Page 1

Hradec Králové už zná jména držitelů Výročních cen města za rok 2010. Udílení ocenění zažilo ve středu 30. března kongresové centrum Aldis. Došlo i na velké překvapení. Nejprestižnější cenu Primus inter pares si totiž odnesli oba nominovaní.

Čtěte na straně 2 KRÁTCE Z HRADCE Poplatky za komunální odpad a za psy Složenky na místní poplatek za psy a komunální odpad jsou v těchto dnech doručovány do všech domácností. K jejich bezproblémovému doručení je třeba, aby všichni občané měli řádně označeny poštovní schránky jmenovkou. Důležité je rovněž správné označení domu číslem popisným a orientačním. Složenky budou doručeny do 10. dubna. V období od 28. března do 22. dubna 2011 budou pokladny magistrátu města otevřeny takto: Pondělí a středa: 8 - 17 hodin Úterý a čtvrtek: 8 - 15.30 hodin Pátek: 8 - 13 hodin Dovolujeme si upozornit, že nejlepší možností úhrady je platba převodem na účet města Hradec Králové vedený u Komerční banky. Číslo účtu a variabilní symbol jsou uvedeny na složenkách. Splatnost obou poplatků je stanovena na 25. duben 2011.

Od soboty bude platit nový jízdní řád MHD Od soboty 9. dubna se provoz hradecké městské hromadné dopravy bude řídit novým jízdním řádem. Cestující si jej už mohou koupit v sešitové podobě v prodejnách dopravního podniku. Na zastávky se nové jízdní řády začnou vyvěšovat v pátek 8. dubna odpoledne. Nové jízdní řády a trasy linek už najdete také na internetových stránkách www.dpmhk.cz. Nezapomeňte si aktualizovat program do mobilních telefonů pro vyhledávání jízdních řádů a spojení na linkách MHD z internetových stránek dopravního podniku. Tuto pomůcku pro cestování na linkách MHD poskytuje Dopravní podnik města Hradce Králové zdarma. Můžete se také obrátit na e-mail: jrmobil@dpmhk.cz, kde budete zařazeni do databáze pro zasílání aktualizací do e-mailu.

Špagetka & spol. vyrážejí do světa

Nové trolejbusy zaujmou veřejnost kromě jiného neobvyklou délkou - téměř devatenácti metrů - a vyšším počtem dveří. Téměř devatenáct metrů dlouhé nové nízkopodlažní trolejbusy uvedl do provozu 4. dubna královéhradecký Dopravní podnik. Na terminálu hromadné dopravy si mohli zájemci v klidu prohlédnout všech jedenáct dlouhých krasavců, sledovat jejich křest nebo absolvovat první jízdu městem. S těmito vozy přišla do městské hromadné dopravy i další novinka - otevírání dveří trolejbusů pomocí tlačítek. Obměna kloubových trolejbusů byla už netrpělivě očekávána nejen cestujícími, ale i samotným Dopravním podnikem. „S příjezdem nových vozů jsme se dostali na stoprocentní nízkopodlažnost v této trakci,“ říká ředitel Do-

Ocenění za nejlepší web putuje do Hradce Prestižní ocenění Zlatý erb 2011 v kategorii nejlepší webová stránka města získal Hradec Králové. Dostal i zvláštní cenu ministra vnitra za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky. Ceny byly předány na mezinárodní konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v hradeckém Aldisu. Městský webový portál www.hradeckralove.org přitom slavil před měsícem první rok ostrého provozu v novém grafickém a funkčním kabátě. Aktualizaci a údržbě webu města se věnuje více než 25 editorů ze všech magistrátních odborů. V nadcházejícím období se chystá několik komplexních projektů, které by měly webový portál rozvinout a více zpřístupnit občanům. V kategorii měst se za hradeckým webem umístila Jihlava a Vsetín. Mezi obcemi zvítězily Okříšky před Libochovany a Blešnem.

Odstávka oddělení matriky a CzechPoint Oddělení matrik a CzechPoint královéhradeckého magistrátu bude z provozních důvodů 14. a 15. dubna uzavřeno. Všem klientům se za omezení omlouváme a děkujeme za pochopení. (re)

pravního podniku Miloslav Kulich. „Trolejbusy budou obsluhovat zejména linky číslo 1 a 2, ale cestující z jiných částí města se už brzy také dočkají nových vozů. Ještě letos obnovíme vozový park krátkých - solo - trolejbusů o šest nových kusů, v příštím roce o dalších dvanáct a na počátku roku 2013 ještě přibude další šestice,“ prozrazuje plány na další období ředitel Kulich. Nové trolejbusy se pyšní mnoha vylepšeními nejen pro uživatele. Na první pohled je patrné, že přibyly navíc jedny dveře, které umožní rychlejší odbavení cestujících. Příjemné nastupování je výhodou nejen pro hůře pohyblivé lidi, pohodlné svezení podporuje příjemný interiér a tichý chod vozu. Nové vozy si pochvalují i řidiči. „Je to veliký posun kupředu, v porovnání s předchozími modely je tu nesrovnatelně lepší komfort pro řidiče, v kabině je po zavření dveří až nezvyklé ticho,“ pochvalovala si po první jíz-

dě s Amálkou řidička a dispečerka Renáta Kopřivová. Cestující ve voze už není potřeba sledovat v zrcátku, ale k dispozici je kamerový systém. Vozy mají oproti starším modelům nižší hmotnost a nižší je i jejich spotřeba. Trolejbusy typu Škoda 31 Tr SOR budou pod tímto označením znát spíše odborníci, lidé si

