Page 1

Media

III Edycja kongresu

Summit

23-24 listopada 2010 r., Hotel Hilton, Warszawa Prelegenci

Magdalena Gaj Ministerstwo Infrastruktury

Jarosław Tworóg KIGEiT

Adam Brodziak Polsat

Ewa Czekała 4Fun TV

Tomasz Berezowski TVN

Klaus Hartmann Polska Telefonia Cyfrowa

Ireneusz Piecuch CMS Cameron McKenna

Grzegorz Molewski Kinorp

Andrzej Ładysz ADB

Jerzy Kalinowski KPMG

Jacek Niewęgowski P4

Tadeusz Kowalski Filmoteka Narodowa

Juliusz Braun Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Igor Ostrowski Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Przemysław Kurczewski TP Emitel

Mariusz Busiło Urząd Komunikacji Elektronicznej

Robert Kwiatkowski Hawe

Ross Biggam Associations of Commercial Television in Europe

Roman Młodkowski Dziennikarz

Jacek Grochowina Polskie Sieci Nadawcze

Nikodem Bończa Tomaszewski Narodowe Archiwum Cyfrowe

Tomasz Frankowski SAD

Robert Banasiak Dialog

Milos Mistrik Council for Broadcasting and Retransmission of the Slovak Republic

Podczas Kongresu

zapewniamy tłumaczenie symultaniczne (polski-angielski) (angielski-polski)

Główne zagadnienia Kongresu

Zagospodarowanie dywidendy cyfrowej - ostatnie rozstrzygnięcie

Telewizja 3D – ślepa uliczka czy telewizyjna rewolucja?

Przetarg na częstotliwości i jego implikacje dla rynku

Cyfryzacja archiwów filmowych i telewizyjnych – wpływ na media cyfrowe

Must-carry i must-offer w nowych warunkach cyfrowych

Rozwój technologii mobilnych i ich wpływ na media pATRONAT HONOROWY

Cezary Grabarczyk

Jan Dworak

Stefan Kamiński

Marek Hołyński

Maciej Strzembosz

Wacław Iszkowski

Partnerzy strategiczni

Bogdan Zdrojewski

Jacek Silski

Janusz Fogler

Patronat biznesowy

Partner medialny

Partnerzy

Patronat medialny

Partner technologiczny 3d CMS_LawTax_CMYK_19-27.eps


Program

Media

summit

Dzień Pierwszy, wtorek, 23 listopada, Hotel Hilton, Warszawa 8:30

Rejestracja, poranna kawa

8:55

Uroczyste otwarcie Kongresu. Powitanie gości honorowych

9:00

Konwergencja a rynek mediów – jak cyfrowa technologia zmienia sektor • •

• •

n ośniki zmian sektora mediów cyfrowych preferencje konsumentów – wyniki ogólnoświatowych badań KPMG “Consumer&Convergence 4” ewolucja rynku reklamy w kanałach elektronicznych wnioski dla polskiego rynku

Jerzy Kalinowski, Partner w dziale doradztwa gospodarczego, KPMG

9:30

Cyfryzacja telewizji naziemnej – doświadczenia Słowacji

Milos Mistrik, Chairman, Council for Broadcasting and Retransmission of the Slovak Republic

10:00

Przerwa na kawę

10:15

Zagospodarowanie dywidendy cyfrowej – ostatnie rozstrzygnięcie •

p olska po swich-off. Jak podział dywidendy cyfrowej wpłynie na kształt rynku? jakie rozstrzygnięcie będzie optymalne z punktu widzenia społeczeństwa, nadawców, operatorów telekomuni- kacyjnych, producentów sprzętu i wytwórców treści medialnych? aspekty techniczne zmian

Prezentacja wprowadzająca: Paweł Kącki, Ministerstwo Infrastruktury *

Moderator: Andrzej Zarębski, Ekspert rynku mediów

Uczestnicy dyskusji: Magdalena Gaj, Podsekretarz Stau, Ministerstwo Infrastruktury

Jan Dworak, Przewodniczący, KRRiT

Adam Brodziak, Dyrektor Pionu Techniki, Polsat

Przemysław Kurczewski, Prezes Zarządu, TP Emitel

Igor Ostrowski, Doradca Premiera, Członek Zespołu Doradców Strategicznych, KPRM

Przedstawiciel Grupy TP

Przedstawiciel TVP

Przedstawiciel UPC

11:15

Przetarg na częstotliwości i jego implikacje dla rynku

11:40 •

nowe modele aukcyjne - doświadczenia z zagranicy sharing - możliwości współkorzystania z częstotliwości uproszczenie procedur związanych z przeprowadzeniem aukcji – niezbędne zmiany w prawie

