Page 1

BI P

CHISINAU

2011

Bienala Internațională de Pictură International painting biennial


Bienala Internațională de Pictură CHIȘINĂU-2011 International Biennial of Painting


TUDOR ZBÂRNEA Curatorul Bienalei / Curator of the Biennial

Organizatori / Organized by Ministerul Culturii al Republicii Moldova Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova Muzeul Naţional de Artă al Moldovei Direcţia Cultură a Primăriei, Chişinău Institutul Cultural Român “M.Eminescu“ din Chişinău Centrul de Artă “Amprente“ Fundaţia Familia Sturza Ministry of Culture of Republic of Moldova Union of Artists of Republic of Moldova National Art Museum of Moldova Culture Departament of Chisinau Mayoralty Romanian Cultural Institute ‘‘M. Eminescu’’ from Chisinau Art Center ‘‘Amprente’’ STURZA Family Foundation


BORIS FOCŞA, Ministrul Culturii al Republicii Moldova

Întotdeauna Chişinăul a fost un loc aparte, în care cultura a pulsat cu intensitate – Teatrele, Filarmonica, Opera Naţională, Sala cu Orgă, Artele Plastice, Manifestările Folclorice – toate au stat sub semnul distincţiei, al excelenţei. De doi ani de zile, începând cu 2009, în viaţa culturală din Chişinău s-a adăugat un eveniment de importanţă naţională şi internaţională: Bienala Internaţională de Pictură. Cu certitudine, ediţia din acest an a Bienalei, este una de anvergură. Ministerul Culturii a susţinut acest important proiect cultural chiar de la prima sa ediţie, fiind unul din finanţatorii şi organizatorii evenimentului, împreună cu Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova, Direcţia Cultură a Primăriei mun. Chişinău şi Centrul de Artă ”Amprente”, în parteneriat cu Institutul Cultural Român „ Mihai Eminescu” din Chișinău și Fundaţia ‘‘Sturza’’. Gândită de către organizatorii ei drept un loc de dialog între manifestările artistice din Europa şi din lume, a tendinţelor artistice recente din această zonă a Europei, Bienala s-a bucurat încă de la început (2009) de o participare naţională şi internaţională de elită. La eveniment în acest an vor participa 133 de pictori, reprezentanţi din 20 de ţări: Armenia, Belarus, Belgia, Cehia, Cipru, Costa-Rica, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Kârgâzstan, Lituania, Moldova, Olanda, Polonia, România, Rusia, Ungaria, Ucraina, artişti care expun pe simeze peste 170 de lucrări, creaţii recente de mare calitate, propunând viziuni de mare diversitate sub raportul angajamentului estetic şi uman. O notă distinctă care particularizează această Bienală Internaţională de Pictură este faptul că, în contextul unei proliferări extreme a noilor media în arta imaginii (foto, video, imagini digitale, instalaţie, happening etc.), Bienala de la Chişinău cultivă una din formele de artă consacrate secular -Pictura, prezentată într-o gamă largă de abordări estetice şi mijloace de expresie plastică. Şi aceasta nu din spirit conservator, ci pentru că acest mod şi tehnicile artistice aplicate se dovedesc viabile, sunt capabile să exprime omul contemporan cu întregul său cortegiu de trăiri şi năzuinţe. Un fapt demn de toată lauda este participarea la Bienală a tinerilor creatori, unii din ei obţinînd şi premii importante, cum este cazul tinerei artiste Diana Tudose (Republica Moldova), căreia pentru lucrarea„Înăuntru”, i-a fost acordat de către Juriu Premiul Mare care, în mare măsură, echivalează cu o consacrare. Nivelul înalt al Bienalei este întregit de acest catalog, impresionant prin dimensiune şi calitate editorială. Gândit exigent, tipărit la cele mai înalte standarde tipografice, catalogul Bienalei de la Chişinău poate sta alături de cele mai realizate tipărituri de acest gen din lume. Şi pentru că nimic nu se înfăptuieşte fără implicare totală şi fără înaltă ştiinţă, şi pentru că „omul sfinţeşte locul”, vreau să aduc un cuvânt de laudă artistului care a gândit, a visat, a structurat şi a realizat aievea visul lui: curatorului Bienalei, distinsului artist plasticTudor Zbârnea, directorul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei. Voi urmări cu mare emoţie şi interes destinul viitor al acestei prestigioase manifestări artistice – Bienala Internaţională de Pictură de la Chişinău, adevărat act de cultură.

4


BORIS FOCSA, Minister of Culture of the Republic of Moldova

Chişinău – with its theatres, Philharmonic Society, the National Opera, Organ Hall, Fine Arts, different Folkloric manifestations – represents an excellent place where cultural life has always intensive pulsed. During the last two years, beginning from 2009, in the cultural life of Chişinău there has been appeared such an event of the national and world-wide importance, as the International Biennale of Painting. Certainly, this year edition of the Biennale that takes place in the period of 8 – 27 November, 2011, at the Expositional Center “Constantin Brâncuşi”, has to become the scaled one. The Ministry of Culture promoted this so important cultural project just from its first edition, being one of financiers and organizers of this event, together with the National Art Museum of Moldova, the Union of Artists of Moldova, the Department of Culture of Chişinău municipality and the Centre of Art“Amprente”(Imprints), between the partners also being the Romanian Cultural Institute“Mihai Eminescu”from Chişinău and“Sturza”Foundation. Comprehended by organizers to be a place for dialog between artistic manifestations of Europe and of the whole world and revealing the recent art tendencies from this zone of Europe, the Biennale, beginning with its first edition (2009), has gathered the participants d’elite – both local ones and foreign. This year there will take part 133 painters, they representing 20 countries: Armenia, Belgium, Belarus, Costa-Rica, Cyprus, Czechia, Denmark, France, Germany, Holland, Hungary, Italy, Kyrghyzstan, Lithuania, Moldova, Poland, Romania, Russia, Switzerland, Ukraine.The artists will exhibit more then 170 works, recently created and of a great quality. They are presenting the diversity of aesthetic and human vision of the world we live in. A distinct aspect, which is giving a particular character to the present International Biennale of Painting, is a factor that, in the context of the extreme proliferation of new media in visual arts (photo, video, digital images, installation, happening etc.), the Biennale of Chişinău is especially cultivating one of forms of art that has a great history of ages. Painting is presented here in a large context of aesthetical points of view and plastic expressions. And it doesn’t deal with our conservative spirit, just this form of art with its applied creative technique proved to be viable and capable to express the whole spectrum of sufferings and aspirations of contemporary man. There has to be especially praised the participating of young artists in this Biennale, some of them being awarded with important prizes, such as the example of a young painter Diana Tudose (the Republic of Moldova), whose work “Inside” was appreciated by the jury with Grand-Prize, that can be compared to the act of initiation. Great level of the Biennale has been completed by appearance of this catalogue, able to impress by its dimension and the publishing quality. Being exactly comprehended and printed on the highest level of the publishing standards, the catalogue of Chişinău Biennale can find its place near the best productions of this kind, realized in the world. As nothing could be done without the total implication of an expert with his high scientific level, and because we consider that “just a man is making his place sacred”, I want to bring some praiseworthy words to our remarkable painterTudor Zbârnea, director of the National Art Museum of Moldova, the artist who has dreamed about such an exposition and who has comprehended its structure and realized his dream, being now curator of this Biennale. I will follow with great interest and emotion the future destiny of this prestigious artistic manifestation – the International Biennale of Painting in Chişinău, that must be a true act of culture.

5


Dr.PETREGURAN,România,Președintelejuriului Expozițiile periodice de artă contemporană au devenit în mod inevitabil un eveniment de breaslă. De aceea reprezintă o îndrăzneală din partea pictorilor să se supună unei evaluări din afara breslei și să publice judecata aceasta drept prefață la catalogul bienalei. Explic îndată de ce! Specializarea dusă la extrem din lumea contemporană a instaurat credința că singura competență valabilă este cea din interiorul grupului de specialitate. Pentru artă consecința a fost excluderea din dezbatere a diletantului, cel care știe să promoveze arta cu dragoste și competență, personaj cheie de altfel al umanismului european, fără de care nașterea artei occidentale ar fi fost de neconceput. Dar dincolo de această izolare generală a disciplinelor și domeniilor gândirii și simțirii umane, activitatea artistică cere o judecată din partea publicului, în măsura în care arta secolului XX se face vinovată de a fi jucat un rol ideologic major. Este momentul s-o spunem, mișcarea artistică de avangardă, în marea ei majoritate, a fost tovarășul de drum al totalitarismului comunist. Faptul că odată instalat, totalitarismul a distrus și arta de avangardă și a produs dictatul ideologic incult și deprofesionalizat nu este decât o continuare a premizelor avangardei revoluționare. Revoluția își mănâncă copiii. Întrebarea, care se ridică din angajamentul ideologic al avangardei în aventura stângismului radical și din incapacitatea acesteia de a vedea cruzimea totalitarismului, este în ce măsură această tradiție„artistică”, a așa-zisului angajament social sau politic, mai este relevantă și legitimă pentru societate odată ce a fost dezvăluită oroarea totalitară. Hans Belting ne-a demonstrat că arta este un fenomen social și politic produs de modernitatea occidentală, că ea a depășit sistematic cadrele esteticilor din mijlocul cărora s-a născut, până a ajuns la irelevanța esteticii. Imagine și frumos sunt concepte apărute în societățile premoderne, numai că acestea răspundeau altor năzuințe ale omului, și anume de a permite reprezentarea transcendentului. Înainte de artă, frumosul s-a exprimat prin măiestrie, iar la baza măiestriei a stat meșteșugul. Prin acestea omul premodern și-a exprimat estetic nostalgia ontologică. Ceea ce constatăm astăzi, în vremea societăților post-… (post-sovietice, post-totalitare, post-moderne), în universul predilect al artei angajate, este dispariția meșteșugului, explozia kitsch-ului, revolta surdă a societății față de producția artistică a establishmentului cultural. Între„frumosul” privat și„frumosul” public s-a deschis un abis. Din revoltă în revoltă împotriva așa-zisei burghezii, arta angajată s-a specializat în discursul prin și despre gestul artistic, s-a refugiat în muzee statistic irelevante pentru publicul larg, a alimentat depozitele de valori materiale ale aceleași burghezii împotriva căreia se revoltaseră. Între timp, orașul, spațiul public și vizibil prin excelență, a fost abandonat gustului privat, provenit dintr-o zonă a totalei lipse de competență artistică. E posibil vreun răspuns la această criză a artei contemporane? Da, redescoperirea valorii sociale și morale a meșteșugului, ridicarea măiestriei la rang de criteriu dominant în interiorul breslei, salvarea și revalorizarea patrimoniului estetic, investiția substanțială în formarea gustului privat. Toate acestea înseamnă în primul rând abandonarea perspectivei artistice progresiste, a disprețului inerent fiecărui gest artistic nou față de creația trecutului, ideea că trecutul este sistematic depășit, vetust și prin urmare de mai mică valoare. În ceea ce privește pictura în mod special, aș adăuga ca deziderat reunirea artelor frumoase cu arhitectura, încercarea de a ieși din muzeu spre spațiul public, poate chiar redefinirea muzeului în context contemporan, cum ar fi să ținem cont de faptul că spațiul public formator al gustului prin excelență azi este mall-ul, acolo unde locuitorii orașului contemporan își petrec timpul liber, și care a devenit o zonă de expresie artistică de multe ori paralelă cu breasla oficială. Încurajarea extravaganțelor, a provocărilor gratuite, a revoltelor cu ștate de plată și al originalităților obosite, au împins manifestările artei moderne, post-moderne și post-post-moderne tot mai departe de capacitatea de înțelegere a unui public mediu cultivat. Poate că revalorizarea măiestriei și meșteșugului i-ar putea aduce pe aceștia înapoi de la talciocul artefactelor din plastic și a mulajelor din beton armat. Oare arta contemporană este condamnată să fie modernă? Pentru a reveni din sfera generalităților despre arta contemporană spre evenimentul de la Chișinău, trebuie să recunosc că ziua petrecută în compania juriului Bienalei de pictură de la Chișinău a fost pentru mine deopotrivă instructivă și interesantă, iar negocierea care s-a produs a fost un fragment al dialogului breslei artistice cu judecata publică. Fără discuție efortul depus de Muzeul Național de Artă pentru organizarea acestei Bienale este demn de toată lauda, și de aceea ICR Chișinău a decis sprijinirea acesteia. Mai mult decât atât, organizatorul bienalei a intuit prefața aceasta și a dat glas în realizarea expoziției de la Chișinău Școlii de pictură celei mai îndrăzneț conservatoare din arta românească contemporană. Nu întâmplător m-am aflat cincisprezece ani în aceeași strană cu Paul Gherasim, la Stavropoleos. Propria mea îndrăzneală de a semna un text care nu are nimic din cumințenia pe care ar fi trebuit s-o arate un director de instituție culturală pornește de la școala pe care am făcut-o pe cont propriu timp de douăzeci de ani în sute de muzee europene, americane și mediteraneene, dintr-o reflecție de cercetător asupra declinului și dispariției artei bizantine și în sens mai larg al artei sacre. Din iubire pentru frumos așteptam cu nerăbdare ziua să spun unei bresle de artiști cele ce am pe suflet. Bienala de pictură de la Chișinău, cu eleganță și curaj, mi-a dat acest prilej.

6


Dr. PETRE GURAN, Romania, Chairman of the Jury Periodical expositions of contemporary art have inevitably become a professional event.That’s why it is a considerable courage of the painters to choose a chairman of jury who is out of their profession and to publish these thoughts as a Preface to the catalogue of the Biennale. I’ll try just to explain! Specialization, that has acquired its extreme forms in our contemporary world, is offering a firm belief that the only available competence takes its origin from inside of the group of specialists. As for art, consequences have resulted in excluding a dilettante from the debates, though he being a person able to promote the art with love and competence, a key personage of the European Illuminist epoch without whom we can’t imagine appearance of the occidental art. But, besides this general isolation of the branches and domains of human mentality and feelings, the phenomenon of creative activity needs the judgement of the public, so that the art of the XXth century is accused of playing a major ideological role. It’s time to say: the artistic movement of vanguard mainly has been a fellow-traveler of the communist totalitarian regime. Such a fact, that being once established, totalitarian regime has destroyed the art of vanguard, introducing the ideological dictatorship, uncultured an unprofessional, isn’t anything else as a continuation of the premises of vanguard itself. Revolution devours its children. There is a question, that rises from ideological engagement of vanguard in the adventure of radicalism of left-wing and from incapability to see the cruelty of totalitarian regime: is it relevant and legitimated for society this “artistic” tradition of the so-named social or political engagement, now, when there has been revealed all the totalitarian horror? Hans Belting has demonstrated us that the art is social and political phenomenon, produced by the occidental modernity, and it has systematic exceeded the limits of aesthetics that gave it birth, until it has achieved just irrelevance of aesthetics. “Image” and “beautiful” are special concepts in pre-modern societies, though they corresponded to another aspirations of a man, the last ones being connected with the phenomenon of transcendent, allowing its representation. Before becoming a cardinal in the domain of art, the notion of “beautiful” has manifested itself in mastership, the bases of which have been put by handicraft. In this way a pre-modern man has manifested his ontological melancholy. Today, living in the epoch of post-…(post-soviet, post-totalitarian, post-modern) and in the world predisposed to the engaged art, we can state a disappearing of handicraft, an explosion of kitsch, a voiceless revolt of society against the artistic production of cultural establishment. Between such a notions as private “beautiful”and public “beautiful”there has appeared an abyss. From one revolt to another against the so-named bourgeoisie, the engaged art has learned well to speak by means of artistic expression and about it.The engaged art, sheltered in the museums that are statistic irrelevant for the general public, is feeding with material values the storehouses of the bourgeoisie it has earlier revolted against. Some time passed and a town, this public space that can be excellent visible, has been left for private taste, that comes from a zone of a total absence of artistic competence. Is there possible to find any answer to this crisis of the contemporary art? Yes, it is: to reveal again the social and moral value of handicraft, to make the mastership to become a predominating criterion inside the profession, to save and to revalue the aesthetic heritage, to invest substantial in forming a private taste. All these mean giving up the progressive art perspective, giving up a disregard inherent to the every new artistic expression face to the art of the past, giving up the idea that the past is systematic becoming obsolete, unfashionable and, as a consequence, has a less value. As to the genre of painting, I have to add that it will be in the fine arts’ favour their reunion with architecture, their attempt to get out from the museum towards the public space or just to reform the museum in the spirit of contemporary context of life, if to take into consideration that a public space, excellently able to form the taste, now is a mall where the citizens spend their free time, it becoming a zone of artistic expression, sometimes parallel to that professional one. Encouragement of the extravagancy, the cheap provocations, the revolts with pay-rolls, the tired originalities have pushed those manifestations of modern, post-modern and post-post-modern art further and further from ability to be understood by the middle educated public. But it is possible that revalue of mastership and handicraft could be able to return them away from wild markets of artifacts of plastic and moulds of armored concrete. Is contemporary art really condemned to be modern one? To return from the sphere of generalization about contemporary art to the event of Chişinău, I have to confess that a day passed in the company of jury members of the International Biennale of Painting, has been for me both instructive and interesting, but the negotiations that have taken place have become a part of dialogue of the artistic profession with the public reasoning. Undoubtedly, the efforts applied by the National Art Museum to organize this Biennale are worthy of praise. That’s why the Romanian Cultural Institute of Chişinău has decided to offer its support. To say more, the organizer of this Biennale has an intuition to comprehend this Preface and to propose realization of exposition of Chişinău on the base of the School of painting – the most conservative in contemporary Romanian art. Not accidentally I have spent fifteen years on the same bench near Paul Gherasim, at Stavropoleos. My courage to sign a text, that has nothing with the prudence that must show a manager of a cultural institute, proceeds from school that I have gone through during those twenty years, at my expense visiting European, American and Mediterranean museums, as well as it proceeds from thoughts of a scholar over decline and disappearing of the Byzantine art and, in a large sense, of the sacred one. Out of my love to the beautiful I was waiting for this day to say the professional artists all I keep in my soul.The Biennale of Painting from Chişinău has given me such a possibility.