Videoreportáž z akce najdete na Hradecké internetové televizi (HIT) na www.hkhit.org

Obnova vozového parku trolejbusů Spolufinancováno z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Projekt č.: CZ.1.13/1.2.00/17.01050 - Obnova vozového parku trolejbusů

Světlo jako lék? Lesníci ho naordinují dubům Přestože v přírodní památce Černá stráň v novohradeckých lesích ustoupí část 170 let starých dubů svým potomkům, zásah bude mít podle lesníků na les kladný vliv. Lesníci jsou přesvědčeni, že prosvětlením lokality se podaří zachovat původní a místní typ dubu. Městské lesy Hradec Králové chystají v malé části Černé stráně obnovu dubového porostu, která bude spočívat ve vytěžení vybraných starých stromů. Tím se umožní rozvoj mladých doubků živořících pod jejich korunami. Za současné situace jim totiž v růstu brání především nedostatek světla způsobený zastíněním prostranství letitými duby. O situaci se mohou přesvědčit i návštěvníci této lokality. Pod starými duby se mladým doubkům nedaří, kdežto vedle v oplocence, kde je dostatek světla, rostou doslova jako z vody. Čím dál od okraje starého porostu stojí, tím jsou vyšší. Chystaným zásahem se lokalita prosvětlí a mladé stromy dostanou

vhodné podmínky k životu. „Jedná se o malou plochu, asi 50 krát 20 metrů. Chceme tady dalším generacím zachovat tento původní a místní ekotyp dubu. Potřebuje hodně světla, a kdybychom tento zásah neudělali, tak by zastíněné stromečky krněly, zůstávaly stejně vysoké, nebo dokonce zašly. Je zde sluneční i srážkový deficit, a pokud se lokalita neosvětlí, tak mladé stromky nemají šanci přežít. Proto je chystaný zásah nutný,“ prohlásil Milan Zerzán z Městských lesů Hradec Králové. „Prioritně nám nejde o dřevo, to je z velké části poškozeno. Jde o zachování původního ekotypu dubu na tomto místě,“ vysvětlil. Dodal, že proměnu uvedené části přírod-

je ale nejspíš spojí s jejich pohádkovým pojmenováním. Na základě výsledků ankety byly jednotlivé vozy nazvány Špagetka, Rákosníček, Fifinka, Rumcajs, Amálka, Krteček, Mánička, Cipísek, Hurvínek, Škubánek a Křemílek. Text a foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ

ní památky plánují na příští zimu. Zajímavostí je, že původní ochrana Černé stráně a nedaleké Síťovky vznikla za druhé světové války. Důvodem byla snaha zabránit vytěžení a odvezení dřeva z těchto lokalit do Německa, aby nemohlo sloužit k válečným účelům. Tehdy šlo především o smrky a borovice, tedy stromy s rychle rostoucím dřevem. Žádost lesníků o obnovu porostu na Černé stráni má nyní na stole odbor životního prostředí krajského úřadu. „Správní řízení se vede ve věci povolení činnosti ve zvlášť chráněném území. Jedná se o odtěžení části dubového porostu, který je zde přítomen, za účelem zajištění přirozené obnovy. V souladu s plánem péče zde budou pokáceny i jehličnaté dřeviny. Rozhodnutí vydáme do třiceti dnů,“ řekl vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny Miloš Čejka. (čer)

Zřícené hradby zajišťuje statik Pod neustálým dohledem kamer je prostor u Adalbertina, kde došlo ke zřícení části městských hradeb. Sanační práce navržené statikem právě startují. Bezpečnost občanů zůstává i nadále prioritou, proto byl prostor po zřícení obehnán mobilními zábranami. Městská policie Hradec Králové dohlíží na místo pomocí kamerového systému 24 hodin denně. Na návrh statika budou strženy uvolněné části zdi kolem otvoru, jenž vznikl sesuvem hradeb, postupně pak bude rozšířený otvor po sesuvu uzavřen dřevěnými fošnami. Po celé délce otvoru budou navíc vyrovnány silniční panely, které zabrání případnému tlaku sesouvající se zeminy. Zbytek parkoviště za mobilním oplocením zůstane přístupný. Komplexní opravy se vzhledem k nutným geologickým průzkumům uskuteční až na jaře 2012. (mav)


STRANA 2 Oznámení o veřejném projednání návrhu změny Územního plánu města Hradec Králové č. 271 Magistrát města Hradec Králové oznamuje zahájení veřejného projednání o návrhu změny Územního plánu města Hradec Králové č. 271. Změna spočívá ve změně funkčního využití plochy: „sportovní a rekreační plochy“ v jihozápadní části k.ú. Třebeš, na plochu: „čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby“. V rámci pořízení této změny ÚPMHK je současně opraven zákres ochranného pásma městské čistírny odpadních vod. Veřejné projednání se bude konat 28. dubna v 15 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, II. patro, č. dveří 112, a bude spojeno s odborným výkladem projektanta. Návrh změny je vystaven k veřejnému nahlédnutí na magistrátu města ve vitrínách na chodbě, II. patro, do 27. dubna. Námitky a připomínky k návrhu změny ÚPMHK č. 271 lze uplatnit nejpozději do 28. dubna.

