Page 1

PROGRAM i MATERIAŁY KONFERENCYJNE

września 2012 Hotel Westin, Warszawa

V Edycja Kongresu

2012

V Edycja KonFERENCJI

V Edycja Konferencji

Zmiany

ŚWIATA TELEKOMUNIKACJI 2012 w Regulacjach I MEDIÓW i Prawie


PARTNERZY i PATRONAT

Partnerzy strategiczni

PARTNERZY

AUTORYZOWANY DORADCA

Partner Merytoryczny

Patronat Honorowy Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

inż. Wojciech Hałka

Bogdan Zdrojewski

Magdalena Gaj

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prezes

Zbigniew Rynasiewicz

Przewodniczący

Sejmowa Komisja Infrastruktury

Jan Dworak

Marian Noga

Jacek Silski

Przewodniczący

Prezes

Prezes Zarządu

Maciej Strzembosz Prezes Zarządu

Dyrektor

PATRONI MEDIALNI BRIEF FOR POLAND

m a g a z y n

www.mmcpolska.pl

2

b r a n ż y

t e l e w i z y j n e j

współpraca:


INFORMACJA o KONFERENCJI

2012 V Edycja Konferencji

Zmiany

ŚWIATA TELEKOMUNIKACJI w Regulacjach I MEDIÓW i Prawie

Warsaw International Media Summit to połączenie V edycji corocznego kongresu Media Summit oraz V edycji konferencji Zmiany w Regulacjach i Prawie Świata Telekomunikacji i Mediów. Wychodząc naprzeciw sugestiom uczestników poprzednich 2012 ze względu na konwergencję branży telekomunikacyjnej edycji konferencji, jak również i mediów, przygotowaliśmy spotkanie w nowej, niespotykanej dotąd na rynku formule. Kongres skierowany jest do najwyższej kadry menedżerskiej, która podąża za najnowszą wiedzą związaną z rozwojem rynku w Polsce i w krajach europejskich. Wybitne, międzynarodowe grono zaproszonych gości gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny konferencji, a poruszane zagadnienia niosą rozwiązania najistotniejszych problemów z jakimi boryka się branża. Dodatkowo połączenie Kongresu Media Summit z konferencją Zmiany w Regulacjach i Prawie Świata Telekomunikacji i Mediów stwarza niepowtarzalną możliwość poznania najnowszych strategii i trendów obowiązujących na rynku oraz skonfrontowania ich z nowymi regulacjami prawnymi. Udział w debacie na temat aktualnych zmian w prawie telekomunikacyjnym i mediów, daje możliwość zweryfikowania, czy planowane działania nie są sprzeczne z nowymi przepisami.

www.mmcpolska.pl

3

współpraca:


V Edycja Konferencji

Zmiany w Regulacjach i Prawie

2012

2012

2012

Warsaw International Media Summit

ŚWIATA TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW

Zmiany w Regulacjach i Prawie

∞∞ Nowelizacja ustawy Prawo Telekomunikacyjne - główne kierunki zmian

∞∞ Plan wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce: plany vs. realia ∞∞ Strategie zarządzania częstotliwościami- jak zrównoważyć 2012 wyzwania konkurencyjnego rynku z ograniczonymi zasobami widma częstotliwości? ∞∞ Jak budować/rozwijać zrównoważony model płatnej telewizji w społeczeństwie oczekującym wszystkiego „tu i teraz” ∞∞ Nowy wymiar wartości dodanej w wysokorozwiniętym biznesie telewizyjnym ∞∞ Telewizja hybrydowa – kamień milowy na drodze do cyfrowego świata? ∞∞ Cyfryzacja w dystrybucji, cyfryzacja w produkcji – jak nowe technologie zmieniają sposób konsumpcji i oczekiwania widzów względem telewizji?

∞∞ Rozszerzony zakres uprawnień regulatora ∞∞ Zasady zawierania i zmian warunków umów abonenckich ∞∞ Nowe obowiązki operatorów względem konsumenta ∞∞ Inwestycje w infrastrukturę z punktu widzenia regulacji prawnych oraz strategii przedsiębiorstw ∞∞ Perspektywy ładu medialnego w Polsce w świetle problemów mediów publicznych i zmian w prawie

RADA PROGRAMOWA Zbigniew Rynasiewicz

Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Krzysztof Heller

Infostrategia

Jacek Silski

Prezes Zarządu, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej Zbigniew Kądzielski

Instytut Łączności

www.mmcpolska.pl

Anna Streżyńska

Wojciech Hałka

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w latach 2006-2012

Dyrektor, Instytut Łączności

prof. dr hab. Stanisław Piątek

Krystyna Rosłan-Kuhn

Marian Noga

Prezes, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Igor Ostrowski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w latach 2011-2012

Uniwersytet Warszawski

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Agnieszka Zaborowska Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Zaborowska Laprus-Bałuka

Marek Hołyński

Eugeniusz Gaca

Prezes, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Wacław Iszkowski

Karol Jakubowicz

Witold Kołodziejski

Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Ekspert rynku mediów

Ekspert rynku mediów

4

współpraca:


Profil uczestników poprzednich edycji

5% 9%

Kancelarie prawne i firmy doradcze zajmujące się Kancelarie prawne i firmy doradcze zajmujące Kancelarie prawne i firmy doradcze zajmujące sięsię obsługą sektora telekomunikacyjnego i mediów

5% 5%

obsługą sektora telekomunikacyjnego i mediów obsługą sektora telekomunikacyjnego i mediów

14% 14% 14%

9% 5% 9%

Kancelarie prawne i firmy doradcze zajmujące się Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja obsługą sektora publiczna telekomunikacyjnego i mediów

14%

9%

Administracja publiczna Producenci sprzętu, rozwiązań i infrastruktury Producenci sprzętu, rozwiązań infrastruktury Producenci sprzętu, rozwiązań i infrastruktury

13% 13%

13%

Producenci sprzętu, rozwiązań i infrastruktury Dostawcy usług internetowych Dostawcy usług internetowych Dostawcy usług internetowych

13%

Dostawcy usług internetowych Producenci kontentu Producenci kontentu

7% 7%

7%

7%

8%

Producenci kontentu

30% 30%

30%

Nadawcy telewizji publicznej i komercyjnych

30%

8% 8% 8%

Producenci kontentu Nadawcy telewizji publicznej i komercyjnych Nadawcy telewizji publicznej i komercyjnych

14%

Nadawcy telewizji publicznej i komercyjnych Operatorzy telekomunikacyjni Operatorzy telekomunikacyjni

Operatorzy telekomunikacyjni

14% 14%

Operatorzy telekomunikacyjni Operatorzy satelitarni, kablowi, IPTV Operatorzy satelitarni, kablowi, IPTV

Operatorzy satelitarni, kablowi, IPTV

14%

Operatorzy satelitarni, kablowi, IPTV

Departament transmisji danych Departament transmisji danych

5% 5%

5% 14% 14% 14%

Departament transmisji danych Departament technologii i nowych rozwiązań Departament technologii i nowych rozwiązań Departament transmisji danych

5%

14%

9% 9%

9%

Departament technologii i nowych rozwiązań Departament telekomunikacji/usług telekomunikacyjnych Departament telekomunikacji/usług telekomunikacyjnych

Departament technologii i nowych rozwiązań

39% 39%

Departament telekomunikacji/usług telekomunikacyjnych Departament marketingu i sprzedaży Departament marketingu i sprzedaży

Departament telekomunikacji/usług telekomunikacyjnych

39%

39%

9%

Departament marketingu i isprzedaży Departament strategii rozwoju Departament strategii i rozwoju

Departament marketingu i sprzedaży

11% 11%

Departament strategii i rozwoju Departament prawny Departament prawny

Departament strategii i rozwoju

11%

11%

Departament prawny

22% 22%

Departament prawny

22%

22%

www.mmcpolska.pl

5

współpraca:


V Edycja Konferencji

Zmiany w Regulacjach i Prawie

2012

ĹšWIATA TELEKOMUNIKACJI I MEDIĂ“W

19-20 września 2012 roku, Hotel Westin, Warszawa 9:00 9:30 9:40

PROGRAM - dzień 1: Warsaw International Media Summit

Rejestracja, poranna kawa

2012 Wystąpienie Prezes Urzędu Komunikacji 2012 Elektronicznej

Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

10:00

WystÄ…pienie Przedstawiciela Orange Polska

10:20

WystÄ…pienie Prezesa Polskiej Telefonii Cyfrowej

Miroslav Rakowski, Prezes ZarzÄ…du, Polska Telefonia Cyfrowa

10:40 11:10 11:30

KONFERENCJA PRASOWA

Czy budowa ogólnopolskiej sieci LTE wyłącznie w oparciu o pasmo 1800 MHz jest ekonomicznie uzasadniona?Nowe zasady gospodarki częstotliwościami – wnioski z konferencji WRC 2012

11:50

14:45

BLOK: STRATEGIE W TELEKOMUNIKACJI

 

Eryk Stankunowicz, I Zastępca Redaktora Naczelnego polskiej edycji Forbesa Przyszłość sektora telekomunikacyjnego – szanse i zagroşenia

 

  

Największe wyzwania rynku telekomunikacyjnego Rola czynników technologicznych w przyszłości branşy Strategiczne obszary zarządzania • budowanie trwałej relacji z klientem • rozwijanie potencjału pracowników • partnerstwa zewnętrzne i ich rola w tworzeniu innowacji oraz metody ich wykorzystania w zarządzaniu firmą telekomunikacyjną Uczestnicy dyskusji : Mariusz Gaca, Dyrektor Wykonawczy Orange Polska, Prezes PTK Centertel Miroslav Rakowski, Prezes Zarządu, Polska Telefonia Cyfrowa Andrzej Dulka, Prezes Zarządu, Alcatel-Lucent Polska Anna Sieńko, Country General Manager, IBM Polska & Baltics

2.Aukcja proponowana w noweli Prawa Telekomunikacyjnego - czy usprawni gospodarowanie częstotliwościami?

www.mmcpolska.pl

BLOK: STRATEGIE W MEDIACH

Przedłuşenie nadawania jednocześnie sygnału analogowego i cyfrowego vs. koszty ponoszone przez nadawców Jakie plany, moşliwe do zrealizowania scenariusze? Szanse i zagroşenia Kampania informacyjna Jak wygląda obecna sytuacja? – próba bilansu

Wyzwania i bariery stojÄ…ce przed rynkiem telewizji (kablowej, satelitarnej)   

Konsolidacja rynku operatorów telewizji kablowej Działalność operatorów vs. zmiany w prawie Zasada must-carry i must-offer – wpływ na funkcjonowanie, koszty i dochody operatorów kablowych  Wpływ nowych technologii na funkcjonowanie rynku  Strategie, trendy na rynku mediów Uczestnicy dyskusji : Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Małgorzata Olszewska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Juliusz Braun, Prezes Zarządu, TVP Beata Mońka, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny CANAL+ Cyfrowy Przemysław Kurczewski, Prezes Zarządu, EmiTel Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat Jakub Brzeczkowski, Prezes Zarządu, Eutelsat Polska Olgierd Dobrzyński, Country Manager Central Europe, Discovery Networks CEEMEA Aleksander Kutela, Wiceprezes HBO Central Europe, Prezes Zarządu HBO Polska Marcin Boroszko, Prezes Zarządu, At Media

Strategia zarządzania częstotliwościami – jak zrównowaşyć wyzwania konkurencyjnego rynku z ograniczonymi zasobami widma częstotliwości? Przetarg czy aukcja na częstotliwości dla lepszej konkurencji na rynku ? Czy tylko cena powinna być podstawowym kryterium wyboru oferty?

WystÄ…pienie - Dyrektor RadiA Maryja

Moderator bloku: Tomasz Wróblewski, Redaktor Naczelny dziennika Rzeczpospolita, Wiceprezes Zarządu Presspublica 1. Plan wdraşania telewizji cyfrowej w Polsce: plany vs. realia  Harmonogram przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe – konsekwencje przesunięcia daty switch-off

ModeratorZY bloku: Ireneusz Piecuch, Partner, Grupa ds. Telekomunikacji, MediĂłw i Nowych Technologii, CMS Cameron McKennaPrzerwa na lunch

o. dr Tadeusz Rydzyk, Dyrektor Radia Maryja

Krzysztof Goworek, Business Solutions Professional CEE, Communications Sector, IBM Polska

TĹ‚umaczenie symultaniczne: angielski-polski, polski-angielski13:50 14:30

Przerwa na kawÄ™

Przyszłość sektora telekomunikacyjnego - szanse i zagroşenia na podstawie wyników IBM 2012 CEO Study

2.

Jak rozdysponować pasma 1800 MHz i 800 MHz? Czy obecne zagospodarowanie częstotliwości wpływa na rozwój rynku telefonii mobilnej?

Uczestnicy dyskusji: Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Jacek Niewęgłowski, Chief Strategy Officer, P4 Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska Krzysztof Kaczmarczyk, Wiceprezes Zarządu, EmiTel Cezary Albrecht, Dyrektor Biura Strategii i Spraw Regulacyjnych, Polska Telefonia Cyfrowa

Mariusz Gaca, Dyrektor Wykonawczy Orange Polska, Prezes PTK Centertel

1.Uroczyste otwarcie konferencji

16:30 6

Zakończenie pierwszego dnia konferencji współpraca:

* zaproszony prelegent, oczekujemy na potwierdzenie / ** Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wystapień

2012


2012 2012

9:00 9:30

20 września 2012 roku, Hotel Westin, Warszawa PROGRAM - dzień 2: MEDIA SUMMIT

Rejestracja, poranna kawa Dyskusja panelowa: Telewizja 2012 linearna, smart czy social tv: jaka jest przyszłość telewizji i kiedy się 2012 ona ziści? DD

Jaki jest model biznesowy?

