Page 1

17. 10. 2018, Č. 34 / 2018, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Sváteční zvonění na zvon Augustin • V den 100. výročí vzniku samostatného Československa, tedy 28. října v 9 hodin, zvoníci rozezní třetí největší zvon v České republice. Tím je zvon Augustin umístěný v královéhradecké dominantě Bílé věži. Sraz účastníků, kteří chtějí být u toho, je 15 minut před zvoněním, přičemž vstupenky lze koupit v síti HKPOINT a hradeckých infocentrech. Počet účastníků je omezen na patnáct. (zp)

KRÁTCE Z HRADCE Hlaste se do další Akademie seniorů Městská policie připravuje desátý ročník cyklu přednášek Akademie seniorů. Ta je zaměřena na osoby starší a  zdravotně postižené, které jsou často oběťmi trestných činů. Cílem je zvýšit právní povědomí absolventů a získání praktických znalostí vedoucích k jejich větší bezpečnosti a  obraně proti šmejdům. Zájemci se mohou hlásit do 29. října na tel. 495 707 927, 495 707 935, 495 707 927, 731 131 091, 731 131 013, 731 633 117, e-mail: eva.knezourova@ mmhk.cz, ivan.dubec@mmhk.cz, simona.pacltova@mmhk.cz.

Tipy Hradecké internetové televize

• Hradecký půlmaraton a maraton • Jazz Goes to Town vstoupil do města • Den lesní techniky • Závod ve šplhu připomněl olympionika Šupčíka • Dopravní podnik otevřel dveře veřejnosti

Nádrže budou brzdit sucho v lese Stále méně srážek a prodlužující se období sucha negativně ovlivňují i  vegetaci hradeckých lesů. Kvůli zadržení vody v krajině proto město spolu se správcem svých lesů plánuje vybudování tří retenčních nádrží. Ty by měly právě v  době, kdy je

srážek málo, pomoci udržet spodní vodu a okolní vodní toky na potřebné úrovni. Předběžné náklady na stavbu se odhadují na 6,5 milionu korun bez DPH. Stavba retenční nádrže Káťa nad rybníkem Biřička, je v přípravě nejdál. „Během několika týdnů očekává-

me vydání stavebního povolení, do stavby bychom se chtěli pustit hned v příštím roce. Měla by mít plochu zhruba 1,5 hektaru,“ řekl ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán. Původně bylo v  plánu u  Biřičky vybudovat ještě jednu další nádrž, ale po projednání s Agenturou ochra-

Muzeum přibližuje dění před 100 lety

Díky za záchranu života O záchranu života jednoho z běžců při sportovní akci se zasloužilo trio diváků. Mladého běžce, který se náhle zastavil a  začal se celý třást, si jako první všiml strážník městské policie mimo službu Pavel Rousek, kterému s  oživováním mladého sportovce hned pomohla i  poblíž stojící budoucí zdravotní sestra. To  však už sportovec upadl do bezvědomí a  přestal dýchat. Chvíli to vypadalo, že se probral, ale během pár vteřin bylo zase všechno jinak a  muselo dojít na masáž srdce. Do oživování se poté zapojil i policista v civilu. Lékař záchranné služby po příjezdu připojil běžce na automatický externí defibrilátor a  po druhém výboji začalo mladému muži srdce opět bít.

Žádejte o příspěvky z rozpočtu města  Volnočasové aktivity dětí a mlá-

Přípravné práce uzavřou Jiráskovy sady O víkendu 20. a  21. října budou z  technických důvodů uzavřeny Jiráskovy sady. Důvodem je nutnost provedení přípravných prací kvůli chystanému odstranění nánosů na levém břehu Labe, kterou bude zajišťovat Povodí Labe. (red)

Atraktivní výstavu ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu připravilo Muzeum východních Čech v Galerii moderního umění na Velkém náměstí. Expozice nazvaná Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem je zde k vidění od 18. října do 2. prosince každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Výstava je zaměřena na průběh událostí souvisejících s vyhlášením Československé republiky v Hradci Králové a okolí, představí také regionální „muže října“ a jejich vzpomínky. K vidění jsou plakáty, noviny nebo fotografie, části sokolského kroje či legionářských uniforem, medaile, dobová platidla a další exponáty. Foto: Martin Černý

Vznik republiky připomene také ohňostroj Poslední říjnový víkend bude v Hradci ve znamení řady událostí, které město připravuje ke stému výročí vzniku samostatné Československé republiky. V  předvečer státního svátku zahraje v  Aldisu hradecká filharmonie Smetanovu Mou vlast, odpolední program v  neděli 28. října na Masarykově náměstí vyvrcholí na Velkém náměstí ohňostrojem z Bílé věže. Ještě před sobotním slavnostním koncertem si Hradečtí budou moci připomenout první roky Československé republiky na významných místech města. V  Jiráskových sadech bude od 14 hodin zpřístupněný dřevěný kostelík sv. Mikuláše, jehož rekonstrukce v těchto týdnech vrcholí. S  první republikou převoz

ny přírody a krajiny ke stavbě zatím nedojde. Další dvě větší nádrže, které budou mít plochu 2,5 a necelé tři hektary, se připravují v okolí Bělečského rybníka. „U  nich by stavba neměla být nijak náročná. Vedle své hlavní funkce by zároveň mohly sloužit i k chovu ryb,“ dodává Zerzán. V  příštím roce je v plánu zpracování projektové dokumentace a  podání žádosti o  stavební povolení. „Všechny tyto retenční nádrže odpovídají záměrům ještě z  třicátých let minulého století, pouze tedy navazujeme na již vytvořené vize ve správě lesních pozemků města,“ vysvětluje ředitel městských lesů. Společnost Městské lesy Hradec Králové obhospodařuje celkem téměř 3700 hektarů lesních pozemků, na kterých je třináct rybníků. Naprostá většina pozemků je zařazena do kategorie příměstských lesů se zvýšenou rekreační funkcí. (pv)

