Page 1

Farmářské trhy z Nádvoří Gayerových kasáren bude v sobotu 22. října od 8 do 12 hodin hostit další farmářské trhy pořádané Hradeckou kulturní a vzdělávací společností. Ke koupi budou kvalitní a čerstvé ovoce, zelenina, houby, pečivo, mléčné a uzenářské výrobky a další. (red)

KRÁTCE Z HRADCE Oslavte státní svátek na Masarykově náměstí Město Hradec Králové si 28. října tradičně připomene Den vzniku samostatného československého státu. Stane se tak na Masarykově náměstí, kde je od 9 do 15 hodin připraven bohatý kulturní program i trh lidové tvorby a uměleckých řemesel. Slavnostní akt s předáváním medailí významným osobnostem města se zde uskuteční od 10 hodin. Přijďte oslavit státní svátek a užít si významný den našich dějin.

Pozvání na jednání zastupitelstva Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteční 25. října od 14 hodin v Adalbertinu. Zastupitelé projednají mimo jiné i obecně závazné vyhlášky, a to o místním poplatku z ubytovací kapacity a také o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zabývat se budou i návrhem dohody o narovnání mezi městem a společností CTP. Tradičně v 16 hodin pak nastane čas pro diskusi občanů. Jednání je možné sledovat na stránkách www.hradeckralove. org, a to jak online, tak ze záznamu. (red)

Dušičky otevřou hřbitovy až do večera Kvůli blížící se Památce zesnulých a očekávané vyšší návštěvnosti hřbitovů rozšíří technické služby od pondělí 24. října otevírací dobu městských pohřebišť. Dopravní podnik navíc o víkendu před Dušičkami posílí dopravu do Malšovic a Kuklen, tedy míst s velkými hřbitovy. Největší nápor návštěvníků bývá na hřbitovech každoročně o víkendu před Dušičkami a letos bude tento víkend kvůli pátečnímu státnímu svátku dokonce třídenní - od 28. do 30. října. Zvýšenou návštěvnost pohřebišť však lze očekávat už v týdnu před tímto víkendem a poté až do 2. listopadu, dne Památky zesnulých. Tomu odpovídají i přijatá opatření. „Všechny hřbitovy budou v době od 24. října do 2. listopadu otevřeny od 7 až do 20 hodin. Rozšířené úřední hodiny bude mít v tomto termínu také kancelář správy na kuklenském hřbitově,“ přiblížila změny vedoucí střediska pohřebnictví Technických služeb Hradec Králové Naďa Štěrbová. „Stejně jako v minulých letech, budou i letos po dobu Dušiček doplněny na lesní hřbitov mobilní WC. Do doby než dojde k vybudování plánované kanalizace a vodovodu do oblasti lesního hřbitova a útulku, není

zde jiná možnost, než používat mobilní WC,“ doplnil soupis „dušičkových“ opatření vedoucí správy hřbitovů technických služeb Daniel Jeřábek. Lidé by při vzpomínání na zesnulé nemělo nic rušit. S ohledem

na pietu totiž na hradeckých hřbitovech platí sedm dní před Dušičkami zákaz kamenických a podobných hlučných prací. V době zvýšeného ruchu na hřbitovech by si lidé měli dávat větší pozor

V období před Dušičkami se pracovníci technických služeb na hradeckých hřbitovech věnují zejména úklidu. Foto: Martin Černý

Knihovna města je přátelská i k handicapovaným čtenářům Knihovna města Hradce Králové se může od letošního září pochlubit certifikátem Handicap Friendly pro osoby se zrakovým postižením. Co znamená jeho získání pro uživatele knihovny, nám přiblížila její ředitelka Barbora Čižinská. Získání tohoto certifikátu znamená, že knihovna je uživatelům se zrakovým postižením přístupná jak po technické stránce, tak po stránce přístupu všech pracovníků knihovny. V Centru celoživotního vzdělávání ve Wonkově ulici v budově bývalého Vertexu najdete umělé vodicí linie, akustické hlasové majáčky i štítky na dveřích a zábradlích. Je tu výborné technické zázemí, jako například počítač s hlasovým výstupem a skenerem nebo televizní kamerová lupa. Samozřejmostí je připojení na internet, a to i prostřednictvím wi-fi. Zaměstnanci knihovny jsou pravidelně školeni, jak vhodným způsobem nabídnout naše služby a podat pomocnou ruku. Jednoduše řečeno, znamená to, že lidé se zrakovým postižením u nás najdou dveře otevřené jako všichni ostatní. Jaká byla cesta k získání certifikátu? Knihovna se dlouho pečlivě připravovala, protože certifikát se uděluje pouze v případě splnění přísných kritérií daných Standardem Handicap Friendly. Ten vypracovali odborníci působící v Sekci služeb osobám se specifickými potřebami Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR). Standard zahrnuje nejen požadavky na technické a materiální zázemí, ale také na zaměstnance, služby i spolupráci s dalšími organizacemi v konkrétní oblasti. A v neposlední řadě také na přístupnost webových stránek. Odborníci hodnotili