• •

Prezentacja wprowadzająca:

Przedstawiciel UKE

Moderator:

Wacław Knopkiewicz, Radca Prawny, Kancelaria Grynhoff Woźny Wspólnicy

Uczestnicy dyskusji: Mariusz Busiło, Zastępca Dyrektora, Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości, UKE

Maciej Zengel, Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzyoperatorskiej, PTK Centertel

Mariusz Busiło, Z-ca Dyrektora, Departament Zarządzania Częstotliwościami, UKE

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Główny Specjalista w Dziele Prawnym, TVP

Dominik Skoczek, Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów, MKiDN

Andrzej Ostrowski, Prezes Fundacji PROTELKO

Simon Boyd, Prezes Zarządu, UPC

15:00

Cyfryzacja archiwów filmowych i telewizyjnych - wpływ na media cyfrowe • • • •

k iedy archiwa publiczne będą cyfrowo dostępne? możliwe scenariusze rozwiązań doświadczenia nadawców europejskich aspekty techniczne gitalizacji zbiorów

Prezentacja wprowadzająca:

Jacek Niewęgłowski, Chief Strategy Officer, P4

Tomasz Frankowski, Dyrektor Działu Pro Video, SAD

Cezary Albrecht, Dyrektor Biura Spraw Regulacyjnych, PTC

Ekspert z Niemiec

Moderator: Wiesław Łodzikowski, Radca Ministra, Ministerstwo Infrastruktury

Ekspert z Wielkiej Brytanii

12:45

Telco 2015 - scenariusze rozwoju rynku telekomunikacyjnego w ciągu najbliższych pięciu lat

Uczestnicy dyskusji: Grzegorz Molewski, Koordynator Projektu KinoRP

Jarosław Czuba, Zastępca Dyrektora, Narodowy Instytut Audiowizualny

Krzysztof Goworek, Business Development Executive, IBM

Nikodem Bończa Tomaszewski, Dyrektor, Narodowe Archiwum Cyfrowe

Tadeusz Kowalski, Dyrektor, Filmoteka Narodowa

Marek Bukowski, Partner, Bukowski i Wspólnicy

Przedstawiciel MKiDN

Zapraszamy do udziału

w warsztatach

Telco 2015

odbywających się w ramach kongresu

Media Summit

13:15

Lunch

14:00

Must-carry i must-offer w nowych warunkach cyfrowych •

ust-carry jako nowoczesny m instrument ochrony interesu publicznego zasady must-carry a swobodna konkurencja must-carry w okresie simulcastu” i po „switch-off” – rzeczywiste konsekwencje

Nowa ustawa o telewizji i radiofonii

16:00 • •

pływ na kształt rynku mediów w kształt i rozmiar telewizji publicznej

Moderator: Wiesław Walendziak

Uczestnicy dyskusji:

Juliusz Braun, Radca Generalny, MKiDN

Jan Dworak, Przewodniczący, KRRiT

Maciej Strzembosz, Komitet Obywatelski Mediów Publicznych

Jacek Silski, Prezes, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Przedstawiciel TVP

Prezentacja wprowadzająca: Ewa Gadomska, Dyrektor Departamentu Komunikacji Kablowej, KRRiT

Moderator: Witold Kołodziejski, Ekspert rynku mediów

Wystąpienie przedstawiciela PTC

Uczestnicy dyskusji:

Dyskusja z udziałem uczestników Kongresu

Klaus Hartmann, Dyrektor Generalny, Polska Telefonia Cyfrowa

Ewa Gadomska, Dyrektor Departamentu Komunikacji Kablowej, KRRiT

17:00

Zakończenie pierwszego dnia Kongresu


Media

Program

summit

Dzień drugi, środa, 24 listopada, Hotel Hilton, Warszawa 9:00

Rejestracja gości i poranna kawa

9:30

Wystąpienie Gościa Honorowego:

Agenda Cyfrowa dla Europy

– szanse i zagrożenia dla firm

działających na rynku mediów

Ross Biggam, Director General

of Associations of Commercial Television

in Europe

10:00

Rozwój technologii mobilnych

i ich wpływ na media •

ewolucja mediów i jej wpływ na rozwój rynku reklamy

konwergencja mediów, internetu i usług mobilnych

zbieranie i gromadzenie informacji marketingowych dzięki nowym technologiom (targetowanie behawioralne)

