Page 1

De Ruyter De Florisse Nul o p mete de r

28 prachtige WONINGEN in Brielle

Wonen langs de Buitenhaven. Landmarkappartementen Laatste fase en prachtige watervilla’s

waterfront-brielle.nl


Over het project Op een prachtige locatie, op loopafstand van de historische kern van de vestingstad Brielle en direct gelegen aan de jachthaven met een rechtstreekse verbinding naar het Brielse Meer. Binnenkort wordt gestart met de realisatie van

Dat is financieel aantrekkelijk, maar vooral ook heel

in totaal 28 woningen in de laatste fase van het

comfortabel. Woningen zonder energieverbruik

plan ‘Waterfront Brielle’. Deze woningen met een

voor verwarming, koeling, warm tapwater en

woonoppervlakte tussen de 146 en 210 m² b.v.o.

ventilatie en inclusief een overeengekomen

zijn ontworpen door Bias Architecten uit Rotterdam.

energiebundel voor het huishoudelijk verbruik.

Alle in deze brochure opgenomen woningen zijn

28 prachtige

‘nul-op-de-meter’. Dat betekent dat ze per jaar net

In Waterfront Brielle fase 3 worden woningen van

zo veel energie opwekken als ze nodig hebben.

de toekomst gerealiseerd!

Een eigen jachthaven, dat is wonen in Waterfront Brielle.”

WONINGEN Inhoudsopgave

Wonen langs de Buitenhaven. In totaal worden in de jachthaven 14 ligplaatsen gerealiseerd.

3

Over het project

4

De ligging / Over Brielle

Uiteraard komen de kopers van een woning in Waterfront Brielle fase 3 als eerste in aanmerking om een ligplaats te kunnen kopen. Via een vingersteiger is uw zeilboot of sloepje altijd prima bereikbaar. De directe verbinding naar

5 Situatie

het Brielse Meer staat garant voor veel vaarplezier.

6 Nul-op-de-meter 12 Plattegronden 44

Technische omschrijving

54

Kleur- en materiaalstaat

Nul o p mete de r 2

Lees verder over ‘Nul op de meter’ op pagina 6

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

3


De ligging

Situatie

28

Uitgebreide situatie wordt

Brielle is gelegen aan het Brielse Meer, een afgedamd gedeelte van de Maas dat zich tot belangrijk recreatiegebied ontwikkeld heeft. worden. Én dat niet alleen, ook de nabije omgeving

verrassing vol variatie!

N

De With

TALUD

20 5,10 5,10

16

5,40

5,10

1 10,5

5,10

5,40

0

,25 ca 3

8,67 ca. 0,2m - vloerpeil woning

Rochus Mee uwiszoonweg

5,50

Den Haag

Water, strand, duinen, bossen en polders; veel rust en ruimte.”

,8 ca 7

min

5,40

9

Rotterdam

5,40 5,10

18

,4 ca 4

Hellevoetsluis

5,10

5,10

40

min

5,10

21

17

14

min

5,60 5,10

19

15

30

24

22

Niet op schaal ca. 0,2m - vloerpeil woning

15

25 23

1,00

van Brielle, ‘de Zuid-Hollandse eilanden’ zijn een

26

apart meegeleverd.

1,30

Brielle; de parel van Voorne vraagt erom ontdekt te

27

5,50

De Florisse 1,50

05

2,86

7,20

11

07

08

09

10

5,70

ca 20,85

7,69 9,66

6,87

8,07

5,70

5,70

5,70

5,90

6,01

13

ca. 0,2m - vloerpeil woning

06

TALUD 12

5,00

1,50

5,70

5,70

ca. 0,2m woning

04

ca 10,48

8

9

10

8,00 11

m-

m0,2 c a. erpeil vlo ning wo

12 13

4,00

3 4,00

01

0 13,5 5,90

8,00

TALUD

g onin il w rpe vloe

4,00

1,50

02

5,70

0,7

4

7

03

c a.

Brielle

5

6

woning

5,70

ca. 0,8m + vloerpeil woning

eil - vloerp

5,90

ca. 0,7 m

8,00

Locatie

ca. 0,2 m vloerpeil woning

De Ruyter ca. 0,2m - vloerpeil woning

14

2 1

132

130

Over Brielle Brielle is een historische vestingstad met één van de best bewaarde vestingwerken van Nederland. De stad telt meer dan 400 monumenten en is

Brielse gidsengroep regelmatig stadswandelingen

bekend uit de geschiedenisboekjes. Elk plekje,

georganiseerd. De vele historische panden zijn

elke gevel en elke steen draagt een eigen verhaal.

niet alleen leuk om te bekijken, er kan ook geshopt worden! Brielle is rijk aan unieke, gespecialiseerde

Niet voor niets worden door de enthousiaste

4

winkeltjes.

Deze brochure bevat de volgende types en bouwnummers: Blok: Woningtypes:

De Ruyter Fender

Bouwnummers 1 & 3

De Florisse Hoogaars

Botter

Windvaan

Halfwinder

Bouwnummer 5

Bouwnummer 7

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Bouwnummers 9 & 11

Bouwnummer 13

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

5


Nul-op-de-meter, Zo werkt het!

Nul o p mete de r

Aangenaam binnenklimaat

De naam zegt het al: een nul-op-de-meter woning heeft

Een nul-op-de-meter woning is

op jaarbasis per saldo een gemiddeld energieverbruik

voorzien van een optimale isolatie.

van nul. Dit komt omdat de zonnepanelen op de woning

Weinig warmteverlies in de winter en behaaglijk koel in

voldoende energie opwekken. In de eerste plaats voor

de zomer. Een uitgekiend ventilatiesysteem zorgt voor

de installaties in de woning zelf (verwarmen/koelen,

voldoende frisse lucht zonder tocht. De vloerverwarming

ventilatie, warm tapwater en verlichting). Op basis

en –koeling zorgen voor een gelijkmatige, aangename

van de wettelijke Energie Prestatie Norm is voor uw

warmte in uw woning.

woning berekend hoeveel energie voor deze installaties

Voor de woningen in Waterfront Brielle fase 3 ontwikkelde Herkon samen met Klimaatgarant een duurzaamheidsconcept.

Warmtepomp

De woningen type Fender (bouwnummer 1 en 3),

deel (installaties en verlichting) en het genormeerde

type Hoogaars (bouwnummer 5), type Windvaan

huishoudelijke verbruik. Dat is financieel aantrekkelijk,

(bouwnummer 7), type Botter (bouwnummer 9 en 11 )

maar vooral ook heel comfortabel. Klimaatgarant is een

en type Halfwinder (bouwnummer 13) zijn namelijk ‘nul-

gerenommeerde organisatie, die specialist is op het

op-de-meter’. Dat betekent dat er per jaar voldoende

gebied van economisch verantwoorde, energie neutrale

energie wordt opgewekt voor het gebouw gebonden

woningen.

Ventilatiesysteem met warmte terugwinning Goede vloer-, dak- en muur isolatie

minimaal 2.700 kWh per jaar voor de afdekking van het energiegebruik voor huishoudelijke apparatuur,

aangesloten op een bodemlus, waar in de winter warmte

bijvoorbeeld voor de koelkast, de tv of het opladen van

aan de bodem wordt onttrokken om uw woning warm

de mobiele telefoon.

te stoken. In de zomer wordt er middels koeling van de woning de warmte uit uw woning in de bodem opgeslagen

Ventilatie

voor de volgende winter. De warmtepomp realiseert

De ventilatie is een belangrijk onderdeel om te komen tot

de verwarming, de koeling en het warm tapwater. De

een gezond en comfortabel binnenklimaat. In uw woning

verwarming en de koeling wordt gerealiseerd middels

wordt balansventilatie toegepast. Het ventilatiesysteem

de vloerverwarming / vloerkoeling. Het warm tapwater

zorgt dat het CO2 gehalte in iedere verblijfsruimte

voor de badkamer en de keuken wordt opgeslagen

constant wordt bewaakt. Het systeem stuurt bij waar

in een boiler van 150 liter. De warmtepomp wordt

nodig. Verse buitenlucht wordt eerst voorverwarmd,

bediend met de kamerthermostaat, met instellingen

zodat de temperatuur op peil blijft.

thermostaat eenmaal is ingesteld, hoeft u er nooit meer

Instandhoudingsovereenkomst Nul op de meter

aan de komen. Er is dus geen gasaansluiting; de woning

Om

is volledig elektrisch.

op

bereiding van warm tapwater, de tijd en de datum. Als de

te nul

garanderen uitkomt,

dat

wordt

met

het

energieverbruik

Klimaatgarant

een

‘Instandhoudingsovereenkomst Nul op de Meter’

Zelf energie opwekken

gesloten.

Op iedere woning liggen zonnepanelen die via een ‘indaksysteem’ worden verwerkt. Deze panelen wekken voldoende elektriciteit op voor de verwarming, de

Drielaags HR++ glas

nodig is. Aanvullend daarop leveren de zonnepanelen

De woning wordt voorzien van een warmtepomp. Deze is

voor de ruimtetemperatuur, een keuzemenu voor de

Zonnepanelen, mooi verwerkt in het dak via een ‘indaksysteem’.

Nul-op-de-meter nader uitgelegd

koeling, het warm water, de ventilatie en verlichting (gebouw gebonden energie) en voor het genormeerde huishoudelijk verbruik. De woningen zijn daarmee ‘nul-

“Zonnepanelen,mooi verwerkt in het dak via een indaksysteem”.

op-de-meter’.

Warm water boiler

6

Vloerverwarming en koeling Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

7


Met het ondertekenen van de

verbruik warm water, komt u niet voor compensatie in

instandhoudingsovereenkomst

aanmerking. Ook al komt uw energiemeter in zo’n geval

Nul op de Meter verplicht u zich

niet op nul uit, de woning levert u toch altijd een flinke

tot het betalen van een geldelijke

besparing op uw energiekosten op!

vergoeding voor het onderhoud boilervat, de bron, de zonnepanelen en de omvormer.

Financiële consequenties nul-op-de-meter woning

Klimaatgarant verplicht zich tot het verschaffen van het

Een nul-op-de-meter woning is financieel aantrekkelijker

ongestoorde gebruik van het systeem. Tevens is in deze

dan een woning, welke momenteel volgens de huidige

overeenkomst het minimum aantal kWh opgewekte

regelgeving wordt gebouwd. De nul-op-de-meter woning

elektriciteit voor het huishoudelijk verbruik vastgelegd.

vereist weliswaar een hogere investering bij aanschaf,

van het systeem, bestaande uit de warmtepomp, het

Vergelijk Total Cost of Ownership woning huidig Bouwbesluit versus NOM tussenwoning Huidig bouwbesluit

Nul-op-de-meter

Constructie Volgens Bouwbesluit

BB + Triple Glas

Verwarming - Opwekking

HR 107 ketel

Water / water warmtepomp 3i

Verwarming - temp systeem

LT / HT

LT vloer verwarming

Tapwater - Opwekking

HR 107 ketel CW4

150 liter

Koeling

N.v.t.

Vloerkoeling

Ventilatiesysteem

Mechanische afvoer / Nat. Toevoer

Balansventilatie

PV

4 PV panelen

21 PV panelen

Monitoring

N.v.t.

