristic for traditional creativity. The author affirms itself as a brave descendant of Perov and Repin with hidden quotations from the richly pasty paintings of Octav Bancila made after Munich period. The diptych ‘Self portrait with dog” belonging to Ion Morarescu is shocking through toughness due to a vigorous, in strenuous touches bordering on a black, thick line of a stained glass decorativity. The celestial map and the movement of the stars is a matter of interest for Moldovan artists. Veaceslav Ignatenco’s “Eclipse” reveals the astral phenomenon of a wheel set into motion by the fireworks at a Mexican fiesta. Veaceslav Bakitkii appeals to action painting in order to suggest “Meteorites rain”. The architectonic motif still provokes the artists’ interest in urban landscapes with historic flavor: Inga Edu depicts the eternal Venice in cold evening tones; a

8


golden cupola of a madrasa is an “Oriental” element of a great force for Victor Cretu. Some landscapists strictly follow the lesson of their precursors: Valerii Sidorkin, in the composition “Towards home” immortalized the afternoon when the herd is coming back home and passes near a water pond in which their sculptural volumes are reflected. It all reminds, through chromatics and drawing, the works of Grant Wood. The landscape with intrinsic message is well treated by Igor Svernei in “Hunting”: a diving look over a winter landscape, with leafless trees and a big red trail that indicates the direction where the hunting trophy was dragged. This work is referring to some local dramatic events. For Olga Bakitchi the succession of the generations is similar to a tree. At its foot the ancestors are placed, on the upper branches the recent fruits, children and youngsters, in a phylum of portraits stressed by a collage of volumetric fabrics. The work of Diana Braescu, one of the foreign exhibitors, attracted our attention. She is lately approaching the subject of feminine angelic that slides easily to the angels fallen because of carnal sins: the holiness is overwhelmed by diabolical; the Mephistopheles rictus distorts the apparently seraphic features of the priestess of love introduced by the author in the key marks of the composition, as spiritual self-portraits. Here, the Romanian artist has a supporter in the person of the Czech artist Jindřich Bílek who displays a grotesque image, titled “Vital water” – a reference to the Dantesque immersion in purgatory, where the condemned spirits drown into a sea of blood. The overwhelming concert of the stern flowing of life is a subject that Florin Menzopol likes and which he is treating with elegance, under an introspective discreet look. Several authors are stout adepts of the action painting like Petar Arnaudov (Bulgary), Sozi Constantinidou (Cyprus), Iolanta Gmur (Poland). Iana Kuneva’s “Horizons” (Bulgary) are compound of pale green and blue parallels like in works of Morris Louis. In the “Spring” of Marika Naadel (Estonia) optical effects are obtained through the utilization of some little stars in complementary hues, the warm ones breaking the cold mass of the background. From their chromatic burst in some cases we come to a total silence, by means of the white color, in a suprematist Tatlinian triumph, like in the work signed by Stella Christofi (Cyprus). The honorable guest Nicole Callebaut (Belgium) has two big lettrist compositions that follow, from the point of view of the hue, the suprematist principles (one on white, the second on black), with he slogan IN ART WE TRUST, obsessively repeated as a paraphrase of the United States official motto, printed on the American banknotes and coins (In God We Trust). There may be also seen several portrait addicted artists: Alexandra Baciu (Romania) presents a pretty monumental image of a girl with green eyes; those three dramatic figures of Dora Constantionou (Cyprus/Greece), self isolated behind some windows, show the impossibility of communication and distorted contemplation of the reality through the dirty piece of window – this spell cannot be broken even if the vitreous surface is broken, like in the case of the last character who tried a vain escape. The emotion of desperate solitude is the subject of the work “Windows” by Rumiana Yotova (Netherlands). A worthwhile composition with several personages in fine gray hues is the one signed by Perrine Moreau (Belgium) and signed “L’autre silance” as a faraway echo of the “silence poetry” of the Dutch Vilhelm Hammershøi. Although the models from the paintings mentioned above are generally sad and pensive, the multitude of children and adults faces that from behind a wire fence are watching with bright eyes a show or a parade in the work of Valdemaras Semeska (Lithuania), are radiant, demonstrate health and an ebullient joyfulness. Nastar Mamai (Kirghizstan) shows in an ironic portrait a head of a sheep in an elegant costume as if having the intention to illustrate a fable. Gopal Dagnogo (Ivory Coast) delicately presents some silhouettes that may be vaguely seen through the transparent watercolors curtain. The pure decorativism is well applied in the “Amazon” of Yuristanbek Shygaev (Kirghizstan). Tomoco Kazama-Ober’s “Dans l’espace” (France) is a composition with the figure of a pharaoh passionate by astronomy caught in full process of examining the stars movement. A mixture of naïve art and rich academic pictoriality is met in the Marta Vosyliute’s “Chestnut” (Lithuania) where near the magnificent tree in bloom a gaunt puppy is frisking. “Basomis” by Indre Martinkiene (Lithuania) is reminding us, Romanians, about the cover of the first edition of Zaharia Stancu’s novel “Barefoot”. José A. Gonzales Grillo (Cuba) makes a combination of the quenched, soil like gamut of the art of Australian aborigines, Chagall wanton faces and the Wilfredo Lam’s synthetism in the works “Travel” and “Mechanic woman”. The velocity, the flickering of the wings, the film like effect are immediately caught by Teodor Buzu in “Leaving the nest”. “Evening” by Leonardo Gutu is a work in two levels where some inflorescences are reproduced based on the principle of traditional photography: positive/negative. An emotional work by Ieva Skaurone makes part from the cycle “Faith” and is focused on the figures without identity of several Muslim women, wrapped in a burqa. The Japanese Yoshizumi Toshio displays the most original and forceful work – a diptych titled “Zesoh-Samsara”, made in ink on a sand-color fabric: an immense, continuous, modulated spot, with full of vibrations and very pictorial gradients, though everything is the result of an achromatic dialogue. As honorable guests there responded and sent works Silvia Radu, Viorel Marginean, Constantin Flondor, Paul Gherasim, Sorin Ilfoveanu, Horia Pastina, Petru Lucaci and Mihai Sarbulescu. As they are indisputable masters, any comment regarding their work would be unnecessary. For any art lover, visiting of the International Painting Biennial in Chisinau this year will be a rewarding travel into dream.

9


TUDOR ZBÂRNEA, Curatorul Bienalei

Ajunsă la la cea de-a treia ediţie, Bienala Internaţională de Pictură Chişinau – 2013, organizată sub patronatul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, vădeşte cu certitudine un vector ascendent al calităţii prestanţei şi în sensul problematicilor de natură estetică, dar şi în cel al extinderii contextului culturalartistic internaţional. Rezultatul eforturilor organizatorice ale primelor două ediţii, dar şi consecventa abordare, din acest an, validează evenimentul pe plan internaţional, plasând Chişinăul printre centrele de interes ale manifestărilor culturale vizuale, fapt ce a atras o participare internaţională mult mai activă. Parcursul ascendent ni-l demonstrează o simplă statistică: dacă la prima ediţie au expus 110 artişti cu 141 de lucrări, reprezentanţi ai 12 ţări, actuala ediţie se distinge prin perspectiva calitativă, dar şi cantitativă cu participarea a 181 de plasticieni din 33 de ţări cu peste 250 de creaţii expuse pe simezele Centrului Expoziţional “Constantin Brâncuşi” al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova. Expoziţia reuneşte artişti din Austria, Armenia, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Costa Rica, Coasta de Fildeş, Cuba, Danemarca, Elveţia, Estonia, Franţa, Germania, India, Iran, Italia, Japonia, Kârgâzstan, Lituania, Marea Britanie, Mongolia, Olanda, Polonia, România, Rusia, SUA, Spania, Slovacia, Turcia, Ucraina şi Republica Moldova. Ritmul dezvoltării tehnologiilor infomaţionale din ultimii ani a atins cote impresionante, cu ajutorul acestora artiştii comunicând liber cu întreaga lume. Nu se poate însă asigura o perspectivă a evoluţiei fenomenului plastic contemporan fără o permanentă comunicare vie, interculturală, în contextul tendinţelor artistice internaţionale. La noi, aceasta poate fi realizată doar prin participarea individuală a artiştilor în cadrul diverselor saloane de artă internaţionale, dar şi prin organizarea unor manifestări expoziţionale competitive cu participare externă. În acest sens, prin efortul comun al mai multor instituţii publice şi asociaţii de creaţie – Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Artă, Uniunea Artiştilor Plastici, Centrul de Artă Amprente, în parteneriat cu Direcţia Cultură a Primăriei Chişinău, Institutul Cultural Român M. Eminescu din Chişinău şi Fundaţia Familiei Sturza-se organizează la Chişinău această manifestare expoziţională internaţională competitivă. Un semn distinct şi de bun augur al ţinutei artistice incontestabile a acestei manifestări de anvergură este prezenţa generoasă a unor reputaţi artişti ai picturii contemporane: Paul Gherasim, Gheorghe Anghel, Viorel Mărginean, Sorin Ilfoveanu, Horia Paştina, Petru Lucaci, Vasile Tolan ş.a. (Romania), Nicole Calbeaut (Belgia), Ewa Mazek (Polonia), Rick Copsey (Marea Britanie), Gabriele Lockstaedt (Germania), Rinaldo Novali (Italia), Valentina Rusu-Coibanu, Eleonora Romanescu, Sergiu Cuciuc, Dmitrie Peicev(Moldova), Anatoli Vasiliev (Rusia) ş.a. La fel ca şi în cadrul ediţiei anterioare, Lituania se impune activ prin prezenţa unor artişti cu o prestaţie plastică de excepţie, printre aceştia numărându-se Ieva Scaurone, Marta Vosiliute, Romanas Averincevas. Ne bucură foarte mult prezenţa numeroasă, din acest an, a Bulgariei, reprezentată de o serie de artişti viguroşi cu lucrări de factură preponderent abstract-expresionistă şi o construcţie cromatică nonconformistă, caracteristică şcolii bulgare de pictură din ultimele decenii (Maria Zlatanova, Petar Arnaudov, Dimitar Iankov). Pentru prima dată am avut şi o ofertă generoasă din zona Orientului Apropiat (Turcia, Iran) dar şi din Asia (Mongolia, India). Caracterul competitiv al Bienalei încearcă să ridice ştacheta prestaţiei artistice şi în acelaşi timp promovează şi încurajează tinerii creatori în procesul evoluţiei artistice, încearcă să atragă un număr cât mai mare al acestora pe simeze. Nu putem, bineînţeles, trece cu vederea şi faptul că deruta, decepţia, “convulsiile” socioeconomice din ultimii ani, statutul social precar al omului de creaţie din societatea moldavă afectează la modul direct mediul artistic, în special tânăra generaţie care tot mai des se orientează către necesităţile „de moment” ale unor consumatori de artă de sufragerie. Aceste considerente ne impun să semnalăm faptul că şi expoziţia actuală constată o receptivitate redusă, adesea oarecum timidă din punctul de vedere al expresiei plastice, a reprezentanţilor tinerei generaţii de artişti locali, comparativ cu oferte generoase din partea tinerilor artişti din alte ţări, creatori care nu-şi reduc interesele artistice doar la pictura consumistă. Creaţiile tinerilor artişti din străinătate, formaţi în cadrul unor instituţii de învăţământ în care procesul de studiu este ghidat de alte criterii, decât cele de la noi, se disting prin libertatea de alegere a procedeelor artistice şi orientarea acestora către tendinţele estetice conceptuale actuale, demonstrând o libertate deplină, aflată dincolo de orice convenţionalităţi tehnice sau stilistice, fără intenţii directe de agreere publică – acesta este şi secretul pentru care lucrările acestora suscită un interes vizual remarcabil. Sperăm că dialogul dintre nucleul de pictori autohtoni orientat cu precădere către tendinţele artistice inovatoare şi estetica unor artişti din străinătate se va contura în timp şi va asigura o perspectivă favorabilă de dezvoltare a domeniului şi, implicit, o mai largă deschidere în antrenarea capacităţilor de sincronizare cu fenomenul artistic de pe mapamond. Tendinţele recente ale picturii contemporane dinamizează formele şi mijloacele de exprimare astfel încât se estompează limitele dintre domenii, adesea chiar intercalându-se, generând noi opere de artă care surprind spectatorul, îi solicită acestuia intelectul şi îi serveşte drept prilej de delectare estetică: în cadrul acestei Bienale, juriul a menţionat cu Marele premiu una dintre lucrările semnate de Toshio Yoshizumi din Japonia, care a cucerit nu numai prin originalitate, dar şi prin intensitate estetică, lucrare ce vine mai mult din zona graficii sau a imprimeului. Toate acestea ne duc cu gândul la ideea de a organiza urmatoarea ediţie a Bienalei într-un context mai amplu, care ar cuprinde mai multe domenii ale artelor vizuale contemporane (grafică, sculptură, obiect etc) şi care ar permite un dialog plenar şi lucrativ între generaţii de artişti, culturi, domenii artistice, curente şi critici.

10


TUDOR ZBÂRNEA, Curator of Biennale

At its third edition, the International Painting Biennial Chisinau – 2013, organized under the patronage of the Ministry of Culture of Republic of Moldova, demonstrates certainly an ascendant vector that characterizes the quality of the presentation, the aesthetic matters dealt with, as well as the extension of the international cultural-artistic context. The result of organization efforts of the first two editions, but also the consequent approach from this year, validates the event on international arena and places Chisinau among the interest centers of visual cultural manifestations, a fact that attracted a much more important international participation. The ascendant course is demonstrated by a simple statistics: in comparison with the first edition when 110 artists, representatives of 12 countries, displayed 141 works, the actual edition distinguishes itself from a qualitative but also quantitative perspective with the participation of 181 artists from 33 countries with some 250 artworks exposed on the cymae of the Exhibition Centre “Constantin Brancusi” of the Union of Artists of Moldova. The exhibition unites artists from Armenia, Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Cuba, Denmark, Estonia, France, Germany, Great Britain, India, Iran, Italy, Ivory Coast, Japan, Kyrgyzstan, Lithuania, Mongolia, Netherlands, Poland, Romania, Russia, Spain, Slovakia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA and Republic of Moldova. The rhythm of the evolution of the informational technologies from recent years reached impressive levels. By their means artists communicate freely with the entire world. But there cannot be assured a perspective for the evolution of the contemporary plastic phenomenon without a permanent intercultural, live communication, in the context of the international artistic trends. Here, this can be realized only through the participation in some competitive exhibition manifestations with external participation. In this respect, through the common efforts of several public institutions and unions of creation – Ministry of Culture, National Art Museum of Moldova, Art Center “Amprente”, in partnership with Culture Department of Chisinau Mayoralty, Romanian Cultural Institute “M. Eminescu” from Chisinau and Sturza Family Foundation – this competitive international exhibition manifestation is organized in Chisinau. A distinctive and auspicious sign of the indubitable artistic level of this ample manifestation is the generous presence of some notorious representatives of contemporary painting: Paul Gherasim, Gheorghe Anghel, Viorel Marginean, Sorin Ilfoveanu, Horia Pastina, Petru Lucaci, Vasile Tolan and others (Romania), Nicole Callebaut (Belgium), Ewa Mazek (Poland), Rick Copsey (Great Britain), Gabrielle Lockstaedt (Germany), Rinaldo Novali (Italy), Valentina Rusu-Coibanu, Eleonora Romanescu, Sergiu Cuciuc, Dmitrie Peicev(Moldova), Anatoli Vasiliev (Russia) and others. As well as in the previous edition, Lithuania imposes itself through the presence of several artists with an exceptional plastic performance. Among them can be mentioned Ieva Skaurone, Marta Vosiliute, Romanas Averincevas. We are very glad to find numerous artists from Bulgaria participating this year. It is a number of strong artists with predominantly abstract-expressionist works and a nonconformist chromatic construction, peculiar for Bulgarian school of painting of the last decades (Maria Zlatanova, Petar Arnaudov, Dimitar Iankov). For the first time there actively participate artists from the Near East (Turkey, Iran), as well as from Asia (Mongolia, India). The competitive character of the Biennial tries to increase the level of the artistic performance and at the same time it promotes and sustains the young creators during the process of artistic evolution, tries to attract an as greater as possible number of their works on the cymae. We surely cannot overlook the fact that the confusion, disappointment, the socioeconomic “convulsions” from the last years, the precarious social statute of the artist in the Moldovan society directly affects the artistic milieu. They especially affect the young generation that is more and more frequently taking the way towards the “momentary” needs of dining room art consumers. These reasons force us to note the fact that the actual exhibition records a low receptivity, shy in a way, from the point of view of plastic expression, of the local artists young generation representatives, in comparison with the generous offers from the part of the young artists from other countries, creators whose artistic interests concern not only the consumist painting. The works of foreign young artists who studied in educational institutions where the studying process has other criteria, different from ours, are distinctive from the point of view of the freedom to choose the artistic means and their orientation towards the actual conceptual aesthetical trends. It demonstrates an absolute freedom beyond any technical or stylistic conventionalities, without direct intentions of public’s approval – this is also the secret that explains why their works produce a remarkable visual interest and are a delight for genuine art connoisseurs. We hope that the dialogue between the core local painters who mainly strive for innovative artistic trends and the aesthetic of some foreign artists will get shape in course of the time and will ensure a favorable frame for the evolution of this genre. Supposedly, it will offer more opportunities to apply abilities to synchronize with the artistic worldwide phenomenon. The recent trends of the contemporary painting increase the forms and the expression means. Thereby the borders between the genres vanish or even interfere. There are generated new artworks that surprise the viewer, appeal to his spirit and serve as an opportunity for aesthetic delight: in this edition of the Biennial, the jury awarded the Grand prize to one of the works made by Toshio Yoshizumi from Japan, who won not only through originality but also through aesthetical intensity, a work that comes more from the graphic art or print. All these determines us to organize the next edition of the Biennial in a larger context that would include several genres of contemporary visual arts (graphics, sculpture, object etc.) and would allow to have a complex and useful dialogue between generations of artists, cultures, art genres, trends and critics.

11


PREMIUL MARE

ZESOH-SAMSARA / ZESOH-SAMSARA, 2013, 2-185x70 cm, japanese ink, canvas

12


TOSHIO YOSHIZUMI, 1952

Japonia

Locuiește și activează în Japonia. Absolvent al Print Studio, Granada, Spania Expoziții relevante: Argentina, Belgia, Bosnia-Herțegovina, Brazilia, Bulgaria, Canada, Cehia, China, Coreea de Sud, Croația, EAU, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Olanda, India, Italia, Japonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Marea Britanie, Muntenegru, Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, SUA, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecții publice: Bosnia-Herțegovina, Brazilia, Bulgaria, Cehia, Chile, Coreea de Sud, Croația, Egipt, India, Italia, Japonia, Lituania, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, SUA, Ucraina, Ungaria Lives andworks in Japan. Graduated from Print Studio, Granada, Spain Important exhibitions: Argentina, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Czech, England, Estonia, Finland, France, Germany, Holland, Hungary, Italy, India, Japan, Latvia, Lithuania, Macedonia, Poland, Portugal, Russia, Serbia and Montenegro, Slovenia, Slovakia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, U.A.E, U.S.A Works in public collections: Bosnia Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Czech Republic, Chile, Croatia, Egypt, Hungary, India, Italy, Japan, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Ukraine, USA

13


PREMIUL I

Ziua / DAY, 2011, 180x90 cm, tempera, canvas

LEONARDO GUȚU, 1959 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Academiei de Arte Plastice şi Arhitectură, clasa profesorilor Timofei Leaşciuk, Alexei Ştanko, Kiev Expoziţii relevante: Belgia, Lituania, Moldova, Olanda, România, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Moldova, Ucraina Lucrări în colecţii private: Austria, Belgia, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia Moldova, Polonia, România, Rusia, SUA, Turcia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists of Moldova Graduated from the Academy of Arts and Architecture, class of professors Timofei Leashciuk, Alexei Shtanko, Kiev Important exhibitions: Belgium, Netherlands, Lithuania, Moldova, Romania, Ukraine Works in public collections: Moldova, Ukraine Works in private collections: Austria, Belgium, France, Germany, Greece, Moldova, Poland, Romania, Russia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA

14


PREMIUL II

CREDINŢĂ / FAITH, 2012, 50x90 cm, oil, canvas

IEVA SKAURONE, 1978 Lituania

Locuieşte şi activează în or. Vilnius, Lituania Membră a UAP din Slovacia. Absolventă a Academiei de Arte, Vilnius Expoziţii relevante: Andorra, Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, Rusia, Slovacia, SUA, Ungaria Lucrări în colecţii private: Andorra, Austria, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Israel, Polonia, Slovacia, Spania, SUA, Suedia Lives and works in Vilnius, Lithuania Member of Union of Artists from Slovakia. Graduated from the Academy of Arts, Vilnius Important exhibitions: Andorra, Denmark, Estonia, France, Germany, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Poland, Portugal, Russia, Slovakia, USA Works in private collections: Andorra, Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Poland, Slovakia, Spain, Sweden, USA

15


PREMIUL III

Părăsirea cuibului / Abandoning the nest, 2012, 120x100 cm, acrylic, canvas

TEODOR BUZU, 1960 Cehia

Locuiește și activează în or. Tabor, Republica Cehia, Membru al Grupului Die ‘‘Neuen Milben’’, Austria, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Praga, membrul al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova, al AIAP ,UNESCO Absolvent al Academiei de Arte și Design, Harkov, Ucraina, clasa profesorului Oleg Veklenko Lucrări în colecții publice: Cehia, Emiratele Arabe Unite, Moldova, România, Slovacia, Italia, Ucraina Lucrări în colecţii private: Australia, Austria, Cehia, Danemarca, EAU, Rusia, Franţa, Germania, Italia, Lituania, Norvegia, Moldova, România, Slovacia, Suedia, SUA, Ungaria Lives and works in Tabor, Czech Republic, Member of the Die Neuen Milben Group, Austria, Member of the Union of Artists from Prague, Union of Artists from Moldova, AIAP, UNESCO Graduated from the Academy of Arts and Design, Kharkov, Ukraine, prof. Oleg Veklenko Works in public collections: Czech Republic, Moldova, Romania, Slovakia, Italy, UAE, Ukraine Works in private collections: Australia, Austria, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Hungary, Italy, Lithuania, Moldova, Norway, Romania, Russia, Slovakia, Sweden, UAE, USA