Plánované uzavírky vozovek „ 1. 4. - 13. 5. ulice Bratří Štefanů oprava zálivu autobusové zastávky „Silnice“ ve směru do centra „ 4. 4. - 7. 5. Kladská ulice - částečná uzavírka, provoz povede po volné polovině vozovky a bude řízen světelnou signalizací „ 7. 4. - 30. 5. Resslova ulice (vjezd do parkovacího domu Katschnerka a připojovací pruh) - částečná uzavírka dlouhá tři až čtyři dny z důvodu umístění plošiny pro nátěr fasády parkovacího domu „ 8. 4. - 11. 4. Hoděšovická ulice (spojka mezi ulicemi Brněnská a Holická) - úplná uzavírka „ 19. 4. - 27. 4. Tomáškova ulice úplná uzavírka

Stravování pro seniory Jídelna důchodců v Šafaříkově ulici nabízí stravování pro starobní i invalidní důchodce. Jídelna vaří jedno hlavní jídlo, polévku, čaj (dle jídelníčku i kompot, salát, ovoce nebo moučník). Je možné si jídlo odnést domů v jídlonosičích. Cena oběda je 47,- Kč, můžete se přihlásit telefonicky na č. 495 513 092, nebo osobně v kanceláři jídelny - Šafaříkova ulice č. 764 (naproti YMCA). (re)

RADNICE 13 / 6. 4. 2011

Město rozdalo výroční ceny Hradec Králové už zná jména držitelů výročních cen města za rok 2010. Udílení ocenění zažilo ve středu 30. března kongresové centrum Aldis. Došlo i na velké překvapení. Nejprestižnější cenu Primus inter pares si totiž odnesli oba nominovaní. Na cenu Primus inter pares byli navrženi ředitel Klicperova divadla Ladislav Zeman a uznávaný kardiovaskulární patolog a pedagog Ivo Šteiner. O nominaci prvně jmenovaného rozhodly mimořádné umělecké úspěchy Klicperova divadla a tvůrčí přístup k rozvoji kulturního života a k propagaci města. Ivo Šteiner byl navržen za dlouhodobý a mimořádný přínos v oblasti kardiovaskulární patologie, rozvoj Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a její spolupráci s Fakultní nemocnicí. „Zastupitelstvo města Hradec Králové uděluje cenu Primus inter pares panu magistru Ladislavu Zemanovi a profesoru, doktoru Ivu Šteinerovi, kandidátu věd,“ vyhlásil výsledek „souboje“ obou významných osobností města primátor Zdeněk Fink. Překvapeni byli kromě diváků také oba ocenění. „Když jsem zjistil, že nominovaným je pan ředitel Zeman, tak jsem si řekl, to je jasné, to musí vyhrát. Takže jsem velice potěšen,“ prohlásil profesor Ivo Šteiner. „Cenu beru i jako hodnocení oboru patologie v Hradci Králové, který tady má velkou tradici,“ sdělil. „Chci poděkovat vedení města, všem, kteří rozhodli, že zrovna já jsem nositelem hradeckého Oskara,“ uvedl Ladislav Zeman. Dodal, že cenu nechápe jen jako ocenění sebe, ale celého divadla. „Co by byly moje vize bez kolegů, kdyby mi je nepomohli realizovat. Děláme to všechno především pro město Hradec Králové. Děkuji všem, kteří to se mnou vydrželi a i já se to pokusím ještě chvíli vydržet,“ dodal ředitel Klicperova divadla. Držitelem Hradecké sportovní ceny udělované za významné počiny v oblasti sportu se stal orientační běžec Pavel Kubát, mistr světa na klasické trati v kategorii juniorů. Dalšími nominovanými byli kvadriatlonista Leoš Roušavý a fotbalisté FC Hradec Králové. Hradeckou múzu, tedy cenu za významné počiny v kultuře, získal Marek Zákostelecký, který byl oceněn za originální vý-

Vzkaz zastupitelů veřejnosti Závěr seriálu, v němž jste si postupně mohli přečíst slova všech 37 zastupitelů města napříč politickým spektrem. Na prostoru dva− ceti řádků strojopisu naformulovali libovolným stylem to, co chtě− li vyslat směrem k občanům města.