DD

Kto jest dostarczycielem kluczowych usług w „łańcuchu dostawców”?

DD

Kto jest największym motorem napędzającym masowe wdrażanie tych technologii?

Tłumaczenie symultaniczne: angielski-polski, polski-angielski

Cyfryzacja w dystrybucji, cyfryzacja w produkcji – jak nowe technologie zmieniają sposób konsumpcji i oczekiwania widzów względem telewizji? Między jakością a otwartością – jak budować/ rozwijać zrównoważony model płatnej telewizji w społeczeństwie oczekującym wszystkiego „tu i teraz”?

Co wpływa na jego wybory? Na jakie usługi, rozwiązania postawić?

DD

Jakie podejście do marketingu i usług pakietowych najlepiej się sprawdza i jakie połączenie podstawowych i zaawansowanych usług daje najlepsze efekty?

DD

Konkurencja na rynku płatnej telewizji – jak zdobyć przewagę konkurencyjną? Jak wypracować lojalność klienta w świecie TV anywhere?

Jakie plany?

14:00 Dyskusja panelowa: Telewizja przyszłości

10:45

DD

DD

2012 Elżbieta Gorajewska, Dyrektor Zarządzająca, Nielsen Audience Measurement Marcin Boroszko, Prezes Zarządu, At Media Olgierd Dobrzyński, Country Manager Central Europe, Discovery Networks CEEMEA Daniel Reszka, Doradca Zarządu ds. Kontentu i Strategii Programowej, CANAL+ Cyfrowy Maciej Stec, Członek Zarządu, Telewizja Polsat

Ross Biggam, Director Gerenal, ACT Stefan Tsvetkov, Business Development Manager, Cisco Remi Tereszkiewicz, Deputy Chief Executive Officer in charge of Marketing & Business Development, VideoFutur Regis Martin, Deputy CEO, TDF Karim Lesina, Executive Director, International External Affairs EU, Caribbean, Central and Latin America ATT

Klient nasz Pan – jak o niego zadbać? Jak utrzymać lojalność klienta, wyprzedzić jego oczekiwania?

Kanały tematyczne vs. telewizja profilowana (udział w oglądalności, udziału w rynku reklamy)

Uczestnicy dyskusji:

Uczestnicy dyskusji:

DD

Udział telewizji tematycznych w rynku reklamy

DD

Moderator: Jakub Bierzyński, Prezes Zarządu, OmnicomMediaGroup

Moderator: Serge Ferre, former Vice President, Nokia Europe

DD

DD

DD

Telewizja hybrydowa – kamień milowy na drodze do cyfrowego świata? Przyszłość oraz możliwości rozwoju HbbTV w Polsce

DD

Jaka przyszłość aplikacji TV w Polsce? Jaki kontent przyciągnie widzów przed telewizory?

DD

Między technologią, znajomością widza a kontentem – nowy wymiar „wartości dodanej” w wysokorozwiniętym biznesie telewizyjnym

DD

Smart TV – jaka oferta, jakie nowości, jakie plany?

Moderator: Wojciech Apel, Doradca Zarządu, 3Service Factory Uczestnicy dyskusji :

Dominique Lesage, Dyrektor ds. Kontentu, Orange Polska Paweł Tutka, Wiceprezes Zarządu, 4vod Jacek Silski, Prezes, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej Albert Szybiński, Dyrektor produktu ipla, Redefine Christophe Aulnette, CEO, Netgem

15:00

LUNCH. Zakończenie drugiego dnia konferencji

Karim Taga, Managing Partner, Global Practice Leader TIME, Arthur D. Little Maciej Staszak, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Cyfrowy Polsat

11:50 12:20

Przerwa na kawę

Wystąpienie Przedstawiciela Discovery Networks CEEMEA Katarzyna Kieli, President&Managing Director Discovery Networks CEEMEA

12:45

www.mmcpolska.pl

Dyskusja panelowa: Rozwój rynku kanałów tematycznych w Polsce DD

Kanały tematyczne – rentowny model biznesowy?

DD

Rozwój produkcji lokalnych

7

współpraca:

* zaproszony prelegent, oczekujemy na potwierdzenie / ** Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wystapień

2012


V Edycja Konferencji

Zmiany w Regulacjach i Prawie

ŚWIATA TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW

20 września 2012 roku, Hotel Westin, Warszawa PROGRAM - dzień 2: Zmiany w Regulacjach i Prawie Świata Telekomunikacji i Mediów DD Zasady dostępu do sieci NGA DD Inwestycje a dostęp do nieruchomości (w kontekście służebności przesyłu) DD Źródła inwestycji w nowoczesną infrastrukturę szerokopasmową DD Program „Rozwój Polski Wschodniej” i projekt systemowy DD Regulacje sieci kablowych w zakresie dostępu do infrastruktury szerokopasmowej - w jakim zakresie sieci kablowe zostaną zobowiązane do udostępniania swojej infrastruktury innym operatorom? Moderator: Krzysztof Heller, Właściciel, Infostrategia

Rejestracja, poranna kawa

Dyskusja panelowa: Nowelizacja ustawy Prawo Telekomunikacyjne DD Główne kierunki zmian w ustawie DD Nowe zasady rezerwacji częstotliwości DD Retencja danych: większa kontrola; skrócony czas retencji danych DD Rozszerzony zakres uprawnień regulatora: separacja funkcjonalna i dobrowolny podział; kary nakładane przez regulatora (czy dotychczas nałożone kary przez regulatora spełniły swoją rolę?) DD Działania przedsiębiorstw związane z bezpieczeństwem i integralnością sieci

Uczestnicy dyskusji:

Aleksandra Auleytner, Radca Prawny, Szef Praktyki IT&TMT, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Marta Brzoza, Dyrektor Biura Współpracy Regulacyjnej, Orange Polska Maciej Rogalski, Członek Zarządu, Polska Telefonia Cyfrowa Marzena Śliz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej Rafał Sukiennik, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Moderator: prof. Stanisław Piątek, Uniwersytet Warszawski Uczestnicy dyskusji:

Marta Pietrow-Konieczny, Radca Ministra ds. Prawnych w Biurze Dyrektora Generalnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Cezary Albrecht, Dyrektor Biura Strategii i Spraw Regulacyjnych , Polska Telefonia Cyfrowa Rafał Rojewski, Radca Prawny, P4 Agnieszka Zaborowska, Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Zaborowska Laprus-Bałuka

13:45

DD Ogólne problemy rynku w świetle ładu regulacyjnego • Konieczność nowelizacji Ustawy o Radiofonii i Telewizji • Nowe obowiązki dostawców kontentu (VOD) • Kompetencje KRRiT w zakresie usług na żądanie • Ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami - jakie środki ochrony? • Promocja audycji europejskich w usługach VOD • Usługi smart TV DD Problemy mediów publicznych (TVP, Radio, Rozgłośnie Regionalne) • Spojrzenie całościowe (program, kontekst polityczny, zarządzanie, finansowanie) • Ścieżka sanacji organizacyjnej i finansowej • Media publiczne a media społecznościowe, Internet • Media publiczne w kryzysie a media komercyjne • Radio a Telewizja publiczne • Media publiczne a produkcja niezależna Moderator: Andrzej Krajewski, Dziennikarz

10:45

Dyskusja panelowa: Zmiana uprawnień konsumenta w nowej ustawie Prawo telekomunikacyjne DD Zasady zawierania i zmiany warunków umów abonenckich DD Nowe obowiązki operatorów względem konsumenta DD Rozszerzony zakres uprawnień wobec osób niepełnosprawnych - konsekwencje nowych zapisów DD Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w usługach telekomunikacyjnych w świetle ostatnich decyzji UOKiK DD Rewolucyjne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, czyli narodziny wspólnego rynku przepływu informacji oraz zwiększona odpowiedzialność administratorów danych Moderator: Emil Konarzewski, Partner Zarządzający, Audytel Uczestnicy dyskusji:

Renata Piwowarska, Dyrektor Departamentu Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego, Urząd Komunikacji Elektronicznej Łukasz Wroński, Radca Prawny, Naczelnik Wydziału Mediów i Usług Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Polityki Konsumenckiej, UOKiK Adrian Dworzyński, Dyrektor Departamentu Prawnego i Regulacji, Polkomtel Wojciech Dziomdziora, Dyrektor Projektów Kluczowych, Orange Polska Dominika Niewiadomska-Siniecka, Dyrektor Departamentu Prawnego, P4 Michał Piątkowski, Ekspert ds. Regulacyjnych, Polska Telefonia Cyfrowa dr Marlena Wach, Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

11:50 12:20

Uczestnicy dyskusji:

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Zastępca Dyrektora, Narodowy Instytut Audiowizulany Piotr Dmochowski-Lipski, Ekspert Rynku Mediów Dominik Skoczek, Radca Prawny, Dominik Skoczek Kancelaria Radcowska Xawery Konarski, Adwokat, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Tomasz Heryszek, Członek Zarządu Radio Katowice w latach 2008-2011, Właściciel nomedia.pl Wojciech Borowik, Prezes, Stowarzyszenie Wolnego Słowa Andrzej Mietkowski, Dyrektor, Redaktor Naczelny , Portal polskieradio.pl Robert Kozak, Prezes Zarządu, Partner, Brian Tracy International w Polsce Agnieszka Romaszewska-Guzy, Wiceprezes, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Przerwa na kawę Dyskusja panelowa: Inwestycje w infrastrukturę z punktu widzenia regulacji prawnych oraz strategii przedsiębiorstw

15:00

DD W jakich obszarach obowiązujące regulacje wspierają prowadzenie budowy sieci szerokopasmowych? DD Czy i w jakim stopniu krajowi operatorzy są w stanie realizować założenia Agendy Cyfrowej 2020?

www.mmcpolska.pl

Dyskusja panelowa: Perspektywy ładu medialnego w Polsce w świetle problemów mediów publicznych

8

LUNCH. Zakończenie drugiego dnia konferencji

współpraca:

* zaproszony prelegent, oczekujemy na potwierdzenie / ** Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wystapień

9:00 9:30


PRELEGENCI With over 23 years management experience within the new technologies sector, Christophe worked at Microsoft and Altran Technologies across Europe and Asia before spending the last few years providing investment advice within the Asia technology markets,

Cezary Albrecht Dyrektor Biura Strategii i Spraw Regulacyjnych, Polska Telefonia Cyfrowa Pełni obecną funkcję od września 2007. Od 2001-2007 w Deutsche Telekom na stanowiskach związanych z prawem regulacyjnym oraz kwestiami bezpieczeństwa. Absolwent uniwersytetu w Bonn (1996), mecenas specjalizujący się w prawie telekomunikacyjnym oraz w prawie wspólnotowym. Członek Rady KIGEiT.

With a clear objective to make of Netgem a leading IPTV technology provider, Christophe understands the needs and desires of telecom operators to differentiate and add value to their broadband offerings, in a highly competitive market. A 49 years old graduate from the “Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications”, Christophe Aulnette began his career at an IT services company (SDP) before in 1986 joining Microsoft France, where he was successively a sales engineer and Director of the Key Accounts Division. Two years later, he was promoted to General Manager, Asia Business Development of Microsoft’s Asia-Pacific office in Tokyo where he was then again promoted to President for southern Asia, based in Singapore. In mid-2001, he was called back to France to take over as President of Microsoft France, Vice President for Europe, Middle East and Africa. In March 2005, he left Microsoft to become Chairman of the Management Board of Altran Technologies and since October 2006, he has been providing consultancy and investment services, covering the technology sector and the Asia region.

Wojciech Apel Doradca Zarządu, 3Service Factory 3s to grupa przedsiębiorst z branży telekomunikacyjnej i medialnej obecnych na rynku od 10 lat. Grupa zarządza własną siecią światłowodową oraz posiada największe na Śląsku data center 3Services Factory, którego strategię tworzył p. Apel. Wojciech Apel to wizjoner, ekspert, doświadczony twórca biznesów opartych na nowych technologiach. Jego pasją jest budowanie i rozwój nowych przedsiębiorstw, które w umiejętny sposób łączą telekomunikację i telewizję. Działa w branży od 1986 roku. W latach 1987-2001 zaangażowany w rozwój spółki PIK Systemy Informatyczne, która w krótkim czasie stała się wiodącym dostawcą oprogramowania dla służby zdrowia. W 1995 roku Wojciech Apel wraz z udziałowcami założył siostrzaną spółkę PiK-Net, będącą wówczas pierwszą na Śląsku firmą internetową. Po kilku latach Pik-Net stał się częścią TDC Internet, duńskiej firmy kupionej w 2003 roku przez Netia S.A. Od roku 2002 Wojciech Apel jako wiceprezes TKP S.A. rozwija biznes operatorski. Dziś jest to grupa trzech spółek, świadczących usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne pod marką 3S, zatrudniająca 150 osób.

