Page 1

UNITAT/VARIETAT


1// UNITAT/VARIETAT

SEGONS QUINS ESTILS DE TIPOGRAFIA ES COMBININ EN UNA PÀGINA, ES CREA UNA SENSACIÓ D’UNITAT O DE VARIETAT.


UNITAT/VARIETAT CONSELLS

1. CAIXA ALTA/BAIXA Si combinem textos en caixa alta amb textos amb caixa baixa podem seguir tenint sensació d’unitat, però quan a la combinació hi afegim tipografies itàliques l’efecte passa a ser de varietat.


UNITAT/VARIETAT CONSELLS

2. PAL SEC Si utilitzem exclusivament una tipografia de pal sec donem una sensació d’unitat a la pàgina, encara que ho combinem amb estils bold o regular.


UNITAT/VARIETAT CONSELLS

3. LETTERING Quan treballem en un lettering, podem generar una sensaci贸 de varietat combinant diferents estils, volums, gruixos i decoracions en cada paraula o en cada lletra. No 茅s necessari canviar de color per aconseguir aquesta sensaci贸 de varietat.


UNITAT/VARIETAT CONSELLS

4. LETTERING/PAL SEC Si combinem un estil tipografic de lettering amb una tipografia de pal sec, aconseguim una sensaci贸 de varietat que accentuem amb els canvis de color.


UNITAT/VARIETAT CONSELLS

5. MATERIAL Segons el material amb què es pinti una tipografia feta a mà, el resultat és més irregular i s’aconsegueix una sensació de varietat.


//TEXTURA


2// TEXTURA TÀCTIL/VISUAL

LA TEXTURA EN TIPOGRAFIA DÓNA UN EFECTE VISUAL CONCRET. ES POT CREAR TANT TÀCTIL COM VISUALMENT.


TEXTURA CONSELLS

1. LETTERPRESS. Per aconseguir una textura tàctil podem utilitzar tècniques d’impressió com el cop en sec o el letterpress. Amb aquesta tècnica podem aconseguir que la tinta quedi marcada irregularment a la superfície creant una textura molt natural, a més de crear un relleu al paper.


TEXTURA CONSELLS

2. IL·LUSTRACIÓ Mitjançant il·lustracions tant a les lletres en si com al seu interior es poden aconseguir textures visuals diverses. Segons la tècnica utilitzada es pot aconseguir una textura que simuli el relleu, brillantor, volum, suavitat, etc.


TEXTURA CONSELLS 3. EL GRUIX DE LES LINIES. Jugant amb els gruixos de lĂ­nia i amb la densitat es poden aconseguir textures visuals diverses en la tipografia.


TEXTURA CONSELLS

4. MATERIALS VARIS Es poden aconseguir textures tant tàctils com visuals creant lletres amb diversos materials. Si es crea una lletra com a objecte en sí, te infinitat de possibilitats pel que fa a textures.


TEXTURA CONSELLS

5. TÈCNIQUES PICTÒRIQUES Segons quina tècnica pictòrica s’utilitzi, es poden aconseguir uns efectes visuals aleatoris que creen una textura com d’aigua. Aquest és el cas del resultat de pintar amb aquarel·les.


//DIMENSIÓ


3// PLA/RELLEU

LA DIMENSIÓ EN TIPOGRAFIA DÓNA A LES LLETRES SENSACIÓ DE VOLUM.AQUESTA DIMENSIÓES POT ACONSEGUIR MITJANÇANT DIVERSOS SISTEMES.


DIMENSIÓ CONSELLS

1. MATERIALS Es pot aconseguir un efecte de dimensió si s’aplica la tipografia a un material com la fusta. Si la tipografia es superposa al fons, la dimensió és real, deixa de ser un efecte visual.


DIMENSIÓ CONSELLS

2. OMBRES Amb l’aplicació d’algunes ombres en unes zones determinades de les lletres es pot assolir una sensació visual de volum, tan positiu com negatiu; dependrà d’on estiguin col·locades les ombres.