7


TUDORZBÂRNEA,CuratorulBienalei

Contextul evoluărilor publice al artelor vizuale în Republica Moldova din ultimii ani tinde către asocierea artiştilor în grupuri mai puţin numeroase sau adesea poartă chiar un caracter individualist distinct. Aceasta se explică, în primul rând, prin faptul că generaţia în etate, nemaibeneficiind de ,,organizarea’’colectivă de altă dată, care mai aducea unora şi beneficii materiale, nu mai răspunde astăzi la apelul unor manifestări de anvergură, iar cea tânără optează mai degrabă pentru grupări formate pe bază de agreare pragmatică, ambele aflându-se, la drept vorbind, într-o luptă continuă pentru supravieţuire, transformând peisajul artistic local într-un caleidoscop, tributar cu precădere gustului pieţii şi aceea aproape inexistentă la noi. Aceste considerente impun anumite dificultăţi în organizarea unor expoziţii colective de amploare, mai cu seamă în cazul în care aceste expoziţii se ţin doar pe bază de entuziasm. Cu toate acestea, tradiţionalul Salon de Toamnă se organizează cu regularitate, iar în ultimii ani, graţie sprijinului acordat de Ministerul Culturii şi Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova, şi-a revendicat şi o formă de organizare competitivă în cadrul căreia se acordă Premiul Ministerului Culturii pentru cea mai bună lucrare şi premiile anuale ale Uniunii Artştilor Plastici pentru toate domeniile ( pictură, grafică, sculptură, arte decorative etc.). De mai bine de două decenii se desfăşoară la Chişinău şi Bacău (România), fără întrerupere, Saloanele Moldovei cu participarea artiştilor plastici din Moldova şi România. Deşi în ultimii ani acestea şi-au mai redus din amploare, totuşi, îşi menţin în continuare calitatea de cea mai importantă manifestare artistică expoziţională de la noi. Actuala ediţie a Bienalei Internaţionale de Pictură Chişinău - 2011 reuneşte 133 de artişti plastici din domeniul picturii, cu peste 170 de lucrări expuse pe simeze, reprezentanţi din 20 de ţări ( Armenia, Belarus, Belgia, Cehia, Cipru, Costa-Rica, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Kârgâzstan, Lituania, Moldova, Olanda, Polonia, România, Rusia, Ungaria, Ucraina.) Lucrările selecţionate definesc expoziţia prin profesionalism, inteligenţă şi actualitate stilistică, artiştii autohtoni demonstrând potenţialul de care dispune mediul artistic al domeniului picturii de la noi în contextul internaţional. Pentru orientarea expoziţiei către valorile indubitabile ale proceselor de creaţie, printre expozanţi se regăsesc şi artişti de mare notorietate, în calitate de invitaţi de onoare:Valentina Rusu-Ciobanu, Eleonora Romanescu, Glebus Sainciuc (Moldova), Gheorghe Anghel, Marin Gherasim, Paul Gherasim, Constantin Flondor, Horia Paştina (România), Nicole Callebaut (Belgia), Rinaldo Novali (Italia). Mai multe nume de referinţă de la noi se regăsesc pe simeze: Elena Bontea, Dimitrie Peicev, Sergiu Cuciuc, Mihai Ţăruş, Petru Jireghea, Vladimir Palamarciuc ş.a. Alături de aceştia expun foarte mulţi reprezentanţi ai tinerei generaţii, organizatorii subliniind debutul prin expunerea în cadrul unei manifestări de amploare. Ni se pare justificată şi decizia juriului, de încurajare a tinerilor artişti talentaţi, prin acordarea unor premii şi menţiuni. Chiar dacă deocamdată nu putem semnala o abundenţă de oferte de participare străină, totuşi, apreciem interesul celor aproape o sută de artişti care au aplicat pentru a expune în cadrul acestei manifestări de anvergură pentru Republica Moldova. Nu putem să nu menţionăm interesul sporit de participare în cadrul acestei ediţii al unor artişti de valoare din Lituania: Ricardas Zdanavicius, Averincevas Romanas, Khvichia Lena, Vosyliute Marta ş.a. Cu certitudine, Bienala aspiră spre configurarea unui spaţiu inovativ al limbajelor plastice ale picturii, în care se vor impune diverse tehnici şi abordări stilistice netradiţionale, caracteristice celor mai recente tendinţe estetice. Sincerele noastre sentimente de gratitudine se îndreaptă către cei care ne-au acordat încredere şi au sprijinit acest proiect: Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Uniunea Artiştilor Plastici, Institutul Cultural Român„Mihai Eminescu”din Chişinău, Direcţia Cultură a Primăriei municipiului Chişinău şi Fundaţia Sturza. Nu în ultimul rând, dorim să mulţumim artiştilor invitaţi pentru acordul de a participa în cadrul acestei manifestări, tuturor celor care au răspuns solicitărilor noastre de a expune, celor care aspiră, împreună cu noi, la transformarea Chişinăului, la modul real, într-un adevărat centru de atracţie şi de sincronizare a valorilor artistice din arealul nostru cu cele mondiale. Avem convingerea ca Bienala Internaţională de Pictură din Chişinău va adopta, de la o ediţie la alta, şi alte forme de manifestare, orientându-se către alte concepte şi diverse tematici care vor spori interesul artiştilor noştri, dar şi din străinătate, şi --de ce nu?--, va atrage în cadrul viitoarelor ediţii şi alte genuri în vederea expunerii unei game cât mai largi a artelor vizuale contemporane.

8


TUDOR ZBÂRNEA, Curator of Biennale

The context of public evolution of the visual arts in the Republic of Moldova during the last years reveals one of its main tendencies, characterized by association of artists in small groups, or sometimes it shows just a distinct individualism. Firstly, such a situation has appeared because the older generation of artists, having got none of benefits, that the previous so named collective “organizations” offered to some of them, now refuse their participating in the most of artistic manifestations of a large scale. At the same time, the younger generation of artists prefers the groups based on pragmatic union. However, the both ones are going through the continuous struggle for surviving that has transformed the local artistic landscape into a kaleidoscopic one, paying a tribute to the tastes of market, though, to say the truth, this last one is nearly absent in our reality. All these reasons add some difficulties to the process of organizing the large collective expositions, especially when such expositions are based on enthusiasm. At the same time, the arrangement of traditional Autumn Salon has become a regular. During the last years, thanks to support offered by the Ministry of Culture and the Union of Artists of Moldova, it has acquired a competitive form, when the best work is awarded with the Prize of the Ministry of Culture and all the domains – painting, graphics, sculpture, decorative arts etc. – are marked with annual rewards of the Union of Artists. During more then two decades there has being taken place in Chişinău and Bacău (Romania) the annual exhibition entitled“Saloanele Moldovei” (Moldavian Salons), where the artists from Moldova and Romania are usually exhibiting their works. Though the range of this expositional manifestation has been reduced during the last years, it is yet keeping the quality of the most important one in the area. The actual edition of the International Biennale of Painting – Chişinău-2011 – unites 133 artists with their 170 works, they being representatives from 20 countries (Armenia, Belgium, Belarus, Costa-Rica, Cyprus, Czechia, Denmark, France, Germany, Holland, Hungary, Italy, Kyrghyzstan, Lithuania,Moldova,Poland,Romania,Russia,Switzerland,Ukraine).Selectedworkscandefinethisexpositionwithsuchqualitiesasprofessionalism, intellectuality and stylistic actuality. Local artists have demonstrated the potential our artistic midst has in the domain of painting, being introduced in the international context. To orient the exposition towards the indisputable values of the creative process, among the exhibited works there are ones created by such remarkable artists (invited of honor) as Gheorghe Anghel, Marin Gherasim, Paul Gherasim, Constantin Flondor, Horia Pashtina – from Romania; Nicole Callebaut from Belgium; Rinaldo Novali from Italy, as well as our best painters – Valentina RusuCiobanu, Eleonora Romanescu, Glebus Sainciuc, Elena Bontea, Dimitrie Peicev, Sergiu Cuciuc, Mihai Țăruș, Petru Jireghea, Vladimir Palamarciuc etc. At the same time there were many artists of the young generation, the organizers having accentuated their debut while exhibiting their woks at such the important manifestation. To encourage the young talents, we consider to be justified the jury’s decision to award them some prizes. Though we can’t mark yet the abundance of foreign claims for participating in this exposition, there must be appreciated the interest of those nearly one hundred of artists who have decided to exhibit their works in the Republic of Moldova. There has to be mentioned the increasing interest for this edition of Biennale, shown by such important artists from Lithuania, as Ricardas Zdanavicius, Romanas Averincevas, Lena Khvichia, Marta Vosyliute etc. Certainly, the Biennale is aspiring to configuration of innovatory space of the plastic languages of painting with the diversity of technique and nontraditional styles that characterize the most recent aesthetic tendencies. Our sincerely sentiments of gratitude to all those who have rendered us their trust and have supported this project, among them being the Ministry of Culture of the Republic of Moldova, the Union of Artists of Moldova, the Romanian Cultural Institute“Mihai Eminescu”from Chişinău, Department of Culture of Chişinău municipality and “Sturza” Fund. There is also the need to thank all the artists invited to participate in this manifestation, all those who have agreed to exhibit their works and who aspire together with us to transform Chişinău into a real cultural center, to attract the artistic values and to synchronize our local development in this domain with the world-wide one. We are convinced that the International Biennale of Painting in Chişinău will acquire, from one edition to another, some more forms of manifestation, being oriented towards new concepts and diversity of topics, able to increase both the local and the foreign artists’interest and to attract some other genres – why not? – in future. All this could enlarge the scale of exhibition of contemporary visual arts.

9


DIANA TUDOSE, 1988 Moldova

Masterandă în cadrul Universității Naționale de Arte Plastice din Bucureşti, România Absolventă a Universităţii Naţionale de Arte Plastice, Secţia Pictură, Bucureşti Expoziţii relevante: Moldova, România Master student at the National University of Arts, Bucharest, Romania Graduated from the National Arts University, Painting Department, Bucharest Important exhibitions: Moldova, Romania

PREMIUL MARE ÎNĂUNTRU / INSIDE, 2011, 50x210cm, oil,canvas

11


DACIAN ANDONI, 1962

România

Locuiește și activează în Timișoara, România Doctor în arte vizuale, Membru al UAP din România Absolvent al Academiei de Arte Vizuale ‘‘G. Enescu’’, Secția Pictură, Iaşi, România, clasa prof. Adrian Podoleanu Expoziții relevante: România, Ungaria, Serbia, Franța, Italia Lives and works in Timisoara, Romania Doctor of Visual Arts, Member of Union of Artists from Romania Graduated from the Academy of Visual Arts ‘‘G. Enescu’’, Painting Department, Iasi, Romania, Prof. Adrian Podoleanu Important exhibitions: France, Hungary, Italy, Romania, Serbia

PREMIUL I Chirpici+Construcţie / Adobe + Construction, 2010,200x135cm, oil,canvas

12


KRISZTINAKORMOS,1976 Ungaria

Locuieşte şi activează în Budapesta Absolventă a Academiei de Arte Plastice, Secţia Pictură, Pécs, Ungaria Expoziţii relevante: România, Ungaria Lives and works in Budapest Graduated from the Academy of Arts, Department of Painting, Pécs, Hungary Important exhibitions: Hungary, Romania

PREMIUL II VEDERE /VIEW, 2011, 110x100cm, oil,canvas,

13


ARMANHAMBARDZUMYAN,1988

Armenia

Locuieşte şi activează în Erevan Absolvent al Universităţii Pedagogice de Stat, Facultatea de Arte, Erevan Expoziţii relevante: Armenia, Kazahstan Lucrări în colecţii private: Armenia, Franţa, Germania, Rusia, SUA Lives and works in Yerevan Graduated from the State Pedagogical University, Arts Department, Yerevan Important exhibitions: Armenia, Kazakhstan Works in private collections: Armenia, France, Germany, Russia, USA

PREMIUL III DECLINUL ALBINELOR / DECLINE OF BEES, 2011, 90x60cm, oil,canvas

14


IGOR SVERNEI, 1972 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău Expoziţii relevante: Belgia, Franţa, Germania, Moldova, Olanda, România Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Albania, Canada, China, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Italia, Moldova, Olanda, România, Rusia, SUA, Turcia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Academy of Musia, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: Belgium, France, Germany, Moldova, Netherlands, Romania Works in public collections: Moldova, Romania, Works in private collections: Albania, Canada, China, France, Germany, Greece, Israel, Italy, Moldova, Netherlands, Romania, Russia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA

PREMIUL FUNDAȚIEI STURZA LA DONDUŞENI / AT DONDUSENIVILLAGE, 2011, 110x110cm, oil,canvas

15


VALERIUPALADI,1968 România

Locuieşte şi activează în Bologna, Italia Membru al UAP din România Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’ , Chișinău şi al Academiei de Arte, Bucureşti Expoziţii relevante: Italia, Moldova, România Lucrări în colecţii private: România, Italia, Germania, SUA, Olanda, Franţa Lives and works in Bologna, Italy Member of Union of Artists from Romania Graduated from Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’ , Chisinau and the Academy of Arts, Bucharest Important exhibitions: Italy, Moldova, Romania Works in private collections: France, Germany, Italy, Netherlands, Romania, USA

PREMIUL INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN “M.EMINESCU” REFLEXE I / REFLEXES I, 2010, 147x100cm, oil,canvas

16


MARTAVOSYLIUTE,1976 Lituania

Locuieşte şi activează în Vilnius, Lituania Membru al UAP din Lituania Absolventă a Academiei de Arte, Vilnius Expoziţii relevante: Cehia, Germania, Lituania, Polonia Lucrări în colecţii private: Lituania Lives and works in Vilnius, Lithuania Member of Union of Artists from Lithuania Graduated from the Academy of Arts, Vilnius Important exhibitions: Czech Republic, Germany, Lithuania, Poland Works in private collections: Lithuania

PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI ÎNCEARCĂ SĂ MARCHEZI / TRY TO SCORE, 2011, 60x80cm, oil,canvas

17


AVERINCEVASROMANAS,1981 Lituania

Locuiește și activează în Veiveriai, Prienu , Lituania. Absolvent al Academiei de Arte, Vilnius și al Institutului de Arte, Klaipeda, secția pictură. Expoziții relevante: Lituania Lives and works in Veiveriai, Prienu, Lithuania Graduated from Vilnius Art Academy, Kaunas Art Institute, Painting Department Important exhibitions: Lithuania

Diploma de Excelență a Ministerului Culturii al Republicii Moldova VICTORIE /VICTORY, 2010, 125x100cm, oil,canvas

18


ADRIAN CHIRA, 1958 România

Locuiește și activează în Târgu-Mureș, România, Membru al UAP din România. Absolvent al Institutului de Arte Vizuale ‘‘Ion Andreescu’’, Cluj-Napoca, România Expoziții relevante: Austria, Franța, Germania, Japonia, România, Ungaria Lucrări în colecţii publice: Austria, Canada, Franţa, Germania, România, SUA Lucrări în colecţii private: Austria, Canada, Franţa, Germania, Israel, Italia, Japonia, Olanda, SUA, Serbia, România, Ungaria Lives and works in Targu Mures, Romania, Member of Union of Artists from Romania. Graduated from the Institute of Visual Arts ‘‘Ion Andreescu’’, Cluj Napoca, Romania Important exhibitions: Austria, France, Germany, Japan, Romania, Hungary Works in public collections: Austria, Canada, France, Germany, Romania, USA Works in private collections: Austria, Canada, France, Germany, Hungary, Israel, Italy, Japan, Netherlands, Serbia, Romania, USA

Diploma de Excelență a Ministerului Culturii al Republicii Moldova COMPOZIȚIE I / COMPOSITION I, 2011, 100x100cm, acrylic,canvas

19


ABDÂJAPAROMURCIEV,1961 Kârgâzstan

Locuieşte şi activează în Issîk-Kuli, Kârgâzstan Membru al UAP din Kârgâzstan. Absolvent al Colegiului de Arte ‚‚S. A. Ciuikov’’, Bişkek Expoziţii relevante: Kazahstan, Germania, Kârgâzstan, Rusia, Turcia Lucrări în colecţii publice: Kârgâzstan, Rusia Lucrări în colecţii private: Turcia, Germania, SUA, Rusia, Franţa, Suedia Lives and works in Issyk-Kul, Kyrgyzstan Graduated from the College of Arts ‘‘S. A. Ciuikov’’, Bishkek Important exhibitions: Germany, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Turkey Works in public collections: Kyrgyzstan, Russia Works in private collections: France, Germany, Russia, Sweden, Turkey, USA

Diploma de Excelenţă a Ministerului Culturii al Republicii Moldova GORGOANELE / GORGONS, 2011, 140x140cm, oil,canvas

20


IURIE PLATON, 1963 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău Membru al UAP din Moldova, membru al AIAP (UNESCO). Absolvent al Academiei de Arte Plastice, Talin, Estonia Expoziţii relevante: Argentina, Belgia, Germania, Italia, Moldova, Olanda, România Lucrări în colecţii publice: Argentina, Cehia, Estonia, Germania, Italia, Moldova, România, Rusia Lucrări în colecţii private: Argentina, Austria, Bulgaria, Canada, Cehia, Estonia, Franţa, Germania, Italia, Mexic, Moldova, Olanda, România, Rusia, Serbia, Spania, SUA, Turcia, Ungaria Lives and works in Chisinau Member of Union of Artists from Moldova, member of AIAP (UNESCO). Graduated from the Academy of Arts, Tallinn, Estonia Important exhibitions: Argentina, Belgium, Germany, Italy, Moldova, Netherlands, Romania Works in public collections: Argentina, Czech Republic, Estonia, Germany, Italy, Moldova, Romania, Russia Works in private collections: Argentina, Austria, Bulgaria, Canada, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Hungary, Italy, Mexico, Moldova, Netherlands, Romania, Russia, Serbia, Spain, Turkey, USA

Diploma de Excelenţă a Ministerului Culturii al Republicii Moldova FLUX-REFLUX / HIGH TIDE AND LOW TIDE, 2009, 260x175cm, oil,canvas

21


BRUCKMULLERJOSEF,1946 Cehia

Locuiește și activează în Ceske Budejovice, Cehia Autodidact. A organizat 47 de expoziții personale și a participat la 59 de expoziții colective Expoziții relevante: Cehia, Elveția, Germania, SUA Lives and works in Ceske Budejovice, Czech Republic Self-taught artist. Organized 47 personal and 59 common exhibitions Important exhibitions: Czech Republic, Germany, Switzerland, USA

