Page 1

KÄSKKIRI Turba Gümnaasiumi õpilasleht

Märts 2010 Hind 2 krooni

SISUKORD

Toimetaja veerg

2

Võrkpall on võrratu

2

Moeshow

3

Persoon

5

Kampaania “Ära löö last!”

6

Euroopa noorte

LOE LK 8

korvpalliliiga

7

Teeme ära!

8

DJ koolitus

9

Okas hinges

9

Roheline raamat

10

Sudoku

10


Toimetaja veerg

Päevadesse on jõudnud kauaoodatud päike, mis teeb päevad nii, nii soojaks, et õppimisele on raske keskenduda. Kuid siiski, viimane veerand on täies hoos ning märtsikuu sündmused kajastab juba meie kuues leht. Seekordses lehes on ülevaade põnevast Moeshowst ning kampaaniast “Ära löö last!”. Kutsume kõiki ka osalema Teeme Ära 2010 talgupäeval, sest ka Turbas on üles seatud oma talgupunkt ning ilma meieta kodukoht puhtaks ei saa. Selle kuu persoonis on Turba Gümnaasiumi uus huvijuht Regina Multram, kes räägib oma plaanidest noortega. Tore uudis on ka see, et Turba kooli kodulehel on ka nüüd oma foorum. Foorumi kasutamiseks pead end kasutajaks registreerima ning varsti saadki juba arutleda ja teha põnevaid ettepanekuid kooli elu, ürituste ja probleemide kohta. Kuid oma toimetajaveerus tahaksin pöörata tähelepanu ka sellele aastale kui lugemisaastale. Nii et, võta aga raamat kätte ja päikese kätte lugema ning uurima, mida on erinevatel inimestel erinevatel ajajärkudel meile öelda.

Kristi Kaljundi Märtsi keskpaigast aprilli alguseni toimusid Kiilis Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused võrkpallis. Vanuseklasse oli kolm ning võistlused olid eraldi poistele ja tüdrukutele. Osa võtsid ka meie kooli võrkpallihuvilised. Veebruaris toimusid mängud põhikooli poistel ja tüdrukutel. Poisid 5. koht, tüdrukud 3. koht. Gümnaasiumi tüdrukute mängud toimusid 31. märtsil ning 11

võistkonnast tuldi 7. kohale. Eriti tublid olid aga gümnaasiumi poisid, kes tulid 12 võistkonna seast Harjumaa meistriteks. Selle saavutusega võitis Turba Gümnaasium karika üldises koolidevahelises võrkpallis. Poisid treenis võidule suurepärane treener Jüri Kaerpõld.

Foto: harjusport.ee

Kristi Kaljundi

Võrkpall on võrratu

Tüdrukute tiim (7.-9. klass) ja treener Jüri Kaerpõld

Lugemisaasta üritustest ja toimetustest saab rohkem infot: http://lugemisaasta.ee/ http://lugemisaasta.blogspot.com/ Põnevat, aktiivset, lõbusat ja päikeselist kevadet!

Foto: Erakogu

Annetusi ootame Nissi Vallavalitsuse kontonumbrile 10002018909000 AS SEB Pank märgusõnaga “gümnaasiumi ajaleht”!

Harjumaa meistrid! 2

Märts 2010


Moeshow 2010 Liisa Linnaks

kolmanda 8.a klass. Üritus sujus hästi ja probleemideta. Korraldajad olid teinud ära suure töö ja võivad enda üle väga uhked olla. Õhtujuhtideks olid Anu ja Silvia, kes said oma tööga väga hästi hakkama. Aitäh kõigile, kes aitasid 2010. aasta Moeshow'd korraldada. Jääme ootama uusi ja veel paremaid üritusi :)

Fotod: Turba Gümnaasium

26. veebruaril toimus meie koolis traditsiooniline moeshow. Selle aasta teemaks oli „Elu teispoolsuses“. Kuigi mõnele õpetajale oli see teema vastumeelne, oli õpilaste seas kuulda ainult positiivset arvamust. Sel aastal oli üritus natuke teistsugune, sest iga klass pidi mõtlema oma kollektsioonile nime ja show ajal klasside numbreid ei öeldudki. See oli selleks, et

hindamine oleks võimalikult õiglane. Kollektsioone oli kutsutud hindama žürii ning hindamine toimus kahes vanusegrupis: 5.-8. ja 9.-12. klass. Klassid võtsid üritusest väga aktiivselt osa. Vanemas vanusegrupis võidutses 12. klass, kelle kollektsioon kandis nime „Ulmeline teispoolsus“. Teise koha sai 11. klass ja kolmanda 9. klass. Nooremas vanusegrupis sai esimese koha 7. klass, kollektsiooniga „Fashion is dead“. Teise koha saavutas 5. klass ja

