__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

číslo I / 2013


Výstava venovaná náhradným dielom pre osobné a nákladné automobily, náradiu a servisnej technike, novým víziám v autoopravárenstve!


s l o v o rúuvbordi ek m a

N o v i n k y I C

E x p o

VIP

zo 2 0 1 2

P r é m i a

K u b a

s v e ta

2 0 1 2

– –

2 - 3

r e p o r tá ž

4 - 5

n o v ý v e r n o s t ný

d o d ávat e ľ a

m oto r i z m u v

Q - SERVI C E „ W E THI N K L a m b o r g h i n i P r o d u k to v é

p r o g r a m

I C

6 - 7

f oto r e p o r tá ž

P r e d s tav e n i e M ú z e u m

I C

8 - 9 –

ZF

S ac h s

Zn o j m e DIFFERE N T “

Av e n ta d o r i n f o r m ác i e

G a r á žo vá t e c h n i k a

J

r e c e n z i a

14 16 - 17 19 - 28 32 - 33 34 - 39 40 - 43

Štvrťročník IC Journal, číslo 1 / ročník 2013 e. č. MK ČR E 17689 Vydavateľ a redakcia: Inter Cars Slovenská republika, s.r.o. Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava, IČO: 35938111 tel.: +421 2 32602210, fax: +421 2 43630138 e-mail: intercarssk@intercars.sk, www.intercars.sk Šéfredaktor: Ing. Jakub Trubač, e-mail: jakub.trubac@intercars.cz Prispevatelia: Branislav Bučko, Martin Mihaliček, Róbert Mitterpach, Tomáš Valček, Matej Schneider, Ivan Včelička, Michal Novotný, Martin Havlík, Otakar Dvořák, Martin Duda, Pavel Bederka, Alexandr Jindra Výroba: ALADIN agency, Baranova 31, 130 00 Praha 3 tel.: +420 222 723 388, www.aladin.cz Distribuce: LK Permanent s.r.o., Hattalova 12, 83103 Bratislava Tel: 02/444 53 711, E-mail: lkperm@lkpermanent.sk Dátum distribúcie: 20. 1. 2013

Važení čitatelia, hľadajúc správny a čo najvýstižnejší výraz pre hlavný motív zobrazený na obálke tohto úvodného vydania IC Journalu 2013, napadá mi slovné spojenie „ponuka šitá na mieru“. Nie je však táto veta takpovediac otrepaná? Nedávno som sa zúčastnil na slávnosti, kde v ďakovnej reči sa jeden zo zúčastnených o.i. poďakoval Googlu a Wikipédii za bezodný zdroj informácii , a tak pokladám „svoju“ ponuku šitú na mieru do vyhľadávača. Výsledok? Viac ako 134 000 výsledkov. Od dovoleniek, realít, reklamných služieb, rôznych kurzov, prekladov, odevov až po tendre. To nie je príliš originálne! A hlavne tie tendre vo mne vyvolávajú pocit, že ponuka je nastavená pre vybraný, úzky kruh jednotlivcov či záujmových skupín. Našou VIP Prémiou chceme vyjadriť predsa presný opak... Keď sme v roku 2005 vstupovali na slovenský trh, chceli sme byť originálni a inovatívni zároveň a ako nováčikovi na trhu sa nám to za tých necelých 7 rokov, aj prostredníctvom VIP clubu, podarilo. Počas množstva spoločných akcií či výletov sme toho spolu zažili aj na viaczväzkovú publikáciu. S mnohými z vás prerástol obchodný vzťah do priateľstva, avšak pri množstve pozitívnych ohlasov sa objavili aj tie kritické. Vďaka za ne! Kritika je pre nás tým najlepším impulzom pre veci nové. Lepšie, inovatívne, originálne. A tak od roku 2013 sa VIP Club rozšíril a zároveň prerástol do VIP Prémie. VIP Prémiou chceme byť k vám opäť o trochu bližšie. Otvorenejší a dostupnejší pre väčšiu skupinu zákazníkov. Trafiť sa do uspokojenia vašich potrieb či jednoducho – Užívať si život s vami. VIP Prémiou chceme byť v nepretržitom kontakte s vami prostredníctvom webovej stránky www.vippremia.sk. VIP Prémiou chceme odmeniť vašu Spokojnosť, pretože vaša spokojnosť je príjemným zrkadlom našich aktivít a snáh. VIP Prémiou vám chceme priniesť Komfort do vašej práce cez možnosť výberu nových technológií do vašich servisov. VIP Prémiou vám chceme priniesť Potešenie prostredníctvom širokej ponuky adrenalínových a oddychových aktivít, navyše v spoločností ľudí, ktorí sa stali a možno ešte len stanú priateľmi. Myslím, že som našiel tie správne slová. Slová, ktoré charakterizujú a vystihujú VIP Prémiu zároveň – SPOKOJNOSŤ, KOMFORT, POTEŠENIE. Prajem vám, aby ste úspešne čelili prichádzajúcim výzvam, aby ste napĺňali svoje predstavy, ale hlavne aby ste si našli v náročnom roku 2013 i čas na potrebný oddych – možno i s Inter Cars. Úspešný rok 2013 vám praje Branislav Bučko výkonný riaditeľ

1


N o v i n k y

zo

s v e ta

I C

Ďakujeme za spoluprácu Tento rok bol pre našu spoločnosť rokom mnohých zmien, nových nápadov a pohľadov na obchod a vzájomnú spoluprácu. Podarilo sa nám prísť s celým radom inovatívnych a unikátnych riešení a projektov pre vás, našich zákazníkov. Mnohí z vás už mali možnosť sa s týmito projektmi zoznámiť na tohtoročnom EXPO 2012 v Bratislave. V roku 2013, ktorý zrejme nebude v mnohých aspektoch jednoduchý, však chceme v nastavenom trende pokračovať a už teraz pripravujeme rad veľmi zaujímavých projektov. Nič z toho by sme ale nedokázali realizovať bez spolupráce s vami, našimi zákazníkmi, a bez energie, ktorú nám dodávate. Týmto by sme vám chceli poďakovať a popriať veľa úspechov v novom roku. Dúfame, že aj v roku 2013 sa presvedčíte, že spolupráca s Inter Cars sa vám oplatí.

VIP Prémia – nový vernostný program Inter Cars Prvým tohtoročným projektom, ktorý by sme vám chceli predstaviť, je náš nový vernostný program. VIP Club sme pretransformovali na VIP Prémiu, program sme priblížili väčšiemu počtu zákazníkov, nahodili komplet do elektronickej formy komunikácie cez webovú stránku www.vippremia.sk a do ponuky bonusov sme

pridali - okrem vám už dobre známych zájazdov - aj ponuku elektroniky, počítačovej, záhradnej a garážovej techniky, softvéru z dielne Inter Cars a neposlednom rade aj oblečenia s logom Inter Cars! Heslo „Užívajte si život s nami!“ platí aj naďalej! Viac sa dozviete na stránkach 6 a 7 tohto čísla Journalu!

Android aplikácia Q-SERVICE pre mobilné telefóny Medzinárodná servisná sieť Q-SERVICE pripravila pre všetkých motoristov unikátnu mobilnú aplikáciu pre „chytré“ telefóny s operačným systémom Android. Ide o nevyhnutného sprievodcu na cestách na Slovensku i v zahraničí! Čo aplikácie prináša? Užívateľské rozhranie je prehľadne rozdelené do štyroch častí:

2

• Novinky: prehľad noviniek a akcií v  sieti Q-SERVICE (napríklad informácie o sezónnych prehliadkach za zvýhodnené ceny alebo o nových autoservisoch) • Rady: základné informácie pre motoristov, čo robiť v prípade poškodenej pneumatiky, či keď sa rozsvieti niektorá z kontroliek na palubnej doske. Obsahuje aj časť "Predpisy v zahraničí", kde sú dopravné predpisy a osobitosti v ostatných krajinách Európy. • Servisy: kompletný zoznam servisov, radený podľa vzdialenosti od vašej aktuálnej polohy. U žiadneho servisu nechýba ponuka služieb, kontakt s možnosťou priameho volania alebo poslanie SMS, zobrazenie na mape alebo spustenie navigácie priamo k vybranému autoservisu.

Aplikácia je priebežne aktualizovaná a rozširovaná. V súčasnej dobe už zahŕňa aj servisy na Slovensku a postupne budú pribúdať aj ďalšie krajiny, v ktorých Q-SERVICE pôsobí. Je to ďalší doplnok, ktorý zapadá do celkovej koncepcie nového smeru, ktorým sa bude servisná sieť uberať.


N o v i n k y

zo

s v e ta

I C

Letné olympijské hry v Londýne s účasťou Inter Cars Každému je asi jasné že, nikto z nás nebol v Londýne pretekať, ale že sme sa rozhodli podporiť našich športovcov v ich púti za vzácnymi kovmi priamo v mieste konania! A tak sa síce neveľká, ale o to pri povzbudzovaní hlučnejšia skupina 16 Slovákov vybrala do Londýna! Asi netreba zdôrazňovať, že to bol pre nás jeden z najväčších športových zážitkov a vidieť„naživo“ pádlovať bratov Hochschornerovcov a Michala Martikána, šliapať do pedálov Petra Sagana, udierať do loptičky Dominiku Cibuľkovú v štvorhre s Danielou Hantuchovou, stálo za to! Samozrejme, nevynechali sme ani najznámejšie londýnske pamätihodnosti ako Piccadilly Circus, Westminster, London Eye alebo Hyde Park. Fotoreportáž z tejto výbornej akcie nájdete na našich facebookovských stránkach: www.facebook.com/InterCarsSK

Targi 2012 Na prelome augusta a septembra, konkrétne v termíne 31. 8.- 2. 9. 2012, sa uskutočnil 12. ročník Veľtrhu náhradných dielov, náradia a vybavenia servisov - Targi 2012. Piatok, prvý deň veľtrhu, bol už tradične venovaný médiám a najväčším zákazníkom - bol tu priestor pre uzavreté rokovania a tlačové konferencie. V sobotu a v nedeľu však už boli brány veľtrhu otvorené pre odbornú i laickú verejnosť. Na výstavnej ploche 25 000 m² vystavovalo 170 najvýznamnejších svetových výrobcov náhradných dielov pre osobné a nákladné automobily, náradia a servis-

ného vybavenia. Počasie stálo na strane organizátorov, nie je teda divu, že celková návštevnosť veľtrhu atakovala hranicu 40 000 účastníkov. Tí mali možnosť vidieť nielen novinky a zaujímavosti od všetkých dodávateľov, ale mohli sa zúčastniť aj veľkého množstva odborných seminárov a školení. Najmä priestor venovaný servisnému vybaveniu sa tešil veľkej obľúbenosti, pretože väčšina vystavovaného vybavenia bola funkčná. Každý tak mohol v akcii vidieť, čo zariadenie dokáže. Veľkému záujmu návštevníkov aj z radov neodbornej verejnosti napomoh-

la zaiste aj Motor Show. Tá je síce už tradičnou súčasťou veľtrhu, tento rok bola ale premiérovo usporiadaná ako samostatná akcia, bez nutnosti návštevy veľtrhu. O rôzne kaskadérske vystúpenia, drift show, preteky dragsterov alebo rally autá nebola núdza.

12. Veľtrh automobilových dielov, náradia a vybavenia servisu

3


r u b r i k a REPORTÁŽ

INTER CARS EXPO 2012: trendy, prezentácie, autá i krásne dievčatá

Výstava INTER CARS EXPO, venovaná predovšetkým moderným trendom v oblasti náhradných dielov a autoservisov, sa v minulých rokoch konala už dvakrát. Určite si pamätáte litrové krígle z  Popradu alebo mexické sombréra z  Liptovského Mikuláša. Každý ročník sa snažil priniesť niečo nové, atraktívne a  niečím svojho predchodcu prekonať. Tohtoročný tretí ročník spoločne usporiadali Inter Cars Slovenská republika a  Inter Cars Česká republika a  tak sa dalo očakávať, že 22. septembra 2012 to bude v  Bratislave opäť našliapnuté na skvelý večierok! O rozsahu výstavy svedčí, že jej expozície zabrali celé dve poschodia skladu č. 7 v nákupnej galérii Eurovea i priľahlé priestory na brehu Dunaja. Program IC EXPO, do ktorého sa zapojilo vyše štyridsať vystavovateľov, prilákal na Slovensko viac ako 2 000 návštevníkov - zákazníkov, dodáva-

4

teľov a partnerov usporiadateľov. Hlavnou témou výstavy sa stalo motto "We think different " reprezentujúce koncept Q-SERVICE: medzinárodnú sieť profesionálnych autoservisov. Tomuto projektu bolo venované celé jedno poschodie výstavných priestorov, v ktorom sa záujemcovia mohli oboznámiť predovšetkým s filozofiou servisnej siete, plánmi jej rozvoja a novými víziami v autoopravárenstve. Najväčší záujem vzbudil špecializovaný softvér pre správu a riadenie zákaziek QS PROFESSIONAL. Stovky ľudí z odboru si vypočuli aj prezentácie nadväzujúcich projektov – napr. Fleet programu zameraného na opravy firemných vozových parkov. Ak by ste sa však účastníkov spýtali, čo im utkvelo v pamäti najviac, asi by to boli krásne hostesky v obtiahnutých kombinézach... Pekné dievčatá jednoducho k autám patria a IC EXPO nemohlo byť výnimkou. Ďalšou významnou súčasťou akcie sa stali stánky s novinkami a riešeniami popredných výrobcov automobilových dielov a príslušenstva. Nechýbal medzi nimi ani fungujúci autoservis s ukážkami reálnej prevádzky moderných zariadení či odborných prezentácií na témy zo servisnej praxe. Atraktívnymi doplnkami hlavného programu sa stali vonkajšie expozície v čele so show truckmi spoločností InterCars a ZF SACHS. V oboch sa bolo na čo pozerať - zatiaľ čo interiér kamiónu Inter Cars je zariadený ako mobilná prednášková miestnosť, tím ZF SACHS okrem prezentácie svojich výrobkov a občerstvenia ponúkol aj body painting

na dve krásne modelky v priamom prenose. Asi nie je potrebné zdôrazňovať, že spúšte fotoaparátov cvakali bez prestania... Ďalším lákadlom sa stal priestor s pretekárskymi automobilmi – napr. BMW majstra Slovenska Maťa Homolu. Podpis tohto talentovaného mladého pretekára si mohli záujemcovia uloviť pri autogramiáde. Mnoho návštevníkov neodolalo ani možnosti vyskúšať si realistické simulátory vozov formuly 1- pri tých bolo plno po celý deň a nejeden dospelák si tu splnil chlapčenský sen. Podobnému záujmu sa tešili tiež plavby výletnou loďou po Dunaji. Prvé dva ročníky IC EXPO založili tradíciu večerných tematických BIERFEST párty, na ktorú tohtoročný ročník nadviazal veľkolepou pivnou slávnosťou v írskom štýle. Na hostí čakalo niekoľko druhov piva a whisky, niekoľko chodová večera v írskom duchu, írski tanečníci i hudobná skupina U2 Revival. Čas sa našiel aj na zábavné súťaže, pri ktorých dámy aj páni testovali silu svojich svalov a mozgové závity. A nechýbala ani tombola, pri ktorej ceny v čele s atraktívnymi zájazdmi s VIP Clubom Inter Cars odovzdávala tvár írskej párty -pôvabná Lýdia. Celým večerom nás sprevádzal, na Slovensku a aj v Čechách známy moderátor, Slávo Jurko. Ďakujeme všetkým návštevníkom, partnerom i dodávateľom za účasť a už sa tešíme na štvrtý ročník IC EXPO. Aký program a aká téma párty asi hostí prekvapí tentokrát? Te x t : M a r t i n M i h a l i č e k


V e r n o s t ný

p r o g r a m VIP

P r é m i a

VIP Prémia Inter Cars

Užívajte si život s nami platí naďalej! Trochu dlhší retrospektívny úvod máme za sebou a keďže máme nový rok určite si kladiete otázku, čo sme pre vás pripravili tentokrát? VIP Club ako taký prešiel radikálnou zmenou a rozhodli sme sa ho viac priblížiť väčšiemu počtu našich obchodných partnerov a tak vznikla VIP PRÉMIA!

VIP Club Inter Cars tu bol s nami už 7 rokov a za ten čas sme mali možnosť s ním precestovať veľa zaujímavých krajín a zažiť veľa nezabudnuteľných zážitkov. Dokáže niekto vymenovať, kde všade sa ocitla vlajka s naším logom? Asi to bude ťažká úloha aj pre našich najvernejších zákazníkov a aj my čo pre vás zájazdy s VIP Clubom pripravujeme, si budeme musieť pomôcť našimi VIP brožúrkami. Takže začneme rokom 2005, teda rok kedy spoločnosť Inter Cars Slovenská rebublika, s.r.o. začala svoju činnosť. V brožúrke 05 bol najväčším lákadlom Egypt, predsa len začínali sme. Pre rok 2006 sme Egypt zamenili za Tunisko a pridali zaujímavú prémiu v podobe divokej vody v Slovinských Alpách. A začali sa aj, dnes už legendárne, lyžovačky v Alpách. Pre rok 2007 sme prvýkrát pripravili riadnu exotiku a top zájazdom sa stala Čína! Peking sa práve pripravoval na letné olympijské hry a tak sme okrem veľkého čínskeho múru mohli vidieť aj pripravované športoviská. Do brožúrky 08 sa na pozíciu číslo 1 dostalo Safari v Keni a možno práve toto bol zájazd, ktorý nám najviac utkvel v pamäti! V ďalších ročníkoch nasledoval Vietnam, India spojená s Nepálom a vyhliadkovým letom cez Himaláje. Počet členov VIP Clubu sa rozrastal a rozrastala sa aj ponuka výletov. Brožúrka 2011 priniesla naozaj skvelé možnosti ako spolu s Inter Cars navštíviť zaujímavé miesta a zažiť niečo zaujímavé. A tak sme mali možnosť vidieť preteky F1 na Veľkej cene Európy vo Valencii, chytať tresky alebo makrely na rybačke v Nórsku alebo popíjať rum v krajine, kde vznikol! (reportáž z Kuby nájdete na stránkach tohto vydania časopisu IC Journal) A máme tu rok 2012 a zatiaľ poslednú brožúrku VIP Clubu a tak sa v tomto roku môžeme tešiť opäť na Formulu 1, na zápas anglickej Premier League, relax v Turecku alebo Safari v Tanzánii! Najskôr tu však bude lyžovačka v Alpách! Tú sme zámerne zatiaľ príliš nespomínali a pritom každoročne práve jej termín tvorí pre väčšinu našich partnerov nezanedbateľnú súčasť kalendára a málokto si plánuje na prelome januára a februára niečo dôležité. V Nassfelde, kde pravidelne chodíme už päť rokov, sme si našli takmer domáce prostredie a Fatiho bar na vrchole lanovky číslo 1 sa vždy stane pravou slovenskou krčmou!

6

Čo nájdem vo VIP Prémii Inter Cars? Prémia v sebe zahŕňa všetkým už dobre známe zájazdy či už do rôznych exotických krajín alebo len tak relaxačné niekde na plážach v Egypte, Tunise alebo v Turecku! Pre milovníkov lyžovania tu opäť bude lyžovačka v Alpách a ostaneme verní aj športovým zážitkom! Novinkou však je, že za svoje nazbierané body si budete môcť „kúpiť“ rôzne produkty, či už z garážovej techniky, počítačovej techniky alebo inej elektroniky. Ponuku VIP Prémie sa, samozrejme, budeme snažiť aj počas roka naďalej obohacovať a prinášať vám presne to, čo je pre vás zaujímavé!