Uczestnicy dyskusji:

Sławomir Komiński,

Wiceprezes Zarządu, Grupa One-2-One

Marcin Gralewski, Dyrektor Sprzedaży

ds. Usług Telekomunikacyjnych,

TP Emitel

Robert Stalmach, Dyrektor Działu Treści

i Usługi Mobilne, Agora

Ireneusz Piecuch, Partner, Grupa

ds.Telekomunikacji, Mediów i Nowych

Technologii, CMS Cameron McKenna

David Podhajski,

Dyrektor ds. Operacyjnych, tuba TV

Przedstawiciel Polsatu Cyfrowego

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Telewizja 3D – ślepa uliczka

czy telewizyjna rewolucja?

3DTV – technologia, kontent, finanse

analiza rynku i prognozy

czy użytkownik domowy w Polsce jest gotowy na 3D?

jak technologia 3D wpłynie na oczekiwaną stopę zwrotu z HD?

Moderator: Jarosław Tworóg, Wiceprezes, KIGEiT

Uczestnicy dyskusji: Andrzej Ładysz, Product Management Director, ADB

Tomasz Berezowski, Dyrektor Departamentu Technologii, TVN Adam Brodziak, Dyrektor ds. Technicznych, Telewizja Polsat

jakie usługi i serwisy są interesujące dla współczesnego klienta, a jakie dla operatora?

Jarosław Kordalewski, Dyrektor ds. Technicznych, Canal+ Cyfrowy

Przedstawiciel Sony Poland

Przedstawiciel Eutelsat

Przedstawiciel TP Emitel

Przedstawiciel TVP

12:15

Dyrektywa audiowizualna jako element regulacji treści online

Moderator: Robert Kroplewski, ekspert Instytutu Sobieskiego, radca prawny Kancelarii Prawnej Januszczyk & Kroplewski

zarabiali na kliencie?

Moderator:

Roman Młodkowski, Dziennikarz

Uczestnicy dyskusji:

Tomasz Berezowski,

Członek Zarządu, ITI Neovision

Dominique Lesage, Dyrektor

Wykonawczy ds. Kontentu, Grupa TP

Ryszard Lindner, Dyrektor Departamentu

Marketingu Usług Multimedialnych,

PTK Centertel

Andrzej Ładysz, Product Management

Director, ADB

Przedstawiciel Cyfrowego Polsatu Rozwój telewizji IPTV

15:00 •

Uczestnicy dyskusji: Karol Jakubowicz, Medioznawca

Ross Biggam, Director General of Associations of Commercial Television in Europe

Dominik Skoczek, Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów, MKiDN

Wojciech Dziomdziora, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Cottyn

Agata Ambroziewicz, Starszy Prawnik, Grupa ds. Telekomunikacji, Mediów i Nowych Technologii, Kancelaria CMS Cameron McKenna

Przedstawiciel KRRiT

13:15

Lunch

14:00

Walka o klienta – jak ją wygrać? • kształtowanie oferty programowej • jak operator może zwiększyć swoje ARPU?

możliwości (potencjał) telewizji internetowej i interaktywnej

jak gracze rynkowi będą

łatwość dostępu do usług telewizji IPTV

Moderator:

Artur Zawadzki,

Prezes Zarządu, GEMIUS

Uczestnicy dyskusji:

Ewa Czekała,

Prezes Zarządu, 4FUN TV

Robert Banasiak,

Wiceprezes Zarządu, Dialog

Łukasz Skalik, Kierownik Działu WP.TV

i Multimedialnego Wsparcia Portalu,

Wirtualna Polska

Jarosław Rawicki, Pełnomocnik

Zarządu Redefine ds. Pozyskiwania Treści

Członek Zarządu IAB Polska

Przedstawiciel Google

Przedstawiciel TVP

16:00

Zakończenie drugiego dnia Kongresu


Informacje dodatkowe

Media

summit

23-24 listopada 2010 r., Hotel Hilton, Warszawa Dlaczego warto wziąć udział

Kongres Media Summit to stały element kalendarza kluczowych spotkań rynku telekomunikacyjnego i mediów Polsce. Jest prestiżowym spotkaniem skierowanym do najwyższej kadry menedżerskiej, która podąża za najnowszą wiedzą związaną z rozwojem rynku w Polsce i w krajach europejskich. Wybitne, międzynarodowe grono zaproszonych gości gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny konferencji, a poruszane zagadnienia dotyczą najistotniejszych problemów rynku mediów i telekomunikacyjnego w kontekście zmian w prawie i trendach w kraju i Europie. w

