Page 1

Pojmenujte novou lávku přes Orlici z Nová lávka přes Orlici bude 14. června slavnostně otevřena, první cyklisté a pěší si budou moci zkrátit cestu mezi zimním stadionem a kampusem Univerzity HK tento den ve večerních hodinách. Město u této příležitosti vyhlásilo anketu o pojmenování lávky. Své návrhy můžete zasílat na e-mailovou adresu: anketa@mmhk.cz.

KRÁTCE Z HRADCE Kvůli zkoušce nepoteče teplá voda Tepelné hospodářství Hradec Králové upozorňuje své zákazníky, že v úterý 5. června bude v Hradci Králové přerušena dodávka teplé vody. Důvodem je provedení komplexní tlakové zkoušky primárních horkovodních rozvodů v celé soustavě zásobování teplem Elektrárny Opatovice. Jejím úkolem je prověřit stav a zajistit spolehlivost primárních tepelných sítí v příští topné sezoně. Tlakovou zkoušku odborníci zahájí o půl deváté, přičemž jednotlivé předávací stanice budou postupně uzavírat už od šesté hodiny ranní. Po celou dobu zkoušky zůstanou v pohotovosti všechna servisní vozidla Tepelného hospodářství Hradec Králové, preventivně posílí i dispečink. Zde budou občanům města k dispozici pro případné dotazy tři telefonní čísla - 495 262 663, 495 279 165 a 603 861 714. Pokud technici nezjistí žádnou závadu, mělo by k postupnému obnovení dodávek docházet od 18 hodin.

Centrál zůstane artovým kinem, s novým nájemcem Rozhodnutím rady města z úterý 29. května se nájemcem kina Centrál stane Petr Vítek, kterého doporučila také kulturní komise rady města. Budoucí nájemce převezme nebytové prostory za podmínek stanovených výběrovým řízením. Zastupitelstvo města se seznámilo s obsahem petice občanů za zachování artkina Centrál a potvrdilo, že město Hradec Králové má zájem na zachování artového typu kina v prostorách Centrálu. Tento zájem je vyjádřen mimo jiné i výběrem nového provozovatele. (red)

Liga je zachráněna, stadion dostává nový trávník Jako staveniště vypadala v uplynulých třech týdnech hlavní hrací plocha malšovického Všesportovního stadionu, kde Technické služby Hradec Králové provádějí její generální opravu. Ačkoliv práce na ploše končí, v sektoru fanoušků hostů je stále rušno. Tato část stadionu rovněž prochází nutnými úpravami. Všechny uvedené práce zajistí, že se pod „lízátky“ bude hrát nejvyšší fotbalová soutěž i nadále. Právě nevyhovující stav trávníku a závady v sektoru fanoušků hostů byly hlavními problémy stadionu, kvůli kterým příslušná komise fotbalové asociace v polovině května neudělila Hradci prvoligovou licenci. Nyní už je vše jinak. Hradec se hned po skončení uplynulého ligového ročníku pustil do práce, závady odstraňuje a licenci proto dostal. Jeho účasti v dalším ročníku první ligy už tedy nic nebrání. Úpravy starého stadionu byly nutné, a to i přesto, že se plánuje stavba nové arény. Bez nich by krajské město a tisíce fanoušků o vrcholový fotbal přišly. Generální opravu hrací plochy provádějí Technické služby Hradec Králové, které mají s podobnými pracemi zkušenosti. „Nejprve jsme z plochy odtěžili patnácticentimetrovou vrstvu materiálu, poté jsme opravili drenážní systém a položili konstrukční vrstvy a nakonec přijde na řadu zasetí trávy,“ uvedl koncem minulého týdne vedoucí sportovních areálů Technických služeb Hradec Králové Michal Koťan. Založením nového zeleného povrchu však práce na hrací ploše nekončí. Trávník se musí zkrápět a potřebuje po dobu

Hrací plocha malšovického Všesportovního stadionu prochází generální opravou. pěti šesti týdnů odborný dozor. Do začátku fotbalové ligy však bude podle Michala Koťana v náležitém stavu. „Trávník je bez problémů schopný zápasové zátěže po šesti týdnech od zasetí. To máme vyzkoušené,“ prohlásil. K nejnáročnějším činnostem při opravě hrací plochy patřilo vyjmutí a zpětné

položení vyhřívacího systému trávníku a optimalizace výkonu závlahy. „Myslím, že jsme práce zvládli kvalitně a rychle. Oprava hrací plochy trvala pouze 21 dnů,“ uvedl vedoucí správy městského mobiliáře, vodního hospodářství a sportovišť technických služeb Vlastimil Ondráček.

