Page 14

MNAC

El nostre compromís: conservar el que és de tots

m3 / núm. visitants 0,0159

0,0160 0,0140

0,0149

0,0148

2009

2010

0,0120 0,0100 0,0080 0,0060 0,0040 0,0020 0,0000

2008

El consum d’aigua roman estable respecte de l’any 2009. Per tal d’assolir una disminució del consum hem programat les següents actuacions:

La reducció del temps de rec de les zones enjardinades, d’acord amb l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, amb la introducció de plantes amb menys necessitat hídrica i la instal·lació de sensors d’humitat.

La regulació en la temporització de les aixetes dels lavabos.

8.2. GESTIÓ DE L’ELECTRICITAT Tal com remarcàvem abans, un dels aspectes ambientals més significatius al MNAC és el consum d’energia elèctrica, atesa la grandària de l’edifici i la complexitat de les instal·lacions. Les dades històriques del consum d’energia elèctrica són les següents:

Any

Consum d’energia activa (MWh)

Consum d’energia reactiva (MVArh)

Consum MWh /m2

2008

11.551,12

6.394,5

0,256

2009

12.175,46

6.951,8

0,270

2010

11.697,38

2.089,5

0,259

PÀGINA

14

DE 26

MNAC

DECLARACIÓAMBIENTAL2010

Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2010  

Declaració ambiental 2010 del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2010  

Declaració ambiental 2010 del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Profile for mnac
Advertisement