knihovnu na základně zmíněných webových stránek, osobní zevrubné návštěvy a také se ptali. Knihovna kritériím vyhověla a získala tak certifikát, z čehož máme všichni velikou radost. V Centru celoživotního vzdělávání působí samostatné oddělení Zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké. Co konkrétně zvuková knihovna lidem se zrakovým postižením nabízí? Uživatelem zvukové knihovny se může stát slabozraký nebo nevidomý občan Hradce Králové a Královéhradeckého kraje. Je potřeba vyplnit přihlášku a doložit ji kopií průkazu ZTP/P, nebo potvrzením očního lékaře. Hlavní náplní je půjčování zvuko-

vých knih. Zvuková kniha je načtená kniha, jak ji známe. Ten, kdo ji načítá, je herec nebo člověk zvyklý pracovat s hlasem. Samotný záznam je dělen na stopy, aby si mohl uživatel poslech zastavit a věděl, ze kterého místa bude později pokračovat dále. Zvukové knihy jsou na CD ve formátu MP3 nebo je nahráváme uživatelům, kteří přijdou do zvukové knihovny, na jejich paměťová média (flash disky). Nabízíme také zasilkovou službu, kdy posíláme CD poštou domů. Všechny služby jsou bezplatné a zásilky jsou osvobozené od poštovních poplatků. Na webových stránkách zvukové knihovny najdete také itineráře tras, jak se do knihovny i z knihovny bezpečně dostat. Itineráře jsou k dispozici ve

zvětšeném černotisku a audioverzi ve formátu MP3. Kromě toho se tu koná každé tři měsíce komponovaný literární pořad Setkání s literaturou, kde si uživatelé mohou poslechnout ukázky z nejnovějších titulů. Pokud budu potřebovat další informace o knihovně a jejích službách, kde mám hledat? Všechno o službách knihovny města se můžete dozvědět na www.knihovnahk.cz. Odtud se dostanete přímo na stránky zvukové knihovny. Informace o dalších handicapech je možné získat také prostřednictvím odkazu Bez bariér nebo v letáku, který knihovna vydala. A samozřejmě se na nás můžete obrátit osobně. (red)

Zrakový handicap vůbec nestojí v cestě tomu, aby byl člověk čtenářem. Pomocnou ruku v této oblasti podává knihovna města a její zvukové oddělení s nabídkou audioknih. V orientaci po areálu pomáhají nevidomým a slabozrakým vodicí linie, akustické hlasové majáčky, štítky na dveřích a zábradlích nebo unikátní hmatová mapa budovy. Foto: Pavlína Pospíšilová

na své věci, ne každý totiž na hřbitov míří jen vzpomínat na zesnulé. Opatrnost je na místě i přesto, že kvůli častějším kontrolám hřbitova strážníky městské policie tady počet krádeží v posledních měsících výrazně klesl. V době svátků budou strážníci na veřejný pořádek na všech hradeckých hřbitovech a v jejich okolí dohlížet ještě častěji. O prodlouženém víkendu od 28. do 30. října a ve středu 2. listopadu na Památku zesnulých bude posílena městská hromadná doprava do míst s největšími hřbitovy - Malšovic a Kuklen. Na linky číslo 3 a 9 dopravní podnik nasadí kloubové vozy a všechny spoje „devítky“ mezi 8. a 16. hodinou pojedou až na lesní hřbitov. (čer) Úřední hodiny kanceláře na kuklenském hřbitově: 24. 10. – 8 - 12, 13 - 17 25. 10. – 8 - 12, 13 - 15 26. 10. – 8 - 12, 13 - 17 27. 10. – 8 - 12, 13 - 14.30 28. 10. – státní svátek 29. 10. – 8 - 12 30. 10. – zavřeno 31. 10. – 8 - 12, 13 - 16.30 1. 11. – 8 - 12, 13 - 15 2. 11. – 8 - 12, 13 - 16.30

Nový rektor a tři děkani se ujali funkcí Nový rektor Kamil Kuča a tři děkani Univerzity Hradec Králové se při inauguraci 13. října slavnostně ujali funkcí. Osmatřicetiletý Kuča, který univerzitu oficiálně vede od 1. července, je v současnosti nejmladším rektorem v ČR. Předtím byl prorektorem pro tvůrčí činnost a vnější vztahy. V čele univerzity vystřídal Josefa Hynka, který se k 1. červenci stal děkanem Fakulty informatiky a managementu UHK. Funkční období rektora i děkanů je čtyřleté. Mezi důležité úkoly nového rektora bude patřit pokračování budování univerzitního kampusu naproti fakultní nemocnici, kde loni začala stavba nové budovy pro Přírodovědeckou fakultu UHK za 432 milionů korun. Objekt by měl veřejnosti sloužit od roku 2017. Nový děkan Fakulty informatiky a managementu UHK Hynek předtím vedl univerzitu jako rektor osm let, tedy po dvě funkční období. Novým děkanem Pedagogické fakulty UHK se slavnostně stal František Vaníček. Před zvolením vyučoval hře na varhany na Pedagogické fakultě UHK. Vystupuje na sólových varhanních koncertech po celém světě, je držitelem řady ocenění. Čtyřleté funkční období mu oficiálně začalo 10. června. Děkankou Filozofické fakulty UHK se opět stala Pavlína Springerová. Druhé čtyřleté období jí oficiálně začalo 10. června. Děkanem Přírodovědecké fakulty UHK je od roku 2011 Pavel Trojovský, který nyní fakultu vede ve svém druhém funkčním období. Na Univerzitě Hradec Králové, kterou tvoří čtyři fakulty a Ústav sociální práce, studuje zhruba 8000 studentů. Univerzita nabízí čtyři desítky akreditovaných studijních programů a 100 akreditovaných studijních oborů. (čtk, red)