16


PREMIUL INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN „M.EMINESCU”

FĂRĂ TITLU / Untitled, 2008, 100x150 cm, oil, canvas

RĂZVAN MIHALCEA, 1982 România

Locuiește și activează în or. Buzău, România Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolvent al Universității de Vest, Facultatea Arte Plastice, Timișoara, România Expoziții relevante: România Lives and works in Buzau, Romania Member of the Union of Artists of Romania Graduated from the West University, Timisoara, Romania Important exhibitions: Romania

17


PREMIUL FUNDAȚIEI STURZA

FERESTRE / WINDOWS 2013, 60x50 cm, oil, canvas

Rumiana Yotova, 1954

Olanda

Locuieşte şi activează în or. Delft, Olanda Absolventă a Şcolii de artă din Trojan, Bulgaria Membră a Uniunii Artiştilor din Bulgaria Membră a Societăţii Artiştilor din or. Plovdiv, Bulgaria, NABK Olanda, ArtiBrak, Voorburg, Olanda Expoziţii relevante: Bulgaria, Olanda Lives and works in Delft, Netherlands Graduated from the Trojan School of Arts, Bulgaria Member of Union of Arts of Bulgaria Member of Union of Artists of Plovdiv, NABK, Netherlands, ArtiBrak, Voorburg, Netherlands Important exhibitions: Bulgaria, Netherlands

18


Diploma de Excelenţă a Ministerului Culturii al Republicii Moldova

vladimir gusev în fața tabloului “dama de pică” Vladimir Gusev in front of the painting “The Queen of Spades”, 2013, 116x116 cm, acrylic, canvas

Anatolii Vasiliev, 1940

Rusia

Locuieşte şi activează în or. Sankt-Petersburg, Rusia Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Rusia Absolvent al Academiei de Artă şi Industrie „V. Muhina”, Sankt Petersburg, Rusia Expoziţii relevante: Austria, Belgia, Franţa, Rusia Lucrări în colecţii publice: Rusia Lives and works in Saint Petersburg, Russia Member of the Union of Artists of Russia Graduated from the Art and Industry Academy V. Muhina, Saint Petersburg, Russia Important exhibitions: Austria, Belgium, France, Russia Works in public collections: Russia

19


Diploma de Excelență a Ministerului Culturii al Republicii Moldova

CĂDEREA LUI ICARUS / Fall of Icarus, 2012, 60x90 cm, acrylic, canvas

ION CHIȘCĂ, 1964 Moldova

Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Universităţii de Stat de Arte Plastice şi Design, Talin, Estonia. Expoziţii relevante: Belgia, Belarus, Estonia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldova, Norvegia, România, Rusia, SUA, Suedia, Turcia, Ucraina, Lucrări în colecţii publice: Belgia, Olanda, Moldova, România, Ungaria Lucrări în colecţii private: Belgia, Canada, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Israel, Letonia, Lituania, Moldova, Noua Zeelandă, Olanda, România, Rusia, SUA, Ucraina, Ungaria Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the State University of Arts and Design, Estonia. Important exhibitions: Belarus, Belgium, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Norway, Romania, Russia, Sweden, Turkey, Ukraine, USA Works in public collections: Belgium, Hungary, Moldova, Netherlands, Romania Works in private collections: Belgium, Canada, Estonia, Finland, France, Germany, Israel, Latvia, Lithuania, Moldova, Netherlands, New Zeeland, Romania, Russia, Ukraine, USA

20


Diploma de Excelență a Ministerului Culturii al Republicii Moldova

Albul învinge / The white wins, 2012, 106x320 cm, oil, canvas

IGOR ȘIRȘKOV, 1962 Rusia

Locuiește și activează în or. Moscova, Rusia Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Rusia. Membru al Uniunii Designerilor din Rusia Absolvent al Institutului Politehnic din or. Irkutsk, Rusia Expoziții relevante: Coreea, Franța, Germania, Rusia Lucrări în colecții publice: Coreea de Sud, Franța, Germania, Rusia Lives and works in Irkutsk and Moscow, Russia Member of the Union of Artists of Russia. Member of the Union of Designers of Russia Graduated from the Polytechnic Institute, Irkutsk, Russia Important exhibitions: France, Germany, Korea, Russia Works in public collections: France, Germany, Russia, South Korea

21


Diploma de Excelență a Ministerului Culturii al Republicii Moldova

FĂRĂ TITLU I, II / UNTITLED I, II, 2013, 80x80 cm, acrylic, canvas

Rick COPSEY, 1964

Marea Britanie

Locuiește și activează în or. Greater Manchester, Marea Britanie Absolvent al Universității din or. Falmouth, Școala de arte din or. Falmouth, Universitatea din or. Manchester, Școala de arte din or. Manchester Expoziții relevante: Germania, Marea Britanie, România, Rusia, SUA Lucrări în colecții publice: România, Rusia Lives and works in Greater Manchester, United Kingdom Graduated from Falmouth University, Falmouth School of Art, Manchester Metropolitan University, Manchester School of Art Important exhibitions: Germany, United Kingdom, Romania, Russia, USA Works in public collections: Romania, Rusia

22


Diploma de Excelență a Ministerului Culturii al Republicii Moldova

Transmigrare 1 / TRANSMIGRATION 1 2013, 80x80 cm, acrylic, canvas

Gopal Dagnogo, 1973

Franţa

Locuiește și activează în or. Paris, Franța Artist autodidact Expoziții relevante: Andorra, Burkina Faso, Coasta de Fildeș, Egipt, Elveția, Franța, Germania, Kuwait, Polonia, România, Ungaria Lives and works in Paris, France Selftaught artist Important exhibitions: Andorra, Burkina Faso, Egypt, France, Germany, Hungary, Ivory Coast, Kuwait, Poland, Romania, Switzerland

23


Diploma de Excelenţă a Ministerului Culturii al Republicii Moldova

FEMEIE / woman, 2013, 150x160 cm, acrylic, canvas

Ershuu Otgonbayar, 1981

Mongolia

Locuiește și activează în or. Berlin, Germania Absolvent al Universității de Arte din or.Berlin, Germania Expoziții relevante: Elveția, Cehia, Franța, Germania, India, Japonia, Mongolia, Olanda, Suedia Lives and works in Berlin, Germany Graduated from the University of Arts, Berlin, Germany Important exhibitions: Czech Republic, France, Germany, India, Japan, Mongolia, Netherlands, Sweden, Switzerland

24


Diploma de Excelenţă a Ministerului Culturii al Republicii Moldova

spațiu ÎMPĂRȚIT LA INFINIT/ Space devided to the infinity, 2013, 120x150 cm, oil, canvas

RODICA RUJA, 1983 România

Locuieşte şi activează în or. Sibiu, România Membră a UAP din România Absolventă a Universităţii de Vest, Facultatea de Artă, Secţia Pictură, Timişoara, România Expoziţii relevante: România, Ungaria Lucrări în colecții private: Germania, România, Spania Lives and works in Sibiu, Romania Member of Union of Artists from Romania Graduated from the Western University, Painting Department, Timisoara, Romania Important exhibitions: Hungary, Romania Works in private collections: Germany, Romania, Spain

25


Diploma de Excelenţă a Ministerului Culturii al Republicii Moldova

vânturi fugare / Runaway winds, 2013, 120x140 cm, acrylic, oil, canvas

IURIE LUPU, 1971 Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău, Moldova Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Moldova Expoziții relevante: Austria, Moldova, România Lucrări în colecții private: Italia, Moldova, România, Lives and works in Chisinau, Moldova Member of the Union of Artsist of Moldova Graduated from the Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Chisinau, Moldova Important exhibitions: Belgium, France, Moldova, Netherlands, Romania, Russia Works in private collections: Italy, Moldova, Romania

26


Diploma de Excelenţă a Ministerului Culturii al Republicii Moldova

FALDURI ÎN TIMP ȘI SPAȚIU / Crinkles in time and space, 2012, 110x120 cm, oil, canvas

LARISA ASTREIN, 1941 Rusia

Locuiește și activează în or. Sankt-Petersburg, Rusia Membră a UAP din Sankt-Petersburg și a UAP IFA din Sankt-Petersburg Absolventă a Institutului de Design ‘‘Vera Muhina’’, Sankt-Petersburg, Rusia Expoziții relevante: Belgia, Moldova, România, Rusia, SUA Lucrări în colecții de stat: Moldova, România, Rusia Lucrări în colecții private: Anglia, Franța, Germania, USA Lives and works in Saint Petersburg, Russia Member of Union of Artists from Saint Petersburg and Union of Artists IFA, Saint Petersburg Graduated from the Institute of Design ‘‘Vera Muhina’’, Saint Petersburg, Russia Important exhibitions: Belgium, Moldova, Romania, Russia, USA Works in public collections: Moldova, Romania, Russia Works in private collections: France, Germany, United Kingdom, USA

27


Diploma de Excelenţă a Ministerului Culturii al Republicii Moldova

O altă liniște / THE OTHER SILENCE, 2013, 100x160 cm, oil, canvas

Perrine Moreau, 1955

Belgia

Locuiește și activează în or. Blaregnies, Belgia Absolventă a Academiei de Arte Frumoase din Mons, Belgia Expoziții relevante: Belgia, Franța Lives and works in Blaregnies, Belgium Graduated from the Academy of Fine Arts, Mons, Belgium Important exhibitions: Belgium, France

28


INVITAT DE ONOARE

LUCRAREA III / Work III 2009, 100x100 cm, acrylic, canvas

Sorin Ilfoveanu, 1946

România

Locuiește și activează în or. București, România Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolvent al Universității de Arte din or. București, România Expoziții relevante: Austria, Franța, Grecia, Italia, Japonia, Norvegia, Olanda, România, SUA, Suedia Lives and works in Bucharest, Romania Member of the Union of Artists of Romania Graduated from the University of Arts, Bucharest, Romania Important exhibitions: Austria, France, Greece, Italy, Japan, Netherlands, Norway, Romania, Sweden, USA

29


INVITATĂ DE ONOARE

COMPOZIȚIE DECORATIVĂ IV / decorative composition IV, 90x73 cm, oil, canvas

VALENTINA RUSU-CIOBANU, 1920 Moldova

Cavaler al Ordinului Republicii Moldova Locuieşte şi activează în or. Chişinău, Membră a UAP din Moldova Absolventă a Academiei de Arte Plastice, Iaşi şi a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău Expoziţii relevante: Bulgaria, Canada, Irac, Moldova, Polonia, România, Rusia, Siria Lucrări în colecţii publice: Moldova, Rusia Awarded with the Order of the Republic of Moldova in the rank of Knight Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Arts, Iasi and Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Bulgaria, Canada, Iraq, Moldova, Poland, Romania, Russia, Syria Works in public collections: Moldova, Russia

30


INVITAT DE ONOARE

CĂLĂTORIILE LUI ODISEUS/ Odysseus travels 2011, 140x200 cm, oil, canvas

GHEORGHE ANGHEL, 1938 România

Doctor în arte vizuale. Membru al UAP din România. Membru al fundației „Taylor” din Franța Absolvent al Institutului de Arte Plastice ‚‚N.Grigorescu’’, București, clasa profesorului Ion Marșic Expoziții relevante: Anglia, Algeria, Argentina, Austria, Belgia, Bulgaria, Brazilia, Canada, Egipt, Cehia, Chile, Cipru, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Japonia, Irak, Italia, Israel, Letonia, Moldova, România, Rusia, Polonia, SUA, Spania, Tunisia, Turcia, Vietnam Doctor of Visual Arts. Member of Union of Artists from Romania. Member of Taylor Foundation, France Graduated from the Institute of Arts ‘‘N. Grigorescu’’, Bucharest, Professor Ion Marsic Important exhibitions: Algeria, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Iraq, Israel, Italy, Japan, Latvia, Moldova, Poland, Romania, Russia, Spain, Switzerland, Turkey, United Kingdom, USA, Vietnam

31


INVITATĂ DE ONOARE

PIȚIGAIA / Titmouse, 2005, 80x100 cm, oil, canvas

SILVIA RADU, 1935 România

Locuiește și activează în or. București, România Absolventă a Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, București, România Expoziții relevante: Franța, Italia, Moldova, România, Ungaria Lucrări în colecții publice: Moldova, România Lives and works in Bucharest, Romania Graduated from the Institute of Fine Arts Nicolae Grigorescu, Bucharest, Romania Improtant exhibitions: France, Hungary, Italy, Moldova, Romania Works in public collections: Moldova, Romania

32


INVITATĂ DE ONOARE

PRIMĂVARA / Spring, 2012, 70x100 cm, oil, canvas

ELEONORA ROMANESCU, 1926 Moldova

Cavaler al Ordinului Republicii Moldova Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membră a UAP din Moldova Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău Expoziţii relevante: Bulgaria, Canada, Georgia, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia, România, Rusia, Siria, Ucraina, Lucrări în colecţii publice: Moldova, România, Rusia, Tadjikistan, Ucraina Lucrări în colecţii private: Canada, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Moldova, Norvegia, România, Rusia, SUA, Ucraina Awarded with the Order of the Republic of Moldova in the rank of Knight Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Bulgaria, Canada, Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova, Mongolia, Romania, Russia, Syria, Ukraine Works in public collections: Moldova, Romania, Russia, Tajikistan, Ukraine Works in private collections: Canada, France, Germany, Greece, Israel, Moldova, Norway, Romania, Russia, Ukraine, USA

33


INVITAT DE ONOARE

„SORA LUNĂ, FRATELE SOARE” “SISTER MOON, BROTHER SUN”, 2013, 243x116 cm, mixed media

RINALDO NOVALI, 1952 Italia

Locuieşte şi activează în or. Bologna, Italia Absolvent al Academiei de Arte, Secția Pictură, Bologna Expoziţii relevante: Germania, Italia, Norvegia, Olanda Lucrări în colecţii publice: Franţa, Italia Lives and works in Bologna, Italy Graduated from the Academy of Arts, Painting Department, Bologna Important exhibitions: Germany, Italy, Netherlands, Norway Works in public collections: France, Italy

34


INVITAT DE ONOARE

ȚARINĂ I, II / Field I, II, 2012, 2-40x60 cm, oil, canvas

PAUL GHERASIM, 1925 România

Cavaler al Ordinului Naţional ‘‘Steaua României’’ în grad de Comandor Locuiește și activează în or. București, România Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, membru-fondator al Grupului ‚‚PROLOG’’ Absolvent al Academiei de Arte Frumoase, București, România Expoziții relevante: Cipru, Italia, România, Ungaria Lucrări în colecții publice: Moldova, România. Lucrări în multiple colecții private din țară și străinătate Knight of National Order of the ‘‘Star of Romania’’ in the rank of Commander Lives and works in Bucharest, Romania Member of Union of Artists from Romania, Member and founder of the Group ‘‘PROLOG’’ Graduated from the Academy of Arts, Bucharest, Romania Important exhibitions: Cyprus, Hungary, Italy, Romania Works in public collections: Moldova, Romania. Works are in many private collections in Romania and abroad

35


INVITATĂ DE ONOARE

DIN SERIA “CUVINTE DERIVATE”/ FROM THE SERIES “DRIFTING WORDS”, 2010, 180x220 cm, acrylic, canvas

NICOLE CALLEBAUT, 1935 Belgia

Locuiește și activează în or. Bruxelles, Belgia Membru-fondator al grupului ‚‚Missing Ink’’ Absolventă a Academiei de Arte, Facultatea de arta decorativă, Kunsten Expoziții relevante: Belgia, Franța, Emiratele Arabe Unite, Germania, Olanda, Maroc, Moldova, Portugalia, SUA Lucrări în colecții publice: Belgia, Franța, Portugalia, SUA Lives and works in Brussels, Belgium Founding member of Group ‘‘Missing Ink’’ Graduated from the Academy of Fine Arts, Decorative Arts Department, Kunsten Important exhibitions: Belgium, France, Holland, Moldova, Morocco, Portugal, UAE, USA Works in public collections: Belgium, France, Portugal, USA

36


INVITAT DE ONOARE

TOAMNĂ / Autumn, 2009, 140x210 cm, acrylic, canvas

VIOREL MĂRGINEAN, 1933 România

Locuiește și activează în or. București, România Membru de onoare al Academiei Române. Membru al Academiei Europene de Științe, Arte și Litere din or. Paris Membru al Academiei Internaționale de Artă Modernă din or. Roma. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolvent al Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, București, România Expoziții relevante: Austria, Bulgaria, Franța, Italia, România, Spania. Lucrări în colecții publice: România Lucrări în colecții private: Anglia, Australia, Bulgaria, Danemarca, Elveția, Germania, Grecia, Israel, Italia, Japonia, SUA Lives and works in Bucharest, Romania Honorable member of the Romanian Academy. Member of the European Acdemy of Sciences, Arts and Letters, Paris. Member of the International Academy of Moder Art, Rome. Member of the Union of Artists of Romania Graduated from the Institute of Fine Arts ”Nicolae Grigorescu”, Bucharest, Romania Important exhibitions: Austria, Bulgaria, France, Italy, Romania, Spain. Works in public collections: Romania Works in private collections: Australia, Bulgaria, Denmark, England, Germany, Greece, Israel, Italy, Japan, Switzerland, USA

37


INVITAT DE ONOARE

MÂNA MAICII DOMNULUI / Hand of Our Lady, 2012, 95x125 cm, oil, canvas

CONSTANTIN FLONDOR, 1936 România

Locuieşte şi activează în or. Timişoara, România Membru al UAP din România. Membru-fondator al Grupului ‚‚PROLOG’’ Absolvent al Institutului de Arte Plastice ‚‚N. Grigorescu’’, Bucureşti. Expoziţii relevante: Anglia, Franţa, Germania, România, Ungaria Lucrări în colecţii publice: Germania, Italia, Moldova, România, Ucraina Lucrări în multiple colecţii private din ţară şi străinătate Lives and works in Timisoara, Romania Member of Union of Artists from Romania. Graduated from the Institute ‘‘N. Grigorescu’’, Bucharest Important exhibitions: France, Germany, Hungary, Romania, United Kingdom Works in public collections: Germany, Italy, Moldova, Romania, Ukraine Works are in many private collections in Romania and abroad

38


INVITAT DE ONOARE

VALEA CRICOVULUI / Cricova valley, 2010, 97x130 cm, oil, canvas

HORIA PAȘTINA , 1946 România

Locuiește și activează în or. București, România. Membru al UAP din România. Membru–fondator al Grupului ‚‚PROLOG’’ Deținător al „Meritului cultural” în grad de Ofiţer, Doctor în arte vizuale Absolvent al Institutului de Arte Plastice ‚‚N. Grigorescu’’, București, secția pictură, clasa prof. Alexandru Ciucurencu Expoziții relevante: Anglia, Austria, Bulgaria, Cipru, Franța, Grecia, Israel, Italia, Liban, Moldova, Olanda, România, Ungaria Lucrările se află în numeroase colecții publice și private în țara și străinătate Lives and works in Bucharest, Romania Member of Union of Artists from Romania, Member and founder of the Group ‚‚PROLOG’’ Awarded with Cultural Merit Order in the rank of Officer, Doctor of Visual Arts Graduated form the Institute of Arts ‚‚N. Grigorescu’’, Bucharest, Painting Department, Professor Alexandru Ciucurencu Important exhibitions: Austria, Bulgaria, Cyprus, France, Greece, Hungary, Israel, Italy, Lebanon, Moldova, Netherlands, Romania, United Kingdom Works are in numerous public and private collections in Romania and abroad

39


INVITAT DE ONOARE

CONTRASTE / Contrasts, 2010, 100x140 cm, oil, canvas

PETRU LUCACI, 1956 România

Locuiește și activează în or. București, România Președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, București, România Expoziții relevante: Austria, Belgia, Brazilia, Canada, Cehia, China, Croația, Danemarca, Elveția, Franța, Grecia, Japonia, Moldova, Norvegia, Olanda, Portugalia, România, Rusia, Spania, Suedia, Ungaria, Vietnam Lives and works in Bucharest, Romania President of the Union of Artists of Romania Graduated from the Institute of Fine Arts ”Nicolae Grigorescu”, Bucharest, Romania Important exhibitions: Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Croatia, Czech Republic, Denmark, France, Greece, Hungary, Japan, Moldova, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, Vietnam

40


INVITAT DE ONOARE

FĂRĂ TITLU / Untitled, 2012, 100x200 cm, mixed media, canvas

VASILE TOLAN, 1953 România

Locuiește și activează în România Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu”, Cluj-Napoca, România și al Universității de Arte, București, România Expoziții relevante: Austria, Cehia, Franța, Italia, Iugoslavia, Polonia, România, SUA, Ungaria Lucrări în colecții publice: România, Iugoslavia Lucrări în colecții private: Franța, Germania, Italia, Polonia, România, SUA Lives and works in Romania Graduated from the Institute of Fine Arts ”Ion Andreescu”, Cluj-Napoca, Romania and University of Arts, Bucharest, Romania Important exhibitions: Austria, Czech Republic, France, Hungary, Italy, Poland, Romania, USA, Yugoslavia Works in public collections: Romania, Yugoslavia Works in private collections: France, Germany, Italy, Poland, Romania, USA

41


SEMN TOTAL / Absolute sign, 2011, 116x116 cm, oil, canvas

MIHAI ȚĂRUȘ, 1948 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău şi Sankt Petersburg, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’ şi al Academiei de Arte Plastice, Sankt Petersburg Expoziţii relevante: Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Italia, Japonia, Norvegia, Moldova, Rusia, SUA Lucrări în colecţii publice: Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, România, Rusia Lucrări în colecţii private: Austria, Franţa, Moldova, România, Rusia, SUA Lives and works in Chisinau and Saint Petersburg, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’ and Academy of Arts, Saint Petersburg Important exhibitions: Austria, Belgium, Finland, France, Italy, Japan, Norway, Moldova, Russia, USA Works in public collections: Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Moldova, Romania, Russia Works in private collections: Austria, France, Moldova, Romania, Russia, USA

42


Arta zborului / The art of flight, 2013, 140x120 cm, pigments, ashes, silver, acrylic, canvas

