Page 1

Mateřské školy zřizované městem pořádají pro zájemce dny otevřených dveří. Časový harmonogram, kdy si můžete jednotlivá zařízení prohlédnout, najdete na straně 2.

KRÁTCE Z HRADCE Veřejná schůze v Ruseku Veřejná schůze občanů městské části Rusek s vedením města se uskuteční ve středu 13. února od 18 hodin v místní klubovně u hřiště. Na programu jednání bude například oprava a připojení klubovny na místní kanalizaci, stav prioritního požadavku cyklostezka PouchovRusek, kalendář akcí Festivalparku na rok 2013, převedení silnice Jaroměřská a pozemků patřících vojákům do majetku města.

Novým hradeckým zastupitelem je Alexandr Hrabálek Uvolněné místo v hradeckém zastupitelstvu v řadách Volby pro město obsadil Alexandr Hrabálek. Nahradil tak Martina Dvořáka, který rezignoval na post zastupitele s platností od 12. prosince 2012. Uvolněné místo v hradeckém zastupitelstvu v řadách Volby pro město připadlo tedy dalšímu z kandidátů, který se ve volbách 15. a 16. října 2010 umístil jako první náhradník. Alexandr Hrabálek, děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, složil 29. ledna do rukou primátora Zdeňka Finka slavnostní slib zastupitele.

Evropské peníze pomáhají měnit město Hradec Králové je v čerpání peněz z Evropy úspěšný. Vyčerpal už více než polovinu prostředků v rámci dotačního titulu IPRM - Centrum, ve kterém jsou aktuálně začleněny například projekty jako revitalizace továrny Vertex na Centrum celoživotního vzdělávání, rekonstrukce Šimkových sadů či náplavky. Více na www.hradeckralove.org.

Seznamte se s krizovým plánem Aktuální krizový plán Hradce Králové, který byl schválen v prosinci, najdete v příloze uvnitř listu. (red)

NAJDETE NA WEBU

Články či fotogalerie, které nebylo možné vzhledem k limitované ploše tištěné Radnice uveřejnit, jsou umístěny pod grafickým odkazem Radnice plus na webu města pod aktualitami na hlavní straně.

z Peníze z Evropy čerpá Hradec Králové podle plánu z Pěvecký sbor Jitro se chystá na oslavy čtyřicetin

www.hradeckralove.org

Prezidenta v Hradci volilo skoro 50 tisíc lidí

Ve druhém kole prezidentské volby přišlo 25. a 26. ledna v Hradci Králové vhodit svůj hlas 49 557 voličů, což představuje účast 65,27 procenta. Za svého prezidenta by si 53,79 procenta Hradečanů přálo Karla Schwarzenberga, vítěze voleb Miloše Zemana zvolilo 46,2 procenta hradeckých voličů. Největší poměrnou podporu měl Miloš Zeman v okrsku číslo 67. Ve volební místnosti v ZŠ Štefánikova na Moravském Předměstí mu dalo hlas 65,9 procenta zdejších voličů. Karel Schwarzenberg naopak bodoval v okrsku 95. Volební komise mu v Základní škole Štefcova napočítala 75,62 procenta hlasů. Naprosto vyrovnané výsledky zaznamenali v okrsku 85 v ZŠ a MŠ Pohádka v Mandysově ulici. O jeden jediný hlas se lišil součet hlasů jednotlivým kandidátům v okrscích 43 v hasičské zbrojnici v Plačicích a v okrsku 86 v ZŠ Mandysova. Tady se přiklonili ke Karlu Schwarzenbergovi. Miloš Zeman zase o jediný hlas zvítězil v okrsku 28 ve volební místnosti v ZŠ SNP. Ačkoliv byla ve druhém kole v Hradci volební účast o 2,46 procenta nižší než v kole prvním, magistrát vydal více než tisíc voličských průkazů, což je dvaapůlkrát více. Větší zájem lidé projevovali o hlasování mimo volební místnost do přenosné urny. (pp)

V prezidentských volbách projevili Hradečané zvýšený zájem o hlasování do přenosných uren.