Ako môžem získať body vo VIP Prémii Inter Cars? Základnou podmienkou členstva vo VIP Prémii Inter Cars je registrácia na webovej stránke www.vippremia.sk! Body do programu VIP Prémia sa vám pripisujú raz mesačne, a to v prípade, že váš celkový nákup v spoločnosti Inter Cars Slovenská republika s.r.o. presiahol hodnotu 1 100 € bez DPH v danom mesiaci. Následne sa vám obrat prepočíta na body nasledovne:  Za nákup dielov pre osobné automobily: každých 100 € = 1 bod  Za nákup produktov garážovej techniky a diagnostiky: každých 200 € = 1 bod  Za nákup dielov pre nákladné automobily: každých 200 € = 1 bod  Za nákup OE dielov a dielov od externých dodávateľov: každých 200 € = 1 bod  Za nákup pneumatík a diskov kolies: každých 200 € = 1 bod  Body sa vám pripisujú za každú realizovanú obchodnú operáciu, tzn. tovar objednaný, zakúpený a zaplatený v cenách bez DPH u spoločnosti Inter Cars. Pokiaľ zakúpený tovar následne vrátite, je vám príslušný počet bodov

tiež odpočítaný. V prípade, že pri vašom konte evidujeme nesplatené pohľadávky, vyhradzujeme si právo na zmrazenie vášho konta vo VIP Prémii!  Body získané v jednom roku majú obmedzenú platnosť. Posledný termín na minutie bodov získaných v období od 1.1.2013 do 31.12.2013 je 31.12.2014.  Stav svojich bodov zistíte po zaregistrovaní na webovej stránke www.vippremia.sk.  Body sa nedajú meniť na hotovosť alebo uplatňovať k zaplateniu tovaru.  Vymáhanie bonusov súdnou cestou nie je prípustné a všetky práva sú vyhradené.  Program platí iba na území Slovenskej republiky.

Čo získam po zaregistrovaní sa na webovej stránke www.vippremia.sk?  Pravidelne som informovaný o stave bodov na svojom konte!  Pravidelne som informovaný o tom, čo si môžem za svoje body „nakúpiť“!  Pravidelne som informovaný o akciách, či už na produkty z VIP Prémie alebo aj o akciách spoločnosti Inter Cars, pri ktorých môžem získať ďalšie EXTRA body!  Pravidelne som informovaný o zájazdoch s Inter Cars, o termínoch a iných dôležitých podrobnostiach!


V e r n o s t ný

Akým spôsobom môžete získať EXTRA body? Ziskom EXTRA bodov si môžete navýšiť hodnotu svojho VIP účtu, a tým sa dostať k zaujímavejším a hodnotnejším cenám! Počas celého roka 2013 budeme pre vás pripravovať rôzne predajné akcie, počas ktorých si výrazne môžete pomôcť k navýšeniu svojho bodového konta, a tým aj k hodnotnejším „nákupom“!  5 0 EXTRA bodov – získa každý člen servisnej koncepcie Q-Service  50 EXTRA bodov – získate, pokiaľ si zakúpite základnú licenciu programu QS Professional

Vyberáme z ponuky VIP Prémia! Zájazdy s Inter Cars! 1) Lyžovanie v Alpách – lyžovanie v najznámejších alpských zimných strediskách so 100% istotou skvelých snehových podmienok po celú sezónu, desiatkami kilometrov dokonale upravených zjazdoviek od tých športových, cez ľahšie svahy pre celú rodinu až po náročné freeridové trasy. Všetko doplnené modernými lanovkami a odpovedajúcim zázemím. Vychutnajte si s nami legendárny drink „flying hirch“ v bare u Fatiho alebo vyhrajte slalomové preteky o pohár Inter Cars! 2) Futbal v Barcelone - Zažite 100 000 katalánskych fanúšikov a nezabudnuteľnú atmosféru na vypredanom Nou Campe. Zabávajte sa a vychutnávajte si futbalovú Barcelonu bezstarostne ako domáci fanúšikovia. My sa po-

staráme o všetko ostatné. Kompletný zájazd zahŕňa obojsmernú letenku, ubytovanie v 3* hoteli v centre mesta, vstupenku na zápas, poistenie a služby sprievodcu. Spolu s naším skúseným sprievodcom vám pripravíme doplnkový program, zabezpečíme prehliadku štadióna a klubového múzea, nakúpime klubové suveníry, poradíme, kde ochutnať miestne špeciality a na ktorej terase majú najlepšiu kávu. Zájazd upravíme ďalej podľa vašich predstáv. Barcelona patrí medzi najlepšie a najslávnejšie európske kluby. V minulej sezóne im španielsky titul vyfúkol ich najväčší konkurent z Madridu, a tak sa to tento rok bude toto hviezdne mužstvo, ktoré podľa mnohých predvádza najkrajší futbal, snažiť napraviť. To všetko na najväčšom európskom štadióne Nou Camp, ktorý vás privíta výstižným sloganom FC Barcelona - Més que un club - Viac ako klub. 3) Západné pobrežie USA - Poďte s nami do najkrajších miest západnej Ameriky. Počas 12 dní vám ukážeme to najzaujímavejšie a najlákavejšie, čo Amerika ponúka a zážitkov budete mať toľko, ako keby ste boli na 4 rôznych dovolenkách. Naša cesta sa začína v Las Vegas - v meste, ktoré nikdy nespí. Okrem kasín tu nájdete rôzne shows, v ktorých vystupujú tí najtalentovanejší umelci sveta, rôzne koncerty a podujatia. Cez deň budeme oddychovať pri bazéne, nakupovať značkové oblečenie za "americké" ceny a večer si budeme užívať toto čarovné mesto. Pre tých, čo majú radi prírodu, máme pripravený výlet

p r o g r a m VIP

P r é m i a

do Grand Canyonu, prírodnej krásy, ktorá bola vyhĺbená riekou Colorado. Našou ďalšou zastávkou je Los Angeles, kde sa nachádza Hollywood, chodník slávy, kde aj vy nájdete hviezdu svojho obľúbeného herca, Beverly Hills, Santa Monica Beach, kde na vás budú dozerať záchranári z "Baywatch" a kde vo veľkom pulzuje život alebo filmové štúdiá Universal, kde vás na loďke prevezú pralesom Jurského parku, uvidíte tie najzaujímavejšie filmové efekty, ulicu, kde natáčajú seriál Zúfalé manželky a pod. Najobľúbenejšie mesto mnohých ľudí je San Francisco, či už je to populárnymi električkami "Cable Car", kopcovitými uličkami, najznámejším mostom na svete Golden Gate alebo chýrnym väzením, z ktorého sa nedá uniknúť Alcatraz, toto mesto má skutočne kúzlo. 4) V IP Prémia je okrem zájazdov navyše obohatená o ponuku z elektroniky, počítačovej, záhradnej alebo servisnej techniky, takisto o oblečenie s logom Inter Cars, softvér z dielne Inter Cars a veľa, veľa ďalších zaujímavých možností! Veríme, že si VIP Prémiu obľúbite a privítate možnosti, ktoré vám prinesie. Naším cieľom bude, aby ste boli pravidelne informovaní ako o zbieraní bodov, tak aj o možnostiach ich uplatnenia! Akcie, ktoré vám počas roka prinesieme, budú slúžiť najmä na to, aby ste si svoje konto mohli dostatočne navýšiť, a tým sa viac priblížiť napríklad aj k Amerike! Užívajte si život s nami platí naďalej!

7


R e p o r tá ž

zo

z á j a z d u VIP

C lu b u

KUBA 2012 Fotoreportáž zo zájazdu VIP Clubu

Autopark pred Capitolom, Havana

Cesta po Kube prvou triedou

Fidelova ochranka v akcii La Bodeguita del Medio

Odfotiť sa v Havane s vlajkou nebol problém

Skalné útvary „mogotes“ v pozadí, prvá piňa colada na Kube v popredí

Kto by nechel šoférovať takýto kabriolet?

Nájde sa tu niekde mechanik?

Ulice Havany hýrili farbami Mojito tu popíjal aj Ernest Hemingway

Ani o priateľské bozky nebola núdza Výhľad na záliv v Havane

Vlny mexického zálivu sa rozbíjajú o slávnu promenádu Malecón

Nočný club Tropicana...

...kubánsky Moulin Rouge

Mesto Santa Clara je zasvätené Ernestovi „Che“ Guevarovi

Výroba cigary LIVE...

8

...a, samozrejme, nasleduje ochutnávka!

K vodopádom sme sa vybrali na týchto vojenských nákladniakoch


R e p o r tá ž

Na mieste sme mali možnosť sa vykúpať...

...či zaskákať si

zo

z á j a z d u VIP

C lu b u

Cienfuegos – „Perla juhu“

Mesto vybudované vo francúzskom koloniálnom štýle

Trinidad – mesto zapísané do UNESCO

Guantanamera, Guajira Guantanamera

Krokodília farma na ceste do Varadera

Pláž vo Varadere (pred prestavbou)

Krokodíly v nej boli menšie...

...ale aj trošku väčšie

volejbal bol na pláži športom č.1

zastávka na ceste do Cayo Blanco – delfíny

...super párty podobná tej v Alpách!

Cigarka, kafíčko, rumíček – pohoda „Made in Cuba“ :)

dokázali uniesť každý „náklad“

Cayo Blanco a náš katamarán...

...na ktorom sa cestou späť rozbehla...

záverečná foto a vidíme sa najbližšie na lyžovačke v Alpách!

9


R e p o r tá ž

zo

z á j a z d u VIP

C lu b u

Rumový denník

alebo po stopách Ernesta Hemingwaya! Rok 2012 sa chýlil ku koncu, a tak bolo načase zakončiť tohtoročné cestovanie s VIP Clubom Inter Cars! A keďže sa vraví, najlepšie nakoniec, vybrali sme sa teda na ostrov slobody alebo Fidelovu Kubu! Deň prvý – lietadlo – 10-hodinový let z Paríža do hlavného mesta República de Cuba – Havany - si bolo treba skrátiť, a tak sme prvýkrát začali objavovať čaro kubánskeho „zlatého moku“ – rumu značky Havana Club. V lietadle, v mieste únikového východu, sme si našli priestor pre miesto našich stretnutí, a tak sa razom sedadlá, ktoré sa zdali pred letom veľmi atraktívne, zmenili „vďaka“ postávajúcim slovenským a českým turistom na nie príliš hostinné. Pilot lietadla však veľmi rýchlo pochopil, že začínajúcu párty dokáže rozpustiť jedine aktívnym hľadaním turbulencií, čo sa mu aj nanešťastie darilo. Deň druhý – La Bodeguita del Medio – Presúvame sa „tabakovou cestou“ do najzápadnejšej provincie ostrova Piňar del Río, kde sa pestuje najkvalitnejší tabak na svete. Vchádzame do továrničky - manufaktúry vyrábajúcej cigary a prvý raz sme oboznámení s výrobným procesom slávnych cigár. Cestujeme po údolí Viñales Valley, ktoré je obklopené horami a skalnými útvarmi tzv. „mogotes“, a v zajatí úžasnej prírody sa preplavíme indiánskou podzemnou jaskyňou Cueva del Indio. Miestni ľudia sú priateľskí, s radosťou nám zbíjajú zo stromu kokos na ochutnanie, inde nás ponúkajú vylisovanou cukrovou trstinou, či práve odtrhnutými banánmi... Po nádhernom dni sa vraciame do Havany trojprúdovou diaľnicou - takú ani doma nemáme. Večer však prišla najlepšia časť programu, a to objavovanie čara starej Havany v niektorom z jej legendárnych nočných podnikov. Keď sme pri vstupe zbadali Ernestov výrok „Moje MOJITO v La Bodegite“, vedeli sme, že sme tu správne! Čaro útleho priestoru dotvárala kapela a známa „Guantanamera“ striedala iné odrhovačky miestnej produkcie! Netreba asi zdôrazňovať, že mojito tieklo prúdom a početná česko-slovenská skupinka spôsobila snáď prvýkrát kropaje potu na čele barmana. Pekným zvykom je zanechať v Bodegíte po sebe stopu formou podpisu na stenách baru, a tak síce už na vratkých, ale o to odvážnejších, mojitom posilnených nohách, sme vystúpili na barové stoličky a zanechali svoje autogramy, ktoré tam určite zostanú navždy. Alebo minimálne do prvej maľby! Cesta späť na sa nám trochu natiahla, pretože aj na Plaza de la Catedral sme našli priestor na terase tunajšej reštaurácie zaspievať si s miestnym pouličným muzikantom Guantanaméru, okrem iného aj s českým prekladom v nepublikovateľnom znení.

10

Deň tretí – El Floridita – Na tento deň sme sa naozaj tešili. Prehliadka Havany a v autách, ktoré mestom brázdia už 80 rokov! Štvrť Miramar, Námestie revolúcie, promenáda Malecón! Po obede pešia prehliadka historickej a koloniálnej časti Havany. Túlame sa uličkami Havany, počasie je opäť príjemné, obdivujeme nádhernú katedrálu mesta, prechádzame námestiami Plaza de Armas a Plaza Vieja, či San Francisco. Nemôžeme uveriť, že tieto prekrásne stavby nám padajú pred očami. Smutný rekord - každý druhý deň tu padne jedna budova. Prechádzame obchodnou ulicou, ulice spievajú, tancujú a my sa dostávame na kubánsku vlnu. Po príjemnom objednanom obede v sprievode hudby a spevu sa presúvame za Hemingwayom, dáme si jeho obľúbené daiquirí v bare El Floridita. Večer sa však do Floriditi ešte vrátime... Štvrtý deň v Havane sme„zasvätili“ tabaku a rumu. Nie žeby to bola pre nás na Kube novinka, ale takto sme to mali v oficiálnom programe zájazdu a nebola vôľa sa vzpierať. Začali sme v rumovom liehovare The Bocoy Rum Factory, ktorý bol založený v roku 1878 a pochádzajú odtiaľ značky ako Bocoy Rum a Legendario. Samozrejme, z oboch sme ochutnali a špeciálne „elixír“ Legendario šiel neskôr v obchode na dračku. V továrni na výrobu cigár sme boli oboznámení s ich ručnou výrobou a, samozrejme, tiež ako sa správne fajčia. Pohárik rumu k cigarke nemohol chýbať, čo na tom, že bolo stále pred obedom  Večer sme mali na programe dve zaujímavé „nočné“ destinácie. Prvou bola večera slávnej havanskej reštaurácii Cefe del Oriente, o ktorej sa dá povedať, že je najlepšia na celej Kube! Koloniálna budova zrekonštruovaná do typického kubánskeho štýlu, obsluha v smokingu, úžasné vína, to všetko nás pripravilo na bod dva našej večernej prehliadky – nočný klub Tropicana! Pokiaľ v Paríži navštívite Moulin Rouge, v Havane nesmiete chýbať v Tropicane! Úžasná show plná skvelej kubánskej hudby, tanca, kostýmov a zábavy. Na scéne stovky tanečníkov a po polnoci aj my z Inter Cars! Na piaty deň sme opustili Havanu a vydali sa smerom centrálna Kuba! Prvou zastávkou na ceste bola Santa Clara, miesto odpočinku Che Guevary. Santa Clara je celkom malé mesto, ale s veľkým historickým významom, pretože to bolo miesto, kde Che Guevara prepadol vlak plný munície smerujúci z Havany. Prepadnutie malo zásadný význam

pre víťazstvo revolúcie. Ďalšou zastávkou bolo mesto Cienfuegos. Tomuto mestu sa oprávnene, vďaka kráse jeho historického centra, vraví „Perla juhu“ a bolo vybudované vo francúzskom koloniálnom štýle. Ďalší deň bol na programe výlet do hôr, do národného parku Topes de Collantes, kde nás čakala prechádzka okolo rieky Rio Melodioso, nádherne zelené hory, džungľa a v cieli cesty lagúna s vodopádom, kde sme sa mohli vykúpať. Poobede sme sa presunuli do Trinidadu, mesta zapísaného v roku 1988 do UNESCO ako svetové dedičstvo. Obklopila nás nádherná atmosféra a koloniálna architektúra mesta, ktoré bolo svojho času, vďaka obchodu s trstinovým cukrom, najbohatšie na Kube! Dlho nebol spomenutý rum, ale samozrejme, ten nesmel chýbať pri akejkoľvek návšteve. V Trinidade sme si ho vychutnali v drinku nazvanom La Chanchanchara, ktorého hlavnou zložkou bol aj džús z cukrovej trstiny. Na záver dňa nás čakala vyhliadka na mesto a výlet do údolia cukrovarov. Naša „aktívna“ časť výletu sa chýlila ku koncu a už sme mali pred sebou len leháro na Varadere. Cestou tam sme si ešte dali zastávku v Zátoke Sviní, vraj naozaj, keď prišli prví Španieli, bolo tam veľa svíň, dnes je to miesto historicky tiež spojené hlavne s kubánskou revolúciou. Druhá zástavka bola na krokodílej farme, spojená s ochutnávkou krokodílieho mäsa. Zopár fotiek s týmito plazmi, samozrejme, z primeranej diaľky a za plotom a už sa nevieme dočkať piatich hviezdičiek bielej piesočnej pláže na Varadere. Ôsmy deň: Hotel paráda, pláž„under reconstruction“. Nevadí, miesto pre volejbal sme si našli, aby sme len tak nezaháľali, a začali sme naplno využívať all inclusive program. A pekný ničím nerušený deň za nami. Na druhý deň ráno sme mali naplánovaný výlet katamaránom na ostrov Cayo Blanco, ako sme však skoro ráno zistili, bol to len nácvik, či dokážeme takto skoro vstať a výlet sa presunul na ďalší deň. A tak pokračujeme v all inclusive barovom programe. Desiaty deň: Výlet na Cayo Blanco sa môže začať a v zelených rovnošatách sa naloďujeme na katamáran! Prvá zastávka, delfíny! Pre väčšinu účastníkov asi najväčší zážitok. Naozaj sme žasli, čo sa tieto stvorenia dokážu naučiť! Ako bolestné za včerajší nezdar sme získali každý krásne fotky s delfínom a vyrazili sme smer biely piesok na ostrove. Počasie nám príliš neprialo, a tak sme sa na ostrove dlho nezdržali. Nenechali sme si však pokaziť náladu a aj vďaka posádke sa na lodi rozbehla celkom slušná párty, na ktorej sa rumom opäť nešetrilo. Posledný deň sme ešte doobeda využili posledné slnečné lúče a obrovské vlny, ktoré nám more pripravilo na rozlúčku a vybrali sa na cestu domov! Opúšťame Kubu, ostrov slobody, pohody, plný kontrastov - biedy i radosti. Adios Cuba a my, VIP Club Inter Cars, vidíme sa u Fatiho v bare na lyžovačke v Nassfelde!


LÍDR DÍKY KVALITĚ

Dodavatel do prvovýroby


TRW-Safety

TRW – nejbezpečnější a nejpokrokovější brzdové destičky na trhu – pro rychlé a bezpečné zastavení vozidla Máme více než stoleté zkušenosti, TRW je celosvětový průkopník, co se týká tvorby designu a výroby brzdových systémů dodávaných do prvovýroby vozidel. Vždy jako první na trhu. Dodáváme kompletní balení. Výroba splňuje standardy pro prvovýrobu vozidel a naše brzdové destičky jsou dodávány s kompletním příslušenstvím a vícejazyčnými montážními návody a rovněž se všemi součástkami a komponenty, které jsou při montáži brzdových destiček potřeba.

Testování destiček probíhá za extrémních podmínek Brzdové destičky TRW podstupují důkladné testování, které je shodné s testováním brzdových destiček do vozidel v prvovýrobě, a to stejně jako ve výrobním procesu, tak i při jejich testování na silnici. Splňují také požadavky specifikací a standardů ECE R90. Rovněž jsou testovány ve vysokohorských podmínkách a je vyzkoušena jejich odolnost při extrémním namáhání.

Nezatěžují ekologii a jsou ekologicky nezávadné Jak již je zmíněno výše, plní brzdové destičky požadavky ECE R90 a jako první v Evropě představila firma TRW brzdové destičky, které nezatěžují ekologii. Neobsahují totiž materiály jako měď, olovo, rtuť, kadmium, chrom, antimon, mosaz nebo molybden.