KÄSKKIRI

3


4

M채rts 2010


Persoon Regina Multram

Aprill ei toonud meile ainult päikest vaid ka uue koolitöötaja. Esimesest aprillist töötab meie koolis uus huvijuht Regina Multram. Kuigi ta on meie koolis ka varem töötanud, siis küll ajaloo, ühiskonna, filosoofia ja maailmausundide õpetajana, ei tea paljud õpilased temast eriti midagi. Nüüd on teil aga see võimalus.

Meeldib vahel istuda ja mõelda elu üle

Kuidas sattusite huvijuhi ametisse? Alates 2009. aasta sügisest töötasin Turba Gümnaasiumis osalise koormusega õhtukooli õpetajana. Kui märtsis kuulutati välja konkurss huvijuhi leidmiseks, kandideerisin kohale ja osutusin valituks. Kandideerisin kohale, kuna olen seda tööd ka varem teinud, kuid siis alati õpetamise kõrvalt. Nüüd on põhitöö huvijuhtimine. Mida plaanite ja tahate korda saata meie koolis? Plaanida ja tahta võin üksinda palju, kuid et asjad õnnestuks pean oluliseks koostööd. Samuti oleks soov, et Turba Gümnaasiumi õpilasesindusest saaks aktiivne kooli koostöö partner. Oluline on KÄSKKIRI

ka juba töötavate traditsioonide jätkamine. Mis on noortega suhtlemise juures tähtis? Noortega suhtlemisel on väga oluline neid kuulata ja olla võrdne partner. Kindlasti on olulisel kohal ka huumorisoon ja lubadustest kinnipidamine. Kuid kindlasti huvijuhi rollis on täiskasvanuna oluline olla ka eeskujuks. Mida arvate tänapäeva noortest? Kas nad on piisavalt aktiivsed ning tahavad ise tegutseda või pigem lihtsalt vinguvad? Eks noori ole erinevaid, nii ka Turbas. Kuid kindlasti on meie koolis ka neid, kes on aktiivsed ja tahavad midagi ära teha. Küsimus on, kas neil on aega, võimalusi ja juhendajaid. Tihti tahavad täiskasvanud ise ära teha, nii on ju kergem. Kuidas kaasata erinevatesse projektidesse? Kaasamisel on kindlasti oluline eeskuju näitamine. Usun, et noored tahavad kaasa teha projektides, mis on algatatud läbi koostöö või lausa noorte endi poolt. Millega olete tegelenud? Millega tegelete väljaspool Turba kooli? Olen tegelenud väga paljude erinevate asjadega oma elu jooksul. Kuid viimase aja olulisemaks pean oma õpinguid Tallinna Ülikoolis. Vabal ajal püüan võimalikult

palju aega leida oma headele sõpradele, lugemisele ja ka reisimisele. Mis on Teie kõige naljakam ja huvitavaim seik? Nalja sai, kui 1996. aastal Chicago lennuväljal küsisin abi. Ootasin vastust, kuidas järgmise lennu peale jõuda. Kuid mul soovitati minna teisele korrusele ja rongi peale minna. Huvitav seik elus oli kindlasti kolm nädalat sõjaväes. Milline on Teie elu moto? Elu pole selleks, et hädaldada ja nutta, vaid selleks, et võidelda ja võita! Mis Teid motiveerib? Mind motiveerivad kordaminekud ja hea koostöö. Mis on Teie lemmikraamatud? Praegu kindlasti Stieg Larssonii Millenniumi seeria.