Sběrači kovů berou kanalizační poklopy útokem Litinové kryty kanalizačních vpustí jsou pro sběrače kovů velkým lákadlem, z hradeckých ulic mizí v posledních týdnech ve velkém. Zloději, kteří je pravděpodobně zpeněžují ve sběrnách druhotných surovin, jich od března ukradli už více než třicet. Krádeže poklopů jsou velkým problémem, především kvůli bezpečnosti, vždyť do nezakryté díry může někdo spadnout. Nelze však opomenout ani finanční ztráty, nový kryt totiž stojí zhruba dva a půl až tři tisíce korun. „Zatímco dříve to byly dílčí případy, od dubna evidujeme výrazný nárůst počtu jejich krádeží. Od března nám zloději ukradli už 35 poklopů. Poslední případy jsme zaznamenali o víkendu v ulici K Metelce ve Svobodných Dvorech a v pondělí v ulicích Honkova a Edvarda Beneše,“ řekl vedoucí správy místních komunikací Technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil. Doplnil, že ihned po zjištění krádeže krytu místo zajistí dopravní značkou. Pokud komunikace nepatří městu, uvědomí vlastníka. „Chybějící poklopy na městských komunikacích se snažíme v co nejkratším čase nahradit poklopem novým. V ideálním případě plastovým, který není pro zloděje zajímavý,“ doplnil. Právě plastové kryty mají kvůli značnému počtu krádeží kovových zelenou, ovšem ne vždy jsou k dispozici v požadované velikosti. Vyrábějí se totiž v různých rozměrech. Tomáš Pospíšil tipuje, že ukradené litinové kryty vážící třeba i více než 40

kilogramů, končí nejspíš ve výkupnách sběrných surovin, které za kilogram železa dávají čtyři až pět korun. Domnívá se však, že zloději vozí kra-

dené poklopy mimo Hradec Králové. Místní výkupny totiž pracovníci technických služeb čas od času objíždějí, ovšem s negativním výsledkem. Krádežím se snaží čelit také městská policie, ovšem přímo ve sběrnách druhotných surovin toho moc nezmůže. „Ve výkupnách má městská policie velice omezené pravomoci,“ tvrdí ře-

V bezpečí před zloději nejsou kanalizační kryty ani v centru města. Foto: Martin ČERNÝ

ditel Městské policie Hradec Králové Miroslav Hloušek. Strážníci se proto zaměřují na kontrolu sběračů kovů a nákladu při jejich cestě do sběrných surovin. „Pokud objeví podezřelý předmět, hledají ve spolupráci s technickými službami jeho původ. V případě, že předmětů je více a vyšší hodnoty, je k dořešení přivolána i Policie České republiky. Některé výkupny jsou ochotné přijmout sebepodezřelejší kovový předmět,“ uvedl Miroslav Hloušek. Město, jeho organizace, strážníci i policie v boji proti zlodějům kovových předmětů sázejí také na všímavost lidí. Veřejnost vyzývají, aby v případě podezřelého jednání ihned uvědomili městskou policii nebo Policii ČR. Městská i republiková policie, technické služby, vlastníci kanalizace a orgány ochrany životního prostředí navíc plánují schůzku, na které chtějí domluvit možnosti častějšího dohledu a kontrol zaměřených právě na tuto problematiku. S krádežemi kovových předmětů se strážníci setkávají při své práci běžně, přičemž ohroženy nejsou jen kanalizační kryty. „Již několik měsíců evidujeme nárůst počtu krádeží jakýchkoliv kovových předmětů, a to na území celého města. Jedná se o kanálové poklopy, svody dešťové vody, trubky, nářadí i kovové předměty z okolí chat,“ řekl ředitel městské policie. (red)

Foto: Martin ČERNÝ V sektoru fanoušků hostů na malšovickém stadionu práce pokračují i nadále. „Do startu nového ročníku soutěže však bude hotovo i tady,“ ujistil Milan Šedivý z FC Hradec Králové. Dodal, že na základě připomínek řídicího orgánu ligy se rozšiřuje kapacita sektoru a instalují sedačky. Martin ČERNÝ

Mateřskou školu Třebechovická převezme nový ředitel Významný krok k nápravě a k celkovému zklidnění situace týkající se mateřské školy v Třebechovické ulici bude učiněn už tento týden, kdy školku převezme nový ředitel. Dosavadní ředitelku odvolala rada města 22. května kvůli nezvládání poměrů v mateřské škole, kde byla odhalena řada pochybení v rovině pracovně právní a zejména v rovině komunikační. Rada města ředitelku organizace zřizované městem odvolala za neplnění právních povinností, kdy za svého působení od 1. srpna 2010 neřešila problémy při zajištění dohledu nad dětmi tak, jak ukládá školský zákon. Dále nedostatečně komunikovala se zaměstnanci a rodiči, což mělo za následek vyhrocení napjaté situace. Město několikrát písemně požadovalo vyřešení situace a přijetí opatření, která by vedla k nápravě. Odvolání není následkem selhání jednoho individuálního případu, ale souhrnem řady pochybení. Už od 30. května usedne na uvolněné místo ředitele Mateřské školy Třebechovická Zdeněk Švec, který měl nově funkci zastávat až od 1. srpna 2012. Od uspíšení nástupu nového vedení město očekává nápravu vzniklého stavu a zklidnění situace ve školce. (mav)