této památky do Hradce totiž souvisí jinak, než jak jej většina dnešní veřejnosti vnímá. Tento kostel město v roce 1935 koupilo především jako památník padlým během první světové války. Na sobotní odpoledne v  15 hodin město připravuje také symbolické zasazení pamětní lípy ke stému výročí republiky. Ta bude stát vedle nového památníku Jana Gayera a  dalších padlých legionářů, který byl letos v  červnu znovu odhalen na svém původním místě u Gayerových a Vrbenského kasáren. Slavnostní koncert, na kterém zazní Má vlast Bedřicha Smetany, se uskuteční v  předvečer státního svátku v  největším hradeckém sále v  kongresovém centru Aldis. Filharmonii Hradec Králové bude řídit její nový šéfdirigent Kaspar Zehnder. Koncert, na který jsou vstupenky již

v prodeji ve všech kontaktních místech hkpoint.cz a v budově filharmonie, začne v 19 hodin. V  samotný sváteční den bude na Masarykově náměstí celé odpoledne bohatý program. Od 14 hodin se na pódiu vystřídají hradecký JH Big Band, Dechový orchestr města Hradce Králové nebo kapela Klapeto se svými písničkami právě z  období vzniku republiky. Veřejnosti se také se svým cvičebním vystoupením představí členové tělocvičných jednot hradeckého Sokola. Součástí programu na Masarykově náměstí bude i tradiční slavnostní akt s udělením medailí města Hradce Králové. Celý víkendový program oslav významného dne v  historii Československé republiky vyvrcholí ohňostrojem z  Bílé věže, který budou moci lidé sledovat v neděli 28. října od 18 hodin. (pv)

Adresář služeb nově i v mapové aplikaci Adresář sociálních a souvisejících služeb, které město dosud klientům poskytovalo jen v  tištěné a  elektronické podobě brožury, je nyní i součástí mapové aplikace města. Uživatelé nové digitální mapy mohou při hledání vhodného poskytovatele sociálních služeb a informacích o něm využít řadu praktických nástrojů této aplikace. Hlavním průvodcem je intuitivní vyhledávač, možná je také změna mapových vrstev s  čísly popisnými nebo se zobrazením ortofotomapy. Klienti jistě ocení i  měření vzdáleností nebo tisk části mapy. Digitální adresář je umístěn na webu odboru sociálních věcí a  zdravotnictví, brzy se stane také důležitou součástí připravovaného sociálního portálu města. Magistrát přitom i nadále počítá s vydáváním tištěné verze adresáře. (red)

deže Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a  mládeže magistrátu upozorňuje zájemce o dotaci z Fondu na podporu veřejně prospěšným projektům v  oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže, že žádosti pro 1. kolo roku 2019 (akce konané od 1. ledna do 30. června 2019) mohou žadatelé podávat do 31. října. Formuláře na www.hradeckralove.org – odbor školství a  volnočasových aktivit dětí a mládeže.  Životní prostředí a  ekologické

projekty Zájemci o příspěvek na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty z  Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů mohou své žádosti zasílat do 9. listopadu. Formulář žádosti, vzor prohlášení, znění dotačního programu a  směrnice naleznete na www.hradeckralove.org/ urad/financni-prispevky.  Kulturní a sportovní akce

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu informuje zájemce o  dotace v oblasti kultury a sportu, že na základě schváleného dotačních programů na podporu sportu – sportovní akce 2019 a na podporu kultury – kulturní akce 2019, mohou do 29. října podávat žádosti o dotace na akce konané v  prvním pololetí roku 2019. Informace o  podání žádostí, formulářích a  povinných přílohách naleznete na www.hradeckralove.org/urad/financni-prispevky-3. Další informace v oblasti kultury získáte na e-mailu: jaroslava.souckova@mmhk.cz, nebo na tel. 495 707 293, v oblasti sportu na e-mailu: radka.coufalova@mmhk.cz, nebo na tel. 495 707 295. (red)


STRANA 2

Datlík nabídne podívanou i rybí dobroty Soboty 27. října a  17. listopadu by si měli v  kalendáři červeně zatrhnout milovníci tradičních podzimních výlovů rybníků. Městské lesy pořádají většinu výlovů v pracovních dnech, aby však vyhověly zájmu veřejnosti, dva připravily na volné dny. Jsou tak přístupné většímu počtu zájemců, kteří mohou na místě navíc nějakou rybu ochutnat, nebo si šupináče právě vyloveného z vody koupit a odnést domů. Prvním rybníkem, který lesníkům vydá své plovoucí bohatství před zraky veřejnosti, bude 27. října Datlík ležící mezi Roudničkou a  Novým Hradcem. Výlov začne zhruba o  půl osmé ráno a od devíti hodin do poledne bude možné si na přilehlých sádkách čerstvé ryby koupit. Pořídit zde bude možné především kapry, ale v  omezené míře i  další druhy, třeba štiky, candáty nebo amury. Na místě nebude chybět ani občerstvení nejen v podobě horkých i studených nápojů či tradičních klobás, ale připraveny budou také grilované nebo smažené ryby. Parkování návštěvníků výlovu bude možné na louce u  sjezdu z Hlavní ulice. Podobný program nabídne také druhý veřejný výlov v sobotu 17. listopadu, kdy přijde na řadu lesní rybník Výskyt. Také tady lesníci lidem umožní bezproblémový příjezd autem do míst poblíž rybníka. S  autem bude možné mimořádně dojet až na odstavnou plochu za hájovnou Černá stráň (U Dvou šraňků). Vylovené tržní ryby lesníci převezou do sádek, kde počkají na předvánoční prodej, malé násadové ryby