Cotec – pro optimální schopnost zastavení vozidla od prvního zabrzdění Cotec byl vyvinut firmou TRW a jde o materiál, kterým je pokrytá každá brzdová destička TRW pro osobní i užitková vozidla. Během nezávislého testování brzdových destiček bylo zjištěno, že při brzdění vozidla okamžitě po instalaci nových destiček na vozidlo a v závislosti na změnách na destičkách po prvním zabrzdění vozu je zlepšením brzdného účinku vozidla ve srovnání s hlavními konkurenty a prvovýrobou vozů

Tlumicí podložky destiček jsou z vysoce kvalitních materiálů – pro zajištění maximální tichosti Díky kladení velkého důrazu na redukování hluku destiček jsou všechny brzdové destičky TRW pro osobní vozidla osazeny vysoce kvalitními podložkami, které tvoří tlumič mezi třecím materiálem destiček a brzdovým pístem brzdiče na vozidle. Toto je zajištěno speciálním lepidlem, které dokáže snášet vysoké teploty a rovněž odolává extrémně vysokému zatížení a namáhání. Tam, kde používají výrobci vozidel kovové podložky, – používá TRW shodnou konstrukci destiček, a dokonce i u některých vozidel, kam není toto vybavení dodáváno do prvovýroby, dodává TRW minimálně fenolové podložky. V nabídce sortimentu máme rovněž brzdové destičky s integrovanými a přesně tvarovanými podložkami spolu s vícevrstvou konstrukcí.

snížena brzdná vzdálenost až o 7 metrů. Po za-

Unikátní tvary a design základové desky brzdové destičky

čátku „zajíždění“ destiček vykazují destičky stav, kdy je třecí koeficient mezi destičkami a kotouči nízký. Toto mohou řidiči pocítit především při

Základová deska brzdové

prvním zabrzdění po instalaci nových brz-

destičky je vyrobená z vy-

dových destiček. Díky materiálu TRW

soce kvalitní oceli a slouží

Cotec došlo ke zlepšení kontaktu

k nanesení třecího materi-

mezi brzdovou destičkou a ko-

álu destiček pro zabezpečení

toučem, a tím i k eliminaci výše uvedeného

problému.

potřebných vlastností destičky

Tento

během brzdění.

materiál zabezpečuje i první nebo

Třecí materiál je nanesen na tuto zákla-

kritické zabrzdění naprosto bezpečné.

dovou desku a následně dojde k pokrytí

Doplňkové vypalování destiček – standardně u vozidel v prvovýrobě

práškovou barvou pro zamezení tvorby koroze destičky.

V zájmu bezpečnosti je vypalování nezbytně důležité. Avšak ne všichni výrobci destiček s tímto tvrzením souhlasí. My pracujeme podle standardů prvovýroby vozidel, a to tak, že dojde při výrobě destiček k doplňkovému vypálení materiálu brzdových destiček teplotou 600–700 °C, aby se eliminovalo uvolňování plynů a pryskyřice a tím se i redukoval proces usazení a zajetí destiček.

Optimální třecí materiál destiček pochází z vlastní výroby Významné investice do tohoto odvětví přinášej ve výsledku optimální třecí materiál, který zajišťuje stabilní koeficient tření také za extrémního brzdění, při všech teplotách a rychlostech a za všech podmínek.

Třecí materiál je zahříván a stlačován deskou, která zahřívá třecí

Naše politika je taková, že vyrábíme 100 % všech destiček ve vlastních

materiál destičky pro zabezpečení dokonalého odstranění plynů

výrobních závodech, čímž máme kompletní kontrolu všech výrobních

z matriálu destiček, a to v rozmezí 0,5 až 1,5 mm povrchu destičky.

procesů.

WWW.TRWAFTERMARKET.COM


TRW-Safety

TRW Cotec brzdové destičky. Každé zastavení se počítá. TRW brzdové destičky jsou nyní dodávány s Cotec, což je inovativní povlak, který překonává jak hlavní konkurenty, tak i OE v dopadu na životní prostředí: · Nezávislé testy ukazují, že automobily s TRW Cotec brzdovými destičkami zastaví při prvních 5 zastaveních až o 3 metry dříve než ostatní. Na www.trwaftermarket.com/COTEC najdete výsledky. · Více než 50% vozů vyrobených v roce 2010 mělo bezpečnostní prvky od TRW jako součást standardní výbavy. · Podívejte se na Cotec štítek na krabici, nebo požádejte místního zástupce pro více informací.

Brzdy. Řízení. Zavěšení.

13

www.trwaftermarket.com/cotec


ZF SACHS: Od patentů pro jízdní kola po lídra v oblasti automotive

Společnost SACHS patří k předním světovým producentům automobilových dílů – především spojek (celých kitů i jednotlivých součástek) a tlumičů pro osobní i nákladní automobily. A to i přesto, že se původně dlouhá léta zaměřovala na technická řešení pro jízdní kola a že u jejího zrodu stál právě expert na cyklistiku a kuličková ložiska. Historie společnosti ZF SACHS sahá do 19. století. Její jméno pochází od jednoho ze zakladatelů – Ernsta Sachse, který společně s Karlem Fichtelem stál v roce 1895 u vzniku firmy Schweinfurter Präzisions-Kugellagerwerke Fichtel & Sachs. Ernst projevoval zájem o mechaniku už ve škole. Svá učňovská léta strávil ve Schwarzwaldu jako nástrojář a roku 1889 získal místo v proslulé frankfurtské firmě Lorch, Schmidt & Co. Přes tuto praxi a zálibu v jízdních kolech pak vedla cesta až k vynálezu náboje pro kolo bicyklu, který si Sachs nechal roku 1894 patentovat. Po seznámení se schopným obchodníkem Fichtelem bylo brzo jasné, že tahle dvojice má v podnikání velký potenciál. Sachs přinesl do byznysu know-how a stal se technickým ředitelem, zatímco obchodních aktivit se ujal Fichtel, který dodal také potřebný kapitál. Úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat, např. v roce 1903 firma zahájila výrobu a prodej volnoběžky Torpedo pro jízdní kola. Bicykly se společnost zabývala až do konce dvacátých let, kdy došlo k prodeji vybudované infrastruktury na výrobu kuličkových ložisek a souvisejících produktů. Současně se firma začala orientovat na progresivní odvětví – automobilismus – a zaměřila se na oblast automobilových motorů, spojek a tlumičů pérování. Dokladem expanze se na přelomu padesátých a šedesátých let stalo založení první dceřiné firmy Amortex, specializované na spojky, se sídlem v brazilském Sao Paulu. Společnost v této době stále podnikala pod názvem Fichtel & Sachs. V této

14

podobě ji roku 1987 převzala akciová společnost Mannesmann, která zahájila rozsáhlou restrukturalizaci se zaměřením na odvětví automotive. Jedním z jejích projevů se stalo i přejmenování na Mannesmann Sachs, stejně jako založení dalších nových společností v Argentině, Mexiku a USA. Rok 1998 přinesl otevření výrobních kapacit v Mexiku, Číně a Turecku. A konečně se začátkem nového tisíciletí přišla i akvizice současným vlastníkem ZF Friedrichshafen a přejmenování na ZF Sachs. Z milníků z poslední doby stojí za zmínku především založení výrobního závodu podvozkových komponentů (hydrodynamické měniče a spojky nejrůznějších typů) v Levicích na Slovensku v roce 2006. Dnes je tedy SACHS součástí koncernu ZF – předního světového dodavatele náhradních dílů se 121 výrobními závody ve 27 zemích. Celá skupina čítá na 71 000 zaměstnanců a v roce 2011 dosáhla obratu 15,5 miliardy eur. Co se týče portfolia SACHS, najdete v něm tlumiče pérování a tlumiče torzních kmitů, spojky pro osobní a užitkové vozy i pro traktory. Vše samozřejmě v nejvyšší kvalitě i dostatečných počtech – denně např. výrobní závody SACHS opustí na 35 000 spojek stovek variant. Tým vývojářů SACHS nezapomíná ani na životní prostředí – např. počátkem devadesátých let začal pracovat na spojkách s obložením bez použití olova a v roce 1999 vyprodukoval jejich první velkou sérii.

ZF Friedrichshafen AG ZF Services Obere Weiden 12 97424 Schweinfurt Telefon: +49 9721 4756-0 Fax: +49 9721 4755000 E-mail: info.zf-services@zf.com www.zf.com/sachs Te x t M i ro s l a v M a š e k , f o t o a r c h i v Z F S AC H S


BREMBO MAX: pERfEktní vOlBA. Hledáte-li cenově dostupný brzdový kotouč, ale chcete něco více než standard… Chcete-li zlepšit bezpečnost a komfort cestování… Chcete-li, aby vaše brzdy vypadaly jako ty u sportovních vozů ... doporučujeMe ... brzdové kotouče breMbo Max!!!

MaxiMální výkon i na vlhké silnici

Asymetrické drážky zajišťují, že veškerá voda a nečistoty budou efektivně odvedeny pryč z povrchu kotouče. To znamená zlepšení brzdného výkonu a konstantní účinek za všech povětrnostních podmínek.

MaxiMální odolnost proti korozi

části brzdového kotouče, které jsou vystaveny korozním vlivům, jsou opatřeny ochrannou antikorozní vrstvou. Díky aplikaci tenké vrstvy speciálního antikorozního nástřiku i na pracovní plochy není třeba kotouč před montáží odmašťovat.

MaxiMální odezva

Koeficient tření je vyšší než u standardních kotoučů. To znamená kratší brzdnou dráhu a efektivnější brzdění díky rychlejšímu působení pedálu a okamžité odezvě brzdového systému.

MaxiMální kontrola opotřebení

Jedna z drážek je navržena speciálně pro rychlou a jednoduchou kontrolu opotřebení přímo na brzdovém kotouči.

MaxiMální bezpečnost za všech povětrnostních podMínek Drážky okamžitě odvádějí plyny vznikající při brzdění a zabraňují tak „fadingu“ neboli vadnutí brzd a zároveň neustále obnovují povrch brzdových destiček a udržují je tak v ideálním stavu.

Zeptejte se na nabídku kotoučů brembo max u svého distributora! budete příjemně překvapeni! Zasloužíte si beZpečnou a komfortní jíZdu s kotouči brembo max!

www.brembo.com 15


HISTORIE

AUTOMOBILISMU

Muzeum motorismu láká do Znojma na veterány i prvorepublikovou atmosféru Spojení historické technické architektury s  atraktivním projektem muzea nebo galerie bývá zárukou zážitku, na který budou návštěvníci ještě dlouho a rádi vzpomínat. Ve Znojmě se toto skloubení povedlo na jedničku – zdejší Muzeum motorismu najdete ve zrekonstruované budově někdejší vodní elektrárny. Znojemské Muzeum motorismu je velkým turistickým lákadlem hned z několika důvodů. Prvním jsou samotné expozice, ke kterým se dostaneme o něco později. Druhým atraktivní lokalita v malebném údolí řeky Dyje – přímo pod skálou, na níž stojí Znojemský hrad i proslulá románská rotunda sv. Kateřiny s unikátními freskami. A konečně samotný objekt muzea, který přímo dýchá historií. Původně na jeho místě už od 12. století stál kamenný mlýn. Současná budova byla postavena v roce 1878 jako vodárna s nainstalovaným parním strojem, roku 1903 se zde objevil první generátor. V letech 1931– –1933 vodárnu přestavěli na vodní elektrárnu. Tomuto účelu objekt sloužil až do šedesátých let minulého století, kdy byla vybudována a zprovozněna nová elektrárna, umístěná přímo v přehradní hrázi. U zrodu dnešního muzea stál sběratel Jan Drozd – skutečný automobilový nadšenec: „Svého prvního veterána jsem koupil z nadšení,

16

pak se naskytl druhý a časem člověk postupně objevoval další. Pak začnete shánět konkrétní typ… A když zjistíte, že už doma máte pět aut, zkrátka tomu propadnete. Začnete hledat motocykly, kola a nejrůznější doplňky. A sbírka se utěšeně rozrůstá.“ V současnosti tak v muzeu, které se návštěvníkům po několikaleté rekonstrukci budovy otevřelo v červnu 2008, naleznete snad všechno, co má nějaký vztah k meziválečnému cestování.

Jádro expozice tvoří automobily a motocykly československého původu. Hned u vchodu na hosty čeká pečlivě opravená dominanta sbírek – mohutná lokomobila z roku 1924 – i jedna z perliček: část motoru amerického bombardéru B-24 Liberator, sestřeleného roku 1944 u Trenčína. Jádro expozice tvoří především automobily a motocykly československého původu vyrobené před rokem 1950. V prostorách muzea se aktuálně nachází na čtyři


HISTORIE

desítky aut, pětadvacet motocyklů a čtyřicítka jízdních kol. Možná se ptáte: Proč se Jan Drozd zaměřuje právě na československé výrobky? „Jsem Čech, tak sbírám česká auta – proč bych měl schraňovat něco jiného? Navíc v Československu mezi válkami působilo tolik výrobců aut, že nám jich ve sbírkách ještě dost chybí.“ Sám majitel je pyšný např. na Tatru 12 z roku 1926 – pojízdný unikát ve stoprocentně původním stavu včetně takových detailů, jako jsou třeba originální žárovky v reflektorech. Vedle vozů Tatra návštěvníci uvidí také zástupce výrobků Praga, Škoda, Aero (přezdívané „Cililink“), Zbrojovka Brno a řady dalších – od limuzín až po lehčí nákladní a vojenské automobily. Odborníci ocení zejména vozy Praga Piccolo – otevřený phaeton z roku 1928, sportovní kabriolet Praga Baby nebo Aero 50: čtyřválcový dvoutakt o objemu motoru dva litry, který dokázal jet rychlostí až 140 km/h. Vzácné kousky naleznete i mezi motocykly – za zmínku stojí např. nedokončený prototyp Fischer Znojmo, čtyřtaktní Praga se sidecarem, Jawa 500 „Rumpál“ a ČZ 500 „Vatikán“. Život veteránům se čtyřmi i dvěma koly vdechují vtipně instalované figuríny v dobovém oblečení a s doplňky dokreslujícími atmosféru provozu: řidiči, cestující, prodejci, policisté i chodci.

K prohlédnutí lákají výdejní stojany, směrové cedule i příslušenství dílen a garáží. Samotné vozy však nejsou zdaleka jedinou součástí expozice Muzea motorismu – díky různorodosti sbírek se zde návštěvníci cítí jako na skutečné silnici z dob první republiky. K prohlédnutí lákají vzácné výdejní stojany pohonných hmot z dvacátých a třicátých let, litinové směrové cedule a rozcestníky, ale i příslušenství dílen a garáží: olejničky, plechovky od olejů, zapalovací svíčky, znaky autoklubů a nejrůznější nářadí. Velký magnet pro milovníky technické historie představuje i nejrozsáhlejší sbírka heverů v České republice, která čítá skoro dvě stovky kusů. Skutečné znalce potěší dobové prospekty, řidičské a technické průkazy, mapy, odborné

AUTOMOBILISMU

časopisy, fotografie a další archiválie. Na své si přijdou i milovníci starých rádií a telefonů, stejně jako děti – ve znojemském muzeu totiž nechyběj historické hračky s dopravní tematikou. Na co se dívat je i na dvoře za muzeem, z něhož mimochodem mají návštěvníci krásný a ničím nerušený výhled na už zmíněný Znojemský hrad. Venkovní kolekce není sice tak bohatá jako ta vnitřní, ale o to je zajímavější. Zahrnuje především kolekci traktorů značek Škoda, Zetor a Svoboda, dále stabilní motory a lodní motor z roku 1903 upravený pro pohon mlýna. Některé exponáty jsou precizně restaurované, jiné zachované v původním stavu. Totéž ostatně platí i o automobilech uvnitř budovy. Pokud je vám blízká atmosféra první republiky, máte rádi krásné historické vozy a lákají vás technické vychytávky, je Muzeum motorismu přesně to pravé. Navíc se po jeho návštěvě můžete osvěžit v některém z mnoha vinných sklípků a naplánovat si třeba další fajn výlet.

Muzeum motorismu Koželužská 44, 669 02 Znojmo tel.: 603 548 351, 603 443 053 www.muzeum-motorismu.cz Otevírací doba: Út–Ne

9:00–17:00

O prázdninách je otevřeno denně. V prosinci, lednu a únoru je otevřeno jen o víkendech, svátcích nebo po nahlášení. Vstupné: 50 Kč Text a foto Miroslav Mašek

17


Comma Oil & Chemicals je hrdým technickým partnerem šampionátu FIA Formule 2. Všechny formule Williams JPH1B F2 využívají produkty COMMA. Tím je zajištěno to nejlepší testování produktů. Pokud zvolíte značku COMMA, můžete si být jisti, že je to správná volba.


Staňte se členem evropské sítě profesionálních autoservisů! Co nabízíme? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

spojení se silným a spolehlivým partnerem v oblasti dodávek náhradních dílů stabilní zázemí celoevropské sítě speciální nákupní podmínky a bonusy společný a cílený marketing na celostátní i regionální úrovni výraznou finanční podporu, reklamu, marketing a vybavení autoservisu kompletní softwarové řešení pro profesionální autoservis QS Professional členství ve VIP Clubu Inter Cars pravidelná odborná školení zapojení do fleet programu IC

Vaše předpoklady ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

nezávislý autoservis minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské zvedáky potřebné servisní vybavení pro diagnostiku systémů a odbornou montáž dílů poskytování širokého spektra profesionálních služeb samostatné prostory pro příjem zakázek parkovací místa pro zákazníky servisu zájem na stabilním rozvoji firmy, včetně stabilizace pracovníků a jejich odborného vzdělávání

Q-SERVICE

Tel.: +40 (0) 364 404 328 Fax: +40 (0) 364 404 330 Q-SERVICE je medzinárodná sieť značkových profesionálnych autoservisov, ktorá svojim zákazníkom zaručuje odbornú opravu ich automobilu na úrovni ROMANIA +40 (0)a servis758 111 255 autorizovaných autoservisov. Preškolený personál používa pri opravách najmodernejšie servisné vybavenie a kvalitné náhradnéMobil: diely. Cena opravy ných služieb je presne stanovená na základe časových noriem a technologických postupov stanovených výrobcom vozidla. To znamená, že zákazník nielen E-mail: daniel.svitacovski@intercars.eu; SVITACOVSKI vopred vie, koľko zaplatí za náhradné diely a opravu, aleDANIEL navyše môže bez obáv servisovať aj auto v záruke. manager proiect qservice@intercars.ro

www.intercars.ro


Staňte sa členom európskej siete profesionálnych autoservisov! Čo ponúkame? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

spojenie so silným a spoľahlivým partnerom v oblasti dodávok náhradných dielov stabilné zázemie celoeurópskej siete špeciálne nákupné podmienky a bonusy spoločný a cielený marketing na celoštátnej i regionálnej úrovni výraznú finančnú podporu, reklamu, marketing a vybavenie autoservisu kompletné softvérové riešenie pre profesionálny autoservis členstvo vo VIP Clube Inter Cars pravidelné odborné školenia zapojenie do fleet programu IC

Vaše predpoklady ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

nezávislý autoservis minimálne 4 servisné státia a 2 dielenské zdviháky potrebné servisné vybavenie pre diagnostiku systémov a odbornú montáž dielov poskytujete široké spektrum profesionálnych služieb samostatné priestory pre príjem zákaziek parkovacie miesta pre zákazníkov servisu záujem na stabilnom rozvoji firmy, vrátane stabilizácie pracovníkov‚ a ich odborného vzdelávania


Staňte se členem evropské sítě profesionálních autoservisů!

Profesionálne softvérové riešenie pre správu a riadenie zákaziek autoservisu, vyvinuté spoločnosťou Inter Cars v spolupráci s renomovanými firmami Dat Czech Slovak, TecDoc a Indas.

Co nabízíme?