GABRIELE LOCKSTAEDT, 1957

Germania

Locuiește și activează în or. Munich, Germania Membră a BBK, Bavaria de Sus. Membră a GEDOK Absolventă a Universității de Stat, Munich, Germania Expoziții relevante: Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Rusia, SUA Lucrări în colecții publice: Elveția, Franța, Germania, Rusia Lucrări în colecții private: Belgia, Elveția, EAU, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Rusia, SUA Lives and works in Munich, Germany Member of BBK, Upper Bavaria. Member of GEDOK Graduated from the State University, Munich, Germany Important exhibitions: Finland, France, Germany, Russia, Switzerland, USA Works in public collections: France, Germany, Russia, Switzerland Works in private collections: Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Russia, Switzerland, UAE, USA

43


ALB ASCENDENT / Ascendant white, 2012, 130x60 cm, oil, canvas

MARCEL BUNEA, 1952 România

Locuiește și activează în or. București, România Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolvent al Universității de Arte, București, România Expoziții relevante: Belgia, România, Ungaria Lives and works in Bucharest, Romania Member of the Union of Artists of Romania Graduated from the University of Arts, Bucharest, Romania Important exhibitions: Belgium, Hungary, Romania

44


Pictotipia / PICTOTIPIA, 2012, 150x150 cm, author’s media, canvas

TUDOR FABIAN, 1970 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chişinău şi al Academiei de Arte Plastice şi Arhitectură, Facultatea Grafică, clasa academicianului Andrei Cebîkin, Kiev Expoziţii relevante: Bosnia-Herțegovina, Franţa, Germania, Japonia, Moldova, Polonia, Macedonia, România, Rusia, Spania, Ucraina, USA Lucrări în colecţii publice: Moldova, România, Rusia, Ucraina, Lucrări în colecţii private: Anglia, Australia, Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Moldova, Olanda, România Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau and from the Academy of Arts and Architecture, Department of Graphics, the class of Andrei Cebikin, Kiev Important exhibitions: Bosnia & Herzegovina, France, Japan, Macedonian Republic, Moldova, Poland, Romania, Russia, Spain, Ukraine, USA Works in public collections: Moldova, Romania, Russia, Ukraine Works in private collections: Australia, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Moldova, Netherlands, Romania, United Kingdom

45


OBIECT ÎN SPAȚIU / Object in space, 2012, 53x48,5 cm, oil, canvas

ELENA BONTEA, 1933 Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău. Membră a UAP din Moldova Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chişinău și a Institutului de Istorie şi Teorie a Artei, Sankt- Petersburg Expoziții relevante: Austria, Belarus, Germania, Japonia, Lituania, Mali, Moldova, Mongolia, Polonia, România Lucrări în colecţii publice: Kazahstan, Moldova, România, Rusia Lucrări în colecţii private: Austria, Belarus, Egipt, Franţa, Germania, Israel, Mali, Moldova, România, Rusia, SUA, Suedia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau and Institute of History and Theory of Arts, Saint Petersburg Important exhibitions: Austria, Belarus, Germany, Japan, Lithuania, Mali, Mongolia, Moldova, Poland, Romania Works in public collections: Kazakhstan, Moldova, Romania, Russia Works in private collections: Austria, Belarus, Egypt, France, Germany, Israel, Mali, Moldova, Romania, Russia, Sweden, Ukraine, USA

46


CLOPOT / Bell, 2012, 141x120 cm, oil, canvas

MIHAI SÂRBULESCU, 1957 România

Locuiește și activează în or. București, România Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, membru co-fondator al Grupului Prolog Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, București, România Expoziții relevante: Austria, Bulgaria, Cehia, Elveția, Franța, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, România, SUA, Ungaria Lives and works in Bucharest, Romania Member of the Union of Artists of Romania, member-founder of the Prolog Group Graduated from the Institute of Fine Arts ”Nicolae Grigorescu”, Bucharest, Romania Important exhibitions: Austria, Bulgaria, Czech Republic, France, Germany, Hungary, Italy, Poland, Portugal, Romania, Switzerland, USA

47


DINCOLO/ Beyond 2011, 80x100 cm, oil, canvas

VALERIU ȘUȘNEA, 1960 România

Locuiește și activează în or. Buzău, România Președintele Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Buzău Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, București, România Expoziții relevante: Belgia, Italia, Moldova, România Lucrări în colecții publice: Moldova, România Lucrări în colecții private: Danemarca, Franța, SUA Lives and works in Buzau, Romania President of the Union of Artists, Buzau branch Graduated from the Institute of Arts ‘‘Nicolae Grigorescu”, Bucharest, Romania Important exhibitions: Belgium, Italy, Moldova, Romania Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Denmark, France, USA

48


domnișoara supărată / Angry young lady 2011, 48x70 cm, mixed media

Elena KARACENȚEV, 1960

Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău, Moldova Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova. Membră AIAP UNESCO Absolventă a Institutului Academic de Stat de Pictură, Sculptură și Arhitectură „I. E. Repin”, Sankt Petersburg, Rusia Expoziții relevante: Argentina, Bulgaria, Cehia, Germania, Italia, Japonia, Lituania, Macedonia, Moldova, România, Spania, Suedia Lucrări în colecții publice: Kârgâzstan, Moldova, România Lucrări în colecții private: Franța, Germania, Moldova, Kârgâzstan, România, SUA Lives and works in Chisinau, Moldova Member of the Union of Artists of Moldova. Member AIAP UNESCO Graduated from the State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture ‘‘I. E. Repin”, Saint Petersburg, Russia Important exhibitions: Argentina, Bulgaria, Czech Republic, Germany, Italy, Japan, Lithuania, Macedonia, Moldova, Romania, Spain, Sweden Works in public collections: Kirghizstan, Moldova, Romania Works in private collections: France, Germany, Moldova, Kirghizstan, Romania, USA

49


De ale primăverii / Spring things, 2013, 100x132 cm, oil, canvas

TIMOTEI BĂTRÂNU, 1944 Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plactice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău Expoziții relevante: Austria, Bulgaria, Cipru, Franța, Letonia, Olanda, Paraguay, România, Rusia, Sri-Lanka, Ucraina Lucrări în colecții publice: Moldova, România, Rusia, Lituania, Olanda, Rusia, Slovacia, SUA, Ucraina Lucrări în colecții private: Belarus, Bulgaria, Cehia, Cipru, Franţa, Israel, Olanda, Moldova, România, Rusia, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Austria, Bulgaria, Cyprus, France, Latvia, Netherlands, Paraguay, Romania, Russia, Sri-Lanka, Ukraine Works in public collections: Moldova, Romania, Russia Works in private collections: Belarus, Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, France, Israel, Netherlands, Moldova, Romania, Russia, Ukraine, USA

50


TOATE PĂSĂRILE ZBOARĂ (diptic) / All the birds fly (diptych), 2012, 2-70x55 cm, oil, canvas

SERGIU CUCIUC, 1940 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chişinău şi al Institutului de Stat de Pictură, Sculptură şi Arhitectură ‚‚I. E. Repin’’, Facultatea Critică de Artă, Sankt Petersburg Expoziţii relevante: Belarus, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franţa, Germania, Japonia, Kazahstan, Lituania, Mongolia, Polonia, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Belarus, Bulgaria, Cehia, Franţa, Germania, Japonia, Kazahstan, Lituania, Mongolia, Polonia, România, Rusia, Lucrări în colecţii private: Belarus, Bulgaria, Kazahstan, Cehia, Danemarca, Franţa, Germania, Japonia, Moldova, Rusia, Ucraina Lives and works in Chisinau. Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau and State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture ‘‘I. E. Repin’’, Department of Art Criticism, Saint Petersburg Important exhibitions: Belarus, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Japan, Kazakhstan,Lithuania, Russia, Works in public collections: Belarus, Bulgaria, Czech Republic, France, Germany, Japan, Kazakhstan,Lithuania, Poland, Romania,Russia, Ukraine Works in private collections: Belarus, Bulgaria, Kazakhstan, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Japan, Moldova, Russia, Ukraine

51


FAMILIE / Family, 2013, 120x100 cm, oil, canvas

GHENADIE JALBĂ, 1956 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Preşedinte al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chişinău şi al Institutului de Arte Plastice ‚‚V. I. Surikov,’’ Moscova Expoziţii relevante: Belgia, Finlanda, Franţa, Moldova, România, Rusia, Olanda Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Australia, Franţa, România, Rusia, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Chairman of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau and from the Institute of Arts ‚‚V. I. Surikov’’, Moscow Important exhibitions: Belgium, Finland, France, Moldova, Netherlands, Romania, Russia Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Australia, France, Romania, Russia, USA, Ukraine

52


COMPOZITORUL TIGRAN MANSURIAN / Composer Tigran Mansurian, 2012, 140x120 cm, oil, canvas

FARAON MIRZOIAN, 1949 Armenia

Locuiește și activează în or. Erevan, Armenia Membru al Uniunii Artiștilor din Armenia Absolvent al Academiei de Pictură, Sculptură și Arhitectură „I. Repin”, Sankt Petersburg, Rusia Expoziții relevante: Armenia, Rusia Lucrări în colecții publice: Armenia, Rusia Lucrări în colecții private: Armenia Lives and works in Yerevan, Armenia Member of the Union of Artists of Armenia Graduated from the Academy of Painting, Sculpture and Architecture ‘‘I. Repin”, Saint Petersburg, Russia Important exhibitions: Armenia, Russia Works in public collections: Armenia, Russia Works in private collections: Armenia

53


Obiect 1 / object 1, 2012, 200x140 cm, oil, canvas

LIIS Koger, 1989

Estonia

Locuiește și activează în or. Tartu, Estonia Absolventă a Universității din Tartu, Facultatea Arte Plastice, Pictură Expoziții relevante: Elveția, Estonia, Italia, Luxemburg, Marea Britanie Lucrări în colecții publice: Estonia Lives and works in Tartu, Estonia Graduated from the University of Tartu, Fine Arts Department (Painting) Important exhibitions: Estonia, Italy, Luxembourgh, Switzerland, United Kingdom Works in public collections: Estonia

54


EXTERIOR / EXTERIOR, 2013, 65x65 cm, acrylic, canvas

INTERIOR / INTERIOR, 2013, 65x65 cm, acrylic, canvas

ELENA ZBÂRNEA, 1985 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru-stagiar al UAP din Moldova. Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău și a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Facultatea Arte Plastice, Chişinău Expoziţii relevante: Azerbaidjan, Italia, Moldova, România Lucrări în colecţii publice: Moldova Lucrări în colecţii private: Elveția, Franța, Germania, Italia, Moldova, România Lives and works in Chisinau, Member-probationist of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’ and the Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: Azerbaijan, Italy, Moldova, Romania Works in public collections: Moldova Works in private collections: France, Germany, Italy, Moldova, Romania, Switzerland

55


REZERVAȚIE / Reservation, 2013, 115x120 cm, oil, cardboard

GHEORGHE OPREA, 1946 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova, membru al AIAP (UNESCO). Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chişinău și al Universității Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Facultatea Arte Plastice, Chișinău Expoziţii relevante: Belgia, Bulgaria, Moldova, Olanda, România, Rusia Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Austria, Bulgaria, Grecia, Israel, Italia, Japonia, Moldova, România, Rusia, Spania, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova, member of AIAP (UNESCO). Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau and State Pedagogical University ‚‚I. Creanga’’, Arts Department, Chisinau Important exhibitions: Belgium, Bulgaria, Moldova, Netherlands, Romania, Russia Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Austria, Bulgaria, Greece, Israel, Italy, Japan, Moldova, Romania, Russia, Spain, Ukraine, USA

56


ECOU (Diptic) / Echo (Diptych), 2013, 2-47x43 cm, oil, cardboard

ANATOL LAZAREV, 1953 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chişinău şi al Academiei de Arte, Kiev, Ucraina Expoziţii relevante: Moldova, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecţii private: Germania, Italia, Moldova, România, Rusia, Spania, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau and Academy of Arts, Kiev, Ukraine Important exhibitions: Moldova, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: Moldova, Romania, Ucraine Works in private collections: Germany, Italy, Moldova, Romania, Russia, Spain, Ukraine

57


VâNAT / Hunting 2013, 148x200 cm, oil, canvas

IGOR SVERNEI, 1972 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău Expoziţii relevante: Belgia, Franţa, Germania, Moldova, Olanda, România Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Albania, Canada, China, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Italia, Moldova, Olanda, România, Rusia, SUA, Turcia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Academy of Musia, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: Belgium, France, Germany, Moldova, Netherlands, Romania Works in public collections: Moldova, Romania, Works in private collections: Albania, Canada, China, France, Germany, Greece, Israel, Italy, Moldova, Netherlands, Romania, Russia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA

58


Compoziție / Composition, 2013, 140x140 cm, acrylic, canvas

VLADIMIR PALAMARCIUC, 1945 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, clasa prof. Vasile Ţehmister, Chişinău Expoziţii relevante: Belgia, Franţa, Italia, Moldova, Olanda, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Franţa, România Lucrări în colecţii private: China, Israel, România, SUA, Ungaria Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, class of prof. Vasile Tehmister, Chisinau Important exhibitions: Belgium, France, Italy, Moldova, Netherlands, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: France, Romania Works in private collections: China, Hungary, Israel, Romania, USA

59


COMPOZIȚIE / Composition, 2011, 50x150 cm, oil, canvas

LIVIU NEDELCU, 1962 România

Locuieşte şi activează în or. Goleşti, jud. Vrancea, România Membru al UAP din România. Absolvent al Universității de Arte ‚‚G. Enescu’’, Facultatea de Arte Plastice, Iaşi, şi al Universităţii de Vest, Facultatea de Arte şi Design, Timişoara Expoziţii relevante: Cehia, Finlanda, Franţa, Germania, Olanda, Moldova, Polonia, România, SUA, Turcia Lucrări în colecţii publice: România Lucrări în colecţii private: România, Uniunea Europeană Lives and works in Golesti, Vrancea, Romania Member of Union of Artists from Romania. Graduated from Academy of Music ‘‘G. Enescu’’, Department of Fine Arts, Iasi, and from Western University, Arts and Design Department, Timisoara Important exhibitions: Czech Republic, Finland, France, Germany, Moldova, Netherlands, Poland, Romania, Turkey, USA Works in public collections: Romania Works in private collections: European Union, Romania

60


MICA ODALISCĂ / LITTLE ODALISQUE, 2011, 50x150 cm, oil, canvas

61


Renaștere / Rebirth, 2012, 90x90 cm, oil, canvas

EUDOCHIA ZAVTUR, 1953 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membră a UAP din Moldova. Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală,’ Chişinău şi a Academiei de Arte Plastice, Kiev Expoziţii relevante: Afghanistan, Australia, Bulgaria, Cipru, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Moldova, Portugalia, România, Rusia, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecţii publice: Belarus, Moldova, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii private: Anglia, Finlanda, Franţa, Germania, Israel, Italia, Olanda, SUA, Turcia Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau and Academy of Arts, Kiev Important exhibitions: Afghanistan, Australia, Bulgaria, Cyprus, Finland, Germany, Hungary, Italy, Moldova, Portugal, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: Belarus, Moldova, Romania, Russia, Ukraine Works in private collections: Finland, France, Germany, Israel, Italy, Netherlands, Turkey, United Kingdom, USA

62


Stratificare / STRATIFICATION, 2013, 140x140 cm, oil, canvas

TUDOR ZBÂRNEA, 1955 Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău. Membru al UAP din Moldova, UAP din România, AIAP (UNESCO) Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău și al Universității de Arte ‚‚G.Enescu’’, Iași, România, secția pictură, clasa prof. Corneliu Ionescu Expoziții relevante: Belarus, Belgia, Cipru, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Lituania, Moldova, Olanda, România, Rusia Lucrări în colecții publice: Belarus, Franţa, Kârghâzstan, Moldova, România, Turcia Lucrări în colecţii private: Australia, Austria, Belgia, Cipru, Finlanda, Franţa, Germania, Israel, Italia, Lituania, Moldova, Olanda, Rusia, SUA, Turcia, Venezuela Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova, Union of Artists from Romania, AIAP (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau and from the University of Arts ‚‚G. Enescu’’, Iasi, Romania, Painting Department, prof. Corneliu Ionescu Important exhibitions: Belarus, Belgium, Cyprus, Finland, France, Germany, Italy, Lithuania, Moldova, Netherlands, Romania, Russia Works in public collections: Belarus, France, Kyrgyz Republic, Moldova, Romania, Turkey Works in private collections: Australia, Austria, Belgium, Cyprus, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Lithuania, Netherlands, Moldova, Russia, Turkey, USA, Venezuela

63


În spațiu / IN THE SPACE, 2013, 200x120 cm, oil, canvas

TOMOKO KAZAMA-OBER, 1945 Franța

Locuieşte şi activează în or. Paris, Franţa Membră a Clubului Artiştilor din Nihonjinkai Absolventă a Şcolii de Artă din Tokyo, Universitatea Kantogakuin, Facultatea Sociologie, Yokohama Expoziţii relevante: Belgia, Croaţia, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Lituania, Polonia, Rusia, SUA Lucrări în colecţii publice: Franţa, Japonia, Moldova, Polonia Lives and works in Paris, France Member of Club of Artists from Nihonjinkai Graduated from the Art School, Tokyo, Kantogakuin University, Sociology Department, Yokohama Important exhibitions: Belgium, Croatia, France, Germany, Italy, Japan, Lithuania, Poland, Russia, USA Works in public collections: France, Japan, Moldova, Poland

64


CĂMAȘA / Shirt, 2013, 100x100 cm, oil, canvas

SIMION ZAMȘA, 1958 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova, membru AIAP (UNESCO) Absolvent al Academiei de Pictură, Sculptură şi Arhitectură ‚‚I. Repin’’, Sankt-Petersburg, Rusia Expoziţii relevante: Argentina, Bulgaria, Italia, Franţa, Georgia, Germania, Moldova, Polonia, România, Rusia, Spania Lucrări în colecţii publice: Kazahstan, Germania, Italia, Kârghâzstan, Moldova, România Lucrări în colecţii private: Franţa, Germania, Italia, Moldova, Portugalia, România, SUA Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova, member AIAP (UNESCO) Graduated from the Academy of Painting, Sculpture and Architecture ‘‘I. Repin’’, Saint Petersburg Important exhibitions: Argentina, Bulgaria, France, Georgia, Germany, Italy, Moldova, Poland, Romania, Russia, Spain Works in public collections: Germany, Italy, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Moldova, Romania Works in private collections: France, Germany, Italy, Moldova, Portugal, Romania, USA

65


MOTIV ORIENTAL / Oriental motif, 2013, 80x85 cm, oil, canvas

VICTOR CREȚU, 1971 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală’’, și al Academiei de Arte „G. Enescu’’, Facultatea de Arte Plastice Decorative şi Design, Iaşi, România Expoziţii relevante: Moldova, Olanda, România, Ungaria Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Belgia, Franţa, Italia, Ungaria Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’ and Arts Academy ‘‘G. Enescu’’, Decorative Arts and Design Department, Iasi, Romania Important exhibitions: Hungary, Moldova, Netherlands, Romania Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Belgium, France, Hungary, Italy

66


UNDE MERGEM? / Where are we going?, 2011, 101x142 cm, oil, canvas

Jindrich Bilek, 1950

Cehia

Locuiește și activează în or. Klatovy, Cehia Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Cehia Membru al Asociației Artiștilor din Boemia de Sud Membru al Grupului „Fine P 89” Expoziții relevante: Austria, Cehia, Franța, Germania, Olanda Lucrări în colecții private: Cehia, Germania Lives and works in Klatovy, Czech Republic Member of the Union of Artists of Czech Republic Member of the Association of South Bohemian Artists Member of the Group Fine P 89 Important exhibitions: Austria, Czech Republic, France, Germany, Netherlands Works in private collections: Czech Republic, Germany

67


colecție de fluturi / Collections of butterflies, 2013, 120x120 cm, oil, canvas

FLORENTIN LEANCĂ, 1966 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chişinău şi al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău Expoziţii relevante: Italia, Moldova, România, Rusia Lucrări în colecţii publice: India Lucrări în colecţii private: India, Norvegia, Rusia Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Fine Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau and from the Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: Italy, Moldova, Romania, Russia Works in public collections: India Works in private collections: India, Norway, Russia

68


PHOENIX-HELIX / PHOENIX-HELIX, 2013, 118,5x98,5 cm, oil, canvas

Valentin Iosif ROZSNYAI, 1952

România

Locuiește și activează în or. Sighetu Marmației, jud. Maramureș, România Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolvent al Universității de Nord, Secția Arte Plastice (Pictură), Baia Mare, România Expoziții relevante: România Lucrări în colecții publice: România Lucrări în colecții private: Austria, Canada, Germania, Olanda, România, Spania, SUA, Suedia Lives and works in Sighetu Marmatiei, Maramures, Romania Graduated from the North University, Fine Arts Department (Painting), Baia Mare, Romania Important exhibitions: Romania Works in public collections: Romania Works in public collections: Austria, Canada, Germany, Netherlands, Romania, Spain, Sweden, USA

69


ÎNTR-O BUNĂ DIMINEAȚĂ / In a good morning, 2004, 200x150 cm, oil, canvas

ROMAN TOLICI, 1974 România

Locuiește și activează în or. București, România Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolvent al Universității Naționale de Arte, București, România Expoziții relevante: Austria, Cehia, Franța, Germania, România, Slovenia, SUA Lives and works in Bucharest, Romania Member of the Union of Artists of Romania Graduated from the National University of Arts, Bucharest, Romania Important exhibitions: Austria, Chzech Republic, France, Germany, Romania, Slovenia, USA

70


DINCOLO DE CONSTRUCȚIE / Beyond the construction, 2010, 80x84 cm, oil, canvas

DACIAN ANDONI, 1962 România

Locuiește și activează în or. Timișoara, România Doctor în arte vizuale. Membru al UAP din România Absolvent al Academiei de Arte Vizuale ‘‘G. Enescu’’, Secția Pictură, Iaşi, România, clasa prof. Adrian Podoleanu Expoziții relevante: România, Ungaria, Serbia, Franța, Italia Lives and works in Timisoara, Romania Doctor of Visual Arts, Member of Union of Artists from Romania Graduated from the Academy of Visual Arts ‘‘G. Enescu’’, Painting Department, Iasi, Romania, Prof. Adrian Podoleanu Important exhibitions: France, Hungary, Italy, Romania, Serbia