Diploma de Excelență a Ministerului Culturii al Republicii Moldova LĂSÂND DE-O PARTE SUPERFICIALUL / SORTINGTHETHIN, 2011, 55,5x57cm, acrylic, mixed media

22


VALENTINARUSU-CIOBANU,1920 Moldova

Cavaler al Ordinului Republicii Moldova Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolventă a Academiei de Arte Plastice, Iaşi şi a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău Expoziţii relevante: Bulgaria, Canada, Irac, Moldova, Polonia, România, Rusia, Siria Lucrări în colecţii publice: Moldova, Rusia Awarded with the Order of the Republic of Moldova in the rank of Knight Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Arts, Iasi and Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Bulgaria, Canada, Iraq, Moldova, Poland, Romania, Russia, Syria Works in public collections: Moldova, Russia

INVITATĂ DE ONOARE ‘‘1990. Anno Domini’’, 1990, 154x173cm, acrylic,canvas

23


MARINGHERASIM,1937 România

Cavaler al Ordinului Național ‚‚Steaua României’’ în grad de Comandor Locuiește și activează în București. Membru al UAP din România, Membru-fondator al Grupării 9+1 Absolvent al Institutului de Arte Plastice ‚‚N. Grigorescu’’ din București, clasa prof. O.Angheluță Expoziții relevante: Anglia, Cehia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Moldova, România, Suedia Lucrări în colecții publice: Elveția, Bulgaria, Cehia, Polonia, România Lucrari în multiple colecții private din țară și străinătate Knight of National Order of the ‚‚Star of Romania’’ in the rank of Commander Lives and works in Bucharest, Member of Union of Artists from Romania, Member and founder of Group 9+1 Graduated from the Institute of Arts ‚‚N. Grigorescu’’, Bucharest, prof. O. Angheluta Important exhibitions: Czech Republic, France, Germany, Greece, Italy, Japan, Moldova, Romania, Sweden, United Kingdom Works in public collections: Bulgaria, Czech Republic, Poland, Romania, Switzerland Works are in many private collections in Romania and abroad

INVITAT DE ONOARE RECONSTRUIREA ABSIDEI / RECONSTRUCTION OFTHE APSE, 2011, 100x100cm, oil, canvas

24


NICOLE CALLEBAUT, 1935 Belgia

Locuiește și activează în Bruxelles, Belgia Membru-fondator al grupului ‚‚Missing Ink’’ Absolventă a Academiei de Arte, Facultatea de arta decorativă, Kunsten Expoziții relevante: Belgia, Franța, Emiratele Arabe Unite, Germania, Olanda, Maroc, Moldova, Portugalia, SUA Lucrări în colecții publice: Belgia, Franța, Portugalia, SUA Lives and works in Brussels, Belgium Founding member of Group ‘‘Missing Ink’’ Graduated from the Academy of Fine Arts, Decorative Arts Department, Kunsten Important exhibitions: Belgium, France, Holland, Moldova, Morocco, Portugal, UAE, USA Works in public collections: Belgium, France, Portugal, USA

INVITATĂ DE ONOARE FĂRĂ REFERINȚĂ / WITHOUT REFERENCE, 2011, 140x140cm, oil, wood

25


PAUL GHERASIM,1925 România

Cavaler al Ordinului Naţional ‘‘Steaua României’’ în grad de Comandor Locuiește și activează în București, România Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, Membru-fondator al Grupului ‚‚PROLOG’’ Absolvent al Academiei de Arte Frumoase, București, România Expoziții relevante: Cipru, Italia, România, Ungaria Lucrări în colecții publice: Moldova, România Lucrări în multiple colecții private din țară și străinătate Knight of National Order of the ‘‘Star of Romania’’ in the rank of Commander Lives and works in Bucharest, Romania Member of Union of Artists from Romania, Member and founder of the Group ‘‘PROLOG’’ Graduated from the Academy of Arts, Bucharest, Romania Important exhibitions: Cyprus, Hungary, Italy, Romania Works in public collections: Moldova, Romania Works are in many private collections in Romania and abroad

INVITAT DE ONOARE CHRISMON ȘI LOGOS / CHRISMON AND LOGOS, 2010, 48x48cm, oil, canvas

26


RINALDO NOVALI, 1952 Italia

Locuieşte şi activează în Bologna, Italia Absolvent al Academiei de Arte, Secția Pictură, Bologna Expoziţii relevante: Germania, Italia, Norvegia, Olanda Lucrări în colecţii publice: Franţa, Italia Lives and works in Bologna, Italy Graduated from the Academy of Arts, Painting Department, Bologna Important exhibitions: Germany, Italy, Netherlands, Norway Works in public collections: France, Italy

INVITAT DE ONOARE FRAC / TAIL COAT, 2011, 220x94cm, collage, canvas. JOCUL LUNII / THE PLAY OF THE MOON, 2011, 220x82, collage canvas

27


CONSTANTINFLONDOR,1936 România

Locuieşte şi activează în Timişoara, România Membru al UAP din România. Membru-fondator al Grupului ‚‚PROLOG’’ Absolvent al Institutului de Arte Plastice ‚‚N. Grigorescu’’, Bucureşti. Expoziţii relevante: Anglia, Franţa, Germania, România, Ungaria Lucrări în colecţii publice: Germania, Italia, Moldova, România, Ucraina Lucrări în multiple colecţii private din ţară şi străinătate Lives and works in Timisoara, Romania Member of Union of Artists from Romania. Graduated from the Institute ‘‘N. Grigorescu’’, Bucharest Important exhibitions: France, Germany, Hungary, Romania, United Kingdom Works in public collections: Germany, Italy, Moldova, Romania, Ukraine Works are in many private collections in Romania and abroad

INVITAT DE ONOARE VIS-I / DREAM-I, 2010, 150x200cm, oil, canvas

28


HORIA PAȘTINA , 1946

România

Locuiește și activează în București, România, Membru al UAP din România, Membru–fondator al Grupului ‚‚PROLOG’’ Deținător al Meritului cultural, în grad de Ofiţer, Doctor în arte vizuale Absolvent al Institutului de Arte Plastice ‚‚N. Grigorescu’’, București, secția pictură, clasa prof. Alexandru Ciucurencu Expoziții relevante: Anglia, Austria, Bulgaria, Cipru, Franța, Grecia, Israel, Italia, Liban, Moldova, Olanda, România, Ungaria Lucrările se află în numeroase colecții publice și private în țara și străinătate Lives and works in Bucharest, Romania Member of Union of Artists from Romania, Member and founder of the Group ‚‚PROLOG’’ Awarded with Cultural Merit Order in the rank of Officer, Doctor of Visual Arts Graduated form the Institute of Arts ‚‚N. Grigorescu’’, Bucharest, Painting Department, Professor Alexandru Ciucurencu Importantexhibitions:Austria,Bulgaria,Cyprus,France,Greece,Hungary,Israel,Italy,Lebanon,Moldova,Netherlands,Romania,UnitedKingdom Works are in numerous public and private collections in Romania and abroad

INVITAT DE ONOARE PEISAJ LA PANACI / LANDSCAPE AT PANACI, 2011, 73x92cm, oil, canvas

29


GLEBUS SAINCIUC, 1919 Moldova

Cavaler al Ordinului Republicii Moldova Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova, membru al Uniunii Teatrale din Moldova Absolvent al Facultăţii de Arhitectură, Bucureşti şi al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’ , Chişinău Expoziţii relevante: Azerbaidjan, Canada, Franţa, Moldova, România, Rusia, Ucraina. Lucrări în colecţii publice şi private: Austria, Arabia Saudită, Canada, China, Elveţia, Franţa, Germania, Israel, Italia, Moldova, Olanda, România, Rusia, Spania, SUA, Turcia, Ucraina, Ungaria Awarded with the Order of the Republic of Moldova in the rank of Knight Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova, of Theatrical Union from Moldova Graduated from Architecture Department, Bucharest and Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’ Important exhibitions: Azerbaidjan, Canada, France, Moldova, Romania, Russia, Ukraine Works in public and private collections: Austria, Canada, China, Saudi Arabia, France, Germany, Hungary, Israel, Italy, Moldova, Netherlands, Romania, Russia, Spain, Switzerland, Turkey, Ucraine

INVITAT DE ONOARE FĂRĂ TITLU / WITHOUT TITLE, 62x72cm, oil, canvas, 1982

30


ELEONORAROMANESCU,1926 Moldova

Cavaler al Ordinului Republicii Moldova Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău Expoziţii relevante: Bulgaria, Canada, Georgia, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia, România, Rusia, Siria, Ucraina, Lucrări în colecţii publice: Moldova, România, Rusia, Tadjikistan, Ucraina Lucrări în colecţii private: Canada, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Moldova, Norvegia, România, Rusia, SUA, Ucraina Awarded with the Order of the Republic of Moldova in the rank of Knight Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Bulgaria, Canada, Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova, Mongolia, Romania, Russia, Syria, Ukraine Works in public collections: Moldova, Romania, Russia, Tajikistan, Ukraine Works in private collections: Canada, France, Germany, Greece, Israel, Moldova, Norway, Romania, Russia, Ukraine, USA

INVITATĂ DE ONOARE VIILE ACADEMIEI DE ȘTIINȚE / THE VINEYARDS OF ACADEMY OF SCIENCE, 1967, 100x136cm, oil, canvas

31


GHEORGHE ANGHEL, 1938

România

Doctor în arte vizuale Locuiește și activează în București, România Membru al UAP din România. Membru al fundației Taylor din Franța Absolvent al Institutului de Arte Plastice ‚‚N.Grigorescu’’, București, clasa profesorului Ion Marșic Expoziții relevante: Anglia, Algeria, Argentina, Austria, Belgia, Bulgaria, Brazilia, Canada, Egipt, Cehia, Chile, Cipru, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Japonia, Irak, Italia, Israel, Letonia, Moldova, România, Rusia, Polonia, SUA, Spania, Tunisia, Turcia, Vietnam Doctor of Visual Arts Lives and works in Bucharest, Romania Member of Union of Artists from Romania. Member of Taylor Foundation, France Graduated from the Institute of Arts ‘‘N. Grigorescu’’, Bucharest, Professor Ion Marsic Important exhibitions: Algeria, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Iraq, Israel, Italy, Japan, Latvia, Moldova, Poland, Romania, Russia, Spain, Switzerland, Turkey, United Kingdom, USA, Vietnam

INVITAT DE ONOARE INSULA I,II,III,IV, / ISLE I,II,III,IV, 2011, 50x42cm, mixed media

32


33


IEVASKAURONE,1978

Lituania

Locuieşte şi activează în Vilnius, Lituania Membru al UAP din Slovacia. Absolventă a Academiei de Arte, Vilnius Expoziţii relevante: Andorra, Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, Rusia, Slovacia, SUA, Ungaria Lucrări în colecţii private: Andorra, Austria, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Israel, Polonia, Slovacia, Spania, SUA, Suedia Lives and works in Vilnius, Lithuania Member of Union of Artists from Slovakia. Graduated from the Academy of Arts, Vilnius Important exhibitions: Andorra, Denmark, Estonia, France, Germany, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Poland, Portugal, Russia, Slovakia, USA Works in private collections: Andorra, Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Poland, Slovakia, Spain, Sweden, USA

CUPLU ŞI ÎNCĂ UNUL I / A COUPLE AND ONE MORE I, 2010, 50x60cm, oil, canvas

34


ELENA BONTEA, 1933 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Membru a UAP din Moldova Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău și a Institutului de Istorie şi Teorie a Artei, Sankt- Petersburg Expoziții relevante: Austria, Belarus, Germania, Japonia, Lituania, Mali, Moldova, Mongolia, Polonia, România Lucrări în colecţii publice: Kazahstan, Moldova, România, Rusia Lucrări în colecţii private: Austria, Belarus, Egipt, Franţa, Germania, Israel, Mali, Moldova, România, Rusia, SUA, Suedia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau and Institute of History and Theory of Arts, Saint Petersburg Important exhibitions: Austria, Belarus, Germany, Japan, Lithuania, Mali, Mongolia, Moldova, Poland, Romania Works in public collections: Kazakhstan, Moldova, Romania, Russia Works in private collections: Austria, Belarus, Egypt, France, Germany, Israel, Mali, Moldova, Romania, Russia, Sweden, Ukraine, USA

HULUBIŢA / LITTLE DOVE, 2011, 27x22cm, oil, canvas

35


ION CHIȘCĂ, 1964

Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău. Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Universităţii de Stat de Arte Plastice şi Design, Talin, Estonia. Expoziţii relevante: Belgia, Belarus, Estonia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldova, Norvegia, România, Rusia, SUA, Suedia, Turcia, Ucraina, Lucrări în colecţii publice: Belgia, Olanda, Moldova, România, Ungaria Lucrări în colecţii private: Belgia, Canada, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Israel, Letonia, Lituania, Moldova, Noua Zeelandă, Olanda, România, Rusia, SUA, Ucraina, Ungaria Lives and works in Chisinau. Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the State University of Arts and Design, Estonia. Important exhibitions: Belarus, Belgium, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania Macedonia, Moldova, Norway, Romania, Russia, Sweden, Turkey, Ukraine, USA Works in public collections: Belgium, Hungary, Netherlands, Moldova, Romania Works in private collections: Belgium, Canada, Estonia, Finland, France, Germany, Israel, Latvia, Lithuania, Moldova, Netherlands, New Zeeland, Romania, Russia, Ukraine, USA

DIALOGUL PE DIAGONALĂ / DIALOGUE ON DIAGONAL LINE, 2011, 100x100cm, acrylic, canvas

36


SERGIU CUCIUC, 1940 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău. Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău şi al Institutului de Stat de Pictură, Sculptură şi Arhitectură ‚‚I. E. Repin’’, Facultatea Critică de Artă, Sankt Petersburg Expoziţii relevante: Belarus, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franţa, Germania, Japonia, Kazahstan, Lituania, Mongolia, Polonia, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Belarus, Bulgaria, Cehia, Franţa, Germania, Japonia, Kazahstan, Lituania, Mongolia, Polonia, România, Rusia, Lucrări în colecţii private: Belarus, Bulgaria, Kazahstan, Cehia, Danemarca, Franţa, Germania, Japonia, Moldova, Rusia, Ucraina Lives and works in Chisinau. Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau and State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture ‘‘I. E. Repin’’, Department of Art Criticism, Saint Petersburg Important exhibitions: Belarus, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Japan, Kazakhstan,Lithuania, Russia, Worksinpubliccollections:Belarus,Bulgaria,CzechRepublic,France,Germany,Japan,Kazakhstan,Lithuania,Poland, Romania,Russia,Ukraine Works in private collections: Belarus, Bulgaria, Kazakhstan, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Japan, Moldova, Russia, Ukraine

COMPOZIŢIE / COMPOSITION, 2011, 120x100cm, oil, canvas

37


TIMOTEIBĂTRÂNU,1944

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plactice ‚‚A. Plămădeală’’, Chișinău Expoziții relevante: Austria, Bulgaria, Cipru, Franța, Letonia, Olanda, Paraguay, România, Rusia, Sri-Lanka, Ucraina Lucrări în colecții publice: Moldova, România, Rusia Lituania, Olanda, Rusia, Slovacia, SUA, Ucraina Lucrări în colecții private: Belarus, Bulgaria, Cehia, Cipru, Franţa, Israel, Olanda, Moldova, România, Rusia, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Austria, Bulgaria, Cyprus, France, Latvia, Netherlands, Paraguay, Romania, Russia, Sri-Lanka, Ukraine Works in public collections: Moldova, Romania, Russia Works in private collections: Belarus, Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, France, Israel, Netherlands, Moldova, Romania, Russia, Ukraine, USA

STARE / STATE, 2011, 101x132cm, oil, canvas

38


ELENA ZBÂRNEA, 1985 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru-stagiar al UAP din Moldova. Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chișinău și a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Facultatea Arte Plastice, Chişinău Expoziţii relevante: Azerbaidjan, Italia, Moldova, România Lucrări în colecţii publice: Moldova Lucrări în colecţii private: Elveția, Franța, Germania, Italia, Moldova, România Lives and works in Chisinau, Member-probationist of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’ and the Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: Azerbaijan, Italy, Moldova, Romania Works in public collections: Moldova Works in private collections: France, Germany, Italy, Moldova, Romania, Switzerland

PORTRET / PORTRAIT, 2011, 70x60cm, oil, canvas

39


TEODOR BUZU, 1960 Cehia

Locuiește și activează în Tabor, Republica Cehia, Membru al Grupului Die ‘‘Neuen Milben’’, Austria, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Praga, membrul al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova, al AIAP ,UNESCO Absolvent al Academiei de Arte și Design, Harkov, Ucraina, clasa profesorului Oleg Veklenko Lucrări în colecții publice: Cehia, Emiratele Arabe Unite, Moldova, România, Slovacia, Italia, Ucraina Lucrări în colecţii private: Australia, Austria, Cehia, Danemarca, EAU, Rusia, Franţa, Germania, Italia, Lituania, Norvegia, Moldova, România, Slovacia, Suedia, SUA, Ungaria Lives and works in Tabor, Czech Republic, Member of the Die Neuen Milben Group, Austria, Member of the Union of Artists from Prague, Union of Artists from Moldova, AIAP, UNESCO Graduated from the Academy of Arts and Design, Kharkov, Ukraine, prof. Oleg Veklenko Works in public collections: Romania, Czech Republic, Slovakia, Moldova, Italy, Ukraine, UAE Works in private collections: Australia, Austria, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Hungary, Italy, Lithuania, Moldova, Norway, Romania, Russia, Slovakia, Sweden, UAE, USA

A DOUA ZI / THE NEXT DAY, 2011, 100x120cm, acrylic, canvas

40


ALEXANDRU BUȚ, 1986 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Membru-stagiar al UAP din Moldova Absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău Expoziții relevante: Franța, Moldova, România Lucrări în colecții private: Moldova Lives and works in Chisinau Member-probationist of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: France, Moldova, Romania Works in private collections: Moldova

NISTRU / DNIESTER RIVER, 2011, 100x100cm, oil, canvas

41


AGNE KULBYTE, 1979 Lituania

Locuieşte şi activează în Vilnius, Lituania Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Lituania. Absolventă a Academiei de Arte, Vilnius Expoziţii relevante: Estonia, Germania, Grecia, Lituania, Norvegia, Polonia Lucrări în colecţii private: Germania, Lituania Lives and works in Vilnius Member of Union of Artists from Lithuania. Graduated from the Academy of Fine Arts, Vilnius Important exhibitions: Estonia, Germany, Greece, Lithuania, Norway, Poland Works in private collections: Germany, Lithuania