QS Professional bol vyvinutý špeciálne pre potreby autoservisu. Ide o unikátny nástroj, ktorý v Slovenskej republike, resp. aj celej ▪▪ spojení se a strednej a východnej Európe nemá obdobu. Najväčšou výhodou je prepojenie niekoľkých samostatných modulov do jedného spojení se silným silným a spolehlivým spolehlivým systému, čím uľahčuje prácu čas. partnerem v oblastia šetrí dodávek

partnerem v oblasti dodávek náhradních dílů Výber vozidla a náhradných náhradních dílů dielov prebieha na základe identifikácie VIN kódu a je doplnený rozsiahlou technickou dokumentá▪ stabilní zázemí ciou vrátane výkresov. To celoevropské vylučuje možný sítě omyl pri určovaní správneho dielu. Po identifikácii vozidla a náhradných dielov vytvorí▪ stabilní zázemí celoevropské sítě te▪ behom niekoľkých okamihov kalkuláciu podľa normohodín stanovených výrobcom vozidla. Softvér je tiež on-line napojený speciální nákupní podmínky a bonusy ▪ speciální nákupní podmínky bonusy na sklady Inter Cars, takže vždy viete, akéadiely a ich alternatívy máte momentálne k dispozícii. Na záver sa každá kalkulácia uloží ▪▪ společný cílený na do databázy, takžea ďalšejmarketing návšteve stačí společný apri cílený marketing nalen zadať ŠPZ alebo VIN vozidla a hneď viete, aké opravy sa na ňom v minulosti vykonávali. celostátní i regionální úrovni celostátní i regionální úrovni ▪▪ výraznou výraznou fifinanční nanční podporu, podporu, reklamu, reklamu, marketing a vybavení autoservisu marketing a vybavení autoservisu ▪▪ kompletní kompletní softwarové softwarové řešení řešení pro pro profesionální autoservis QS Professional a riadenieautoservis zákaziek QS Professional profesionální  správa ▪ členství ve VIP času ▪ úspora členství vea nákladov: VIP Clubu Clubu Inter Inter Cars Cars ▪ pravidelná vyhotovenieodborná zákazky - behom školení ▪ pravidelná odborná školenípár minút profesionálna kalkulácia na základe normohodín výrobcu, uznávaná poisťovňou  identifikácia náhradných dielov - presná identifikácia dielov na základe VIN kódu ▪ zapojení do eet IC do flflnáhradných eet programu programu IC– správa skladu, automatické objednávanie, on-line dostupnosť ▪ zapojení objednávanie dielov fakturácia – prehľadná faktúra s rozpisom práce a náhradných dielov = väčšia transparentnosť zákazky pre koncového zákazníka   vytváranie databázy zákazníkov

Hlavné výhody QS Professional

Vaše předpoklady ▪ nezávislý autoservis ▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪

nezávislý autoservis minimálně minimálně 4 4 servisní servisní stání stání a a2 2 dílenské dílenské zvedáky zvedáky potřebné potřebné servisní servisní vybavení vybavení pro pro diagno diagnostiku stiku systémů a odbornou montáž dílů systémů a odbornou montáž dílů poskytování poskytování širokého širokého spektra spektra profesionálních profesionálních služeb služeb samostatné samostatné prostory prostory pro pro příjem příjem zakázek zakázek parkovací místa pro zákazníky servisu parkovací místa pro zákazníky servisu zájem zájem na na stabilním stabilním rozvoji rozvoji fifirmy, rmy, včetně včetně stabilizace pracovníků a jejich odborného stabilizace pracovníků a jejich odborného vzdělávání vzdělávání

QS Professional – cenník:* Popis služby Základná licencia – 2 užívatelia Každý dodatočný užívateľ Vývoj SW, údržba , update IT podpora – práca programátora IT podpora - výjazd

Bežná cena 800 € 140 € 100 €/rok 32 €/hod 0,4 €/km + hodinová sazba

Cena pre Q-SERVICE ZADARMO** 140 € 50 €/rok 24 €/hod 0,4 €/km + hodinová sazba

*cena sa vzťahuje iba na sw QS Professional, nezahŕňa modul SilverDAT pre identifi káciu vozidla na základe VIN kódu ** zadarmo pri splnení zmluvných podmienok konceptu Q-SERVICE Uvedené ceny sú bez DPH. Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo najbližšiu pobočku Inter Cars.


P r e d s tav e n i e

s e r v i s u

Potulky po Slovensku pokračujú........ :-) Milí čitatelia, som veľmi rád, že aj v novom roku 2013 pokračujeme s potulkami po Slovensku a spolu so mnou objavujete nové neautorizované značkové Q-Service, ktoré na území Slovenska pribúdajú a každým dňom sa dostávajú do povedomia obyvateľstva nielen zaujímavou vizualizáciou, ale čo je najdôležitejšie - profesionalitou, odbornosťou a ľudským prístupom k svojim zákazníkom - teda k vám. Dnes som zavítal do mestečka, ktoré sa rozprestiera na severe Slovenska. Nachádza sa asi 25 kilometrov juhovýchodne od Žiliny a 200 kilometrov severovýchodne od Bratislavy, v Žilinskom kraji. Leží v Turčianskej kotline na rieke Turiec, pod výbežkami Malej Fatry. Je to historické centrum Turca a okresné mesto.

Tušíte správne - je to mesto Martin (do roku 1950: Turčiansky Svätý Martin, maď. Turócszentmárton, nem. Turz-Sankt Martin, lat. Sanctus Martinus / Martinopolis). Prvá písomná zmienka Martina je z roku 1284. V 19. storočí sa mesto stalo centrom slovenskej kultúry. Ku koncu 19. storočia tu začalo Slovenské národné obrodenie, sídli tu Matica slovenská (od roku 1863) a aj Slovenské komorné divadlo (od roku 1944) je jednou z profesionálnych činoherných scén v stredoslovenskom regióne. V tomto meste sa narodilo veľa významných osobností Slovenska, ktoré zviditeľnili našu krajinu vo viacerých odvetviach ako je napr. literatúra (J. Jesenský, J. Kalinčiak), šport (Z. Cíger, O. Haščák, R. Švehla, J. Katriňák), kultúra (Z. Krónerová, H. Meličková – Rapantová, Ľ. Kostelný, J. Kemka) spev (J. Kirschner) a mnoho ďaľších. :)

22

O zviditeľňovaní budem pokračovať. Nový Q-Service, ktorý som v tomto milom mestečku navštívil, sa nachádza v bývalom areáli ZŤS a je pod vedením úspešného, pracovne vyťaženého, ale nadovšetko vždy usmiateho, ústretového a milého pána Pavla Gáborčíka. GAPAcar je servis s veľkým “S“. Nielenže ho uvidíte v úžasnom modernom vzhľade s perfektnou modernou a profesionálnou vybavenosťou, odbornosťou, ale hlavne v tomto servise už pri príchode vidíte a cítite atmosféru kľudu, ľudského pokoja a snahy pomôcť vám a vyriešiť každý váš servisný problém. :-) Pán Gáborčík ako ste sa dostali k tejto „motorárskej“ práci? Vyštudoval ste to, čo Vás dnes živí? Inklinoval som k tejto práci už od malička aj napriek tomu, že „technicko - opravárenský gén“, ktorý som nezdedil po mojich rodičoch, dokonca ani po mojich dávnych predkoch, som od 10 rokov začal rozvíjať. Môj otec bol vždy proti tomu, aby som čo i len vyštudoval túto „zafúľanú prácu“, ako to on nazýval. Hovoril mi: „Syn môj, ty pôjdeš

na inú školu a nájdeš si prácu, kde pracovná doba bude pevne stanovená napr. od 7.00 h do 15.30 h a prídeš domov a budeš mať od roboty kľud a nebudú ťa chodiť vyrušovať ľudia ohľadne opravy áut, či je piatok, sviatok, sobota alebo nedeľa.“ Ako správny syn som svojho otca poslúchol. Čo ste teda vyštudovali? Študoval som „strojarinu“ v Martine. Túto prácu som aj začal vykonávať, ale vydržal som pri nej 3 roky, na ktoré ma zaväzovala škola. Keďže som stále sníval o práci automechanika, dorobil som si potrebné vzdelanie v Banskej Bystrici, ktoré som ukončil maturitou. Kde pokračovali Vaše pracovné kroky života? 1.2.1987 som sa zamestnal v Štátnom majetku ako zásobovač náhradných dielov pre automobily. Náhradné diely, súčiastky do áut, to bola práca, ktorá ma bavila. :-) Ako 22-ročný som mal na starosti kolesovú techniku: k tomu 40 traktorov, 25 nákladných áut a 20 osobných áut. Autodielňu pre tieto stroje sme mali v Sučanoch a ja som mal za úlohu zháňať a nakupovať náhradné diely. Moje prvé služobné vozidlo, čo som dostal, bol starý ŽUK a-07. Po štyroch mesiacoch to bola vtedy známa „Tisíc dvesto trojka“. Myslel som si, že mám „mercedes“ ... smiech. V roku 1992 som dostal novú „Áviu Furgon“. To som bol hrdý! A v roku 1994 som dostal „Volkswagen Transporter “. Tak to už som bol neuveriteľne pyšný!!! V tej dobe som musel za súčiastkami „krvopotne“ cestovať po celom území vtedajšej ČSSR. Ale bavilo ma šoférovanie, jazdenie po republike a keď som mal čas, tak som sa vždy zdržiaval v dielni a tam som ešte viac začal nadobúdať vzťah k tejto terajšej opravárenskej práci a začal som uvažovať o samostatnom „servisovaní“ áut.


P r e d s tav e n i e

Aké bolo pokračovanie, napredovanie a hlavne uskutočnenie Vášho detského sna opravovať autá? Začínal som v otcovej garáži, ktorá mala rozmer 18 m2. Po dvoch rokoch sa mi podarilo odkúpiť susednú garáž, kde som prebúral len priečku a zrazu som mal servis v „rozmeroch letiska“... smiech Vykopal som studňu, aby som mal prístup k vode, urobil som montážnu jamu, pred garážami som si dal vyasfaltovať plochu a takto som sa trápil do roku 1997. Od 1998 do roku 2000 som staval rodinný dom, pri ktorom som si postavil samostatnú dvojgaráž podľa svojich predstáv. Garáž bola taká veľká, že sa ma 6-ročná dcéra pred sťahovaním opýtala, v ktorom domčeku budeme bývať? Určitý čas som bol spokojný s priestorom, ale to viete, človek je duša zmýšľajúca a po istom čase mi priestor začal byť primalý. Začali ma kontaktovať už aj firmy, no a to sa nedalo zvládať v mojich priestoroch. Toto všetko som ale robil popri zamestnaní, ktoré som spomínal na začiatku rozhovoru. Od roku 2006 som sa stal živnostníkom. To som ešte robil vo svojej domácej garáži a v roku 2007 som kúpil časť objektu v areáli ZŤS, kde som sa pustil do „malej prerábky“ (to som si myslel na začiatku, ale nakoniec mi zostali len holé základy). Takže dnešný servis som postavil úplne nanovo (foto v začiatkoch).

dokázali hneď v prvom „kole“ poskytnúť technické a podporné informácie, školenia v širokospektrálnom zameraní technického rázu, možnosti vybavenia dielní od viacerých značiek, kompletný softvér na kľúč pre Q-Service, okamžitá možnosť mať vo svojom servise Náhradné vozidlo pre svojich zákazníkov a zákazníkov, ktorých mi časom prinesie aj váš program Motointegrátor fleet, a ďalšie zaujímavosti, ktoré sme už spoločne prebrali a ktoré začneme realizovať v tomto roku 2013. Jednoducho povedané, teším sa na to. 

Kedy ste privítali prvých zákazníkov vo Vašom novom servise? Bolo to 1. augusta 2009.

Aké technické vybavenie máte vo Vašom servise? Momentálne máme 3 zdviháky. V tomto roku pripravujeme ďalšie 3 zdviháky, máme plničku klimatizácií, brzdovú stolicu, diagnostiku, geometriu, náhradné vozidlo a autoumyvárku.

A ako to bolo s konkurenciou? Kto Vás navštevoval a ponúkal Vám náhradné diely, pokiaľ Vás neoslovila naša spoločnosť Inter Cars? Poviem vám úprimne: ja som poznal a spolupracoval len s firmami Peterson, Elit, Trost. Vašu spoločnosť Inter Cars som začal vnímať až v auguste 2012, keď ma navštívil váš obchodný zástupca. Dovtedy som vôbec vašu spoločnosť nepoznal. Tieto konkurenčné spoločnosti, s ktorými ste spolupracovali, Vás nelákali zapojiť sa do jedného z ich konceptov? Čo by nie! Lákali ma všetky, ale vždy ma niečo zabrzdilo, čo bol dôvod to neurobiť. A najdlhšie ma lámala spoločnosť Peterson a Trost. Nakoniec som spoznal vašu firmu, vašu filozofiu, víziu a misiu konceptu a zrazu som vedel, že toto je to, čo chcem pre svoj servis, pre seba a s kým chcem spolupracovať a ísť ďalej.

Aké služby ponúka Váš servis pre Vašich zákazníkov? Ponúkame kompletné služby, ktoré sú potrebné v dnešnej rýchlej dobe pre našich zákazníkov a to je kompletný servis všetkých značiek, inšpekčné a sezónne prehliadky, kompletný servis firemných vozidiel, výmeny olejov, filtrov, mechanické opravy podvozku a motora, spojky, výfuky, riadenie, testovanie bŕzd a tlmičov, klimatizácie, autobatérie, výmena autoskiel, STK, emisie, meranie geometrie, diagnostika motora, pneuservis, autoklampiarske opravy, opravy po havárii, elektroinštalácia, opravy komfortnej elektroniky, autoumyvárku, lakovanie, klampiarske práce a mnoho ďalších služieb, ktoré máme k dispozícii.

V akom počte je pripravený Váš servisný tím pre Vašich zákazníkov? Máme štyroch servisných technikov a dvoch externých servisných technikov, jedného prijímacieho technika a samozrejme, predĺženou pravou a ľavou rukou je môj syn Palino, ktorý dohliada na celý chod autoservisu. Kolektív dopĺňa i jedna mladá slečna, ktorá sa stará o interiéry automobilov. Na mojich chlapcov a celý tím sa môžem vždy spoľahnúť. Som rád, že ich mám. :-)

s e r v i s u

Akú víziu máte so svojím servisom? Momentálne máme k dispozícii 400 m2 pracovnej plochy a v tomto roku chceme dokončiť ďalšiu časť servisu, kde pribudne približne ešte 220 m2 s ďalšími tromi zdvihákmi. Ešte mám v zálohe ďalšie priestory, ale to niekedy nabudúce. A nesmiem zabudnúť na prerobenie prijímacej kancelárie a zariadenie svojej novej kancelárie. Toto všetko chceme urobiť v tomto roku 2013. Pán Gáborčík myslím si, že sme sa dozvedeli všetko o Vašich pracovných začiatkoch a o postupnom plnení si svojho chlapčenského sna. Ale kedy si vytvárate čas na seba, oddych a svoju rodinu? V mojej rodine som známy tým, že moja práca je aj mojím koníčkom. Do práce chodím s radosťou a stále . Môj pracovný čas je od 7.00 do 19.00 hodiny.  Samozrejme, že aj ja mám chvíľky potrebného oddychu a vtedy nastáva správny čas na relax s mojimi najbližšími... V lete si najlepšie oddýchnem pri mori a hlavne, čo ma od malička baví, je lyžovanie, takže v zime sú to hory. A cez predĺžené víkendy chodievame na rodinnú chatu na Slovensku. Moja rodina a hlavne moja manželka je veľmi tolerantná k môjmu životnému štýlu a pracovnému nasadeniu. V mene našich čitateľov sa chcem za rozhovor poďakovať majiteľovi rodinného servisu v Martine GAPAcar pánovi Pavlovi Gáborčíkovi. Prajeme mu v koncepčnej sieti Q-Service veľa spokojných a platiacich zákazníkov.  V osobnom živote veľa zdravia, šťastia, radosti zo života a entuziazmus, ktorý v sebe má, nech mu pretrváva ešte veľa, veľa rokov. Ďakujem Vám Mgr. art. Matej Schneider manažér servisných konceptov GAPA car, s.r.o ulica Československej armády 3 (areál ZŤS) 036 57 Martin Mobil: 0915 874 433, 0902 800 400 e-mail: gapacar@q-service.sk

Takže neľutujete rozhodnutie byť v koncepte Q-Service? Vôbec nie. Naozaj môžem povedať, že som spokojný po všetkých stránkach a pevne verím, že to bude postupovať len správnym smerom. Teraz, keď už ste nejaký ten čas v koncepte Q-service, v čom vidíte výhodu a prínos pre Váš servis? Okrem toho, že za mnou stojí veľká a silná spoločnosť Inter Cars ako veľkoobchod, tak ste mi

23


?

Poznáte svoje práva r u b r i k a

Podľa súčasnej európskej legislatívy máte právo servisovať váš automobil: v autoservise podľa vlastného výberu s autodielmi podľa vlastného výberu od prvého dňa, a to aj v priebehu záručnej doby

Využite svoje právo slobodnej voľby majiteľa a vlastníka vozidla – je to nakoniec váš majetok a

vaše vozidlo

Pre viac informácií

www.r2rc.eu 24


SVÁ PRÁVA Aké náhradné diely môžete použiť? Pre opravy vozidiel je možné použiť originálne diely alebo diely zodpovedajúcej kvality. „Originálne náhradné diely“ nie sú len tie, ktoré sú distribuované výrobcami vozidiel, ale tiež tie, ktoré sú nositeľmi loga výrobcu autodielov. Vo väčšine prípadov sú obidva typy vyrábané na rovnakej továrenskej linke, za rovnakých podmienok a podľa rovnakých predpisov. Existujú tiež „diely zodpovedajúcej kvality“. To sú diely vyrábané nezávislými výrobcami a sú kvalitatívne rovnocenné s originálnymi dielmi.

Váš servisný technik vám ich môže odporučiť. Môžem si vybrať akúkoľvek servisnú dielňu? Áno! Zákazníci si môžu slobodne vybrať akýkoľvek autoservis. To znamená, že si môžu slobodne zvoliť, kto prevedie na ich vozidle servisný zásah, či už ide o značkový alebo neznačkový servis.

A čo záručné podmienky? Výrobca nemôže podmieňovať prevedenie záručnej opravy výhradným právom prevádzať tieto úkony v rámci svojej servisnej siete alebo výhradným právom použiť iba vlastné značkové náhradné diely. V súlade s Európskou komisiou majú zákazníci právo využiť akýkoľvek autoservis pre opravy nespadajúce do záručných podmienok, a to ako v priebehu zákonnej, tak i predĺženej záručnej lehoty. Je samozrejmé, že každý servisný technik je zo zákona zodpovedný za prevedenú prácu a ručí za ňu. Taktiež ktokoľvek, kto poškodí vaše vozidlo svojou nedbalou prácou alebo použitím chybných súčiastok, je za svoje konanie zodpovedný. Stiahnutie z prevádzky, bezplatný servis a záručné opravy. Výnimka z pravidiel nastáva, pokiaľ porucha vyžaduje opravu na náklady výrobcu. Akákoľvek závada, ktorá vznikla pri výrobnom procese, musí byť opravená výrobcom. V takýchto prípadoch, kedy náklady hradí výrobca t.j. stiahnutie vozidla z prevádzky, bezplatný servis, rozsiahle záručné opravy a pod., určí výrobca, kde musia byť práce prevedené. Výrobca rovnako rozhodne, ktoré súčiastky môžu byť použité.

?

r u b r i k a

Využite svojich práv pri rozhodovaní, ako a kto Podle evropské naloží prisoučasné oprave s vaším legislativy máte právo autom. Nakoniec, je to servisovat váš auto� vaše auto! mobil : v autoservisu dle vlast�

Vedeli ste, že...? ního výběru

80% náhradných dielov je vyrábaných výrobcami náhradných dielov a nie výrobcami vozidiel. Tie sú potom distribuované do autodielní nezávislými veľkoobchodníkmi.

s autodíly dle vlastního výběru

Poznáte svoje práva? od prvého dne, a to i v

průběhu záruční Motoristi v súčasnej dobedoby využívajú možnosti slobodnej voľby v podmienkach Využijte svého práva popredajnej starostlivosti svobodné volby majitele o svoje vozidlá, a to vďaka a vlastníka vozidla – je to pravidlám stanovenými koneckonců váš majetek a európskym zákonodarným orgánom o voľnej súťaži. VAŠE VOZIDLO

Vedeli ste, že..?

V súlade s Európskou komisiou nemôže výrobca vozidiel odmietnuť prevedenie záručnej opravy, ako je napríklad chybné elektricky ovládané okno, jednoducho preto, že výmenu oleja previedol autoservis mimo oficiálnu servisnú sieť.

Poistné a záručné zmluvy Tieto práva je možné uplatniť počas záručnej doby len na neoddeliteľné časti vozidla obstarané pri nákupe. PoistPRO né a záručné zmluvy na samostatne zakúpené časti ne- VÍCE INFORMACÍ majú v tomto prípade platnosť.

www.r2rc.eu

A preto buďte pri podpise záručnej zmluvy pozorní, aby ste svojím podpisom neobmedzili svoje práva!