Jakub Bierzyński Prezes Zarządu, OmnicomMediaGroup Omnicom Media Group należy do wiodącej międzynarodowej grupy marketingowej specjalizującej się w planowaniu i realizacji strategii komunikacji reklamowej, marketingowej i korporacyjnej, świadczącej usługi dla ponad 5,000 klientów w ponad 100 krajach na całym świecie. Omnicom Media Group w Polsce to grupa domów mediowych: Optimum Media OMD, Macroscope OMD, PHD, Easymedia oraz jednostek wspierających ich pracę: OMG Digital, OMG Metrics (dział badań) i OMG Mozaic (dział reklamy niestandardowej). Jakub Bierzyński ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii. Pracował jako asystent nauczając statystyki, metodologii badań społecznych, analiz komputerowych i metod badań rynkowych (1990 - 1992). Jeden z założycieli SMG/KRC Poland, największej w Polsce agencji badań rynkowych. W latach 1990-1993 kierował działem badań ilościowych tej agencji.

Aleksandra Auleytner Radca Prawny, Szef Praktyki IT&TMT, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Aleksandra Auleytner rozpoczęła pracę w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka w styczniu 2000 roku. W lipcu 2009 roku dołączyła do grona Partnerów kancelarii. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz w wybranych aspektach prawa UE. Zajmuje się także zagadnieniami pomocy publicznej. Aleksandra Auleytner posiada doświadczenie w doradztwie polskim i zagranicznym spółkom telekomunikacyjnym oraz spółkom specjalizującym się w oprogramowaniu komputerowym. Wielokrotnie uczestniczyła w przeprowadzaniu analiz prawnych spółek polskich i udzielaniu porad prawnych dotyczących połączeń i zakupu udziałów/akcji/ składników majątku spółek. Posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie funkcjonowania funduszy przedakcesyjnych, harmonizacji polskiego prawa gospodarczego z prawem wspólnotowym oraz prawa międzynarodowego. Aleksandra Auleytner ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1998 ukończyła studia LL.M. na Wydziale Prawa Vrije Universiteit Brussel w Belgii.

W roku 1993 założył pierwszy w Polsce dom mediowy Optimum Media. W 2001 roku otrzymał tytuł “Lidera 10-lecia rynku reklamy” przyznany przez miesięcznik Businessman. Wybrany jednym z 10 najzdolniejszych menadżerów roku 2000 przez miesięcznik Home and Market. Człowiek Roku przemysłu reklamowego w 2001 roku wg Impactor. Wyróżniony tytułem “Gorące usta reklamy 2008” przez Media i Marketing Polska jako najczęściej cytowany człowiek branży marketingowej w polskich mediach. Juror w międzynarodowych konkursach reklamowych: Goldendrum 2005 w Portoroż i Dubai Lynx 2008. Otrzymał jedynego przyznanego polskiemu domowi mediowemu Złotego Lwa w Międzynarodowym Konkursie Reklamowym w Cannes w kategorii Media mix za kampanię Heyah, a także nominacje w konkursie Cannes Lions w aż 4 kategoriach: Best Use of TV, Best Use of Outdoor, Best Use of Sponsoring, Best Use of Magazines oraz podkategorii Youth Marketing.

Christophe Aulnette CEO, Netgem Christophe Aulnette was appointed managing director to Netgem in Summer 2009. The position, previously held by Joseph Haddad, Chairman and Co-Founder of Netgem, was reflective of the Company’s desire to develop its business within the global IPTV market, by leveraging its hardware and software technology assets and by building upon its successes in its domestic market. This vision was soon realised with agreements with Telstra of Australia, Monaco Telecom and most recently Algeria Telecom to implement a range of iPTV and Hybrid TV services.

www.mmcpolska.pl

9

współpraca:


PRELEGENCI Ross Biggam Director Gerenal, ACT

Juliusz Braun Prezes Zarządu, TVP

After studying law at Exeter and Saarbrücken, Ross Biggam worked as Legal Adviser to the House of Lords EU Select Committee before joining ITV, the leading television channel in the UK, where he ended up as Head of European Affairs. In April 2000, he moved to Brussels to become Director General of the Association of Commercial Television in Europe (ACT) which represents thirty media companies active in 34 European countries and encompasses several business models, from freeto-air television broadcasters to multimedia groups and digital TV platforms operators. The ACT is consulted on a regular basis by the Community Institutions on all questions impacting on the future of the Audio-visual sector in Europe, in particular with regard to digital TV and the EU Directive ‘’Television without Frontiers’’.

Juliusz Braun ukończył studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktoryzował się z zakresu nauki o mediach na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W latach 1973-81 dziennikarz „Echa Dnia” w Kielcach. W latach 1983-89 publicysta Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w Częstochowie. Od 1989 r. do 1999 r. poseł na Sejm, przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu dwóch kadencji Sejmu. W latach 1999-2005 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (do 2003 r. jej przewodniczący), później dyrektor generalny Związku Stowarzyszeń „Rada Reklamy”. Obecnie jest radcą generalnym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykłada w Collegium Civitas w Warszawie. Jest autorem wielu publikacji na temat kultury i mediów, m.in. książek „Potęga czwartej władzy”, „Media, rynek, społeczeństwo” oraz „Telewizja publiczna w czasach transformacji”.

Marcin Boroszko Prezes Zarządu, At Media Pracę w At Media, na obecnie zajmowanym stanowisku, rozpoczął pod koniec 1999 roku, gdy kanały kablowo satelitarne były egzotycznym dodatkiem do kampanii telewizyjnych. Obecnie At Media reprezentuje 46 kanałów kablowo satelitarnych budujących łącznie ponad 12% udziału w rynku oglądalności. Poza tym w roku 2007 objął stanowisko advertising sales directora Chellomedia w Europie Środkowo-Wschodniej, odpowiadając za koordynację sprzedaży czasu reklamowego kanałów Chellomedia CE w regionie. W latach 1992 – 1999 pracował jako dyrektor zarządzający w Jaguar Polska oraz w biurze reklamy Radia Zet – RRM, a także w wydawnictwie Gruner + Jahr Polska na stanowisku generalnego dyrektora handlowego. „Zawodowo spełniam się, żyjąc rytmem firmy. Czerpię ogromną satysfakcję, jeżeli czuję, że ludzie, z którymi pracuję, są tak samo jak ja zadowoleni z tego, co robią. Uczę się razem z nimi i od nich, i uważam, że jest to twórcze i rozwijające”. Jego hobby to wędkarstwo. Specjalizuje się w spinningu. Szczególnym zamiłowaniem darzy też książki i wino.

Jakub Brzeczkowski Prezes Zarządu, Eutelsat Polska Przez ostatnie trzy lata pracował w Orange, gdzie zajmował stanowisko Dyrektora ds. Usług TV and VoD dla regionu Polski oraz Europy Centralnej i Wschodniej. Wcześniej przez ponad 10 lat pracował na wysokich stanowiskach menedżerskich jako dyrektor programowy i COO w firmach z branży medialnej i kablowej na rynku polskim. Pełniąc te funkcje, odegrał kluczową rolę w rozwoju platform płatnej telewizji i IPTV w Polsce. Uzyskał tytuł magistra prawa (specjalność: prawo gospodarcze) oraz dyplom studiów filmowych i audiowizualnych na Sorbonie w Paryżu.

Marta Brzoza Dyrektor Biura Współpracy Regulacyjnej, Orange Polska Marta Brzoza, 33 lata, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na dwóch kierunkach Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne. Ukończyła też mini MBA organizowane przez Grupę TP we współpracy ze Stanford University. Karierę zawodową rozpoczęła od pracy w firmach konsultingowych m.in. PricewaterhouseCoopers. W 2002 r. zdała egzamin na Członka Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. W Grupie TP od 2003 r. W 2008 r. objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Analiz i Współpracy Regulacyjnej, a od września 2011 r. pełni obowiązki Dyrektora Współpracy Regulacyjnej Grupy TP.

Wojciech Borowik Prezes, Stowarzyszenie Wolnego Słowa Polski polityk, prawnik, poseł na Sejm II kadencji. Ukończył w 1979 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał następnie uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. W okresie PRL działał w opozycji demokratycznej, współpracował z Komitetem Obrony Robotników. Wstąpił do “Solidarności” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany na ponad pół roku, po zwolnieniu współpracował z prasą niezależną. W 1989 pełnił funkcję zastępcy dyrektora biura Komitetu Obywatelskiego. Na początku lat 90. był działaczem ROAD i RDS, pracował jako sekretarz jej koła parlamentarnego Solidarności Pracy. Od 1992 do 1993 pełnił funkcję kierownika biura reklamy “Expressu Wieczornego”.

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Zastępca Dyrektora, Narodowy Instytut Audiowizulany Doktor nauk prawnych, specjalistka w zakresie prawa mediów audiowizualnych, wieloletni pracownik Telewizji Polskiej, współorganizatorka projektów medialnych, wykładowca m.in. OWI w AON. Specjalizuje się w tematyce zagrożeń związanych z cyfryzacją i konwergencją mediów (służba publiczna w nowym środowisku cyfrowym).

Znalazł się wśród założycieli Unii Pracy. Od 1993 do 1997 sprawował mandat posła II kadencji z listy tej partii. W wyborach w 2001 bez powodzenia ubiegał się o mandat poselski z ramienia SLD-UP w województwie lubuskim. Od 2002 do 2004 zajmował stanowisko wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Od 2007 kierował zespołem ds. Budowy Muzeum Komunizmu w Warszawie. Pełni funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa. 30 czerwca 2008 został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

www.mmcpolska.pl

10

współpraca:


PRELEGENCI Piotr Dmochowski-Lipski Ekspert Rynku Mediów

Andrzej Dulka Prezes Zarządu, Alcatel-Lucent Polska

Piotr Dmochowski-Lipski jest niezależnym ekspertem w dziedzinie finansów i zarządzania. Z mediami związany od 1981 roku. Ekonomista, menedżer z międzynarodowym doświadczeniem w sektorze prywatnym i publicznym. Pracował w firmach doradczych Coopers & Lybrand i KPMG w USA. Jako Wiceprezes Zarządu d/s finansowych Chase International LLC współtworzył Polską Telewizję Kablową SA (dziś UPC Polska). Były Dyrektor Finansowy TVP SA. Jako Dyrektor Generalny MKiDN w latach 2008-2010 pracował w prezydium międzyresortowego komitetu przygotowującego Ustawę o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Główny negocjator z ramienia rządu RP w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej o pomocy publicznej dla mediów. Nadzorował pracę polskich przedstawicieli w grupach roboczych d/s audiowizualnych w Radzie UE. Członek Rady Nadzorczej Radia dla Ciebie SA. Absolwent Uniwersytetu Harvarda (MPA) i Uniwersytetu Bostońskiego (MBA)

Od 1 grudnia 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Alcatela-Lucenta w Polsce, a od 1 lutego 2011r. jest odpowiedzialny również za działalność firmy w Czechach i na Słowacji. Wcześniej, przed fuzją firm Alcatel oraz Lucent Technologies odpowiadał za działania handlowe Lucent Technologies w Polsce i Czechach. Uprzednio był Dyrektorem Handlowym Integrated Network Solutions Polska w Lucent Technologies oraz Dyrektorem Handlowym dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Od 1987 do 1992 roku pracował w firmie Energopol S.A. W latach 19831987 był pracownikiem naukowym w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie. W 1987 roku obronił pracę doktorską z zakresu automatyki przemysłowej. W 1996 roku ukończył dzienne studia International MBA na Uniwersytecie Nijenrode w Holandii. Mówi doskonale po rosyjsku i angielsku. Jest właścicielem jednego patentu technicznego. Jego hobby to podróże, pływanie, jazda na rowerze. Interesuje się literaturą piękną, muzyką klasyczną.

Olgierd Dobrzyński Country Manager Central Europe, Discovery Networks CEEME

Wojciech Dziomdziora Dyrektor Projektów Kluczowych, Orange Polska

Olgierd Dobrzyński piastuje funkcję Country Manager Central Europe (CE) w Discovery Networks Central & Eastern Europe, Middle East and Africa (CEEMEA), które jest częścią Discovery Communications, największego nadawcy programów dokumentalnych na świecie. Olgierd dołączył do Discovery w styczniu 2012. Jako Country Manager Central Europe, Olgierd jest odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie w 4 krajach: Polska, Węgry, Czechy i Słowacja. gdzie nadzoruje opracowywanie i wdrażanie strategii sprzedaży reklamowej oraz strategii dystrybucji kablowej i satelitarnej portfolio 9 kanałów Discovery Networks. Olgierd zarządza ponad 70-osobowym zespołem zatrudnionym w biurach w Warszawie, Budapeszcie i Pradze. Przed dołączeniem do Discovery Networks Olgierd był Członkiem Zarządu TVN S.A., gdzie odpowiadał za Business Development oraz uruchamianie kanałów tematycznych Grupy TVN. Był także odpowiedzialny za dystrybucję kablową i satelitarną kanałów Grupy TVN oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Onet.pl. W czasie jego kariery w Grupie TVN, Olgierd był również Prezesem Mango Media, jedynego w Polsce kanału telesprzedażowego należącego do Grupy TVN. Wcześniej Olgierd pracował jako Investment Director w CAIB Creditanstalt - SCG Fund Management i był odpowiedzialny za restrukturyzację firm zarządzanych przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny. Swoją karierę zawodową rozpoczynał na początku lat 90-tych w Agencji Rozwoju Przemysłu wspierającej procesy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne polskich przedsiębiorstw. Olgierd ukończył z wyróżnieniem Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiował na University of Southern Indiana w Evansville, Indiana oraz Franklin & Marshall College w Lancaster, Pennsylvania na kierunkach zarządzania, rachunkowości, finansów i marketingu. Płynnie posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Aplikant radcowski, specjalista prawa autorskiego, medialnego i szeroko pojętego prawa kultury. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z kancelarią adwokacką Barbasiewicz i Łyś-Gorzkowska, będącą częścią grupy kancelariiprawnych Cottyn. Jest także członkiem Rady Powierniczej Zamku Królewskiegow Warszawie. W latach 2006-2007 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a w latach 2005-2006 był prawnikiem TVN-24 odpowiedzialnym także za obsługę prawną innych kanałów tematycznych Grupy ITI. Wcześniej przez kilka lat pracował w Ministerstwie Kultury na różnych stanowiskach, zajmując się prawem autorskim, prawem mediów, prawem kultury oraz rynkiem audiowizualnym a także przemysłami czasu wolnego. Reprezentował Polskę na forum międzynarodowym (Rada UE, WIPO, TRIPS, Europejska Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych), brał udział w negocjacjach akcesyjnych do UE, kierował projektami przedakcesyjnymi. W latach 1998-2000 pracował wzespole prof. Michała Kuleszy wprowadzającym reformę ustrojową.

