Page 2

MNAC | El nostre compromís: conservar el que és de tots

Index Index   1. INTRODUCCIÓ    2. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA I EL CENTRE    3. ACTIVITATS    4. POLÍTICA MEDI AMBIENT    5. ABAST I PRESENTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL    6. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS    7. PROGRAMA AMBIENTAL    8. CONTROLS I MESURES     8.1. CONSUM D’AIGUA     8.2. GESTIÓ DE L’ELECTRICITAT     8.3. GESTIÓ DE COMBUSTIBLES     8.4. CONSUM DE MATÈRIES PRIMERES     8.5. EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES     8.6. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA     8.7. GENERACIÓ DE RESIDUS     8.8. AIGÜES RESIDUALS     8.9. BIODIVERSITAT    9. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ   10. SITUACIONS D’EMERGÈNCIA   11. COMPORTAMENT RESPECTE ALS REQUISITS LEGALS I ELS SEUS IMPACTES AMBIENTALS   12. TERMINI DE VALIDESA DE LA DECLARACIÓ MEDIAMBIENTAL I SIGNATURES

PÀGINA 2 DE 28

MNAC

3 4 7 8 9 10 12 17 17 18 19 20 21 21 21 23 23 24 24 25 27

DECLARACIÓAMBIENTAL2011

Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2011  

Declaració ambiental 2011  

Profile for mnac
Advertisement