STRANA 2

RADNICE 35 / 19. 10. 2016

Varhany by se mohly rozeznít příští rok Nové varhany pro Filharmonii Hradec Králové se poprvé rozezní asi příští rok na podzim. Část nástroje za 15 milionů korun je hotová, dokončit ho má za 8,8 milionu korun bez daně z přidané hodnoty dílna Roberta Ponči z Krnova. Jako vítěze soutěže ji schválila rada města Hradce Králové. Filharmonie na nové mistrovské varhany čeká přes deset let, v minulosti dokonce pokus pořídit varhany pro filharmonii skončil podvodem. Ještě před vypsáním soutěže na dokončení varhan byly hotovy komponenty a práce za asi 4,5 milionu korun. Při shánění nových varhan se velmi angažuje nadační fond Varhany pro Filharmonii Hradec Králové, který získává peníze od dárců a část píšťal již pořídil. Na získávání peněz na varhany se

například podílí i světově uznávaná operní pěvkyně Soňa Červená. Vedle města a dárců pořízení varhan financuje i kraj a město má slíbenou dotaci čtyři miliony korun od ministerstva kultury. Nové varhany budou podle projektu umístěné po obou stranách jevištních portálů budovy filharmonie, má je tvořit 3481 píšťal.

Budou disponovat 54 znějícími rejstříky. Nejdelší píšťala má být dlouhá 5,6 metru, nejmenší bude měřit dva centimetry. O pořízení mistrovských koncertních varhan pro filharmonii se začalo hovořit v roce 2005, kdy radnice nákladem 120 milionů korun budovu filharmonie opravila. Varhanář Vladimír Grygar však podle obžaloby v roce 2006 použil k jinému účelu dotaci šest milionů korun, za které měl varhany postavit. Po mnoha letech soudních jednání letos v dubnu pražský vrchní soud Grygara pravomocně potrestal za dotační podvod čtyřmi lety vězení. (čtk, red)

Třetí Restaurant Day voněl i chutnal

Dobrovolníci pro Národní potravinovou sbírku, hlaste se Hradecká oblastní charita hledá dobrovolníky pro pomoc s organizací 4. ročníku Národní potravinové sbírky, konané v sobotu 12. listopadu. „Zapojte se do celostátní akce, pomozte lidem, kteří žijí na hranici chudoby,“ vyzývá Petra Zíková z oblastní charity. Zájemci mohou rozdávat ve vybraných prodejnách letáčky se seznamem vhodných potravin pro darování, nebo pomáhat při přebírce darovaných potravin od lidí. „Registrace je možná na e-mailu dobro@charitahk.cz s uvedením telefonního kontaktu a rozsahu, v jakém je možné se zájemcem počítat. Pomáhat lze od 8 do 12 hodin, popřípadě od 12 do 16 nebo od 16 do 20 hodin. Časové úseky je možné i spojit a zůstat na místě déle. Dále prosíme o sdělení, zda chce zájemce rozdávat letáčky nebo pomáhat při přebírce darovaných potravin,“ upřesňuje Petra Zíková. Místa, kde se sbírka v našem regionu koná, jsou královéhradecké obchodní domy Kaufland, Tesco Březhrad, Tesco Futurum, Tesco centrum, Lidl a hypermarket Tesco v Jaroměři. Vybrané potraviny se skladují v potravinové bance, která zajistí jejich distribuci neziskovým organizacím pomáhajícím seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám, dětem z dětských domovů a lidem v nouzi. Více na www. charitahk.cz. (och)

13. 10. Strážníci městské policie opět lapili čtrnáctiletou dívku, která opakovaně utíká z diagnostického ústavu. Během dvou týdnů ji strážníci hradecké městské předávali kolegům ze státní policie již třikrát. Pokaždé se sice hlídkám snažila namluvit, že je někdo jiný, ale bez úspěchu. Vždy ji čekala cesta zpět do ústavu. z 14. 10. Policie obvinila z podvodu třiapadesátiletou kartářku, která dvaadevadesátiletému seniorovi slíbila hlavní výhru v loterii ve výši 95 milionů korun. Důchodce ji za to postupně dal při několika tajemných rituálech 760 tisíc korun. Kartářka obalovala karty bankovkami a čarovala výherní čísla, která měla být při následném slosování tažena. Dohodli se, že pokud muž nevyhraje, přidá vždy další peníze k ostatním bankovkám, aby se zvýšila šance na další výhru. V případě výhry měla kartářka dostat část jako odměnu. Když chtěl vrátit peníze, protože vyhrál maximálně padesát korun, nedostal nic. Peníze prý shořely při rituálu… Podezřelá byla už dříve trestána za podvody. Teď jí hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi. (red)

Žádejte o peníze z dotačních programů Dopravní omezení u fakultní nemocnice Odbor kultury, sportu a cestovní-