Rada programowa

Magdalena Gaj Ministerstwo Infrastruktury

Marek Hołyński Polskie Towarzystwo Informatyczne

Zbigniew Kądzielski Instytut Łaczności

Krystyna Rosłan-Kuhn PIRC

Janusz Fogler ZAiKS

Antoni Mężydło Poseł na Sejm

Juliusz Braun MKiDN

Aleksander Frydrych Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Jacek Silski Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Wiesław Łodzikowski Ministerstwo Infrastruktury

Andrzej Zarębski Ekspert rynku mediów

Witold Kołodziejski Ekspert rynku mediów

Do udziału w kongresie zapraszamy: •

Operatorów satelitarnych, kablowych, IPTV

Producentów kontentu

Operatorów telekomunikacyjnych: stacjonarnych i mobilnych

Regulatorów

Nadawców telewizji publicznej i komercyjnych

Kancelarie prawne i firmy doradcze zajmujące się obsługą sektora telekomunikacyjnego i mediów

Więcej informacji o projekcie

Miejsce Kongresu

Więcej informacji: Aneta Piekarz tel: 48 22 379 29 18 e-mail: a.piekarz@mmcpolska.pl

Aneta Piekarz tel. 022 379 29 18 e-mail: a.piekarz@mmcpolska.pl

Organizator: MM Conferences SA związana jest z grupą Migut Media SA, jednym z największych wydawnictw specjalistycznych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji, handlowego, usługowego oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów, producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, m.in.: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGEiT, PAIZ, Telekomunikacją Polską, Orange, Era, Polkomtel, Play, Telewizją Polską, TVN, Polsatem, Telekomunikacja Kolejową, Intel, Netią, Alcatel-Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. Zapraszamy na stronę internetową: www.mmcpolska.pl.

rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

www.mmcpolska.pl


PRELEGENCI

Agata Ambroziewicz Starszy Prawnik, Grupa ds. Telekomunikacji, Mediów i Nowych Technologii (TMT) CMS Cameron McKenna Agata Ambroziewicz zajmuje się nowymi technologiami, własnością intelektualną, outsourcingiem, ochroną danych osobowych, prawem mediów i reklamy oraz e-commerce. Przed przyjściem do warszawskiego biura CMS Cameron McKenna, pracowała przez trzy i pół roku w dziale  Nowych Technologii, Mediów i Telekomunikacji  kancelarii Baker & McKenzie. Wcześniej, pracowała jako prawnik w stacji telewizyjnej TVN. Doradzała klientom m.in. w  zakresie zakupu programów i produkcji formatów, nabycia udziałów w spółce medialnej przez zagraniczny koncern medialny, due dilligence spółek medialnych oraz sieci kin, w doradzaniu globalnemu ISP w zakresie skutków planowanej implementacji dyrektywy o usługach audiowizualnych, kilkunastu wdrożeń systemów informatycznych obejmujących nabycie praw autorskich i licencyjnych, tworzenia struktury i przygotowania dokumentacji w zakresie dostępu telekomunikacyjnego dla MVNO, w przygotowaniu dokumentacji handlowej związanej z outsourcingiem informatycznym. Mariusz Busiło Zastępca Dyrektora, Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości, UKE Prawnik, legislator, specjalista ds. telekomunikacji, prawa autorskiego, mediów i nowych technologii. Uczestniczył aktywnie w pracach nad nowelizacjami ustaw z  powyższych dziedzin. W szczególności zajmował się implementacją dyrektyw unijnych do polskiego prawa. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamentcie Zarządzania Zasobami Częstotliwości w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej i odpowiada za prawne i proceduralne aspekty gospodarki częstotliwościami w Polsce.

Andrzej Ładysz Product Management Director, ADB Andrzej Ładysz absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze o specjalności Informatyka i Metrologia. Ukończył także wydział Electrical Engineering na Uniwersytecie w Bristolu w Wielkiej Brytanii. Od 1998 roku związany z firmą ADB (Advanced Digital Broadcast). Pracę w międzynarodowej Grupie ADB wykorzystał na rozwinięcie wiedzy i umiejętności inżynierskich w procesach projektowania rządzeń i wdrażania rozwiązań służących do odbioru telewizji cyfrowej, a także na pogłębienie i rozwój umiejętności menedżerskich. Wraz z rozwojem ADB zajmował się zarządzaniem projektami, a następnie wsparciem technicznymi produktowym procesów sprzedaży, poszukiwaniem nowych technologii oraz opracowywaniem modelii biznesowych i ich wykorzystania w produktach ADB, a także marketingiem operacyjnym. W styczniu 2008 roku, objął stanowisko dyrektora ds. produktów dla jednostki biznesowej cyfrowej telewizji satelitarnej i naziemnej, przejmując odpowiedzialność m.in. za: rozwój, wdrażanie, zarządzanie cyklem życia produktów, kosztami i planami biznesowymi produktów tej jednostki. Natomiast od czerwca 2009r. skupia się na rozwoju biznesu w obszarach klientów korporacyjnych (B2B), jak również rynku detalicznego (B2C).