Complete installatie

EPC resultaat

0.40

-0.338

Meerkosten

-

€ 17.000.-

Total Cost of Ownership

1 jaar

25 jaar

1 jaar

25 jaar

Gas | 1521 m3 | 2%

€ 935

€ 29.963

€-

€-

Woont u alleen, bent u weinig thuis en hebt u alleen

Elektra | 1975 kWh | 1%

€ 609

€ 17.198

€ 267

€ 7.530

maar apparaten met een energiezuinig label. Dan is er

Minus heffingskorting

€ -377

€ -9.420

€ -377

€ -9.420

Energierekening per jaar

€ 1.168

energie slurpende apparaten in huis? Dan verbruikt u

Garantie op presteren

€ 270

waarschijnlijk meer energie voor de installatie en het

(index 2%)

maar doordat u geen energiekosten meer hoeft te De energienota sluit op nul bij ‘normaal’ energieverbruik.

betalen (wanneer u binnen uw bundel blijft) wordt deze

Dat is de garantie die u krijgt van Klimaatgarant bij de

investering in ruime mate terugverdiend.

aankoop van een nul-op-de-meter woning in het plan ‘Waterfront Brielle fase 3’. Mocht de woning niet voldoen aan de vooraf gedefinieerde afspraken t.a.v. het nul-opde-meter concept, dan compenseert Klimaatgarant het verschil.

“Dat is financieel aantrekkelijk, maar vooral ook heel comfortabel.”.

Monitoring prestaties gebouw gebonden installaties

Uw woning voldoet nu al aan de beoogde eisen voor

De prestaties van de gebouw gebonden installaties

2020. Dat is gunstig voor de waarde ontwikkeling van

worden gemonitord. Deze informatie wordt enerzijds

uw woning.

gebruikt om op afstand het goed functioneren van het systeem te waarborgen. Op deze wijze is het mogelijk

Voor nul-op-de-meter woningen mag rekening worden

om vroegtijdig een eventuele storing te signaleren en te

gehouden met 25.000 euro extra hypotheekruimte.

verhelpen. Anderzijds wordt deze informatie gebruikt

Uw hypotheekadviseur kunt u hierover nader informeren.

om de nul-op-de-meter afspraken en garanties te

Om deze gunstige financiële consequentie inzichtelijk

staven.

te maken hebben we een standaard tussenwoning

Wat als de meter niet precies op nul uitkomt?

Bouwwijze

Installatie

doorgerekend volgens de huidige regelgeving en als nulop-de-meter variant.

De gezinssituatie, het klimaat en uw woongedrag bepalen uiteindelijk of u daadwerkelijk op nul uitkomt.

een kans dat u meer energie opwekt dan u verbruikt. Met de huidige regelgeving verdient u in dat geval zelfs

€ -110,-

geld met uw woning. Andersom is ook mogelijk. Hebt u een groter gezin, gaat u veel in bad of hebt u veel oude

€ 8.648

€ 518

€ 14.265

€ 636

€ 15.900

huishoudelijk verbruik, dan er wordt opgewekt en hebt u waarschijnlijk toch een kleine energierekening aan het

Meerkosten Hypotheek t.g.v. de meerinvestering

einde van het jaar. Aan de hand van de monitoring wordt beoordeeld of u

Total Cost of Ownership*

in aanmerking komt voor herstel of compensatie. Indien

€ 28.275

*(dit betreft de totale kosten over een

de oorzaak ligt in hoger verbruik door bijvoorbeeld

periode van 25 jaar)

hogere instelling van de ruimtetemperaturen of meer

8

€ 46.389

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

9


Landmarkappartementen en prachtige watervilla’s

Plattegronden

RENVOOI

Renvooi beldrukker

KT KK

AFZ

RM

deurschel enkele wandcontactdoos enkele wandcontactdoos tbv kooktoestel enkele wandcontactdoos tbv koelkast dubbele wandcontactdoos enkele wandcontactdoor (doos voor afzuigkap) plafondlichtpunt wandlichtpunt rookmelder aangesloten op lichtnet rookmelder op pendel

R

dubbele lichtschakelaar

TH CAI TEL

CAI B/VW

10

wisselschakelaar lichtschakelaar thermostaat aansluitpunt CAI aansluitpunt telefoon loze leiding tbv CAI-aansluiting leiding tbv close-in boiler/vaatwasser

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

11


m0,2 c a. erpeil vlo ning wo

5,90

Begane grond Schaal 1:50

Bouwnummers 1 & 3

13

Begane grond Niet op schaal 446

Nul o p mete de r

1,5m+vl.

130

128

schaal 1 op 500 10 juli 2017

126

constructief knieschot !

douche wtw

a

douche wtw

< 150 >

< 95 > a

y

warmte< 135 > pomp

h

a

y

< 296 >

KT c

keuken

992

woning 5,70m stramien DRSN A-A'

cv verdeler

cv verdeler

RM

< 433 >

z

< 433 >

d

z

z

trapkast z

begane grondvloer voorzien van vloerverwarming

living

begane grondvloer voorzien van vloerverwarming

living

< 540 >

Uitzicht op de haven

< 922 >

e

< 540 >

g

TEL

g

Bouwnummer 3

TEL

CAI

Bouwnummer 1

TEL

< 922 >

e

< 631 >

< 334 >

< 334 >

< 631 >

39,1 m2 (incl. keuken) 39,1 m2 (incl. keuken)

CAI

Raam bij bouwnummer 1

d

trapkast

trapkast

Peil=0.0

KK

TH

d e

550

techn.ruimte

KK

c

290

MV

KT

keuken

TH

h

RM

c

< 135 >

y c d e

MV

MV

< 296 >

2.900+

Moderne keuken voorzien van alle benodigdheden.

cv verdeler

y

MV

RM

entree

techn.ruimte entree

techn.ruimte < 95 > warmtepomp

a

constructief knieschot !

290

KT

b

f

Bespaar jaarlijks dankzij de warmtepomp.

AFZ

AFZ

MV

RM

B/VW

B/VW

mk

< 284 >

b

MV

f

KT

f

< 291 >

AFZ

luik

mk

< 284 > < 150 >

f

toilet

luik

< 127 >

< 127 >

AFZ

hwa

< 95 >

< 95 >

toilet

5.800+

b

b

hwa

hwa

1076

1,0m+vl.

132

263

4,00

Bouwnummers 1 & 3 2,6m+vl.

ca. 0,2m - vloerpeil woning

14

TEL

Fender

263

g onin il w rpe vloe

01

0 13,5

< 150 >

m-

5,70

0,7

12

Sfeerplattegrond:

Fender

c a.

11

4,00

Woningtype:

1,50

02

< 291 >

8,00

5,70

10

9

De Ruyter 03

< 150 >

woning

8,00

8

eil - vloerp

ca. 0,2m woning

04

5,90

ca. 0,7 m

5,70

5,70

5,70

01

6,87

5,70

8,07

7

7,69 9,66

5,70

Berging achter in de tuin.

hwa g

12

g

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

13


Sfeerplattegrond:

1,0m+vl.

Niet op schaal 5.800+

Moderne badkamer met inloopdouche.

constructief knieschot !

1137

Bouwnummers 1 & 3

820

Bouwnummers 1 & 3

Fender

1,5m+vl.

263

Schaal 1:50

1e verdieping

290

Fender

1e verdieping

240

Woningtype:

506

2,6m+vl.

2.900+

hwa

hwa

< 284 >

L slaapkamer

6,1 m2

badkamer CAI

L

MV

k

< 290 >

< 290 >

MV

m h

< 134 > RM

p

verdieping voorzien van vloerverwarming

< 300 >

Drie slaapkamers op de eerste verdieping.

< 300 >

MV

i

slaapkamer

12,3 m2

slaapkamer

i

i

< 263 >

< 263 >

p

Bouwnummer 3

< 270 >

2,6m+vl. 506

< 334 >

9,0 m2

12,3 m2

slaapkamer

Bouwnummer 1

< 270 >

overloop

MV

9,0 m2

p

j

p

MV

slaapkamer

woning 5,70m stramien DRSN E-E'

MV

RM MV

j

CAI

verdieping voorzien van vloerverwarming

< 134 >

i

992

m h

h

overloop

1112

< 452 >

h

j

k

j

13,9 m2

slaapkamer < 463 >

L

MV

13,9 m2

k e-radiator

6,1 m2

badkamer

Peil=0.0

CAP

< 463 >

L

< 300 >

< 452 >

< 284 >

CAP

k

< 334 >

< 300 >

< 230 >

e-radiator

< 230 >

263

290

hwa

1,5m+vl.

5.800+

14

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

1137

1,0m+vl.

hwa

constructief knieschot !

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

15


Woningtype:

Sfeerplattegrond:

Fender

Fender

Zolder

Schaal 1:50

Bouwnummers 1 & 3

Zolder

Niet op schaal

Bouwnummers 1 & 3

2,6m+vl. 432

2,6m+vl.

1,5m+vl.

1,0m+vl.

1,0m+vl. 1062

1,5m+vl.

constructief knieschot !

constructief knieschot !

263

290

5.800+

2.900+

n

n

n

2.6+vl

er

13,9 m2

(op 1,5+vl.)

Raam bij bouwnummer 1

er

ing

ing

vlo

er

vlo

13,9 m2

vli

vli

er

MV

slaapkamer

o

MV (op 1,5+vl.)

R

R

verdieping voorzien van vloerverwarming m

m

Genoeg ruimte voor een riante hobbykamer.

o

slaapkamer

vlizotrap

woning 5,10m stramien DRSN G-G'

< 493 >

< 493 > o

vlizotrap

962

< 318 >

o

290

0.0

2.6+vl < 318 >

263

1.5+vl

dakraam

< 215 >

< 197 >

dakraam

< 197 >

n

mv/wtw unit

pv convertor

1.0+vl

1.5+vl

techn.ruimte

techn.ruimte

mv/wtw < 215 > unit

1.0+vl

wm

wd

verdeler

pv

wm convertor

wd

verdeler

pv convertor

verdieping voorzien van vloerverwarming

onbenoemde ruimte onbenoemde ruimte 20,5 m2 < 540 >

(op 1,5+vl.)

20,5 m2

(op 1,5+vl.)

2.6+vl

16

kozijn tot ca. 90cm +vl

1.5+vl

Bouwnummer 3

kozijn tot ca. 90cm +vl

2.6+vl

Bouwnummer 1

1.5+vl

< 335 >

< 335 >

m

m

< 540 >

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Uitzicht op de haven. Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

17


5,00

8,00

Schaal 1:50

Bouwnummer 5

Let op paste aange schaal.

hwa 1,50

02

hwa

hwa

hwa

c a. m-

m0,2 c a. erpeil vlo ning wo

01

0 13,5 5,90

g onin il w rpe vloe

12

5,70

0,7

11

4,00

Hoogaars

1e verdieping

03

5,70

10

Bouwnummer 5

ca. 0,2m woning

Nul o p mete de r

8,00

< 185 >

< 311 >

< 185 >

13

hwa

130

b

128

126 hwa

schaal 1 op 500 10 juli 2017

CAP

k

6,1 m2

< 95 >

luik

B/VW

mk

f b

warmtepomp

c

y

j verdieping voorzien van vloerverwarming MV

KK

m h

TH

d e h

KT

keuken

a

y

CAI

k

c

< 135 >

j

MV

< 296 >

< 291 >

entree

< 150 >

< 95 >

RM

a

douche wtw

techn.ruimte

MV

< 284 >

MV

L

MV

AFZ f

techn.ruimte

badkamer

slaapkamer

< 290 >

< 127 >

toilet

13,9 m2

L

sierbalk (UNP, th.verzinkt, kleur gecoat)

132

buitenberging 5,0 m2

e-radiator

buitenberging 5,0 m2

< 300 >

< 284 >

< 230 >

< 463 >

ca. 0,2m - vloerpeil woning

< 277 >

4,00

14

< 127 >

h

< 134 >

RM

RM

< 300 >

cv verdeler

overloop

< 433 >

MV

i

trapkast

trapkast z

p

z

MV

12,3 m2

begane grondvloer voorzien van vloerverwarming

9,0 m2

e

< 540 >

< 334 >

< 922 >

< 631 >

living

39,1, m2 (incl. keuken)

< 452 >

d

< 334 >

slaapkamer

slaapkamer

i

p

< 270 >

< 263 >

TEL

CAI

g

CAI

g

hwa

18

hwa

hwa

athekwerk m

9

woning

Schaal 1:75

04

cv verdeler

eil - vloerp

5,70

5,70

5,90

a. 0,7 m

5,70

Begane grond

weg

8,07

5,70

on iszo euw

7,20

7,69 9,66

5,90

6,01

5,70

Woningtype:

Hoogaars

07

08

09

10

Woningtype:

ca. 0,2m - vloerpeil woning

06

Me

De Florisse

05

11

hus

5,50 1,50

bestaande boom

Roc

ca. 0,2m - vloerpeil woning

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

hwa

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

19


Woningtype:

Sfeerplattegrond:

Hoogaars

Zolder

Schaal 1:50

Bouwnummer 5

pv convertor

pv convertor

Zolder

Niet op schaal

Bouwnummer 5

1.0+vl

wm

wd

Hoogaars

n

< 197 > verdeler

techn.ruimte

mv/wtw < 215 > unit

dakraam

1.5+vl

Grote zolder met ruimte voor extra slaapkamers.

n

2.6+vl >< 493

< 318 >

o

slaapkamer

o

vlo

er

vlizotrap

vli

er

ing

MV

13,9 m2

(op 1,5+vl.)