HRADECKÝ PITAVAL 9. 10. Peníze? Ty jsem před hospodou zahodil, protože jsem se pohádal s bratrem! Takovou informaci dostali strážníci od muže, který měl podle svědků před restaurací v  okrajové části města ztratit větší obnos peněz. Strážníci zjistili, že jde o 42 tisíc korun, které měly patřit muži působícímu velice zmateně. Jeho odhad částky se navíc se skutečností o dost rozcházel. Tvrdil, že ze vzteku vyhodil asi osm tisíc, k tomu občanský průkaz a  cigarety. Vzhledem ke stavu muže, u  kterého nešlo ověřit ani totožnost, skončily peníze na oddělení ztrát a  nálezů magistrátu. Poděkování zaslouží poctivý muž, který si nalezené peníze nenechal a  informoval městskou policii. (red)

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 22. 10. Suchého – vozovka a parkoviště před čp. 543-548, Vysocká od čp. 552 k odbočce vlevo za čp. 554, Štefánikova – parkoviště za domy čp. 455 a  457, Šantrochova u  čp. 422428, Sekaninova u čp. 418, 419, 420 • 23. 10. Vysocká před čp. 555-559 a  vedle čp. 560, od odbočky k  čp. 555-559 po Sekaninovu, Sezemická – vozovka a parkoviště před čp. 458467 • 24. 10. Sekaninova – hlavní vozovka od čp. 420 k  ul. Suchého, u čp. 401-406, u čp. 407-411 • 25. 10. Štefánikova mezi čp. 387-535, od čp. 392 ke knihovně, Formánkova před čp. 510-514 a  čp. 520-523, Sekaninova – hlavní vozovka od Vysocké k čp. 420 • 26. 10. Sekaninova u čp. 412-417, vozovka a  parkoviště před čp. 524-528, Pod Strání – parkoviště před čp. 535 a vnitroblok za čp. 533535, Denisovo nám. • 28. 10. Velké nám. mezi mariánským sloupem a  čp. 1 – vozovka a  parkoviště, od ul. Na Kropáčce směrem k  Malému náměstí po čp. 26, Na Kropáčce, Franušova, K. Tomana, nám. Jana Pavla II., Rokitanského, Soukenická. (ts)

Třicet až pětatřicet metrických centů ryb, především kaprů, vylovili z rybníku Datlík lesníci v předchozích letech. Kolik to bude letos se ukáže při výlovu tohoto rybníka 27. října. Přijďte se podívat. Ilustrační foto: Martin Černý 

Umělecké školy slaví dvě významná výročí

a siveny. Kilo těchto dravých ryb přijde na 165 korun. Městské lesy prodávají své kapry pod značkou Hradecký kapr, čímž chtějí zdůraznit jejich výjimečnou kvalitu a  chuť. Jejich odchov totiž probíhá z velké části v odbahněných rybnících s písčitým dnem, takže nemají bahenní příchuť. Martin Černý

Dvě hradecké základní umělecké školy, ZUŠ Střezina a ZUŠ Habrmanova, oslavují společně dvě významná výročí – 100 let od vzniku republiky a  65 let od založení první hradecké základní hudební školy. Slavnostní koncert obou škol se uskuteční 24.  října od 18 hodin v sále filharmonie. (jh)

vrátí zpět do rybníka, aby dorostly. „Předpokládám, že z Datlíku získáme tak 30 metráků tržních ryb,“ odhaduje baštýř Městských lesů Hradec Králové Jan Hýsek. Dodal, že na vánoční trh hodlají dodat přibližně 100 metrických centů ryb, především kaprů. Cena vánočních ryb by se v  porovnání s  loňskem měla změnit jen ne-

Dobrá práce? Zkuste město Město Hradec Králové nabízí práci v mnoha oblastech. Dobré uplatnění zde najdou lidé s  technickým, ekonomickým, právnickým i humanitním vzděláním. „V poslední době nejvíce hledáme uchazeče na pozice v  technických oblastech, například stavební nebo investiční techniky,“ říká tajemnice magistrátu Markéta Bartušová. „Pracovní příležitost však dáváme všem účastníkům trhu práce, tedy například také absolventům škol, maminkám vracejícím se z  mateřské nebo rodičovské dovolené či osobám starším 55 let. Studentům u  nás nabízíme možnost absolvování studentské praxe,“ doplnila. Především pro zájemce o  práci uspořádal magistrát v  září takzvaný Kariérní den, který se setkal s  velkým zájmem veřejnosti. Navštívila jej téměř stovka lidí, kteří se zajímali o možnosti svého uplatnění, ptali se na platové ohodnocení, průběh výběrových řízení nebo zaměstnanecké výhody. K  nim patří pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování, pruž-

RADNICE 34 / 17. 10. 2018

ná pracovní doba, hrazené zdravotní volno, prostředky v rámci sociálního fondu využitelné k úhradě nákladů na sportovní a  kulturní aktivity, dovolenou nebo tábor pro děti a další. Chcete-li pracovat pro město, sledujte zpravodaj Radnice nebo stránky www.hradeckralove.org, sekci nazvanou Kariéra, kde se informace o volných místech průběžně objevují. Informovat se lze také přímo na personálním oddělení magistrátu. (red)

patrně. Kilogram výběrového kapra o hmotnosti vyšší než dvě a půl kila bude stát 93 korun, kilo menšího kapra přijde na 89 korun. Čerstvé ryby lze koupit celoročně každý čtvrtek odpoledne na sádkách u hájovny Datlík. Kromě kaprů zde lesníci nabízejí třeba štiky za 255 korun za kilo, candáty (350), amury (120) či pstruhy

Skauti přiblíží, jak se skautovalo za totality Hradečtí skauti ve spolupráci s hvězdárnou a  planetáriem pořádají při příležitosti 100 let republiky tematický večer o  tom, jak se skautovalo za totality. Uskuteční se v sobotu 20. října od 17 hodin v sále hvězdárny. Vstup je zdarma. V první části bude mít v Hradci premiéru film Skauti bez lilie, následovat má debata s Jiřím Koblížkem a Josefem Novotným. (me)