Foto: P. POSPÍŠILOVÁ

Bruslaři v létě pofrčí po Hradečnici až do Bělečka Hradecké děti si už v létě budou moci zadovádět v prostoru rytířského hradiště, které vyroste poblíž malšovického lesního hřbitova. Na své si přijdou rovněž bruslaři a cyklisté využívající navazující lesní cestu Hradečnice, kteří po jejím asfaltovém povrchu pofrčí až do Bělečka. Městské lesy Hradec Králové plánují na letošní rok pro veřejnost řadu dalších novinek. Plánovaná výstavba rytířského hradiště a její časový plán už má konkrétnější podobu. „Chtěli bychom, aby tato atrakce, která bude plnit roli oddechové zóny, začala fungovat do léta. Stavební povolení už máme a předpokládám, že vlastní práce začnou v květnu. Hradiště vyroste nedaleko lesního hřbitova v Malšovicích, konkrétně na kopečku, který jsme pro tento účel zhotovili při stavbě rybníka Češík,“ řekl ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán. Dodal, že v opevněném hradišti, budou na návštěvníky čekat dřevěné postavy v podobě rytířů, amfiteátr, pískoviště, bludiště, umělá jeskyně, skákadla i lavičky na posezení. Chybět nebude ani padací most, takže děti se mohou těšit třeba i na dobývání hradiště a další dobrodružství. Vstup do areálu hradiště bude bezplatný. V jeho okolí by zároveň mohly vzniknout i další aktivity, které by však už provozovali soukromí investoři. „Ozvali se mi například zájemci, kteří tady uvažují o zřízení posilovací stezky, stezky korunami stromů nebo občerstvení. Bránit jim v tom určitě nebudeme,“ prohlásil Milan Zerzán. Dodal, že odhadované náklady na výstavbu rytířského hradiště mají dosáhnout zhruba dvou milionů korun. K hradišti se návštěvníci dobře dostanou i na kole po nedaleké cestě Hradečnici z Malšovic. Její asfaltový povrch v současnosti končí za křižo-

vatkou nedaleko hájovny U dvou šraňků, ale do letních prázdnin už by to mělo být jinak. Městské lesy totiž plánují, že zpevněný a rovný povrch cesty prodlouží o téměř tři kilometry až do Bělečka. To by mělo přijít na zhruba šest milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Prodloužení Hradečnice je dobrou zprávou především pro cyklisty a bruslaře, kteří ji, stejně jako druhou hlavní lesní cestu Písečnici, jež vede z Nového Hradce k Výskytu, především využívají. V dalších letech by se dokonce mohli dočkat zřízení okruhu, který by hájenku U dvou šraňků, kde se stýkají Hradečnice i Písečnice, propojil s oblastí kolem Stříbrného rybníka a malšovické Zděné boudy. Cyklisté a bruslaři se po zprovoznění okruhu nebudou muset z projížďky vracet stejnou trasou. Druhou výhodou je, že okruh měřící zhruba 15 kilometrů odvede část návštěvníků z nejfrekventovanějších míst, kde je za příznivého počasí rušno jako na Václavském náměstí. „Letos zhotovíme projekt a vlastní práce bychom chtěli udělat v příštím roce,“ plánuje ředitel Městských lesů Hradec Králové. „Jsem rád, že se podařilo, aby komplex městských lesů plnil rekreační funkci, s čímž souvisí jednotlivé aktivity naší městské akciové společnosti Městské lesy Hradec Králové. Rozšířil se například počet ohnišť a počet asfaltových stezek. Máme rodinami

oblíbenou pohádkovou stezku, je postavena nová autobusová zastávka u lesního hřbitova. Všechny tyto projekty přibližují les občanům. Vedení města a městských lesů postupně společně hledají další zajímavé nápady, pomocí kterých bude les ještě více zatraktivněn. Jedním z nich je právě hradiště, které bude jistě vyhledávaným cílem rodinných výletů,“ konstatoval náměstek primátora Martin Soukup, do jehož gesce patří správa majetku a městské organizace.

Na obzoru jsou i další zlepšení. Po provedené opravě rybníka Datlík a nástupu nového baštýře obnoví městský podnik v dubnu pravidelný páteční prodej čerstvých ryb na sádkách Datlík. Kvůli velkému zájmu veřejnosti o palivové dříví zároveň rozšíří provozní dobu v prodejním skladu za útulkem pro opuštěná zvířata v Malšovicích. Doteď si zde zájemci mohli koupit dřevo jen v úterý, od jara to bude možné také ve čtvrtek. Martin ČERNÝ

Městské lesy Hradec Králové chtějí na jaře obnovit prodej čerstvých ryb u hájovny Datlík na břehu stejnojmenného rybníka. Ryby si tady lidé mohli koupit už při podzimním výlovu. Foto: Martin ČERNÝ


STRANA 2

RADNICE 4 / 30. 1. 2013

Co přináší novela stavebního zákona drobným stavebníkům Od 1. ledna 2013 je účinný zákon č. 350/20012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a některé související zákony. Je také často označován za „velkou novelu stavebního zákona“. Přináší změny nejen v oblasti územního plánování a stavebním řádu, ale též v zákonech souvisejících jako například v zákonu o požární ochraně, zákonu o ochraně přírody a krajiny, zákonech atomovém, vodním, o správních poplatcích a podobně. Jak se dotknou konkrétní změny drobných stavebníků přiblížil vedoucí stavebního odboru hradeckého magistrátu Michal Jandík.