SEARA ÎNTR-UN CARTIER NOU /EVENING IN A NEW DISTRICT, 2010, 50x60cm, oil, canvas

42


GHENADIE JALBĂ, 1956 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Preşedinte al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău şi al Institutului de Arte Plastice ‚‚V. I. Surikov,’’ Moscova Expoziţii relevante: Belgia, Finlanda, Franţa, Moldova, România, Rusia, Olanda Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Australia, Franţa, România, Rusia, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Chairman of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau and from the Institute of Arts ‚‚V. I. Surikov’’, Moscow Important exhibitions: Belgium, Finland, France, Moldova, Netherlands, Romania, Russia Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Australia, France, Romania, Russia, USA, Ukraine

FRESCĂ IV / FRESCO IV, 2011, 120X100 oil/canvas 43


VICTORIACOZMOLICI,1978

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Membru-stagiar al UAP din Moldova Absolventa a Universității Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Secția Artă Plastică şi Design Expoziții relevante: Moldova, România Lucrări în colecții private: Austria, Grecia, Moldova, România Lives and works in Chisinau, Member-probationist of Union of Artists from Moldova Graduated from the State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Arts and Design Department, Chisinau Important exhibitions: Moldova, Romania Works in private collections: Austria, Greece, Moldova, Romania

INSOMNIE / INSOMNIA, 2011, 80x66cm, oil, canvas

44


OLEG COJOCARI, 1959 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Membru al UAP din Moldova, AIAP (UNESCO) Absolvent al Institutului Poligrafic, Lvov, Ucraina Expoziții relevante: Belarus, Franţa, Germania, Moldova, România, Rusia, Turcia, Ucraina Lucrări în colecții publice: Belarus, Franţa, Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecții private: Belarus, Franţa, Moldova, Rusia, România, Turcia, Ucraina Lives and works in Chisinau Member of Union of Artists from Moldova, Graduated from the Poligraphic Institute , Lvov, Ukraine Important exhibitions: Belarus, France, Germany, Moldova, Romania, Russia, Turkey, Ukraine Works in public collections: Belarus, France, Moldova, Romania, Ukraine Works in private collections: Belarus, France, Moldova, Russia, Romania, Turkey, Ukraine

COMPOZIȚIE / COMPOSITION, 2009, 39x52cm, oil, cardboard

45


AURELIA NAȘCU, 1966 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolventă a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău Expoziţii relevante: Belgia, Grecia, Moldova, Olanda, Rusia Lucrări în colecţii publice: Belarus, Franţa, Rusia, Spania, Ucraina Lucrări în colecţii private: Australia, Franţa, Portugalia, România, Rusia, Spania, Ungaria Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Chisinau Important exhibitions: Belgium, Greece, Moldova, Netherlands, Russia Works in public collections: Belarus, France, Russia, Spain, Ukraine Works in private collections: Australia, France, Hungary, Portugal, Romania, Russia, Spain

MUZICĂ / MUSIC, 2010, 60x75cm, oil, canvas

46


MEDANORBUTAITE,1969 Lituania

Locuieşte şi activează în Vilnius, Membru al UAP din Lituania Absolventă a Universităţii de Arte, Catedra Pictură, Șiauliai Expoziţii relevante: Cehia, Coreea, Croaţia, Elveţia, Estonia, Letonia, Lituania, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovenia Lucrări în colecții publice: Coreea, Estonia Lucrări în colecții private: Anglia, Elveția, Germania, Lituania, Olanda, Polonia, Slovenia Lives and works in Vilnius, Member of Union of Artists from Lithuania Graduated from the University of Arts, Painting Department, Siauliai Important exhibitions: Czech Republic, Croatia, Estonia, Holland, Korea, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Slovenia, Switzerland Works in public collections: Estonia, Korea Works in private collections: Germany, Lithuania, Netherlands, Poland, Slovenia, Switzerland, United Kingdom

OI ROŞII PLUTIND / RED SHEEP FLOATING, 2010, 65x92cm, oil, acrylic, canvas

47


VASILE NAȘCU, 1939 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Institutului de Arte Plastice, Kiev, Ucraina Expoziţii relevante: Belgia, Moldova, Olanda, Rusia Lucrări în colecţii publice: Bulgaria, Mongolia, Polonia, România, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecţii private: Canada, Franţa, Germania, Moldova, Mongolia, România, Rusia, SUA, Ucraina, Lives and works in Chisinau Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from Institute of Arts, Kiev, Ukraine Important exhibitions: Belgium, Moldova, Netherlands, Russia Works in public collections: Bulgaria, Hungary, Mongolia, Poland, Romania, Ukraine Works in private collections: Canada, France, Germany, Moldova, Mongolia, Romania, Russia, Ukraine, USA

AMURG / DUSK, 2010, 63x89cm, oil, canvas

48


MIHAI MUNGIU, 1950 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău şi al Institutului de Arte, Facultatea de Istorie şi Teorie a Artei, Kiev Expoziţii relevante: Germania, Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecţii private: Coreea de Sud, Danemarca, Finlanda, Germania, Israel, Moldova, Norvegia, Portugalia, România, Rusia, SUA, Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau and Institute of Arts, Department of History and Theory of Arts, Kiev Important exhibitions: Germany, Moldova, Romania, Ukraine Works in public collections: Moldova, Romania, Ukraine Works in private collections: Denmark, Finland, Germany, Israel, Moldova, Norway, Portugal, Romania, Russia, South Coreea, USA

MUNTELE URSULUI, GURZUF / THE MOUNT OF THE BEAR, GURZUF, 2011, 70x95,5cm, oil, canvas

49


GHEORGHE OPREA, 1946 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova, membru al AIAP (UNESCO). Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău și al Universității Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Facultatea Arte Plastice, Chișinău Expoziţii relevante: Belgia, Bulgaria, Moldova, Olanda, România, Rusia Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Austria, Bulgaria, Grecia, Israel, Italia, Japonia, Moldova, România, Rusia, Spania, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova, member of AIAP (UNESCO). Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau and State Pedagogical University ‚‚I. Creanga’’, Arts Department, Chisinau Important exhibitions: Belgium, Bulgaria, Moldova, Netherlands, Romania, Russia Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Austria, Bulgaria, Greece, Israel, Italy, Japan, Moldova, Romania, Russia, Spain, Ukraine, USA

EMERGENŢĂ / EMERGENCE, 2011, 100x92cm, oil, canvas

50


SEVERSĂSĂRMAN,1930 Elveţia

Locuieşte şi activează în Lugano, Elveţia, Membru al Societăţii Artiştilor Independenţi din Paris, Asociaţiei Siciliene de Litere şi Arte, Asociaţiei Artiştilor Ticinezi – Elveţia Absolvent al Universităţii din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept Expoziţii relevante: Canada, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Moldova, România, SUA Lucrările se află în numeroase colecţii publice şi private Lives and works in Lugano, Switzerland, Member of the Association of Independent Artists from Paris, Sicilian Association of Literature and Arts, Association of Ticinese Artists – Switzerland Graduated from the University of Cluj-Napoca, Law Department Important exhibitions: Canada, France, Germany, Italy, Japan, Moldova, Romania, Switzerland, USA Works are in numerous public and private collections

CĂRARE DE CENUȘĂ / PATH OF ASHES, 2009, 100x100cm, oil, canvas

51


LORETA ISAC, 1983 România

Locuieşte şi activează în Bucureşti, România Absolventă a Universităţii de Arte ‚‚G. Enescu’’, Iași şi a Universităţii de Arte Plastice, Bucureşti Expoziţii relevante: Anglia, Estonia, Olanda, România Lives and works in Bucharest, Romania Graduated from the University of Arts ‚‚G. Enescu’’ and University of Arts, Bucharest Important exhibitions: Estonia, Netherlands, Romania, United Kingdom

SFÂNTA CASĂ / HOLY HOME, 2011, 100x80cm, oil, canvas

52


IGOR ISAC, 1957 România

Locuieşte şi activează în Oravița, România, Membru al UAP din România, UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chișinău şi al Univeristăţii de Stat de Arte Plastice şi Design, Talin, Estonia Expoziţii relevante: Belgia, Estonia, Germania, Moldova, România, Rusia Lucrări în colecții publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Belgia, Estonia, Germania, Moldova, România, Rusia Lives and works in Oravita, Romania, Member of Union of Artists from Moldova and Romania Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau and State University of Design and Arts, Tallin, Estonia Important exhibitions: Belgium, Estonia, Germany, Moldova, Romania, Russia Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Belgium, Estonia, Germany, Moldova, Romania, Russia

MIRACOLUL SAU POVESTE DE DRAGOSTE / THE MIRACLE OR THE LOVE STORY, 2011, 120x160cm, oil, canvas

53


VLADIMIRPALAMARCIUC,1945 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, clasa prof. Vasile Ţehmister, Chişinău Expoziţii relevante: Belgia, Franţa, Italia, Moldova, Olanda, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Franţa, România Lucrări în colecţii private: China, Israel, România, SUA, Ungaria Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, class of prof. Vasile Tehmister, Chisinau Important exhibitions: Belgium, France, Italy, Moldova, Netherlands, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: France, Romania Works in private collections: China, Hungary, Israel, Romania, USA

FORMULA PICTURII / FORMULA OF PAINTING, 2010, 120x120cm, acrylic, canvas

54


MIHAIȚĂRUȘ, 1948 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău şi Sankt Petersburg, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’ şi al Academiei de Arte Plastice, Sankt Petersburg Expoziţii relevante: Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Italia, Japonia, Norvegia, Moldova, Rusia, SUA Lucrări în colecţii publice: Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, România, Rusia Lucrări în colecţii private: Austria, Franţa, Moldova, România, Rusia, SUA Lives and works in Chisinau and Saint Petersburg, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’ and Academy of Arts, Saint Petersburg Important exhibitions: Austria, Belgium, Finland, France, Italy, Japan, Norway, Moldova, Russia, USA Works in public collections: Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Moldova, Romania, Russia Works in private collections: Austria, France, Moldova, Romania, Russia, USA

ACORD AUTUMNAL / AUTUMN ACCORD, 2011, 180x240cm, oil, canvas

55


LIDIA MUDRAC, 1967 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău Expoziţii relevante: Belgia, Moldova, Olanda, România, Rusia, Suedia Lucrări în colecţii publice: Moldova Lucrări în colecţii private: Canada, Germania, Israel, Moldova, Rusia, SUA Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Belgium, Moldova, Netherlands, Romania, Russia, Sweden Works in public collections: Moldova Works in private collections: Canada, Germany, Israel, Moldova, Russia, USA

COMPOZIȚIE ÎN ROȘU / COMPOSITION IN RED, 2011, 65,5x74,5cm, oil, canvas

56


TUDOR ZBÂRNEA, 1955 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Membru al UAP din Moldova, UAP din România, AIAP (UNESCO) Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A.Plămădeală’’, Chișinău și al Universității de Arte ‚‚G.Enescu’’, Iași, România, secția pictură, clasa prof. Corneliu Ionescu Expoziții relevante: Belarus, Belgia, Cipru, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Lituania, Moldova, Olanda, România, Rusia Lucrări în colecții publice: Belarus, Franţa, Kârghâzstan, Moldova, România, Turcia Lucrări în colecţii private: Australia, Austria, Belgia, Cipru, Finlanda, Franţa, Germania, Israel, Italia, Lituania, Moldova, Olanda, Rusia, SUA, Turcia, Venezuela Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova, Union of Artists from Romania, AIAP (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau and from the University of Arts ‚‚G. Enescu’’, Iasi, Romania, Painting Department, prof. Corneliu Ionescu Important exhibitions: Belarus, Belgium, Cyprus, Finland, France, Germany, Italy, Lithuania, Moldova, Netherlands, Romania, Russia Works in public collections: Belarus, France, Kyrgyz Republic, Moldova, Romania, Turkey Works in private collections: Australia, Austria, Belgium, Cyprus, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Lithuania, Netherlands, Moldova, Russia, Turkey, USA, Venezuela

DINCOLO DE NOI / BEYOND US, 2011, 80x100cm, oil, canvas

57


VLADIMIR US, 1980 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău Expoziţii relevante: Franţa, Moldova, România, Turcia Lucrări în colecţii publice: România, Slovenia, Turcia, Ucraina Lucrări în colecţii private: Germania, Moldova, România, Rusia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: France, Moldova, Romania, Turkey Works in public collections: Romania, Slovenia, Turkey, Ukraine Works in private collections: Germany, Moldova, Romania, Russia, Ukraine

PEISAJ ADMINISTRATIV / ADMINISTRATIVE LANDSCAPE, 2009, 80x120cm, collage, mixed media

58


ANGELAKYRIAKOU,1979 Cipru

Locuieşte şi activează în Nicosia, Cipru, Membru al EKATE, Cipru Absolventă a Universităţii Brighton, Facultatea Pictură, Anglia şi a Universităţii Sorbonne, Paris Expoziţii relevante: Anglia, Cipru, Franţa, Moldova, SUA Lucrări în colecţii publice: SUA Lucrări în colecţii private: Anglia, Cipru, Franţa, SUA Lives and works in Nicosia, Cyprus, Member of EKATE, Cyprus Graduated from the University of Brighton, UK and from University of Paris I-Pantheon-Sorbonne, France Important exhibitions: Cyprus, France, Moldova, United Kingdom, USA Works in public collections: USA Works in private collections: Cyprus, France, United Kingdom, USA

LINGO-BIOSIS / LINGO-BIOSIS, 2011, 100x100cm, color graphite, canvas

59


IWONAMALCHROWINZ-KULAGOWSKA,1956 Polonia

Locuieşte şi activează în Varşovia, Polonia Absolventă a Academiei Europene de Artă, Varşovia Expoziţii relevante: Cuba, Germania, Mexic, Polonia, Rusia, Siria, Suedia Lucrări în colecţii publice: Italia, Mexic, Polonia Lives and works in Warsaw, Poland Graduated from the European Academy of Arts, Warsaw Important exhibitions: Cuba, Germany, Mexico, Poland, Russia, Syria, Sweden Works in public collections: Italy, Mexico, Poland

RELAX II / RELAX II, 2011, 100x70cm, oil, canvas

60


INDREMARTINKIENE,1984

Lituania

Locuieşte şi activează în Vilnius, Lituania Absolventă a Academiei de Arte din Vilnius, Lituania Expoziţii relevante: Danemarca, Franţa, Lituania, Polonia, Spania Lucrări în colecţii private: Danemarca, Lituania, Spania, Turcia Lives and works in Vilnius, Lithuania Graduated from Academy of Arts, Vilnius, Lithuania Important exhibitions: Denmark, France, Lithuania, Poland, Spain Works in private collections: Denmark, Lithuania, Spain, Turkey

DIG INTERIOR / INNER BANK, 2011, 80x80cm, oil, canvas

61


LIVIU NEDELCU, 1962 România

Locuieşte şi activează în Goleşti, jud. Vrancea, România Membru al UAP din România. Absolvent al Universității de Arte ‚‚G. Enescu’’, Facultatea de Arte Plastice, Iaşi, şi al Universităţii de Vest, Facultatea de Arte şi Design, Timişoara Expoziţii relevante: Cehia, Finlanda, Franţa, Germania, Olanda, Moldova, Polonia, România, SUA, Turcia Lucrări în colecţii publice: România Lucrări în colecţii private: România, Uniunea Europeană Lives and works in Golesti, Vrancea, Romania Member of Union of Artists from Romania. Graduated from Academy of Music ‘‘G. Enescu’’, Department of Fine Arts, Iasi, and from Western University, Arts and Design Department, Timisoara Important exhibitions: Czech Republic, Finland, France, Germany, Moldova, Netherlands, Poland, Romania, Turkey, USA Works in public collections: Romania Works in private collections: European Union, Romania

DANAE / DANAE, 2011, 100x100cm, acrylic, canvas

62


ALA KLEUZHYTS, 1969 Belarus

Locuieşte şi activează la Mozyr, Belarus Membru al UAP din Belarus Absolventă a Universităţii de Stat ‚‚P. M. Maşerov’’, Facultatea de Pictură şi Grafică, Vitebsk, Belarus Expoziţii relevante: Belarus, Rusia, SUA Lives and works in Mozyr, Belarus Member of Union of Artists from Belarus Graduated from the State University ‘‘P. M. Masherov’’, Painting and Graphics Department, Vitebsk, Belarus Important exhibitions: Belarus, Russia, USA

MACI / POPPIES, 2009, 85x67cm, oil, canvas

63


WILLEMIJN VAN DORP, 1945 Olanda

Locuieşte şi activează în Leusden, Olanda Absolventă a Academiei de Stat, Amsterdam Expoziţii relevante: Olanda, Moldova Lucrări în colecţii publice: Moldova Lives and works in Leusden, Netherlands Graduated from the State Academy, Amsterdam Important exhibitions: Moldova, Netherlands Works in public collections: Moldova

PESCĂRUȘUL TÂNĂR / VERY YOUNG SEAGULL, 2011, 45x55cm, oil, canvas

64


GHEORGHE ȘOITU, 1947 Moldova

Locuieşte şi activează în Cahul, Moldova Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău Expoziţii relevante: Belgia, Bulgaria, Germania, Paraguay, România, Rusia, Sri Lanka, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Moldova, Rusia Lucrări în colecţii private: Bulgaria, Canada, Elveţia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Portugalia, România, Rusia, SUA Lives and works in Cahul, Moldova Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Belgium, Bulgaria, Germany, Paraguay, Romania, Russia, Sri Lanka, Ukraine Works in public collections: Moldova, Russia Works in private collections: Bulgaria, Canada, Germany, Greece, Israel, Italy, Portugal, Romania, Russia, Switzerland, USA

COMPOZIŢIE / COMPOSITION, 2011, 100x100cm, oil, canvas

65


RODICA RUJA , 1983 România

Locuieşte şi activează în Sibiu, România Membru al UAP din România Absolventă a Universităţii de Vest, Facultatea de Artă, Secţia Pictură, Timişoara, România Expoziţii relevante: România, Ungaria Lucrări în colecții private: Germania, România, Spania Lives and works in Sibiu, Romania Member of Union of Artists from Romania Graduated from the Western University, Painting Department, Timisoara, Romania Important exhibitions: Hungary, Romania Works in private collections: Germany, Romania, Spain