Happening jídla nazvaný Restaurant Day zakotvil v neděli 16. října v krajském městě už potřetí. Především v kavárně Náplavka na Smetanově nábřeží a na prostranství před ní rozbalili své stánky s krmí ti, kteří chtěli zájemcům nabídnout některou ze svých specialit. K vidění i koupi tady byly například úžasné domácí dorty, dezerty, koláče, sendviče, ale i grilované chilli klobásy a další lahůdky. Restaurant Day umožňuje zájemcům otevřít si na jeden den vlastní restauraci, kávárnu, bistro nebo čajovnu a nabízet doma připravená jídla. Foto: Martin Černý

Každé úterý aquacentrum pro seniory za cenu bazénu V listopadu se aquacentrum více zpřístupní seniorům od 60 let, kteří budou mít každé úterý od 10 do 14 hodin vstup do aquacentra za stejnou cenu jako do plaveckého bazénu. „Jedinou podmínkou je to, že návštěvníci musejí vstoupit do areálu z městských lázní a vybrat si jednorázové vstupné,“ vysvětlila Jaroslava Bernhardová, ředitelka Správy nemovitostí Hradec Králové. „Pak mohou využívat všech výhod aquacentra, tedy relaxační bazén s vlnobitím, kruhový bazén s perličkovými lůžky, bazén s podvodními masážemi ve tvaru podkovy, 37 °C teplý vířivý bazén, vodní masážní lůžko, parní kabiny, saunu s venkovním atriem, ochlazovacím bazénkem a nově i ledovou studnou.“ Wellness vanu NeoQi Harmony i saunu lze vyzkoušet levněji na čipové hodinky. Občerstvit se můžou návštěvníci přímo v bazénové hale v baru u vody nebo bistru nad vodou. Cena u jednorázových vstupenek je zlevněna z 60 na 36 Kč a u dvouhodinového vstupného je cena 49 místo 100 korun. Doplatek za překročení času bude zlevněn na korunu za minutu místo 1,50 Kč. Další novinkou, kterou SNHK připravuje, bude cvičení ve vodě pro seniory, které bude probíhat během těchto úterních hodin. Cvičení bude v ceně vstupného a o první lekci budou návštěvníci včas informováni. (red)

Město pronajme šest bytů Odbor správy majetku města magistrátu vypisuje výběrové řízení na pronájem uvolněných bytů pro rodiny s dětmi. Jedná se o šest uvolněných bytů 1+kk nebo 1+1 v ulici Pod Zámečkem, Jungmannova a Gagarinova. Žádosti je možné podávat do 14. listopadu. Zájemci, kteří splňují dané podmínky, se mohou výběrového řízení zúčastnit podáním žádosti na předepsaném formuláři, který je k dispozici na odboru správy majetku města, nebo na jeho webových stránkách www.hradeckralove.org - odbory magistrátu - odbor správy majetku města - oddělení hospodaření a evidence majetku města (a bytů) - úsek správy bytů - výběrová řízení. Bližší informace k tomuto výběrovému řízení včetně jeho podmínek a termínů ukázek bytů jsou k dispozici na této webové adrese nebo přímo na odboru správy majetku města. Případné informace na telefonu 495 707 731. (om)

Veřejná schůze v Plotištích Veřejná schůze občanů městské části Plotiště nad Labem s vedením města se uskuteční ve středu 2. listopadu od 18 do 20 hodin v sále restaurace U Sokola v ulici Petra Jilemnického. Na programu jednání je téma plánovaných a připravovaných cyklostezek, stav chodníků, průchod a průjezd pro pěší a cyklisty z ulice Na Důchodě k terminálu hromadné dopravy. Dalším z bodů schůze bude i dopravní situace, zejména dostavba dálnice D11 ve vztahu ke Koutníkově ulici a ulici P. Jilemnického, nákladní doprava v ulici P. Jilemnického a celková rekonstrukce povrchu vozovky, stranou nezůstane ani otázka severní tangenty. (red)

Dopravní podnik města Hradce Králové přijme

řidiče a řidičky autobusů a trolejbusů MHD Požadavky: věk nad 21 let, vyučení, dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost z řidičské oprávnění skupiny D, uchazeče s řidičským oprávněním skupiny C nebo B podnik doškolí. Výhody: moderní vozový park z práce vhodná i pro ženy z možnost zkrácených úvazků z měsíční hrubý výdělek až 26 000 Kč z podíly na hospodářských výsledcích, stabilizační odměny, odměny za jízdu bez nehod z příspěvek na stravování a na penzijní připojištění z 5 týdnů dovolené z režijní jízdenky MHD i pro rodinné příslušníky a další výhody.

Více na tel. 495 089 231, 495 089 111 a na www.dpmhk.cz.

ho ruchu informuje, že zastupitelstvo města schválilo dotační programy na podporu kultury, sportu a cestovního ruchu na rok 2017. Žádosti lze podávat na X sportovní akce konané v I. pololetí, a to do 26. října X na kulturní akce v I. pololetí 2017 do 31. října X na rozvoj cestovního ruchu I. kolodo 31. října X na činnosti sportovních organizací lze žádat od 20. října do 20. listopadu X na činnost kulturních organizací od 31. října do 28. listopadu X na sport od 10. listopadu do 10. prosince X na rozvoj a údržbu sportovišť od 15. prosince do 15. ledna. Další info a formuláře na www.hradeckralove.org v záložce úřad, dotace. Informace v oblasti kultury na jaroslava.souckova@mmhk.cz, tel. 495 707 293, v oblasti sportu na radka.coufalova@mmhk.cz, tel. 495 707 295, v oblasti cestovního ruchu na iva.simonova@mmhk.cz a milena. brezinova@mmhk.cz, tel. 495 707 294, 291. (red)