RM

verdieping voorzien van vloerverwarming

m

onbenoemde ruimte 21,4 m2

(op 1,5+vl.)

2.6+vl

>< 336

m

< 540 >

1.5+vl hwa

kozijn tot ca. 90cm +vl

hwa

20

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Grote ramen voor veel lichtinval. Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

21


Roc

woning

hus

5,50 5,00

De Florisse

1,50

05 ca. 0,2m - vloerpeil woning

06

7,20

10

Nul o p mete de r 8,00

Begane grond Niet op schaal

1,50

02

c a.

0,7

11

5,70

< 459 >

m-

12

m0,2 c a. erpeil vlo ning wo

01

0 13,5

< 360 >

5,90

g onin il w rpe vloe

4,00

Windvaan Bouwnummer 7

Let op paste aange schaal.

03

5,70

10

8,00

< 185 >

Koken wordt genieten in uw nieuwe keuken.

13

4,00

ca. 0,2m - vloerpeil woning

14

berging buitenberging 5,0m2 5,0 m2

132

b

130

< 271 >

b

128

126

< 95 >

VM

a

< 135 >

eertne

a

f

y

AFZ

VM

279 >

c

KK

keuken

b RM

VM

< 296

douche wtw

c

y y

< 95 >

nekuek

KK

warmtepomp

Riante woonkamer met veel lichtinval.

d e

< 349 >

h

v vc

cv verdeler

reledre

tsakp art

VM

KT

techn.ruimte

a

RM

z

AFZ

f

< 135 >

c

B/VW f

VM

a

entree

TH

h

RM

VM<

VM

etmiu r < 95 .nhcet > -etmra w pmop

y

mk

KT

wtw eh cuod

toilet

luik

< 284 >

b

RM

< 95 >

B/VW

f

< 150 >

teliot

< 127 >

kiul

< 291 >

km

schaal 1 op 500 10 juli 2017

hwa

hwa

< 150 >

d d

trapkast

z

z

z

< 107 >

begane grondvloer voorzien van vloerverwarming

living

48,0 m2 (incl. keuken)

< 1042 >

< 631 >

< 334 >

e

< 922 >

9

woning

< 284 >

eil - vloerp

Begane grond Schaal 1:75

Bouwnummer 7

04

5,90

ca. 0,7 m

5,70

ca. 0,2m woning

< 454 >

8,07

5,70

5,70

5,70

Sfeerplattegrond:

Windvaan

6,01

5,70

7,69 9,66

5,90

< 127 >

11

Woningtype:

07

08

09

eg onw iszo euw Me

1,50

TEL CAI

< 749 >

g CAI

TEL

g g

Loop via de tuin zo naar de haven.

Ruime tuin op het zuiden.

hwa

< 749 >

22

hwa

g

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

23


Woningtype:

Sfeerplattegrond:

Windvaan

Windvaan

1e verdieping Schaal 1:50

Bouwnummer 7

1e verdieping Niet op schaal

Bouwnummer 7

hwa hwa

hwa

< 283 >

< 230 >

CAP

k

badka

mer

j

< 290 >

MV

13,9 m2

k

l

slaapkamer e-radiator

L

13,3 m2

6,1 m2

< 400 >

e-radia

tor

k

slaapkamer < 463 >

L

< 300

6,1 m2 l k

Tweede riante slaapkamer.

< 284 >

CAP

< 284 >

< 230 >

badkamer

Moderne badkamer

MV

j verdieping voorzien van vloerverwarming

< 381 >

MV

h

< 134 > RM

m h

< 383 >

< 290 >

m h

h

< 134 >

overlo

op

RM

< 300

verdieping voorzien van vloerverwarming

overloop < 452 >

i

< 515 >

p

MV

p

< 334 >

21,7 m2

slaapkamer

9,0 m2

slaapkamer

i

p

12,3 m2

slaapkamer i

< 334 >

9,0

slaapk m2 amer

MV

< 270 >

< 263

< 472 > CAI

hwa

hwa

Grote slaapkamer met uitzicht op de haven.

hwa

24

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017 hwa

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

25


Woningtype:

Sfeerplattegrond:

Windvaan

Windvaan

Zolder

Schaal 1:50

Bouwnummer 7

< 215 > n

.ruimt n

wm

e

1.0+vl

pv convertor

wd

1.5+vl

mv/w tw unit

Niet op schaal

Bouwnummer 7

1.0+vl

1.5+vl < 323 >

verdeler

techn

pv conv ertor

< 197 >

wd

dakraam

v

erdele r < 197 >

wm

Zolder

techn.ruimte

< 215 > mv/wtw

unit

n

n

2.6+vl

2.6+vl

onbenoemde ruimte onbenoemde ruimte 39,8 m2

< 749

R

R

28 m2

(op 1,5+vl.)

(op 1,5+vl.)

m

m verdieping voorzien van vloerverwarming

< 839 >

m

m

2.6+vl

1.5+vl

1.5+vl

1.0+vl

< 749 > hwa

1.5+vl kozijn tot ca. 90cm +vl

26

hwa

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Riante zolder met uitzicht op de haven.

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

27


11

De Florisse

07

08

09

10

7,20

13

ca. 0,2m - vloerpeil woning

5,70

ca 20,85

7,69 9,66

6,87

8,07

5,70

04

1,50

02

m-

5,70

0,7

11

m0,2 c a. erpeil vlo ning wo

12

01

0 13,5 5,90

g onin il w rpe vloe

4,00

13

4,00

3

< 185 >

ca. 0,2m - vloerpeil woning

14

4,00

TALUD

8,00

5,70

10

9

Let op paste aange schaal.

c a.

8,00

8

Nul o p mete de r 7

Schaal 1:75

Bouwnummers 9 & 11 03

5,90

4

5

6

-

woning vloerpeil

8,00

ca. 0,8m + vloerpeil woning

ca. 0,7 m

Begane grond

ca. 0,2m woning

ca 10,48 ca. 0,2 m vloerpeil woning

Woningtype:

Botter

5,70

5,70

5,70

5,70

5,90

6,01

Rochus Mee uwiszo

2,86

TALUD 12

eg onw iszo euw Me

1,50

05 06

< 185 >

< 351 >

< 95 >

f

< 296 >

KT douche wtw

< 150 >

entree

y y

b

MV

c

techn.ruimte < 95 >

keuken

KK

warmtepomp

RM

< 135 >

MV

entree

y

c

KT douche wtw

a TH

y

techn.ruimte < 95 >

KK

warmtepomp

d e

h

h

cv verdeler

cv verdeler

RM

d

< 433 >

trapkast z

AFZ

f

a

< 150 >

MV

f

a

< 95 >

AFZ

< 284 >

MV

126

toilet

luik

mk

< 291 >

b

f

128

b

B/VW

< 127 >

toilet

buiten- 130 berging 5,0 m2

132

hwa

luik

< 271 >

buitenberging 5,0 m2

< 127 >

1

< 271 >

2

trapkast z

z

z

< 107 >

< 107 > begane grondvloer voorzien van vloerverwarming

living

< 334 >

e

< 631 >

< 922 >

39,2 m2 (incl. keuken)

< 454 >

< 751 >

< 540 >

TEL

CAI

g

TEL

CAI

g

hwa

28

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

12

hwa

11

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

29


Woningtype:

Sfeerplattegrond:

Botter

1e verdieping Schaal 1:50

Bouwnummers 9 & 11

Badkamer voorzien van alle gemakken.

hwa hwa

< 284 >

< 230 >

CAP

13,9 m2

e-radiator

< 463 >

6,1 m2

badkamer

k

L

slaapkamer j CAI

MV

6,1 m2

badkamer

L

MV

k

j

< 290 >

verdieping voorzien van vloerverwarming

< 290 >

< 463 >

< 284 >

< 300 >

k

Niet op schaal

Bouwnummers 9 & 11

hwa

< 230 >

Botter

1e verdieping

MV

m h

h

< 134 >

h

< 134 >

RM

RM

< 300 >

p MV

p

12,3 m2

i

< 334 >

slaapkamer

p MV

slaapkamer

9,0 m2

overloop

9,0 m2

slaapkamer p

< 270 >

< 263 >

< 334 >

< 452 >

i

< 452 >

MV

overloop

< 270 >

hwa

hwa

Knusse hobby- of kinderkamer. 30

hwa

hwa Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

31


Woningtype:

Sfeerplattegrond:

Botter

Zolder

Schaal 1:50

Bouwnummers 9 & 11

pv convertor

verdeler

< 197 >

dakraam

1.5+vl

mv/wtw unit

Zolder

Niet op schaal

Bouwnummers 9 & 11

wm

1.0+vl

Botter

wd

pv convertor

techn.ruimte < 215 > n

n

mv/wtw unit

2.6+vl < 493 >

< 318 >

o

slaapkamer er ing

(op 1,5+vl.)

vlizotrap

vli

13,9 m2

o

MV

vlo er RM verdieping voorzien van vloerverwarming

m

m

m

onbenoemde ruimte 20,5 m2

(op 1,5+vl.)

< 335 >

m

< 540 >

2.6+vl

1.5+vl hwa

kozijn tot ca. 90cm +vl

hwa

Genoeg ruimte voor hobby- en/of slaapkamers. 32

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

33


11

ca 20,85 6,87

8,07

5,70

5,70

5,70

ca. 0,7 m

Halfwinder

g eil wonin - vloerp

3 Bouwnummer013

5

m-

5,70

0,7

11 12

Begane grond Niet op schaal

Bouwnummer 13

01

0 13,5 5,90

8,00

m0,2 c a. erpeil vlo ning wo

g onin il w rpe vloe

4,00

1,50

02

Schaal 1:75

Let op paste aange schaal.

c a.