Zjistěte, co leželo pod dálnicí Chcete se dozvědět, co objevili archeologové na trase budované části dálnice mezi Hradcem Králové a Jaroměří? Šanci budete mít v sobotu 20. a v neděli 21. října od 9 do 17 hodin v archeoparku ve Všestarech. Archeologové, kteří se výzkumu na trase tohoto úseku dálnice D11 zúčastnili, pro návštěvníky připravili několik stanovišť s  komentovanými vystoupeními. Připraveny

jsou například dokumentace archeologických objektů v terénu, komentované promítání o  zjištěném pravěkém osídlení nebo detektorový průzkum s  doklady o  prusko-rakouské válce z  roku 1866. Veřejnost se zde také dozví, jaký je postup při archeologickém výzkumu, co se dělá s nálezy v laboratoři a podobně. Více informací na www.archeoparkvsestary.cz. (rti)

Pěší a cyklistická doprava „jede“, ale je co zlepšovat MOBILITA A DOPRAVA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradec Králové je považován za cyklistické město. Přispěl k tomu rovinatý terén, klimatické podmínky, tradice spojená s ohleduplností vůči cyklistům a zejména radiálně okružní dopravní systém města, jehož silniční okruh a  významné radiální komunikace jsou téměř po celém obvodu doplněny stezkou pro cyklisty a chodce. Na kole se tak v  Hradci jezdí téměř všude a v zásadě každý ho někdy využil. Bohužel i  přes některá dobrá opatření a  nové úseky stezek Hradec zcela nevyužívá potenciál, který zde cyklistická doprava má. V  současné době se na území města nachází více než 80 kilometrů cyklistických komunikací. Jedná se o  stezky nebo cyklopruhy s  dopravním značením, doplněné o  komunikace pro cyklisty vhodné, to je s jistou mírou bezpečnosti, omezeným provozem aut a  podobně. Jde například o lesní a parkové cesty či koruny hrází. K  přepravě využívá kolo přibližně 17  % obyvatel Hradce, což je v  ČR jedno z  nejvyšších čísel. Stejně tak relativně dobře je na tom pěší doprava s  21  %. Vedle každodenního využívání kola se dále nemůže opomenout velmi oblíbená víkendová rekreační cyklistika v městských lesích, podél Orlice nebo na stezce do Kuksu. Zcela přirozeně je tak Hradec členem nejrůznějších organizací, které vidí v  pěší a  cyklistické dopravě

jeden ze základních pilířů městské mobility. Jedná se třeba o Asociaci měst pro cyklisty, Civinet, CIVITAS Forum Network, pracovní skupinu pro cyklodopravu a  podobně. Město má koncepci rozvoje cyklistické dopravy, která řeší celkový integrovaný přístup k městské dopravě a mobilitě, generel dopravy či cyklodopravy však chybí. I proto se stále více mluví o městském plánu mobility, o kterém více uvedeme v některém z dalších čísel. Z pohledu rozvoje pěší i cyklistické dopravy má dnes město zájem na větším zapojení těchto druhů dopravy při přepravě obyvatel. Cestou k  tomu by mělo být mimo jiné částečné srovnání podmínek s  individuální automobilovou dopravou (zejména co se týká městského prostoru), postupné usměrňování osobních automobilů zejména v  centru města a  zkvalitnění pěší i  cyklistické infrastruktury. Konkrétně jde o  propojení okrajových městských částí s  centrem cyklostezkami, což se týká třeba Piletic, Ruseka, Věkoš, Pouchova, Plačic, Svinar a  podobně. Žádoucí je rovněž propojení stávajícího systému stezek, odstranění matoucích cyklosemaforů, doplnění kvalitních stojanů na celém území města, zavedení nových opatření v  centru (například cykloobousměrky či cyklopruhy), odstranění rizikových a bariérových míst, opravy povrchů chodníků a stezek. Z průzkumu vy-

Cyklisté a pěší v Hradci Králové mohou využívat i sdružené přejezdy a přechody. Několik jich je například v ulici V Lipkách. Foto: Karel Šimonek plývá, že v Hradci Králové jezdí lidé do práce nejčastěji autem (36  %), veřejnou dopravou (26  %), pěšky chodí 21 procent a  jízdní kolo využívá 17 procent lidí. Více na www. cyklohradec.cz.

Věděli jste, že: 

 kolo má v Hradci k  dispozici

 kolo v HK hodně využívají

91 % domácností?

všechny věkové skupiny nad 17 let?

 nejvíce cyklistů jezdí v Hradci

kolem nemocnice, v Hradecké ulici nebo u  zimního stadionu? Například mezi Hučákem a zimním stadionem projelo za jeden a půl měsíce více 40 tisíc cyklistů.   v ulici V Kopečku projde za den téměř 11 tisíc lidí, projede 300 cyklistů a kolem tří tisíc vozidel   lidé volí cestu na kole nejvíce z  důvodu rychlosti a  přirozenosti? (šim)


STRANA 3 Městská policie Hradec Králové přijme vhodného uchazeče na místo

Strážník městské policie Nabízíme: zajímavou a nestereotypní práci, po zapracování možnost velmi dobrého finančního ohodnocení. Bližší informace včetně podmínek pro přijetí na wwww.hradeckralove.org/hradec-kralove/pracovni-mista-u-mestske-policie nebo na tel. 495 707 940, 495 707 926. Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu.