TENTO PLAKÁT ČTĚTE V KONTEXTU S DOPROVODNÝM LETÁČKEM

25


Nové servisy

Staňte se členem evropské sítě profesionálních autoservisů! Miroslav PREKOP - AUTODIELŇA

Kontakty:

Ponuka služieb:

911 05 Trenčín Brnianska 1

 opravy osobných a nákladných vozidiel  výmena pneumatík - pneuservis  technické prehliadky všetkých vozidiel  inšpekčné a sezónne prehliadky  mechanické opravy podvozku, motora  brzdy, spojky, výfuky  testovanie bŕzd a tlmičov  klimatizácie

autodielňa.prekop@q-service.sk

www.q-service.sk

Co nabízíme? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

mobil:

0903 657 555

Otváracia doba: Po-Pi: 7:00 - 15:30 So: zatvorené

spojení se silným a spolehlivým partnerem v oblasti dodávek AUTOSERVIS náhradních dílů GAPAcar, s.r.o. Kontakty: stabilní zázemí celoevropské sítě 036 01 Martin Čsl. Armády 10686/3 speciální nákupní podmínky a bonusy ( areál ZŤS) společný a cílený marketing na gapacar@q-service.sk celostátní i regionální úrovni www.q-service.sk výraznou finanční podporu, reklamu, marketing a vybavení autoservisu Otváracia doba: Po-Pi: 7:00 - 15:30 kompletní pro So: zatvorené mobil:softwarové 0915 řešení 87 44 33 profesionální autoservis QS Professional členství ve VIP Clubu Inter Cars Kontakty: AUTOSLUŽBY SERVIS, s.r.o. pravidelná odborná školení Dubnica n/Váhom zapojení do fleet programu IC 018 41 A. Bernoláka 993/29 (areál ZŤS)

Vaše předpoklady

autosluzbyservis@q-service.sk

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

www.q-service.sk

nezávislý autoservis minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské Otváracia doba: Po-Pi: 7:00 - 16:00 zvedáky mobil: 0903 385 623 So: zatvorené potřebné servisní vybavení pro diagnostiku systémů a odbornou montáž dílů Kontakty: AUTOSERVIS PODOLAN poskytování širokého spektra profesionálních 014 01 Bytča služeb S.Sakalovej 1304 samostatné prostory pro příjem zakázek podolan.autoservis@q-service.sk parkovací místa pro zákazníky servisu www.q-service.sk zájem na stabilním rozvoji firmy, včetně stabilizace pracovníků a jejich odborného Otváracia doba: Po-Pi: 7:00 - 16:00 vzdělávání So: 9:00 - 12:00 mobil:

Ponuka služieb:  inšpekčné a sezónne prehliadky  servisné intervaly  opravy vozidiel všetkých značiek  kompletný servis firemných vozidiel  mechanické opravy podvozku, motora  brzdy, spojky, výfuky  testovanie bŕzd  klimatizácie  výmena pneumatík - pneuservis  stk, emisie

 autolakovňa  opravy po havárii  diagnostika motora  elektroinštalácie  autobatérie  autosklá  výmena autoskiel  meranie geometrie  autoumyvárka  náhradné vozidlo

Ponuka služieb:  inšpekčné a sezónne prehliadky  servisné intervaly  opravy vozidiel všetkých značiek  kompletný servis firemných vozidiel  mechanické opravy podvozku, motora  brzdy, spojky, výfuky  testovanie bŕzd a tlmičov  klimatizácie  výmena pneumatík - pneuservis  stk, emisie

 autolakovňa  opravy po havárii  diagnostika motora  elektroinštalácie  autobatérie  autosklá  výmena autoskiel  meranie geometrie  opravy komfortnej elektroniky  náhradné vozidlo

Ponuka služieb:  inšpekčné a sezónne prehliadky  servisné intervaly  opravy vozidiel všetkých značiek  kompletný servis firemných vozidiel  mechanické opravy podvozku, motora  brzdy, spojky, výfuky  tlmiče, podvozky, riadenie  klimatizácie  diagnostika motora  meranie geometrie

 autolakovňa  opravy po havárii  karosérie  elektroinštalácie  autobatérie  autosklá  výmena autoskiel  elektropríslušenstvo  predaj náhradných dielov  predaj autopríslušenstva

0903 385 623

SERVIS S CAR

Kontakty:

Ponuka služieb:

843 06 Bratislava - D.N.Ves J.Jonáša 5

 inšpekčné a sezónne prehliadky  servisné intervaly  opravy vozidiel všetkých značiek  kompletný servis firemných vozidiel  mechanické opravy podvozku, motora  brzdy, spojky, výfuky  tlmiče, podvozky, riadenie  klimatizácie  diagnostika motora  pneuservis

servisscar@q-service.sk

www.q-service.sk

mobil:

 autolakovňa  opravy po havárii  odťahová služba  elektroinštalácie  autobatérie  autosklá  výmena a oprava autoskiel  meranie geometrie

0911 432 149

Otváracia doba: Po-Pi: 8:00 - 17:00 So: zatvorené

 opravy karosérií  opravy po havárii  karosérie  elektroinštalácie  autobatérie  autosklá  výmena autoskiel  elektropríslušenstvo  predaj náhradných dielov  predaj autodoplnkov


Š ko l e n i a

„Ten, kto chce preniesť horu, musí začať prenášaním malých kameňov!“ /William Faulkner/ Vážení čitatelia, zákazníci, obchodní a servisní partneri. Aj školenia, ktoré pre vás pripravujeme, môžeme prirovnať k malým kameňom, vďaka ktorým si postupne vystaviate vedomostnú horu, ktorá vám pomôže vo vašich každodenných pracovných situáciách lepšie sa zorientovať a nadobudnúť istotu a dôveru v seba samého, lebo „strach vzniká z nevedomostí.“ A preto aj spoločnosť Inter Cars pre vás organizuje každý rok niekoľko školení „malých kameňov“, ktorých sa môžete zúčastňovať. V minulom roku 2012 sme pripravili 36 druhov technických školení a odškolili sme 550 účastníkov. Rok 2013 prichystal pre vás, milí zákazníci, zaujímavé školenia so zaujímavými a profesionálnymi školiteľmi. Naše školiace strediská v Nových Zámkoch v Žiline a ďalšie externé školiace priestory v iných mestách (Banská Bystrica, Košice, Poprad) sú pre vás k dispozícii. Na vašu účasť sa tešia školitelia z rôznych firiem, s ktorými spolupracujeme. Len pre lepšie zorientovanie je to firma BOSCH, DELPHI, DENSO, TRW, RUVILLE, NGK, BREMBO, MAGNETI MARELLI a mnoho iných. Ďalšie zaujímavé školenia, ktoré sú pre vás pripravené si môžete pozrieť v priloženej tabuľke alebo počas celého roka 2013 na našich webových stránkach: www.intercars.sk, www.qualityservice.sk, www.q-service.sk . Chcete budovať seba samého a svoju firmu? Tak neváhajte a prihláste sa na školenia prostredníctvom vašich obchodných zástupcov alebo priamo cez horeuvedené webové stránky. Teším sa na vás na niektorom zo školení, ktoré pre vás v tomto roku 2013 organizuje školiace stredisko spoločnosti Inter Cars.

INTER CARS ŠKOLENIA - 2013 Deň

Miesto

Školiteľ

Názov školenia

Max. počet účastníkov

Cena školenia bez DPH

Pondelok

Košice

Bosch

Dieselové motory II. Systémy so zdrduženými vstrekovačmi PDE/UIS

18

70,00 €

"diagnostika systémov združených vstrekovačov - konštrukcia systému a funkcia jeho komponentov - diagnostické postupy a testovanie - pokyny pre výmenu komponentov - praktické ukážky a cvičenia"

Utorok

Poprad

Bosch

Dieselové motory II. Systémy so zdrduženými vstrekovačmi PDE/UIS

18

70,00 €

"diagnostika systémov združených vstrekovačov - konštrukcia systému a funkcia jeho komponentov - diagnostické postupy a testovanie - pokyny pre výmenu komponentov - praktické ukážky a cvičenia"

Pondelok

Nové Zámky

Bosch

Klimatizácie

18

70,00 €

Princíp činnosti systémov klimatizácie, konštrukcia a funkcie komponentov systému. Nadväznosť na ďalšie systémy vozidiel. Diagnostické možnosti a údržba. Praktické práce na vozidle. Diagnostika prostredníctvom komunikácie s RJ (KTS radu 200 - 670) a diagnostika pomocou motortestera s digitálnym osciloskopom (FSA 560, FSA 720/740, FSA 450) a zariadenie pre servis klimatizácií (ACS 500).

Utorok

Banská Bystrica

Bosch

Klimatizácie

18

70,00 €

Princíp činnosti systémov klimatizácie, konštrukcia a funkcie komponentov systému. Nadväznosť na ďalšie systémy vozidiel. Diagnostické možnosti a údržba. Praktické práce na vozidle. Diagnostika prostredníctvom komunikácie s RJ (KTS radu 200 - 670) a diagnostika pomocou motortestera s digitálnym osciloskopom (FSA 560, FSA 720/740, FSA 450) a zariadenie pre servis klimatizácií (ACS 500).

Streda

Košice

Bosch

Klimatizácie

18

70,00 €

Princíp činnosti systémov klimatizácie, konštrukcia a funkcie komponentov systému. Nadväznosť na ďalšie systémy vozidiel. Diagnostické možnosti a údržba. Praktické práce na vozidle. Diagnostika prostredníctvom komunikácie s RJ (KTS radu 200 - 670) a diagnostika pomocou motortestera s digitálnym osciloskopom (FSA 560, FSA 720/740, FSA 450) a zariadenie pre servis klimatizácií (ACS 500).

Pondelok

Poprad

Bosch

Moderná diagnostika vozidiel

18

70,00 €

*Školenie na KTS a ESI(tronic),* KTS a ESI(tronic) - využitie v praxi, praktické ukážky, *Diagnostika a následne oprava vozidiel s pomocou KTS a ESI(tronic), *Príklady z praxe, *Tipy pre každodennú prax.

Žilina

Bosch

Moderná diagnostika vozidiel

18

70,00 €

*Školenie na KTS a ESI(tronic),* KTS a ESI(tronic) - využitie v praxi, praktické ukážky, *Diagnostika a následne oprava vozidiel s pomocou KTS a ESI(tronic), *Príklady z praxe, *Tipy pre každodennú prax.

70,00 €

" - konštrukcie a princípy rôznych systémov Common-Rail - diagnostika a oprava systémov Common-Rail - kvalifikované použitie diagnostického vybavenia a špeciálnych nástrojov - výmena jednotlivých dielov Common-Rail systémov (CRS) - kódovanie po výmene vstrekovača - riešenie častých problémov v praxi - tipy pre každodennú prácu

Utorok

Pondelok

Poprad

Bosch

Dieselové motory I. Systémy Common-Rail

18

Témy školenia

Utorok

Košice

Bosch

Dieselové motory I. Systémy Common-Rail

18

70,00 €

- konštrukcie a princípy rôznych systémov Common-Rail - diagnostika a oprava systémov Common-Rail - kvalifikované použitie diagnostického vybavenia a špeciálnych nástrojov - výmena jednotlivých dielov Common-Rail systémov (CRS) - kódovanie po výmene vstrekovača - riešenie častých problémov v praxi - tipy pre každodennú prácu

Streda

Nové Zámky

Bosch

Benzínové motory II.

18

70,00 €

- konštrukcia a princípy systémov vstrekovania -d iagnostika a oprava moderných benzínových vstrekovacích systémov : Motronic M5.x, Motronic ME7 - priame vstrekovanie: Motronic MED 7.x, Motronic MED 9.x - kvalifikované použitie diagnostického vybavenia a špeciálnych nástrojov - likvidácia škodlivín - EOBD - diskusia o častých problémoch - tipy pre každodennú prácu

Streda

Banská Bystrica

Bosch

Benzínové motory II.

18

70,00 €

- konštrukcia a princípy systémov vstrekovania -d iagnostika a oprava moderných benzínových vstrekovacích systémov : Motronic M5.x, Motronic ME7 - priame vstrekovanie: Motronic MED 7.x, Motronic MED 9.x - kvalifikované použitie diagnostického vybavenia a špeciálnych nástrojov - likvidácia škodlivín - EOBD - diskusia o častých problémoch - tipy pre každodennú prácu

Streda

Košice

Bosch

Benzínové motory II.

18

70,00 €

- konštrukcia a princípy systémov vstrekovania -d iagnostika a oprava moderných benzínových vstrekovacích systémov : Motronic M5.x, Motronic ME7 - priame vstrekovanie: Motronic MED 7.x, Motronic MED 9.x - kvalifikované použitie diagnostického vybavenia a špeciálnych nástrojov - likvidácia škodlivín - EOBD - diskusia o častých problémoch - tipy pre každodennú prácu

27


Myslíte si, že iba autorizovaný servis ponúka kvalitné diely s a účtuje ceny podľa postupov c Staňte se členem evropské sítě a noriem odporúčaných ORIGINAL SERVICE výrobcami automobilov? profesionálních autoservisů! vám pomôže obstáť v neustále sa stupňujúcom tlaku značkových servisov? CoČo nabízíme? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

spojení se silným a spolehlivým Neperspektívne riešenie v podobe: dodávek partnerem v oblasti dielov z Číny?  náhradních dílů stabilní pár % väčšieho zázemí celoevropské sítě rabatu? podmínky a bonusy speciální nákupní lacné štvorkolky za nákup, ktorá po mesiaci prestane jazdiť?  a cílený na společný vášmarketing servis s logom dodávateľa dielov, ktorý rozosiela svoje letáky  celostátní i regionální úrovni motoristom a nabáda ich k nákupu vo svojich predajniach a tým vám výraznou finanční podporu, reklamu, marketing a vybavení autoservisu berie obchod? kompletní softwarové řešení pro profesionální autoservis QS Professional členství ve VIP Clubu Inter Cars pravidelná odborná školení zapojení do fleet programu IC

Chcete zľavu, darček alebo

istú budúcnosť?

Máme pre vás jednoduché riešenie:

Vaše předpoklady ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

nezávislý autoservis Staňte sa Q-SERVICE! Ponúkame: minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské členstvo v medzinárodnej servisnej sieti  zvedáky potřebné servisníQS vybavení pro diagnopre stikuriadenie servisu softvér Professional  systémů a odbornou montáž dílů

- transparentné kalkulácie podľa postupov

poskytování širokého spektra profesionálních a normohodín výrobcov služeb - online objednanie dielov samostatné prostory pro příjem zakázekna aftermarketové - prevedenie OE dielov parkovací místa pro zákazníky servisu marketingovú zájem na stabilním rozvojia technickú firmy, včetně podporu stabilizace pracovníků a jejich odborného vzdělávání


FLEET

PROGRAM

Správa opráv v réžii Inter Cars V rámci tohto čísla sme oslovili dvoch fleetových klientov a položili sme im niekoľko otázok týkajúcich sa spolupráce vo Fleet programe Inter Cars. 1. Ako dlho spolupracujete s Inter Cars v rámci projektu FLEET? 2. Zaradili ste do programu iba vozidlá po záruke alebo i nové vozidlá? 3. Priniesla vám spolupráca úspory na opravu vozového parku?

Peter Klučárik, Športpress s.r.o.

Fleet program Inter Cars

V súčasnej dobe sa v rámci fleet programu v SR a ČR staráme približne o 20 000 vozidiel. Okrem bežných servisných prehliadok rastie zo strany klientov záujem o kompletnú servisnú obsluhu, t.j. k štandardom každej servisnej prehliadky alebo opravy požadujú vyzdvihnutie vozidla pracovníkom servisu a jeho pristavenie do sídla firmy (PICK UP servis), vybavenie STK a EK, úschova pneumatík a podobne. Vďaka neustále sa rozširujúcej ponuke služieb Fleet programu Inter Cars je zo strany firiem, ktoré doteraz robili servis v autorizovaných servisoch, záujem o tento program, ktorý okrem výraznej úspory nákladov na servis služobných vozidiel ponúka zjednodušenie a zjednotenie servisu a opráv firemného vozového parku.

Hlavné ponúkané výhody pre firmy zapojené do Fleet programu:  údržba a opravy všetkých bežných značiek a modelov automobilov  výhodné ceny práce v autoservisoch a garantovaná jednotná sadzba práce na celom území Slovenska  100% kontrola nákladov – schvaľovanie kalkulácie zo strany zákazníka  jednotné kalkulácie - kalkulácie pomocou softwaru SilverDat podľa normočasov udávaných výrobcami vykonáva technické stredisko Inter Cars  100% kontrola dodávaných dielov, vrátane možnosti výberu kvality dielov – vybrané značky  diely na bežnú údržbu a servis vozidiel lacnejší oproti originálnym dielom až o 35%

1. S Inter Cars spolupracujeme približne 2 roky. 2. Autá, ktoré servisujeme vo Fleet programe Inter Cars sú už po záruke. 3. Sme spokojní s ponúkanými službami. Určite sme ušetrili náklady a sme veľmi spokojní so servisom, do ktorého chodíme. Keďže autá potrebujeme mať rýchlo opravené, vychádza nám servis v maximálnej miere v ústrety.

Hlavné výhody pre servis zapojený do Fleet programu:  prísun zákaziek na vyplnenie voľnej kapacity  odbremenenie od administratívy spojenej s vypracovaním kalkulácií  záruka dobrej platobnej morálky  provízia z montovaných dielov Inter Cars

Oslovili sme tiež dva fleetové servisy zapojené do Fleet programu Inter Cars a položili sme im niekoľko otázok týkajúcich sa spolupráce v tomto programe. 1. Ako dlho spolupracujete s Inter Cars v rámci projektu FLEET? 2. Aké služby najčastejšie využívajú klienti Fleet programu Inter Cars vo vašom servise (servisné prehliadky, riešenie poistných udalostí, pneuservis a podobne)? 3. Priniesla vám spolupráca vo Fleet programe Inter Cars prísun zákaziek?

Jozef Kladivík, VÚB Leasing, a.s.

Juraj Zaťko, majiteľ EURO-Steps, s.r.o.

1. Spolupracujeme približne rok. 2. Služby spoločnosti Inter Cars využívame pre vozidlá, ktoré sú už po záruke. 3. Opravy, ktoré sme zatiaľ cez Inter Cars uskutočnili, neboli v takom rozsahu, aby sme mohli presne definovať výšku cenovej úspory.

Servisné strediská Fleet program Inter Cars

1. Spolupracujeme od začiatkov Fleet programu Inter Cars. 2. Najčastejšie sa robia pravidelné servisné prehliadky a pneuservis. Okrem toho sme robili všetko – opravy skiel, poistné udalosti, čistenie interiérov, oprava elektriky. Dokonca sme tu už mali aj Hummer na fleet opravu. 3. Áno, je to pre nás celkom zaujímavé, máme cez Fleet program Inter Cars dosť zákaziek.

Servisné strediská zapojené do Fleet programu Inter Cars tvoria k dnešnému dňu celorepublikovú sieť v počte 45 servisov, ktoré môžu firmy zapojené do Fleet programu Inter Cars využívať. Okrem kvalitatívnych štandardov musí servisné stredisko disponovať aj potrebným technologickým vybavením, aby bolo schopné obsluhovať firmy s rozličným vozovým parkom.

1. S Fleet programom Inter Cars spolupracujeme 1,5 roka. 2. Robíme všetky mechanické opravy, karosárske opravy sme zatiaľ nerobili. 3. V poslednom období je zákaziek viac. A zákazníci chcú častejšie náhradné vozidlo.

Peter Ďurfina, majiteľ AUTO DUMI s.r.o.

29


P r o d u k to v é

Castrol EDGE 5W-30

i n f o r m ác i e

Castrol EDGE 5W-30 je syntetický motorový olej s Fluid Strength Technology™ speciálně vytvořený tak, aby splňoval nejnáročnější testy motorových olejů koncernu VW. Castrol EDGE 5W-30 poskytuje ochranu současným komplexním emisním systémům po  celou dobu prodloužených výměnných intervalů.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40

Splňuje specifikace: SAE 5W-30 ACEA C3 VW 504 00/507 00 BMW Longlife-04 MB-Approval 229.31/229.51 Porsche C30

Splňuje specifikace: SAE 5W-40, ACEA A3/B3, A3/B4, C3 API SM/CF, BMW LongLife-04 MB-Approval 229.51 VW 502 00/505 00/505 01 Ford WSS-M2C917-A, Fiat 9.55535-S2 Renault RN 0700/RN 0710

Objednací kódy: EDGE 5W30 1L EDGE 5W30 4L EDGE 5W30 5L EDGE 5W30 60L, EDGE 5W30 208L

Castrol Magnatec 5W-40 C3

Castrol Magnatec 5W-40 C3 kombinuje „inteligentní“ molekuly se syntetickou technologií zajišťující silnější mazací film. Vhodný pro použití v benzinových motorech a dieselových motorech, včetně motorů vybavených filtrem pevných částic. Díky „inteligentním“ molekulám poskytuje více ochrany v  době kritické fáze startu a  rozjezdu a  zajišťuje vynikající výkon za extrémních podmínek studených startů. Splňuje specifikace: SAE 5W-40, ACEA A3/B3, A3/B4, C3 API SN/CF, BMW LongLife-04 Fiat 9.55535-S2 , GM Dexos2 MB-Approval 229.31 Renault RN 0700/RN 0710 VW 502 00/505 00

Objednací kódy: MAGNATEC 5W40 C3 1L, MAGNATEC C3 4L 1 s-EDGE FST-PR-222x138_Sestava 1 12.4.12 7:165W40 Stránka MAGNATEC 5W40 C3 60L, MAGNATEC 5W40 C3 208L

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 je syntetický olej speciálně vytvořený tak, aby zajistil ochranu motoru s pevným servisním intervalem, minimalizoval škodlivé usazeniny a  využíval syntetické technologie k  dosažení lepších výkonnostních parametrů než klasické oleje. Určen pro turbodmychadly přeplňované dieselové motory s  mezichladiči, včetně motorů PD.

