Issuu on Google+

FAKTURA VAT

Nr: 1/2013

Sprzedawca:

MM Tłumaczenia

Nabywca:

mLingua Sp. z o.o.

Adres:

Sybiraków 22/10 12-900 Opole

Adres:

Stary Rynek  100 61-773 Poznań

NIP:

234-654-12-34

NIP:

778-14-35-103

Data wystawienia:

2013-01-27

Termin zapłaty:

2013-02-03

Forma płatności:

Gotówka - 7 dni

Lp. 1

Towar / Usługa Tłumaczenie pisemne ANG - POL 903372 znaki

Data zakończenia dostawy/usług:

PKWiU

Cena netto

Jednostka

Ilość

1800 słów

501,870

24,53

Cena brutto

Vat 23%

Wartość netto

2013-01-27

Wartość brutto

30,17

12 310,87

15 142,37

Razem w PLN:

12 310,87

15 142,37

Razem słownie: piętnaście tysięcy sto czterdzieści dwa i 37/100 PLN zapłacono:

0,00

pozostało do zapłaty:

15 142,37

Suma według stawek VAT Netto 12 310,87 Razem:

12 310,87

Vat 23%

Kwota VAT

15 142,37

2 831,50

15 142,37

Uwagi Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Jadwiga Kowalska fakturę wystawiła

Strona 1/1

Brutto

2 831,50

fakturę odebrał


faktura VAT