Page 1

KLUCZOWE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO I MEDIÓW

27–28 marca 2013r., Hotel Radisson Blu, Warszawa

WYBRANI PRELEGENCI MAGDALENA GAJ,

MAŁGORZATA OLSZEWSKA,

Prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej

JAN DWORAK,

Przewodniczący, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

mec. IRENEUSZ PIECUCH,

MARKUS TELLENBACH,

PRZEMYSŁAW KURCZEWSKI,

Prezes Grupy TVN

Przewodniczący Rady Programowej i Eksperckiej Sympozjum

Prezes Zarządu, EmiTel

MARIUSZ GRENDOWICZ,

MAREK WOSZCZYK,

Prezes, Polskie Inwestycje Rozwojowe

dr KRZYSZTOF KORUS,

Prezes, Urząd Regulacji Energetyki

Partner, Radca Prawny, dLK Korus Okoń Radcowie Prawni

MARIUSZ GACA,

MIROSLAV RAKOWSKI,

Prezes Zarządu PTK Centertel, Dyrektor Wykonawczy Orange Polska

Prezes Zarządu, Polska Telefonia Cyfrowa

JULIUSZ BRAUN,

SIMON BOYD,

Prezes Zarządu, TVP

Prezes Zarządu, UPC Polska

WOJCIECH PYTEL,

mec. TADEUSZ PIĄTEK,

Członek Zarządu, Polkomtel

Counsel, Radca Prawny, kancelaria Domański Zakrzewska Palinka

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY

SPONSORZY

PARTNER MERYTORYCZNY

PATRONATY HONOROWE MICHAŁ BONI,

BOGDAN ZDROJEWSKI

Minister Administracji i Cyfryzacji

MAGDALENA GAJ,

Prezes

JAN DWORAK,

ZBIGNIEW RYNASIEWICZ,

Przewodniczący

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przewodniczący

SEJMOWA KOMISJA INFRASTRUKTURY

dr WOJCIECH RAFAŁ WIEWIÓROWSKI, Główny Inspektor

inż. WOJCIECH HAŁKA, Dyrektor

prof. MARIAN NOGA, Prezes

JACEK SILSKI,

Prezes Zarządu

dr inż.

WACŁAW ISZKOWSKI,

Prezes

MIROSŁAW MAJ,

Prezes

oraz:


Kluczowe spotkanie przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego i mediów

27 – 28 marca 2013r., Hotel Radisson Blu, Warszawa O KONFERENCJI Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, w ciągu ostatnich 13 lat, zyskało miano kluczowego spotkania rynku telekomunikacyjnego i mediów w Polsce. Rokrocznie gromadzi osoby mające znaczący wpływ na rozwój sektora: prezesów wiodących firm działających na rynku, reprezentantów instytucji, urzędów i izb związanych z sektorem. Ubiegłe lata dowodzą, że Sympozjum stało się niezwykle efektywną platformą

MAGDALENA GAJ,

Prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej

mec. IRENEUSZ PIECUCH,

dialogu dotyczącego rozwoju obu sektorów – telekomunikacyjnego i mediów - na różnych płaszczyznach. W ramach wydarzenia, jego uczestnicy dyskutują o najistotniejszych zmianach zachodzących na rynku, analizują nowe trendy oraz wspólnie poszukują modeli biznesowych, pozwalających realizować przyjęte strategie.

JULIUSZ BRAUN,

GRZEGORZ TOMASIAK,

Prezes Zarządu, Wirtualna Polska

Sympozjum oraz towarzysząca mu wieczorna Gala to również niezwykle skuteczna platforma nawiązania cennych kontaktów biznesowych.