71


Devenire / Becoming, 2013, 168x80 cm, mixed media, canvas

Victor cuzmenco , 1948

Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău, Moldova. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”, Chișinău, Moldova și a Institutului Academic de Stat de Arte Plastice „V. I. Surikov”, Moscova, Rusia Expoziții relevante: Germania, Moldova, Rusia, Singapore, Ucraina Lucrări în colecții publice: Moldova, Rusia Lucrări în colecții private: Elveția, Franța, Germania, Israel, Iugoslavia, Singapore, SUA, Suedia Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of the Union of Artists of Molodva Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala”, Chisinau, Moldova and State Academic Institute of Fine Arts ‘‘V. I. Surikov”, Moscow, Russia Important exhibitions: Germany, Moldova, Russia, Singapore, Ukraine Works in public collections: Moldova, Russia Works in private collections: France, Germany, Israel, Yugoslavia, Singapore, Sweden, Switzerland, USA

72


PLOAIE DE METEORIȚI / Meteorites rain, 2013, 180x90 cm, oil, canvas

VEACESLAV BACHIȚCHI, 1950 Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău. Membru al UAP din Moldova, AIAP (UNESCO) Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, clasa prof. S. Babiuc, Chişinău și al Institutul de Arte Plastice, Secția Pictură, Kiev, clasa prof. A. M. Lopuhov Expoziții relevante: Canada, Germania, Grecia, Moldova, Ungaria Lucrări în colecții publice: Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecții private: Canada, Cehia, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Moldova, Olanda, SUA, Turcia Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova, AIAP (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, prof. S. Babiuc, Chisinau and from the Institute of Arts, Painting Department, Kiev prof. A. M. Lopuhov Important exhibitions: Canada, Germany, Greece, Hungary, Moldova Works in public collections: Moldova, Romania, Ukraine Works in private collections: Canada, Czech Republic, France, Germany, Greece, Israel, Moldova, Netherlands, Switzerland, Turkey, USA

73


Sărutul / The kiss, 2012,100x100 cm, oil, canvas

AnatoliI melniK, 1953

Ucraina

Locuiește și activează în or. Kiev, Ucraina Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Ucraina Absolvent al Institutului Poligrafic „I. Feodorov”, Lvov, Ucraina Expoziții relevante: Moldova, Ucraina Lucrări în colecții publice: Ucraina Lives and works in Kiev, Ukraine Member of the Union of Artists of Ukraine Graduated from the Polygraphic Institute ‘‘I. Feodorov”, Lvov, Ukraine Important exhibitions: Moldova, Ukraine Works in public collections: Ukraine

74

Înțelegerea / The agreement, 2012, 100x100 cm, oil, canvas


Floarea-soarelui / Sunflowers, 2012, 60x80 cm, oil, canvas

Miroslava Zaharieva, 1982

Bulgaria

Locuiește și activează în or. Sofia, Bulgaria Absolventă a Academiei Naționale de Arte din or. Sofia, Bulgaria Expoziții relevante: Albania, Bulgaria, Kosovo, Serbia Lives and works in Sofia, Bulgaria Graduated from the National Academy of Arts, Sofia, Bulgaria Important exhibitions: Albania, Bulgaria, Kosovo, Serbia

75


DESTINE / DESTINIES, 2013, 80x100 cm, oil, canvas

ION MUSTEAȚĂ, 1967 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chişinău şi al Universităţii de Arte, Chişinău Expoziţii relevante: Moldova, România, Ungaria Lucrări în colecţii private: Franţa, Moldova, România, Ungaria Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’ and from the University of Arts, Chisinau Important exhibitions: Hungary, Moldova, Romania Works in private collections: France, Hungary, Moldova, Romania

76


FINAL / FINAL, 2013, 80x120 cm, oil, canvas

DORA CONSTANTINOU, 1972 Cipru

Locuieşte şi activează în or. Limasol, Cipru Absolventă a Universității de Arte, Atena, Grecia Expoziţii relevante: Cipru, China Lucrări în colecţii publice: Cipru Lucrări în colecţii private: Cipru, Grecia, Canada, SUA Lives and works in Limassol, Cyprus. Graduated from the University of Fine Arts, Athens, Greece Relevant exhibitions: Cyprus, China Works in public collections: Cyprus Works in private collection: Cyprus, Greece, Canada, USA

77


CLIPA / MOMENT, 2013, 81x130 cm, oil, canvas

IVAN KAVTEA, Germania

Locuiește și activează în or. Leipzig, Germania Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”, Chișinău, Moldova Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Germania Expoziții relevante: Germania, Moldova Lives and works in Leipzig, Germany Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala”, Chisinau, Moldova Member of the Union of Artists of Moldova Member of the Union of Artists of Germany Important exhibitions: Germany, Moldova

78


motiv / MOTIF, 2013, 100x130 cm, oil, canvas

SERGIU FUSU, 1958 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Academiei de Arte Plastice, Kiev, Ucraina Expoziţii relevante: Moldova, România Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Belgia, Cehia, Franţa, Germania, Israel, Moldova, Rusia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Arts, Kiev, Ukraine Important exhibitions: Moldova, Romania Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Belgium, Czech Republic, France, Germany, Israel, Moldova, Russia, Ukraine

79


PRIMĂVARA. FEMELĂ / Spring. Female, 2013, 80x80 cm, acrylic, canvas PRIMĂVARA. MASCUL / Spring. Male, 2013, 80x80 cm, acrylic, canvas

Wolf Wolf, 1940

Austria

Locuieşte şi activează în or. Sankt Oswald bei Freistadt, Austria Absolvent al Academiei de Stat, Berlin, Germania Expoziţii relevante: Austria, Cehia, Franţa, Germania, Serbia Lives and works in Sankt Oswald bei Freistadt, Austria Graduated from Staatliche Akademie Berlin, Germany Important exhibitions: Austria, Czech Republic, France, Germany, Serbia

80


castane / chestnuts, 2013, 90x90 cm, oil, canvas

MARTA VOSYLIUTE, 1976 Lituania

Locuieşte şi activează în or. Vilnius, Lituania Membră a UAP din Lituania Absolventă a Academiei de Arte, Vilnius Expoziţii relevante: Cehia, Germania, Lituania, Polonia Lucrări în colecţii private: Lituania Lives and works in Vilnius, Lithuania Member of Union of Artists from Lithuania Graduated from the Academy of Arts, Vilnius Important exhibitions: Czech Republic, Germany, Lithuania, Poland Works in private collections: Lithuania

81


PEISAJ ars/ BURNED Landscape, 2012, 100x120 cm, mixed media

Haris Paspallis, 1977

Cipru

Locuiește și activează în or. Paphos, Cipru Absolvent al Școlii de Arte Frumoase din Atena, Grecia Expoziții relevante: Andorra, Brazilia, Cipru, Finlanda, Franța, Grecia, Italia, Spania Lives and works in Pahos, Cyprus Graduated from the School of Fine Arts, Athens, Greece Important exhibitions: Andorra, Brazil, Cyprus, Finland, France, Greece, Italy, Spain

82


ÎNGERII PUSTIULUI / Angels of the desert, 2013, 100x100 cm, mixed media

GHENADIE TÂCIUC, 1958 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Universităţii de Stat de Arte Plastice şi Design, Talin, Estonia Expoziţi relevante: Belgia, Estonia, Finlanda, Germania, Moldova, România, Rusia Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the State University of Arts and Design, Tallinn, Estonia Important exhibitions: Belgium, Estonia, Finland, Germany, Moldova, Romania, Russia Works in public collections: Moldova, Romania

83


ÎNGER / Angel, 2013, 100x80 cm, acrylic, canvas

DIANA BRĂESCU, 1959 România

Locuiește și activează în or. București, România Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolventă a Academiei de Arte din or. București, România Expoziții relevante: Danemarca, Elveția, Italia, România Lucrări în colecții private: Danemarca, Elveția, Franța, Italia, România, Serbia, SUA Lives and works in Bucharest, Romania Member of the Union of Artists of Romania Graduated from the Academy of Arts, Bucharest, Romania Works in private collections: Denmark, France, Italy, Romania, Serbia, Switzerland, USA

84


Arată-mi calea / Show Me The Way, 2012, 61x 76 cm, acrylic, oil, canvas

Iwona Jankowski, 1955

S.u.a.

Locuiește și activează în Texas, SUA Absolventă a Academiei de Arte Frumoase din or. Gdansk, Polonia Expoziții relevante: Cuba, Germania, Mexic, Polonia, S.U.A., Suedia Lucrări în colecții private: Australia, Belgia, Canada, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Japonia, Noua Zeelandă, Marea Britanie, Olanda, Republica Dominicană, Singapore, S.U.A., Tahiti Lives and works in Texas, USA Graduated from the Academy of Fine Arts, Gdansk, Poland Important exhibitions: Cuba, Germany, Mexico, Poland, Sweden, U.S.A. Works in private collections: Australia, Belgium, Canada, Dominican Republic, France, Germany, Greece, Holland, Ireland, Japan, New Zealand, Poland, Singapore, Sweden, Tahiti, United Kingdom, U.S.A.

85


FUGĂ / RUN, 2013, 140,8x100,8 cm, oil, canvas

FLORINA BREAZU, 1973 Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău. Membră a UAP din Moldova, AIAP (UNESCO) Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chișinău, a Academiei de Arte Vizuale ‚‚I. Andreescu’’, Secția Textile, Cluj-Napoca, România și a Universității de Arte ‚‚G. Enescu’’, Secția Textile, Iaşi, România Expoziții relevante: Belgia, Franța, Germania, Moldova, Olanda, România, Rusia Lucrări în colecţii publice: Moldova, România, Rusia Lucrări în colecţii private: Anglia, Canada, Cipru, Elveţia, Franţa, Israel, Italia, Lituania, Spania Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova, AIAP (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Academy of Visual Arts ‘‘I. Andreescu’’, Textiles Department, Cluj Napoca, Romania, University of Arts ‘‘G. Enescu’’, Textiles Department, Iasi, Romania Important exhibitions: Belgium, France, Germany, Moldova, Netherlands, Romania, Russia Works in public collections: Moldova, Romania, Russia. Works in private collections: Canada, Cyprus, France, Israel, Italy, Lithuania, Spain, Switzerland, United Kingdom

86


Adiere II / Breeze II, 2011, 85x85 cm, mixed media, canvas

natalia procop, 1983

Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău, Moldova Membru stagiar al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova. Membru fondator al Grupului artistic ATC Alfa Club Iași-Bacău-Chișinău Absolventă a Universității Pedagogice de Stat „I. Creangă”, Chișinău, Moldova Expoziții relevante: Moldova, Polonia, România, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecții publice: România. Lucrări în colecții private: Franța, Moldova, Polonia, România, SUA, Ucraina, Ungaria Lives and works in Chisinau, Moldova Member probationer of the Union of Artists of Moldova. Member founder of the Art group ATC Alfa Club Iasi-Bacau-Chisinau Graduated from the State Pedagogical University ‘‘I. Creanga”, Chisinau, Moldova Important exhibitions: Hungary, Moldova, Poland, Romania, Ukraine Works in public collections: Romania. Works in private collections: France, Hungary, Moldova, Poland, Romania, Ukraine, USA

87


NOAPTEA BALAURULUI ROȘU / Night of the red dragon, 2012, 65x81cm, mixed media, canvas

Gleb Otcik, 1983

Belarus

Locuiește și activează în or. Gomel, Belarus Membru al Uniunii Artiștilor din Belarus Absolvent al Academiei de Arte din Belarus Lucrări în colecții publice: Belarus Lucrări în colecții private: Belarus, Italia, Lituania, Moldova, Olanda, Polonia, Slovacia, Ungaria Lives and works in Gomel, Belarus Member of the Union of Artists of Belarus Graduated from the Academy of Arts of Belarus Works in public collections: Belarus Works in private coleections: Belarus, Hungary, Italy, Lithuania, Moldova, Netherlands, Poland, Slovakia

88


ÎN CASA UITATĂ / In the forgotten house, 2012, 87x69 cm, oil, canvas

ANATOLII OTCIk, 1949

Belarus

Locuiește și activează în or. Gomel, Belarus Membru al Uniunii Artiștilor din Belarus Președinte al filialei din or. Gomel a Uniunii Artiștilor Plastici din Belarus (1998-2003) Absolvent al Colegiului de Arte „K. A. Savițki” din or. Penza și a Institutului de Stat de Teatru și Arte din Belarus Lucrări în colecții publice: Belarus, Rusia, Ucraina Lucrări în colecții private: Belgia, Germania, Olanda, Italia Lives and works in Gomel, Belarus Member of the Union of Artists of Belarus Chairman of the Gomel branch of Union of Artists of Belarus (1998-2003) Graduated from College of Arts ‘‘K. A. Savitski”, Penza and State Institute of Theatre and Arts from Belarus Works in public collections: Belarus, Russia, Ucraine Works in private collections: Belgium, Germany, Netherlands, Italy

89


ELEFANTUL ALB / White elephant, 2012, 100x100 cm, oil, canvas

VALERII TARGONSCHI, 1966 Belarus

Locuiește și activează în or. Mozîr, Belarus Absolvent al Academiei de Arte din Belarus Expoziții relevante: Belarus Lucrări în colecții private: Belarus, Canada, Franța, Germania, Marea Britanie, Polonia, Rusia, SUA Lives and works in Mozir, Belarus Graduated from the Academy of Arts of Belarus Important exhibitions: Belarus Works in private collections: Belarus, Canada, France, Germany, United Kingdom, Poland, Russia, USA

90


PEISAJ GALBEN / Yellow landscape, 2012, 68x70 cm, oil, canvas

Natalia Cirkova, 1970

Belarus

Locuiește și activează în or. Mozîr, Belarus Membră a Uniunii Artiștilor din Belarus. Absolventă a Universității Pedagogice de Stat, or. Vitebsk, Belarus Expoziții relevante: Belarus Lucrări în colecții publice: Belarus Lucrări în colecții private: Belarus, Estonia, Germania, Israel, Lituania, Rusia Lives and works in Mozir, Belarus Member of the Union of Artists of Belarus. Graduated from the State Pedagogical University, Vitebsk, Belarus Important exhibitions: Belarus Works in public collections: Belarus Works in private collections: Belarus, Estonia, Germany, Israel, Lithuania, Russia

91


DUPĂ VERNISAJ / After the opening of the exhibition, 2012, 55x46 cm, acrylic, cardboard

tatiana otcik, 1952

Belarus

Locuiește și activează în or. Gomel, Belarus Membră a Uniunii Artiștilor din Belarus Absolventă a Colegiului de Arte „K. A. Savițki”, or. Penza Lucrări în colecții publice și private: Belarus, Italia, Olanda, Polonia, Rusia, Ucraina Lives and works in Gomel, Belarus Member of the Union of Artists of Belarus Graduated from the College of Arts ‘‘K. A. Savitski”, Penza Works in public and private collections: Belarus, Italy, Netherlands, Poland, Russia, Ucraine

92


Fără titlu (Diptic) / UNTITLED (diptych), 2012, 2-63x52 cm, mixed media

Elizaveta Riabțeva,

Rusia

Locuieşte şi activează în Hantî-Mansiisk, Rusia Absolventă a Academiei Superioare de Artă și Arhitectură, Uralsk, Rusia Expoziţii relevante: Moldova, Rusia Lucrări în colecţii private: Rusia Lives and works in Khanty-Mansiysk, Russia Graduated from the Higher Academy of Art and Architecture, Uralsk, Russia Important exhibitions: Moldova, Russia Works in private collections: Russia

93


ACOPERIȘURI (Diptic) / Roofs (Diptych) 2012, 2-60x80 cm, oil, cardboard

EvghenIi Șelepov, 1985

Rusia

Locuieşte şi activează în Urai, Rusia Absolvent al Academiei Superioare de Artă și Arhitectură, Uralsk, Rusia Expoziţii relevante: Moldova, Rusia Lucrări în colecţii private: Italia, Germania, SUA, Olanda, Franţa Lives and works in Urai, Russia Graduated from the Higher Academy of Art and Architecture, Uralsk, Russia Important exhibitions: Moldova, Russia Works in private collections: Germany, Italy, Netherlands, Romania, USA

94


PĂMÂNT ȘI APĂ / Soil and water, 2013, 147x97 cm, oil, canvas

VALERIU PALADI, 1968 România

Locuieşte şi activează în or. Bologna, Italia Membru al UAP din România Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’ , Chișinău şi al Academiei de Arte, Bucureşti Expoziţii relevante: Italia, Moldova, România Lucrări în colecţii private: România, Italia, Germania, SUA, Olanda, Franţa Lives and works in Bologna, Italy Member of Union of Artists from Romania Graduated from Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’ , Chisinau and the Academy of Arts, Bucharest Important exhibitions: Italy, Moldova, Romania Works in private collections: France, Germany, Italy, Netherlands, Romania, USA

95


motiv balcanic / Balcanic motif, 2013, 120x100 cm, oil, canvas

VASILE DOHOTARU, 1955 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Universităţii de Stat din Odesa, Facultatea de Grafică şi Pictură Expoziţii relevante: Grecia, Moldova, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Moldova Lucrări în colecţii private: Austria, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Moldova, Olanda, SUA, Suedia Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from Odessa State University, Graphics and Painting Department Important exhibitions: Greece, Moldova, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: Moldova Works in private collections: Austria, Denmark, France, Germany, Moldova, Netherlands, Sweden, Switzerland, USA

96


motiv FESTIV / Festive motif, 2012, 80x80 cm, oil, canvas

IRAIDA CIOBANU, 1960 Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău. Membră a UAP din Moldova Absolventă a Universității Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Chișinău Expoziții relevante: Germania, Moldova, Polonia, Rusia, Spania, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecții publice: Moldova Lucrări în colecții private: Germania, Italia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Spania Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the State Pedagogical University ‚‚I. Creanga’’, Chisinau Important exhibitions: Germany, Hungary, Moldova, Poland, Spain, Russia, Ukraine Works in public collections: Moldova Works in private collections: Germany, Italy, Moldova, Poland, Romania, Russia, Spain

97


COMPOZIȚIE II / Composition II, 2013, 73x83 cm, oil, canvas

PETRU FAZLÎ, 1953 Moldova

Locuiește și activează în or. Vulcănești, Moldova. Membru al UAP din Moldova, UAP din Gagauzia Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău și al Universităţii Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Facultatea Arte Plastice, Chișinău Expoziții relevante: Afghanistan, Austria, Finlanda, Germania, Japonia, Macedonia, Polonia, România, Turcia, Ungaria Lucrări în colecții publice: Moldova Lives and works in Vulcanesti, Moldova, Member of Union of Artists from Moldova and Union of Artists from Gagauzia Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, Chisinau and State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Arts Department, Chisinau Important exhibitions: Afghanistan, Austria, Finland, Germany, Hungary, Japan, Macedonia, Poland, Romania, Turkey Works in private collections : Moldova

98


simfonia naturii / Nature’s symphony, 2011, 130x130 cm, acrylic, canvas

ANATOL DANILIȘIN, 1960 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova, membru al UAP din România, AIAP (UNESCO) Absolvent al Universităţii Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Facultatea Arte Plastice Expoziţii relevante: Franţa, Italia, Lituania, Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Franţa, Moldova, România Lucrări în colecţii private: Austria, Canada, Cehia, China, Coreea de Sud, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Letonia, Liban, Moldova, Norvegia, Portugalia, România, Rusia, Spania, SUA, Turcia, Ungaria Lives and works in Chisinau Member of Union of Artists from Moldova. Member of Union of Artists from Romania, AIAP (UNESCO) Graduated from the State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Department of Arts, Chisinau Important exhibitions: France, Italy, Lithuania, Moldova, Romania Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Austria, Canada, China, Czech Republic, France, Germany, Hungary, Italy, Russia, Japan, Latvia, Lebanon, Moldova, Norway, Portugal, Romania, Spain, South Korea, Switzerland, Turkey, USA

99


punct de vedere / Point of view, 2013, 100x170 cm, oil, canvas

MAXIM GUȚU, 1985 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău Absolvent al Universităţii Naţionale de Arte, clasa prof. Ion Stendl, Cosmin Păulescu, Bucureşti Expoziţii relevante: Italia, Moldova, Polonia, România Lucrări în colecţii private: China, Italia, Moldova, Polonia, România Lives and works in Chisinau Graduated from the National University of Arts, class of prof. Ion Stendl, Cosmin Paulescu, Bucharest Important exhibitions: Italy, Moldova, Poland, Romania Works in private collections: China, Italy, Moldova, Poland, Romania

100


Fără titlu / Untitled, 2012, 150x125 cm, oil, canvas

ilie cojocaru, 1950

Moldova

Locuiește și activează în or. Ungheni, Moldova Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”, Chișinău, Moldova Expoziții relevante: Belgia, China, Germania, Moldova, Olanda, România, Rusia, Spania, SUA, Ucraina Lives and works in Ungheni town, Moldova Member of the Union of Artists of Moldova Graduated from the Republican College of Arts ”Al. Plamadeala”, Chisinau, Moldova Important exhibitions: Belgium, China, Germany, Moldova, Netherlands, Romania, Russia, Spain, Ukraine, USA

101


SOMN / SLEEP, 2012, 86x121 cm, tempera, oil, canvas

Sergiu CoȚofan, 1969

Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău, Moldova Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Moldova Expoziții relevante: Belgia, Franța, Moldova, Olanda, România, Rusia Lucrări în colecții publice: Moldova Lucrări în colecții private: Elveția, Franța, Italia, Moldova, Norvegia, România, Rusia, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Moldova Member of the Union of Artist of Moldova Graduated from the Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Chisinau, Moldova Important exhibitions: Belgium, France, Moldova, Netherlands, Romania, Russia Works in public collections: Moldova Works in private collections: France, Italy, Moldova, Norway, Romania, Russia, Switzerland, Ukraine, USA

102


JOC / Game, 2013, 73x60 cm, oil, cardboard

Gherghinoiu Rodica, 1977

România

Locuiește și activează în loc. Focșani, jud. Vrancea, România Absolventă a Universității de Arte „George Enescu”, Iași și a Universității „Dunărea de Jos”, Facultatea de Arte, Galați Expoziții relevante: Moldova, România Lives and works in Focsani, Vrancea, Romania Graduated from the University of Arts ”George Enescu”, Iasi and University ”Dunarea de Jos”, Arts Department, Galati Important exhibitions: Moldova, Romania

103


peisaj cu urbe / Landscape with towns, 2012, 80x120 cm, oil, canvas

IURIE CEBOTARI 1967 Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Academiei de Muzică,Teatru și Arte Plastice, Chișinău Expoziții relevante: Japonia, Germania, Moldova, România Lucrări în colecții publice: România Lucrări în colecții private: Moldova, România, Grecia, Turcia, Anglia Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: Germany, Japan, Moldova, Romania Works in public collections: Romania Works in private collections: Greece, Moldova, Romania, Turkey, United Kingdom