OHLÁŠENÍ STAVBY ČI STAVEBNÍ POVOLENÍ AŽ PO UMÍSTĚNÍ Základní změnou pro stavebníky rodinného domu, je zrušení dosavadní možnosti ohlášení stavby rodinného domu bez předchozího umístění, jen na základě vydané územně plánovací informace. Územně plánovací informace o provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu byla zrušena a každý rodinný dům musí být nejprve umístěn a až následně ohlášen či stavebně povolen.

VÍCE STAVEB BEZ UMÍSTĚNÍ, OHLÁŠENÍ ČI POVOLENÍ Novela rozšiřuje skupinu staveb,

které již nepodléhají umísťování, ohlášení nebo povolení ze strany stavebního úřadu. Takovými „osvobozenými“ stavbami jsou nově například: sjezdy z místních komunikací; nepodsklepené skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěné v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku; bazény do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěné v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku; stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky pokud splní další podmínky stanovené zákonem, a další (úplný výčet lze nalézt v ustanovení § 79 odst. 2 stavebního zákona).

OHLÁŠENÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

Rozšířila se také skupina staveb podléhajících pouze ohlášení namísto stavebního povolení, kdy stavbou na ohlášení jsou nově například stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m (úplný výčet lze nalézt v ustanovení § 104 stavebního zákona). Nově se do zákona dostala úprava, kdy i v případě ohlášených staveb může stavební úřad na stavbu stanovit režim stavebního řízení.

UDRŽOVACÍ PRÁCE A ÚPRAVY Téměř beze změn zůstaly zachovány udržovací práce a stavební úpravy, které nevyžadují ohlášení či povolení (úplný výčet těchto případů obsahuje § 103 stavebního zákona).

SPRÁVNÍ POPLATKY Novela zákona také nově upravuje správní poplatky, kdy největší změnou je zavedení správního poplatku za dříve nezpoplatněné vydání územního souhlasu a ohlášení stavby. Je

Třem králům dali lidé do kasiček téměř půl milionu Tříkrálová sbírka, která se uskutečnila na Královéhradecku od 4. do 9. ledna, vynesla rekordních 455 586 korun. Do 145 zapečetěných pokladniček lidé vhodili koledujícím Třem králům o šedesát tisíc korun více než vloni. Letošní koledování začalo netradičně nejdříve v okolních obcích a městech, a to v pátek a sobotu 4. a 5. ledna. Až následující středu 9. ledna vyšlo 60 skupinek i v Hradci Králové. Výtěžek Tříkrálové sbírky, určený pro Oblastní charitu Hradec Králové, bude použit na rozvoj projektů: Středisko rané péče Sluníčko, které poskytuje služby v rámci Královéhradeckého kraje rodinám pečujícím doma o děti s postižením v raném věku, na domácí hospicovou péči, jež umožňuje umírajícím lidem a jejich blízkým strávit poslední chvíle společně v domácím prostředí, a dále na poradenství pro oběti domácího násilí a lidi v nouzi. Třetina z celkového výtěžku je určena na humanitární projekty Charity Česká republika, a to jak na pomoc lidem v nouzi u nás, tak i v zahraničí. „Upřímně děkuji všem dobrým lidem, kteří přispěli do kasiček. Ceníme si každého daru. V mnoha domácnostech není finanční situace jednoduchá. Přesto jsou lidé otevřeni k pomoci a dobročinnosti. Každý přispěl, jak mohl. Tříkrálová sbírka není soutěž ve vybírání peněz. Uvědomujeme si, že každá rodina, obec, město jsou jiné, mají své limity, svá specifika, různě vnímají tradice. Jsme vděčni za vlídná přijetí. Jsme vděčni za každý dar. Díky lidskosti a solidaritě a důvěře v naši práci budeme moci

i letos podpořit projekty, které se nám nedaří financovat z jiných zdrojů a které jsou přesto nedílnou a nezpochybnitelnou součástí sociálních služeb poskytovaných naší charitou. Rád bych také poděkoval všem účastníkům Tříkrálové sbírky a všem, kteří se jakkoliv zapojili a pomohli zorganizovat tak velkou akci. Bez pomoci dobrovolníků bychom nemohli tuto dobročinnou sbírku uskutečnit. Věřím, že poslové z Betléma a jejich tradiční cesta od domu k domu s pože-

hnáním do nového roku a radostným poselstvím Vánoc byla veřejností vnímána přátelsky a pozitivně. Tuto tradiční symboliku mělo koledování především v nemocnicích, domovech důchodců, školách, mateřských školkách a dalších podobných zařízeních . Než peníze, bylo právě v těchto případech daleko důležitější potěšit, popřát, zazpívat,“ řekl ředitel Oblastní charity Hradec Králové Václav Hrček. Uspořádat Tříkrálovou sbírku se daří především díky podpoře škol, účasti ochotných dětí, žáků, studentů, podpoře a pomoci jejich rodičů a díky mnoha příznivcům a dobrovolníkům. (cha)

Tříkráloví dárci na Hradecku byli letos štědří.

Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH zřizovaných statutárním městem 2013 Název školy MŠ Čtyřlístek, HK, Švendova MŠ Kamarád, HK, Veverkova MŠ, HK, Kampanova MŠ Klíček, HK, Urxova MŠ Lužická, HK, Severní MŠ, HK, M. Horákové MŠ Sluníčko, HK, Štefánikova MŠ, HK, Třebechovická MŠ, HK-Věkoše, K Sokolovně

Pracoviště školy Švendova 1127, 500 03 HK Kotěrova 627, 500 03 HK Veverkova 1495, 500 02 HK Hrubínova 1529, 500 02 HK Kampanova 1488, 500 02 HK Albertova 767, 500 02 HK Urxova 342, 500 06 HK Severní 842, 500 03 HK Slavíčkova 954, 500 03 HK M. Horákové 1143, 500 06 HK Štefánikova 373, 500 11 HK Hradecká 1, 500 11 HK-Třebeš Třebechovická 837, 500 03 HK Školní 85, 500 03 HK-Slatina K Sokolovně 349, 503 41 HK-Věkoše

Čajkovského 1093, 500 09 HK Štechova 1327, 500 09 HK ZŠ a MŠ, HK, Jiráskovo nám. Poštovní 38, 503 32 HK-Březhrad ZŠ a MŠ, HK-Malšova Lhota Lhotecká 39, 500 09 HK-Malšova Lhota Markova 870,500 04 HK-Kukleny ZŠ a MŠ, HK-Kukleny, Pražská Ořechová 62, 500 04 HK-Plačice Mrštíkova 752, 500 09 HK ZŠ a MŠ, HK, Štefcova Štefcova 1198, 500 09 HK ZŠ a MŠ, Nový HK, Pešinova Na Biřičce 1263, 500 08 HK Pobřežní 230, 503 01 HK-Plácky Masarykova ZŠ a MŠ, HK-Plotiště, P. Jilemnického 160, Plotiště SEVER P. Jilemnického P. Jilemnického 420, Plotiště JIH ZŠ a MŠ Pohádka, Mandysova Mandysova 1434, 500 09 HK ZŠ a MŠ, Svobodné Dvory K Dolíkám 121, Svobodné Dvory ZŠ a MŠ J.Gočára, Tylovo nábř. Škroupova 693, 500 03 HK ZŠ a MŠ, HK, Úprkova Štefcova 1125, 500 09 HK (Montessori) MŠ Zvoneček, HK, Čajkovského

Termín 27. 3. 28. 3.

Časový rozsah 8,30 - 11,00 13,30 - 15,30 8,30 - 11,00 13,30 - 15,30

7. 3.

9,00 - 12,30 14,30 - 16,00

6. 4. 4. 4.

9,00 - 11,00 15,30 - 17,00 9,00 - 11,45 (od 9,00 prohlídka školy, 9,45 schůzka s řed. školy)

14. 3. 12. 3.

9,30 - 11,30

26. 3. 19. 3. 20. 3.

9,30 - 11,30 9,30 - 11,30 10,00 - 12,00

3. a 4. 4.

9,30 - 11,30 14,30 - 16,30

20. 27. 24. 29.

2. 3. 4. 5.

9. 4. 19. 27. 21. 14. 27. 26. 26.

3. 3. 3. 2. 3. 3. 3.

3. 4. 21. 3. 21. 3. 6. 3. 4. 4.

však nutné dodat, že poplatky nejsou zvyšovány nikterak dramaticky, jak bylo prezentováno v některých sdělovacích prostředcích. Příklad: investor, který hodlá stavět rodinný dům do 150 m2 zastavěné plochy, přípojky kanalizace, vody, elektřiny a plynu, oplocení a samostatně stojící garáž pro dva automobily (do 50 m2) nyní zaplatí za vydání územního souhlasu částku 1250 korun a za ohlášení stavby 1000 korun. Celkem tedy za stavební záměr v hodnotě několika milionů korun stavební úřad vyměří správní poplatek ve výši 2250 korun. V některých sdělovacích prostředcích se také opakovaně objevila zpráva, že další poplatek bude vyměřen za povolení užívání (kolaudaci) - tato informace je zcela mylná, pokud je stavba dokončena ve stanoveném termínu, za povolení užívání není správní poplatek stanoven. K navýšení správního poplatku na 5000 korun došlo například u stavebních úprav bytových domů, kdy se zasahuje do nosných částí budovy, nebo pokud se mění vzhled budovy.

PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY A FORMULÁŘE S novelou zákona měly být připraveny i nové prováděcí vyhlášky včetně vzorů povinných formulářů pro podání. Tyto vyhlášky však ministerstvo nestihlo připravit a některá nová ustanovení stavebního zákona tudíž v současné době nelze plně aplikovat.