Zakres tematyczny konferencji współtworzony jest przez Radę Programową i Radę Ekspercką wydarzenia, w skład

MAŁGORZATA OLSZEWSKA,

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

MARKUS TELLENBACH,

Prezes Grupy TVN

Przewodniczący Rady Programowej i Eksperckiej Sympozjum

Prezes Zarządu, TVP

której wchodzą prezesi, dyrektorzy oraz eksperci reprezentujący kluczowe firmy i instytucje sektora – gwarantuje to wysoki poziom merytoryczny wydarzenia oraz ciekawe bloki dyskusyjne odbywające się w ramach wydarzenia.

MACIEJ WITUCKI,

Prezes Orange Polska

PRZEMYSŁAW KURCZEWSKI,

Prezes Zarządu, EmiTel

MIROSŁAW GODLEWSKI,

Prezes Zarządu, Netia

MAREK WOSZCZYK,

Prezes, Urząd Regulacji Energetyki

SIMON BOYD,

Prezes Zarządu, UPC Polska

MARIUSZ GRENDOWICZ,

Prezes, Polskie Inwestycje Rozwojowe

R A D A P R O G R A M O WA MARIUSZ GACA,

Prezes Zarządu PTK Centertel, Dyrektor Wykonawczy Orange Polska

JACEK NIEWĘGŁOWSKI,

Chief Strategy Officer, P4

DARIUSZ DĄBSKI,

Prezes Zarządu, TV Puls

PAWEŁ KARŁOWSKI,

General Director, CEE, Russia & CIS BT Global Services

MIROSLAV RAKOWSKI,

Prezes Zarządu, Polska Telefonia Cyfrowa

IGOR OSTROWSKI,

Partner, Kancelaria Salans

JERZY KARNEY,

Prezes Zarządu, HAWE

WOJCIECH LUBCZYŃSKI,

Dyrektor Programu Smart Grid, PSE - Operator


Kluczowe spotkanie przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego i mediów

27 – 28 marca 2013r., Hotel Radisson Blu, Warszawa RADA EKSPERCKA mec. IRENEUSZ PIECUCH Przewodniczący Rady Programowej i Eksperckiej Sympozjum; Partner, CMS Cameron McKenna

CEZARY ALBRECHT Dyrektor Biura Strategii i Spraw Regulacyjnych, Polska Telefonia Cyfrowa

MARCIN BOCHENEK Dyrektor Projektów Strategicznych, NASK

MARIUSZ BUSIŁO doradca, kancelaria Prawna Chajec, Don-Siemion & Żyto

JAROSŁAW CHUDZIAK Partner, Accenture Management Consulting

Wojciech Dziomdziora Dyrektor Spraw Publicznych i CSR Orange Polska

SERGE FERRE former Vice President, Nokia Europe

inż. WOJCIECH HAŁKA Dyrektor, Instytut Łączności

dr KRZYSZTOF HELLER Właściciel, Infostrategia

dr KAROL JAKUBOWICZ Ekspert rynku mediów

MARCIN JĘDRZEJEWSKI Młodszy Parnter, The Boston Consulting Group

JERZY KALINOWSKI Partner, KPMG Advisory

mec. Xawery Konarski Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

dr ARWID MEDNIS Partner, Wierzbowski Eversheds

prof. MARIAN NOGA Prezes, Polskie Towarzystwo Informatyczne

ANDRZEJ OSTROWSKI Prezes Zarządu, Fundacja Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych PROTELKO

prof. STANISŁAW PIĄTEK Uniwersytet Warszawski

prof. MACIEJ ROGALSKI Członek Zarządu, Polska Telefonia Cyfrowa

KRYSTYNA ROSŁAN–KUHN Ekspert, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

ANNA STREŻYŃSKA Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa

dr MARIUSZ SWORA WPiA Uniwersytet Jagielloński

KARIM TAGA Managing Partner, Arthur D. Little

mec. Agnieszka Zaborowska Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Zaborowska Laprus-Bałuka

PROFIL UCZESTNIKÓW POPRZEDNIEJ EDYC JI SYMPOZJUM:

Poziom Zarządu, Poziom Dyrektorów

23% 35%  20%

Kierownicy Marketingu, Marki, Produktu, Projektu

Kierownicy Działów

12%

 10%

Rozwój Businessowy i Sprzedaż Badania, Analiza, Prasa i Doradztwo

Testy i Pomiary Badania i Rozwój

1% 2%

30%

Doradztwo i Prawo

3%

Portale internetowe Dostawcy treści

4% 4%

Operatorzy telefonii mobilnej i stacjonarnej

20%

Dostawcy technologii

Rozwiązania programowe 5% Administracja Publiczna Producenci Urządzeń

PATRONI MEDIALNI

12%

9% 5%

7%

Media radiowo - telewizyjne Operatorzy telewizyjni


Kluczowe spotkanie przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego i mediów

27 – 28 marca 2013r., Hotel Radisson Blu, Warszawa 8:45 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

9:00 WYSTĄPIENIE GOŚCIA HONOROWEGO:

ILE PAŃSTWA W GOSPODARCE? - NOWA STRATEGIA UKE W ŚWIETLE POTRZEB POLSKIEGO RYNKU

MAGDALENA GAJ, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej MARIUSZ GACA, Prezes PTK Centertel, Dyrektor Wykonawczy Orange Polska

Polska Telefonia Cyfrowa

9:50 PO PIERWSZE NIE PRZESZKADZAĆ

PIOTR MUSZYŃSKI, Wiceprezes Zarządu TP

– ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE

ds. Operacyjnych, Orange Polska

PRZEMYSŁAW KURCZEWSKI, Prezes Zarządu, EmiTel OLIVER KANZI, Prezes Ericsson w Polsce WOJCIECH PYTEL, Członek Zarządu, Polkomtel mec. TADEUSZ PIĄTEK, Radca Prawny, Counsel,

MIROSLAV RAKOWSKI, Prezes Zarządu, Polska Telefonia Cyfrowa

10:05 DEBATA PODSUMOWUJĄCA: ILE PAŃSTWA

• • • • • • •

Efektywne gospodarowanie częstotliwościami – zakres ingerencji regulatora, zasady dystrybucji redystrybucji pasma (refarming); Współkorzystanie z pasma czy poszukiwanie nowych zasobów częstotliwości - ile dywidend cyfrowych ? Kanibalizacja czy komplementarność - czy jest zagrożeniem dla sieci stałych? Uczestnicy: DARIUSZ NACHYŁA, Lider grupy TMT, Deloitte Uczestnicy: MIROSLAV RAKOWSKI, Prezes Zarządu,

9:25 WYSTĄPIENIE - ORANGE POLSKA

PROGRAM - DZIEŃ I

W GOSPODARCE?

kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Kto odpowiada za realizację strategii państwa w stosunku do sektora komunikacji cyfrowej? Podział kompetencji pomiędzy różnymi agendami Państwa a spójność polityki regulacyjnej; Co będzie miarą sukcesu  - kamienie milowe rozwoju sektora komunikacji cyfrowej; Harmonizacja strategii krajowej ze strategia UE – czy jeden rozmiar pasuje na wszystkim? Instrumentarium – kiedy i jak oddziaływać na rynek; Finansowanie inwestycji – jak maksymalizować wykorzystanie środków europejskich i pobudzać inwestycje finansowane z innych źródeł; Kolejne zmiany legislacyjne - kiedy, jak i w jakim celu? Moderator: mec. IRENEUSZ PIECUCH, Przewodniczący Rady Programowej Sympozjum; Partner, CMS Cameron McKenna

Uczestnicy: MAGDALENA GAJ, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej MAŁGORZATA OLSZEWSKA, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

MIROSLAV RAKOWSKI, Prezes Zarządu, Polska Telefonia Cyfrowa

12:30 PRZERWA NA KAWĘ 13:00 DYSKUSJA PANELOWA:

• • • •

TELEWIZJA W SIECI CZY SIEĆ TELEWIZJI?