STRANA 2

RADNICE 21 / 30. 5. 2012

Další dvě kabiny zkrátí čekání na pas či občanku Ministerstvo vnitra vyslyšelo opakované žádosti Magistrátu města Hradec Králové, který už delší dobu požadoval navýšení počtu kabin odbavujících žadatele o cestovní pas či občanský průkaz. Magistrát bude mít o dvě kabiny navíc už v brzké době. V praxi to znamená, že bude odbaveno více klientů v kratším čase. Navíc mohou rodiče s dětmi nově sledovat frontu online přímo z dětského koutku na magistrátu a k přepážce přijít těsně před vyvoláním svého terminálového čísla. Vzhledem k novele zákona o občanských průkazech došlo na úřadech, které tyto doklady zpracovávají, ke značným problémům. Ministerstvo vnitra rozhodlo, že žádosti o elektronické občanské průkazy se budou zpracovávat na počítačovém vybavení, prostřednictvím kterého už úřady vyřizovaly žádosti o cestovní pasy. Tento způsob ovšem kapacitně nestačí a úřady zahrnulo obrovské množství klientů, které nebylo možné z technických důvodů odbavit. Protože jen ministerstvo vnitra může vybavovat úřady dalším zařízením, žádal jej magistrát o pomoc už od okamžiku, kdy začínala být situace neúnosná pro žadatele a z technických důvodů i pro pracovníky přímo na přepážkách. Úřad byl ochoten do dovybavení investovat vlastní finanční zdroje už dříve, ale první pozitivní zprávu o možnosti dovybavení magistrát obdržel z ministerstva až v druhé polovině května. „Finančně, prostorově i stavebně jsme připraveni na další dvě kabiny už delší čas, ale bez požehnání ministerstva nebylo možné se s problémem vypořádat. Jedině ministerstvo disponuje touto technikou, může ji zprovoznit a úřadům pronajmout,“ vysvětluje Ľudmila Ducháčová ze

S předškoláky do kroužku v ZŠ Sion Chystá se vaše dítko do první třídy? Nemůže se dočkat nebo má nějaké obavy? Základní škola Sion stále zdarma nabízí kroužek Předškolák. Děti si tu vyzkouší opravdovou školu formou zábavných her. Přijďte se podívat, kroužek probíhá každý pátek od 15 do 16 hodin v ZŠ Sion, Mandysova ulice. (red)

Blokové čištění ČERVEN 2012 8. 6. Sokolská FNHK - parkoviště u alergologie; Sokolská FNHK - silnice zatáčka; Poděbradova z 11. 6. Foerstrova; Seydlerova od Gebauerovy po Bezručovu; Gebauerova mezi Veverkovou a Baarovou z 12. 6. Sokolovská od Veverkovy po Gebauerovu; Bezručova mezi Baarovou a Veverkovou; Sokolská FNHK - parkoviště od Zborovské k bráně z 13. 6. Sokolská FNHK - parkoviště u Labe; Baarova vozovka od ul. V Lipkách po Jungmannovu z 14. 6. Fráni Šrámka od ul. V Lipkách po Gebauerovu; Kampanova; Jungmannova od Baarovy po Veverkovu - včetně parkoviště nad garážemi z 15. 6. Veverkova mezi ul. V Lipkách a Jungmannovou; Hrubínova mezi Veverkovou a Na Rybárně z 18. 6. Sokolská FNHK - parkoviště před fakultní nemocnicí; Jungmannova mezi Veverkovou a Medkovou z 19. 6. Uhelná; Orlická mezi Pospíšilovou třídou a V. Nejedlého z 20. 6. Polní, parkoviště - roh Orlické; Polní, vozovka a parkoviště za čp. 812-820; V. Nejedlého před UHK; U Plováren; Brandlova mezi Třebechovickou a Bří Štefanů z 21. 6. Jižní hlavní mezi V. Nejedlého a Luční; Třebechovická od Brandlovy - slepá část; Tichá z 22. 6. Luční; Na Střezině vnitroblok + vozovka z 25. 6. Vrázova; Na Drážkách; Kaplířova; Lidická z 26. 6. Slezská mezi Lužickou a Gagarinovou; Lužická mezi Slezskou a Markovickou; Slezská od Markovické po Gagarinovu z 27. 6. Sládkova; Březová; U Háječku; Vrbová celá z 28. 6. SNP parkoviště před ZŠ SNP; Brandlova mezi SNP a Bří Štefanů; Ječná mezi SNP a Bří Štefanů z 29. 6. Orebská mezi Brandlovou a Blahoslavovou; Holečkova; Manželů Zemánkových vozovka + parkoviště u sportovní haly; Požární. (ts)

Čekání na osobní doklady mohou rodiče s dětmi trávit v dětském koutku na magistrátu, kde je nově umístěn monitor s informacemi o aktuálním stavu čekajících na odbavení. Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ správního odboru Magistrátu města Hradec Králové. Zastupitelé tento týden vyčlenili z rozpočtu další téměř milion korun na pronájem zmíněné techniky. Na stole už jsou k dispozici smlouvy, u kterých zbývá doladit pouze technické podrobnosti. Po těchto nezbytných krocích už bude dodávka dalších dvou přístrojů do stavebně připravených kabin na spadnutí. Až do konce června jsou občanům k dispozici pracovníci na přepážkách od pondělí do čtvrtka do pěti hodin odpoledne a v pátek do 12. hodiny. Značné množství klientů odbavili

úředníci i o květnových pracovních sobotách. „Během tří pracovních sobot, kdy jsme vycházeli vstříc mimohradeckým klientům a těm, kteří nemají šanci přijít v týdnu, jsme odbavili skoro tři stovky žadatelů,“ říká Ľudmila Ducháčová. „Chápeme, že čekání na úřadě je nepříjemné a proto stále hledáme, jak tyto chvíle občanům zpříjemnit. Od pondělí už mohou čekající rodiče s dětmi využít dětského koutku, takzvaného místa přátelského rodině, kde je nově umístěn monitor s aktualizovanými informacemi o frontě čekajících. Odsud mohou sledovat vy-

volávaná terminálová čísla, a přijít tak ke kabině až těsně před odbavením. Bezbariérové vstupy pro kočárky jsou tu k dispozici také,“ přibližuje pohodlnější čekání Ľudmila Ducháčová. Hradec Králové, jako obec s rozšířenou působností, musí nově ob-sloužit na úseku osobních dokladů téměř 200 tisíc klientů, z nichž je polovina Hradečanů. Do spádové oblasti patří 81 obcí, což je rekordní počet obcí spadajících pod jedno pracoviště v celém Česku. Denně pracovníci oddělení osobních dokladů ve dvojsměnném provozu obslouží více než 380 klientů. Magdaléna VLČKOVÁ