104


INIMI RĂNITE / Hurted hearts, 2013, 100x90 cm, oil, canvas

ARCADIE GHEȚU, 1962 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Briceni, Moldova. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Universităţii Pedagogice de Stat „I. Creangă’’, Facultatea de Grafică şi Pictură, Chişinău Expoziţii relevante: Moldova, România Lucrări în colecţii publice: Moldova Lucrări în colecţii private: Moldova Lives and works in Briceni, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Graphics and Painting Department, Chisinau Important exhibitions: Moldova, Romania Works in public collections: Moldova Works in private collections: Moldova

105


FUGAR / FUGITIVE, 2011, 100x134 cm, oil, aluminum

Dimitar Yankov, 1972

Bulgaria

Locuiește și activează în or. Plovdiv, Bulgaria Absolvent al Academiei de Arte, Sofia, Bulgaria Expoziții relevante: Bulgaria Lives and works in Plovdiv, Bulgaria Graduated from the Academy of Arts, Sofia, Bulgaria Important exhibitions: Bulgaria

106


Zonă de înaltă tensiune. Extindere / HIGH VOLTAGE ZONE. EXPAND, 2011, 140x140 cm, oil,canvas

Maria Zlatanova, 1962

Bulgaria

Locuiește și activează în or. Sofia, Bulgaria Membră a Uniunii Artiștilor din Bulgaria Absolventă a Academiei de Arte Frumoase din Sofia, Bulgaria Expoziții relevante: Belgia, Bosnia Herțegovina, Bulgaria, Franța, Kosovo, Macedonia, Olanda, Serbia, Turcia, Lucrări în colecții publice: Bulgaria, Macedonia, Suedia Lucrări în colecții private: Bulgaria, Bosnia-Herțegovina, Franța, Serbia Lives and works in Sofia, Bulgaria Member of the Union of Artists of Bulgaria Graduated from the Academy of Fine Arts, Sofia, Bulgaria Important exhibitions: Belgium, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, France, Kosovo, Macedonia, Netherlands, Serbia, Turkey Works in public collections: Bulgaria, Macedonia, Sweden Works in private collections: Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, France, Serbia

107


Arheologie II– o dilema divina / Archaeology II– A devine dilema, 2012, 91,5x121,5 cm, acrylic, mixed media, canvas

Mihail Brunea, 1949

Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău, Moldova Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova. Absolvent al Universității de Stat, Chișinău, Moldova Expoziții relevante: Argentina, Israel, Italia, Moldova, Rusia, Slovacia, Spania, România, Ungaria Lucrări în colecții publice: Moldova, România Lucrări în colecții private: Afganistan, Argentina, Bulgaria, Danemarca, Franța, Germania,Grecia, Israel, Moldova, Polonia, România, Rusia, SUA Lives and works in Chisinau, Moldova Member of the Union of Artists of Moldova. Graduated from the State University, Chisinau, Moldova Important exhibitions: Argentina, Hungary, Israel, Italy, Moldova, Russia, Slovakia, Spain, Romania Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Afghanistan, Argentina, Bulgaria, Denmark, France, Germany, Greece, Israel, Moldova, Poland, Romania, Russia, USA

108


Călătorie III / Travel III 2013, 122x91 cm, acrylic, canvas

Jose A.Gonzalez Grillo, 1957

Cuba

Locuiește și activează în Florida, SUA Absolvent al Academiei de Arte „San Alejandro”, Cuba și al Universității din Havana, Facultatea Istoria Artelor Expoziții relevante: Cuba, Jamaica, Spania, SUA, Venezuela Lucrări în colecții private: Belgia, Elveția, Franța, Germania, Irlanda, Olanda, Portugalia, Spania, SUA, Suedia Lives and works in Florida, USA Graduated from the Academy of Arts “San Alejandro”, Cuba and University of Havana, History of Arts Department Important exhibitions: Cuba, Jamaica, Spain, USA, Venezuela Works in private collections: Belgium, France, Germany, Ireland, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, USA

109


compoziție III / Composition III, 2013, 110x75 cm, oil, canvas

NICOLAE GUȚU, 1954 România

Locuieşte şi activează în or. București, România. Membru al UAP din Rusia, AIAP (UNESCO) Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chișinău Expoziţii relevante: Germania, Moldova, România, Rusia Lucrării în colecții private: Franța, Germania, Israel, Moldova, România, Rusia, SUA Lives and works in Bucharest, Romania, Member of Union of Artists from Russia, AIAP (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Germany, Moldova, Romania, Russia Works in private collections: France, Germany, Israel, Moldova, Romania, Russia, USA

110


EREMIT / HERMIT, 2012, 86x86 cm, oil, canvas

DUMITRU BOLBOCEANU, 1960 Moldova

Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău și al Universității Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Facultatea Arte Plastice, Chișinău Expoziții relevante: Belgia, Germania, Italia, Moldova, Olanda, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecții publice: Moldova, România Lucrări în colecții private: Belgia, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Portugalia, România, SUA Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau and State Pedagogical University ‚‚I. Creanga’’, Arts Department, Chisinau Important exhibitions: Belgium, Germany, Italy, Moldova, Netherlands, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Belgium, France, Germany, Italy, Netherlands, Portugal, Romania, USA

111


JOCURI DE ȘAH / Chess games,2013, 60x60 cm, mixed media, canvas

LIVIU HÂNCU, 1959 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‘‘Al. Plămădeală’’, Chişinău şi al Academiei de Arte Plastice şi Arhitectură, Sankt- Petersburg, Rusia. Expoziţii relevante: Germania, Moldova, România, SUA, Turcia Lucrări în colecţii publice: Moldova, România. Lucrări în colecţii private : Franţa, Grecia, Italia, Israel, Olanda, România, Rusia, SUA, Turcia Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau and Academy of Arts and Architecture, Saint Petersburg, Russia Important exhibitions: Germany, Moldova, Romania, Turkey, USA Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: France, Greece, Italy, Israel, Netherlands, Romania, Russia, Turkey USA

112


ECLIPSĂ / ECLIPSE, 2013, 80x100 cm, oil, canvas

VEACESLAV IGNATENCO, 1954 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Academiei de Arte Plastice, Minsk, Belarus Expoziţii relevante: Belarus, Canada, Germania, Moldova, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Belarus, Moldova, Ucraina Lucrări în colecţii private: Canada, China, Franţa, Germania, Israel, Polonia, România, Rusia, SUA Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Arts, Minsk, Belarus Important exhibitions: Belarus, Canada, Germany, Moldova, Russia, Ukraine Works in public collections: Belarus, Moldova, Ukraine Works in private collections: Canada, China, France, Germany, Israel, Poland, Romania, Russia, USA

113


pe aripa vântului / On the wind’s wing, 2013, 90x170 cm, acrylic, oil, canvas

VICTOR HRISTOV, 1946 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chişinău şi al Universităţii Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Facultatea de Pictură și Grafică, Chişinău Expoziţii relevante: Moldova, România, Germania. Lucrări în colecţii publice: Elveţia, Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecţii private: Anglia, Bulgaria, Cehia, Elveţia, Franța, Germania, Georgia, Israel, Moldova, Norvegia, Polonia, România, Rusia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau and from the State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Painting and Graphics Department, Chisinau Important exhibitions: Germany, Moldova, Romania. Works in public collections: Moldova, Romania, Switzerland, Ukraine Works in private collections: Bulgaria, Czech Republic, France, Georgia, Germany, Israel, Moldova, Norway, Poland, Romania, Russia, Switzerland, Ukraine, United Kingdom

114


timpul / TIME, 2013, 75x80 cm, oil, canvas

LUDMILA ZASTAVNIȚCHI, 1971 Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău. Membru al UAP din Moldova Absolventă a Universității Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’ ,Facultatea Arte Plastice, Chișinău Expozitii relevante: Moldova, România Lucrării în colecţii private: Moldova, România, Rusia, SUA Lives and works in Chisinau Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the State Pedagogical University ‚‚I. Creanga’’, Arts Department, Chisinau Important exhibitions: Moldova, Romania Works in private collections: Moldova, Romania, Russia, USA

115


TRISTEȚE / Sorrow, 2010, 91x70 cm, oil, canvas

AURELIA NAȘCU, 1966 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membră a UAP din Moldova Absolventă a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău Expoziţii relevante: Belgia, Grecia, Moldova, Olanda, Rusia Lucrări în colecţii publice: Belarus, Franţa, Rusia, Spania, Ucraina Lucrări în colecţii private: Australia, Franţa, Portugalia, România, Rusia, Spania, Ungaria Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Chisinau Important exhibitions: Belgium, Greece, Moldova, Netherlands, Russia Works in public collections: Belarus, France, Russia, Spain, Ukraine Works in private collections: Australia, France, Hungary, Portugal, Romania, Russia, Spain

116


VILCOVO / VILCOVO, 2011, 70x80 cm, oil, canvas

ALEXANDRU BUȚ, 1986 Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău. Membru-stagiar al UAP din Moldova Absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău Expoziții relevante: Franța, Moldova, România Lucrări în colecții private: Moldova Lives and works in Chisinau Member-probationist of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: France, Moldova, Romania Works in private collections: Moldova

117


CATEDRALĂ PE MALUL RONULUI / Cathedral on the shore of Rhone, 2013, 80x80 cm, oil, canvas

ALA RUSU , 1965 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Paris, Franţa. Membră a UAP din Moldova. Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, prof. Igor Necitailo, Chişinău, a Institutului de Arte Plastice, Talin, Estonia şi a Academiei de Arte Plastice ‚‚N. Grigorescu’’, România, prof. Florin Ciubotaru Expoziţii relevante: Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Moldova, Olanda, România,Rusia, S.U.A., Suedia, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecţii publice: Moldova, Rusia. Lucrări în colecţii private: Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Moldova, România, Rusia, SUA, Suedia, Ungaria Lives and works in Paris, France, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‚‚Al. Plamadeala’’, prof. Igor Necitailo, Institute of Arts, Tallin, Estonia, Academy of Arts ‘‘N. Grigorescu’’, Bucharest, Romania, prof. Florin Ciubotaru Important exhibitions: Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Holand, Hungary, Italy, Lithuania, Latvia, Moldova, Romania, Russia, Sweden, Ukraine, USA Works in public collections: Moldova, Russia. Works in private collections: Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Sweden, Switzerland, United Kingdom, USA

118


RÂȘCOVA / RÂȘCOVA, 2012, 60x75 cm, oil, canvas

VASILE NAȘCU, 1939 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Institutului de Arte Plastice, Kiev, Ucraina Expoziţii relevante: Belgia, Moldova, Olanda, Rusia Lucrări în colecţii publice: Bulgaria, Mongolia, Polonia, România, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecţii private: Canada, Franţa, Germania, Moldova, Mongolia, România, Rusia, SUA, Ucraina, Lives and works in Chisinau Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from Institute of Arts, Kiev, Ukraine Important exhibitions: Belgium, Moldova, Netherlands, Russia Works in public collections: Bulgaria, Hungary, Mongolia, Poland, Romania, Ukraine Works in private collections: Canada, France, Germany, Moldova, Mongolia, Romania, Russia, Ukraine, USA

119


Maci / Poppies, 2013, 80x80 cm, oil, canvas

OLESEA ENACHI-BOTNARU, 1977 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru-stagiar al UAP din Moldova Absolventă a Universităţii Pedagogice de Stat ‘‘I. Creangă’’, Facultatea Arte Plastice şi Design, Chişinău Expoziţii relevante: Moldova Lucrări în colecţii private: Estonia, Italia, Moldova, Rusia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member-probationist of Union of Artists from Moldova Graduated from State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Arts and Design Department, Chisinau Important exhibitions: Moldova Works in private collections: Estonia, Italy, Moldova, Russia, Ukraine

120


Veneția / VENICE, 2013, 70x60 cm, oil, cardboard

Inga Edu, 1978

Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău, Moldova Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolventă a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, Moldova Expoziții relevante: Moldova, Italia, România, Ungaria Lucrări în colecții particulare: Austria, Canada, Italia, Moldova, Norvegia, România, Rusia, SUA, Ucraina, Ungaria Lives and works in Chisinau, Moldova Member of the Union of Artists of Moldova Member of the Union of Artists of Romania Graduated from the State Pedagogical University “Ion Creanga”, Chisinau, Moldova Important exhibitions: Moldova, Hungary, Italy, Romania Works in private collections: Austria, Canada, Hungary, Italy, Moldova, Norway, Romania, Russia, Ukraine, USA

121


Vârsta inocenȚei / The age of inocence, 2012, 83x106 cm, mixed media

MONICA TURCU, 1976 România

Locuieşte şi activează în or. Galaţi, România Absolventă a Facultăţii de Drept, Galaţi, România; Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Arte, studentă anul III Expoziţii relevante: Austria, Croația, EAU, Franța, Germania, Italia, Olanda, România, Slovacia, SUA Lucrări în colecţii private: Italia, România Lives and works in Galati, Romania Graduated from Law Department, Galati, Romania, University Dunarea de Jos, Arts Department, 3rd year student Important exhibitions: Romania Works in private collections: Austria, Croatia, France, Germany, Italy, Netherlands, Romania, Slovakia, UAE, USA

122


Construcție. Exterior / Construction. Exterior, 2013,150x100 cm, oil, canvas

MARIJIA GRINIUK, 1984 Danemarca

Locuieşte şi activează în or. Copenhaga, Danemarca Absolventă a Academiei Naţionale de Artă şi Arhitectură, Kiev, a Academiei de Arte, Vilnius și a Academiei „Helnaes Folk”, Danemarca Expoziţii relevante: Croaţia, Danemarca, Lituania, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Croaţia, Finlanda, Lituania, Spania, Ucraina. Lucrări în colecţii private: Uniunea Europeană Lives and works in Copenhagen, Denmark Graduated from the Academy of Arts and Architecture, Kiev, Academy of Arts, Vilnius, Helnaes Folk Academy, Denmark Important exhibitions: Croatia, Denmark, Lithuania, Ukraine Works in public collections: Croatia, Finland, Lithuania, Spain, Ukraine Works in private collections: European Union

123


O DIMINEAȚĂ DE VARĂ / A summer morning, 2013, 109x80 cm, oil, canvas

PETRU JIREGHEA, 1941 Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău Membru al UAP din Moldova, AIAP (UNESCO) Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chișinău Expoziții relevante: Belgia, Germania, Moldova, Olanda, România, Rusia Lucrări în colecții publice: Moldova, România, Rusia Lives and works in Chisinau Member of Union of Artists from Moldova, member of AIAP (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Belgium, Germany, Moldova, Netherlands, Romania, Russia Works in public collections: Moldova, Romania, Russia

124


GARĂ / Railway station, 2012, 60x100 cm, oil, canvas

NICOLAE HAIU, 1989 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Absolvent al Universității Naționale de Arte ‚‚N. Grigorescu’’ , Bucureşti, România Expoziţii relevante: Moldova, România Lives and works in Chisinau Graduated from National University of Arts ‚‚N. Grigorescu’’, Bucharest Important exhibitions: Moldova, Romania

125


FLIRT / FLIRT, 2013, 90x100 cm, oil, canvas

VICTORIA COZMOLICI, 1978 Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău. Membru-stagiar al UAP din Moldova Absolventa a Universității Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Secția Artă Plastică şi Design Expoziții relevante: Moldova, România Lucrări în colecții private: Austria, Grecia, Moldova, România Lives and works in Chisinau, Member-probationist of Union of Artists from Moldova Graduated from the State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Arts and Design Department, Chisinau Important exhibitions: Moldova, Romania Works in private collections: Austria, Greece, Moldova, Romania

126


ACOPERIȘURILE INSTAMBULULUI / The roofs of Istanbul, 2012, 61X70,5 cm, oil, canvas

MIHAI MUNGIU, 1950 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău şi al Institutului de Arte, Facultatea de Istorie şi Teorie a Artei, Kiev Expoziţii relevante: Germania, Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecţii private: Coreea de Sud, Danemarca, Finlanda, Germania, Israel, Moldova, Norvegia, Portugalia, România, Rusia, SUA Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau and Institute of Arts, Department of History and Theory of Arts, Kiev Important exhibitions: Germany, Moldova, Romania, Ukraine Works in public collections: Moldova, Romania, Ukraine Works in private collections: Denmark, Finland, Germany, Israel, Moldova, Norway, Portugal, Romania, Russia, South Coreea, USA

127


PEISAJ LOCUIT / Inhabited landscape, 2012, 100x200 cm, oil, canvas

Victor GUŢU, 1963

Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău, Moldova Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”, Chișinău, Moldova Expoziții relevante: Italia, Moldova, Rusia Lucrări în colecții publice: Bulgaria, Moldova, România Lucrări în colecții publice: Bulgaria, Franța, Germania, Israel, Italia, Moldova, Polonia, România, Rusia, SUA, Ucraina, Ungaria Lives and works in Chisinau, Moldova Member of the Union of Artists of Moldova Graduated from the Republican College of Arts ”Al. Plamadeala”, Chisinau, Moldova Important exhibitions: Italy, Moldova, Russia Works in public collections: Bulgaria, Moldova, Romania Works in private collections: Bulgaria, France, Germany, Hungary, Israel, Italy, Moldova, Poland, Romania, Russia, Ukraine, USA

128


STAREŢUL / ABBOT, 2012, 150X75 cm, oil, canvas

GHEORGHE LISIŢA, 1982 Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău, Moldova Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală” și a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Moldova Expoziții relevante: Moldova, Polonia, România, Suedia Lucrări în colecții private: Armenia, Azerbaijan, Franța, Irlanda de Nord, Italia, Malta, Marea Britanie, Moldova, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Spania, Suedia, Turcia, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Moldova Member of the Union of Artists of Moldova Graduated from the Republican College of Arts ”Al. Plamadeala” and Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau, Moldova Important exhibitions: Moldova, Poland,Romania, Sweden Works in private collections: Armenia, Azerbaijan, France, United Kingdom, Italy, Malta, Moldova, Northern Ireland, Poland, Portugal, Romania, Russia, Spain, Sweden, Turkey, Ucraine, USA

129


Primăvară / spring, 2012, 100x100 cm, oil, canvas

Jolanta Gmur , 1987

Polonia

Locuieşte şi activează în or. Lublin, Polonia Absolventă a Şcolii de Artă din or. Gdynia, a Universităţii „Maria Curie-Sklodovska” din or. Lublin, Facultatea Multimedia şi Facultatea Litografie a Universităţii Rennes 2, Facultatea Arte Plastice, Franţa Expoziţii relevante: Franţa, Polonia, Lives and works in Lublin, Poland Graduated from the Gdynia School of Arts, University Maria Curie-Sklodovska, Multimedia Department and Lithography Department, Lublin and Rennes 2 University, Fine Arts Department, France Important exhibitions: France, Poland

130


autoportret cu dulău / Self portrait with dog, 2013, 240x160 cm, oil, canvas

ION MORĂRESCU, 1956 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chişinău şi al Universităţii Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Facultatea de Grafică şi Pictură, Chişinău Expoziţii relevante: Franţa, Germania, Israel, Italia, Moldova, România, Spania, SUA Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Finlanda, India, Italia, Norvegia, România, SUA Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, Chisinau and from State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Graphics and Painting Department, Chisinau Important exhibitions: France, Germany, Israel, Italy, Moldova, Romania, Spain, USA Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Finland, Norway, India, Italy, Romania, USA

131


NaștereA Afroditei. Palanga / Birt of Aphrodite. Palanga, 2012, 80x100 cm, oil, canvas

Ewa Maizek, 1952

Polonia

Locuieşte şi activează în or. Varşovia, Polonia Absolventă a Academiei de Arte, Facultatea Pictură din Varşovia, Polonia Preşedintele Asociaţiei „Art Campaign” Expoziţii relevante: Elveţia, Germania, Lituania, Marea Britanie, Mexic, Mongolia, Olanda, Ucraina Lives and works in Warsaw, Poland Graduated from the Academy of Arts, Painting Department, Warsaw, Poland President of ‘‘Art Campaign” Association Important exhibitions: Germany, Lithuania, Mexico, Mongolia, Netherlands, Switzerland, Ukraine, United Kingdom

132


ADAM ŞI EVA / Adam and Eve 2012, 85x60 cm, mixed media, oil, canvas

ECATERINA AJDER, 1961 Moldova

Membră a UAP din Moldova, AIAP (UNESCO). Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A.Plămădeală’’, Chișinău și a Institutului Pedagogic de Stat ‚‚I.Creangă’’, Facultatea Arte Plastice, Chișinău Expoziții relevante: Franța, Germania, Moldova, România, Rusia, Spania, Turcia, Ucraina Lucrări în colecții publice: Moldova, România Lucrări în colecții private: Anglia, Canada, Cehia, Franţa, Germania, Israel, Italia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Slovenia, Spania, SUA, Ucraina, Venezuela Member of Union of Artists from Moldova, AIAP (UNESCO). Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau, State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Arts Department, Chisinau, Important exhibitions: France, Germany, Moldova, Romania, Russia, Spain, Turkey, Ukraine Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Canada, Czech Republic, France, Germany, Israel, Italy, Moldova, Poland, Romania, Russia, Slovenia, Spain, Ukraine, USA, Venezuela

133


RUGĂ / PRAYER, 1994, 100x130 cm, oil, canvas

DIMITRIE PEICEV, 1943 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chişinău şi al Institutului Poligrafic, Facultatea Grafica de carte, Moscova Expoziţii relevante: Belgia, Bulgaria, Moldova, Olanda, România, Rusia Lucrări în colecţii publice: Bulgaria, Israel, Moldova, România, Rusia, SUA, Ungaria Lucrări în colecţii private: Anglia, Bulgaria, Elveţia, Israel, Japonia, Moldova, România, Rusia, SUA, Ungaria Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‚‚Al. Plamadeala’’, Chisinau and Poligraphic Institute, Book Graphics Department, Moscow Important exhibitions: Belgium, Bulgaria, Netherlands Moldova, Romania, Russia Works in public collections: Bulgaria, Hungary, Israel, Moldova, Romania, Russia, USA Works in private collections: Bulgaria, Hungary, Israel, Moldova, Romania, Russia, Switzerland, United Kingdom, USA

