Page 7

Declaració ambiental 2013 El nostre compromís: conservar el que és de tots

L’organigrama mediambiental del Museu Nacional es mostra a continuació:

Patronat i Comissió delegada

Direcció i Gerència

Responsable i coordinador de medi ambient

Comitè de medi ambient

7 36

Àrees, departaments i unitats

Comissió de residus

Comissió d’energia

Comissió de comunicació

Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2013  

Declaració ambiental 2013  

Profile for mnac
Advertisement