Page 1

หลักสูตรแกะสลักผักและผลไม้ขั้นสูง ผู้เรียนจะได้รับความรู้และฝึกทักษะในการแกะสลักผักและผลไม้ ชนิดต่าง ๆ อย่างละเอียดในทุก ขั้นตอน นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ให้เกิดเส้นสายและลวดลายใหม่ ๆ หลากหลายรูปแบบรวมไป ถึงเคล็ดลับในการเก็บรักษางานแกะสลักให้คงความสดและสวยงาม ตลอดจนวิธีการจัดตกแต่งในภาชนะบนโต๊ะ อาหารและสถานที่ต่าง ๆ วิชาที่เรียนมีดังนี้: ครั้งที่ 1: 1. แตงล้านใบพริ้ว - ใบฉลุ 3. แตงล้านดอกทิวลิป - ดอกลิลล ครั้งที่ 2: 5. แครอทดอกดาหลา 7. แครอทดอกดาวกระจาย 9. ตัวผีเสื้อ ครั้งที่ 3: 10. มะเขือเปราะลายดอกจันทร์ 12. มะเขือเปราะลายการะเวก ครั้งที่ 4: 14. แครอทลายรวงข้าว 16. แครอทลายกลีบบัว 18. แครอทลายรักเร่เกสรซ้อน ครั้งที่ 5: 19. ฟักทองดอกบานชื่น 21. ฟักทองดอกกุหลาบ ครั้งที่ 6: 22. ลงลายฟักทองทั้งลูกลายกลีบบัว ครั้งที่ 8: 24. แกะสลักผอบเผือกลงลายรักเร่เกสรนูน ครั้งที่ 10: 26. แกะสลักชุดผลไม้ต่าง ๆ พร้อมวิธีจัด ครั้งที่ 12: 28. ทบทวนการแกะสลักผลไม้ทั้งหมด พร้อมวิธีจัด

2. แตงล้านใบหยักริม - ใบเฟิร์น 4. แตงล้านดอกบัว - ดอกกระทกรก 6. แครอทดอกลั่นทม 8. แครอทดอกผีเสื้อ 11. มะเขือเปราะลายดาว 13. มะเขือเปราะลายมะลิวัลย์ 15. แครอทลายบานชื่น 17. แครอทลายข้าวโพด 20. ฟักทองดอกรักเร่ ครั้งที่ 7: 23. สลักมะม่วงชุด น้ำปลาหวาน ครั้งที่ 9: 25. แกะสลักชุดเครื่องจิ้ม ผักต่าง ๆ ครั้งที่ 11: 27. ทบทวนการแกะสลักผักทั้งหมด พร้อมวิธีจัด

รายละเอียด: รายการแกะสลัก 28 รายการ ระยะเวลาในการเรียน 12 ครั้ง อัตราค่าเรียน 20,000 บาท 339 ซอยผาสุข ถนนประชาชื่น แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2911-1588 โทรสาร. 0-2911-1589 มือถือ. 086-900-9396 website: mlpuang.com email: info@mlpuang.com facebook: mlpuang googletalk: mlpuang@gmail.com

carving03  

ครั้งที่ 11: 27. ทบทวนการแกะสลักผักทั้งหมด พร้อมวิธีจัด หลักสูตรแกะสลักผักและผลไม้ขั้นสูง วิชาที่เรียนมีดังนี้:

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you