DIMENSIÓ CONSELLS

3. DIRECCIÓ Si superposem lletres que van en direccions contraries i hi posem colors diferents (clars i obscurs) aconseguim una sensació de tres dimensions.


DIMENSIร“ CONSELLS

4. MAQUETA Creant un muntatge mitjanรงant un model de la tipografia en 3 dimensions o una maqueta real fotografiada, aconseguim un efecte de 3 dimensions real.


DIMENSIÓ CONSELLS

5. RELLEU Si quan dibuixem una lletra la dupliquem per darrera creant una fasla tercera dimensió i hi apliquem les ombres corresponents, creem una dimensió visual de relleu.


DINÀMIC//ESTÀTIC


4// DINÀMIC//ESTÀTIC

LA TIPOGRAFIA NO IMPLICA UN MOVIMENT REAL SINÓ QUE A TRAVÉS DE LA GESTUALITAT DE LA PRÒPIA LLETRA ÉS TRANSMET AQUESTA SENSACIÓ. L’EQUILIBRI DE FORCES ÉS EL QUE GENERA AQUESTA SENSACIÓ.


DINÀMIC/ESTÀTIC CONSELLS

1. GEOMETRIA Una tipografia geomètrica és força estàtica ja que es regeix només a 3 eixos: vertical,horitzontal i vertical.


DINÀMIC/ESTÀTIC CONSELLS

2. LETTERING El lettering és una forma de representació tipogràfica molt lliure, i subjecte a la voluntat del dissenyador. Aquesta llibertat li dóna un gran dinamisme a les seves formes.


DINÀMIC/ESTÀTIC CONSELLS

3. NOMBRE D’ELEMENTS Una tipografia que estigui formada per un sol cos tipogràfic que faci una taca de negre serà més estàtica que una formada per més d’un element sobretot si es tracta de tipografies que sorgeixen a partir de molts elements.


DINÀMIC/ESTÀTIC CONSELLS

4. SIMETRIA Una estructura tipogràfica simétrica sempre genera un equilibri visual.


DINÀMIC/ESTÀTIC CONSELLS

5. TEXTURA Si apliquem una textura a la tipografia, a part de guanyar en volum guanyarem en dinamisme.


//IL·LUSIÓ ÒPTICA


5//IL·LUSIÓ ÒPTICA PODEM TROBAR IL·LUSIONS ÒPTIQUES EN EL PROPI DISSENY PER A COMPENSAR VISUALMENT EL PES DE LES DIFERENTS PARTS DE LA LLETRA I L’ALTRE A NIVELL COMPOSITIU COM PER EXEMPLE EN UN TREBALL ANAMÒRFIC ON LA TIPOGRAFIA ESTÀ SUBJECTE AL PUNT DE VISTA.


IL·LUSIÓ ÒPTICA CONSELLS

1. TAMANY DE LES FORMES BÀSIQUES Tenint la mateixa mida, els cercles i els triangles semblen més petits que el rectangle. Per a que semblin iguals s’ha de traçar les verticals i les corbes una mica per sobre i per sota respectivament de les alineacions superiors o inferiors, com es mostra al dibuix.


IL·LUSIÓ ÒPTICA CONSELLS

2. LA PROPORCIÓ DE LES CONTRAFORMES La bisecció geomètrica d’una superfície dóna com a resultat una meitat superior que sembla òpticament més gran que la inferior. Resultaran dues parts iguals si es realitza la divisió horitzontal per sobre del centre geomètric, és a dir pel centre òptic

Això es pot aplicar al blanc intern de les lletres (contraforma) que posseeixen en la seva estructura una divisió horitzontal d’espais similiras (B, E, S, X). En aquests casos la contraforma superior haurà de ser una mica més petita que la inferior.

El número assenyalat té ambdues contraformes de la mateixa mida i no presenta un bon aspecte. Aquest millora quan la contraforma inferior és més gran.