Festival nabídne možnosti k poznávání Poznávat se navzájem budou mít už počtvrté šanci všichni, kdo navštíví festival sociálních služeb. Společná akce 32 organizací poskytujících sociální a další komunitní služby v Hradci Králové se letos uskuteční v pátek 8. června od 10 do 20 hodin v kampusu Univerzity Hradec Králové. Letošní festival „Poznejme se navzájem“ je součástí aktivit navazujících na Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce 2012. Tato již tradiční akce, která se koná už čtvrtým rokem, je výsledkem úspěšně probíhajícího procesu komunitního plánování sociálních služeb. Zaměřuje se na zvýšení informovanosti o problematice spojené s poskytováním sociálních služeb. Návštěvníci festivalu budou mít možnost získat ucelené informace o jednotlivých sociálních a komunitních službách prostřednictvím informačních panelů, od-

Internetová poradna radí jak na dluhy Nevíme si rady s dluhy. Máme šanci na oddlužení? Rozvádíme se a nevíme, jak naložit s majetkem. Partner neplatí alimenty, má násilnické projevy, chci se rozvést, protože mi je opakovaně nevěrný. Podobné a další problémy týkající se dluhů, právní problematiky spojené s rozvodem manželství, společného jmění manželů, bytové problematiky, sociálních dávek či vyživovací povinnosti řeší v poradně pro lidi v tísni při oblastní charitě již deset let. Půl roku však úspěšně funguje tato služba i v rámci internetové poradny. Vedoucí poradny Lenka Pumrová říká: „Otázky do internetové poradny přicházejí někdy i z jiných koutů republiky. Mnohým na internetové poradně vyhovuje anonymní kontakt. Stydí se za problémy, nebo nemají čas přijít se poradit osobně. Na dotaz odpovídáme do pěti pracovních dní. Většinou je to ještě ten den, ale mnohdy je třeba i konzultace s dalšími odborníky. Služba je zdarma.“ U většiny dotazů komunikace neskončila pouze jednou odpovědí. Korespondovalo se až do vyřešení daného problému či zájmu tazatele. Často lidé řešili dluhy své či zadlužení svých blízkých, exekuce, půjčky, insolvenci i existenční problémy. Přišly i dotazy, týkající se řešení problémů agresivních partnerů. Internetová poradna je jednou z možností, jak ochránit před krizovou situací sebe i rodinu. Více na www.charitahk.cz/poradna. (red)

borných přednášek i názorných ukázek. Doprovodný program zahrnuje řadu zábavných a zajímavých aktivit pro všechny věkové skupiny. Jde například o chůzi s bílou holí, výuku znakové řeči, překonávání bariér v kolečkovém křesle apod. „Chceme návštěvníkům umožnit, aby si vše vyzkoušeli na vlastní kůži a vytvořili si tak ucelenou představu o činnostech jednotlivých sociálních služeb, a o tom, jak tyto služby pomáhají lidem v naší moderní společnosti,“ uvedl zástupce organizátora Jan Hloušek. V rámci doprovodného pro-

gramu se návštěvníci mohou těšit například na Jana Bendiga a Leonu Šenkovou z pěvecké soutěže ČeskoSlovenská SuperStar, Peter Nagy rev., O5 a Radeček a řadu dalších. Na festival přijede i herečka Zdeňka Žádníková Volencová, která se bude podílet na moderování doprovodného programu, nebo známý sexuolog Radim Uzel. Ten bude připraven odpovídat na dotazy z oblasti svého působení. Pořadatelem akce, nad níž převzal záštitu primátor města Zdeněk Fink, je v letošním roce Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací, spolupořadatelem je Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové a statutární město Hradec Králové, které akci finančně podpořilo ze svého rozpočtu. Bližší informace o festivalu najdete na www.krasnno.cz a podrobný program na www.hradeckralove.org. (red)

Pozvánka k noční prohlídce katedrály svatého Ducha V pátek 1. června proběhne v rámci tradiční Noci kostelů večerní a noční program v katedrále svatého Ducha a kapli svatého Klimenta v Hradci Králové. Návštěvníky bude čekat prohlídka katedrály s průvodci, hudební koncerty, přednáška i duchovní program. Římskokatolická farnost - děkanství Hradec Králové - zve všechny zájemce k návštěvě katedrály a kaple s tímto programem:

Katedrála svatého Ducha 17.00 Soukromá adorace Nejsvětější svátosti oltářní 18.00 Společná adorace Nejsvětější svátosti oltářní 18.30 Mše svatá 19.30 Přivítání Františkem Hladkým, duchovním správcem katedrály 19.35 Zvony znějí napříč časem - vyzvánění katedrálních zvonů s odborným výkladem 20.00 Duchovní a varhanní hudba, účinkují Cantores Gradecenses 20.15 Prohlídka interiéru katedrály 20.45 Varhanní koncert, účinkují studenti Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína 21.15 Prohlídka interiéru katedrály 21.30 Duchovní a varhanní hudba, účinkují Cantores Gradecenses 21.45 Prohlídka interiéru katedrály 22.15 Duchovní a varhanní hudba, účinkují Cantores Gradecenses

22.30 Prohlídka interiéru katedrály 23.00 Duchovní a varhanní hudba, účinkují Cantores Gradecenses 23.15 Prohlídka interiéru katedrály 23.45 Závěrečná modlitba s požehnáním, rozloučení

Kaple sv. Klimenta 20.00 Neznámá historie kaple svatého Klimenta, přednáška architekta Jana Falty v kapli sv. Klimenta 20.30 Meditace doprovázená zpěvy z Taizé, doprovodný program v kapli sv. Klimenta za účasti sester se Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul Pro případné dotazy bude po celou dobu k dispozici kněz a řeholní sestry, k vidění bude výstava liturgických předmětů a oděvů v kapli sv. Michala a výstava fotografií ze života farnosti. (red)

24. 5. Na výlet městem se vydal malý černý jezevčík, ovšem jeho pouť hradeckými ulicemi nakonec skončila v útulku. Pejsek sám nastoupil do trolejbusu a dojel až na Riegrovo náměstí, kde na něho už čekala hlídka městské policie. Jelikož neměl identifikační známku, putoval do útulku. z 24. 5. Téměř tři promile alkoholu naměřili strážníci třicetiletému opilému muži, kterého objevili ležícího v příkopu. Jelikož měl čerstvé zranění na rukou, zavolali záchrannou službu, která zjistila, že popáleniny si způsobil sám zhášením cigaret. Agresivní muž dostal uklidňující injekci a z opilosti se dostal na záchytce. z 25. 5. Policie si převzala k dořešení případ vyhrožování fyzickou újmou, kterého se dopustil vnuk na osmapadesátileté ženě z Malšovic. Ta požádala městskou policii o příjezd hlídky, protože má v bytě zcela opilého a hlučného vnuka, který obtěžuje ji i sousedy. Protože žena telefon nezavěsila, strážníci slyšeli, jak opilec babičce vyhrožuje. Nebylo to poprvé, protože policie už jeho takové jednání v minulosti řešila. z 26. 5. Přímo pod sochou Jana Husa se uložil ke spánku třiačtyřicetiletý Kladeňan. Hlídka městské policie zjistila, že muž je značně opilý, nadýchal 3,23 promile. K vystřízlivění byl převezen na záchytku. z 27. 5. Na volání o pomoc vycházející z bytu, v němž žije sama devětaosmdesátiletá žena, upozornili strážníky obyvatelé domu. Na zvonění ani volání hlídky nikdo nereagoval. Do bytu se strážníci dostali přes balkon a uživatelku bytu objevili ležící na zemi a stěžující si na bolest hlavy. Prý upadla a sama nedokázala vstát. Strážníci na místo zavolali záchranku. z 27. 5. Ležícího zraněného cyklistu našla městská policie v Šimkových sadech. Poté, co mu poskytla první pomoc, zjistila, že třiapadesátiletý Slovák je opilý a bez pomoci se neudrží ani na nohou. Jelikož zkouška na alkohol ukázala více než tři promile, skončil na záchytce. (čer)

Změna v poradně Rady seniorů Rada seniorů ČR provozuje již sedm let v domě odborových služeb na Gočárově třídě 1620 poradnu, která pracuje pod heslem „Senioři seniorům“. Ročně zde zdarma zodpoví na 700 dotazů. V pondělí a středu odpoledne je v poradně právník, ve čtvrtek dopoledne je možno se poradit v otázkách zdravotních a sociálních a často nenahraditelnou je poradna bytová, která má své hodiny ve čtvrtek odpoledne. Po zkušenostech z minulých let je poradna v červenci a srpnu mimo provoz - dotazy lze však posílat na e-mail: poradna.hradec.kr@rscr.cz. Pravidelný provoz bude opět zahájen 3. září. (red) Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

PERSONALIST/K/A REFERENT/KA VZDĚLÁVÁNÍ Oddělení personální kancelář tajemníka Informace: Jaroslav Kříž, vedoucí pers. oddělení, tel. 495 707 280. Přihlášky lze podávat do 5. 6. z Statutární město Hradec Králové prodlužuje výběrové řízení na pozici:

INVESTIČNÍ TECHNIK

Investiční odbor Informace: Valentýn Avramov, vedoucí investičního odboru, tel. 495 707 680. Přihlášky lze podávat do 12. 6. Další podstatné informace, zejména požadavky na uchazeče, charakteristiku pozice a náležitosti přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.hradeckralove.org - Pracovní místa.


RADNICE 21 / 30. 5. 2012

KAM ZA KULTUROU

STRANA 3

Strážníci na čas odložili bločky. Pro radost dětí

Sobota 26. 5.

Pátek 8. 6.