NOAPTE CU LICURICI / NIGHT WITH FIREFLIES, 2011, 100x100cm, oil, canvas

66


ALLA RUSU , 1965

Moldova

Locuieşte şi activează în Paris, Franţa, Membru al UAP din Moldova. Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, prof. Igor Necitailo Chişinău, a Institutului de Arte Plastice, Tallin, Estonia şi a Academiei de Arte Plastice ‚‚N. Grigorescu’’, România, prof. Florin Ciubotaru Expoziţii relevante: Estonia, Franţa, Germania, Moldova, Olanda, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Moldova, Rusia Lucrări în colecţii private: Anglia, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Moldova, România, Rusia, SUA, Suedia, Ungaria Lives and works in Paris, France, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, prof. Igor Necitailo, Institute of Arts, Tallin, Estonia, Academy of Arts ‘‘N. Grigorescu’’, Bucharest, Romania, prof. Florin Ciubotaru Important exhibitions: Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary Italy, Lithuania, Latvia, Moldova, Romania, Russia, Sweden, USA Works in public collections: Moldova, Russia Works in private collections: Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Sweden, Switzerland, United Kingdom, USA

NOTRE-DAME DE PARIS / NOTRE DAME DE PARIS, 2009, 80x80cm, oil, canvas

67


TOMOKOKAZAMA-OBER,1945

Franța

Locuieşte şi activează în Paris, Franţa Membru al Clubului Artiştilor din Nihonjinkai Absolventă a Şcolii de Artă din Tokyo, Universitatea Kantogakuin, Facultatea Sociologie, Yokohama Expoziţii relevante: Belgia, Croaţia, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Lituania, Polonia, Rusia, SUA Lucrări în colecţii publice: Franţa, Japonia, Moldova, Polonia Lives and works in Paris, France Member of Club of Artists from Nihonjinkai Graduated from the Art School, Tokyo, Kantogakuin University, Sociology Department, Yokohama Important exhibitions: Belgium, Croatia, France, Germany, Italy, Japan, Lithuania, Poland, Russia, USA Works in public collections: France, Japan, Moldova, Poland

DUPĂ 11 MARTIE 2011 (FUKUSHIMA) / AFTER 11 MARCH 2011 (FUCUSHIMA), 2011, 90x90cm, oil, canvas

68


YIANNIS SAKELLIS, 1983 Cipru

Locuieşte şi activează în Paphos, Cipru. Membru al EKATE, Cipru Absolvent al Academiei de Arte ‚‚Pietro Vannucci’’, Perugia Expoziţii relevante: Cipru, Italia Lucrări în colecţii publice: Cipru, Italia Lucrări în colecţii private: Cipru, Grecia Lives and works in Paphos, Cyprus. Member of EKATE, Cyprus Graduated form the Arts Academy ‚‚Pietro Vannucci’’, Perugia Important exhibitions: Cyprus, Italy Works in public collections: Cyprus, Italy Works in private collections: Cyprus, Greece

COMPOZIŢIE I / COMPOSITION I, 2010, 100x150cm, mixed, media

69


VICTOR CREȚU, 1971 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‘‘A. Plămădeală’’, și al Academiei de Arte ‘‘E. Enescu’’, Facultatea de Arte Plastice Decorative şi Design, Iaşi, România Expoziţii relevante: Moldova, Olanda, România, Ungaria Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Belgia, Franţa, Italia, Ungaria Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’ and Arts Academy ‘‘E. Enescu’’, Decorative Arts and Design Department, Iasi, Romania Important exhibitions: Hungary, Moldova, Netherlands, Romania Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Belgium, France, Hungary, Italy

POMPEE / POMPEE, 2011, 60x80cm, oil, canvas

70


SIMION ZAMȘA, 1958 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova, membru AIAP (UNESCO) Absolvent al Academiei de Pictură, Sculptură şi Arhitectură ‚‚I. Repin’’, Sankt Petersburg, Rusia Expoziţii relevante: Argentina, Bulgaria, Italia, Franţa, Georgia, Germania, Moldova, Polonia, România, Rusia, Spania Lucrări în colecţii publice: Kazahstan, Germania, Italia, Kârghâzstan, Moldova, România Lucrări în colecţii private: Franţa, Germania, Italia, Moldova, Portugalia, România, SUA Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova, member AIAP (UNESCO) Graduated from the Academy of Painting, Sculpture and Architecture ‘‘I. Repin’’, Saint Petersburg Important exhibitions: Argentina, Bulgaria, France, Georgia, Germany, Italy, Moldova, Poland, Romania, Russia, Spain Works in public collections: Germany, Italy, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Moldova, Romania Works in private collections: France, Germany, Italy, Moldova, Portugal, Romania, USA

ZBOR / FLYGHT, 2011, 200x250cm, oil, canvas

71


ANDREA-MONICA RUS , 1967 România

Locuieşte şi activează în Bistriţa, România, Membru al UAP din România Doctor în arte vizuale Absolventă a Universităţii de Artă şi Design, Cluj-Napoca Expoziţii relevante: România Lucrări în colecţii publice: România Lucrări în colecţii private: România Lives and works in Bistrita, Romania, Member of Union of Artists from Romania Doctor in Visual Arts Graduated from the University of Arts and Design, Cluj-Napoca Important exhibitions: Romania Works in public collections: Romania Works in private collections: Romania

DESCHIDERI (XII) / OPENINGS (XII), 2010, 130x90cm, mixed media

72


BAGRATBALABEKYIAN,1985 Armenia

Locuiește și activează în Erevan, Armenia Absolvent al Colegiului de Arte Terlemezyan și al Academiei de Arte, Secția sculptură, Erevan Expoziții relevante: Armenia Lucrări în colecții private: Armenia, Franța Lives and woks in Yerevan, Armenia Graduated from Terlemezyan Fine Arts College and Yerevan Academy of Fine Arts, Sculpture Department Important exhibitions: Armenia Works in private collections: Armenia, France

RUGĂCIUNE / PRAYER, 2010, 100x48cm, oil, cardboard

73


DARIA SHANTSINA , 1988 Rusia

Locuieşte şi activează în Rostov pe Don, Rusia Absolventă a Universităţii Federale de Sud, Institutul de Arhitectură şi Arte, Rostov pe Don Expoziţii relevante: Rusia Lives and works on Rostov-on-Don, Russia Graduated from the Federal South University, Institute of Architecture and Arts, Rostov-on-Don Important exhibitions: Russia

COPILĂRIE / CHILDHOOD, 2010, 59,5x70cm, acrylic, paper

74


OLGAKOSTENEVA,1956 Rusia

Locuieşte şi activează în Novosibirsk, Rusia Absolventă a Institutului Pedagogic ‚‚N. K. Krupskaia’’, Facultatea de Pictură şi Grafică, Semipalatinsk Expoziţii relevante: Rusia Lucrări în colecţii private: Kazahstan, Germania, Rusia Lives and works in Novosibirsk, Russia Graduated from the Pedagogical Institute ‘‘N. K. Krupskaia’’, Painting and Graphics Department, Semipalatinsk Important exhibitions: Russia Works in private collections: Germany, Kazakhstan, Russia

NATURĂ MOARTĂ CU PISICĂ / STILL LIFE WITH CAT, 2010, 70x81cm, oil, cardboard

75


LEONARDO GUȚU, 1959 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Academiei de Arte Plastice şi Arhitectură, clasa profesorilor Timofei Leaşciuk, Alexei Ştanko, Kiev Expoziţii relevante: Belgia, Lituania, Moldova, Olanda, România, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Moldova, Ucraina Lucrări în colecţii private: Austria, Belgia, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia Moldova, Polonia, România, Rusia, SUA, Turcia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists of Moldova Graduated from the Academy of Arts and Architecture, class of professors Timofei Leashciuk, Alexei Shtanko, Kiev Important exhibitions: Belgium, Netherlands, Lithuania, Moldova, Romania, Ukraine Works in public collections: Moldova, Ukraine Works in private collections: Austria, Belgium, France, Germany, Greece, Moldova, Poland, Romania, Russia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA

CRAI / KING, 2011, 180x90cm, tempera, canvas

76


ION DAGHI, 1936 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‘‘A. Plămădeală’’, Chişinău şi al Institutului de Design Industrial, Harkov, Ucraina. Expoziţii relevante: Moldova, România, Rusia Lucrări în colecţii publice: Moldova, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii private: Arabia Saudită, Belgia, Franţa, Germania, Israel, Moldova, România, Rusia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau and Institute of Industrial Design, Kharkov, Ukraine Important exhibitions: Moldova, Romania, Russia Works in public collections: Moldova, Romania, Russia, Ukraine Works in private collections: Belgium, France, Germany, Israel, Moldova, Romania, Russia, Saudi Arabia, Ukraine

DOR DE LUCEAFĂR / LONGING FOR LUCEAFĂR (MORNING STAR), 2011, 115x85cm, oil, canvas

77


RODICA SOCOL , 1958 România

Locuieşte şi activează în Timişoara, România Absolventă a Universității de Arte şi Design Timişoara, România Expoziţii relevante: Austria, Bulgaria, România Lucrări în colecţii private: Austria, Italia, România, SUA Lives and works in Timisoara, Romania Graduated from the University of Arts and Design, Timisoara, Romania Important exhibitions: Austria, Bulgaria, Romania Works in private collections: Austria, Italy, Romania, USA

STARE DE ÎNGER / ANGEL STATE, 2011, 150x100cm, oil, canvas

78


VASILEGRAMA,1957

Moldova

Locuieşte şi activează la Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău şi al Academiei de Textile, Moscova Expoziţii relevante: Bulgaria, Germania, Moldova, Polonia, Spania Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Franţa, Moldova, România, Rusia Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau and from the Academy of Textiles, Moscow Important exhibitions: Bulgaria, Germany, Moldova, Poland, Spain Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: France, Moldova, Romania, Russia

TREPTE / STAIRS, 2011, 80x80cm, oil, canvas

79


ION MUSTEAȚĂ, 1967

Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău şi al Universităţii de Arte, Chişinău Expoziţii relevante: Moldova, România, Ungaria Lucrări în colecţii private: Franţa, Moldova, România, Ungaria Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’ and from the University of Arts, Chisinau Important exhibitions: Hungary, Moldova, Romania Works in private collections: France, Hungary, Moldova, Romania

TĂCERE / SILENCE, 2011, 62x76cm, oil, canvas

80


DORACONSTANTINOU,1972 Cipru

Locuieşte şi activează în Limasol, Cipru Absolventă a Universității de Arte, Atena, Grecia Expoziţii relevante: Cipru, China Lucrări în colecţii publice: Cipru Lucrări în colecţii private: Cipru, Grecia, Canada, SUA Lives and works in Limassol, Cyprus. Graduated from the University of Fine Arts, Athens, Greece Relevant exhibitions: Cyprus, China Works in public collections: Cyprus Works in private collection: Cyprus, Greece, Canada, USA

AUTOCAPCANĂ / SELF TRAPPING, 2009, 80x155cm, oil, canvas

81


RICARDASZDANAVICIUS,1956 Lituania

Locuieşte şi activează în Vilnius, Lituania Absolvent al Academiei de Arte, Vilnius Expoziții relevante: Belarus, Lituania, Polonia, Rusia, Suedia Lucrări în colecții publice: Belarus, Suedia Lucrări în colecții private: Danemarca, Franța, Polonia, Rusia, SUA Lives and works in Vilnius, Lithuania Graduated from the Academy of Arts, Vilnius Important exhibitions: Belarus, Lithuania, Poland, Russia, Sweden Works in public collections: Belarus, Sweden Works in private collections: Denmark, France, Poland, Russia, USA

SCRISOARE DIN SEMNE / THE LETTERS OF THE SIGNS II,2009, 177x295cm, oil, acrylic, canvas

82


LARISAASTREIN,1941 Rusia

Locuiește și activează în Sankt-Petersburg, Rusia Membru al UAP din Sankt-Petersburg și al UAP IFA din Sankt-Petersburg Absolventă a Institutului de Design ‘‘Vera Muhina’’, Sankt-Petersburg, Rusia Expoziții relevante: Belgia, Moldova, România, Rusia, SUA Lucrări în colecții de stat: Moldova, România, Rusia Lucrări în colecții private: Anglia, Franța, Germania, USA Lives and works in Saint Petersburg, Russia Member of Union of Artists from Saint Petersburg and Union of Artists IFA, Saint Petersburg Graduated from the Institute of Design ‘‘Vera Muhina’’, Saint Petersburg, Russia Important exhibitions: Belgium, Moldova, Romania, Russia, USA Works in public collections: Moldova, Romania, Russia Works in private collections: France, Germany, United Kingdom, USA

NOCTURNĂ/ NOCTURNE ,2009, 55x46cm, oil, canvas

83


OLESEAENACHI-BOTNARU,1977 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru-stagiar al UAP din Moldova Absolventă a Universităţii Pedagogice de Stat ‘‘I. Creangă’’, Facultatea Arte Plastice şi Design, Chişinău Expoziţii relevante: Moldova Lucrări în colecţii private: Estonia, Italia, Moldova, Rusia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member-probationist of Union of Artists from Moldova Graduated from State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Arts and Design Department, Chisinau Important exhibitions: Moldova Works in private collections: Estonia, Italy, Moldova, Russia, Ukraine

RĂSĂRIT / SUNRISE, 2011, 95x70cm, oil, canvas

84


SERGIU FUSU, 1958 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Academiei de Arte Plastice, Kiev, Ucraina Expoziţii relevante: Moldova, România Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Belgia, Cehia, Franţa, Germania, Israel, Moldova, Rusia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Arts, Kiev, Ukraine Important exhibitions: Moldova, Romania Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Belgium, Czech Republic, France, Germany, Israel, Moldova, Russia, Ukraine

SPAŢIU / SPACE, 2011, 130x100cm, oil, canvas

85


STANISLAVBABIUC,1974 Moldova

Locuiește și activează in Chișinău, Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chișinău și al Academiei Naţionale de Arte Plastice și Arhitectură, Facultatea Arte Plastice, Kiev, Ucraina Expoziții relevante: Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecții private: Franţa, Irlanda, Italia, Moldova, Rusia, Spania, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau and from the National Academy of Arts and Architecture, Arts Department, Kiev, Ukraine Important exhibitions: Moldova, Romania, Ukraine Works in private collections: France, Ireland, Italy, Moldova, Russia, Spain, Ukraine, USA

MERE / APPLES, 2011, 55x70cm, oil, canvas

86


ANA BABIUC, 1976 Moldova

Locuiește și activează in Chișinău, Membru-stagiar al UAP din Moldova Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chișinău și a Academiei Naționale de Arte Plastice și Arhitectură, Kiev, Ucraina Expoziţii relevante: Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecţii private: Franţa, Italia, Ucraina, Rusia, Irlanda, SUA, Moldova, Spania Lives and works in Chisinau, Member-probationist of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Plastic Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau and National Academy of Arts and Architecture, Kiev, Ukraine Important exhibitions: Moldova, Romania, Ukraine Works in private collections: France, Ireland, Italy, Moldova, Russia, Spain, Ukraine, USA

GRUŞEVO / GRUSHEVO VILLAGE, 2011, 60x70cm, oil, canvas

87


VEACESLAVBACHIȚCHI,1950 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Membru al UAP din Moldova, AIAP (UNESCO) Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, clasa prof. S. Babiuc, Chişinău și al Institutul de Arte Plastice, Secția Pictură, Kiev, clasa prof. A. M. Lopuhov Expoziții relevante: Canada, Germania, Grecia, Moldova, Ungaria Lucrări în colecții publice: Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecții private: Canada, Cehia, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Moldova, Olanda, SUA, Turcia Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova, AIAP (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, prof. S. Babiuc, Chisinau and from the Institute of Arts, Painting Department, Kiev prof. A. M. Lopuhov Important exhibitions: Canada, Germany, Greece, Hungary, Moldova Works in public collections: Moldova, Romania, Ukraine Works in private collections: Canada, Czech Republic, France, Germany, Greece, Israel, Moldova, Netherlands, Switzerland, Turkey, USA

OZN / UFO, 2011, 180x86cm, oil, canvas

88


OLGA BACHIȚCHI, 1980

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Membru al UAP din Moldova, Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, clasa prof. V. Bachițchi, Chişinău și a Academiei Naţionale de Arte Plastice şi Arhitectură, Kiev, atelierul profes. V. I. Gurin Expoziții relevante: Canada, Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecții publice: Moldova, Ucraina Lucrări în colecții private: Canada, Germania, Grecia, Letonia, Moldova, Rusia, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova, Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, prof. V. Bachitchi, Chisinau, and from the National Academy of Arts and Architecture, Kiev, studio of prof. V. I. Gurin Important exhibitions: Canada, Moldova, Romania, Ukraine Works in public collections: Moldova, Ukraine Works in private collections: Canada, Germany, Greece, Latvia, Moldova, Russia, Ukraine, USA

COPILĂRIE / CHILDHOOD, 2011, 110x60cm, oil, canvas

89


VALERIUHERȚA,1960 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Institutului Politehnic, Chişinău Expoziţii relevante: Argentina, Belgia, Canada, Croaţia, Danemarca, Franţa, Italia, Japonia, Lituania, Moldova, Panama, Portugalia, România, Rusia, SUA Lucrări în colecţii publice: România Lucrări în colecţii private: Argentina, Belgia, Canada, Croaţia, Danemarca, Franţa, Italia, Japonia, Moldova, Portugalia, România, Rusia, SUA, Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Polytechnic Institute, Chisinau Important exhibitions: Argentina, Belgium, Canada, Croatia, Denmark, France, Lithuania, Moldova, Panama, Portugal, Romania, Russia, Italy, Japan, USA, Works in public collections: Romania Works in private collections: Argentina, Belgium, Canada, Croatia, Denmark, France, Italy, Japan, Moldova, Portugal, Romania, USA

DEALUL SUFERINŢEI / THE HILL OF PAIN, 2010, 60x91cm, tempera, canvas

90


DUMITRU BALICA,1978 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Membru al UAP din România, Filiala Iași Absolvent al Universității Pedagogice de Stat ‚‚I.Creangă’’, Facultatea Arte Plastice şi Design, Chișinău Expoziții relevante: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Anglia, Belgia, Canada, Elveţia, Germania, Italia, Moldova, România, SUA, Turcia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Romania, Iasi Branch Graduated from the State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Arts and Design Department, Chisinau Important exhibitions: Moldova, Romania Works in private collections: Belgium, Canada, Germany, Italy, Moldova, Romania, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom, USA