RADNICE 34 / 17. 10. 2018

Vraťte se do Hradce před sto lety Život Hradce Králové a jeho nejbližšího okolí v době první světové války a v revolučním roce 1918 mapuje nová kniha Jiřího Pavlíka a  Radka Pokorného Válečná léta a bouřlivý rok 1918 na Královéhradecku. Čtenářům přináší vedle známých faktů i mnoho dosud nezveřejněných informací. Publikaci, kterou vydává Státní oblastní archiv v  Zámrsku, oba autoři představí na přednášce v  knihovně města ve Wonkově ulici 24. října od 17 hodin.

Kniha se snaží co nejvíce poodhalit životy běžných lidí na Hradecku, přibližuje nálady běžného obyvatelstva i úřednictva a mapuje postupný rozklad pronikající do všech aspektů života a  vrcholící v  říjnu 1918 převratovými událostmi. „Na knize jsme pracovali dva roky, velkou část času zabralo shromažďování písemností. Čerpali jsme z  obecních, školních a  spolkových kronik, rovněž i  z  dochované osobní korespondence a úředních spisů,“ popisuje prameny pro vznik knihy jeden z  autorů Jiří

Muzeum připomene i mamuta

Pavlík. Zásadní zdroje a podklady jsou uloženy ve Státním okresním archivu v  Hradci Králové, autoři ale prostudovali i  písemnosti uložené v  Praze v  Národním archivu a  v  Archivu Národního muzea. Bádání se neobešlo bez komplikací. Problém při studiu všednodennosti představovaly zásahy tehdejší přísné cenzury, kroniky totiž podléhaly dohledu c. k. úředníků, kteří problematická místa začernili, to platilo o tiskovinách i korespondenci. „Přesto jsme našli některé autentické dobové zdroje, a  naše kniha tak přináší dosud nezveřejněné informace o událostech vycházejících z tajných hlášení tehdejšího c. k. okresního hejtmanství,“ upozorňuje Jiří Pavlík. Publikace podrobně osvětluje nejen převratové dny v  říjnu 1918, ale protože nespokojenost obyvatel narůstala postupně, zaměřuje se i  na předcházející válečná léta. „Problémy a  nespokojenost obyvatelstva však neskončily ani převratem v říjnu 1918, ale pokračovaly i v dalších měsících. Jednalo se zejména o  nedostatek potravin a odpor vůči státním institucím, u kterých se změnil název, ale úřednictvo a  praktiky nedoznaly zásadních změn. Rovněž ani tyto dosud spíše upozaďované aspekty

neunikly naší pozornosti,“ zmiňuje další oblast zájmu spoluautor knihy a ředitel Státního okresního archivu v Hradci Králové Radek Pokorný. Kniha bude veřejně představena v rámci přednášky Radka Pokorného a  Jiřího Pavlíka s  názvem Bouřlivý rok 1918 a  převratové události na Královéhradecku z pohledu běžných občanů v  knihovně města 24. října od 17 hodin. Pro účastníky bude připraven výtisk knihy zdarma. (pp)

Charita hledá dobrovolníky pro potravinovou sbírku Oblastní charita Hradec Králové prosí o pomoc s  organizací 6. ročníku Národní potravinové sbírky. „Hledáme ochotné lidi, kteří v sobotu 10. listopadu ve vybraném časovém úseku (8 – 12, 12 – 16, 16 – 20 hodin) pomohou v  některých hradeckých supermarketech s  rozdáváním letáků, sbíráním potravin od dárců, popřípadě tříděním potravin ve skladu

potravinové banky,“ říká Petra Zíková z oblastní charity. Získané potraviny následně pomohou organizacím poskytujícím pomoc seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám, dětem z dětských domovů či lidem v  nouzi. Zájemci se mohou hlásit na e-mail: dobro@charitahk. cz, popřípadě na telefonu 774 836 276, www. charitahk.cz. (pz)

kulty UHK pořádá 22. října od 17 hodin klavírní koncert studentů z JAMU Brno. Koná se v Ebenově síni na Pivovarském náměstí.

vých dětí, které před nacisty zachránil Nicholas Winton. Druhým hostem bude Tomáš Heller z Paměti národa. Vstup zdarma.

Paměť národa živě

Nalaďte si Český rozhlas

ClubCafé Pessoa zve 26. října od 18 hodin na besedu se Zuzanou Marešovou, jednou z 668 tzv. wintono-

V pondělí 22. října bude hostem pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové Jednohubky s  Tomášem Magnuskem herec Petr Vacek. Hostem radioporadny bude ve středu 24. října po 11. hodině lékárník Jiří Kotlář. Hovořit bude o  nebezpečné kombinaci léků s  paracetamolem a rozdílech mezi originálními a generickými léčivy.

ních výkonů, které budou provázet písně ze společného repertoáru,“ lákají na dvojkoncert Bratří Ebenů a Roberta Křesťana s Druhou trávou Marek Eben a  Robert Křesťan. Vystoupení bude Aldis hostit 29. listopadu od 18.30 hodin. Vstupenky na www.hkpoint.cz.

Přijďte v sobotu 20. října od 13 do 18 hodin do budovy Muzea východních Čech v  areálu Gayerových kasáren a připomeňte si 250. výročí od prvního archeologického nálezu v Hradci Králové. Návštěvníci se mohou těšit na nejnovější archeologické nálezy, seznámí se s vývojem archeologických metod a techniky a v mapách najdou archeologická naleziště. Pro zájemce o hradeckou pevnost a dějiny zdejší archeologie budou připraveny přednášky. Děti si vyzkoušejí simulovaný archeologický výzkum, seznámí se s  výrobou a použitím kamenných nástrojů, vyzdobí pravěkou jeskyni nebo zjistí, zda by jejich vědomosti stačily na přežití v pravěku. Možné bude i vyfotografování se s živým pravěkým člověkem. Ke koupi zde budou publikace a drobné upomínkové předměty. Jednou z nejvýznamnějších událostí v dějinách hradecké archeologie byl nález téměř kompletní kostry mamuta ve Svobodných Dvorech v roce 1899. Foto: Archiv Muzea východních Čech

UDĚLEJTE SI ČAS Skandál v Čechách

Do Hradce jedou mafiáni

TJ Sokol Nový Hradec Králové zve na ochotnické divadelní představení, které bude sokolovna v Husově ulici hostit v sobotu 20. října od 19 hodin. Návštěvníci se pobaví u představení Skandál v Čechách v podání souboru Pathalie.