Serge Ferre former Vice President, Nokia Europe Mr. Ferré Serge is graduated from ESSEC (Graduate School of Business Administration) (1972/major Finance & Accounting), holds a Master degree in Law (1972/major Business Law), Paris C. University, an MBA from University of Toronto, Canada (1974) in Finance and Certificate in Investment Banking - Institute of Canadian Banking (1974). 1985-1991 : Mr. Ferré Serge Worked at BANG & OLUFSEN France as Managing Director, he was Member of Group Strategic Committees (Product Development and Distribution) 1991-2003 : he joined NOKIA France where he served as Managing Director, (Nokia Mobile Phones) and Directeur Général, Nokia SA. 2003-2006 : he was appointed in April 2003 Vice-President Strategy, Multimedia (Global)/ Infrastructure (E.M.E.A.) & Délégué Général Nokia France. In January 2007, as Corporate Vice President,Nokia (Global), he became Head of Nokia EU Representative Office in Brussels in charge of Nokia EU Affaires. In October 2008,he additionally became Board Member of Nokia International Belgium BVBA.

Adrian Dworzyński Dyrektor Departamentu Prawnego i Regulacji, Polkomtel Dyrektor Departamentu Prawnego i Regulacji Polkomtel S.A., Radca Prawny, Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przed objęciem stanowiska w Polkomtel S.A. piastował m. in. funkcję Dyrektora Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, był zastępcą Dyrektora Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy, jak również zasiadał w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

www.mmcpolska.pl

11

współpraca:


PRELEGENCI In May 2010 he returned,as Vice President Strategy, Nokia (Global) to Paris,France In Septembre 2010 he was appointed Member of WISekey Switrzerland’s Comité Strategique and in November,Board Member of WISekey France He is Knight in the Order of Arts & Lettres and Commander in the Order of the Lion of Finland He has spoken in Conferences & Tutorial Fora in different Universities like Ecole Polytechnique, France; Institute of Political Sciences, Paris, ESSEC Graduate School of B.A.; IMD, Post Graduate School of Management, CPA, Post Graduate School of Management La Sorbonne, Paris, ENSAM Paris… Other activities: President of Finnish Chamber of Commerce, CCFF, in Paris; Board Member of Politique Internationale, Member of Cercle Royal Gaulois, Brussels.

Elżbieta Gorajewska Dyrektor Zarządzająca, Nielsen Audience Measurement Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej pracowała w CBOS i GfK Polonia Jest członkiem polskich i międzynarodowych organizacji branżowych (ESOMAR, EMRO, PTBRiO).

Krzysztof Heller Właściciel, Infostrategia Ma 48 lat, żonaty. Ukończył studia magisterskie, a następnie otrzymał stopień doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim. Informatyką zajmuje się od 1984 roku, kiedy rozpoczął pracę w Instytucie Informatyki UJ. Następnie pracował jako administrator systemów, kierownik zespołu programistycznego i konsultant. Był zaangażowany w tworzenie polskiej części Internetu. Od 1996 roku pracuje w sektorze telekomunikacyjnym, najpierw jako dyrektor Departamentu Informatyki w Netia Telekom, a następnie na takim samym stanowisku w Polskiej Telefonii Cyfrowej, gdzie zarządzał zespołem ponad 200 ludzi. W latach 2000-2001 był dyrektorem ds. informatyki w Grupie Elektrim i prezesem zarządu El-Net S.A., alternatywnego operatora telekomunikacyjnego telefonii stacjonarnej. Od jesieni roku 2001 do lata 2003 był wiceministrem infrastruktury ds. łączności. Od ponad pięciu lat wspólnie z Andrzejem Szczerbą prowadzi firmę doradczą InfoStrategia prowadzącą projekty m.in. w zakresie funduszy strukturalnych, elektronicznej administracji, usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej, rozwoju infrastruktury teleinformatycznej. Jest także doradcą w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz ekspertem MRR w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego. Odznaczony Krzyżem Zasługi za pracę przy tworzeniu polskiego Internetu. Jego hobby to narciarstwo oraz gry strategiczne.

Mariusz Gaca Dyrektor Wykonawczy Orange Polska, Prezes PTK Centertel Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Warszawskiego, posiada dyplom MBA University of Illinois at Urbana Champaign. Karierę zawodową rozpoczął w Grupie Elektrim SA, gdzie w latach 1995-2000 współtworzył biznes plany lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. W Grupie TP od 2000 roku. Najpierw jako dyrektor pionu multimediów odpowiedzialny za rozwój oferty dostępu do Internetu dla rynku klientów indywidualnych, następnie od 2005 roku odpowiedzialny za rynek biznesowy Grupy TP. W 2008 r. powołany na Dyrektora Wykonawczego Grupy TP ds. Rynku Biznesowego, a rok później na Członka Zarządu ds. Rynku Biznesowego. Od września 2009 r. pełni funkcję prezesa Zarządu PTK Centertel oraz Dyrektora Wykonawczego Grupy TP ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów. W styczniu 2011 roku został powołany na stanowisko Przewodniczącego Polskiej Sekcji BIAC.

Tomasz Heryszek Członek Zarządu Radio Katowice w latach 2008-2011, Właściciel nomedia.pl

Magdalena Gaj Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - magister prawa. W latach 1998 - 2002 odbywała aplikacje radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie - radca prawny. Do 2001 r. aplikant radcowski w Kancelarii Radcy Prawnego. Od 2001 r. w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji, Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty, a obecnie Urzędzie Komunikacji Elektronicznej - w Departamencie Prawnym; od 2005 r. Dyrektor Departamentu Prawnego. Wykonywała pełna obsługe prawna Prezesa UKE w zakresie prawa telekomunikacyjnego, prawa pocztowego, administracyjnego i cywilnego, jak równie prawa europejskiego.

Absolwent Politechniki Ślaskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, właściciel firmy doradczej nomedia.pl, manager. Od 1992 roku związany z mediami, gdzie przeszedł wszystkie szczeble rozwoju, od dziennikarza, po funkcję dyrektora programowego w Radiu Flash i stajach Agory SA, w latach 2008 - 2011 członek zarządu i zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Katowice SA.

Krzysztof Kaczmarczyk Wiceprezes Zarządu, EmiTel

Krzysztof Goworek Business Solutions Professional CEE, Communications Sector, IBM Polska

Krzysztof Kaczmarczyk pełni obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce EmiTel - wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej. Przed podjęciem pracy w EmiTel pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse zajmując się sektorem TMT w regionie Europy Środkowo Wschodniej (2010-11). Uprzednio pełnił różne funkcje dyrektorskie w Grupie TP S.A. w obszarze strategii korporacyjnej i rozwoju biznesu (2008-2010). Przed podjęciem pracy w Grupie TP S.A. pracował w Deutsche Bank gdzie odpowiadał za obszary analiz między innymi sektora TMT w regionie Europy Środkowo Wschodniej (1999-2008). Ponadto, jest członkiem Rad Nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Z branżą telekomunikacyjną związany od 11 lat, od początku działalności zawodowej. Ukończył studia w Instytucie Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, specjalizując się w aspektach ekonomicznych działalności operatorów telekomunikacyjnych. Pracował na stanowiskach technicznych i kierowniczych w firmach IT, blisko współpracując z operatorami telekomunikacyjnymi i firmami mediowymi. W dziale Global Business Services IBM odpowiada za rozwój współpracy z firmami sektora komunikacyjnego na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

www.mmcpolska.pl

12

współpraca:


PRELEGENCI Katarzyna Kieli President&Managing Director Discovery Networks CEEMEA

Robert Kozak Prezes Zarządu, Partner, Brian Tracy International w Polsce

Katarzyna Kieli zarządza regionem Europy Środkowej i jako General Manager Discovery Networks Central Europe jest odpowiedzialna za rozwój Discovery Networks w Polsce, Rumunii, na Węgrzech oraz w Czechach i na Słowacji. W międzynarodowych strukturach firmy wchodzi w skład zespołu zarządzającego Discovery Networks w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu (EMEA). Katarzyna Kieli pracuje dla Discovery Networks od 2000 roku. Założyła biuro Discovery w Polsce i jako Regional Ad Sales Director koordynowała obszar sprzedaży czasu reklamowego na kilku międzynarodowych rynkach. W marcu 2003 roku objęła stanowisko Country Managera na region Europy Środkowej w 2006 r. otworzyła kolejne oddziały firmy w Rumunii i na Węgrzech. Pierwszą pracę rozpoczęła w lokalnej telewizji warszawskiej ‘Nowa Telewizja Warszawa’, gdzie pracowała w dziale sprzedaży reklam. ‘Nowa Telewizja Warszawa’ była drugą stacją komercyjną w Polsce. Dział sprzedaży przekształcono z czasem w Publipolskę, która należała do Publitalii, a ‘Nowa Telewizja Warszawa’ weszła w skład Polonii 1. W Publipolska Katarzyna Kieli zajmowała się marketingiem działu sprzedaży reklam. W 1998 r. przeniosła się do powstającej wówczas platformy cyfrowej Wizja TV, gdzie stworzyła biuro reklamy, które przekształciła następnie w At Media, pierwszy w Polsce dom sprzedaży kanałów tematycznych. Katarzyna Kieli jest absolwentką Harvard Business School. Ukończyła także studia MBA i zdobyła dyplom Uniwersytetu Calgary (University of Calgary). Uzyskała również dyplom Uniwersytetu Notre Dame (University of Notre Dame) w stanie Indiana (USA), na którym zaraz po studiach przez pewien czas wykładała. Katarzyna interesuje się filmem, podróżami, gotowaniem oraz ogrodnictwem. W wolnym czasie czyta, podróżuje, jeździ na nartach.

Jako ekspert doradza wysokiej kadrze menadżerskiej z zakresu skutecznego przywództwa, komunikacji, zarządzania zmianą, tworzenia i wdrażania strategii. Pracuje z kluczowymi klientami BTI, m.in. Citi Group, Kredyt Bank, RBS, AVIVA i in. Prowadzi projekty z zakresu interim management. Pracował w TVP, gdzie kierował największym w Polsce programem informacyjnym, jakim są “Wiadomości”. Kierował też “Teleexpressem”. Był przewodniczącym komisji ds. standardów dziennikarskich w TVP. Wcześniej wiele lat spędził w BBC, gdzie zaczynał jako korespondent, a potem stworzył i prowadził oddział BBC w Polsce. Uczestniczył w powstaniu Radia TOK FM. Wychował całe pokolenie dziennikarzy - wielu z nich to dzisiaj prezenterzy, reporterzy i szefowie redakcji w prasie, radiu i telewizji. Pełnił też funkcję Executive Director w jednej ze światowych firm headhunterskich tzw. Wielkiej Piątki, gdzie rozwijał praktykę FMCG i poszukiwał członków zarządów dla międzynarodowych firm działających na rynku Europy Środkowej i Wschodniej. Jest członkiem zespołu strategicznego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie oraz w Państwowej Wyższej Szkole Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego. Współautor “Biblii Dziennikarstwa” (Znak). Zasiada w Radach Nadzorczych firm A.Blikle, Transfer Learning Solution.

Andrzej Krajewski Dziennikarz

Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Arbiter Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest autorem książek z tego zakresu, m.in. „Internet i prawo w praktyce” (2002), „Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (2004) oraz „Prawo marketingu bezpośredniego” (2009). Jako wspólnik kancelarii nadzoruje prace dla szeregu polskich i zagranicznych podmiotów z branży IT, TMT oraz reklamowej.

Stypendysta Fulbrighta (1986-1987), korespondent TVP i PR w Waszyngtonie (19901994), redaktor naczelny „Przeglądu Reader’s Digest” (1994-2001), wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (1998-2004), dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy (2003-2005), prezes Fundacji FOR (2010-2011). Autor polskich części raportów „Telewizja w Europie”, EUMAP 2005 i 2007, „Mapping Digital Media” 2012, „Nations in Transit”, Freedom House 2006 – 2009 oraz wyborczego monitoringu mediów Fundacji Batorego w 2006 i 2011 r. Wydał książki o stanie wojennym w Polsce („Cicerone”, Most, 1987 i „Kraj w stanie”, Stefaniuk Studio, 2009), emigrantach „Solidarności” w USA („Region USA”, Aneks, 1988), ludziach Solidarności („Kiedy Polska…”, Baza, 1989), pułkowniku R. Kuklińskim („Zasługa dla Polski”, Wrota, 1999, pomarańczowej rewolucji („Ukraina 2004. Relacje polskich obserwatorów wyborów prezydenckich”, Wydawnictwo Ajaks, 2005).