KOMPLETNÍ INFORMACE Celou novelu stavebního zákona a další informace k připravovaným vyhláškám lze nalézt na stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz v sekci „Územní plánování a stavební řád“ pod odkazem „Novela stavebního zákona“ (nebo www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemniplanovani-a-stavebni-rad/Novela-stavebniho-zakona). (red)

Pátrání po historii hradecké MHD Letos uplyne již 85 let od založení Autodrah města Hradce Králové. K tomuto výročí připravuje Dopravní podnik města Hradce Králové různé akce včetně dne otevřených dveří (5. října) a vydá knihu mapující vývoj hradecké městské hromadné dopravy. „Pokud máte doma zajímavé předměty, publikace, dobové propagační materiály a listiny či fotografie, které by mohly přispět k dalšímu zmapování historie MHD v našem městě, rádi bychom je využili. Tyto materiály bychom si zapůjčili, zadokumentovali, případně i odkoupili,“ prosí o pomoc vedoucí marketingu dopravního podniku František Meduna a dodává, že někdo mohl zachytit dobové autobusy či trolejbusy například při focení jiných objektů, různých akcí či svých blízkých. Tyto neznámé záběry tak mohou být opravdovými unikáty. Nejzajímavější dokumenty se mohou stát i exponáty v připravované stálé menší výstavní expozici, která bude slavnostně otevřena u příležitosti dne otevřených dveří. Pro konzultaci, nabídku či předání možných materiálů kontaktujte Františka Medunu, tel. 495 089 203, e-mail: meduna@dpmhk.cz. (dp)

21. 1. Dvojici sněhuláků připomínalo duo opilců obalených sněhem, z nichž jeden lezl po kolenou a druhý ležel na zemi. Pitím se zřídili tak, že nezvládli ani orientační dechovou zkoušku. Zatímco sedmapadesátiletý muž skončil na záchytce, o pět let mladší Ukrajinec bez dokladů musel na policii, kde se ukázalo, že má zakázán pobyt na území republiky. z 23. 1. Kvůli rozdílným názorům na prezidentské kandidáty si v noci vjeli do vlasů dva návštěvníci jedné z restaurací v Malšovicích. Rozvášněné muže ve věku 29 a 41 let musela přijet uklidnit hlídka městské policie. z 26. 1. V rukou policie skončil sedmnáctiletý mladík, který se v obchodním centru pokusil ukrást bižuterii v hodnotě 1462 korun. Strážníci ho policistům předali kvůli podezření ze spáchání trestného činu, protože podobného skutku se už dopustil. z 27. 1. Osobní auto, které vjelo na Riegrově náměstí do zákazu vjezdu, řídil opilý čtyřiadvacetiletý šofér. Přišla na to hlídka městské policie, která auto zastavila. Další řidič projíždějící zákazem vjezdu strážníky zaujal v Hořické ulici. Snažil se ujet, ovšem marně. Pětaosmdesátiletý důchodce se přiznal, že chtěl zmizet proto, že před časem přišel kvůli zdraví o řidičák. Případ si od strážníků převzala policie. z 27. 1. Na záchytku šoupla městská policie opilého devatenáctiletého mladíka, jehož chování navíc ohodnotila tisícikorunovou pokutou. Dotyčný si totiž v autobuse zapálil cigaretu a na připomínky spolucestujících reagoval sprostě a urážel je. Nakonec se pokusil napadnout i strážníka, ovšem narazil. z 27. 1. Zmateného malého chlapce si všiml strážník městské policie na přechodu před základní školou v centru města. Chlapec se ztratil cestou do školky, kam s maminkou vedli sestru. Strážník doprovodil chlapce do mateřské školky a požádal učitelky o kontakt na matku. Operační pracovník ji informoval o události a požádal, aby si syna ve školce od strážníka převzala. (čer)

Fotografujte Hradec, ve kterém je vám dobře Pořadatel veletrhu cestovního ruchu Infotour a Cykloturistika kongresové centrum Aldis ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové vyhlásil fotografickou soutěž na téma „V Hradci je mi dobře“. Soutěž je určena studentům středních a vysokých škol, které působí v našem městě. Místa, která si oblíbíme během studentských let, nám většinou zůstanou ve vzpomínkách po celý život. Pětičlenná hodnoticí komise se již těší na záběry z ulic, klubů, sportovišť, hospůdek… Uzávěrka je 1. března, vítězové budou vyhlášeni při slavnostním zahájení veletrhu 15. března. Více informací na www.infotourhk.cz. (oc)