Objednací kódy: EDGE TD 505.01 1L EDGE TD 505.01 4L, EDGE TD 505.01 5L, EDGE TD 505.01 60L, EDGE TD 505.01 208L

Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4

Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 kombinuje „inteligentní“ molekuly se syntetickou technologií zajišťující pevnější mazací film. Udržuje vůz na špičkové úrovni po  delší dobu. Díky „inteligentním“ molekulám poskytuje více ochrany než jiné oleje v době kritické fáze startu a rozjezdu, ulpívá na součástkách motoru a vytváří silnou vrstvu, která chrání motor v průběhu startu, rozjezdu a v době jízdy. Zajišťuje ochranu motoru za všech jízdních podmínek. Splňuje specifikace: SAE 10W-40 ACEA A3/B3, A3/B4 API SL/CF Fiat 9.55535-D2 MB-Approval 229.1 VW 501 01/505 00 Objednací kódy: MAGNATEC 10W40 1L MAGNATEC 10W40 4L, MAGNATEC 10W40 5L MAGNATEC 10W40 60L, MAGNATEC 10W40 208L

CASTROL EDGE SNIŽUJE KONTAKT KOVOVÝCH SOUČÁSTÍ MOTORU AŽ O 40% OPROTI PŘEDNÍMU KONKURENČNÍMU PRODUKTU PROČ JE SÍLA VÝKONU DŮLEŽITÁ? V minulých letech jsme vyžadovali stále více síly od malých motorů. Ve skutečnosti se během posledních 5-ti až 10-ti let průměrný pracovní tlak v motoru zdvojnásobil. Některé díly motoru, například vačky nebo kladky, jsou vystaveny tlaku více než 10 000 kg na čtvereční centimetr. Jediné co takové díly v motoru chrání je tenká vrstva oleje. Použití nekvalitního oleje může výrazně omezit tuto ochranu a vést až ke kontaktu kovových součástí, a tím ke zvýšení tření a snížení účinnosti motoru.

Naše oleje se, stejně jako motory, stále vyvíjí. Oleje řady Castrol EDGE jsou nejvýkonnější a nejpokrokovější řadou olejů, jaké jsme kdy vyrobili, používající námi vyvinuté technologie: “Přivedli jsme výkon motoru do extrému. Hlavní výhodou je naše Fluid Strength Technology™, která umožňuje oleji neustále reagovat a přizpůsobovat se nejnáročnějším provozním podmínkám – při udržení síly a nejvyšší možné míry krátkodobého i dlouhodobého výkonu motoru.” Technologové Castrol EDGE

Fluid Strength Technology™ aktivně zlepšuje výkon oleje, průběžně reaguje na potřeby motoru a přizpůsobuje se jim za všech provozních podmínek.

30


P r o d u k to v é

i n f o r m ác i e

Ponuka zimných pneumatík

Zimné obdobie je opäť spojené s nákupom zimných pneumatík. Aj tento rok ste sa mohli spoľahnúť na rozsiahlu ponuku spoločnosti Inter Cars v sortimente pneumatík, diskov a ďalšieho zimného príslušenstva. Atraktívne ceny, dostupnosť a najmä šírka sortimentu - to všetko vám ponúkame v tejto zimnej sezóne. Tohtoročná ponuka bola obohatená o pneumatiky Rozmer

fínskeho výrobcu Nokian, ktoré sa dlhodobo objavujú na prvých miestach v celom rade nezávislých testov. Novinku tento rok uvádzal na trh aj výrobca Continental, konkrétne WinterContact TS850, ktorá rovnako ako jej predchodca TS830 dopadla v nezávislých testoch na výbornú. Aj tento najnovší prírastok od Continentalu nájdete v ponuke Inter Cars v mnohých rozmeroch.

Pre zistenie dostupnosti pneumatík a konkrétnu cenovú ponuku kontaktujte najbližšiu pobočku Inter Cars. Na záver zimnej sezóny sme pre vás pripravili atraktívnu cenovú ponuku na vybrané rozmery a profily zimných pneumatík. Ceny platia do konca februára!

Kategória

Inter Cars objednávacie číslo

Výrobca

Profil

LI_SI

Akciová cena

Osobné zimné Osobné zimné Osobné zimné Osobné zimné

155/70R13 75TALTIMAX WIN+ 155/80R13 79QFORM SNOW S5 165/70R13 79TFORM SNOW S5 175/70R13 82TFORM SNOW S5

GENERAL SEBRING SEBRING SEBRING

ALTIMAX WINTER+ FORMULA SNOW S5 FORMULA SNOW S5 FORMULA SNOW S5

75 T 79 Q 79 T 82 T

27,59 27,02 28,97 32,13

Osobné zimné Osobné zimné Osobné zimné Osobné zimné Osobné zimné Osobné zimné

165/70R14 81TFORM SNOW S5 165/70R14 81TW+ 175/65R14 82TG-FORCE WINT 175/70R14 84TPOLARIS 3 185/60R14 82TFORM SNOW S5 185/65R14 86TFORM SNOW S5

SEBRING NOKIAN GOODRICH BARUM SEBRING SEBRING

FORMULA SNOW S5 NOKIAN W+ G-FORCE WINTER POLARIS 3 FORMULA SNOW S5 FORMULA SNOW S5

81 T 81 T 82 T 84 T 82 T 86 T

33,22 37,3 39,03 39,03 36,61 37,99

Osobné zimné Osobné zimné Osobné zimné Osobné zimné Osobné zimné

195/60R15 88TFORM SNOW S5 195/65R15 91TFORM SNOW S5 195/65R15 91TTS830 195/65R15 91HW210SNOWCON2 205/65R15 94TW+

SEBRING SEBRING CONTINENTAL PIRELLI NOKIAN

FORMULA SNOW S5 FORMULA SNOW S5 TS830 W210 SNOWCONTROL 2 NOKIAN W+

88 T 91 T 91 T 91 H 94 T

44,43 38,97 50,29 62,46 61,77

Osobné zimné Osobné zimné Osobné zimné Osobné zimné Van - zimné 4x4 zimné rf.

205/55R16 91HSPWINSPORT4D 205/60R16 92TALPIN A4 205/60R16 92HKRISALP HP2 215/55R16 93HKRISALP HP2 235/65R16 115RAGILIS ALP 245/70R16 107TCROSSC WIN

DUNLOP MICHELIN KLEBER KLEBER MICHELIN CONTINENTAL

WINTERSPORT 4D MFS ALPIN A4 KRISALP HP2 KRISALP HP2 AGILIS ALPIN CROSSCONTACT WINTER

91 H 92 T 92 H 93 H 115 R 107 T

88 94,6 70,06 90,29 148,47 124,04

Osobné zimné Osobné zimné rf. 4x4 zimné rf.

235/45R17 94HTS830 P 245/45R17 99VTS810 S MO 255/65R17 110HICE+SNOW

CONTINENTAL CONTINENTAL PIRELLI

TS830 P TS810 S MO SCORPION ICE & SNOW

94 H 99 V 110 H

163,59 186,93 164,83

4x4 zimné rf. Osobné zimné rf.

235/60R18 107H4X4WINCON 245/40R18 97VTS810 S MO

CONTINENTAL CONTINENTAL

4X4 WINTERCONTACT TS810 S MO

107 H 97 V

177,05 186,48

R13 155/70R13 155/80R13 165/70R13 175/70R13

R14 165/70R14 165/70R14 175/65R14 175/70R14 185/60R14 185/65R14

R15 195/60R15 195/65R15 195/65R15 195/65R15 205/65R15

R16 205/55R16 205/60R16 205/60R16 215/55R16 235/65R16 245/70R16

R17 235/45R17 245/45R17 255/65R17

R18 235/60R18 245/40R18

Všetky uvedené ceny sú veľkoobchodné v EUR bez DPH platné od 07.01.2013 do 28.02.2013. Zmena cien vyhradená.

31


au ta

s n ů

Aventador J: Nejextrémnější

Lamborghini ostré jako břitva

Extrémní. To je asi nejvhodnější slovo, jakým lze charakterizovat Lamborghini Aventador J, představené na jaře 2012 v  Ženevě. To, že automobilka z  italského Sant'Agata Bolognese letos vyrukuje s nějakou nadupanější verzí svého nejnovějšího modelu, se všeobecně čekalo. Realita ale předčila i ty nejbláznivější představy… Šéf Lamborghini Stephan Winkelmann měl pravdu, když při odhalení Aventadoru J prohlásil, že jde o nejextrémnější otevřené Lambo v historii značky. Nejedná se o žádný kabriolet odvozený od standardního kupé Aventador, dokonce ani o roadster. Lamborghini Aventador J je prostě extrémní speedster, který dává už na první pohled najevo, že jízda v něm je zážitek pouze pro otrlé a skalní fanoušky rychlých kol. Vůz je sice odvozen od modelu Aventador LP700-4, avšak mnoho společných součástek byste nenašli.

Teplé oblečení a ochranné přilby jsou kvůli absenci čelního skla nezbytností

se nepořezali. Až tak ostře a agresivně působí jeho futuristické tvary, ještě podtržené už zmíněnou rudou barvou nebo karbonovými detaily. Kompozitu ostatně na tomhle voze najdete požehnaně – základem jeho konstrukce je totiž monokok právě z tohoto materiálu. Příď vozu připomíná spojlery formule 1, zádi dominuje stavitelné přítlačné křídlo a pod dvojitým difuzorem se šklebí čtveřice koncovek výfuku. I kdyby však tyto prvky byly ještě výraznější, nejcharakterističtějším rysem „jéčka“ by se nestaly – tím je jednoznačně absence čelního skla. Místo okna totiž před kokpitem najdete pouze dva malé deflektory, zabíhající až do dveří. Ty jsou jedinou ochranou před vzduchem proudícím závratnou rychlostí kolem jedoucího speedsteru, zatímco nad bezpečností řidiče a spolujezdce (či spíše pilota a kopilota?) bdí ochranné oblouky za sedadly. Teplé oblečení a ochranné přilby jsou tak pro posádku nezbytností. Zjednodušeně řečeno – v Aventadoru J si řidič připadá asi jako na superbiku, jen s tím rozdílem, že má pod sebou čtyři kola. Chybějící čelní sklo je příčinou další nepřehlédnutelné designové perličky – centrálního zrcátka umístěného na pylonu.

Když se na Aventador J poprvé podíváte, budete mít možná i strach se ho dotknout, abyste

I přes extrémně odlišnou vizáž přece jen na „jéčku“ něco z původního Aventadoru zůsta-

Ačkoliv bychom „jéčko“ mohli popsat jako supermoderní, koncepcí navazuje na některé slavné předky ze stáje Lamborghini – např. na Diablo Roadster z roku 1992 nebo Concept S z roku 2005. Na slavné předchůdce odkazuje i barva – červené se u Lamborghini v poslední době úzkostlivě vyhýbali a až Aventador J toto pravidlo porušil. A proč ne, v červené to slušelo takovým legendám jako Miura nebo Countach.

32

lo. Asi se budete divit, ale jde o motor. Vidlicový dvanáctiválec o objemu 6,5 litru, výkonu 700 koní a točivém momentu 692 Nm je uložen před zadní nápravou a startuje se pomocí tlačítka. Kryt pohonné jednotky ve tvaru X, který nezapře inspiraci u Murciélaga Roadster, je součástí rámu vozu. Od kupé zdědil speedster také patentovanou sedmistupňovou převodovku ISR (přeřazení trvá pouhých 50 milisekund) a pohon všech kol, stejně jako jejich zavěšení typu pushrod. Mimochodem, ani v kolech samotných nechybějí karbonové části a fandové sant'agatské automobilky si jistě všimnou jejich podobnosti s koly modelu Reventón. A jakou tato výbava dává Aventadoru J do vínku maximální rychlost? Přesný údaj výrobce nezveřejnil, nicméně je určitě vyšší než 300 km/h. Zkuste si takové tempo představit bez čelního skla před sebou…

Úspoře každého gramu se podřídilo vše a Aventador J tak váží jen 1 575 kg Za volant se dostanete po vyklopení dveří dopředu a vzhůru. Interiér je strohý a ryze sportovní. Jednoznačně ukazuje, že konstruktéři se snažili hmotnost speedsteru co nejvíce snížit. Z karbonu jsou tak kromě šasi třeba i sedačky,


au ta

také samotný interiér charakterizuje všudypřítomný Carbonskin (kombinace uhlíkových vláken s epoxidovou pryskyřicí). Úspoře každého gramu se podřídilo vše, proto by řidič marně hledal např. klimatizaci nebo navigaci. Drastická redukční kúra zabrala a „jéčko“ se tak může pochlubit hmotností pouhých 1 575 kilogramů. Co se týče přístrojového vybavení interiéru, tvoří ho dva plně programovatelné TFT displeje pod volantem. Pokud by vás zajímalo, co znamená písmeno „J“ v názvu konceptu, výrobce k němu šíří zajímavé zdůvodnění. Prý odkazuje na přílohu J sportovních řádů Mezinárodní automobilové federace FIA. Ta udává, kolik musí být vyrobeno sériových vozů, aby mohl být daný model homologován pro závody. U Lamborghini tak evidentně mají smysl pro humor – v češtině by „J“ totiž mohlo odkazovat na „jediný“. Ano, Aventador J zůstane osamocený a jedinečný. Ale neskončí někde v muzeu – tento prototyp byl od počátku určen k prodeji a kupce si údajně již našel. O ceně raději ani nebudeme přemýšlet, i když v tisku se objevily zmínky o dvou miliónech eur… Pro zájemce o Lamborghini Aventador bez střechy ale i tak máme dvě dobré zprávy. Za prvé, v Sant'Agatě připravují sériovou výrobu Aventadoru Roadster, který bude prodáván po boku kupé. A za druhé – londýnská karosárna Prindiville plánuje postavit limitovanou sérii Aventadoru J, jejíchž osm kusů vznikne přestavbou standardního modelu. Nepůjde o přesné kopie prototypu, ale Britové slibují výrazně nižší hmotnost než u kupé, rozsáhlé použití karbonových vláken, přeprogramování motoru na 805 koní nebo titanový výfukový systém.

Maximální rychlost:

s n ů

nezveřejněna (přes 300 km/h)

Otevřené Aventadory od Prindiville navíc ustoupí od spartánského vybavení originálu a nabídnou řidiči pětipalcovou LCD obrazovku, zábavní systém a navigaci. Zkrátka spojení příjemného s příjemným… Te x t M i ro s l a v M a š e k , f o t o a rc h i v

Lamborghini Aventador J v číslech Motor:

vidlicový dvanáctiválec o objemu 6,5 litru

Maximální výkon:

700 koní

Maximální točivý moment:

692 Nm

Délka/šířka/výška: Pohotovostní hmotnost:

4 890/2 030/ /1110 mm 1 575 kg

33


P r o d u k to v é

i n f o r m ác i e

Vyčistiť DPF?

Filter pevných častíc (skratka DPF z ang. Diesel Particulate Filter alebo FAP z fran. Filtre à Particules) je zariadenie určené na filtráciu pevných častíc alebo sadzí z výfukových plynov vznetového motora. Filter pevných častíc obvykle odstráni 85% alebo viac sadzí, za určitých podmienok môže dosiahnuť efektivitu takmer 100%. Uvedenie DPF pomohlo eliminovať emisie čierneho dymu, charakteristické pre staršie vozidlá s naftovým motorom. Aby dieselové motory, vďaka produkcii veľkého množstva pevných častíc, spĺňali najprísnejšie emisné normy Euro 5, musia byť vybavené filtrom pevných častíc. Existujú filtre, ktoré sú na jedno použitie a po „naplnení“ popolom sa menia za nové. Iné sú navrhnuté tak, aby spálili nahromadené častice jednak pasívne (pomocou jedného katalyzátora) alebo aktívnymi prostriedkami. K tým patrí napríklad ohrievanie filtra pevných častíc na spaľovaciu teplotu pomocou paliva; naprogramovanie motora na dobu, kedy je filter plný spôsobom, ktorý zvyšuje teplotu výfukových plynov, aby vzniklo vyhorenie sadzí; produkcia vysokého množstva Nox, aby sa dosiahla oxidácia nahromadeného popola, prípadne prostredníctvom iných metód. Tento proces je známy ako „regenerácia filtra“.

Filter pevných častíc bol vyvinutý hlavne pre mestský cyklus prevádzky vozidla, kedy má motor najvyššiu produkciu sadzí. Proces regenerácie prebieha vo vyšších a konštantných rýchlostiach, čo všeobecne nie je možné dosiahnuť v meste. Vozidlá jazdiace výhradne pri nízkych otáčkach a rýchlostiach mestskej dopravy môžu vyžadovať periodické výjazdy vyššou rýchlosťou mimo mesta, aby sa dokázal filter pevných častíc vyčistiť. Ak vodič ignoruje varovné svetlo a jazdí príliš dlho s vozidlom v mestskom cykle, nemusí regenerácia filtra pevných častíc prebehnúť správne a regenerácia pokračuje opakovane. To zväčša vedie k takej poruche filtra pevných častíc, kedy je potrebná jeho výmena. Čistenie sa tiež považuje za súčasť pravidelnej údržby a musí byť vykonané opatrne, aby nedošlo k poškodeniu filtra. Porucha vstrekovačov paliva alebo turbokompresorov má za následok kontamináciu filtra surovou naftou alebo motorovým olejom; vtedy sa môže vyžadovať prípadné mechanické čistenie.

Prvá línia obrany

Niekedy stačí málo, aby vaše auto bolo opäť v dobrom stave. Použitie prídavných aditív je jednoduchý a lacný spôsob, ako môžeme zabrániť zlyhaniu. Tu sú niektoré vybrané prísady z ponuky CRC:

CRC OIL DRIP STOP zabraňuje úniku oleja do motora, zlepšuje pružnosť upchávok na hriadeli motora. Znižuje spotrebu a znečistenie oleja. Je kompatibilný so všetkými typmi motorových olejov. Index: CRC OIL DRIP STOP 200ML CRC INJECTOR CLEANER čistí vstrekovacie trysky a celý palivový systém pre vznetové a zážihové motory. Zabraňuje tvorbe usadenín. Zlepšuje vlastnosti motora a zrýchlenie. Index: CRC Injector CL. 200ML CRC DIESEL DRYER rozptyľuje vodu do motorovej nafty, čím sa minimalizuje riziko prerušenia dodávok pohonných hmôt do vstrekovačov. Index: CRC DIESEL 200ML DRYER

34

CRC DIESEL TRUCK STOP SMOKE prostriedok obmedzujúci dymenie dieselových motorov v nákladných vozidlách. Zlepšuje výkon, čistenie a chráni palivový systém. Môže byť použitý vo vozidlách s katalyzátormi. Index: CRC TRUCK STOP SMOKE

CRC DIESEL SMOKE STOP CAR 200 ml prostriedok obmedzujúci dymenie dieselových motorov v osobných vozidlách. Zlepšuje výkon, čistenie a chráni palivový systém. Môže byť použitý vo vozidlách s katalyzátormi. Index: CRC DIESEL SMOKE STOP CAR

UŽITOČNÝ PRÍPRAVOK Riešenie pre dielne, ktoré sa priamo nešpecializujú na diesel, je prípravok Cartechnic (CART00226). Ide o čistiacu kvapalinu neobsahujúcu kovy, určenú pre čistenie DPF filtrov, ktorá rozpúšťa tuhý uhlík i sadze. Tento prípravok je vhodný pre všetky uzavreté systémy filtrov pevných častíc pre vozidlá s naftovým motorom. Neutrálny čistič je nehorľavý a odparuje sa bezo zvyšku. Kvapalina je prítomná vo forme aerosólu v plechovke s kapacitou 400 ml. Privádza sa do vnútra filtra so sondou dodávanou s výrobkom. Hlavný účel použitia produktu Cartechnic pre čistenie DPF je obnoviť plnú kapacitu schopnosti absorpcie častíc filtrom v prípade jeho upchatia. Produkt môže byť tiež použitý preventívne.