Zmiana sposobu konsumpcji mediów – wyzwanie czy szansa? Świat pełen ekranów – od smartfonów do monitorów 4k – rola nowych technologii w kreowaniu popytu; Czy przenikanie technologii stworzy nowy rodzaj dostawców (integracja telekomów i koncernów telewizyjnych) Jak zarabiać na telewizji - nowe źródła przychodów – czy to zmierzch klasycznej reklamy telewizyjnej ? Moderator: KARIM TAGA, Managing Partner, Arthur D. Little Uczestnicy: DOMINIK LIBICKI, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat MARKUS TELLENBACH, Prezes Grupy TVN GRZEGORZ TOMASIAK, Prezes Zarządu, Wirtualna Polska MARCIN PERY, Prezes Zarządu, Redefine JAROSŁAW PIJANOWSKI, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów, UPC Polska

PIOTR MUSZYŃSKI, Wiceprezes Zarządu TP

MARIAN ZALEWSKI, Członek Zarządu TVP;

ds. Operacyjnych, Orange Polska

Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Mediów Publicznych

SIMON BOYD, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny, UPC Polska

14:20 LUNCH

11:10 DYSKUSJA PANELOWA:

15:20 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

19:00

LTE - DECYDUJĄCE STARCIE?

Możliwość technologiczne LTE a oczekiwania i potrzeby klientów telefonii mobilnej - perspektywy i bezpieczeństwo inwestycji; Konferencja będzie tłumaczona w językach: ang-pol, pol-ang

WIELKA GALA

z wyjątkiem wystąpień oznaczonych *

** Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wystapień


Kluczowe spotkanie przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego i mediów

27 – 28 marca 2013r., Hotel Radisson Blu, Warszawa

PROGRAM - DZIEŃ II 9:00

OTWARCIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI

9:10–10:30 Dyskusja panelowa:

ŁAŃCUCH WARTOŚCI W INTERNECIE - OKOWY GLOBALIZACJI?

• Czy istnieją uwarunkowania (technologiczne, ekonomiczne, prawne ) zasady neutralności sieci? • Czy dotychczasowy model rozwoju dostępu do Internetu (szczególnie mobilnego) jest do utrzymania wobec rosnących inwestycji? Przyszłość dotychczasowego modelu kosztowego. Czy to problem krajów rozwijających się czy również tych o rozwiniętej infrastrukturze? • Propozycja ETNO – czy możliwy jest kompromis między dostarczycielami treści a operatorami? • Regulacje jako remedium na problemy redystrybucji kosztów? Jak zapewnić równe traktowanie wszystkich graczy rynkowych bez podwyższania barier wejścia na rynki treści i usług w sieci i ograniczania rozwoju nowych modeli biznesowych? • Czy dostawcy treści i dostawcy sieci są w stanie zbudować stabilny i opłacalny dla obu stron model współpracy?

Moderator:

MICHAŁ FURA, Dziennikarz, Dziennik Gazeta Prawna

Uczestnicy:

MAŁGORZATA OLSZEWSKA, PODSEKRETARZ STANU, MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI GRZEGORZ TOMASIAK, PREZES ZARZĄDU, WIRTUALNA POLSKA WIESŁAW PODKAŃSKI, PREZES IZBY WYDAWCÓW PRASY MARTA BRZOZA, DYREKTOR WSPÓŁPRACY REGULACYJNEJ, ORANGE POLSKA GRZEGORZ WÓJCIK, DYREKTOR DS. KORPORACYJNYCH MIH ALLEGRO GROUP mec. XAWERY KONARSKI, PARTNER, TRAPLE KONARSKI PODRECKI I WSPÓLNICY MARCIN BETKIER, EKSPERT DS. REGULACYJNYCH, POLSKA TELEFONIA CYFROWA

SALA GŁÓWNA

sesja równoległa Sesja 2: ENERGETYKA

10:30–12:00 Dyskusja panelowa:

CZY FIRMY TELEKOMUNIKACYJNE ZACZNĄ ZARABIAĆ NA ENERGII?