noori

Fotod: Erakogu

Kristi Kaljundi

Mulle meeldib vesi ja reisimine 5


Kampaania “Ära löö last!” Head lapsed, need kasvavad vitsata Kelly Kruup Mis? „Ära löö last“ on esimene Nissi valla laste kehalise väärkohtlemise vastu suunatud sotsiaalpreventiivne projekt, mille vajalikkus tuleneb eelkõige asjaolust, et kohalike spetsialistide hinnangul on Nissi vallas laste kehaline väärkohtlemine sagenenud ja lastevastased vägivallajuhtumid raskenenud. Projekti algatajateks on Elerin Sagar (Nissi valla lastekaitsenõunik) ja Kaia-Leena Lass (Nissi Põhikooli ja Turba Gümnaasiumi psühholoog). Sihtgrupiks on kõik Nissi valla elanikud, kuid kõrgendatud tähelepanu pööratakse eeskätt lastega peredele ning laste ja

Kampaania võidulogo

6

Fotod: Erakogu

Nissi valla lapsi ja noori. Nüüdseks on kampaaniaga ühinenud ka meie raamatukogud, kes koos iga laenutusega raamatu vahele ka infolehekese lisavad. Toimunud üritused Logokonkurss Detsembris, kui projekt seemnest kasvama hakkas, kuulutati meie valla kahe kooli laste hulgas välja konkurss kampaaniale logo leidmiseks. Konkursile laekus Nissi ja Turba kooli õpilastelt 38 tööd. Võitjaks osutus Nissi kooli esimese Korraldajad Kaia-Leena Lass ja Elerin Sagar ning võitja Katriine klassi õpilane Katriine Laanjärv, teine koht Sarah Liis Seppel ja kolmas koht Ebe Vaarmets Laanjärv oma toreda peredega tegelevatele mesimummuga, mis nüüd kõikjal spetsialistidele. kampaaniat saadab. Projekti on kaasatud Nissi Koostööseminar „Laste füüsilise Vallavalitsuse erinevad allasutused väärkohtlemise ennetamiseks“. ehk lapsi ümbritsevaid Veebruaris korraldati Lastekaitse võrgustikuliikmeid (koolid, Liidu abil valla lastega lasteaiad, noortekeskus, tegelevatele töötajatele kultuurimajad, raamatukogud) ja koostööseminar, kus räägiti laste kolmandat sektorit (MTÜ Lehetu õigustest ning laste kehalisest Külaselts, MTÜ Mängumuru, väärkohtlemisest. Seminar toimus MTÜ Nissi Valla Noorteühendus, Riisipere kultuurimajas ning MTÜ Nissi Perekeskus). Samuti osalejaid tuli kokku oodatust kaasatakse projekti läbiviimisesse rohkemgi – kokku oli seminari Politseija Piirivalveametit kuulamas 48 Nissi valla lastega (kohalikke konstaableid) ning kokku puutuvat töötajat. Osalejaid

oli Turba ja Riisipere lasteaiast, mõlemast valla koolist, kohal oli politsei ja noorsootöötajad, valla esindajad ning Nissi Perekeskuse esindaja. Edasised plaanid Logokonkursitöödest rändnäitus. Raamatukogudesse on soov ülesse panna laste kasvatamist käsitleva kirjanduse näitus ning üleval saab olema ka rändnäitus meie laste logokonkursitöödest, mis hakkab aprilli algusest mööda valla koole, lasteaedu, raamatukogusid ja teisi valla asutusi rändama. Uuring lastevanemate hoiakute kohta löömise/kehalise karistamise suhtes. Eesmärgiga teada saada, millised on nende sellekohased hoiakud – kas nad peavad lapse kehalist karistamist õigeks kasvatusmeetodiks ning kas nad on ise oma lapsi kehaliselt karistanud. Teabepäev/seminar. Enne suve algust on suurimaks plaaniks korraldada kogu valla lastevanematele teabepäev/ seminar vägivallata kasvatuse teemal, mis saab meie valla elanikele täiesti tasuta olema.

Autasustamine Turbas: Kaia-Leena Lass ja Virje Laak Märts 2010


Miks mitte lüüa?

• Teise inimese löömine on kriminaalkuritegu. • • •

Ükskord oled sina vana ja abitu. Tegelikult on ta hea.

Peks ei muuda kedagi paremaks.

• • • •

Peks ei hoia pahategusid ära. Nõrgemat ei lööda. Laps on inimene.

Laps harjub vägivalda kasutama.

• Sa ei taha end hiljem süüdlasena tunda

Rohkem informatsiooni http://www.nissikool.ee/vitsata/ Olemas on ka Facebook.com fännileht, millega võib julgelt liituda, selle leiab kirjutades Facebookis otsingusse sõnad “ära löö last”.

