Page 11

MNAC | El nostre compromís: conservar el que és de tots

ASPECTE AMBIENTAL

Situació Aspecte Normal / Directe / Anormal / Indirecte Emergència Futur / Passat

IMPACTE AMBIENTAL Esgotament de recursos naturals Esgotament de recursos naturals Contaminació atmosfèrica

Consum d’energia elèctrica

N

D

Consum de gas natural

N

D

Emissions de CO2 (per consum de gas)

N

D

Generació de residus no recollits selectivament (rebuig)

N

D

Contaminació del sòl

D

Contaminació del sòls, generació de residus, esgotament de recursos naturals

Consum de productes (manteniment, conservació i restauració d'obres, neteja) Vessament accidental de substàncies perilloses sobre el sòl: Residus de material absorbent contaminat

N

E

Generació de residus, contaminació del sòl

N: aspecte normal; E: aspecte d’emergència: D: directe; I: indirecte Els aspectes ambientals significatius identificats al 2011 eren: – Consum d’energia elèctrica, un dels majors impactes ambientals de l’edifici. (veure objectius nº 1 i nº 3) – Consum de gas, utilitzat per a la calefacció (veure objectiu nº 5) – Generació de residus banals, per la gran quantitat de residus generats i no recollits selectivament (veure objectiu nº 2) – Consum de productes. Un ens de la dimensió i l’activitat del MNAC s’abasteix de gran quantitat de recursos. – Vessament accidental de substàncies sobre el sòl. L’ús d’elements perillosos i la seva manipulació suposen un risc potencial per al medi ambient. A partir d’aquestes dades es van establir cinc objectius ambientals en relació amb alguns dels aspectes ambientals significatius: consum d’energia elèctrica, consum de gas i generació de residus banals.

MNAC

DECLARACIÓAMBIENTAL2011

PÀGINA 11 DE 28

Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2011  

Declaració ambiental 2011  

Profile for mnac
Advertisement