Emil Konarzewski, Partner Zarządzający, Audytel

Przemysław Kurczewski Prezes Zarządu, EmiTel

Absolwent studiów Executive MBA w University of Minnesota oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Fizyki). Posiada szerokie doświadczenia w zakresie strategii rynkowej firm ICT, polityki regulacyjnej oraz najlepszych praktyk w budowie infrastruktury teleinformatycznej. Jest współzałożycielem i partnerem w firmie analityczno-doradczej Audytel. Wcześniej był współzałożycielem jednego z pierwszych internetowych centrów danych w Polsce, prezesem i dyrektorem zarządzającym czołowego dostawcy usług internetowych oraz menedżerem w polskich oddziałów międzynarodowych koncernów z branży ICT. Prowadził wiele projektów doradczych na zlecenie czołowych firm działających w Polsce, instytucji rządowych i UKE. Aktywnie działa w stowarzyszeniach profesjonalnych i branżowych (WMBAA, itSMF Polska, PIIT)

Absolwent Wydziału Ekonomii i Prawa University of Maryland w USA i MBA na Politechnice Warszawskiej. Od 2002 pracuje w Grupie Kapitałowej TP. W latach 2002-2006 współodpowiedzialny za tworzenie i implementację strategii hurtowej GK TP. W latach 2006-2007 Dyrektor Departamentu Relacji Regulacyjnych GK TP. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezesa Zarządu GK oraz Członka Rady Nadzorczej TP EmiTel, wspierając spółkę w szeregu strategicznych projektów związanych z naziemną telewizją cyfrową, telewizja mobilną, siecią szkieletową i CDMA . Od czerwca 2008 pełni funkcję Prezesa Zarządu TP EmiTel .

Xawery Konarski Adwokat, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

www.mmcpolska.pl

13

współpraca:


PRELEGENCI Aleksander Kutela Wiceprezes HBO Central Europe, Prezes Zarządu HBO Polska

Dominik Libicki Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat Dominik Libicki jest Prezesem Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o.  Zasiada w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o. Od lutego 2005 roku jest Wiceprezesem Związku Pracodawców Prywatnych Mediów, działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych “Lewiatan”. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe związane jest głównie z branżą produkcji telewizyjnej. Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w PAI Film. Prowadził również własną firmę producencką Studio Meg. W latach 2005 - 2006 był członkiem, a w latach 2006 - 2008 Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Od maja 1999 roku do marca 2011 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Polskie Media S.A. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera ochrony środowiska. Odbył szkolenie dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, organizowane przez Ministerstwo Gospodarki.

Prezes HBO Polska od 2000 roku (HBO Polska reprezentuje 16 kanałów tematycznych z rodziny HBO, Cinemax i AXN oraz serwisy HBO OD i HBO GO). Senior Vice President HBO Central Europe od 2006, odpowiedzialny za zarządzanie markami HBO w 11 krajach Europy Centralnej. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz General Management Program w Harvard Business School.

Dominique Lesage, Dyrektor ds. Kontentu, Orange Polska Orange is the Polish national telecommunications provider established some 20 years ago. It is a public company traded on the Warsaw Stock Exchange with a controlling stake owned by France Telecom.  Lesage has held this position since January of 2007 and is responsible for the development of television services as well the co-production of feature films. 

Regis Martin Deputy CEO, TDF

Born in France and becoming a Polish citizen in 2008, Lesage first began to work in the television business in 1994 when he joined Canal+, where he held several management positions, developing and launching communication services in the Polish marketplace. During this time, Lesage worked closely with numerous Polish authorities and European institutions on communication and telecom initiatives.

Régis Martin, aged 50, is a graduate of Ecole Polytechnique (Paris) and Telecom Paris Tech and holds a MBA from Insead. During the first part of his career, he held growing field responsibilities within TDF in France. From 2003, he became involved in strategic business development initiatives of the TDF Group, leading several innovative projects in France and overseeing strategic growth initiatives in Europe. As the deputy CEO of Cognacq-Jay Image since 2010 and chairman of BeBanjo, both TDF Media Services companies, he is leading the development of video platform services for media companies and telcos.

In 2005, Lesage was appointed by the Minister of Culture and National Heritage to the board of the Polish Film Institute. In 2007, he was nominated to the Council of Advisors for Foreign Trade of the French Republic, appointed by the French Ministry of Economy. Lesage is also the representative of the French Chamber of Commerce in Poland and a board member of the Chamber of Independent Producers. 

Andrzej Mietkowski Dyrektor, Redaktor Naczelny , Portal polskieradio.pl

Karim Lesina Executive Director, International External Affairs EU, Caribbean, Central and Latin America ATT

Dziennikarz, menedżer mediów. W latach 80. paryski korespondent Radia Wolna Europa, BBC, Deutsche Welle. Po 1989 korespondent RWE w Europie Środkowej, relacjonował przewrót w Rumunii, pucz w Moskwie, wojnę na Bałkanach i in. Był szefem warszawskiego Biura RWE, dyrektorem programowym Inforadia, zarządzał anglojęzyczną agencją informacyjną PNB Company oraz Agencją Informacji TVP. Od czterech lat kieruje projektem, a następnie rozwojem portalu Polskiego Radia.

Karim Antonio Lesina is the Executive Director of AT&T, covering International External Affairs for the EU, Caribbean, Central and Latin America Regions. In this role he leads AT&T’s advocacy in those regions. He is also the Chair of the Presidency Group and of the Digital Economy Committee of the American Chamber of Commerce to the EU. He also represents AT&T in different associations such as ETNO, GSMA and ECTA and different International Organisations such as OECD, ITU, CEPAL.

Beata Mońka Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny CANAL+ Cyfrowy

Prior to joining AT&T, Karim held senior positions with another leading US-headquartered ICT company, and a number of leading public affairs agencies in Brussels.  Karim has worked on external affairs projects in several countries across the EMEA region.

Zarządza wiodącą spółką medialną, operatorem platformy cyfrowej CYFRA+ i nadawcą telewizyjnych kanałów premium CANAL+ oraz tematycznych. Specjalistka w zakresie zarządzania, marketingu i sprzedaży, a także brand i business coachingu. Od początku kariery związana z mediami i komunikacją. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych w międzynarodowych firmach. Wykładowca, szkoleniowiec i prelegent, członek Europejskiej Rady Doradców przy Pittsburgh University, Klubu Polskiej Rady Biznesu i  Polskiego Klubu Biznesu. Laureatka licznych nagród biznesowych, m.in. konkursu Radia PIN i BRE Banku -  Businesswoman 2009. Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka SGH w Warszawie, Wydział HZ oraz Swinburne University of Technology – Business Faculty w Melbourne.

Born in Dakar (Senegal) Karim is an Italian-Tunisian national and has a Master Degree in Economics of development at the Catholic University of Louvain-la-Neuve in Belgium.

www.mmcpolska.pl

14

współpraca:


PRELEGENCI Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska

prof. Stanisław piątek, Uniwersytet Warszawski Specjalizuje się w zagadnieniach organizacji i funkcjonowania administracji centralnej, administracji gospodarczej, a szczególnie w sprawach regulacji telekomunikacji i mediów elektronicznych. W latach 1989 - 1993 doradca Prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji “Polskie Radio i Telewizja”. Członek Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (1992 - 1998), Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1998 -2002). Opublikował ponad 120 artykułów i książek w Polsce i za granicą dotyczących samorządu terytorialnego, regulacji telekomunikacji oraz radiofonii i telewizji.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zaawansowany Program Zarządzania organizowany przez IESE Business School Uniwersytetu Nawarry. W TP od 2001, początkowo Dyrektor Pionu Obsługi Klienta, w latach 2005 - 2006 Dyrektor Dywizji Obsługa i Sprzedaż, od roku 2006 do września 2008 - Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Obsługi i Sprzedaży. W 2008 roku powołany na Członka Zarządu TP ds. Operacyjnych, a od listopada 2009 Wiceprezes Zarządu TP.

Jacek Niewęgłowski Chief Strategy Officer, P4

Michał Piątkowski, Ekspert ds. Regulacyjnych, Polska Telefonia Cyfrowa

Posiada tytuł magistra oraz doktora Tampere University of Technology w Finlandii, a także dyplom MBA London Business School. Ma ponad 14-letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej. Jako manager firmy Nokia Oy w Finlandii prowadził projekty R&D w obszarze multimedialnych usług mobilnych oraz reprezentował Nokię przed organami regulacyjnymi (ITU, ISO/MPEG). Po przyjeździe do Polski pracował w Polskiej Telefonii Cyfrowej na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za rozbudowę sieci. Piastował również kierownicze stanowiska w firmach należących do grupy Elektrim Telekomunikacja. Jest współautorem ponad 20 publikacji naukowych oraz patentów związanych z technologiami multimedialnymi. Członek Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Biznesu w PLAY od stycznia 2006 r.

X Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz MBA Oxford Brookes University/POU. Posiada doświadczenie w zakresie regulacji rynków telekomunikacyjnych zdobyte podczas pracy w..Ministerstwie Infrastruktury oraz Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Uczestniczył w pracach związanych ze zmianami prawa telekomunikacyjnego od 2002 r. Od 2006 w PTC, odpowiedzialny za zewnętrzną oraz wewnętrzną obsługę spółki w zakresie prowadzenia spraw związanych z ochroną pozycji konkurencyjnej firmy w zakresie ingerencji regulatora w działalność hurtową oraz detaliczną firmy. Do jego podstawowych obowiązków należy udział oraz prowadzenie negocjacji  z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie dostępu telekomunikacyjnego oraz reprezentowanie firmy w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez regulatora rynku a także analiza obowiązków regulacyjnych firmy oraz udział w ich praktycznej implementacji.

Dominika Niewiadomska-Siniecka Dyrektor Departamentu Prawnego, P4 Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, stypendystka programu Socrates na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Regensburgu (Niemcy), była Wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich w ELSA Polska, absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych kancelariach prawnych. Obecnie Dyrektor Departamentu Prawnego w P4 sp. z o.o. Specjalizuje się w korporacyjnej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, prawie telekomunikacyjnym, w zagadnieniach prawa nieruchomości. Jej doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów z kapitałem zagranicznym m.in. w zakresie transakcji finansowych, realizowanych na rynku nieruchomości, jak również korporacyjnych i prawa pracy.

Ireneusz Piecuch Partner, Grupa ds. Telekomunikacji, Mediów i Nowych Technologii, CMS Cameron McKenna Ireneusz Piecuch jest prawnikiem z dwudziestoletnim doświadczeniem w branży ICT. W latach 1992-2006 pracował‚ na rzecz koncernu IBM w Polsce oraz w Europie Środkowej pełniąc m.in. funkcję szefa zespołu prawnego oraz wiceprezesa d/s operacji. W tym czasie był także odpowiedzialny m.in. za negocjacje kompleksowych projektów informatycznych realizowanych przez IBM w Polsce, Czechach, Rumunii, Chorwacji, Rosji i na Bliskim Wschodzie. Począwszy od roku 1996 brał także udział w budowaniu praktyki outsourcingowej IBM na terytorium Europy Środkowej. W latach 2006-2009 Ireneusz Piecuch pracował‚ dla Grupy Telekomunikacja Polska, między innymi na stanowisku Członka Zarządu odpowiedzialnego za strategię i rozwój. Od stycznia 2010 jest Partnerem w kancelarii CMS Cameron McKenna, odpowiedzialnym za rozwój praktyki TMT na obszarze Centralnej i Wschodniej Europy.

Małgorzata Olszewska Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Urodziła się 15 kwietnia 1975 r. w Giżycku. Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, następnie Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2004 r. do 2009 r. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Departamencie Prawnym w tym przez trzy lata na stanowisku Naczelnika Wydziału Legislacji i Prawa Unijnego. Od 2010 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora a od sierpnia 2010 r. na stanowisku Dyrektora Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Infrastruktury odpowiedzialnego za kwestie związane z legislacją i zapewnieniem działań na rzecz rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Od 1 marca 2012 została powołana przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

www.mmcpolska.pl

Marta Pietrow-Konieczny Radca Ministra ds. Prawnych w Biurze Dyrektora Generalnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Aktualnie kieruje Departamentem Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

15

współpraca:


PRELEGENCI Renata Piwowarska Dyrektor Departamentu Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Rafał Rojewski Radca Prawny, P4 X Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej zarówno w ramach stosunku pracy jak i prowadząc własną kancelarię. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, IT, gospodarczym, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie konsumenckim.

absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji, z rynkiem telekomunikacyjnym związana od ponad 12 lat, swoją przygodę z telekomunikacją rozpoczęła pracą w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a po utworzeniu regulatora rynku telekomunikacyjnego kolejno w URT, URTiP i UKE. Obecnie pełni funkcję dyrektora w Depar­tamencie Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego w Urzędzie Komunikacji Elek­tronicznej, gdzie zajmuje się głównie egzekwowaniem obowiązków związanych z realizacją usługi powszechnej oraz nałożonych na rynkach detalicznych a także polityką ochrony konsumentów usług telekomunikacyjnych.

