Page 16

MNAC

El nostre compromís: conservar el que és de tots

L’origen de l’electricitat consumida al MNAC, segons el mix energètic facilitat per la companyia subministradora, és el següent:

Origen

Percentatge

Renovables

26,8

Cogeneració Alta eficiència

1,1

Cogeneració

9,6

CC Gas Natural

28,2

Carbó

12,5

Fuel / Gas

0,7

Nuclear

20,0

D’altres

1,1

Font: Endesa

1,1% 20,0%

Renovables

26,8%

Cogeneració Alta eficiència Cogeneració

0,7%

CC Gas Natural 1,1%

12,5%

Carbó Fuel / Gas

9,6%

Nuclear D’altres 28,2%

PÀGINA

16

DE 26

MNAC

DECLARACIÓAMBIENTAL2010

Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2010  

Declaració ambiental 2010 del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2010  

Declaració ambiental 2010 del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Profile for mnac
Advertisement