Masarykovo náměstí 10.00 Folklorní festival Pardubice - Hradec Králové Hvězdárna HK 15.00 Pozorování Slunce, 16.00 Program pro děti, 18.00 Mezi Sluncem a Zemí, Jan Veselý, 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování Kino Centrál 15.30 Lorax, 18.00 Líbáš jako ďábel, 20.00 Vrásky z lásky Klicperovo divadlo 16.30 Folklorní festival Pardubice - Hradec Králové Studio Beseda 19.00 Dámská šatna Šrámkův statek, Piletice 19.00 Folklorní festival Pardubice - Hradec Králové ČRo HK 19.05 Retro - hudba 50. až 80. let U Letců 19.19 Robert Křesťan + Druhá tráva Kino Širák 21.30 Nevěstinec

Galerie MU 9.30 Mami, tati, pojď si hrát Kampus Univerzity HK 10.00 Poznejme se navzájem 2012 ZUŠ Habrmanova 16.00 Koncert žáků ZŠ Kino Centrál 18.00 Bajkonur, 20.45 ME ve fotbalu Městská hudební síň 19.30 Sborové slavnosti Aldis 19.30 Symphonic Queen Divadlo Jesličky 19.30 Až na kost Hvězdárna HK 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování Kino Širák 21.30 Musíme si promluvit o Kevinovi

VÝSTAVY

Neděle 3. 6. Aldis 7.00 Velké setkání sběratelů, 9.00 Výstavní trhy Aqua-Terra-Flora ČRo HK 12.01 Písničky z dopisů KD Střelnice 14.00 Nedělní taneční odpoledne Hráz rybníka Biřička 14.30 Cesta pohádkovým lesem Kino Centrál 16.00 Piráti, 18.00 Okresní přebor, 20.00 Líbáš jako ďábel Muzeum VČ 18.00 Akordeon orchestr - koncert

Pondělí 4. 6. Klicperovo divadlo 10.00 Mrzák inishmaanský, 17.30 Don Juan a Faust ČRo HK 17.10 Sportovní magazín Kino Centrál 17.30 Báječný hotel Marigold, 20.00 Diktátor ZUŠ Habrmanova 18.00 Klavírní recitál Evy Včelišové Církev čs. husitská 18.00 Absolventský varhanní koncert Divadlo Jesličky 19.30 Kraťasy

Úterý 5. 6. Katedrála sv. Ducha 10.00 20. výročí diecézní katolické charity ČRo HK 12.07 Tandem - Karel Štědrý, zpěvák, moderátor, herec Masarykovo náměstí 13.00 Electric Marathon Tallinn - Monte-Carlo Hvězdárna HK 17.00 Nebe plné světlušek - koncert sboru Jitro SVK HK 17.00 Bosenci a Hercegovinci, uvádí Patrick Ungermann Klicperovo divadlo 17.30 Věc Čapek ZUŠ Habrmanova 18.00 Koncert žáků Kino Centrál 18.00 Líbáš jako ďábel, 20.00 Železná lady

Středa 6. 6. Hvězdárna HK 4.45 Přechod Venuše před Sluncem, 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování ČRo HK 11.10 Radioporadna - právní poradna SVK HK 16.00 Celestinské proroctví, uvádí Vladimír Burčík ZUŠ Habrmanova 18.00 Koncert žáků Církev čs. husitská 18.00 Varhanní koncert Jaroslava Nepilého Kino Centrál 18.00 Crulic - Cesta na onen svět, 20.00 Tady to musí být Klicperovo divadlo 19.00 Světáci Klub Satchmo, 19.00 Art Jazz band Jesličky 19.30 Komu zvoní ve věži Filharmonie HK 19.30 Abonentní koncert řady Mezi proudy Kino Širák 21.30 Dluh

Čtvrtek 7. 6. Klicperovo divadlo 10.00 Bylo nás pět Galerie MU 16.00 Za obrazy se zvířaty, 17.00 Na duši nepokoj - vernisáž Salon královéhradecký, 17.00 diskuse s Jiřinou Šiklovou SVK HK 17.00 Civilizace a příroda vernisáž Církev čs. husitská 17.00 Koncert žáků ZUŠ Habrmanova Galerie Barbara 17.00 Vernisáž výstavy Petr Špaček - obrazy, Květa Rafailová - Vzpomínka Knihovna HK 17.00 Pracovní a studijní příležitosti - Nový Zéland, Kanada a Au Pair v USA a Evropě Kino Centrál 18.00 Tomorrow will be better, 20.00 Lov lososů v Jemenu Scéna V podkroví 19.00 Jekylla Hydeová Studio Beseda 19.00 Tulák po hvězdách Filharmonie HK 19.30 Sborové slavnosti Divadlo Jesličky 19.30 Želízka v ohni ČRo HK 19.30 Životopisy Kino Širák 21.30 Lůno

KAM ZA KULTUROU

Zhruba tři tisíce dětí se zúčastnily úterního dětského dne nazvaného Hradec Králové - bezpečné město. Školáci si mohli vyzkoušet první pomoc, viděli parašutisty, dováděli v hasičské pěně, skákali v pytlích nebo házeli míčky na cíl. S velkým zájmem se setkaly také ukázky výzbroje a výstroje pořádající městské policie. Foto: Martin ČERNÝ

