Page 5

MNAC

El nostre compromís: conservar el que és de tots

Les dades generals són les següents:

Nom:

Museo Nacional d’Art de Catalunya

Adreça:

Palau Nacional, Parc Montjuïc

Municipi:

Barcelona

Comarca:

Barcelonès

Codi postal:

08038

Telèfon:

93 622 03 60

CNAE 2009:

9102

m2 superfície

45.103 m2

Web site www.mnac.cat

Contacte mnac@mnac.cat

Respecte del Sistema de Gestió Ambiental, el responsable de medi ambient del centre és el Sr. Xavier Abelló, i el coordinador de medi ambient és el Sr. Ferran Pérez. Contacte directe: mediambient@mnac.cat A fi d’involucrar en el projecte totes les àrees del MNAC, s’ha creat un Comitè de Medi Ambient i tres grups de treball: la Comissió de Residus, la Comissió de Comunicació i la Comissió d’Energia. Les comissions estan formades per tècnics que desenvolupen els acords presos pel Comitè, alhora que també realitzen propostes que seran analitzades pel Comitè. L’organigrama mediambiental del MNAC es mostra a continuació:

MNAC

DECLARACIÓAMBIENTAL2010

PÀGINA

5

DE 26

Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2010  

Declaració ambiental 2010 del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2010  

Declaració ambiental 2010 del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Profile for mnac
Advertisement