Nul o p mete de r

8,00

5,70

10

9

Halfwinder

Begane grond

04

8,00

8

Sfeerplattegrond:

ca. 0,2m woning

5,90

ca. 0,2 m vloerpeil woning

4

5,90

Woningtype:

5,70

ca 10,48

7 perceelgrens 6

5,70

7,69 9,66

5,70

+ vloerpeil ning

De Florisse

07

08

09

10

7,20

13

ca. 0,2m - vloerpeil woning

6,01

Rochus Mee uwisz

2,86

TALUD 12

eg onw iszo euw

1,50

05 06

13

4,00

< 185 >

< 270 >

ca. 0,2m - vloerpeil woning

14

4,00

3

< 185 >

buitenberging 5,1 m2

132 buitenberging 5,0 m2

b

< 271 >

1

< 277 >

2

130

128

126

schaal 1 op 500 10 juli 2017

hwa

< 95 >

mk

AFZ

b

MV

c

douche wtw

entree

hoogte 2,40+

Woonkamer met veel lichtinval.

techn.ruimte

a TH

AFZ

f

a

< 135 >

keuken

KK

RM

f

MV

< 150 >

< 326 >

< 284 >

MV

< 291 >

KT

MV

toilet

luik

< 127 >

B/VW

< 95 >

y warmte-

c

pomp

y

d e h

verdeler

RM

d

< 523 >

z

Ruimte voor een riant terras

trapkast z < 107 >

begane grondvloer voorzien van vloerverwarming

living

56,6 m2 (incl. keuken)

Grote tuin met uitzicht op de haven.

e

TEL

< 454 >

< 751 >

< 1042 >

< 630 >

CAI

g

hwa

34

hwa

g

13

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

35


Woningtype:

Sfeerplattegrond:

Halfwinder

1e verdieping Schaal 1:50

Bouwnummer 13

Halfwinder

1e verdieping Niet op schaal

Bouwnummer 13

hwa

hwa

hwa

< 230 > < 284 >

< 330 >

CAP

15,3 m2 j

CAI

6,1 m2

badkamer

L

MV

Moderne badkamer met inloopdouche

< 290 >

k

j

verdieping voorzien van vloerverwarming

k

L e-radiator

< 463 >

slaapkamer

MV

m h

h

< 134 > RM

< 390 > MV

< 452 >

i

overloop

Drie slaapkamers op de eerste verdieping.

p MV

15,0 m2

i

10,4 m2

slaapkamer p

< 313 >

36

< 334 >

slaapkamer

< 307 >

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

37


Woningtype:

Sfeerplattegrond:

Halfwinder

Zolder

Schaal 1:50

Bouwnummer 13

Zolder

Niet op schaal

Bouwnummer 13

1.0+vl

wm

Halfwinder

pv convertor

wd

< 379 >

verdeler

techn.ruimte < 197 >

dakraam

1.5+vl < 215 >

mv/wtw unit n

n

2.6+vl

onbenoemde ruimte 14,4 m2

RM

(op 1,5+vl.)

Grote zolder met ruimte voor extra slaapkamers

vlizotrap

m

m

vli er

< 408 >

ing vlo er

slaapkamer

MV

v

< 630 >

v

< 328 >

< 445 >

25,4 m2

verdieping voorzien van vloerverwarming

2.6+vl

2.4+vl

38

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

39


263

290 820

2.900+

5,7m woningen

Doorsnedes

290

Halfwinder

263

Bouwnummer 13 Peil=0.0

506

2,6m+vl.

1,5m+vl. 240

1112

1,0m+vl.

992

constructief knieschot !

1137

820

263

290

5.800+

446

woning 5,70m stramien DRSN E-E'

2.900+ constructief knieschot !

5.800+

263

290

226

Bouwnummers 1 & 3

constructie knieschot

1076

Fender

vliering

263

Peil=0.0

290

2,6m+vl.

260

1,5m+vl.

2.900+ 550

1,0m+vl.

f !

1137

constructief knieschot !

1112

5.800+

263

290

263

290

992

woning 5,70m stramien DRSN E-E' Peil=0.0

2.900+ 550

Hoogaars

1112

263

290

Bouwnummer 5 2,6m+vl.

constructief knieschot !

5.800+

Bouwnummer 7

506

Peil=0.0

Windvaan

992

woning 5,70m stramien DRSN C-C'

1,5m+vl. 1,0m+vl.

2.900+

550

5.800+

Botter

Bouwnummers 9 & 11

constructief knieschot !

1137

992

263

Peil=0.0

2.900+

263

290

670

290

woning 5,70m stramien DRSN B-B'

w D

Peil=0.0

D 5,

506

2,6m+vl.

1,5m+vl.

992

40

woning 5,70m stramien DRSN D-D'

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

5.800+

1137

1,0m+vl. constructief knieschot !

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

41


Landmarkappartementen en prachtige watervillaâ&#x20AC;&#x2122;s

Technische omschrijving + Kleur- en materiaalstaat Het project bestaat uit 28 rijwoningen gelegen aan de Rochus Meeuwiszoonweg te Brielle. Deze technische omschrijving geldt voor de nul-op-de-meter-woningen type Fender (bouwnummer 1 en 3), type Hoogaars (bouwnummer 5), type Windvaan (bouwnummer 7), type Botter (bouwnummer 9 en 11) en type Halfwinder (bouwnummer 13).

De bouw wordt gerealiseerd door Bouwonderneming Stout, ingeschreven onder nummer W-03335 in het Register van Ingeschreven Ondernemingen.

42

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

43


Technische omschrijving

armatuur) en een enkele wandcontactdoos (opbouw)

aangebracht, kleur volgens de kleur- en materialenstaat.

met randaarde. Ten behoeve van de natuurlijke ventilatie in de buitenberging worden in de gevel ventilatieroosters

Voor de isolatie van de gevels wordt isolatiemateriaal

opgenomen.

toegepast met voldoende dikte om de benodigde isolatiewaarde te behalen (Rc ≥ 4,5 m2 K/W).

Deze technische omschrijving vormt één geheel met de hierna genoemde tekeningen:

De woningen met bouwnummer 5, 7, 9, 11 en 13 worden

- Situatietekening d.d. 21 augustus 2017

aan de voorzijde voorzien van een onderheide berging.

Het voegwerk van de buitengevel wordt 5 mm terug

- Gevelaanzichten en d.d. 21 augustus 2017

De wanden van deze niet geïsoleerde berging bestaan

liggend doorgestreken uitgevoerd in de kleur volgens de

uit een houten regelwerk voorzien van eternit sidings

kleur- en materialenstaat.

op een metselwerk plint. Aan de binnenzijde zijn de

9.3 Lichte scheidingswanden

bij bouwnummer 5 en 13). De gevel van de berging van

De binnenwanden van de woning bestaan uit massieve

1. Voorrang Woningborg bepalingen

4. Grondwerk

de woningen met bouwnummer 5 en 13 bestaat volledig

gipswanden met een dikte van 70 mm, behoudens

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is

Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor

uit metselwerk. De dakconstructie wordt gevormd

de wand tussen de badkamer en de aangrenzende

bepaald gelden onverkort de bepalingen uit de Garantie-

funderingen, leidingen en bestratingen.

door een houten balklaag met spaanderplaten en

slaapkamer. Deze heeft een dikte van 100 mm.

en waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals

Als bodemafsluiting in de kruipruimte wordt 100 mm

bitumineuze dakbedekking en is aan de binnenzijde

gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg.

zand toegepast. Onder bestratingen komt een aanvulling

brandwerend bekleed. De vloer wordt uitgevoerd als een

10. Vloeren

Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving

van zand.

niet geïsoleerde betonvloer. De berging is toegankelijk

De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd

via een dichte houten deur. De berging is voorzien

als een geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer met

van een lichtpunt (zonder armatuur) en een enkele

een isolatiewaarde van Rc ≥ 4,0 m2 K/W.

daarmee onverenigbaar c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren onverkort steeds de

5. Rioleringswerken

bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

De buitenriolering wordt uitgevoerd in pvc-buis. Er

wandcontactdoos (opbouw) met randaarde. Ten behoeve

Voor de toegang tot de kruipruimte wordt in de entreehal

wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast voor

van de natuurlijke ventilatie in de berging worden in de

een sparing gemaakt in de begane grondvloer. Deze

vuil water en regenwater. Het systeem is voorzien van

gevel ventilatieroosters opgenomen.

sparing wordt afgedekt met een kierdicht geïsoleerd

2. Indeling van de woning in verblijfsgebieden, verkeersruimten en onbenoemde ruimten

ontstoppingsmogelijkheden. De afvoeren van de diverse

kruipluik.

lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat

8. Funderingen

In het Bouwbesluit, waarin eisen zijn beschreven

tot 90°C hittebestendig is en wordt met de nodige

De woning wordt onderheid door middel van prefab

De verdiepingsvloeren en de vloer van de vliering bij

die de wet stelt aan de uitvoering van bouwwerken,

stankafsluiters aangesloten op de riolering. De riolering

betonnen heipalen. Over de heipalen wordt een

de bouwnummers 1, 3, 5, 9, 11 en 13 worden uitgevoerd

worden begrippen als woonkamer, slaapkamer, gang

wordt belucht middels een ontspanningsleiding, welke

constructie aangebracht bestaande uit gewapende

door middel van een prefab (leiding) kanaalplaatvloer.

en dergelijke niet gehanteerd. Er wordt gesproken over

bovendaks uitmondt.

betonbalken. De paalafmetingen en funderingsbalken

verblijfsruimten,

verkeersruimten

en

onbenoemde

zijn bepaald aan de hand van de resultaten van de

11. Daken

ruimten. Het verblijfsgebied bestaat uit woonkamer,

6. Bestratingen, tuinaanleg

uitgevoerde sonderingen en goedgekeurd door de

Op de hellende daken van de woningen worden

keuken, slaapkamers op 1e verdieping en (indien van

Er is voorzien in een looppad naar de voordeur en naar

gemeente. De kruipruimte wordt geventileerd door

geïsoleerde prefab dakelementen aangebracht (Rc ≥ 6,0

toepassing) de slaapkamer op de 2e verdieping.

de berging, bestraat met grijze betontegels afmeting 400

middel van muisdichte roosters in de gevels.

m2 K/W), welke aan de voorzijde van de woning worden

De verkeersruimte bestaat uit de entreehal, de overloop

x 600 mm, zoals aangegeven op de situatietekening.

op de 1e verdieping en (indien van toepassing) de

De tuinen worden afgewerkt met uit de ontgraving

overloop op de 2e verdieping.

vrijgekomen grond, hierin kan zich klein bouwpuin

9.1 Dragende wanden en binnenspouwbladen

De onderzijde van de overstekken van de dakplaten

voorzien van keramische dakpannen, kleur volgens de

9. Gevels en wanden

kleur- en materialenstaat.

bevinden. Er worden op enkele kavels hekwerken

De dragende wanden en binnenspouwbladen worden

worden afgewerkt met een gezette aluminium plaat,

De onbenoemde ruimte wordt gevormd door de trapkast

en hagen aangebracht volgens aanduiding op de

uitgevoerd in prefab beton. In de wanden zullen de

kleur volgens de kleur- en materialenstaat.

en de technische ruimte op de begane grond, de

situatietekening. De erfscheiding wordt aangegeven

technisch

technische ruimte op de 2e verdieping en de zolder op

middels ronde paaltjes op de hoeken van de kavel.

aangebracht.

7. Buitenberging

9.2 Buitengevels

de 2e verdieping.

3. Peil van de woning

44

wanden voorzien van een fermacel plaat (behoudens

noodzakelijke

dilatatievoegen

worden Er worden prefab doorvoeren aangebracht voor het gebalanceerd ventilatiesysteem, de PV-panelen en de ontluchting van de riolering.

In de tuin van de woningen met bouwnummer 1 en 3

De buitengevels worden uitgevoerd in een gebakken

Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden

wordt een onderheide buitenberging geplaatst. Deze

metselsteen.

metselsteen

De platte dakconstructie (Rc ≥ 6,0 m2 K/W) van de

gemeten, komt overeen met de bovenkant van de

niet geïsoleerde buitenberging is uitgevoerd met wanden

zoals aangegeven in de kleur- en materialenstaat.

aanbouw bij de woning met bouwnummer 13 wordt als

afgewerkte vloer van de begane grond; dit peil ligt

van houten (rabat)delen op een houten regelwerk en

De geveltekeningen geven een benadering van de

volgt uitgevoerd:

ongeveer 15 cm boven de kruin van de weg.

een dakconstructie bestaande uit een houten balklaag

kleurstelling. Waar nodig worden in het gevelmetselwerk

- bitumineuze dakbedekking voorzien van grind

De juiste maat wordt bepaald in overleg met de

en spaanderplaten met bitumineuze dakbedekking.

de vereiste open stootvoegen ten behoeve van

- afschotisolatie, afschot minimaal 10 mm per m1

gemeentelijke instantie.