Bilance hradecké atletiky Mužské i ženské družstvo oddílu atletiky TJ Sokol Hradec Králové skončilo v úvodním 1. kole I. ligy mužů a žen, skupina B, v Jablonci nad Nisou v sobotu 27. května na průběžném šestém místě, které nese riziko sestupové baráže. Junior Michal Desenský si v pátek na Zlaté tretře v Ostravě zajistil jako člen štafety na 4 x100 m účast na Mistrovství světa juniorů v Barceloně, když reprezentační výběr zaběhl čas 40,06. V sobotu k tomu v hradeckém dresu na čtyřsetmetrové trati přidal časem 47,87 i limit IAAF individuální. Tímto časem ve své disciplíně v první lize vyhrál, vytvořil oddílový a krajský juniorský rekord a stal se pátým českým juniorem, který se na MSJ nominoval v individuální disciplíně. Desenský se dalším vítězstvím i v běhu na 200 m (21,66) a účastí v krátké štafetě stal i nejlépe bodujícím mužem. Ve svých disciplínách v hradeckých barvách dále zvítězili hostující Tomáš Jirásek v hodu diskem (53,09) a Michaela Nosková ve skoku o tyči (350). Nejlépe bodující mezi ženami byla Kateřina Troppová (200 m, 400 m).

I přes dobré výsledky dalších jednotlivců, nedosáhla družstva na vyšší pozice kvůli nekompletnímu kádru a velkému množství omluvenek. Bodový výpadek zaznamenala i hostující hvězda ze Slovenska, vícebojař Andrej Bician (tyč, dálka, 110 m př.), který si v individuálních disciplínách smolně nepřipsal ani bod. O lepší výsledek budou obě družstva bojovat již v sobotu 2. června na domácím stadionu Sokola Hradec Králové na Eliščině nábřeží. Kompletní výsledky: http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=15783. Oddílový web: http://www.atletikahk.cz. (cab)

Na exkurzi do přírody Přírodovědnou exkurzi pořádá v sobotu 2. června východočeská pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život. Cílem budou Josefovské louky a Záchranná stanice pro handicapovaná zvířata v Jaroměři. Exkurze je určena pro veřejnost. Odjezd z hradeckého hlavního nádraží v 8.04 hodin. Předpokládaný návrat v 16.34 hodin. Účastníky čeká pěší trasa cca 12 km, doporučena je pevná obuv. (red)

Hradec a Pardubice spojí folklor Již pojednadvacáté si 1. až 3. června v Pardubicích a v Hradci Králové podají ruce dobří sousedé a přátelé folkloru z Čech, Moravy a Slovenska při Folklorním festivalu Pardubice Hradec Králové. Představí se zde 19 souborů. Po pátečním pardubickém zahájení se sobotní program přesune do Hradce na Masarykovo náměstí. Součástí programu Na hradeckém rynku bude od 13.30 hodin dětský pořad Od kolébky k řemeslu. Po průvodu účinkujících začne ve 14.30 hodin hlavní program Roztančené náměstí a od 15.30 hodin Okénko hostů, ve kterém vystoupí polská Goralská kapela Janicki z Valbřichu. Další část festivalu bude v 16.30 hodin věnována scénickým formám folkloru v Klicperově divadle. Závěr hradecké části festivalu bude od 19 hodin na Šrámkově statku v Pileticích. Program Přijďte pobejt aneb smyslů plný večer bude patřit k těm nejveselejším. V neděli se festival rozloučí programem Rozmlouvání, který proběhne od 14 hodin na zámku v Pardubicích. (hkvs)

UDĚLEJTE SI ČAS Pohádkový les u Orlice Vodácký klub Slavia Hradec Králové zve děti a jejich rodiče do lesa plného pohádkových bytostí. Pohádkovou říši vodáci pro všechny zájemce otevřou 8. června od 17 do 18.30 hodin u loděnice VK Slavia za starou nemocnicí naproti Všesportovnímu stadionu.

S Jiřinou Šiklovou bez náhubku Bez ohlávky a bez náhubku. Takový je název diskuse se socioložkou Jiřinou Šiklovou, která se uskuteční 7. června od 17 hodin v Salonu královéhradeckém na Gočárově třídě 20. Součástí besedy bude také autogramiáda knih.

Děti oslaví svátek na Biřičce Cestu pohádkovým lesem, tradiční oslavu Dne dětí, pořádá v neděli 3. června na hrázi rybníka Biřička křesťanské mateřské centrum Sedmikráska ve spolupráci se studenty středních škol. Od 14.30 do 17.30 hodin se účastníci projdou lesem plným pohádkových bytostí, s jejichž pomocí budou plnit zábavné úkoly o odměny. Trasa putování je vhodná i pro kočárky a malé dětské nožky. Vstupné je dobrovolné.

Na Bílou věž opět i v noci K noční prohlídce zve 2. června Bílá věž. Od 20 do 24 hodin mohou zájemci vystoupat na ochoz věže a potěšit svůj zrak nevšedním pohledem na působivě osvětlené panorama krajské metropole.

Poslechněte si Queen Symphonic Lahůdku pro milovníky hudby skupiny Queen připravila Filharmonie Hradec Králové s Kongresovým centrem Aldis na 8. června. Ve velkém sále Aldisu zazní od 19.30 hodin písně legendární rockové kapely v symfonickém hávu.

pro všechny znamená, že jsou zváni také handicapovaní. Hradce Králové se tour dotkne 3. června. Etapa nazvaná Hlavně z kopce do Hradce odstartuje v neděli v 9 hodin ze Zlatého návrší. Tato 100 km dlouhá cyklojízda do Hradce Králové překoná rekordní převýšení 1184 m. Podrobnosti celé akce najdete na webu www.labskastezka.cz.