• obszary synergii pomiędzy firmami energetycznymi i telekomunikacyjnymi; współpraca czy konkurencja? • smart grid i smart metering – jaką rolę mogą odegrać telekomy we wdrożeniu nowych rozwiązań dla inteligentnego zarządzania sieciami energetycznymi? • czy operator telekomunikacyjny może zarobić na sprzedaży energii elektrycznej?

Sesja 1: FINANSE

10:30–12:00 Dyskusja panelowa:

ELEKTRONICZNY PORTFEL - REWOLUCJA CZY EWOLUCJA?

• płatności mobilne, mobilny portfel – mobilny bank – prognozy rozwoju finansowych produktów mobilnych na świecie i w Polsce • firmy telekomunikacyjne i banki – dostawcy, partnerzy czy konkurenci? • kto i jak będzie regulował ten rynek? • rola standardów w rozwoju rynku mobilnych finansów

• internet z gniazdka – prąd z telefonu – czy technologia doprowadzi do konwergencji ofert o obszarze energetyki i telekomunikacji?

sesja równoległa Sesja 3: INTELIGENTNE DOMY *

10:30–12:00 Dyskusja panelowa:

INTELIGENTNE DOMY? FANTASTYKA CZY CODZIENNOŚĆ?

• po co nam inteligentne domy? Inteligentne domy z perspektywy konsumenta • inteligencja czy inwigilacja - życie wśród czujników i kamer - zaawansowane rozwiązania inteligentnych domów i miast a ochrona prywatności • projektowane rozwiązania dotyczące mikrogeneracji i perspektywy dla energetycznej części inteligentnego domu • efektywność energetyczna inteligentnego domu – perspektywy wdrożenia dyrektyw UE (27/2012, 31/2010) • perspektywy finansowania zewnętrznego inteligentnego budownictwa (np. NFOSIGW)

• kształt polskiego rynku energetycznego – czy doświadczenia firm telekomunikacyjnych mogą okazać się przydatne?

Moderator:

Moderator:

Moderator:

dr MARIUSZ SWORA, WPiA Uniwersytet Jagielloński Uczestnicy:

MARIUSZ GRENDOWICZ, Prezes, Polskie Inwestycje Rozwojowe

Uczestnicy:

dr JAN RĄCZKA, Partner, Efekt Technologies

MAREK WOSZCZYK, PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI LIDIA KOZŁOWSKA, ZASTĘPCA PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI

PAWEŁ KUCHARSKI, Dyrektor Banku ds. marketingu i rozwoju biznesu

MARIUSZ ŚCISŁO, PREZES, STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH WOJCIECH KĄKOL, PREZES ZARZĄDU, ENERGA INNOWACJE KRZYSZTOF SASIN, PRZEWODNICZĄCY, STOWARZYSZENIE KNX POLSKA WOJCIECH MUSZYŃSKI, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY DS. STRATEGII,

ELEKTRONICZNEJ

WOJCIECH POMYKAŁA, PREZES ZARZĄDU, EXATEL ARTUR RÓŻYCKI, PREZES ZARZĄDU, ENEA OPERATOR TOMASZ ZADROGA, CZŁONEK ZARZĄDU, POLKOMTEL PIOTR RUTKOWSKI, DYREKTOR DS. ENERGETYKI, ORANGE POLSKA dr inż. MAGDALENA WASILUK-HASSA, EXECUTIVE BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER – ENERGY, T-MOBILE

bankowości detalicznej, mBank

WOJCIECH BOLANOWSKI, Dyrektor Zarządzający, Pion Bankowości Elektronicznej, PKO Bank Polski MILAN ZIKA, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technologii i Innowacji, Polska Telefonia Cyfrowa PIOTR WAWRZYNOWICZ, Doradca Prezesa, Polkomtel DR KRZYSZTOF KORUS, Partner, Radca Prawny, dLK Korus Okoń Radcowie Prawni