Cezary Albrecht Dyrektor biura spraw regulacyjnych, PTC Pełni obecną funkcję od września 2007. Od 2001-2007 w Deutsche Telekom na stanowiskach związanych z prawem regulacyjnym oraz kwestiami bezpieczeństwa. Absolwent uniwersytetu w Bonn (1996), mecenas specjalizujący się w prawie telekomunikacyjnym oraz w prawie wspólnotowym. Członek Rady KIGEiT.

Maciej Zengel Dyrektor Departamentu Strategii Współpracy Międzyoperatorskiej, PTK Centertel Odpowiada m.in. za obszar usług hurtowych dla części mobile, pracę zespołu koordynującego działania w obszarze współpracy międzyoperatorskiej w zakresie sieci bezprzewodowych oraz projekty związane z częstotliwościami i nowymi technologiami. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 11 lat związany z rynkiem telekomunikacyjnym. W latach 2004 - 2010 pracował w Telekomunikacji Polskiej w komórkach zajmujących się strategią Grupy TP, odpowiadając m.in. za obszar planowania, analizy rynkowe a ostatnio strategiczne projekty rozwojowe. Brał udział w wielu projektach inwestycyjnych związanych zarówno z telefonią stacjonarną, internetem, jak i telefonią komórkową. Magdalena Gaj Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – magister prawa. W latach 1998-2002 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie – radca prawny. Do 2001 r. aplikant radcowski w Kancelarii Radcy Prawnego. Od 2001  r. w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji, Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty, a obecnie Urzędzie Komunikacji Elektronicznej – w Departamencie Prawnym; od 2005  r. dyrektor Departamentu Prawnego. Wykonywała pełną obsługę prawna Prezesa UKE w zakresie prawa telekomunikacyjnego, prawa pocztowego, administracyjnego i cywilnego, jak równie prawa europejskiego. Milos Mistrik Chairman, Council for Broadcasting and Retransmission of the Slovak Republic (ur. 16. 5. 1953 v Bratyslawie). Studiowal teatrologie na Vysokej škole muzických umení w Bratyslawie 1971-1976 (Państwowa szkola teatralna, filmowa i muzyczna). Ot 1980 pracowal v Slovenskej akadémii vied (Slowacka akademija nauk), w latach 1990-2008 dyrektor Instytutu teatru o filmu. Jest tez profesorem Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2000 – (Uniwersytet św. Cyrila i Metoda w Trnawie) wywiady: System mediów elektronicznych i  Struktura programu telewizji. W roce 2003/2004 profesor gosćinny Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle (wywiady z hisztorii sztuki aktorskiej i teatru absurdu). Jest autorem ponad 10 ksiazek (naukowe: Blaho Uhlár, Sto slovenských hier, Kapitoly o hereckom umení, Analýzy hereckej syntézy, Slovenské divadlo v 20. storočí, Slovenská absurdná dráma, Aj dráma je len človek..., Jacques Copeau a jeho Starý holubník, Hommage à Július Pašteka; prozaicznych: Ži v Paríži, Taormina itd.). W roce 2006 zwolony v slowackim parlamencie czlonkiem Rady pre vysielanie a retransmisiu, 2009 wybrany prezydentem tej Rady). Nikodem Bończa Tomaszewski Dyrektor NAC W lutym 2008 roku został pierwszym dyrektorem Narodowego Archiwum Cyfrowego. Od lipca 2007 roku, jako dyrektor Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, kierował przekształceniem ADM w NAC.   PEŁNIONE FUNKCJE Pełnomocnik Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ds. informatyzacji, członek Rady Informatyzacji MSWiA (20072009), Rady Programowej TVP, Rady Archiwalnej (2006-2009) oraz Zespołu ds. digitalizacji MKiDN, Rady Programowej Narodowego Instytutu Audiowizualnego. WYKSZTAŁCENIE: Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W konkursie organizowanym w 2000 roku przez Rektorów siedmiu największych uczelni państwowych oraz firmę Procter&Gamble, został wybrany najlepszym absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Był stypendystą m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Prezydenta m.st. Warszawy. PUBLIKACJE Autor książek „Demokratyczna geneza nacjonalizmu” (2001) oraz „Źródła narodowości” (2006) - nominowanej w 2007 roku do nagrody im. Jana Długosza. Przemysław Kurczewski Prezes Zarządu, TP EmiTel

