Page 1

หลักสูตรขนมไทยชาววัง ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายการขนมไทยได้ตามความเหมาะสม และความต้องการ ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกเรียน รายการที่อยู่ภายในหมวดเดียวกันหรือเลือกผสมระหว่างหมวดต่าง ๆ ก็ได้ วิชาที่เรียนมีดังนี้: หมวดประยงค์: 1,500 บาทต่อรายการ 1. สังขยาฟักทอง 3. วุ้นตาแมว 5. สาคูเปียกข้าวโพด 7. กล้วยไข่เชื่อม 9. ขนมกล้วย

หมวดนางแย้ม: 2,000 บาทต่อรายการ 11. ขนมกรวย 13. หยกมณี 15. บัวลอยเผือก 17. ขนมชั้นใบเตย 19. มะพร้าวแก้ว

หมวดการะเกด: 2,500 บาทต่อรายการ 21. ทองหยิบ 23. สัมปันนี 25. ขนมเล็บมือนาง 27. เรไร 29. วุ้นลิ้นจี่พวงลางสาด

หมวดช้องนาง: 5,000 บาทต่อรายการ

31. ลูกชุบชาววัง (ตำรับม.ล.พวง ทินกร) 33. จ่ามงกุฎ (ตำรับม.ล.พวง ทินกร) 35. ทองประดิษฐ์ (ตำรับม.ล.พวง ทินกร) 37. ขนมพันตอง (ตำรับม.ล.พวง ทินกร) 39. สังขยาในผอบเผือก (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

2. ส้มเช้งลอยแก้ว 4. จรกาลงสรง 6. ขนมถ้วยหน้ากะทิสด 8. ข้าวต้มจิ้ม 10. เผือกกวน

12. สาลิกาเล่นน้ำ 14. ฝอยทอง 16. ตะโก้เม็ดบัว 18. วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อน 20. ถั่วแปบ

22. ขนมน้ำดอกไม้ 24. อาลัว 26. บุหลันดั้นเมฆ 28. กลีบลำดวน 30. ขนมใส่ไส้

32. ขนมชั้นกุหลาบ (ตำรับม.ล.พวง ทินกร) 34. ทองเอก (ตำรับม.ล.พวง ทินกร) 36. ปุยฝ้ายกะทิสด (ตำรับม.ล.พวง ทินกร) 38. เสน่ห์จันทร์ (ตำรับม.ล.พวง ทินกร) 40. เกสรดอกลำเจียก (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

339 ซอยผาสุข ถนนประชาชื่น แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2911-1588 โทรสาร. 0-2911-1589 มือถือ. 086-900-9396 website: mlpuang.com email: info@mlpuang.com facebook: mlpuang googletalk: mlpuang@gmail.com

dessert04  

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายการขนมไทยได้ตามความเหมาะสม และความต้องการ ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกเรียน รายการที่อยู่ภายในหมวดเดียวกันหรือเลือกผสมร...

dessert04  

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายการขนมไทยได้ตามความเหมาะสม และความต้องการ ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกเรียน รายการที่อยู่ภายในหมวดเดียวกันหรือเลือกผสมร...