12:00–12:30

Uczestnicy:

ROZWOJU I PARTNERSTW, POLKOMTEL

PRZERWA NA KAWĘ

NASTĘPNA STRONA > Konferencja będzie tłumaczona w językach: ang-pol, pol-ang

z wyjątkiem wystąpień oznaczonych *

** Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wystapień


Kluczowe spotkanie przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego i mediów

27 – 28 marca 2013r., Hotel Radisson Blu, Warszawa

PROGRAM - DZIEŃ II 12:30–12:45 Prezentacja - Teleena:

MOBILNY OPERATOR INFRASTRUKTURALNY JAKO UZUPEŁNIENIE INSTRASTRUKTURY MOBILNEJ W POLSCE

MICHIEL VAN DER PAN, DIRECTOR SALES, TELEENA

12:45–14:00 Dyskusja panelowa:

INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA W POLSCE

• Infrastruktura telekomunikacyjna w Polsce czyli czas na remanent – gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, gdzie będziemy? • W jaki sposób Polska może spełnić cele agendy lizbońskiej?  Przyszła perspektywa finansowa – szkielet czy dostęp? • Źródła i modele finansowania infrastruktury telekomunikacyjnej; • Czy stać nas na białe plamy? Efektywny dostęp na obszarach słabo zurbanizowanych; • Bariery inwestycyjne – problem prawa czy niewłaściwa implementacja? Udział i wpływ organizacji ekologicznych w procesach inwestycyjnych – kto wymyślił „maszty śmierci”? • Czy w ramach obecnie realizowanych programów inwestycyjnych samorządy są nadzieją czy ślepą uliczką w procesie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej?

Moderator:

TOMASZ BOGUSZEWICZ, Dyrektor Działu Technologii, Clue PR

Uczestnicy:

PIOTR BINDA, PROKURENT, DYREKTOR HANDLOWY, ALCATEL-LUCENT POLSKA JANUSZ NOWAK, CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR DS. TECHNOLOGII I INFORMATYKI, UPC POLSKA DARIUSZ JĘDRZEJCZYK, WICEPREZES ZARZĄDU, HAWE mec. ANDRZEJ ABRAMCZUK, CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, NFI MIDAS PETRI MARKKANEN, VP SALES CENTRAL, NORTHERN AND EASTERN EUROPE, TELLABS TOMASZ KOWAL, DYREKTOR ZARZĄDZANIA INWESTYCJAMI, ORANGE POLSKA MICHIEL VAN DER PAN, DIRECTOR SALES, TELEENA

SALA GŁÓWNA

sesja równoległa

Sesja 1

Sesja 2

14:00–15:20 Dyskusja panelowa:

14:00-14:20 Prezentacja: OLIMPIADA CYBERPRZESTRZENI

TELEWIZJA NAZIEMNA – CZY KOLEJNA DYWIDENDA CYFROWA JEST NIEZBĘDNA?

ALEKSANDER PONIEWIERSKI, PARTNER, ERNST & YOUNG

• Problemy w dotychczasowym przebiegu procesu (sprzętowe, multipleksy) czy jest szansa na przyspieszenie procesu?

14:20 – 15:20 Dyskusja panelowa:

OCHRONA W CYBERPRZESTRZENI.

• „Białe plamy” – czy wypełnić je nadawanie naziemnym, a może satelitarnym?

• Atak w cyberprzestrzeni a wprowadzenie stanu wyjątkowego – fikcja czy realne zagrożenie?

• Wpływ rozwoju naziemnej telewizji cyfrowej na kształt rynku medialnego w Polsce;

• Energetyka w społeczeństwie informacyjnym – zagrożenia infrastruktury energetycznej atakami w cyberprzestrzeni barierą dla rozwoju inteligentnych sieci?