IL·LUSIÓ ÒPTICA CONSELLS

3. EL GRUIX DE LES LINIES. Sent les línies del mateix gruix, les horitzontals semblen més amples que les verticals.

Per aconseguir que les astes principals i els braços horitzontals semblin òpticament de la mateixa amplada, la línia horitzontal ha de ser una mica més fina. Això s’hauria d’aplicar a les lletres E, F, L, T, H.

Aquest principI no només afecta a les formes rectes, sinó també a les corves que tenen els seu punt horitzontal més ample, d’un gruix major que les corresponents verticals.

Tanmateix en les lletres de les formes circulars (O, Q) iper evitar que semblin més amples que altes, s’han d’evitar cercles perfectes.


IL·LUSIÓ ÒPTICA CONSELLS

4. NUSOS A la imatge s’aprecien una sèrie de quadrats negres on apareixen zones o taques grises entre els angles del quadrat.

Al coincidir línies corbes amb rectes o corbes amb altres cobres, així com dues línies obliqües, es produeixen nusos, és a dir, una forma no homogènia en quant a la serva regularitat de color, a no ser que sigui corregit. Per a solucionar això és necessari fer més estrets que els traços dels punts de conjunció, inclús disminuir el gruix de l’asta.

La que apareix marcada és la solució adoptada por Adrian Frutiger per la seva Univers Negra.

Aquí es pot veure com els traços oblics que formes la lletra V han de ser tractats per evitar aquest efecte.


IL·LUSIÓ ÒPTICA CONSELLS

5. ANAMORFISME Gràcies a jocs de perspectiva i de jugar amb les formes en el espai, es pot aconseguir efectes de il·lusió òptica amb tipografia.


IL·LUSIÓ ÒPTICA CONSELLS

5. ANAMORFISME Gràcies a jocs de perspectiva i de jugar amb les formes en el espai, es pot aconseguir efectes de il·lusió òptica amb tipografia.


IL·LUSIÓ ÒPTICA CONSELLS

5. ANAMORFISME Gràcies a jocs de perspectiva i de jugar amb les formes en el espai, es pot aconseguir efectes de il·lusió òptica amb tipografia.


ORDRE // CAOS


6// ORDRE / CAOS

LA PRÒPIA LLETRA POT DESPENDRE UNA SENSACIÓ D’ORDRE O DE CAOS SEGONS LA TIPOLOGIA, UNA TIPOGRAFIA DE PAL SEC GEOMÈTRICA SEMPRE REPRESENTARÀ MÉS ORDRE QUE UNA DECORATIVA


ORDRE // CAOS CONSELLS

1. FORMA DE LA LLETRA La pròpia lletra pot despendre una sensació d’ordre o de caos segons la tipologia, una tipografia de pal sec geomètrica sempre representarà més ordre que una decorativa.


ORDRE // CAOS CONSELLS 2. RESPECTAR O NO LA RETÍCULA Sempre que es segueixi mínimament la retícula establerta donarà una sensació d’ordre, per molt personal que aquesta retícula sigui. En canvi si els elements estan disposats de forma aleatòria tot serà més caòtic.


ORDRE // CAOS CONSELLS 3. UNIFORMITAT/ HETEROGENEÏTAT Sempre que s’aconsegueixi una uniformitat compositiva donarà sensació d’ordre, per contra el caos apareixerà si hi ha excessiva heterogeneïtat.


ORDRE // CAOS CONSELLS

4. JERARQUÍA Una jerarquia tipogràfica permet ordenar l’ordre de visualització dels elements generant el propi ordre com per exemple per tamany.


ORDRE // CAOS CONSELLS

5. LETTERING + IL·LUSTRACIÓ Una bona combinació de lettering amb il·lustració pot portar a un caos visual molt potent.

Estudi Guiat-percepció visual  

Estudi guiat 1 composició tipogràfica