Jaroslav Cerman

Bohuslav Melichar

zastupitel města Hradce Králové

zastupitel města Hradce Králové

Rád bych voličům poděkoval za hlasy ve volbách pro Změnu pro Hradec i mne osobně. Mým povoláním je medicína, obor intenzivní péče. Je to práce, která je náročná, baví mne a pokládám ji za užitečnou. V komunální politice tedy nehledám živobytí ani seberealizaci. Jako nezávislý kandidát jsem chtěl podpořit hnutí, jehož prioritou je ochrana životního prostředí. Negativní přístup předchozího vedení města k ochraně přírody jsem vnímal jako projev arogance moci a přezíravosti vůči veřejnému zájmu. Povolební jednání určila našemu hnutí místo v opozici. Zde bych se svými kolegy rád pomohl k větší kontrole nakládání s veřejnými prostředky a prosazení většího respektu k názorům občanů. Mou osobní prioritou je přispět k záchraně cenných přírodních lokalit, protože jsou snadným terčem lidské bezohlednosti a jejich zničení je nevratné. V případě lokality Na Plachtě, jejíž rozšíření a ochranu podpořilo v petici čtrnáct tisíc lidí, se jedná nejen o záchranu vzácných živočichů, ale i o obranu občanských hodnot proti stále více dominující neodpovědnosti a sobectví.

V úvodu bych chtěl našim voličům poděkovat za podporu ve volbách. Narodil jsem se v Hradci Králové a zde i prožil většinu svého života. I když se nyní můj profesní život vyvinul tak, že větší část týdne jsem mimo Hradec Králové, vyrůstají zde mé děti a mám zde svůj trvalý domov. Nikdy jsem nebyl členem politické strany a do loňského roku jsem se ani nijak politicky neangažoval. Na kandidátce Změny pro Hradec jsem chtěl na nevolitelném místě podpořit programové priority, ke kterým jsem měl vždy blízko, zejména ochranu životního prostředí a transparentnost veřejné správy. Množství preferenčních hlasů mě poněkud zaskočilo a rozhodlo, že jsem se stal nakonec zastupitelem. Důvěru občanů vnímám jako velký závazek. Profesí jsem lékař, mým oborem je klinická onkologie. Jelikož statutární město Hradec Králové žádné větší zdravotnické zařízení neprovozuje, své odborné znalosti v práci zastupitele neuplatním. Toto se může jevit jako nevýhoda, já to však vnímám jako jednoznačnou výhodu, protože ve svém rozhodování nejsem vázán žádnými partikulárními profesními zájmy. Komunální politika, která řeší praktické problémy života města a jeho občanů více než ideologické rozpory, umožňuje spolupráci zastupitelů zvolených za různá uskupení napříč politickým spektrem. Právě v této spolupráci vidím šanci prosadit programové priority Změny pro Hradec, především ochranu přírody a životního prostředí a boj proti korupci.

tvarnou kompozici interiéru Labyrintu Divadla Drak. Na ocenění byli navrženy také Divadelní soubor Slunovrat a Zora Valchařová Poulová. Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci si z Aldisu odnesl Zdeněk Beran, doktorand z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové za mimořádnou publikační aktivitu a za vynikající výsledky ve

vědecké a výzkumné činnosti v oblasti české a československé historie. Jeho čerstvým vědeckým úspěchem je kniha Poslední páni z Michalovic. Na toto ocenění byli dále nominováni Lenka Krčmová, Ilja Tachecí a Jana Žďárová Karasová. Titul Událost roku Hradce Králové veřejnost přiřkla otevření koupaliště Flošna. Na výběr měla ještě otevření Labyrintu Divadla Drak, postup hradeckých fotbalistů do první fotbalové ligy a projekt Hradec neznámý: Po stopách knihy Starý Hradec Králové dům od domu. Udílení výročních cen organizovalo město Hradec Králové, hlavním partnerem byla Komerční banka, a.s. Martin ČERNÝ

Ocenění Primus inter pares získaly hned dvě osobnosti, ředitel Klicperova divadla Ladislav Zeman a patolog a pedagog Ivo Šteiner. Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ

S přestavbou Bavlny pomůže Hradci Evropa V zimě zahájená rekonstrukce sportovního areálu Bavlna na Pražském Předměstí, která přijde na bezmála 112 milionů korun, bude dokončena v prvním čtvrtletí příštího roku. Velkou část nákladů pokryje dotace z Evropské unie. Podle vedoucího investičního odboru magistrátu Valentýna Avramova zatím probíhají práce podle harmonogramu a měly by skončit do konce března příštího roku. „Byla zahájena výstavba obou objektů, zároveň se provádějí zemní práce na hřištích a končí demolice bývalého objektu centra pro zdravotně postižené,“ přiblížil současné dění Valentýn Avramov. Areál dosud sloužil především jako zázemí pro mládežnický fotbal a volnočasové hřiště pro základní školy a veřejnost z okolí, ovšem postupně přestal vyhovovat požadavkům i hygienickým normám. Cílem přestavby je vybudování moderního sportovního areálu a rozšíření nabídky volnočasových zařízení. Kromě fotbalového hřiště zde v příštích měsících vzniknou dvě víceúčelová sportoviště s umělým povrchem, hřiště pro pétanque a volný čas i krátká běžecká dráha. Součástí areálu bude rovněž sportovní internát s pětačtyřiceti lůžky pro potřeby mládežnické kopané a tribuna s membránovým zastřešením pro 335 diváků, kabinami a kompletním zázemím. S financováním přestavby sportovního areálu Bavlna Hradci Králové výrazně pomohou peníze z Evropské unie. Žádost o dotaci město podalo koncem října 2010 a smlouva o jejím poskytnutí byla podepsána v březnu letošního roku. Celkové výdaje dosáhnou téměř 112 milionů korun, přičemž způsobilé budou činit 68 milionů. Dotace z EU tvoří 58 086 547 korun, tedy 85 procent z celkových způsobilých výdajů. (čer, mav)