• Czy jest potrzeba planowania kolejnych multipleksów naziemnych (Mux 5 i 6 w paśmie IV i V) z perspektywy dyskusji o dywidendzie cyfrowej 2? Jeśli nie to jaka będzie przez następne 5 – 10 lat oferta telewizyjna dla odbiorców DVBT? • DVB-T w wersji mobilnej – sukces czy porażka?

• Jaki jest polski system bezpieczeństwa w Internecie? Jaka jest/powinna być rola państwa w skutecznym systemie ochrony? • Spear phishing; wycieki danych operatorów telekomunikacyjnych; faudy i ataki na urządzenia konsumenckie; „backdoors” w sprzęcie telekomunikacyjnym; • Ochrona danych osobowych a świadomość konsumentów. jaka powinna  być rola państwa? • Czy obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci nałożone przez nowe prawo telekomunikacyjne będą miały wpływ na ochronę jednostki w cyberprzestrzeni?

Moderator:

Moderator:

TOMASZ KULISIEWICZ, Analityk Wiodący, Audytel

mec. IRENEUSZ PIECUCH, Przewodniczący Rady Programowej Sympozjum; Partner, CMS Cameron McKenna

JAN DWORAK, Przewodniczący, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji JULIUSZ BRAUN, Prezes Zarządu, TVP DOMINIK LIBICKI, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat JAROSŁAW NIECHCIELSKI, Dyrektor Biura Współpracy z Regulatorem i Wynajmu Infrastruktury, EmiTel JACEK SILSKI, Prezes Zarządu, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej JERZY STRASZEWSKI, Prezes Zarządu, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

dr WOJCIECH RAFAŁ WIEWIÓROWSKI, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych MIROSŁAW MAJ, Prezes, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń dr MARIUSZ SWORA, WPiA Uniwersytet Jagielloński MAREK WĄSOWSKI, Dyrektor Biura, Konsorcjum Smart Power Grids Polska ALEKSANDER PONIEWIERSKI, Partner, Ernst & Young GRZEGORZ STĘPNIAK, Dyrektor Pionu Informatyki, GAZ- System

Uczestnicy:

Uczestnicy:

15:20 16:00

LUNCH

ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI

Konferencja będzie tłumaczona w językach: ang-pol, pol-ang

z wyjątkiem wystąpień oznaczonych *

** Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wystapień


Kluczowe spotkanie przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego i mediów

27 – 28 marca 2013r., Hotel Radisson Blu, Warszawa

RELACJA Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ 16 stycznia 2013 r.  Klub Polskiej Rady Biznesu


Kluczowe spotkanie przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego i mediów

27 – 28 marca 2013r., Hotel Radisson Blu, Warszawa ROZDANIE ZŁOTYCH I KRYSZTAŁOWYCH ANTEN ODBĘDZIE SIĘ PODCZAS WIELKIEJ GALI 27 MARCA 2013r., O GODZ. 19:00 W SALI BALOWEJ RADISSON BLU, W WARSZAWIE. TEGOROCZNĄ GALĘ POPROWADZI MARCIN PROKOP.

Konkurs Złotych Anten Świata Telekomunikacji ma na celu popularyzację ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju rynku telekomunikacyjnego i mediów w Polsce, najciekawszych produktów i rozwiązań, a także promocję polskiej myśli technicznej. Złote Anteny przyznawane są w dziesięciu kategoriach przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzi ponad trzydziestu niezależnych ekspertów z rynku. Piętnastoletnia tradycja Konkursu oraz jego uznanie wśród kluczowych przedstawicieli rynku, uczyniły z Konkursu Złotych Anten Świata Telekomunikacji najbardziej uznawany, prestiżowy konkurs dedykowany branży telekomunikacyjnej.