De vloer wordt uitgevoerd als een niet geïsoleerde

ventilatie en/of afwatering aangebracht. De technisch

- prefab betonnen systeemvloer

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle maten op de

betonvloer. De buitenberging is toegankelijk via een

noodzakelijke dilatatievoegen in het metselwerk worden

De dakrand wordt voorzien van een gezette aluminium

tekeningen, dus ook de hoogtematen, in centimeters

houten deur met stapeldorpel en glasopening. Tevens

niet afgewerkt en blijven daarom zichtbaar. Daar waar op

plaat in kleur, zoals aangegeven in de kleur- en

weergegeven.

is de buitenberging voorzien van een lichtpunt (zonder

tekening aangegeven worden op de gevels eternit sidings

materialenstaat.

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Kleur

en

uitvoering

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

45


12. Ventilatievoorzieningen

Binnenkozijnen:

Ten behoeve van de ventilatie van de woning wordt er

De

een gebalanceerd mechanisch ventilatiesysteem met warmte terugwinning voorzien (WTW-installatie met CO2 meting centraal in een plenumbak).

aftimmeringen,

leidingkokers,

aftimmerlatten

en

Alle wanden worden behangklaar (niet direct geschikt

fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen

In de meterkast wordt een meterbord aangebracht

voor sauswerk) afgewerkt, behoudens de wanden in

met afgeslankte bovendorpel, kleur volgens de kleur- en

in overeenstemming met de voorschriften van de

de meterkast, de trapkast, de technische ruimten en

materialenstaat.

nutsbedrijven.

de onbenoemde ruimte op de 2e verdieping welke

met

bovenlicht,

zijn

De capaciteit van het systeem is minimaal de benodigde

niet verder worden afgewerkt. Indien op zolder een

ventilatie volgens het Bouwbesluit, de NEN 1087 en de

Binnendeuren:

NPR 1088.

De

binnendeuren

zijn

fabrieksmatig

Stofdorpels / vloerplinten / vensterbanken:

verblijfsruimte aanwezig is worden de wanden van de

afgelakte

Onder de deur van de badkamer en toilet worden

overloop, de slaapkamer en de onbenoemde ruimte

opdekdeuren in de kleur volgens de kleur- en

kunststenen stofdorpels, kleur zwart, aangebracht.

behangklaar (niet direct geschikt voor sauswerk)

Het mechanisch ventilatiesysteem bestaat uit een

materialenstaat. De hoogte van de binnendeuren

Bij de overige binnendeuren worden geen dorpels

afgewerkt, behoudens de technische ruimte, deze wordt

ventilatorunit op basis van ventilatielucht, geplaatst in de

bedraagt 2315 mm. Ten behoeve van het gebalanceerd

aangebracht. Er zullen geen vloerplinten worden

niet verder afgewerkt.

technische ruimte op de 2e verdieping, de luchtuitblaas

ventilatiesysteem worden in alle ruimten waar een

aangebracht in de woning.

en –aanzuig geschiedt middels een dakdoorvoer.

afzuigpunt is opgenomen de binnendeuren aan de

Daar waar op tekening aangegeven worden kunststenen

14.3 Beschrijving vloerafwerking

onderzijde enkele centimeters vrijgehouden van de

vensterbanken aangebracht.

Er worden zandcement dekvloeren, dik circa 7 cm,

De ventilatietoevoer geschiedt centraal door middel van

toegepast op de vloeren van de begane grond, de 1e

vloer.

een wandrooster met plenum op de zolderverdieping. Ventilatieafvoer geschiedt in het toilet, de badkamer,

Hang- en sluitwerk:

keuken, opstelruimte voor de wasmachine, woonkamer

De

buitendeuren

en slaapkamers middels niet-instelbare (capaciteit en

van

inbraakpreventief

richting) ventielen.

weerstandsklasse 2.

Plaats

van

de

afvoerventielen:

zoals

indicatief

aangegeven op de verkooptekeningen.

en

ramen hang-

worden en

voorzien

sluitwerk

met

13.3 Goten en hemelwaterafvoeren

verdieping en de 2e verdieping. Achter de constructieve

Goten:

knieschotten op de zolder wordt geen zandcement

De woningen worden aan de voor- en achtergevels

dekvloer aangebracht.

voorzien van zelfdragende aluminium goten, kleur volgens de kleur- en materialenstaat.

van tochtwerende profielen.

14.4 Beschrijving tegelwerken Vloertegels:

De bewegende delen in de gevelkozijnen zijn voorzien Hemelwaterafvoeren:

De vloertegels worden geleverd en gelegd op de vloeren

Langs de gevels worden hemelwaterafvoeren toegepast

van het toilet en de badkamer.

zowel de toe- als afvoer van ventilatielucht.

In de binnendeuren worden de navolgende sloten

van aluminium, gecoat in de kleur volgens de kleur-

De standaard afmeting van de vloertegels is 31 x 31 cm.

De ventilatie-unit is uitgerust met één draadloze

toegepast:

en materialenstaat. Deze worden aangesloten op de

Via de tegelshowroom zijn diverse kleurkeuzes (met

bediening.

- meterkast

kastslot (sleutel)

riolering.

en zonder meerprijs) mogelijk. De vloertegels zullen

- toilet

vrij-/en bezetslot

De hemelwaterafvoeren van de buitenbergingen bij de

(standaard) lichtgrijs gevoegd worden.

- trapkast

loopslot

woningen met bouwnummer 1 en 3 worden uitgevoerd

De toegepaste ventilatievoorzieningen waarborgen

13. Materiaal- en / of uitvoeringsomschrijving

- woonkamer

loopslot

in PVC, kleur grijs.

Wandtegels:

13.1 Kozijnen, ramen en deuren

- slaapkamers

loopslot

De hemelwaterafvoer van de buitenberging bij de

De wandtegels worden geleverd en geplaatst in:

Buitenkozijnen:

- badkamer

vrij-/en bezetslot

woningen met bouwnummer 5, 7, 9, 11 en 13 wordt

- het toilet tot plafond

De kozijnen en draaiende delen in de gevel worden

- technische ruimte

loopslot

uitgevoerd in aluminium, gecoat in kleur volgens de

- de badkamer tot plafond

uitgevoerd in kunststof met houtlookverbindingen

kleur- en materialenstaat.

en worden fabrieksmatig beglaasd en ingestort in de

Garnituur:

betonnen binnenspouwbladen.

De binnendeuren en ramen worden voorzien van licht

De houten aftimmerlat wordt bij de kunststof kozijnen

metalen deurkrukken.

voorzien van een kunststof afdek profiel. Kleuren volgens de kleur- en materialenstaat.

13.2

Trappen en (af)timmerwerk

14. Plafond-, wand- en vloerafwerking

Standaard zijn de wandtegels 20 x 40 cm. Via de tegelshowroom zijn diverse kleurkeuzes (met en zonder

14.1 Beschrijving plafondafwerking

meerprijs) mogelijk. De wandtegels worden liggend

Alle betonplafonds van de woning worden afgewerkt

gestapeld aangebracht met tegellijm en (standaard)

met structuurspuitwerk. De V-naden van de betonnen

lichtgrijs gevoegd.

Trappen:

vloeren (plafonds) blijven in het zicht.

Onder de gevelkozijnen worden aluminium waterslagen

De trap van de begane grond naar de 1e verdieping wordt

Bij de woningen met bouwnummer 1, 3, 5, 9, 11 en

Bij de overgang tussen vloer en wandtegels en ter plaatse

met anti-dreun folie of prefab betonnen raamdorpels

uitgevoerd als een dichte vurenhouten trap. De trap van

13 wordt de zichtzijde van de dakplaten gesausd in

van de hoeken tussen de wandtegels onderling worden

toegepast in kleur volgens de kleur- en materialenstaat.

de 1e verdieping naar de zolder wordt uitgevoerd als een

kleur wit. Het betonnen plafond wordt afgewerkt met

de voegen afgekit met een (schimmelvrije) lichtgrijze

E.e.a. zoals aangegeven op de verkooptekeningen.

open vurenhouten trap.

structuurspuitwerk en wordt de zichtzijde van de

sanitair kit. Waar nodig wordt een kimband toegepast.

Onder de gevelkozijnen op de begane grond is een

De traphekken, trapbomen en leuningen worden

dakplaten in de verblijfsruimte en in de onbenoemde

betonnen dorpel voorzien.

eveneens uitgevoerd in hout.

ruimte gesausd in kleur wit. De V-naden in het betonnen

15. Keukeninrichting

plafond blijven in het zicht. De zichtzijde van de

De

(mogelijke)

keukenopstelling

is

indicatief

Buitendeuren:

De vliering bij de woningen met bouwnummer 1, 3, 5,

dakplaten op de vliering en in de technische ruimte

weergegeven op de verkooptekeningen. In de koopsom

De entreedeur wordt uitgevoerd als een geïsoleerde

9, 11 en 13 is bereikbaar middels een op de overloop

wordt niet verder afgewerkt.

van de woning is niet voorzien in het leveren en plaatsen

kunststof deur met een glasopening, zoals aangegeven

gesitueerde vlizotrap.

van een keuken. Wel is door ons een showroom

op de verkooptekeningen. In de woonkamer wordt een

46

14.2 Beschrijving wandafwerking

koplatten zijn voorzien.

binnendeurkozijnen,

De zichtzijde van de dakplaten op zolder van

geselecteerd. Indien u een keuken naar eigen keuze

kunststof schuifpui geplaatst in kleur volgens de kleur-

Aftimmerwerk:

bouwnummer 7 is in de kleur bruin en wordt niet verder

samenstelt bij de door ons aangegeven showroom, zullen

en materialenstaat.

De benodigde materialen ten behoeve van diverse

afgewerkt.

wij de coördinatie van het aanpassen van de installaties

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

47


op ons nemen. De meerkosten voor het aanpassen

water om te douchen wordt opgeslagen. De volgende

(2700 kWh volgens de NOM koop regelgeving).

Indien er in een ruimte een warmteafgiftesysteem wordt

van de installaties zullen conform de opgave van de

tappunten zijn voorzien van warmwater:

De zonnepanelen worden door middel van een omvormer

geïnstalleerd, geldt er de volgende ruimtetemperatuur:

showroom bij u in rekening worden gebracht. De keuken

- het afgedopte aansluitpunt in de keuken voor de

aangesloten op het elektriciteitsnet. De omvormer wordt

- verblijfsruimten

20 oC

geplaatst in de technische ruimte op de 2e verdieping.

- verkeersruimte

15 oC

- badruimte

22 oC

zal dan voor de oplevering worden geplaatst, maar

keuken mengkraan

kan indien gewenst ook na oplevering van de woning

- de wastafel in de badkamer

geplaatst worden. Indien u geen keuken aanschaft bij de

- het douchegedeelte in de badkamer

De

door ons aangegeven showroom zullen alle standaard

elektrische

installatie

volgens

het

centraaldozensysteem wordt aangelegd vanuit de

aansluitingen afgedopt worden opgeleverd (circa 10

De leidingen worden in de badkamer en de toiletruimte

meterkast, verdeeld over n.t.b. (aantal) groepen naar de

cm boven de afwerkvloer) conform de ‘nultekening’.

voor zover mogelijk in de muur of vloer weggewerkt. In

diverse aansluitpunten.

De keuken zal dan altijd na oplevering moeten worden

de overige ruimten blijven de leidingen in het zicht. De leidingen worden weggewerkt in wanden en vloeren

in de badruimte wordt een elektrische design radiator,

Douche-WTW:

(plafonds), behoudens in de onbenoemde ruimten

afmeting 450 x 1275 mm, bij geplaatst. De berging bij de woningen wordt niet verwarmd.