29. 3. V rukou policie uvízl hledaný muž, kterého strážníci městské policie objevili v Šimkových sadech, kde pospával na lavičce. „Po ověření dokladů byl požádán, aby nastoupil do služebního vozidla. Hlídka městské policie převezla třiatřicetiletého muže k dalšímu šetření na služebnu Policie České republiky,“ informovala mluvčí hradeckých strážníků Eva Čížková. (mp) z 30. 3. Policie obvinila dva muže ve věku 23 a 31 let z krádeže. Jsou důvodně podezřelí, že v době od prosince loňského roku do letošního února vnikli společně v šestnácti případech do řadových garáží v Hradci Králové a v pěti případech do objektů firem. Z garáží brali převážně pneumatiky, někdy včetně disků, různé nářadí, stavební materiál, dětské jízdní kolo, pohonné hmoty, barvy, stolní počítač, notebooky a další uskladněné věci. Z firemních objektů zase mizel uskladněný kovový materiál, ale i valníkový vozík či prázdné propanbutanové lahve. Celkovou škodu policie zatím vyčíslila na zhruba 400 tisíc korun. Dvojici obviněných hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi. (pčr) z 31. 3. Se zlou se potázali lidé, kteří chtěli pomoci starší ženě, která v centru města upadla na chodníku. Dočkali se jen nadávek a tvrzení, že od nich nic nepotřebuje. Přivolaní strážníci městské policie zjistili, že třiašedesátiletá žena nemá žádné viditelné zranění, pouze je „namol“. Kvůli opilosti ani nezvládla dechovou zkoušku, byla proto převezena na záchytku. (mp)

Grilovanou klobásu a pivo dostanou turisté přímo v lese Návštěvníci městských lesů v okolí Nového Hradce a Malšovic se mohou těšit z rozšíření služeb. Po zimě bylo opět otevřeno občerstvení u Mazurovy chalupy, Městské lesy Hradec Králové před jarem zároveň opravily několik altánů s ohništěm, které jsou v lese volně k využití turistům. „Před každým víkendem u nich budeme doplňovat dřevo, aby si zde zájemci mohli třeba opéci párek,“ sdělil Milan Zerzán z Městských lesů. „Připravuje se otevření nového občerstvení s grilem na hojně využívané lesní cestě Hradečnice, konkrétně v lokalitě Vlčí jámy, mezi lesním hřbitovem a hájovnou Černá stráň. Pro cyklisty a bruslaře to bude určitě vítaná změna, protože na Hradečnici zatím nic podobného nebylo,“ doplnil Milan Zerzán. S otevřením občerstvení se počítá nejpozději do začátku léta. (čer)

Vodáci vyčistí Orlici Pravidelné čištění řeky Orlice pořádané Klubem dětí a mládeže Hradec Králové se letos uskuteční 16. a 17. dubna. Cílem dobrovolné ekologické akce bude vyčistit koryto, břehy a slepá ramena řeky ve vybraném úseku přírodního parku Orlice od civilizačního odpadu. Pořadatelé zvou na akci všechny zájemce, rádi uvítají především účastníky s vlastním vodáckým vybavením. Sraz je naplánován na 16. dubna v 8.45 hodin u mostu v Kostelci nad Orlicí. Více informací najdete na: orlice.hradectivodaci.cz. V případě zájmu se mohou lidé ozvat do 14. dubna na e-mailovou adresu cisteniorlice@seznam.cz. (re)

Radnice jednala se zástupci komisí

Projekt Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna je zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje města“, aktivita 2.2.1 Rozvoj infrastruktury pro kulturní a sportovní aktivity. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

Vedení radnice rokovalo se zástupci všech 24 komisí místních samospráv. Palčivými problémy komisí jsou tradičně rekonstrukce a opravy chodníků a vozovek, investice, měřiče rychlostí v jednotlivých městských částech. Výraznou změnou ve financování by mohlo být zavedení speciální rozpočtové rezervy na prioritní akce komisí. Rezerva by v této podobě mohla začít fungovat od roku 2012 a byla by v objemu 20-30 milionů korun. Čerpání jednotlivých částek by pak bylo věcí dohody zástupců komisí. V průběhu následujícího roku by mělo dojít k aktualizaci prioritních požadavků. Více na www.hradeckralove.org. (mav)


RADNICE 13 / 6. 4. 2011

KAM ZA KULTUROU Sobota 9. 4.