Dobré divadlo uvede komedii Zmrazovač v sobotu 20. října v  19 hodin v  sále Adalbertina na třídě Československé armády. Více na www.dobredivadlo.cz.

Do Adalbertina vplují piráti Piráti bez pokladu, tak se nazývá pohádková inscenace pro děti od čtyř let, kterou připravilo Studio PH Pohádka v sobotu 20. října od 10 hodin ve Studiu A  v  Adalbertinu. Více na www.adalbertinum.cz.

Klavírní podvečer Hudební katedra Pedagogické fa-

Výročí oslavil i Kristian Kodet

Z „Ácéčka“ na Nový Zéland AC klub v LTC Zámostí zve 22. října od 19 hodin na cestovatelskou přednášku nazvanou TeAraroa, 3000 km přes Nový Zéland.

Pátečním hostem bude 26. října od 10 hodin v přímém přenosu z radiokavárny v Havlíčkově ulici Pavlína Kvapilová s projektem Elegantní Česko. Hostem radioporadny z rozhlasové kavárny budou 26. října po 11. hodině taneční mistři Květa a Josef Prouzovi. Pohovoří o tanečních.

Žirafa má v Médiu burzu Burzu dětského oblečení, sportovního vybavení i hraček pořádá rodinné centrum Žirafa v  Médiu. Příjem věcí je v  pondělí 22. října od 15 do 17 hodin, v  úterý od 9 do 16 hodin bude probíhat prodej a od 18 do 19 hodin výdej neprodaných věcí. Více na www.zirafahk.cz nebo na tel. 605 453 632.

Na kurzy do Ambry Ambra, středisko husitské diakonie Církve československé husitské v Ambrožově ulici pořádá kurz základů šití pro začátečníky 29. a 30. října a 12. a 13. listopadu od 16.30 hodin. Zároveň pořádá 5. a 6. listopadu od 16.30 hodin kurz nazvaný Tiffany technika – cínování. Přihlášky na e-mailu: ambra@ccshhk.cz, tel. 732 911 332.

Víkend plný jazzu Víkend plný jazzu nabídne 20. a 21. října centrum Petrof Gallery. V  sobotu 20. října od 19 hodin vystoupí Tomáš Savka a Big Band Jiřího Pavlíka, o den později ve stejném čase Petr Malásek, Karel Košárek a  vítězové soutěže Pianista roku. Více na www.petrofgallery.cz.

Farmářské trhy u Atria Ulice Letců u  obchodního centra Atrium bude v  sobotu 20. října od 8 do 12 hodin hostit farmářské trhy.

Atraktivní dvojkoncert v Aldisu Galerie Tří generací Kodetů sídlící v  budově bývalé radnice na Velkém náměstí čp. 1 slaví deset let své existence a oslav se zúčastnil rovněž známý český malíř Kristian Kodet. Spoustu jeho obrazů galerie také ukazuje. Více na www.galeriehradeckralove.cz. Foto: Petr Neckař

„Srdečně vás zveme na vzácné setkání obou našich kapel. Přijďte si vychutnat večer plný jemné ironie, svižného slovníku a neotřelých rýmů v  doprovodu skvělých instrumentál-

Do Peru a Bolívie

Za jediný večer mohou návštěvníci přednášky Sandry Špačkové dojít z peruánské Limy, až do Bolívie. V  knihovně města ve Wonkově ulici 22. října od 17 hodin.

Jak vzniklo Československo Přednáška Jiřího Pavlíka a Radka Pokorného 24. října od 17 hodin v  knihovně města přiblíží převrat v  Hradci v  roce 1918 a  období, které mu předcházelo, i  události, jež následovaly. Přednáška bude spojená s  prezentací knihy Válečná léta a bouřlivý rok 1918 na Hradecku.

Křest balad v komiksu Knihovna města zve 26. října od 17 hodin na křest knihy balad Josefa Jaroslava Kaliny v komiksové úpravě Lubomíra Lichého.

Anglické pásmo pro děti Interaktivní hudebně-divadelní pásmo anglických písniček a říkanek pro děti od tří do osmi let s živou hudbou nazvané Fun with Mr. Smartie bude knihovna města ve Wonkově ulici hostit 28. listopadu od 10 do 11 hodin. Vstup je zdarma, rezervace nutná předem na e-mailu: info@ house-of-english.cz, tel. 777 314 220. (red)


STRANA 4

KAM ZA KULTUROU Sobota 20. října Adalbertinum 10.00 Piráti bez pokladu, 19.00 Zmrazovač Muzeum VČ – Gayerova kasárna 13.00 Čtvrt tisíciletí královéhradecké archeologie Bio Central 15.30 Karkulka a sedm trpaslíků, 18.45 Samson a Dalila Divadlo Drak 18.00 Mimoň Studio Beseda 19.00 Republika Králové Denoche Music Hall 19.30 90´s boom! Culture Beat + Verona

Neděle 21. října Muzeum VČ – Gayerova kasárna 9.00 a 13.00 Vojáci nebo komtesy Bio Central 15.00 Čarodějovy hodiny, 17.30 Na Chesilské pláži, 18.00 Sedmiměsíční svatební cesta ve třídveřovém autě Jižní Amerikou, 20.30 Tina a Vore, 21.00 Jack staví dům Kostel Nanebevzetí Panny Marie 15.30 Koncert Romana Dostála a Slávka Klecandra Petrof Gallery 19.00 100 let republiky očima jazzu