Agnieszka Romaszewska-Guzy Wiceprezes, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich W 1987 r. ukończyła Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Współtworzyła i była członkiem władz krajowych Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W stanie wojennym internowana. W latach 1987 – 1990 przebywała na stypendium doktoranckim na Yale University w Stanach Zjednoczonych..Od 1991 r. w „Życiu Warszawy” W 1992 r. podjęła pracę w TVP.W 2002 r. jako przewodnicząca Koła SDP w TVP i członek krajowych władz SDP została niesłusznie zwolniona z TVP. Od 2004 została przywrócona do pracy w TVP. W latach 2004-2005 pracowała jako reporter międzynarodowy W listopadzie 2005 r. została korespondentem TVP w Mińsku, w grudniu władze białoruskie anulowały jej wizę. Od listopada 2005 r. była współautorką programu „Białoruś Białoruś”. W latach 2007-2009 dyrektor międzynarodowego kanału Telewizji Polskiej Polonia. Od 2007 dyrektor stacji Belsat TV.W latach 2010 - 2012 dyrektor Oddziału TVP w Białymstoku Jedno z najważniejszych osiągnięć: zainicjowała i opracowała koncepcję stworzenia przy Telewizji Polskiej osobnego kanału tematycznego Belsat TV - pierwszego niezależnego kanału telewizyjnego dla Białorusi. Kanał zaczął nadawać w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka -10 grudnia 2007 roku.W 2007 r. odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.W 2010 otrzymała Nagrodę im. J. Giedroycia 2010W latach 1998 – 2004 członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, reprezentowała też SDP w Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (International Federation of Journalists). Od października 2011 wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Miroslav Rakowski Prezes Zarządu, Polska Telefonia Cyfrowa Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. od 1 stycznia 2011 roku. Z Grupą Deutsche Telekom związany jest od lipca 2002r.: był odpowiedzialny za Sprzedaż i Obsługę Klientów w T-Mobile Czechy w Pradze, gdzie, m.in., po przejęciu Ceske Radiokomunikace (telefonia stacjonarna) przez TMCZ w 2009 roku, nadzorował jej integrację ze strukturami TMCZ. Uczestniczył także w międzynarodowych projektach w ramach Grupy DT. W latach 1992-2002 pracował na kierowniczych stanowiskach w Gillette Czechy oraz COTY Czechy w Pradze i COTY Polska (2001-2002) w Warszawie. Ukończył Politechnikę w Brnie; wykładał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze.

Daniel Reszka Doradca Zarządu ds. Kontentu i Strategii Programowej, CANAL+ Cyfrowy Od 14 lat związany z mediami polskimi i zagranicznymi (USA oraz Europa Zachodnia). Doświadczenie zdobył prowadząc kompleksowe projekty w których był odpowiedzialny m.in. za kreowanie i realizację strategii programowych kanałów TV w Polsce, Holandii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Szwecji. Odpowiadał również za wprowadzenie nowych kanałów tematycznych na rynek polski oraz rynki zagraniczne, a także za repozycjonowanie już działających stacji.   Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing.

Anna Sieńko Country General Manager, IBM Polska & Baltics posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie oraz szereg sukcesów w różnych gałęziach przemysłu, zarówno na rynku polskim, jak i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 1999 r. dołączyła do zespołu IBM Polska, jako Strategic Outsourcing Manager, odpowiadając za stworzenie i rozwój podległego jej działu. W swojej karierze zawodowej pełniła również szereg funkcji menedżerskich w innych firmach. W 2003 r. Anna Sieńko wróciła do IBM Polska, obejmując stanowisko Strategic Outsourcing Go to Market Leadera w departamencie Global Technology Services. W 2006 r. rozpoczęła pracę jako GTS Manager, a następnie po 2 latach została Dyrektorem Integrated Technology Services IBM GTS na region Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2009 r. pełni funkcję Dyrektor Generalnej IBM Polska. Od 2011 r. odpowiada również za kraje bałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię.

Maciej Rogalski Członek Zarządu, Polska Telefonia Cyfrowa Odpowiedzialny za Pion obejmujący kwestie związane z obsługą prawną Spółki, bezpieczeństwem, ochroną informacji niejawnych, danych osobowych i prywatności a także zarządzania zgodnością. Od wielu lat związany z rynkiem telekomunikacyjnym. W latach 1998-2005 kierował pracą Departamentu Prawnego w PTC, sprawując jednocześnie (w latach 2000-2005) funkcję zastępcy Dyrektora Generalnego. Od 2001 roku aktywnie uczestniczy w działalności Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W latach 2007-2011 był dyrektorem Pionu Współpracy Regulacyjnej Grupy TP. Zwycięzca konkursu „Rzeczpospolitej” na najlepszego prawnika przedsiębiorstwa 2009 roku. Profesor Maciej Rogalski uzyskał doktorat i habilitacje na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był  stypendystą Kongresu USA na Georgetown University w Waszyngtonie. Jest wybitnym ekspertem i autorem blisko 130 publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, cywilnego i karnego.

www.mmcpolska.pl

16

współpraca:


PRELEGENCI Jacek Silski Prezes, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Rafał Sukiennik Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych, Ministerstw Rozwoju Regionalnego

Wprowadził w kraju telewizję satelitarną na skalę masową w lutym 1989 r., natychmiast po starcie satelity ASTRA z serwisem dla telewizji SKY. Udziałowiec spółek grupy COMSAT, producenta sprzętu satelitarnego od 1992 r. pod własną marką COMSAT. Działacz gospodarczy, m.in.: współzałożyciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, członek Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców, Wiceprzewodniczący Woj. Komisji Dialogu Społecznego Woj. Wielkopolskiego, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Firm Branży Satelitarnej w latach 2004-2008, a obecnie Prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji. Cyfrowej. Autor likwidacji podatku akcyzowego od sprzętu satelitarnego w 1996 r. oraz twórca zaakceptowanych przez parlament poprawek w ustawach dot. płatnej telewizji. Promotor wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem radiodyfuzji  w przekazie telewizji, radia i Internetu, również szerokopasmowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami unijnymi - zarówno przedakcesyjnymi, jak i strukturalnymi UE. Uczestniczył we wdrażaniu w Polsce Programu PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza, programowaniu i zarządzaniu programami transgranicznymi INTERREG III 2004-06. Od 2007 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Odpowiada za zarządzanie Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-13. Nadzorował proces notyfikacji pomocy publicznej projektów Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej w Komisji Europejskiej. Od 2011 r. odpowiada również za koordynację zadań z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

Albert Szybiński Dyrektor produktu Ipla, Redefine

Dominik Skoczek Radca Prawny, Dominik Skoczek Kancelaria Radcowska

Ukończył Akademię Leona Koźmińskiego Warszawie, a następnie Warsaw-Illinois Executive MBA. Od ponad 10 lat związany z Internetem i rynkiem mobilnym. Od 2008 roku w Redefine, początkowo kierował działem aplikacji internetowych. Obecnie odpowiada za ipla - największą telewizję internetową w Polsce dostępną na wielu platformach. Wcześniej pracował w firmach takich jak: Grono.net, eTel Polska i Emisja.

Radca prawny, specjalista prawa własności intelektualnej i prawa medialnego. Reprezentuje Rząd RP w Radzie Unii Europejskiej (grupa audiowi-zualna, grupa prawa autorskiego), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Radzie TRIPS. W latach 20082009 pracował w Gru-pie ITI, obsługiwał jako radca prawny ITI Neovision Sp. z o.o. (operator platformy „n”) i Cyfrowy Dom Sp. z o.o. (właściciel tzw. „telewizji na kartę”). Wcześniej w latach 2003-2008 był prawnikiem Telewizji Polskiej S.A. pracując w Biurze Reklamy i Biurze Współpracy Międzynarodowej i Han-dlu. Był też przedsta-wicielem TVP w Komisji Prawnej Europejskiej Unii Nadawców (EBU) oraz w grupach roboczych EBU ds. prawa autorskiego i rynków audiowizualnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uni-wersytetu Warszawskiego.

Marzena Śliz Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej Z wykształcenia jest inżynierem telekomunikacji. Ukończyła m.in. Politechnikę Warszawską Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studia z zakresu zarządzania i marketingu, uzyskując tytuł Master of Business Administration. Współpracuje z samorządami i jednostkami centralnymi w zakresie rozwoju dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Eryk Stankunowicz I Zastępca Redaktora Naczelnego polskiej edycji Forbesa W latach 2003-2004 zastępca redaktora naczelnego magazynu “Profit” przekształconego potem w Forbesa, w latach 2001-2003 szef działu biznes polskiej edycji Newsweeka.

Karim Taga Managing Partner, Global Practice Leader TIME, Arthur D. Little

Maciej Staszak Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Cyfrowy Polsat

Karim Taga is Managing Director in the Vienna office of Arthur D. Little’s German, Austrian and CEE operations. He specializes in telecommunications and he is a member of the TIME (Telecommunications, Information Technology, Media and Electronics) practice. He is active in this industry for 18 years already. Author of the last four editions of the Global M-Payment report. His interests are primarily focused on three functional areas: · Business strategies and marketing concepts: · Corporate Finance and business planning, · Leading the global ADL competence center of technology economics. Karim had a major responsibility and was in charge of more than 100 assignments in Strategy, Organization and Technology for: fixed and broadband operators, mobile operators, content aggregators, media players and broadcasters, suppliers as well as supported investors in corporate finance, bid management and transaction support. Karim Taga received a Master of Science in 1989 from the Ecole Supérieure de l’Energie et des Matériaux, Orléans France with a master thesis accomplishment at the University of California Berkeley. After his studies he worked as a research assistant at the Vienna University of Technology. He received his Ph.D. in 1992 followed by an MBA in International Business from the Webster University St Louis Mi in 1993. Karim Taga is fluent in French and Arabic (mother tongue), English and German.

W Cyfrowym Polsacie od kwietnia 2008 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży telewizyjnej i telekomunikacyjnej. Pracował na stanowiskach menedżerskich w spółkach: ATM S.A., Eutelsat Polska Sp. z o.o, TPEmitel Sp. z o.o. oraz Vector Sp. z o.o. Od 2002 r. współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami w zakresie wdrażania w Polsce naziemnej telewizji cyfrowej. Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami. Ukończył Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej.

Maciej Stec Członek Zarządu, Telewizja Polsat Maciej Stec członek zarządu Telewizji Polsat S.A. ds. sprzedaży i zakupów zagranicznych. Od kilkunastu lat jest związany z rynkiem mediów w Polsce. Pracował na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Polsat Media – Biura reklamy telewizji Polsat, TV4, Puls. Wcześniej pełnił funkcje Dyrektora Zarządzającego w ramach jednego z domów mediowych Grupy OMD.

www.mmcpolska.pl

17

współpraca:


PRELEGENCI W ramach swych wcześniejszych obowiązków dr Marlena Wach była szefem praktyki telekomunikacji, technologii i mediów oraz praktyki transakcji handlowych w dwóch międzynarodowych kancelariach prawniczych. Ponadto pracowała ponad siedem lat dla jednego z największych operatorów telefonii komórkowej w Polsce. Od września do grudnia 2010 roku dr Marlena Wach pracowała w Komisji Europejskiej w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, zajmując się wszystkimi aktualnymi kwestiami w telekomunikacji – jak np. regulacje roamingu, usługa powszechna czy Europejska Agenda Cyfrowa.

Remi Tereszkiewicz Deputy Chief Executive Officer in charge of Marketing & Business Development, VideoFutur Graduated from Ecole Centrale de Marseille and Essec, Remi Tereszkiewicz is Senior Vice President of Videofutur Entertainment Group, in charge of marketing and development. He began his career in 1994 at Eurosport, firstly as a Head of Affiliate Production and then as a Deputy Director for Eurosport Enterprises. Afterwards he successively joined PCAway as a CEO and the multimedia subsidiary of Monaco Telecom Group where he launched the Internet offer of the principauty. He finally joined the Netgem group in 2005 as a director of marketing and business development and enlarged his role to Glowria and Videofutur the leading movie rental company after their buyout by the group. He’s now heading marketing, brand strategy and development for the Videofutur outlet network, online VOD and DVD activities and over the top TV offers.

Dr Marlena Wach jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także adiunktem na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, a także członkiem Senatu tej uczelni.

Łukasz Wroński Radca Prawny, Naczelnik Wydziału Mediów i Usług Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Polityki Konsumenckiej, UOKiK

Stefan Tsvetkov Business Development Manager, Cisco

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, radca prawny w OIRP Warszawa, naczelnik Wydziału Mediów w Departamencie Polityki Konsumenckiej UOKiK. Specjalizuje się w dziedzinie prawa ochrony konsumentów, prawa telekomunikacyjnego i usług świaczonych droga elektroniczną, prawa reklamy i nieuczciwych praktyk rynkowych.

Stefan Tsvetkov, 41, is Business Development Manager at the Service Provider Video Technology Group (SPVTG) of Cisco Systems. He is working with customers in the region of Central and Eastern Europe to create new opportunities for addressing the demand for innovative home entertainment – video and emerging multimedia services. Bulgarian by birth, Stefan has lived in Hungary since 1990 and he has spent over 15 years at senior level within the telecommunications industry throughout Hungary, Russia, Bulgaria and Central Europe working a variety of senior sales and management roles with IBM Global Services, AT&T Business and BT Infonet (Hungary) / Banknet. He recently supported the introduction of the Cisco SPVTG products at the markets the CIS countries and building of new Video and High-Speed Data projects in Bulgaria, Poland and Hungary. A graduate of The Technical University of Budapest, Stefan is married with one son.