STRANA 3

Hradec vsadil na rodinnou turistiku

Adalbertinum 10.00 Kůzlátka a vlk, 14.00 15. dětský hradecký bál Galerie MU 9.00 Vysvitlo slunce... a pak se to stalo! Aldis 9.00 VETfair 2011 Hvězdárna HK 15.00 Pozorování slunce, 16.00 Program pro děti, 18.00 Gagarin nás pozval do vesmíru, uvádí Karel Bejček, 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování Kino Centrál 15.30 Letopisy Narnie: Plavba jitřního poutníka 3D, 18.45 Hrabě Ory, opera Divadlo Drak 16.00 Sůl nad zlato ČRo HK 17.10 Radioklub - Škola Sluneční Hostinné Klicperovo divadlo 19.00 Poslední doutník AC klub 19.00 Sheepfest Filharmonie HK 19.30 Abonentní koncert řady K

Pondělí 11. 4. Divadlo Drak 9.00 Přehlídka dětských recitátorů Klicperovo divadlo 14.30 Ještěři Církev československá husitská 17.00 Nedotčená příroda Bajkalu ZUŠ Střezina 18.00 Koncert žáků Kino Centrál 18.00 Tantra, 20.00 Když kámen promluví Filharmonie HK 19.00 Ondřej Havelka Divadlo Jesličky 19.30 Opravdu nezapomenutelný víkend ČRo HK 20.10 Hudba ze zapadlých vesnic - Tiken Jah Fakoly: reggae zůstává hudbou boje

Úterý 12. 4. Divadlo Drak 9.00 Pejsek a kočička, 9.00 Přehlídka dětských recitátorů (Studio) Kino Centrál 9.30 Jack se chystá vyplout, 18.00 Romance pro křídlovku, 20.00 Opravdová kuráž Galerie MU 10.00 Úsvit moderny Knihovna HK 17.00 Pořad o Karlu Gottovi Biskupské gymnázium 17.00 Počítačový kurz pro seniory ZUŠ Střezina 18.00 Střezinská Fidlovačka Klicperovo divadlo 19.00 Světáci Studio Beseda 19.00 Klub autistů Městská hudební síň 19.00 Velikonoční koncert Filharmonie HK 19.00 Koncert kytarových orchestrů ČRo HK 20.10 Regionální scéna Dva - držitelé Anděla v kategorii Alternativní

Středa 13. 4. Divadlo Drak 9.00 Pejsek a kočička KMC Sedmikráska 10.00 Dětský výtvarný projev ČRo HK 11.10 Zdeněk Rudolecký rozvodová problematika Biskupské gymnázium 17.00 Počítačový kurz pro seniory Církev československá husitská 17.30 Vernisáž výstavy M. Janatkové SVK HK 18.00 Potkala jsem Sicílii Kino Centrál 18.00 Odcházení, 20.00 Správci osudu Klicperovo divadlo 19.00 Šarmantní osobnost roku 2010 Studio Beseda 19.00 Dámská šatna Klub Čtyřka 19.04 Vezekmíni Divadlo Jesličky 19.30 Slaměný (klobouk) z benátské (slámy) Hvězdárna HK 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování Nové Adalbertinum 20.30 Dvojí tvář lenosti

Čtvrtek 14. 4. Aldis 10.30 Gastro Hradec 2011 Galerie MU 15.00 Labyrint - Lubomír Přibyl Biskupské gymnázium 17.00 Počítačový kurz pro seniory Kino Centrál 17.30 Opravdová kuráž, 20.00 Norské dřevo Muzeum VČ 18.00 Čtrnáctiměsíční cesta za dobrodružstvím, uvádí Lucie Furchová a Miloš Lammr ZUŠ Střezina 18.00 Koncert žáků Studio Beseda 19.00 Noc oživlých mrtvol

Divadlo Drak 19.00 Operace: Levý hák Sbor kněze Ambrože - 19.00 Jarní koncert smíšeného sboru Jitro Divadlo Jesličky 19.30 Kluci, hadry, líčení Filharmonie HK 19.30 Abonentní koncert řady B ČRo HK 20.10 Novinky v hudbě

Pátek 15. 4. Klicperovo divadlo 10.00 Světáci ČRo HK 16.10 Hudební samoobsluha ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků Biskupské gymnázium 17.00 Počítačový kurz pro seniory Kino Centrál 18.30 Odcházení, 20.30 Neznámý Divadlo Jesličky 19.30 Hlubiny duše mé Hvězdárna HK 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování

VÝSTAVY

Neděle 10. 4. Jiráskovy sady 14.00 Vynášení smrtholky z Královýho Hradce KD Střelnice 14.00 Eva a Vašek KMC Sedmikráska 15.00 Velikonoční dílna Kino Centrál 15.30 Fimfárum - Do třetice, 17.30 Cizinec, 20.00 Jack se chystá vyplout ČRo HK 17.10 Návštěva - Karel Volenec, vědec a spisovatel