Mateřská škola oslaví padesátku Mateřská škola Lužická Na Slezském Předměstí v Severní ulici 842 oslaví 7. listopadu 50 let od svého otevření. Na malé zavzpomínání, které se uskuteční 15. listopadu od 17 hodin v mateřské škole, jsou zvány všechny bývalé i současné zaměstnankyně. Účast potvrďte na telefonním čísle 495 541 288. (red)

Den lesní techniky

Výročí školy ve filmu Základní škola Úprkova si 1. listopadu prostřednictvím zhruba padesátiminutového dokumentárního filmu připomene letošní akce, které pořádala k 111. výročí založení. Snímek Jak šel čas, aneb Jak jsme slavili 111, se bude promítat v Biu Central od půl deváté pro žáky 3. až 9. tříd, od 10 hodin pro prvňáky, druháky a veřejnost. (red)

Ukázky moderní i historické lesní techniky, rybářství a myslivosti, sokolnictví, stromolezectví a výškových ořezů stromů, to vše a mnoho dalšího mohli vidět nebo si přímo osahat či vyzkoušet 15. října návštěvníci Dne lesní techniky. Možnost usednout na těžkou techniku ocenily zejména děti. Akci uspořádala již tradičně společnost Městské lesy Hradec Králové. Foto: Kamila Zadrobílková

Do konce října bude omezen provoz u fakultní nemocnice v Sokolské ulici. Jedná se o silnici I. třídy č. 31, kde bude v délce 225 metrů ve směru od křižovatky Mileta k mostu U Soutoku opravovat správce a vlastník komunikace, tedy ŘSD ČR, živičný povrch. První etapa probíhá od 14. do 22. října. V těchto dnech je uzavřen jeden jízdní pruh. Ve druhé etapě, která proběhne od 23. do 31. října, bude neprůjezdný druhý. Omezení se netýká jen řidičů, ale i chodců. Ti musejí místo uzavřeného přechodu pro chodce před nemocnicí použít nedaleký podchod. Stavební práce si vyžádaly i dočasné posunutí zastávky MHD. (red) Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrová řízení na pozice:

REFERENT/KA − DOPRAVNÍ KONCEPCE odbor hlavního architekta Informace: Petr Brůna, tel. 495 707 600; Michaela Matoušová, tel. 495 707 618. Přihlášky lze podávat do 27. 10. z

PRÁVNÍK oddělení právní - kancelář tajemníka Informace: Ilona Červenková, tel. 495 707 425. Přihlášky lze podávat do 31. 10. Podrobné informace na www.hradeckralove.org - Kariéra

Blokové čištění města 24. 10. Štefánikova - parkoviště před čp. 314-317; Štefánikova - parkoviště před čp. 318-323; Štefánikova - vozovka a parkoviště před čp. 324326; Štefánikova - vozovka před čp. 314-323; Suchého - vozovka a parkoviště před čp. 543-548 z 25. 10. Denisovo náměstí; Formánkova před čp. 510-514 a 520-523; Sekaninova u čp. 412-417; Sekaninova u čp. 418, 419, 420; Pod Zámečkem boční parkoviště mezi čp. 1758 a 1835 z 26. 10. Vysocká před čp. 555-559 a vedle čp. 560; Vysocká od odbočky k čp. 555559 po Sekaninovu; Pod Strání - parkoviště před čp. 535 a vnitroblok za 533-535; Baarova před čp. 1378 a 1379 z 27. 10. Pod Zámečkem vozovka a parkoviště před čp. 404, 380, 381, 382 a před 1760, 1759, 1758, 1835, 1836; Pod Zámečkem vozovka a parkoviště od Fričovy po čp. 209 a 1761; Sekaninova - hlavní vozovka od Vysocké k čp. 420; Baarova před čp. 1380 a 1381 z 31. 10. Pod Zámečkem - vozovka a parkoviště mezi Prostějovskou a Fričovou; Pod Zámečkem za čp. 1836 a 1837; Brněnská za čp. 1762-1765 Pod Zámečkem; Pod Zámečkem mezi Palachovou a Mandysovou. (red)


RADNICE 35 / 19. 10. 2016

KAM ZA KULTUROU Sobota 22. října Gayerova kasárna 8.00 Farmářské trhy Budova Lesy ČR 9.00 Mykologickobotanická exkurze do lesů Adalbertinum 10.00 Tři pohádky o Honzovi, 19.00 Začínáme končit Divadlo Drak 14.00 Anton Goudsmit: Masterclass, 16.00 Tři mušketýři Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Program pro děti, 18.00 Sen o létání, 19.30 Večerní program, 20.45 Večerní pozorování Bio Central 15.30 Lichožrouti, 18.45 Don Giovanni Sbor kněze Ambrože 17.00 Cécile Boiffin: Time for marimba Klicperovo divadlo 17.30 Tři mušketýři Studio Beseda 19.00 Cizinec aneb Člověk Filharmonie HK 19.00 Hildegard Lernt Fliegen + Made To Break AC Klub 20.00 Lazzareth Novákovy garáže 22.30 Sons of Kemet Náplavka café 23.59 Gudha