Za podpisy na hejtmanství

Přijďte se dobít na léto

Výstavu podpisů významných osobností vážné hudby hradeckého sběratele autogramů Jaroslava Míchala mohou zájemci vidět po celý červen ve vstupní hale krajského úřadu na Pivovarském náměstí. Výstava autogramů Antonína Dvořáka, Emmy Destinnové a dalších hudebních velikánů bude přístupná každý pracovní den od 8 do 17 hodin.

Zábavné odpoledne spojené s mezinárodním maratonem elektromobilů Electric Marathon 2012 Tallinn - Monte Carlo se uskuteční 5. června od 13 do 16 hodin na Masarykově náměstí. Příjezd elektromobilů je očekáván ve 13 hodin, od 13 do 16 hodin se v rámci doprovodného programu uskuteční předváděcí jízdy v elektromobilech, projížďka na elektrokole, prezentace elektrických skútrů a dobíjecích stanic, nejrůznější soutěže a kvízy pro děti. V 15.30 hodin budou vyhlášeni vítězové etapy Wroclaw - Hradec Králové. Akce vyvrcholí v 16 hodin odstartováním další etapy maratonu Hradec Králové - Brno.

Den dětí v Habrmance Žáci ZŠ a ZUŠ Habrmanova pořádají 4. června dětský den pro všechny předškoláky i malé školáky. Od 14 hodin budou pro děti připraveny hry a soutěže, od 16 hodin pak následují vystoupení orchestrů ZUŠ. Jako občerstvení bude možné osvěžit se dobrou zmrzlinou. Na hřiště se bude vcházet vestibulem školy ZŠ Habrmanova. Za příznivého počasí se dětský den odehraje na hřišti.

Připojte se k Tour de Labe Od června do října se letos uskuteční seriál již šesté tradiční cyklojízdy Tour de Labe, kterou pořádá občanské sdružení Labská stezka Nymburk. Na libovolný úsek cyklotrasy v koridoru řeky Labe se mohou vydat cyklisté a pěší turisté, senioři i rodiny s dětmi a dětskými vozíky. Přívlastek

Příběh Wintonových dětí ožije na besedě Povídání s Hanou Kleinerovou, jednou ze zachráněných „Wintonových dětí“, se uskuteční ve středu 6. června v 18 hodin v sále centra Sion v Malšovicích Na Kotli. Hana Kleinerová se narodila v roce 1927 v Hradci Králové v židovské, nenábožensky založené rodině. V létě 1939, se rodiče rozhodli vyslat obě dcery do Anglie spolu s takzvanými Wintonovými dětmi. Hana Kleinerová spolu se sestrou Soňou odjely z Prahy posledním vypraveným vlakem. (red)

Galerie Koruna - Světová grafika, do 9. 6. Galerie 123, Krajináři Galerie na mostě - Žeň českého a slovenského exlibris, do 22. 6. Knihovna HK, Eliščino nábřeží - Výstava Čas malin a adrenalin, do 29. 6. Ateliér Labyrint - Skupinová výstava Akt 12, do 30. 6. Galerie U Klicperů - Martin Šárovec - Na rozhraní, do 30. 6. IC Gočárova třída - Hradecký evangelický kostel, do 30. 6.

Tipy odjinud CHEB – 28. 6. - 1. 7. – FIJO Cheb - Festival mládežnických dechových orchestrů JINDŘICHŮV HRADEC – 16. 6. – Den města Jindřichův Hradec 2012 KUTNÁ HORA – 23. - 24. 6. – Královské stříbření Kutné Hory LITOMYŠL – 14. 6. - 8. 7. - Operní festival Smetanova Litomyšl POLIČKA – Výstava Adolf Born - Nejen Mach a Šebestová - do 2. 9. TELČ – 14. 6. - 16. 6. – Arts&film 2012 - VIII. Evropský filmový festival o umění TŘEBOŇ – 15. 6. - Laco Deczi Bližší informace a více tipů na výlet na www.ceskainspirace.cz. (is)

Hledají nový domov Betynka, ev. č. 124/2012, bišonek, pohlaví: fena, věk: 10 let, barva: bílá, velikost v kohoutku 30 cm. Betynka je představitelka společenského plemene bišonek. Je velice mazlivá, klidná, čistotná. Její srst vyžaduje pravidelné stříhání. Nemá žádné zdravotní potíže. Agi, ev. č. 119/2012, kříženec, pohlaví: fena, věk: 8 měsíců, barva: černá, odhadovaná velikost v kohoutku v dospělosti: 48 cm. Pohledná fenka Agi je temperamentní, vhodná pro zájemce o dlouhé procházky, turismus. Fousek, ev. č. 123/2012, kříženec, pohlaví: pes, věk: 2 roky, barva: černá, velikost v kohoutku 48 cm. Velice bázlivý, přátelský, poslušný mladý pes, vhodný do klidného prostředí domku se zahradou. (ll) Uzávěrka tohoto čísla byla 25. 5. 2012. Zve− řejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 1. 6. 2012. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za případně vložené propagační tis− koviny jakéhokoliv charakteru. Se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního doručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové nákladem 47 000 výtisků z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý. Magistrát města HK, Českoslo− venské armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org. Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495 054 125.

Radnice 21 2012  

Informační zpravodaj statutárního města

Radnice 21 2012  

Informační zpravodaj statutárního města

Advertisement