KAM ZA KULTUROU

Odemčením Bílé věže vstoupil 1. dubna Hradec Králové do nové turistické sezony. Ta se bude v souladu s vyhlášeným rokem rodiny nést v prorodinném duchu. Náměstek primátora Josef Krofta pokřtil pivem Votrok nové turistické publikace, které, jako například hravá mapa, jsou také uzpůsobené malým turistům. Novinky pro nadcházející sezonu představilo i Informační centrum, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost či Muzeum východních Čech. Návštěvníkům se rovněž otevřela katedrála svatého Ducha a kaple svatého Klimenta. Turistické sezoně, stejně jako nové publikaci věnované hradeckým středověkým kostelům a klášterům, požehnal Josef Socha. Bílá věž nabídla vernisáž výstavy strašidel, v uličce u katedrály zavoněl jarní jarmark a blížící se Velikonoce připomněly svým vystoupením folklorní soubory Červánek a Kvítek. Mezi nejvyhledávanější nabídku aprílových atraktivit pro děti patřilo malování na obličej a pod Bílou věží tak zakrátko bylo vidět umělecky namaskované kočičky, andílky, motýlky, netopýry či tygříky. Text a foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ

Březhrad viděl Memoriál Miroslava Pekárka Téměř tisícovka lidí obsadila první dubnovou sobotu louku u hasičské zbrojnice v Březhradu, kam se na pozvání březhradských dobrovolných hasičů sjely nejen sbory hasičů z okolních obcí, ale hlavně ti, kteří je v požárních sportovních disciplínách přijeli podpořit. Sportovního klání se zúčastnilo na 14 soutěžních družstev žáků, kteří se proháněli s požárními stříkačkami po závodních dráhách dopoledne. Odpoledne patřilo dospělým. Memoriál Miroslava Pekárka se konal letos už po osmé, záštitu nad ním převzal primátor města Hradec Králové Zdeněk Fink. Zábavný den spojený se soutěží dobrovolných hasičů pořádá každoročně Sbor dobrovolných hasičů Březhrad jako vzpomínku na tragickou událost ze 4. dubna 2003. Při nehodě autobusu na zdejším železnič-

KAM ZA SPORTEM Pátek 8. 4. Všesportovní stadion - umělá tráva 15.30 HK - Bolevec, st. žáci, 17.00 HK - Bolevec, st. dorostenci, pozemní hokej

Sobota 9. 4.

ním přejezdu tehdy zemřeli čtyři lidé a šest bylo zraněno. Mezi oběťmi neštěstí byl i člen Sboru dobrovolných

UDĚLEJTE SI ČAS Dobročinný bazar podpoří charitu

Malšovičtí senioři budou besedovat o investicích

Oblastní charita Hradec Králové pořádá jarní dobročinný bazar oděvů, obuvi, hraček, knih, keramiky, nádobí a dalších věcí. Bazar mohou zájemci navštívit od 12. do 15. dubna mezi 10. a 17. hodinou v sociálním šatníku v Kydlinovské ulici číslo 808 vedle stavebnin DSK. Výtěžek bude použit na podporu projektů Oblastní charity Hradec Králové.

Komise místní samosprávy Malšovice zve na tradiční setkání seniorů 13. dubna od 17 hodin v restauraci Tenisového klubu LTC v Zámostí. Na programu bude beseda o investičních záměrech, výstavbě Parku Malšovice, ochutnávka bio výživy, taneční vystoupení Anetky Hidveghy z AC hip hop, pozvánka na kulturní akce a hudba.

Burza dětského oblečení a sportovních potřeb

Velikonoční rodinná dílna

Možností, jak se zbavit v domácnosti již nepotřebných, ale ještě zachovalých věcí, nebo levně sehnat něco na jaro, je burza v malé tělocvičně Základní školy Úprkova v pátek 15. až v sobotu 16. dubna. V pátek 15. dubna se od 13 do 16.30 hodin uskuteční příjem věcí. Za každou předanou věc se účtuje poplatek 10 Kč, který se zaplatí při příjmu zboží. Prodej se bude konat v sobotu od 9 do 12 hod. Výplata peněz a výdej neprodaného zboží je tentýž den od 12.30 do 13.30 hodin.

Kukleňáček s písničkou Poslední setkání budoucích prvňáků s Kukleňáčkem v ZŠ Kukleny se uskuteční v úterý 12. dubna v 16 hodin. Na návštěvu přijdou žáci z hudební školy Yamaha, která má v Hradci Králové velkou tradici a dosahuje v soutěžích velkých úspěchů. Děti si nejen zazpívají, ale čekají je i hudební hádanky a společně se naučí novou jarní písničku. Zvířátko z písničky si potom postaví z Lega, procvičí si znalosti barev i počtu prvků. Snaha budoucích prvňáků bude v závěru setkání oceněna diplomem a malým dárkem.