Neděle 23. října Aldis 7.00 Velké setkání sběratelů, 9.00 Akva-Tera-Flóra trhy Adalbertinum 10.00 Nepovedená strašidla Studio Beseda 17.00 Dvojí domov Bio Central 18.00 Monsieur Chocolat, 18.30 Rodinné štěstí, 20.30 Anthropoid Klicperovo divadlo 19.00 Jana Kirchner Filharmonie HK 19.00 Prachy!!! Divadlo Drak 19.00 Nejkrásnější válka

Pondělí 24. října SVK HK 17.00 Erotikon němého filmu aneb Mládeži nepřístupno Církev československá husitská 17.00 Putování Katalánskem Bio Central 17.30 Anthropoid, 18.30 Cinema, mon amour, 20.00 Toni Erdmann Studio Beseda 19.00 Nikdy AC Klub 19.00 Aljaška - promítání

Úterý 25. října Bio Central 10.00 RINO - příběh špiona, 17.30 The Elements, Kangchenjunga, The Way of the kayak, Drezína, 18.30 Toni Erdmann, 20.00 Suri, Tamara, SRDCAŘI, The race before the race, 22.30 Kiss Rocks Vegas Knihovna HK, Wonkova 16.00 V říši vůní, 17.00 Vyhozený blues z Podkrkonoší SVK HK 17.00 Prezentace knihy Jan Kotěra v Hradci Klicperovo divadlo 19.00 Pěna dní AC Klub 20.00 Benjaminsg´s clan

Středa 26. října Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna - House of English, ZUŠ Habrmanova 16.00 Bubenický workshop Bio Central 17.30 Fanské hory - Tádžikistán, 18.30 Monsieur Chocolat, 20.00 Madagaskar, High & Mighty, ALTAI - An Unexpected Fortune SVK HK 18.00 Indie, Nepál Muzeum VČ 18.00 Válka Němců s Němci: Sasové ve válce roku 1866 Hvězdárna a planetárium 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování Galerie Koruna 18.00 Vernisáž výstavy autorů Skupiny 42 Klub Satchmo 19.00 Zelená 7 AC Klub 20.00 Melanie Dekker a kapela Artmosphere

Čtvrtek 27. října Bio Central 15.00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - cz dabing, 17.30 Kajakiem przez życie, 5 Peaks in One Day, The Mysteries, 18.30 24 týdnů, 20.00 The McNamara Surf Trip, Winter X-Games s Evou 2016, Fanda Salon královéhradecký 18.00 Role žen v ochraně a tvorbě životního prostředí Klicperovo divadlo 19.00 Kočičí hra Adalbertinum 19.00 Večery u cimbálu Divadlo Jesličky 19.30 Žítkovské bohyně Pilnáčkova továrna 20.00 MENU: Syny (PL), Sister/Body (CZ)

Pátek 28. října Masarykovo náměstí 9.00 Oslava vzniku samostatného Československého státu Hvězdárna a planetárium 18.30 Podvečerní program, 19.00 Noc vědců Klicperovo divadlo 19.00 Vítězný únor (lm)

STRANA 3

HOKEJ V neděli na hokej, přijede Kometa

Sokoli opět zvítězili, Lvice uspěly střídavě

Žádejte o dotace na kulturní památky

Výhru za tři body vydřeli hokejisté Mountfieldu v nedělním domácím zápase s Chomutovem, který udolali 3:2 a v extraligové tabulce se posunuli na sedmou pozici. Předtím prohráli 2:3 po prodloužení ve Zlíně. Po dvou venkovních mačích se o další body ve Fortuna aréně poperou v neděli 23. října, kdy do Hradce Králové zamíří jeden z největších favoritů ligy, vedoucí tým soutěže Kometa Brno. Utkání rozhodčí zahájí v 17 hodin. (čer)

Město Hradec Králové oznamuje vlastníkům nemovitostí, které jsou kulturními památkami a leží na území městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny, že termín pro podání žádosti o zařazení akce obnovy kulturní památky do Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017 je nejpozději 1. listopadu 2016. Dotace jsou určeny na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí památky. Zásady jsou uveřejněny na stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz. Více na odboru památkové péče magistrátu města. (red)

FOTBAL

Hledají nový domov

Slavia v Hradci kralovala Hru kočky s myší připomínalo v některých fázích utkání desátého kola fotbalové ligy mezi FC Hradec Králové a Slavií Praha. Sešívaní měli od začátku otěže prvního zápasu letos hraného na upraveném malšovickém stadionu pevně ve svých rukách a výsledek 0:3 z pohledu domácích odpovídá dění na hřišti. Hradečtí klesli na 13. místo tabulky. Po nedělním (23. října) zápase v Liberci se Votroci v Malšovicích opět představí 29. října, od 17 hodin se zde střetnou s MFK Karviná. (čer)

Na nákupy do Polska Dopravní podnik pořádá až do 14. prosince pravidelné středeční a sobotní zájezdy do polského města Kudowa Zdrój. Autobus odjíždí v 8 hodin od dopravního podniku a v 8.15 hodin ze stanoviště F3 terminálu. Pojede se při počtu alespoň 25 osob, cena 149 korun. Objednávky od 8 do 14 hodin na tel. 495 089 258. Termíny zájezdů a více na www.dpmhk.cz. (dp)