Strážníci zachraňovali labuť

15,30 - 16,30 9,30 - 11,30 10,00 - 11,00 9,00 - 12,00 15,30 - 16,15 10,00 - 11,30 10,00 - 11,30 14,30 - 16,30 10,00 - 11,30 14,30 - 16,30 15,00 - 17,00 10,00 - 16,00 8,00 - 11,00 9,00 9,30 - 11,30 8,00

14,30 - 16,30 - 11,00 14,30 - 16,30 - 11,00

Na svobodu pomohli strážníci městské policie labuti, která se po nárazu do mostní konstrukce zmateně pohybovala mezi teplovodním potrubím. Sama se z pasti nedokázala dostat. Přivolaný strážník labuť odchytil, zkontroloval, zda není zraněná, a vypustil ji do volné přírody. Foto: Archiv MP


RADNICE 4 / 30. 1. 2013

KAM ZA KULTUROU Sobota 2. února

STRANA 3

Češi a Slováci to společně rozjeli v Adalbertinu

Adalbertinum 10.00 Tygr bábovek Bio Central 10.00 Cyklocestování A, 14.15 Cyklocestování B, 18.30 Cyklocestování C Galerie MU 11.00 Evžen Sobek - Beseda s fotografem Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Program pro děti, 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Divadlo Drak 16.00 Hrnečku vař! Aldis 19.30 Reprezentační ples vojenské zdravotnické služby

Neděle 3. února

Pondělí 4. února Církev čs. husitská 9.00 Král Šalomoun, 17.00 Křesťané a rasismus v raném novověku ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků Adalbertinum 18.00 Peru Bio Central 18.00 Váňa, 20.00 Lincoln Klicperovo divadlo 19.00 Věc Čapek Galerie MU 10.00 Práce, práce - komentovaná prohlídka Bio Central 10.00 Svatba mezi citróny, 17.30 Pieta, 20.00 Anna Karenina Kostel sv. Anny, Kukleny 11.00 Ostatky Dona Bosca v Hradci Králové SVK HK 17.00 Na kole napříč severní Amerikou Církev čs. husitská 17.30 Vernisáž výstavy - Šárka Hrouzková, Veronika Tymelová, Jiří Kmošek ZUŠ Habrmanová 18.00 Koncert žáků Klicperovo divadlo 19.00 Bylo nás pět Studio Beseda 19.00 Koule

Středa 6. února Bio Central 10.00 Svatba mezi citróny, 17.30 Hon, 20.00 The Doors - Live at the Bowl 68 KMC Sedmikráska 16.00 Přirozené plánování rodičovství Klicperovo divadlo 19.00 Jedlíci čokolády Hvězdárna a planetárium 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Klubu Satchmo 19.00 All Jam Group DK Střelnice 20.00 Legendy popu Neckář, Sedláček, Černocký Nová Akropolis 20.00 Zvítěz nad strachem a rozvíjej klid!

Čtvrtek 7. února Galerie MU 10.00 Gotické malířství na počátku SVK HK 17.00 Ateliér skla Galerie Barbara 17.00 Vernisáž výstavy - Helena Hrušková-Štefková Nálady Bio Central 17.30 Co kdybychom žili společně?, 20.00 Lincoln Salon královéhradecký 18.00 Epicentrum (film z festivalu Jeden svět) Klicperovo divadlo 19.00 Richard III. Divadlo Drak 19.00 O štěstí a neštěstí Aldis 19.30 Reprezentační ples SPŠ stavební Divadlo Jesličky 19.30 Želízka v ohni

Pátek 8. února Bio Central 17.00 Anna Karenina, 20.00 Hon Klicperovo divadlo 19.00 Krysař Adalbertinum 19.00 Tradiční ples seniorů Hvězdárna a planetárium 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Aldis 19.30 Maturitní ples SOŠ a SOU Hradební Divadlo Jesličky 19.30 Na plechárně v grandlehárně

VÝSTAVY Galerii Koruna - Ohlédnutí, do 16. 2. Galerie Na Hradě - 50 let s aktem, do 18. 2. Galerie v IC - Ivan Šenveter, fotografie slovinské Jesenice, do 28. 2. Galerie Na Mostě - výstava obrazů Marie Havránkové, do 1. 3. Muzeum VČ – výstava Kouzlo betlémů, do 3. 2. – výstava Keramické unikáty, do 6. 3. – výstava Jan Kotěra. Ohlasy lidového umění, do 7. 4. – výstava Pravěk je kůůl!, do 21. 4. – stálá expozice Královské město nad soutokem a Od pevnosti k salonu republiky