RADNICE 34 / 17. 10. 2018

POVĚSTI Z HRADECKÝCH LESŮ Zpravodaj Radnice pokračuje v  uveřejňování seriálu příběhů z knihy Pověsti z hradeckých lesů autorů Marty Pohnerové a  Milana Zerzána. Kniha seznamuje čtenáře s příběhy vážícími se k jednotlivým místům v lese. V roce 1940 byl nedaleko Malšovic založen Lesní hřbitov. Tiché místo s  křížem uprostřed a  voňavými stromy kolem se stalo během druhé svě-

LESNÍ HŘBITOV

tové války místem, kde byli pohřbeni i nacisty zavraždění lidé, které sem přiváželi z  popraviště Střelnice. Odpočívají ve společných hrobech na východní straně hřbitova. Jejich jména ani neznáme. Lidé si vyprávějí, že ještě dnes se tam občas ozývá smutný pláč a  tlumené výkřiky. Těžko říct, zda je to pláč pozůstalých nebo tu opravdu ještě smutně bloudí duše zastřelených.

V noci do těchto míst nikdo nechodí, ale občas je z dálky vidět světlo nad lesem hřbitova, které nelze nějak logicky vysvětlit. Na ošklivou a  nelidskou válku už pomalu zapomínáme a mladší generace ji zná jen z vyprávění, přesto na zavražděné z té doby bychom zapomenout neměli. Až půjdete kolem lesního hřbitova, alespoň si vzpomeňte, případně tam položte třeba kvítek vřesu nebo barevný list.

Karatisté mají čtyři medaile

Úterý 23. října

Středa 24. října

Čtvrtek 25. října SVK HK 17.00 Rekvizice zvonů pro válečné účely v závěru 1. světové války Knihovna HK, Wonkova 17.00 Východočeský literární salon Bio Central 17.30 Já, Maria Callas, 20.30 Frankenstein, 21.00 Jack staví dům Adalbertinum 19.00 Večery u  cimbálu Studio Beseda 19.00 Maryša Jesličky 19.30 Želízka v ohni

Hned čtyři medaile vybojovali v ligovém turnaji v Plzni v konkurenci 125 závodníků z celé republiky mladí karatisté klubu G&G Hradec Králové v nejtvrdším stylu karate kyokushin. Ondřej Svatoš ve starších žácích prohrál až v boji o finále, ale v souboji o třetí místo zvítězil a získal bronzovou medaili. Další třetí místa vybojovali Václav Dubský ve starším dorostu a Petr Sýs v juniorech. Umístění posledně jmenovaného je o to cennější, že šlo o jeho debut na závodech. Druhý junior Daniel Pošík vybojoval zlatou medaili. Foto: Archiv karate klubu G&G Hradec Králové

Nad panelovou Na Ulricháku bude první republika cestou budou létat draci Křesťanské rodinné centrum Sedmikráska zve na zábavné rodinné odpoledne, které se uskuteční v neděli 21. října od 15 do 17 hodin na louce u panelové cesty vedoucí z Moravského Předměstí na Nový Hradec Králové. Návštěvníky čeká pouštění draků a  různé zajímavé úkoly s  dračí tematikou. Vstupné je dobrovolné. (red)

U Stoleté bude růst lípa svobody Komise místní samosprávy Slezské předměstí – jih zve na slavnostní zasazení lípy svobody na počest 100. výročí vzniku Československa. Uskuteční se 26. října v  16 hodin v parku u Stoleté. Mimo jiné zde zazpívá pěvecký soubor ZUŠ Střezina.

Zážitkový park v podobě prvorepublikového městečka budou moci zájemci navštívit v  sobotu 20. října od 14 do 20 hodin na Ulrichově náměstí. Na akci nazvané Zažijte to znovu najdete obecnou školu, kde se „skutečně učí“, prvorepublikovou

laurinku s úžasným autoveteránem z roku 1905, trafiku s unikátní 3D virtuální procházkou míst, kde vznikala první republika, spořitelnu s dobovýmu penězi a soutěžemi pro děti i doprovodný program na pódiu. Vstup zdarma. (red)

První derby se blíží, Hlaste se přijedou Pardubice na další kurz První derby Hradce a Pardubic, největších rivalů hokejové extraligy v  letošní sezoně, klepe na dveře. Třaskavý souboj plný emocí uvidí ČPP aréna v největším východočeském městě v  pátek 26. října od 18 hodin. O týden dříve, v pátek 19. října od 18 hodin, sehrají Hradečtí, kteří se stále drží v popředí extraligové tabulky, doma utkání s  Vítkovicemi. Více na www.mountfieldhk.cz. (čer)

elektrotechniky Technologické centrum Hradec Králové pro velký úspěch opět pořádá kurz elektrotechniky a práce se stavebnicí Boffin pro děti od osmi let. První z  šesti lekcí začíná 31. října v 17.30 hodin v technologickém centru na letišti. Děti si pod vedením lektora vyzkoušejí sestavit třeba kompas, maják, lampičku, detektor lži, laser či létající talíř. Cena jedné lekce činí 80 korun, celý kurz vyjde na 350 korun. Více na www.tchk.cz/boffin. (lf)

KAM ZA SPORTEM Sobota 20. října Hokejbal

extraliga mužů: HBC Hradec Králové – Ústí nad Labem (13.00, hokejbalový stadion za DDM) extraliga juniorů: HBC Hradec Králové – Hostivař (15.30, hokejbalový stadion za DDM)

Badminton

celostátní turnaj GPB jednotlivců dospělých ve všech disciplínách (9.00, haly ZŠ a TJ Montas v Kuklenách)

Volejbal

I. liga žen: Slavia Hradec Králové – Tatran Střešovice (10.00, sportovní hala TJ Slavia) Český pohár starších žákyň (9.00 – 14.00, sportovní hala TJ Slavia) liga mužů: Slavia Hradec Králové – Hronov (10.00 a 14.00, tělocvična speciální školy v Heyrovského ul.)