Královští sokoli Hradec Králové v I. basketbalové lize mužů zvítězili v Jihlavě, kde domácí tým BC Vysočina porazili 84:58. V třebešské hale se Sokoli v nejbližším domácím střetnutí představí 30. října od 17 hodin proti pražskému klubu GBA. V dalším kole ženské basketbalové ligy se hráčky Sokola ZVU Strojírny Hradec Králové utkají sobotu 22. října od 16 hodin v hale na Eliščině nábřeží s mladoboleslavskou Slovankou. V předchozích zápasech doma zvítězily nad družstvem BK Handicap Brno 80:58 a prohrály v Praze s týmem ZVVZ USK 51:77. Foto: Luboš Lorinc

Pomáhat potřebným může i váš čtyřnohý přítel Občanské poradenské středisko, které se již několik let zabývá projektem dobrovolnictví v sociálních službách pro seniory v královehradeckém kraji, vyzývá k pomoci spolu se čtyřnohým kamarádem. „Pokud je váš pejsek společenský, hravý a mazlivý, pak spolu můžete vytvořit takzvaný dobrovolnický canisterapeutický tým a působit v domově pro seniory,“ říká odborná sociální poradkyně a komunitní animátorka Kamila Sýkorová.

Canisterapie - tedy terapie za pomoci psů - má blahodárné účinky na tělo i duši, zvlášť se osvědčuje právě u seniorů, kteří mívají často pocity osamělosti a ztráty smyslu života. Pokud máte možnost trávit společný čas se svým pejskem právě u seniorů a oba se chcete něčemu i přiučit, kontaktujte Občanské poradenské středisko na e-mailu: dobrovolnictvi@ops.cz, nebo na čísle telefonu 734 652 396. (red)

UDĚLEJTE SI ČAS Klavírní podvečer

Masaryk a archeologie

Hudební katedra Pedagogické fakulty UHK pořádá v pondělí 24. října klavírní koncert studentů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Vystoupí klavíristé Magdaléna Hrudová a Pavel Zemen. Koncert se koná od 17 hodin v Ebenově síni v budově Katedry výtvarné výchovy a textilní tvorby na Pivovarském náměstí v areálu Regiocentra. Na programu jsou skladby C. Debussyho, F. Liszta, S. Rachmaninova a B. Bartóka.

Masarykova společnost pořádá přednášku Zuzany Bláhové T. G. Masaryk a archeologie. Koná se ve čtvrtek 27. října v 17.30 hodin v učebně B 9 v prvním patře budovy Filozofické fakulty hradecké univerzity na náměstí Svobody.

Válka Němců s Němci Muzeum východních Čech pořádá přednášku nazvanou Válka Němců s Němci: Sasové ve válce roku 1866, která se zde uskuteční 26. října od 18 hodin. Roli saského sboru v klíčové bitvě prusko-rakouské války, který bojoval v roce 1866 pod vedením korunního prince Alberta na východočeských bojištích jako spojenec rakouské armády, připomene historik Josef Šrámek.

Aldis uvidí taneční soutěž Kongresové centru Aldis bude 29. a 30. října hostit 28. ročník mezinárodní taneční soutěže Hradec Králové Open - WDSF International Open. Na tanečním parketu se během dvou soutěžních dní vystřídají taneční páry z více než dvaceti zemí v kategoriích junior I a II, mládež, dospělí, senioři I, II, III a IV v tancích standardních a latinskoamerických. Začátek soutěží je v 10 hodin. Získané body za umístění se tanečním párům připisují do světového ranklistu. Výkony účastníků bude hodnotit 15 rozhodčích z 15 zemí.

Do lesa za houbami a rostlinami Muzeum východních Čech zve zájemce na mykologicko-botanickou exkurzi do přírodní památky U císařské studánky a k rybníku Cesta myslivců, kde byly nalezeny vzácnější druhy hub jako například hvězdovka smrková, slizečka porcelánová nebo korunokyjka svícnovitá. Exkurzi, která se bude konat v sobotu 22. října, povedou mykoložka Tereza Tejklová a botanička Věra Samková. Sraz je v 9 hodin u budovy Lesů ČR v Přemyslově ulici na Novém Hradci.

Halloweenské jízdy mašinkou Dětská železnice v parku na náměstí 5. května připravila pro děti Halloweenské ježdění s podtitulem Rozsviťte s námi park. Připraveno je na 30. října od 15.30 do 17.30 hodin. Návštěvníci si mohou přinést vydlabané dýně a svíčky, aby park zářil stejně, jako při loňské premiéře.

Aljaška v AC klubu Další cestovatelské promítání v AC klubu v Heyrovského ulici zavede návštěvníky v pondělí 24. října od 19 hodin na Aljašku. Jedná se o volné pokračování úspěšné přednášky Kanada na blind. Přednáší Michaela Hrdá.