P r o d u k to v é

i n f o r m ác i e

Novinky v sortimente Palivové čerpadlá

Palivový systém čerpá palivo, ktoré je nevyhnutné pre spaľovanie z palivovej nádrže a dodá ho do vstrekovačov, aby sa vstrekol do spaľovacieho priestoru. Následne ako je palivo nasaté a vytlačené palivovým čerpadlom, tlakový snímač sa stará o udržanie konštantného tlaku v celom systéme a nadbytočné palivo putuje späť do nádrže. Palivo následne putuje do palivového filtra, kde je očistené od prachu a vlhkosti. Do vstretkovačov sa dostane čisté palivo natlačené cez výtlačné potrubie.

Vlastnosti a výhody palivových čerpadiel DENSO:  nízka hlučnosť: turbínová čerpacia technológia s  V-tvarom vnútorného rotora dodáva palivo s  minimálnymi tlakovými pulzáciami pre tichý chod  presnosť: presne meria tlak pre lepší výkon  nové diely: všetky Denso čerpadlá sú nové diely, nie repasované  výkon: pracuje vo vyšších otáčkach a  potrebuje menej prúdu než staršie typy čerpadiel

EGR ventily

Ventil pre recirkuláciu výfukových plynov (EGR) mieša výfukové plyny s nasávaným vzduchom v súlade s jazdnými podmienkami. Tým sa znižuje koncentrácia kyslíka v nasávanom vzduchu a spomaľuje sa rýchlosť spaľovania. V dôsledku toho sa znižuje teplota spaľovania, čím sa riadi generácia škodlivého oxidu dusíka (NOx). Ako výsledok pokroku dosiahnutého v EGR kontrole a katalyzačnej technológii vozidlá v súčasnosti vypúšťajú čistejšie splodiny, a to do konca aj pri chudobnej zmesi.

Palivové čerpadlá sa stali oveľa efektívnejšie od polovice roku 1970, kedy boli inline čerpadlá inštalované v strede palivového systému. Počas roku 1980 sme čerpadlo umiestnili dovnútra nádrže, čím sa minimalizovalo kolísanie tlaku, znížil sa hluk a vibrácie vďaka použitiu turbínového čerpadla. Moderné čerpadlá majú skoro rovnakú štruktúru, ale vďaka ich vývoju, sme dokázali znížiť čerpacie straty a udržať hluk a vibrácie na minimum.

Týchto 5 nových referencií palivových čerpadiel DENSO pokrýva 195 aplikácií a 5,5 milióna Toyota vozidiel: DFP-0100 DFP-0101 DFP-0102 DFP-0103 DFP-0104

Zo základných produktov používaných v roku 1970 po ropnej kríze EGR ventily zaznamenali značný vývoj, hlavne aby pomohli splniť prísnejšie emisné predpisy. Výrobcovia vozidiel začali vyvíjať EGR ventily, ktoré sa lepšie prispôsobujú meniacim sa spaľovacím podmienkam a najnovším katalyzačným materiálom.

Týchto 6 nových referencií pokrýva 39 aplikácií a 2 milióny Toyota vozidiel: DEG-0100 DEG-0101 DEG-0102 DEG-0104 DEG-0105 DEG-0106

Vlastnosti a výhody EGR ventilov DENSO:  citlivosť: optimálny prietok výfukových plynov počas všetkých teplôt motora a jazdných podmienok  presnosť: integrovaný snímač polohy umožňuje presnejšiu kontrolu výfukových plynov, čo má za následok vyššiu úroveň presnosti  trvanlivosť: zníženie vplyvu tlaku a prietoku výfukových plynov zabezpečuje odolnosť proti usádzaniu uhlíka, a tým dlhšiu životnosť  životné prostredie: znížené emisie NOx

35


P r o d u k to v é

i n f o r m ác i e

KYB zavádza

nový nástroj podpory KYB Europe predstavuje nový nástroj podpory - QR kódy. Vďaka tomuto riešeniu budú mať mechanici rýchlejší a jednoduchší prístup k pomocným informáciám pri montáži KYB tlmičov pruženia, pružín KYB K-Flex, montážnych sád a súprav SMK KYB a ochranných sád KYB PK. Čoskoro každý výrobok KYB bude obsahovať v balení okrem referenčného čísla tiež QR kód. Stačí si bezplatne stiahnuť aplikáciu pre „smart“ telefóny na čítanie QR kódov a potom naskenovať kód z obalu. Týmto spôsobom získate priamy prístup k balíku informácií týkajúcich sa určitej časti zariadenia. Užívateľské aplikácie budú mať na výber z ponuky pre váš odkaz nasledujúce možnosti: inštruktážne filmy, návod na montáž, všeobecné informácie a užitočné informácie, vrátane informácie o tom, čomu by ste mali venovať osobitnú pozornosť pri výmene dielov. Postupne QR kódy pribudnú pre ďalšie kategórie tovarov. "Sme presvedčení, že rozvoj vzdelávacích programov v spojení s technickou podporou je kľúčovým faktorom úspechu. V súlade so zásadou "Naša precíznosť, Vaša výhoda" KYB vynakladá mimoriadne úsilie poskytovať zákazníkom vysokokvalitnú technickú pomoc a QR kódy majú byť tým najlepším dôkazom umožňujúci priamy prístup k odbornosti a vedeniu v oblasti montáž / demontáž KYB tlmičov pruženia a pružín KYB K-Flex"- komentoval Jean François Huan, Senior Product Manager KYB Europe. Na začiatku budú QR kódy k dispozícii pre 700 odkazov, v priebehu najbližších niekoľkých mesiacov budú pridávané postupne ďalšie a ďalšie čísla. Pre tých, ktorí ešte nemajú prístup k smartphonom a chcete použiť inštalačné inštrukcie a technické informácie o technickej podpore, k dispozícii sú tiež na stiahnutie z webových stránok KYB Europe.

KYB nájdete rovnako tak na Youtube, Facebooku a na Twitteri: Youtbe www.youtbe.com/user/KYBEurope Facebook www.facebook.com/KYBSuspension Twitter @KYBEurope

36


P r o d u k to v é

i n f o r m ác i e

Snehové reťaze JOPE A Vysoká odolnosť článkov

A

B

Stopa reťaze s diamantovým vzorom zložená z hranatých článkov o rozmeroch 20 mm, 22,5 mm alebo 25 mm (v závislosti od veľkosti reťaze). Špeciálny povrch s pozinkovanou úpravou.

B Postranná reťaz Vnútorná a vonkajšia reťaz je zložená z pozinkovaných článkov o rozmeroch 18,5 mm alebo 21,5 mm v závislosti od veľkosti reťaze.

D

C Napínací systém

C

Napínacia páka so zapájacím hákom, ktorá je garanciou maximálneho uchytenia snehovej reťaze.

D Gumený napinák Elastický napinák z gumy pre upevnenie snehovej reťaze umožňuje optimálne napnutie reťaze rovnako ako jej ostatných častí.

Index E9/50 E9/70 E9/80 E9/90 E9/100 E9/110 E9/120 4x4/380 4x4/390 4x4/400 4x4/410 4x4/450 4x4/460

Index E3000/570 E3000/575 E3000/580 E3000/590 E3000/595 E3000/600 E3000/610 E3000/620

Aplikácia PKW

VOC bez DPH

Rozmery: 165/80R13; 155/80R14; 145/80R15; 175/70R13; 165/70R14; 155/70R15; 175/65R14; 185/65R14; 165/65R15; 185/60R14; 185/55R14; 195/55R14; 175/55R15; 185/50R15; 195/45R15; 215/40R14 Rozmery: 175/80R14; 175/75R14; 185/70R14; 175/70R15; 195/65R14; 185/60R15; 205/55R14; 195/55R15; 185/55R16; 175/55R17; 205/50R15; 195/50R16; 205/45R16; 215/40R16; 205/40R17 Rozmery: 185/80R13; 185/75R14; 185/70R15; 185/65R15; 195/65R15; 195/60R15; 195/60R16; 195/55R16; 215/50R15; 225/50R15; 205/50R16; 215/50R16; 215/45R16; 205/45R17; 225/40R16; 215/40R17 Rozmery: 185/80R14; 195/80R14; 195/75R15; 175/75R16; 205/70R14; 195/70R15; 205/65R15; 205/60R15; 215/60R15; 205/55R16; 225/50R16; 205/50R17; 225/45R16; 215/45R17; 225/40R17; 215/40R18 Rozmery: 215/65R15; 205/65R16; 205/60R16; 215/60R16; 215/55R16; 205/55R17; 235/50R16; 215/50R17; 225/50R17; 245/45R16; 225/45R17; 235/45R17; 235/40R17; 245/40R17; 225/40R18; 225/40R19 Rozmery: 215/70R15; 215/65R16; 225/60R16; 225/55R16; 215/55R17; 245/45R17; 225/45R18; 255/40R17; 235/40R18; 245/40R18; 235/35R19 Rozmery: 235/70R15; 215/70R16; 235/60R16; 225/60R17; 225/55R17; 235/50R17; 235/50R18; 255/45R17; 245/45R18; 235/40R18 Rozmery: 205/80R14; 195/80R15; 185/80R16; 205/75R14; 215/75R14; 195/75R15; 205/75R15; 185/75R16; 205/70R15; 215/70R15; 205/65R16; 215/65R16; 225/60R15; 215/60R16; 6.4R16; 6.5R16; 6.5R17 Rozmery: 215/80R14; 205/80R15; 195/80R16; 215/75R15; 195/75R16; 225/70R15; 215/70R16; 215/65R16; 245/60R15; 225/60R16; 235/60R16; 225/55R17; 6R16; 7R15; 7.5R14 Rozmery: 195/85R16; 215/80R15; 205/80R16; 225/75R15; 205/75R16; 215/75R16; 235/70R15; 225/70R16; 225/65R16; 235/65R16; 255/60R15; 225/60R17; 255/55R16; 235/55R17; 255/50R17 Rozmery: 235/75R15; 225/75R16; 235/70R16; 225/70R17; 255/65R15; 275/60R15; 225/60R18; 7R17.5; 8R16.5 Rozmery: 215/85R16; 215/80R16; 235/80R16; 255/75R15; 235/75R16; 245/75R16; 205/75R17.5; 215/75R17.5; 255/70R15; 265/70R15; 245/70R16; 255/65R16 Rozmery: 265/75R15; 255/75R16; 225/75R17.5; 255/70R16; 265/70R16; 255/65R17; 265/65R17; 255/60R17; 255/60R18; 275/55R17; 255/50R19; 275/45R19; 275/40R20; 31/10.5R15; 31/10.5R16.5

22,5

Aplikácia LKW 8.25R15; 8.25R16; 9.5R17.5; 235/75R17.5; 245/70R17.5; 7.00R18; 7.50R18; 8R19.5; 6.50R20; 7.00R20 245/70R19.5; 265/70R19.5;265/70R17.5; 7.50R20 8.25R17; 10R17.5; 9R19.5; 9.5R19.5; 7.50R20; 8.00R20; 225/90R20; 8R22.5 8.25R20; 9R22.5; 255/70R22.5; 295/60R22.5, 8.3R24; 9.00R20; 285/60R22.5; 275/70R22.5; 10R22.5, 11.0/70R22.5, 295/70R22.5, 305/60R22.5, 305/70R22.5, 315/60R22.5, 9.50R24 10.00R20; 12.40R20; 12.50/80R20; 335/80R20; 11R22.5; 275/80R22.5; 11.00R20; 315/75R22.5; 315/80R22.5; 305/75R24.5; 315/75R24.5;

22,5 22,5 22,5 22,5 24 24 49,6 49,9 51,1 52,7 53,9 56,2

VOC bez DPH 90 90 100 110 110 130 130 145

37


PRODEJ N Í TIPY

NEMRZNOUCÍ KAPALINY CART999 CT12 PLUS 1,5L

CART999 CT12 PLUS 5L

CART999 CT12 PLUS 60L

Společnost ATR je jedna z největších firem působících na trhu s náhradními díly pro automobily. CARTECHNIC je řada výrobků právě od této ně-

Specifikace

G11

G12

G12++

38

CART999 CT12 PLUS 200L

mecké společnosti a splňuje požadavky motoristů na kvalitní výrobky s výborným poměrem cena/ výkon. Na začátku byly v nabídce pouze nemrz-

CART999 CT12 PLUS 20L

noucí směsi pro chladiče a ostřikovače. Postupem času se však nabídka rozrůstala a v současné době nalezneme v této řadě více než 500 položek.

Popis

Objednací kód

Balení

Cartechnic nemrznoucí směs pro chladiče. Chrání před mrazem a přehřátím po celý rok. Vhodná pro motory vyrobené z litiny, hliníku nebo kombinace obou materiálů. Pro vhodnou kapalinu do chladičů pro konkrétní vůz se vždy řiďte doporučením výrobce automobilu. Cartechnic nemrznoucí kapalina je bez potenciálně škodlivých látek, jako jsou amin, dusitany a fosfáty. Ochrana proti mrazu do –36 ° C při ředění v poměru 1 : 1. Cartechnic nemrznoucí směs pro chladiče CT 12 na bázi ethylenglykolu. Je bez obsahu potenciálně škodlivých látek, jako jsou amin, dusitany, fosfáty a silikáty. Chrání proti korozi. Nabízí ochranu proti mrazu a korozi pro motory z litiny a hliníku nebo kombinace obou materiálů. Ochrana proti mrazu do –36 °C při ředění v poměru 1 : 1. ATR doporučuje tento produkt pro vozidla, která vyžadují následující specifikace: VW TL 774 F, MAN 324 SNF, MB 325.3, SCANIA, VOLVO atd. Nemrznoucí kapalina do chladičů CT12++. Vhodná pro motory vyrobené z litiny, hliníku nebo kombinace obou materiálů. Poskytuje ochranu před mrazem a korozí motoru. Bez škodlivých látek jako jsou borax, amin, dusitany, fosforečnany a křemičitany. ATR doporučuje Cartechnic nemrznoucí směs CT 12 + + pro osobní automobily, které vyžadují následující specifikace: VW TL 774 G, TB 1451

CART999 1,5L CART999 5L CART999 20L CART999 60L

1,5 l 5 l 20 l 60 l

CART999 200L

200 l

CART999 CT12 PLUS 1,5L CART999 CT12 PLUS 5L CART999 CT12 PLUS 20L CART999 CT12 PLUS 60L

1,5 l 5 l 20 l 60 l

CART999 CT12 PLUS 200L

200 l

CART999 CT12 ++ 1,5L CART999 CT12 ++ 5L

1,5 l 5 l

CART999 CT12 ++ 20L

20 l


S R A C R E T IN s AKCIE = EXTRA BODY pre

Prémia Inter Cars

Január v znamení EVR! Získaj EXTRA body do VIP Prémie za nákup produktov Ruville z ponuky Inter Cars! - Za obrat 400 € získaš naviac 30 bodov! - Za obrat 700 € získaš naviac 60 bodov! - Za obrat 1.000 € získaš naviac 100 bodov! * obratové hranice sú v sumách bez DPH!

Február a Marec v znamení znaèiek z PREMIUM Clubu! Získaj EXTRA body do VIP Prémie za nákup produktov nižšie uvedených znaèiek! - Za obrat 700 € získaš naviac 70 bodov! - Za obrat 1.200 € získaš naviac 120 bodov! - Za obrat 1.700 € získaš naviac 170 bodov!

* obratové hranice sú v sumách bez DPH!

Marec v znamení DENSO! Získaj EXTRA body do VIP Prémie za nákup produktov Denso z ponuky Inter Cars! - Za obrat 200 € získaš naviac 15 bodov! - Za obrat 400 € získaš naviac 33 bodov! - Za obrat 700 € získaš naviac 70 bodov! * obratové hranice sú v sumách bez DPH!

www.intercars.sk www.vippremia.sk


G a r á žo vá t e c h n i k a

Výmena oleja v automatických prevodovkách počítačom ovládaným elektronickým zariadením na profesionálnej úrovni so všetkými potrebnými informáciami a príslušenstvom. Tak ako ázijské, už aj EU značky výrobcov vozidiel začínajú požadovať od servisných sietí v servisných manuáloch „výmenu oleja v automatických prevodovkách každých 50-60000 km“. Rastúci percentuálny podiel vozov s automatickými prevodovkami a zariadenie ATF tak otvára dvere do ďalšej komnaty vami ponúkaných služieb!

NOV PREDSTIANKA VENÁ V SEPTEM NA FRAN BRI SKEJ VÝSKFURTAUTOME TAVE CHA 2012 NIKA > > >

>

> > > > > > > >

 rafický displej 240x64 G Zabudovaná tlačiareň 2 pumpy, 2x 30L vymeniteľná nádoba na použitý a nový olej, meranie oleja, automatický aj manuálny cyklus, funkcia umývania a napĺňania olejovej vane, nastavenie váh starého/nového oleja, kompenzácia hadíc, možnosť aktualizácie SW, výmena filtrov, filtre s magnetickým senzorom, čistenie filtrov a ďalšie V dodávke INFO PACK s DVD, manuálom a ročným prístupom k online údajom o 4000 modeloch áut a široký záber štandardného aj voliteľného príslušenstva (EU aj Ázia) pre čo najširšie využitie vašej investície Jednoduchý a intuitívny SW v slovenčine Meranie výstupného aj vstupného tlaku, voľba špecifickej váhy oleja (kg/L), 2x elektronická mierka, merania teploty oleja Možnosť práce na uzavretých prevodovkách (sonda v dodávke) Automatické vypustenie použitého oleja Ochrana proti pretlaku Automatické pridanie aditíva, nádobka 500ml Meranie prietoku (starého/nového) s LED svetlami Bohatá nadštandardná výbava v dodávke

Index IC: SPIN 02.023.10 MOC: 4800 € Uvádzacia cena : 3840 €

SKLADO V IC SK!M

20% zľava

40


G a r á žo vá t e c h n i k a

to nie sú len kvalitné pneumatiky, ale aj kompresory svetovej kvality. Na tejto strane nájdete najnovšie technologické novinky vybavenia dielní od MICHELIN .

