Page 6

PÀGINA

6

DE 26

Manteniment

Jurídica y RRHH

Recursos econòmics

Administrador

Màrqueting

Registre d’obres d’art

COMITÈ DE MEDI AMBIENT

DIRECCIÓ

MNAC

Grup de treball de residus

Restauració i conservació preventiva

Coordinador medi ambient

Responsable medi ambient

Grup de treball de comunicació ambiental

Àrees de conservació

Grup de treball d’energia

Activitats i relacions externes

Subdirecció de Col·leccions

L’organigrama del Centre

MNAC El nostre compromís: conservar el que és de tots

DECLARACIÓAMBIENTAL2010

Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2010  

Declaració ambiental 2010 del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2010  

Declaració ambiental 2010 del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Profile for mnac
Advertisement