Tomasz Wróblewski Redaktor Naczelny dziennika Rzeczpospolita, Wiceprezes Zarządu Presspublica Był m.in. korespondentem Radia Wolna Europa w USA, a po powrocie do Polski m.in. dyrektorem anteny RMF, zastępcą naczelnego „Wprost”, naczelnym i wydawcą „Newsweek Polska” oraz „Forbes”, wiceprezesem wydawnictwa Polskapresse oraz wykładowcą Collegium Civitas.

Agnieszka Zaborowska Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Zaborowska Laprus-Bałuka

Paweł Tutka Wiceprezes Zarządu, 4vod

Posiada bogate doświadczenie w zakresie świadczenia wszechstronnej pomocy prawnej. Przez kilka lat pracowała jako „in house–lawyer” na rzecz największego operatora telekomunikacyjnego w Polsce.

wiceprezes firmy 4vod, aktywnie uczestniczy w rozwoju rynku Smart TV. Zainicjował w Polsce rozwój telewizji hybrydowej w standardzie HbbTV rozpoczynając wspólnie z telewizją TVN oraz TVP pierwsze testy HbbTV. W latach 2000-2005 pracując w telewizji TVN odpowiadał za rozwój interaktywnej telewizji bazującej na interakcji za pośrednictwem wiadomości SMS Premium. Paweł Tutka uruchomił tym samym pierwsze w Polsce konkursy i głosowania SMS Premium dla formatu telewizyjnego „Big Brother”. Pracując w TVN zrealizował ponad 500 projektów interaktywnych dla wielu międzynarodowych formatów telewizyjnych (Taniec z Gwiazdami, Milionerzy, Miss Świata, formaty Call TV).

Następnie w latach 2007–2009 współpracowała z jedną z renomowanych kancelarii prawnych w Polsce, specjalizującej się między innymi w prawie telekomunikacyjnym. Świadczyła pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadminstracyjnych toczących się w ramach procesu inwestycyjnego budowy sieci, dotyczących ochrony środowiska i prawa budowlanego. Ponadto wspomagała, prowadzone przez kancelarię na rzecz operatorów telekomunikacyjnych, postępowania administracyjne i sądowe z udziałem Prezesa UKE i Prezesa UOKiK. Od marca 2009 roku do czerwca 2010 roku kierowała Departamentem Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, cywilnym, gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie procesowe zarówno przed sądami powszechnymi, jak i w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych. W Kancelarii zajmuje się doradzaniem w sprawach z zakresu telekomunikacji, prawa gospodarczego i cywilnego, jak również reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji.

dr Marlena Wach Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Dr Marlena Wach współpracuje z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka od sierpnia 2011 roku. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, e-commerce, Internetu, ochronie danych osobowych, IT, kontraktach, prawie autorskim, własności przemysłowej, zamówieniach publicznych, prawie mediów, prawie prasowym, regulacjach, prawie konsumenckim, konkurencji, technologiach, prawie korporacyjnym, fuzja i przejęcia.

www.mmcpolska.pl

18

współpraca:


INFORMACJE o PARTNERACH

ASTRA oraz SES ASTRA jest należącą do SES marką usług DTH (Direct-to-Home) w Europie. Flota ASTRY składa się obecnie z 17 satelitów, które dostarczają sygnał do ponad 142 milionów gospodarstw domowych oraz transmitują ponad 2600 cyfrowych i analogowych stacji telewizyjnych i radiowych. Cyfrowe programy – w tym niekodowane kanały HD i 3D, są dostępne również na terytorium całej Polski. SES wykorzystując swoje satelity ASTRA, dostarcza także multimedia, internet i usługi telekomunikacyjne przedsiębiorstwom prywatnym i instytucjom rządowym. Z blisko 300 kanałami High Definition, ASTRA reprezentuje najważniejszą platformę HDTV dla wiodących europejskich nadawców. Główne orbitalne pozycje ASTRY to: to 19.2°E, 28.2°E, 23.5°E, 5°E oraz 31.5°E. SES to wiodący światowy operator satelitarny, posiadający flotę 51 satelitów geostacjonarnych. Firma świadczy satelitarne usługi telekomunikacyjne na rzecz nadawców telewizyjnych i radiowych, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych, a także firm i organizacji rządowych na całym świecie. Obecnie firma nadaje sygnał ponad 5100 programów telewizyjnych, w tym ponad 1300 programów w jakości HD, również poprzez 44 platformy DTH – czyli więcej niż jakikolwiek inny operator satelitarny na świecie. SES (spółka akcyjna notowana na indeksach Euronext Paris i Luxembourg Stock Exchange pod nazwą SESG) posiada udziały w Ciel w Kanadzie oraz QuetzSat w Meksyku, a także strategiczne udziały w O3b. Więcej informacji na stronie: www.onastra.pl oraz www.ses.com.

Alcatel-Lucent Polska Alcatel-Lucent to wieloletni, zaufany partner operatorów, przedsiębiorstw i instytucji rządowych z krajów całego świata, lider innowacji w zakresie technologii sieciowych i komunikacyjnych. Do Alcatela-Lucenta należą laboratoria Bell Labs — jeden z czołowych ośrodków badawczorozwojowych na świecie — które opracowują przełomowe technologie, od lat zmieniające oblicze sieci i komunikacji. Bezprzewodowa technologia Alcatela-Lucenta lightRadio™ umożliwiła firmie znalezienie się w 2012r. na liście najbardziej innowacyjnych firm świata z sektora technologicznego, opublikowanej przez Technology Review, wydawnictwo należące do Massachusetts Institute of Technology. Poprzez swoje innowacje Alcatel-Lucent nieustannie dąży do zapewnienia zrównoważonej, ekonomicznej i bardziej dostępnej komunikacji, co wpisuje się również w misję firmy — „Wykorzystać potencjał połączonego świata”. Alcatel-Lucent ma oddziały w ponad 130 krajach i zatrudnia najbardziej doświadczonych w branży specjalistów ds. usług globalnych, co czyni go lokalnym partnerem o globalnym zasięgu.

CANAL+ Cyfrowy CANAL+ Cyfrowy S.A. to wiodąca spółka medialna, operator platformy cyfrowej CYFRA+ i nadawca telewizyjny, twórca jedynej na rynku telewizyjnej oferty premium (CANAL+ HD, CANAL+ Film HD, CANAL+ Sport HD, CANAL+ GOL HD, CANAL+ WEEKEND HD, CANAL+ 3D) oraz kanałów tematycznych (ale kino+, PLANETE+, kuchnia+, DOMO+, MiniMini+, teleTOON+/HYPER+). Pionier innowacyjnych rozwiązań (m.in. HD, PVR, 3D, CYFRA+ ONLINE, Multiroom, VoD, usług internetowych przez dekoder), inwestor i partner polskiego sportu, mecenas polskiej kinematografii, producent nowatorskich seriali „Krew z Krwi” i „Misja Afganistan”.

Discovery Networks Central & Eastern Europe, Middle East and Africa (CEEMEA) Jest częścią Discovery Communications, największego nadawcy programów dokumentalnych na świecie (NASDAQ: DISCA, DISCB, DISCK). Discovery Networks CEEMEA umożliwia ludziom badanie świata i zaspokajanie ciekawości za pośrednictwem 9 kanałów, z których największe to Discovery Channel, TLC, ID, Animal Planet, Discovery Science i Discovery HD Showcase, a także poprzez wiodące produkty i usługi konsumenckie i edukacyjne. Discovery Networks CEEMEA nadaje w 17 językach, w 105 krajach na trzech kontynentach, docierając do 175 milionów widzów.

www.mmcpolska.pl

19

współpraca:


INFORMACJE o PARTNERACH

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka powstała w 1993 roku. Od wielu lat jest największą, niezależną polską kancelarią prawniczą. Kancelaria ma swoją siedzibę w Warszawie i biura w Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu i Łodzi. Liczący ponad 140 osób zespół specjalistów, pracujący pod kierunkiem 24 Partnerów, świadczy usługi klientom ze wszystkich branż gospodarki, oferując im kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe we wszystkich dziedzinach i specjalizacjach prawa. Kancelaria realizuje różne typy projektów – od prostych po bardzo złożone i długotrwałe przedsięwzięcia. Wyróżnikiem usług świadczonych przez DZP jest dogłębna znajomość polskich realiów gospodarczych, zrozumienie zarówno prawnych, jak i biznesowych potrzeb klientów oraz wieloletnie doświadczenie i ekspercka wiedza prawników i doradców. Szeroka sieć powiązań i relacji z kancelariami zagranicznymi pozwala na doradztwo zarówno dla polskich firm zainteresowanych operowaniem na rynku międzynarodowym, jak i firm zagranicznych planujących inwestycje w Polsce. Wśród przedsiębiorstw obsługiwanych przez kancelarię są firmy polskie i zagraniczne, zarówno z sektora MŚP, jak i międzynarodowe korporacje. Do grona klientów DZP należą inwestorzy działający m.in. w następujących branżach: budownictwo, energetyka i surowce naturalne, instytucje finansowe, nieruchomości, sieci handlowe i towary konsumpcyjne, sektor farmaceutyczny i służba zdrowia, sektor publiczny, technologie, media i telekomunikacja oraz transport. W 2012 r. kancelaria DZP po raz kolejny znalazła się w ścisłej czołówce rankingu największych polskich kancelarii prawniczych dziennika Rzeczpospolita. Dodatkowo otrzymała tytuł „Kancelarii X-lecia”, za długoletnią pozycję lidera branży. DZP od ośmiu lat niezmiennie plasuje się także w czołówce rankingu kancelarii przeprowadzanym przez Dziennik Gazeta Prawna. Od wielu lat DZP jest rekomendowana i wysoko pozycjonowana przez międzynarodowe publikacje specjalistyczne: Legal 500, Chambers & Partners, PLC Which Lawyer? oraz IFLR 1000.

EmiTel

EmiTel to wiodący operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Świadczone przez firmę usługi zostały podzielone na trzy grupy: telewizja, radio i telekomunikacja. EmiTel jest krajowym liderem w zakresie prac związanych m.in. z cyfryzacją emisji radiowo-telewizyjnych, jak również rozwojem usług bazujących na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej. Obecnie firma dynamicznie rozwija usługi na bazie technologii Ethernet i IP, takie jak wirtualne sieci prywatne VPN, dostęp do Internetu, rozwiązania dostarczania treści multimedialnych oraz Digital Signage.Oferta firmy obejmuje także projektowanie, instalację i doradztwo techniczne w systemach radiodyfuzyjnych i radiotelekomunikacyjnych oraz wynajem infrastruktury na potrzeby nadawców i operatorów. Najwyższa jakość, innowacyjne rozwiązania oraz zastosowanie najnowszych technologii to podstawowe cechy oferty firmy.

EUTELSAT

Eutelsat dysponuje flotą 28 satelitów komercyjnych obejmujących swoim zasięgiem całą Europę, Bliski Wschód, Afrykę, Indie oraz duże obszary Azji i obu Ameryk. Firma jest jednym z trzech największych na świecie operatorów satelitarnych. Za pośrednictwem satelitów Eutelsatu nadawanych jest ponad 4 250 kanałów telewizyjnych do ponad 204 milionów gospodarstw domowych korzystających z telewizji kablowej i satelitarnej w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. W Polsce z pojemności konstelacji Eutelsat HOT BIRDTM 13 korzystają wszyscy operatorzy płatnej TV satelitarnej, oferując widzom niezwykłą ofertę ponad 170 polskojęzycznych stacji TV, z których już 50 dostępnych jest w standardzie HD. Sygnał z satelitów odbiera ponad 11,5 milionów polskich domów wyposażonych w sieci kablowe lub satelitarne, czyli ponad 80% wszystkich gospodarstw domowych. Satelity Eutelsatu świadczą szeroki zakres usług w zakresie telekomunikacji mobilnej i stacjonarnej, dosyłu sygnału telewizyjnego, sieci korporacyjnych oraz sieci szerokopasmowych zarówno dla dostawców usług internetowych (ISP), jak i podmiotów rynku transportowego, morskiego i lotniczego. Skylogic, spółka zależna Eutelsat, realizuje usługi szerokopasmowe za pośrednictwem swoich teleportów zlokalizowanych we Francji i Włoszech. Do grona klientów Skylogic należą przedsiębiorstwa, społeczności lokalne, instytucje rządowe i organizacje humanitarne w Europie, Afryce, Azji i obu Amerykach. Siedziba Eutelsat mieści się w Paryżu. Firma zatrudnia w dziale sprzedaży oraz dziale technicznym i operacyjnym ponad 750 specjalistów z 30 krajów.

www.mmcpolska.pl

20

współpraca:


INFORMACJE o PARTNERACH

IBM

IBM - jedna z największych na świecie firm informatycznych, od ponad 80 lat jest liderem w zakresie wspierania innowacyjności w biznesie. W ofercie firmy znajduje się szeroki zakres usług doradczych i informatycznych, oprogramowanie oraz systemy i technologie informatyczne. IBM Polska Sp. z o.o. działa od 1991 roku. Główna siedziba firmy mieści się w Warszawie, a oddziały, między innymi, w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Zmiana strategii i rozbudowanie kompetencji w kierunku oferty usługowej pozwala firmie kompleksowo zaspakajać potrzeby  rynku - od doradztwa strategicznego, poprzez dostarczanie odpowiednich rozwiązań informatycznych, aż do całościowego przejęcia zarządzania infrastrukturą IT w ramach usług outsourcingowych. Doradztwo biznesowe świadczy dział IBM Global Business Services, utworzony w 2002 roku w wyniku przejęcia części doradczej PwC Consulting. Usługi z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury informatycznej leżą w kompetencjach działu IBM Global Technology Services. Dostarczaniem rozwiązań softwarowych zajmuje się dział IBM Software Group. IBM to także wiodący dostawca sprzętu informatycznego - w ofercie działu Systems and Technology Group znajduje się szeroka gama rozwiązań, zarówno dla firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jak i korporacji międzynarodowych. Specjalistyczne ośrodki W ramach IBM Polska istnieje kilka ośrodków świadczących specjalistyczne usługi wspierające działalność firmy w Polsce i na świecie. W Warszawie w 1996 roku rozpoczęło działalność Centrum Edukacyjne IBM, a w 2000 roku powstało jedno z pierwszych w Polsce Centrów Obliczeniowych (Data Center) na potrzeby świadczenia usług outsourcingowych. Od 2003 roku działa IBM Innovation Center, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie rozwoju aplikacji dla produktów IBM. W Krakowie powstał ośrodek świadczący usługi outsourcingu procesów biznesowych - Business Transformation Outsourcing (BTO), a w grudniu 2005 roku swoją działalność zainaugurowało Laboratorium Oprogramowania IBM. Jest to pierwsze tego typu centrum w Europie Środkowo-Wschodniej. Do głównych zadań centrum należy projektowanie i implementowanie produktów software’owych. Krakowskie laboratorium dołączyło do sieci 40 placówek programistycznych IBM zajmujących się rozwojem najbardziej innowacyjnych produktów firmy. Przy wrocławskim oddziale firmy działa Centrum Tłumaczeniowe IBM. W marcu 2009 roku IBM otworzył również Regionalne Centrum Kompetencyjno-Wdrożeniowe w Gdańsku. To pierwsze tego typu centrum usług biznesowych IBM w Polsce i trzecie w naszym regionie Europy. Mając dostęp do wysoko wykwalifikowanych i świetnie wyedukowanych pracowników nowe Centrum KompetencyjnoWdrożeniowe IBM w Gdańsku wspiera firmy w zakresie konsultingu oraz usług aplikacyjnych. W 2009 roku IBM ogłosił nawiązanie współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ w zakresie badań naukowych, wymiany wiedzy, edukacji absolwentów i rozwoju technologii oraz otworzył Zintegrowane Centrum Dostarczania Usług IT we Wrocławiu. W Krakowie powstało natomiast Centrum Innowacji w Biznesie, powołane m.in. dla wsparcia rozwoju IT i nowatorskich umiejętności biznesowych oraz współpracy z Klientami i Partnerami Biznesowymi w zakresie rozwoju dedykowanych rozwiązań. IBM dla małych i średnich przedsiębiorstw Dostarczanie rozwiązań informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z priorytetowych elementów strategii IBM Polska. We współpracy z partnerami handlowymi, IBM opracował portfolio produktów i usług Express. Wśród rozwiązań ekspresowych znajdują się usługi, oprogramowanie i opcje finansowania (usługi świadczone przez IBM Global Financing), dopasowane specjalnie do potrzeb oraz możliwości małych i średnich firm. Zaangażowanie społeczne IBM Polska IBM Polska aktywnie uczestniczy w życiu społecznym kraju, wspiera edukację informatyczną i promuje informatyzację. Firma wspiera studentów, użytkowników nowych technologii, organizacje branżowe i instytucje edukacyjne. Jednym z szerzej rozwiniętych programów jest Inicjatywa Akademicka stworzonaw celu wspierania edukacji w zakresie nowoczesnych technologii oraz rozwijania współpracy firmy z uczelniami wyższymi z całego świata. Poprzez specjalne programy edukacyjne, Inicjatywa Akademicka promuje wybitne uzdolnienia studentów i absolwentów uczelni technicznych. Obecnie w wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy IBM, a ośrodkami akademickimi uczestniczy ponad 150 uczelni z całego świata, w tym 31 z Polski.

www.mmcpolska.pl

21

współpraca:


INFORMACJE o PARTNERACH

HAWE S.A. HAWE S.A. jest spółką publiczną, której akcje od 2007 roku notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównymi obszarami działalności spółki jest zarządzanie aktywami spółek zależnych, pozyskiwanie kapitału i finansowania oraz wsparcie w opracowywaniu strategicznych kierunków rozwoju Grupy. W skład Grupy Kapitałowej HAWE wchodzą trzy spółki: HAWE S.A. – spółka publiczna i dominująca Grupy HAWE, której działalność operacyjna prowadzona jest przez 2 spółki zależne: HAWE Telekom Sp. z o.o. i HAWE Budownictwo Sp. z o.o., które świadczą kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Grupa dysponuje najnowocześniejszą siecią szkieletową w kraju – Ogólnopolską Siecią Światłowodową HAWE, składającą się z dwóch ringów światłowodowych. Sieć HAWE, obecnie licząca ponad 3.300 km magistrali światłowodowej, zaś docelowo – do 2013 roku – mająca osiągnąć długość ok. 4.000 km, posiada praktycznie nieograniczony potencjał wzrostu przepustowości. Dodatkowym jej atutem jest unikalny przebieg przez kluczowe aglomeracje oraz ośrodki administracyjne i gospodarcze Polski oraz liczne punkty styku na granicy z sąsiednimi krajami. Ogólnopolska Sieć Światłowodowa HAWE posiada obecnie łącza doprowadzone do granic Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego), Litwy, Białorusi, Ukrainy i Niemiec. HAWE poprzez budowę połączeń z innymi sieciami światłowodowymi, zwłaszcza należącymi do operatorów międzynarodowych, zawarcie kilku istotnych kontraktów z międzynarodowymi operatorami na usługi dzierżawy włókien światłowodowych, na bazie których wybudowano nowe, alternatywne systemy transmisyjne łączące Wschód i Zachód Europy, stało się operatorem międzynarodowym oraz liderem transgranicznego przesyłu danych. Otwiera to nowe, nieograniczone możliwości rozwoju w zakresie świadczenia usług zarówno operatorom z krajów ościennych jak i o zasięgu globalnym. „Operator dla operatorów”, unikatowa w skali kraju strategia przyjęta przez Grupę HAWE, ma na celu koncentrację działań na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w oparciu o własną sieć światłowodową dla innych operatorów. HAWE oferuje pełen pakiet usług telekomunikacyjnych w modelu hurtowym: dostęp do Internetu, transmisja danych, sprzedaż lub dzierżawa włókien światłowodowych, sprzedaż kanalizacji teletechnicznej, serwis i nadzór nad infrastrukturą telekomunikacyjną oraz usługi kolokacji. HAWE jako jedyna firma na rynku oferuje tak kompleksową ofertę skierowaną do rynku telekomunikacyjnego.

MasterCard MasterCard (NYSE: MA), to globalny dostawca technologii płatniczych. Obsługuje najszybszą na świecie sieć dokonywania płatności. Łączy klientów, instytucje finansowe, handlowców, rządy i przedsiębiorstwa w ponad 210 krajachi terytoriach. Produkty i rozwiązania firmy MasterCard dają możliwość wykonywania codziennych czynności takich jak zakupy, podróżowanie, prowadzenie firmy, czy zarządzanie finansami prościej, bezpieczniej i efektywniej. Śledź nas na Twitterze @ mastercardnews i dołącz do rozmowy na The Heart of Commerce Blog oraz zapisz się po najnowsze informacje. Więcej informacji i Firmie: www.mastercard.com

Polskie Sieci Nadawcze

Polskie Sieci Nadawcze są prywatną spółką telekomunikacyjną. Na polskim rynku działamy od 1994 roku. Naszym udziałowcem jest europejski lider w usługach telekomunikacyjnych - TDF. Podstawowa oferta PSN skierowana jest do nadawców radiowych i telewizyjnych. Świadczymy usługi operatorskie polegające na transmisji programu za pośrednictwem własnej sieci nadajników naziemnych. Wspomagamy również nadawców i operatorów w zakresie rozbudowy ich sieci naziemnej emisji analogowej i cyfrowej. PSN we współpracy z innymi spółkami Grupy TDF świadczy i aktywnie rozwija nowoczesne usługi multimedialne obejmujące m. in.: bezpieczny transfer treści audio video, kodowanie materiałów do zadanych formatów, streaming, archiwizację, digital signage i inne. Nie mniej istotną częścią oferty PSN są usługi dla operatorów telekomunikacyjnych - sieci telefonii komórkowych, łączności trunkingowej czy transmisji danych. PSN buduje dla nich stacje bazowe pod klucz oraz zajmuje się ich eksploatacją. PSN wynajmuje także swoją infrastrukturę techniczną. Na zlecenie klienta PSN wykonuje pomiary natężenia pól radiowych.  PSN przyjmuje także do eksploatacji i konserwacji należące do klienta, istniejące stacje bazowe. PSN od kilkunastu lat z sukcesem propaguje na polskim rynku tzw. outsourcing telekomunikacyjny. Korzystanie z usług PSN pozwala klientom na skoncentrowanie się na swojej podstawowej działalności, bez konieczności utrzymywania rozbudowanych i mobilnych służb technicznych. Klienci PSN nie muszą także inwestować w budowę infrastruktury technicznej - tę tworzą i eksploatują Polskie Sieci Nadawcze, pobierając wyłącznie opłaty za usługę.  Naszym atutem jest brak związków kapitałowych z jakimkolwiek nadawcą czy działającym na polskim rynku operatorem telekomunikacyjnym, co pozwala nam na równe traktowanie wszystkich klientów.  Jesteśmy skoncentrowani na obsłudze klienta. Badania satysfakcji klientów przeprowadzone w całej grupie TDF wykazały, że PSN jest zdecydowanym liderem w tej kategorii.’’

www.mmcpolska.pl

22

współpraca:


INFORMACJE o PARTNERACH

Orange Polska

Orange Polska to największa grupa telekomunikacyjna w Europie Środkowej. W jej skład wchodzą spółki posługujące się marką Orange: Telekomunikacja Polska i PTK Centertel oraz jeden z najpopularniejszych portali Wirtualna Polska. Orange Polska, jako jedyna, oferuje klientom indywidualnym i firmom kilkaset usług i kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych. Dostarcza m. in. innowacyjną ofertę konwergentną Orange Open. Z nowoczesnych usług telefonii stacjonarnej, szybkiego, szerokopasmowego dostępu do internetu, telewizji cyfrowej, video na życzenie i usług multimedialnych korzysta łącznie ponad 5 mln klientów. Z oferty mobilnej korzysta ponad 14,7 milionów klientów. Orange oferuje im m.in. HSPA+ DC, najszybszy w Polsce, mobilny dostęp do internetu oraz usługi łączące technologie GSM/UMTS i CDMA. Całkowity zasięg sieci Orange obejmuje 99,5 proc. populacji kraju. Orange Polska angażuje się też w działalność społeczną, oświatową i charytatywną poprzez Fundację Orange, która finansuje ogólnopolskie programy i projekty z zakresu edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i wolontariatu oraz realizuje programy autorskie, np. Telefon do Mamy, Edukacja z Internetem czy Akademia Orange. Marka Orange jest obecna także w sporcie, muzyce i filmie. Przedsięwzięcia takie, jak Orange Warsaw Festival czy Orange Kino Letnie sprawiły, że marka stała się jednym z najlepiej rozpoznawalnych sponsorów kultury. Orange jest także Głównym Sponsorem Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej oraz był Oficjalnym Partnerem Technologicznym UEFA EURO 2012™.

T-Mobile

Operatorem sieci T-Mobile i Heyah jest Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (PTC), która działa od 1996. Obsługuje ona obecnie ponad 15 mln klientów oraz obejmuje swoim zasięgiem niemal 100% powierzchni i ludności kraju. PTC oferuje klientom usługi w dwóch kategoriach: T-Mobile – obejmujące ofertę abonamentową dla klientów prywatnych i biznesowych, a także T-Mobile na kartę oraz Heyah w systemie pre-paid. Oferta firmy obejmuje usługi głosowe i niegłosowe, w tym również bezprzewodowy dostęp do Internetu blueconnect oraz usługi multimedialne. Klientom biznesowym T-Mobile dostarcza kompleksowe rozwiązania w obszarach komunikacji, transmisji danych, aplikacji specjalistycznych oraz ICT. PTC, oprócz usług mobilnych, oferuje od 2006 roku również usługi stacjonarne świadczone w oparciu o własną infrastrukturę sieciową. Dzięki temu rozwiązaniu jest możliwe połączenie zalet telefonii stacjonarnej z korzyściami telefonii komórkowej w jednej usłudze. Ponadto firma oferuje klientom usługi telefonii i Internetu stacjonarnego w oparciu o infrastrukturę operatorów tradycyjnych. PTC jest jednym z najbardziej znanych sponsorów znaczących przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i charytatywnych w całym kraju. Do najważniejszych projektów PTC zaliczyć można sponsoring piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasy, festiwal filmowy „T-Mobile Nowe Horyzonty”, , program społeczny „Razem dla innych”, partnerstwo z Zamkiem Królewskim w Warszawie. Za te działania firma została uhonorowana licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

www.mmcpolska.pl

23

współpraca:


ZAPRASZAMY! II edycja Polskiego Kongresu Gospodarczego w MARCU 2013

Wims 2012  
Wims 2012  
Advertisement