Page 2

MNAC

El nostre compromís: conservar el que és de tots

Index Index

1. INTRODUCCIÓ

2. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA I EL CENTRE

3. ACTIVITATS

4. POLÍTICA MEDI AMBIENT

5. ABAST I PRESENTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL

6. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS

7. PROGRAMA AMBIENTAL

8. CONTROLS I MESURES 8.1. CONSUM DE L’AIGUA 8.2. GESTIÓ DE L’ELECTRICITAT 8.3. GESTIÓ DE COMBUSTIBLES 8.4. CONSUM DE MATÈRIES PRIMERES 8.5. EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES 8.6. SOROLL 8.7. GENERACIÓ DE RESIDUS 8.8. AIGÜES RESIDUALS 8.9. BIODIVERSITAT

PÀGINA

2

9. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 10. SITUACIONS D’EMERGÈNCIA

3 4 7 8 9 10 12 13 13 14 17 18 18 19 19 21 21 22 23

11. COMPORTAMENT RESPECTE ALS REQUISITS LEGALS I ELS SEUS IMPACTES AMBIENTALS

23

12. TERMINI DE VALIDESA DE LA DECLARACIÓ MEDIAMBIENTAL I SIGNATURES

24

DE 26

MNAC

DECLARACIÓAMBIENTAL2010

Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2010  

Declaració ambiental 2010 del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2010  

Declaració ambiental 2010 del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Profile for mnac
Advertisement