Pátek 26. října Bio Central 14.00 McQueen, 17.30 Kniha obrazů, 18.00 Zlatý podraz, 21.00 Zloději Knihovna HK, Wonkova 17.00 Křest knihy balad Josefa Jaroslava Kaliny, v komiksové úpravě Lubomíra Lichého, 19.00 Halloween aneb Přijďte se bát do knihovny Divadlo Jesličky 18.00 Krvavá svatba, 19.30 Malá mořská víla Studio Beseda 19.00 Mýcení Drak 19.00 Paleťáci: Improgame Náplavka café 21.00 Cz.hity (lm)

Zkuste zažít sídliště jinak Městská organizace Senioři ČR spolu s KMS Moravské Předměstí – jih zvou na další ze série promenádních koncertů Skautského dechového orchestru. Tentokrát ve středu 24. října v areálu Hvězda na Moravském Předměstí. Koncert začne v 15.30 hodin a vstup je volný. V případě deště se akce nekoná. (red)

Ervín, evid. č. 179/2018, kříženec, pohlaví: pes, barva: černá, věk: 8 let, kohoutková výška 32 cm, váha: 10 kg. Ervín je malý čiperný pejsek, který by byl vhodný i do bytu. Miluje lidskou společnost a  snese se s  ostatními pejsky.

Scéna V podkroví 17.30 Oskar a růžová paní Bio Central 17.30 Jack staví dům, 18.00 My jsme triatlonisté, 20.30 Vábenie výšok, 21.00 Tina a Vore Studio Beseda 19.00 Republika Králové Jesličky 19.30 Zpívající Benátky

Bio Central 10.00 Chata na prodej, 17.30 Hovory s TGM, 18.00 Procházka + Chytání dechu + Canyoning Ticino 2017 + Zámky na Loiře, 20.30 Dračí ohon + Zpátky ve výškách + Oymiakon: Příběh nejstudenějšího obydleného místa + Skákat a cestovat: Vietnam, 21.00 Tina a Vore Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna – Strašidelné lucerničky, 17.00 Vznik Československa nejen z pohledu Hradce Králové KRC Sedmikráska 16.00 Digitální demence UHK 16.00 Zahájení výstavy Hradec Králové 1968 – 1969, 17.00 Za naši a vaši svobodu 1968 – 2018 Prostor Pro 18.00 Domácnost bez odpadu Studio Beseda 19.00 Proměna Náplavka café 19.00 Himálajský úsměv Klub Satchmo 19.00 Puzzle Jazz

Galerie Koruna – Cirkusy a varieté, do 20. 10. Galerie Barbara – Jiří Doucha – břidlicové plastiky, Pavel Kabeláč – obrazy, do 27. 10. Galerie Stodvacetrojka – Adam Kašpar – Zemské fragmenty, do 28. 10. Galerie Na Mostě – Setkání – stretnutie, do 2. 11. Galerie Na Hradě – Lenka Horňáková Civade – Obrazy a  kresby, do 12. 11. (lm)

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV

Pondělí 22. října

Bio Central 10.00 Dobrodružství volá, 17.30 Tina a Vore, 18.00 Max MixAir + Svalbard + Být + Moje láska hora Aiguille + Drezínou po Africe+Druhá šance + Dorazit pozdě do Buenos Aires, 20.30 Aconcagua + Island – místo, kde vše začíná + Ve svitu hvězd + Král hor, 21.00 Jack staví dům SVK HK 17.00 Tomáš Kůdela: Sám s oceánem Divadlo Jesličky 19.30 Ti druzí

VÝSTAVY

Neděle 21. října Fotbal

I. liga mladších a starších žákyň: FC Hradec Králové – FK Pardubice (10.30 a 12.00, hřiště Nový Hradec)

Hokejbal

extraliga juniorů: HBC Hradec Králové 1988 – Ústí nad Labem (11.00, hokejbalový stadion za DDM)

Badminton

celostátní turnaj GPB jednotlivců dospělých ve všech disciplínách (8.30, hala ZŠ Kukleny)

Volejbal

Český pohár starších žákyň (9.00 – 14.00, sportovní hala TJ Slavia)

Pozemní hokej

turnaj dětí do 10 let (10.00 – 14.00, aréna pozemního hokeje Farářství)

Pátek 26. října Lední hokej

extraliga mužů: Mountfield HK – Pardubice (18.00, ČPP aréna)

Belmondo, evid. č. 178/2018, kříženec, pohlaví: pes, barva: hnědo-bílá, věk: 4 roky, kohoutková výška 48 cm, váha 25 kg. Belmondo je zpočátku nedůvěřivý, po seznámení je přátelský. Rád chodí na procházky do přírody. Vhodný pro zodpovědného člověka se zkušenostmi, který mu dopřeje dostatek pohybu. Jonáš, evid. č. 93/2018, kočka domácí, pohlaví: kocour, barva: černo-bílá, věk: 5 týdnů. Jonáš je ještě trochu bázlivý, ale velmi rychle si zvyká na kontakt s lidmi. Eliška, evid. č.100/2018, kočka domácí, pohlaví: kočka, barva: černá, věk: 2 měsíce. Eliška je mazlivá, velmi kontaktní kočička. Je již naočkovaná a odčervená. (ah) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy: 495 497 075 depozitum pro kočky: 731 131 216 Uzávěrka tohoto čísla byla 11. 10. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k  tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 18. 10. 2018. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E  13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707  431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Internet: www.hradeckralove. org  Redakční rada: Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Petr Vinklář, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: tel. 601 330 804  Tiskne a distribuci zajišťuje: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.

Radnice 34 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové.

Radnice 34 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové.

Advertisement