134


case la climăuți / Houses at Climăuți, 2011, 50x65 cm, oil, canvas

ILIE LEU, 1962 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte ‚‚Al. Plămădeală’’ şi al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chișinău Expoziţii relevante: Moldova, Italia, Polonia, România Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Anglia, Franţa, România Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‚‚Al. Plamadeala’’ and from the Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: Moldova, Italy, Poland, Romania Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: France, Romania, United Kingdom

135


COMPOZIŢIE I-II / Composition I-II, 2013, 2-80x60 cm, oil, cardboard

JAN FERANEC, 1948 Slovacia

Locuiește şi activeaza în or. Bratislava A absolvit Universitatea J. Safarik, Facultatea Arte Plasice Președinte al Asociației artistice VILLA RUSTICA. Membru al grupului DIVERGENCE. Membru al UAP Ceske Budejovice Lucrări în colecții private: Franța, Austria, Canada, U.S.A., Australia, Cehia, Slovacia Lives and works in Bratislava, Slovakia Graduated from the University J. Safarik, Fine Arts Department President of the Art Association VILLA RUSTICA Member of the DIVERGENCE group Member of the Union of Artists Ceske Budejovice works in private collections: Australia, Austria, Canada, Czech Republic, France, Slovakia, USA

136


Fără titlu / UNTITLED, 2013, 90x75 cm, oil, canvas

LADISLAV HOTNY, 1943 Cehia

Locuiește și activează în or. Tyn nad Vltavou, Cehia Membru al Uniunii Artiștilor din Cehia. Membru al Centrului de Artă a Cărții, New York, SUA Membru al „Binder Book Designer”, Londra, Marea Britanie. Membru al „Amis de la Reliure d’Art”, Franța Absolvent al Universității din or. Brno, Cehia Expoziții relevante: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Elveția, Franța, Germania, Luxemburg, Slovacia, Ungaria Lives and works in Tyn nad Vltavou, Czech Republic Member of the Union of Artists of Czech Republic. Member of the Book Art Center, New York, USA Member of the Binder Book Designer, London, United Kingdom. Member of Amis de la Reliure d’Art, France Graduated from the University of Brno, Czech Republic Important exhibitions: Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, France, Germany, Hungary, Louxembourg, Slovakia, Switzerland

137


NOSTALGIE / NOSTALGY, 2012, 50x50 cm, oil, canvas

OLGA KOSTENEVA, 1956 Rusia

Locuieşte şi activează în or. Novosibirsk, Rusia Absolventă a Institutului Pedagogic ‚‚N. K. Krupskaia’’, Facultatea de Pictură şi Grafică, Semipalatinsk Expoziţii relevante: Rusia Lucrări în colecţii private: Kazahstan, Germania, Rusia Lives and works in Novosibirsk, Russia Graduated from the Pedagogical Institute ‘‘N. K. Krupskaia’’, Painting and Graphics Department, Semipalatinsk Important exhibitions: Russia Works in private collections: Germany, Kazakhstan, Russia

138


TERCHOVA / TERCHOVA, 2013, 40x60 cm, oil, canvas

MarIa JesUs Rivero, 1965

Spania

Locuiește și activează în Spania Absolventă a Școlii de Arte, Oviedo, Spania Expoziţii relevante: Cehia, Moldova, Slovacia, Spania Lives and works in Spain Graduated from the School of Arts, Oviedo, Spain Important exhibitions: Czech Republic, Moldova, Slovakia, Spain

139


NODURI VINCIENE / Vincian knots, 2012, 100x150 cm, oil, canvas

RODICA SOCOL, 1958 România

Locuieşte şi activează în or. Timişoara, România Absolventă a Universității de Arte şi Design Timişoara, România Expoziţii relevante: Austria, Bulgaria, România Lucrări în colecţii private: Austria, Italia, România, SUA Lives and works in Timisoara, Romania Graduated from the University of Arts and Design, Timisoara, Romania Important exhibitions: Austria, Bulgaria, Romania Works in private collections: Austria, Italy, Romania, USA

140


CLAR DE LUNĂ / Bright moon, 2012, 100x80 cm, oil, canvas

ANDREI MUDREA, 1954 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova, membru AIAP (UNESCO). Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chişinău Expoziţii relevante: Franţa, Germania, Italia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Moldova, Rusia Lucrări în colecţii private: Anglia, Austria, Canada, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Moldova, România, Rusia, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova, member of AIAP (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ‚‚Al. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: France, Germany, Italy, Moldova, Poland, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: Moldova, Russia Works in private collections: Austria, Canada, France, Germany, Italy, Moldova, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia, United Kingdom, Ukraine, USA

141


LUPTA CONTRARIILOR / Fight of the opposites, 2013, 110x120 cm, oil, canvas

ION DAGHI, 1936 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‘‘Al. Plămădeală’’, Chişinău şi al Institutului de Design Industrial, Harkov, Ucraina. Expoziţii relevante: Moldova, România, Rusia Lucrări în colecţii publice: Moldova, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii private: Arabia Saudită, Belgia, Franţa, Germania, Israel, Moldova, România, Rusia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, Chisinau and Institute of Industrial Design, Kharkov, Ukraine Important exhibitions: Moldova, Romania, Russia Works in public collections: Moldova, Romania, Russia, Ukraine Works in private collections: Belgium, France, Germany, Israel, Moldova, Romania, Russia, Saudi Arabia, Ukraine

142


Orizont / Horizont, 2013, 50x160 cm, acrylic, canvas

YANA KUNEVA, 1988 Bulgaria

Locuiește și activează în or. Rousse, Bulgaria Absolventă a Universității „Sf. Kiril și Metodiu” din or. Veliko Târnovo, Bulgaria Expoziții relevante: Bulgaria Lives and works in Rousse, Bulgaria Graduated from the University “St. Cyril and Methodius”, Veliko Tarnovo, Bulgaria Important exhibitions: Bulgaria

143


ÎNTRU SACRU / Sacredness, 2011, 130x90 cm, mixed media, cardboard

ANDREA-MONICA RUS , 1967 România

Locuieşte şi activează în or. Bistriţa, România. Membră a UAP din România Doctor în arte vizuale Absolventă a Universităţii de Artă şi Design, Cluj-Napoca Expoziţii relevante: România Lucrări în colecţii publice: România Lucrări în colecţii private: România Lives and works in Bistrita, Romania, Member of Union of Artists from Romania Doctor in Visual Arts Graduated from the University of Arts and Design, Cluj-Napoca Important exhibitions: Romania Works in public collections: Romania Works in private collections: Romania

144


REVELAŢIE / REVELATION, 2013, 100x60 cm, acrylic, canvas

EUGENIA MANGRA, 1956 România

Locuiește și activează în or. Oradea, jud. Bihor, România Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolventă a Universității din or. Oradea, Facultatea de Arte Vizuale (Pictură), a Universității de Artă și Design, Cluj-Napoca, România Expoziții relevante: Bulgaria, Franța, Germania, România, SUA, Ungaria Lives and works in Oradea, Bihor, Romania Member of the Union of Artists of Romania Graduated from the University of Oradea, Visual Arts Department (Painting), Art and Design University, Cluj-Napoca, Romania Important exhibitions: Bulgaria, France, Germany, Hungary, Romania, USA

145


dispoziţie de primăvară / Spring mood, 2012, 100x100 cm, oil, canvas

VICTOR TETCO, 1952 Moldova

Locuiește și activează în or. Drochia, Moldova Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolvent al Universității Pedagogice de Stat „I. Creangă”, Chișinău, Moldova Expoziții relevante: Moldova Lives and works in Drochia, Moldova Member of the Union of Artists of Moldova Graduated from the State Pedagogical University ‘‘I. Creanga”, Chisinau, Moldova Important exhibitions: Moldova

146


FĂRĂ TITLU / Untitled, 2012, 92x92 cm, acrylic, canvas

Sozi Constantinidou, 1990

Cipru

Locuiește și activează în or. Paphos, Cipru Absolventă a Universității din or. Bedfordshire, Facultatea Arte Plastice, Marea Britanie și a Colegiului de Artă și Design „Saint Martins”, Londra, Marea Britanie Expoziții relevante: Cipru, Marea Britanie Lives and works in Paphos, Cyprus Graduated from the University of Bedfordshire, Fine Arts Department, United Kingdom and ”Saint Martins” College of Art and Design, London, United Kingdom Important exhibitions: Cyprus, United Kingdom

147


PETRECERE DE REVELION / New Year party, 2011, 90x110 cm, oil, canvas

IURIE ROȘIORU, 1966 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Universităţii Tehnice, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, Chişinău Expoziţii relevante: Canada, Moldova, România, Rusia, SUA Lucrări în colecţii publice: Moldova Lucrări în colecţii private: Canada, Franța, Germania, Moldova, România, Rusia, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Technical University, Architecture and Urbanism Department, Chisinau Important exhibitions: Canada, Moldova, Romania, Russia, USA Works in public collections: Moldova Works in private collections: Canada, France, Germany, Moldova, Romania, Russia, Ukraine, USA

148


MOTIV II / Motif II, 2013, 75x80 cm, oil, canvas

MIHAI MIREANU, 1949 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova, AIAP (UNESCO), Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chişinău Expoziţii relevante: Afghanistan, Canada, Germania, Moldova, România, Rusia, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecţii publice: Kabardino-Balkaria, Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecţii private: Canada, Columbia, Coreea, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Italia, Moldova, Rusia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Afghanistan, Canada, Germany, Hungary, Moldova, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: Kabardino-Balkar Republic, Moldova, Romania, Ukraine Works in private collections: Canada, Columbia, France, Germany, Greece, Israel, Italy, Korea, Moldova, Russia, Ukraine

149


GaurĂ / HOLE, 2012, 85x85 cm, oil, canvas

Irina Kara, 1977

Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău, Moldova Absolventă a Universității Tehnice, Chișinău, Moldova Expoziții relevante: Israel, Italia, Moldova, Rusia, Turcia Lives and works in Chisinau, Moldova Graduated from the Technical University, Chisinau, Moldova Important exhibitions: Israel, Italy, Moldova, Russia, Turkey

150


Raporturi psihice / Psychic RELATIONS 2012, 12-30x30 cm, mix media, canvas

Ankur Kumar, 1989

India

Locuiește și activează în or. Delhi, India Absolvent al Universității „Jamia Millia Islamia”, Delhi, India Expoziții relevante: Cehia, India, Italia, Polonia Lives and work in Delhi, India Graduated from the University ”Jamia Millia Islamia”, Delhi, India Important exhibitions: Czech Republic, India, Italy, Poland

151


APARAT DE JOC / Playing Apparatus, 2012, 100x80 cm, oil, canvas

ROMANAS AVERINCEVAS, 1981 Lituania

Locuiește și activează în or. Veiveriai, Prienu , Lituania. Absolvent al Academiei de Arte, Vilnius și al Institutului de Arte, Klaipeda, secția pictură. Expoziții relevante: Lituania Lives and works in Veiveriai, Prienu, Lithuania Graduated from Vilnius Art Academy, Kaunas Art Institute, Painting Department Important exhibitions: Lithuania

152


PasiunI 5 / Passions 5, 2011, 200x120 cm, oil, canvas

Edvinas Klimas, 1977

Lituania

Locuiește și activează în or. Panevezys, Lituania Absolvent al Academiei de Arte din or. Vilnius, Lituania Expoziții relevante: Lituania Lives and works in Panevezys, Lithuania Graduated from the Academy of Arts, Vilnius, Lithuania Important exhibitions: Lithuania

153


Olteancă / Oltenia woman, 2012, 70x60 cm, oil, canvas

Vasile Didic, 1949

Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău, Moldova Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice „Al.Plămădeală”, Chișinău, Moldova și al Institutului de Stat de Arte Plastice, Kiev, Ucraina Expoziții relevante: Germania, Moldova, România, Rusia, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecții publice: Moldova. Lucrări în colecții private: Franța, Germania, Israel, Moldova, Polonia, România, Rusia, SUA Lives and works in Chisinau, Moldova Member of the Union of Artists of Moldova Graduated from the Republican College of Arts ”Al. Plamadeala”, Chisinau, Moldova and State Institute of Arts, Kiev, Ukraine Important exhibitions: Germany, Hungary, Moldova, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: Moldova. Works in private collections: France, Germany, Israel, Moldova, Poland, Romania, Russia, USA

154


LA MARGINEA TIMPLULUI / At the edge of time, 2012, 120x160 cm, oil, canvas

IGOR ISAC, 1957 România

Locuieşte şi activează în or. Oravița, România. Membru al UAP din România, UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chișinău şi al Univeristăţii de Stat de Arte Plastice şi Design, Talin, Estonia Expoziţii relevante: Belgia, Estonia, Germania, Moldova, România, Rusia Lucrări în colecții publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Belgia, Estonia, Germania, Moldova, România, Rusia Lives and works in Oravita, Romania, Member of Union of Artists from Moldova and Romania Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau and State University of Design and Arts, Tallin, Estonia Important exhibitions: Belgium, Estonia, Germany, Moldova, Romania, Russia Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Belgium, Estonia, Germany, Moldova, Romania, Russia

155


Peisaj autumnal / Autumn landscape, 2012, 58x90 cm, oil, canvas

LILIA BORTA, 1977 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membră a UAP din Moldova Absolventă a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău Expoziţii relevante: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Franţa,Moldova, România, Rusia Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Chisinau Important exhibitions: Moldova, Romania Works in private collections: France, Moldova, Romania, Russia

156


TOAMNA ÎN SAT / Autumn in the village, 2011, 73x82 cm, oil, canvas

MIHAIL STATNÎI, 1942 Moldova

Membru al UAP din Moldova, AIAP (UNESCO). Absolvent al Colegiului de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chişinău şi al Academiei de Arte, Sankt-Petersburg Expoziţii relevante: Franţa, Germania, Moldova, România, Turcia, SUA Lucrări în colecţii publice: Georgia, Moldova, Polonia, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii private: Anglia, Australia, Canada, Franţa, Germania, Israel, Italia, Japonia, Moldova, România, Rusia, Spania, SUA, Turcia, Ungaria Member of Union of Artists from Moldova, AIAP (UNESCO). Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, Chisinau and from the Academy of Fine Arts, Saint Petersburg Important exhibitions: France, Germany, Moldova, Romania, Turkey, USA Works in public collections: Georgia, Moldova, Poland, Russia, Ukraine Works in private collections: Australia, Canada, France, Hungary, Germany, Israel, Italy, Japan, Moldova, Romania, Russia, Spain, Turkey, United Kingdom, USA

157


Visul lui Heja / Heja’s Dream, 2012, 79,5x118,5 cm, oil, canvas

NIMET KESER, 1973 Turcia

Locuiește și activează în or. Diyarbakir, Turcia Absolventă a Universității „Hacettepe”, Ancara, Turcia Expoziții relevante: Bosnia-Herțegovina, Croația, Danemarca, SUA, Turcia Lives and works in Diyarbakir, Turkey Graduated from the Hacettepe University, Ancara, Turkey Important exhibitions: Bosnia Hertzegovina, Croatia, Denmark, Turkey, USA

158


GENERAŢII / Generations 2013, 150x90 cm, oil, canvas

OLGA BACHIȚCHI, 1980 Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău. Membră a UAP din Moldova, Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, clasa prof. V. Bachițchi, Chişinău și a Academiei Naţionale de Arte Plastice şi Arhitectură, Kiev, atelierul profes. V. I. Gurin Expoziții relevante: Canada, Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecții publice: Moldova, Ucraina Lucrări în colecții private: Canada, Germania, Grecia, Letonia, Moldova, Rusia, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova, Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, prof. V. Bachitchi, Chisinau, and from the National Academy of Arts and Architecture, Kiev, studio of prof. V. I. Gurin Important exhibitions: Canada, Moldova, Romania, Ukraine Works in public collections: Moldova, Ukraine Works in private collections: Canada, Germany, Greece, Latvia, Moldova, Russia, Ukraine, USA

159


KABUL / KABUL 2013, 75x90 cm, mixed media, canvas

WESLEY ACUNA, 1985 Costa Rica

Locuiește și activează în loc. Cartago, Costa Rica Absolvent al Universității din Costa Rica, Facultatea de Arte Plastice Expoziții relevante: Costa Rica, Bosnia-Herțegovina, Nicaragua, Panama Lives and works in Cartago, Costa Rica Graduated from the University of Costa Rica, Fine Arts Department Important exhibitions: Bosnia & Herzegovina, Costa Rica, Nicaragua, Panama

160


CĂLĂTORIE ÎN AUR / TRAVEL INTO GOLD, 2011, 153x104 cm, mixed media

PETAR ARNAUDOV, 1939 Bulgaria

Locuiește și activează în or. Razgrad, Bulgaria Absolvent al Academiei de Arte „N. Pavlovici” din or. Sofia, Bulgaria Expoziții relevante: Belgia, Bulgaria Lives and works in Razgrad, Bulgaria Graduated from the Academy of Arts ‘‘N. Pavlovich”, Sofia, Bulgaria Important exhibitions: Belgium, Bulgaria

161


crucea biruinței / The cross of victory, 2012, 100x80 cm, oil, canvas

DANIELA GAFTEA, 1960 România

Locuieşte şi activează în or. Bacău, România Membră a UAP din România Absolventă a Academiei de Arte ‚‚G. Enescu’’, Iaşi, România Expoziţii relevante: Bulgaria, Franţa, România, Turcia Lives and works in Bacau, Romania Member of Union of Artists from Romania Graduated from the Academy of Arts ‘‘G. Enescu’’, Iasi, Romania Important exhibitions: Bulgaria, France, Romania, Turkey

162


EMOȚIE / Emotion, 2013, 120x120 cm, oil, canvas

GHEORGHE ȚĂRNĂ, 1974 Moldova

Locuieşte şi activează în or. Chişinău. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chişinău şi al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău Expoziţii relevante: Moldova, România Lucrări în colecţii publice: Moldova Lucrări în colecţii private: Coreea de Sud, Estonia, Moldova, România, Rusia, SUA Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‚‚Al. Plamadeala’’ , Chisinau and Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: Moldova, Romania Works in public collections: Moldova Works in private collections: Estonia, Moldova, Romania, Russia, South Korea, USA

163


IssîK-Kul I-II / Issyk-Kul I-II, 2011, 105x90 cm, acrylic, cardboard

IVAN DEMIANENKO, 1984 Rusia

Locuiește și activează in or. Nijnevartovsk. Membru al Uniunii de Creație din Rusia Absolvent al Academiei de Arhitectură și Arte Plastice, Ekaterinburg, Rusia, Facultatea de Artă Decorativă, Expoziții relevante: India, Italia, Israel, România, Rusia, Slovenia, Ungaria Lucrări in colecții publice: Italia, Israel Lucrări in colecții private: Italia, Rusia Lives and works in Nijnevartovsk, Member of the Creative Union of Russia Graduated from the Academy of Architecture and Fine Arts, Yekaterinburg, Russia, Faculty of Applied Art, Important exhibitions: India, Israel, Italy, Romania, Russia, Slovenia, Hungary Works in public collections: Italy, Israel Works in private collections: Italy, Russia

164


INFINIT 0 / INFINITE 0, 2013, 68x70 cm, mixed media

Cecilia Chiavistelli, 1957

Italia

Locuiește și activează în or. Florența, Italia Absolventă a Institutului European de Design „Palazzo Spinelli”, Florența, Italia Expoziții relevante: Cehia, Germania, Italia, Japonia, Spania Lives and works in Florence, Italy Graduated from the European Institute of Design ‘‘Palazzo Spinelli”, Florence, Italy Important exhibitions: Czech Republic, Germany, Italy, Japan, Spain

165


PORTRET 1/ Portrait 1, 2013, 75x55 cm, oil, canvas

NASTAR MAMAI, 1962 Kârgâzstan

Locuiește și activează în or. Bishkek, Kârgâzstan Absolvent al Academiei de Artă din or. Viena, Austria Expoziții relevante: Austria, India, Kârgâzstan, Rusia Turcia Lives and works in Bishkek, Kirghizstan Graduated from the Academy of Arts, Vienna, Austria Important exhibitions: Austria, India, Kirgizstan, Russia, Turkey

166


Tânăra călăreață / Young rider, 2012, 80x60 cm, oil, canvas

YuristAnbek Shygaev, 1957

Kârgâzstan

Locuiește și activează în or. Bișkek, Kârgâzstan. Membru al Uniunii Artiștilor din Kârgâzstan Absolvent al Institutului de Pictură, Sculptură și Arhitectură „I. Repin”, Sankt-Petersburg, Rusia Expoziții relevante: Austria, Belgia, Coreea de Sud, China, Elveția, Franța, Germania, India, Italia, Japonia, Kazahstan, Kârgâzstan, Marea Britanie, Moldova, Polonia, Portugalia, Rusia, SUA, Turcia, Ucraina Lucrări în colecții publice: Canada, Coreea de Sud, Kârgâzstan, Moldova, Polonia, Rusia, Lucrări în colecții private: Belgia, China, Franța, Germania, Israel, Kârgâzstan, Luxemburg, Marea Britanie, Rusia, SUA, Suedia Lives and works in Biskek, Kirgizstan. Member of the Union of Artists of Kirgizstan Graduated from the Institute of Painting, Sculpture and Architecture “I. Repin”, Saint Petersburg, Russia Important exhibitions: Austria, Belgium, China, France, Germany, United Kingdom, India, Italy, Japan, Kazahstan, Kirgizstan, Moldova, Poland, Portugal, Russia, South Korea, Turkey, Ucraine, USA Works in public collections: Canada, Kirgizstan, Moldova, Poland, Russia Works in private collections: Belgium, China, France, Germany, Israel, Kirgizstan, Luxembourg, Russia, Sweden, United Kingdom, USA

167


Fără titlu / Untitled, 2013, 100x150 cm, acrylic, oil, canvas

PARI MALEKZADEH, 1978 Iran

Locuiește și activează în or. Urmia, Iran Absolventă a Universității Alzahra din Tehran, Iran Expoziții relevante: Iran, Moldova Lives and works in Urmia, Iran Graduated from the University Alzahra, Tehran, Iran Important exhibitions: Iran, Moldova

168


sărbătoare / fiesta mongolfiere , 2011, 120x150 cm, oil, canvas

ValdemarAs Semeska, 1956

Lituania

Locuiește și activează în or. Varena, Lituania Absolvent al Academiei de Arte din or. Vilnius, Lituania Expoziții relevante: Italia, Lituania Lives and works in Varena, Lithuania Graduated from the Academy of Arts, Vilnius, Lithuanai Important exhibitions: Italy, Lithuania