Galerie AMB - Petr Jindra - Obrysy a rezonance, do 9. 4. Galerie Na Mostě - PF 2011 ze sbírky Rudolfa Príbyše a hradeckých sběratelů, do 22. 4. Informační centrum Gočárova třída - Jaroslav Sala, fotografie, do 29. 4. Galerie Na Hradě - Jan Měřička Odstup, do 29. 4. Galerie Barbara - Blanka Bohdanová - obrazy, Zdeněk Farský jun. - plastiky, do 30. 4. Lékařská fakulta UK - Návštěva prezidenta Edvarda Beneše na Lf UK v Hradci Králové v roce 1946, do 30. 4. Salon Královéhradecký - Výstava Můj Gočár, do 20. 5.

Velikonoční rodinnou dílnu otevře v neděli 10. dubna KMC Sedmikráska, Zieglerova 230. Mezi 15. a 17. hodinou bude na programu pletení z pedigu a zdobení velikonočních vajíček. Děti si budou moci vytvořit papírová zvířátka. Příspěvek na materiál činí 150 korun na rodinu. Pořadatelé doporučují přihlásit se předem.

Dětský výtvarný projev Beseda pro rodiče dětí ve věku od 2 do 7 let na téma dětský výtvarný projev se uskuteční 13. dubna od 10 do 12 hodin (v době konání pravidelného kurzu výtvarné dílny). Přednáška je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Při ní si zájemci budou moci vyzkoušet různé výtvarné techniky vhodné pro malé děti. Je nutné se přihlásit předem.

Smrtholka skončí v řece Jiráskovy sady v neděli 10. dubna zažijí tradiční setkání s jarními lidovými zvyky nazvané Vynášení Smrtholky z Královýho Hradce. Program začne ve 14 hodin. Kromě pořádajících folklorních souborů Dupák a Červánek se dění zúčastní také Písečánek z Písku. (re)

hasičů Březhrad, sedmnáctiletý Miroslav Pekárek. Text a foto: Magdaléna VLČKOVÁ

Hledají nový domov Connie, evid. č. 81/2011, dobrman; pohlaví: fena, věk: 7 měsíců, barva: černomodrá, velikost v kohoutku v dospělosti: 65 cm. Sedmiměsíční fenka dobrmana vhodná do klidného prostředí, vhodná pro osvojitele s kynologickými zkušenostmi. Je bázlivější, vystrašené povahy. Svým zařazením patří do skupiny služebních plemen, proto potřebuje zaměstnat a zajistit denně aktivní pohyb. Dobrmani mají vysokou inteligenci, jsou mrštní, hraví a neúplatně oddaní své rodině. Filip, ev. č. 83/2011, jezevčík, pohlaví: pes, věk: 3 roky, barva: černá s pálením, velikost v kohoutku: 35 cm. Filip je velmi pohledný jezevčík. Je přátelské, tvrdohlavé, ale také dominantní povahy. Je vhodný pro osvojitele, kteří mají se psy zkušenosti a Filipovu občasnou nevrlost v klidu domácího prostředí zvládnou. Filip není vhodný k dětem. Kačenka, evid. č. 87/2010, kříženec; pohlaví: fena, věk: 6 měsíců, barva: černá, velikost v kohoutku v dospělosti: 45 cm. Kačenka je šestiměsíční bázlivější fenka nízkého vzrůstu, vhodná k domku se zahradou. Její krátká srst vyžaduje vytápěný prostor v zimním období. K celoročnímu chovu venku není vhodná. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek

Všesportovní stadion - umělá tráva Extraliga ženy 11.00 HK - Mnichovice, 13.00 Extraliga muži HK - President, pozemní hokej Hřiště u DDM 10.00 a 12.45 HBC HK 1988 - Ježci Heřmanův Městec, starší žáci, 11.30 a 14.15 HBC HK 1988 Ježci Heřmanův Městec, mladší žáci, hokejbal

Neděle 10. 4. Všesportovní stadion - umělá tráva 10.30 HK - Litice, st. dorostenky, pozemní hokej Všesportovní stadion 17.00 FC Hradec Králové - FC Baník Ostrava, fotbal I. liga

Farmářské trhy budou v Gayerových kasárnách Pro velký ohlas veřejnosti ze závěru loňského roku přichází Hradecká kulturní a vzdělávací společnost opět s pořádáním farmářských trhů. V sobotu 9. dubna se můžete vypravit do Gayerových kasáren, kde bude možné mezi 8. a 12. hodinou ochutnávat a nakupovat kvalitní a čerstvé potravinářské výrobky z hradeckého regionu. Ve dvacítce stánků se širokým sortimentem jakostních domácích produktů budou své výpěstky a výrobky prezentovat sami producenti. Další farmářské trhy jsou plánovány na 7. května. (re) Uzávěrka tohoto čísla byla 1. 4. 2011. Zveřej− něné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 8. 4. 2011. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za případně vložené propagační tis− koviny jakéhokoliv charakteru. Se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního doručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Po− spíšilová, Martin Černý. Magistrát města HK, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org. Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495 054 125.

Radnice 13 2011  

Od soboty bude platit nový jízdní řád MHD Ocenění za nejlepší web putuje do Hradce Hradec Králové už zná jména držitelů Výročních cen města...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you