Page 18

MNAC | El nostre compromís: conservar el que és de tots m3 / núm. visitats 0,0160

0,0159

0,0149

0,0148

0,0145

2009

2010

2011

0,0140 0,0120 0,0100 0,0080 0,0060 0,0040 0,0020 0,0000

2008

Les variacions i les seves causes han estat analitzades al punt 7, dedicat al seguiment dels objectius. 8.2. GESTIÓ DE L’ELECTRICITAT Tal i com remarcàvem abans, un dels aspectes ambientals més significatius al MNAC és el consum d’energia elèctrica, atesa la grandària de l’edifici i la complexitat de les instal·lacions. Les dades històriques del consum d’energia elèctrica són les següents:

Any

Consum d’energia activa (MWh)

Consum d’energia reactiva (MVArh)

Consum MWh / m2

2008

11.551,12

6.394,5

0,256

2009

12.175,46

6.951,8

0,270

2010

11.697,38

2.089,5

0,259

2011

11685,94

1.505,6

0,259

Les variacions i les seves causes han estat analitzades al punt 7, dedicat al seguiment dels objectius.

PÀGINA 18 DE 28

MNAC

DECLARACIÓAMBIENTAL2011

Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2011  

Declaració ambiental 2011  

Profile for mnac
Advertisement