Královští lvi obrali Litoměřice Důležitý krok k účasti v play-off první ligy udělali hradečtí hokejisté, kteří po dlouhé době zvítězili. Po domácí prohře s Ústím nad Labem vyhráli v Litoměřicích a bodově se dotáhli na Benátky, které obsazují osmou pozici zajišťující postup do play-off. Královští lvi HK - Slovan Ústečtí lvi 1:4, branka HK: Švagrovský. Litoměřice - Královští lvi HK 2:4, branky HK: Říha, Roupec, T. Půlpán, Švagrovský. Do konce základní části I. ligy zbývá hradeckým hokejistům odehrát v domácím prostředí už jen tři utkání. Ve středu 6. února se od 18 hodin na zimním stadionu střetnou s vloni ještě extraligovou Mladou Boleslaví, 13. února přijede Písek a 18. února je čeká Beroun. (čer)

Adalbertinum 10.00 O Sněhurce Bio Central 10.00 Cyklocestování D, 14.00 Cyklocestování E KD Střelnice 14.00 Nedělní taneční odpoledne

Úterý 5. února

HOKEJ

Tipy odjinud Fujara i slovenská lidová kapela doplněná slaninou, borovičkou, pagáčemi a pravou kapustnicí udělaly tradičně skvělou atmosféru Česko-slovenského bálu, který v sobotu 26. ledna uspořádala v Adalbertinu Regionální obec Slováků v Hradci Králové. U mikrofonu nechyběl Karol Polák, legendární komentátor televizních sportovních přenosů z dob společného státu, přijeli rovněž slovenští účinkující i zástupci partnerského města Banská Bystrica. Foto: Martin ČERNÝ

Festival Cyklocestování zakotví v Centrálu Hradec Králové bude opět hostit cyklocestovatelský festival nazvaný Cyklocestování. Tradiční specializovaná přehlídka cestopisných besed a promítání se 2. a 3. února uskuteční v kině Centrál. Hlavními hvězdami festivalu se stanou manželé Francoise a Claude Hervéovi z Francie, kteří budou návštěvníkům vyprávět o svém neuvěřitelném čtrnáctiletém cestování na kole kolem světa. Při něm stihli kromě ujetí 150 tisíc kilometrů uzavřít sňatek a narodila se jim i dcera. Vystoupení manželů Hervéových je na programu v sobotu 2. února od 19 do 21 hodin. Festival Cyklocestování nabídne i další hosty a zajímavý program, například o putováních nejen po Česku, ale třeba i po Aljašce, britských horách, Alpách nebo za český-

mi krajany v rumunském i srbském Banátu. Návštěvníci se mohou těšit i na zajímavé hosty, například nejlepší českou extrémní cyklistku Hanku Ebertovou, cyklocestovatele s kytarou Jana Řepku, účastníka nonstop závo-

du RAAM napříč Amerikou Sváťu Božáka, představí se i cyklocestovatelé a organizátoři festivalu Renáta a Martin Stillerovi a další. Více informací a kompletní program na www.cyklocestovani.cz. (čer)

Basketbalisté se dál vezou na vítězné vlně Hledají nový domov

Terezka, evid. č : 96/2012, kříženec rotvajlera; pohlaví: fena, věk: 2 roky, barva: hnědo-černá, velikost v kohoutku: 55 cm. Terezka zvládá základní cviky poslušnosti jako je přivolání, chůze u nohy, odložení. Je vhodná pouze do klidného prostředí domku se zahradou a řádným oplocením. Nedoporučujeme k dětem.

FOTBAL Hradec si finále nezahraje Fotbalisté FC Hradec Králové zůstali před branami finále Tipsport zimní ligy, když v semifinále podlehli Slavii Praha 2:3. Obě hradecké branky zaznamenal Milan Fukal. Hradečtí tak po remíze s druholigovým Táborskem, výhrách nad pražskou Duklou i Viktorií Žižkov a výše zmíněné semifinálové prohře skončili třetí. (čer)

Basketbalistům Sokola Hradec Králové 2 i basketbalistkám Sokola se v poslední době daří. Muži jsou v tabulce I. ligy druzí, když o víkendu porazili Vyšehrad v poměru 99:91. Nejvíce bodů zaznamenali Příhonský (24), O. Peterka (19) a Faifr (18). Snímkem se vracíme k předchozímu domácímu utkání, v němž hradečtí basketbalisté zdolali Trutnov poměrem 87:74. Ženy Sokola, které jsou v nejvyšší soutěži třetí, v posledním utkání porazily Lokomotivu Karlovy Vary 70:63. Nejúspěšnějšími střelkyněmi byly Hartigová (21), Kuthanová (12), Pochobradská (11) a Mišurová (10). Foto: Michal URBAN

UDĚLEJTE SI ČAS Poznejte středověké kostely a kláštery Výstavu představující středověké kostely a kláštery v Hradci Králové mohou zájemci navštívit v galerii na biskupství. Část těchto objektů byla poničena v husitském období, úplný zánik více než poloviny bývalých středověkých sakrálních staveb přinesla výstavba vojenské pevnosti. Výstava, která potrvá do 8. února, je přístupná v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

Za poznáním Špicberků Další z cyklu cestovatelských a horolezeckých promítání v AC klubu v Heyrovského ulici zavede 4. února návštěvníky do nitra ledovců na Špicberkách. Fotografie, videa a vyprávění přiblíží 14. glaciospeleologickou výpravu za objevováním jeskyní v subpolárních ledovcích jižních Špicberků, a tamější přírodu, zvířata a lidi. Pořad začíná v 19 hodin.

