Page 16

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

A més, a fi de conèixer el grau de satisfacció dels treballadors amb el Sistema de Gestió Ambiental, hem realitzat quatre enquestes (2013, 2015, 2016 i 2017). La participació ha augmentat fins al 80% i les puntuacions obtingudes són les següents:

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

6,83 2017

6,04

2017

7,18

5,95

6,17

30 39

31 39

6,18

5,78

5,89

6,63

Hem analitzat els resultats i seguirem treballant perquè la informació ambiental arribi a tot l’equip. Com a conclusió, caldrà prioritzar la segregació de residus, la Compra Verda i la formació ambiental.

Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2016  

Declaració ambiental 2016  

Profile for mnac
Advertisement