Ewa Czekała Prezes Zarządu 4fun media SA, Dyrektor Zarządzający 4fun.tv i rebel:tv Ewa Czekała związana jest z branżą mediową od ponad 10 lat. w 2005 roku rozpoczęła pracę w Grupie Kapitałowej 4fun Media (właściciel kanałów 4fun.tv i rebel:tv), gdzie początkowo zajmowała stanowisko Dyrektora Marketingu i Sprzedaży, a od 2008 Dyrektora Zarządzającego. W 2009 roku objęła posadę Prezesa Zarządu Grupy. Wcześniej w latach 2001-2005 jako Dyrektor Marketingu pracowała w polskim oddziale stacji muzycznej Viva. Jej pasją jest taniec oraz sport – w tym tenis, paralotniarstwo i windsurfing.

Igor Ostrowski Doradca Premiera, Członek Zespołu Doradców Strategicznych, KPRM Mec. Ostrowski specjalizuje się w prawie regulującym działalność mediów elektronicznych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii, prawie autorskim i prawie własności intelektualnej oraz w prawie telekomunikacyjnym. Kieruje praktyką White & Case w tych dziedzinach. Był jednym z  pierwszych w kraju prawników specjalizujących się w prawie regulującym działalność telekomunikacyjną, funkcjonowanie mediów elektronicznych oraz zastosowanie nowoczesnych technologii. Utworzył, jeden z pierwszych w kraju, zespół specjalizujący się w sektorze TMT. Świadczył usługi doradcze na rzecz wiodących europejskich nadawców programów telewizyjnych i radiowych prowadzących działalność w Polsce i za granicą m.in. w zakresie sporządzanie i negocjowanie umów licencyjnych z operatorami telewizji kablowej, wspierał również międzynarodowy koncern medialny w przedmiocie inwestycji w wiodącą polską stację nadawczą. Doradzał również międzynarodowym operatorom telefonicznym oraz firmom informatycznym w kluczowych sferach ich działalności biznesowej w Polsce, jak i we wdrożeniu nowych usług telekomunikacyjnych w Polsce (m.in. najnowocześniejszego rozwiązania telekomunikacyjnego łączącego zalety telefonii mobilnej i stacjonarnej). Doradza również jednemu z najważniejszych graczy w branży telekomunikacyjnej na świecie w związku z wdrożeniem nowych usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń zamiejscowych (dial-in long-distance) w Polsce. Najnowsze wydanie Chambers Europe 2007 wymienia mec. Ostrowskiego pośród najlepszych prawników w kategorii TMT (Tier 2). Najnowsza edycja Legal 500 EMEA2007, po raz trzeci z rzędu rekomenduje mec. Ostrowskiego w kategorii Własność Intelektualna. Prestiżowy raport PLC Which Lawyer? 2007 rekomendował mec. Ostrowskiego w kategorii Własność Intelektualna po raz drugi z rzędu. Jarosław Tworóg Wiceprezes, KIGEiT (ur. 25 marca 1955 r.), ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej (aparatura mikrofalowa) i ma za sobą 30 lat pracy na stanowiskach technicznych i kierowniczych w telekomunikacji i elektronice. W latach 1980 – 89 był pracownikiem naukowym PW specjalizując się w projektowaniu i miernictwie aparatury mikrofalowej. Etap kariery naukowej zakończył doktoratem. Był współzałożycielem przedsiębiorstwa produkującego sprzęt aktywny do telewizji kablowej, w którym przez następne 10 lat zajmował stanowiska dyrektora biura konstrukcyjnego, członka zarządu, a następnie prezesa zarządu. Z pozycji dyrektora technicznego w spółkach telekomunikacyjnych kierował budową sieci telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych, przewodowych i bezprzewodowych. Obecnie prowadzi działalność konsultingową. Niezależnie od aktywności zawodowej związanej z działalnością w obszarze telekomunikacji, Jarosław Tworóg brał czynny udział w tworzeniu fundamentów organizacji samorządu gospodarczego, będąc członkiem-założycielem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki (KIGE), która przekształciła się później w Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). W latach 1993-99 był członkiem zarządu KIGEiT, a od 1999 jest również wiceprezesem tej Izby. Równolegle w latach 1996 – 2001 był członkiem zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Komunikacji Kablowej, w której pełnił również funkcję przewodniczącego Komisji Telekomunikacyjnej. W ramach działalności izbowej popularyzował wiedzę o konsekwencjach konwergencji i promował wykorzystanie sieci współosiowych dla świadczenia usług telekomunikacji szerokopasmowej. W ramach pracy zostały przygotowane m.in. opinie o aktach prawnych dotyczących telekomunikacji. Dla potrzeb dla Ministerstwa Łączności przygotowywał opracowania informacyjne dot. uwarunkowań technologicznych rozwoju nowoczesnej teleinformatyki. W okresie przedakcesyjnym w ramach programów Phare – Business Suport Programme został przeszkolony i pełnił funkcję Acquis Technical Officer w zakresie branżowego prawa unijnego. Od maja 2005 roku jest członkiem Rady Informatyzacji przy Ministrze Nauki i Informatyzacji. Jako wiceprezes i członek Zarządu KIGEiT odpowiada za: nadzór nad realizacją prowadzonych projektów, przygotowanie koncepcji następnych projektów, nadzór nad współpracą z Digital Europe dawniej EICTA (European ICT Association), promocję innowacyjności w sektorze ICT, wspieranie rozwoju parków technologicznych, wpieranie projektów sprzyjających rozwojowi gospodarki elektronicznej. W czasie wolnym słucha muzyki klasycznej, pływa i jeździ na rowerze.

rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

Absolwent Wydziału Ekonomii i Prawa University of Maryland w USA i MBA na Politechnice Warszawskiej. Od 2002 pracuje w Grupie Kapitałowej TP. W latach 2002-2006 współodpowiedzialny za tworzenie i implementację strategii hurtowej GK TP. W latach 2006-2007 Dyrektor Departamentu Relacji Regulacyjnych GK TP. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezesa Zarządu GK oraz Członka Rady Nadzorczej TP EmiTel, wspierając spółkę w szeregu strategicznych projektów związanych z naziemną telewizją cyfrową, telewizja mobilną, siecią szkieletową i CDMA . Od czerwca 2008 pełni funkcję Prezesa Zarządu TP EmiTel . Robert Banasiak Wiceprezes Zarządu, Dialog Wiceprezes Zarządu od 1 kwietnia 2009 rokMa wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi podmiotami gospodarczymi. Początki jego ścieżki zawodowej związane są z radiem ESKA Wrocław, gdzie pracował najpierw jako dziennikarz, a następnie wydawca programowy i redaktor naczelny. Kolejne doświadczenia z zakresu zarządzania zdobywał jako dyrektor marketingu Grupy IMPEL Wrocław, koordynując działania promocyjne i marketingowe w kilkunastu podmiotach należących do grupy kapitałowej. W latach 20052007 pełnił funkcję dyrektora naczelnego Ośrodka Telewizji Polskiej TVP we Wrocławiu, nadzorując jego funkcjonowanie we wszystkich obszarach – programowym, administracyjnym i technicznym. Zasady funkcjonowania złożonej strukturalnie jednostki organizacyjnej dobrze poznał pracując w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – najpierw jako dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, a następnie jako dyrektor generalny Urzędu. Z wykształcenia jest magistrem filologii germańskiej. Ukończył także Podyplomowe Studium Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ross Biggam Director General of Associations of Commercial Television in Europe After studying law at Exeter and Saarbrücken, Ross Biggam worked as Legal Adviser to the House of Lords EU Select Committee before joining ITV, the leading television channel in the UK, where he ended up as Head of European Affairs. In April 2000, he moved to Brussels to become Director General of the Association of Commercial Television in Europe (ACT) which represents thirty media companies active in 34 European countries and encompasses several business models, from free-to-air television broadcasters to multimedia groups and digital TV platforms operators. The ACT is consulted on a regular basis by the Community Institutions on all questions impacting on the future of the Audio-visual sector in Europe, in particular with regard to digital TV and the EU Directive ‘’Television without Frontiers’’. Jarosław Czuba Zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego Prawnik, absolwent SGH i WSPiZ na kierunkach zarządzanie. Realizował obowiązki Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego MKiDN. W ramach swoich obowiązków był odpowiedzialny za realizację polityki audiowizualnej oraz sprawował funkcję delegata krajowego do Grupy Roboczej ds. Audiowizualnych Rady UE. Aktywny uczestnik licznych konferencji i sympozjów poświęconych tematyce mediów i prawa autorskiego. Posiada doświadczenie w kierowaniu instytucjami kultury. Jacek Niewęgłowski Chief Strategy Officer, P4 Posiada tytuł magistra oraz doktora Tampere University of Technology w Finlandii, a także dyplom MBA London Business School. Ma ponad 14-letnie doświadczenie w  branży telekomunikacyjnej. Jako manager firmy Nokia Oy w  Finlandii prowadził projekty R&D w obszarze multimedialnych usług mobilnych oraz reprezentował Nokię przed organami regulacyjnymi (ITU, ISO/MPEG). Po przyjeździe do Polski pracował w Polskiej Telefonii Cyfrowej na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za rozbudowę sieci. Piastował również kierownicze stanowiska w firmach należących do grupy Elektrim Telekomunikacja. Jest współautorem ponad 20 publikacji naukowych oraz patentów związanych z technologiami multimedialnymi. Członek Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Biznesu w  PLAY od stycznia 2006 r. Krzysztof Goworek Business Development Executive, IBM Polska Z branża telekomunikacyjna związany od 10 lat, od początku działalności zawodowej. Ukończył studia w Instytucie Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, specjalizując się w aspektach ekonomicznych działalności operatorów telekomunikacyjnych.  Pracował na stanowiskach technicznych i kierowniczych w firmach IT, blisko współpracując z operatorami telekomunikacyjnymi i firmami mediowymi. W dziale Global Business Services IBM odpowiada za rozwój współpracy z firmami sektora komunikacyjnego na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. 

