Page 1

11

Narodowy Bank Polski

Prezes

Warszawa,J., września 2013r.

GP-WR-ER-OOO-l/13){{g2013

Pan Mariusz Grendowicz Przewodniczący

Rady Programowej

Banking Forum

/Lu'\ ~~ P~~'-'~~r Uprzejmie dziękuję za zaproszenie do Banking Summit - VI edycji Banking Forum i

otwarcia konferencji Warsaw International wystąpienia

na temat Rynek finansowy vs.

gospodarka niskich stóp procentowych w dniu 22 października br. w Warszawie. Z przyjemnością przyjmuję Państwa zaproszenie.

L

)-w_~~ l

G~

Naroctowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919

Warszawa

teł. +48 22 185 24

6o

faks +48 22 185 24 73

Marek Belka, potwierdzenie prelekcji WIBS