Euroopa noorte korvpalliliiga Ago Kliimson Turba Gümnaasiumi korvpalliklassi projektijuht

Fotod: Erakogu

2.-4. aprill pakkusid noored korvpallurid tipptasemel mänge Turbas ja Keilas. Toimus Euroopa noorte korvpalliliiga (EYBL) raames turniir U-15 vanuseklassile. Teises divisjonis võistles kaheksa meeskonda, sealhulgas Turba Gümnaasiumi meeskond. Neli meeskonda oli Lätist, kaks Venemaalt ja kõige kaugemad võistlejad olid Kasahstanist.

KÄSKKIRI

7


Teeme ära! Reigo Katasepp Kodanikualgatus Teeme Ära toimub sedakorda siis juba kolmandat. 2008. aastal kui üritus toimus esimest korda, osalesid vabatahtlikena kümned tuhanded inimesed üle-eestilises prügikorjamises. Metsadest ja mujalt korjati kokku kõik prügi ja ohtlikud jäätmed ning see sodi transporditi jäätmekäitlusjaamadesse. Aastal 2009 toimus kodanikualgatus Teeme Ära hoopis eriskummalisel kujul, nimelt korraldati üleeestilised „Teeme Ära Mõttetalgud,“ kus inimesed tulid kokku ning hakkasid üheskoos mõtlema, kuidas oma kodukohta või kodumaad paremaks muuta. Osalejaid oli tuhandeid ning koos sai kirja pandud ja kokku kogutud väga palju mõtteid. Tänaseks on teoks saanud nii mõnedki ideed, mis just tolsamal üritusel said 8

avalikkusele tutvustatud. Teeme Ära 2010 toimub seekord hoopis isemoodi. Nimelt toimub talgupäev, kus talgujuhid ise valivad milline tegevusala ümbruskonnas vajaks hoolt, olgu selleks vajadus uute mõtete järgi või siis risustatud maaala. Kuidas talgutel kaasa lüüa? Korralda oma talgud ehk sea ise üles oma talgupunkt. Vali valdkond, mis sinu arvates vajab kõige rohkem tähelepanu. Registreeri enda talgupidamispunkt ära ja kutsu aga inimesi osalema. Kui aga ise nii suurt projekti ei taha algatada, vali omale juba eelnevalt registreeritud talgupunkt ning pane ennast sinna kirja. Samuti saad ka talgutest osa võtta neid toetades. Toetus ei pea olema rahaline, sobivad ka lihtsalt talgute pidamiseks vajaminev kapital — kindad, rehad, labidad jms. Talgute ettevalmistumisel saad oma osa anda, kui paned end kirja

vabatahtlikuks. Kui sulle aga ka need variandid ei sobi ja otsid midagi lõbusat, siis võid tulla talgulistele pilli mängima või laulma. Ka selline panus läheb kirja talgul osalemisena, kui oled end eelnevalt registreerinud. Nagu ikka on ka seekordne Teeme Ära 1. mail. Ka Turbas on üles seatud oma talgupunkt, kuhu saad ennast registreerida aadressil talgud.teemeara.ee/events/turbaaleviku-korrastamine Oodatud on osalema nii suured kui väikesed, kõik kellel on tahet ja soovi muuta miskit oma kodukohas või inimeste jaoks paremaks. Lähemat informatsiooni ja registreerimislingid leiate veebiaadressil www.teemeara.ee

Märts 2010


DJ koolitus Raigo Katalsepp

Viimane koolitus toimub 22. aprillil kell 18.00. Kõik, kellel huvi on, tulge ja osalege!

Foto: Erakogu

Eelmise aasta lõpus tekkis mul mure seoses oma oskustega dj- ja helitehnika vallas. Nimelt olin ma muusika „miximist“ varem proovinud, kuid tundsin, et asi mul siiski veel käpas ei ole. Kuna ma magasin maha koolitused, mille korraldas Nissi valla noortekeskus ja teadmiste ja oskuste janu oli suur, siis pidin ma kuskilt abi saama. Oma murega pöördusin ma Turba noortetoa juhataja Natalia Sereda poole, kes ütles mulle: „Kirjuta projekt ja tee ise koolitus.“ Alguses ei saanud ma aru, mis projekt, kuid kui asjaga tegelema hakkasin, sain teada, et Euroopa Liidust saab küsida raha ka selliste koolituste jaoks. Mõeldud - tehtud,. Kirjutasin projekti, Natalia aitas