www.mmcpolska.pl


media

Formularz zgloszeniowy

summit

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr 022 292 30 94, 022 379 29 01 lub na e-mail: zgloszenia@mmcpolska.pl

Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. WYPeŁniJ DrukOWanYMi LiteraMi

Warunki uczestnictWa 1.

imię

koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynosi:

– 3 995 zł + 22% Vat

w przypadku pisemnego zgoszenia do 23.10.2010 r.,

nazwisko

– 4 495 zł + 22% Vat do 08.11.2010 r. – 4 995 zł + 22% Vat po 08.11.2010 r.

stanowisko Departament Firma

2.

cena obejmuje: prelekcje, materiały dotyczące konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

3.

Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.

4.

Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem konferencji.

5.

Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze.

6.

rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.

7.

W przypadku rezygnacji do 23 października 2010 r., obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 22% Vat.

8.

W przypadku rezygnacji po 23 października 2010 r., pobierane jest 100% opłaty za udział.

9.

nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

ulica kod pocztowy

Miasto

telefon

Fax

e-mail TAK, chcę wziąć udział w III Edycji Kongresu Media Summit Cena: – 3 995 zł + 22% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do 23.10.2010 r., – 4 495 zł + 22% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do 08.11.2010 r. – 4 995 zł + 22% VAT po 08.11.2010 r. NIE, nie wezmę udziału w prezentowanej konferencji, jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MM Conferences SA Proszę o wystawienie faktury VAT TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze

10. niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

DANE DO fAKTURy: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra finansów z dnia 12.05.1993 (DzU 39 poz. 176)

11. zamiast zgłoszonej osoby, w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy, pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji.

Pełna nazwa firmy ulica kod pocztowy

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Miasto

oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT skąD DOWieDziaŁeś się O naszYch kOnFerencJach?

i posiada numer niP

kontakt telefoniczny z naszym konsultantem DANE DO WySyłKI fAKTURy (jeżeli są inne niż dane do faktury): reklama telewizyjna

Pełna nazwa firmy Oddział / dział firmy / z dopiskiem

newsletter

imię i nazwisko

internet (portale tematyczne)

ulica

od znajomych

kod pocztowy

inne (jakie?) .................................................................... .........................................................................................

Miasto

Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences oraz, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie bezpłatnej prenumeraty, na umieszczenie naszych danych w bazie wydawnictwa Migut Media. Wyrażamy również zgodę na otrzymy wanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300045, REGON 141312256, wysokość kapitału zakładowego: 500.000,00 zł, wysokość kapitału opłaconego: 219.038,46 zł.

data i podpis

www.mmcpolska.pl

pieczątka firmy

Mediasummit 2010  
Mediasummit 2010  
Advertisement