Cestování, svíčky a islám ClubCafé Pessoa na třídě ČSA 543 naproti Adalbertinu připravuje na nejbližší dny několik akcí. z Cestovatele a milovníky exotické kuchyně potěší vyprávění o Jávě a životě indonéských obyvatel v podání cestovatelky Pavlíny Lehké 25. října od 18 hodin. Součástí bude i ochutnávka místní kuchyně. Rezervace na tel. 736 472 678 nebo vzdelavani@ ops.cz. z Další akcí bude bazárek ručně vyrobených dekorativních svíček 21. a 24. října mezi 10. a 17. hodinou. z Pro ty, kteří zmeškali besedu Islám a západní kultura, je připraven výklad Josefa Potočka také 25. října od 14.30 hodin v rámci klubu seniorů. Návštěvníci se seznámí s povahou islámu, jeho vznikem a rozmachem a vztahem ke křesťanství. Chybět nebude ani diskuze o dnešním pohledu na islám. Vstup volný.

Poznáte, když se vaše dítě trápí? Co může vyvolat u dítěte trauma, jak tomuto stavu předejít a jak dítěti pomoci - to vše se dozvíte na přednášce Trauma očima dětí psycholožky L. Půlpánové ve středu 2. listopa-

du v 16.30 hodin v poradně Nomia na třídě Edwarda Beneše 575. Vstup je zdarma a hlídání dětí zajištěno. Více na www.nomiahk.cz.

Státní svátek s rozhlasem Na státní svátek, pátek 28. října, připravil Český rozhlas Hradec Králové Slovenský den. Pátečním hostem v živém vysílání z Radioklubu po 10. hodině bude slovenský dirigent Vlado Valovič - vedoucí Rozhlasového Big bandu Gustava Broma. Již v 8.35 uslyšíte ve vysílání Janu Nešněrovou, která vám přiblíží život v první republice. Jaké v ní žily národnosti, jak vypadalo vzdělávání, postavení žen či móda. A celý den posluchače čekají zajímavosti a aktuality ze Slovenska.

Festival outdoorových filmů se zastaví i v Hradci Na své pouti po 50 českých a slovenských městech se i v Hradci Králové zastaví Mezinárodní festival outdoorových filmů, a to v Biu Central od 25. do 27. října. Divákům nabídne atraktivní snímky z kategorie dobrodružných, horolezeckých, cestovatelských či vodáckých filmů. Festival doplní 26. října i komponovaný pořad Fanské hory - Tádžikistán. Více na www.outdoorfilms.cz.

Dny vzpomínky na zemřelé v Kuklenách Zamíříte-li kolem Dušiček na kuklenský hřbitov, můžete opět navštívit kostel sv. Anny na Denisově náměstí a vidět nový, již třetí zvon pro kostelní věž a třeba se zastavit k modlitbě za zemřelé. Připraven tu bude i další program: v sobotu 29. října se v 15 hodin rozezní varhany, aby je po půlhodině vystřídalo slovo Zdeňka Nováka a modlitba za zemřelé, po níž bude varhanní hudba pokračovat. V neděli v 15 hodin zazní Requiem W. A. Mozarta v podání Polyfonního sdružení z Nového Města nad Metují. V úterý 1. listopadu bude mše v 17.30 hodin a v den Dušiček 2. listopadu pak v 16 hodin modlitba za zemřelé na místním hřbitově a v 17 hodin mše svatá opět v kostele. Letošní novinkou bude i příležitost k duchovnímu rozhovoru s knězem o víkendu vždy hodinu před programem od 14 hodin. (red)

Don, evid. č. 70/2016, kříženec; pohlaví: pes, barva: hnědá, věk: 5 let, kohoutková výška 55 cm, hmotnost 25 kg. Mezi venčiteli má své příznivce, kteří oceňují jeho přítulnou, veselou, vřelou a oddanou povahu. Občas je ale tvrdohlavý, proto je vhodný pro zkušeného kynologa. Jeho hrubá srst vyžaduje pravidelné trimování. Johny, evid. č. 60/2016, kříženec; pohlaví: pes, barva: světle hnědá s bílou náprsenkou, věk: 2 roky, kohoutková výška 45 cm, hmotnost 18 kg. Johny je přátelský temperamentní kříženec pitbula, vhodný jako společník pro bezdětné zájemce se zkušenostmi, s domkem a zahradou. Bodryk, evid. č. 366/2016, kříženec; pohlaví: pes, barva: hnědá, věk: 9 let, kohoutková výška 55 cm, hmotnost 30 kg. Bodryk je klidný oddaný kříženec. Potřebuje dvoreček, procházky a vlídné zacházení. Nancy, Nelly, Nick, evid. č. 377, 378, 379/2016, kočky evropské; barva: mourovato-bílá, věk: 2 měsíce.

Sourozenecké trio - Nancy, Nelly a Nick - jsou velmi mazlivá, hravá koťátka vhodná do milujícího domácího prostředí. Jsou plně samostatná a naučená na kočičí toaletu. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy: 495 497 075 depozitum pro kočky: 731 131 216 Uzávěrka tohoto čísla byla 14. 10. 2016. Zve− řejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 21. 10. 2016. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese jakoukoliv odpověd− nost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případně vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru, se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního doručovatele. RADNICE − Periodický tisk územního samo− správného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákla− dem 45 400 výtisků z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. ;495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail: redak− ce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org z Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Magdaléna Vlčková, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne: Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuce: Česká pošta, s.p., tel.: 954 390 504, 954 390 506.

Radnice 35 2016  

Informační zpravodaj statutárního města

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you