koostada eelarve ning ka leida sobivad inimesed selle koolituse läbiviimiseks. Edasi oli juba lihtne , sättisin paika kuupäevad, kellaajad ning teemad, mida koolitustel tutvustatakse ja nüüdseks on meil möödas juba kolm koolitust viiest. Koolitused on möödunud sujuvalt, noored on saanud harjutada ning lihvida ka oma oskusi. Kõigil neljal koolitusel on osalenud Aleksandar Kuzmin, Anu Jõulu, Anette Kaerpõld, Vadim Ošnats, Ken Miido, Mario Põldma, Reigo Katalsepp, Aleksei Konstantinov ning loomulikult ka mina ise. DJ Raixxu

Okas hinges vaadata, kuid tegelikult ka majas sees, on päris palju näha prügi. Ja see kõik on sinna tulnud ju meie

Regina Multram Huvijuht

Foto: www.redcounty.com

Ei tea, kas asi on kevades ja päikese paistes, aga häirima on hakanud hoolimatu käitumine. Ma ei tea, kuidas õpilased kodus oma asjadega ümberkäivad, aga see mis toimub koolis, selle ümbruses ja terves asulas, on hämmastav. Kurb on vaadata saalis olevaid kardinaid, mis mõned aastad tagasi üles pandi – need on tänaseks määritud ja lõhutud. Sama on pinkidega, mis on saalis ja koridorides. Lisaks istumisele on osadel inimestel ka vaja neid lõhkuda. Miks? Kas meil on tõesti parem olla ruumides, kus pole enam kardinaid ja pinke? Kui nüüd koolimajast väljapoole KÄSKKIRI

kätetööna. Miks tulen sööklast ja loobin puuviljade koori maha? Ostes puhvetist „snäkki“, miks pakendi maha poetan? Jälle küsimus, kas siis on hea olla koolimajas, mille põrand kaetud prügiga? Olla kevadel koolihoovis, kus igal sammul prügi? Tahaks

loota, et pärast seda nädalat, kui oleme ise koolihoovi korda teinud, püüame seda ka korras hoida ja olla hoolivamad. Kutsun üles kooliõpilasi osalema ka 1. mai talgupäeval. Meie koolile lähimad talgukohad on Turbas - Turba aleviku korrastamine ja Ellamaa - Ellamaa vana koolimaja rekonstrueerimine ja korrastamine. Hea meel on, et päris kenasti läks käima taara eraldamine üldisest prügist. Esimene kogus pudeleid on juba ära viidud. Ja saadud raha, 189 krooni, läheb õpilasesinduse kassasse. Püüame siis olla teadlikud taaskasutamisest. Olgem hoolivad ja nii muutub maailm natuke paremaks!

9


Mõni aeg tagasi alustas tööd uus projekt— Roheline Raamat. Idee autor ja elluviija on Kaido Katalsepp. Ettevõtmise ajendiks on meie looduse hääbumine ja paljude globaalsete probleemide päevakorda kerkimine. Rohelise Raamatu idee seisneb inimestelt raamatute, mida nad enam ei vaja, kokku korjamises ja väga soodsa hinnaga edasimüümises. Sellega propageeritakse taaskasutust ning looduse, eelkõige puude, päästmist. Oleme planeerinud et 15% saadud müügitulude eest istutame ise või koos partneritega uusi puid Eesti asulatesse ning metsadesse. Raamatud, mis pikka aega omale

uut omanikku ei leia, kogutakse kokku ja viiakse vanapaberi kokkuostupunkti. Juhul, kui soovite anda oma panuse sellesse projekti või soovite annetada raamatuid selle projekti tarbeks, palun andke endast märku aadressil: info@rohelineraamat.ee Raamatuid saab osta aadressil: www.rohelineraamat.ee

Foto: http://3.bp.blogspot.com

Raigo Katalsepp

Sudoku

OOTAME TEIE ARVAMUSI NING ETTEPANEKUID AADRESSIL KASKKIRI@TURBA.EDU.EE Toimetus: Birgit Kaarma Reigo Katalsepp Kristi Värv

AnneAnne-May Kaldoja Jaana Kivila

Kristi Kaljundi Kelly Kruup

Joonas Karm Liisa Linnaks

Raigo Katalsepp Kristina Turi 10

Käskkiri  
Käskkiri  

Märts 2010