K ATEGORIE KONKURSU • CZŁOWIEK ROKU • FIRMA ROKU • WYDARZENIE ROKU • TELEFON ROKU • TABLET ROKU • PRODUKT ROKU • DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO ROKU • KAMPANIA PROMOCYJNA ROKU

W 2010r roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom niezwykle prężnie rozwijającego się rynku mediów MM Conferences wprowadziło korespondujące ze Złotymi Antenami, Kryształowe Anteny Świata Mediów. Już po pierwszej edycji Konkursu, Kryształowe Anteny zyskały uznanie w branży. Podczas kolejnej edycji Wielkiej Gali, Kapituła Konkursu po raz czwarty przyzna Kryształowe Anteny dla najlepszych rozwiązań satelitarnych, kablowych, internetowych. Nagrodzeni zostaną również najlepszy manager oraz osobowość roku, których działania przyczyniły się do rozwoju branży.

K ATEGORIE KONKURSU • CZŁOWIEK ROKU • FIRMA ROKU • WYDARZENIE ROKU • KANAŁ TEMATYCZNY ROKU • NAJLEPSZY PROGRAM INFORMACYJNY


Kluczowe spotkanie przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego i mediów

27 – 28 marca 2013r. Hotel Radisson Blu, Warszawa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOW Y

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr 022 292 30 94, 022 379 29 01 lub na e-mail: zgloszenia@mmcpolska.pl Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu.

WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI

WARUNKI UCZESTNICTWA

Imię

1.

Nazwisko Stanowisko 2.

Departament Firma Ulica Kod pocztowy

Miasto

Telefon

Fax

E-mail TAK, chcę wziąć udział w „XIII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów” termin: 27 – 28 marca 2013 r. Ceny dla admin. publicznej: 495 zł + 23% VAT – do 1 marca 2013 r. / Cena 795 zł + 23% VAT – po 1 marca 2013 r. TAK, chcę wziąć udział w „XIII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów” termin: 27 – 28 marca 2013 r. Cena 1 295 zł + 23% VAT – do 28 stycznia 2013 r. Cena 2 295 zł + 23% VAT – do 13 marca 2013 r. Cena 1 795 zł + 23% VAT – do 1 marca 2013 r. Cena 2 795 zł + 23% VAT – po 13 marca 2013 r. NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MM Conferences SA TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze TAK, chcę wziąć udział w „XV Wielkiej Gali Złotych Anten Świata Telekomunikacji i IV Wielkiej Gali Kryształowych Anten Świata Mediów” - termin: 27 marca 2013 r. Cena 2 995 zł + 23% VAT – do 1 marca 2013 r. Cena 3 995 zł + 23% VAT – po 1 marca 2013 r.

DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy Ulica Kod pocztowy

Koszt uczestnictwa jednej osoby dla administracji publicznej wynosi: 495 zł + 23% VAT – do 1 marca 2013 r. 795 zł + 23% VAT – po 1 marca 2013 r.

Miasto

oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP

Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynosi: 1 295 zł + 23% VAT – do 28 stycznia 2013 r. 1 795 zł + 23% VAT – do 1 marca 2013 r. 2 295 zł + 23% VAT – do 13 marca 2013 r. 2 795 zł + 23% VAT – po 13 marca 2013 r. 3. Koszt uczestnictwa jednej osoby w GALI wynosi: 2 995 zł + 23% VAT – do 1 marca 2013 r. 3 995 zł + 23% VAT – po 1 marca 2013 r. 4. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 5. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 6. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 7. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 8. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 9. W przypadku rezygnacji do 1 marca 2013 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 10. W przypadku rezygnacji po 1 marca 2013 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 11. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 12. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 13. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH? prasa...............................................................................................................

DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy

TV....................................................................................................................

Oddział / dział firmy / z dopiskiem

internet.........................................................................................................

Imię i nazwisko

newsletter....................................................................................................

Ulica

inne (jakie?).................................................................................................

Miasto

kontakt telefoniczny z naszym konsultantem

Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300045, REGON 141312256, wysokość kapitału zakładowego: 536.756,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości.

data i podpis

Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki: 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków.

pieczątka firmy

XIII-S-eB

Kod pocztowy

Sympozjum03 27 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you