TAUR / BULL, 2011, 90x70cm, oil, acrylic, canvas

91


FLORINABREAZU,1973 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Membru al UAP din Moldova, AIAP (UNESCO) Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chișinău, a Academiei de Arte Vizuale ‚‚I. Andreescu’’, Secția Textile, Cluj-Napoca, România și a Universității de Arte ‚‚G. Enescu’’, Secția Textile, Iaşi, România Expoziții relevante: Belgia, Franța, Germania, Moldova, Olanda, România, Rusia Lucrări în colecţii publice: Moldova, România, Rusia Lucrări în colecţii private: Anglia, Canada, Cipru, Elveţia, Franţa, Israel, Italia, Lituania, Spania Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova, AIAP (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Academy of Visual Arts ‘‘I. Andreescu’’, Textiles Department, Cluj Napoca, Romania, University of Arts ‘‘G. Enescu’’, Textiles Department, Iasi, Romania Important exhibitions: Belgium, France, Germany, Moldova, Netherlands, Romania, Russia Works in public collections: Moldova, Romania, Russia Works in private collections: Canada, Cyprus, France, Israel, Italy, Lithuania, Spain, Switzerland, United Kingdom

HIBRID / HYBRID, 2011, 80x100cm, oil, canvas

92


IURIE CEBOTARI 1967 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Academiei de Muzică,Teatru și Arte Plastice, Chișinău Expoziții relevante: Japonia, Germania, Moldova, România Lucrări în colecții publice: România Lucrări în colecții private: Moldova, România, Grecia, Turcia, Anglia Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: Germany, Japan, Moldova, Romania Works in public collections: Romania Works in private collections: Greece, Moldova, Romania, Turkey, United Kingdom

NATURĂ STATICĂ / STILL LIFE, 2011, 146x114cm, oil, canvas

93


IRAIDA CIOBANU, 1960 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Membru al UAP din Moldova Absolventă a Universității Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Chișinău Expoziții relevante: Germania, Moldova, Polonia, Rusia, Spania, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecții publice: Moldova Lucrări în colecții private: Germania, Italia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Spania Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the State Pedagogical University ‚‚I. Creanga’’, Chisinau Important exhibitions: Germany, Hungary, Moldova, Poland, Spain, Russia, Ukraine Works in public collections: Moldova Works in private collections: Germany, Italy, Moldova, Poland, Romania, Russia, Spain

OGLINDIRE / REFLECTION, 2011, 85x85cm, oil, canvas

94


TATIANASVATOSOVA,1964 Cehia

Locuieşte şi activează în Praga, Cehia Absolventă a Academiei de Arte Aplicate, Facultatea Design şi Grafică de Carte Expoziţii relevante: Cehia, Franţa, Slovacia Lucrări în colecţii private: Cehia, Franţa, Germania, Olanda, Portugalia, Slovacia, SUA Lives and works in Prague, Czech Republic Graduated from the Academy of Applicative Arts, Design and Book Graphics Department Important exhibitions: Czech Republic, France, Slovakia Works in private collections: Czech Republic, France, Germany, Netherlands, Portugal, Slovakia, USA

ÎN ALB / IN WHITE, 2009, 80x100cm, oil, canvas

95


EUDOCHIAZAVTUR,1953 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova. Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală,’’ Chişinău şi a Academiei de Arte Plastice, Kiev Expoziţii relevante: Afghanistan, Australia, Bulgaria, Cipru, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Moldova, Portugalia, România, Rusia, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecţii publice: Belarus, Moldova, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii private: Anglia, Finlanda, Franţa, Germania, Israel, Italia, Olanda, SUA, Turcia Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau and Academy of Arts, Kiev Important exhibitions: Afghanistan, Australia, Bulgaria, Cyprus, Finland, Germany, Hungary, Italy, Moldova, Portugal, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: Belarus, Moldova, Romania, Russia, Ukraine Works in private collections: Finland, France, Germany, Israel, Italy, Netherlands, Turkey, United Kingdom, USA

SUCCESIUNEATIMPULUI /TIME’S SUCCESSION, 2011, 90x100cm, oil, canvas

96


VASILEDOHOTARU,1955 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Universităţii de Stat din Odesa, Facultatea de Grafică şi Pictură Expoziţii relevante: Grecia, Moldova, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Moldova Lucrări în colecţii private: Austria, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Moldova, Olanda, SUA, Suedia Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from Odessa State University, Graphics and Painting Department Important exhibitions: Greece, Moldova, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: Moldova Works in private collections: Austria, Denmark, France, Germany, Moldova, Netherlands, Sweden, Switzerland, USA

BALCICUL / BALCIC, 2009, 80x100cm, oil, canvas

97


ANATOLDANILIȘIN,1960 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova, membru al UAP din România, AIAP (UNESCO) Absolvent al Universităţii Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Facultatea Arte Plastice Expoziţii relevante: Franţa, Italia, Lituania, Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Franţa, Moldova, România Lucrări în colecţii private: Austria, Canada, Cehia, China, Coreea de Sud, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Letonia, Liban, Moldova, Norvegia, Portugalia, România, Rusia, Spania, SUA, Turcia, Ungaria Lives and works in Chisinau Member of Union of Artists from Moldova, member of Union of Artists from Romania ,AIAP (UNESCO) Graduated from the State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Department of Arts, Chisinau Important exhibitions: France, Italy, Lithuania, Moldova, Romania Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Austria, Canada, China, Czech Republic, France, Germany, Hungary, Italy, Russia, Japan, Latvia, Lebanon, Moldova, Norway, Portugal, Romania, Spain, South Korea, Switzerland, Turkey, USA

COMPOZIŢIE / COMPOSITION, 2011, 71x71cm, oil, canvas

98


IUSTINA-SILVANAURSU,1981 România

Locuieşte şi activează în Constanţa, România Absolventă a Universităţii de Vest, Facultatea de Arte, Timişoara Expoziţii relevante: România Lucrări în colecţii publice: Bulgaria, România Lucrări în colecţii private: Franţa, România, SUA Lives and works in Constanta, Romania Graduated from Western University, Arts Department, Timisoara Important exhibitions: Romania Works in public collections: Bulgaria, Romania Works in private collections: France, Romania, USA

BUCURIE / JOY, 2011, 80x80cm, oil, canvas

99


MAXIM GUȚU, 1985

Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău Absolvent al Universităţii Naţionale de Arte, clasa prof. Ion Stendl, Cosmin Păulescu, Bucureşti Expoziţii relevante: Italia, Moldova, Polonia, România Lucrări în colecţii private: China, Italia, Moldova, Polonia, România Lives and works in Chisinau Graduated from the National University of Arts, class of prof. Ion Stendl, Cosmin Paulescu, Bucharest Important exhibitions: Italy, Moldova, Poland, Romania Works in private collections: China, Italy, Moldova, Poland, Romania

HORA / REEL, 2011, 114,5x206,5cm, oil, canvas, mixed media

100


TUDOR FABIAN, 1970 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău şi al Academiei de Arte Plastice şi Arhitectură, Facultatea Grafică, clasa academicianului Andrei Cebîkin, Kiev Expoziţii relevante: Bosnia și Herțegovina, Franţa, Germania, Japonia, Moldova, Polonia, Republica Macedonia, România, Rusia, Spania, Ucraina, USA Lucrări în colecţii publice: Moldova, România, Rusia, Ucraina, Lucrări în colecţii private: Anglia, Australia, Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Moldova, Olanda, România Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau and from the Academy of Arts and Architecture, Department of Graphics, the class of Andrei Cebikin, Kiev Important exhibitions: Bosnia & Hertegovina, France, Japan, Moldova, Poland, Macedonian Republic, Romania, Russia, Spain, Ukraine, USA Works in public collections: Moldova, Romania, Russia, Ukraine Works in private collections: Australia, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Moldova, Netherlands, Romania, United Kingdom

ASCENSIUNE / ASCENSION, 2011, 139,5x91x20cm, oil, canvas, assemblage

101


PETRU FAZLÎ, 1953 Moldova

Locuiește și activează în Vulcănești, Moldova, Membru al UAP din Moldova, UAP din Gagauzia Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chișinău și al Universităţii Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Facultatea Arte Plastice, Chișinău Expoziții relevante: Afghanistan, Austria, Finlanda, Germania, Japonia, Macedonia, Polonia, România, Turcia, Ungaria Lucrări în colecții publice: Moldova Lives and works in Vulcanesti, Moldova, Member of Union of Artists from Moldova and Union of Artists from Gagauzia Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau and State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Arts Department, Chisinau Important exhibitions: Afghanistan, Austria, Finland, Germany, Hungary, Macedonia, Japan, Poland, Romania, Turkey Works in private collections : Moldova

TOAMNĂ / AUTUMN, 2010, 160x200cm, oil, canvas

102


MARIJIAGRINIUK,1984 Danemarca

Locuieşte şi activează în Copenhaga, Danemarca Absolventă a Academiei Naţionale de Artă şi Arhitectură, Kiev a Academiei de Arte, Vilnius, și a Academiei Helnaes Folk, Danemarca Expoziţii relevante: Croaţia, Danemarca, Lituania, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Croaţia, Finlanda, Lituania, Spania, Ucraina Lucrări în colecţii private: Uniunea Europeană Lives and works in Copenhagen, Denmark Graduated from the Academy of Arts and Architecture, Kiev, Academy of Arts, Vilnius, Helnaes Folk Academy, Denmark Important exhibitions: Croatia, Denmark, Lithuania, Ukraine Works in public collections: Croatia, Finland, Lithuania, Spain, Ukraine Works in private collections: European Union

EU DORMIND / SLEEPING ME, 2011, 150x100cm, oil, canvas

103


SERGIU GALBEN, 1942 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău Expoziţii relevante: Austria, Germania, Moldova, Rusia Lucrări în colecţii publice: Bulgaria, Kazahstan, Moldova, Rusia Lucrări în colecţii private: Austria, Canada, Franţa, Liban, Moldova, Panama, Spania, Suedia Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated form the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Austria, Germany, Moldova, Russia Works in public collections: Bulgaria, Kazakhstan, Moldova, Russia Works in private collections: Austria, Canada, France, Lebanon, Moldova, Panama, Spain, Sweden

PEISAJ RURAL / RURAL LANDSCAPE, 2011, 78x90cm, oil, canvas

104


ARCADIE GHEȚU, 1962 Moldova

Locuieşte şi activează în Briceni, Moldova, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Universităţii Pedagogice de Stat ‘‘I. Creangă’’, Facultatea de Grafică şi Pictură, Chişinău Expoziţii relevante: Moldova, România Lucrări în colecţii publice: Moldova Lucrări în colecţii private: Moldova Lives and works in Briceni, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Graphics and Painting Department, Chisinau Important exhibitions: Moldova, Romania Works in public collections: Moldova Works in private collections: Moldova

TRANSPARENŢĂ /TRANSPARENCY, 2011, 110x85cm, oil, cardboard

105


NICOLAE HAIU, 1989 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău. Absolvent al Universității Naționale de Arte ‚‚N. Grigorescu’’ , Bucureşti, România Expoziţii relevante: Moldova, România Lives and works in Chisinau Graduated from National University of Arts ‚‚N. Grigorescu’’, Bucharest Important exhibitions: Moldova, Romania

ABSURDUL VIEŢII / ABSURDITY OF LIFE, 2011, 60x100cm, mixed media

106


NICOLAE GUȚU, 1954

România

Locuieşte şi activează în București, România, Membru al UAP din Rusia, AIAP (UNESCO) Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chișinău Expoziţii relevante: Germania, Moldova, România, Rusia Lucrării în colecții private: Franța, Germania, Israel, Moldova, România, Rusia, SUA Lives and works in Bucharest, Romania, Member of Union of Artists from Russia, AIAP (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Germany, Moldova, Romania, Russia Works in private collections: France, Germany, Israel, Moldova, Romania, Russia, USA

COMPOZIŢIE VII / COMPOSITION VII, 2011, 80x60cm, oil, canvas

107


LIVIU HÂNCU, 1959 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‘‘A. Plămădeală’’, Chişinău şi al Academiei de Arte Plastice şi Arhitectură, Sankt- Petersburg, Rusia. Expoziţii relevante: Germania, Moldova, România, SUA, Turcia Lucrări în colecţii publice: Moldova, România. Lucrări în colecţii private : Franţa, Grecia, Italia, Israel, Olanda, România, Rusia, SUA, Turcia Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau and Academy of Arts and Architecture, Saint Petersburg, Russia Important exhibitions: Germany, Moldova, Romania, Turkey, USA Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: France, Greece, Italy, Israel, Netherlands, Romania, Russia, Turkey USA

MUZICĂ ÎN SAT / MUSIC IN THE VILLAGE, 2011, 90x90cm, oil, canvas

108


LUDMILAZASTAVNIȚCHI,1971 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Membru al UAP din Moldova Absolventă a Universității Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’ ,Facultatea Arte Plastice, Chișinău Expozitii relevante: Moldova, România Lucrării în colecţii private: Moldova, România, Rusia, SUA Lives and works in Chisinau Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the State Pedagogical University ‚‚I. Creanga’’, Arts Department, Chisinau Important exhibitions: Moldova, Romania Works in private collections: Moldova, Romania, Russia, USA

VASE DECORATIVE / DECORATIVEVASES,2011, 60x40cm, oil, canvas

109


VICTORHRISTOV,1946 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău şi al Universităţii Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Facultatea de Pictură si Grafică, Chişinău Expoziţii relevante: Moldova, România, Germania Lucrări în colecţii publice: Elveţia, Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecţii private: Anglia, Bulgaria, Cehia, Elveţia, Franța, Germania, Georgia, Israel, Moldova, Norvegia, Polonia, România, Rusia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau and from the State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Painting and Graphics Department, Chisinau Important exhibitions: Germany, Moldova, Romania Works in public collections: Moldova, Romania, Switzerland, Ukraine Works in private collections: Bulgaria, Czech Republic, France, Georgia, Germany, Israel, Moldova, Norway, Poland, Romania, Russia, Switzerland, Ukraine, United Kingdom

PLAI / NATIVE LAND, 2010, 87x87cm, acrylic, canvas

110


VEACESLAVIGNATENCO,1954 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Academiei de Arte Plastice, Minsk, Belarus Expoziţii relevante: Belarus, Canada, Germania, Moldova, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Belarus, Moldova, Ucraina Lucrări în colecţii private: Canada, China, Franţa, Germania, Israel, Polonia, România, Rusia, SUA Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Arts, Minsk, Belarus Important exhibitions: Belarus, Canada, Germany, Moldova, Russia, Ukraine Works in public collections: Belarus, Moldova, Ukraine Works in private collections: Canada, China, France, Germany, Israel, Poland, Romania, Russia, USA

CER ŞI PĂMÂNT / HEAVEN AND EARTH, 2010, 38x46cm, oil, canvas

111


MONICATURCU, 1976 România

Locuieşte şi activează în Galaţi, România Absolventă a Facultăţii de Drept, Galaţi, România, Universitatea Dunărea de Jos, Facultatea de Arte, studentă anul III Expoziţii relevante: Austria, Croația, EAU, Franța, Germania, Italia, Olanda, România, Slovacia, SUA Lucrări în colecţii private: Italia, România Lives and works in Galati, Romania Graduated from Law Department, Galati, Romania, University Dunarea de Jos, Arts Department, 3rd year student Important exhibitions: Romania Works in private collections: Austria, Croatia, France, Germany, Italy, Netherlands, Romania, Slovakia, UAE, USA

CRIZA / CRISIS, 2011, 70x80cm, acrylic, canvas, collage

112


JUSTINAPUIDOKAITE,1971 Lituania

Locuieşte şi activează în Vilnius, Lituania Absolventă a Academiei de Arte, Catedra Pictură, Vilnius Expoziţii relevante: Lituania Lucrări în colecţii private: Franţa, Germania, Lituania Lives and works in Vilnius, Lithuania Graduated from the Arts Academy, Painting Department, Vilnius Important exhibitions: Lithuania Works in private collections: France, Germany, Lithuania

FĂRĂ TITLU / WITHOUT TITLE, 2011, 69x53cm, oil, canvas

113


ION MORĂRESCU, 1956 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău şi al Universităţii Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Facultatea de Grafică şi Pictură, Chişinău Expoziţii relevante: Franţa, Germania, Israel, Italia, Moldova, România, Spania, SUA Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Finlanda, India, Italia, Norvegia, România, SUA Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau and from State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Graphics and Painting Department, Chisinau Important exhibitions: France, Germany, Israel, Italy, Moldova, Romania, Spain, USA Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Finland, Norway, India, Italy, Romania, USA

UNIRE / UNION, 2011, 160x135cm, oil, canvas

114


DUMITRUBOLBOCEANU,1960 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chișinău și al Universității Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Facultatea Arte Plastice, Chișinău Expoziții relevante: Belgia, Germania, Italia, Moldova, Olanda, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecții publice: Moldova, România Lucrări în colecții private: Belgia, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Portugalia, România, SUA Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau and State Pedagogical University ‚‚I. Creanga’’, Arts Department, Chisinau Important exhibitions: Belgium, Germany, Italy, Moldova, Netherlands, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Belgium, France, Germany, Italy, Netherlands, Portugal, Romania, USA

NOE / NOAH, 2011, 100x160cm, oil, canvas

115


ANATOL LAZAREV,1953 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău şi al Academiei de Arte, Kiev, Ucraina Expoziţii relevante: Moldova, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecţii private: Germania, Italia, Moldova, România, Rusia, Spania, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau and Academy of Arts, Kiev, Ukraine Important exhibitions: Moldova, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: Moldova, Romania, Ucraine Works in private collections: Germany, Italy, Moldova, Romania, Russia, Spain, Ukraine

PROCESIUNE / PROCESSION, 2011, 100x70cm, oil, canvas, tempera

116


PETRUJIREGHEA,1941

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău Membru al UAP din Moldova, AIAP (UNESCO) Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chișinău Expoziții relevante: Belgia, Germania, Moldova, Olanda, România, Rusia Lucrări în colecții publice: Moldova, România Lives and works in Chisinau Member of Union of Artists from Moldova, member of AIAP (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Belgium, Germany, Moldova, Netherlands, Romania, Russia Works in public collections: Moldova, Romania