De woning wordt voorzien van een douchepijp-WTW. De

zoals meterkast, trapkast, de technische ruimten,

douche WTW is een systeem waarbij de warmte van het

de onbenoemde ruimte op de 2e verdieping en

In alle openingen van de gevelkozijnen wordt thermisch

afgevoerde douchewater wordt gebruikt om het aanvoer

buitenberging.

isolerende 3-laags HR++ beglazing toegepast.

water op te warmen.

Ten behoeve van de temperatuurregeling wordt in de woonkamer een thermostaat geplaatst.

De

inbouw

wandcontactdozen,

schakelaars

e.d.,

De warmtepomp kiest automatisch voor verwarmen of

bezet met enkel blank glas, behoudens de meterkast, de

18. Sanitair

technische ruimten en de trapkast, welke worden voorzien

In de woning wordt het sanitair van Villeroy&Boch (in

van een gelakt board. De deur van de ongeïsoleerde

witte uitvoering) geleverd, gemonteerd en aangesloten

berging bij de woningen met bouwnummer 1 en 3 wordt

op de riolering. De sanitair pakketten zoals hieronder

De wandcontactdozen worden in de gehele woning op

de aan- en afvoerleidingen naar de vloerverdeler, in de

voorzien van enkel brute draadglas.

beschreven zijn te bezichtigen in de showroom. Via

circa 300 mm+ vloerpeil aangebracht met uitzondering

vloer weggewerkt. De verdeler voor de vloerverwarming

de sanitair showroom zijn alternatieve keuzes (met en

van de keuken, de badkamer, de technische ruimten

wordt geplaatst in de trapkast en in de technische ruimte

zonder meerwerk) mogelijk.

en de buitenberging. De schakelaars ten behoeve

op de zolder. De installatie wordt voor de oplevering

van

in bedrijf gesteld. Tevens wordt bij oplevering een

16.2 Schilderwerk De

traphekken

geschilderd

in

en de

trapbomen

worden

kleur volgens de

fabrikaat Jung type AS 500, worden uitgevoerd in

dekkend kleur-

en

materialenstaat. De houten traptreden en stootborden zijn fabrieksmatig voorzien van een grondverflaag en worden verder niet afgewerkt. De hardhouten leuningen wordt voorzien van een blanke lak.

Toiletruimte: - Villeroy

&

De verwarmingsleidingen worden, met uitzondering van

de

verlichting,

alsmede

de

gecombineerde

wandcontactdoos/schakelaars, worden op circa 1.050 Boch

Architectura

wandcloset

met

closetzitting en deksel

koelen, middels de thermostaat in de woonkamer.

kunststof in de kleur wit, RAL 9010.

mm+ vloerpeil aangebracht. In het toilet wordt de lichtschakelaar geplaatst op een hoogte van circa 1.350

bedieningsvoorschrift overhandigd.

21. Schoonmaken en oplevering

- Villeroy & Boch Architectura fontein vierkant 36 x 26 cm

mm+ vloerpeil in verband met het aanwezige planchet.

21.1 Schoonmaken

met plugbekersifon met muurbuis en HansGrohe Logis

De aansluitpunten per ruimte zijn aangegeven op de

Minimaal twee weken voor de oplevering worden de

fonteinkraan

plattegrondtekeningen.

verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van de oplevering. De

De benodigde binnenaftimmeringen worden afgewerkt met een dekkende verflaag. Leidingen in de meterkast,

Badruimte:

Er

aangesloten

hele woning wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd, behalve

de trapkast, de technische ruimten en onbenoemde

- Villeroy & Boch Architectura wastafel 55 x 47 cm met

rookmelders gemonteerd in de hal op de begane grond,

het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten; deze

de woonkamer, de overloop op de 1e verdieping en de

worden schoon opgeleverd.

ruimte op de 2e verdieping worden niet nader afgewerkt.

17. Waterinstallatie

plugbekersifon en muurbuis - verchroomde HansGrohe Focus wastafelkraan - douchegoot met rooster in douchehoek

watermeter, geplaatst in de meterkast.

- HansGrohe Crometta 160 doucheset

De volgende tappunten worden aangesloten:

- Villeroy

keuken mengkraan - het spoelreservoir van het toilet - de fonteinkraan in het toilet

worden

op

het

elektriciteitsnet

2e verdieping.

- spiegel 40 x 60 cm zonder verlichting

De koud waterleiding wordt aangelegd vanaf de

- het afgedopte aansluitpunt in de keuken voor de

&

Boch

Architectura

19.2 Telecommunicatievoorzieningen

wandcloset

met

21.2 Oplevering Bij de oplevering van de woning, voorafgegaan door

De woning wordt voorzien van een telefoon- en CAI

de zogenaamde voorschouw / -opname, dienen met

leiding.

betrekking tot de door u gesignaleerde gebreken op

closetzitting en deksel

het proces-verbaal van oplevering de uit te voeren

19. Elektrische installatie en telecommunicatievoorzieningen

De volgende aansluitpunten zijn in de woning

herstelwerkzaamheden of eventuele andere concrete

opgenomen:

afspraken genoteerd te worden.

- Telefoon

woonkamer

(bedraad)

- CAI

woonkamer

(bedraad)

22. Enkele aandachtspunten

- de wastafel in de badkamer

19.1 Elektrische installatie

- het douchegedeelte in de badkamer

De

- de wasmachinekraan op de 2e verdieping

zonnepanelen (PV-panelen) om te voldoen aan de

- het boilervat in de technische ruimte op de begane

NOM uitgangspunten: aantallen en posities zijn

20. Verwarmings- / warmwaterinstallatie

indicatief aangegeven op de verkooptekeningen. Deze

Voor de verwarming, koeling en warmwatertapvoorziening

moet

zonnepanelen wekken voldoende energie op voor het

wordt er een warmtepomp geïnstalleerd in de technische

maatafwijkingen en/of wijzigingen. De door te voeren

Het warmwater is afkomstig van de op de warmtepomp

totaal van de gebouwgebonden energie (installatie)

ruimte op de begane grond.

wijzigingen die door overheid en/of nutsbedrijven

aangesloten boiler, inhoud 150 liter, waarin het warm

en een elektrabundel voor het huishoudelijk verbruik

grond

48

15 oC

Als warmteafgiftesysteem wordt er vloerverwarming

16.1 Beglazing

De bovenlichten van de binnendeurkozijnen worden

- onbenoemde ruimte

geïnstalleerd. Om de ruimtetemperatuur te garanderen

geplaatst.

16. Beglazing en schilderwerk

- toilet 15 oC

woningen

worden

voorzien

van

voldoende

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

slaapkamer 1 (onbedraad)

22.1 Voorbehoud

Hoewel deze technische omschrijving en bijbehorende tekeningen nauwkeurig en met zorg zijn samengesteld

worden

een

voorbehoud

voorgeschreven,

worden

of

die

gemaakt

wenselijk

voor

en

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

49


noodzakelijk zijn tijdens de bouw, zullen echter geen

verbaal van oplevering worden genoteerd.

dus ook het Bouwbesluit. Dit kan ook gelden voor

of het voldoet aan alle technische eisen door het

kwaliteitsvermindering van de woning inhouden.

Het aanvragen en het sluiten van overeenkomsten met

eventuele door u gewenste meerwerkopties.

instituut gesteld, maar ook of de omvang van het

Indien het noodzakelijk is om wijzigingen aan te

de verschillende leveranciers van water en elektra dient

Om uw garanties ten opzichte van de garantie

plan de financiële en technische kwaliteiten van de

brengen behoudt de aannemer zich het recht voor deze

u zelf te verzorgen. Wij zullen u tijdig informeren wanneer

plichtige ondernemer te waarborgen, dienen alle

bouwonderneming/ontwikkelaar niet te boven gaat.

wijzigingen door te voeren zonder voorkennis hiervan

en hoe dit dient te gebeuren.

meerwerkopdrachten alleen met deze ondernemer

Wanneer

schriftelijk geregeld te worden.

niet (meer) in staat is om de woningen af te bouwen,

aan de koper te verstrekken. De koper kan geen rechten

aannemer

wegens

omstandigheden

ontlenen aan deze mogelijk door te voeren wijzigingen.

22.4 Meer- en minderwerk

U dient er rekening mee te houden dat meerwerk de

zorgt Woningborg hetzij voor de afbouw, hetzij voor

Uiteraard zal de aannemer dergelijke wijzigingen zoveel

Hoewel elke woning standaard al compleet is uitgerust,

geplande oplevering kan verschuiven. De ondernemer

de toekenning van een schadevergoeding. Eén en

mogelijk trachten te vermijden. Eén en ander zal geen

is het mogelijk dat de verkrijger specifieke wensen en/of

is gerechtigd het aantal werkbare werkdagen aan te

ander wordt uitvoerig beschreven in een uitgave van

aanleiding kunnen geven tot reclame of ontbinding van

indelingsideeën heeft. Voor het plan ‘Waterfront Brielle

passen in zijn offerte.

Woningborg, het boekje getiteld “Woningborg Garantie-

de koop-/aannemingsovereenkomst.

fase 3’ kan de koper hiervoor kiezen uit de zogenoemde

en waarborgregeling Nieuwbouw 2016” waarvan u bij de

apparatuur,

vanwege de mogelijke verregaande bouwkundige

22.5 Energie Prestatie Norm en isolatiewaarden

verlichtingsarmaturen, alsmede interieur-suggesties in

consequenties vóór het tekenen van de koop-/

In 2008 is het energielabel voor bestaande woningen

de plattegronden getekend, worden niet geleverd, tenzij

aannemingsovereenkomst te worden gekozen en

geïntroduceerd om aan te geven hoe energiezuinig een

23. Wegwijzer bij de aankoop van een woning

nadrukkelijk vermeld in de technische omschrijving.

worden tekstueel en financieel verwerkt in deze

huis is ten opzichte van soortgelijke woningen.

Om u alvast voor te bereiden op de dingen die komen

“makelaarsopties”. Eventueel

meubilair,

kasten,

Deze

makelaarsopties

dienen

aankoop een exemplaar ontvangt.

overeenkomst, zodat de grote(re) opties zijn inbegrepen

Voor nieuwbouwwoningen geldt vanaf 1995 de Energie

gaan, geven wij hier een overzicht van de gang van

De perspectieftekeningen (artist impressies) dienen

in de koopsom van de woning. Keuzen na het tekenen

Prestatie Coëfficiënt (EPC). De EPC-waarde volgt

zaken die volgen op het tekenen van de koop-/

enkel ter illustratie, om u een idee te geven van het

van de overeenkomst zijn na het verstrijken van de hierin

uit een berekening waarin o.a. isolatiewaarden en

aannemingsovereenkomst.

uiterlijk van het gebouw. Er kunnen dan ook geen rechten

genoemde bedenktijd in verband met de benodigde

installatiekeuzen zijn vastgesteld voor een betreffende

worden ontleend aan de perspectieftekeningen.

bouwvoorbereidingen niet meer mogelijk.

woning. Het vigerend Bouwbesluit eist een EPC-waarde

23.1 Koopprijzen “Vrij op Naam”

van 0,4.

De woningen in ‘Waterfront Brielle fase 3’

Een woning wordt “vrij op naam” verkocht. Het betekent

Bij tegenstrijdigheden tussen artist impressies en

Voor de kleine(re) koperswensen is een zo compleet

behalen een EPC-waarde < 0 en voldoen hiermee nu al

dat in de koopsom niet alleen de bouwkosten zijn

inhoud van de technische omschrijving of tekeningen

mogelijk pakket van meer- en minderwerk samengesteld.

aan de beoogde eisen van 2020.

begrepen,

is de inhoud van de technische omschrijving altijd

Deze standaard kopersopties zijn verwerkt in de

maatgevend.