Přijede Rony Plesl Cyklus přednášek nazvaných 34xVŠUP, který představuje vedoucí osobnosti jednotlivých ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, bude pokračovat 7. února. S přednáškou nazvanou Sklo se veřejnosti od 17 hodin v konferenčním

CHEB – 1. 2. - 26. 2. – KontAKTfoto JINDŘICHŮV HRADEC – 10. 2. – Tradiční masopustní průvod KUTNÁ HORA – 17. 2. – Vox Bohemica - Komorní smyčcový orchestr LITOMYŠL – 14. 2. – Zámkem spolu POLIČKA – do 31. 3. – Výstava obrazů - Bořivoj Borovský TELČ – 2. 2. - Masopust v Telči TŘEBOŇ – 2. 2. – Třeboňský masopust Informace a více tipů na výlet naleznete na webových stránkách www.ceskainspirace.cz. (is)

sále Studijní a vědecké knihovny představí akademický sochař Rony Plesl. Ten je pravděpodobně nejznámějším současným českým výtvarníkem interiérového designu a spolupracuje s řadou výrobců skla.

Na Bílou věž v noci Pohledem na působivě osvětlenou krajskou metropoli z výšky se budou moci pokochat lidé, kteří se v sobotu 2. února vypraví na ochoz Bílé věže. Ta bude tento den večer otevřena od 20 hodin do půlnoci. Hradecká dominanta je samozřejmě přístupná i za denního světla, v zimě každý víkend od 9 do 17 hodin s hodinovou polední pauzou.

PéHáčko živě v Radioklubu nebo na vlnách Českého rozhlasu Český rozhlas Hradec Králové vysílá pravidelně v pátek dopoledne pořad PéHáčko. V rámci tohoto pořadu je možné se po 10. hodině setkat také živě v Radioklubu v Havlíčkově ulici s hostem PéHáčka. V pátek 8. února jím bude lékař Rastislav Maďar, který ve svém volném čase navštěvuje rozvojové země, kde zdarma léčí lidi. Cestu si hradí sám stejně jako jeho kolegové z organizace International Humanity, jíž spoluzakládal.

Pohoda uvidí dětský karneval Rodinné centrum Pohoda pořádá ve čtvrtek 7. února od 17 hodin dětský karneval. Na malé návštěvníky v maskách čeká drobná odměna. Zapojit se do soutěží a přijít v maskách mohou samozřejmě i rodiče. Rodinné vstupné je 50 Kč. Rezervace a bližší informace na pohoda@ prostorpro.cz nebo 731 650 954.

Tvořeníčko tentokrát s ovčím rounem ZŠ Habrmanova zve zájemce o výtvarnou dílnu Tvořeníčko, která se koná každý měsíc, k setkání 7. února v 16 hodin. Na programu bude práce s ovčím rounem - filcování. Děti přijdou v doprovodu rodičů. Přihlásit se můžete přímo ve škole nebo na www.habrmanova.cz.

Extraliga mužů ve stolním tenise Velký sál sokolovny v Chelčického ulici bude o víkendu hostit extraligu mužů ve stolním tenise. V sobotu 2. února se od 16 hodin utká Sokol Hradec Králové 2 Imeda se Slavojem Severotuk Ústí nad Labem. V nedeli 3. února se od 10 hodin Hradečané střetnou s SKST Liberec. (red)

Max, evid. č. 69/2012, kříženec; pohlaví pes, věk: 2 roky, barva: hnědo-černá, velikost v kohoutku: 48 cm. Přátelský a mazlivý kříženec vhodný jako rodinný přítel k domku se zabezpečenou zahradou. Cheňa, evid. č.: 106/2012, kříženec německého ovčáka; pohlaví: fena, věk: 4 roky, barva: hnědo-černá, velikost v kohoutku: 50 cm. Cheňa je veselé, zvídavé a temperamentní povahy. Spolehlivě hlídá, vhodná do prostředí domku se zahradou. (mk) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek Uzávěrka tohoto čísla byla 25. 1. 2013. Zve− řejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 1. 2. 2013. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za případně vložené propagační tis− koviny jakéhokoliv charakteru. Se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního doručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové nákladem 45 400 výtisků z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý. Magistrát města HK, Českoslo− venské armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org z Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Springer, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Lukáš Martinek, Magdaléna Vlčková, Pavlína Pospíšilová. Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495 054 125.

Radnice 4 2013  

Informační zpravodaj statutárního města

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you