1

NEHLUČNÝ KOMPRESOR MICHELIN MCX D 671/300 N

> Nová technológia - piestový kompresor s veľmi nízkou hlučnosťou a vysúšačom plne nahradzujúcim skrutkový kompresor za cenu nižšiu o 20% oproti skrutkovému!! > riadená prevádzka proti prehriatiu kompresora > oceľová zvukotesná skriňa (porovnateľná hlučnosť s bežným rozhovorom alebo kuchynským digestorom) > priame ovládanie nastavenia pomocou tlačidiel > počítadlo prevádzkových hodín > tlakový spínač a manometer s vnútornou ochranou > elektromotor skupiny S1 = Motor pracuje non-stop pri plnom zaťažení > liatinový valec = dlhá životnosť • zabudovaný vysúšač stlačeného vzduchu • dvojstupňové čerpadlo • poistný ventil • vypúšťací ventil > objem nádoby:270lit. • 67dB • 671l/min • 10bar • motor 4kW, 400V Index IC: MICH MCX 300/670 ND MOC: 3 480 € Uvádzacia cena : 2 780 € 20% zľava

2

SKRUTKOVÝ KOMPRESOR MICHELIN RSX 3/90

> Vylepšená technológia tradičných skrutkových kompresorov - menší, tichší a výkonnejší!! > nepretržité dodávanie vzduchu 300 litrov za minútu > výkon 2,2 kW vďaka efektívnym inováciám poskytujú úžitok o sile 4KW piestového kompresora > hlučnosť je len 59 dB (A), čím je o 15 dB (A) nižšia ako u bežného piestového 4kW kompresora, čo je až o 5x menej hluku! > kompaktné prevedenie, mobilný > váha len 85 kg a možnosť objednať vo verzii pre 230V alebo 400V > veľmi jednoduchá a nenáročná údržba > 100L tlaková nádoba, 300L/min, 18m3/h, 9 bar, 2,2kW, delta štart Index IC: MICH RSX 3/90 MOC: 2 992 € Uvádzacia cena: 2 499 € 16% zľava

3

MULTIFUNKČNÁ KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA MSU 981

> Novinka na trhu spájajúca piestový kompresor, generátor elektrickej energie a dieselový motor do jedného mobilného zariadenia.• dvojstupňová liatinová pumpa vysokej účinnosti, 12 BAR max. tlak > štvortaktný vznetový motor Lombardini s elektrickým štartérom > 22-litrová nádrž na palivo > 90-litrový objem nádoby, certifikát CE > elektrický generátor s 1x 230V/50Hz/1f. a 1x 400V/50Hz/3f 6kVA zásuvkou. Obe zásuvky CEI. > 1x navijak s ½” 16-metrovou vysokotlakovou hadicou a rýchlospojkou pre pneumatické náradie (ako napr. ½” uťahovák) > 1x navijak s 3/8” 21-metrovou vysokotlakovou hadicou a rýchlospojkou pre pneumatické náradie (ako napr. ½” uťahovák) > filter/regulátor tlaku s olejnicou pre stlačený vzduch, kalibrovanou 0-12 BAR > 12V batéria pre štartovanie agregátu > kovový obal z nehrdzavejúcej ocele a zvukotesnými kovovými panelmi pre hlučnosť 75 dB (A) +/-3, antivibračný systém > jednoduchá údržba zo všetkých strán, štandardný externe umiestnený dieselový filter, externe umiestnená štartovacia batéria > upínacia konzola zabudovaná v kovovej základni Index IC: MICH MSU 981 MOC: 12 222 € Uvádzacia cena : 9 999 € 18% zľava

Uvedené ceny sú bez DPH a platia do konca februára 2013. Dovoz v cene.

41


G a r á žo vá t e c h n i k a

Vybavenie dielní – vstrekové systémy Rastúci podiel vozidiel s modernými systémami priameho vstreku na EU aj Slovenskom trhu so sebou prináša nové oblasti poskytovaných služieb pre autoservisy – testovanie, čistenie a oprava vstrekovačov. Služby sú a budú čoraz viac vyhľadávané kvôli výraznému rastu cien priamych vstrekovačov. Autoservisy špecializované v opravách common rail, v starších systémoch vstreku, LPG motorov taktiež potrebujú zariadenia ktorými budú môcť diagnostikovať a  opraviť nové vysokotlakové vstrekovače. Medzi popredných výrobcov týchto zariadení patria firmy ASNU, SPIN, BOSCH. Na nasledovných stranách nájdete zariadenia pre diagnostiku benzínových a diesel vstrekovačov. Pre rozšírenú ponuku zariadení, nástrojov, špeciálnych prípravkov, doplnkového sortimentu pre prácu so vstrekovými systémami automobilov si stiahnite aktuálny katalóg na WWW.VYBAVENIEDIELNI.SK - >> DIAGNOSTIKA->> PALIVOVÝ SYSTÉM

Zariadenia pre diagnostiku a čistenie vstrekovačov benzínu

NO VIN

KA

ALFATEST MULTIJET PRO je integrovaná testovacia stolica pre benzínové vstrekovače za skvelý pomer cena/ výkon. Stolica zároveň aj čistí benzínové vstrekovače prostredníctvom ultrazvuku. Index IC: ALF MULTIJET-PRO-4

Vstrekovač GDI pred a po čistení

Vynikajúca testovacia stolica made in italy s ultrazvukovou plničkou v dodávke a rozšíreným príslušenstvom. Testovacia stolica zaručuje kvalitné otestovanie a čistenie každého mechanického vstrekovača, MULTIPOINT, SIGLE POINT a priame vstrekovania paliva (FSI, GDI, atd...). Veľký rozsah príslušenstva: 10 sád adaptérova a 3 sady náhradných dielov Index IC: SPIN 02.008.04

ASNU Classic Stolica firmy ASNU, model Classic GDI / FSI Index IC: ASNU01B

ASNU Junior menšia verzia zariadenia bez zabudovanej ultrazvukovej umývačky, testovanie súčasne do 6 vstrekovačov naraz. Pre vstrekovače GDI/FSI je potrebné rozšírenie ASNU02. Možnosť dovybaviť o ultrazvukovú umývačku. Index IC: ASNU JUNIOR

42

Stolica ASNU Classic, základný model, všetky funkcie ako ASNU01B pre vstrekovače GDI/FSI je potrebné rozšírenie ASNU02. Index IC: ASNU01

Čistí a testuje TBI aj MBI vstrekovače, mikroprocesorom riadená jednotka a digitálny displej , automatika, výkonné ultrasonic čistenie o výkone 100W, vyrobené z materiálov vysokej kvality. Funkcie: testovanie, predné a spätné preplachovanie, ultrazvukové čistenie, čistenie na vozidle. Index IC: CNC-602A

ASNU Racing všetky funkcie rovnaké s modelom ASNU01B väčšia výdatnosť pumpy, zabudovaný procesor ASNU Racing umožňuje nastavenie individuálnych parametrov (mS, RPM, čas testu). Špeciálne prispôsobený pre testovanie závodných vstrekov. Index IC: ASNU RACING

Adaptér-rozšírenie pre GDI/FSI umožňuje pripojenie vstrekovačov priameho vstreku. Adaptér je rozšírením pre modely Classic, Junior, Racing Index IC: ASNU02


G a r á žo vá t e c h n i k a

Diagnostika vstrekovačov a púmp Common Rail DIAGNOSTIKA PALIVOVÉHO SYSTÉMU COMMON RAIL OD SPIN Made-in-Italy Testovacia stolica s novou riadiacou jednotkou pracujúcou na elektronickej báze . V cene je započítaná elektronická databáza, tlačiareň, ultrazvuková čistička 2,7L, test tlakovej regulácie pre čerpadlá, množstvo príslušenstva a potrebnej chémie. Pre systémy BOSCH, SIEMENS, DELPHI, DENSO, BOSCH MULTIJET. Vlastnosti novej riadiacej jednotky: Farebný displej TFT 5,6”, kódovač a klávesy, napájanie riadiacej jednotky: 100-240V 50/60Hz, test SOLENOID a PIEZO vstrekovačov buď z databázy, alebo vo voľnom móde, databáza je aktualizovateľná cez USB alebo SD-kartu, databáza vlastných údajov, test tlakovej regulácie pre čerpadlá BOSCH CP1/ CP3/CP4, DELPHI e SIEMENS HDI - E, testovací modul kompatibilný so stolicami CR4 (verzie H1,H2,H3 s a bez invertora) Možnosti testovania: - počet testovaných vstrekovačov: 4, meranie priameho vstreku, meranie zadného vstreku, regulácia otáčok 100-2000 ot./min., regulácia tlaku testovania 200-2000bar, simulácia tlaku pumpy s digitálnymi alebo analógovými signálmi (DRV regulátor), kontrolný ventil a regulátor prívodu čerpadla, kontrola funkčnosti senzora vysokého tlaku, kontrola funkčnosti prerušovacieho ventila Index IC: S PIN 02.020.12

el d mo

SEALEY Sada pre kontrolu množstva paliva na prepadoch vstrekovačov v diesel motoroch do 6 válcov Index IC: SEA VS2046

Sada pre kontrolu množstva paliva na prepadoch vstrekovačov v diesel motoroch do 6 válcov Index IC: 0XAT1392A

Sada pre kontrolu množstva paliva na prepadoch vstrekovačov v diesel motoroch Common Rail, manometer s dvojitou škálou - 1~15 bar ako aj - 760~40 psi Index IC: 0XAT1211

Sada pre testovanie vstrekovačov Common Rail na prepady (24 adaptérov - Bosch, Delphi, Denso) Index IC: 0XAT1428A

Delphi Diesel sada pre diagnostiku púmp a vstrekovačov sytémov Common Rail priamo na vozidle bez nutnosti ich demontáže. Index IC: YDT278

Delphi Diesel sada pre diagnostiku púmp a ventilov IMV vstrekovacieho systému. Doplnok k sade YDT 278. Index IC: YDT410

HP Sada pre meranie vysokého tlaku v systémoch Common Rail 2500bar Index IC: HP919 610 00

HP Sada diagnostiky piezoelektrických vstrekovačov Index IC: HP919 650 00

Sada pre meranie tlaku paliva vo vstrekových systémoch. Komplet adaptérov pre väčšinu vstrekových systémov Index IC: 0XAT1049

2 1 0 2

Pre rozšírenú ponuku zariadení, nástrojov, špeciálnych prípravkov, doplnkového sortimentu pre prácu so vstrekovými systémami automobilov si stiahnite aktuálny katalóg na WWW.VYBAVENIEDIELNI.SK - >> DIAGNOSTIKA->> PALIVOVÝ SYSTÉM V katalógu nájdete výrobky značie-k:

43


r u b r i k a

44


p r o d u k to v é

i n f o r m ác i e

LK W

Jak může Váše What doesvypadat your Intelligent inteligentní přípojné vozidlo? Trailer look like? 2299 WABCO TRAILER CZ_Layout 1 03/05/2012 15:22 Page 2

2299 WABCO TRAILER CZ_Layout 1 03/05/2012 15:22 Page 3

jak můžete zvýšit návratnost investice ve Vašem podnikání, díky přizpůsobení funkcí na vozidle. Program pro inteligentní vozidlo: Intelligent Trailerpřípojné Program: je na Vás! is Yours! The Choice TVýběrZjistěte,

Discover jak howmůžete you canzvýšit improve return on investment in your business Zjistěte, návratnost investice ve Vašem podnikání, by customizing your trailer functions. díky EFEKTIVITA přizpůsobení funkcí na vozidle. ZVYŠENÁ ŘIDIČE ZLEPŠENÁ EFEKTIVITA VOZIDLA A

□ TRC (dálkové ovládání)

□ OptiTurn™

UDRŽITELNOST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Krabička s dotekovým ovládáním v kabině řidiče nabízí snadné ovládání většiny inteligentních funkcí přípojného vozidla.

Zlepšuje manévrovatelnost soupravy na kruhových objezdech a při ostrých zatáčkách.

WABCO si uvědomuje, WABCO knows that in □ RTR (návrat do jízdní úrovně) Chrání vozidlo tím, že po nakládce/vykládce a dosáhnutí že přídavné funkce na today’s cost-conscious parametrované rychlosti, automaticky vrátí výšku vozidla do jízdní úrovně. Vašemtrailer vozidle, musí must world, options □ Pomoc při rozjezdu přinést přidanou Zlepšuje bezpečnost a provozní efektivitu zvýšením trakce hnací add value from thehodnotu onset. nápravy tahače při prokluzu na kluzké vozovce.

□ TrailerGUARD™ Telematika

Naše řešení Telematiky na přípojném vozidle zvyšuje bezpečnost, zabezpečení a hospodárnost díky monitorování, hlášení a analýzám všech kritických provozních dat. □ IVTM Sledování tlaku v pneumatikách Integrovaný systém sledování tlaku v pneumatikách upozorňuje na příliš vysoký i nízký tlak a zvyšuje tak hospodárnost a bezpečnost. □ ECAS Optimální jízdní úroveň Šetří až 100€ na spotřebě vozidla za rok díky snížené spotřebě vzduchu v pérování

již od první chvíle užívání. That’s why we have Toto je důvod, proč jsme □ Imobilizér the Intelligent “Černá skříňka” přípojnéholaunched vozidla zaznamenává všechna Zamče Vaše vozidlo pomocí unikátního PIN kódu. provozní data včetně analýzy chování řidiče a používání vozidla. spustili program Trailer Program – a Inteligentní přípojné □ Brzda finišeru flexible solution to bring Synchronizuje rychlost soupravy a finišeru při vykládce materiálu. □ Ovládání zvedací nápravy vozidlo – flexibilní Zvedací náprava je automaticky zvednutá (bez you exactly the efficiency, řešení pro jasný přínos zásahu řidiče) v případě, že je vozidlo prázdné a performance, safety and zajistí tak optimální provozní hospodárnost. efektivity, výkonu, ZERO driver comfort functionality NULOVÁ □ Paměť nakládací úrovně bezpečnosti ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST ACCIDENTS NEHODOVOST Programovatelná paměť výšek vozidla umožní that you want. □ TailGUARD™ WABCO Intelligent Trailer a funkčního komfortu □ Zápis provozních dat

WABCO Program program supports the Inteligentní přípojné European Road Charter vozidlo podporuje and □ theOptiLoad™ Decade of Traffic Evropskou chartu Safety (www.eurocharter. bezpečnosti silničního eu), a European initiative provozu launched in 2011 to (www.eurocharter.eu). reduce traffic accidents 2299 WABCO TRAILER CZ_Layout 1 03/05/2012 15:22 Page 1 □ Signalizace přetížení Tato evropská by more than 50%iniciativa before □ RSS (podpora příčné stability) Alternatively, go to vznikla rocemore 2011 2020 andvsave than Podpora příčné stability automaticky přibrzdí vozidlo, jestliže hrozí www.wabco-auto.com/findwabco Jednoduše se podívejte na políčka proto, 25,000 aby lives.snížila počet převrácení soupravy v zatáčce. nehod o více jak 50% a poskládejte si Váš konkrétní před□rokem 2020 a systém. Pak už stačí zavolat Multi-napájení □ CAN Router zachránila tak více jak technickou podporu WABCO a Maximalizuje funkčnost WABCO EBS systému v soupravě s 25.000 životů. prodiskutovat. kombinací více přípojných Vaši vozidelspecifikaci (Eurokombi, Road train).

Pokrytí mrtvého bodu s automatickým zabržděním dostupný v několika konfiguracích. řidiče. Simply check the boxes to start □ Signalizace nouzové brzdy building your customized system Brzdová světla začnou automaticky běhemTechnical nouzovéhoAdvisor and callblikat a WABCO brždění a upozorní tak řidiče za Vámi na nebezpečnou situaci. to discuss your needs further.

Najděte si nás: □ Optimalizace provozu s vysokozdvižným vozíkemwww.wabco-auto.com/findwabco Přenáší váhu připojeného vysokozdvižného vozíku a tím zlepšuje stabilitu tandemu za jízdy.

□ Varování při náklonu

Při dosažení maximálního (parametrovaného) úhlu naklonění vozidla upozorní řidiče a předejte tak převrácení soupravy.

dosáhnout optimální hospodárnost a bezpečnost na cestách.

Zlepšuje provozní hospodárnost díky automatickému vyvarování se přetížení hnacích náprav tahače.

Zvyšuje provozní hospodárnost a bezpečnost měřením zatížení náprav a upozorněním v případě přetížení.

Zjednodušuje provoz soupravy díky možnosti 12V i Jak může Váše What doesvypadat your Intelligent 24V napájení z tahače, bez nutnosti převaděče napájení. inteligentní přípojné vozidlo? Trailer look like?

□ Ochrana měchu pérování

Discover jak howmůžete you canzvýšit improve return on investment in your Zjistěte, návratnost investice ve Vašem podnikání, Chrání měchy pérování abusiness pneumatiky vozidla, by customizing yourfunkcí trailer functions. díky přizpůsobení na vozidle.

snižuje opotřebení a zvyšuje životnost komponent. .

INTELLIGENT TRAILER PROGRAM helps you Vám to Program INTELIGENTNÍ PŘÍPOJNÉ VOZIDLO Protiblokový brzdový system (ABS) předchází zablokování kola a zajišťuje tak řiditelnost soupravy během nouzového brždění azvýšit na reduce OPERATIONAL COSTS while increasing pomůže snížit PROVOZNÍ NÁKLADY, kluzkém povrchu. BEZPEČNOST a KOMFORT pro Vaše ŘIDIČE. SAFETY and COMFORT for your DRIVERS.

□ ABS

Program INTELIGENTNÍ PŘÍPOJNÉ VOZIDLO Vám pomůže snížit PROVOZNÍ NÁKLADY, zvýšit BEZPEČNOST a KOMFORT pro Vaše ŘIDIČE.

Review Intelligent Trailer programInteligentní functionalities at vozidlo na: Prohlédněte si funkce programu přípojné www.wabco-auto.com/intelligenttrailer www.wabco-auto.com/intelligenttrailer

INTELLIGENT TRAILER PROGRAM helps you Vám to Program INTELIGENTNÍ PŘÍPOJNÉ VOZIDLO reduce OPERATIONAL COSTS while increasing pomůže snížit PROVOZNÍ NÁKLADY, zvýšit BEZPEČNOST a KOMFORT pro Vaše ŘIDIČE. SAFETY and COMFORT for your DRIVERS.

45


Safe Braking Products

Safe braking is our priority www.sbp-brakes.com


ŘADÍCÍ PÁKY

PALIVOVÁ ČERPADLA

VODNÍ PUMPY

SNÍMAČE, SENZORY

HADICE VODNÍ A HADICE SÁNÍ

PUMPY ZVEDÁNÍ KABINY


M é d i a

a

i n t e r n e t

Staňte se našimi fanúšikmi na facebooku!

48

www.facebook.com/InterCarsSK

www.facebook.com/QServiceSK

www.intercars.sk

www.vippremia.sk

www.vybaveniedielni.sk

www.q-service.sk


KO ko N n TAKTY ta k t y

Inter Cars Bratislava Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava Tel.: 02/44 630 555 Fax: 02/44 630 777 E-mail: bratislava@intercars.sk

Inter Cars Trnava Bratislavská 45 917 02 Trnava Tel.: 033/55 33 522 Fax: 033/55 33 272 E-mail: trnava@intercars.sk

Inter Cars Trenčín Zlatovská 1793 911 05 Trenčín tel.: 032/32 60 222 fax.: 032/32 60 229 E-mail: trencin@intercars.sk

Inter Cars Lučenec Adyho 2889/18 984 01 Lučenec Tel.: 047/ 32 60 220-2 Mobil: 0917/ 962 582 E-mail: lucenec@intercars.sk

Inter Cars Žilina Kragujevská 39B 010 01 Žilina Tel.: 041/32 60 222 Fax: 041/32 60 229 E-mail: zilina@intercars.sk

Inter Cars Poprad Partizánska ulica 86/A 058 01 Poprad Tel.: 052/78 803 51-3 Fax: 052/78 803 50 E-mail: poprad@intercars.sk

NO mie Vé sto

Inter Cars Nitra Vašinová 70 949 01 Nitra Tel.: 037/64 10 044 Fax: 037/64 10 045 E-mail: nitra@intercars.sk

Inter Cars Nové Zámky Ďumbierska 4 940 01 Nové Zámky Tel.: 035/32 60 222 Fax: 035/32 60 229 E-mail: nove.zamky@intercars.sk

Inter Cars Ružomberok

Bystrická cesta 5116 034 01 Ružomberok Tel. : 044/3260222 Fax: 044/3260229 E-mail: ruzomberok@intercars.sk

Inter Cars Banská Bystrica Zvolenská cesta 13 974 05 Banská Bystrica Tel.: 048 / 3260 222 Fax: 048 / 3260 229 E-mail: banska.bystrica@intercars.sk

Inter Cars Prešov Jilemnickeho 1/B 080 01 Prešov Tel: 051/ 3260 222 Fax: 051/ 3260 229 E-mail: presov@intercars.sk

Inter Cars Košice Lubina 1 040 11 Košice Tel.: 055/72 77 7 11-15 Fax: 055/72 77 710 E-mail: kosice@intercars.sk

Inter Cars Humenné Mierová ulica 62 066 01 Humenné Tel.: 057/32 60 222 Fax: 057/32 60 229 E-mail: humenne@intercars.sk

49


PF 2013

ĎAKUJEME VÁM, ŽE S NAMI VYTVÁRATE BUDÚCNOSŤ A PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.

WE THINK DIFFERENT

Profile for inter cars slovensko

IC Journal 1/2013  

casopis spolocnosti Inter Cars Slovenska republika urceny odbornej verejnosti v oblasti nahradnych dielov pre osobne a nakladne automobily,...

IC Journal 1/2013  

casopis spolocnosti Inter Cars Slovenska republika urceny odbornej verejnosti v oblasti nahradnych dielov pre osobne a nakladne automobily,...

Advertisement