169


KATIA / KATYA, 2011, 117,3x89 cm, oil, canvas

STANISLAV BABIUC, 1974 Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău. Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău și al Academiei Naţionale de Arte Plastice și Arhitectură, Facultatea Arte Plastice, Kiev, Ucraina Expoziții relevante: Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecții private: Franţa, Irlanda, Italia, Moldova, Rusia, Spania, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College ‚‚Al. Plamadeala’’, Chisinau and from the National Academy of Arts and Architecture, Arts Department, Kiev, Ukraine Important exhibitions: Moldova, Romania, Ukraine Works in private collections: France, Ireland, Italy, Moldova, Russia, Spain, Ukraine, USA

170


ACASĂ / HOME, 2012, 73,5x132 cm, oil, canvas

VALERII SIDORKIN, 1955 Belarus

Locuieşte şi activează în loc. Mozîr, Belarus. Membru al UAP din Belarus Absolvent al Academiei de Arte, Minsk Expoziţii relevante: Belarus, Polonia, Rusia, SUA, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Belarus, Ucraina Lucrări în colecţii private: Austria, Belarus, Germania, Israel, Polonia, Rusia, Ucraina Lives and works in Mozyr, Belarus, Member of Union of Artists from Belarus Graduated from the Academy of Arts, Minsk Important exhibitions: Belarus, Poland, Russia, Ukraine, USA Works in public collections: Belarus, Ukraine Works in private collections: Austria, Belarus, Germany, Israel, Poland, Russia, Ukraine

171


LUPI ÎN MUZEU / Wolves in the museum, 2012, 80x100 cm, oil, canvas

Dirk Balke, 1960

Germania

Locuiește și activează în or. Dusseldorf, Germania Absolvent al „Freie Kunstakademie Rhein-Ruhr”, Germania Membru al Grupului Internațional de Artiști „Die Neuen Milben” Expoziții relevante: Austria, Cehia, Germania, Polonia, Slovacia Lives and works in Dusseldorf, Germany Graduated from “Freie Kunstakademie Rhein-Ruhr”, Germany Member of the International Group of Artists “Die Neuen Milben” Important exhibitions: Austria, Czech Republic, Germany, Poland, Slovakia

172


GÂND TRECĂTOR / a passing through, 2013, 90x90 cm, oil, canvas

iuliana Perebiceanu, 1984

România

Locuiește și activează în or. Suceava, România Absolventă a Universității „George Enescu”, Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design, Specializarea Conservare-Restaurare, Iași, România Expoziții relevante: România Lives and works in Suceava, Romania Graduated from the University ‘‘George Enescu”, Decorative, Plastic Arts and Design Department, Conservation-Restoration specialization, Iasi, Romania Improtant exhibitions: Romania

173


FREAMĂT / Rustle, 2013, 80x80 cm, acrylic, canvas

ADRIAN BUDEA, 1979 România

Locuieşte şi activează în loc. Honţişor, jud. Arad, România Absolvent al Facultăţii de Arte Plastice, Pictură, Oradea, România Expoziţii relevante: Franţa, România, Ungaria Lucrări în colecţii private: Franţa, Germania, Irlanda, Italia, România, SUA Lives and works in Hontishor, Arad, Romania Graduated from the Department of Fine Arts, Painting, Oradea, Romania Important exhibitions: France, Hungary, Romania Works in private collections: France, Germany, Ireland, Italy, Romania, USA

174


Desculț / Barefoot, 2011, 60x80 cm, oil, canvas

INDRE MARTINKIENE, 1984 Lituania

Locuieşte şi activează în or. Vilnius, Lituania Absolventă a Academiei de Arte din or. Vilnius, Lituania Expoziţii relevante: Danemarca, Franţa, Lituania, Polonia, Spania Lucrări în colecţii private: Danemarca, Lituania, Spania, Turcia Lives and works in Vilnius, Lithuania Graduated from Academy of Arts, Vilnius, Lithuania Important exhibitions: Denmark, France, Lithuania, Poland, Spain Works in private collections: Denmark, Lithuania, Spain, Turkey

175


ÎȚI MAI AMINTEȘTI? / Do you remember?, 2012, 200x160 cm, oil, canvas

CONSTANTIN DRAGOŞ, 1987 România

Locuiește și activează în or. Bistrița, România Absolvent al Universității Naționale de Arte, Secția Pictură, București, România Expoziții relevante: Germania, România Lives and works in Bistrita, Romania Graduated from the National University of Arts, Painting Department, Bucharest, Romania Important exhibitions: Germany, Romania

176


LOC 5/ Seat 5, 2011, 130x150 cm, oil, canvas

FLORIN MENZOPOL, 1943 România

Locuieşte şi activează în or. Buzău, România Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Buzău Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, Secţia Pictură monumentală Expoziţii relevante: România Lives and works in Buzau, Romania Member of Union of Artists of Romania, Buzau branch Graduated from the Institute of Arts ‘‘Nicolae Grigorescu”, Monumental Painting Department Important exhibitions: Romania

177


Înafară / Out of the line, 2012, 100x110 cm, oil, canvas

Kaliya Kalacheva, 1986

Bulgaria

Locuiește și activează în or. Sofia, Bulgaria Absolventă a „Ecole Boulle”, Paris, Franța și a Academiei Naționale de Arte din Sofia, Bulgaria Expoziții relevante: Bulgaria, Marea Britanie, Turcia Lives and works in Sofia, Bulgaria Graduated from the “Ecole Boulle”, Paris, France and National Academy of Arts, Sofia, Bulgaria Important exhibitions: Bulgaria, Turkey, United Kingdom

178


MAREA ALBĂ / WHITE SEA, 2005, 60x60 cm, oil, cardboard

SEVER SĂSĂRMAN, 1930 Elveţia

Locuieşte şi activează în or. Lugano, Elveţia. Membru al Societăţii Artiştilor Independenţi din Paris, al Asociaţiei Siciliene de Litere şi Arte, al Asociaţiei Artiştilor Ticinezi – Elveţia Absolvent al Universităţii din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept Expoziţii relevante: Canada, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Moldova, România, SUA Lucrările se află în numeroase colecţii publice şi private Lives and works in Lugano, Switzerland, Member of the Association of Independent Artists from Paris, Sicilian Association of Literature and Arts, Association of Ticinese Artists – Switzerland Graduated from the University of Cluj-Napoca, Law Department Important exhibitions: Canada, France, Germany, Italy, Japan, Moldova, Romania, Switzerland, USA Works are in numerous public and private collections

179


PICNIC / PICNIC, 2013, 60x70 cm, oil, canvas

Nadya Peovska, 1977

Bulgaria

Locuiește și activează în or. Sofia, Bulgaria Expoziții relevante: Bulgaria, Moldova Lives and works in Sofia, Bulgaria Important exhibitions: Bulgaria, Moldova

180


Vedere spre port / harbour view, 2013, 80x90 cm, oil, canvas

WILLEMIJN VAN DORP, 1945 Olanda

Locuieşte şi activează în or. Leusden, Olanda Absolventă a Academiei de Stat, Amsterdam Expoziţii relevante: Olanda, Moldova Lucrări în colecţii publice: Moldova Lives and works in Leusden, Netherlands Graduated from the State Academy, Amsterdam Important exhibitions: Moldova, Netherlands Works in public collections: Moldova

181


Amintirile sunt amăgitoare deoarece sunt marcate de evenimentele din prezent / Memory is deceptive because it is coloUred by today’s events, 2013, 3-45x30 cm, acrylic over photograph

Radostin Sedevchev, 1988

Bulgaria

Locuiește și activează în or. Sofia, Bulgaria Absolvent al Academiei Naționale de Artă din Sofia, Bulgaria Expoziții relevante: Bulgaria, Marea Britanie Lives and works in Sofia, Bulgaria Graduated from the National Academy of Arts, Sofia, Bulgaria Important exhibitions: Bulgaria, United

182


Simbol ascuns/ Hidden symbol 2013, 100x120 cm, oil, canvas

valeriu jabinschi 1967

Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău, Moldova. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”, al Academiei de Arte, Chișinău, Moldova și al Academiei de Arte Frumoase din Milano, Italia Expoziții relevante: Germania, Moldova, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecții publice: Moldova, România Lucrări în colecții private: Australia, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Moldova, România, Rusia, Spania, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of the Union of Artists of Moldova Graduated from the Republican College of Arts “Al. Plamadeala”, Academy of Arts, Chisinau, Moldova and Academy of Fine Arts, Milano, Italy Important exhibitions: Germany, Moldova, Romania, Russia, Ucraine Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Australia, Germany, Greece, Italy, Moldova, Romania, Russia, Spain, Ukraine, United Kingdom, USA

183


Ecstazy (Diptic) / Ecstazy (Dyptich), 2012, 2-90x90 cm, oil, canvas

Elvira CEMORTAN-VOLOșin, 1962

Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău, Moldova Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolventă a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice,Chișinău, Moldova Expoziții relevante: Moldova, Polonia, România, Turcia, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecții publice: Polonia, România, Rusia, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecții private: Germania, Israel, Italia, Moldova, Olanda, Polonia, România, Rusia, Ucraina, Ungaria Lives and works in Chisinau, Moldova Member of the Union of Artists of Moldova Graduated from the Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau, Moldova Important exhibitions: Hungary, Moldova, Poland, Romania, Turkey, Ucraine Works in public collections: Hungary, Poland, Romania, Russia, Ucraine Works in private collections: Germany, Hungary, Israel, Italy, Moldova, Netherlands, Poland, Romania, Russia, Ucraine

184


SAȘA / SASHA, 2011, 80x80 cm, oil, canvas

CEZARA COLESNIC, 1980

Moldova

Locuiește și activează în or. Paris, Franța Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”, Chișinău, Moldova, a Universității Dijon, Franța, Universității Paris IV Sorbona, Institutului European de Studii în Artă,Paris, Franța Expoziții relevante: Belgia, Bulgaria, Franța, Luxemburg, Moldova, România, Turcia Lives and works in Paris, France Graduated from the Republican College of Arts ”Al. Plamadeala”, Chisinau, Moldova, University Dijon, France, University Paris IV Sorbona, European Institute of Studies in Art, Paris, France Important exhibitions: Belgium, Bulgaria, France, Luxembourg, Moldova, Romania, Turkey

185


RITMURI / Rythms 2011, 39x52 cm , mixed media, cardboard

OLEG COJOCARI, 1959 Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău. Membru al UAP din Moldova, AIAP (UNESCO) Absolvent al Institutului Poligrafic, Lvov, Ucraina Expoziții relevante: Belarus, Franţa, Germania, Moldova, România, Rusia, Turcia, Ucraina Lucrări în colecții publice: Belarus, Franţa, Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecții private: Belarus, Franţa, Moldova, Rusia, România, Turcia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova, AIAP (UNESCO) Member of Union of Artists from Moldova, Graduated from the Poligraphic Institute , Lvov, Ukraine Important exhibitions: Belarus, France, Germany, Moldova, Romania, Russia, Turkey, Ukraine Works in public collections: Belarus, France, Moldova, Romania, Ukraine Works in private collections: Belarus, France, Moldova, Russia, Romania, Turkey, Ukraine

186


HAINA PATRIARHULUI / The cope of the patriarch, 2008, 130x80 cm, oil, canvas

MARIAN DOBRE, 1968 România

Locuieşte şi activează în or. Cluj-Napoca, România Absolvent al Academiei de Artă, Facultatea Pictură, Bucureşti, România Expoziţii relevante: Franţa, Grecia, România, Rusia, Ungaria Lives and works in Cluj-Napoca, Romania Graduated from the Academy of Art, Painting Department, Bucharest, Romania Important exhibitions: France, Greece, Hungary, Romania, Russia

187


PRIMĂVARA / Spring, 2013, 80x130 cm, acrylic, canvas

Marika Naadel, 1976 Estonia

Locuiește și activează în or. Tartu, Estonia Absolventă a Școlii de Arte din Tartu Membră a Uniunii Artiștilor din Tartu Expoziții relevante: Estonia, Finlanda, România Lives and works in Tartu, Estonia Graduated from the School of Arts, Tartu Member of the Union of Artists of Tartu Important exhibitions: Estonia, Finland, Romania

188


ATAŞAT DE TRECUT / ATTACHed To THE PAST 2013, 80x80 cm, oil, canvas

Vasile Sitari, 1971

Moldova

Locuiește și activează în or. Chișinău, Moldova. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală” și al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Moldova Expoziții relevante: Cehia, Franța, Israel, Japonia, Moldova, Polonia, România, Ungaria Lucrări în colecții publice: Moldova, România, Rusia Lucrări în colecții private: Franța, Germania, Grecia, Israel, Italia, Japonia, Moldova, Polonia, România, Rusia, SUA Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of the Union of Artists of Moldova Graduated from the Republican College of Arts “Al. Plamadeala” and Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau, Moldova Important exhibitions: Czech Republic, France, Hungary, Israel, Japan, Moldova, Poland, Romania Works in public collections: Moldova, Romania, Russia Works in private collections: France, Germany, Greece, Israel, Italy, Moldova, Poland, Romania, Russia, USA

189


Pietra / Pietra, 2013, 200x200 cm, oil, canvas

Alexandra Baciu, 1982

Romania

Locuieşte şi activează în or. Bucureşti, România Absolventă a Universităţii Naţionale de Arte, Bucureşti, România Expoziţii relevante: România Lives and works in Bucharest, Romania Graduated from the National University of Arts, Bucharest, Romania Important exhibitions: Romania

190


Romb / ROMB, 2010, 100x80 cm, oil, canvas

Floarea peia, 1966

România

Locuieşte şi activează în or. Bucureşti, România Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România Absolventă a Academiei de Artă din Bucureşti, România Expoziţii relevante: Italia, România, Rusia Lives and works in Bucharest, Romania Member of Union of Artists of Romania Graduated from the Academy of Arts, Bucharest, Romania Important exhibitions: Italy, Romania, Russia

191


Eclaraj / Strong artificial illumination, 2012, 93x93 cm, oil, canvas

Cristian DiȚioiu, 1967

Romania

Locuieşte şi activează în or. Bucureşti, România Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolvent al Academiei de Arte din Bucureşti, România Expoziţii relevante: Italia, România Lives and works in Bucharest, Romania Member of the Union of Artists of Romania Graduated from the Academy of Arts, Bucharest, Romania Important exhibitions: Italy, Romania

192


FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2011, 150x150 cm, oil, canvas

Stella Christofi, 1988

Cipru

Locuiește și activează în or. Larnaca, Cipru Membră a Asociației de Arte Frumoase din Cipru (E.K.A.T.E.) Absolventă a Școlii de Arte din Atena, Grecia Expoziții relevante: Grecia, Moldova Lives and works in Larnaca, Cyprus Member of E.K.A.T.E. (Cyprus Chamber of Fine Arts) Graduated from the School of Arts, Athens, Greece Important exhibitions: Greece, Moldova

193


KOHSEI SEKAI - 2129 / KOHSEI SEKAI - 2129, 2012, 130.5x80.8 cm, acrylic, canvas

Kohsei Sekai

Japonia

Locuiește și activează în Japonia Absolvent al Universității de Artă, Tokio Expoziții relevante: Argentina, Bulgaria, Canada, Cehia, Egipt, Finlanda, Franța, Ghana, Coreea, Japonia, Lituania, Macedonia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Serbia, Spania, SUA, Suedia, Ungaria Lucrări în colecții publice: Bulgaria, Croația, Egipt, Lituania, Muntenegru, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, S.U.A. Lives and works in Japan Graduated from Tama Art University Important exhibitions: Argentina, Bulgaria, Canada, Czech Republic, Egypt, Finland, France, Ghana, Korea, Japan, Lithuania, Macedonia, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Sweden, United Kingdom Works in public collections: Bulgaria, Croatia, Egypt, Lithuania, Montenegro, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, USA

194


195


Juriul Bienalei / Jury of the Biennial Președinte / Chairman: Dr. Adrian Silvan Ionescu – Director, Institutul de Istoria Artei „George Oprescu”, București, România Director of Art History Institute ‘‘George Oprescu’’, Bucharest, Romania

Membri / Members: Tudor Braga – critic de arte, Preşedinte Secţie Critică, UAP din Moldova art critic, Head of Critics Department of Union of Artists from Moldova Ghenadie Jalobă – artist plastic, Preşedinte, Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova, artist, Chairman of Union of Artists from Moldova Rinaldo Novalli – artist plastic, șef Departament pictură, Academia de Arte din Bologna, Italia artist, Head of Painting Department, Academy of Arts, Bologna, Italy Dr.Hb. Postică Gheorghe – vice ministru, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Vice Minister, Ministry of Culture of Republic of Moldova Zamşa Simion – artist plastic, docent,  Universitatea Pedagogică „I.Creangă’’ artist, Docent, State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’ Zbârnea Tudor – artist plastic, director general, Muzeul Național de Artă al Moldovei artist, General Director of National Art Museum of Moldova

196


SecvenČ›e din timpul jurizării / Sequences during the judging 197


PARTICIPANȚI / PARTICIPANTS

ACUNA WESLEY, Costa Rica, KABUL / KABUL 2013, 75x90 cm, mixed media, canvas AJDER ECATERINA, Moldova, ADAM ŞI EVA / ADAM AND EVE 2012, 85x60 cm, mixed media, oil, canvas ANDONI DACIAN, România, DINCOLO DE CONSTRUCȚIE / BEYOND THE CONSTRUCTION, 2010, 80x84 cm, oil, canvas ANGHEL GHEORGHE, România, CĂLĂTORIILE LUI ODISEUS/ ODYSSEUS TRAVELS 2011, 140x200 cm, oil, canvas ARNAUDOV PETAR, Bulgaria, CĂLĂTORIE ÎN AUR / TRAVEL INTO GOLD, 2011, 153x104 cm, mixed media ASTREIN LARISA, Rusia, FALDURI ÎN TIMP ȘI SPAȚIU / CRINKLES IN TIME AND SPACE, 2012, 110x120cm, oil, canvas AVERINCEVAS ROMANAS, Lituania, APARAT DE JOC / PLAYING APPARATUS, 2012, 100x80 cm, oil, canvas BABIUC STANISLAV, Moldova, KATIA / KATYA, 2011, 117,3x89 cm, oil, canvas BACHIȚCHI OLGA, Moldova, GENERAŢII / GENERATIONS 2013, 150x90 cm, oil, canvas BACHIȚCHI VEACESLAV, Moldova, PLOAIE DE METEORIȚI / METEORITES RAIN, 2013, 180x90cm, oil, canvas BACIU ALEXANDRA, Romania, PIETRA / PIETRA, 2013, 200x200 cm, oil, canvas BALKE DIRK, Germania, LUPI ÎN MUZEU / WOLVES IN THE MUSEUM, 2012, 80x100 cm, oil, canvas BĂTRÂNU TIMOTEI, Moldova, DE ALE PRIMĂVERII / SPRING THINGS, 2013, 100x132 cm, oil, canvas BILEK JINDRICH, Cehia, UNDE MERGEM? / WHERE ARE WE GOING?, 2011, 101x142 cm, oil, canvas BOLBOCEANU DUMITRU, Moldova, EREMIT / HERMIT, 2012, 86x86 cm, oil, canvas BONTEA ELENA, Moldova, OBIECT ÎN SPAȚIU / OBJECT IN SPACE, 2012, 53x48,5 cm, oil, canvas BORTA LILIA, Moldova, PEISAJ AUTUMNAL / AUTUMN LANDSCAPE, 2012, 58x90 cm, oil, canvas BRĂESCU DIANA, România, ÎNGER / ANGEL, 2013, 100x80 cm, acrylic, canvas BREAZU FLORINA, Moldova, FUGĂ / RUN, 2013, 140,8x100,8 cm, oil, canvas BRUNEA MIHAIL, Moldova, ARHEOLOGIE II– O DILEMA DIVINA / ARCHAEOLOGY II– A DEVINE DILEMA, 2012, 91,5x121,5 cm, acrylic, mixed media, canvas BUDEA ADRIAN, România, FREAMĂT / RUSTLE, 2013, 80x80 cm, acrylic, canvas BUNEA MARCEL, România, ALB ASCENDENT / ASCENDANT WHITE, 2012, 130x60 cm, oil, canvas BUȚ ALEXANDRU, Moldova, VILCOVO / VILCOVO, 2011, 70x80 cm, oil, canvas BUZU TEODOR, Cehia, PĂRĂSIREA CUIBULUI / ABANDONING THE NEST, 2012, 120x100 cm, acrylic, canvas CALLEBAUT NICOLE, Belgia, DIN SERIA “CUVINTE DERIVATE”/ FROM THE SERIES “DRIFTING WORDS”, 2010, 180x220 cm, acrylic, canvas CEBOTARI IURIE, Moldova, PEISAJ CU URBE / LANDSCAPE WITH TOWNS, 2012, 80x120 cm, oil, canvas CEMORTAN-VOLOȘIN ELVIRA, Moldova, ECSTAZY (Diptic) / ECSTAZY (Dyptich), 2012, 2-90x90 cm, oil, canvas CHIAVISTELLI CECILIA, Italia, INFINIT 0 / INFINITE 0, 2013, 68x70 cm, mixed media CHIȘCĂ ION, Moldova, CĂDEREA LUI ICARUS / FALL OF ICARUS, 2012, 60x90 cm, acrylic, canvas CHRISTOFI STELLA, Cipru, FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2011, 150x150 cm, oil, canvas CIOBANU IRAIDA, Moldova, MOTIV FESTIV / FESTIVE MOTIF, 2012, 80x80 cm, oil, canvas CIRKOVA NATALIA, Belarus, PEISAJ GALBEN / YELLOW LANDSCAPE, 2012, 68x70 cm, oil, canvas COJOCARI OLEG, Moldova, RITMURI / RYTHMS 2011, 39x52 cm , mixed media, cardboard COJOCARU ILIE, Moldova, FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2012, 150x125 cm, oil, canvas COLESNIC CEZARA, Moldova, SAȘA / SASHA, 2011, 80x80 cm, oil, canvas CONSTANTINOU DORA, Cipru, FINAL / FINAL, 2013, 80x120 cm, oil, canvas COPSEY RICK, Marea Britanie, FĂRĂ TITLU I, II / UNTITLED I, II, 2013, 80x80 cm, acrylic, canvas CONSTANTINIDOU SOZI, Cipru, FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2012, 92x92 cm, acrylic, canvas COȚOFAN SERGIU, Moldova, SOMN / SLEEP, 2012, 86x121 cm, tempera, oil, canvas COZMOLICI VICTORIA, Moldova, FLIRT / FLIRT, 2013, 90x100 cm, oil, canvas CREȚU VICTOR, Moldova, MOTIV ORIENTAL / ORIENTAL MOTIF, 2013, 80x85 cm, oil, canvas CUCIUC SERGIU, Moldova, TOATE PĂSĂRILE ZBOARĂ (Diptic) / ALL THE BIRDS FLY (Diptych), 2012, 2-70x55 cm, oil, canvas CUZMENCO VICTOR, Moldova, DEVENIRE / BECOMING, 2013, 168x80 cm, mixed media, canvas DAGHI ION, Moldova, LUPTA CONTRARIILOR / FIGHT OF THE OPPOSITES, 2013, 110x120 cm, oil, canvas DAGNOGO GOPAL, Franţa, TRANSMIGRARE 1 / TRANSMIGRATION 1 2013, 80x80 cm, acrylic, canvas DANILIȘIN ANATOL, Moldova, SIMFONIA NATURII / NATURE’S SYMPHONY, 2011, 130x130 cm, acrylic, canvas DEMIANENKO IVAN, Rusia, ISSÂK-KUL I-II / ISSYK-KUL I-II, 2011, 105x90 cm, acrylic, cardboard DIDIC VASILE, Moldova, OLTEANCĂ / OLTENIA WOMAN, 2012, 70x60 cm, oil, canvas DIȚIOIU CRISTIAN, Romania, ECLARAJ / STRONG ARTIFICIAL ILLUMINATION, 2012, 93x93 cm, oil, canvas DOBRE MARIAN, România, HAINA PATRIARHULUI / THE COPE OF THE PATRIARCH, 2008, 130x80 cm, oil, canvas DOHOTARU VASILE, Moldova, MOTIV BALCANIC / BALCANIC MOTIF, 2013, 120x100 cm, oil, canvas DORP, van DORP WILLEMIJN, Olanda, VEDERE SPRE PORT / HARBOUR VIEW, 2013, 80x90 cm, oil, canvas DRAGOŞ CONSTANTIN, România, ÎȚI MAI AMINTEȘTI? / DO YOU REMEMBER?, 2012, 200x160 cm, oil, canvas EDU INGA, Moldova, VENEȚIA / VENICE, 2013, 70x60 cm, oil, cardboard ENACHI-BOTNARU OLESEA, Moldova, MACI / POPPIES, 2013, 80x80 cm, oil, canvas FABIAN TUDOR, Moldova, Pictotipia / Pictotipia, 2012, 150x150 cm, author’s media, canvas FAZLÎ PETRU, Moldova, COMPOZIȚIE II / COMPOSITION II, 2013, 73x83 cm, oil, canvas FERANEC JAN, Slovacia, COMPOZIŢIE I-II / COMPOSITION I-II, 2013, 2-80x60 cm, oil, cardboard FLONDOR CONSTANTIN, România, MÂNA MAICII DOMNULUI / HAND OF OUR LADY, 2012, 95x125 cm, oil, canvas FUSU SERGIU, 1958, Moldova, MOTIV / MOTIF, 2013, 100x130 cm, oil, canvas GAFTEA DANIELA, România, CRUCEA BIRUINȚEI / THE CROSS OF VICTORY, 2012, 100x80 cm, oil, canvas

