Page 10

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

8.1. Consum d’aigua

8.2. Consum d’electricitat

L’activitat del Museu implica, inevitablement, un consum important d’aigua que s’utilitza bàsicament per als sanitaris, la maquinària (conservació de la humitat a les sales d’exposicions i les oficines), neteja, jardineria i sistema contra incendis. El consum d’aigua és observat quinzenalment per tal de detectar possibles fuites i controlar la despesa (vegeu el punt 7.1).

Un dels aspectes ambientals més significatius del Museu és el consum d’energia elèctrica, atesa la grandària de l’edifici, el qual prové de la il·luminació (sales d’exposicions, zones comunes, oficines i espectacles) i del funcionament de la maquinària. Les dades del consum d’energia elèctrica són les següents:

El consum d’aigua durant els últims anys ha estat el següent:

18 39

Any

Consum d’energia activa (MWh)

Consum MWh/m2

Any

Consum (m3)

Consum per nombre visitants

2008

11.551,12

0,256

2008

11.345

0,0159

2009

12.175,46

0,270

2009

12.760

0,0149

2010

11.697,38

0,259

2010

12.241

0,0148

2011

11.685,94

0,259

2011

10.931

0,0145

2012

10.545,32

0,234

2012

11.760

0,0146

2013

9.451,94

0,210

2013

10.113

0,0159

2014

8.615,35

0,191

2014

11.032

0,0154

2015

7.718,40

0,171

2015

8.737

0,0122

2016

7.869,41

0,175

2016

10.785

0,0131

A partir de l’any 2016, l’adjudicació d’un contracte de manteniment de les instal·lacions a una empresa de serveis energètics facilitarà les inversions necessàries per endegar nous projectes d’estalvi.

19 39

Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2016  

Declaració ambiental 2016  

Profile for mnac
Advertisement