‘Koperskeuzelijst’ en worden in een persoonlijk gesprek

22.6 Verzekering

van de makelaar, gemeentelijke leges, btw, kosten

met de kopersadviseur gekozen.

De aannemer verzekert tijdens de bouw de woningen

voor kadastraal uitmeten en de aansluitkosten voor

tegen de gevolgen van brand- en stormschade. Vanaf de

de water-, riool-, elektriciteitsleidingen. Als de kosten

De op de verkooptekening aangegeven symbolen geven

maar

ook

het

architectenhonorarium,

notariskosten (voor de transportakte) verkoopkosten

geen exacte positie aan. Definitieve positie volgt na

In de zgn. “Kopershandleiding” staan een aantal

opleveringsdatum dient u de woning zelf te verzekeren

van bouwmaterialen en lonen tijdens de bouwperiode

opgave installateur. Alle opstelplaatsen en leidingwerk

belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op

tegen brand, inbraak en overige schade.

stijgen, worden die niet doorberekend. De koopsom

t.b.v. installaties zijn indicatief op de verkooptekeningen

de standaard installatie en afwerking en de extra

aangegeven, definitief na opgave installateur. Aantallen

mogelijkheden die worden geboden om uw woning

22.7 Van toepassing zijnde voorschriften

eventuele rentekosten en meerwerkopties zullen worden

en plaats dak doorvoeren zijn nader te bepalen door de

aan uw persoonlijke wensen aan te passen. Daarnaast

Er zijn de volgende voorschriften van toepassing:

doorberekend.

installateur.

treft u informatie aan over de te volgen procedure

- De Algemene Voorwaarden en toelichting welke bij de

22.2 Maatvoering De maatvoering op de tekeningen betreft ‘circa´ maten.

staat van tevoren vast en blijft gehandhaafd. Alleen

Kopershandleiding wordt u na het ondertekenen van de

- Het Bouwbesluit;

23.2 Het tekenen van de koop-/ aannemingsovereenkomst

koop-/ aannemingsovereenkomst overhandigd.

- De voorschriften van de diverse nutsbedrijven;

Met het ondertekenen van deze overeenkomst verplicht

- Gemeentelijke voorschriften / verordeningen.

u zich tot het betalen van de koopprijs eventueel

betreffende de verschillende extra mogelijkheden. De

Ondanks dat er gestreefd is naar een gedetailleerde maatvoering, is de op de tekening aangegeven

Alle wijzigingen in opdracht van de koper moeten

maatvoering niet geschikt voor opdrachten aan derden

voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van

door de verkrijger.

Woningborg en het Bouwbesluit.

aannemingsovereenkomst behoren;

vermeerderd met de in de overeenkomst genoemde

22.8 Woningborg Garantie- en waarborgregeling

rente,

Als u een woning koopt, wilt u de garantie dat uw

van de daar bijbehorende grond. Nadat de overeenkomst

terwijl

wij

ons

door

medeondertekening

verplichten tot de bouw van de woning en de levering

22.3 Aansluitingen op de nutsvoorzieningen

Werkzaamheden uit te voeren door derden of de koper,

woning in perfecte staat en overeenkomstig uw

door koper en verkoper is getekend, ontvangt u

De aansluitkosten van water en elektra zijn in de

zullen na oplevering van de woning kunnen plaatsvinden.

wensen wordt opgeleverd. Om deze garantie te kunnen

hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar

aanneemsom begrepen. Het aanvragen van telefoon-

Eventuele daarvoor benodigde goedkeuring van Bouw-

geven, heeft de bouwonderneming/ontwikkelaar zich

de notaris gezonden die dan de notariële akte van

en CAI-aansluitingen dient door de koper te gebeuren.

en Woningtoezicht van de gemeente en/of nutsbedrijven

aangesloten bij Woningborg. Dit instituut hanteert

eigendomsoverdracht kan opmaken.

De eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn voor

dient de verkrijger zelf te verzorgen.

strenge selectienormen voordat een bouwonderneming/

U dient er rekening mee te houden dat niet al uw

vakbekwaamheid, deskundigheid, technische kwaliteit

De kosten voor ingebruikstelling van de installaties tot

wensen met betrekking tot minderwerk kunnen worden

van de uitvoerders, kredietwaardigheid etc. Bij elk

23.3 Het tekenen van de instandhoudingsovereenkomst Nul op de Meter

de oplevering zijn voor rekening van de aannemer.

ingewilligd. Dit vanwege het feit dat de woning bij

bouwplan dat voor garantie bij Woningborg wordt

Samen met Klimaatgarant ontwikkelde Herkon voor

Bij de oplevering zullen de meterstanden in het proces-

oplevering moet voldoen aan de garantievoorwaarden,

aangemeld, wordt niet alleen nauwkeuring bekeken

de woningen een doordacht duurzaamheidsconcept.

rekening van de koper.

50

de

ontwikkelaar ingeschreven kan worden. Deze zijn:

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

51


Klimaatgarant is een gerenommeerde organisatie,

tevens rekening te houden met de geldigheidsduur van

dag waarop u bij de notaris de akte van levering moet gaan

Indien nog niet alle geconstateerde gebreken zijn

die specialist is op het gebied van economisch

de hypotheekaanbieding.

tekenen, hier moet u de verschuldigde bouwtermijnen,

verholpen binnen 3 maanden (of niet naar uw

verantwoorde, energie neutrale woningen.

de grondsom en de daarover verschuldigde uitstelrente,

tevredenheid zijn verholpen) kunt u schriftelijk,

Voor de datum van eigendomsoverdracht zendt de

inclusief omzetbelasting, voldoen. Na het ondertekenen

met redenen omkleed, voor het einde van de 3

Met het ondertekenen van de instandhoudings-

notaris u een afrekening waarop, op die dag het totale

van de akte van levering bij de notaris wordt u, naarmate

maandsperiode bij de notaris verzoeken tot verlenging

overeenkomst Nul op de Meter verplicht u zich tot het

bedrag is aangegeven (inclusief bijkomende kosten).

de bouw vordert termijnnota’s toegestuurd. Deze nota’s

van de 3 maandstermijn. Het bedrag van de hoogte van

betalen van een geldelijke vergoeding voor het onderhoud

Op die rekening wordt tevens vermeld welk bedrag de

moeten door uw geldverstrekker binnen veertien dagen

uw aanspraak tot verlenging, zal door verkoper worden

van het systeem, bestaande uit de warmtepomp, het

notaris zal ontvangen van uw geldgever en welk bedrag

betaald worden.

afgestemd op de waarde van de nog openstaande

boilervat, de bron, de zonnepanelen en de omvormer.

u tijdig aan de notaris zelf dient over te maken.

gebreken en schriftelijk aan u worden medegedeeld. Het

Klimaatgarant verplicht zich tot het verschaffen van het

bedrag van de verlenging is wederom gedekt door de gedeponeerde bankgarantie.

ongestoorde gebruik van het systeem. Het is mogelijk

Het hypotheekbedrag dat in depot blijft moet gelijk

Na de notariële overdracht ontvangt u van ons de nota’s

om de kosten voor het “All-in service contract” voor de

zijn aan de vanaf transportdatum verschuldigde

over de vervallen bouwtermijnen. De kopie zendt u zo

eerste 10 jaar in de vrij-op-naam-prijs mee te nemen.

bouwtermijnen. Indien dit niet het geval is, dient het

spoedig mogelijk, voorzien van uw handtekening naar

eventueel ontbrekende bedrag aangevuld te worden uit

uw geldgever, die dan voor betalingen zorg draagt. Vanaf

eigen middelen.

de transportdatum betaalt u hypotheekrente tijdens de

De energienota sluit op nul bij ‘normaal’ energieverbruik.

bouw. Deze is opgebouwd uit de rente die u betaalt over

Mocht de woning niet voldoen aan de vooraf gedefinieerde afspraken t.a.v. het Nul Op de Meter

Op de transportdatum worden bij de notaris twee akten

het volledige hypotheekbedrag met daarop in mindering

concept, dan compenseert Klimaatgarant het verschil.

getekend:

te brengen de te ontvangen rente over het nog in depot

Dat is de garantie die u krijgt van Klimaatgarant bij de

- De akte van eigendomsoverdracht

staande bedrag.

aankoop van een Nul op de Meter woning in het plan

- De hypotheekakte

23.9 Oplevering / sleuteloverhandiging

‘Waterfront Brielle fase 3’ en is als zodanig vastgelegd in de instandhoudingsovereenkomst Nul op de Meter.

Wanneer de woning gereed is, ontvangt u een

Bijkomende kosten kunnen zijn: - De (bouw) rente over de vervallen, maar niet

23.4 Monitoring Nul op de Meter De woning wordt voorzien van een monitoringssysteem. Op deze wijze wordt het verbruik van de installatie gemonitord om aan te tonen dat deze voldoet aan de afspraken, welke gekoppeld zijn aan de garantie Nul op

betaalde

termijnen

zoals

omschreven

in

de

opmaken

van

de

aannemingsovereenkomst - De

notariskosten

voor

23.5 Financiering van uw woning

uitnodiging om samen met ons uw woning te inspecteren voor oplevering. Tijdens deze inspectie worden eventuele geconstateerde onvolkomenheden

het

hypotheekakte

schriftelijk vastgelegd. Wij doen onze uiterste best deze onvolkomenheden zo snel mogelijk te verhelpen.

- De afsluitkosten van de geldgever

de Meter.

Inmiddels hebt u van ons de eindafrekening ontvangen. Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan,

23.7 Wanneer moet u gaan betalen

inclusief voortvloeiend uit het meer- en minderwerk

In de koop-/aannemingsovereenkomst staat omschreven

en het proces verbaal van oplevering van de woning

Vaak zal voor het bekostigen van een eigen woning het

hoe u gedeclareerd gaat worden naarmate de bouw

is getekend ontvangt u de sleutels van de woning.

opnemen van een hypothecaire geldlening onvermijdelijk

van uw woning vordert. U wordt namelijk gedeclareerd

Het in ontvangst nemen van de sleutel betekent voor ons

zijn. De hypotheekadviseurs zijn bereid u hierin een

op basis van een zogenaamde termijnregeling die

dat de woning aan u is opgeleverd. De van toepassing

duidelijk advies te geven. Zij berekenen aan de hand van

gerelateerd is aan de vorderingen op de bouwplaats.

zijnde 5% garantieregeling zullen wij hieronder nader

uw persoonlijke gegevens de mogelijkheden en kunnen

Deze termijnregeling houdt in dat u voor elke fase in het

toelichten.

uw aanvraag van een hypotheek verzorgen. Tevens geven

bouwproces van uw woning een rekening toegestuurd

zij desgewenst toelichting op de hypotheekofferte en

krijgt.

23.10 5% garantie- / opleveringsregeling De zogenaamde 5% regeling geeft u als koper financiële

controleren of u op basis van de condities ook werkelijk aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen.

Als bijvoorbeeld de vloer van uw woning gestort is

garantie/zekerheid met betrekking tot de geconstateerde

kan dat als een termijn aangerekend worden. Door

gebreken bij de oplevering van uw woning.

Voor Nul-op-de-Meter woningen mag rekening worden

middel van een factuur wordt dan een bepaald

gehouden met 25.000 euro extra hypotheekruimte.

deel van de aanneemsom in rekening gebracht.

De regeling werkt als volgt: zoals eerder omschreven

Door de lage of afwezige energierekening zijn er immers

De termijnregeling staat omschreven in de koop-/

dient de complete koopsom en het eventuele meer-

minder vaste lasten. Uw hypotheekadviseur kunt u

aannemingsovereenkomst.

en minderwerk vóór de oplevering van de woning aan verkoper te zijn voldaan. De verkoper heeft een

hierover nader informeren.