PEISAJ URBAN / URBAN LANDSCAPE, 2011, 116x88cm, oil, canvas

117


GHENADIETÂCIUC, 1958 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Universităţii de Stat de Arte Plastice şi Design, Talin, Estonia Expoziţi relevante: Belgia, Estonia, Finlanda, Germania, Moldova, România, Rusia Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the State University of Arts and Design, Tallinn, Estonia Important exhibitions: Belgium, Estonia, Finland, Germany, Moldova, Romania, Russia Works in public collections: Moldova, Romania

COMPOZIŢIE I / COMPOSITION I, 2010, 170x180cm, oil, canvas

118


ECATERINAAJDER,1961 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Membru al UAP din Moldova, AIAP (UNESCO). Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A.Plămădeală’’, Chișinău și a Institutului Pedagogic de Stat ‚‚I.Creangă’’, Facultatea Arte Plastice, Chișinău Expoziții relevante: Franța, Germania, Moldova, România, Rusia, Spania, Turcia, Ucraina Lucrări în colecții publice: Moldova, România Lucrări în colecții private: Anglia, Canada, Cehia, Franţa, Germania, Israel, Italia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Slovenia, Spania, SUA, Ucraina, Venezuela Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova, AIAP (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau, State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Arts Department, Chisinau, Important exhibitions: France, Germany, Moldova, Romania, Russia, Spain, Turkey, Ukraine Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Canada, Czech Republic, France, Germany, Israel, Italy, Moldova, Poland, Romania, Russia, Slovenia, Spain, Ukraine, USA, Venezuela

MOTIV PASCAL / EASTER MOTIF, 2011, dyptich 75x90cm-2, oil, canvas, textiles, mixed media

119


DIMITRIEPEICEV,1943 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău şi al Institutului Poligrafic, Facultatea Grafica de carte, Moscova Expoziţii relevante: Belgia, Bulgaria, Moldova, Olanda, România, Rusia Lucrări în colecţii publice: Bulgaria, Israel, Moldova, România, Rusia, SUA, Ungaria Lucrări în colecţii private: Anglia, Bulgaria, Elveţia, Israel, Japonia, Moldova, România, Rusia, SUA, Ungaria Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau and Poligraphic Institute, Book Graphics Department, Moscow Important exhibitions: Belgium, Bulgaria, Netherlands Moldova, Romania, Russia Works in public collections: Bulgaria, Hungary, Israel, Moldova, Romania, Russia, USA Works in private collections: Bulgaria, Hungary, Israel, Moldova, Romania, Russia, Switzerland, United Kingdom, USA

ANGELA ENACHE / ANGELA ENACHE, 2011, 80x80cm, oil, canvas

120


ILIE LEU, 1962 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte ‚‚A. Plămădeală’’ şi al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chișinău Expoziţii relevante: Moldova, Italia, Polonia, România Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Anglia, Franţa, România Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’ and from the Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: Moldova, Italy, Poland, Romania Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: France, Romania, United Kingdom

VALEA BUTUCENILOR / THE VALLEY OF BUTUCENI VILLAGE, 2010, 51x67cm, oil, canvas

121


VICTORBAHCEVAN,1955 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Institutului Poligrafic ‚‚I.Fedorov’’, Lvov, Ucraina Expoziții relevante: Moldova, România, Rusia Lucrări în colecții publice: Moldova Lucrări în colecții private: Japonia, Moldova, SUA Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Poligraphic Institute ‚‚I. Fedorov’’, Lviv, Ukraine Important exhibitions: Moldova, Romania, Russia Works in public collections: Moldova Works in private collections: Japan, Moldova, USA

VISURI NOCTURNE / NIGHT DREAMS, 2011, 117,5x116,5cm, oil, canvas

122


VADIMPALAMARCIUC,1970 MOLDOVA

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău, al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău şi al Academiei de Arte din Odesa, Ucraina Expoziţii relevante: Moldova, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Moldova Lucrări în colecţii private: Anglia, Australia, Germania, Grecia, Italia, Moldova, Olanda, România, Rusia, SUA, Turcia, Ucraina, Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau, Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau and Academy of Arts, Odessa, Ukraine Important exhibitions: Moldova, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: Moldova Works in private collections: Australia, Germany, Greece, Hungary, Italy, Moldova, Netherlands, Romania, Russia, Turkey, Ukraine, United Kingdom, USA

VIS / DREAM, 2011, 120x100cm, oil, canvas,

123


LENAKHVICHIA,1972 Lituania

Locuieşte şi activează în Vilnius Absolventă a Universităţii Pedagogice, Facultatea Artă şi Tehnologie, Vilnius Expoziţii relevante: Lituania, Polonia, Rusia Lucrări în colecţii private: Anglia, Lituania, Polonia, RSA, Rusia, Lives and works in Vilnius Graduated from the Pedagogical University, Art and Technology Department, Vilnius Important exhibitions: Lithuania, Poland, Russia Works in private collections: Lithuania, Poland, Russia, SAR, United Kingdom

AȘTEPTÂND IARNA / AWAITING THE WINTER, 2010, 100x90cm, oil, canvas

124


IULIANA SFECLĂ, 1978 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău Absolventă a Universităţii Naţionale de Arte, Facultatea Arte Decorative şi Design, Bucureşti, România Expoziţii relevante: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Austria, Germania, Grecia, Moldova, România Lives and works in Chisinau Graduated from the National Arts Academy, Decorative Arts and Design, Bucharest, Romania Important exhibitions: Moldova, Romania Works in private collections: Austria, Germany, Greece, Moldova, Romania

DRAGOSTE ÎN JAPONIA / LOVE IN JAPAN, 2011, 80x100cm, oil, canvas

125


ANDREI MUDREA, 1954 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova, membru AIAP (UNESCO). Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău Expoziţii relevante: Franţa, Germania, Italia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Moldova, Rusia Lucrări în colecţii private: Anglia, Austria, Canada, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Moldova, România, Rusia, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova, member of AIAP (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: France, Germany, Italy, Moldova, Poland, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: Moldova, Russia Works in private collections: Austria, Canada, France, Germany, Italy, Moldova, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia, Ukraine, United Kingdom, USA

COMPOZIŢIE ÎN ALB I / COMPOSITION IN WHITE I, 2011, 70x90cm, oil, canvas

126


GHEORGHEMARDARE,1946

Germania

Locuieşte şi activează în Hanovra, Germania Absolvent al Academiei de Arte, Sankt Petersburg, Rusia Expoziţii relevante: Germania, Moldova, Spania Lucrări în colecţii publice: România, SUA Lucrări în colecţii private: Germania, Israel, Moldova, România, Rusia, Spania Lives and works in Hanover, Germany Graduated from the Academy of Arts, Saint Petersburg, Russia Important exhibitions: Germany, Moldova, Spain Works in public collections: Romania, USA Works in private collections: Germany, Israel, Moldova, Romania, Russia, Spain

TIMPUL LILIACULUI / TIME OF THE BAT, 2011, 60x80cm, acrylic, canvas

127


ALEXANDRUALAVAȚCHI,1983 Moldova

Locuiește şi activează în Chișinău, Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chișinău Expoziţii relevante: Moldova, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Moldova Lucrări în colecţii private: Belgia, Bulgaria, Canada, Elveția, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Macedonia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Ucraina, Uzbekistan Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: Moldova, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: Moldova Works in private collections: Belgium, Bulgaria, Canada, France, Germany, Greece, Italy, Macedonia, Moldova, Poland, Romania, Russia, Switzerland, Ukraine, Uzbekistan

STÂNĂ / SHEEPFOLD, 2009, 55x70cm, oil, canvas

128


VALERII SIDORKIN , 1955 Belarus

Locuieşte şi activează în Mozîr, Belarus, Membru al UAP din Belarus Absolvent al Academiei de Arte, Minsk Expoziţii relevante: Belarus, Polonia, Rusia, SUA, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Belarus, Ucraina Lucrări în colecţii private: Austria, Belarus, Germania, Israel, Polonia, Rusia, Ucraina Lives and works in Mazyr, Belarus, Member of Union of Artists from Belarus Graduated from the Academy of Arts, Minsk Important exhibitions: Belarus, Poland, Russia, Ukraine, USA Works in public collections: Belarus, Ukraine Works in private collections: Austria, Belarus, Germany, Israel, Poland, Russia, Ukraine

BĂLTOACE DE TOAMNĂ / AUTUMN PUDDLES, 2009, 60x73cm, oil, canvas

129


IURIE ROȘIORU, 1966 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Universităţii Tehnice, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, Chişinău Expoziţii relevante: Canada, Moldova, România, Rusia, SUA Lucrări în colecţii publice: Moldova Lucrări în colecţii private: Canada, Franța, Germania, Moldova, România, Rusia, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Technical University, Architecture and Urbanism Department, Chisinau Important exhibitions: Canada, Moldova, Romania, Russia, USA Works in public collections: Moldova Works in private collections: Canada, France, Germany, Moldova, Romania, Russia, Ukraine, USA

DOAMNĂ CU PEŞTE / LADY WITH FISH, 2011, 86x65cm, oil, canvas

130


FLORENTINLEANCĂ,1966 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău şi al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău Expoziţii relevante: Italia, Moldova, România, Rusia Lucrări în colecţii publice: India Lucrări în colecţii private: India, Norvegia, Rusia Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Fine Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau and from the Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: Italy, Moldova, Romania, Russia Works in public collections: India Works in private collections: India, Norway, Russia

ZI CU SOARE / SUNNY DAY, 2011, 72x114cm, oil, canvas

131


ION SFECLĂ, 1941 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova, membru al AIAP (UNESCO) Absolvent al Academiei Naţionale de Arte Plastice ‚‚Teodor Zalcaln’’, Riga Expoziţii relevante: Austria, Bulgaria, Moldova, Rusia, Spania, Ungaria Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Argentina, Franţa, Germania, Israel, Italia, Moldova, România, SUA Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova, member of AIAP (UNESCO) Graduated from the National Academy of Arts ‘‘Teodor Zalcaln’’, Riga Important exhibitions: Austria, Bulgaria, Hungary, Moldova, Russia, Spain Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Argentina, France, Germany, Israel, Italy, Moldova, Romania, USA

KIERKEN GUARD / KIERKEN GUARD, 2011, 90x90cm, oil, canvas

132


MIHAI MIREANU, 1949 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova, AIAP (UNESCO), Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău Expoziţii relevante: Afghanistan, Canada, Germania, Moldova, România, Rusia, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecţii publice: Kabardino-Balkaria, Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecţii private: Canada, Columbia, Coreea, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Italia, Moldova, Rusia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Afghanistan, Canada, Germany, Hungary, Moldova, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: Kabardino-Balkar Republic, Moldova, Romania, Ukraine Works in private collections: Canada, Columbia, Korea, France, Germany, Greece, Israel, Italy, Moldova, Russia, Ukraine

ASCENSIUNE / ASCENSSION, 2009, 85x92,5cm, oil, canvas

133


MIHAILSTATNÎI,1942 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova, AIAP (UNESCO) Absolvent al Colegiului de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău şi al Academiei de Arte, Sankt Petersburg Expoziţii relevante: Franţa, Germania, Moldova, România, Turcia, SUA Lucrări în colecţii publice: Georgia, Moldova, Polonia, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii private: Anglia, Australia, Canada, Franţa, Germania, Israel, Italia, Japonia, Moldova, România, Rusia, Spania, SUA, Turcia, Ungaria Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova, AIAP (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ‘‘A. Plamadeala’’, Chisinau and from the Academy of Fine Arts, Saint Petersburg Important exhibitions: France, Germany, Moldova, Romania, Turkey, USA Works in public collections: Georgia, Moldova, Poland, Russia, Ukraine Works in private collections: Australia, Canada, France, Hungary, Germany, Israel, Italy, Japan, Moldova, Romania, Russia, Spain, Turkey, United Kingdom, USA

AUTUMNALĂ / AUTUM, 2009, 65x80cm, oil, canvas

134


IRINA ȘUH, 1960 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolventă a Institutului de Arte Aplicate, Lvov, Ucraina Expoziţii relevante: Canada, Elveţia, Moldova, Polonia, România, Serbia, Spania, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Canada, Elveţia, Letonia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Serbia, SUA, Ucraina Lucrări în colecţii private: Anglia, Franţa, Germania, Olanda, Norvegia, Moldova, Suedia Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Institute of Applicative Arts, Lvov, Ukraine Important exhibitions: Canada, Moldova, Poland, Romania, Serbia, Spain, Switzerland, Ukraine Works in public collections: Canada, Latvia, Moldova, Poland, Romania, Russia, Serbia, Switzerland, Ukraine, USA Works in private collections: France, Germany, Netherlands, Norway, Moldova, Sweden, United Kingdom

CASA MARE / CASA MARE, 2009, 70x80cm, oil, acrylic ,canvas

135


WESLEY ACUNA, 1985 Costa Rica

Locuiește și activează în Cartago, Costa Rica Absolvent al Universității din Costa Rica, Facultatea de Arte Plastice Expoziții relevante: Costa Rica, Bosnia și Herțegovina, Nicaragua, Panama

Lives and works in Cartago, Costa Rica Graduated from the University of Costa Rica, Fine Arts Department Important exhibitions: Bosnia & Hertegovina, Costa Rica, Nicaragua, Panama

DEPRESIV MENTAL / MENTALLY DEPRESSIVE, 2011, 30x45cm, mixed media

136


ANDREEA DANECI, 1980 România

Locuieşte și activează în com. Chitila, jud. Ilfov, România Absolventă a Universităţii de Arte, Facultatea de Arte Plastice, Secţia Pedagogia Artei, Bucureşti Expoziţii relevante: România Lives and works in Chitila town, Ilfov county, Romania Graduated from the University of Arts, Arts Pedagogy Department, Bucharest Important exhibitions: Romania

TORS / TORSO, 2011, 100x90cm, oil, canvas

137


MARIASERBINOV,1985 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolventă a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău Expoziţii relevante: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Moldova, Rusia Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: Moldova, Romania Works in private collections: Moldova, Russia

SINAGOGA VECHE DIN OLĂNEŞTI / OLD SINAGOGUE FROM OLANESTI VILLAGE, 2011, 55x45cm, oil, canvas

138


ANATOLVLAS, 1968 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău Membru al UAP din Moldova Absolvent al Universităţii Pedagogice de Stat, Facultatea Arte Plastice ‚‚I. Creangă’’, Chişinău Expoziţii relevante: Italia, Moldova Lucrări în colecţii publice: Germania, Italia, Moldova, Rusia, SUA Lives and works in Chisinau Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the State University ‘‘I. Creanga’’, Arts Department, Chisinau Important exhibitions: Italy, Moldova Works in public collections: Germany, Italy, Moldova, Russia, USA

PIAŢĂ LA CARPI / MARKET AT CARPI VILLAGE, 2011, 40x30cm, oil, canvas

139


DANIELA GAFTEA, 1960 România

Locuieşte şi activează în Bacău, România Membru al UAP din România Absolventă a Academiei de Arte ‚‚G. Enescu’’, Iaşi, România Expoziţii relevante: Bulgaria, Franţa, România, Turcia Lives and works in Bacau, Romania Member of Union of Artists from Romania Graduated from the Academy of Arts ‘‘G. Enescu’’, Iasi, Romania Important exhibitions: Bulgaria, France, Romania, Turkey

ÎNGER NEGRU / BLACK ANGEL, 2011, 136x180cm, mixed media, canvas

140


GHEORGHEȚĂRNĂ, 1974 Moldova

Locuieşte şi activează în Chişinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chişinău şi al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău Expoziţii relevante: Moldova, România Lucrări în colecţii publice: Moldova Lucrări în colecţii private: Coreea de Sud, Estonia, Moldova, România, Rusia, SUA Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’ , Chisinau and Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: Moldova, Romania Works in public collections: Moldova Works in private collections: Estonia, Moldova, Romania, Russia, South Korea, USA

UMBRE DE MESTEACĂN / BIRCH SHADOWS, 2011, 115x115cm, oil, canvas

141


ANATOLII SINIȘIN , 1940 Ucraina

Locuieşte şi activează în Odesa, Membru al UAP din Ucraina. Absolvent al Universităţii Pedagogice de Stat ‚‚K. Uşinski’’, Odesa Expoziţii relevante: Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cuba, Germania, Finlanda, Israel, Italia, Polonia, România, Rusia, SUA, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecţii publice: Belgia, Finlanda, Ucraina Lucrări în colecţii private: Germania, Israel, SUA, Ucraina Lives and works in Odessa, Member of Union of Artists from Ukraine. Graduated from the State Pedagogical University ‘‘K. Ushinsky’’, Odessa Important exhibitions: Belarus, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Cuba, Finland, Germany, Hungary, Israel, Italy, Poland, Romania, Russia, Ukraine, USA Works in public collections: Belgium, Finland, Ukraine Works in private collections: Germany, Israel, Ukraine, USA

CONFLICT / CONFLICT, 2009, 40x50cm, lacquer, acrylic, canvas

142


BORIS ISAC, 1943 Moldova

Locuieşte şi activează în Florești, Moldova, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚A. Plămădeală’’, Chișinău și al Universității pedagogice ‚‚K. Ușinski’’, Odesa, Ucraina Expoziţii relevante: Moldova Lucrări în colecţii private: Germania, Italia, Moldova, România, SUA Lives and works in Floresti, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‚‚A. Plamadeala’’ , Chisinau and Pedagogical University ‚‚K. Ushinski’’, Odesa, Ukraine Important exhibitions: Moldova Works in private collections: Germany, Italy, Moldova, Romania, USA

CONCILIERE / CONCILIATION, 2011, 60x73cm, oil, canvas

143


IVANDEMIANENKO,1984 Rusia

Locuiește și activează in Nijnevartovsk, Membru al Uniunii de Creație din Rusia Absolvent al Academiei de Arhitectură și Arte Plastice, Ekaterinburg, Rusia, Facultatea de Artă Decorativă, Expoziții relevante: India, Italia, Israel, România, Rusia, Slovenia, Ungaria Lucrări in colecții publice: Italia, Israel Lucrări in colecții private: Italia, Rusia Lives and works in Nijnevartovsk, Member of the Creative Union of Russia Graduated from the Academy of Architecture and Fine Arts, Yekaterinburg, Russia, Faculty of Applied Art, Important exhibitions: India, Israel, Italy, Romania, Russia, Slovenia, Hungary Works in public collections: Italy, Israel Works in private collections: Italy, Russia