198


GHERASIM PAUL, România, ȚARINĂ I, II / FIELD I, II, 2012, 2-40x60 cm, oil, canvas GHERGHINOIU RODICA, România, JOC / GAME, 2013, 73x60 cm, oil, cardboard GHEȚU ARCADIE, Moldova, INIMI RĂNITE / HURTED HEARTS, 2013, 100x90 cm, oil, canvas GMUR JOLANTA , Polonia, PRIMĂVARĂ / SPRING, 2012, 100x100 cm, oil, canvas GRILLO JOSE A.GONZALEZ, Cuba, CĂLĂTORIE III / TRAVEL III 2013, 122x91 cm, acrylic, canvas GRINIUK MARIJIA, Danemarca, CONSTRUCȚIE. EXTERIOR / CONSTRUCTION. EXTERIOR, 2013,150x100 cm, oil, canvas GUȚU LEONARDO, Moldova, ZIUA / DAY, 2011, 180x90 cm, tempera, canvas GUȚU MAXIM, Moldova, PUNCT DE VEDERE / POINT OF VIEW, 2013, 100x170 cm, oil, canvas GUȚU NICOLAE, România, COMPOZIȚIE III / COMPOSITION III, 2013, 110x75 cm, oil, canvas GUŢU VICTOR, Moldova, PEISAJ LOCUIT / INHABITED LANDSCAPE, 2012, 100x200 cm, oil, canvas HAIU NICOLAE, Moldova, GARĂ / RAILWAY STATION, 2012, 60x100 cm, oil, canvas HÂNCU LIVIU, Moldova, JOCURI DE ȘAH / CHESS GAMES,2013, 60x60 cm, mixed media, canvas HOTNY LADISLAV, Cehia, FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2013, 90x75 cm, oil, canvas HRISTOV VICTOR, Moldova, PE ARIPA VÂNTULUI / ON THE WIND’S WING, 2013, 90x170 cm, acrylic, oil, canvas IGNATENCO VEACESLAV, Moldova, ECLIPSĂ / ECLIPSE, 2013, 80x100 cm, oil, canvas ILFOVEANU SORIN, România, LUCRAREA III / WORK III 2009, 100x100 cm, acrylic, canvas ISAC IGOR, România, LA MARGINEA TIMPLULUI / AT THE EDGE OF TIME, 2012, 120x160 cm, oil, canvas JABINSCHI VALERIU, Moldova, SIMBOL ASCUNS/ HIDDEN SYMBOL 2013, 100x120 cm, oil, canvas JALBĂ GHENADIE, Moldova, FAMILIE / FAMILY, 2013, 120x100 cm, oil, canvas JANKOWSKI IWONA, S.U.A., ARATĂ-MI CALEA / SHOW ME THE WAY, 2012, 61x 76 cm, acrylic, oil, canvas JIREGHEA PETRU, Moldova, O DIMINEAȚĂ DE VARĂ / A SUMMER MORNING, 2013, 109x80 cm, oil, canvas KALACHEVA KALIYA, Bulgaria, ÎNAFARĂ / OUT OF THE LINE, 2012, 100x110 cm, oil, canvas KARACENȚEV ELENA, Moldova, DOMNIȘOARA SUPĂRATĂ / ANGRY YOUNG LADY 2011, 48x70 cm, mixed media KARA IRINA, Lituania, GAURA / HOLE, 2012, 85x85 cm, oil, canvas KAVTEA IVAN, Germania, CLIPA / MOMENT, 2013, 81x130 cm, oil, canvas KAZAMA-OBER TOMOKO, Franța, ÎN SPAȚIU / IN THE SPACE, 2013, 200x120cm, oil, canvas KESER NIMET, Turcia, VISUL LUI HEJA / HEJA’S DREAM, 2012, 79,5x118,5 cm, oil, canvas KLIMAS EDVINAS, Lituania, PASIUNI 5 / PASSIONS 5, 2011, 200x120 cm, oil, canvas KOGER LIIS, Estonia, OBIECT 1 / OBJECT 1, 2012, 200x140 cm, oil, canvas KOSTENEVA OLGA, Rusia, NOSTALGIE / NOSTALGY, 2012, 50x50 cm, oil, canvas KUMAR ANKUR , India, RAPORTURI PSIHICE / PSYCHIC RELATIONS 2012, 12-30x30 cm, mix media, canvas KUNEVA YANA, Bulgaria, ORIZONT / HORIZONT, 2013, 50x160 cm, acrylic, canvas LAZAREV ANATOL, Moldova, ECOU (Diptic) / ECHO (Diptych), 2013, 2-47x43 cm, oil, cardboard LEANCĂ FLORENTIN, Moldova, COLECȚIE DE FLUTURI / COLLECTIONS OF BUTTERFLIES, 2013, 120x120 cm, oil, canvas LEU ILIE, Moldova, CASE LA CLIMĂUȚI / HOUSES AT CLIMĂUȚI, 2011, 50x65 cm, oil, canvas LISIŢA GHEORGHE, Moldova, STAREŢUL / ABBOT, 2012, 150X75 cm, oil, canvas LOCKSTAEDT GABRIELE, Germania, ARTA ZBORULUI / THE ART OF FLIGHT, 2013, 140x120 cm, pigments, ashes, silver, acrylic, canvas LUCACI PETRU, România, CONTRASTE / CONTRASTS, 2010, 100x140 cm, oil, canvas LUPU IURIE, Moldova, VÂNTURI FUGARE / RUNAWAY WINDS, 2013, 120x140 cm, acrylic, oil, canvas MAIZEK EWA, Polonia, NAȘTEREA AFRODITEI. PALANGA / BIRT OF APHRODITE. PALANGA, 2012, 80x100 cm, oil, canvas MALEKZADEH PARI, Iran, FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2013, 100x150 cm, acrylic, oil, canvas MAMAI NASTAR, Kârgâzstan, PORTRET 1/ PORTRAIT 1, 2013, 75x55 cm, oil, canvas MANGRA EUGENIA, România, REVELAŢIE / REVELATION, 2013, 100x60 cm, acrylic, canvas MARTINKIENE INDRE, Lituania, DESCULȚ / BAREFOOT, 2011, 60x80 cm, oil, canvas MĂRGINEAN VIOREL, România, TOAMNĂ / AUTUMN, 2009, 140x210 cm, acrylic, canvas MELNIK ANATOLII, Ucraina, SĂRUTUL / THE KISS, 2012,100x100 cm, oil, canvas, ÎNȚELEGEREA / THE AGREEMENT, 2012, 100x100 cm, oil, canvas MENZOPOL FLORIN, România, LOC 5/ SEAT 5, 2011, 130x150 cm, oil, canvas MIHALCEA RĂZVAN, România, FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2008, 100x150 cm, oil, canvas MIREANU MIHAI, Moldova, MOTIV II / MOTIF II, 2013, 75x80 cm, oil, canvas MIRZOIAN FARAON, Armenia, COMPOZITORUL TIGRAN MANSURIAN / COMPOSER TIGRAN MANSURIAN, 2012, 140x120 cm, oil, canvas MORĂRESCU ION, Moldova, AUTOPORTRET CU DULĂUL / SELF PORTRAIT WITH DOG, 2013, 240x160 cm, oil, canvas MOREAU PERRINE, Belgia, O ALTĂ LINIȘTE / THE OTHER SILENCE, 2013, 100x160 cm, oil, canvas MUDREA ANDREI, Moldova, CLAR DE LUNĂ / BRIGHT MOON, 2012, 100x80 cm, oil, canvas MUNGIU MIHAI, Moldova, ACOPERIȘURILE INSTAMBULULUI / THE ROOFS OF ISTANBUL, 2012, 61X70,5 cm, oil, canvas MUSTEAȚĂ ION, Moldova, DESTINE / DESTINIES, 2013, 80x100 cm, oil, canvas Naadel Marika, Estonia, PRIMĂVARA / SPRING, 2013, 80x130 cm, acrylic, canvas NAȘCU AURELIA, Moldova, TRISTEȚE / SORROW, 2010, 91x70 cm, oil, canvas NAȘCU VASILE, Moldova, RÂȘCOVA / RÂȘCOVA, 2012, 60x75 cm, oil, canvas NEDELCU LIVIU, România, COMPOZIȚIE / COMPOSITION, 2011, 50x150 cm, oil, canvas, MICA ODALISCĂ / LITTLE ODALISQUE, 2011, 50x150 cm, oil, canvas NOVALI RINALDO, Italia, „SORA LUNĂ, FRATELE SOARE” / “SISTER MOON, SUN BROTHER”, 2013, 243x116 cm, mixed media OPREA GHEORGHE, Moldova, REZERVAȚIE / RESERVATION, 2013, 115x120 cm, oil, cardboard

199


OTCIK ANATOLII, Belarus, ÎN CASA UITATĂ / IN THE FORGOTTEN HOUSE, 2012, 87x69 cm, oil, canvas OTCIK GLEB, Belarus, NOAPTEA BALAURULUI ROȘU / NIGHT OF THE RED DRAGON, 2012, 65x81cm, mixed media, canvas OTCIK TATIANA, Belarus, DUPĂ VERNISAJ / AFTER THE OPENING OF THE EXHIBITION, 2012, 55x46 cm, acrylic, cardboard OTGONBAYAR ERSHUU, Mongolia, FEMEIE / WOMAN, 2013, 150x160 cm, acrylic, canvas PALADI VALERIU, România, PĂMÂNT ȘI APĂ / SOIL AND WATER, 2013, 147x97 cm, oil, canvas PALAMARCIUC VLADIMIR, Moldova, COMPOZIȚIE / COMPOSITION, 2013, 140x140 cm, acrylic, canvas PAȘTINA HORIA, România, VALEA CRICOVULUI / CRICOVA VALLEY, 2010, 97x130 cm, oil, canvas PASPALLIS HARIS, Cipru, PEISAJ ARS/ BURNED LANDSCAPE, 2012, 100x120 cm, mixed media PEIA FLOAREA, România, ROMB / ROMB, 2010, 100x80 cm, oil, canvas PEICEV DIMITRIE, Moldova, RUGĂ / PRAYER, 1994, 100x130 cm, oil, canvas PEOVSKA NADYA, Bulgaria, PICNIC / PICNIC, 2013, 60x70 cm, oil, canvas PEREBICEANU IULIANA, Romania, GÂND TRECĂTOR / A PASSING THROUGH, 2013, 90x90 cm, oil, canvas PROCOP NATALIA, Moldova, ADIERE II / BREEZE II, 2011, 85x85 cm, mixed media, canvas RADU SILVIA, România, PIȚIGAIA / TITMOUSE, 2005, 80x100 cm, oil, canvas RIABȚEVA ELIZAVETA, Rusia, FĂRĂ TITLU (Diptic) / UNTITLED (Diptych), 2012, 2-63x52 cm, mixed media RIVERO MARÍA JESÚS, Spania, TERCHOVA / TERCHOVA, 2013, 40x60 cm, oil, canvas ROȘIORU IURIE, Moldova, PETRECERE DE REVELION / NEW YEAR PARTY, 2011, 90x110 cm, oil, canvas ROMANESCU ELEONORA, Moldova, PRIMĂVARA / SPRING, 2012, 70x100 cm, oil, canvas ROZSNYAI VALENTIN IOSIF, România, PHOENIX-HELIX / PHOENIX-HELIX, 2013, 118,5x98,5 cm, oil, canvas RUJA RODICA, România, SPAȚIU ÎMPĂRȚIT LA INFINIT/ SPACE DEVIDED TO THE INFINITY, 2013, 120x150 cm, oil, canvas RUS ANDREA-MONICA , România, ÎNTRU SACRU / SACREDNESS, 2011, 130x90 cm, mixed media, cardboard RUSU ALA , Moldova, CATEDRALĂ PE MALUL RONULUI / CATHEDRAL ON THE SHORE OF RHONE, 2013, 80x80 cm, oil, canvas RUSU-CIOBANU VALENTINA, Moldova, COMPOZIȚIE DECORATIVĂ IV / DECORATIVE COMPOSITION IV, 90x73 cm, oil, canvas SÂRBULESCU MIHAI, România, CLOPOT / BELL, 2012, 141x120 cm, oil, canvas SĂSĂRMAN SEVER, Elveţia, MAREA ALBĂ / WHITE SEA, 2005, 60x60 cm, oil, cardboard SEDEVCHEV RADOSTIN, Bulgaria, AMINTIRILE SUNT AMĂGITOARE DEOARECE SUNT MARCATE DE EVENIMENTELE DIN PREZENT / MEMORY IS DECEPTIVE BECAUSE IT IS COLOURED BY TODAY’S EVENTS, 2013, 3-45x30 cm, acrylic over photograph SEKAI KOHSEI, Japonia, KOHSEI SEKAI - 2129 / KOHSEI SEKAI - 2129, 2012, 130.5x80.8 cm, acrylic, canvas SEMESKA VALDEMARAS, Lituania, SĂRBĂTOARE / FIESTA MONGOLFIERE , 2011, 120x150 cm, oil, canvas SHYGAEV YURISTENBEK, Kârgâzstan, TÂNĂRA CĂLĂREAȚĂ / YOUNG RIDER, 2012, 80x60 cm, oil, canvas SIDORKIN VALERII, Belarus, ACASĂ / HOME, 2012, 73,5x132cm, oil, canvas SITARI VASILE, Moldova, ATAŞAT DE TRECUT / ATTACHED TO THE PAST 2013, 80x80 cm, oil, canvas SKAURONE IEVA, Lituania, CREDINŢĂ / FAITH, 2012, 50x90 cm, oil, canvas SOCOL RODICA, România, NODURI VINCIENE / VINCIAN KNOTS, 2012, 100x150 cm, oil, canvas STATNÎI MIHAIL, Moldova, TOAMNA ÎN SAT / AUTUMN IN THE VILLAGE, 2011, 73x82 cm, oil, canvas SVERNEI IGOR, Moldova, VÂNAT / HUNTING 2013, 148x200 cm, oil, canvas ȘELEPOV EVGHENII, Rusia, ACOPERIȘURI (Diptic) / ROOFS (Diptych) 2012, 2-60x80 cm, oil, cardboard ȘIRȘKOV IGOR, Rusia, ALBUL ÎNVINGE / THE WHITE WINS, 2012, 106x320 cm, oil, canvas ȘUȘNEA VALERIU, România, DINCOLO/ BEYOND 2011, 80x100 cm, oil, canvas TARGONSCHI VALERII, Belarus, ELEFANTUL ALB / WHITE ELEPHANT, 2012, 100x100 cm, oil, canvas TÂCIUC GHENADIE, Moldova, ÎNGERII PUSTIULUI / ANGELS OF THE DESERT, 2013, 100x100 cm, mixed media TETCO VICTOR, Moldova, DISPOZIŢIE DE PRIMĂVARĂ / SPRING MOOD, 2012, 100x100 cm, oil, canvas TOLAN VASILE, România, FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2012, 100x200 cm, mixed media, canvas TOLICI ROMAN, România, ÎNTR-O BUNĂ DIMINEAȚĂ / IN A GOOD MORNING, 2004, 200x150 cm, oil, canvas TURCU MONICA, România, VÂRSTA INOCENȚEI / THE AGE OF INOCENCE, 2012, 83x106 cm, mixed media ȚĂRNĂ GHEORGHE, Moldova, EMOȚIE / EMOTION, 2013, 120x120 cm, oil, canvas ȚĂRUȘ MIHAI, Moldova, SEMN TOTAL / ABSOLUTE SIGN, 2011, 116x116 cm, oil, canvas VASILIEV ANATOLII, Rusia, VLADIMIR GUSEV ÎN FAȚA TABLOULUI “DAMA DE PICĂ” VLADIMIR GUSEV IN FRONT OF THE PAINTING “THE QUEEN OF SPADES”, 2013, 116x116 cm, acrylic, canvas VOSYLIUTE MARTA, Lituania, CASTANE / CHESTNUTS, 2013, 90x90 cm, oil, canvas WOLF WOLF, Austria, PRIMĂVARA. FEMELĂ / SPRING. FEMALE, 2013, 80x80cm, acrylic, canvas, PRIMĂVARA. MASCUL / SPRING. MALE, 2013, 80x80 cm, acrylic, canvas YANKOV DIMITAR , Bulgaria, FUGAR / FUGITIVE, 2011, 100x134 cm, oil, aluminum YOSHIZUMI TOSHIO, JAPONIA, ZESOH-SAMSARA / ZESOH-SAMSARA, 2013, 2-185x70 cm, japanese ink, canvas YOTOVA RUMIANA, Olanda, FERESTRE / WINDOWS 2013, 60x50 cm, oil, canvas ZAHARIEVA MIROSLAVA, Bulgaria, FLOAREA-SOARELUI / SUNFLOWERS, 2012, 60x80 cm, oil, canvas ZAMȘA SIMION, Moldova, CĂMAȘA / SHIRT, 2013, 100x100 cm, oil, canvas ZASTAVNIȚCHI LUDMILA, Moldova, TIMPUL / TIME, 2013, 75x80 cm, oil, canvas ZAVTUR EUDOCHIA, Moldova, RENAȘTERE / REBIRTH, 2012, 90x90 cm, oil, canvas ZBÂRNEA ELENA, Moldova, EXTERIOR / EXTERIOR, 2013, 65x65 cm, acrylic, canvas, INTERIOR / INTERIOR, 2013, 65x65 cm, acrylic, canvas ZBÂRNEA TUDOR, Moldova, STRATIFICARE / STRATIFICATION, 2013, 140x140 cm, oil, canvas ZLATANOVA MARIA, Bulgaria, ZONA DE INALTA TENSIUNE. EXTINDERE / HIGH VOLTAGE ZONE. EXPAND, 2011, 140x140cm, oil,canvas

200


Comitetul de organizare / Organization Committee DUMITRU BOLBOCEANU GHENADIE JALBĂ Svetlana pociumban SIMION ZAMȘA ELENA ZBÂRNEA TUDOR ZBÂRNEA

Secretariatul Bienalei / Secretariate of the Biennial MARTA CHIABURU Marcel Cirimpei VERONICA GALCENCO

201


Autor concepție și coordonator:

Tudor ZBÂRNEA

Fotografie:

Iurie FOCA

Traducător:

Veronica GALCENCO

Design și machetare: Mihai Stăvilă

Elena Zbârnea

www.bipchisinau.com bip.chisinau@gmail.com

ISBN

tiraj: 1000 ex.

202


203


204

Catalogul Bienalei Internaționale de Pictură Chișinău 2013  

Ajunsă la la cea de-a treia ediţie, Bienala Internaţională de Pictură Chişinau – 2013, organizată sub patronatul Ministerului Culturii al Re...

Catalogul Bienalei Internaționale de Pictură Chișinău 2013  

Ajunsă la la cea de-a treia ediţie, Bienala Internaţională de Pictură Chişinau – 2013, organizată sub patronatul Ministerului Culturii al Re...

Advertisement