52

23.8 Hypotheek tijdens de bouw

Het is mogelijk dat er al aan uw toekomstige woning

collectieve bankgarantie gedeponeerd bij de notaris

23.6 Eigendomsoverdracht

gebouwd wordt voordat u de akte van levering bij de

ter waarborging van uw 5% garantieregeling. Deze 5%

De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een

notaris ondertekend heeft waardoor u nadat u de koop-/

garantieregeling blijft van kracht gedurende 3 maanden

zogenaamde “akte van levering” bij de notaris. In de

aannemingsovereenkomst getekend heeft al een aantal

ná oplevering en zal aan het einde van deze periode

aannemingsovereenkomst wordt het uiterste moment

termijn(en) verschuldigd bent. Voor de betalingen van

eindigen of zoveel eerder als de opleverpunten zijn

van de eigendomsoverdracht vermeld. Hierbij dient u

deze termijnen heeft u recht op uitstel van betaling tot de

verholpen.

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

53


Kleur- en materiaalstaat

ruimte

volgens Bouwbesluit

onderdeel

materiaal/ product

kleur

woonkamer

verblijfsruimte

vloer

zandcement

naturel

wanden

beton / gibo

naturel

afgefilmd / behangklaar

plafond

spuitwerk

wit

2-3 mm korrel, V-naden in het zicht

vensterbank

kunststeen

wit

traptreden

vurenhout

wit

grondverf

trapboom/hek

vurenhout

wit

dekkend geschilderd

trapleuning

hardhout

naturel

blank gelakt

vloer

zandcement

naturel

wanden

prefab beton / gibo

naturel

onbehandeld

plafond

vurenhout

naturel

onbehandeld

Interieur

Begane grond volgens Bouwbesluit

onderdeel

materiaal/ product

kleur

entree

verkeersruimte

vloer

zandcement

naturel

vloerluik

cementgeb. houtvezelplaat

naturel

vloerluikomranding thermisch verzinkt

binnendeurkozijn

montagekozijn, staal

wit

RAL 9010

met dicht bovenpaneel

wanden

beton / gibo

naturel

afgefilmd / behangklaar

binnendeur

wit

RAL 9010

fabrieksmatig afgelakt

plafond

structuur spuitwerk

wit

2-3 mm korrel, V-naden in het zicht

vlakke houten opdek deur

vloer

zandcement

naturel

vloer

zandcement

naturel

wanden

beton / gibo

wanden

meterkastplaat/ gibo/beton

naturel

onbehandeld

plafond

structuur spuitwerk

wit

plafond

beton

naturel

onbehandeld

vensterbank

kunststeen

wit

binnendeurkozijn

montagekozijn, staal

wit

RAL 9010

met dicht bovenpaneel

binnendeur

vlakke houten opdek deur

wit

RAL 9010

fabrieksmatig afgelakt

vloer

zandcement

naturel

wanden

beton / gibo

naturel

onbehandeld

plafond

beton

naturel

onbehandeld

binnendeurkozijn

montagekozijn, staal

wit

RAL 9010

met bovenpaneel

binnendeur

vlakke houten opdek deur

wit

RAL 9010

fabrieksmatig afgelakt

vloer

vloertegels

volgens keuzelijst

wanden

wandtegels tot ca. 1,20 m + vloerpeil, daarboven spuitwerk

volgens keuzelijst

technische ruimte

toilet

onbenoemde ruimte

onbenoemde ruimte

toiletruimte

kleurnr.

Bijzonderheden / afwerking

onbenoemde ruimte

Bijzonderheden / afwerking

ruimte

meterkast

54

trapkast

kleurnr.

keuken

structuur spuitwerk

wit

2-3 mm korrel, V-naden in het zicht

binnendeurkozijn

montagekozijn, staal

wit

RAL 9010

met bovenlicht

binnendeur

vlakke houten opdek deur

wit

RAL 9010

fabrieksmatig afgelakt

dorpel

kunststeen

zwart

planchet inbouwres.

wandtegels

volgens keuzelijst

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

afgefilmd / behangklaar 2-3 mm korrel, V-naden in het zicht

1e verdieping ruimte

volgens Bouwbesluit

onderdeel

materiaal/ product

kleur

overloop

verkeersruimte

vloer

zandcement

naturel

wanden

beton / gibo

wit

afgefilmd / behangklaar

plafond

spuitwerk

wit

2-3 mm korrel, V-naden in het zicht

trap naar zolder (open)

vurenhout

wit

grondverflaag

trapboom/hek

vurenhout

wit

dekkend geschilderd

trapleuning

hardhout

naturel

bank gelakt

vloer

vloertegels

volgens keuzelijst

wanden

wandtegels tot plafond

volgens keuzelijst

plafond

structuur spuitwerk

2-3 mm korrel, V-naden in het zicht

binnendeurkozijn

montagekozijn, staal

wit

RAL 9010

met bovenlicht

binnendeur

vlakke houten opdek deur

wit

RAL 9010

fabrieksmatig afgelakt

dorpel

kunststeen

zwart

vensterbank

kunststeen

wit

badkamer

plafond

verblijfsruimte

badruimte

kleurnr.

Bijzonderheden / afwerking

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

55


ruimte

volgens Bouwbesluit

onderdeel

materiaal/ product

kleur

kleurnr.

Bijzonderheden / afwerking

slaapkamer

verblijfsruimte

vloer

zandcement

wanden

beton / gibo

afgefilmd / behangklaar

plafond

spuitwerk

2-3 mm korrel, V-naden in het zicht

binnendeurkozijn

montagekozijn, staal

wit

RAL 9010

met bovenlicht

binnendeur

vlakke houten opdek deur

wit

RAL 9010

fabrieksmatig afgelakt

vensterbank

kunststeen

wit

ruimte

volgens Bouwbesluit

onderdeel

materiaal/ product

zolder

onbenoemde ruimte

vloer

zandcement

achter knieschot geen zandcement dekvloer

wanden

beton

onbehandeld

plafond

dakplaat

vloer

zandcement

wanden

(indien aanwezig)

slaapkamer

(indien aanwezig)

vliering

verkeersruimte

verblijfsruimte

onbenoemde

(indien aanwezig) ruimte

technische ruimte

onbenoemde ruimte

kleur

kleurnr.

Bijzonderheden / afwerking

bruin

onbehandeld

gibo

naturel

afgefilmd / behang klaar

plafond

dakplaat / beton

wit

dakplaat gesausd / beton voorzien van spuitwerk, v-naden in het zicht

vloer

zandcement

wanden

beton / gibo

plafond

dakplaat / beton (vliering)

Wit

binnendeurkozijn

montagekozijn, staal

wit

RAL 9010

binnendeur

vlakke houten opdek deur

Wit

RAL 9010

vensterbank

kunststeen

wit

vloer

beton

plafond

dakplaat

vloer

zandcement

wanden

beton / gibo

plafond

dakplaat / beton (vliering)

binnendeurkozijn

montagekozijn, staal

wit

vlakke houten opdek deur

wit

binnendeur

56

Exterieur

Gevels

2e verdieping

overloop

Kleur- en materiaalstaat

kleurnr.

bijzonderheden

metselwerk

keramisch

oranje WASS HV

05093

baksteen A

oranje bezand

04055

baksteen B

donkerbruin WASS HV

05091

baksteen C

voegwerk

prefab

donkergrijs

gevelbekleding

eternit sidings

wit

doorgestreken, 5 mm terug liggend RAL 9001

potdekseldelen

Kozijnen, draaiende delen, lateien en dorpels materiaal/product

kleur

kleurnr.

bijzonderheden

dakplaat gesausd / beton voorzien van spuitwerk, v-naden in het zicht

kozijnen

kunststof

wit

RAL 9001

houtlook (houtnerfstructuur)

draaiende delen

kunststof

wit

RAL 9001

isolatieglas HR++

helder

voordeurkozijn

kunststof

wit

RAL 9001

voordeur

kunststof, geĂŻsoleerd

platinagrijs

RAL 7036

paneel

geĂŻsoleerd

wit

RAL 9001

schuifpui

kunststof

wit

RAL 9001

isolatieglas HR++

helder

lateien

staal, verzinkt en gecoat

leigrijs

raamdorpel

prefab beton

naturel

spekband

prefab beton

naturel

waterslagen

aluminium

wit

dorpels t.p.v. buitendeuren

kunststof

antraciet

met bovenlicht

onbehandeld achter knieschot geen zandcement dekvloer

RAL 9010

kleur

onderdeel

onafgewerkt

RAL 9010

materiaal/product

afgefilmd / behang klaar

indien van toepassing

bruin

onderdeel

zonder bovenlicht fabrieksmatig afgelakt

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

wienersprosse aan buitenzijde beglazing

met glasopening en brievensleuf, geschilderd

houtlook wienersprosse aan buitenzijde beglazing

RAL 7015

RAL 9001

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

57


Daken, hemelwaterafvoeren onderdeel

materiaal/product

kleur

schuin dak

keramische pannen

antraciet/lei kleur

nok

aluminium

donkergrijs

in kleur PV-paneel

donkergrijs

in dak

PV-panelen

kleurnr.

dakgoot voor- en achtergevel

aluminium prefab

wit

RAL 9001

verticale aftimmering

rock panel

wit

RAL 9001

overstek/boeiboord

aluminium

wit

RAL 9001

hemelwaterafvoer tuinzijde

aluminium

middengrijs

RAL 7036

hemelwaterafvoer straatzijde

aluminium

middengrijs

dakdoorvoeren

pvc

antraciet

plat dak

beton

dakrand plat dak

aluminium

RAL 7036

bijzonderheden

vol geschuimde vormdelen

in kleur gecoat

onderdeel

materiaal/product

kleur

kleurnr.

bijzonderheden

wand bouwnummer 5 en 13

metselwerk

donkerbruin WASS HV

baksteen C

voegwerk

prefab

donkergrijs

doorgestreken, 5 mm terug liggend

plafond

spaanderplaat

naturel

houten balklaag, onbehandeld + fermacel i.v.m. brandoverslag

dakbedekking

bitumineus

zwart

dakrand voorzijde

UNP staalprofiel

wit

RAL 9001

deurkozijn

hardhout

wit

RAL 9001

deur

hardhout

platinagrijs

RAL 7036

hemelwaterafvoer

PVC

grijs

ventilatierooster

kunststof

wit

gepoedercoat

zonder glasopening

afschotisolatie, bit. dakbedekking met grind wit

RAL 9001

gezette plaat

kleur

kleurnr.

bijzonderheden

Losse buitenberging onderdeel

materiaal/product

vloer

beton

wanden

houten rabatdelen

zwart

plafond

spaanderplaat

naturel

dakbedekking

bitumineus

daktrim

aluminium

zwart

deurkozijn

hardhout

wit

RAL 9010

deur

hardhout

kwartsgrijs

RAL 7039

hemelwaterafvoer

PVC

grijs

ventilatierooster

kunststof

zwart

ongeïsoleerd, onafgewerkt op houten regelwerk, ongeïsoleerd

28 prachtige WONINGEN in Brielle

met stapeldorpel en glasopening aangesloten op de riolering

Landmarkappartementen en prachtige watervilla’s

Aangebouwde buitenberging

58

onderdeel

materiaal/product

kleur

kleurnr.

bijzonderheden

vloer

beton

wanden

metselwerk plint

donkerbruin WASS HV

04055

baksteen C

eternit sidings

wit

RAL 9001

op houten regelwerk, aan binnenzijde afgewerkt met fermacel plaat

ongeïsoleerd, onafgewerkt

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Waterfront Brielle, 28 woningen | Blok: De Florisse

59


28 prachtige WONINGEN in Brielle

Ontwikkeling door:

088 440 10 20

Makelaars:

0181 484 000

Kijk voor meer informatie op

0181 487 120

waterfront-brielle.nl

Profile for MM Design

De ruyter & de florisse waterfront brielle brochure  

De ruyter & de florisse waterfront brielle brochure  

Profile for mmdesign3
Advertisement