LEGĂNAT DE VÂNT / Rocking in the wind ,2010, 3-80x60cm, mixed media

144


Juriul Bienalei / Jury of the Biennial   Președinte / Chairman: Dr. Guran Petre - Directorul  Institutului Cultural Român «Mihai Eminescu» din Republica Moldova, Director of Romanian Cultural Institute “Mihai Eminescu”, Republic of Moldova Membri / Members: Braga Tudor -critic de arte, preşedinte Secţie Critică de Artă UAP din Moldova Art Critic, Head of Art Critics Department of Union of Artists from Moldova Bulat Vladimir - critic de arte, consilier principal, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Bucureşti, România Art Critic, Chief Councilor, Department for Culture, Cults and National Cultural Heritage, Bucharest, Romania Cebotari Silvia - consultant principal, Direcţia Patrimoniu Cultural şi Arte vizuale, Ministerul Culturii al Republicii Moldova Chief Adviser, Direction Cultural Heritage and Visual Arts, Ministry of Culture of Republic of Moldova Colesnic Iurie - scriitor, Dr.H.C. Maestru al Literaturii, Writer, Dr.H.C. , Master of Literature Jalbă Ghenadie – artist plastic, Preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, Artist, Chairman of Union of Artists from Moldova Dr.Hb. Postică Gheorghe - vice ministru, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Vice Minister, Ministry of Culture of Republic of Moldova Dr. Spânu Constantin -  critic de arte, decan, Facultatea Industrie Uşoară, Universitatea Tehnică a Moldovei, Art Critic, Dean, Department of Light Industry, Technical University of Moldova Dr. Hb. Stăvilă Tudor, critic de arte, specialist principal, Institutul Patrimoniu Cultural, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Art Critic, Chief Specialist, Institute of Cultural Heritage, Academy of Sciences of Moldova Zamşa Simion - artist plastic, Maestru în Arte, docent,  Universitatea Pedagogică ‘‘I.Creangă’’ Artist, Master of Arts, Docent, State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’ Zbârnea Tudor- artist plastic, Maestru în Arte, director general, Muzeul Național de Artă al Moldovei Artist, Master of Arts, General Director of National Art Museum of Moldova

146


SecvenČ›e din timpul jurizării / Sequences during the judging

147


PARTICIPANȚI/PARTICIPANTS ACUNA Wesley, Costa Rica, Depresiv mental / Mentally depressive, 30x45 cm, tehnică mixtă / mixed media, 2011 AJDER Ecaterina, Moldova, Motiv pascal. Diptic / Easter motif. Dyptich, 75x90 cm-2, ulei, pânză, tehnică mixtă /oil, canvas, mixed media, 2011 ALAVAŢCHI Alexandru, Moldova, Stâna / Sheepfold, 55x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2009 ANDONI Dacian, România, Chirpici+Construcţie /Adobe+Construction, 200x135 cm, ulei, pînză / oil, canvas, 2010 ANGHEL Gheorghe, România, Insula I, II, III, IV / Isle I, II, III, IV, 50x42 cm, tehnică mixtă / mixed media, 2011 ASTREIN Larisa, Rusia, Nocturnă / Nocturne, 55x46 cm, ulei, pânză /oil, canvas, 2009 AVERINCEVAS Romanas, Lituania, Victorie / Victory, 125x100 cm, ulei, pînză / oil, canvas, 2010 BABIUC Ana, Moldova, Gruşevo / Grushevo village, 60x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 BABIUC Stanislav, Moldova, Mere / Apples, 55x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 BACHIŢCHI Olga, Moldova, Copilărie / Childhood, 110x60 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 BACHIŢCHI Veaceslav, Moldova, OZN / UFO, 180x86 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 BACHEVAN Victor, Moldova, Visuri nocturne / Night dreams, 117,5x116,5 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 BALABEKIYAN Bagrat, Armenia, Rugăciune / Prayer, 100x48 cm, ulei, carton / oil, cardboard, 2010 BALICA Dumitru, Moldova, Taur / Bull, 90x70 cm, acril, ulei, pânză / acrylic, oil, canvas, 2011 BĂTRÂNU Timotei, Moldova, Stare / State, 101x132 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 BOLBOCEANU Dumitru, Moldova, Noe / Noah, 100x160 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 BONTEA Elena, Moldova, Hulubiţa / Little dove, 27x22 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 BREAZU Florina, Moldova, Hibrid / Hybrid, 80x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 BRUCKMULLER Josef, Cehia, Lăsând de-o parte superficialul / Sorting the Thin, 55,5x57 cm, tehnică mixtă, acril / mixed media, acrylic, 2010 BUŢ Alexandru, Moldova, Nistru / Dniester river, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 BUZU Teodor, Cehia, A doua zi / The next day, 100x120 cm, acril, pânză / acrylic, canvas, 2011 CALLEBAUT Nicole, Belgia, Fără referinţă / Without reference, 140x140 cm, ulei, lemn / oil, wood, 2011 CEBOTARI Iurie, Moldova, Natură statică / Still life, 146x114 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 CHIRA Adrian, Moldova, Compoziţie I / Composition I, 100x100 cm, acril, pânză / acrylic, canvas, 2011 CHIŞCĂ Ion, Moldova, Dialog pe diagonală / Dialogue on diagonal line, 100x100 cm, acril, pânză / acrylic, canvas, 2011 CIOBANU Iraida, Moldova, Oglindire / Reflection, 85x85 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 COJOCARU Oleg, Moldova, Compoziţie / Composition, 39x52 cm, ulei, carton / oil, cardboard, 2009 CONSTANTINOU Dora, Grecia, Autocapcană / Self trapping, 80x155 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2009 COZMOLICI Victoria, Moldova, Insomnie / Insomnia, 80x66 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 CREŢU Victor, Moldova, Pompeii / Pompeii, 60x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 CUCIUC Sergiu, Moldova, Compoziţie / Composition, 120x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 DAGHI Ion, Moldova, Dor de Luceafăr / Longing for Luceafar, (Morning Star) 95x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 DANECI Andreea, România, Tors / Torso, 100x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 DANILIŞIN Anatol, Moldova, Compoziţie / Composition, 71x71 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 DEMIANENKO Ivan, Rusia, Legănat de Vânt /Rocking in the wind 3-80x60 cm tehnică mixtă / mixed media, 2010 DOHOTARU Vasile, Moldova, Balcicul / Balcic, 100x80, ulei, pânză / oil, canvas, 2009 VAN DORP Willemijn, Olanda, Pescăruşul tânăr / Very young seagull, 45x55 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 ENACHE-BOTNARU Olesea, Moldova, Răsărit / Sunrise, 95x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 FABIAN Tudor, Moldova, Ascensiune / Ascension, 139,5x91x20 cm, asamblaj pe pânză / assemblage on canvas, 2011 FAZLÎ Petru, Moldova, Toamnă. Diptic / Autumn. Dyptich, 160x200 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2010 FLONDOR Constantin, România, Vis-I / Dream I, 150x200 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2010 FUSU Sergiu, Moldova, Spaţiu / Space, 130x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 GAFTEA Daniela, România, Înger negru / Black angel, 136x180 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas, 2011 GALBEN Sergiu, Moldova, Peisaj rural / Rural landscape, 78x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 GHERASIM Marin, România, Reconstruirea absidei / Reconstruction of the apse, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 GHERASIM Paul, România, Chrismon şi Logos / Chrismon and Logos, 48x48, ulei, pânză / oil, canvas, 2010 GHEŢU Arcadie, Moldova, Transparenţă / Transparency, 110x 85 cm, ulei, carton / oil, cardboard, 2011 GRAMA Vasile, Moldova, Trepte / Stairs, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 GRINIUK Marijia, Danemarca, Sleeping me / Eu dormind, 150x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 GUŢU Leonardo, Moldova, Crai / King, 180x90 cm, tempera, pânză / tempera, canvas, 2011 GUŢU Maxim, Moldova, Hora / Reel, 114,5x206,5 cm, ulei, pânză, tehnică mixtă / oil, canvas, mixed media, 2011 GUŢU Nicolae, Moldova, Compoziţie VII / Composition VII, 80x 60 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 HAIU Nicolae, Moldova, Absurdul vieţii / Absurdity of life, 100x60 cm, tehnică mixtă / mixed media, 2011 HAMBARDZUMYAN Arman, Armenia, Declinul albinilor / Decline of the bees, 90x60 cm, ulei, pînză / oil, canvas, 2011 HÂNCU Liviu, Moldova, Muzică în sat / Music in the village, 90x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 HERŢA Valeriu, Moldova, Dealul suferinţei / The hill of pain, 65x91 cm, tempera, pânză / tempera, canvas, 2010 HRISTOV Victor, Moldova, Plai / Native land, 87x87 cm, acril, pânză / acrylic, canvas, 2010 IGNATENCO Veaceslav, Moldova, Cer şi pământ / Heaven and earth, 38x46 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2010 ISAC Boris, Moldova, Conceliere / Conciliation, 65x81 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 ISAC Igor, România, Miracolul sau poveste de dragoste / The miracle or the love story, 120x160 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 ISAC Loreta, România, Sfânta casă / Holy home, 100x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 JALBĂ Ghenadie, Moldova, Frescă IV / Fresco IV, 120x100, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 JIREGHEA Petru, Moldova, Peisaj urban / Urban landscape, 116x88 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 KAZAMA-OBER Tomoko, Franţa, După 11 martie 2011 (Fukushima) / After 11 March 2011 (Fucushima), 90x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 KHVICHIA Lena, Lituania, Aşteptând iarna / Awaiting the winter, 100x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2010 KLEUZHYTS Ala, Belorusia, Maci / Poppies, 85x67 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2009 KORMOS Krisztina, Ungaria, Vedere / View, 110x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011

148


KOSTENEVA Oliga, Rusia, Natură moartă cu pisică / Still life with cat, 70x81 cm, ulei, carton / oil, cardboard, 2010 KULBYTE Agne, Lituania, Seara într-un cartier nou / Evening in a new district, 50x60 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2010 KYRIACOU Angela, Grecia, Lingo-biosis / Lingo-biosis, 100x100 cm, grafit color, pânză / color graphite, canvas, 2011 LAZAREV Anatol, Moldova, Procesiune / Procession, 100x70 cm, ulei, tempera, pânză / oil, tempera, canvas, 2011 LEANCĂ Florentin, Moldova, Zi cu soare / Sunny day, 72x114 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 LEU Ilie, Moldova, Valea Butucenilor / The valley of Butuceni village, 51x67 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2010 MALCHROWICZ-KULAGOWSKA Iwona, Polonia, Relax II / Relax II, 100x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 MARDARE Gheorghe, Moldova, Timpul liliacului / Time of the bat, 60x80 cm, acril, pânză / acrylic, canvas, 2011 MARTINKIENE Indre, Lituania, Dig interior / Inner Bank, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 MIREANU Mihai, Moldova, Ascensiune / Ascension, 85x92,5 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2009 MORĂRESCU Ion, Moldova, Unire / Union, 160x140 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 MUDRAC Lidia, Moldova, Compoziţie în roşu / Composition in red, 65,5x74,5 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 MUDREA Andrei, Moldova, Compoziţie în alb I / Composition in white I, 70x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 MUNGIU Mihai, Moldova, Muntele ursului. Gurzuf / The mount of the bear. Gurzuf, 70x95,5 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 MUSTEAŢĂ Ion, Moldova, Tăcere / Silence, 62x76 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 NAŞCU Aurelia, Moldova, Muzica / Music, 60x75 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2010 NAŞCU Vasile, Moldova, Amurg / Dusk, 63x89 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2010 NEDELCU Liviu, România, Danae / Danae, 100x100 cm, acril, pânză / acrylic, canvas, 2011 NOVALLI Rinaldo, Italia, Frac / Tail coat, 220x94 cm, colaj pe pînză, 2011; Jocul lunii / The play of the moon, 220x94 cm, colaj pe pânză / collage on canvas, 2011 NORBUTAITE Meda, Lituania, Oi roşii plutind /Red sheep floating, 65x92 cm, ulei, acrilic, pânză / oil, acrylic, canvas, 2010 OMURCIEV Abdajapar, Chirghizstan, Gorgoanele / Gorgons, 140x140 cm, ulei, hârtie / oil, paper, 2011 OPREA Gheorghe, Moldova, Emergenţă / Emergence, 100x92 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 PALADI Valeriu, România, Reflexe I / Reflexes I, 147x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2010 PALAMARCIUC Vadim, Moldova, Vis / Dream, 120x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 PALAMARCIUC Vladimir, Moldova, Formula picturii / Formula of painting, 120x120 cm, acril, pânză / acrylic, canvas, 2010 PAŞTINA Horia, România, Peisaj la Panaci / Landscape at Panaci, 73x92 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 PEICEV Dumitru, Moldova, Angela Enache / Angela Enache, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 PLATON Iurie, Moldova, Flux-Reflux / High tide-Low tide, 260x175 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2009 PUIDOKAITE Justina, Lituania, Fără titlu / Without title, 69x53 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 ROMANESCU Eleonora, Viile Academiei de Ştiinţe / The vineyards of Academy of Sciense, 100x136, ulei, pânză / oil, canvas, 1967 ROŞIORU Iurie, Moldova, Doamna cu peşte / Lady with fish, 86x65 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 RUJA Rodica, România, Noapte cu licurici / Night with fireflies, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 RUS Andrea Monica, România, Deschideri (XII) / Openings (XII), 130x90 cm, tehnică mixtă / mixed media, 2010 RUSU Alla, Moldova/Franţa, Notre-Dame de Paris / Notre Dame de Paris, 80x80 cm, ulei, pînză / oil, canvas, 2009 RUSU-CIOBANU Valentina, Moldova, 1990. Anno Domini / 1990. Anno Domini, 154x173 cm, acril, pânză / acrylic, canvas, 1990 SAINCIUC Glebus, Moldova, Fără titlu / Without title, 62x72 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 1982 SAKELLIS Yannis, Cipru, Compoziţie I / Composition I, 2011, 100x150 cm, tehnică mixtă / mixed media SĂSĂRMAN Sever, Elveţia, Cărare de cenuşă / Path of ashes, 100x100, ulei, pânză / oil, canvas, 2009 SERBINOV Maria, Moldova, Sinagoga veche din s. Olăneşti / Old sinagogue in Olanesti village, 55x45 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 SFECLĂ Ion, Moldova, Kierken Guard / Kierken Guard, 90x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 SFECLĂ Iuliana, Moldova, Love in Japan / Dragoste în Japonia, 80x 100 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 SHANTSINA Daria, Rusia, Copilărie / Childhood, 59,5x70 cm, acril, pânză/ acrylic, canvas, 2010 SIDORKIN Valerii, Belorusia, Băltoace de toamnă / Autumn puddles, 73x60 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2009 SINIŞIN Anatolii, Ucraina, Conflict / Conflict, 40x50 cm, lac, acril, pânză / lacquer, acrylic, canvas, 2009 SKAURONE Ieva, Lituania, Cuplu şi încă unul I / A couple and one more I, 50x60 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2010 SOCOL Rodica, România, Stare de înger / Angel state, 150x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 STATNÂI Mihail, Moldova, Autumnală / Autum, 65x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2009 SVATOSOVA Tatiana, Cehia, În alb / In white, 80x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2009 SVERNEI Igor, Moldova, La Donduşeni / At Donduseni village, 110x110 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 ŞOITU Gheorghe, Moldova, Compoziţie / Composition, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas2011 ŞUH Irina, Moldova, Casa mare / Casa mare, 70x 80 cm, ulei, acril, pânză / oil, acrylic, canvas 2009 TÂCIUC Ghenadie, Moldova, Compoziţie I / Composition I, 180x170 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2010 TUDOSE Diana, Moldova, Înăuntru/ Inside, 50x210 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 TURCU Monica, România, Criza / Crisis, 70x80 cm, acril, pânză, colaj / acrylic, canvas, collage, 2011 ŢĂRNĂ Gheorghe, Moldova, Umbre de mesteacăn / Birch shadows, 115x115 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 ŢĂRUŞ Mihai, Moldova, Acord autumnal / Autumn accord, 180x240 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 URSU Iustina-Silvana, Bucurie / Joy, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 US Vladimir, Moldova, Peisaj administrativ / Administrative landscape, 80x120 cm, colaj, tehnică mixtă / collage, mixed media, 2009 VLAS Anatol, Moldova, Piaţă la Carpi / Market at Carpi, 40x30 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 VOSYLIUTE Marta, Lituania, Încearcă să marchezi / Try to score, 60x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 ZAMŞA Simion, Moldova, Zbor / Flight, 200X250 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 ZASTAVNIŢCHI Ludmila, Moldova, Vase decorative /Decorative vases, 40x60 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 ZAVTUR Eudochia, Moldova, Succesiunea timpului / Time’s succession, 90x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 ZBÂRNEA Elena, Portret / Portrait, 70x60 cm, tehnică mixtă / mixed media, 2011 ZBÂRNEA Tudor, Moldova, Dincolo de noi / Beyonds us , 80x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas, 2011 ZDANAVICIUS Ricardas, Lituania, Scrisoare din semne / The letters of the signs I, Vilnius, 177x295 cm, ulei, acril, pânză / oil, acrylic, canvas, 2009

149


Comitetul de organizare / Organization Committee DUMITRU BOLBOCEANU SILVIA CEBOTARI GHENADIE JALBĂ SIMION ZAMȘA ELENA ZBÂRNEA TUDOR ZBÂRNEA

Secretariatul Bienalei / Secretariate of the Biennial VERONICA GALCENCO IRINA COSTAȘ DANIELA MIRIUȚA

150


151


Autor concepție și coordonator: TudorZBÂRNEA

Fotografi:

Iurie FOCA MihailTURCULEȚ

Traducători:

VeronicaGALCENCO VictoriaFEDORENCO

Design și machetare: MihailTURCULEȚ

www.biennialpaintingchisinau.com bip.chisinau@gmail.com

ISBN 978-9975-53-035-4

tiraj: 1000 ex. Com. 5649 Î.S. Firma Editorial-Poligrafică“Tipografia Centrală“, MD-2068, Chişinău, str. Florilor, 1


Catalogul Bienala Internaţională de Pictură, Chişinău 2011  

Bienala Internaţională de Pictură, Chişinău 2011

Catalogul Bienala Internaţională de Pictură, Chişinău 2011  

Bienala Internaţională de Pictură, Chişinău 2011

Advertisement