Page 12

MNAC | El nostre compromís: conservar el que és de tots 7. P  ROGRAMA AMBIENTAL Amb el Programa Ambiental es van definir accions concretes adreçades a complir amb la millora contínua del sistema i minimitzar els impactes derivats dels aspectes més significatius. El Programa Ambiental recull els objectius i les fites ambientals, juntament amb les responsabilitats, els recursos i els terminis previstos. Els objectius aprovats per a l’any 2011 van ser els següents: OBJECTIU 1: Millora de l’eficiència energètica, amb una reducció del 20% de l’energia reactiva respecte de 2010 Per tal de millorar l’eficiència energètica, durant el mes d’abril de 2010 s’instal·laren bateries de condensadors. Això ens va permetre al 2010 una reducció del 65% respecte el 2009, i encara al 2011 una disminució del 27,94 % respecte de 2010, fet que suposa l’assoliment de l’objectiu, així com un important estalvi econòmic. Consum energia reactiva (MVArh) 7.000,00 6.000,00

6.951,79 6.394,45

5.000,00 4.000,00 3.000,00

2.089,54

2.000,00

1.505,627

1.000,00 0,00

2008

2009

2010

2011

OBJECTIU 2: Augment de la valoració dels residus en un 50% el 2012 respecte de 2010 L’anàlisi de les dades recollides sobre la tipologia i quantitat dels residus produïts durant l’any 2010 demostra que aproximadament un 70% corresponen a l’activitat del lloguer dels espais. PÀGINA 12 DE 28

MNAC

DECLARACIÓAMBIENTAL2011

Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2011  

Declaració ambiental 2011  

Profile for mnac
Advertisement